ÅRSPLAN 2014 / 2015 BÅSHEIM BARNEHAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2014 / 2015 BÅSHEIM BARNEHAGE"

Transkript

1 ÅRSPLAN 2014 / 2015 BÅSHEIM BARNEHAGE Organisasjonsnummer: Telefon: mobil: E-post: Nettside:

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord s 2 Barnehagens visjon s 3 Personalgruppa s 4 Personalsamarbeid s 5 Samarbeidsutvalget og eierstyret s 6 Foreldresamarbeid s 7 Fagområdene s 9 Satsingsområde s 10 Barns medvirkning s 12 Overgang barnehage skole s 13 Progresjonskjema s 14 Dagsrytme s 15 Aktivitetsplan s 16 Evaluering s 17 1

3 FORORD Velkommen til barnehageåret 2014/2015! Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet og det gir foreldrene generell informasjon om barnehagen og planer, temaer og satsningsområder for barnehageåret. Årsplanen endrer seg fra år til år og danner grunnlag for vår pedagogisk tilrettelagte virksomhet. Kunnskapsdepartementet sin Rammeplan danner grunnlaget for årsplanen, som igjen gir utgangspunkt for månedsplanene. Ytterlig informasjon kommer i form av informasjonsskriv og bilder som deles ut og henges opp i garderoben. Årsplanen bygger på lover og forskrifter fra; Loven om barnehager og Rammeplan for barnehager. Barnehagen skal i samarbeid med hjemmet bistå i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver. På den måten skaper vi et godt grunnlag for barns utvikling, læring og deltakelse. Sentrale prinsipper i rammeplanen er et helhetlig lærings- og dannelsesbegrep, barns medvirkning, omsorg, leik og læring. Vi har laget en aktivitetsplan som viser en grov oversikt over temaer og viktige merkedager i løpet av året. I tillegg vil dere få månedsplaner med mer detaljerte aktiviteter. Vi håper dere syntes dette er interessant lesning, og at dere bruker planen til å innhente informasjon ikke putt den for langt ned i skuffen. Spør hvis dere lurer på noe, og si fra når det er noe vi bør vite! Dere som foreldre er eksperter på deres barn. Og husk: det du er misfornøyd med vil vi gjerne at du sier til oss, det du er fornøyd med kan du si til andre. Et godt samarbeid mellom hjem og barnehage er til barnets beste. Vi gleder oss til et nytt barnehageår! Godkjent i samarbeidsutvalget dato: For personalet: Leder i samarbeidsutvalget: Lillian Holm Hege Mohagen 2

4 BARNEHAGENS VISJON En visjon kan defineres som et bilde av en fremtidig, ønsket tilstand. En visjon er altså en slags fremtidsdrøm. I Båsheim barnehage er det godt å være og godt å lære. Lek Omsorg Læring Fagområdene Felleskap Anerkjennelse Trygghet Selvstendighet For barn er leken et mål i seg selv Vi lar barna utfolde seg i lek Barna skal lære empati. Det å sette seg i andres sted. Vi opptrer som empatiske voksne med omsorg for enkeltbarnet Barna skal utvikle grunnleggende ferdigheter og kunnskaper Vi jobber systematisk og helhetlig etter rammeplanen Barna skal få opplevelser innenfor de syv fagområdene Vi jobber systematisk med rammeplanens innhold for å gi barna god faglig dekning. Fellesskap og felles opplevelser gir følelse av samhold og inspirasjon til lek. Vi inspirerer til lek og aktiviteter der barna kan delta likestilt Barna skal bli sett, hørt og anerkjent som det barnet de er. Vi er lyttende, støttende og anerkjennende i vår kommunikasjon Barna skal oppleve trygghet i hverdagen Vi skal gi barna en opplevelse av å være trygge Barna skal utvikle seg som selvstendige individer Vi har tillit til og tro på våre barn. Vi jobber for å styrke deres selvbilde 3

5 PERSONALGRUPPA NAVN STILLING STILLINGS- PROSENT Lillian Holm / JOBBER Daglig leder 60% Onsdag og torsdag (mandag hjemme kontor) Anne Coventry Pedagogisk leder 100 % Alle dager Wenche Gullstein Assistent 100 % Alle dager Liv Inger Albjerk Assistent, 40 % Mandag og onsdag Heidi Frydenhaug Assistent 70 % + vikar Alle dager Sigdal renhold Renholder Ca 25 % Alle dager Susann Nymoen Lærling 100 % Alle dager Anne går ut i permisjon i begynnelsen av desember, hvem som kommer inn i hennes stilling er ikke avklart enda. Stillingen vil bli lyst ut på Nav sine sider. Gjør oppmerksom på at det også kan bli andre forandringer i personal gruppa, dere vil da bli informert hvis det skulle skje. 4

6 PERSONALSAMARBEID For å få til det fellesskapet og den enigheten vi ønsker, trenger vi å ha et tett og godt personalsamarbeid. Vi jobber kontinuerlig mot felles holdninger, verdier og syn på barn/ barndom. Vi legger vekt på åpenhet, raushet, delaktighet, humor, samhørighet, glede over arbeidet, tillit og trivsel. Hver tredje uke har vi personalmøter hvor vi bl.a: Samtaler om enkeltbarn og barnegruppa som helhet. Planlegger dager, uker og aktiviteter. Deler informasjon. Diskuterer det pedagogiske innholdet. Tar opp problemstillinger og utfordringer. Evaluerer. Vi kan ha 5 planleggingsdager i løpet av året. Disse er: Tirsdag 2 september, Fredag 2 januar, Onsdag 15 april, Fredag 15 mai og Mandag 3 august. 5

7 SAMARBEIDSUTVALGET/ EIERSTYRET Samarbeidsutvalget 2014/ 2015: Hege Mohagen Ståle Albjerk Erik Albjerk Kaggestad Erland Braathen Ansattes representant: Wenche Gullstein Representant fra oppvekst og kultur: Emil Skare Eierstyret 2014 / 2015: Hege Mohagen Erland Braathen Erik Albjerk Kaggestad Ståle Albjerk Lene Trøseng Leder i SU og eierstyret Foreldrerådsleder, dugnadsansvarlig. Styremedlem. Foreldrerådsrep. Vara Styrer er sekretær og saksforbereder. De ansattes fagforeninger er reprensentert i saker som berører de ansatte, og i saker som regulerer forholdet mellom eierstyret som arbeidsgiver og de ansatte.

8 FORELDRESAMARBEID. Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling. Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig åpenhet og tillit. Foreldre må kunne stole på at de kan ta opp det som opptar dem i forhold til barnet og barnehagen, selv om det skulle innebære kritikk. Daglig kontakt når barnet bringes og hentes. En viktig arena for å utveksle informasjon mellom hjemmet og barnehagen. Denne informasjonen er viktig i hverdagen for barnet her og nå. Informasjon fra barnehagen. Det meste av informasjonen vil komme på mail, i tillegg er månedsplanen en viktig arena for informasjon. Vi henger også opp en del lapper på foreldretavla og på utgangsdøra. Minner om nettsiden vår: Møter. Foreldremøte 2 ganger i året, høst og vår. Dette er et møte for alle foreldrene i barnehagen. Foreldrerådsmøte holdes også 2 ganger i året i forbindelse med foreldremøtene. Disse møtene ledes av foreldrene og eierstyret. Foreldresamtaler. Holdes 2 ganger i året, høst og vår. Om høsten har vi også oppstart møte for nye barn 1-2 mnd etter oppstart. Dugnader/ sammenkomster. Sosiale og nettverk skapende arrangement er bl. a. nissefest, Lucia feiring, foreldrekaffe, påskefrokost, grillavslutning og barnehagetur. Dugnad har vi høst og vår etter behov, i tillegg til vask av barnehagen en gang i året. Inntektsbringende dugnad er rydding av Strandefjorden og kakelotteri. 7

9 Dokumentasjon. Daglig har vi en dagen i dag tavle og/eller bilder i fotoramma. Hver måned lager vi et månedsbrev over hva som har skjedd i løpet av måneden. Vi bruker nettsiden vår til å vise frem ting vi har gjort og til informasjon om ting som skal skje. Vi henger opp tegninger, malerier og annen kunst som barna lager på avdelingen og/eller i gangen. Etter endt barnehagetid får barna med en egen perm med tegninger, malerier og diverse, samt bilder fra tiden i barnehagen, minner fra Båsheim barnehage. Kartlegging. Barnehagen benytter seg av observasjonsskjemaet alle med for å kartlegge barna i forhold til de ulike aldrene. Alle med skjemaet dekker områdene: lek, trivsel, hverdagsaktiviteter, sansing/motorikk, språk og sosio/emosjonell kompetanse. Dette blir foretatt hver høst og vår og er et utgangspunkt i forbindelse med foreldresamtalene. Vi benytter også TRAS som kartleggingsverktøy. Tras er en forkortelse for Tidlig Registrering av Språk og er utviklet for å kunne kartlegge språkutvikling. Kuno Beller er et observasjonsverktøy som dekker de fleste utviklingsområdene, og dette må brukes i forbindelse med oppmelding til PPT. Taushet og opplysning Barnehagens ansatte har i følge barnehageloven 20 taushetsplikt. Barnehagen har i følge 21 og 22 opplysningsplikt til sosialtjenesten, den kommunale helse- og omsorgstjenesten og barneverns tjenesten. 8

10 FAGOMRÅDENE I rammeplanen finner vi 7 fagområder som barnehagen skal jobbe med. I løpet av et barnehageår vil alle barna ha blitt bedre kjent med temaer innenfor de sju fagområdene. De 7 fagområdene er: Kommunikasjon, språk og tekst, -> bl.a lytte, samtale, lese, sang, leike med språket, rim, regler, lyder. Kropp, bevegelse og helse -> bl.a Gå turer, fysisk leik, ute i naturen, aktiviteter i storsalen, mat og tradisjoner før og nå. Kunst, kultur og kreativitet -> bl.a lage billedkunst, kunsthåndverk, musikk, dans, drama, utvikle ideer skape uttrykk. Natur, miljø og teknikk -> bl.a la barna bli kjent med planter, dyr, landskap, årstider og vær. Etikk, religion og filosofi -> bl.a Markere høytider som jul og påske, hverdagsetikk, normer og regler. Nærmiljø og samfunn ->bl.a Bli kjent med nærmiljøet her i Båsheim, kultursteder, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Antall, rom og form -> bl.a Spille spill, matlaging, lære former, begrep om tall og mengder. 9

11 SATSNINGSOMRÅDET I barnehageåret 2014/ 2015 er satsningsområdet: Antall, rom og form. I løpet av et år er vi innom alle fagområdene i rammeplanen. Vi velger oss allikevel et av områdene som satsningsområde hvert år. Antall rom og form kan lett flettes sammen med årets tema som er omtalt lenger ned. Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering. Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna: - Opplever glede over å utforske og leke med tall og former. - Tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper. - Erfarer, utforsker og leker med form og mønster. - Erfarer ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne. - Erfarer plassering og orientering og på den måten utvikler sine evner til lokalisering. (Rammeplan for barnehagen) 10

12 Tema: Vår verden Vi har valgt å kalle årets tema for vår verden. Dette ble godkjent av foreldrene ved siste foreldremøte vår Med dette temaet ønsker vi gjennom året å finne ut av vår egen sigdalsidentitet. Vi vil finne Sigdals plass i Norge og vi vil sette Norge på europa og senere verdenskartet. Dette blir en spennende reise både for store og små i Båsheim barnehage. Vi har mye å lære og mye å undre oss over med dette som tema. Vi tenker oss at barna vil være med å forme prosjektet underveis. Deres tanker og deres undringer vil være sentrale i forhold til hvor prosjektet ender opp hen. Vi vil gjerne se på forskjellige verdensdeler. Hva er spesielt ved de forskjellige verdensdelene? Mat, kultur, menneskene, dyra, musikk og boform. Satsningsområdet matematikk vil også flettes inn i tema-jobbingen. Innimellom tema-arbeidet vil vi selvfølgelig ha med oss faste årlige aktiviteter som jul, påske, sydentur og mye annet spennende. Vi gleder oss til å gå i gang med et spennende år i Båsheim barnehage. 11

13 BARNS MEDVIRKNING 3 Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Barns medvirkning er blitt et viktig begrep i barnehagen. Det er en del av den rammeplanen, og SKAL være tilstede i barnehagehverdagen. Vi i Båsheim har alltid vært flinke til å la barnet ta egne initiativ, og de har fått være med og bestemme. Men noe annet er å sette det i system, og at vi voksne sammen med barna reflekterer og evaluerer. Barns medvirkning er et stort begrep og innebærer flere ting: Bidra, delta, medbestemmelse, innflytelse, ansvar, ytringsfrihet, åpenhet og respekt. Det krever en del av de voksne å jobbe med barns medvirkning, og det kan ikke oppnås ved bruk av teknikker eller spesielle program. For å lykkes må pedagogene arbeide med holdninger i personalet, medvirkning må ligge som en væremåte for alt arbeid i barnehagen. Vi må bli flinkere til å slippe opp litt på kontrollen, og la barna komme frem med sine synspunkter. Vi voksne må også være flinke til å tyde de barna som ikke uttrykker seg så godt muntlig, vi må forstå og tolke det enkelte barn. Vi vil være bevisste på å bruke tid med enkeltbarn, og jobbe i smågrupper som gir en nærere relasjon med barna. Foreldrene vil merke at i noen perioder vil månedsplanene være ganske frie for opplegg og aktiviteter for å gjøre plass til barnas ideer og ønsker. Det er en fin balansegang innenfor området medvirkning. Målet er ikke at alle barna skal få bestemme hele tiden, det hadde ikke blitt noen god opplevelse. Vi vil fortsette å ha våre faste rammer og rutiner, og noen ganger må barna bli med på det noen andre barn har ønsket å gjøre. Poenget er at alle skal få følelsen av å være med på avgjørelsene, alle skal bli hørt og alle er like mye verdt. Som vi voksne yter mer når vi får medbestemmelse, vil også barna yte mer og få en bedre barnehagedag. 12

14 OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE Vi i barnehagen har i samarbeid med skolene og kommunen laget en årskalender for overgangen mellom barnehage skole. En viktig del av samarbeidet er fadderordningen som skolene har. Alle som skal begynne på skolen får tildelt en fadder fra 5.klasse, som skal følge dem det første året på skolen. Vi bruker en del tid på våren til å bli kjent med fadderne og skolen. Når det gjelder forberedelser til skolestart for barna legges det i første omgang vekt på å bli kjent som gruppe her i barnehagen og bli kjent med de barna som de skal gå i klasse sammen med. Vi har til tider barn fra to forskjellige skolekretser, Eggedal skole og Prestfoss skole. Vi har et tett samarbeid med både Eggedal bhg, Enger bhg og Prestfoss bhg om disse barna. Det er et mål for oss, at barna skal ha møtt og blitt kjent med andre barn de skal starte på skolen sammen med. Gjennom skolegruppa har vi forberedende skolestart i barnehagen. Vi ønsker å gi barna trening i: - Å ta ordet, tørre å snakke når andre hører på. - Rim og regler. - Lytte og konsentrere seg til det andre forteller - Tall, mengder og former - Bli kjent med bokstaver og deres lyder - Øve på praktiske egenskaper som blyantgrep, klippe med saks og forståelse for trafikkregler. - Praktiske ferdigheter som å knyte skolissa, kle på seg selv og selvstendige på toalettet. Og det aller viktigste før barna begynner på skolen er at de forstår de sosiale reglene. Fra første dag i barnehagen må barna tilegne seg sosiale kunnskaper for å fungere sammen med andre og for å utvikle vennskap. I skolegruppa vil vi også prate en del om dette, hvordan oppfører vi oss sammen med andre, øve på å ta andres ståsted og vise empati. Årets skolegruppe er fem ivrige og engasjerte barn og vi gleder oss til et spennende år! 13

15 PROGRESJONSSKJEMA Vi har utarbeidet et eget progresjonsskjema for å vise hovedtrekkene og eksempler i arbeidet vårt med satsningsområdet sosial kompetanse og de syv fagområdene. Dette er bare et utgangspunkt, i praksis så er det hvert enkelt barns individuelle ståsted, utviklingsnivå og interesse som blir i fokus og som vi arbeider ut ifra. Tema/ fagområde Kommunikasjon, språk og tekst. Kropp, bevegelse og helse. Kunst, kultur og kreativitet. Natur, miljø og teknikk. Etikk, religion og filosofi. Nærmiljø og samfunn. Antall, rom og form 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år Se i enkle bildebøker og pekebøker Bevege seg til musikk Fingermaling, hånd og fotavtrykk. Kjenne på ulike materiale Bli kjent med seg selv. Bli kjent i barnehagen inne og ute. Putteleker og klosseleker. Sette ord på ting vi bruker i hverdagen. Utvide begreps forståelsen. Kroppsdeler, bevegelses sanger. Male med pensel Bli kjent med husdyr Å være god med hverandre, vise omsorg. Utforskning av barnehage området. Bruke begreper, duplo. Bruke bøker aktivt. Lillesøster, Karsten og Petra. Bruke språket aktivt. Hygienedotrening, kle av og på seg. Bli kjent med ulike materialer. Bli kjent med skogsdyr og ville dyr. Dele med hverandre, rett og galt. Tur i nærområdet, gapahuk. Farger, telling og sortering. Rim, regler og det å leke med språket. Eventyr Sansene, kroppsdeler og funksjoner. Klippe og lime, blyant grep. Bli kjent med småkryp, været. Vennskap, farger til høytider. Utvide nærområdet, gå turer. Motsetninger, størrelser og former. Bøyninger av ord og setnings oppbygging. Si noe høyt i en større gruppe. Egne og andres følelser og følelsesliv. Fargelegge, dramatisere og lage fortelling Bli kjent med fugler, årstidene Kjennskap til tradisjon og høytid. Trafikk opplæring, skolebesøk Tall og mengder. 14

16 DAGSRYTME 6.30 Barnehagen åpner, leik 8.00 Frokost, nistemat og/eller havregrøt 8.30 Fri leik 9.30 Aktivitet / gapahuk/tur/ leikegrupper Samlingsstund Smøremåltid Utetid / leik Måltid, niste/ barna får knekkebrød og frukt Lesestund/ rolig aktivitet Leik Barnehagen stenger, barna skal være hentet før

17 Aktivitetsplan barnehageåret 2014/2015 AUGUST/ Planleggingsdag SEPT Tema: Vår verden: Sigdal og Norge Uke Brannvern-uke Uke 38 Planleggingsdag Foreldremøte OKTOBER Tema: Vår verden- Europa Uke Foreldrekaffe Foreldresamtaler Uke 42 -> NOVEMBER Tema: Vår verden-australia Uke Juleforberedelser Uke Foreldresamtaler fortsetter DESEMBER Adventstid Uke 48 Lage lussekatter Nissefest JANUAR Tema: Vår verden- Asia Planleggingsdag Sydentur FEBRUAR Tema: Vår verden- Asia Uke 6-9 Samisk nasjonaldag Karneval MARS Tema: Vår verden- Amerika Uke Vinterfestival 12.mars Forberedelse påske Uke Påskefrokost APRIL Tema: Vår verden Amerika Uke Foreldresamtaler Uke 17 -> Planleggingsdag MAI Tema: Vår verden- Afrika Uke Foreldremøte 17-Mai forberedelser Uke 20 Planleggingsdag Brannuke Uke 23 JUNI Tema: Vår verden-afrika Uke 24 Brannvernuke Uke 23 Grillavslutning

18 EVALUERING Evaluering og vurdering er en sentral prosess i alt pedagogisk arbeid. Den foregår kontinuerlig fra man begynner å planlegge, under gjennomføringa og når noe er avsluttet. HVEM SKAL EVALUERE: Personalet, foreldre og barna. HVA SKAL EVALUERES: Årsplanen, månedsplaner, mål og visjoner, foreldresamarbeid og personalsamarbeid. EVALUERINGA VIL FOREGÅ GJENNOM: Observasjoner, samtaler, spørreskjema, egenrefleksjon og ulike møter (personalmøter, medarbeidersamtaler, foreldremøter, foreldresamtaler). HVORFOR SKAL VI EVALUERE: For å sikre kvaliteten og utviklingen i barnehagens arbeid. Evalueringa gjør at vi kan fornye og justere våre planer, slik at vi når måla våre og er på rett vei mot «den gode barndom». Hva er bra / hva kan vi ta med oss videre, og hva er ikke så bra / hva bør vi gjøre annerledes? Nyttige linker: Kunnskapsdepartementet-Rammeplanen: Matematikksenteret: Hjemmeside: 17

19 HVERDAG (T & M Louis Jacoby) Når en morgengretten unge slår seg vrang og rekker tunge, og nekter å ta klær og støvler på. Når melkeglasset veltes og geitostmaten eltes mellom fingre som er klønete og små.. Refr. Så husk at denne dag må du ta vare på. Den forsvinner mellom fingra dine nå. En gang vil du savne slitet, Da er det for sent å vite Det er du som gjør din dag og tinning grå.. Når skrikinga og skrålet Blir litt mer enn du kan tåle, Og du kjefter på en glede og en lek. Når du har glemt å leve Midt i hverdagen og strevet, og tålmodigheten din har satt sin strek Så husk.osv Du er kysten som de engang seiler fra. Si meg, hvem er stor og hvem er liten da? Når fremtidshavet ligger som et speil, Så blås da medvind inn i deres seil. Når lørda`n blir til sønda, Du ber en stille bønn da Om at unga ikke våkner klokka fem. Men vårherre kan`ke love At du skal kunne sove Når to små kommer inn med morraklem. Så husk.osv 18

20 19

ÅRSPLAN 2015 / 2016 BÅSHEIM BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 / 2016 BÅSHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 / 2016 BÅSHEIM BARNEHAGE Organisasjonsnummer:971 478 926 Telefon:32 71 25 95 mobil: 48 18 45 71 E-post: post@baasheimbarnehage.no Nettside: http://www.baasheimbarnehage.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

ÅRSPLAN 2012 / 2013 BÅSHEIM BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2012 / 2013 BÅSHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012 / 2013 BÅSHEIM BARNEHAGE Organisasjonsnummer:971 478 926 Telefon:32 71 25 95 E-post: post@baasheimbarnehage.no Nettside: http://www.baasheimbarnehage.no INNHOLDSFORTEGNELSE Forord s 2 Dagsrytme

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Halvårsplan Høsten 2010

Halvårsplan Høsten 2010 Jesper Halvårsplan Høsten 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 18 barn. De voksne i år er: Anette Anfinrud Pedagogisk leder 100 % Tone Tørre Barne- og ungdomsarbeider 100 % Hege Løvdal

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe STOREBJØRN Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Storebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2011 INNLEDNING Vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til nytt barnehageår 2011-2012. I dette året har Piraten blitt en avdeling for de mellomstore

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 INNHOLD Innledning Presentasjon ansatte Kort om Hompetitten Barns medvirkning Sosial kompetanse Lek og læring Fokusområder Innledning I år har vi valgt å lage

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage 2009-2010 Åpningstid mandag-fredag fra kl 7.15-16.30 Tlf. 40028607 e-post: lyngsdalen oppvekstsenter barnehage@lyngen.kommune.no Innledning Dette barnehageåret

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere.

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere. Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven 1), og er en del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent som årsplan sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Årsplan, Ebbestad barnehage. Ebbestad Barnehage Årsplan 2010/ 2011

Årsplan, Ebbestad barnehage. Ebbestad Barnehage Årsplan 2010/ 2011 Ebbestad Barnehage Årsplan 2010/ 2011 Side 1 av 7 Godkjent av SU 26. mai 2010 Denne planen er en av tre deler som til sammen utgjør årsplanverket i Ebbestad barnehage. I tillegg til denne finnes pedagogisk

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016 HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016 Oversikt over arrangementer høsten 2016 Planleggingsdag: 15. august, 10 oktober Kultursekken: 2.september Foreldremøte: 14.oktober Høstfest: tirsdag 1.nov.

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! Velkommen til et nytt barnehageår i nye lokaler! Ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie, er vi nå klare og ser

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

Lyngen har 9 barn. 1 pedagogisk leder som heter Hege Moe, og to barneveiledere, Mette Fredriksen og Tine Hauge.

Lyngen har 9 barn. 1 pedagogisk leder som heter Hege Moe, og to barneveiledere, Mette Fredriksen og Tine Hauge. Småbarnsavdeling: Småbarnsavdelingen ved Lunderhaugen Barnehage heter Lyngen Lyngen har 9 barn. 1 pedagogisk leder som heter Hege Moe, og to barneveiledere, Mette Fredriksen og Tine Hauge. Barna vil også

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 11

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

Årsplan. Kilden barnehage

Årsplan. Kilden barnehage Årsplan Kilden barnehage 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Innhold Velkommen til nytt barnehageår i Kilden 3 Innledning 3 Barnehagens visjon 3 Barnehagens pedagogiske plattform 3 Satsningsområde 2014/15

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Årsplan Hjertehagen. Se og bli sett

Årsplan Hjertehagen. Se og bli sett Årsplan Hjertehagen Se og bli sett Om Hjertehagen Hjertehagen AS er en en-avdelingsbarnehage fra 0-6 år med 18 plasser. Åpningstider mandag til fredag 7-17. Hjertehagen AS er eid av Filadelfia Vestby og

Detaljer

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017 Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017 Nyhavnsveien 4 5042 Bergen 55 95 17 70 nyhavn@kidsabarnehager.no www.kidsabarnehager.no Innhold Dette er et tillegg til årsplan 2016-2017 som gjelder for høst

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

ÅRSPLAN NYPVANG ÅPEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN NYPVANG ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN NYPVANG ÅPEN BARNEHAGE 2014-2015 Visjon Lykkelig barndom På Nypvang åpen barnehage og Nypvang barnehage skal hverdagen preges av trygghet, trivsel og tilhørighet for barn, foreldre og personale.

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne tilstede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS!

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! OM SYKEHUSBARNEHAGEN. Sykehusbarnehagen liger på hjørnet av Anders Sandvigsgate og Søndre gate i to gule hus innenfor et rødt gjerde. Innkjøring

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13 barn

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING MAUREN VINTER 2016

PERIODEPLAN FOR AVDELING MAUREN VINTER 2016 PERIODEPLAN FOR AVDELING MAUREN VINTER 2016 I løpet av barnets to første leveår er tilknytning en sentral utviklingsoppgave for oss, og er derfor et viktig fokusområde for småbarnsavdelingene. En god tilknytning

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017 PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017 Velkommen til et nytt barnehageår! Velkommen til barnehageåret 2017/2018! En ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie, er vi nå klare og ser fram

Detaljer

ÅRSPLAN SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt Svelvik Telefon e-post:

ÅRSPLAN SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt Svelvik Telefon e-post: ÅRSPLAN 2010-2011 SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt. 1 3060 Svelvik Telefon 33772332 e-post: svelvik.barnehage@svelvik.kommune.no VISJON For virksomheten Tømmerås skole og Svelvik barnehage: SAMMEN FOR GOD

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe Lillebjørn Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Lillebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E 2 0 1 3 / 2 0 1 4-1 - ÅRSPLAN 2013/2014 Vårt fokus for i år er : Barns utforsking og samarbeid. Alt arbeid som det legges til rette for skal ha fokus på barns

Detaljer

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag!

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag! ÅRSPLAN -2009 Trygghet og glede hver dag! FORORD Årsplan -2009 Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan

Detaljer

Årsplan Hjertehagen. Se og bli sett

Årsplan Hjertehagen. Se og bli sett Årsplan Hjertehagen Se og bli sett Om Hjertehagen Hjertehagen AS er en enavdelings-barnehage fra 0-6 år med 24 plasser. Åpningstider er mandag til fredag 7-17. Hjertehagen AS er eid av Filadelfia Vestby

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger Adresse: Toveien 30, 1407 Vinterbro Telefon: 64962711 E post: Togrenda.barnehage@as.kommune.no Nettadresse: www.togrendabarnehage.no Småforskerne i Ås - kan, vil og våger PRESENTASJON Barnehagen er en

Detaljer