Tørking. Dør. Betjeningspanel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tørking. Dør. Betjeningspanel"

Transkript

1 Den nye tørketrommelen Gratulerer du har valgt en moderne maskin av høy kvalitet av merket Siemens. Kondenstørketrommelen med varmepumpe og automatisk rengjøring av varmeveksleren utmerker seg ved at den er energisparende og trenger mindre vedlikehold side 6. Før tørketromlene forlater vår fabrikk, blir hver enkelt maskin omhyggelig testet med hensyn til funksjon og tilstand. Vennligst ta kontakt med kundeservice dersom du har spørsmål. Miljøvennlig håndtering Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment WEEE). Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter. Du finner mer informasjon om produkter, tilbehør, reservedeler og tjenester på: Innhold Side Forberedelser Betjeningspanelet Tørking /4 Display og innstillinger Råd om tørking av tøyet Viktig å huske på Programoversikt Pleie og rengjøring Installasjon Frostbeskyttelse / Transport Valgfritt tilbehør Tekniske data Forbruksverdier Normale lyder Hva gjør jeg hvis Kundeservice Sikkerhetshenvisninger Forskriftsmessig bruk kun for bruk i husholdninger. kun til tørking av tekstiler som er vasket i vann. Hold barn under tre år borte fra tørketrommelen. La ikke barn foreta rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid uten oppsyn. Barn må ikke oppholde seg i nærheten av tørketrommelen uten tilsyn. Hold husdyr borte fra tørketrommelen. Tørketrommelen kan brukes av barn over 8 år, personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner og personer med manglende erfaring eller kunnskap, så fremt de holdes under oppsyn eller er blitt opplært av en ansvarlig person. Dette apparatet er laget for bruk i en høyde over havet på maks meter. Programmer / Tekstiler Detaljert program- og tekstiloversikt programoversikt, side 7. Ta hensyn til henvisningene om pleie fra produsenten. Bomull Slitesterke tekstiler. Syntetisk Tekstiler av syntetiske stoffer eller blandingsfiber. Tørkeresultater som kan velges for programmene Bomull og Syntetisk: Ekstra skaptørt Tøy med tykke lag eller flere lag. Skaptørt Tøy med ett lag. Stryketørt Tøy som er klart til å strykes etter tørking. Outdoor Funksjonsklær av mikrofiber. Håndklær Tøy av frotté, f.eks. håndklær og badekåper. Mix Blandet mengde med tekstiler av bomull og syntetiske stoffer. Varmt Alle tekstiltyper; tidsprogram. Kaldt Skjorter Bomull, lintekstiler og strykelette tekstiler. superrask 40 Syntetiske stoffer, bomull eller blandingsfiber. Ull finish Ulltekstiler som kan vaskes i vaskemaskin. Undertøy silke Finvask av syntetiske stoffer, bomull eller blandingsfiber. Forberedelser Programvelger / Av Installasjon side 9. En skadet tørketrommel må ikke tas i bruk! Kontakt kundeservice. Programvelger for innstilling av program og inn-/utkobling av maskinen. Den kan dreies i begge retninger. Display / Taster Sørg for å ha tørre hender! Ta kun i støpselet. Alle gjenstander må fjernes fra lommene. Vær spesielt oppmerksom på sigarettennere. Trommelen må være tom før du fyller den med nytt tøy. Se også den separate bruksanvisningen "Ullkurv" (alt etter modell). Kontrollere tørketrommelen Individuell innstilling og 1 tilpasning av programmet Programmets fremdrift (Tørketid) Tørketiden kan kun justeres i tidsprogrammet. - - (Tilpasse tørkeresultat) Finjustering av tørkeresultatet. Barnesikring - (Ferdig om) Stille inn programslutt. Kondensvannbeholder (Skån) Tørking med lav, redusert temperatur. Automatisk rengjøring av varmeveksleren. Lofilter (Antikrøll) Forlenge antikrøllfasen. Mer informasjon på side 5 SELF CLEANING (Signal) Slå signalet av/på. Start/Pause Starte, avbryte og fortsette programmet; aktivere eller deaktivere (Barnesikring) Sette i støpselet Sortere tøyet Lukke døren Velge Start/Pause 2 3 (Kondensvannbeholder) Kondensvannbeholder med filter Tørking Todelt lofilter Betjeningspanel Luftinntak Tørking Dør Tømme kondensvannbeholderen Tøm beholderen etter hver tørking. Men aldri mens tørking pågår! 1. Trekk ut kondensvannbeholderen og hold den vannrett. 2. Tøm ut kondensvannet. 3. Skyv alltid beholderen helt inn til den smekker på plass. Hvis kontrollampen (Kondensvannbeholder) blinker til tross for at beholderen er tømt engjør filteret i kondensvannbeholderen, side 8/12. Ikke trekk ut / tøm kondensvannbeholderen under tørkeprosessen. Rengjøre lofilteret Et rent lofilter bidrar til lavere strømforbruk og kortere tørketid Lofilteret består av to deler. Rengjør det innvendige og utvendige filteret etter hver tørking: 1. Åpne døren. Fjern lo fra døren/ dørområdet. 2. Trekk ut lofilterets to deler. 3. Fjern lo fra kanten av sjakten. Sørg for at det ikke faller ned i den åpne sjakten. 4. Klapp opp filteret og fjern loen. 5. Spyl begge delene under flytende vann og la tørke. 6. Klapp sammen det innvendige og utvendige filteret, fest dem i hverandre og sett dem tilbake på plass. Ta ut tøyet og slå av tørketrommelen Programslutt Avbryte program 1. Åpne døren eller trykk på Start/Pause; tørkeprosessen blir avbrutt. 2. Legg inn mer tøy eller ta ut tøyet og lukk døren. 3. Om nødvendig velges program og tilleggsfunksjon på nytt. Trykk på Start/Pause. Resttiden oppdateres etter noen minutter. Trommelen og døren kan være varm. Display og innstillinger Display (statusmeldinger) (Lofilter) Rengjør lofilteret side 4/12. Tøm kondensvannbeholderen side 4,8/12. SELF CLEANING Automatisk rengjøring av varmeveksleren side (Fremdrift i programmet) (Barnesikring) [h:min] (Resttid) I displayet vises programmets fremdrift: tørt; stryketørt; skaptørt; - - programpause om nødvendig; programslutt. Du kan sikre tørketrommelen mot utilsiktet endring av innstillingene. (Barnesikringen) aktiveres/deaktiveres ved å starte programmet og holde tasten Start/Pause inne i 5 sekunder, til du hører et lydsignal. Symbolet for det aktiverte/deaktiverte alternativet (Barnesikring) vises/slukker. Når et program er valgt, vises antatt tørketid (gjenværende tid) ved maksimal fyllmengde. Under tørkingen registrerer fuktighetssensorene den faktiske mengden og korrigerer programvarigheten. Dette kan du se som tidssprang i resttiden på displayet. Innstillinger (kontrollamper og taster) Valgt alternativ aktivert/deaktivert kontrollampe på/av. Se separat bruksanvisning for energisparingsmodus. (Tørketid) (Tilpasse tørkeresultat) - (Ferdig om) (Skån) (Antikrøll) (Signal) Tørketiden, som bare kan velges i tidsprogrammet, kan stilles inn fra 20 minutter til maks. 3 timer i 10-minutters intervaller. Tørkeresultatet (f.eks. skaptørt) kan økes i tre trinn. Tøyet blir tørrere for hvert trinn. Standardinnstilling = 0. Tilgjengelige verdier: 0, 1, 2, 3. Når et program er finjustert, beholdes denne innstillingen for de andre programmene, inntil (Tilpasse tørkeresultat) blir endret på nytt. Programslutt kan stilles inn ved å velge en (Ferdig om) tid. (Ferdig om) tiden kan forskyves i timeintervaller, maksimalt 24 timer. Trykk på tasten (Ferdig om) til ønsket antall timer vises (h=time). Trykk på Start/Pause for å starte programmet med forsinkelse. Programmet stopper etter valgte antall timer. Noen timer etter at (Ferdig om) tiden er innstilt, slukker displayet for å spare strøm. For å aktivere displayet trykker du på en hvilken som helst tast, åpner/lukker døren eller vrir på programvelgeren. Redusert temperatur for ømfintlige tekstiler, f.eks. polyakryl, polyamid eller elastan, med lengre tørketid. Tørketrommelen beveger seg med jevne mellomrom etter at programmet er slutt for å unngå krølling. Tøyet blir luftig og mykt. Standardinnstillingen for hvert program er 60 minutter. Den automatiske antikrøllfunksjonen kan forlenges med ytterligere 60 minutter. Her slår du signalet av og på. Når et program er ferdig, høres (Signal), så fremt dette er aktivert. Denne innstillingen har ingen innvirkning på de andre lydene. Råd om tørking av tøyet... Merking av tekstiler Ta hensyn til produsentens anvisninger om pleie av tøyet. Egnet for tørketrommel. Tørking med normal temperatur. Tørking med lav temperatur velg (Skån) i tillegg. Ikke egnet for tørketrommel. Følgende tekstiler bør ikke tørkes i tørketrommelen: lufttette tekstiler (f.eks. gummierte) ømfintlige stoffer (silke, syntetiske gardiner) fare for krølling tøy som er tilsmusset med olje Tips for tørking For et jevnt tørkeresultat må tøyet sorteres etter tekstiltype og tørkeprogram. Svært små tekstiler (f.eks. babysokker) må alltid tørkes sammen med store tøystykker (f.eks. håndklær). Lukk glidelåser, hekter og maljer, knepp igjen dyne-/putetrekk. Bind sammen løse snorer, belter av stoff osv., eller legg dem i en tøypose. Strykefrie tekstiler må ikke tørkes for mye fare for krølling. La vasken lufttørke når den er tatt ut. Ull skal ikke tørkes i tørketrommelen. Ull kan imidlertid friskes opp side 7, Programmet Ull finish (alt etter modell) Ikke stryk tøyet straks etter tørkingen. La det ligge sammenlagt en stund den resterende fuktigheten fordeles dermed jevnt. Vevde tekstiler (f.eks. t-skjorter, poloskjorter) krymper ofte ved første tørking. Ikke bruk programmet Ekstra skaptørt. Stivet tøy er ikke alltid egnet for tørketrommel stivelse etterlater et belegg som har innflytelse på tørkingen. Ta hensyn til produsentenes anbefalinger ved dosering av tøymykner før vasking. Til tekstiler med flere lag eller små enkeltplagg som er tørket på forhånd, brukes tidsprogram. Brukes også til ettertørking. Miljøvern / Sparetips Før tørkingen må tøyet sentrifugeres grundig i vaskemaskinen høyere sentrifugehastighet forkorter tørketiden og senker energiforbruket. Maksimalt anbefalt tøymengde bør utnyttes, men ikke overskrides programoversikt, side 7. Sørg for god ventilasjon i rommet under tørkingen. Lofilteret må rengjøres etter hver tørkeomgang Rengjøre lofilteret, side 4/12 Tørketrommelens luftinntak må ikke blokkeres. Viktig å huske på... Tørketrommelen er svært energibesparende. Den utmerker seg teknisk ved at den har et kuldekretsløp som utnytter energien svært effektivt, på lignende måte som et kjøleskap. Varmeveksleren i tørketrommelen rengjøres automatisk under tørkingen. Lofilteret og filteret i kondensvannbeholderen må rengjøres jevnlig. Bruk aldri tørketrommelen uten lofilter og filter i kondensvannbeholderen! Lofilter Under tørking samles lo og hår fra tøyet i lofilteret. Et tett lofilter kan redusere varmeutvekslingen. Derfor må lofilteret rengjøres etter hver tørking. Skyll regelmessig under rennende vann side 4 / 12. Filter i kondensvannbeholderen Filteret i kondensvannbeholderen renser kondensvannet. Dette kondensvannet brukes til den automatiske rengjøringen. Filteret skal jevnlig rengjøres under rennende vann. Kondensvannbeholderen må tømmes før filteret rengjøres side 4,8/12 Tekstiler Tøy som har vært i kontakt med løsemidler, olje, voks, fett eller farge, f.eks. leggevann, neglelakkfjerner, flekkfjerner, rensebensin osv., må ikke tørkes i tørketrommelen. Tøm alle lommer på klær. Ikke tørk lufttette tekstiler. Unngå å tørke tøy som loer kraftig. Ull skal bare friskes opp i ullprogrammet. Programoversikt se også side 6. Sorter tøyet etter tekstil og stofftype. Tekstilene må kunne tørkes i tørketrommel. Etter tørking må tøyet... strykes strykes lett ikke strykes rulles PROGRAMMER TEKSTILTYPE- OG INFORMASJON *Bomull maks. 8 kg Slitesterke tekstiler, tekstiler av bomull eller lin som tåler koking. *Syntetisk maks. 3,5 kg Strykefritt tøy av syntetiske stoffer eller blandingsfiber, strykefri bomull. Stryketørt Tøyet kan strykes (stryk klærne for å unngå krølling). Skaptørt Tøy med ett lag. Ekstra skaptørt Tøy med tykke lag eller flere lag. Outdoor maks. 1,5 kg Tekstiler med membranbelegg, vannavvisende tekstiler, funksjonsklær, fleecestoff (jakker/bukser med uttakbart fôr tørkes separat). Håndklær maks. 6 kg Tøy av frotté, f.eks. håndklær og badekåper. Mix maks. 3 kg Blanding av tekstiler av bomull og syntetisk materiale (Mix). Egnet til forhåndstørket eller lett fuktig tøy og til tilleggstørking av tykt tøy i flere lag. Ull, joggesko og kosedyr skal kun tørkes i ullkurven Valgfritt tilbehør, side 10. Tidsprogrammet registrerer ikke automatisk restfuktighet i tøyet. Dersom tøyet fortsatt er for fuktig etter tørkingen, gjentar du programmet og forlenger ev. programvarigheten. Varmt maks. 3 kg Kaldt maks. 3 kg Alle typer tekstiler. Til oppfriskning eller lufting av klær som er lite brukt. Skjorter maks. 1,5 kg Bomull, lintekstiler og strykelette tekstiler. Tekstilene krøller mindre. Tekstilene blir ikke helt tørre. Heng opp tøyet! Tøy som skal tørkes raskt, f. eks. syntetiske stoffer, bomull eller blandingsfiber. Verdiene kan avvike fra de angitte verdiene avhengig av tekstiltype, sammensetning av tøyet som skal tørkes, restfuktigheten i tøyet og mengden tøy som skal tørkes. superrask 40 maks. 1 kg Ull finish maks. 3 kg Ulltekstiler som kan vaskes i vaskemaskin. Tekstilene blir luftigere, men tørkes ikke. Når programmet er ferdig, tar du tekstilene ut og lar dem tørke. Undertøy silke maks. 1 kg Finvask av syntetiske stoffer, bomull eller blandingsfiber. *Tørkeresultatet kan velges individuelt Ekstra skaptørt, Skaptørt og Stryketørt (alt etter modell). Tørkeresultatet kan finjusteres: Tekstiler i flere lag må tørkes lenger enn tekstiler i ett lag. Anbefalt: separat tørking. WT46W248DN WT46W2S8DN BSH Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße München/GERMANY 9510 / *954914* Produsert av BSH Hausgeräte GmbH under Siemens AGs varemerkelisens 7

2 Pleie og rengjøring Varmeveksler Varmeveksleren til tørketrommelen rengjøres automatisk under tørking. I displayet vises SELF CLEANING. Ikke trekk ut kondensvannbeholderen under rengjøringsprosessen. Kabinett, betjeningspanel Tørk av med en myk, fuktig klut. Ikke bruk vannstråle til rengjøring. Rester etter vaskemidler og rengjøringsmidler må straks fjernes. Under tørking kan det samle seg vann mellom vindu og pakning. Dette påvirker ikke tørketrommelens funksjon. Filter i kondensvannbeholderen Filteret rengjøres automatisk når kondensvannbeholderen tømmes. Rengjør likevel filteret regelmessig under rennende vann, da unngår du vanskelige avleiringer/smuss. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av festet. 3. Rengjør filteret under rennende vann eller i oppvaskmaskin. 4. Sett inn filteret. 5. Skyv inn kondensvannbeholderen til den smekker på plass. Ikke bruk tørketrommelen uten at det er satt i filter! Fuktighetsføler Tørketrommelen er utstyrt med fuktighetsfølere av rustfritt stål. Fuktighetsfølerne måler fuktighetsgraden i tøyet. Etter lengre tids bruk kan det danne seg et tynt kalklag på fuktighetsfølerne. 1. Åpne døren. 2. Rengjør fuktighetsfølerne med en fuktig svamp med ru overflate. Ikke bruk stålull eller skuremidler! Kun når tørketrommelen er slått av. 8 Installere Dette følger med: tørketrommel, bruks- og oppstillingsanvisning, ullkurv (alt etter modell). Kontroller tørketrommelen for transportskader. Tørketrommelen er svært tung. Ikke løft den alene. Pass opp for skarpe kanter. Ikke løft opp tørketrommelen etter deler som stikker ut (f.eks. døren) apparatet kan ødelegges! Ikke sett apparatet i rom hvor det er fare for frost. Frossent vann kan medføre skader. I tvilstilfeller må tilkoblingen foretas av en fagmann. Oppstilling av tørketrommelen Støpselet må alltid være tilgjengelig. Plasser den på et rent, jevnt og stødig underlag. Tørketrommelens luftinntak må ikke blokkeres. Hold området rundt tørketrommelen rent. Tørketrommelen vatres opp ved hjelp av de fremre skruføttene og et vaterpass. Skruføttene må aldri fjernes!. Strømtilkobling, sikkerhetsanvisninger side 13. Må tilkobles forskriftsmessig til en jordet kontakt med vekselstrøm. I tvilstilfeller må stikkontakten kontrolleres av en fagperson. Strømspenningen i huset og spenningsangivelsene på maskinen ( side 10) må stemme overens. Tilkoblingsverdiene og nødvendig sikringsstørrelser er angitt på typeskiltet på maskinen. Frostbeskyttelse Forberedelse 1. Tøm kondensvannbeholderen side 4,8/12 2. Velg et program med programvelgeren. 3. Trykk på Start/Pause kondensvannet pumpes inn i beholderen. 4. Vent et par minutter eller til tørketrommelen stopper, og tøm beholderen for kondensvann en gang til. 5 Sett programvelgeren på Av. Transport Tørketrommelen må ikke settes opp bak en dør eller skyvedør, fordi dette kan blokkere eller stoppe døren på tørketrommelen. Dermed sikrer du at barn ikke kan sperre seg inne i maskinen, noe som fører til livsfare. Forberedelse av tørketrommelen se Frostbeskyttelse. Transporter tørketrommelen stående. La tørketrommelen stå i to timer etter transport. Det er alltid restvann i tørketrommelen. Dette kan renne ut hvis tørketrommelen står skjevt. Ta alt tilbehøret ut av trommelen. Trommelen må være tom. Rent og jevnt Sørg for at luftinntaket ikke er tildekket. Ikke bruk tørketrommelen hvis det er fare for frost. 9 Techniske data Mål (D x B x H) Vekt Maks. fyllmengde Kondensvannbeholder Tilkoblingsspenning Tilkoblingseffekt Sikring 60 x 60 x 85 cm (høyden kan justeres) ca. 51 kg 8 kg 4,0 l V 1000 W 10 A Omgivelsestemperatur 5 35 C Produktnummer Produksjonsnummer Innsiden av døren Typeskilt på baksiden av tørketrommelen. Opptatt effekt ved avslått apparat: 0,10 W Opptatt effekt når maskinen er klar til bruk (apparatet er ikke slått av): 1,00 W Innvendig lys i trommelen (alt etter modell): Lyset i trommelen slås på når døren åpnes eller lukkes, samt etter programstart, og slukkes automatisk. Forbruksverditabell Program Sentrifugeringsturtallet som tøyet sentrifugeres med Varighet** Energiforbruk** Bomull 8 kg 4 kg 8 kg 4 kg Skaptørt* 1400 o/min 179 min 111 min 1,57kWh 0,93 kwh 1000 o/min 203 min 122 min 1,80 kwh 1,04 kwh 800 o/min 227 min 143 min 2,04 kwh 1,25 kwh Stryketørt* 1400 o/min 125 min 75 min 1,10 kwh 0,66 kwh 1000 o/min 150 min 90 min 1,36 kwh 0,82 kwh 800 o/min 176 min 106 min 1,64 kwh 0,98 kwh Syntetisk 3,5 kg 3,5 kg Skaptørt* 800 o/min 55 min 0,51 kwh 600 o/min 71 min 0,66 kwh * Programinnstilling for godkjenning i henhold til gyldig EN ** Verdiene kan avvike fra de angitte verdiene avhengig av tekstiltype, sammensetning av tøyet som skal tørkes, restfuktigheten i tøyet, innstilt tørkegrad samt mengden tøy som skal tørkes. Det mest effektive programmet for bomullstekstiler Følgende "Standard-bomullsprogram" (merket med ) er egnet til tørking av normalt fuktige bomullstekstiler og er det mest effektive programmet med tanke på kombinert energiforbruk ved tørking av våte bomullstekstiler. Standardprogram for bomull i henhold til gjeldende EU-forordning 932/2012 Program Fyllmengde Energiforbruk Programvarighet Bomull Skaptørt 8 kg/4 kg 1,80 kwh/1,04 kwh 203 min/122 min Programinnstilling for kontroll og energimerking i henhold til direktiv 2010/30/EU Valgfritt tilbehør (via kundeservice, bestillingsnummer, alt etter modell) Monteringssett vask-/tørk-søyle For å spare plass kan tørketrommelen plasseres oppå en egnet vaskemaskin med samme dybde og bredde. Tørketrommelen skal festes til vaskemaskinen ved hjelp av dette monteringssettet : med arbeidsbenk som kan trekkes ut. Forhøyning Gjør det lettere å fylle i og ta ut tøyet. I uttaksenheten er det en kurv som kan brukes til å transportere tøyet. Ullkurv Med ullkurven kan du tørke enkeltplagg i ull, joggesko og kosedyr (se også separat bruksanvisning "Ullkurv"). 10 Normale lyder Under tørking oppstår det normale lyder som er forårsaket av kompressor og pumpe. Kompressoren i tørketrommelen lager fra tid til annen en brummelyd. Lydstyrken og tonehøyden kan endre seg avhengig av hvilket program som er valgt, og hvor i tørkeprosessen maskinen befinner seg. Kompressoren i tørketrommelen luftes innimellom, noe som høres som en surrelyd. Den automatiske rengjøringen av tørketrommel forårsaker en klikkelyd. Kondensvannet pumpes over i kondensvannbeholderen ved hjelp av en pumpe, noe som forårsaker pumpelyder. 11 Hva gjør jeg hvis Kontrollampen Start/Pause lyser ikke. Display og kontrollamper (alt etter modell) slukker, og kontrollampen Start/Pause blinker. Er støpselet satt i? Er det valgt program? Kontroller sikringen til stikkontakten. Energisparingsmodus aktivert separat bruksanvisning for energisparingsmodus. Displayet er slått av. Når (Ferdig om) er valgt, går trommelen i hvilemodus side 5. Kontrollampen (Kondensvannbeholder) blinker. Kontrollampen (Lofilter) blinker. I displayet vises SELF CLEANING. Tørketrommelen starter ikke. Programmet avbrytes kort tid etter start. Det renner ut vann. Døren åpnes automatisk. Krølldannelse. Tøyet blir ikke ordentlig tørt eller er fortsatt fuktig. Tøm kondensvannbeholderen side 4. Trykk på Start/Pause for å tilbakestille visningen, og trykk deretter på Start/Pause en gang til hvis du vil slå maskinen på igjen. Rengjør lofilteret side 4/8. Trykk på Start/Pause for å tilbakestille visningen, og trykk deretter på Start/Pause en gang til hvis du vil slå maskinen på igjen. Ingen feil. Automatisk rengjøring av varmeveksleren. Ikke tøm kondensvannbeholderen. Trykket på Start/Pause? Er døren lukket? Er program valgt? Er omgivelsestemperatur høyere enn 5 C? Er tøyet lagt i maskinen? For liten tøymengde for valgt program? / Bruke tidsprogram side 6/7. Er tøyet i maskinen tørt? Juster så tørketrommelen står helt vannrett. Dytt døren igjen til den går hørbart i lås. Er fyllmengden overskredet? Ta ut tøyet med en gang programmet er ferdig, heng det opp og strekk det til riktig form. Ikke tilpasset program valgt side 7. Varmt tøy føles ofte fuktigere enn det det faktisk er. Legg tøyet utover slik at det kjøles ned. Finjuster det valgte tørkeresultatet; det forlenger tørketiden, men temperaturen øker ikke. Tøyet ditt blir tørrere. Velg et program med lengre tørketid, eller øk ønsket tørkeresultat. Temperaturen økes ikke. Velg et tidsprogram for ettertørking av tøy som fortsatt er fuktig. Hvis du overskrider den maksimale fyllmengden, kan tøyet ikke tørkes ordentlig. Rengjør fuktighetssensoren i tørketrommelen. Det kan oppstå et tynt kalklag på sensorene slik at funksjonen deres reduseres og tøyet ikke blir ordentlig tørt. Tørkingen ble avbrutt av strømbrudd, full kondensvannbeholder eller overskridelse av fyllmengden. Tørketiden er for lang. Rengjør lofilteret under rennende vann side 4/8. Ikke tilstrekkelig lufttilførsel sørg for at luften kan sirkulere. Ev. luftinntak blokkert rengjør innløpet side 9. Omgivelsestemperaturen er høyere enn 35 C luft ut. Én eller flere kontrollamper blinker. Rengjør lofilteret side 4,8/12. Kontroller oppstillingsbetingelsene side 9. Slå av maskinen, la den avkjøles, slå den på igjen og start programmet på nytt. Strømbrudd. Lyder og vibrasjoner som kan oppstå fra tid til annen. Høy brummelyd i noen sekunder. Ta klærne ut av tørketrommelen med en gang og legg dem utover. Da kan varmen slippe ut. Forsiktig: Trommelen og døren kan være varm. Ingen feil. Normale lyder side 11. Sett programvelgeren på Av og trekk støpselet ut av stikkontakten. Er kondensvannbeholderen skjøvet helt inn? Skyv kondensvannbeholderen helt inn. Ingen feil. Normale lyder side Kundeservice Dersom du ikke kan utbedre feilen selv (ved å slå apparatet av og på) Hva gjør jeg hvis..., side 12, kan du henvende deg til kundeservice. Vi finner alltid en passende løsning, også for å unngå unødige besøk av tekniker. Kontaktinformasjonen for nærmeste kundeservice finner du i den vedlagte kundeserviceoversikten. N Vennligst oppgi produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD) ved alle henvendelser til kundeservice. Disse opplysningene finner du på innsiden av døren* / i den åpne serviceluken* og på baksiden av maskinen. * alt etter modell Produktnummer Produksjonsnummer Ha tiltro til produsentens kompetanse. Henvend deg til oss. På den måten kan du være sikker på at reparasjonen blir foretatt av utdannede serviceteknikere, som er utrustet med originale reservedeler. Sikkerhetsanvisninger I et nødtilfelle Tørketrommelen må KUN Tørketrommelen må ALDRI Farer Installasjon Strømtilkobling Drift Defekt Reservedeler Kassering Trekk umiddelbart støpselet ut av stikkontakten eller slå av sikringen. brukes inne i et av husets rom brukes til tørking av tekstiler brukes til andre formål enn det som er beskrevet ovenfor forandres på når det gjelder teknikk eller egenskaper Barn eller personer som ikke er instruert om bruken av apparatet, må ikke betjene tørketrommelen. Barn må ikke oppholde seg i nærheten av tørketrommelen uten oppsyn. Hold husdyr borte fra tørketrommelen. Alle gjenstander må fjernes fra lommene på tekstilene. Vær spesielt oppmerksom på lightere eksplosjonsfare! Ikke sitt på eller len deg mot døren veltefare! Fest løse ledninger snublefare! Ikke bruk tørketrommelen hvis det er fare for frost. Tørketrommelen må tilkobles til en jordet kontakt med vekselstrøm, da sikkerheten ellers ikke er garantert. Ledningstverrsnittet må være tilstrekkelig. Bruk bare sikkerhetsbrytere som er merket slik: Støpselet og stikkontakten må passe sammen. Det må ikke brukes multikontakter-/koblinger og/eller skjøteledning. Ikke ta i nettstøpselet med fuktige hender fare for elektrisk støt! Hold i støpselet, ikke i ledningen. Unngå skade på ledningen fare for elektrisk støt! Det må kun legges tøy i tørketrommelen. Kontroller innholdet før du slår på tørketrommelen. Tørketrommelen må ikke brukes dersom tøyet har vært i berøring med løsemidler, olje, voks, fett eller farge (f.eks. leggevann, neglelakkfjerner, flekkfjerner, rensebensin osv.) fare for brann/eksplosjon! Tørketrommelen må ikke brukes hvis det er blitt benyttet industrielle kjemikalier til rengjøringen. Fare ved støv (f.eks. kullstøv, mel): Tørketrommelen må ikke brukes eksplosjonsfare! Slå aldri av tørketrommelen før tørkesyklusen er ferdig. Ellers må du ta alt tøyet raskt ut av trommelen og legge det utover slik at varmen kan fordampe. Tørketrommelen må ikke brukes dersom tøyet inneholder skumstoffer/-gummi elastisk materiale kan bli ødelagt og tørketrommelen skadet på grunn av deformering av skumstoffet. Ved rengjøring av lofilteret må du kontrollere at det ikke befinner seg fremmedlegemer (dun eller fyllmateriale) i åpningen på luftledningen. Støvsug eventuelt trommelen på forhånd. Hvis det fortsatt er fremmedlegemer i luftledningen kontakt kundeservice fare for brann/eksplosjon! Lette objekter, f.eks. langt hår, kan suges inn gjennom luftinntaket på tørketrommelen fare for personskader! Siste del av tørkesyklusen er uten varme (avkjølingsomgang) for å sikre at tøyet har en temperatur som ikke er skadelig. Slå av tørketrommelen når programmet er avsluttet. Kondensvannet er ikke drikkevann, og det kan være forurenset av lo. Tørketrommelen må ikke brukes dersom det er mistanke om defekt. Den må kun repareres av kundeservice. Tørketrommelen må ikke brukes dersom strømledningen er defekt. Defekt ledning må kun skiftes ut av kundeservice for å unngå farlige situasjoner. Av sikkerhetsgrunner må det kun brukes originale reservedeler og tilbehør. Trekk ut nettstøpselet, deretter må strømledningen til apparatet skjæres over. Apparatet må leveres til et avfallsdeponi. Tørketrommelens varmeveksler inneholder fluorert drivhusgass i et hermetisk lukket system (R314a) må bortskaffes på forsvarlig vis. Fyllmengde: 0,22 kg. Emballasje: Ikke la barn leke med emballasjen fare for kvelning! Alle materialer er miljøvennlige og kan brukes om igjen. De må kastes på en miljøvennlig måte. 13 Tørketrommel WT46W248DN WT46W2S8DN siemens-home.com/welcome no Bruks- og oppstillingsveiledning Ta hensyn til sikkerhetsveiledningene på side 13! Før du tar tørketrommelen i bruk, skal du lese denne bruksanvisningen og den separate bruksanvisningen for energisparingsmodus. Register your product online

3 Den nye tørketrommelen Gratulerer du har valgt en moderne maskin av høy kvalitet av merket Siemens. Kondenstørketrommelen med varmepumpe og automatisk rengjøring av varmeveksleren utmerker seg ved at den er energisparende og trenger mindre vedlikehold side 6. Før tørketromlene forlater vår fabrikk, blir hver enkelt maskin omhyggelig testet med hensyn til funksjon og tilstand. Vennligst ta kontakt med kundeservice dersom du har spørsmål. Miljøvennlig håndtering Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment WEEE). Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter. Du finner mer informasjon om produkter, tilbehør, reservedeler og tjenester på: Innhold Side Forberedelser Betjeningspanelet Tørking /4 Display og innstillinger Råd om tørking av tøyet Viktig å huske på Programoversikt Pleie og rengjøring Installasjon Frostbeskyttelse / Transport Valgfritt tilbehør Tekniske data Forbruksverdier Normale lyder Hva gjør jeg hvis Kundeservice Sikkerhetshenvisninger Forskriftsmessig bruk kun for bruk i husholdninger. kun til tørking av tekstiler som er vasket i vann. Hold barn under tre år borte fra tørketrommelen. La ikke barn foreta rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid uten oppsyn. Barn må ikke oppholde seg i nærheten av tørketrommelen uten tilsyn. Hold husdyr borte fra tørketrommelen. Tørketrommelen kan brukes av barn over 8 år, personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner og personer med manglende erfaring eller kunnskap, så fremt de holdes under oppsyn eller er blitt opplært av en ansvarlig person. Dette apparatet er laget for bruk i en høyde over havet på maks meter. Programmer / Tekstiler Detaljert program- og tekstiloversikt programoversikt, side 7. Ta hensyn til henvisningene om pleie fra produsenten. Bomull Slitesterke tekstiler. Syntetisk Tekstiler av syntetiske stoffer eller blandingsfiber. Tørkeresultater som kan velges for programmene Bomull og Syntetisk: Ekstra skaptørt Tøy med tykke lag eller flere lag. Skaptørt Tøy med ett lag. Stryketørt Tøy som er klart til å strykes etter tørking. Outdoor Funksjonsklær av mikrofiber. Håndklær Tøy av frotté, f.eks. håndklær og badekåper. Mix Blandet mengde med tekstiler av bomull og syntetiske stoffer. Varmt Alle tekstiltyper; tidsprogram. Kaldt Skjorter Bomull, lintekstiler og strykelette tekstiler. superrask 40 Syntetiske stoffer, bomull eller blandingsfiber. Ull finish Ulltekstiler som kan vaskes i vaskemaskin. Undertøy silke Finvask av syntetiske stoffer, bomull eller blandingsfiber. Forberedelser Programvelger / Av Installasjon side 9. En ska Kontak Programvelger for innst og inn-/utkobling av ma Den kan dreies i begge Display / Ta Programmets fremdrift (Tørketid) - - (Tilpasse tørk Barnesikring - (Ferdig om Kondensvannbeholder (Skån) Automatisk rengjøring av varmeveksleren. Lofilter (Antikrøll) SELF CLEANING (Signal) Mer informasjon på side 5 Start/Pause 1 2

4 det tørketrommel må ikke tas i bruk! t kundeservice. ster Sørg for å ha tørre hender! Ta kun i støpselet. Alle gjenstander må fjernes fra lommene. Vær spesielt oppmerksom på sigarettennere. Trommelen må være tom før du fyller den med nytt tøy. Se også den separate bruksanvisningen "Ullkurv" (alt etter modell). illing av program skinen. retninger. Kontrollere tørketrommelen Sette i støpselet Sortere tøyet Individuell innstilling og 1 tilpasning av programmet Lukke døren 2 Kondensvannbeholder med filter Tørking Betjeningspanel Dør 7 6 Tømme kondensvannbeholderen Tøm beholderen etter hver tørking. Men aldri mens tørking pågår! 1. Trekk ut kondensvannbeholderen og hold den vannrett. 2. Tøm ut kondensvannet. 3. Skyv alltid beholderen helt inn til den smekker på plass. Hvis kontrollampen (Kondensvannbeholder) blinker til tross for at beholderen er tømt engjør filteret i kondensvannbeholderen, side 8/12. Ikke trekk ut / tøm kondensvannbeholderen under tørkeprosessen. Rengjøre lofilteret Et rent lofilter bidrar til lavere strømforbruk og kortere tørketid Lofilteret består av to deler. Rengjør det innvendige og utvendige filteret etter hver tørking: 1. Åpne døren. Fjern lo fra døren/ dørområdet. 2. Trekk ut lofilterets to deler. 3. Fjern lo fra kanten av sjakten. Sørg for at det ikke faller ned i den åpne sjakten. eresultat) Tørketiden kan kun justeres i tidsprogrammet. Finjustering av tørkeresultatet. ) Stille inn programslutt. Tørking med lav, redusert temperatur. Forlenge antikrøllfasen. Slå signalet av/på. Starte, avbryte og fortsette programmet; aktivere eller deaktivere (Barnesikring) Velge Start/Pause 3 Todelt lofilter Luftinntak Tørking Klapp opp filteret og fjern loen. 5. Spyl begge delene under flytende vann og la tørke. 6. Klapp sammen det innvendige og utvendige filteret, fest dem i hverandre og sett dem tilbake på plass. Ta ut tøyet og slå av tørketrommelen Programslutt Avbryte program 1. Åpne døren eller trykk på Start/Pause; tørkeprosessen blir avbrutt. 2. Legg inn mer tøy eller ta ut tøyet og lukk døren. 3. Om nødvendig velges program og tilleggsfunksjon på nytt. Trykk på Start/Pause. Resttiden oppdateres etter noen minutter. Trommelen og døren kan være varm. 3 4

5 Display og innstillinger Display (statusmeldinger) (Lofilter) Rengjør lofilteret side 4/12. (Kondensvannbeholder) Tøm kondensvannbeholderen side 4,8/12. SELF CLEANING Automatisk rengjøring av varmeveksleren side (Fremdrift i programmet) (Barnesikring) [h:min] (Resttid) I displayet vises programmets fremdrift: tørt; stryketørt; skaptørt; - - programpause om nødvendig; programslutt. Du kan sikre tørketrommelen mot utilsiktet endring av innstillingene. (Barnesikringen) aktiveres/deaktiveres ved å starte programmet og holde tasten Start/Pause inne i 5 sekunder, til du hører et lydsignal. Symbolet for det aktiverte/deaktiverte alternativet (Barnesikring) vises/slukker. Når et program er valgt, vises antatt tørketid (gjenværende tid) ved maksimal fyllmengde. Under tørkingen registrerer fuktighetssensorene den faktiske mengden og korrigerer programvarigheten. Dette kan du se som tidssprang i resttiden på displayet. Innstillinger (kontrollamper og taster) Valgt alternativ aktivert/deaktivert kontrollampe på/av. Se separat bruksanvisning for energisparingsmodus. (Tørketid) (Tilpasse tørkeresultat) - (Ferdig om) (Skån) (Antikrøll) (Signal) Tørketiden, som bare kan velges i tidsprogrammet, kan stilles inn fra 20 minutter til maks. 3 timer i 10-minutters intervaller. Tørkeresultatet (f.eks. skaptørt) kan økes i tre trinn. Tøyet blir tørrere for hvert trinn. Standardinnstilling = 0. Tilgjengelige verdier: 0, 1, 2, 3. Når et program er finjustert, beholdes denne innstillingen for de andre programmene, inntil (Tilpasse tørkeresultat) blir endret på nytt. Programslutt kan stilles inn ved å velge en (Ferdig om) tid. (Ferdig om) tiden kan forskyves i timeintervaller, maksimalt 24 timer. Trykk på tasten (Ferdig om) til ønsket antall timer vises (h=time). Trykk på Start/Pause for å starte programmet med forsinkelse. Programmet stopper etter valgte antall timer. Noen timer etter at (Ferdig om) tiden er innstilt, slukker displayet for å spare strøm. For å aktivere displayet trykker du på en hvilken som helst tast, åpner/lukker døren eller vrir på programvelgeren. Redusert temperatur for ømfintlige tekstiler, f.eks. polyakryl, polyamid eller elastan, med lengre tørketid. Tørketrommelen beveger seg med jevne mellomrom etter at programmet er slutt for å unngå krølling. Tøyet blir luftig og mykt. Standardinnstillingen for hvert program er 60 minutter. Den automatiske antikrøllfunksjonen kan forlenges med ytterligere 60 minutter. Her slår du signalet av og på. Når et program er ferdig, høres (Signal), så fremt dette er aktivert. Denne innstillingen har ingen innvirkning på de andre lydene. Råd om tørking av tøyet... Merking av tekstiler Ta hensyn til produsentens anvisninger om pleie av tøyet. Egnet for tørketrommel. Tørking med normal temperatur. Tørking med lav temperatur velg (Skån) i tillegg. Ikke egnet for tørketrommel. Følgende tekstiler bør ikke tørkes i tørketrommelen: lufttette tekstiler (f.eks. gummierte) ømfintlige stoffer (silke, syntetiske gardiner) fare for krølling tøy som er tilsmusset med olje Tips for tørking For et jevnt tørkeresultat må tøyet sorteres etter tekstiltype og tørkeprogram. Svært små tekstiler (f.eks. babysokker) må alltid tørkes sammen med store tøystykker (f.eks. håndklær). Lukk glidelåser, hekter og maljer, knepp igjen dyne-/putetrekk. Bind sammen løse snorer, belter av stoff osv., eller legg dem i en tøypose. Strykefrie tekstiler må ikke tørkes for mye fare for krølling. La vasken lufttørke når den er tatt ut. Ull skal ikke tørkes i tørketrommelen. Ull kan imidlertid friskes opp side 7, Programmet Ull finish (alt etter modell) Ikke stryk tøyet straks etter tørkingen. La det ligge sammenlagt en stund den resterende fuktigheten fordeles dermed jevnt. Vevde tekstiler (f.eks. t-skjorter, poloskjorter) krymper ofte ved første tørking. Ikke bruk programmet Ekstra skaptørt. Stivet tøy er ikke alltid egnet for tørketrommel stivelse etterlater et belegg som har innflytelse på tørkingen. Ta hensyn til produsentenes anbefalinger ved dosering av tøymykner før vasking. Til tekstiler med flere lag eller små enkeltplagg som er tørket på forhånd, brukes tidsprogram. Brukes også til ettertørking. Miljøvern / Sparetips Før tørkingen må tøyet sentrifugeres grundig i vaskemaskinen høyere sentrifugehastighet forkorter tørketiden og senker energiforbruket. Maksimalt anbefalt tøymengde bør utnyttes, men ikke overskrides programoversikt, side 7. Sørg for god ventilasjon i rommet under tørkingen. Lofilteret må rengjøres etter hver tørkeomgang Rengjøre lofilteret, side 4/12 Tørketrommelens luftinntak må ikke blokkeres. Viktig å huske på... Tørketrommelen er svært energibesparende. Den utmerker seg teknisk ved at den har et kuldekretsløp som utnytter energien svært effektivt, på lignende måte som et kjøleskap. Varmeveksleren i tørketrommelen rengjøres automatisk under tørkingen. Lofilteret og filteret i kondensvannbeholderen må rengjøres jevnlig. Bruk aldri tørketrommelen uten lofilter og filter i kondensvannbeholderen! Lofilter Under tørking samles lo og hår fra tøyet i lofilteret. Et tett lofilter kan redusere varmeutvekslingen. Derfor må lofilteret rengjøres etter hver tørking. Skyll regelmessig under rennende vann side 4 / 12. Filter i kondensvannbeholderen Filteret i kondensvannbeholderen renser kondensvannet. Dette kondensvannet brukes til den automatiske rengjøringen. Filteret skal jevnlig rengjøres under rennende vann. Kondensvannbeholderen må tømmes før filteret rengjøres side 4,8/12 Tekstiler Tøy som har vært i kontakt med løsemidler, olje, voks, fett eller farge, f.eks. leggevann, neglelakkfjerner, flekkfjerner, rensebensin osv., må ikke tørkes i tørketrommelen. Tøm alle lommer på klær. Ikke tørk lufttette tekstiler. Unngå å tørke tøy som loer kraftig. Ull skal bare friskes opp i ullprogrammet. 5 6

6 Programoversikt se også side 6. Sorter tøyet etter tekstil og stofftype. Tekstilene må kunne tørkes i tørketrommel. Etter tørking må tøyet... strykes strykes lett ikke strykes rulles PROGRAMMER TEKSTILTYPE- OG INFORMASJON *Bomull maks. 8 kg Slitesterke tekstiler, tekstiler av bomull eller lin som tåler koking. *Syntetisk maks. 3,5 kg Strykefritt tøy av syntetiske stoffer eller blandingsfiber, strykefri bomull. Stryketørt Tøyet kan strykes (stryk klærne for å unngå krølling). Skaptørt Tøy med ett lag. Ekstra skaptørt Tøy med tykke lag eller flere lag. Outdoor maks. 1,5 kg Tekstiler med membranbelegg, vannavvisende tekstiler, funksjonsklær, fleecestoff (jakker/bukser med uttakbart fôr tørkes separat). Håndklær maks. 6 kg Tøy av frotté, f.eks. håndklær og badekåper. Mix maks. 3 kg Blanding av tekstiler av bomull og syntetisk materiale (Mix). Egnet til forhåndstørket eller lett fuktig tøy og til tilleggstørking av tykt tøy i flere lag. Ull, joggesko og kosedyr skal kun tørkes i ullkurven Valgfritt tilbehør, side 10. Tidsprogrammet registrerer ikke automatisk restfuktighet i tøyet. Dersom tøyet fortsatt er for fuktig etter tørkingen, gjentar du programmet og forlenger ev. programvarigheten. Varmt maks. 3 kg Kaldt maks. 3 kg Alle typer tekstiler. Til oppfriskning eller lufting av klær som er lite brukt. Skjorter maks. 1,5 kg Bomull, lintekstiler og strykelette tekstiler. Tekstilene krøller mindre. Tekstilene blir ikke helt tørre. Heng opp tøyet! Tøy som skal tørkes raskt, f. eks. syntetiske stoffer, bomull eller blandingsfiber. Verdiene kan avvike fra de angitte verdiene avhengig av tekstiltype, sammensetning av tøyet som skal tørkes, restfuktigheten i tøyet og mengden tøy som skal tørkes. superrask 40 maks. 1 kg Ulltekstiler som kan vaskes i vaskemaskin. Tekstilene blir luftigere, men tørkes ikke. Når programmet er ferdig, tar du tekstilene ut og lar dem tørke. Ull finish maks. 3 kg Undertøy silke maks. 1 kg Finvask av syntetiske stoffer, bomull eller blandingsfiber. *Tørkeresultatet kan velges individuelt Ekstra skaptørt, Skaptørt og Stryketørt (alt etter modell). Tørkeresultatet kan finjusteres: Tekstiler i flere lag må tørkes lenger enn tekstiler i ett lag. Anbefalt: separat tørking. WT46W248DN WT46W2S8DN BSH Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße München/GERMANY 9510 / *954914* Produsert av BSH Hausgeräte GmbH under Siemens AGs varemerkelisens 7

7 Pleie og rengjøring Varmeveksler Varmeveksleren til tørketrommelen rengjøres automatisk under tørking. I displayet vises SELF CLEANING. Ikke trekk ut kondensvannbeholderen under rengjøringsprosessen. Kabinett, betjeningspanel Tørk av med en myk, fuktig klut. Ikke bruk vannstråle til rengjøring. Rester etter vaskemidler og rengjøringsmidler må straks fjernes. Under tørking kan det samle seg vann mellom vindu og pakning. Dette påvirker ikke tørketrommelens funksjon. Filter i kondensvannbeholderen Filteret rengjøres automatisk når kondensvannbeholderen tømmes. Rengjør likevel filteret regelmessig under rennende vann, da unngår du vanskelige avleiringer/smuss. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av festet. 3. Rengjør filteret under rennende vann eller i oppvaskmaskin. 4. Sett inn filteret. 5. Skyv inn kondensvannbeholderen til den smekker på plass. Ikke bruk tørketrommelen uten at det er satt i filter! Fuktighetsføler Tørketrommelen er utstyrt med fuktighetsfølere av rustfritt stål. Fuktighetsfølerne måler fuktighetsgraden i tøyet. Etter lengre tids bruk kan det danne seg et tynt kalklag på fuktighetsfølerne. 1. Åpne døren. 2. Rengjør fuktighetsfølerne med en fuktig svamp med ru overflate. Ikke bruk stålull eller skuremidler! Kun når tørketrommelen er slått av. Installere Dette følger med: tørketrommel, bruks- og oppstillingsanvisning, ullkurv (alt etter modell). Kontroller tørketrommelen for transportskader. Tørketrommelen er svært tung. Ikke løft den alene. Pass opp for skarpe kanter. Ikke løft opp tørketrommelen etter deler som stikker ut (f.eks. døren) apparatet kan ødelegges! Ikke sett apparatet i rom hvor det er fare for frost. Frossent vann kan medføre skader. I tvilstilfeller må tilkoblingen foretas av en fagmann. Oppstilling av tørketrommelen Støpselet må alltid være tilgjengelig. Plasser den på et rent, jevnt og stødig underlag. Tørketrommelens luftinntak må ikke blokkeres. Hold området rundt tørketrommelen rent. Tørketrommelen vatres opp ved hjelp av de fremre skruføttene og et vaterpass. Skruføttene må aldri fjernes!. Strømtilkobling, sikkerhetsanvisninger side 13. Må tilkobles forskriftsmessig til en jordet kontakt med vekselstrøm. I tvilstilfeller må stikkontakten kontrolleres av en fagperson. Strømspenningen i huset og spenningsangivelsene på maskinen ( side 10) må stemme overens. Tilkoblingsverdiene og nødvendig sikringsstørrelser er angitt på typeskiltet på maskinen. Frostbeskyttelse Forberedelse 1. Tøm kondensvannbeholderen side 4,8/12 2. Velg et program med programvelgeren. 3. Trykk på Start/Pause kondensvannet pumpes inn i beholderen. 4. Vent et par minutter eller til tørketrommelen stopper, og tøm beholderen for kondensvann en gang til. 5 Sett programvelgeren på Av. Transport Tørketrommelen må ikke settes opp bak en dør eller skyvedør, fordi dette kan blokkere eller stoppe døren på tørketrommelen. Dermed sikrer du at barn ikke kan sperre seg inne i maskinen, noe som fører til livsfare. Forberedelse av tørketrommelen se Frostbeskyttelse. Transporter tørketrommelen stående. La tørketrommelen stå i to timer etter transport. Ta alt tilbehøret ut av trommelen. Trommelen må være tom. Rent og jevnt Sørg for at luftinntaket ikke er tildekket. Ikke bruk tørketrommelen hvis det er fare for frost. 8 Det er alltid restvann i tørketrommelen. Dette kan renne ut hvis tørketrommelen står skjevt. 9

8 Techniske data Mål (D x B x H) Vekt Maks. fyllmengde Kondensvannbeholder Tilkoblingsspenning Tilkoblingseffekt Sikring 60 x 60 x 85 cm (høyden kan justeres) ca. 51 kg 8 kg 4,0 l V 1000 W 10 A Omgivelsestemperatur 5 35 C Produktnummer Produksjonsnummer Innsiden av døren Typeskilt på baksiden av tørketrommelen. Opptatt effekt ved avslått apparat: 0,10 W Opptatt effekt når maskinen er klar til bruk (apparatet er ikke slått av): 1,00 W Innvendig lys i trommelen (alt etter modell): Lyset i trommelen slås på når døren åpnes eller lukkes, samt etter programstart, og slukkes automatisk. Forbruksverditabell Program Sentrifugeringsturtallet som tøyet sentrifugeres med Varighet** Energiforbruk** Bomull 8 kg 4 kg 8 kg 4 kg Skaptørt* 1400 o/min 179 min 111 min 1,57kWh 0,93 kwh 1000 o/min 203 min 122 min 1,80 kwh 1,04 kwh 800 o/min 227 min 143 min 2,04 kwh 1,25 kwh Stryketørt* 1400 o/min 125 min 75 min 1,10 kwh 0,66 kwh 1000 o/min 150 min 90 min 1,36 kwh 0,82 kwh 800 o/min 176 min 106 min 1,64 kwh 0,98 kwh Syntetisk 3,5 kg 3,5 kg Skaptørt* 800 o/min 55 min 0,51 kwh 600 o/min 71 min 0,66 kwh * Programinnstilling for godkjenning i henhold til gyldig EN ** Verdiene kan avvike fra de angitte verdiene avhengig av tekstiltype, sammensetning av tøyet som skal tørkes, restfuktigheten i tøyet, innstilt tørkegrad samt mengden tøy som skal tørkes. Det mest effektive programmet for bomullstekstiler Følgende "Standard-bomullsprogram" (merket med ) er egnet til tørking av normalt fuktige bomullstekstiler og er det mest effektive programmet med tanke på kombinert energiforbruk ved tørking av våte bomullstekstiler. Standardprogram for bomull i henhold til gjeldende EU-forordning 932/2012 Program Fyllmengde Energiforbruk Programvarighet Bomull Skaptørt 8 kg/4 kg 1,80 kwh/1,04 kwh 203 min/122 min Programinnstilling for kontroll og energimerking i henhold til direktiv 2010/30/EU Normale lyder Under tørking oppstår det normale lyder som er forårsaket av kompressor og pumpe. Kompressoren i tørketrommelen lager fra tid til annen en brummelyd. Lydstyrken og tonehøyden kan endre seg avhengig av hvilket program som er valgt, og hvor i tørkeprosessen maskinen befinner seg. Kompressoren i tørketrommelen luftes innimellom, noe som høres som en surrelyd. Den automatiske rengjøringen av tørketrommel forårsaker en klikkelyd. Valgfritt tilbehør (via kundeservice, bestillingsnummer, alt etter modell) Monteringssett vask-/tørk-søyle For å spare plass kan tørketrommelen plasseres oppå en egnet vaskemaskin med samme dybde og bredde. Tørketrommelen skal festes til vaskemaskinen ved hjelp av dette monteringssettet : med arbeidsbenk som kan trekkes ut. Forhøyning Gjør det lettere å fylle i og ta ut tøyet. I uttaksenheten er det en kurv som kan brukes til å transportere tøyet. Ullkurv Med ullkurven kan du tørke enkeltplagg i ull, joggesko og kosedyr (se også separat bruksanvisning "Ullkurv"). 10 Kondensvannet pumpes over i kondensvannbeholderen ved hjelp av en pumpe, noe som forårsaker pumpelyder. 11

9 Hva gjør jeg hvis Kontrollampen Start/Pause lyser ikke. Display og kontrollamper (alt etter modell) slukker, og kontrollampen Start/Pause blinker. Er støpselet satt i? Er det valgt program? Kontroller sikringen til stikkontakten. Energisparingsmodus aktivert separat bruksanvisning for energisparingsmodus. Displayet er slått av. Når (Ferdig om) er valgt, går trommelen i hvilemodus side 5. Kontrollampen (Kondensvannbeholder) blinker. Kontrollampen (Lofilter) blinker. I displayet vises SELF CLEANING. Tørketrommelen starter ikke. Programmet avbrytes kort tid etter start. Det renner ut vann. Døren åpnes automatisk. Krølldannelse. Tøyet blir ikke ordentlig tørt eller er fortsatt fuktig. Tøm kondensvannbeholderen side 4. Trykk på Start/Pause for å tilbakestille visningen, og trykk deretter på Start/Pause en gang til hvis du vil slå maskinen på igjen. Rengjør lofilteret side 4/8. Trykk på Start/Pause for å tilbakestille visningen, og trykk deretter på Start/Pause en gang til hvis du vil slå maskinen på igjen. Ingen feil. Automatisk rengjøring av varmeveksleren. Ikke tøm kondensvannbeholderen. Trykket på Start/Pause? Er døren lukket? Er program valgt? Er omgivelsestemperatur høyere enn 5 C? Er tøyet lagt i maskinen? For liten tøymengde for valgt program? / Bruke tidsprogram side 6/7. Er tøyet i maskinen tørt? Juster så tørketrommelen står helt vannrett. Dytt døren igjen til den går hørbart i lås. Er fyllmengden overskredet? Ta ut tøyet med en gang programmet er ferdig, heng det opp og strekk det til riktig form. Ikke tilpasset program valgt side 7. Varmt tøy føles ofte fuktigere enn det det faktisk er. Legg tøyet utover slik at det kjøles ned. Finjuster det valgte tørkeresultatet; det forlenger tørketiden, men temperaturen øker ikke. Tøyet ditt blir tørrere. Velg et program med lengre tørketid, eller øk ønsket tørkeresultat. Temperaturen økes ikke. Velg et tidsprogram for ettertørking av tøy som fortsatt er fuktig. Hvis du overskrider den maksimale fyllmengden, kan tøyet ikke tørkes ordentlig. Rengjør fuktighetssensoren i tørketrommelen. Det kan oppstå et tynt kalklag på sensorene slik at funksjonen deres reduseres og tøyet ikke blir ordentlig tørt. Tørkingen ble avbrutt av strømbrudd, full kondensvannbeholder eller overskridelse av fyllmengden. Tørketiden er for lang. Rengjør lofilteret under rennende vann side 4/8. Ikke tilstrekkelig lufttilførsel sørg for at luften kan sirkulere. Ev. luftinntak blokkert rengjør innløpet side 9. Omgivelsestemperaturen er høyere enn 35 C luft ut. Én eller flere kontrollamper blinker. Rengjør lofilteret side 4,8/12. Kontroller oppstillingsbetingelsene side 9. Slå av maskinen, la den avkjøles, slå den på igjen og start programmet på nytt. Strømbrudd. Lyder og vibrasjoner som kan oppstå fra tid til annen. Høy brummelyd i noen sekunder. Ta klærne ut av tørketrommelen med en gang og legg dem utover. Da kan varmen slippe ut. Forsiktig: Trommelen og døren kan være varm. Ingen feil. Normale lyder side 11. Sett programvelgeren på Av og trekk støpselet ut av stikkontakten. Er kondensvannbeholderen skjøvet helt inn? Skyv kondensvannbeholderen helt inn. Ingen feil. Normale lyder side Kundeservice Dersom du ikke kan utbedre feilen selv (ved å slå apparatet av og på) Hva gjør jeg hvis..., side 12, kan du henvende deg til kundeservice. Vi finner alltid en passende løsning, også for å unngå unødige besøk av tekniker. Kontaktinformasjonen for nærmeste kundeservice finner du i den vedlagte kundeserviceoversikten. N Vennligst oppgi produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD) ved alle henvendelser til kundeservice. Disse opplysningene finner du på innsiden av døren* / i den åpne serviceluken* og på baksiden av maskinen. * alt etter modell Produktnummer Produksjonsnummer Ha tiltro til produsentens kompetanse. Henvend deg til oss. På den måten kan du være sikker på at reparasjonen blir foretatt av utdannede serviceteknikere, som er utrustet med originale reservedeler. Sikkerhetsanvisninger I et nødtilfelle Tørketrommelen må KUN Tørketrommelen må ALDRI Farer Installasjon Strømtilkobling Drift Defekt Reservedeler Kassering Trekk umiddelbart støpselet ut av stikkontakten eller slå av sikringen. brukes inne i et av husets rom brukes til tørking av tekstiler brukes til andre formål enn det som er beskrevet ovenfor forandres på når det gjelder teknikk eller egenskaper Barn eller personer som ikke er instruert om bruken av apparatet, må ikke betjene tørketrommelen. Barn må ikke oppholde seg i nærheten av tørketrommelen uten oppsyn. Hold husdyr borte fra tørketrommelen. Alle gjenstander må fjernes fra lommene på tekstilene. Vær spesielt oppmerksom på lightere eksplosjonsfare! Ikke sitt på eller len deg mot døren veltefare! Fest løse ledninger snublefare! Ikke bruk tørketrommelen hvis det er fare for frost. Tørketrommelen må tilkobles til en jordet kontakt med vekselstrøm, da sikkerheten ellers ikke er garantert. Ledningstverrsnittet må være tilstrekkelig. Bruk bare sikkerhetsbrytere som er merket slik: Støpselet og stikkontakten må passe sammen. Det må ikke brukes multikontakter-/koblinger og/eller skjøteledning. Ikke ta i nettstøpselet med fuktige hender fare for elektrisk støt! Hold i støpselet, ikke i ledningen. Unngå skade på ledningen fare for elektrisk støt! Det må kun legges tøy i tørketrommelen. Kontroller innholdet før du slår på tørketrommelen. Tørketrommelen må ikke brukes dersom tøyet har vært i berøring med løsemidler, olje, voks, fett eller farge (f.eks. leggevann, neglelakkfjerner, flekkfjerner, rensebensin osv.) fare for brann/eksplosjon! Tørketrommelen må ikke brukes hvis det er blitt benyttet industrielle kjemikalier til rengjøringen. Fare ved støv (f.eks. kullstøv, mel): Tørketrommelen må ikke brukes eksplosjonsfare! Slå aldri av tørketrommelen før tørkesyklusen er ferdig. Ellers må du ta alt tøyet raskt ut av trommelen og legge det utover slik at varmen kan fordampe. Tørketrommelen må ikke brukes dersom tøyet inneholder skumstoffer/-gummi elastisk materiale kan bli ødelagt og tørketrommelen skadet på grunn av deformering av skumstoffet. Ved rengjøring av lofilteret må du kontrollere at det ikke befinner seg fremmedlegemer (dun eller fyllmateriale) i åpningen på luftledningen. Støvsug eventuelt trommelen på forhånd. Hvis det fortsatt er fremmedlegemer i luftledningen kontakt kundeservice fare for brann/eksplosjon! Lette objekter, f.eks. langt hår, kan suges inn gjennom luftinntaket på tørketrommelen fare for personskader! Siste del av tørkesyklusen er uten varme (avkjølingsomgang) for å sikre at tøyet har en temperatur som ikke er skadelig. Slå av tørketrommelen når programmet er avsluttet. Kondensvannet er ikke drikkevann, og det kan være forurenset av lo. Tørketrommelen må ikke brukes dersom det er mistanke om defekt. Den må kun repareres av kundeservice. Tørketrommelen må ikke brukes dersom strømledningen er defekt. Defekt ledning må kun skiftes ut av kundeservice for å unngå farlige situasjoner. Av sikkerhetsgrunner må det kun brukes originale reservedeler og tilbehør. Trekk ut nettstøpselet, deretter må strømledningen til apparatet skjæres over. Apparatet må leveres til et avfallsdeponi. Tørketrommelens varmeveksler inneholder fluorert drivhusgass i et hermetisk lukket system (R314a) må bortskaffes på forsvarlig vis. Fyllmengde: 0,22 kg. Emballasje: Ikke la barn leke med emballasjen fare for kvelning! Alle materialer er miljøvennlige og kan brukes om igjen. De må kastes på en miljøvennlig måte. 13

Tørking. Dør. Betjeningspanel. Rengjøre lofilteret Et rent lofilter bidrar til lavere strømforbruk og kortere tørketid

Tørking. Dør. Betjeningspanel. Rengjøre lofilteret Et rent lofilter bidrar til lavere strømforbruk og kortere tørketid Den nye tørketrommelen Gratulerer du har valgt en moderne maskin av høy kvalitet av merket Siemens. Kondenstørketrommelen med varmepumpe og automatisk rengjøring av varmeveksleren utmerker seg ved at den

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

Normale lyder ʠ ʠ ʠ ʠ ʠ. ʠ ʠ ʠ ʠ ʠ Underbygging I stedet for maskinens dekkplate skal en metallplate monteres av en fagperson. 10

Normale lyder ʠ ʠ ʠ ʠ ʠ. ʠ ʠ ʠ ʠ ʠ Underbygging I stedet for maskinens dekkplate skal en metallplate monteres av en fagperson. 10 Vedlikehold og rengjøring Installasjon Fjern vaskemiddelrester med én gang. Tørkes av med en myk og fuktig klut. Under tørking kan det samle seg vann mellom vindu og pakning. Dette påvirker ikke tørketrommelens

Detaljer

Tørking. Dør. Betjeningspanel

Tørking. Dør. Betjeningspanel Den nye tørketrommelen Gratulerer du har valgt en moderne maskin av høy kvalitet av merket Siemens. Kondenstørketrommelen med varmepumpe og automatisk rengjøring av varmeveksleren utmerker seg ved at den

Detaljer

Vedlikehold og rengjøring Kun når tørketrommelen er slått av! Installere Kabinett, betjeningsfelt Valgfritt tilbehør Levering: tørketrommel, bruks- og

Vedlikehold og rengjøring Kun når tørketrommelen er slått av! Installere Kabinett, betjeningsfelt Valgfritt tilbehør Levering: tørketrommel, bruks- og Vedlikehold og rengjøring Kun når tørketrommelen er slått av! Installere Kabinett, betjeningsfelt Valgfritt tilbehør Levering: tørketrommel, bruks- og oppstillingsanvisning, ullkurv (alt etter modell).

Detaljer

*988000* Siemens Electrogeräte GmbH

*988000* Siemens Electrogeräte GmbH Den nye tørketrommelen Gratulerer du har valgt en moderne maskin av høy kvalitet av merket Siemens. Kondenstørketrommelen med varmepumpe og automatisk rengjøring av varmeveksleren utmerker seg ved at den

Detaljer

Rengjøre lofilteret. Et rent lofilter bidrar til lavere strømforbruk og kortere tørketid.

Rengjøre lofilteret. Et rent lofilter bidrar til lavere strømforbruk og kortere tørketid. Din nye tørketrommel Gratulerer Du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet og av merket Siemens. Kondenstørketrommelen med varmeveksler og automatisk rengjøring utmerker seg

Detaljer

Tørke. Betjeningspanelet. Slå av tørketrommelen Sett programvelgeren på Av. La ikke tøyet bli liggende i tørketrommelen.

Tørke. Betjeningspanelet. Slå av tørketrommelen Sett programvelgeren på Av. La ikke tøyet bli liggende i tørketrommelen. Din nye tørketrommel Gratulerer - Du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet og av merket Siemens. Denne tørketrommelen har et svært lavt energiforbruk. Alle tørketromler som

Detaljer

* * Robert Bosch Hausgeräte GmbH

* * Robert Bosch Hausgeräte GmbH Din nye tørketrommel Gratulerer Du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet og av merket Bosch. Kondenstørketrommelen med varmeveksler og automatisk rengjøring utmerker seg ved

Detaljer

Tørking. Betjeningspanelet. Slå av tørketrommelen Sett programvelgeren på Av. La ikke tøyet bli liggende i tørketrommelen!

Tørking. Betjeningspanelet. Slå av tørketrommelen Sett programvelgeren på Av. La ikke tøyet bli liggende i tørketrommelen! Din nye tørketrommel Gratulerer Du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet og av merket Siemens. Denne kondenstørketrommelen har et svært lavt energiforbruk. Alle tørketromler

Detaljer

Tørke. Betjeningspanelet. Slå av tørketrommelen Sett programvelgeren på Av. La ikke tøyet bli liggende i tørketrommelen!

Tørke. Betjeningspanelet. Slå av tørketrommelen Sett programvelgeren på Av. La ikke tøyet bli liggende i tørketrommelen! Din nye tørketrommel Gratulerer Du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet og av merket Siemens. Denne tørketrommelen har et svært lavt energiforbruk. Alle tørketromler som sendes

Detaljer

Tørking. Dør. Betjeningspanel. 2. Fjern lo fra lofilterets sjakt.

Tørking. Dør. Betjeningspanel. 2. Fjern lo fra lofilterets sjakt. Din nye tørketrommel Gratulerer du har valgt et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Siemens. Denne kondenstørketrommelen har et svært lavt energiforbruk. Alle tørketromler som forlater fabrikken

Detaljer

* * Robert Bosch Hausgeräte GmbH

* * Robert Bosch Hausgeräte GmbH Din nye tørketrommel Gratulerer du har valgt et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Bosch. Denne kondenstørketrommelen har et svært lavt energiforbruk. Alle tørketromler som forlater fabrikken

Detaljer

Tørking. Betjeningspanelet. Slå av tørketrommelen Sett programvelgeren på Av. La ikke tøyet bli liggende i tørketrommelen!

Tørking. Betjeningspanelet. Slå av tørketrommelen Sett programvelgeren på Av. La ikke tøyet bli liggende i tørketrommelen! Din nye tørketrommel Gratulerer Du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet og av merket Siemens. Denne kondenstørketrommelen har et svært lavt energiforbruk. Alle tørketromler

Detaljer

Tørke. Betjeningspanelet

Tørke. Betjeningspanelet Din nye tørketrommel Gratulerer - Du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet og av merket Siemens. Denne tørketrommelen har et svært lavt energiforbruk. Alle tørketromler som

Detaljer

*011385* Robert Bosch Hausgeräte GmbH

*011385* Robert Bosch Hausgeräte GmbH Din nye tørketrommel Gratulerer Du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet og av merket Bosch. Kondenstørketrommelen med varmeveksler og automatisk rengjøring utmerker seg ved

Detaljer

Tørking. Betjeningspanel. Slå av tørketrommelen Sett programvelgeren på Av. Ikke la tøyet være i tørketrommelen.

Tørking. Betjeningspanel. Slå av tørketrommelen Sett programvelgeren på Av. Ikke la tøyet være i tørketrommelen. Din nye tørketrommel Forskriftsmessig bruk Forberede Installasjon se side 8 Gratulerer du har valgt en moderne maskin av høy kvalitet av merket Siemens. Kondenstørketrommelen utmerker seg med lavt energiforbruk.

Detaljer

Tørking. Kondensvannbeholder Lys på innsiden av

Tørking. Kondensvannbeholder Lys på innsiden av Din nye tørketrommel Forskriftsmessig bruk Forberedelser Installasjon, se side 8 Gratulerer du har valgt en moderne maskin av høy kvalitet av merket Bosch. Denne kondenstørketrommelen har et svært lavt

Detaljer

Programslutt så snart lyser i displayet. Avbryte program Legge i mer tøy eller ta ut tøy.

Programslutt så snart lyser i displayet. Avbryte program Legge i mer tøy eller ta ut tøy. Din nye tørketrommel Gratulerer Du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet og av merket Siemens. Kondenstørketrommelen med varmeveksler og automatisk rengjøring utmerker seg

Detaljer

*918215* Robert Bosch Hausgeräte GmbH

*918215* Robert Bosch Hausgeräte GmbH Din nye tørketrommel Gratulerer Du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet og av merket Bosch. Kondenstørketrommelen med varmeveksler og automatisk rengjøring utmerker seg ved

Detaljer

Tørking. Betjeningspanelet. Slå av tørketrommelen Sett programvelgeren på Av. La ikke tøyet bli liggende i tørketrommelen!

Tørking. Betjeningspanelet. Slå av tørketrommelen Sett programvelgeren på Av. La ikke tøyet bli liggende i tørketrommelen! Din nye tørketrommel Gratulerer Du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet og av merket Siemens. Denne kondenstørketrommelen har et svært lavt energiforbruk. Alle tørketromler

Detaljer

Tørking. Panel. Kondensvannbeho lder med filter. Dør

Tørking. Panel. Kondensvannbeho lder med filter. Dør Tørketrommelen Gratulerer Du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet og av merket Siemens. Kondenstørketrommelen med varmeveksler og automatisk rengjøring av varmeveksleren utmerker

Detaljer

*907361* Robert Bosch Hausgeräte GmbH

*907361* Robert Bosch Hausgeräte GmbH Din nye tørketrommel Gratulerer Du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet og av merket Bosch. Kondenstørketrommelen med varmeveksler og automatisk rengjøring utmerker seg ved

Detaljer

*907338* Siemens Electrogeräte GmbH

*907338* Siemens Electrogeräte GmbH Din nye tørketrommel Gratulerer Du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet og av merket Siemens. Kondenstørketrommelen med varmeveksler og automatisk rengjøring utmerker seg

Detaljer

Tørking. Belysning inne i trommelen (avhengig av modell)

Tørking. Belysning inne i trommelen (avhengig av modell) Din nye tørketrommel Gratulerer Du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet og av merket Siemens. Denne tørketrommelen med avtrekk har et meget lavt energiforbruk. Alle tørketromler

Detaljer

Tørke. Betjeningspanelet. Slå av tørketrommelen Sett programvelgeren på Av. La ikke tøyet bli liggende i tørketrommelen!

Tørke. Betjeningspanelet. Slå av tørketrommelen Sett programvelgeren på Av. La ikke tøyet bli liggende i tørketrommelen! Din nye tørketrommel Gratulerer - Du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Siemens. Kondenstørketrommelen med varmeveksler og automatisk rengjøring utmerker seg ved at

Detaljer

Tørke. Instrumentpanel. Kondensvannbeho lder med filter. Dør

Tørke. Instrumentpanel. Kondensvannbeho lder med filter. Dør Tørketrommelen Gratulerer du har valgt å kjøpe et Gaggenau-apparat som er moderne og av høy kvalitet. Et karakteristisk trekk ved kondenstørketrommelen med varmepumpe og automatisk rengjøring av varmeveksleren

Detaljer

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen.

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Bruk av apparatet Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøyet etter vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketromm Kan tørkes i tørketrommel

Detaljer

Tørke. Instrumentpanel. Kondensvannbeho lder med filter. Dør

Tørke. Instrumentpanel. Kondensvannbeho lder med filter. Dør Tørketrommelen Gratulerer du har valgt å kjøpe et Bosch-apparat som er moderne og av høy kvalitet. Et karakteristisk trekk ved kondenstørketrommelen med varmepumpe og automatisk rengjøring av varmeveksleren

Detaljer

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen.

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. BRUK AV MASKINEN Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. Sorter vasken etter vaskeanvisningene Må ikke tørkes i tørketrommel Kan tørkes

Detaljer

Betjening av maskinen

Betjening av maskinen Betjening av maskinen Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

*463349* Siemens Electrogeräte GmbH

*463349* Siemens Electrogeräte GmbH Din nye tørketrommel Gratulerer Du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet og av merket Siemens. Denne kondenstørketrommelen har et svært lavt energiforbruk. Alle tørketromler

Detaljer

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen.

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Bruk av apparatet Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøyet etter vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketromm Kan tørkes i tørketrommel

Detaljer

Tørke. Instrumentpanel. Kondensvannbeho lder med filter. Dør

Tørke. Instrumentpanel. Kondensvannbeho lder med filter. Dør Tørketrommelen Gratulerer du har valgt å kjøpe et Bosch-apparat som er moderne og av høy kvalitet. Et karakteristisk trekk ved kondenstørketrommelen med varmepumpe og automatisk rengjøring av varmeveksleren

Detaljer

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Tørketrommel / kondenstørketrommel 3 Innholdsfortegnelse: Beskrivelse av tørketrommel/kondenstørketrommel Maskine med manuell betjening Maskine med betaling

Detaljer

BRUK AV TØRKETROMMELEN

BRUK AV TØRKETROMMELEN Du finner mer informasjon i bruksanvisningen. BRUK AV TØRKETROMMELEN Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel Kan tørkes i trommel ved lave temperaturer Kan tørkes i trommel

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN

BETJENING AV MASKINEN BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN

BETJENING AV MASKINEN BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

BRUK AV TØRKETROMMELEN

BRUK AV TØRKETROMMELEN Du finner mer informasjon i bruksanvisningen. BRUK AV TØRKETROMMELEN Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel Kan tørkes i trommel ved lave temperaturer Kan tørkes i trommel

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WTL151SK http://no.yourpdfguides.com/dref/3566727

Din bruksanvisning BOSCH WTL151SK http://no.yourpdfguides.com/dref/3566727 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN

BETJENING AV MASKINEN BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN SIDE 14 FILTER SIDE 14 VANNBEHOLDER SIDE 15 FØR TØRKETROMMELEN TAS I BRUK SIDE 15

INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN SIDE 14 FILTER SIDE 14 VANNBEHOLDER SIDE 15 FØR TØRKETROMMELEN TAS I BRUK SIDE 15 INNHOLDSFORTEGNELSE N BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN SIDE 14 FILTER SIDE 14 VANNBEHOLDER SIDE 15 FØR TØRKETROMMELEN TAS I BRUK SIDE 15 SIKKERHETSREGLER SIDE 15 KLARGJØRING AV TØYET SIDE 16 VALG AV TØRKETID

Detaljer

VEILEDNING FOR DAGLIG BRUK

VEILEDNING FOR DAGLIG BRUK VEILEDNING FOR DAGLIG BRUK NO TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET PRODUKT FRA BAUKNECHT. For å kunne motta en mer fullstendig assistanse, vær vennlig å registrere ditt apparat på http://www.bauknecht.eu/ register

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WTL6101EU

Din bruksanvisning BOSCH WTL6101EU Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN

BETJENING AV MASKINEN BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150 Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic no-no M.-Nr. 09 579 150 Innhold Valg av programmer...3 Programpakker....4 Sentrifugering...5 Programoversikt...6 Programforløp...10 Vaskemiddel...12

Detaljer

FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER

FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER INNHOLD FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN DRENERINGSSYSTEM - BARE FOR MODELLER MED TOPPMONTERT VANNBEHOLDER SNU DØREN BARNESIKRING

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen.

BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN

BETJENING AV MASKINEN BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN

BETJENING AV MASKINEN BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen.

Vasking. Forberedelse Sakkyndig installering må foretas i henhold til monteringsanvisningen. Dette er din vaskemaskin Gratulerer du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Siemens. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningspanel. Dør. Velg. Service klaff. Velg (Start/legge i mer tøy).

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningspanel. Dør. Velg. Service klaff. Velg (Start/legge i mer tøy). Dette er din vaskemaskin Gratulerer - du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Bosch. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Vaskemaskinguide 2014

Vaskemaskinguide 2014 Vaskemaskinguide 2014 IKEAs vaskemaskiner designet for hverdagslivet IKEAs vaskemaskiner har brukervennlige funksjoner som passer ulike behov og gjør klesvasken enklere. Vi har frittstående maskiner med

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING DAGLIG REFERANSE VEILEDNING MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT. For å motta assistanse som er mer fullstendig, må du registrere apparatet ditt på http://www.whirlpool.eu/register Før du

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at.  HP4935/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8105 HP8106. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8105 HP8106 Brukerhåndbok a b c Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning vifteovn VTC 1800 VTC 1800

HÅNDBOK. Bruksanvisning vifteovn VTC 1800 VTC 1800 HÅNDBOK Bruksanvisning vifteovn VTC 1800 VTC 1800 Kjære kunde! Gratulerer med din nye VTC 1800 vifteovn. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING DAGLIG REFERANSE VEILEDNING MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL PRODUKT For å motta mer utfyllende hjelp og støtte, vennligst registrer produktet ditt ved www. whirlpool. eu / register WWW Du kan

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

V-ZUG Ltd. Tørketrommel. Adora TSL WP. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Tørketrommel. Adora TSL WP. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Tørketrommel Adora TSL WP Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

SIKKERHETSANVISNINGER FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOPLINGER SIDE 12

SIKKERHETSANVISNINGER FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOPLINGER SIDE 12 INNHOLD HURTIGREFERANSE PROGRAMOVERSIKT FORBEREDE TØYET VELGE PROGRAM OG TILLEGGSFUNKSJONER STARTE & FULLFØRE ET PROGRAM ENDRE ET PROGRAM AVBRYTE ET PROGRAM DAGLIG VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING BRUKSANVISNING

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN

BETJENING AV MASKINEN BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 NORSK

Detaljer

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningsfelt. Dør

Vasking. Vaskemiddelskuff med kammer I, II, Trommel. Betjeningsfelt. Dør Dette er din vaskemaskin Gratulerer du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Bosch. Vaskemaskinen utmerker seg med et svært lavt vann- og strømforbruk. Før vaskemaskinene

Detaljer

Sikkerhetsveiledninger Oppstillingsflaten Vaske-/tørkemaskinen er meget tung vær forsiktig når den løftes opp. Obs: Slanger som er frosne kan sprekke/brekke. Vaske-/tørkemaskinen må derfor ikke stilles

Detaljer

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING DAGLIG REFERANSE VEILEDNING MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL PRODUKT For å motta mer utfyllende hjelp og støtte, vennligst registrer produktet ditt ved www. whirlpool. eu / register WWW Du kan

Detaljer

Register your product and get support at HP8116. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8116. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8116 NO Brukerhåndbok a b Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Register your product and get support at HP8699. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8699. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8699 Brukerhåndbok r q p o a b s t n m c d u l k e Salon j f g h i v 23 24 x 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 7~10 sec. 8 9 Norsk

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VED FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. I modeller med elektronikk kan

Detaljer