[Betabarn, -et; -a: barn som tester ut produkter før de er ferdig utviklet] Definisjon utformet av prosjektgruppen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "[Betabarn, -et; -a: barn som tester ut produkter før de er ferdig utviklet] Definisjon utformet av prosjektgruppen"

Transkript

1 Betabarn [Betabarn, -et; -a: barn som tester ut produkter før de er ferdig utviklet] Definisjon utformet av prosjektgruppen Av Beate L. Aakerøy, Vestfold fylkesbibliotek Et samarbeidsprosjekt om utvikling av barneavdelingene i bibliotekene Vestfold fylkesbibliotek Horten bibliotek Sandefjord bibliotek Tønsberg og Nøtterøy bibliotek 1

2 Innholdsfortegnelse Organisering 3 Prosjektets mål. 3 Prosessen.. 4 Hovedresultater 5 Biblioteklokalene 3 Nye medier 7 Læringsstiler 7 Fleksibelt, kostnadseffektivt og med overføringsverdi.. 9 Ulike målgrupper.. 10 Horten bibliotek 11 Sandefjord bibliotek.. 13 Tønsberg og Nøtterøy bibliotek 15 Veien videre 16 Noter 17 Lenker. 17 Kontaktinformasjon.. 17 Vedlegg 2

3 Prosjektet Betabarn kom i gang på initiativ fra Vestfold fylkesbibliotek våren 2007, og prosjektet ble i hovedsak avsluttet i Bakgrunnen for prosjektet var at fylkesbiblioteket helt konkret ønsket å teste ut bruk av digitale medier og ulike læringsstiler i bibliotek, samt designe og nytenke et bibliotekrom som skulle virke inviterende og spennende for barn. Prosjektet fikk tre samarbeidspartnere: Sandefjord bibliotek har deltatt i prosjektet med sitt Eventyrrom, som ligger i tilknytning til barneavdelingen. Horten bibliotek hadde fått et nytt rom i tilknytning til sin barneavdeling, og ble med inn i prosjektet for å utvikle dette rommet. Fra september 2007 kom Tønsberg og Nøtterøy bibliotek med i prosjektet, med et spesielt fokus på universell utforming og tilgjengelighet i barneavdelingen. Hele barneavdelingen var her med i prosjektet, og ikke bare ett enkelt rom som hos de to andre. Organisering Prosjektet har vært organisert med en styringsgruppe som prosjekteier. Her har avgjørelser angående prosjektets innhold, finansiering og framdrift blitt fattet. Styringsgruppa har bestått av biblioteksjefene ved de tre folkebibliotekene og fylkesbiblioteksjefen. Prosjektgruppa har hatt ansvar for gjennomføring av prosjektets mål innenfor de rammene som styringsgruppa har fastsatt. Prosjektgruppa har også hatt ansvar for å drive intern informasjon om prosjektet i egen organisasjon. Prosjektgruppa har hatt månedlige møter. Disse har med hensikt blitt lokalisert til de ulike bibliotekene slik at deltakerne har kunnet bli kjent med hverandres bibliotek og de lokale utfordringene, og på den måten lettere kunnet bidra med løsninger også inn i de andre bibliotekene. Prosjektgruppa har bestått av: Inger Wall og Knut Hellum (Horten bibliotek). Fra overtok Jan-Egil Holter-Wilhelmsen som prosjektansvarlig i Horten. Thorild W. Solem og Anne Grethe Larsen (Sandefjord bibliotek) Hilde Ditmansen (Tønsberg og Nøtterøy bibliotek) Beate L. Aakerøy (Vestfold fylkesbibliotek, prosjektleder) Prosjektets mål Prosjektet valgte å fokusere på følgende tre områder: Utvikling av biblioteklokalene. Å ta i bruk nye medier. Å legge til rette for ulike læringsstiler. I tillegg la vi vekt på å utvikle og ta i bruk fleksible løsninger som skulle være kostnadseffektive å oppdatere, vedlikeholde og endre. Det var også viktig for oss at de ulike elementene i prosjektet skulle ha overføringsverdi til folkebibliotek, skolebibliotek og barnehagebibliotek. For hele prosjektbeskrivelsen, se vedlegg 1. 3

4 Prosessen Siden Betabarn var et samarbeidsprosjekt la vi hele tiden vekt på å dele med hverandre når det gjaldt gode ideer, erfaring og kompetanse, samt at vi bistod hverandre med å utvikle det enkelte bibliotek til å oppnå et best mulig resultat. Men vi var også klare på at vi hadde behov for å supplere vår bibliotekfaglige kompetanse med annen fagkompetanse. For å kunne oppfylle målet til prosjektet innså vi at vi ville trenge kompetanse på områder som digital formidling, interiør og innredning. Vi gikk derfor aktivt inn for å finne relevante eksterne aktører og samarbeidspartnere som kunne bidra med faglig tyngde der vi trengte det. Vi prioriterte også å besøke bibliotek og andre institusjoner både i Norge, Sverige og Danmark for å skaffe oss relevante nettverk og kompetanse, og vi var på følgende studieturer: På studietur til Danmark for å få inspirasjon og gode ideer! Fra venstre: Knut Hellum, Anne Grethe Larsen, Thorhild Westrum Solem og Inger Wall. Danmark (Århus, Frederikshavn, Hjørring) Hovedfokus: Det interaktive børnebibliotek. Børnebibliotek som eksperimentarium Sverige (Kungälv, Göteborg, Kungsbacka, Gislaved og Falkenberg) Hovedfokus: Eplebibliotek Mars Express Føynland skole på Nøtterøy. Hovedfokus: Skolen har jobbet veldig bevisst i forhold til ulike læringsstiler, og har mange gode og konkret løsninger på dette. Kongsberg bibliotek Hovedfokus: Devoteklab og energilab. Eksterne kompetansemiljøer I løpet av prosjektperioden var vi i kontakt med flere ulike kompetansemiljøer, både innen fylket og lokalt i den enkelte kommune 2 Av disse var det Sandnes Media og Tone Nærø som vi valgte å jobbe mest sammen med. Sandnes Media Sandnes Media er et animasjons- og designstudio som lager filmer, design, trykksaker og interaktive løsninger. Sandenes Media leverte forslag til løsning for bibliotekene i desember Forslagene representerte en helhetlig tilnærming til løsning, både med digitale og ikke-digitale elementer samt med mulighet for å utvide tjenestene til bruk på internett (animert). Det forelå også tanker om hvordan man kunne bruke elementer fra de tre løsningene til en felles univers, til bruk i en felles synliggjøring i Vestfold. 4

5 Konseptet de bygde på var: Superhelter / miljøhelter (Horten) Bokfolket (Sandefjord) Askeladden (Tønsberg og Nøtterøy bibliotek) De tre bibliotekene i prosjektet valgte i ulik grad å videreutvikle samarbeidet med Sandnes Media. Sandefjord bibliotek og Horten bibliotek valgte å gå inn på deler av løsningen, mens Tønsberg og Nøtterøy bibliotek valgte ikke å gjøre dette. Interiørarkitekt I løpet av prosjektet fikk vi mange ideer om utvikling av biblioteklokalene, og vi følte derfor et behov for å knytte til oss noen med interiørfaglig kompetanse som kunne hjelpe oss å sortere tankene og jobbe fram en helhetlig løsning i forhold til belysning, møblering, tekstiler og farger. Vi ønsket at interiørarkitekten skulle ivareta et helhetlig perspektiv på utforming av lokalene, inkludert plassering av digitale produkter levert av andre samarbeidspartnere. Interiørarkitekt Tone Nærø ble engasjert til dette arbeidet. Hun hadde tidligere erfaring med innretning av biblioteklokaler, blant annet fra Tønsberg og Nøtterøy bibliotek (1992) i tillegg til at hun jobbet med innredning av nytt bibliotek for Høgskolen i Vestfold. I løpet av sommeren 2008 leverte Nærø forslag til innredning av samtlige bibliotek, inkludert plantegninger og perspektivtegninger. I forbindelse med dette var det flere møter med interiørarkitekten og bibliotekene hvor man sammen gjennomgikk og justerte forslagene. Tegninger fra Tone Nærø med forslag til utforming av en egen ungsone i Tønsberg og Nøtterøy bibliotek. Hovedresultater Biblioteklokalene Fra prosjektbeskrivelsen: Lokalene skal utvikles til å virke inviterende, stimulerende og attraktive og gjøre biblioteket til et sted hvor barn og unge ønsker å oppholde seg. Estetiske, harmoniske, funksjonelle og godt gjennomtenkte lokaler er viktige også for barn og unge, og et hovedmål i prosjektet var derfor at biblioteklokalene skulle utvikles til å virke inviterende, stimulerende og attraktive for denne målgruppen. Vi så tidlig i prosjektet de mange mulighetene som lå i å regissere bibliotekrommet annerledes og mer spennende i forhold til hva vi tradisjonelt gjør. Ikke minst ble vi inspirert gjennom våre studieturer og besøk hos andre bibliotek. I denne prosessen var det også nyttig å få innspill fra interiørarkitekten, og hun utfordret oss blant annet på møblering, skilting, fargebruk og med et helhetlig blikk på lokalet. En av ideene som vi tok med oss var tanken å skape ulike soner (rom-i-rommet) til en definert bruk eller målgruppe. Dette kan gjøres blant annet ved hjelp av møblering og belysning. I løpet av prosjektperioden utviklet alle de tre bibliotekene ulike former for rom-i-rommet konsepter. 5

6 Et eksempel er Ung-sonen i Tønsberg og Nøtterøy bibliotek. Bibliotekets barneavdeling består av ett stort rom og favner et aldersspenn fra 0 13 år. Det var en stor utfordring å skulle regissere rommet slik at alle de ulike aldersgruppene skulle kunne føle seg hjemme. Det ble laget en egen sone for åringene gjennom at man slanket vekk noen bokreoler og laget en klart avgrenset sone med sofa og møblering, PCer, dataspill og ulike bøker og media tilpasset aldersgruppen. Ung-sonen er blitt en suksess, og man ser i dag at den blir mer brukt av målgruppen enn tidligere, også kombinert med at det er tilgjengelig dataspill i denne sonen. Et annet eksempel er at man laget tre nye smårom (tidligere lagerrom) i Sandefjord bibliotek. I disse rommene har man valgt å legge vekt på henholdsvis lek (klatrestativ i form av hvalbåt), en grotte med stjernehimmel og lyddusj samt en eventyrkrok med god sofa hvor man sitte og lese bøker. Vi erfarte at det å lage soner i biblioteket ikke nødvendigvis må koste mye, og at det kan gi en god effekt i forhold til hvordan bruken av rommet oppleves for målgruppene. Også bruk av belysning kan gi spennende effekter og muligheter i et bibliotekrom uten at det må medføre de helt store kostnadene. For eksempel gir dimming av lys mulighet til å skape ulike stemninger i et rom, noe som kan benyttes blant annet i forbindelse med eventyrstunder. En grotte skaper et spennende rom-i-rommet i Sandefjord bibliotek. Et spennende eksempel på bruk av belysning er montering av en lysslynge i Sandefjord bibliotek. Barna kan krabbe inn i en liten grotte hvor de kan ligge på en saccosekk og høre på en lyddusj mens de ser på stjernehimmelen over seg. Barn bruker mye farger, og vår tanke i prosjektet var derfor at en mer bevisst bruk av farger i biblioteklokalene ville kunne ha en god effekt for målgruppen. Dette gjaldt i forhold til selve rommet (maling tak, vegger), gulvet, samt møblering og andre effekter. Interiørarkitekten hjalp oss til å bli dristigere med fargebruken, samtidig som helheten og harmonien i rommet ble tatt vare på. Alle bibliotekene fikk forslag til ulike fargekombinasjoner som resulterte i at rommene fikk et løft rent visuelt. Møblene i Tønsberg og Nøtterøy bibliotek ble valgt i en klar blå- og rosafarge som matchet resten av fargene i bibliotekene. Fargene valgt på sofaen i Ungsonen gjør at den synes knallgodt i terrenget! Når det gjelder møblering og innredning var utgangspunkt ulikt for bibliotekene. Horten hadde et nytt lokale som skulle møbleres fra bunnen av. Både Sandefjord bibliotek og Tønsberg og Nøtterøy bibliotek ønsket å beholde noen av de gamle møblene samtidig som man også ønsket noe nytt. Møbleringen ble sterkt påvirket av målsettingen om bevisst å legge til rette for ulike læringsstiler i biblioteket, noe som gav seg utslag i ulike sittegrupper og læringsmiljøer. Sofa som synes i terrenget. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek. I Sandefjord bibliotek valgte man å beholde de gamle møblene til barna, og investerte heller i nytt bord 6

7 og nye stoler for de voksne da man vurderte at det var størst behov for dette. Resultatet ble et løft for hele Eventyrrommet, med pene og funksjonelle møbler til glede for både store og små. Nye medier Fra prosjektbeskrivelsen: Ved å ta i bruk nye medier og legge til rette for ulike læringsstiler vil bibliotekene åpne opp for integrering av nye brukergrupper, et eksempel er barn med fremmedspråklig bakgrunn. Vårt utgangspunkt var at vi antok at bruk av nye medier og interaktivitet ville være med å gjøre biblioteket til et mer attraktivt og spennende for barn og unge. Noe av det vi jobbet med var derfor hvordan ulike digitale og interaktive løsninger kunne implementeres i bibliotekrommet på en god måte. Underveis hadde vi flere ideer til hvordan vi kunne ta i bruk nye medier i bibliotek, blant annet digitale bildebøker, interaktiv globus, infotavle og digitalt spill og lek i biblioteket. Vi fikk prosjektmidler av Statens senter for arkiv, bibliotek og museum (ABM) til å gjennomføre sistnevnte prosjekt (digitale spill og lek i biblioteke, Digiteket), med et fokus på å integrere dataspill og interaktivitet i bibliotekrommet. Dette delprosjektet er konkret knyttet opp til Sandefjord bibliotek og skal formelt avsluttes i løpet av mai Digiteket vil derfor ikke bli nærmere omtalt i denne rapporten, men vil få egen rapportering når denne prosjektperioden er over. Konkret bidro Betabarn-prosjektet til en økt bruk av digitale medier i bibliotekene. Noen eksempler: Animasjonsmaskin i Horten bibliotek, utarbeidet i samarbeid med Sandes Media. Animasjonsmaskinen brukes av barn og unge til å lage animasjonsfilmer, og ble umiddelbart svært populær også blant mange som tidligere ikke brukte biblioteket. Den har blitt et kreativt og annerledes innslag i barneavdelingen. Installering av dataprogrammet Starry Night i Horten bibliotek. Som en del av fokuset på natur og miljø valgte Horten bibliotek å kjøpe et avansert dataprogram hvor man virtuelt kan reise i galaksene. En egen PC er avsatt til dette formålet. Bruk av digitale rammer i Horten bibliotek hvor man viser bilder og informasjon. Lyddusj i Sandefjord bibliotek hvor de minste barna kan høre lydbøker og barnemusikk. En egen spill-sone med dataspill i Tønsberg og Nøtterøy bibliotek som del av ung-sonen. Læringsstiler Læringsstiler har hatt et spesielt fokus i skolen de senere årene både i forbindelse med planleggingen av undervisningen og ved utforming av skolens lokaler. Men vi mente at læringsstiler også kan være relevant for bibliotekene, og ønsket å legge til rette for ulike læringsstiler og sansepreferanser i selve bibliotekrommet og gjennom ulike typer bibliotektjenester til barn og unge. Teorien om læringsstiler underbygges av mange års forskning, og resultat viser at så nær som alle lærer 7

8 bedre med egen læringsstil. Det er to hovedstiler, analytisk og holistisk. Men også sansepreferanser spiller inn på hvordan vi lærer. Fire sanser som er avgjørende for innlæring er: Den visuelle (syn) Den auditive (hørsel) Den taktile (ta og føle med fingrene) Den kinestetiske (bevegelse med hele kroppen). I tillegg virker ulike stimuli inn på læringssituasjonen, for eksempel sosiologiske, fysiologiske, følelsesmessige, psykologiske og miljømessige stimuli. Det er først og fremst de miljømessige stimuli som lys, lyd, temperatur og design vi ønsket å ta med inn i planleggingen og innredningen av barnebiblioteket. Disse forholdene handler om å skape rom hvor alle vil finne et sted de trives, hvor de kan konsentrere seg, være sosiale eller leke. Tradisjonelt har folkebibliotekenes lokaler vært tilpasset den visuelle læringsstilen, til dels også den auditive. Vi syntes det var spennende å foreta en utprøving også av andre læringsstiler og sansepreferanser i bibliotekrommene. Studieturen til Føynland skole på Nøtterøy var en øyeåpner i forhold til hvordan dette kan gjøres i praksis. Her så vi mange gode eksempler på hvordan det kan legges til rette for ulike læringsmiljøer, og hvordan man la til rette for at alle sanser i større grad ble tatt i bruk. Noen av de tankene og ideene vi tok med oss derfra: Viktig med mulighet for å kunne dimme lys for å skape ulik atmosfære i rommet. Små barn er mye mer visuelle enn de er audititive. Å lage visuelle signaler på hvordan ting skal benyttes. Et eksempel er å lage skilt med både foto og tekst. Bilder, kart, skilt osv var alt hengt opp i barnehøyde. Ulike sittegrupper og sittemiljøer. Stillekrok i klasserom. Alt er hengt opp i barnehøyde! Rektor ved Føynland skole, Berit Wiborg-Thune, viste oss rundt på skolen. I samarbeid med blant annet interiørarkitekten la vi vekt på å skape ulike miljøer og læringsstiler i biblioteket. Vi ville ha noe som inviterte til lek og aktivitet, mens andre deler av biblioteket skulle invitere til stillhet. Vi tok også inn over oss at noen foretrekker å lese mens de ligger, mens andre igjen vil sitte i sofa, en god stol eller kanskje på en barkrakk. Et konkret resultat på bruk av læringsstil er kosekroken i Horten bibliotek. Her har man satt noen saccosekker på gulvet sammen med en lav hylle med tegneserier. Hylla markerer at dette er en egen sone i rommet, og både medievalget og møbelvalget inviterer tydelig til at her er det lov å slappe av og kose seg. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek valgte å sette en flott og fargeglad sofa i ung-sonen, og sofaen ble plassert med ryggen til resten av avdelingen. Her kan man kan sitte med venner, eller lese, og få være litt avsondret fra resten av biblioteket. Sandefjord bibliotek valgte også å sette en sofa feil vei - med ryggen til resten av rommet - for å markere et skjermet område. Og det morsomme er at et såpass enkelt grep har vist seg å fungere i praksis. Besteforeldre sitter i sofaen og leser bildebok sammen med barnebarnet, samtidig med at andre barn herjer i hvalskuta, noen sitter ved bordet og tegner og andre leker med spill, og alt foregår i 8

9 det samme rommet. Andre eksempler på læringsstil i bibliotekene: Bruke av ulike typer sittegrupper (barkrakker, sofaer, madrasser). Bruk av soner for ulike aktiviteter, for eksempel stille-soner og aktivitets-soner. Skilting ved hjelp av både tekst og bilder (inspirasjon Føynland skole). Bruk av andre sanser i opplevelse og læring (for eksempel lyddusj og sanseleker). Bruk av ulik belysning. Fleksibelt, kostnadseffektivt og med overføringsverdi Fra prosjektbeskrivelsen: Det vil bli lagt vekt på å utvikle og ta i bruk fleksible løsninger som vil være kostnadseffektive å oppdatere, vedlikeholde og endre. De ulike elementene i prosjektet skal ha overføringsverdi til folke-, skole- og barnehagebibliotek. Fleksibilitet En av de grunnleggende tankene i Betabarn-prosjektet var at løsningene som ble utviklet skulle være fleksible og gjerne ha flere bruksmåter. Dette betydde ikke at det man kjøpte ikke skulle ha kvalitet og varighet, men at det skal være mulig å benytte det man kjøpte på en fleksibel måte, for eksempel ved at møbler skulle kunne stables, ha hjul etc. I fleksibilitet tenkte vi også at det skulle være enkelt å endre. Eksempler på fleksible løsninger: I Sandefjord bibliotek valgte man å dekorere en vegg med Bokfolket. Veggen fungerer godt, men er også enkel å male over dersom man siden skulle ønske en annen funksjon eller uttrykk her. Horten bibliotek valgte tema på sitt rom til å være natur og miljø, blant annet med fokus på verdensrommet (derav navnet på rommet, Verdensrommet ). Tematikken i rommet kan imidlertid enkelt endres hvis man siden skulle ønske å fokusere på et annet tema, noe som gir stor fleksibilitet i bruk av rommet. Noen av de løsningene vi kom fram til i prosjektet var likevel mindre fleksible, dette gjaldt først og fremst installasjonene, som Fiske-Frank (eksponeringsfigur) i Horten og hvalbåten i Sandefjord. Disse er i hovedsak tenkt med én eller få funksjoner. Et utsnitt av veggdekoren med Bokfolket i Sandefjord bibliotek. Kostnadseffektivt Vi var også bevisst at det oftest er begrensede midler i bibliotekene til å drive utviklingsarbeid, og det var derfor viktig for oss å forsøke å finne løsninger som ikke var for dyre. Det har generelt vært mye god gjenbruk i prosjektet, og både bokreoler, eksponeringsmateriell og datamaskiner som allerede fantes i biblioteket har blitt benyttet i en ny kontekst. På denne måten har man funnet gode bruksmåter for gammelt materiell, og kunne i stedet sette inn midlene der det var 9

10 mest behov for dette. Man har også hele tiden måtte vurdere når det var nødvendig å bruke profesjonelle eksterne og når man kan benytte egne eller kommunale ressurser. En av utfordringene var at det i noen tilfeller på grunn av tidspress ble enklere å kjøpe ferdiglagde og dyre løsninger enn å ta seg tid til å utvikle og utprøve løsinger på egenhånd. Samtidig vil som oftest løsninger laget av profesjonelle aktører ha en kvalitet og en utforming som er med og løfter prosjektet, og som kan bidra til at målgruppen opplever biblioteket som et spennende sted å være. Overføringsverdi Gjennom Betabarn har vi villet inspirere andre barnebibliotek til å drive utviklingsarbeid generelt, og å ta i bruk konkrete ideer og produkter som har blitt utviklet gjennom vårt prosjekt. Ikke alt som fenger behøver å koste mye penger. Her to gode venner i Sandefjord bibliotek. Det har blitt laget et nettsted for prosjektet hvor vi fortløpende har lagt ut informasjon og praktiske resultater fra de tre bibliotekene. Det har også blitt sendt ut informasjon om prosjektet på nasjonale biblioteklister, samt at Betabarn flere ganger har blitt presentert både på lokale møter i fylket og på nasjonale konferanser. Som en direkte konsekvens av Betabarn-prosjektet arrangerte vi i 2009 en nasjonal 2-dagers konferanse på Oseberg kulturhus i Tønsberg (Trollkrittet konferanse om barn og kultur). Mer enn 160 personer deltok, og flere av både deltakere og foredragsholdere var fra våre naboland Sverige og Danmark. Ulike målgrupper Fra prosjektbeskrivelsen: Ved å fokusere på ulike målgrupper / aldersgrupper i de tre bibliotekene har vi sikret en god alderspredning i prosjektet. Horten bibliotek: Sandefjord bibliotek: Tønsberg og Nøtterøy bibliotek: 9 14 år 0 8 år 0-14 år Prosjektet dekker til sammen aldersgruppene fra 0 14 år. Dette har konkret gitt seg utslag i hva slags løsninger de tre bibliotekene legger vekt på å utvikle i med hensyn til både møblering, farger, bruk av nye medier med mer. Vi synes det har vært en styrke for prosjektet at de tre bibliotekene har hatt ulik målgruppe med hensyn til alder. Selv om alle bibliotekene har hatt en felles målsetting i prosjektet, så medførte likevel den lokale forankring i eget bibliotek og kommune ulike løsninger, både i forhold til utforming av lokalene og hva slags innhold og verktøy som ble benyttet i formidlingen. Når det gjelder andre målgrupper, som for eksempel barn med annet morsmål enn norsk, har dette fokuset ligget implisitt i tenkingen bak innføringen av ulike læringsstiler og bruk av nye medier. Dette gjelder også barn med behov for spesielt tilrettelagte medier, som Tønsberg og Nøtterøy bibliotek har hatt et spesielt fokus på. 10

11 Horten bibliotek Av Jan-Egil Holter-Wilhelmsen, avdelingsleder for barneavdelingen Hvorfor valgte biblioteket å bli med i prosjektet? Horten bibliotek fikk et ekstra rom i tilknytning til barneavdelingen og var usikre på hva rommet skulle brukes til. Da biblioteket fikk høre om prosjektet ønsket vi å være med, siden dette ville hjelpe oss med å utvikle rommet. En stor del av prosjektet var å forsøke å tenke i nye baner, noe vi ønsket med vårt nye rom. Vi ønsket å fokusere på målgruppen 8-14 år. Dette har vi gått litt bort i fra siden vi har sett at både yngre og eldre barn finner veien inn dit og trives godt der. Vi Slik så Verdensrommet i Horten bibliotek ut før prosjektet startet. ønsket også å se etter samarbeidspartnere i Horten kommune. Hvilke konkrete endringer har skjedd i biblioteket mot målgruppen gjennom prosjektet? Den største endringen har vært vårt nye rom, som vi kaller for Verdensrommet. Rommet ble pusset opp med ny maling på veggene og nye lys i taket. Til å velge ut fargene fikk vi hjelp av interiørarkitekt Tone Nærø. Vi ønsket farger som både var nøytrale, men likevel fenget vår aldersgruppe (8-14 år). Vi delte opp belysningen i to deler, den ene delen består av vanlige lamper med lysrør for mest mulig lys, og den andre delen består av flere lavthengende lamper på flere punkter i rommet. Dette gjør at vi har mulighet til å variere belysningen på rommet, uten å måtte installere dimmere. Av møbler og lignende kjøpte vi inn saccosekker, kontorstoler, tre nye PC-er, en stor TV og nye stoler i en annen farge enn det vi har i resten av biblioteket. Verdensrommet skal være et rom som skiller seg ut fra resten av biblioteket. Derav forskjellene i farger på møbler og vegger, og forskjellen i belysning. En del av prosjektet gikk ut på det digitale, derfor gikk vi også til innkjøp av nye PC-er til rommet. Her ligger det mange programmer for forskjellige aldersgrupper. Programmene faller i flere kategorier, rene spill, pedagogiske spill, bildebehandlingsprogrammer, 3D-tegneprogram og veldig enkle programmerings - program. Felles for alle programmene er at de alle er gratis og lette å laste ned fra internett. Saccosekkene ble anskaffet fordi vi ønsket oss et avslapningshjørne i rommet. Her står det to saccosekker og en hylle med tegneserier, skjønnlitteratur osv. En PC og et program skiller seg fra de andre i rommet. Denne er koblet til den store Tv-en og vi har installert programmet Starry Night på den. Starry Night er et astronomiprogram hvor man kan se på stjernene, stjernetegnene, kometer, planeter osv. Alt er basert på bilder tatt med teleskop og fra satellitter og lignende var astronomiåret og dette lå bak vårt valg om å kjøpe dette programmet. Verdensrommet har også fått to installasjoner. Fiske-Frank, som den ene heter, forestiller en mann som holder en fiskestang (med en fisk hengende på). Denne figuren er stor og har mange rom i seg. Noen har vi satt pleksiglass foran, mens andre er uten. Dette gjør at vi både kan stille ut ting som ikke tåler så mye og ting som barna kan ta på og leke med. Fiske-Frank var en del av miljøheltene, en tidlig idé i Betabarnprosjektet, som etter hvert forsvant. Vi bestemte oss likevel for å anskaffe denne installasjonen fordi vi ønsket oss et litt utradisjonelt utstillingssted. Den andre installasjonen er en animasjonsfigur. Figuren skal forestille en person som ligger på magen med hodet støttet på hendene og føttene i været. Figuren 11

12 inneholder et webkamera koblet til en pc og en touchskjerm. Sandnes Media, som har laget begge installasjonene, har laget et program som heter Klikk hvor man lett kan lage animasjonsfilmer. Ryggen av figuren blir da scenen hvor man setter deltakerne i filmen. Vi fant ut ganske tidlig at vi ønsket muligheten for å lage animasjonsfilmer, men vi ønsket et fast sted for dette istedenfor en animasjonskoffert. I samarbeid med Sandnes Media bestemte vi oss for å få laget denne figuren. Terrariet på Verdensrommet er også en stor forandring. Dyrene i terrariet blir skiftet ut med jevne mellomrom, og så langt har vi hatt kneler, eremittkreps, sirisser og afrikanske tusenbein der. Siden vårt tema for rommet, i hvert fall for øyeblikket, er natur og miljø ønsket vi å ha et levende innslag i rommet. Valget falt på et terrarium siden det er færre av barna som har sett de dyrene vi kan ha i det, enn som har sett for eksempel et akvarium. Digitale rammer har også blitt kjøpt inn. Vi bestemte oss for å kjøpe digitale rammer slik at vi skulle ha mulighet til å endre innholdet når vi selv ønsket det. På disse rammene kan vi ha bilder laget av barna, bilder tatt ute, bilder tatt av alger og lignende tatt gjennom mikroskop osv. Hvilken effekt har endringene hatt på brukerne? Vi har ingen statistikk som viser hvilke endringer Betabarnprosjektet har hatt på våre brukere. Samtaler med flere brukere, både voksne og barn, tyder på at de er veldig fornøyde med de endringene vi har gjort. Flere lærere har gitt uttrykk for at de syns Verdensrommet er perfekt for klassebesøk, og mange foreldre kommer gjerne med barna for å se på dyrene vi har i terrariet. Vi har også erfart at flere barn kommer etter skoletid og gjør leksene sine på Verdensrommet, og flere har gitt tilbakemelding om at de liker å gjøre lekser der inne siden de kan sette på musikk hvis har lyst. En gutt på 11 år utbrøt etter et klassebesøk: Dette er sånn et bibliotek skal være!. Flere av de andre elevene sa seg helt enige. Hvilken effekt har prosjektet hatt på de ansatte i biblioteket? Intern skepsis har ikke vært et problem ved Horten bibliotek, her har de ansatte syntes at prosjektet har vært veldig spennende. Både de som jobber i direkte tilknytning til Verdensrommet og de som ikke har så mye med det å gjøre har vært enige om at det har vært et løft for biblioteket. Betabarn-prosjektet har ført til at de ansatte har måtte anskaffe seg ny kunnskap, både når det gjelder teknologi og annet. Nye programmer og installasjoner gjorde det nødvendig å lære seg ny teknologi, og anskaffelsen av dyrene gjorde at vi måtte lære oss å ta vare på disse. Siden dette er dyr ingen av oss har hatt noe med tidligere, var det mye nytt som måtte læres der også. Nettverket som har oppstått gjennom prosjektgruppen til Betabarn-prosjektet har også hatt en positiv effekt. Det å skaffe kontakter hos andre bibliotek, og da spesielt barnebibliotek, har vært veldig nyttig. Både under dette prosjektet og videre under andre prosjekter. Hva har prosjektet betydd for deg personlig? For meg personlig har dette prosjektet betydd mye. Jeg har utvidet nettverket mitt i Vestfold med flere barnebibliotekarer, noe som har vært til stor hjelp. På grunn av dette prosjektet har jeg holdt foredrag på bl.a. konferansen Ung 3.0, noe som var en helt ny erfaring for meg. Jeg har lært en hel del under dette prosjektet, om alt fra hvordan effektivt jobbe med et prosjekt til hvordan forholde meg til leverandører uten om de vi vanligvis har kontakt med. Erfaringene har vært mange og varierte, og det har vært et 12 Animasjonsmaskinen har blitt svært populær. Bibliotekar Knut Hellum gir god hjelp.

13 spennende prosjekt å jobbe med. Hvilke muligheter ser dere for fortsatt utvikling i barneavdelingen? Prosjektet vil bli utviket videre her hos oss. Vi anser dette for et evighetsprosjekt. Verdensrommet skal, i teorien i hvert fall, endres så ofte vi kan. Selv om selve temaet ikke skal endres så ofte, så ønsker vi å kontinuerlig utvikle innholdet i rommet. Håpet er at barna som bruker rommet vil undre på om vi har forandre noe siden sist de var der osv. Vi ønsker ikke at rommet skal bli statisk og kjedelig, men flytende og i forandring. Vår største utfordring er å ha tid til å gjøre disse forandringene vi ønsker. Den daglige driften av et barnebibliotek tar tid, og det er våre lånere som må være vårt hovedfokus, dessverre betyr dette at det kan være vanskelig å ha tid til forandringene i Verdensrommet. Sandefjord bibliotek Av Thorhild Westrum Solem, avdelingsleder for barneavdelingen Hvorfor valgte biblioteket å bli med i prosjektet? Da Vestfold fylkesbibliotek spurte om vi ville være med i Betabarn-prosjektet, hoppet vi nesten i taket av glede! Vårt gamle Eventyrrom var så absolutt modent for fornying. Med gamle møbler fra den tid biblioteket var nytt (1975) og uten økonomiske utsikter til særlig forbedring i overskuelig fremtid, var deltagelse i et så spennende prosjekt et kick og et løft for både biblioteket og de ansatte. Hvilke konkrete endringer har skjedd i biblioteket mot målgruppen gjennom prosjektet? Det «gamle» Eventyrrommet var et relativt kjedelig rom på ca.70 m2. Der har vi våre bildebøker og vi har eventyrstunder, Lek og moro på hvalskuta i Sandefjord bibliotek. skoleklasser og andre arrangementer. I tillegg hadde Eventyrrommet to lagerrom på 3 m2 hver, med skyvedører til taket, og et lite rom på ca.1 ½ m2 som rommet en stor massiv foldedør. Det første vi gjorde var å rive ut foldedøra og fjerne de store skyvedørene foran lagerrommene. Rommet forandret utseende momentant! Vi har tidligere hatt samarbeid med Sandnes media AS, og det var naturlig å la deres streker og farger gli fra hovedrommet videre inn i Eventyrrommet. De dekorerte begge lagerrommene og bygde en båt som fungerer som klatrestativ og inspirasjon til mange spennende sjørøvertokt. Båten er plassert i det ene lagerrommet, mens det andre er malt som en eventyrverden med bokfolket som beboere. Her står det også en skinnsofa med pledd og puter og inviterer til en hyggelig lesestund. Sofaen er plassert med rygget til det store rommet for å skape et rom i rommet. Det minste rommet malte vi himmelblått. I taket ligger en lysslynge som illuderer stjernehimmel. På gulvet har vi en stor blå saccosekk og bak lysslyngen har vi en lyddusj knyttet opp mot en mp3-spiller hvor det hele tiden surrer og går barnesanger og snutter fra lydbøker. Tanken var at dette skulle bli en grotte å krype inn i. Det ble ordnet ved at Dekorima laget en «fjellvegg» med utskåret åpning. 13

14 De aller fleste gamle møblene ble kastet ut, og nye bord og stoler til de voksne ble kjøpt inn. Det samme var tilfellet med bord til barna. De gamle trehvite barnestolene var derimot solide og bra, så de ble spart. Et lekekassetog med nye treleker og lego, puslespill, konvekst og konkavt speil og en vegglabyrint er også med på å gjøre rommet innbydende og attraktivt. To av veggene i Eventyrrommet er rustrøde mursteinsvegger. Den tredje veggen er vinduer, og hovedfargen som går igjen i de nymalte rommene er blått i forskjellige nyanser. I tillegg Stinn brakke i barneavdelingen! På åpningsdagen for er alle bildebokkassene trehvite, og det nyoppussede Eventyrrommet i Sandefjord bibliotek det samme er barnestolene. For å brekke opp fargeinntrykket er voksenstolene og barnebordet rødt. Materialvalget er også bevisst. En skinnsofa er lett å tørke av hvis barn søler mat eller drikke. Bordflatene er linoleumlaminat og også lette å holde rene. Det er bevisst valgt solide, men ikke for dyre møbler. Møblene skal tåle en trøkk, men ikke være så dyre at de ikke på sikt kan byttes ut. Hvilken effekt har endringene hatt på brukerne? Vi har ikke statistikk å vise til, men vi er ikke i tvil om at bruken av rommet har økt. Barnehagene bruker rommet rett og slett som et utfluktsmål. De leker, leser, låner bøker og spiser nistematen sin der. Vi ser barna styrter inn på Eventyrrommet når de kommer og er i gang med leken umiddelbart. Tilbakemeldingene er udelt positive: Kjempefint rom! Det fineste biblioteket vi har vært i! Jeg vil ikke hjem, jeg vil ikke hjem!! Hvilken effekt har prosjektet hatt på de ansatte i biblioteket? De ansatte på biblioteket har vært udelt positive, også ansatte på andre avdelinger. Alle har støttet prosjektet, vært interessert og nysgjerrige på hva som skjer. For oss som har jobbet med prosjektet har samarbeidet gitt oss mye ny og nyttig kontakt i bibliotekmiljøet i Vestfold. Vi sitter ikke lenger mer eller mindre alene på hvert vårt bibliotek, men føler at vi har blitt en del av en større enhet. Vi har fått et nettverk som er av uvurderlig verdi for et videre samarbeid. Vi har fått økt kunnskap om hvordan et slikt samarbeid fungerer. Både på godt og vondt. Vi har absolutt hatt en kompetanseheving hos de involverte. Både i forhold til studieturene vi har vært på, men også gjennom selve prosessen ved prosjektet. Dette har vært en udelt positiv opplevelse! Hva har prosjektet betydd for deg personlig? Oppgraderingen av Eventyrrommet har betydd mye for oss også rent personlig. Det er viktig for følelsen av å gjøre en god jobb at en får realisert drømmer og tanker en har vedrørende arbeidsplassen sin. Det bedrer et arbeidsmiljø når planer blir satt ut i liv. Ut over det, betyr det selvfølgelig mye å bli kjent med nye hyggelige kolleger ved andre bibliotek. Samarbeide mot felles mål, utveksle erfaringer, tanker og ideer. Flott å oppleve hvordan ideer kan boble når vi sitter sammen og diskuterer konkrete saker eller tiltak. Det er inspirerende å ha gode kolleger i andre bibliotek jeg føler at samarbeidet har gitt meg et personlig løft. 14

15 Hvilke muligheter ser dere for fortsatt utvikling i barneavdelingen? Vår del av prosjektet er ikke ferdig. Det gjenstår videre utvikling av rommet, og for så vidt av hele barneavdelingen. Det må fremdeles investeres mye i rommet. Vi ønsker oss bl.a. nye gardiner, hyller, en teatervogn, en foreldrekrok og en sansevegg. Noe av dette er på gang, mens noe ligger litt frem i tid. Vi blir aldri ferdige og det skal vi heller aldri bli. Vi må stadig være kritiske på eget lokale. Rommet skal oppleves som et sted som utvikler seg og hvor brukerne skal kunne undre seg, leke og lære. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek Av Hilde Ditmansen, avdelingsleder for barneavdelingen Hvorfor valgte biblioteket å bli med i prosjektet? Tønsberg og Nøtterøy bibliotek søkte om å bli modell for et norsk eplebibliotek. Da vi ikke ble det fikk vi tilbud om å være med i Betabarnprosjektet med fokus på tilgjengelighet for alle våre brukere. Hvilke konkrete endringer har skjedd i biblioteket mot målgruppen gjennom prosjektet? Opprettelse av en egen eplehylle - på denne hylla har vi samlet bøker og annet materiale for barn med nedsatt funksjonsevne, som f.eks. taktile bøker, bøker med punktskrift, tegnespråkvideo etc. Et tydeligere fokus på de eldste i barneavdelingen (10-13 åringene) med innredning av en egen ung-sone; her har vi samlet bøker, tegneserier, datamaskiner, spill og andre tilbud til de unge brukerne våre. Her har vi tøffe møbler og en behagelig sofa til avslapping og hygge. Vi har også oppgradert området for våre yngre brukere med nye pc-bord og stoler i passende høyde for våre Avdelingsleder Hilde Ditmansen ved Tønsberg og Nøtterøy små brukere. På disse pc'ene har vi bibliotek forteller fra Betabarn-prosjeket på installert ulike spill som kan være aktuelle for små barn. konferansen Trollkrittet i Tønsberg. Innkjøp av nye utstillingsmøbler for å kunne stille ut aktuelle bøker og annet materiale. Flytting og "slanking" av veiledningsskranken har frigitt plass til bl.a utstillinger. I samarbeid med fylkesbiblioteket, og bibliotekene i Sandefjord, Larvik og Horten arrangerte vi i høst en spillkveld i biblioteket for åringer. Dette er en type arrangement vi ønsker å ha også i framtida. Hvilken effekt har endringene hatt på brukerne? Vårt inntrykk er at vi har nådd ut til en del gutter i årsalderen. Tradisjonelt er dette en gruppe som bruker biblioteket lite, men vi ser at vårt tilbud med Play Station 3 og gode pc'er appellerer til en del gutter i denne alderen. Biblioteket har blitt et sted å være også for gutta! Mange er fornøyd med de nye møblene vi har kjøpt og at sonene har blitt mer tydelige. Nå er det lettere å se hvilket område som er for de store og hva som er for de små. Veldig positivt med spillkveld, både barna og de voksne som leverte og henta var kjempefornøyde. Veldig mange positive pappa'er. Eplehylla har blitt positivt mottatt, men den er fortsatt litt lite kjent. 15

16 Hva har prosjektet betydd for deg personlig? Utfordrende og morsomt. Økt bevissthet i forhold til brukerne våre og deres behov. Økt bevissthet i forhold til jobben vi gjør og ressursene vi forvalter. Hva skal vi tilby, til hvem og på hvilken måte? Inspirasjon fra andre (studietur til Sverige, konferansen Trollkrittet, læringsstiler) Veldig bra med samarbeid på tvers av kommunegrenser - veldig godt å ha flere og støtte seg til og fint med fylket som drivkraft og Egen ung-sone med datamaskiner i Tønsberg og Nøtterøy bibliotek. tilrettelegger. En flott start på en kontinuerlig prosess. Endring er noe som fortsetter - vi kan ikke stoppe opp og tro vi blir ferdige noen gang. Hvilke muligheter ser dere for fortsatt utvikling i barneavdelingen? Et sted å være - utfordringen er å få de halvstore barna til å komme og bli. Jakten på ikke-brukeren. Nå nye brukergrupper, invitere folk inn - biblioteket som bytorget. Finne en balanse mellom de ulike mediene som appellerer til brukerne. Bøker vil alltid ha sin plass, men mye annet bør også være en naturlig del av biblioteket. Inspirasjon og glede virtuelt og i det fysiske rommet. Biblioteket bør romme mange uttrykk og ha plass for mye; lekselesing, spill, vennetreff, ro, humor, nysgjerrighet, forskertrang, lek, lesing, hygge, inspirasjon, kunnskap, kultur, underholdning. Utfordringen er å forene alt dette og gi plass for alle. Mitt ønske er at alle som kommer til oss skal finne sitt bibliotek. Følge med i barne- og ungdomskulturen og speile det i bibliotekets tjenester, samtidig som vi er et alternativ til de kommersielle aktørene både i uttrykk, form og innhold. Bli enda flinkere og tydeligere på det vi er gode på - formidle, gjenfinne, gjøre tilgjengelig, inspirere, kvalitetssikre. Bli tydeligere som personer, våge å vise oss fram som mennesker. Tror barn og unge trenger tydelige og sikre voksne, enten det er i hjem, skole eller bibliotek. Våge og si: "Denne er knallgod, les den!" - eller: "Hvordan er det med deg, skulle ikke du vært på skolen?" Dette kan bidra til biblioteket som et sted å være og en trygg og god plass å oppholde seg for alle. Øke den digitale kompetansen hos oss som jobber i bibliotek. Være en partner og veileder for ungene i den digitale verden. Være trygge på de mediene barna bruker. Veien videre Etter avsluttet prosjekt uttrykker samtlige av prosjektdeltakerne et klart behov og ønske om fortsatt å stå sammen for å drive videre utvikling av barneavdelingene i bibliotekene. Vestfold fylkesbibliotek vil fortsatt ha et sterkt fokus på dette området, og kommer jevnlig til å invitere til faglige kurs og nettverkssamlinger for bibliotekansatte arbeider med barn og unge. I tillegg vil det legges opp til et godt samarbeid med andre bibliotek og ulike fagmiljøer både lokalt, regionalt og nasjonalt. 16

17 Noter 1. Delprosjektet Digiteket fikk prosjektstøtte fra ABM-utvikling og avsluttes i mai Vi har hatt følgende samarbeidspartnere i prosjektet: Dekorima, Sandefjord Sandnes Media, Larvik Tone Nærø, Tønsberg Idéfagskolen, Tønsberg Office, Vestfold Horten natursenter, Horten Allegro, Tønsberg Føynland skole, Nøtterøy Høgskolen i Vestfold Connect IT, Sandefjord Lenker Aktuelle lenker knyttet opp til Beatabarn-prosjeket Prosjektblogg Betabarn: Bilder på Flickr: Trollkrittet konferanse om barn og kultur, Tønsberg, : Kontaktinformasjon For mer informasjon om Betabarn-prosjektet: Vestfold fylkesbibliotek: Beate Aakerøy Telefon: E-post: Horten bibliotek: Jan-Egil Holter-Wilhelmsen Telefon : E-post: Sandefjord bibliotek: Thorhild Westrum Solem Telefon: E-post: Tønsberg og Nøtterøy bibliotek: Hilde Ditmansen Telefon: E-post: 17

Bibliotekarvandring fra Løten til Stange. Bibliotekrommet. Førsteinntrykk

Bibliotekarvandring fra Løten til Stange. Bibliotekrommet. Førsteinntrykk Bibliotekarvandring fra Løten til Stange Bibliotekrommet Førsteinntrykk Når du går inn døra på Stange bibliotek blir du sluset gjennom en gang med oppslagstavle, og får deretter aviskroken til venstre,

Detaljer

Rom for flere (Ref #6694044c)

Rom for flere (Ref #6694044c) Rom for flere (Ref #6694044c) Søknadssum: 350 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Horten bibliotek / 964951284 Postboks

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Story Starter

Prosjektbeskrivelse: Story Starter Prosjektbeskrivelse: Story Starter -med biblioteket som arena Hovedmål: Gi barn og unge i aldersgruppen 6 16 år mulighet for å dele sine historier og bli bedre kjent med hverandre gjennom kreativt samarbeid.

Detaljer

I årets oppdrag skal vi forske på hvordan og hvor læring skjer.

I årets oppdrag skal vi forske på hvordan og hvor læring skjer. I årets oppdrag skal vi forske på hvordan og hvor læring skjer. Årets oppdrag Velg et sted der du kan lære noe. Velg et verktøy du kan bruke til å lære, og finn ut mer om dette verktøyet. Vis så frem hva

Detaljer

Fra Grue til Løten: Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Fra Grue til Løten: Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skriv ut og ta med skjema ut på vandring. Det er viktig å notere underveis. Du tar med skjema når det er du som vandrer til et bibliotek, men merk at du skal

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Tynset til Eidskog 1. Bibliotekrom Førsteinntrykk i bibliotekrommet Bakgrunnsinfo: Eidskog kommune har 6250 innbyggere, og er en kommune med stort areal og spredt

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Fra Kongsvinger til Alvdal, mandag 11.11 til tirsdag 12.11. 1. Bibliotekrom Førsteinntrykk i bibliotekrommet Området rundt skranken er ganske åpent, og man blir

Detaljer

Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek.

Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek. Vedlegg 1 Veileder Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek. Drammen bibliotek Drammen bibliotek er samlokalisert

Detaljer

Velkommen! Gjøre, Høre, Ta og Se slik vil vi alle lære det. Aha-opplevelser om barn, voksne og læring

Velkommen! Gjøre, Høre, Ta og Se slik vil vi alle lære det. Aha-opplevelser om barn, voksne og læring Velkommen! Gjøre, Høre, Ta og Se slik vil vi alle lære det Aha-opplevelser om barn, voksne og læring 1 Hvem er jeg? 37 år ung BroAschehoug og Nakling Entusiasme 12 år i barnehage To barn, jente 11 og gutt

Detaljer

Våler folkebibliotek. Referat fra bibliotekbesøk, 26.06. 2015 Forslag til endringer som kan være med på å gjøre biblioteket mer innbydende:

Våler folkebibliotek. Referat fra bibliotekbesøk, 26.06. 2015 Forslag til endringer som kan være med på å gjøre biblioteket mer innbydende: Gro Tørud, Interiørarkitekt MIAF Våler folkebibliotek Referat fra bibliotekbesøk, 26.06. 2015 Forslag til endringer som kan være med på å gjøre biblioteket mer innbydende: Våler folkebibliotek ligger i

Detaljer

Nye Tjøme folkebibliotek - formidling i sentrum! (Ref #1099)

Nye Tjøme folkebibliotek - formidling i sentrum! (Ref #1099) Nye Tjøme folkebibliotek - formidling i sentrum! (Ref #1099) Søknadssum: 300000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Det tredje: avdelingens fysiske miljø

Det tredje: avdelingens fysiske miljø Det tredje: avdelingens fysiske miljø Ved å velge å se på relasjoner gjennom det tredje sier vi også at det tredje er en svært viktig del av menneskers måte å kommunisere på. Da må det fysiske miljøet

Detaljer

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO I januar og februar har vi hatt prosjekt om Gruffalo på Møllestua. Bakgrunnen for prosjektet er at vi har sett at barna har vist stor interesse for Gruffalo. Vi hadde som

Detaljer

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317)

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Søknadssum: 550000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Troms fylkesbibliotek / 974793768 Postboks 6600 9296 Tromsø

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 1 Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 Vennskap og kjærlighet på mobil og nett. Utviklet av Telemuseet i samarbeid med Redd Barna Samtale om publisering av tekst og bildet på internett med utgangspunkt i

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Hva er viktigst? Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring.

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring. Hvordan kan

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

Prosjekt X. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 172 000 kroner

Prosjekt X. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 172 000 kroner Prosjekt X Søknadssum 172 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 974574934 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no/

Detaljer

BARN OG FOTOGRAFERING

BARN OG FOTOGRAFERING Lillevollen barnehage BARN OG FOTOGRAFERING KORT OM PROSJEKTET Gjennom prosjektet Bodøpiloten fikk Lillevollen barnehage mulighet til å samarbeide med fotograf Ronny Øksnes. Barna fikk gjennom bruk av

Detaljer

KRYPENDE POST UKE 37

KRYPENDE POST UKE 37 KRYPENDE POST UKE 37 LEKEGRUPPE SOMMERFUGLER: I dag startet vi lekegruppen med en samling hvor vi snakket om hvilken dag det var, hvem som var tilstede, hva vi gjorde forrige gang og hva vi skulle gjøre

Detaljer

Lær å lytte på ipad. Lytteprogram på ipad for små hørselshemmede barn

Lær å lytte på ipad. Lytteprogram på ipad for små hørselshemmede barn 1 Lær å lytte på ipad Lytteprogram på ipad for små hørselshemmede barn 1. Bakgrunn for prosjektet Møller Trøndelag kompetansesenter (MTK) har utviklet et lytteprogram på PC for små hørselshemmede barn.

Detaljer

REFLEKSJONSBREV FOR SLEIPNER FEBRUAR 2013

REFLEKSJONSBREV FOR SLEIPNER FEBRUAR 2013 REFLEKSJONSBREV FOR SLEIPNER FEBRUAR 2013 Ås kommune Gjennom arbeidet med karnevalet, opplevde vi at fokusområde ble ivaretatt på flere måter, gjennom at barna delte kunnskaper, tanker og erfaringer, og

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger Identifikasjonsboks TIMSS & PIRLS 2011 Spørreskjema for elever Bokmål 4. trinn Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger ILS Universitetet i Oslo 0317 Oslo IEA, 2011 Veiledning I dette heftet

Detaljer

VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge

VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge Denne testen er en hjelp til å kartlegge din egen sansepreferanse-rekkefølge. Som du sikkert vet har alle mennesker 5 sanser: Syn - (Visuell sansekanal)

Detaljer

Bakgrunn. England: Improvement Foundation. Sverige: Sveriges kommuner og landsting + Qulturum i Jönköping

Bakgrunn. England: Improvement Foundation. Sverige: Sveriges kommuner og landsting + Qulturum i Jönköping Bakgrunn England: Improvement Foundation Sverige: Sveriges kommuner og landsting + Qulturum i Jönköping Norge: Pensjonistforbundet + Kunnskapssenteret og Sandefjord kommune Lyst på livet til Norge Pilotprosjekt

Detaljer

Fortell meg! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 150 000 kroner

Fortell meg! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 150 000 kroner Fortell meg! Søknadssum 150 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 944025391 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no

Detaljer

Internt i barnehagen har vi vært opptatt av følgende:

Internt i barnehagen har vi vært opptatt av følgende: Rapport om hvilke spor prosjektet GROMBA 2004-2007 (Gi rom for lesing i barnehagen) har etterlatt seg i Peterson barnehage. Det er sendt inn to rapporter til departementet i prosjektperioden. Denne rapporten

Detaljer

Digital kompetanse. i barnehagen

Digital kompetanse. i barnehagen Digital kompetanse i barnehagen Både barnehageloven og rammeplanen legger stor vekt på at personalet skal støtte det nysgjerrige, kreative og lærevillige hos barna: «Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet,

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet oktober 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet oktober 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet oktober 2014 Heisann! November er også fløyet forbi, og plutselig så var desember og juletiden over oss igjen. Utrolig hvor fort det går. Vi har fått gjort masse spennende

Detaljer

Referat fra bibliotekbesøk,

Referat fra bibliotekbesøk, Referat fra bibliotekbesøk, 18.06. 2015 Stor- Elvdal Bibliotek, Koppang Gro Tørud, Interiørarkitekt MIAF Stor- Elvdal bibliotek ligger i sentrum av Koppang, i en tidligere bokhandel, med 5 store vinduer

Detaljer

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjekt nr: 2009/3/0228 Prosjektnavn: Søkerorganisasjon: Til hverdags og fest gøy for alle! Norges Astma og Allergiforbund

Detaljer

Matematikk prosjekt Tema Elg og Hare

Matematikk prosjekt Tema Elg og Hare Mølnå Barnehage Tema: Elg og Hare Aldersgruppe: 11 barn fra 2-6 år Matematikk prosjekt Tema Elg og Hare Oppstart av tema: - I oppstartsfasen fikk barna være med å velge hvilke to dyr vi skulle konsentrere

Detaljer

Bibliotekets metamorfose (Ref #99935c14)

Bibliotekets metamorfose (Ref #99935c14) Bibliotekets metamorfose (Ref #99935c14) Søknadssum: 780 400 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trondheim folkebibliotek /

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Evaluering av prosjekt og hverdag på Veslefrikk. Høsten 2015

Evaluering av prosjekt og hverdag på Veslefrikk. Høsten 2015 Evaluering av prosjekt og hverdag på Veslefrikk Høsten 2015 Fokusområde: Relasjoner I møte med deg utvikler jeg meg Fysisk miljø Vi har i løpet av høsten fått erfare hvor viktig det er med et fysisk miljø

Detaljer

Folkeverkstedet (Ref #86a25826)

Folkeverkstedet (Ref #86a25826) Folkeverkstedet (Ref #86a25826) Søknadssum: 500 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Deichmanske bibliotek / 992410213 0179

Detaljer

Ung 3.0. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 50 000 kroner

Ung 3.0. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 50 000 kroner Ung 3.0 Søknadssum 50 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 974574934 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no/

Detaljer

LUNDEDALEN BARNEHAGE. LEK, HUMOR OG LÆRING, GIR BARNA NÆRING

LUNDEDALEN BARNEHAGE. LEK, HUMOR OG LÆRING, GIR BARNA NÆRING LUNDEDALEN BARNEHAGE. LEK, HUMOR OG LÆRING, GIR BARNA NÆRING PROSJEKT 2011-2012: SKAL VI LEKE BUTIKK? urdu tigrinja spansk arabisk litauisk thai dari norsk somalisk kurdisk sorani albansk Lundedalen barnehage,

Detaljer

SMÅKUNSTFESTIVAL 2015

SMÅKUNSTFESTIVAL 2015 SMÅKUNSTFESTIVAL 2015 KUNST FOR DE MINSTE - SEMINAR FOR DE VOKSNE Vi har gleden av å presentere 3 nydelige, visuelle forestillinger i forbindelse med Småkunstfestivalen 21. til 23.09. Book nå. Her blir

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring 1. Bibliotekrom Førsteinntrykk i bibliotekrommet Inngangsparti Åpent, luftig, STORT! Litt wow-følelse når en kommer inn. Infotavle til venstre ved inngangsdøra

Detaljer

Slik får du et ryddig og harmonisk hjem

Slik får du et ryddig og harmonisk hjem Slik får du et ryddig og harmonisk hjem Her er mine beste råd og tips når det gjelder Feng shui og rot. Hva gjør ROT med oss? Problemer med å TENKE KLART? Har du MYE å gjøre? Alltid noe som «HENGER» over

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf)

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Søknadssum: 55 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Moss bibliotek /

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN APRIL JUNI 2010 INNLEDNING: Mye har skjedd i forrige periode, vi har fått ny styrer Annelin, og en ny jente som heter Synne på avdelingen. Velkommen til dere begge. Det har vært

Detaljer

Gutter og interaktiv lesing

Gutter og interaktiv lesing Gutter og interaktiv lesing Fagerholt skole, Kristiansand, Vestagder (1 7) Av Mari-Anne Mørk Fagerholt skole i Kristiansand har valgt Gutter og lesing som tittel på sitt ressursskoleprosjekt. Skolen hadde

Detaljer

Fortellingen om Super i farta. Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13

Fortellingen om Super i farta. Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13 Fortellingen om Super i farta Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13 Fortellingen om Super i farta FORORD Da jeg møtte Cecilie for over et år siden på ROM-Agder forstod jeg at hun hadde en viktig

Detaljer

SIRKUS BANANAS. Båsmobakken barnehage KORT OM PROSJEKTET RAMMEFAKTORER

SIRKUS BANANAS. Båsmobakken barnehage KORT OM PROSJEKTET RAMMEFAKTORER Båsmobakken barnehage SIRKUS BANANAS KORT OM PROSJEKTET Med utgangspunkt i barnas interesser etter å ha sett en frisirkusforestilling, har dette vært tema for alle gruppene over et år. Ut fra inspirasjon

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2017. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Sommeren er over og vi går mot høst. Nye barn har begynt hos oss og andre barn har byttet avdeling.

Detaljer

Rom for deltagelse (Ref #1318583189246)

Rom for deltagelse (Ref #1318583189246) Rom for deltagelse (Ref #1318583189246) Søknadssum: 200000 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Nedre Eiker bibliotek / 974544075 Klopptjernsgt.4 3050

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge?

Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge? Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge? Førstelektor Tor Arne Wølner, Skolelederkonferansen Lillestrøm, fredag 11. november, 13:40 14:5 1 Læreren er opptatt av: Læreren at elevene skal være trygge

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

FIRST LEGO League. Hammerfest 2012

FIRST LEGO League. Hammerfest 2012 FIRST LEGO League Hammerfest 2012 Presentasjon av laget Senior Nord Vi kommer fra Hammerfest Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Breilia skole

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet September 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet September 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet September 2014 Heisann! Vi er enda en måned inn i barnehageåret allerede, og kommer stadig fremover med tanke på innsetting av rutiner og forberedelser til prosjektet. Prosjektet

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014 Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2011-2014 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2011 2014 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

Emma Sansehus. Brukerveiledning. Barnehager, skoler, bursdager og andre grupper kan leie Emma Sansehus. Bursdager. Barnehager

Emma Sansehus. Brukerveiledning. Barnehager, skoler, bursdager og andre grupper kan leie Emma Sansehus. Bursdager. Barnehager Barnehager, skoler, bursdager og andre grupper kan leie Emma Sansehus Bursdager Vi anbefaler grupper på ca 15 barn og en voksen pr fem barn. Barnehager For å få størst utbytte av Emma Sansehus anbefaler

Detaljer

Bruk av digitale tekster; bildebøker og bildebok-apper i barnehagens språkarbeid

Bruk av digitale tekster; bildebøker og bildebok-apper i barnehagens språkarbeid Bruk av digitale tekster; bildebøker og bildebok-apper i barnehagens språkarbeid Trude Hoel Føresteamanuensis og post.dok. 20.10.2017 lesesenteret.no Norske barn har tilgang 94 % av norske 3-11-åringer

Detaljer

Oppgaveveiledning for alle filmene

Oppgaveveiledning for alle filmene Oppgaveveiledning for alle filmene Film 1 Likestilling Hvorfor jobbe med dette temaet: Lov om barnehager: Barnehagen skal fremme likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Rammeplan for

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

Bruk av film i opplæringen av muntlige ferdigheter

Bruk av film i opplæringen av muntlige ferdigheter Bruk av film i opplæringen av muntlige ferdigheter Dette heftet viser hvordan en kan arbeide med film i opplæringen av muntlige ferdigheter. Filmer som illustrerer disse kommunikasjonssituasjonene, vil

Detaljer

Evaluering av årsplanen til Salutten

Evaluering av årsplanen til Salutten Evaluering av årsplanen til Salutten Da er vi kommet til november, og det er noen måneder siden oppstart. Det har skjedd mye på Salutten på denne tiden. Barna utvikler seg hver eneste dag, og vi er så

Detaljer

Vær sett med barns øyne

Vær sett med barns øyne fotografering som teknikk og formidlingsform. Foto: Barnehagene i Ringebu kommune/kks Utarbeidet av: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Undervisningsopplegget er videreutviklet og tilrettelagt

Detaljer

Prosjektevaluering 2014

Prosjektevaluering 2014 Prosjektevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Dramatisering av Skinnotten Periode: uke 13-25 1. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Etter bokstavprosjektet startet vi opp med samtaler og en

Detaljer

Lyst på livet. Livscafé hvor nye muligheter kan vokse fram. Seksjon for kvalitetsutvikling - GRUK

Lyst på livet. Livscafé hvor nye muligheter kan vokse fram. Seksjon for kvalitetsutvikling - GRUK Seksjon for kvalitetsutvikling - GRUK Lyst på livet Livscafé hvor nye muligheter kan vokse fram Trulte Konsmo, Ellen Udness (seniorrådgivere) og Ole Kr Hetlesæther (deltaker) Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

Prosjektrapport for Hempa barnehage, 2010-2011. Antall, rom og form og Engelsk

Prosjektrapport for Hempa barnehage, 2010-2011. Antall, rom og form og Engelsk og Bidra til at barna blir kjent med det engelske språket Prosjektrapport for Hempa barnehage, 2010-2011. Antall, rom og form og Engelsk Innhold: 1 Prosjektbeskrivelse 2 Prosjektplan. 3 Evaluering. Barn,

Detaljer

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366)

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) «Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) Søknadssum: 300000 Kategori: Leseløftet Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek / 940155223 http://gjovikbibliotek.blogspot.com/

Detaljer

Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass

Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass 1 Årsmelding bibliotek 2014 Ansvarsområde storlek på avdeligen og fravær 2013 (%) Ansvar Ansvarsbegrep Evt. endringer

Detaljer

Gips gir planetene litt tekstur

Gips gir planetene litt tekstur Hei alle sammen Godt nyttår, og velkommen tilbake til vanlig hverdag i barnehagen. Det nye året startet med mye kulde, snø og vind, noe som gjorde at dagene våre ble ganske forskjellige. Det var en del

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP UTVIKLINGSPLAN - - 2018 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen,

Detaljer

REGGIO EMILIA DET KOMPETENTE BARN

REGGIO EMILIA DET KOMPETENTE BARN REGGIO EMILIA DET KOMPETENTE BARN HISTORIKK: Etter krigen: foreldredrevne barnehager i regionen Reggio Emilia i Italia. Reaksjon på de katolsk drevne barnehagene. I de nye barnehagene: foreldrene stor

Detaljer

Barnehage Tverrfaglig prosjekt 3-6 år 2013 INDIANERNE KOMMER!

Barnehage Tverrfaglig prosjekt 3-6 år 2013 INDIANERNE KOMMER! Qmarkå FUS barnehage INDIANERNE KOMMER! KORT OM PROSJEKTET I barnehagen ble barna malt i ansiktet fra tid til annen. En ting som både gutter og jenter ville være var indianer! Personalet identifiserte

Detaljer

Prosjektrapport Hva gjemmer seg her? Base 3

Prosjektrapport Hva gjemmer seg her? Base 3 Prosjektrapport Hva gjemmer seg her? Base 3 september - oktober november 2013 Hovedmål: Å skape felles opplevelser hvor lek og glede står i fokus Delmål: Å være en del av gruppen Å få felles opplevelser

Detaljer

Bakgrunn for prosjektet

Bakgrunn for prosjektet Bakgrunn for prosjektet ABM-utvikling utlyste midler Hovedmålgruppen for Leseåret 2010: voksne som leser lite Satsingsområdene: Arbeidsplassbibliotek Familielæring Unge voksne motvirke frafall i den videregående

Detaljer

SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD BYDELSUTVALGENE. Bydelsutvalgenes sekretariat Sandnes kommune Postboks 583 4305 Sandnes. Søknadsfrist 1.

SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD BYDELSUTVALGENE. Bydelsutvalgenes sekretariat Sandnes kommune Postboks 583 4305 Sandnes. Søknadsfrist 1. Sandved bydelsutvalg 23.11.09 sak 21/09 SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD BYDELSUTVALGENE Foreninger, lag og institusjoner i Sandnes som ønsker å gjøre noe til beste for bydelene kan søke bydelsutvalgene om

Detaljer

Ungdomsrevolusjonen på Gjøvik 2014 (Ref #113e23b5)

Ungdomsrevolusjonen på Gjøvik 2014 (Ref #113e23b5) Ungdomsrevolusjonen på 2014 (Ref #113e23b5) Søknadssum: 300 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek og litteraturhus

Detaljer

Hva er bra med dagens skole som vi må beholde?

Hva er bra med dagens skole som vi må beholde? Referat fra paneldebatt under konferansen 21st Century Learning & Future Classroom Dagskonferanse Hvilke ønsker har du for fremtidens skole? Gi noe til hver elev. Motivasjon - mestring - muligheter. Vi

Detaljer

Månedsbrev. Oktober 2014

Månedsbrev. Oktober 2014 Månedsbrev Oktober 2014 Da nærmer vi oss slutten på oktober måned, og det har vært en måned med mange ulike aktiviteter og prosjekter på Steingrua. Alf Prøysen og hans eventyr om Geitekilllingen som kunne

Detaljer

KURS FOR BARN Hvor tar minnene veien

KURS FOR BARN Hvor tar minnene veien Heidi Tanum Innlevert oppgave til ks-utdanning. KURS FOR BARN Hvor tar minnene veien Krisesenteret i Vestfold har forpliktet seg på å jobbe godt med barn. Vi har flere ansatte med barnefaglig kompetanse,

Detaljer

Åpent landskap. Den gamle bygårdsleiligheten fikk ny, åpen plan, men behold intimiteten. Takket være noen skyvedører og en eksperimentlysten arkitekt.

Åpent landskap. Den gamle bygårdsleiligheten fikk ny, åpen plan, men behold intimiteten. Takket være noen skyvedører og en eksperimentlysten arkitekt. Åpent landskap Den gamle bygårdsleiligheten fikk ny, åpen plan, men behold intimiteten. Takket være noen skyvedører og en eksperimentlysten arkitekt. tekst: Hanne G. Sagen foto: Espen Grønli Styling: Tone

Detaljer

31/10-13 Lillehammer hotell

31/10-13 Lillehammer hotell 31/10-13 Lillehammer hotell LUNDGAARDSLØKKA BARNEHAGE Satsningsområde: Aktive barn 64 plasser 15 Årsverk, 4 menn i faste stillinger. Baklivegen 181 2625 Fåberg Lillehammer kommune BAKRUNN FOR PROSJEKTET

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt

Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt FAKTA OM SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKTET 2013/14 Samarbeidspartner innenfor kunst- og kulturmiljø: Bente Aasheim (Animasjon i skolen) Maria Veie Sandvik og Iselin Lindstad

Detaljer

Et skolemiljø som inspirerer og motiverer

Et skolemiljø som inspirerer og motiverer Et skolemiljø som inspirerer og motiverer 3 Det handler om å trives Første dagen etter sommerferien. Hele kroppen sitrer av forventning og nervøsitet. Å treffe læreren og vennene sine igjen kjennes selvfølgelig

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE JANUAR 2012 Hei alle sammen! Vi har lagt bort julesangene og har pakket vekk julepynten og vi har tatt fatt på den første halvdelen av dette året. Noen av barna hadde blitt

Detaljer

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU.

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. KURT JOHANNESSEN En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. - Den Kulturelle Bæremeisen - Høsten 2010 - Mia Øquist

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjektnr / 0016 På skattejakt i psykiatrien geocaching

SLUTTRAPPORT. Prosjektnr / 0016 På skattejakt i psykiatrien geocaching SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde : Rehabilitering Prosjektnr. 2009 / 0016 Prosjektnavn : På skattejakt i psykiatrien geocaching Søkerorganisasjon : Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste. Periode : 01.januar

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen

VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen Prosjektrapport 2012 Innledning Er det lov å lese på dialekt? Kan man hoppe over tekst om noe ikke føles rett å lese høyt? Er

Detaljer

Vil du vite hva jeg har å si? Filmer om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Vil du vite hva jeg har å si? Filmer om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) Vil du vite hva jeg har å si? Filmer om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) Bakgrunn for prosjektet I dag er det ca. 16 000 personer i Norge som er uten funksjonell tale på grunn av sykdom eller

Detaljer

innenfor grafisk design i fremtiden. Dette fordi jeg selv ønsker at jeg en dag vil bli en av dem.

innenfor grafisk design i fremtiden. Dette fordi jeg selv ønsker at jeg en dag vil bli en av dem. RAPPORT - INFOGRAFIKK 1. HVA GIKK OPPGAVEN UT PÅ? Ved bruk av opptaksprøvene til Westerdals, så valgte jeg en oppgave som gikk ut på å benytte infografikk for å vise høyskolens utvikling. Men siden jeg

Detaljer