Årsplan 2014 Blaker barnehage. Vedtatt av Samarbeidsutvalget i Blaker barnehage.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2014 Blaker barnehage. Vedtatt av Samarbeidsutvalget i Blaker barnehage."

Transkript

1 Årsplan 2014 Blaker barnehage Vedtatt av Samarbeidsutvalget i Blaker barnehage.

2 FORORD Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Blaker barnehage, samtidig som den skal formidle mål og innhold i barnehagen, og gi foreldrene innsikt i barnehagehverdagen. Den er også et utgangspunkt for foreldremedvirkning. Planen er utarbeidet og baserer seg på lov om barnehager, Rammeplanen, vår egen fagplan og virksomhetsplanen. Årsplanen gjelder fra: 1. januar Den skal revideres innen Vi har utarbeidet en fagplan som bygger på Rammeplanen. Denne fagplanen er bygd opp som en progresjonstrapp, og synliggjør hva barn i Blaker barnehage skal ha fått kunnskap om og erfaring med. Denne fagplanen er grunnlaget for all pedagogisk virksomhet i Blaker barnehage. Vi utarbeider periodeplaner for åtte uker om gangen. Periodeplanen er et arbeidsverktøy for personalet, men også en informasjonskilde for foreldre. Periodeplanen synliggjør alle fagområdene, og viser hvilke temaer vi skal arbeide med. Personalet utarbeider månedsplaner og mer detaljerte planer for innhold og mål, tilpasset de ulike aldersdelte gruppene. Månedsplanene sendes hjem i forkant av ny måned. I arbeidet med sosial kompetanse bruker vi blant annet Hjertevekst som metode. Vi gir en beskrivelse av Hjertevekst på side 12 i Årsplanen. Vi avholder brukerundersøkelse hvert år. Årsplan 2 Blaker barnehage

3 INFORMASJON OM BLAKER BARNEHAGE Blaker barnehage ligger landlig til, omgitt av jorder og spredt bebyggelse. Utelekeplassen er stor og skjermet for trafikk, den er opparbeidet og beplantet. Barnehagen har vært i drift siden august Styrer: Hjemmeside: Åpningstider: Søknadsskjema: Bodil Moe, Kl 7.00 til kl Vi er oppe hele sommeren, da har vi sammenslåing med Camemberten barnehage. Dette er en privat barnehage. Vi har åpent i romjula. Før påske har vi stengt onsdag før skjærtorsdag. Se kommunens hjemmeside Måltider: Frokost kl Lunsj kl ettermiddagsmat kl Planleggingsdager: Oppholdstid og priser: Adresse Vi har 5 planleggingsdager i året, da er barnehagen stengt. Vi har planleggingsdager torsdag 2.januar, fredag 2. mai, 14. og 15. august og 7. november Se kommunens hjemmeside Svarstadvegen 9, 1925 Blaker Telefonnr:

4 OVERSIKT OVER PERSONALET I BLAKER BARNEHAGE Hege Udnæs Hoel enhetsleder, pedagogisk leder for revegruppa ( 5 åringer), 100% Kristin Kaas pedagogisk leder, ekorn og haregruppa ( 3-4 åringer), 1000% Anne Caroline Sandaker Harefallet pedagogisk leder, mus ( 1-2 åringer), 100% Marit Bollom Baarli barne- og ungdomsarbeider, baseleder for ekorn, 100% Vivian Tollefsen barne og ungdomsarbeider, baseleder for hare, 100% Tine Johansen barne og ungdomsarbeider, baseleder for rever, 100% Ingunn Nygård barne og ungdomsarbeider, baseleder for mus, 100% Jorun Smedsrud assistent, mest på musegruppa, 50% Bodil Moe virksomhetsleder, 100% Årsplan 4 Blaker barnehage

5 DAGSRYTMEN Hva skjer Når Hvordan / hva gjør den voksne Hvorfor Hvem Barnehagen åpner Kl Barn tas imot i garderoben av en voksen. Barna velger hva de ønsker å gjøre. Rolige aktiviteter og hverdagslige gjøremål ( vaske håndklær og lignende). Frokost Fra ca kl Barn og voksne spiser frokost sammen. De barna som har spist frokost hjemme, leker der de vil. Frokosten avsluttes De barna som kommer etter kl og ønsker å spise frokost kan gjøre det. Lek og aktiviteter Ute og inne Barna velger aktiviteter etter ønske. Småbarn går inn til seg på sin avdeling innen kl De voksne er fordelt på aktivitetsrommene, og deltar i barnas lek og aktivitet. Vi rydder hver dag kl og har garderobesamling fram til kl 11. Samlinger Fra kl 9.15 Vi har utedag hver mandag. Denne dagen er også turdag. Vi har satt opp lavvo ved turstedet til hare og revegruppa. Lavvoen gir mulighet for å spise og oppholde seg under tak. Musegruppa har formingsaktiviteter når de andre er på tur. Vi har aldersdelte samlinger tirsdag, onsdag og fredag. Annen hver fredag har vi fellessamling i det store rommet. Innholdet i disse samlingene tilpasses alder og modning, og bygger på minstestandarden for kommunikasjon, språk og tekst, samt vår egen fagplan. Fredagsdans er en av aktivitetene. Ledet av en voksen, dans og bevegelse til musikk. Ønsker en rolig start på dagen. Fellesskap og hyggelig start på dagen. Viktig at barna spiser frokost, og får gode vaner. Barnas egne ønsker og behov i fokus. Fordelingen av de voksne gjør at man sikrer at det er en voksne der barna er, som igjen gir barna trygghet. Pedagogisk tilrettelagte aktiviteter for barn i samme alder. Vi varierer dagene for hinderløype og lesestunder noe, slik at de med redusert oppholdstid også får et variert tilbud. Formell / uformell læring. Fellesskapsfølelse og fellesopplevelse. Tidlig vakt Tidlig vakt Alle Alle Før lunsj er det fire barn som hjelper til å dekke bord. De yngste barna kommer inn til lunsj når de har vært ute på formiddagen. De spiser sammen med de andre. Hovedmåltid Ca kl Barna spiser sammen med tilknytningsperson i basegruppene. ( rød, gul, grønn og blå ), på sitt bord. Barna har ansvarsoppgaver som borddekkere og sitter på faste plasser. Det legges vekt på: God tid God dialog barn-barn, barn-voksen Bordskikk Trening i begreper osv. Fellesskapsfølelse og god trening i sosial samhandling. Vi har fokus på Hjertevekstverdiene. Sikrer at barna føler de blir sett og hørt, og at de er en viktig del av gruppa. Alle Årsplan 5 Blaker barnehage

6 Hva skjer Når Hvordan / hva gjør den voksne Hvorfor Hvem Påkledning Lek ute Avkledning De voksne vurderer sammen med barna hva det er lurt å ha på seg. De voksne motiverer barna til å kle på seg selv, og be om hjelp ved behov. Barna velger lek og aktivitet selv. De voksne legger til rette for og deltar i leken, og observerer. Rydding av uteleker kl Barna kler av seg etter utelek og rydder klær på plass. De voksne motiverer. Bleieskift og stell. Ettermiddagsmat Ca kl Barna spiser frukt/matpakke. Vi spiser ute vår og sommer, og inne høst og vinter. De voksne fordeler seg der barna sitter. Lek. De voksne fordeler seg der barna er. Selvstendighetstrening Begrepstrening Dialog barn voksen, samspill Barna skal ha glede av å være ute i all salgs vær. Gir mulighet til allsidig aktivitet. Selvstendighetstrening Begrepstrening Dialog barn voksen, samspill Alle Alle Alle Mellomvakt og seinvakt. Barnehagen stenger Kl Barn og voksne rydder, lukker vinduer, trekker ut kontakter osv, og gjør barnehagen klar for en ny dag. Barnehagedagen er over Seinvakt Årsplan 6 Blaker barnehage

7 FAGPLANEN Fagområdet Mus 1-2 år Ekorn 2-3 år Harer 3-4 år Rever 5-6 år Mål: Kap. 3.7 side 42 i Rammeplanen Antall, rom og form Sansene Lokalisering Orientere seg i rommet Geometriske former Farger Sortere/systematisere Begynne å se på mengden 1-3. puslespill Farger Geometriske former Matematiske begreper og preposisjoner Tallrekka 1-5 Størrelser Sortere og systematisere Puslespill og spill Hvor mange år er jeg? Geometriske former Matematiske begreper Tallrekka 1-10 Hvor mange er Spill-spillregler Mål Vekt, tung og lett Avstand Tid Mønster Sortere og systematisere Virkemidler og metoder: Antall, rom og form Orientere seg i rommet Sansene: Orientere seg i rommet Geometriske former: Firkant, trekant, sirkel Farger: Rød, gul, grønn og blå Sortere: Stor, liten, farger, rydde Tallrekka: telle til 3, begrepet 3 Puslespill: innpasningsspill Orientere seg i rommet Bruke konkreter for å sortere og sammenligne, og for og bli kjent med mengdene 1-5. Begrepene:over, under, foran og bak, Tallrekka 1-5 Stille på rekke Rydde Få erfaring med flere farger. Orientere seg i rommet Bruke konkreter for å sortere og sammenligne, og for og bli kjent med mengdene Tallrekka 1-10 Plassering-orientering Begreper: over, under, i dag, i morgen Stille på rekke Mål: Kap 3.2 i Rammeplanen side 35 Kropp, bevegelse og helse Bli kjent med egen kropp Rytme Begynnende kroppslig bevissthet Sansene Rytme Motorikk Klær-påkledning Ute og innelek Kjønn Rytme Videreutvikle kroppslig bevissthet Begynnende kunnskap om kroppen Kosthold Selvstendighet ved påkledning Gym på Haugtun Hinderløype Lek med ball Rytme Selvstendighet ved påkledning og begynnende kunnskap og erfaring med hva man har på i ulikt vær. Lek med ball Kosthold og matvaner Videreutvikle kunnskap om kroppen Kroppslig bevissthet Rytme Årsplan 7 Blaker barnehage

8 Fagområdet Mus 1-2 år Ekorn 2-3 år Harer 3-4 år Rever 5-6 år Virkemidler og metoder: Kropp, bevegelse og helse Enkle sanger med bevegelse Bli kjent med egen kropp. Hode Mage Armer Bein Fingre Tær Øve på å vaske hender Bevegelse til musikk Vite hva kroppsdelene heter, og hvor vi har dem. Jeg er meg Sansene: smak, hørsel, syn, lukte og føle Rytme: bevege seg etter musikk Rim og regler. Hinderløype, inne og ute Utelek: Sykle Klatre Skli Lek med ball: Trille-kaste-sparke Begynne å øve seg på å kle på seg. Øve på å vaske hender før mat og etter dobesøk Gym Hinderløype, ute og inne Turer: sløyfa Gulfen, kirken, Skansen være ute oppmuntre til et sunt kosthold Grønnsaker Frukt Vaske hender før mat og etter dobesøk Tur til Lavvo og revehiet Vær og klær Oppmuntre til å kle på seg selv Gym Hinderløype, ute og inne Fast tursted og dag Lavvo være ute oppmuntre til et sunt kosthold Vær og klær Mål: Kap 3.4 side 38 I Rammeplanen Natur, miljø og teknikk Bli kjent med uteområdet i barnehagen Vannlek, inne og ute Utvikle glede og evne til undring Oppleve å bli tatt bilde av Begynne å utvikle respekt for naturen. Blomster Undre seg Årstidene Gå på tur Sanseopplevelser Vannlek Oppleve å bli tatt bilde av Se på bilder Ta bilder Videreutvikle respekt for naturen Se ting spirer Trekkfugler haren Frukt Bær husdyr Se på forbokstaven sin Ha med kamera på tur Begynne å bli kjent med Paint Ta bilder Ha lagd en bildeutstilling Undre seg over ulike fysikkforsøk Videreutvikle respekt for naturen Fra jord til bord: Poteter Korn Bær Frukt Husdyr og dyr Skru på pc n Lyd / IKT Skrive navnet sitt Bli kjent med word Undre seg over ulike fysikk forsøk Virkemidler og metoder: Natur, miljø og teknikk Uteområdet i barnehagen Regn Snø Respekt for naturen: Se på det som gror. Undre seg. Hestehov, hvitveis, løvetann Uteværing Tur Bruke digitale verktøy til for Respekt for naturen. Bli kjent med ulike miljøværntiltak: -kildesortering Årsplan 8 Blaker barnehage

9 Fagområdet Mus 1-2 år Ekorn 2-3 år Harer 3-4 år Rever 5-6 år Sol Blomster Insekter/småkryp Gå tur Årstidene: Oppleve forandringene i naturen Kjenne på at det blir varmt/kaldt Påkledning Bruke kameraet: Se på bilder Ta bilder Sanseopplevelser: Føle, se høre, lukte, smake eksempel å lage pynt til bursdagkroner Undre seg over forandringer i naturen Bær og frukt Trekkfugler -forsøk med kompostering -energisparing -døgnet, lys og mørke. sol og måne Sanseopplevelser Mål: Kap 3.1 side 34 i Rammeplanen Kommunikasjon, språk og tekst. Bildebøker Rim og regler Sangleker Snakkepakke Den voksne må hele tiden se etter mimmik og det nonverbale- vår oppgave er å bekrefte, benevne og gjenta. Begreper Rim og regler Sangleker Billedbøker med enkel tekst Snakkepakka Bekrefte, benevne og gjenta Dialog og samhandling TRAS Fortellinger/historier Rim og regler Sang Preposisjoner som: på, ved, under, over, gjennom, mellom og i. Samtale ut fra fortelling, opplevelser, følelser Videreutvikle begrepsforståelse Rollelek Lek med ord Dialog og samhandling TRAS Dialog og samhandling Tekstskaping Gjenkalle Presentere for hverandre Bokstaver Begrepsforståelse Fortellinger/historier Litteratur Skrive navnet sitt TRAS Rim og regler Virkemidler og metoder: Kommunikasjon, språk og tekst Bruke bøker Enkle sanger med bevegelse Sanger om dyr Snakkepakka Bruke bilder og pekebøker. Benevne Rim og regler Bildebøker Sanger med bevegelser Snakkepakka Rim og regler Bruke det verbale språket i samhandling med andre snakkepakka Lage lottospill Litteratur Rim og regler lydbøker Bruke det verbale språket i samhandling med andre Lage historier og skrive dem på pc sammen med en voksen Snakkepakka Lage lottospill Litteratur: Fortsettelsesbøker Lydbøker Mål: Kap 3.5 side 39 i Rammeplanen Bli kjent med hverandre Medmenneskelighet Tradisjoner Hjertevekst Medmenneskelighet Tradisjoner Medmenneskelighet Høytider-jul Kirken Medmenneskelighet Høytider-jul og påske Kirken Årsplan 9 Blaker barnehage

10 Fagområdet Mus 1-2 år Ekorn 2-3 år Harer 3-4 år Rever 5-6 år Etikk, religion og filosofi Hjertevekst Undring og refleksjon Samhandling Hjertevekst Begynne å få kjennskap til konfliktløsing Hjertevekst Begynne å få kjennskap til konfliktløsing Virkemidler og metoder: Etikk, religion og filosofi Være sammen med andre Leke ved siden av andre Se på andre Lytte til andre Deltar i tradisjoner Hjertevekst Begynnende rollelek Lytte til andre Se på andre Delta i tradisjoner Tradisjoner: Hvorfor feirer vi jul? Utvikle respekt for andre Vennskap Ensomhet Hjertevekst Oppmuntre til samtaler, om mellommennesklige forhold Hvorfor feirer vi jul? Påske Utvikle respekt for andre Hjertevekst Dele-gir julegave til Frelsesarmeens julegryte Oppmuntre til samtaler om mellommennesklige forhold Mål: Kap 3.3 side 36 i Rammeplanen Kunst, kultur og kreativitet Få erfaring med at hånda er et skapende redskap Utkledningsutstyr Enkle rytmeinstrumenter Begynne å få erfaring med ulike verktøy og redskaper, for eksempel malepensel, Begynne å få erfaring med ulike materialer, harde og myke Tove med ull Erfaring med ulike rytmeinstrumenter Farger-male-blande farger Underholdning til sommerfest Få erfaring med saks og lim. Utkledning Karneval Videreutvikle erfaringene med ulike verktøy og redskaper Tove med ull Vev Instrumenter Dans Sangleker-barnekultur Regnbuekoret Aktive kunstnere Rolleteater Karneval Underholdning til sommerfest Materialvalg Veve Sy Tove med ull Metoder og virkemidler: Kunst, kultur og kreativitet Sanger med enkle bevegelser Modelleire Trolldeig-former Fingermaling Utkledningsutstyr til enkel rollelek: Vesker, sko, sjal Lage lyd lytte Male, lime Rive, klippe Tegne med fargeblyanter, fargestifter Modelleire/trolldeig Hard/myk bomull/stein Rytmeinstrumenter Trommer og rytmeinstrumenter Ta staffeliene ut Fargelære Utkledningstøy Forme bokstavene sine av ulikt materiale Lage utstillinger Trommer og rytmeinstrumenter Lære sangleker Ta staffeliene ut Fargelære-hva skjer når vi blander farger? Veve-også på noe annet enn vanlig vev Årsplan 10 Blaker barnehage

11 Fagområdet Mus 1-2 år Ekorn 2-3 år Harer 3-4 år Rever 5-6 år Mål: Kap 3.6 side 41 i Rammeplanen Nærmiljø og samfunn Virkemidler og metoder: Nærmiljø og samfunn Meg selv Familien Barnehagen Barns medvirkning Lavvoen utemorådet Meg selv, og min familie Mor, far og søsken Barnehagen utenfor gjerdet Kjønn Barns medvirkning Kjønn: Gutt, jente. Hvem er hva? Barns medvirkning: Barnehagen utenfor gjerde: Postkassa, jordet, Haugtun Se andre Vente på tur Høre på andre 17.mai Voksne må respektere barns syn Bygda vår, Skansen, kirken, Likestilling Kjønn Barns medvirkning Blaker-bygda vår Synliggjøre medvirkning. Bli kjent i nærområdet: Camemberten barnehage Haugtun skole Banken Gulfen Familieforhold som mor, far, sønn, datter, barnebarn, oldebarn Sørum-Norge Regnbuekoret-kulturelle-skolesekken Samene-vår urbefolkning Barns medvirkning Kirken Lavvoen Haugtun og Camemberten Feire samenes nasjonaldag-hva er samer? Samisk mat Samisk barne tv Være opptatt av nærmiljøet vårt, følge med på hva som skjer Årsplan 11 Blaker barnehage

12 Valg av arbeidsmetoder og virkemidler i arbeidet med fagplanen I arbeidet med Rammeplanens fagområder og fagplanens beskrivelse av hva vi skal gi barna kunnskap om og erfaring med bruker vi ulike arbeidsmetoder og virkemidler. Når personalet planlegger aktiviteter bruker vi et planleggingsskjema som støtte for å beskrive hva vi skal, hvordan vi skal gjennomføre og hva vi ønsker å oppnå med aktiviteten, samt et punkt for evaluering. Vi evaluerer sammen med barna også, hvis det er hensiktsmessig i forhold til den gjennomførte aktiviteten. Det kaller vi å gjenkalle, og barna forteller hva de for eksempel har gjort, likt godt, eller likt mindre godt, hvem de har lekt med osv. I arbeidet med for eksempel fagområdene antall, rom og form og kommunikasjon, språk og tekst bruker vi blant annet konkreter. Konkreter kan være geometriske former, for eksempel kan vi bruke ulike ting som er formet som en sirkel, trekant og firkant. De kan være store og de kan være små. For å finne flere like former kan vi for eksempel gå på tur og se etter ting som er formet som sirkler. Da skriver den voksen ned alt barna ser. Det kan være skilt, vinduer, bilhjul osv. I praksis betyr dette at når vi går på tur, har turen flere mål. Et annet mål for en tur kan være motorisk trening ved å bevege seg i ulendt terreng, klatre, koordinasjon, utholdenhet. Vi lærer om naturens mangfold og hva som skjer i naturen gjennom ulike årstider. I arbeid med mengder kan vi for eksempel bruke knapper når vi ønsker å synliggjøre hvor mange 5 er. Hvis vi samtidig har fokus på ulike størrelser, kan vi bruke 5 ark for å vise at knapper og ark kan være like mange selv om de har ulik størrelse. I arbeid med fagområdet kommunikasjon, språk og tekst bruker vi konkreter når vi forteller eller dramatiserer eventyr. I eventyret om de tre bukkene bruse, bruker vi tre bukker i ulik størrelse og en bru. Vi ønsker å visualisere eventyret i arbeidet med språk og begrepstrening. I dette eventyret kan vi ha fokus på ulike størrelser, størst og minst og mellom. Vi kan ha fokus på begrepene foran og bak, under og over. Årsplan 12 Blaker barnehage

13 ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE OG HJERTEVEKST Sosial kompetanse utvikles blant annet gjennom positiv samhandling med andre barn og voksne. De voksne i barnehagen er rollemodeller og skal ha en anerkjennende væremåte. De skal støtte og veilede barna, samt gi dem positive erfaringer og varierte opplevelser som gir barna følelsen av å tilhøre felleskap hvor alle er betydningsfulle og har respekt for hverandre. Vi skal møte barna med tillitt, åpenhet og respekt. Vi bruker Hjertevekst som metode i forhold til arbeidet med sosial kompetanse. Hjertevekst er et holdningsskapende arbeid som har til hensikt å skape gode mellom menneskelige relasjoner og å forebygge mobbing. Hjertevekstmetoden består av mange ulike verdier og holdninger. Vi har valgt verdier sammen med foreldrene. Dette gjøres hvert år. I år har vi ekstra fokus på følgende verdier: dele, se hvordan andre har det og le og glede oss sammen. Vi bruker Hjertevekstverdiene når vi støtter og veileder barna. Gjennom samhandling og lek med andre utfordres barna hele tiden i forhold til å balansere det å se andres behov og egen selvhevdelse. Når vi deler, eller venter på tur, viser vi omtanke for hverandre, vi er i stand til å se hvordan andre har det. Vi kan dele et smil, en appelsin, en god latter, oppmerksomhet, en hyggelig opplevelse og mye annet. Hjertevekstarbeidet trekkes inn i all pedagogisk virksomhet i barnehagen. De voksne bruker hjertevekstbegrepene når de støtter og veileder barna. Vi har fokus på gode fellesopplevelser, og i ulike samlinger og grupper bruker vi sanger, fortellinger og annet for å sette ord på hva hjertevekstverdiene betyr i praksis. Alt tilpasses alder og modning. Gjennom lek og læring som er en viktig del av barnehagens egenart, skal barna få utfordringer og muligheter til å utvikle kunnskap og oppleve mestring. Dette skal bidra til at barna lærer å samhandle positivt og at de voksne skal gi barna mulighet, støtte og veiledning i forhold til å utvikle omsorg og empati. Arbeid med sosial kompetanse, likestilling og danning henger sammen, og vi har stort fokus på voksenrollen som forbilde. Årsplan 13 Blaker barnehage

14 FOKUSOMRÅDER OG ARBEIDSMÅL Barnehagene og skolene i Sørum landets beste! 10 punktslista og Handlingsplan Minstestandard og kvalitetskjennetegn 10 punktslista består av 10 verdiutsagn som har til hensikt å beskrive hvordan barnehagene og skolene i Sørum skal bli landets beste. Verdiene er utarbeidet av representanter fra barnehagene, skolene, politikere og foreldre. 10 punktslista ble vedtatt av kommunestyret i november I forbindelse med 10 punktslista er det også utarbeidet en Handlingsplan. I arbeidet med Handlingsplanen ble firmaet Læringslaben/ Conexus engasjert. De har bred og god erfaring med denne type arbeid. Bred involvering og stort engasjement har vært kjennetegn for utarbeidelsen av Handlingsplanen. Handlingsplanen ble vedtatt i kommunestyret i juni For å nå målet om å bli landets beste barnehager og skoler er det utarbeidet minstestandarder som beskriver ønsket kvalitet. Minstestandardene er bygget opp som en kvalitetstrapp med fire nivåer. Det er utarbeidet minstestandarder innenfor følgende fem områder: Pedagogisk utviklingsarbeid Læringsmiljø Dokumentasjon og vurdering Samarbeid med andre virksomheter og foresatte Rammevilkår PULS Samarbeid mellom hjembarnehage og skole Sørum kommune har kjøpt inn verktøyet PULS. PULS er et digitalt verktøy hvor hver enkelt virksomhet skal dokumentere kvalitetsarbeidet sitt. Hver virksomhet skal vurdere seg selv opp mot kvalitetskjennetegnene, en må analysere seg selv og finne ut hvor man er i forhold til kvalitetstrappa. I PULS skal man beskrive mål og tiltak, og dokumentere effekten av arbeidet med disse. I forbindelse med arbeidet med Barnehagene og skolene i Sørum landets beste er det utarbeidet retningslinjer for samarbeid mellom hjem og barnehage/skole. Retningslinjene er utarbeidet av Kommunalsjefen for Utdanning, foreldre i barnehage og skole, samt to virksomhetsledere fra barnehage og skole. Retningslinjene skal bidra til at alle barn og unge får realisert sitt potensiale for læring og utvikling. Å få satt samarbeidet i system vil kunne bidra til et bedre samarbeidsklima og forventningsavklaringer til beste for våre barn unge. Vi skal sikre at barna får en god overgang fra barnehage til skole og bidra til et helhetlig læringsløp. Her følger vi Sørum kommunes prosess i kvalitetssystemet. Vi skal bidra til å utvikle og avholde Foreldreskole for «nye» foreldre i skolen. Årsplan 14 Blaker barnehage

15 I 2014 skal Blaker barnehage arbeidet med følgende to arbeidsmål: Danning i sosiale relasjoner i barnehagen og Lek, arena for utvikling og læring. Danning i sosiale relasjoner i barnehagen Lek, arena for utvikling og læring Vi skal i 2014 jobbe mot nivå fire og følgende beskrivelse: alle barn trives og opplever at de er den del av en gruppe. Personalet ivaretar samspillet mellom barn-barn, barn-voksen, slik at relasjonene preges av anerkjennelse, omsorg og likeverd. Samspillet mellom barna er hovedsakelig preget av vennskap, glede, lekelyst og kreativitet. I arbeidet med å nå dette kvalitetskjennetegnet skal vi bruke Hjertevekst som metode. Denne metoden står beskrevet på side 12 i Årsplanen. Voksenrollen er viktig, og personalet skal utarbeidet personlige arbeidsmål innen dette området. Disse målene vil være beskrevet i barnehagens virksomhetsplan, men de skal handle om å ha en anerkjennende væremåte, respekt og åpenhet. For å måle effekt av arbeidet vi gjør skal vi bruke PULS. I PULS skal vi dokumentere hva vi gjør. Vi skal evaluere arbeidet og praksisen vår med fokus på effekt, og finne nye tiltak med fokus på ønsket effekt. Vi vil også i 2014 velge Hjertevekstverdier sammen med foreldrene, og vi vil gjennom dokumentasjon synliggjøre hva vi gjør. Effekten av arbeidet vil være et tema på blant annet personalmøter, foreldresamtalene. Barnas interesseområder er synlig i barnehagens fysiske miljø. Lek igangsettes og vedvarer på barnas egne initiativ. Vår samtale med barna er preget av åpne spørsmål, tilstedeværelse og nysgjerrighet. De voksne lærer side om side med barna i tilnærmingen til ny kunnskap. Gjennom samspillet med barna knytter vi relevant kunnskap til barnas initiativ, slik at de blir stimulert til å stille nye spørsmål. For å nå nivå fire skal personalet utarbeide personlige arbeidsmål, hvor vi kan måle effekten av tiltakene blant annet ved å observere hverandre, bruke praksisfortellinger og barnesamtaler. Vi skal bruke barnesamtaler for å avdekke hva barna interesser seg for. Dette for å kunne synliggjøre interesseområdene i barnehagens fysiske miljø. Hva barna interesserer seg for skal også være et punkt på foreldresamtalene. De voksnes samspill med barna skal preges av åpenhet, tillit og respekt. Vi skal bruke PULS både for å analysere nå situasjonen, og får å dokumentere tiltak og effekt. Årsplan 15 Blaker barnehage

16 DOKUMENTASJON Barnehagehverdagen består av mange ulike aktiviteter. Vår barnehage er organisert og inndelt med ulike leke og aktivitetsrom. Vi har aldersdelte grupper og tema baserte samlinger. De voksne planlegger aktivitetene både til samlingene og til de ulike rommene. Vi dokumenterer arbeidet vårt ut fra effekten vi oppnår, prosessen og hvilke erfaringer og kunnskap vi har gitt barna. Vi tar bilder Permen til barna Ukebrevet Periodeplanen Bilder er en fin måte å vise for eksempel fine felles opplevelser på. Vi henger opp bilder på dagen i dag tavla hver dag. Vi lager også PowerPoint presentasjoner Her samler vi ulike arbeider barna har laget. Dette kan være tegninger, bilder, referater fra ulike aktiviteter barna har vært med på. Vi skal gjennom ukebrevet gi en kort oppsummering av uka og et lite innblikk i barnehagehverdagen, samt formidle effekten av de målene vi setter for den pedagogiske virksomheten Denne synliggjør temaer og arbeidsmetoder. Planen er noe generell. Personalet planlegger og forbereder sine aktiviteter mer detaljert ut fra denne planen. Alle dokumenterer fra sine grupper. Årsplan 16 Blaker barnehage

17 TRADISJONER Karneval Påskefrokost Familiekafè Nasjonaldagen Sommerfest Lucia Juleverksted Julefrokost Julegudstjeneste Nissefest Vi har karneval for barn og personalet i februar. Det vil komme egen invitasjon. Fredag før palmesøndag har vi påskefrokost i barnehagen, egen informasjon kommer. Avholdes to ganger i året for hele familien, egen innkalling kommer. Barnehagen har egen fane. Barna går i 17.mai tog sammen med sine foreldre, FAU har ansvar for barnehagens fane. Sommerfesten avholdes i juni. Med underholdning, og Blakers største kakebord. Vi feirer Lucia Avholdes av FAU, det vil komme egen invitasjon. Arrangeres en av de siste dagene før jul Vi deltar på julegudstjeneste for barnehagene i Blaker kirke En hyggelig førjulsaktivitet for barna og personalet i Blaker barnehage. Årsplan 17 Blaker barnehage

18 LITT MER INFORMASJON Sykdom En hovedregel er at hvis barna er syke skal de være hjemme. Det betyr at hvis de har feber eller har nedsatt allmenntilstand, skal de være hjemme. Ved oppkast eller diare, skal barnet være hjemme til det har vært symptomfri 48 timer. Dette av hensyn til barnet selv, men også pga smittefaren. Klær og sko Alt av klær og annet utstyr barnet har med til barnehagen, må merkes med barnets navn. Barna må et ekstra skift i posen på plassen sin. Hold orden i barna sin hylle. Hente / levere Den daglige kontakten barnehagen har med foreldre skjer ved levering og henting av barnet. Alle barn og foreldre skal møtes i garderoben når de kommer, og vi skal si hadet til hverandre når barnet reiser hjem. Tilvenning Hensikten med tilvenningsperioden er å gjøre overgangen så smidig som mulig. Barnehagen sender brev til de nye barna, med navn av de andre barna på den gruppa barnet skal begynne. Barnet får et merke som er sitt, for eksempel en ball. Dette merket finner barnet på hylla si, i garderoben og skifteposen sin. Vi følger Sørum kommunes prosess i kvalitetssystemet. Foreldrene er med i barnehagen hele den første dagen. De to neste er barnet litt mer alene, og foreldrene er tilgjengelig på telefon. Foreldre tilbys en samtale en av de første dagene, da utveksler vi nødvendig informasjon. Etter tilvenningsperioden avholder vi en brukerundersøkelse for nye barn. Årsplan 18 Blaker barnehage

19 FORELDRESAMARBEID Rammeplanen beskriver et punkt som handler om foreldresamarbeid og vurdering. Vårt mål er hele tiden å ha fokus på kvaliteten i tilbudet vårt og å styrke foreldremedvirkningen. Vi gjennomfører årlig brukerundersøkelse. Denne gjennomføres i februar. Etter brukerundersøkelsen avholder vi et foreldremøte hvor vi sammen ser på resultatene, og hvor vi sammen finner tiltak som har til hensikt å styrke foreldresamarbeidet og heve kvaliteten på tilbudet vi yter. Det utarbeides en handlingsplan etter foreldremøtet, som beskriver mål, tiltak og ansvar. Vi bruker foreldremøtet til å vurdere og til å gi hverandre viktige innspill i forhold til å se andre og nye muligheter og til å ha fokus på det som allerede er veldig bra! Dette foreldremøtet er en viktig arena for foreldremedvirkning og samarbeid. Årsplan 19 Blaker barnehage

20 Årsplan 20 Blaker barnehage

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Årsplan. for 2015. ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen:

Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen: Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen: Barn født i 2007 Einar Sebastian Robin Barn født i 2008 Lelany Mads Emilie Karen Iris Theodor Barn født i 2009 Tobias Sverre Troy

Detaljer

Årsplan. for 2015. EKEBERG idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. EKEBERG idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 EKEBERG idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene.

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene. Årsplan 2013/2014 1 Presentasjon av de ansatte: Laila Vevik Bierud er eier og daglig leder. Hun har kontordager i Drømmevika mandag, onsdag og fredag, samt at hun er på avdeling tirsdag og torsdag. Siv

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 Adresse: General Rugesvei 94, 0694 Oslo Tlf. kontor:23 38 89 60 Tlf. Solan: 23 38 89 63 E-post: rustadsaga.bhg@c2i.net Tlf. Ludvig: 23 38 89 62 Hjemmeside:

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 Godkjent i samarbeidsutvalget 27. september 2012 PLANVERKTØY SOM LEGGER FØRINGER FOR VÅRT ARBEID: LOV OM BARNEHAGER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN BARNEHAGENS VEDTEKTER EVALUERING

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06

INNHOLD INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06 INNHOLD 3 INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06 Læring og sosial kompetanse Trygghet Omsorg, danning, lek og læring Sosial

Detaljer

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Årsplan 2014. Nordbyhagen Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring

Årsplan 2014. Nordbyhagen Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring Nordbyhagen Barnehage - med livslang lyst til lek og læring Innholdsfortegnelse Velkommen til et nytt år i Nordbyhagen barnehage! 3 Nordbyhagen barnehage er en Norlandia Barnehage! 4 Verdigrunnlag 5 Barnehagen

Detaljer

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE...

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5 FØDSELSDAGSFEIRING.... 5

Detaljer

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 1 INNHOLDSFORTENGNELSE DEL 1 Informasjon om barnehagen.3 Innledning..4 Pedagogisk grunnsyn..5 Personalsamarbeid 6 Samarbeid med barnas hjem.7 Ulike samarbeidspartnere

Detaljer

Barnehageåret 2014/2015 en videreføring av årsplanen

Barnehageåret 2014/2015 en videreføring av årsplanen Vi som jobber på Bukkene Bruse er: Kine Hermansen Pedagogisk leder (100%) Unni Grønvold- Pedagogisk leder (100%) Lene Skallebakke Fagarbeider (100%) Agnete Strøm Fagarbeider (100%) Gunn Johansen Assistent

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no Årsplan 2014/2015 Bekkestua Kanvas-Barnehage Sett Hørt Verdsatt www.bekkestua.kanvas.no Velkommen til et nytt barnehageår i Bekkestua Kanvas-Barnehage! Bekkestua Kanvas-Barnehage skal være en trygg og

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017

Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017 Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017 Innhold 1 Forord 2 Kort om barnehagen 3 Visjon og pedagogisk arbeid 4 Pedagogisk plattform og arbeidsmåter 5 Dagsrytme 6 Årsrytme 7 Danning og omsorg 8 Barns medvirkning

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE...

VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN 2014/2015 - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE.... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS 2014/2015... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5

Detaljer

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET ÅRSPLAN FOR KRABBESKJULET 2014-2015 PERSONALET PÅ KRABBESKJULET Lena Nilsen: Jeg er 22år og er nylig utdannet førskolelærer ved NLA Høyskolen. Jeg er veldig glad i barn, og har alltid vært det. Det å få

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer