Den kulturelle. skolesekken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den kulturelle. skolesekken"

Transkript

1 Den kulturelle skolesekken for grunnskolen i Nord-Trøndelag Skoleåret

2 Fylkets DKS-team for grunnskolen: Irene Rosenblom hovedkoordinator tlf Ivan Sundal program- og turnékoordinator, turnelegger film og visuell kunst, tlf Marit Bakken produsent film tlf Asbjørn Hagerup produsent visuell kunst tlf Kristin Storvig produsent litteratur tlf Gunnel Kjenstad turnélegger litteratur tlf Fortsetter side 23...

3 Velkommen til nytt år med Den kulturelle skolesekken! Nord-Trøndelag går inn i sitt åttende år med Den kulturelle skolesekken. Den kulturelle skolesekken er en gave til nordtrønderske elever, finansiert gjennom spillemidler, Rikskonsertenes skolekonsertordning, kommunene og fylkeskommunen. Absolutt alle barn får møte profesjonell kunst og kultur i skoletida gjennom Den kulturelle skolesekken! Den kulturelle skolesekken er samlet sett det største kulturarrangementet vi har i Nord-Trøndelag med et elevtall opp mot Våre arrangement anmeldes sjelden i media. Det foregår derfor mange premierer i all stillhet om morgenen rundt omkring på skolene i fylket. Og et mer ærlig og krevende publikum enn barn og unge kan ikke en kunstner få. Det er mange ulike aktører som jobber med Den kulturell skolesekken i fylket vårt: ca 130 kulturkontakter rundt på skolene, 24 kommunekoordinatorer, 3 fylkeskoordinatorer, 6 fylkesprodusenter, 4 turnéleggere og 6 nasjonale institusjoner for hvert kunstuttrykk. Og sist, men ikke minst, en hærskare av profesjonelle kunstnere og andre kulturaktører som besøker skolene! Den kulturelle skolesekken utvikler gjennom det 13-årige skoleløpet en viktig kunst- og kulturkompetanse hos elevene. Forskning viser at kunst- og kulturopplevelser har en svært viktig og positiv innvirkning på barn og unges læring og trivsel i skolen. Dette året ønsker vi Den kulturelle skolesekken velkommen i videregående skole! Det blir en kjærkommen videreutvikling av ordningen. Annikken Kjær Haraldsen Fylkesråd for kultur 3

4 LITTERATUR Laffen og Kikka i Eventyrland Leif Fjelldal og Christel Aas - fortellerteater i samspill med litteratur Nord-Trøndelag Fylkesbibliotek Forestillingen tar for seg eventyrets oppbygning, spenningsfelt og fantastiske drama. Hva er drøm og hva er virkelighet? Dette er en eventyrlig produksjon i høyt tempo som tar tak i barns evige begeistring for tradisjonelle eventyrfigurer. Selv om Laffen og Kikkas eventyr er nytt, er figurene og handlingsforløpet kjent for de fleste barn. Relevans for norsk. Frå barnefantasi til barnebok Maria Parr - forfattarbesøk Nord-Trøndelag Fylkesbibliotek i samarbeid med Norsk Forfattersentrum Midt-Norge Dette er eit tradisjonelt forfattarbesøk der den prislønna forfattaren Maria Parr fortel om det å skrive, og ho les høgt for barna frå den siste boka si Tonje Glimmerdal. Tonje Glimmerdal er den einaste ungen i Glimmerdalen, og den tøffaste ungen dalen har sett sidan dei vaksne tantene hennar herja på ski mellom fjella. Tonjes bestevenn er ein sur felespelar på over 70 år, og dei to vennene kjenner kvarandre ut og inn. Eller gjer dei det? 50 min Gymsal eller scene trinn Relevans for norsk. Ein skuletime Klasserom (eventuelt lesekrok eller liknande) Maks antal: 30 stk trinn Foto: Siri Juell Rasmussen 4

5 Bokbøfler og lesehester Scenekompaniet - forestilling Fylkesbiblioteket i Nord-Trøndelag Litteraturformidling via forestilling Bokbøfler og Lesehester handler om ordet. Hva språket betyr i mellommenneskelig kommunikasjon, og hvilke verdier som ligger i det å kunne bevare ordet gjennom skriftspråket. Det er en forestilling for statusheving av boka og den frie fantasien. En skal oppildne barna til å fabulere, og til å lese og lage historier selv. Bokbøfler og Lesehester vil bidra til økt motivasjon for lesing, og øker bevisstheten om lesing som grunnlag for læring. Forestillingen understreker det unike ved å ha bibliotek og skolebibliotek. For all kunnskapen og historiene er jo utrolig nok gratis! Skuespillere: Leif Fjelldal og Ole Tellefsen. Relevans for norsk. 45 min Gymsal eller annet stort rom med mye gulvplass trinn Draumen om Abebe Bikila Livet i Etiopia Svein Sæter forfattarbesøk Nord-Trøndelag Fylkesbibliotek Svein Sæter gjev ei spennande reiseskildring frå Etiopia basert på boka si om Etiopia. Etiopia er eit av dei fattigaste landa i verda, men har store menneskelege ressursar. Landet har vore verdens beste løpsnasjon heilt sidan Abebe Bikila vann OL-maraton berrføtt i Abebe Bikila representerer den evige draumen om betre tider. Svein Sæter lèt oss møte enkeltmenneske med sterke livshistorier i boka si. Relevans for norsk, samfunnsfag, historie, geografi og RLE. Maks antal: 45 min Klasserom/auditorium trinn 5LITTERATUR

6 LITTERATUR Puddingmannen Jan Christopher Næss forfatterbesøk Nord-Trøndelag Fylkesbibliotek i samarbeid med Norsk Forfattersentrum Midt-Norge Jan Christopher Næss snakker om Puddingmannen og andre superhelter. Han nekter seg ingenting av usannsynligheter, surrealistiske krumspring og herlige karikaturer. Han er en original og fornyende stemme i norsk barnelitteratur. Han vil også snakke om skriving og lesing, og gå i dialog med elevene. Jan Christopher vil lese fra egne bøker, og spesielt fra boka Puddingmannen og de tre søstrene som alle het noe på B. Relevans for norsk. 45 min Klasserom trinn Konsertmysteriet Gunn Mogseth forestilling Nord-Trøndelag Fylkesbibliotek Denne forestillingen er bygd på Tor Åge Bringsværds barnebok Mesterdetektiven Fellini og konsertmysteriet. Midt i den magiske konsertopplevelsen med Bakgårdskattene og deres gjestedirigent Snurrebart von Fisenbom skjer det som ikke skal skje. Til tross for nøye planlagt vakthold fra mesterdetektiv Fellini og hennes trofaste assistent Busters side, blir konserten avbrutt, og dirigentens uerstattelige taktstokk forsvinner! En overspent dirigent krever oppklaring på flekken. Klarer Fellini og Buster å oppklare forbrytelsen? Relevans for norsk. 40 min Gymsal/musikkrom/grupperom trinn 6

7 Psykt Psprengt! Ingelin Røssland forfatterbesøk Nord-Trøndelag Fylkesbibliotek i samarbeid med Buskerud fylkeskommune, Turnéorganisasjon Hedmark, Oppland fylkeskommune og Litteraturbruket Ingelin Røssland vil sammen med Andreas Holt gå inn i den kreative skriveprosessen og vise hvordan ideene kommer, må etterprøves, og eventuelt forkastes. De tar opp tema som dramaturgi, trening av fantasien og hvordan bruke ting man kjenner. De vil også lese fra Røsslands bøker Englefjes og Kunsten å inhalera. Relevans for norsk. En skoletime Gymsal/aula/bibliotek med plass til scene trinn Historier om sørsamisk kultur Tone Marie Larsen og Anne Lise Dunfjeld workshop litteratur og kulturarv Nord-Trøndelag Fylkesbibliotek i samarbeid med Saemien Sijte Elevene får et spennende møte med deler av den sørsamiske historien og kulturen. Samene har hatt flere typer tradisjonelle bosteder, og byggeskikken er ulik i de forskjellige samiske grupperingene. En sørsamisk gåetie (gamme) er annleis bygd enn en nordsamisk. Samene som drev med rein, måtte flytte etter beiteområdene. Men ikke alle drev med rein. Noen var bofaste. De fleste veit hva en lavvo er, men kjenner vi historien bak? Hvordan bygde de gammer? Hvordan var det å bo i en gamme? Elevene får prøve seg på å sette opp teltkåter, og de får se ei utstilling med bilder, litteratur og noen gjenstander fra sørsamisk kultur. Relevans for samfunnsfag og kunst og håndverk. 120 min Klasserom og skolegården trinn 7LITTERATUR

8 LITTERATUR Ja og nei med krokodille på Kari Stai forfattarbesøk Nord-Trøndelag Fylkesbibliotek i samarbeid med Norsk Forfattersentrum Midt-Norge Kari Stai arbeider med illustrasjonar og barnebøker. Ho liker både å teikne og å leike seg med språket. Ho debuterte i 2008 med bildeboka Jakob og Neikob, og fekk Kultur- og kyrkjedepartementets debutpris for barneog ungdomsbøker i Opplegget er todelt, der Kari i den fyrste delen pratar om boka si, om Jakob og Neikob, optimistar og pessimistar, grensesetjing (ja og nei), om bruk av språket, og om vennskap og andre relevante tema frå boka. Den andre delen består av teikning og språkleikar med utgangspunkt i ja og nei. Reven og Grisungen Bjørn F. Rørvik forfatterbesøk Nord-Trøndelag Fylkesbibliotek i samarbeid med Norsk Forfattersentrum Midt-Norge Opplegget er basert på bildebokserien Reven og Grisungen. Bjørn F. Rørvik viser bilder og leser fra bøkene. Han forteller også litt om det å være forfatter og hvordan han og illustratøren Per Dybvig jobber når de lager ei bok. Forfatteren har med eksempel på originalmanus og uskårne trykkark fra trykkeri. Bøkene til Bjørn F. Rørvik er full av absurd humor, og i dette forfatterbesøket møter elevene både lekne ord og en vilter strek. Relevans for norsk og kunst og håndverk. Relevans for norsk og kunst og håndeverk. 90 min Klasserom Maks antal: trinn 45 min Klasserom med lerret trinn Foto: Henning Lystad 8

9 Olav Duun Hildegunn Eggen forestilling Nord-Trøndelag Fylkesbibliotek Med utvalgte utdrag fra en roman og en novelle i dikterens rikholdige produksjon, lar Hildegunn Eggen oss få innblikk i en mesters språkkunst. En dikter hvis verk myldrer av gnistrende dialoger, saftige replikker, bitende karakteristikker og fortetta livsvisdom! Eksempler på fyndord av Olav Duun: - Eit menneske kan aldri miste alt. Dei som seier dei har gitt frå seg siste vona, dei veit ikkje kva dei seier, eller og lyg dei. - Så godt kan eit menneske vera at det blir vakkert av det. Og så vakkert at det er godt av den grunnen. - Ho hadde slik lykke i kring seg: ho vermte som sommardagen der ho kom. - Menneske er ingen meister til å leva. Det har aldri havt stunder til å lære den konsten. - Det kunde ha vore så vakkert i verda, når berre folk visste det dei ikkje veit! Relevans for norsk. Drømmeproduksjonen Marte Huke og Edvine Larssen workshop litteratur og visuell kunst Nord-Trøndelag Fylkesbibliotek I dette kurset får elevene innføring i hva fanzine som kunstnerisk form er. Ordet fanzine er sammensatt av de engelske ordene fan (tilhenger) og magazine, ofte forkortet til zine. Fanzinen har både et tekstlig innhold og et visuelt uttrykk. Mye av den nye litteraturen blir presentert i fanziner og tidsskrift. Det er her samtidslitteraturen puster og ånder. Fanzinen er en måte unge kunstnere sprer kunsten sin på. Hovedidéen til fanzinen er å dele tanker, bilder, meninger, tegninger osv., uten å få noe lønn eller kompensasjon for det. Dette er et inspirasjonskurs til å gjøre det selv. Kurset består av tre faser: 1. Å snakke om fanziner og tidsskrift, vise fram eksempler på hva som er blitt gjort. Idémyldring med elevene. Hva interesserer de seg for? Hvilken form kunne deres fanzine fått? 2. Lage fanzine. 3. Evaluere og diskutere de ferdige produktene. Relevans for norsk. LITTERATUR 45 min Klasserom eller sal trinn En halv skoledag Klasserom trinn Marte Huke Edvine Larssen Foto: Kim Nygård Foto: Omori Kyoko 9

10 SCENEKUNST W00T Dans i Nord-Trøndelag/ OPPS! DANS danseforestilling og workshops i jazzdans, hip hop og moderne dans. Nord-Trøndelag Teater WOOT er en danseforestilling med trådløse forbindelser og nærkontakt. W00T er et sms tegn som uttrykker undring. Kanskje er W00T et symbol for behov for kommunikasjon på en annen måte enn den digitale, et signal om at jeg vil uttrykke meg med alle sanser og bli forstått? Forestillingen leker med digital kommunikasjon: Hva er skjult? Hvem er jeg for hvem? Er du, du? Kan jeg skjule meg? Er vi sammen eller er vi alene? Å utlevere og å utleveres til alle eller ingen? Se meg! Dansere: Håvard Kalseth, Live Strugstad, Bertil Fossli, Ingvild Ostad Musiker: Kristoffer Alberts Relevans for kroppsøving, dans, norsk, samfunnsfag, musikk, drama. Tid forestilling: 45 min Tid workshop: 90 min Gymsal/annen scene og rom med god gulvplass trinn Den fremmede Teaterkompaniet Pilot - workshop og forestilling Nord-Trøndelag Teater Hva skjer med oss når noen ukjent kommer til oss? Hvilke følelser skaper dette og hvordan påvirker det livene våre? Den fremmede handler om frykten for det ukjente, frykten for forandring. Dette er ei teaterforestilling basert på et fysisk formspråk. Det Steinkjerbaserte teaterkompaniet ønsker å tilby et alternativ til tekstbaserte teaterformer og skape et bredere teatertilbud i Nord-Trøndelag. Workshops for inntil 100 elever i forbindelse med forestillingen, med akrobatikk, sirkus, scenekamp, stunts, dans og koreografi. Disse elementene vil elevene gjenkjenne når de ser forestillingen. De kan selv bruke dem i andre sammenhenger senere. Skuespillere: Hanne Høgholen Kvaal, Mari Moe Krysinska, Live Strugstad, Alexander Lindman og Jens Petter Olsen. Relevans for kroppsøving, dans, norsk, samfunnsfag, religiøst mangfold og etikk, drama, framføringer og prestasjoner. Tid forestilling: 45 min Tid workshop: 90 min Gymsal og rom med god gulvplass trinn 10 Foto: Martin Slottemo Lyngstad

11 Munch en reise i dans, musikk og billedkunst Dans og Toner Nord-Trøndelag Teater To koreografer og en komponist har latt seg inspirere av Edvard Munchs verk Solen, Løsrivelse, Melankoli, Ung kvinne ved stranden, Galopperende hest og Stjernenatt. Formspråket i dans og musikk spenner fra neo-klassisk til moderne. Slik formidles tre dimensjoner som skaper en utradisjonell kunstopplevelse. Foruten selve opplevelsen der og da, blir publikum inspirert til virkelig å se bildene og bruke egen fantasi. Øyeblikket på bildet er mer enn et øyeblikk. Hva er forhistorien? Hva tenker de egentlig? Hva skjer etterpå? Komponist og utøvende musiker skaper kontakt med publikum gjennom dialog og improvisasjon basert på et verk av Munch. Bildene blir avduket i løpet av forestillingen og skaper et galleri. Koreografi/dans: Marit Krogeide, Christer Tornell Komposisjon/musiker: Peter Lodwick Relevans for bl.a. kunst og håndverk, norsk, musikk, dans, drama. Antall: 40 min Gymsal avhengig av sal trinn Revyverksted Sveinung Kveli og Hanne Vilja Sagmo workshop Norsk revyfaglig senter i samarbeid med Nord- Trøndelag Teater Revyverkstedet er et tre timers revykurs som er utviklet i samarbeid med profesjonelle aktører innen revy. I workshopen ser vi sammen med lærere og elever på revyen som genre, og prøver ut kreative teknikker som improvisasjonsøvelser, karakterutvikling og idéverksted. På idéverkstedet startes en skriveprosess som klassen kan følge opp i etterkant av besøket. Denne tar utgangspunkt i elevenes hverdag og tar utgangspunkt i ideene som kommer fra elevene underveis. Målet for revyverkstedet er at elever og lærere skal få lyst til og ser nytten av å sette opp en revy. Relevant for norsk, samfunnsfag, musikk, dans, framføringer og presentasjoner. 3 timer Musikkrom eller gymsal, god gulvplass og stoler til elevene trinn SCENEKUNST Foto: Lodwick/Tornell 11

12 SCENEKUNST/FILM Verdens beste åpningsnummer! Annett Hjelkrem workshop dans Nord-Trøndelag Teater Dette er en happening hvor elevene får danse, bevege seg, skape og være kreative i fellesskap. Det er lagt vekt på at alle mestrer opplegget så ingen forkunnskaper i dans er påkrevet. Her er det også plass til individuelle frivillige prestasjoner. Elevene får innblikk i hvordan et scenisk nummer skapes, de får være i en prosess samt lære enkle koreografiteknikker som er med på å forme nummeret slik at de får et eierskap til produksjonen. Tittelen på workshopen skal gi en følelse av selvtillit og mestring, for dette skal bli bra og ikke minst ARTIG! Relevans for kroppsøving, dans, musikk, samarbeid, norsk, lage en forestilling/skoleoppsetning. 2 timer og 15 min Stort rom/gymsal med stereoanlegg trinn Animer mer! Alice Winnberg lærerkurs med formidlingspakke, workshop Midtnorsk filmsenter Animasjon er en mulighetenes kunst bare fantasien setter grenser! På dette lærerkurset skoleres lærerne i enkel animasjonsproduksjon. En koffert med nødvendig utstyr sendes fra skole til skole som lærerne betjener under selve turneen. Skolen må stille med PC-er og eventuelt formidlingsmateriell. Relevans for kunst og håndverk og data. Lærerkurs: 1 dag ½ dag til 2 dager på skolene Rom med mange nok datamaskiner og strømuttak til elevene trinn 12

13 Se og les Alice Winnberg lærerkurs med formidlingspakke Midtnorsk filmsenter Lærerkurset skolerer lærerne innenfor emnet bok og film. Koffert med klassesett av aktuelle bok + en lydbok + filmatisering av boka (på dvd) sendes fra skole til skole. Under selve turneen sendes en koffert med hjelpemidler fra skole til skole. Se og les handler om forholdet mellom det skrevne ord og de levende bilder. Kan man lese en film og se en bok? Hva skjer på veien fra bok til film? Hvorfor sier vi ofte at boka var bedre enn filmen? Animasjonsfilm Midtnorsk filmsenter Filmskaper Kine Aune har produsert og regissert 15 animasjonsfilmer. Hun viser 10 av dem, samtidig som hun forteller om animasjonsprosessen fra idé til ferdig produkt. Hun tilbyr workshop i animasjon som etterarbeid om skolen/kommunen ønsker det. Relevans for kunst og håndverk, samfunnsfag og digitale medier. FILM Relevans for norsk og samfunnsfag. Lærerkurs: 1 dag ½ til 1 dag Klasserom eller helst spesialrom for visning av film trinn Maks 2 timer Klasserom/gymsal/videorom antall: trinn 13

14 FILM I slipped inbetween two wor(l)ds Lowri Rees og Maja Roel forestilling og workshop i film og dans Midtnorsk filmsenter Forestillingen handler om en karakter som kalles Hin. Hin er et begrep som brukes om personer som ikke ønsker å definere seg som verken hun eller han. Hin beveger seg i forskjellige univers og prøver å forholde seg til mannlige og kvinnelige klær, miljø og uttrykk. Forestillingen handler om frihet til å få lov til å være hvordan man føler seg, selv om det ikke alltid passer med kategoriene samfunnet består av. Opplegget inkluderer workshop hvor det vil utforskes både tema og uttrykksform sammen med elevene. Film på en uke Robert Hansen, Fargefilm Midtnorsk filmsenter I dette spennende filmprosjektet får elevene i løpet av en uke være med å lage en kortfilm sammen med filmskaper Robert Hansen. Elevene skal selv finne idé og utvikle et manus. Deretter er de med både foran og bak kameraet. Hele prosjektet følges og kvalitetssikres av Robert Hansen. På en uke lærer elevene om alle ledd i produksjon av en film. De lærer også om samarbeid og fortellerkunst. Det skal gi stolthet og mestringsfølelse når det ferdige resultatet vises på storskjerm. Relevans for norsk, samfunnsfag, filmproduksjon, kommunikasjon og samhandling og fortellerkunst. Relevans for norsk, kroppsøving, samfunnsfag og kommunikasjon og samhandling. Maks 2 timer Gymsal eller stort klasserom antall: trinn En uke Skolen og området rundt En klasse trinn 14

15 Finn din Grosch Utstilling på turné med obligatorisk lærerkurs Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Nord-Trøndelag Fylkesgalleri Dette er en skoleutstilling om arkitekten Christian Heinrich Grosch. Han forma det nye Norge etter 1814, med bygg som Universitetet i Oslo, Børsen, Kirkeristen i Oslo og Tollboden i Kristiansand. Han tegnet alle typer bygg den nye nasjonen trengte som fødestuer, børs, bank, sinnsykehus/asyl, tukthus (fengsel), astronomisk observatorium, likhus og mange kirker bl.a. I den første perioden etter 1814 var den nyklassiske arkitekturstilen dominerende. Målet med utstillingen er å bli mer bevisst arkitekturen i nærområde og eventuelt finne bygg tegnet av eller inspirert av Grosh. Relevans for samfunnsfag, arkitektur, kunst og håndverk og historie. Blir stående på skolen noen dager Egnet sted for utstilling på skolen Klassevis/gruppevis trinn Jeg fant, jeg fant Bjørg Nygjorde og Magnar Gilberg utstilling og workshop Nord-Trøndelag Fylkesgalleri Jeg fant, jeg fant er et undersøkende kunstprosjekt hvor det brukes søppel for å stimulere den kreative skapingsprosessen. Søppelplassen representerer et resurssenter, ikke bare materielt, men også som et oppslagsverk over stilideal, teknologiske epoker, livsholdninger og håndtverkskunnskap. I lag på lag ligger denne dokumentasjonen og forteller om vår nære historie. Noe er reelt søppel, et blindspor i utviklinga vår. Mens noe er viktige erfaringer for vår videre utvikling og eksistens. Dette siste representerer grunnpilarer for menneskets bygging og videreutvikling av sivilisasjonen. Prosjektet består av en utstillingsdel og en workshopdel som brukes aktivt i arbeidet med elevene. Relevans for kunst og håndverk, matematikk og samfunnsfag. 2 dager Elevene må ha hver sin arbeidsplass, på sløydsal, formingsrom eller lignende, samt et avrydda rom for utstillinga trinn Visuell kunst 15

16 Visuell kunst Tegn, robot, tegn! Cecilie Bjørgås Jordheim workshop visuell kunst Nord-Trøndelag Fylkesgalleri Elevene får ved hjelp av elektronikk, teknikk og tegning lage seg en robot. Roboten er bygget av en liten el-motor som er koblet til batteri. På motoren er det festet en lett vekt for å skape ubalanse som får roboten til å bevege seg. Kroppen er laget av en plastkopp med fargetusjer som ben. Mens roboten beveger seg på papiret vil den tegne fine mønstre, som sammen med de andre robotene på samme papir vil danne en fin tegning som kan henges opp i klasserommet eller andre fellesarealer. Robotene vil få forskjellige bevegelsesmønstre alt etter hvor stor styrke det er på motor og batteri, og hvordan dette er festet til robotens kropp. Relevans for kunst og håndverk, teknologi og design. 2 timer Klasserom trinn Det lille galleri Utstilling med formidler, Elise Storsveen Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Nord-Trøndelag Fylkesgalleri Utstillingen består av fem collager av kunstneren Elise Storsveen montert i en femkantet installasjon (pentagon). Det er figurative framstillinger (foto og andre teknikker) av både gjenkjennelige og uvante skapninger, landskap og situasjoner. Alle framstillingene er egnet for samtale om idé og utforming. Kunstneren har hentet sitt utklippsmateriale fra forskjellige kilder: 60-tallets opplag av National Geographic, dameblader, eldre vitenskapsambisiøse plansjeverk og egne fotografier av funnobjekter fra loppemarked. Relevans for kunst og håndverk, design, samfunnsfag og historie. Utstillingen står noen dager på skolen, 3 omvisninger pr. dag med formidler som kommer til skolen Klasserom eller annet egnet utstillingslokale trinn 16

17 Skulptur tegning i box Vandreutstilling med lærerkurs, Nils Aas Kunstverksted Nord-Trøndelag Fylkesgalleri Dette er en utstilling basert på Nils Aas sitt kunstnerskap. Utstillingen består av tre ulike tredimensjonale kunstobjekter som viser mangfoldet i Nils Aas sitt virke som billedhogger. Tegningene viser billedhoggeren som tegner, tegning for tegningens skyld, samt avistegneren Nils Aas. En film følger utstillingen, og leder elevene inn i utstillingen og kunstnerens virke. Lærer og elever kan tilnærme seg utstilingen kunsthistorisk, i form av et blikk på Nils Aas sitt liv og kunstnerskap, forbilder og samtid. En historisk tilnærming kan være gjennom fokus på Nils Aas og de utfordringer han stod overfor som kunstner i sine unge år. En annen fordypning er elevenes arbeid med skulpturmaterialer, det gir en praktisk tilnærming og skaper forståelse for et kunstverks tilblivelse, og kan også gi en forståelse av en kunstners hverdag i dag. Relevans for kunst og håndverk, samfunnsfag og historie. 3 visninger pr. dag Klasserom trinn Fra trestokk til panel Kjell Roger Eikeset, Norsk Sagbruksmuseum Spillum Dampsag & Høvleri workshop Stiklestad nasjonale Kultursenter Elevene får gjennom opplegget en første kjennskap til sagbrukshistorien og et lite innblikk i hva denne har betydd for deres lokalsamfunn. Formålet med Fra trestokk til panel er å utvikle forståelse for egen kulturbakgrunn og styrke identitet gjennom kreativ utfoldelse med tre som materiale. Elevene lærer om tilvirkingsprosessen fra stokk til ferdig produkt. Hva skjer fra treet er hogd til det blir ferdig trelast, plank og panel som en kan bygge hus av? I tillegg får de noe kunnskap om treslag og hva de forskjellige tresorter er egnet til som materiale. Relevans for naturfag, økologi, miljøvern og kunst og håndverk. Maks 2 skoletimer Klasserom antall: trinn Kulturarv/Visuell kunst 17

18 Kulturarv Fra Barokk til Rock Bjørnar Sellæg, Namdalsmuseet utstilling og workshop Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dette er en spennende reise gjennom norsk og europeisk stilhistorie de siste 400 år. Utstillingen vil følge stolen og dens utvikling gjennom de ulike epoker. Til hver epoke får elevene se et kjent byggverk og høre musikk som er med på å understreke de kjennetegn som blir belyst. Bygninger og gjenstander fra lokalmiljøet vil også bli brukt der det er naturlig. Gjenstandene er typiske for sin epoke, med tydelige kjennetegn slik at elevene klarer å skille de ulike stilarter fra hverandre. Ved hjelp av musikk, bilder, gjenstander og fortellinger tar museumspedagogen ungdommene med på en stilhistorisk tidsreise. Deretter går elevene inn i forskerrollen. Klassen deles nå inn i grupper som får utdelt sju gjenstander hver. Elevene skal ved hjelp av diskusjon plassere de ulike gjenstandene i riktig stilepoke. Her vil også de utstilte stolene være gode referanser for å finne veien fram til riktig plassering. Etter minutter med tvil og diskusjon skal elevene være klare til å fremføre det gruppa har kommet fram til. Her vil det kreves argumentasjon og henvisninger til de valg som har blitt gjort. Relevans for stilhistorie, arkitektur, samfunnsfag, musikk og billedkunst. Instrumentverksted på turné Ringve Museum Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dette er et instrumentverksted hvor elevene lager instrumenter sammen med to verkstedledere av materialer vi finner hjemme. Verkstedlederne har med seg verktøy og materialer. De har også med bruksinstrumenter fra samlingene, slik at elevene kan sammenligne de med instrumentene de lager selv. Grunntanken med å lage musikkinstrumenter er at det skal være lett å bygge og at det gir en smakebit på ulike prinsipper for hvordan lyd skapes. Kanskje kan instrumentenes enkelhet inspirere til musisering og praktisk arbeid gjennom lekfull utforsking og opplevelse. Det handler om fysiske lover innenfor lyd, samt kreativitet innen håndverk og musikk. Relevans for musikk, kunst og håndverk, historie og lydlære. 2 ½ time Stort rom med plass til elever som arbeider praktisk trinn Maks 2 skoletimer Klasserom antall: trinn 18

19 Gode melodier Ola Fjellvikås, Olav Kallhovd Musikk i Nord-Trøndelag Ola og Olav er på jakt etter den gode melodien. De har samlet ett knippe gode melodier som de vil spille og synge sammen med dere. Hva er en god melodi? Hvorfor er den god? Hva gjør den med oss? Hvor finnes den? Hvor kommer all denne musikken fra? Hvor mange melodier kan du bære med deg? Relevans for musikk, norsk, samfunnsfag. 1 skoletime Gymsal/auditorium trinn Olav Ola Amerikabåten Øyvind Smidt, Kenneth Aksnes, Andreas Dahle Aagård Musikk i Nord-Trøndelag i samarbeid med Rikskonsertene Musikantene Kenneth, Øyvind og Andreas alias Per, Pål og Espen spillemann, opplever vanskelige tider i Norge og ønsker å søke lykken i USA. Reisen går sjøveien og dette leder dem til den spennende Amerikabåten med all slags folk og folkemusikk fra alle verdens hjørner. De møter andre musikere, og lærer nye låter fra Sverige, Irland, USA, Balkan og mange andre rare steder. De får høre nye måter å spille fele, gitar og sang på. Samtidig oppdager de spennende likheter i musikken til sine utenlandske musikantkolleger. Kanskje den musikalske verdenen ikke er så stor likevel? Kan en melodi vandre rundt i Europa og USA uten å forandre seg bemerkelsesverdig? Dette er noe av det vi får være med å oppleve sammen med våre tre eventyrlystne gutter på båttur. Hva som skjer med Kenneth, Øyvind og Andreas når de ankommer drømmenes land gjenstår å se... Relevans for musikk, samfunnsfag, geografi og historie. 1 skoletime - uke 35, 36 Gymsal trinn 19MUSIKK

20 MUSIKK Trekkspill på tur Lars Røyseng og Stian Aase Musikk i Nord-Trøndelag i samarbeid med Rikskonsertene Elevene skal ut på tur med to trekkspillere, en musikalsk reise der de vil besøke mange ulike land og mange ulike typer musikk (sjangre). Dessuten er det en reise i tid, fordi noe musikk er gammel og noe er helt ny. Mange forbinder trekkspill med gammeldans- eller runddans-musikk. Denne konserten inneholder alt annet enn akkurat det! I stedet blir det musikk fra Russland, Frankrike, Italia, Balkan og Sør-Amerika, og det blir orgelmusikk og samtidsmusikk for å nevne noe. Det fins mange slags trekkspill, og elevene vil i dette programmet få høre akkordeon (som er et stort 5-raders konsert-trekkspill med melodibass) og musette (som er et fransk trekkspill med en helt spesiell klang). I tillegg har de med seg et mindre 3-raders akkordeon som passer fint for barn. Kanskje noen av elevene får prøve seg på det i løpet av konserten? Relevans for musikk, historie, samfunnsfag, geografi. 1 skoletime - 39, 40, 41 Gymsal/aula trinn Chaplin Håvard Kallseth, Gro Merethe Hjertvik musikk, film, teater. Musikk i Nord-Trøndelag i samarbeid med Rikskonsertene, Nord-Trøndelag Teater, Midtnorsk filmsenter Vi presenterer Chaplins mange talenter og hans geni for grunnskoleelevene gjennom film, musikk og skuespill. Piano: Gro Merete Hjertvik Danser/skuepiller: Håvard Kallseth Relevans for musikk, film, drama. 1 skoletime Gymsal trinn 20

21 Du skal få en dag Hedvig Mollestad Thomassen, Sigurd Hole og Espen Rud Musikk i Nord-Trøndelag i samarbeid med Rikskonsertene Alf Prøysen er en av Norges mest folkekjære kunstnere. Alle nordmenn har et forhold til Prøysen, enten gjennom hans barnesanger, lyrikk, stubber, eller opptredener på radio og tv. Prøysen er blitt tolket av de fleste norske visesangere. Musikerne i Du skal få en dag ønsker å tolke Prøysens kjente og kjære melodier instrumentalt og inviterer elevene med på samspill! Relevans for musikk og norsk. En skoletime Gymsal/auditorium trinn PowerImpro Knut Ola Vang, Bendik Lund Haanshus, Sveinung Ness musikk og teater Musikk i Nord-Trøndelag i samarbeid med Rikskonsertene PowerImpro er et improviserende, sjangersjonglerende band i powertrioformat som trekker impulser fra teatersport og andre grener innen improvisasjonsteater. Tekst og musikk blir improvisert fram underveis. Publikum deltar med innspill som er med på å forme både hendelsesforløpet i konserten og musikken vi spiller, derfor vil ingen konserter bli like, verken i form eller innhold. Vårt utgangspunkt, i tillegg til vår bakgrunn som musikere og improvisatører, er en «verktøyboks» med ulike teknikker. En konsert vil gjerne bestå av flere «scener», og det er opp til scenens instruktør å velge hvilken teknikk som skal brukes. Instruktørrollen går på rundgang i gruppa. En scene kan bli kort eller lang, morsom eller trist, veldig bra eller... veldig dårlig. Og den sjansen er vi villige til å ta! Relevans for musikk og norsk. MUSIKK En skoletime Gymsal trinn Fotos: Kine Beate Øynes 21

22 MUSIKK Slidorama Elisabeth Fossan, Hayden Powell, Christian Aftret Eriksen, Daniel Herskedal Musikk i Nord-Trøndelag i samarbeid med Rikskonsertene Dette er et rykende ferskt band som består av fire trombonister. Her har vi trommet sammen musikere fra øverste hylle i Norge. De ønsker å presentere trombonen fra en ny vinkel. Dette er en instrumentbesetning som ikke er ofte å finne på konsertarenaen. Det vil bli en konsert der det ikke spilles bare streit musikk, men der kreativitet og kunstnerisk utfoldelse har fått rikelig med plass. Musikerne har komponert og arrangert all musikken selv, spesielt til denne konserten. De vil ta i bruk nye uttrykk som ikke har blitt gjort før. Improvisasjon og lek er en viktig del av denne konserten. Gjennom bruk av elektronikk vil musikerne skape nye lydunivers. Åpne ørene og la musikk og lydinntrykk inspirere Relevans for musikk. En skoletime Gymsal/auditorium trinn Petter Carlsen A Taste Of What s To come Petter Carlsen, Christer A. Cederberg og Wetle Holte Musikk i Nord-Trøndelag i samarbeid med Rikskonsertene Låtskriveren og gitaristen Petter Carlsen fra Alta er like jordnær som hekling og strikkede gensere, men hans musikk er både drømmende og svevende. Miksen av bakkekontakt og himmelske vokalprestasjoner er i ferd med å gjøre Petter til en av våre mest interessante artister. Han skriver nydelig neddempet popmelankoli og fremfører sitt eget materiale med en inderlighet og en tilstedeværelse som er sjelden selv i våre dager, og som har gjort at han i dag er en av plateselskapet EMI/ Virgins store satsinger fremover. Hans første album You Go Bird har fått fine kritikker overalt, og nå er tiden kommet til å presentere denne sjeldne sangfuglen også for skolene i Nord-Trøndelag. Relevans for musikk. En skoletime Gymsal/auditorium trinn 22

23 Fylkets DKS-team for grunnskolen: Gunhild Rikstad produsent kulturarv tlf Kristin Løseth Waade produsent musikk tlf Guri Krog Dodig turnélegger musikk og scenekunst tlf Samarbeidspartner Atle Fredagsvik produsent scenekunst tlf Mari Jarstein produsent scenekunst tlf Solveig Welde koordinator for videregående skole tlf

24 Samarbeidsparter: REGIONALT: Musikk i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkesbibliotek Stiklestad Nasjonale Kultursenter Muséet Midt Nord-Trøndelag Teater Midtnorsk Filmsenter Nord-Trøndelag fylkesgalleri NASJONALT: Rikskonsertene Norsk forfattersentrum Midt-Norge/Litteraturbruket Nasjonalmuseet for kunst arkitektur og design Norsk scenekunstbruk Film og kino ABM-utvikling Mer info på Den kulturelle skolesekken Vi leverer Svanemerkede trykksaker DesignTrykk AS - Nord-Trøndelag fylkeskommune Den kulturelle skolesekken, Kulturavdelingen Postboks 2560, 7735 Steinkjer.

Den kulturelle. skolesekken

Den kulturelle. skolesekken Den kulturelle skolesekken for videregående skole i Nord-Trøndelag Skoleåret 2010 2011 Så er vi i gang! Skoleåret 2010-2011 er oppstartsåret for Den kulturelle skolesekken (DKS) i videregående skole i

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN GRUNNSKOLEN I BUSKERUD 2015-2016

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN GRUNNSKOLEN I BUSKERUD 2015-2016 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN GRUNNSKOLEN I BUSKERUD 2015-2016 INNHOLD DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN GRUNNSKOLEN I BUSKERUD 2015-2016 Litteratur 6 Musikk 22 Visuell kunst 36 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I BUSKERUD

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten KI N O Den kulturelle skolesekken 2012/2013 Først og fremst, gratulerer! Den kulturelle skolesekken i Oslo fyller 10 år dette skoleåret. Vårt første elevkull noensinne har

Detaljer

Den kulturelle skolesekken Program for grunnskolene i Aust-Agder skoleåret 2009/10

Den kulturelle skolesekken Program for grunnskolene i Aust-Agder skoleåret 2009/10 Den kulturelle skolesekken Program for grunnskolene i Aust-Agder skoleåret 2009/10 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE 1 2 Hilsen fra Fylkesmannen i Aust-Agder Skolen skal arbeide med grunnleggende ferdigheter. Skolen

Detaljer

KULTUR I TROMS 07/08

KULTUR I TROMS 07/08 KULTUR I TROMS 07/08 Den kulturelle skolesekken Velkommen til et nytt skoleår! Den kulturelle skolesekken har vært virksom siden 2003, og vi kan gledelig fastslå at kunst og kulturaktivitetene tilknyttet

Detaljer

Den Kulturelle. i akershus 10/11

Den Kulturelle. i akershus 10/11 Den Kulturelle Skolesekken i akershus 10/11 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN en styrke i realiseringen av skolens læringsmål At kunnskap kan tilegnes på mange måter, er en kjent sak og en viktig forutsetning

Detaljer

Den Kulturelle Skolesekken i Oslo 2010/2011

Den Kulturelle Skolesekken i Oslo 2010/2011 2010/2011 Den Kulturelle Skolesekken i Oslo 2010/2011 Det er en glede å introdusere neste års program i Den kulturelle skolesekken. Programmet har et rikholdig utvalg av tilbud innen teater, dans, musikk,

Detaljer

Lykketreff. Om de gode møtene i Den kulturelle skolesekken

Lykketreff. Om de gode møtene i Den kulturelle skolesekken Lykketreff Om de gode møtene i Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken et lykketreff! Den kulturelle skolesekken skal bidra til at elever i grunnskolen får møte profesjonell kunst og kultur

Detaljer

SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 5. JUNI

SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 5. JUNI PRESENTERER: SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 5. JUNI 2009 Innledning Velkommen til et spennende nytt DKS-år 2009-2010. Her kommer en oversikt over de aktiviteter vi tilbyr. Den Kulturelle Skolesekken i Røyken

Detaljer

Den Kulturelle. i akershus 12/13

Den Kulturelle. i akershus 12/13 Den Kulturelle Skolesekken i akershus 12/13 UTGITT AV: Akershus Fylkeskommune kultur.akershus Postboks 1196 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Schweigaardsgt. 4, telefon 22 05 53 40 kultur.akershus@akershus-fk.no

Detaljer

KUNST UNDERVEIS TURNÉORGANISASJON FOR HEDMARK 20 ÅR

KUNST UNDERVEIS TURNÉORGANISASJON FOR HEDMARK 20 ÅR 20 spørsmål 1. Hvilken dato ble Turnéorganisasjon for Hedmark (ToH) stiftet? a) 1. januar b) 21. juni c) 24. oktober 2. Hvor mange ansatte er det p.t. i Turnéorganisasjonen? a) 5 b) 12 c) 20 3. Hvor mange

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken FOR VIDEREGÅENDE SKOLE 2013/2014 Innhold: Oppkjeftig engasjement s. 3 Litteratur: Skriv det som skjer s. 4 Klipp og lim s. 5 Film: Før snøen faller s. 6 Skallamann s. 8 Scenekunst:

Detaljer

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN FOR GRUNNSKOLENE I VEST-AGDER SKOLEÅRET 2010-2011

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN FOR GRUNNSKOLENE I VEST-AGDER SKOLEÅRET 2010-2011 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN FOR GRUNNSKOLENE I VEST-AGDER SKOLEÅRET 2010-2011 Kulturtilbud for og med barn og unge skoleåret 2010/2011 I dette heftet finner du: Den kulturelle skolesekken

Detaljer

Undervisningsopplegg for grunnskolen

Undervisningsopplegg for grunnskolen Bokmål Kulturarven Undervisningsopplegg for grunnskolen Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet - Vern gjennom bruk - KULTURARVEN Undervisningsopplegg for grunnskolen Utarbeidet av

Detaljer

Mediepedagogisk tidsskrift # 1 januar 2011 10. årgang

Mediepedagogisk tidsskrift # 1 januar 2011 10. årgang Innhold [tilt] Mediepedagogisk tidsskrift # 1 januar 2011 10. årgang Roy Søbstad [ U t g i t t a v L a n d s l a g e t f o r m e d i e u n d e r v i s n i n g ] w w w. l m u. n o Leiaren har ordet Kjære

Detaljer

#KULTURSEKKEN KULTUR SEKKEN BARNEHAGE 2014-2015

#KULTURSEKKEN KULTUR SEKKEN BARNEHAGE 2014-2015 #KULTURSEKKEN KULTUR SEKKEN BARNEHAGE 2014-2015 Velkommen til Kulturtorg for barnehagane! Det er no tredje gong at Møre og Romsdal fylkeskommune arrangerer nettverkssamling for deltakarane i Kultursekk

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Riktig Hverdagsstjerner. rådgiver på plass Mange fra kvier Stovner seg for å ansette folk med uføretrygd i ordinær tilsetting.

Riktig Hverdagsstjerner. rådgiver på plass Mange fra kvier Stovner seg for å ansette folk med uføretrygd i ordinær tilsetting. UTVIKLING April Desember 2009 2007 Nummer 41 Årgang 13 www.naku.no KOMPETANSE I UTVIKLING Foto: NAKU Oppsummering De-Ve-Lo-Pe av 2009-2010 kunnskap En sentral Kunstnere oppgave med for NAKU utviklingshemming

Detaljer

#tidtil. Studiekatalog 2014/2015

#tidtil. Studiekatalog 2014/2015 #tidtil Studiekatalog 2014/2015 2 3 Et år med tid til! Først har jeg lyst til å ønske velkommen til et innblikk i hva Bakketun folkehøgskole er, og hva vi ønsker å utfordre våre elever til neste skoleår.

Detaljer

ABC. Dette heftet er utarbeidet av følgende personer: Birthe Marit Bøhn, Guro Stenersen, Hanne Medlien, Ranveig Herheim og Frøydis Barstad.

ABC. Dette heftet er utarbeidet av følgende personer: Birthe Marit Bøhn, Guro Stenersen, Hanne Medlien, Ranveig Herheim og Frøydis Barstad. ABC for revy ABC ABC for revy Heftet du nå holder i hånden er et av resultatene av kulturprosjektet På Scenekanten, og kan forhåpentligvis gi deg noen gode tips når du skal lage et innslag til høstfesten,

Detaljer

Filmstudieark - Hokus Pokus Albert Åberg

Filmstudieark - Hokus Pokus Albert Åberg Sida 1 av 6 Hokus Pokus Albert Åberg Innhold: Handlingen Om filmen Oppgaver til filmen Hva rammeplanen og læreplanen sier Handlingen Albert Åberg bor alene sammen med sin pappa i en blokkleilighet. Han

Detaljer

Musikkpedagog tilbudt vaskejobb. Opera og kulturskole på samme lag. Finnmark Kulturskolefestival jubilerer. Vil styrke folkemusikken i kulturskolen

Musikkpedagog tilbudt vaskejobb. Opera og kulturskole på samme lag. Finnmark Kulturskolefestival jubilerer. Vil styrke folkemusikken i kulturskolen NR. 2 - APRIL 2OO7 Musikkpedagog tilbudt vaskejobb Opera og kulturskole på samme lag Forsidefoto: HARRY JOHANSEN (motiv fra Deanu kulturskuvlas Charlie ja ukuládefabrihkka Finnmark Kulturskolefestival

Detaljer

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge Kulturpolitikk for barn og unge Side 3 Kunst og Kultur som rettighet Side 4 Det mangfoldige kulturlivet Side 9 Helhet og sammenheng Kunst- og kulturarbeid for barn og unge Side 10 Kvalitet i alle ledd

Detaljer

HUSK Å SJEKKE DETALJERT PLAN OM TIDER, ANKOMST, BÆREHJELP, TEKNISKE KRAV OSV.

HUSK Å SJEKKE DETALJERT PLAN OM TIDER, ANKOMST, BÆREHJELP, TEKNISKE KRAV OSV. 1trinn Sangskattekiste Øving hele året på skolene. Konsert på Kulturskolemarka i juni. Ord i bevegelse Når: uke 46,45,46. Hvor: på skolene 2trinn Kroppen min danseforestilling Når: uke 43. Hvor: på skolene

Detaljer

Kunstnernært. lite byråkratisk. Foto: Siv Svendsen

Kunstnernært. lite byråkratisk. Foto: Siv Svendsen innhold 02.-03. Leder 04.- 05. Et besværlig gjenferd 06.- 07. En grenseløs jobb 08.- 09. Aristoteles, min elskede! 10.-11. Sound of Science 12.-14. :oslosk 15. Plass 16.-19. Kunst på egne premisser 20.-21.

Detaljer

snakke Det kjennest som å flyge ut i verdsrommet /12 Kjønn er mer enn rosa og blått /34 BLI MER NYSGJERRIG /36 /05 MATEMATIKK /24 hvis veggene kunne

snakke Det kjennest som å flyge ut i verdsrommet /12 Kjønn er mer enn rosa og blått /34 BLI MER NYSGJERRIG /36 /05 MATEMATIKK /24 hvis veggene kunne FORSKNING OG NY KUNNSKAP OM BARNEHAGE Det kjennest som å flyge ut i verdsrommet /12 Kjønn er mer enn rosa og blått /34 BLI MER NYSGJERRIG /36 MATEMATIKK /24 hvis veggene kunne /05 snakke hvis veggene kunne

Detaljer

Forord. tangenten barnehageheftet 1

Forord. tangenten barnehageheftet 1 Forord Dette er et spennende hefte som handler om hvordan barn i barnehagen lærer seg matematikk gjennom lek, samtale og andre aktiviteter, og hvordan barnehagepersonell kan støtte barna i deres utvikling.

Detaljer

Kraftfull ubalanse Møt: Danseren og koreografen. Jakter på nordnorsk revyforfatter Skal portretteres og hylles på Latterhola

Kraftfull ubalanse Møt: Danseren og koreografen. Jakter på nordnorsk revyforfatter Skal portretteres og hylles på Latterhola 4 Kraftfull ubalanse Møt: Danseren og koreografen Jakter på nordnorsk revyforfatter Skal portretteres og hylles på Latterhola IATA 2011 - IDEA 2010: Storesøster og lillebror Future Voices: Stjernelag til

Detaljer

Notat 13/2004. Prikken Vinding. Drama. For lærere som gjerne vil, men tror de ikke kan VOLDA

Notat 13/2004. Prikken Vinding. Drama. For lærere som gjerne vil, men tror de ikke kan VOLDA Notat 13/2004 Prikken Vinding Drama For lærere som gjerne vil, men tror de ikke kan VOLDA 2004 Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Prikken Vinding Høgskulen i Volda 0805-8075 Bente Lien

Detaljer

barnekultur DENNIS STORHØI SLÅR KULTURALARM TIPPEREFORM GIR DKS-PLUSS BUILDING BLOCKS BERLIN BARNEOMBUDET OM KUNST OG KULTUR

barnekultur DENNIS STORHØI SLÅR KULTURALARM TIPPEREFORM GIR DKS-PLUSS BUILDING BLOCKS BERLIN BARNEOMBUDET OM KUNST OG KULTUR No 3-2012 / Vol 14 NOK 110 barnekultur DENNIS STORHØI SLÅR KULTURALARM TIPPEREFORM GIR DKS-PLUSS BUILDING BLOCKS BERLIN BARNEOMBUDET OM KUNST OG KULTUR GUSTAV KLIMT FOR BARN Illustrasjon av barnebøker

Detaljer