Den kulturelle. skolesekken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den kulturelle. skolesekken"

Transkript

1 Den kulturelle skolesekken for grunnskolen i Nord-Trøndelag Skoleåret

2 Fylkets DKS-team for grunnskolen: Irene Rosenblom hovedkoordinator tlf Ivan Sundal program- og turnékoordinator, turnelegger film og visuell kunst, tlf Marit Bakken produsent film tlf Asbjørn Hagerup produsent visuell kunst tlf Kristin Storvig produsent litteratur tlf Gunnel Kjenstad turnélegger litteratur tlf Fortsetter side 23...

3 Velkommen til nytt år med Den kulturelle skolesekken! Nord-Trøndelag går inn i sitt åttende år med Den kulturelle skolesekken. Den kulturelle skolesekken er en gave til nordtrønderske elever, finansiert gjennom spillemidler, Rikskonsertenes skolekonsertordning, kommunene og fylkeskommunen. Absolutt alle barn får møte profesjonell kunst og kultur i skoletida gjennom Den kulturelle skolesekken! Den kulturelle skolesekken er samlet sett det største kulturarrangementet vi har i Nord-Trøndelag med et elevtall opp mot Våre arrangement anmeldes sjelden i media. Det foregår derfor mange premierer i all stillhet om morgenen rundt omkring på skolene i fylket. Og et mer ærlig og krevende publikum enn barn og unge kan ikke en kunstner få. Det er mange ulike aktører som jobber med Den kulturell skolesekken i fylket vårt: ca 130 kulturkontakter rundt på skolene, 24 kommunekoordinatorer, 3 fylkeskoordinatorer, 6 fylkesprodusenter, 4 turnéleggere og 6 nasjonale institusjoner for hvert kunstuttrykk. Og sist, men ikke minst, en hærskare av profesjonelle kunstnere og andre kulturaktører som besøker skolene! Den kulturelle skolesekken utvikler gjennom det 13-årige skoleløpet en viktig kunst- og kulturkompetanse hos elevene. Forskning viser at kunst- og kulturopplevelser har en svært viktig og positiv innvirkning på barn og unges læring og trivsel i skolen. Dette året ønsker vi Den kulturelle skolesekken velkommen i videregående skole! Det blir en kjærkommen videreutvikling av ordningen. Annikken Kjær Haraldsen Fylkesråd for kultur 3

4 LITTERATUR Laffen og Kikka i Eventyrland Leif Fjelldal og Christel Aas - fortellerteater i samspill med litteratur Nord-Trøndelag Fylkesbibliotek Forestillingen tar for seg eventyrets oppbygning, spenningsfelt og fantastiske drama. Hva er drøm og hva er virkelighet? Dette er en eventyrlig produksjon i høyt tempo som tar tak i barns evige begeistring for tradisjonelle eventyrfigurer. Selv om Laffen og Kikkas eventyr er nytt, er figurene og handlingsforløpet kjent for de fleste barn. Relevans for norsk. Frå barnefantasi til barnebok Maria Parr - forfattarbesøk Nord-Trøndelag Fylkesbibliotek i samarbeid med Norsk Forfattersentrum Midt-Norge Dette er eit tradisjonelt forfattarbesøk der den prislønna forfattaren Maria Parr fortel om det å skrive, og ho les høgt for barna frå den siste boka si Tonje Glimmerdal. Tonje Glimmerdal er den einaste ungen i Glimmerdalen, og den tøffaste ungen dalen har sett sidan dei vaksne tantene hennar herja på ski mellom fjella. Tonjes bestevenn er ein sur felespelar på over 70 år, og dei to vennene kjenner kvarandre ut og inn. Eller gjer dei det? 50 min Gymsal eller scene trinn Relevans for norsk. Ein skuletime Klasserom (eventuelt lesekrok eller liknande) Maks antal: 30 stk trinn Foto: Siri Juell Rasmussen 4

5 Bokbøfler og lesehester Scenekompaniet - forestilling Fylkesbiblioteket i Nord-Trøndelag Litteraturformidling via forestilling Bokbøfler og Lesehester handler om ordet. Hva språket betyr i mellommenneskelig kommunikasjon, og hvilke verdier som ligger i det å kunne bevare ordet gjennom skriftspråket. Det er en forestilling for statusheving av boka og den frie fantasien. En skal oppildne barna til å fabulere, og til å lese og lage historier selv. Bokbøfler og Lesehester vil bidra til økt motivasjon for lesing, og øker bevisstheten om lesing som grunnlag for læring. Forestillingen understreker det unike ved å ha bibliotek og skolebibliotek. For all kunnskapen og historiene er jo utrolig nok gratis! Skuespillere: Leif Fjelldal og Ole Tellefsen. Relevans for norsk. 45 min Gymsal eller annet stort rom med mye gulvplass trinn Draumen om Abebe Bikila Livet i Etiopia Svein Sæter forfattarbesøk Nord-Trøndelag Fylkesbibliotek Svein Sæter gjev ei spennande reiseskildring frå Etiopia basert på boka si om Etiopia. Etiopia er eit av dei fattigaste landa i verda, men har store menneskelege ressursar. Landet har vore verdens beste løpsnasjon heilt sidan Abebe Bikila vann OL-maraton berrføtt i Abebe Bikila representerer den evige draumen om betre tider. Svein Sæter lèt oss møte enkeltmenneske med sterke livshistorier i boka si. Relevans for norsk, samfunnsfag, historie, geografi og RLE. Maks antal: 45 min Klasserom/auditorium trinn 5LITTERATUR

6 LITTERATUR Puddingmannen Jan Christopher Næss forfatterbesøk Nord-Trøndelag Fylkesbibliotek i samarbeid med Norsk Forfattersentrum Midt-Norge Jan Christopher Næss snakker om Puddingmannen og andre superhelter. Han nekter seg ingenting av usannsynligheter, surrealistiske krumspring og herlige karikaturer. Han er en original og fornyende stemme i norsk barnelitteratur. Han vil også snakke om skriving og lesing, og gå i dialog med elevene. Jan Christopher vil lese fra egne bøker, og spesielt fra boka Puddingmannen og de tre søstrene som alle het noe på B. Relevans for norsk. 45 min Klasserom trinn Konsertmysteriet Gunn Mogseth forestilling Nord-Trøndelag Fylkesbibliotek Denne forestillingen er bygd på Tor Åge Bringsværds barnebok Mesterdetektiven Fellini og konsertmysteriet. Midt i den magiske konsertopplevelsen med Bakgårdskattene og deres gjestedirigent Snurrebart von Fisenbom skjer det som ikke skal skje. Til tross for nøye planlagt vakthold fra mesterdetektiv Fellini og hennes trofaste assistent Busters side, blir konserten avbrutt, og dirigentens uerstattelige taktstokk forsvinner! En overspent dirigent krever oppklaring på flekken. Klarer Fellini og Buster å oppklare forbrytelsen? Relevans for norsk. 40 min Gymsal/musikkrom/grupperom trinn 6

7 Psykt Psprengt! Ingelin Røssland forfatterbesøk Nord-Trøndelag Fylkesbibliotek i samarbeid med Buskerud fylkeskommune, Turnéorganisasjon Hedmark, Oppland fylkeskommune og Litteraturbruket Ingelin Røssland vil sammen med Andreas Holt gå inn i den kreative skriveprosessen og vise hvordan ideene kommer, må etterprøves, og eventuelt forkastes. De tar opp tema som dramaturgi, trening av fantasien og hvordan bruke ting man kjenner. De vil også lese fra Røsslands bøker Englefjes og Kunsten å inhalera. Relevans for norsk. En skoletime Gymsal/aula/bibliotek med plass til scene trinn Historier om sørsamisk kultur Tone Marie Larsen og Anne Lise Dunfjeld workshop litteratur og kulturarv Nord-Trøndelag Fylkesbibliotek i samarbeid med Saemien Sijte Elevene får et spennende møte med deler av den sørsamiske historien og kulturen. Samene har hatt flere typer tradisjonelle bosteder, og byggeskikken er ulik i de forskjellige samiske grupperingene. En sørsamisk gåetie (gamme) er annleis bygd enn en nordsamisk. Samene som drev med rein, måtte flytte etter beiteområdene. Men ikke alle drev med rein. Noen var bofaste. De fleste veit hva en lavvo er, men kjenner vi historien bak? Hvordan bygde de gammer? Hvordan var det å bo i en gamme? Elevene får prøve seg på å sette opp teltkåter, og de får se ei utstilling med bilder, litteratur og noen gjenstander fra sørsamisk kultur. Relevans for samfunnsfag og kunst og håndverk. 120 min Klasserom og skolegården trinn 7LITTERATUR

8 LITTERATUR Ja og nei med krokodille på Kari Stai forfattarbesøk Nord-Trøndelag Fylkesbibliotek i samarbeid med Norsk Forfattersentrum Midt-Norge Kari Stai arbeider med illustrasjonar og barnebøker. Ho liker både å teikne og å leike seg med språket. Ho debuterte i 2008 med bildeboka Jakob og Neikob, og fekk Kultur- og kyrkjedepartementets debutpris for barneog ungdomsbøker i Opplegget er todelt, der Kari i den fyrste delen pratar om boka si, om Jakob og Neikob, optimistar og pessimistar, grensesetjing (ja og nei), om bruk av språket, og om vennskap og andre relevante tema frå boka. Den andre delen består av teikning og språkleikar med utgangspunkt i ja og nei. Reven og Grisungen Bjørn F. Rørvik forfatterbesøk Nord-Trøndelag Fylkesbibliotek i samarbeid med Norsk Forfattersentrum Midt-Norge Opplegget er basert på bildebokserien Reven og Grisungen. Bjørn F. Rørvik viser bilder og leser fra bøkene. Han forteller også litt om det å være forfatter og hvordan han og illustratøren Per Dybvig jobber når de lager ei bok. Forfatteren har med eksempel på originalmanus og uskårne trykkark fra trykkeri. Bøkene til Bjørn F. Rørvik er full av absurd humor, og i dette forfatterbesøket møter elevene både lekne ord og en vilter strek. Relevans for norsk og kunst og håndverk. Relevans for norsk og kunst og håndeverk. 90 min Klasserom Maks antal: trinn 45 min Klasserom med lerret trinn Foto: Henning Lystad 8

9 Olav Duun Hildegunn Eggen forestilling Nord-Trøndelag Fylkesbibliotek Med utvalgte utdrag fra en roman og en novelle i dikterens rikholdige produksjon, lar Hildegunn Eggen oss få innblikk i en mesters språkkunst. En dikter hvis verk myldrer av gnistrende dialoger, saftige replikker, bitende karakteristikker og fortetta livsvisdom! Eksempler på fyndord av Olav Duun: - Eit menneske kan aldri miste alt. Dei som seier dei har gitt frå seg siste vona, dei veit ikkje kva dei seier, eller og lyg dei. - Så godt kan eit menneske vera at det blir vakkert av det. Og så vakkert at det er godt av den grunnen. - Ho hadde slik lykke i kring seg: ho vermte som sommardagen der ho kom. - Menneske er ingen meister til å leva. Det har aldri havt stunder til å lære den konsten. - Det kunde ha vore så vakkert i verda, når berre folk visste det dei ikkje veit! Relevans for norsk. Drømmeproduksjonen Marte Huke og Edvine Larssen workshop litteratur og visuell kunst Nord-Trøndelag Fylkesbibliotek I dette kurset får elevene innføring i hva fanzine som kunstnerisk form er. Ordet fanzine er sammensatt av de engelske ordene fan (tilhenger) og magazine, ofte forkortet til zine. Fanzinen har både et tekstlig innhold og et visuelt uttrykk. Mye av den nye litteraturen blir presentert i fanziner og tidsskrift. Det er her samtidslitteraturen puster og ånder. Fanzinen er en måte unge kunstnere sprer kunsten sin på. Hovedidéen til fanzinen er å dele tanker, bilder, meninger, tegninger osv., uten å få noe lønn eller kompensasjon for det. Dette er et inspirasjonskurs til å gjøre det selv. Kurset består av tre faser: 1. Å snakke om fanziner og tidsskrift, vise fram eksempler på hva som er blitt gjort. Idémyldring med elevene. Hva interesserer de seg for? Hvilken form kunne deres fanzine fått? 2. Lage fanzine. 3. Evaluere og diskutere de ferdige produktene. Relevans for norsk. LITTERATUR 45 min Klasserom eller sal trinn En halv skoledag Klasserom trinn Marte Huke Edvine Larssen Foto: Kim Nygård Foto: Omori Kyoko 9

10 SCENEKUNST W00T Dans i Nord-Trøndelag/ OPPS! DANS danseforestilling og workshops i jazzdans, hip hop og moderne dans. Nord-Trøndelag Teater WOOT er en danseforestilling med trådløse forbindelser og nærkontakt. W00T er et sms tegn som uttrykker undring. Kanskje er W00T et symbol for behov for kommunikasjon på en annen måte enn den digitale, et signal om at jeg vil uttrykke meg med alle sanser og bli forstått? Forestillingen leker med digital kommunikasjon: Hva er skjult? Hvem er jeg for hvem? Er du, du? Kan jeg skjule meg? Er vi sammen eller er vi alene? Å utlevere og å utleveres til alle eller ingen? Se meg! Dansere: Håvard Kalseth, Live Strugstad, Bertil Fossli, Ingvild Ostad Musiker: Kristoffer Alberts Relevans for kroppsøving, dans, norsk, samfunnsfag, musikk, drama. Tid forestilling: 45 min Tid workshop: 90 min Gymsal/annen scene og rom med god gulvplass trinn Den fremmede Teaterkompaniet Pilot - workshop og forestilling Nord-Trøndelag Teater Hva skjer med oss når noen ukjent kommer til oss? Hvilke følelser skaper dette og hvordan påvirker det livene våre? Den fremmede handler om frykten for det ukjente, frykten for forandring. Dette er ei teaterforestilling basert på et fysisk formspråk. Det Steinkjerbaserte teaterkompaniet ønsker å tilby et alternativ til tekstbaserte teaterformer og skape et bredere teatertilbud i Nord-Trøndelag. Workshops for inntil 100 elever i forbindelse med forestillingen, med akrobatikk, sirkus, scenekamp, stunts, dans og koreografi. Disse elementene vil elevene gjenkjenne når de ser forestillingen. De kan selv bruke dem i andre sammenhenger senere. Skuespillere: Hanne Høgholen Kvaal, Mari Moe Krysinska, Live Strugstad, Alexander Lindman og Jens Petter Olsen. Relevans for kroppsøving, dans, norsk, samfunnsfag, religiøst mangfold og etikk, drama, framføringer og prestasjoner. Tid forestilling: 45 min Tid workshop: 90 min Gymsal og rom med god gulvplass trinn 10 Foto: Martin Slottemo Lyngstad

11 Munch en reise i dans, musikk og billedkunst Dans og Toner Nord-Trøndelag Teater To koreografer og en komponist har latt seg inspirere av Edvard Munchs verk Solen, Løsrivelse, Melankoli, Ung kvinne ved stranden, Galopperende hest og Stjernenatt. Formspråket i dans og musikk spenner fra neo-klassisk til moderne. Slik formidles tre dimensjoner som skaper en utradisjonell kunstopplevelse. Foruten selve opplevelsen der og da, blir publikum inspirert til virkelig å se bildene og bruke egen fantasi. Øyeblikket på bildet er mer enn et øyeblikk. Hva er forhistorien? Hva tenker de egentlig? Hva skjer etterpå? Komponist og utøvende musiker skaper kontakt med publikum gjennom dialog og improvisasjon basert på et verk av Munch. Bildene blir avduket i løpet av forestillingen og skaper et galleri. Koreografi/dans: Marit Krogeide, Christer Tornell Komposisjon/musiker: Peter Lodwick Relevans for bl.a. kunst og håndverk, norsk, musikk, dans, drama. Antall: 40 min Gymsal avhengig av sal trinn Revyverksted Sveinung Kveli og Hanne Vilja Sagmo workshop Norsk revyfaglig senter i samarbeid med Nord- Trøndelag Teater Revyverkstedet er et tre timers revykurs som er utviklet i samarbeid med profesjonelle aktører innen revy. I workshopen ser vi sammen med lærere og elever på revyen som genre, og prøver ut kreative teknikker som improvisasjonsøvelser, karakterutvikling og idéverksted. På idéverkstedet startes en skriveprosess som klassen kan følge opp i etterkant av besøket. Denne tar utgangspunkt i elevenes hverdag og tar utgangspunkt i ideene som kommer fra elevene underveis. Målet for revyverkstedet er at elever og lærere skal få lyst til og ser nytten av å sette opp en revy. Relevant for norsk, samfunnsfag, musikk, dans, framføringer og presentasjoner. 3 timer Musikkrom eller gymsal, god gulvplass og stoler til elevene trinn SCENEKUNST Foto: Lodwick/Tornell 11

12 SCENEKUNST/FILM Verdens beste åpningsnummer! Annett Hjelkrem workshop dans Nord-Trøndelag Teater Dette er en happening hvor elevene får danse, bevege seg, skape og være kreative i fellesskap. Det er lagt vekt på at alle mestrer opplegget så ingen forkunnskaper i dans er påkrevet. Her er det også plass til individuelle frivillige prestasjoner. Elevene får innblikk i hvordan et scenisk nummer skapes, de får være i en prosess samt lære enkle koreografiteknikker som er med på å forme nummeret slik at de får et eierskap til produksjonen. Tittelen på workshopen skal gi en følelse av selvtillit og mestring, for dette skal bli bra og ikke minst ARTIG! Relevans for kroppsøving, dans, musikk, samarbeid, norsk, lage en forestilling/skoleoppsetning. 2 timer og 15 min Stort rom/gymsal med stereoanlegg trinn Animer mer! Alice Winnberg lærerkurs med formidlingspakke, workshop Midtnorsk filmsenter Animasjon er en mulighetenes kunst bare fantasien setter grenser! På dette lærerkurset skoleres lærerne i enkel animasjonsproduksjon. En koffert med nødvendig utstyr sendes fra skole til skole som lærerne betjener under selve turneen. Skolen må stille med PC-er og eventuelt formidlingsmateriell. Relevans for kunst og håndverk og data. Lærerkurs: 1 dag ½ dag til 2 dager på skolene Rom med mange nok datamaskiner og strømuttak til elevene trinn 12

13 Se og les Alice Winnberg lærerkurs med formidlingspakke Midtnorsk filmsenter Lærerkurset skolerer lærerne innenfor emnet bok og film. Koffert med klassesett av aktuelle bok + en lydbok + filmatisering av boka (på dvd) sendes fra skole til skole. Under selve turneen sendes en koffert med hjelpemidler fra skole til skole. Se og les handler om forholdet mellom det skrevne ord og de levende bilder. Kan man lese en film og se en bok? Hva skjer på veien fra bok til film? Hvorfor sier vi ofte at boka var bedre enn filmen? Animasjonsfilm Midtnorsk filmsenter Filmskaper Kine Aune har produsert og regissert 15 animasjonsfilmer. Hun viser 10 av dem, samtidig som hun forteller om animasjonsprosessen fra idé til ferdig produkt. Hun tilbyr workshop i animasjon som etterarbeid om skolen/kommunen ønsker det. Relevans for kunst og håndverk, samfunnsfag og digitale medier. FILM Relevans for norsk og samfunnsfag. Lærerkurs: 1 dag ½ til 1 dag Klasserom eller helst spesialrom for visning av film trinn Maks 2 timer Klasserom/gymsal/videorom antall: trinn 13

14 FILM I slipped inbetween two wor(l)ds Lowri Rees og Maja Roel forestilling og workshop i film og dans Midtnorsk filmsenter Forestillingen handler om en karakter som kalles Hin. Hin er et begrep som brukes om personer som ikke ønsker å definere seg som verken hun eller han. Hin beveger seg i forskjellige univers og prøver å forholde seg til mannlige og kvinnelige klær, miljø og uttrykk. Forestillingen handler om frihet til å få lov til å være hvordan man føler seg, selv om det ikke alltid passer med kategoriene samfunnet består av. Opplegget inkluderer workshop hvor det vil utforskes både tema og uttrykksform sammen med elevene. Film på en uke Robert Hansen, Fargefilm Midtnorsk filmsenter I dette spennende filmprosjektet får elevene i løpet av en uke være med å lage en kortfilm sammen med filmskaper Robert Hansen. Elevene skal selv finne idé og utvikle et manus. Deretter er de med både foran og bak kameraet. Hele prosjektet følges og kvalitetssikres av Robert Hansen. På en uke lærer elevene om alle ledd i produksjon av en film. De lærer også om samarbeid og fortellerkunst. Det skal gi stolthet og mestringsfølelse når det ferdige resultatet vises på storskjerm. Relevans for norsk, samfunnsfag, filmproduksjon, kommunikasjon og samhandling og fortellerkunst. Relevans for norsk, kroppsøving, samfunnsfag og kommunikasjon og samhandling. Maks 2 timer Gymsal eller stort klasserom antall: trinn En uke Skolen og området rundt En klasse trinn 14

15 Finn din Grosch Utstilling på turné med obligatorisk lærerkurs Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Nord-Trøndelag Fylkesgalleri Dette er en skoleutstilling om arkitekten Christian Heinrich Grosch. Han forma det nye Norge etter 1814, med bygg som Universitetet i Oslo, Børsen, Kirkeristen i Oslo og Tollboden i Kristiansand. Han tegnet alle typer bygg den nye nasjonen trengte som fødestuer, børs, bank, sinnsykehus/asyl, tukthus (fengsel), astronomisk observatorium, likhus og mange kirker bl.a. I den første perioden etter 1814 var den nyklassiske arkitekturstilen dominerende. Målet med utstillingen er å bli mer bevisst arkitekturen i nærområde og eventuelt finne bygg tegnet av eller inspirert av Grosh. Relevans for samfunnsfag, arkitektur, kunst og håndverk og historie. Blir stående på skolen noen dager Egnet sted for utstilling på skolen Klassevis/gruppevis trinn Jeg fant, jeg fant Bjørg Nygjorde og Magnar Gilberg utstilling og workshop Nord-Trøndelag Fylkesgalleri Jeg fant, jeg fant er et undersøkende kunstprosjekt hvor det brukes søppel for å stimulere den kreative skapingsprosessen. Søppelplassen representerer et resurssenter, ikke bare materielt, men også som et oppslagsverk over stilideal, teknologiske epoker, livsholdninger og håndtverkskunnskap. I lag på lag ligger denne dokumentasjonen og forteller om vår nære historie. Noe er reelt søppel, et blindspor i utviklinga vår. Mens noe er viktige erfaringer for vår videre utvikling og eksistens. Dette siste representerer grunnpilarer for menneskets bygging og videreutvikling av sivilisasjonen. Prosjektet består av en utstillingsdel og en workshopdel som brukes aktivt i arbeidet med elevene. Relevans for kunst og håndverk, matematikk og samfunnsfag. 2 dager Elevene må ha hver sin arbeidsplass, på sløydsal, formingsrom eller lignende, samt et avrydda rom for utstillinga trinn Visuell kunst 15

16 Visuell kunst Tegn, robot, tegn! Cecilie Bjørgås Jordheim workshop visuell kunst Nord-Trøndelag Fylkesgalleri Elevene får ved hjelp av elektronikk, teknikk og tegning lage seg en robot. Roboten er bygget av en liten el-motor som er koblet til batteri. På motoren er det festet en lett vekt for å skape ubalanse som får roboten til å bevege seg. Kroppen er laget av en plastkopp med fargetusjer som ben. Mens roboten beveger seg på papiret vil den tegne fine mønstre, som sammen med de andre robotene på samme papir vil danne en fin tegning som kan henges opp i klasserommet eller andre fellesarealer. Robotene vil få forskjellige bevegelsesmønstre alt etter hvor stor styrke det er på motor og batteri, og hvordan dette er festet til robotens kropp. Relevans for kunst og håndverk, teknologi og design. 2 timer Klasserom trinn Det lille galleri Utstilling med formidler, Elise Storsveen Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Nord-Trøndelag Fylkesgalleri Utstillingen består av fem collager av kunstneren Elise Storsveen montert i en femkantet installasjon (pentagon). Det er figurative framstillinger (foto og andre teknikker) av både gjenkjennelige og uvante skapninger, landskap og situasjoner. Alle framstillingene er egnet for samtale om idé og utforming. Kunstneren har hentet sitt utklippsmateriale fra forskjellige kilder: 60-tallets opplag av National Geographic, dameblader, eldre vitenskapsambisiøse plansjeverk og egne fotografier av funnobjekter fra loppemarked. Relevans for kunst og håndverk, design, samfunnsfag og historie. Utstillingen står noen dager på skolen, 3 omvisninger pr. dag med formidler som kommer til skolen Klasserom eller annet egnet utstillingslokale trinn 16

17 Skulptur tegning i box Vandreutstilling med lærerkurs, Nils Aas Kunstverksted Nord-Trøndelag Fylkesgalleri Dette er en utstilling basert på Nils Aas sitt kunstnerskap. Utstillingen består av tre ulike tredimensjonale kunstobjekter som viser mangfoldet i Nils Aas sitt virke som billedhogger. Tegningene viser billedhoggeren som tegner, tegning for tegningens skyld, samt avistegneren Nils Aas. En film følger utstillingen, og leder elevene inn i utstillingen og kunstnerens virke. Lærer og elever kan tilnærme seg utstilingen kunsthistorisk, i form av et blikk på Nils Aas sitt liv og kunstnerskap, forbilder og samtid. En historisk tilnærming kan være gjennom fokus på Nils Aas og de utfordringer han stod overfor som kunstner i sine unge år. En annen fordypning er elevenes arbeid med skulpturmaterialer, det gir en praktisk tilnærming og skaper forståelse for et kunstverks tilblivelse, og kan også gi en forståelse av en kunstners hverdag i dag. Relevans for kunst og håndverk, samfunnsfag og historie. 3 visninger pr. dag Klasserom trinn Fra trestokk til panel Kjell Roger Eikeset, Norsk Sagbruksmuseum Spillum Dampsag & Høvleri workshop Stiklestad nasjonale Kultursenter Elevene får gjennom opplegget en første kjennskap til sagbrukshistorien og et lite innblikk i hva denne har betydd for deres lokalsamfunn. Formålet med Fra trestokk til panel er å utvikle forståelse for egen kulturbakgrunn og styrke identitet gjennom kreativ utfoldelse med tre som materiale. Elevene lærer om tilvirkingsprosessen fra stokk til ferdig produkt. Hva skjer fra treet er hogd til det blir ferdig trelast, plank og panel som en kan bygge hus av? I tillegg får de noe kunnskap om treslag og hva de forskjellige tresorter er egnet til som materiale. Relevans for naturfag, økologi, miljøvern og kunst og håndverk. Maks 2 skoletimer Klasserom antall: trinn Kulturarv/Visuell kunst 17

18 Kulturarv Fra Barokk til Rock Bjørnar Sellæg, Namdalsmuseet utstilling og workshop Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dette er en spennende reise gjennom norsk og europeisk stilhistorie de siste 400 år. Utstillingen vil følge stolen og dens utvikling gjennom de ulike epoker. Til hver epoke får elevene se et kjent byggverk og høre musikk som er med på å understreke de kjennetegn som blir belyst. Bygninger og gjenstander fra lokalmiljøet vil også bli brukt der det er naturlig. Gjenstandene er typiske for sin epoke, med tydelige kjennetegn slik at elevene klarer å skille de ulike stilarter fra hverandre. Ved hjelp av musikk, bilder, gjenstander og fortellinger tar museumspedagogen ungdommene med på en stilhistorisk tidsreise. Deretter går elevene inn i forskerrollen. Klassen deles nå inn i grupper som får utdelt sju gjenstander hver. Elevene skal ved hjelp av diskusjon plassere de ulike gjenstandene i riktig stilepoke. Her vil også de utstilte stolene være gode referanser for å finne veien fram til riktig plassering. Etter minutter med tvil og diskusjon skal elevene være klare til å fremføre det gruppa har kommet fram til. Her vil det kreves argumentasjon og henvisninger til de valg som har blitt gjort. Relevans for stilhistorie, arkitektur, samfunnsfag, musikk og billedkunst. Instrumentverksted på turné Ringve Museum Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dette er et instrumentverksted hvor elevene lager instrumenter sammen med to verkstedledere av materialer vi finner hjemme. Verkstedlederne har med seg verktøy og materialer. De har også med bruksinstrumenter fra samlingene, slik at elevene kan sammenligne de med instrumentene de lager selv. Grunntanken med å lage musikkinstrumenter er at det skal være lett å bygge og at det gir en smakebit på ulike prinsipper for hvordan lyd skapes. Kanskje kan instrumentenes enkelhet inspirere til musisering og praktisk arbeid gjennom lekfull utforsking og opplevelse. Det handler om fysiske lover innenfor lyd, samt kreativitet innen håndverk og musikk. Relevans for musikk, kunst og håndverk, historie og lydlære. 2 ½ time Stort rom med plass til elever som arbeider praktisk trinn Maks 2 skoletimer Klasserom antall: trinn 18

19 Gode melodier Ola Fjellvikås, Olav Kallhovd Musikk i Nord-Trøndelag Ola og Olav er på jakt etter den gode melodien. De har samlet ett knippe gode melodier som de vil spille og synge sammen med dere. Hva er en god melodi? Hvorfor er den god? Hva gjør den med oss? Hvor finnes den? Hvor kommer all denne musikken fra? Hvor mange melodier kan du bære med deg? Relevans for musikk, norsk, samfunnsfag. 1 skoletime Gymsal/auditorium trinn Olav Ola Amerikabåten Øyvind Smidt, Kenneth Aksnes, Andreas Dahle Aagård Musikk i Nord-Trøndelag i samarbeid med Rikskonsertene Musikantene Kenneth, Øyvind og Andreas alias Per, Pål og Espen spillemann, opplever vanskelige tider i Norge og ønsker å søke lykken i USA. Reisen går sjøveien og dette leder dem til den spennende Amerikabåten med all slags folk og folkemusikk fra alle verdens hjørner. De møter andre musikere, og lærer nye låter fra Sverige, Irland, USA, Balkan og mange andre rare steder. De får høre nye måter å spille fele, gitar og sang på. Samtidig oppdager de spennende likheter i musikken til sine utenlandske musikantkolleger. Kanskje den musikalske verdenen ikke er så stor likevel? Kan en melodi vandre rundt i Europa og USA uten å forandre seg bemerkelsesverdig? Dette er noe av det vi får være med å oppleve sammen med våre tre eventyrlystne gutter på båttur. Hva som skjer med Kenneth, Øyvind og Andreas når de ankommer drømmenes land gjenstår å se... Relevans for musikk, samfunnsfag, geografi og historie. 1 skoletime - uke 35, 36 Gymsal trinn 19MUSIKK

20 MUSIKK Trekkspill på tur Lars Røyseng og Stian Aase Musikk i Nord-Trøndelag i samarbeid med Rikskonsertene Elevene skal ut på tur med to trekkspillere, en musikalsk reise der de vil besøke mange ulike land og mange ulike typer musikk (sjangre). Dessuten er det en reise i tid, fordi noe musikk er gammel og noe er helt ny. Mange forbinder trekkspill med gammeldans- eller runddans-musikk. Denne konserten inneholder alt annet enn akkurat det! I stedet blir det musikk fra Russland, Frankrike, Italia, Balkan og Sør-Amerika, og det blir orgelmusikk og samtidsmusikk for å nevne noe. Det fins mange slags trekkspill, og elevene vil i dette programmet få høre akkordeon (som er et stort 5-raders konsert-trekkspill med melodibass) og musette (som er et fransk trekkspill med en helt spesiell klang). I tillegg har de med seg et mindre 3-raders akkordeon som passer fint for barn. Kanskje noen av elevene får prøve seg på det i løpet av konserten? Relevans for musikk, historie, samfunnsfag, geografi. 1 skoletime - 39, 40, 41 Gymsal/aula trinn Chaplin Håvard Kallseth, Gro Merethe Hjertvik musikk, film, teater. Musikk i Nord-Trøndelag i samarbeid med Rikskonsertene, Nord-Trøndelag Teater, Midtnorsk filmsenter Vi presenterer Chaplins mange talenter og hans geni for grunnskoleelevene gjennom film, musikk og skuespill. Piano: Gro Merete Hjertvik Danser/skuepiller: Håvard Kallseth Relevans for musikk, film, drama. 1 skoletime Gymsal trinn 20

21 Du skal få en dag Hedvig Mollestad Thomassen, Sigurd Hole og Espen Rud Musikk i Nord-Trøndelag i samarbeid med Rikskonsertene Alf Prøysen er en av Norges mest folkekjære kunstnere. Alle nordmenn har et forhold til Prøysen, enten gjennom hans barnesanger, lyrikk, stubber, eller opptredener på radio og tv. Prøysen er blitt tolket av de fleste norske visesangere. Musikerne i Du skal få en dag ønsker å tolke Prøysens kjente og kjære melodier instrumentalt og inviterer elevene med på samspill! Relevans for musikk og norsk. En skoletime Gymsal/auditorium trinn PowerImpro Knut Ola Vang, Bendik Lund Haanshus, Sveinung Ness musikk og teater Musikk i Nord-Trøndelag i samarbeid med Rikskonsertene PowerImpro er et improviserende, sjangersjonglerende band i powertrioformat som trekker impulser fra teatersport og andre grener innen improvisasjonsteater. Tekst og musikk blir improvisert fram underveis. Publikum deltar med innspill som er med på å forme både hendelsesforløpet i konserten og musikken vi spiller, derfor vil ingen konserter bli like, verken i form eller innhold. Vårt utgangspunkt, i tillegg til vår bakgrunn som musikere og improvisatører, er en «verktøyboks» med ulike teknikker. En konsert vil gjerne bestå av flere «scener», og det er opp til scenens instruktør å velge hvilken teknikk som skal brukes. Instruktørrollen går på rundgang i gruppa. En scene kan bli kort eller lang, morsom eller trist, veldig bra eller... veldig dårlig. Og den sjansen er vi villige til å ta! Relevans for musikk og norsk. MUSIKK En skoletime Gymsal trinn Fotos: Kine Beate Øynes 21

22 MUSIKK Slidorama Elisabeth Fossan, Hayden Powell, Christian Aftret Eriksen, Daniel Herskedal Musikk i Nord-Trøndelag i samarbeid med Rikskonsertene Dette er et rykende ferskt band som består av fire trombonister. Her har vi trommet sammen musikere fra øverste hylle i Norge. De ønsker å presentere trombonen fra en ny vinkel. Dette er en instrumentbesetning som ikke er ofte å finne på konsertarenaen. Det vil bli en konsert der det ikke spilles bare streit musikk, men der kreativitet og kunstnerisk utfoldelse har fått rikelig med plass. Musikerne har komponert og arrangert all musikken selv, spesielt til denne konserten. De vil ta i bruk nye uttrykk som ikke har blitt gjort før. Improvisasjon og lek er en viktig del av denne konserten. Gjennom bruk av elektronikk vil musikerne skape nye lydunivers. Åpne ørene og la musikk og lydinntrykk inspirere Relevans for musikk. En skoletime Gymsal/auditorium trinn Petter Carlsen A Taste Of What s To come Petter Carlsen, Christer A. Cederberg og Wetle Holte Musikk i Nord-Trøndelag i samarbeid med Rikskonsertene Låtskriveren og gitaristen Petter Carlsen fra Alta er like jordnær som hekling og strikkede gensere, men hans musikk er både drømmende og svevende. Miksen av bakkekontakt og himmelske vokalprestasjoner er i ferd med å gjøre Petter til en av våre mest interessante artister. Han skriver nydelig neddempet popmelankoli og fremfører sitt eget materiale med en inderlighet og en tilstedeværelse som er sjelden selv i våre dager, og som har gjort at han i dag er en av plateselskapet EMI/ Virgins store satsinger fremover. Hans første album You Go Bird har fått fine kritikker overalt, og nå er tiden kommet til å presentere denne sjeldne sangfuglen også for skolene i Nord-Trøndelag. Relevans for musikk. En skoletime Gymsal/auditorium trinn 22

23 Fylkets DKS-team for grunnskolen: Gunhild Rikstad produsent kulturarv tlf Kristin Løseth Waade produsent musikk tlf Guri Krog Dodig turnélegger musikk og scenekunst tlf Samarbeidspartner Atle Fredagsvik produsent scenekunst tlf Mari Jarstein produsent scenekunst tlf Solveig Welde koordinator for videregående skole tlf

24 Samarbeidsparter: REGIONALT: Musikk i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkesbibliotek Stiklestad Nasjonale Kultursenter Muséet Midt Nord-Trøndelag Teater Midtnorsk Filmsenter Nord-Trøndelag fylkesgalleri NASJONALT: Rikskonsertene Norsk forfattersentrum Midt-Norge/Litteraturbruket Nasjonalmuseet for kunst arkitektur og design Norsk scenekunstbruk Film og kino ABM-utvikling Mer info på Den kulturelle skolesekken Vi leverer Svanemerkede trykksaker DesignTrykk AS - Nord-Trøndelag fylkeskommune Den kulturelle skolesekken, Kulturavdelingen Postboks 2560, 7735 Steinkjer.

Petter Carlsen A taste of what s to come

Petter Carlsen A taste of what s to come 2011 2012 F Petter Carlsen A taste of what s to come Petter Carlsen - vokal/gitar Christer A. Cederberg - gitar/bass/vokal Wetle Holte - Trommer/perkusjon Konsert for 8. - 10. årstrinn MUSIKERNE/PROGRAMMET

Detaljer

Slidorama - Slidorama

Slidorama - Slidorama DKS i Nord-Trøndelag Side 1 av 3 0 Faktaar Slidorama - Slidorama [Musikk I 8. trinn - 10. trinn] ~11 111..L Dette er et rykende ferskt band som består av fire trombonister. Her har vi plukket musikere

Detaljer

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing. Den er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Den musikalske regnbuen

Den musikalske regnbuen Den musikalske regnbuen - Arcoiris musical - Musikk kan være som regnbuen,den kan ha mange ulike farger. Men det er ikke sikkert alle ser de samme fargene samtidig. Klassetrinn: 1. - 7. klasse OM PROGRAMMET

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Vennskap. SISU perkusjonensemble. konsert for 1.-7. årstrinn

Vennskap. SISU perkusjonensemble. konsert for 1.-7. årstrinn Vennskap SISU perkusjonensemble konsert for 1.-7. årstrinn PROGRAMMET Vennskap er en intim og visuell konsert, der musikken forteller om vennskapets muligheter og besværligheter. Det er like viktig å lytte

Detaljer

Klassetrinn: 1. - 7. klasse

Klassetrinn: 1. - 7. klasse Foto: Jacob Martin Strid og forlaget Politisk revy Klassetrinn: 1. - 7. klasse Produsent: Scene Finnmark Produksjonsnummer: 112VY12 PROGRAMMET Diktsamlingen "Mustafas kiosk" er er en samling elleville

Detaljer

Rikskonsertenes Skolekonsertordning. Klangbein. Klassetrinn: 1. - 7. klasse Produsent: Scene Finnmark Produksjonsnummer: 113HY17

Rikskonsertenes Skolekonsertordning. Klangbein. Klassetrinn: 1. - 7. klasse Produsent: Scene Finnmark Produksjonsnummer: 113HY17 Klangbein Klassetrinn: 1. - 7. klasse Produsent: Scene Finnmark Produksjonsnummer: 113HY17 PROGRAMMET Klangbein fortelle historier ved bruk av musikalske og visuelle elementer. Konsertens språk veksler

Detaljer

Gode melodier Olav Kallhovd, piano Ola Fjellvikås, sang

Gode melodier Olav Kallhovd, piano Ola Fjellvikås, sang Gode melodier Olav Kallhovd, piano Ola Fjellvikås, sang Konsert for 1. - 7. årstrinn : Gode melodier PROGRAMMET Ola og Olav er på jakt etter den gode melodien. De har samlet ett knippe gode melodier som

Detaljer

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL

KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL Innholdsfortegnelse KOMPETANSEMÅL/ LÆRINGSMÅL - Etter 2.årstrinn... 3 MUSIKK... 3 Lytte:... 3 Musisere:... 3 NATURFAG... 3 NORSK... 3 SAMFUNNSFAG... 3 Kompetansemål etter 4. årstrinn... 4 MUSIKK... 4 Lytte...

Detaljer

Ugress. Konsert for 1. - 7. årstrinn

Ugress. Konsert for 1. - 7. årstrinn 2012 2013 Ugress Konsert for 1. - 7. årstrinn : Ugress programmet Ugress er et funky, filmatisk, og spennende pop-eletronika prosjekt, fra den gærne vitenskapsmannen og lyd-etterforskeren Gisle Martens

Detaljer

Klangbilde. Hva er musikk? Hva er ikke musikk? Går det an å spille til et bilde dere har laget? Denne gangen skal dere få bestemme dette selv.

Klangbilde. Hva er musikk? Hva er ikke musikk? Går det an å spille til et bilde dere har laget? Denne gangen skal dere få bestemme dette selv. Klangbilde Hva er musikk? Hva er ikke musikk? Går det an å spille til et bilde dere har laget? Denne gangen skal dere få bestemme dette selv. Konsert for 1. - 4/5.- 7. årstrinn Om programmet Hva er musikk?

Detaljer

Lyden av Munch. Hvordan ville det høres ut hvis maleriene fikk musikk? Konsert for 1. - 7. årstrinn

Lyden av Munch. Hvordan ville det høres ut hvis maleriene fikk musikk? Konsert for 1. - 7. årstrinn 2012 2013 Lyden av Munch Hvordan ville det høres ut hvis maleriene fikk musikk? Konsert for 1. - 7. årstrinn : Lyden av Munch Lyden av Munch Går det an å male et skrik? Det er en mann som har klart å male

Detaljer

Forord 2. Forankring Mål Organisering 4.1 Skolens kulturkontakt

Forord 2. Forankring Mål Organisering 4.1 Skolens kulturkontakt Innhold DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN... 1 1. Forord... 3 2. Forankring... 3 3. Mål... 3 4. Organisering... 3 4.1 Skolens kulturkontakt... 3 4.2 Samarbeide med lokale kunst- og kulturaktører... 4 4.3 Elevmedvirkning...

Detaljer

SONGS AND SWEET POTATOES

SONGS AND SWEET POTATOES SONGS AND SWEET POTATOES Jeg tenker at slik som livet er, slik er musikken. Musikken er full av stemninger, rytme og følelser. Den er noen ganger stillestående som en grå hverdagsmandag. Andre ganger fnisete

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN KOMMUNAL PLAN 2005 2008 Innhold DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN...1 1. Forord...3 2. Forankring...3 3. Mål...3 4. Organisering...3 4.1 Skolens kontaktperson...3 4.2 Samarbeide med

Detaljer

Blues for barna. Har du en dårlig dag, spill en blues, så blir det kanskje bedre? Konsert for 1. - 7. årstrinn

Blues for barna. Har du en dårlig dag, spill en blues, så blir det kanskje bedre? Konsert for 1. - 7. årstrinn 2012 2013 Blues for barna Har du en dårlig dag, spill en blues, så blir det kanskje bedre? Konsert for 1. - 7. årstrinn : Blues for barna programmet - Dette er en sang om sånne dager da du aldri skulle

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget produksjon for sal og scene

Elevbedrift i valgfaget produksjon for sal og scene Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB Essendropsgate 3, PB 5250 Majorstua],0303 Oslo 23 08 82 10 ue@ue.no www.ue.no Alle former for kunst skapes og formidles. Ulike uttrykksformer

Detaljer

Musikk på serbisk. Konsert for 1. - 7. årstrinn

Musikk på serbisk. Konsert for 1. - 7. årstrinn 2012 2013 Musikk på serbisk Visste du at de samme sangene som du pleier å synge, blir sunget rundt om i hele verden, men at de høres forskjellig ut i forskjellige land? Konsert for 1. - 7. årstrinn : Musikk

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Stor-Elvdal kommune Besøksadresse: Skoleveien 50 postadresse: 2480 Koppang telefon: faks: epostadresse: koppang.skole@storelvdal.kommune

Detaljer

Kim & Trym. med hjemlengsel og utferdstrang. Konsert for 1. - 7. årstrinn. Kim André Rysstad (sang) / Trym Bjønnes (sang, gitarer, perkusjon, loops)

Kim & Trym. med hjemlengsel og utferdstrang. Konsert for 1. - 7. årstrinn. Kim André Rysstad (sang) / Trym Bjønnes (sang, gitarer, perkusjon, loops) 2010 2011 Kim & Trym med hjemlengsel og utferdstrang Kim André Rysstad (sang) / Trym Bjønnes (sang, gitarer, perkusjon, loops) Konsert for 1. - 7. årstrinn : Kim & Trym programmet To unge musikere vokste

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget sal og scene

Elevbedrift i valgfaget sal og scene Elevbedrift i valgfaget sal og scene Alle former for kunst skapes og formidles. Ulike uttrykksformer i kunsten er i stadig utvikling og kan sprenge grenser. Samtidig bidrar kunst til å bygge broer mellom

Detaljer

Musikkfantasier - for solobratsj elektronikk og elever

Musikkfantasier - for solobratsj elektronikk og elever Musikkfantasier - for solobratsj elektronikk og elever Bergmund Waal Skaslien Konsert for 1. - 7. årstrinn PROGRAMMET Konserten vil være et tett på møte med en elastisk musiker som beveger seg i ulike

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Elverum kommune Besøksadresse: Kommunehuset Folkvang Lærerskolealleen 1 postadresse: 2409 Elverum telefon: 62433000

Detaljer

Lokal plan for Fet kommune. Den kulturelle skolesekken sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Lokal plan for Fet kommune. Den kulturelle skolesekken sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Lokal plan for Fet kommune Den kulturelle skolesekken 2016-2020 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1. Innledning. 2 2. Lokal organisering nettverk... 3 3. Tiltak fordelt

Detaljer

Bassoversveis. Jørun Bøgeberg. Konsert for 1. - 7. årstrinn

Bassoversveis. Jørun Bøgeberg. Konsert for 1. - 7. årstrinn 2012 2013 Bassoversveis Jørun Bøgeberg Konsert for 1. - 7. årstrinn : Bassoversveis Om programmet Denne musikalske fortellingen handler om gutten Lilleputt, som egentlig er en litt mutt og lat fyr, men

Detaljer

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle

Detaljer

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!!

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2013/14, grunnskole. Frist 1.12. 2012. Veiledning

Detaljer

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!!

Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Til kladd/forberedelse før innføring i elektronisk forslagsskjema. PS! Du kan ikke sende inn dette skjemaet!! Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2013/14, videregående skole. Frist 1.12. 2012. Veiledning

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015

ÅRSPLAN I MUSIKK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 ÅRSPLAN I MUSIKK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Ingen spesifikke læreverk Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet 2006 og vektlegger hva elevene skal

Detaljer

Verdens beste musikkvideo er en praktisk filmproduksjon, der elevene får delta i alle prosessene med å lage en musikkvideo.

Verdens beste musikkvideo er en praktisk filmproduksjon, der elevene får delta i alle prosessene med å lage en musikkvideo. Kompendium Verdens beste musikkvideo er en praktisk filmproduksjon, der elevene får delta i alle prosessene med å lage en musikkvideo. Målet med opplegget er å gi økt innsikt i en filmproduksjon, gjennom

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY 2016 2020 Innhold INNLEDNING ORGANISERING FOKUS OG INNHOLD LOKAL MÅLSETTING HANDLINGSPLAN ØKONOMI Budsjett 2016/17 Innledning: Mål for Den kulturelle skolesekken

Detaljer

Konsertinformasjon. Musikk fra en blå dal. Rikskonsertenes Skolekonsertordning. Turneen er et samarbeid mellom. Carl Petter Opsahl og Åsmund Reistad

Konsertinformasjon. Musikk fra en blå dal. Rikskonsertenes Skolekonsertordning. Turneen er et samarbeid mellom. Carl Petter Opsahl og Åsmund Reistad Konsertinformasjon Rikskonsertenes Skolekonsertordning Carl Petter Opsahl og Åsmund Reistad Musikk fra en blå dal Klassetrinn: 1.-7. Om programmet og musikerne Langt langt borte, dit du bare kan komme

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16 Beiarn kommune Skole- og barnehageavdelingen 8110 MOLDJORD Saksnr./Arkivkode 12/98 - A30 Sted MOLDJORD Dato 11.01.2012 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune skoleårene 2012/13 2015/16

Detaljer

Radio Musical. Frekvenser fra Bolivia og Peru. Utdanningsetaten. Oslo kommune

Radio Musical. Frekvenser fra Bolivia og Peru. Utdanningsetaten. Oslo kommune 2010 2011 Radio Musical Frekvenser fra Bolivia og Peru Edgar Albitres (Peru) - sang, fløyte, strengeinstrumenter, perkusjon, radio Hector Meriles (Bolivia) - sang, gitar, perkusjon Konsert for 1. - 7.

Detaljer

Opplæringstilbud Flekkefjord kulturskole

Opplæringstilbud Flekkefjord kulturskole Opplæringstilbud 2017 18 Flekkefjord kulturskole MUSIKK Gitar Gitar er et av kulturskolens mest populære instrumenter og skolen har mange gitarelever. Disse spiller alle sjangre innen gitarmusikken fra

Detaljer

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Mister Etienne in concert Her er lærerveiledningen til konserten Mister Etienne in Concert, skrevet av Etienne Borgers for barn mellom 6

Detaljer

Livets dans, Edvard Munch. Lyden av Munch. Hvordan ville det høres ut hvis maleriene fikk musikk? Konsert for 1. - 7. årstrinn

Livets dans, Edvard Munch. Lyden av Munch. Hvordan ville det høres ut hvis maleriene fikk musikk? Konsert for 1. - 7. årstrinn 2012 2013 Livets dans, Edvard Munch Lyden av Munch Hvordan ville det høres ut hvis maleriene fikk musikk? Konsert for 1. - 7. årstrinn : Lyden av Munch Lyden av Munch Det er en mann som har klart å male

Detaljer

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner )

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner ) Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: Musikk Trinn: 4 Lærer: Nils Harald Sør-Reime Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker, filmer, annet stoff..)

Detaljer

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN 2007 2009 Mål Den kulturelle skolesekken Å medvirke til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud Å legge til rette for at elevene

Detaljer

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing, og er eit samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Dirty Beasts Fryktelige dikt og traumatiske toner

Dirty Beasts Fryktelige dikt og traumatiske toner Dirty Beasts Fryktelige dikt og traumatiske toner Konsert for 1. - 7. årstrinn PROGRAMMET Dirty Beasts er en tverrfaglig produksjon som smelter sammen musikk, scenekunst og litteratur i én skolekonsert.

Detaljer

Årsplan i musikk for 3.trinn Læreverk: Musikkisum 3

Årsplan i musikk for 3.trinn Læreverk: Musikkisum 3 Årsplan i musikk for 3.trinn 2016-2017 Læreverk: Musikkisum 3 Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen.

Detaljer

TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2015-2016

TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2015-2016 TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2015-2016 EN KORT PRESENTASJON GENERELT FOR ALLE TILVALGSFAG Valget er for 3 år Alle elevene fra 8. årstrinn og ut ungdomsskolen skal ha 227 timer (a 60 min)

Detaljer

KJERKÅ Ein musikalsk arkitek-tur

KJERKÅ Ein musikalsk arkitek-tur KJERKÅ Ein musikalsk arkitek-tur Målgruppe: 8. 10. trinn. Om programmet KJERKÅ - ein musikalsk arkitek-tur Når var du sist i kirka? Var det på konsert? I bryllup? I klubben? Eller kanskje i gravferd? Noen

Detaljer

Periodeplan for FSK Kunst, kultur og kreativitet

Periodeplan for FSK Kunst, kultur og kreativitet Litt informasjon Førskoleklubben vil ha base på kjøkkenavdelingen dette barnehage året. Her vil alle få hver sin fasteplass ved bordene. Her er det god plass til å gjøre oppgaver, spise og leke. Rutinen

Detaljer

i Fredrikstad Opplevelser i 2013 Musikk, teater, film, litteratur, forestillinger, foredrag, vandring og verksteder.

i Fredrikstad Opplevelser i 2013 Musikk, teater, film, litteratur, forestillinger, foredrag, vandring og verksteder. Musikk, teater, film, litteratur, forestillinger, foredrag, vandring og verksteder. MUNCHiFREDRIKSTAD. i Fredrikstad Opplevelser i 2013 Forord Fotografiapparatet kan ikke konkurrere med pensel og palett

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Valgfag ved Varden ungdomsskole 2015-16

Valgfag ved Varden ungdomsskole 2015-16 Valgfag ved Varden ungdomsskole 2015-16 Valgfag Media og informasjon Liker du film? Er du interessert i bildemedier, digitale verktøy og redigering? Liker du å stå foran eller bak et kamera og er du interessert

Detaljer

Foto John Hughes/Rikskonsertene. Ila Auto. En konsert med bluegrassmusikk spilt av bandet Ila Auto. Konsert for 1. - 7. årstrinn

Foto John Hughes/Rikskonsertene. Ila Auto. En konsert med bluegrassmusikk spilt av bandet Ila Auto. Konsert for 1. - 7. årstrinn Foto John Hughes/Rikskonsertene Ila Auto En konsert med bluegrassmusikk spilt av bandet Ila Auto Konsert for 1. - 7. årstrinn : Ila Auto Om programmet Elevene får en livekonsert med fem musikere som gir

Detaljer

Powerimpro trinn og voksne

Powerimpro trinn og voksne Powerimpro 1.-10. trinn og voksne Powerimpro er et band som opererer i skjæringspunktet mellom teaterimprovisasjon og musikk. Uten settliste, låter, tekster eller manus vil likevel stilartene bandet boltrer

Detaljer

Det kunstneriske teamet bak musikalen

Det kunstneriske teamet bak musikalen Thale Kvam Olsen, 29 år Scenograf, kostymedesigner og trønder i sjela. Jeg er utdannet kostymedesigner fra Kunsthøgskolen i Oslo, og har jobbet som kostymedesigner og scenograf siden 2012, da jeg også

Detaljer

Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2014/15, videregående skole.

Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2014/15, videregående skole. Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2014/15, videregående skole. Veiledning for utfylling, se vår nettside: http://www.dksnordtrondelag.no/pub/nordtrondelag/main/?aid=10629&cid=5848 1. Tittel på produksjon

Detaljer

«Det gjemmer seg i deg»

«Det gjemmer seg i deg» TITTEL «DET GJEMMMER SEG I DEG» En DKS-produksjon for 1. trinn, med Visuelle kunstfag og Drama som fagområde. Laget av kunstpedagoger fra Bodø kulturskole: Janne Vik Lossius, Henriette Nilssen Bakken,

Detaljer

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole OG Fagplan Tromsø Kulturskole Alle skal lykkes Utarbeidet høst 2008 Red: Janne A. Nordberg Teamkoordinator kulturlek og verksted Fagplan kulturlek og verksted Side 2 Forord Norsk Kulturskoleråd bestemte

Detaljer

Program. Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010

Program. Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010 Program Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010 Handlingsplan DKS Bodø Den kulturelle skolesekkens mål: Sikre et profesjonelt kulturtilbud til alle elever i grunnskolen Legge til rette for at elever i grunnskolen

Detaljer

Årsplan Musikk 1. kl Byskogen skole 2012/2013

Årsplan Musikk 1. kl Byskogen skole 2012/2013 Årsplan Musikk 1. kl Byskogen skole 2012/2013 Musikk Formål med faget Alle barn, unge og voksne i vårt samfunn har et forhold til musikk. Musikk brukes i mange forskjellige sammenhenger og har dermed ulike

Detaljer

Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no

Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no Den kulturelle skolesekken i Østfold Håndbok for kulturkontaktene Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no en liten håndbok for kulturkontaktene i Østfold Den kulturelle skolesekken er en

Detaljer

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Mister E in concert Her er lærerveiledningen til konserten Mister E in Concert, skrevet av Etienne Borgers for barn mellom 6 og 12 år. Det

Detaljer

Omvisning på utstillingen Kurt Johannessen - BLU i Bergen Kunsthall

Omvisning på utstillingen Kurt Johannessen - BLU i Bergen Kunsthall KURT JOHANNESSEN En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen med oppgaver i barnehagen og omvisning i Bergen Kunsthall på utstillingen BLU laget av Kurt Johannessen. - Søre Skogvei barnehage

Detaljer

PERIODEPLAN 5. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 45-47

PERIODEPLAN 5. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 45-47 PERIODEPLAN 5. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 45-47 Dette skal vi gjøre! NAVN: OVERORDNET TEMA: KUNST OG KULTUR PRAKTISK INFORMASJON: Vi er ferdig med nasjonale prøver. Vi kommer til å ha gangeprøve hver fredag.

Detaljer

UKE MÅL TEMA ARBEIDSFORM VURDERING 34 35 36 37 38 39 40

UKE MÅL TEMA ARBEIDSFORM VURDERING 34 35 36 37 38 39 40 ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 3. TRINN 2015/2016 Læreverk: Musikkisum og sanghefte UKE MÅL TEMA ARBEIDSFORM VURDERING 34 35 36 37 38 39 40 Kunne holde en jevn puls i ulike tempi Kunne imitere og improvisere over

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Løten kommune Besøksadresse: Kildevegen 1 postadresse: Postboks 113 telefon: 62564000 faks: 62564001 epostadresse:

Detaljer

AKTIVITETSTILBUD FOR AKS KORSVOLL SKOLE

AKTIVITETSTILBUD FOR AKS KORSVOLL SKOLE AKTIVITETSTILBUD FOR AKS KORSVOLL SKOLE Velkommen til første trinn på Korsvoll Aktivitetsskole. Basen heter Solstua. Vi har laget et bra kurstilbud som vi kommer til å gjennomføre her på Solstua. Kursene

Detaljer

Klangbilde. Hva er musikk? Hva er ikke musikk? Går det an å spille til et bilde dere har laget? Denne gangen skal dere få bestemme dette selv.

Klangbilde. Hva er musikk? Hva er ikke musikk? Går det an å spille til et bilde dere har laget? Denne gangen skal dere få bestemme dette selv. Klangbilde Hva er musikk? Hva er ikke musikk? Går det an å spille til et bilde dere har laget? Denne gangen skal dere få bestemme dette selv. Konsert for 1. - 7. årstrinn Om programmet Hva er musikk? Hva

Detaljer

Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2015/16, videregående skole.

Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2015/16, videregående skole. Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2015/16, videregående skole. Veiledning for utfylling, se vår nettside: http://www.dksnordtrondelag.no/ Frist for innsending 1. november 2014. Dette skjemaet består

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 4. TRINN HØSTEN 2015

ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 4. TRINN HØSTEN 2015 ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 4. TRINN HØSTEN 2015 Faglærer: Anne Marte Urdal/Ruben Elias Austnes Uke MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING 35-37 Kunne framføre sang, spill og dans i samhandling med Kunne beherske

Detaljer

SMÅKUNSTFESTIVAL 2015

SMÅKUNSTFESTIVAL 2015 SMÅKUNSTFESTIVAL 2015 KUNST FOR DE MINSTE - SEMINAR FOR DE VOKSNE Vi har gleden av å presentere 3 nydelige, visuelle forestillinger i forbindelse med Småkunstfestivalen 21. til 23.09. Book nå. Her blir

Detaljer

LOKAL KULTUR TIL SMÅ RANVÆRINGA

LOKAL KULTUR TIL SMÅ RANVÆRINGA Kirkebakken barnehage LOKAL KULTUR TIL SMÅ RANVÆRINGA KORT OM PROSJEKTET Kirkebakken kulturbarnehage ønsker å gi barna innspill og opplevelser hentet fra deres nærmiljø slik at de blir bevisste sin egen

Detaljer

Plan for Den kulturelle skolesekken

Plan for Den kulturelle skolesekken Plan for Den kulturelle skolesekken Gildeskål kommune 2012/13 2015/16 1.0 Innholdsfortegnelse 1.0 Innholdsfortegnelse Side: 2 2.0 Innledning Side: 3 3.0 Den kulturelle skolesekken i Gildeskål kommune Side:

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK TRINN BREIVIKBOTN SKOLE

ÅRSPLAN I MUSIKK TRINN BREIVIKBOTN SKOLE ÅRSPLAN I MUSIKK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Ingen spesifikke læreverk Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet 2006 og vektlegger hva elevene skal

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 4. TRINN 2017/2018

ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 4. TRINN 2017/2018 ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 4. TRINN 2017/2018 Uke MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING 34 35 Kunne framføre sang, spill og dans i samhandling med andre Sang, sangleker og klappeleker Lære sanger fra ulike kultur-

Detaljer

Forslag til DKS Nord-Trøndelag For veiledning og nettskjema for innmelding, se «For utøvere og produsenter» på www.dksnordtrondelag.no.

Forslag til DKS Nord-Trøndelag For veiledning og nettskjema for innmelding, se «For utøvere og produsenter» på www.dksnordtrondelag.no. Forslag til DKS Nord-Trøndelag For veiledning og nettskjema for innmelding, se «For utøvere og produsenter» på www.dksnordtrondelag.no. Eventuelle spørsmål rettes til Irene.Rosenblom@ntfk.no (grunnskole)

Detaljer

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU.

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. KURT JOHANNESSEN En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. - Den Kulturelle Bæremeisen - Høsten 2010 - Mia Øquist

Detaljer

Salt-stæmma. Salt-stæmma

Salt-stæmma. Salt-stæmma Salt-stæmma prosjektbeskrivelse Salt-stæmma Salten Kultursamarbeid Idé Produsere en forestilling i musikalform som skal knyttes til barn og unges Saltenidentitet i forbindelse med åpningen av STORMEN

Detaljer

Lys og skygge, gresk mytologi Stjerner og planeter. Eventyr og alver

Lys og skygge, gresk mytologi Stjerner og planeter. Eventyr og alver Plan for scenekunst, 2009-2010 Temaet vi jobber med dette skoleåret har vi kalt: Himmeldryss! Dette inneholder bl.a.: Gresk mytologi, eventyr, alver, stjerner og planeter Emne: Kunst Eventyr om alven og

Detaljer

AKTIVITETSTILBUD AKS KORSVOLL Trollhulen

AKTIVITETSTILBUD AKS KORSVOLL Trollhulen AKTIVITETSTILBUD AKS KORSVOLL Trollhulen Velkommen til Trollhulen, basen for 2.trinn. Dette er en presentasjon av vårt kurstilbud. Kursene er gratis og de vil foregå i kjernetiden mellom kl.14.30 og 16.15.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI 2013. Hei alle sammen! Mai måned har vært en spennende måned. Vi har gjort så mange kjekke ting og dagene fyker av gårde. Det nærmer seg sommer og vi har hatt noen nydelige

Detaljer

BOKBAMSEN ØNSKER DEG VELKOMMEN 15. - 18. OKTOBER I HOKKSUND

BOKBAMSEN ØNSKER DEG VELKOMMEN 15. - 18. OKTOBER I HOKKSUND 2014 BOKBAMSEN ØNSKER DEG VELKOMMEN 15. - 18. OKTOBER I HOKKSUND 1 VELKOMMEN TIL LESELYSTFESTIVALEN I ØVRE EIKER 2014! Leselystfestivalen er barnas egen festival. I år er vi stolte av å kunne presentere

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Kim Stian Gjerdingen Bakke

Kim Stian Gjerdingen Bakke Velkommen inn! Har du lyst til å spille i band, spille klarinett, piano, trekkspill, cello, trompet eller trommer? Vil du lære å tegne og male? Eller har du mer lyst til å synge i kor, danse eller spille

Detaljer

Årsplan i Sal & scene 10. trinn 2016/17. Faglærere: Line Vibeke Kringlebotn, Elisabeth Nilsen og Tina Opdal

Årsplan i Sal & scene 10. trinn 2016/17. Faglærere: Line Vibeke Kringlebotn, Elisabeth Nilsen og Tina Opdal Årsplan i Sal & scene 10. trinn 2016/17 Faglærere: Line Vibeke Kringlebotn, Elisabeth Nilsen og Tina Opdal Formål Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til

Detaljer

Muntre Musikanter. Merethe Camilla By- Gaute Schrøder- Martin Våland

Muntre Musikanter. Merethe Camilla By- Gaute Schrøder- Martin Våland 2009 Muntre Musikanter Merethe Camilla By- Gaute Schrøder- Martin Våland - Lars Erik Krokstrand Muntre Musikanter 2009 Torbjørn Egners viser i Bluegrassdrakt Med utgangspunkt i kjente viser av Thorbjørn

Detaljer

Frevo. gitarhelter. Artist - instrument. Konsert for 8. - 10. årstrinn. Utdanningsetaten. Oslo kommune

Frevo. gitarhelter. Artist - instrument. Konsert for 8. - 10. årstrinn. Utdanningsetaten. Oslo kommune 2010 2011 Frevo gitarhelter Artist - instrument Konsert for 8. - 10. årstrinn Oslo kommune Utdanningsetaten : Frevo programmet Hva kjennetegner en gitarhelt? Et kjent riff? Må man være en god gitarist

Detaljer

Panamahatten. En rytmisk fortelling. Artist - instrument. Konsert for 8. - 10. årstrinn

Panamahatten. En rytmisk fortelling. Artist - instrument. Konsert for 8. - 10. årstrinn 2010 2011 Panamahatten En rytmisk fortelling Artist - instrument Konsert for 8. - 10. årstrinn : Panamahatten programmet Roald Dahl (1916-1990) ble født i Wales av norske foreldre. Han vokste opp i Storbritannia,

Detaljer

ÅRSPLAN Øyslebø oppvekstsenter. Fag: Musikk. Lærer: Nils Harald Sør-Reime. Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..)

ÅRSPLAN Øyslebø oppvekstsenter. Fag: Musikk. Lærer: Nils Harald Sør-Reime. Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: Musikk Trinn: 1.-2. Lærer: Nils Harald Sør-Reime Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker, filmer, annet stoff..)

Detaljer

Program. Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010

Program. Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010 Program Den Kulturelle Skolesekken 2009/2010 Handlingsplan DKS Bodø Den kulturelle skolesekkens mål: Sikre et profesjonelt kulturtilbud til alle elever i grunnskolen Legge til rette for at elever i grunnskolen

Detaljer

1/7. Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2015/16, grunnskole. 1. Tittel på produksjonen (evt. arbeidstittel)

1/7. Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2015/16, grunnskole. 1. Tittel på produksjonen (evt. arbeidstittel) Forslag til DKS Nord-Trøndelag skoleåret 2015/16, grunnskole Frist for innsending 1. november 2014. Veiledning for utfylling, se www.dksnordtrondelag.no. Dette skjemaet består av 39 punkter/spørsmål. NB!

Detaljer

Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter Musisere - Musikalske opplevelser - Klappeleker - Rytmeleker - Musikalsk hukommelse

Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter Musisere - Musikalske opplevelser - Klappeleker - Rytmeleker - Musikalsk hukommelse Fag: Musikk Klassetrinn: 1.klasse Skoleåret: 2016/2017 Lærer: Liv Hemnes Mørch Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter 34-42 e - Klappeleker - Lytte til og fortelle om lyder i dagliglivet

Detaljer

SONGS AND SWEET POTATOES

SONGS AND SWEET POTATOES 2012 2013 SONGS AND SWEET POTATOES Jeg tenker at slik som livet er, slik er musikken. Musikken er full av stemninger, rytme og følelser. Den er noen ganger stillestående som en grå hverdagsmandag. Andre

Detaljer

SONGS AND SWEET POTATOES

SONGS AND SWEET POTATOES 2009 2010 SONGS AND SWEET POTATOES Jeg tenker at slik som livet er, slik er musikken. Musikken er full av stemninger, rytme og følelser. Den er noen ganger stillestående som en grå hverdagsmandag. Andre

Detaljer

Årsplan i Sal & scene 8. trinn 2016/17

Årsplan i Sal & scene 8. trinn 2016/17 Årsplan i Sal & scene 8. trinn 2016/17 Faglærere: Line Vibeke Kringlebotn, Ida Skaret Fjøseide og Tina Opdal Formål Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til

Detaljer

Carl Gunnar Eltervåg & Tony Waade

Carl Gunnar Eltervåg & Tony Waade Carl Gunnar Eltervåg & Tony Waade Bestillingstilbud til 1.-7. klasse side 1 Om produksjonen Musikkvideoskolen er en dramabasert produksjon der elevene får være popstjerner og skuespillere i sin egen musikkvideo.

Detaljer

PERIODEPLAN 5. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 48-51

PERIODEPLAN 5. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 48-51 PERIODEPLAN 5. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 48-51 Dette skal vi gjøre! NAVN: OVERORDNET TEMA: KUNST OG KULTUR PRAKTISK INFORMASJON: HUSK festen vår onsdag 26.november kl. 18.00. Det blir en skikkelig talentpresentasjon

Detaljer

Eventyrlørdag (Ref #1308053796602)

Eventyrlørdag (Ref #1308053796602) Eventyrlørdag (Ref #1308053796602) Søknadssum: 50000 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og kulturhus / 982766184 Postboks

Detaljer

Morgensamling Mykje skole. Mål og mening

Morgensamling Mykje skole. Mål og mening Morgensamling Mykje skole Mål og mening Fra lærings- Bakgrunn: Ansvar: plakaten: Mykje skole skal: gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Trysil kommune Besøksadresse: Storvegen 5 postadresse: Pb 200, 2421 Trysil telefon: 62457700 faks: epostadresse:

Detaljer

Mål fra lokal læreplan Tid Emne, læremidler og organisering Vurdering Kunne beherske et sangreportoar fra ulike sjangere og synge med

Mål fra lokal læreplan Tid Emne, læremidler og organisering Vurdering Kunne beherske et sangreportoar fra ulike sjangere og synge med Sunde skole Fag/klasse/årstall HELÅRSPLAN MUSIKK 4.TRINN Mål fra lokal læreplan Tid Emne, læremidler og organisering Vurdering Kunne beherske et Uke 35-40 Tema: Sanger- kjente og ukjente. Forberede blokkfløytespill.

Detaljer