HP Photosmart M437/M537. Digitalkamera. Brukerhåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HP Photosmart M437/M537. Digitalkamera. Brukerhåndbok"

Transkript

1 HP Photosmart M437/M537 Digitalkamera Brukerhåndbok

2 Juridiske merknader Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene for produkter og tjenester fra HP er angitt i garantierklæringene som følger med slike produkter eller tjenester. Ingenting i dette dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet. Windows er et registrert varemerke i USA for Microsoft Corporation. SD-logoen er et varemerke for eieren.

3 Innhold 1 Komme i gang Toppen og baksiden av kameraet...3 Forsiden, siden og undersiden av kameraet...4 Før du tar bilder...4 Sette inn batterier...4 Slå på kameraet...4 Velge språk...5 Angi region...5 Angi dato og klokkeslett...5 Sette inn og formatere et minnekort (tilleggsutstyr)...6 Installere programvaren...6 Bruke kameraet Ta bilder og ta opp videoklipp Ta bilder...8 Ta opp videoklipp...9 Umiddelbar visning...9 Autofokus og eksponering...9 Fokusere på motivet...10 Optimalisere fokus...10 Bruke fokuslås...11 Optimalisere eksponering...11 Bruke zoom...11 Optisk zoom...12 Digital zoom Gjøre innstillinger for å ta bilder og ta opp videoklipp Stille inn blitsen...13 Blitsinnstilling - røde øyne...13 Bruke fotograferings- og videoopptaksmenyene...14 Bruke selvutløseren...15 Bruke bildeserier Se på bilder og videoklipp Slette bilder...18 Vise miniatyrer...18 Forstørre bilder...18 Bruke avspillingsmenyen...18 Fjerne røde øyne...19 Merke bilder som favoritter...20 Vise lysbilder Bruke Designgallerimeny Endre farger...21 Legge til rammer...21 Beskjære bilder

4 6 Overføre og skrive ut bilder Overføre bilder med HP Photosmart-programvaren...23 Overføre bilder uten HP Photosmart-programvaren...24 Koble kameraet til datamaskinen...24 Bruke en minnekortleser...24 Skrive ut bilder direkte til en skriver Bruke HP Photosmart Express Bruke Photosmart Express-meny...27 Merke bilder for utskrift...27 Kjøpe papirbilder på Internett...29 Dele bilder...29 Sette opp Internett-adresser på kameraet...29 Sende bilder til Internett-adresser Bruke Oppsettmeny Problemløsing Tilbakestille kameraet...32 Problemer og løsninger...32 Feilmeldinger på kamera Produktstøtte Nyttige nettsteder...37 Få hjelp...37 A Håndtere batterier Hovedpunkter om batterier...39 Forlenge batterienes levetid...39 Sikkerhetsforanstaltninger ved bruk av batterier...39 Strømindikatorer...40 Antall bilder per batteritype...40 Batteriytelse...41 Lade opp NiMH-batterier...41 B Spesifikasjoner Minnekapasitet...43 Bildekvalitet...43 Stikkordregister

5 1 Komme i gang Bruk denne delen til å gjøre deg kjent med kamerakontroller, konfigurere kameraet for bruk og begynne å ta bilder. Toppen og baksiden av kameraet Strømlampe. 2 -knapp. 3 Lukker-knapp. 4 Slett-knapp - Gir tilgang til Slett-funksjonen ved Umiddelbar visning (se "Umiddelbar visning" på side 9 eller Avspilling (se "Slette bilder" på side 18). 5 Blits-knapp - Gir tilgang til blitsinnstillingene i Fotografering-modus (se "Stille inn blitsen" på side 13). 6 -bryter - Veksler mellom Fotografering, Videoopptak og Avspilling (se "Ta bilder" på side 8, "Ta opp videoklipp" på side 9 og "Se på bilder og videoklipp" på side 17). 7 Zoom-spak - Gir tilgang til funksjonene / Zoom (se "Bruke zoom" på side 11), Miniatyrer (se "Vise miniatyrer" på side 18) og Forstørr (se "Forstørre bilder" på side 18). 8 og -knapper - Brukes til å bla gjennom menyer og bilder. 9 -knapp - Brukes til å vise kameramenyer, velge alternativer og bekrefte handlinger. 10 Tilbake-knapp - Bringer deg tilbake til forrige meny eller visning. Trykk på den og hold for å gå ut av alle menyer. 11 Bildeskjerm. Komme i gang 3

6 Kapittel 1 Forsiden, siden og undersiden av kameraet Blits. 2 Selvutløserlampe (se "Bruke selvutløseren" på side 15). 3 Mikrofon. 4 Stativfeste. 5 Dokkingstasjons-/USB-kontakt - Gir direkte og indirekte (via dokkingstasjon, tilleggsutstyr) USB-forbindelse. 6 Batteri-/minnekortdeksel. Før du tar bilder Gå gjennom prosedyrene nedenfor før du tar bilder eller tar opp videoklipp. Sette inn batterier 1. Åpne batteri-/minnekortdekselet ved å skyve sperren som angitt på batteri-/minnekortdekselet. 2. Sett inn to AA-batterier. 3. Lukk batteri-/minnekortdekselet. Merk Hvis du bruker oppladbare NiMHbatterier, må du lade batteriene helt opp før du bruker dem første gang (se "Lade opp NiMHbatterier" på side 41). Slå kameraet av før du tar ut batteriene. Slå på kameraet Når du skal slå kameraet på, trykker du på -knappen. 4 Komme i gang

7 Velge språk Bruk til å velge språket du ønsker, og trykk deretter på. Hvis du vil endre språk senere, bruker du Oppsettmeny (se "Bruke Oppsettmeny" på side 31). Angi region Sammen med Språk-innstillingen bestemmer Region-innstillingen standardformatet for datoer. Bruk til å velge regionen du ønsker, og trykk deretter på. Angi dato og klokkeslett Riktig angivelse av dato og klokkeslett vil være til hjelp når du skal finne bilder du har overført til datamaskinen, og sikrer at bildene blir riktig merket hvis du bruker funksjonen for dato- og tidsstempel. Se Dato- og tidsstempel under "Bruke fotograferings- og videoopptaksmenyene" på side Bruk til å justere den merkede verdien. 2. Bruk for å flytte til de andre valgene, og gjenta trinn 1 til datoen og klokkeslettet er riktig angitt. 3. Trykk på når innstillingene for dato, klokkeslett og format er riktige, og trykk deretter på på nytt for å bekrefte. Hvis du vil endre data og klokkeslett senere, bruker du Oppsettmeny (se "Bruke Oppsettmeny" på side 31). Før du tar bilder 5

8 Kapittel 1 Sette inn og formatere et minnekort (tilleggsutstyr) Dette kameraet støtter standard, høyhastighets og høykapasitets SD- og SDHCminnekort (Secure Digital) fra 32 MB til 8 GB. 1. Slå av kameraet og åpne batteri-/ minnekortdekselet. 2. Sett inn minnekortet i det minste sporet, slik det er vist. Pass på at minnekortet klikker på plass. 3. Lukk batteri-/minnekortdekselet og slå på kameraet. Merk Når du slår på kameraet og har satt inn et minnekort, angir kameraet hvor mange bilder du vil få plass til på kameraet med gjeldende innstilling for bildekvalitet. Dette kameraet støtter lagring av maksimalt 4000 bilder på et minnekort. Nye minnekort må alltid formateres før de brukes første gang. Formatering fjerner alle bilder fra minnekortet, så pass på at du overfører eksisterende bilder før du formaterer (se "Overføre og skrive ut bilder" på side 23). 1. Skyv til mens kameraet er slått på. 2. Trykk på. 3. Bruk til å velge Formater kort, og trykk deretter på. 4. Bruk til å velge Ja, og trykk på for å formatere kortet. Merk Når du setter inn et minnekort, lagres alle nye bilder og videoklipp på kortet i stedet for i internminnet. Hvis du vil bruke internminnet og se på bilder som er lagret der, må du ta ut minnekortet. Hvis du vil overføre bilder fra internminnet til et minnekort (tilleggsutstyr), kan du se Flytt bilder til kort under "Bruke avspillingsmenyen" på side 18. Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke minnekort som støttes, se "Oppbevaring" på side 43. Installere programvaren HP Photosmart-programvaren inneholder funksjoner for å overføre bilder og videoklipp til datamaskinen, og funksjoner for å endre lagrede bilder (fjerne røde øyne, rotere, beskjære, endre størrelse og så videre). For at du skal kunne installere HP Photosmart-programvaren må datamaskinen oppfylle systemkravene som er angitt på kameraets emballasje. Hvis du har problemer med å installere eller bruke HP Photosmart-programvaren, finner du mer informasjon på Hewlett-Packards nettsted for teknisk støtte: support. For å få mest mulig ut av den digitale fotograferingen bør du fra tid til annen sjekke dette nettstedet for å få oppdateringer til kameraets programvare, drivere og fastvare. 6 Komme i gang

9 Du kan lese om Windows Vista-støtten for kameraet på nettstedet windowsvista (bare på engelsk). Windows: 1. Lukk alle programmer og deaktiver eventuell antivirusprogramvare. 2. Sett inn HP Photosmart Software CD i CD-stasjonen, og følg veiledningen på skjermen. Hvis installeringsskjermbildet ikke vises, klikker du på Start og Kjør, skriver D:\Setup.exe, der D er bokstaven til CD-stasjonen, og klikker på OK. 3. Når programvaren er ferdig installert, aktiverer du antivirusprogramvaren igjen. Macintosh: 1. Sett inn HP Photosmart Software CD i CD-stasjonen. 2. Dobbeltklikk på CD-ikonet på datamaskinens skrivebord. 3. Dobbeltklikk på installeringsikonet, og følg deretter veiledningen på skjermen. Når installeringen er fullført og du har omstartet datamaskinen, åpnes Systeminnstillinger automatisk med innstillingene for HP Photosmart-kamera. Du kan endre innstillingene slik at HP Photosmart startes automatisk når du kobler kameraet til Macintosh-maskinen (klikk på Hjelp i dialogboksen med innstillinger for HP Photosmartkameraet for å få mer informasjon). Bruke kameraet Nå som du er ferdig med å konfigurere kameraet, kan du ta og se på bilder og videoklipp. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du tar bilder og tar opp videoklipp Hvis du vil ha informasjon om angi fotograferings- og videoopptaksinnstillinger Hvis du vil ha informasjon om hvordan du ser på bilder og videoklipp på kameraet Hvis du vil ha informasjon om hvordan du forbedrer bildene Hvis du vil ha informasjon om hvordan du overfører bilder fra kameraet til en datamaskin Hvis du vil ha informasjon om hvordan du skriver ut bilder Se "Ta bilder" på side 8 og "Ta opp videoklipp" på side 9 Se "Gjøre innstillinger for å ta bilder og ta opp videoklipp" på side 13 Se "Se på bilder og videoklipp" på side 17 Se "Bruke Designgallerimeny" på side 21 Se "Overføre bilder med HP Photosmartprogramvaren" på side 23 Se "Skrive ut bilder direkte til en skriver" på side 25 Tips Når du skal veksle mellom Fotografering, Videoopptak og Avspilling, skyver du til ønsket alternativ. Bruke kameraet 7

10 2 Ta bilder og ta opp videoklipp Du kan ta bilder når kameraet er i Fotografering-modus, og du kan ta opp video når det er i Videoopptak-modus. Skyv til for å ta bilder eller til for å ta opp videoklipp. Bildeskjermen vil se omtrent slik ut: 1 Fotografering-indikator. Videoopptak-indikator :15 Antall gjenværende bilder ved fotografering. Gjenværende tid (i minutter og sekunder) ved videoopptak. 3 Batterinivåindikator (se "Strømindikatorer" på side 40). 4 Minnekortindikator. 5 Fokusklammer (se "Autofokus og eksponering" på side 9). Ta bilder Du kan ta bilder når kameraet er stilt inn på Fotografering. 1. Skyv til. 2. Finn utsnittet for bildet på bildeskjermen. 3. Trykk Lukker-knappen halvveis ned for å måle og låse fokus og eksponering. Fokusklammene på bildeskjermen blir grønne når fokus er låst (se "Autofokus og eksponering" på side 9). 4. Trykk Lukker-knappen helt ned for å ta bildet. 8 Ta bilder og ta opp videoklipp

11 Ta opp videoklipp Du kan ta opp videoklipp når kameraet er stilt inn på Videoopptak. 1. Skyv til. 2. Finn utsnittet på bildeskjermen. 3. Trykk Lukker-knappen halvveis ned for å måle fokus og eksponering. Fokusklammene på bildeskjermen blir grønne når fokus er låst (se "Autofokus og eksponering" på side 9). 4. Trykk Lukker-knappen helt ned og slipp den for å starte videoopptak. 5. Trykk på og slipp Lukker-knappen igjen for å stoppe videoopptaket. Umiddelbar visning Når du har tatt et bilde eller tatt opp et videoklipp, viser kameraet det et kort øyeblikk i Umiddelbar visning. Hvis du vil slette bildet eller videoklippet, trykker du på, velger Dette bildet på menyen Slett og trykker på. Merk Hvis du vil høre lyden til videoklipp, må du overføre dem til datamaskinen (se "Overføre og skrive ut bilder" på side 23). Autofokus og eksponering Når du trykker Lukker-knappen halvveis ned, vil kameraet automatisk måle og låse fokus (for bilder og videoklipp) og eksponering (bare for bilder). Når du fokuserer automatisk: Indikator Grønne fokusklammer Røde fokusklammer (ikon med skjelvende hånd) Beskrivelse Fokus er funnet. Fokus er ikke funnet (se "Optimalisere fokus" på side 10). (Bare bilder) Det kreves lang eksponering (se "Optimalisere eksponering" på side 11). Tips Hvis du følger rådene for fokus og eksponering og bildet ikke har riktig fokus eller eksponering når det vises ved Avspilling, kan du lese emnene om uskarpe, mørke, lyse eller kornete bilder under "Problemløsing" på side 32. Ta opp videoklipp 9

12 Kapittel 2 Fokusere på motivet Når du trykker Lukker-knappen halvveis ned, vil kameraet søke etter fokus innenfor fokusklammene. Når det finner fokus, blir fokusklammene grønne. Hvis fokusklammene ikke rammer inn objektet, bruker du Fokuslås (se "Bruke fokuslås" på side 11). Optimalisere fokus Når kameraet ikke kan fokusere automatisk, blir fokusklammene røde. Dette angir at bildet kan være ute av fokus fordi objektet er utenfor fokusområdet eller motivet har lav kontrast. Hvis du tar opp video eller tar et bilde med en annen fotograferingsmodus (se "Bruke fotograferings- og videoopptaksmenyene" på side 14) enn Nærbilde og kameraet ikke klarer å fokusere, vil det likevel ta bildet. Forsøk å slippe Lukker-knappen, finn utsnittet på nytt og trykk deretter Lukker-knappen halvveis ned igjen. Forsøk følgende hvis fokusklammene fremdeles er røde: Bilder og videoklipp: Hvis motivet har lav kontrast, kan du bruke Fokuslås (se "Bruke fokuslås" på side 11) og sikte mot et punkt på objektet som har mer farge eller skarpere kanter. Bare bilder: Velg en fotograferingsmodus som passer bedre til motivet du vil ta bilde av (se Fotograferingsmodi under "Bruke fotograferings- og videoopptaksmenyene" på side 14). Hvis objektet er for nær (mindre enn 300 mm eller 11,8 tommer), går du lengre unna eller bruker Nærbilde (se Nærbilde under "Bruke fotograferings- og videoopptaksmenyene" på side 14). Hvis kameraet er stilt på Nærbilde og ikke klarer å fokusere, vil ikke kameraet ta bildet. Forsøk ett av følgende: Beveg deg innenfor Nærbilde-området ( mm eller 1,9-11,8 tommer) eller still kameraet på Automatisk (se Automatisk under "Bruke fotograferings- og videoopptaksmenyene" på side 14). Bruk Fokuslås for motiver med lav kontrast (se "Bruke fokuslås" på side 11). 10 Ta bilder og ta opp videoklipp

13 Bruke fokuslås Bruk Fokuslås til å fokusere på et objekt som ikke er i sentrum av bildet, for å ta bevegelsesbilder raskere ved å forhåndsfokusere på området der handlingen skal finne sted, eller for å fokusere i situasjoner med dårlig lys eller lav kontrast. 1. Finn utsnittet for bildet innenfor fokusklammene. I situasjoner med dårlig lys eller lav kontrast finner du utsnittet for en gjenstand med bedre lys eller høyere kontrast. 2. Trykk Lukker-knappen halvveis ned. 3. Hold Lukker-knappen halvveis nede, og finn utsnittet på nytt. 4. Trykk Lukker-knappen helt ned for å ta bildet. Optimalisere eksponering Når du tar et bilde og trykker Lukker-knappen halvveis ned, vil kameraet også måle lysnivået for å finne riktig eksponering. Hvis kameraet finner at motivet krever en svært lang eksponeringstid, vises et ikon med skjelvende hånd ( ). Kameraet tar bildet, men det kan bli uskarpt fordi det er vanskelig å holde kameraet stille så lenge som nødvendig. Forsøk ett av følgende: Still blitsen på Autom. blits eller Blits på (se "Stille inn blitsen" på side 13). Sett kameraet på et stativ eller et støtt underlag. Hvis objektet er utenfor blitsens rekkevidde og du ikke har noe stativ, velger du fotograferingsmodusen Bildestabilisering (se Bildestabilisering under "Bruke fotograferings- og videoopptaksmenyene" på side 14). Slå på mer lys. Merk Når du tar opp video, beregner kameraet hele tiden eksponeringen. Bruke zoom Kameraet har både optisk og digital zoom. Optisk zoom forlenger linsen fysisk for å få objektet til å virke nærmere. Når du har forlenget linsen så mye som mulig med optisk zoom, bruker kameraet digital zoom. Digital zoom benytter ingen bevegelige linsedeler. Tips Jo mer du zoomer inn på fotoobjektet, desto mer vil små bevegelser av kameraet bli forsterket (det som kalles urolig kamera ). Hvis vises når du trykker Lukker-knappen halvveis ned, kan bildet bli uskarpt. Se forslagene under "Optimalisere eksponering" på side 11 for å unngå eventuell uskarphet. Bruke zoom 11

14 Kapittel 2 Optisk zoom Optisk zoom beveger linsen mellom vidvinkel (1x) og telelinse (3x). Ved Fotografering eller Videoopptak bruker du knappene på Zoom-spaken til å styre zoomingen. Trykk på å zoome inn og på for å zoome ut. Merk Du kan stille optisk zoom i den posisjonen du ønsker, like før du begynner å ta opp videoklipp. Du kan imidlertid ikke bruke optisk zoom mens videoklippet spilles inn. for Digital zoom Når du bruker digital zoom, viser bildeskjermen en gul ramme rundt motivet og innstillingen for bildekvalitet (MP-verdien). Etter hvert som du zoomer inn, forstørres motivet for å vise hva kameraet vil få med, og MP-verdien reduseres for å vise med hvilken oppløsning bildet vil bli tatt. Når du tar bilder med digital zoom, må du kontrollere at MP-verdien på bildeskjermen er riktig for formatet du ønsker å skrive ut bildet i. Hvis du vil vite mer om MP-verdier og anbefalte utskriftsstørrelser, kan du se Bildekvalitet under "Bruke fotograferings- og videoopptaksmenyene" på side 14. Slik bruker du digital zoom 1. Ved Fotografering trykker du på på Zoom-spaken for å zoome optisk til maksimumsnivå, og slipper spaken. 2. Trykk på og hold til det ønskede bildet fyller den gule rammen. Hvis du zoomer for langt inn, trykker du på. 3. For å gå tilbake til optisk zoom trykker du på. Merk Digital zoom er ikke tilgjengelig under opptak av videoklipp. 12 Ta bilder og ta opp videoklipp

15 3 Gjøre innstillinger for å ta bilder og ta opp videoklipp Kameraets standardinnstillinger fungerer godt under de fleste fotoforhold. Men i enkelte situasjoner kan funksjonene som beskrives i dette kapitlet, gjøre bildene du tar og videoklippene du tar opp bedre. I tillegg til å bruke funksjoner som optimaliserer kameraet for belysning og bevegelse, kan du også angi at kameraet skal ta en serie bilder i rask rekkefølge eller ta bilde 10 sekunder etter at du trykker på Lukker-knappen, slik at du får tid til å plassere deg selv i bildet. Stille inn blitsen Når du skal velge blitsinnstilling, trykker du på ved Fotografering, bruker til å utheve ønsket blitsinnstilling og trykker på. Hvis du vil avslutte uten å endre blitsinnstillingen, trykker du på. Autom. blits (standard) - Kameraet bruker blits hvis det er nødvendig. Røde øyne - Kameraet bruker blits med reduksjon av røde øyne om nødvendig for å redusere muligheten for at øynene til personer ser røde ut på bildene som tas, til et minimum. Hvis du vil ha informasjon om røde øyne, kan du se "Blitsinnstilling - røde øyne" på side 13. Blits på - Kameraet bruker alltid blits. Hvis objektet belyses bakfra, kan du bruke denne innstillingen til å øke belysningen forfra. Blits av - Kameraet bruker ikke blits. Bruk denne innstillingen for å ta bilde av dårlig belyste objekter som befinner seg utenfor blitsens rekkevidde, eller for å ta bilde av motiver med gjeldende lysforhold. Blitsinnstillingen vil gjelde helt til du endrer den igjen eller slår av kameraet. Merk Blitsen blir stilt på Blits av i fotograferingsmodusen Landskap, Solnedgang og Teater og ved opptak av videoklipp eller bruk av Bildeserie. Blitsen blir stilt på Røde øyne i fotograferingsmodusen Nattportrett. Blitsinnstilling - røde øyne Fenomenet med røde øyne skyldes at lyset fra blitsen reflekteres i øynene til fotoobjektet, noe som av og til gjør at øynene til mennesker blir røde på bilder. Når du bruker Røde øyne, blitser kameraet raskt opptil tre ganger for at pupillene skal trekke seg sammen (noe som reduserer effekten av røde øyne) før kameraet bruker hovedblitsen og tar bildet. Fordi det tar lengre tid å ta et bilde med denne innstillingen, må du passe på at personene venter på de ekstra blitsene. Gjøre innstillinger for å ta bilder og ta opp videoklipp 13

16 Kapittel 3 Bruke fotograferings- og videoopptaksmenyene På Fotograferingsmeny og Videoopptaksmeny kan du endre kamerainnstillinger som har innvirkning på bildene du tar og videoklippene du tar opp. Fotograferingsmeny viser bare funksjoner som er tilgjengelig ved fotografering, mens Videoopptaksmeny bare viser funksjoner som er tilgjengelig ved opptak av videoklipp. 1. Skyv til eller, og trykk på. 2. Bruk til å merke et menyalternativ, og trykk deretter på for å vise undermenyen. 3. Bruk til å utheve en innstilling, og trykk på for å endre innstillingen eller på for å avslutte uten å endre innstillingen. 4. Når du skal gå ut av en meny, holder du nede til menyen forsvinner. Hvis du vil ha informasjon om et alternativ, bruker du til å merke Hjelp... på undermenyen, og deretter trykker du på. Fotograferingsmodus (bare ) - Brukes til å velge forhåndsdefinerte innstillinger beregnet på en bestemt type motiver eller fotoforhold. Innstillingen vil gjelde helt til du endrer den igjen eller slår kameraet av. Autom. modus (standard) - Brukes til å ta gode bilder raskt når du ikke har tid til å velge en spesiell fotograferingsmodus. Nærbilde - Brukes til å ta nærbilde av fotoobjekter i avstander mellom 50 og 300 mm (1,9 til 11,8 tommer). Bildestabilisering - Brukes for å unngå uskarphet når fotoobjektet beveger seg eller du ikke klarer å holde kameraet rolig lenge nok under moderate til dårlige lysforhold (se "Optimalisere eksponering" på side 11). Teater - Brukes til å ta bilder av skoleforestillinger, konserter eller innendørs sportsarrangementer uten blits. Landskap - Brukes til motiver med dypt perspektiv, for eksempel fjell. Portrett - Brukes til bilder som har én eller flere personer som hovedmotiv. Bevegelse - Brukes til å ta bilder på sportsarrangementer, av biler i bevegelse eller av andre motiver der du vil fryse bevegelsen. Nattportrett - Brukes til å ta bilder av mennesker om kvelden og natten. Denne modusen bruker blits og lang eksponering. Derfor må du sette kameraet på stativ eller et stabilt underlag. Solnedgang - Brukes til å ta utendørsbilder ved solnedgang. Selvutløser - Brukes til å ta bilder eller ta opp video etter 10 sekunders forsinkelse (se "Bruke selvutløseren" på side 15). Bildekvalitet (bare ) - Angir oppløsning og komprimering for bilder. Jo høyere tall, desto høyere oppløsning. Innstillingen gjelder til den endres igjen, selv om du slår kameraet av. M537: 6MP (best) - For å forstørre eller skrive ut bilder som er større enn 28 x 36 cm (11 x 14 tommer). Normal (6MP) (standard) - For å skrive ut bilder på opptil 28 x 36 cm (11 x 14 tommer). 4MP - For å skrive ut bilder på opptil 20 x 25 cm (8 x 10 tommer). 2MP - For å skrive ut bilder på opptil 13 x 18 cm (5 x 7 tommer). VGA - For å sende bilder via e-post eller legge dem ut på Internett. 14 Gjøre innstillinger for å ta bilder og ta opp videoklipp

17 (forts.) M437: 5MP (best) - For å forstørre eller skrive ut bilder som er større enn 28 x 36 cm (11 x 14 tommer). Normal (5MP) (standard) - For å skrive ut bilder på opptil 28 x 36 cm (11 x 14 tommer). 3MP - For å skrive ut bilder på opptil 20 x 25 cm (8 x 10 tommer). 1MP - For å skrive ut bilder på opptil 10 x 15 cm (4 x 6 tommer). VGA - For å sende bilder via e-post eller legge dem ut på Internett. Bildeserie (bare ) - Brukes til å ta opptil tre bilder i rask rekkefølge (se "Bruke bildeserier" på side 16). Innstillingen vil gjelde helt til du endrer den igjen eller slår kameraet av. Dato og tidsstempel (bare ) - Preger datoen nede i venstre hjørne av bildet. Innstillingen gjelder til den endres igjen, selv om du slår kameraet av. Av (standard) - Ingen dato eller klokkeslett preges på bildet. Bare dato - Datoen preges permanent på bildet. Bare dato - Datoen og klokkeslettet preges permanent på bildet. Kameraoppsett... - Viser Oppsettmeny for innstilling av kamerafunksjoner (se "Bruke Oppsettmeny" på side 31). Hjelp til kamera... - Viser en liste over hjelpeemner om mye brukte funksjoner. Merk Noen av menyalternativene er ikke tilgjengelig i alle fotograferingsmodi. Bruke selvutløseren Ved hjelp av Selvutløser kan du ta et bilde eller ta opp videoklipp 10 sekunder etter å ha trykket på Lukker-knappen. 1. På Fotograferingsmeny eller Videoopptaksmeny bruker du til å merke Selvutløser, trykker på, merker På, trykker på og holder nede til menyen forsvinner. 2. Sett kameraet på et stativ eller et støtt underlag. 3. Finn utsnittet på bildeskjermen. 4. Trykk Lukker-knappen halvveis ned for å låse fokus og eksponering. Når fokusklammene blir grønne, trykker du Lukker-knappen helt ned. Kameraet teller ned 10 sekunder før det tar bildet eller starter opptaket av videoklippet. 5. Hvis du tar opp et videoklipp, trykker du på Lukker-knappen for å stoppe opptaket. Tips Hvis du vil være med på bildet selv, setter du kameraet på et stativ eller støtt underlag, og trykker deretter Lukker-knappen helt ned. Kameraet låser fokus og eksponering like før nedtellingen er slutt, slik at du får tid til å komme på plass i motivet. Selvutløser-innstillingen tilbakestilles til Av etter at bildet er tatt. Bruke fotograferings- og videoopptaksmenyene 15

18 Kapittel 3 Bruke bildeserier Med Bildeserie kan du ta opptil tre bilder så raskt som mulig når du trykker på og holder Lukker-knappen helt nede. 1. På Fotograferingsmeny bruker du til å merke Bildeserie, trykker på, merker På, trykker på og holder nede til menyen forsvinner. 2. Finn utsnittet og trykk Lukker-knappen halvveis ned for å låse fokus og eksponering. Trykk deretter Lukker-knappen helt ned og hold den. Kameraet tar opptil tre bilder så raskt som mulig til du slipper Lukker-knappen eller kameraet slipper opp for minne. Bildeskjermen er av under opptak av bildeserien. Når bildeserien er tatt, vises bildene hver for seg i Umiddelbar visning (se "Umiddelbar visning" på side 9). Du kan slette hele bildeserien i Umiddelbar visning. Hvis du vil slette enkeltbilder, kan du se "Slette bilder" på side 18. Bildeserie-innstillingen gjelder helt til du endrer den igjen eller slår kameraet av. 16 Gjøre innstillinger for å ta bilder og ta opp videoklipp

19 4 Se på bilder og videoklipp Du kan se på og manipulere bilder og videoklipp ved Avspilling, som beskrevet her. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du forbedrer bilder, kan du se "Bruke Designgallerimeny" på side Skyv til. 2. Bruk til å bla gjennom bildene og videoklippene. Trykk på for å vise videoklipp, og trykk på for å stanse klipp et øyeblikk. Når et videoklipp er stanset, kan du bruke til å bla gjennom enkeltbilder, eller trykk på for å gjenoppta avspillingen. Hvis du vil ha informasjon om et alternativ, bruker du til å merke Hjelp... på undermenyen, og deretter trykker du på. Ved Avspilling viser bildeskjermen også tilleggsinformasjon om hvert bilde eller videoklipp. 1 Avspilling-indikator. 2 Batteriindikator (se "Strømindikatorer" på side 40). 3 Minnekortindikator. 4 1 av 30 Nummeret på dette bildet eller videoklippet i rekken av bilder og videoklipp som er lagret. 5 Bilde merket som favoritt (se "Merke bilder som favoritter" på side 20). 6 Bilde merket for utskrift via online utskriftstjeneste (se "Kjøpe papirbilder på Internett" på side 29) Antall elektroniske Photosmart Share-mål (se "Bruke HP Photosmart Express" på side 27). Antall kopier som skal skrives ut (se "Overføre og skrive ut bilder" på side 23). Se på bilder og videoklipp 17

20 Kapittel 4 Slette bilder Slik sletter du bildet som vises ved Avspilling: 1. Trykk på. 2. Bruk til å velge et alternativ, og trykk deretter på. Dette bildet - Sletter bildet eller videoklippet. Alle unntatt favoritter - Sletter alle bilder unntatt de som er merket som favoritter. Dette menyvalget vises bare hvis du har bilder som er merket som favoritter (se "Merke bilder som favoritter" på side 20). Alle bildene (i minnet/på kortet) - Sletter alle lagrede bilder og videoklipp. Formater (minne/kort) - Sletter alle lagrede filer og formaterer deretter det interne minnet eller minnekortet. Vise miniatyrer 1. Ved Avspilling trykker du på (samme som Zoom ut på Zoom-spaken). 2. Bruk og til å bla i miniatyrene. 3. Trykk på for å vise det merkede bildet på bildeskjermen. Forstørre bilder Denne funksjonen gjelder bare for visning av bilder, den endrer ikke selve bildene. 1. Ved Avspilling trykker du på (samme som Zoom inn på Zoom-spaken). Bildet som vises, blir forstørret til dobbel størrelse (2x). 2. Bruk og til å panorere rundt på det forstørrede bildet. 3. Bruk og til å endre forstørrelsen. 4. Trykk på for å gå tilbake til Avspilling. Bruke avspillingsmenyen 1. Ved Avspilling trykker du på. 2. Bruk til å utheve et alternativ. 18 Se på bilder og videoklipp

21 3. Bruk til å velge et bilde eller videoklipp, trykk på og følg en eventuell veiledning på skjermen. Merk Hvis du vil høre lyden til videoklipp, må du overføre dem til datamaskinen (se "Overføre og skrive ut bilder" på side 23). 4. Du avslutter det valgte Avspilling-alternativet ved å trykke på. 5. Du går ut av Avspillingsmeny ved å holde nede til menyen forsvinner. Hvis du vil ha informasjon om et alternativ, bruker du til å merke Hjelp... på undermenyen, og deretter trykker du på. Fjern røde øyne - Brukes til å fjerne det røde i øyne på bilder av mennesker (se "Fjerne røde øyne" på side 19). Designgalleri... - Brukes til å forbedre bilder ved å endre farger og beskjæring, bruk av rammer og så videre (se "Bruke Designgallerimeny" på side 21). Photosmart Express... - Brukes til å merke bilder for utskrift, deling og bestilling av kopier på Internett (se "Bruke HP Photosmart Express" på side 27). Favoritter - Brukes til å merke bilder som favoritter (se "Merke bilder som favoritter" på side 20). Vis lysbildevisning - Brukes til å lage og vise lysbildepresentasjoner av bilder og video (se "Vise lysbilder" på side 20). Flytt bilder til kort - Flytter bilder fra internminnet til et minnekort. Bare tilgjengelig hvis det er bilder i internminnet og et minnekort er satt inn. Hvis du vil flytte bilder, velger du dette alternativet og følger veiledningen på skjermen. Kameraoppsett... - Viser Oppsettmeny for innstilling av kamerafunksjoner (se "Bruke Oppsettmeny" på side 31). Hjelp til kamera... - Viser en liste over hjelpeemner om mye brukte funksjoner. Fjerne røde øyne Når du velger Fjern røde øyne, behandler kameraet det aktuelle bildet for å fjerne røde øyne fra personene på bildet. Fjern røde øyne er bare tilgjengelig for bilder som er tatt med blits. Merk Hvis du vil forhindre røde øyne på bilder, kan du se "Blitsinnstilling - røde øyne" på side 13. Fjerning av røde øyne tar noen få sekunder. Etterpå vises bildet med grønne rammer rundt de korrigerte områdene sammen med undermenyen Fjern røde øyne: Lagre endringer (standardverdi) - Lagrer en kopi av originalbildet med endringene og bringer deg tilbake til Avspillingsmeny. Vis endringer - Viser en forstørret visning av bildet med grønne rammer rundt de korrigerte områdene. Du går ut av menyen Fjern røde øyne uten å lagre endringer ved å trykke på. Bruke avspillingsmenyen 19

22 Kapittel 4 Merke bilder som favoritter Når du merker bilder som favoritter, kan du raskt velge gruppen av bilder som er merket som favoritter, for utskrift eller visning som en gruppe. 1. Skyv til. 2. Bruk til å vise et bilde som du vil merke som favoritt. 3. Bruk til å merke Favoritter, og trykk på. Dette bildet blir merket på menyen Favoritter. Hvis du vil fjerne merkingen av bildet som favoritt, trykker du på en gang til. 4. For hvert bilde du vil merke som favoritt, bruker du til å vise bildet før du gjentar trinn Du går ut av Avspillingsmeny ved å holde nede til menyen forsvinner. Hvis du har HP Photosmart-programvaren installert på datamaskinen, beholder merkede bilder merkelappen når de overføres til datamaskinen (se "Overføre og skrive ut bilder" på side 23). Vise lysbilder Velg Vis lysbildevisning for å konfigurere og vise bilder og/eller videoklipp som lysbilder på kameraets bildeskjerm. På menyen Vis lysbildevisning bruker du til å velge et lysbildealternativ. Bilder - Spiller av de angitte bildene: Alle (standardverdi), Favoritter, Bare bilder, Bare videoer. Intervall - Angir hvor lenge hvert bilde skal vises: 2 sek., 5 sek. (standardverdi), 10 sek., 15 sek., 60 sek.. Sløyfe - Angir hvor mange ganger lysbildevisningen skal gjentas: En gang (standardverdi), 2 ganger, 3 ganger eller Kontinuerlig. 20 Se på bilder og videoklipp

23 5 Bruke Designgallerimeny Du kan bruke funksjonene i Designgalleri til å forbedre bildene du har tatt. 1. Ved Avspilling bruker du til å bla til et bilde, og trykker på. 2. Bruk til å utheve Designgalleri, og trykk på. 3. Bruk til å merke et alternativ før du trykker på og følger en eventuell veiledning på kameraet. Hvis du vil ha informasjon om et alternativ, bruker du til å merke Hjelp... på undermenyen, og deretter trykker du på. Endre farge - Brukes til å velge en fargeeffekt for et bilde (se "Endre farger" på side 21). Legg til rammer - Brukes til å legge til en ramme på et bilde (se "Legge til rammer" på side 21). Roter - Roterer bilder i trinn på 90 grader. Bruk til å rotere bildet med eller mot urviseren i steg på 90 grader. Trykk på for å lagre bildet i den nye retningen. Beskjær - Brukes til å beskjære et bilde (se "Beskjære bilder" på side 22). Hvis ikke noe annet er angitt, brukes originalbildet beholdes. Designgalleri-effektene på en kopi av bildet, mens Endre farger Med Tips Hvis du har planer om å endre farger, bør du gjøre det før du legger til en ramme. Endre farge kan du endre fargene på bildet som vises. Slik endrer du farger: 1. Trykk på for å velge Endre farge, og trykk deretter på. 2. Bruk til å velge et fargealternativ, og forhåndsvis effekten dette har på bildet. Svart-hvitt - Konverterer fargebilder til svart-hvitt. Sepiabrunt - Gir bildet en brunaktig tone slik at det ser gammeldags ut. S/hv-toner - Bruker fargetoner på en svart-hvitt-versjon av bildet. 3. Trykk på for å velge fargealternativ og vise menyen Endre farge. Følg veiledningen på kameraet for å justere fargen. 4. Trykk på for å lagre en kopi av bildet med det angitte fargealternativet og gå tilbake til Designgallerimeny. Trykk på for å avslutte uten å lagre og gå tilbake til menyen Endre farge. Legge til rammer Tips Hvis du har planer om å endre farger eller beskjære bildet, bør du gjøre det før du legger til en ramme. Bruke Designgallerimeny 21

24 Kapittel 5 Med Legg til rammer kan du legge til en eller flere forhåndsdefinerte rammer rundt det viste bildet. Slik legger du til en ramme: 1. Trykk på for å velge Legg til rammer, og trykk deretter på. 2. Bruk til å velge en rammetype, og forhåndsvis effekten dette har på bildet. Myk kant - Legger en myk vignettramme på bildet. Oval - Lager en oval, matt ramme med skrå kanter. Rektangel - Lager en rektangulær, matt ramme med skarpe hjørner. 3. Trykk på for å velge rammen og vise menyen Legg til rammer. Følg veiledningen på kameraet for å justere rammen. 4. Trykk på for å lagre en kopi av bildet med den angitte rammen og gå tilbake til Designgallerimeny. Trykk på for å avslutte uten å lagre og gå tilbake til menyen Legg til rammer. Beskjære bilder Beskjær gjør det mulig å beskjære bildet som vises til ønsket format, og deretter kan du bruke Zoom-spaken og til å påse at det ønskede bildeinnholdet blir lagret. Tips Pass på å beskjære bilder etter behov før du legger til rammer. 1. Trykk på for å velge Beskjær, og trykk deretter på. 2. Bruk til å velge et beskjæringsformat og forhåndsvise effekten dette har på bildet. Landskap (standardverdi) - Beskjærer bildet som vises vannrett til sideforholdet 3:2 (én tredel bredere enn høyt). Portrett - Beskjærer bildet som vises loddrett til sideforholdet 2:3 (én tredel høyere enn bredt). Følg veiledningen på kameraet for å bruke Zoom-spaken til å justere det som vises i det beskårede bildet. Når du skriver ut, blir de vanlige sideforholdene beskåret øverst og nederst (landskap) eller på sidene (portrett). Beskjæring hjelper deg med å skrive ut det du ønsker. 3. Trykk på for å lagre en kopi av det beskårede bildet og gå tilbake til Designgallerimeny. Trykk på for å avslutte uten å lagre og gå tilbake til menyen Beskjær. 22 Bruke Designgallerimeny

25 6 Overføre og skrive ut bilder Regelmessig overføring av bilder til datamaskinen og etterfølgende sletting fra minnekortet vil redusere tiden det tar å slå på kameraet, se på bilder og overføre bilder. Du kan overføre bilder og videoklipp med eller uten HP Photosmart-programvaren som fulgte med kameraet. HP Photosmart-programvaren inneholder imidlertid en rekke funksjoner for overføring og administrasjon av bilder, og leder deg dessuten gjennom overføringsprosessen. Merk Overføring av et stort antall bilder med høy oppløsning fra et minnekort til datamaskinen kan ta opptil to timer. Selv om bildeskjermen er slått av under overføringen eller det ser ut til at det ikke skjer noe på datamaskinen, må du ikke koble kameraet fra datamaskinen før datamaskinen viser en melding om at bildeoverføringen er fullført. Ved overføring av et stort antall bilder må du passe på at kameraets batterier er fulladet eller bruke tilleggsutstyret HP Photosmart dokkingstasjon eller en minnekortleser. Overføre bilder med HP Photosmart-programvaren Hvis du har installert HP Photosmart-programvaren (se "Installere programvaren" på side 6), kan du bruke denne metoden til å overføre bilder og videoklipp til datamaskinen. Når du kobler kameraet til en datamaskin med HP Photosmart-programvaren installert: Hvis du har merket bilder som favoritter (se "Merke bilder som favoritter" på side 20), blir merkelappene overført sammen med bildene til datamaskinen. Hvis du har merket bilder for utskrift (se "Merke bilder for utskrift" på side 27) og datamaskinen er koblet til en skriver, vil bildene som er merket, automatisk bli skrevet ut. Hvis du har valgt bilder for deling (se "Dele bilder" på side 29) og datamaskinen er koblet til Internett, vil de valgte bildene automatisk bli sendt til e-postadressene. Hvis du har valgt bilder for kjøp av kopier (se "Kjøpe papirbilder på Internett" på side 29) og datamaskinen er koblet til Internett, kan du følge veiledningen på dataskjermen for å kjøpe papirkopier av bildene du har valgt. Du kan overføre bilder i kameraet til datamaskinen ved å følge veiledningen på dataskjermen. Tips Du kan også gjøre dette med tilleggsutstyret HP Photosmart dokkingstasjon (se brukerhåndboken til dokkingstasjonen). Slik overfører du bilder med HP Photosmart-programvaren: 1. Hvis du har merket bilder for deling, utskrift eller kjøp av papirkopier på Internett (se "Bruke HP Photosmart Express" på side 27), må du kontrollere at datamaskinen er koblet til en skriver og/eller Internett. 2. Slå av kameraet. Overføre og skrive ut bilder 23

26 Kapittel 6 3. Koble kameraet til datamaskinen ved hjelp av USBkabelen som fulgte med kameraet. 4. Slå kameraet på og følg veiledningen på dataskjermen. Du finner mer informasjon i hjelpen til HP Photosmart-programvaren. Når du har overført bildene, kan du bruke HP Photosmart-programvaren til å redigere, skrive ut og sende bildene fra datamaskinen. Overføre bilder uten HP Photosmart-programvaren Hvis du ikke installerer HP Photosmart-programvaren: Du kan ikke bruke Del-funksjoner eller Kjøp papirbilder online på kameraets Photosmart Express-meny (se "Bruke HP Photosmart Express" på side 27). Bilder som er merket for utskrift, skrives ikke ut automatisk når kameraet kobles til datamaskinen. Favoritt-merkelapper blir ikke overført til datamaskinen. Du kan likevel overføre bilder og videoklipp til datamaskinen ved å gjøre følgende: Koble kameraet direkte til datamaskinen (se "Koble kameraet til datamaskinen" på side 24) Bruke en minnekortleser (se "Bruke en minnekortleser" på side 24) Koble kameraet til datamaskinen 1. Koble kameraet til datamaskinen ved hjelp av USB-kabelen som fulgte med kameraet, og slå kameraet på. Da skal bildebehandlingsprogramvaren på datamaskinen starte. Følg veiledningen på skjermen for å overføre bildene. 2. Når du er ferdig med å overføre bilder, kobler du kameraet fra datamaskinen. Hvis du får problemer, kan du endre kameraets USB-konfigurasjon til Diskstasjon (se USB-konfigurasjon under "Bruke Oppsettmeny" på side 31) og koble til datamaskinen på nytt. Merk Hvis du bruker en Macintosh-datamaskin og angir Diskstasjon for kameraet og verken Image Capture eller iphoto starter automatisk, kan du se på skrivebordet etter en diskstasjon som er merket med kameraets modellnummer, og kopiere bildene manuelt. Hvis du vil ha mer informasjon om kopiering av filer, se i Mac-hjelpen. Bruke en minnekortleser Du kan sette kameraets minnekort (tilleggsutstyr) inn i en minnekortleser (kjøpes separat). Noen datamaskiner og HP Photosmart-skrivere har innebygde minnekortspor som fungerer som minnekortlesere. 1. Sett inn kameraets minnekort i minnekortleseren (eller i datamaskinens minnekortspor hvis datamaskinen har dette). 2. Datamaskinens bildeoverføringsprogramvare starter automatisk og leder deg gjennom prosessen med å overføre bilder. 3. Når du har kontrollert at bildene er overført, setter du minnekortet tilbake i kameraet. 24 Overføre og skrive ut bilder

27 Hvis ingen programmer starter automatisk, eller hvis du vil kopiere bildene manuelt, kan du se etter diskstasjonen til minnekortet og kopiere bildene til den lokale harddisken. Du finner mer informasjon om kopiering av filer i datamaskinens hjelp. Skrive ut bilder direkte til en skriver Du kan skrive ut bilder direkte fra kameraet til en PictBridge-sertifisert skriver. Hvis du vil ha mer informasjon om utskrift av bilder fra datamaskinen, se "Overføre bilder med HP Photosmart-programvaren" på side 23. Merk Du kan ikke skrive ut videoklipp. 1. Kontroller at skriveren er slått på, at det er papir i skriveren og at ingen feilmeldinger er angitt for skriveren. 2. Slå av kameraet, koble kameraet til skriveren ved hjelp av USB-kabelen som fulgte med kameraet, og slå på igjen kameraet. 3. Hvis skjermbildet Skrive ut merkede fotoer? vises på bildeskjermen til kameraet, gjør du ett av følgende: Hvis du vil skrive ut bilder som er merket for utskrift (se "Merke bilder for utskrift" på side 27), uthever du Ja, trykker på og følger veiledningen på kameraet for å velge utskriftsalternativer og skrive ut bildene som er valgt. Merk Når skriveren har skrevet ut bildene som er merket, viser bildeskjermen på kameraet et bilde. Nå kan du velge enkeltbilder for utskrift ved å utføre resten av trinnene i fremgangsmåten. Hvis du vil velge enkeltbilder for utskrift, uthever du Nei og trykker på. 4. Når kameraets bildeskjerm viser et bilde: Hvis du vil skrive ut ett eller flere bilder, bruker du til å vise et bilde du vil skrive ut og til å angi antall kopier, og trykker på. På menyen Utskriftsvalg merker du Skriv ut dette bildet nå, og trykker på. Hvis du vil skrive ut flere bilder eller endre skriverinnstillingene, trykker du på, uthever Utskriftsmeny... og trykker på på nytt. Uthev alternativet du vil velge. Skriverinnstillinger - Angir papirstørrelse, utskriftsstørrelse og -kvalitet og utskrift uten kanter. Bruk til å velge et utskriftsalternativ, og bruk til å endre det valgte alternativet. Når du er ferdig med å angi utskriftsalternativer, trykker du på. Skriv ut alle - Skriver ut én kopi av hvert bilde. Trykk på og følg veiledningen på kameraet for å starte utskriften. Skriv ut indeks - Skriver ut alle bilder som miniatyrer. Trykk på for å starte utskriften. Skrive ut bilder direkte til en skriver 25

28 Kapittel 6 Skriv ut favoritter - Skriver ut alle bilder som er merket som favoritt. Trykk på for å starte utskriften. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis du har merket minst ett bilde som favoritt (se "Merke bilder som favoritter" på side 20). Avbryt utskrift - Stopper utskriften av alle bilder som ikke er skrevet ut ennå. Trykk på, uthev Ja og trykk på på nytt. 5. Når skriveren har skrevet ut alle bildene du har valgt, kobler du kameraet fra skriveren. Merk Hvis du kobler kameraet til noe annet enn en HP-skriver og får problemer med å skrive ut, kontakter du skriverprodusenten. HP gir ikke kundestøtte på skrivere fra andre leverandører. 26 Overføre og skrive ut bilder

29 7 Bruke HP Photosmart Express Med HP Photosmart Express kan du velge bilder i kameraet for automatisk utskrift (se "Merke bilder for utskrift" på side 27), kjøp av papirbilder på Internett (se "Kjøpe papirbilder på Internett" på side 29) eller sending til definerte adresser (se "Dele bilder" på side 29) neste gang du kobler kameraet til datamaskinen eller skriveren. Du må ha HP Photosmart-programvaren installert på datamaskinen for å bruke noen av funksjonene på Photosmart Express-meny. Hvis du vil ha informasjon om installering av programvaren, se "Installere programvaren" på side 6. Merk Hvilke Internett-tjenester som er tilgjengelig, varierer fra sted til sted. Bruke Photosmart Express-meny Slik åpner du Photosmart Express-meny: 1. Skyv til og trykk på. 2. Bruk til å utheve Photosmart Express..., og trykk på. 3. Bruk til å merke et menyalternativ, og trykk på. Skriv ut - Gjør det mulig å merke bilder og angi antall kopier som skal skrives ut. Se "Merke bilder for utskrift" på side 27. Del - Gjør det mulig å legge til egendefinerte Internett-adresser og dele bilder med en eller flere adresser. Se "Dele bilder" på side 29. Kjøp papirbilder online - Angir bilder som du ønsker papirkopier av fra en utskriftstjeneste på Internett. Se "Kjøpe papirbilder på Internett" på side 29. Merk Funksjonene på Photosmart Express-meny er bare tilgjengelig for bilder. De er ikke tilgjengelig for videoklipp. Merke bilder for utskrift Bilder som er merket, blir automatisk skrevet ut når du kobler kameraet til en PictBridgesertifisert skriver eller datamaskin med HP Photosmart-programvaren installert. Du kan Bruke HP Photosmart Express 27

30 Kapittel 7 merke enkeltbilder, alle bilder eller grupper av bilder som er merket som favoritter (se "Merke bilder som favoritter" på side 20). 1. På Photosmart Express-meny bruker du til å utheve Skriv ut, og trykker på. 2. På menyen Skriv ut merker du et alternativ, og trykker på. Dette bildet - Velger det aktuelle bildet på skjermen. Du kan bla til et annet bilde med. Alle favoritter... - Viser alternativet Skriv ut alle favoritter. Trykk på. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis du har merket mer enn ett bilde som favoritt (se "Merke bilder som favoritter" på side 20). Alle bilder... - Viser alternativet Skriv ut alle bilder. Trykk på. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis du har mer enn ett bilde i kameraet. 3. Hvis du vil skrive ut mer enn én kopi, merker du Endre antall kopier og trykker på. På menyen Skriv ut for endring av antall kopier bruker du til å angi antall kopier som skal skrives ut, og trykker på. 4. Fra Skriv ut-hovedmenyen kan du velge flere bilder for utskrift ved å bruke til å vise bildet, merke Dette bildet på menyen Skriv utmenyen, trykke på og gjenta trinn Når du er ferdig med å merke bilder for utskrift, holder du nede til menyen forsvinner. 6. Hvis du skal skrive ut bildene som er merket, direkte til en skriver, se "Skrive ut bilder direkte til en skriver" på side 25. Hvis du skal skrive dem ut fra en datamaskin som er koblet til en skriver, se "Overføre bilder med HP Photosmart-programvaren" på side Bruke HP Photosmart Express

31 Kjøpe papirbilder på Internett Dele bilder Du kan merke bilder som du vil bestille papirkopier av. Neste gang du kobler kameraet til en datamaskin med HP Photosmart-programvaren installert, kan du bestille papirkopier av de valgte bildene på Internett. 1. På Photosmart Express-meny bruker du til å utheve Kjøp papirbilder online, og trykker på. 2. På menyen Kjøp papirbilder online merker du et alternativ, og trykker på. Dette bildet - Velger det aktuelle bildet på skjermen. Du kan bla til et annet bilde med. Alle favoritter... - Viser alternativet Kjøp papirbilder av favoritter. Trykk på og deretter på. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis du har merket mer enn ett bilde som favoritt (se "Merke bilder som favoritter" på side 20). Alle bilder... - Viser alternativet Kjøp papirbilder av bilder. Trykk på og deretter på. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis du har mer enn ett bilde i kameraet. 3. Hvis du vil velge flere bilder, bruker du til å vise et bilde, trykker på og gjentar trinn Når du er ferdig med å merke bilder som du vil kjøpe papirkopier av, holder du nede til menyen forsvinner. 5. Hvis du vil kjøpe papirkopier av bildene som er valgt, se "Overføre bilder med HP Photosmart-programvaren" på side 23. Du kan tilpasse menyen Del for å inkludere e-postadresser, gruppesendingslister og andre tjenester på Internett. Deretter kan du velge bilder som skal sendes til disse målene. Sette opp Internett-adresser på kameraet Du kan angi opptil 34 egendefinerte adresser (for eksempel særskilte e-postadresser og gruppesendingslister) på Photosmart Express-meny. 1. Kontroller at datamaskinen er koblet til Internett. 2. På Photosmart Express-meny bruker du til å utheve Del, og trykker på. Hvis du allerede har konfigurert mål, uthever du Tilpassing og trykker på på nytt. 3. Koble kameraet til datamaskinen. Følg veiledningen på skjermen for å sette opp adresser på kameraet. 4. Slå kameraet av og koble det fra datamaskinen. Slå kameraet på, åpne Photosmart Expressmeny, uthev Del og trykk på for å kontrollere at de nye målene er tilgjengelig på kameraet. Kjøpe papirbilder på Internett 29

32 Kapittel 7 Sende bilder til Internett-adresser Når du har definert Internett-adresser på kameraet, kan du merke bilder for sending til disse egendefinerte målene neste gang du kobler kameraet til datamaskinen. 1. På Photosmart Express-meny bruker du til å utheve Del, og trykker på. 2. På menyen Del merker du et alternativ, og trykker på. Egendefinerte mål - Velg målet som bildet som vises i bakgrunnen, skal sendes til. Det kan være flere mål, avhengig av hvor mange du har konfigurert (se "Sette opp Internettadresser på kameraet" på side 29). Du kan bla til et annet bilde med. Alle favoritter... - Viser en liste over mål. Uthev hvert mål som du vil sende alle favoritter til, og trykk på for å velge hvert mål. Når du har valgt mål, trykker du på. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis du har merket mer enn ett bilde som favoritt (se "Merke bilder som favoritter" på side 20). Alle bilder... - Viser en liste over mål. Uthev hvert mål som du vil sende alle bildene til, og trykk på for å velge hvert mål. Når du har valgt mål, trykker du på. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis du har mer enn ett bilde i kameraet. 3. Hvis du vil velge flere bilder for deling, bruker du til å vise et bilde, og gjentar trinn Når du er ferdig med å merke bilder for deling, holder du nede til menyen forsvinner. 5. Angående sending av bildene til adressene, se "Overføre bilder med HP Photosmartprogramvaren" på side Bruke HP Photosmart Express

Digitalkamera i HP Photosmart Mz60-serien. Brukerhåndbok

Digitalkamera i HP Photosmart Mz60-serien. Brukerhåndbok Digitalkamera i HP Photosmart Mz60-serien Brukerhåndbok Juridiske merknader Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De eneste

Detaljer

Digitalkamera i HP Photosmart R740-serien. Brukerhåndbok

Digitalkamera i HP Photosmart R740-serien. Brukerhåndbok Digitalkamera i HP Photosmart R740-serien Brukerhåndbok Juridiske merknader Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De eneste

Detaljer

Digitalkamera i HP Photosmart M730-serien. Brukerhåndbok

Digitalkamera i HP Photosmart M730-serien. Brukerhåndbok Digitalkamera i HP Photosmart M730-serien Brukerhåndbok Juridiske merknader Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De eneste

Detaljer

Digitalkamera i HP Photosmart R830/R840-serien. Brukerhåndbok

Digitalkamera i HP Photosmart R830/R840-serien. Brukerhåndbok Digitalkamera i HP Photosmart R830/R840-serien Brukerhåndbok Juridiske merknader Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De

Detaljer

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART R837 http://no.yourpdfguides.com/dref/919833

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART R837 http://no.yourpdfguides.com/dref/919833 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PHOTOSMART R837. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PHOTOSMART R837 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

HP Photosmart M627. Digitalkamera. Brukerhåndbok

HP Photosmart M627. Digitalkamera. Brukerhåndbok HP Photosmart M627 Digitalkamera Brukerhåndbok Juridiske merknader Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Digitalkamera i HP Photosmart R930-serien. Brukerhåndbok

Digitalkamera i HP Photosmart R930-serien. Brukerhåndbok Digitalkamera i HP Photosmart R930-serien Brukerhåndbok Juridiske merknader Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De eneste

Detaljer

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART R840

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART R840 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PHOTOSMART R840. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PHOTOSMART R840 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

HP Photosmart R837. Digitalkamera. Brukerhåndbok

HP Photosmart R837. Digitalkamera. Brukerhåndbok HP Photosmart R837 Digitalkamera Brukerhåndbok Juridiske merknader Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene

Detaljer

HP Photosmart M527 Digitalkamera. Brukerhåndbok

HP Photosmart M527 Digitalkamera. Brukerhåndbok HP Photosmart M527 Digitalkamera Brukerhåndbok Juridiske merknader Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART R827

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART R827 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PHOTOSMART R827. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PHOTOSMART R827 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

HP Photosmart R927. Digitalkamera. Brukerhåndbok

HP Photosmart R927. Digitalkamera. Brukerhåndbok HP Photosmart R927 Digitalkamera Brukerhåndbok Juridiske merknader Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene

Detaljer

HP Photosmart R725/R727. Digitalkamera. Brukerhåndbok

HP Photosmart R725/R727. Digitalkamera. Brukerhåndbok HP Photosmart R725/R727 Digitalkamera Brukerhåndbok Juridiske merknader Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene

Detaljer

HP Photosmart R967. Digitalkamera. Brukerhåndbok

HP Photosmart R967. Digitalkamera. Brukerhåndbok HP Photosmart R967 Digitalkamera Brukerhåndbok Juridiske merknader Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene

Detaljer

HP Photosmart M440/M540/ M630 series digitalkamera. Brukerveiledning

HP Photosmart M440/M540/ M630 series digitalkamera. Brukerveiledning HP Photosmart M440/M540/ M630 series digitalkamera Brukerveiledning Juridiske merknader Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.

Detaljer

HP Photosmart R827. Digitalkamera. Brukerhåndbok

HP Photosmart R827. Digitalkamera. Brukerhåndbok HP Photosmart R827 Digitalkamera Brukerhåndbok Juridiske merknader Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene

Detaljer

HP Photosmart M407 digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok

HP Photosmart M407 digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok HP Photosmart M407 digitalkamera med HP Instant Share Brukerhåndbok Juridiske merknader Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

HP Photosmart E330-serien med digitalkamera. Brukerveiledning

HP Photosmart E330-serien med digitalkamera. Brukerveiledning HP Photosmart E330-serien med digitalkamera Brukerveiledning Juridiske merknader Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i denne brukerhåndboken kan endres uten varsel. De

Detaljer

hp photosmart 430 series digitalkamera med hp instant share

hp photosmart 430 series digitalkamera med hp instant share hp photosmart 430 series digitalkamera med hp instant share user's manual brukerhåndbok Informasjon om varemerker og opphavsrett Copyright 2003 Hewlett-Packard Company Alle rettigheter er forbeholdt.

Detaljer

HP Photosmart M305/M307 digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok

HP Photosmart M305/M307 digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok HP Photosmart M305/M307 digitalkamera med HP Instant Share Brukerhåndbok Juridiske merknader Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

HP Photosmart M417/M517 digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok

HP Photosmart M417/M517 digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok HP Photosmart M417/M517 digitalkamera med HP Instant Share Brukerhåndbok Juridisk informasjon og merknader Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

HP Photosmart R507/R607 digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok

HP Photosmart R507/R607 digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok HP Photosmart R507/R607 digitalkamera med HP Instant Share Brukerhåndbok Informasjon om varemerker og opphavsrett 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Gjengivelse, tilpassing og oversettelse

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk HP Photosmart 6220 Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 435 http://no.yourpdfguides.com/dref/918395

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 435 http://no.yourpdfguides.com/dref/918395 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 433 http://no.yourpdfguides.com/dref/918372

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 433 http://no.yourpdfguides.com/dref/918372 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HP Photosmart R817/R818 Digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok

HP Photosmart R817/R818 Digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok HP Photosmart R817/R818 Digitalkamera med HP Instant Share Brukerhåndbok Juridiske merknader Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

hp photosmart 730 series digitalt kamera

hp photosmart 730 series digitalt kamera hp photosmart 730 series digitalt kamera user's manual brukerhåndbok Informasjon om varemerker og opphavsrett Copyright 2003 Hewlett-Packard Company Alle rettigheter er forbeholdt. Ingen deler av dette

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART R717 http://no.yourpdfguides.com/dref/919574

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART R717 http://no.yourpdfguides.com/dref/919574 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Brukerhåndbok Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HPproduktene og -tjenestene er uttrykkelig angitt i garantierklæringene

Detaljer

HP Photosmart E427. Digitalkamera. Brukerhåndbok

HP Photosmart E427. Digitalkamera. Brukerhåndbok HP Photosmart E427 Digitalkamera Brukerhåndbok Juridiske merknader Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

D E. G: Fokuseringshjul for kikkert H: Synskorrigeringsring I: Gummiring for øyet J: Batterikammer K: SD/MMC-minnekort L: USB-kontakt

D E. G: Fokuseringshjul for kikkert H: Synskorrigeringsring I: Gummiring for øyet J: Batterikammer K: SD/MMC-minnekort L: USB-kontakt Produktopplysninger F D E L K J A B C G H I A: Kikkertlinse (8x fast zoom) B: Digitalkameralinse (8x fast zoom) C: Fokuseringshjul for digitalkamera D: LCD-skjerm E: Funksjonsknapper F: Strømindikator

Detaljer

Kodak EasyShare CX6330 zoom digitalkamera

Kodak EasyShare CX6330 zoom digitalkamera Kodak EasyShare CX6330 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

HP Photosmart E327 Digitalkamera. Brukerhåndbok

HP Photosmart E327 Digitalkamera. Brukerhåndbok HP Photosmart E327 Digitalkamera Brukerhåndbok Juridiske merknader Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 945 http://no.yourpdfguides.com/dref/918570

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 945 http://no.yourpdfguides.com/dref/918570 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

HP Photosmart M22/M23 digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok

HP Photosmart M22/M23 digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok HP Photosmart M22/M23 digitalkamera med HP Instant Share Brukerhåndbok Juridiske merknader Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Merknad om produktet

Detaljer

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA Informasjonen i dette

Detaljer

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin innehaver. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART E327

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART E327 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Computer Setup Brukerhåndbok

Computer Setup Brukerhåndbok Computer Setup Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Merknad om produktet

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Merknad om produktet

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Bruksanvisning Viz Car

Bruksanvisning Viz Car Bruksanvisning Viz Car 1.Produktbeskrivelse 1.ON / OFF-knappen 2.Record-knapp 3. Batterikammer 4.SD eller TF / Micro SD-kort 5.Menu-knappen 6.Down-knapp (for å navigere i menyen) 7.Up-knappen (for å navigere

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M570 Bruke utskrift fra USB-enhet 1. Sett USB-enheten inn i USB-porten foran på produktet. 2. Minnepinne-menyen åpnes. Bruk piltastene til å bla gjennom alternativene.

Detaljer

PDA CAM BRUKSANVISNING

PDA CAM BRUKSANVISNING PDA CAM BRUKSANVISNING Norsk Bruksanvisning Innhold Forberedelser... 2 Innholdet i pakken... 2 Systemkrav... 2 Bli kjent med PDA Cam... 3 Delene på PDA Cam... 3 Installasjon... 4 Installere maskinvare/programvare...

Detaljer

Kodak EasyShare CX6230 zoom digitalkamera

Kodak EasyShare CX6230 zoom digitalkamera Kodak EasyShare CX6230 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Kodak EasyShare DX4530 zoom digitalkamera

Kodak EasyShare DX4530 zoom digitalkamera Kodak EasyShare DX4530 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Alle skjermbilder

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD Logo er et varemerke for sin innehaver. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

DIGITALT MINI-OVERVÅKNINGSKAMERA MIKROKAMERA MED MOTORSENSOR BRUKSANVISNINGEN

DIGITALT MINI-OVERVÅKNINGSKAMERA MIKROKAMERA MED MOTORSENSOR BRUKSANVISNINGEN DIGITALT MINI-OVERVÅKNINGSKAMERA MIKROKAMERA MED MOTORSENSOR BRUKSANVISNINGEN LES BRUKSANVISNINGEN FØR FØRSTE BRUK. LAGRE DET FOR FREMTIDIG REFERANSE! NÅR DU SPILLER INN ET VIDEOKLIPP ELLER TA ET BILDE,

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART R707

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART R707 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Fujifilm digitalkamera

Fujifilm digitalkamera Fujifilm digitalkamera Denne guiden viser deg hvordan du kan bruke kameraet ditt til å ta bilder, installere nødvendig programvare og kople det til pc-en din for å laste opp bilder. Dersom du ønsker mer

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Setup-programmet. Brukerhåndbok

Setup-programmet. Brukerhåndbok Setup-programmet Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01 Utseende 3 2 1 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder NOR 01 13 4.Mikro USBEK-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Av/på-knapp for batteri 6.Side opp-knapp 7.På-knapp 8.OK-knapp 9.Side ned-knapp 10.LCD

Detaljer