Årsplan 2014 Blaker barnehage. Vedtatt av Samarbeidsutvalget i Blaker barnehage.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2014 Blaker barnehage. Vedtatt av Samarbeidsutvalget i Blaker barnehage."

Transkript

1 Årsplan 2014 Blaker barnehage Vedtatt av Samarbeidsutvalget i Blaker barnehage.

2 FORORD Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Blaker barnehage, samtidig som den skal formidle mål og innhold i barnehagen, og gi foreldrene innsikt i barnehagehverdagen. Den er også et utgangspunkt for foreldremedvirkning. Planen er utarbeidet og baserer seg på lov om barnehager, Rammeplanen, vår egen fagplan og virksomhetsplanen. Årsplanen gjelder fra: 1. januar Den skal revideres innen Vi har utarbeidet en fagplan som bygger på Rammeplanen. Denne fagplanen er bygd opp som en progresjonstrapp, og synliggjør hva barn i Blaker barnehage skal ha fått kunnskap om og erfaring med. Denne fagplanen er grunnlaget for all pedagogisk virksomhet i Blaker barnehage. Vi utarbeider periodeplaner for åtte uker om gangen. Periodeplanen er et arbeidsverktøy for personalet, men også en informasjonskilde for foreldre. Periodeplanen synliggjør alle fagområdene, og viser hvilke temaer vi skal arbeide med. Personalet utarbeider månedsplaner og mer detaljerte planer for innhold og mål, tilpasset de ulike aldersdelte gruppene. Månedsplanene sendes hjem i forkant av ny måned. I arbeidet med sosial kompetanse bruker vi blant annet Hjertevekst som metode. Vi gir en beskrivelse av Hjertevekst på side 12 i Årsplanen. Vi avholder brukerundersøkelse hvert år. Årsplan 2 Blaker barnehage

3 INFORMASJON OM BLAKER BARNEHAGE Blaker barnehage ligger landlig til, omgitt av jorder og spredt bebyggelse. Utelekeplassen er stor og skjermet for trafikk, den er opparbeidet og beplantet. Barnehagen har vært i drift siden august Styrer: Hjemmeside: Åpningstider: Søknadsskjema: Bodil Moe, Kl 7.00 til kl Vi er oppe hele sommeren, da har vi sammenslåing med Camemberten barnehage. Dette er en privat barnehage. Vi har åpent i romjula. Før påske har vi stengt onsdag før skjærtorsdag. Se kommunens hjemmeside Måltider: Frokost kl Lunsj kl ettermiddagsmat kl Planleggingsdager: Oppholdstid og priser: Adresse Vi har 5 planleggingsdager i året, da er barnehagen stengt. Vi har planleggingsdager torsdag 2.januar, fredag 2. mai, 14. og 15. august og 7. november Se kommunens hjemmeside Svarstadvegen 9, 1925 Blaker Telefonnr:

4 OVERSIKT OVER PERSONALET I BLAKER BARNEHAGE Hege Udnæs Hoel enhetsleder, pedagogisk leder for revegruppa ( 5 åringer), 100% Kristin Kaas pedagogisk leder, ekorn og haregruppa ( 3-4 åringer), 1000% Anne Caroline Sandaker Harefallet pedagogisk leder, mus ( 1-2 åringer), 100% Marit Bollom Baarli barne- og ungdomsarbeider, baseleder for ekorn, 100% Vivian Tollefsen barne og ungdomsarbeider, baseleder for hare, 100% Tine Johansen barne og ungdomsarbeider, baseleder for rever, 100% Ingunn Nygård barne og ungdomsarbeider, baseleder for mus, 100% Jorun Smedsrud assistent, mest på musegruppa, 50% Bodil Moe virksomhetsleder, 100% Årsplan 4 Blaker barnehage

5 DAGSRYTMEN Hva skjer Når Hvordan / hva gjør den voksne Hvorfor Hvem Barnehagen åpner Kl Barn tas imot i garderoben av en voksen. Barna velger hva de ønsker å gjøre. Rolige aktiviteter og hverdagslige gjøremål ( vaske håndklær og lignende). Frokost Fra ca kl Barn og voksne spiser frokost sammen. De barna som har spist frokost hjemme, leker der de vil. Frokosten avsluttes De barna som kommer etter kl og ønsker å spise frokost kan gjøre det. Lek og aktiviteter Ute og inne Barna velger aktiviteter etter ønske. Småbarn går inn til seg på sin avdeling innen kl De voksne er fordelt på aktivitetsrommene, og deltar i barnas lek og aktivitet. Vi rydder hver dag kl og har garderobesamling fram til kl 11. Samlinger Fra kl 9.15 Vi har utedag hver mandag. Denne dagen er også turdag. Vi har satt opp lavvo ved turstedet til hare og revegruppa. Lavvoen gir mulighet for å spise og oppholde seg under tak. Musegruppa har formingsaktiviteter når de andre er på tur. Vi har aldersdelte samlinger tirsdag, onsdag og fredag. Annen hver fredag har vi fellessamling i det store rommet. Innholdet i disse samlingene tilpasses alder og modning, og bygger på minstestandarden for kommunikasjon, språk og tekst, samt vår egen fagplan. Fredagsdans er en av aktivitetene. Ledet av en voksen, dans og bevegelse til musikk. Ønsker en rolig start på dagen. Fellesskap og hyggelig start på dagen. Viktig at barna spiser frokost, og får gode vaner. Barnas egne ønsker og behov i fokus. Fordelingen av de voksne gjør at man sikrer at det er en voksne der barna er, som igjen gir barna trygghet. Pedagogisk tilrettelagte aktiviteter for barn i samme alder. Vi varierer dagene for hinderløype og lesestunder noe, slik at de med redusert oppholdstid også får et variert tilbud. Formell / uformell læring. Fellesskapsfølelse og fellesopplevelse. Tidlig vakt Tidlig vakt Alle Alle Før lunsj er det fire barn som hjelper til å dekke bord. De yngste barna kommer inn til lunsj når de har vært ute på formiddagen. De spiser sammen med de andre. Hovedmåltid Ca kl Barna spiser sammen med tilknytningsperson i basegruppene. ( rød, gul, grønn og blå ), på sitt bord. Barna har ansvarsoppgaver som borddekkere og sitter på faste plasser. Det legges vekt på: God tid God dialog barn-barn, barn-voksen Bordskikk Trening i begreper osv. Fellesskapsfølelse og god trening i sosial samhandling. Vi har fokus på Hjertevekstverdiene. Sikrer at barna føler de blir sett og hørt, og at de er en viktig del av gruppa. Alle Årsplan 5 Blaker barnehage

6 Hva skjer Når Hvordan / hva gjør den voksne Hvorfor Hvem Påkledning Lek ute Avkledning De voksne vurderer sammen med barna hva det er lurt å ha på seg. De voksne motiverer barna til å kle på seg selv, og be om hjelp ved behov. Barna velger lek og aktivitet selv. De voksne legger til rette for og deltar i leken, og observerer. Rydding av uteleker kl Barna kler av seg etter utelek og rydder klær på plass. De voksne motiverer. Bleieskift og stell. Ettermiddagsmat Ca kl Barna spiser frukt/matpakke. Vi spiser ute vår og sommer, og inne høst og vinter. De voksne fordeler seg der barna sitter. Lek. De voksne fordeler seg der barna er. Selvstendighetstrening Begrepstrening Dialog barn voksen, samspill Barna skal ha glede av å være ute i all salgs vær. Gir mulighet til allsidig aktivitet. Selvstendighetstrening Begrepstrening Dialog barn voksen, samspill Alle Alle Alle Mellomvakt og seinvakt. Barnehagen stenger Kl Barn og voksne rydder, lukker vinduer, trekker ut kontakter osv, og gjør barnehagen klar for en ny dag. Barnehagedagen er over Seinvakt Årsplan 6 Blaker barnehage

7 FAGPLANEN Fagområdet Mus 1-2 år Ekorn 2-3 år Harer 3-4 år Rever 5-6 år Mål: Kap. 3.7 side 42 i Rammeplanen Antall, rom og form Sansene Lokalisering Orientere seg i rommet Geometriske former Farger Sortere/systematisere Begynne å se på mengden 1-3. puslespill Farger Geometriske former Matematiske begreper og preposisjoner Tallrekka 1-5 Størrelser Sortere og systematisere Puslespill og spill Hvor mange år er jeg? Geometriske former Matematiske begreper Tallrekka 1-10 Hvor mange er Spill-spillregler Mål Vekt, tung og lett Avstand Tid Mønster Sortere og systematisere Virkemidler og metoder: Antall, rom og form Orientere seg i rommet Sansene: Orientere seg i rommet Geometriske former: Firkant, trekant, sirkel Farger: Rød, gul, grønn og blå Sortere: Stor, liten, farger, rydde Tallrekka: telle til 3, begrepet 3 Puslespill: innpasningsspill Orientere seg i rommet Bruke konkreter for å sortere og sammenligne, og for og bli kjent med mengdene 1-5. Begrepene:over, under, foran og bak, Tallrekka 1-5 Stille på rekke Rydde Få erfaring med flere farger. Orientere seg i rommet Bruke konkreter for å sortere og sammenligne, og for og bli kjent med mengdene Tallrekka 1-10 Plassering-orientering Begreper: over, under, i dag, i morgen Stille på rekke Mål: Kap 3.2 i Rammeplanen side 35 Kropp, bevegelse og helse Bli kjent med egen kropp Rytme Begynnende kroppslig bevissthet Sansene Rytme Motorikk Klær-påkledning Ute og innelek Kjønn Rytme Videreutvikle kroppslig bevissthet Begynnende kunnskap om kroppen Kosthold Selvstendighet ved påkledning Gym på Haugtun Hinderløype Lek med ball Rytme Selvstendighet ved påkledning og begynnende kunnskap og erfaring med hva man har på i ulikt vær. Lek med ball Kosthold og matvaner Videreutvikle kunnskap om kroppen Kroppslig bevissthet Rytme Årsplan 7 Blaker barnehage

8 Fagområdet Mus 1-2 år Ekorn 2-3 år Harer 3-4 år Rever 5-6 år Virkemidler og metoder: Kropp, bevegelse og helse Enkle sanger med bevegelse Bli kjent med egen kropp. Hode Mage Armer Bein Fingre Tær Øve på å vaske hender Bevegelse til musikk Vite hva kroppsdelene heter, og hvor vi har dem. Jeg er meg Sansene: smak, hørsel, syn, lukte og føle Rytme: bevege seg etter musikk Rim og regler. Hinderløype, inne og ute Utelek: Sykle Klatre Skli Lek med ball: Trille-kaste-sparke Begynne å øve seg på å kle på seg. Øve på å vaske hender før mat og etter dobesøk Gym Hinderløype, ute og inne Turer: sløyfa Gulfen, kirken, Skansen være ute oppmuntre til et sunt kosthold Grønnsaker Frukt Vaske hender før mat og etter dobesøk Tur til Lavvo og revehiet Vær og klær Oppmuntre til å kle på seg selv Gym Hinderløype, ute og inne Fast tursted og dag Lavvo være ute oppmuntre til et sunt kosthold Vær og klær Mål: Kap 3.4 side 38 I Rammeplanen Natur, miljø og teknikk Bli kjent med uteområdet i barnehagen Vannlek, inne og ute Utvikle glede og evne til undring Oppleve å bli tatt bilde av Begynne å utvikle respekt for naturen. Blomster Undre seg Årstidene Gå på tur Sanseopplevelser Vannlek Oppleve å bli tatt bilde av Se på bilder Ta bilder Videreutvikle respekt for naturen Se ting spirer Trekkfugler haren Frukt Bær husdyr Se på forbokstaven sin Ha med kamera på tur Begynne å bli kjent med Paint Ta bilder Ha lagd en bildeutstilling Undre seg over ulike fysikkforsøk Videreutvikle respekt for naturen Fra jord til bord: Poteter Korn Bær Frukt Husdyr og dyr Skru på pc n Lyd / IKT Skrive navnet sitt Bli kjent med word Undre seg over ulike fysikk forsøk Virkemidler og metoder: Natur, miljø og teknikk Uteområdet i barnehagen Regn Snø Respekt for naturen: Se på det som gror. Undre seg. Hestehov, hvitveis, løvetann Uteværing Tur Bruke digitale verktøy til for Respekt for naturen. Bli kjent med ulike miljøværntiltak: -kildesortering Årsplan 8 Blaker barnehage

9 Fagområdet Mus 1-2 år Ekorn 2-3 år Harer 3-4 år Rever 5-6 år Sol Blomster Insekter/småkryp Gå tur Årstidene: Oppleve forandringene i naturen Kjenne på at det blir varmt/kaldt Påkledning Bruke kameraet: Se på bilder Ta bilder Sanseopplevelser: Føle, se høre, lukte, smake eksempel å lage pynt til bursdagkroner Undre seg over forandringer i naturen Bær og frukt Trekkfugler -forsøk med kompostering -energisparing -døgnet, lys og mørke. sol og måne Sanseopplevelser Mål: Kap 3.1 side 34 i Rammeplanen Kommunikasjon, språk og tekst. Bildebøker Rim og regler Sangleker Snakkepakke Den voksne må hele tiden se etter mimmik og det nonverbale- vår oppgave er å bekrefte, benevne og gjenta. Begreper Rim og regler Sangleker Billedbøker med enkel tekst Snakkepakka Bekrefte, benevne og gjenta Dialog og samhandling TRAS Fortellinger/historier Rim og regler Sang Preposisjoner som: på, ved, under, over, gjennom, mellom og i. Samtale ut fra fortelling, opplevelser, følelser Videreutvikle begrepsforståelse Rollelek Lek med ord Dialog og samhandling TRAS Dialog og samhandling Tekstskaping Gjenkalle Presentere for hverandre Bokstaver Begrepsforståelse Fortellinger/historier Litteratur Skrive navnet sitt TRAS Rim og regler Virkemidler og metoder: Kommunikasjon, språk og tekst Bruke bøker Enkle sanger med bevegelse Sanger om dyr Snakkepakka Bruke bilder og pekebøker. Benevne Rim og regler Bildebøker Sanger med bevegelser Snakkepakka Rim og regler Bruke det verbale språket i samhandling med andre snakkepakka Lage lottospill Litteratur Rim og regler lydbøker Bruke det verbale språket i samhandling med andre Lage historier og skrive dem på pc sammen med en voksen Snakkepakka Lage lottospill Litteratur: Fortsettelsesbøker Lydbøker Mål: Kap 3.5 side 39 i Rammeplanen Bli kjent med hverandre Medmenneskelighet Tradisjoner Hjertevekst Medmenneskelighet Tradisjoner Medmenneskelighet Høytider-jul Kirken Medmenneskelighet Høytider-jul og påske Kirken Årsplan 9 Blaker barnehage

10 Fagområdet Mus 1-2 år Ekorn 2-3 år Harer 3-4 år Rever 5-6 år Etikk, religion og filosofi Hjertevekst Undring og refleksjon Samhandling Hjertevekst Begynne å få kjennskap til konfliktløsing Hjertevekst Begynne å få kjennskap til konfliktløsing Virkemidler og metoder: Etikk, religion og filosofi Være sammen med andre Leke ved siden av andre Se på andre Lytte til andre Deltar i tradisjoner Hjertevekst Begynnende rollelek Lytte til andre Se på andre Delta i tradisjoner Tradisjoner: Hvorfor feirer vi jul? Utvikle respekt for andre Vennskap Ensomhet Hjertevekst Oppmuntre til samtaler, om mellommennesklige forhold Hvorfor feirer vi jul? Påske Utvikle respekt for andre Hjertevekst Dele-gir julegave til Frelsesarmeens julegryte Oppmuntre til samtaler om mellommennesklige forhold Mål: Kap 3.3 side 36 i Rammeplanen Kunst, kultur og kreativitet Få erfaring med at hånda er et skapende redskap Utkledningsutstyr Enkle rytmeinstrumenter Begynne å få erfaring med ulike verktøy og redskaper, for eksempel malepensel, Begynne å få erfaring med ulike materialer, harde og myke Tove med ull Erfaring med ulike rytmeinstrumenter Farger-male-blande farger Underholdning til sommerfest Få erfaring med saks og lim. Utkledning Karneval Videreutvikle erfaringene med ulike verktøy og redskaper Tove med ull Vev Instrumenter Dans Sangleker-barnekultur Regnbuekoret Aktive kunstnere Rolleteater Karneval Underholdning til sommerfest Materialvalg Veve Sy Tove med ull Metoder og virkemidler: Kunst, kultur og kreativitet Sanger med enkle bevegelser Modelleire Trolldeig-former Fingermaling Utkledningsutstyr til enkel rollelek: Vesker, sko, sjal Lage lyd lytte Male, lime Rive, klippe Tegne med fargeblyanter, fargestifter Modelleire/trolldeig Hard/myk bomull/stein Rytmeinstrumenter Trommer og rytmeinstrumenter Ta staffeliene ut Fargelære Utkledningstøy Forme bokstavene sine av ulikt materiale Lage utstillinger Trommer og rytmeinstrumenter Lære sangleker Ta staffeliene ut Fargelære-hva skjer når vi blander farger? Veve-også på noe annet enn vanlig vev Årsplan 10 Blaker barnehage

11 Fagområdet Mus 1-2 år Ekorn 2-3 år Harer 3-4 år Rever 5-6 år Mål: Kap 3.6 side 41 i Rammeplanen Nærmiljø og samfunn Virkemidler og metoder: Nærmiljø og samfunn Meg selv Familien Barnehagen Barns medvirkning Lavvoen utemorådet Meg selv, og min familie Mor, far og søsken Barnehagen utenfor gjerdet Kjønn Barns medvirkning Kjønn: Gutt, jente. Hvem er hva? Barns medvirkning: Barnehagen utenfor gjerde: Postkassa, jordet, Haugtun Se andre Vente på tur Høre på andre 17.mai Voksne må respektere barns syn Bygda vår, Skansen, kirken, Likestilling Kjønn Barns medvirkning Blaker-bygda vår Synliggjøre medvirkning. Bli kjent i nærområdet: Camemberten barnehage Haugtun skole Banken Gulfen Familieforhold som mor, far, sønn, datter, barnebarn, oldebarn Sørum-Norge Regnbuekoret-kulturelle-skolesekken Samene-vår urbefolkning Barns medvirkning Kirken Lavvoen Haugtun og Camemberten Feire samenes nasjonaldag-hva er samer? Samisk mat Samisk barne tv Være opptatt av nærmiljøet vårt, følge med på hva som skjer Årsplan 11 Blaker barnehage

12 Valg av arbeidsmetoder og virkemidler i arbeidet med fagplanen I arbeidet med Rammeplanens fagområder og fagplanens beskrivelse av hva vi skal gi barna kunnskap om og erfaring med bruker vi ulike arbeidsmetoder og virkemidler. Når personalet planlegger aktiviteter bruker vi et planleggingsskjema som støtte for å beskrive hva vi skal, hvordan vi skal gjennomføre og hva vi ønsker å oppnå med aktiviteten, samt et punkt for evaluering. Vi evaluerer sammen med barna også, hvis det er hensiktsmessig i forhold til den gjennomførte aktiviteten. Det kaller vi å gjenkalle, og barna forteller hva de for eksempel har gjort, likt godt, eller likt mindre godt, hvem de har lekt med osv. I arbeidet med for eksempel fagområdene antall, rom og form og kommunikasjon, språk og tekst bruker vi blant annet konkreter. Konkreter kan være geometriske former, for eksempel kan vi bruke ulike ting som er formet som en sirkel, trekant og firkant. De kan være store og de kan være små. For å finne flere like former kan vi for eksempel gå på tur og se etter ting som er formet som sirkler. Da skriver den voksen ned alt barna ser. Det kan være skilt, vinduer, bilhjul osv. I praksis betyr dette at når vi går på tur, har turen flere mål. Et annet mål for en tur kan være motorisk trening ved å bevege seg i ulendt terreng, klatre, koordinasjon, utholdenhet. Vi lærer om naturens mangfold og hva som skjer i naturen gjennom ulike årstider. I arbeid med mengder kan vi for eksempel bruke knapper når vi ønsker å synliggjøre hvor mange 5 er. Hvis vi samtidig har fokus på ulike størrelser, kan vi bruke 5 ark for å vise at knapper og ark kan være like mange selv om de har ulik størrelse. I arbeid med fagområdet kommunikasjon, språk og tekst bruker vi konkreter når vi forteller eller dramatiserer eventyr. I eventyret om de tre bukkene bruse, bruker vi tre bukker i ulik størrelse og en bru. Vi ønsker å visualisere eventyret i arbeidet med språk og begrepstrening. I dette eventyret kan vi ha fokus på ulike størrelser, størst og minst og mellom. Vi kan ha fokus på begrepene foran og bak, under og over. Årsplan 12 Blaker barnehage

13 ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE OG HJERTEVEKST Sosial kompetanse utvikles blant annet gjennom positiv samhandling med andre barn og voksne. De voksne i barnehagen er rollemodeller og skal ha en anerkjennende væremåte. De skal støtte og veilede barna, samt gi dem positive erfaringer og varierte opplevelser som gir barna følelsen av å tilhøre felleskap hvor alle er betydningsfulle og har respekt for hverandre. Vi skal møte barna med tillitt, åpenhet og respekt. Vi bruker Hjertevekst som metode i forhold til arbeidet med sosial kompetanse. Hjertevekst er et holdningsskapende arbeid som har til hensikt å skape gode mellom menneskelige relasjoner og å forebygge mobbing. Hjertevekstmetoden består av mange ulike verdier og holdninger. Vi har valgt verdier sammen med foreldrene. Dette gjøres hvert år. I år har vi ekstra fokus på følgende verdier: dele, se hvordan andre har det og le og glede oss sammen. Vi bruker Hjertevekstverdiene når vi støtter og veileder barna. Gjennom samhandling og lek med andre utfordres barna hele tiden i forhold til å balansere det å se andres behov og egen selvhevdelse. Når vi deler, eller venter på tur, viser vi omtanke for hverandre, vi er i stand til å se hvordan andre har det. Vi kan dele et smil, en appelsin, en god latter, oppmerksomhet, en hyggelig opplevelse og mye annet. Hjertevekstarbeidet trekkes inn i all pedagogisk virksomhet i barnehagen. De voksne bruker hjertevekstbegrepene når de støtter og veileder barna. Vi har fokus på gode fellesopplevelser, og i ulike samlinger og grupper bruker vi sanger, fortellinger og annet for å sette ord på hva hjertevekstverdiene betyr i praksis. Alt tilpasses alder og modning. Gjennom lek og læring som er en viktig del av barnehagens egenart, skal barna få utfordringer og muligheter til å utvikle kunnskap og oppleve mestring. Dette skal bidra til at barna lærer å samhandle positivt og at de voksne skal gi barna mulighet, støtte og veiledning i forhold til å utvikle omsorg og empati. Arbeid med sosial kompetanse, likestilling og danning henger sammen, og vi har stort fokus på voksenrollen som forbilde. Årsplan 13 Blaker barnehage

14 FOKUSOMRÅDER OG ARBEIDSMÅL Barnehagene og skolene i Sørum landets beste! 10 punktslista og Handlingsplan Minstestandard og kvalitetskjennetegn 10 punktslista består av 10 verdiutsagn som har til hensikt å beskrive hvordan barnehagene og skolene i Sørum skal bli landets beste. Verdiene er utarbeidet av representanter fra barnehagene, skolene, politikere og foreldre. 10 punktslista ble vedtatt av kommunestyret i november I forbindelse med 10 punktslista er det også utarbeidet en Handlingsplan. I arbeidet med Handlingsplanen ble firmaet Læringslaben/ Conexus engasjert. De har bred og god erfaring med denne type arbeid. Bred involvering og stort engasjement har vært kjennetegn for utarbeidelsen av Handlingsplanen. Handlingsplanen ble vedtatt i kommunestyret i juni For å nå målet om å bli landets beste barnehager og skoler er det utarbeidet minstestandarder som beskriver ønsket kvalitet. Minstestandardene er bygget opp som en kvalitetstrapp med fire nivåer. Det er utarbeidet minstestandarder innenfor følgende fem områder: Pedagogisk utviklingsarbeid Læringsmiljø Dokumentasjon og vurdering Samarbeid med andre virksomheter og foresatte Rammevilkår PULS Samarbeid mellom hjembarnehage og skole Sørum kommune har kjøpt inn verktøyet PULS. PULS er et digitalt verktøy hvor hver enkelt virksomhet skal dokumentere kvalitetsarbeidet sitt. Hver virksomhet skal vurdere seg selv opp mot kvalitetskjennetegnene, en må analysere seg selv og finne ut hvor man er i forhold til kvalitetstrappa. I PULS skal man beskrive mål og tiltak, og dokumentere effekten av arbeidet med disse. I forbindelse med arbeidet med Barnehagene og skolene i Sørum landets beste er det utarbeidet retningslinjer for samarbeid mellom hjem og barnehage/skole. Retningslinjene er utarbeidet av Kommunalsjefen for Utdanning, foreldre i barnehage og skole, samt to virksomhetsledere fra barnehage og skole. Retningslinjene skal bidra til at alle barn og unge får realisert sitt potensiale for læring og utvikling. Å få satt samarbeidet i system vil kunne bidra til et bedre samarbeidsklima og forventningsavklaringer til beste for våre barn unge. Vi skal sikre at barna får en god overgang fra barnehage til skole og bidra til et helhetlig læringsløp. Her følger vi Sørum kommunes prosess i kvalitetssystemet. Vi skal bidra til å utvikle og avholde Foreldreskole for «nye» foreldre i skolen. Årsplan 14 Blaker barnehage

15 I 2014 skal Blaker barnehage arbeidet med følgende to arbeidsmål: Danning i sosiale relasjoner i barnehagen og Lek, arena for utvikling og læring. Danning i sosiale relasjoner i barnehagen Lek, arena for utvikling og læring Vi skal i 2014 jobbe mot nivå fire og følgende beskrivelse: alle barn trives og opplever at de er den del av en gruppe. Personalet ivaretar samspillet mellom barn-barn, barn-voksen, slik at relasjonene preges av anerkjennelse, omsorg og likeverd. Samspillet mellom barna er hovedsakelig preget av vennskap, glede, lekelyst og kreativitet. I arbeidet med å nå dette kvalitetskjennetegnet skal vi bruke Hjertevekst som metode. Denne metoden står beskrevet på side 12 i Årsplanen. Voksenrollen er viktig, og personalet skal utarbeidet personlige arbeidsmål innen dette området. Disse målene vil være beskrevet i barnehagens virksomhetsplan, men de skal handle om å ha en anerkjennende væremåte, respekt og åpenhet. For å måle effekt av arbeidet vi gjør skal vi bruke PULS. I PULS skal vi dokumentere hva vi gjør. Vi skal evaluere arbeidet og praksisen vår med fokus på effekt, og finne nye tiltak med fokus på ønsket effekt. Vi vil også i 2014 velge Hjertevekstverdier sammen med foreldrene, og vi vil gjennom dokumentasjon synliggjøre hva vi gjør. Effekten av arbeidet vil være et tema på blant annet personalmøter, foreldresamtalene. Barnas interesseområder er synlig i barnehagens fysiske miljø. Lek igangsettes og vedvarer på barnas egne initiativ. Vår samtale med barna er preget av åpne spørsmål, tilstedeværelse og nysgjerrighet. De voksne lærer side om side med barna i tilnærmingen til ny kunnskap. Gjennom samspillet med barna knytter vi relevant kunnskap til barnas initiativ, slik at de blir stimulert til å stille nye spørsmål. For å nå nivå fire skal personalet utarbeide personlige arbeidsmål, hvor vi kan måle effekten av tiltakene blant annet ved å observere hverandre, bruke praksisfortellinger og barnesamtaler. Vi skal bruke barnesamtaler for å avdekke hva barna interesser seg for. Dette for å kunne synliggjøre interesseområdene i barnehagens fysiske miljø. Hva barna interesserer seg for skal også være et punkt på foreldresamtalene. De voksnes samspill med barna skal preges av åpenhet, tillit og respekt. Vi skal bruke PULS både for å analysere nå situasjonen, og får å dokumentere tiltak og effekt. Årsplan 15 Blaker barnehage

16 DOKUMENTASJON Barnehagehverdagen består av mange ulike aktiviteter. Vår barnehage er organisert og inndelt med ulike leke og aktivitetsrom. Vi har aldersdelte grupper og tema baserte samlinger. De voksne planlegger aktivitetene både til samlingene og til de ulike rommene. Vi dokumenterer arbeidet vårt ut fra effekten vi oppnår, prosessen og hvilke erfaringer og kunnskap vi har gitt barna. Vi tar bilder Permen til barna Ukebrevet Periodeplanen Bilder er en fin måte å vise for eksempel fine felles opplevelser på. Vi henger opp bilder på dagen i dag tavla hver dag. Vi lager også PowerPoint presentasjoner Her samler vi ulike arbeider barna har laget. Dette kan være tegninger, bilder, referater fra ulike aktiviteter barna har vært med på. Vi skal gjennom ukebrevet gi en kort oppsummering av uka og et lite innblikk i barnehagehverdagen, samt formidle effekten av de målene vi setter for den pedagogiske virksomheten Denne synliggjør temaer og arbeidsmetoder. Planen er noe generell. Personalet planlegger og forbereder sine aktiviteter mer detaljert ut fra denne planen. Alle dokumenterer fra sine grupper. Årsplan 16 Blaker barnehage

17 TRADISJONER Karneval Påskefrokost Familiekafè Nasjonaldagen Sommerfest Lucia Juleverksted Julefrokost Julegudstjeneste Nissefest Vi har karneval for barn og personalet i februar. Det vil komme egen invitasjon. Fredag før palmesøndag har vi påskefrokost i barnehagen, egen informasjon kommer. Avholdes to ganger i året for hele familien, egen innkalling kommer. Barnehagen har egen fane. Barna går i 17.mai tog sammen med sine foreldre, FAU har ansvar for barnehagens fane. Sommerfesten avholdes i juni. Med underholdning, og Blakers største kakebord. Vi feirer Lucia Avholdes av FAU, det vil komme egen invitasjon. Arrangeres en av de siste dagene før jul Vi deltar på julegudstjeneste for barnehagene i Blaker kirke En hyggelig førjulsaktivitet for barna og personalet i Blaker barnehage. Årsplan 17 Blaker barnehage

18 LITT MER INFORMASJON Sykdom En hovedregel er at hvis barna er syke skal de være hjemme. Det betyr at hvis de har feber eller har nedsatt allmenntilstand, skal de være hjemme. Ved oppkast eller diare, skal barnet være hjemme til det har vært symptomfri 48 timer. Dette av hensyn til barnet selv, men også pga smittefaren. Klær og sko Alt av klær og annet utstyr barnet har med til barnehagen, må merkes med barnets navn. Barna må et ekstra skift i posen på plassen sin. Hold orden i barna sin hylle. Hente / levere Den daglige kontakten barnehagen har med foreldre skjer ved levering og henting av barnet. Alle barn og foreldre skal møtes i garderoben når de kommer, og vi skal si hadet til hverandre når barnet reiser hjem. Tilvenning Hensikten med tilvenningsperioden er å gjøre overgangen så smidig som mulig. Barnehagen sender brev til de nye barna, med navn av de andre barna på den gruppa barnet skal begynne. Barnet får et merke som er sitt, for eksempel en ball. Dette merket finner barnet på hylla si, i garderoben og skifteposen sin. Vi følger Sørum kommunes prosess i kvalitetssystemet. Foreldrene er med i barnehagen hele den første dagen. De to neste er barnet litt mer alene, og foreldrene er tilgjengelig på telefon. Foreldre tilbys en samtale en av de første dagene, da utveksler vi nødvendig informasjon. Etter tilvenningsperioden avholder vi en brukerundersøkelse for nye barn. Årsplan 18 Blaker barnehage

19 FORELDRESAMARBEID Rammeplanen beskriver et punkt som handler om foreldresamarbeid og vurdering. Vårt mål er hele tiden å ha fokus på kvaliteten i tilbudet vårt og å styrke foreldremedvirkningen. Vi gjennomfører årlig brukerundersøkelse. Denne gjennomføres i februar. Etter brukerundersøkelsen avholder vi et foreldremøte hvor vi sammen ser på resultatene, og hvor vi sammen finner tiltak som har til hensikt å styrke foreldresamarbeidet og heve kvaliteten på tilbudet vi yter. Det utarbeides en handlingsplan etter foreldremøtet, som beskriver mål, tiltak og ansvar. Vi bruker foreldremøtet til å vurdere og til å gi hverandre viktige innspill i forhold til å se andre og nye muligheter og til å ha fokus på det som allerede er veldig bra! Dette foreldremøtet er en viktig arena for foreldremedvirkning og samarbeid. Årsplan 19 Blaker barnehage

20 Årsplan 20 Blaker barnehage

Årsplan 2011/2012 Blaker barnehage. Vedtatt av Samarbeidsutvalget i Blaker barnehage.

Årsplan 2011/2012 Blaker barnehage. Vedtatt av Samarbeidsutvalget i Blaker barnehage. Årsplan 2011/2012 Blaker barnehage Vedtatt av Samarbeidsutvalget i Blaker barnehage. FORORD Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Blaker barnehage, samtidig som den skal formidle mål og innhold

Detaljer

Årsplan 2015 Blaker barnehage. Vedtatt av Samarbeidsutvalget i Blaker barnehage.

Årsplan 2015 Blaker barnehage. Vedtatt av Samarbeidsutvalget i Blaker barnehage. Årsplan 2015 Blaker barnehage Vedtatt av Samarbeidsutvalget i Blaker barnehage. FORORD Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Blaker barnehage, samtidig som den skal formidle mål og innhold i

Detaljer

TEMA: " JEG KAN! " Base Ludvig august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv!

TEMA:  JEG KAN!  Base Ludvig august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv! TEMA: " JEG KAN! " Base august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv! Velkommen til! Vi har gledet oss til oppstarten, få treffe og bli kjent med dere som foreldre, og barna deres.

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet!

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! TEMA: Jeg og barnehagen min Periode: august november 2015 Satsningsområde: «Språk, sosial kompetanse og nærmiljø» MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! Delmål: Vi i Martodden jobber mot:

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING Januar, februar og mars 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen.

Detaljer

Periodeplan for Januar til Juni 2013.

Periodeplan for Januar til Juni 2013. Periodeplan for Januar til Juni 2013. På glede er 6 barn som er født i 2010 og 3 som er født i 2011. Det er flott gjeng! Personalgruppen består av : Pedagogisk leder: Stine. K. Høidal ( 80%). Assistent:

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Dønski barnehage. Dønskiveien 43c 1346 Gjettum

Dønski barnehage. Dønskiveien 43c 1346 Gjettum Dønski barnehage Dønskiveien 43c 1346 Gjettum Dønski barnehage åpnet i august 2011 og er Bærums nyeste kommunale barnehage. Her kan vi ta imot inntil 120 barn i alderen 1-6 år Bygget består av 6 baserom,

Detaljer

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage PROGRESJONS- PLAN Ness OS avd barnehage Rammeplanen sier at progresjon skal tydeliggjøres og dokumenteres i barnehagen. Vi har laget en progresjonsplan som omhandler fagområdene. Arbeidet med fagområdene

Detaljer

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN. GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter!

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN. GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter! HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter! Fagområde som vektlegges spesielt i denne planen : Kommunikasjon, språk og tekst. Mål: Vi

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 YTTERØY BARNEHAGE LILLE KYLLING (SKOGSTJERNA)

ÅRSPLAN 2015/2016 YTTERØY BARNEHAGE LILLE KYLLING (SKOGSTJERNA) ÅRSPLAN 2015/2016 YTTERØY BARNEHAGE LILLE KYLLING (SKOGSTJERNA) 1. Generelt om Ytterøy barnehage Denne høsten er det 32 barn i alderen 1-5 år som har tilhold i Ytterøy barnehage. Inntil videre holder vi

Detaljer

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE.

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. Med progresjon menes fremgang, fremskritt, utvikling. Barnehagen skal støtte barns utvikling ut fra deres egne forutsetninger og gi det enkelte barn og barnegruppens

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE 2011-2012 Til foreldre og foresatte på Furukollen fam. barnehage Denne virksomhetsplanen skal gi dere et innblikk i hva vi gjør i barnehagen. Planen inneholder informasjon om

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAMILIEBARNEHAGEN 2013-2014

ÅRSPLAN FOR FAMILIEBARNEHAGEN 2013-2014 ÅRSPLAN FOR FAMILIEBARNEHAGEN 2013-2014 FAMILIEBARNEHAGEN I ASKER INNHOLD Presentasjon av den enkelte familiebarnehage Familiebarnehagens visjon og voksenrollen Innhold, mål og samhandling i hverdagsaktiviteter

Detaljer

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene!

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016 Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Sandefjord åpen barnehage Styrer Anne Haukaas Kroken Godkjent for 37 barn Pedagogisk leder: Anne

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse side 2 Innledning - praktiske opplysninger side 3 Barnehagens personale - Barnegruppa side 4 Leken Barnehagens satsningsområde side 5 Haltdalen barnehage side

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13 barn

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: MYRULL

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: MYRULL HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: MYRULL JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på egne

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu.

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. VÅREN 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013 Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

YTRE ENEBAKK BARNEHAGE

YTRE ENEBAKK BARNEHAGE YTRE ENEBAKK BARNEHAGE Der lek og læring går hånd i hånd HALVÅRSPLAN FOR BJØRNEHIET Våren 2016 Side 1 av 11 INNHOLD Innledning 3 Satsningsområde 3 Bjørnehiet våren 2016 3 Datoer ser vi fram mot 4 Bursdager

Detaljer

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 INNHOLD Innledning Presentasjon ansatte Kort om Hompetitten Barns medvirkning Sosial kompetanse Lek og læring Fokusområder Innledning I år har vi valgt å lage

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss.

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. 2014-2015 1 INNLEDING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder oss til å ta fatt på et nytt og spennende barnehageår.

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 YTTERØY BARNEHAGE SKOGSTJERNA

ÅRSPLAN 2014/2015 YTTERØY BARNEHAGE SKOGSTJERNA ÅRSPLAN 2014/2015 YTTERØY BARNEHAGE SKOGSTJERNA 1. Generelt om Ytterøy barnehage Høsten 2014 er det 32 barn i alderen 1-5 år som har tilhold i Ytterøy barnehage. Vi vokser stadig og det er jo flott. Vi

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2013-2016. Halvårsplana

Detaljer

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013.

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Dette barnehageåret skal vi ha ett fellestema for hele barnehagen. Det er DU OG JEG, VI OG VERDEN. I vår barnehagen har vi barn med familierøtter

Detaljer

Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring.

Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring. Periodeplan for avdeling Humor Hauge natur og skjærgårdsbarnehage Januar til juli 2012 Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring. Sosial kompetanse og

Detaljer

Progresjonsplan for arbeide med fagområdene i Dynamitten barnehage

Progresjonsplan for arbeide med fagområdene i Dynamitten barnehage Progresjonsplan for arbeide med fagområdene i Dynamitten barnehage Vi i barnehagen har lang tradisjon på å integrere fagområdene i arbeidet vårt. Det gjør vi mest og best mulig gjennom leken, ved gjøremål,

Detaljer

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer

Innhold. 1. Årsplanarbeid. 2. Om barnehagen. 3. Barnehagens tiltak i forhold til Rammeplanens målsetninger. 4. Kidsa barnehagers læringsmål

Innhold. 1. Årsplanarbeid. 2. Om barnehagen. 3. Barnehagens tiltak i forhold til Rammeplanens målsetninger. 4. Kidsa barnehagers læringsmål Årsplan med læringsmål Kiidsa Øvsttun AS 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter PROGRESJONSPLAN med fokus på idrett og uteaktiviteter Forord Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1 Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2010 Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287 Periodeplan september - november 2010 1 Innledning Sommerferien er over og et nytt barnehageår er godt i

Detaljer

1-2 ÅR. 1. Kommunikasjon, språk og tekst

1-2 ÅR. 1. Kommunikasjon, språk og tekst 1-2 ÅR FAGOMRÅDE: 1. Kommunikasjon, språk Bli kjent med enkle pekebøker og sanger Snakke om det vi ser og opplever, gjenta mye Snakke med bruk av begreper, f.eks navn på pålegg, klær Minstegym: lek med

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu Våren 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Våren. Elvland naturbarnehage

Våren. Elvland naturbarnehage Våren 2010 ( Elvland naturbarnehage LITT OM... ELVLAND BARNEHAGE: Våren 2010 går det 42 barn i barnehagen i alderen 1-6 år. Vi har en base for barn under 3 år og en base for barn over 3 år. Vi bruker naturen

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

" JEG KAN! " PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai.

 JEG KAN!  PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai. " JEG KAN! " PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai. MÅL: Hvert barn skal oppleve mestringsfølelse gjennom barnehagens syv fagområder. Ta barna på alvor og se viktigheten av barns medvirkning

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016 ÅRSPLAN Akasia Paradis barnehage 2015/2016 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjon

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR BARNA på de syv fagområdene

PROGRESJONSPLAN FOR BARNA på de syv fagområdene PROGRESJONSPLAN FOR BARNA på de syv fagområdene Utviklingsplanen sier hvordan barnehagen jobber med de syv fagområdene for barnas utvikling på ulike alderstrinn. Mål: Barna skal utfolde skaperglede, undring

Detaljer

Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013

Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013 Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013 HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger

Detaljer

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 Skauen Mob: 994 69 480 Solstua Mob: 994 68 566 Steinrøysa Mob: 958 99 241 Skogstrolla Mob: 913 35 211 995 66 798 ÅPNINGSTID: 07.15-16.45

Detaljer

oppleve mestring på disse områdene, vil gi barna gode vilkår for å bygge vennskap med andre barn. HVERDAGEN VÅR

oppleve mestring på disse områdene, vil gi barna gode vilkår for å bygge vennskap med andre barn. HVERDAGEN VÅR SOSIAL kompetanse barnehagens satsingsområde For at barna skal utvikle sosial kompetanse, må vi som voksne være nære, varme og engasjerte! 3-åringen har en sterk vilje, men trenger støtte til konfliktløsning.

Detaljer

TEMA PLAN SKOGSTJERNA 2012-2013. Birkeland barnehage

TEMA PLAN SKOGSTJERNA 2012-2013. Birkeland barnehage TEMA PLAN SKOGSTJERNA 2012-2013 Birkeland barnehage TEMAPLAN SKOGSTJERNA 2012/2013 UTELIV MÅL: Varierte og gode opplevelser i natur og nærmiljø Aktiv bruk av kroppen Stimulere eventyrlyst og vitebegjær

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Halvårsplan for Revehiet Vår 2016

Halvårsplan for Revehiet Vår 2016 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Revehiet Vår 2016 Side 1 av 14 Innhold 1 Innledning 3 2 Revehiet våren 2016 3 Personalet 4 Barnegruppa 4 Dagsrytmen på Revehiet 5 Viktige datoer 5 Bursdager

Detaljer

I Nordbyhagen har vi utarbeidet en progresjonsplan for fagområdene og vil bruke vårt årshjul for fagområdene for å synliggjøre dem:

I Nordbyhagen har vi utarbeidet en progresjonsplan for fagområdene og vil bruke vårt årshjul for fagområdene for å synliggjøre dem: NORDBYHAGEN BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDENE Barnehageloven 1 Formål, 2.ledd: Barna skal: få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen utvikle

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2013 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer