2. trinn 2. trinn. SKOLEBIBLIOTEKPLAN Ekholt 1-10 skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. trinn 2. trinn. SKOLEBIBLIOTEKPLAN Ekholt 1-10 skole"

Transkript

1 2. trinn 2. trinn Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Elevene skal kunne finne skjønnlitteratur og faktabøker på biblioteket til egen lesing. enkle strategier for leseforståelse. Informasjonskompetanse - tiltak Bokkompetanse forskjellen mellom fag- og skjønnlitteratur. Brukeropplæring hvor finner jeg hva? Opplæring i bøkenes plassering i skolebiblioteket. Skjønn-, fag-, bildebøker, ekstra lettlest, lettlest, vitser, tegneserier, nyheter, varierende utstillinger. Opplæring i utlån, individuell veiledning. Alfabetiseringstrening bildebøkenes plassering. Utlånsrutiner. Behandling av bøker. Lese for å nyte eller for nytte? Kjennetegn faglitteratur. Hvordan lese faglitteratur. Kjennetegn skjønnlitteratur. Hvordan lese skjønnlitteratur. Kjennetegn bildebøker. Hvordan lese bildebøker. Førlesefasen lesefasen etterlesefasen. Lesestimulering - tiltak Gi tilgang til bøker av ulik vanskelighetsgrad. Individuell veiledning i bokvalg. Bokprater, både skjønn og fag. Uformelle bokprater om elevenes lesing. Få tid til å bli kjent i skolebiblioteket, både med bøkenes plassering og utvalget. Oppleve egen leseglede. Være kontinuerlig på skolebiblioteket, tilgang til bøker av ulik vanskelighetsgrad. Individuell veiledning i bokvalg. Samarbeid med lærerne om elevenes leseutvikling. Ressurser UIA: En spøkelsesjakt i biblioteket : -trinn/norsk/norsk-en-spoekelsesjakt-ibiblioteket Elevene skal lese enkle tekster med sammenheng og forståelse. Friste elevene med et aktuelt, oppdatert og variert utvalgt av både skjønn- og faglitteratur, også til fritidslesing. Individuell veiledning boklån (i samarbeid med lærer) Bøkene skal være tilgjengelige for elevene. Bokkasser med variert Info til foreldre 1.trinn: acfvbdbqtx/Gi+rom+for+lesing+hje mme_bm.pdf?return=www.fug.no 1

2 Elevene skal kunne samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier. Lese og samtale om sammensatte tekster i faglitteraturen og bildebøker. innhold i klasserommene, også temabokkasser. Åpent bibliotek i storefri for 2. trinns elever (etter jul?) Tid og ro til å lese på skolebiblioteket. Individuelle høytlesning og samtaler om tekster elevene leser. Leselystprosjekt høsten Litteraturuke med variert innhold Informasjon om lesing og skolebibliotektilbudet til foresatte Orientering om utvalget, mulighetene og skolebiblioteket for lærere. Høytlesing av et variert spekter av bildebøker, både i små grupper og på storskjerm via projektor. Samtale om bildebøkene; ikonoteksten; samspillet mellom teksten og bildene. Høytlesing av faglitteratur, både i små grupper og på storskjerm via projektor. Bildekompetanse. Hva ser du i dette bildet? Vise til forskjellige illustratører. UIA Sammensatte tekster Norsk: Fra kassert til kunst : -trinn/norsk/norsk-fra-kassert-til-kunst UIA Klassens eventyrsamling : -trinn/norsk/norsk-klassens-eventyrsamling UIA Sammen om ei stor-bok : -trinn/norsk/norsk-sammen-om-ei-stor-bok Elevene skal kunne lytte og gi respons til andre i samtaler, under framføringer og ved høytlesing. egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i leste tekster. Elevene skal kunne uttrykke egne følelser og meninger. Høytlesing av et variert spekter av litteratur. Uformell bokprat, gjenfortelle fra boka de har lest. Andre elever som har lest samme bok kan komme med innspill. Individuelle høytlesning og samtaler om elevenes leseopplevelser. Lyttetrening gjennom høytlesing 2

3 Elevene skal kunne uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegninger, bilder, musikk og bevegelser. Elevene skal kunne fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer. Elevene skal kunne snakke om innhold og form i eldre og nyere sanger, regler og dikt. Elevene skal kunne samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger. med påfølgende samtaler. Høytlesing av eldre elever (for eksempel Bibliotekelevene). Høytlesing av nye og gamle dikt, rim og regler. Snakke om innholdet og forklare ukjente ord. Lese et variert utvalg eventyr og fortellinger. Snakke om eventyrtrekk. Snakke om forskjeller på eventyr og fortellinger. H.C.Andersen: Norske folkeeventyr på nettet: Boka Når to er sinte på hverandre : 3

4 4. trinn 4. trinn Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Elevene skal kunne finne stoff til egne skrive- og arbeidsoppgaver på biblioteket og internett. Elevene skal kunne foreta informasjonssøk, skape, lagre og gjenhente tekster ved hjelp av digitale verktøy. Elevene skal kunne innhente og systematisere data og presentere resultatene med og uten digitale hjelpemidler. (Naturfag) Elevene skal kunne finne informasjon med og uten digitale verktøy og fortelle om noen av planetene i vårt solsystem. (Naturfag) Elevene skal kunne finne fram i trykte og digitale medium, sortere innhold i kategorier og produsere materiale som kan publiseres. (Samfunnsfag) digitale verktøy for å finne informasjon og skape tekst. (Engelsk) Elevene skal kunne utforske kilder og bruke de til å lage etterligninger av gjenstander fra fortiden. (Samfunnsfag) Informasjonskompetanse - tiltak Sørge for aktuell faglitteratur Brukeropplæring: - Praktisere reglene som gjelder på skolebiblioteket og ved lån av bøker. - Vite forskjell på fag- og skjønnlitteratur. - Orientering om organiseringen i skolebiblioteket. Finne fram i det fysiske biblioteket. - Deweys desimalklassifisering. - Finne fram til og oppgi forfatter, tittel og utgivelsesår. Opplæring og veiledning i å søke informasjon: - Lære elevene enkle websøk i skolebibliotekets nettbaserte katalog. - Lære å finne bøker i skolebiblioteket ved hjelp av websøk. Søke etter bøker på titel, forfatter og emne. - Å gå til en nettside via en oppgitt lenke eller en url. - Bruke og orientere seg i faglig gode nettsteder. Hente ut enkel informasjon. - Lete etter forfatter/eier og dato på en nettside. - Sette opp en enkel kildeliste (forfatter og tittel) Undervisning; Hva er en kilde? Lesestimulering - tiltak Ressurser UIA Ukas nøtt trinn/naturfag/naturfag-ukas-noett UIA Hvordan tar vi vare på dyra trinn/naturfag/naturfag-hvordan-tar-vi-vare-paa-dyra UIA Et utdødd dyrerike trinn/naturfag/naturfag-et-utdoedd-dyrerike UIA Ut i stjernenatten trinn/naturfag/naturfag-ut-i-stjernenatten Stoff til skoleoppgaver eller tips til bra bøker: Informasjonskompetanse Let og Lær på skolebiblioteket : https://www.baerum.kommune.no/organisasjonen/skoler/s kolebibliotek/let--lar-/ &languageId=1&assessmentId= &languageI d=1&marketplaceid= &method=getquestion&quest ionid= Søketips: p?pageid=76&page=soketips Søkeeksempler PowerPoint-presentasjon: sokekurs2.ppt Oppgaver + PowerPoint Websøk: 4

5 Elevene skal kunne følge enkle regler for personvern når en man bruker Internett. (Samfunnsfag) Elevene skal kunne forklare hvordan man gjennom språk kan krenke andre (norsk) ordbøker og andre hjelpemidler i egen språklæring. (Engelsk) Lære om og å bruke enkle fagbøker og oppslagsverk. Alfabetisering. Trene på å bruke alfabetiske registre og orientere seg i en fagbok ved hjelp av innholdsfortegnelsen. Opplæring i bruk av enkle trykte oppslagsverk som leksika. Opplæring i å bruke ordbøker, både på norsk og engelsk. Enkel gjennomgang av opphavsrett for å forstå hvorfor man må angi/vise til hvilke kilder informasjonen er hentet fra. Gjennomgang av grunnleggende regler for personvern på Internett. Ta opp etiske problemstillinger i forhold til chatting, blogg, hjemmesider, sms osv. p?pageid=77&page=websok Øvningsoppgaver skjønnlitteratur og faglitteratur: p?pageid=78&page=ovingsoppgaver Kildekritkk digitale kilder og trykte kilder: p?pageid=79&page=kildekritikk Alfabetiseringsoppgaver: Digital mobbing og personvern: lesestrategier og tekstkunnskap målrettet for å lære. Elevene skal kunne finne opplysninger i en sammensatt tekst ved å kombinere ord og illustrasjon. Undervisning i hensiktsmessige lesestrategier når man søker informasjon. Lesing av faglitteratur: - Bruke modell (lesestrategier) hentet fra Fagbok i bruk LES og LÆR s.46; - Foregripelse (Å spå) - Å stille spørsmål (være nysjerrigper) - Oppsummering ( finne sentrale begreper) - Oppklaring (forklare nye begreper) Lesing av faglitteratur, både individuelt, i små grupper og på storskjerm via projektor. Lesing på skjerm. Høytlesing av et variert spekter av bildebøker, både i små grupper og på storskjerm via projektor. Samtale om bøkene og om ikonoteksten; Bruke modell (lesestrategier) hentet fra Fagbok i bruk LES og LÆR s Lersestrategier: Roe Lesedidaktikk s.89. UIA Fra vits til tegneserie til digital fortelling : trinn/norsk/norsk-fra-vits-til-tegneserie-til-digitalfortelling Ressursark Bildebok-verksted 5

6 Elevene skal kunne drøfte noen estetiske virkemidler i sammensatte tekster. Samtale om innholdet i bøkene og om ikonoteksten; samspillet mellom teksten og bildene. Refleksjon og undring, enkel analyse. samspillet mellom teksten og bildene. Refleksjon og undring, enkel analyse Enkel bildeanalyse. Hva ser du i dette bildet? Vise til forskjellige nyere illustratører Fagbøker, utdrag Elevene skal kunne lese et mangfold av tekster i ulike sjangrer og av ulik kompleksitet på bokmål og nynorsk: norske og oversatte, skjønnlitterære tekster og sakprosatekster. Elevene skal kunne lese skjønnlitteratur og fagtekster for barn med flyt, sammenheng og forståelse. Elevene skal kunne begrunne egne tekstvalg, og gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, filmer, dataspill og TVprogrammer. Elevene skal kunne uttrykke tanker om språk, personer og handlinger i tekster fra dagliglivet og i skjønnlitterære tekster fra ulike tider og kulturer. Elevene skal kunne drøfte og vurdere skjønnlitterære tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk og Oppdatert bibliotek med ny og aktuell litteratur for å ivareta mangfoldet og for å opprettholde eller øke interessen for litteraturen. Vise elevene bredden av barnelitteratur. Friste elevene til å lese et variert utvalgt av både skjønn- og faglitteratur, også til fritidslesing Aktiv litteraturformidling, bokpresentasjoner. Høytlesing. Refleksjon og undring omkring litteraturen. Uformell bokprat der elevene formilder bøkene de har lest og reflekterer over egne litteraturvalg. Uformell bokprat om språk, personer og handling i bøker. Individuell veiledning i bokvalg. Bøkene skal være tilgjengelige for elevene. - Alle elever skal alltid ha en bok tilgjengelig i sekken eller i hylla. - Bokkasser i klasserommene med variert innhold. - Åpent bibliotek i storefri. - 1 time veiledet utlån i uka? Tid og ro til å lese på skolebiblioteket Individuell høytlesning og samtaler om tekster elevene leser. Vise personlig engasjement og interesse for litteraturen elevene har valgt. UIA Bli en lesevert : trinn/norsk/norsk-bli-en-lesevert! UIA Fra bok til film trinn/norsk/norsk-fra-bok-til-film UIA Tre bøker og en tidsreise trinn/samfunnsfag/samfunnsfag-tre-boeker-og-en-tidsreise Tunkatten Lurivar er opptatt av bøker, språk, kryssord, konkurranser og fortellinger. Alt på nynorsk. 6

7 innhold. Elevene skal kunne formulere tolkninger av leste tekster. Elevene skal kunne samtale om et utvalg sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre kulturer. Elevene skal kunne gi uttrykk for egne tanker og følelser i møte med engelskspråklig litteratur og barnekultur. (Engelsk) Attraktivt og innbydende skolebibliotek, signalisere at lesing er viktig! Varierte utstillinger. Litteraturuke med variert innhold Formidling av aktuell litteratur for høytlesning (til lærere). Aktiv pådriver for høytlesing i klasserommene av lærere. Leselyst-prosjekt, for eksempel Leselysttralla Litteraturuke med variert innhold. Leseprosjekt i samarbeid med kontaktlærer leseuker med ekstra fokus på lesing. Forfatterbesøk? Besøk, omvisning og lånekort på Rygge bibliotek. Sørge for å ha relevant og interessant litteratur tilgjengelig. Formidling og veiledning til lærer og elev. Høytlesing, åpne for tolkning gjennom samtale. Sørge for aktuell litteratur på engelsk og formidle denne. Uformell bokprat om engelsk litteratur UIA Dikt og gode øyeblikk : trinn/norsk/norsk-dikt-og-gode-oeyeblikk H.C.Andersen: Norske folkeeventyr på nettet: 7. trinn 7. trinn 7

8 Kompetansemål fra Kunnskapsløftet bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte. Elevene skal kunne formulere spørsmål om noe han eller hun lurer på, lage en plan for å undersøke en selvformulert hypotese, gjennomføre undersøkelsen og samtale om resultatet. (Naturfag) Elevene skal kunne velge et tema, forme spørsmål og kaste lys over de ved å bruke ulike kilder. (Samfunnsfag) Elevene skal kunne finne oppskrifter i ulike kjelder. (Mat og helse) Elevene skal kunne utforske ulike kilder, illustrere hvordan de kan gi ulik informasjon om fortiden, og forklare hvordan historikere bruker de til å lage historiske framstillinger. (Samfunnsfag) Informasjonskompetanse - tiltak Brukeropplæring: - Lære om medienes plassering i biblioteket. Deweys desimalklassifisering. Opplæring og veiledning i å søke informasjon: - Lære å søke i egen database og finne fram til det materialet man har søkt opp i skolebibliotekets samling. - Lære å søke i eksterne baser (for eksempel Rygge bibliotek og Deichmann) - Lære forskjellen mellom en bokbase og nettsted. - Søkestrategier. Hva søker du etter? - Lære søketeknikker (som frasesøk, enkle avgrensinger som bare sider på norsk, søke etter bilder), relevante søkeord. - Lese trefflisten fra en søkemotor. - Forstå prinsippene for strukturen i en url. Lære enkel kildekritikk: - Hva er en kilde? - De grunnleggende prisnippene i kildekritikk som at ikke alle kilder er like troverdige. Kritisk bruk av kilder. - Kjennskap til hva som er hensiktsmessige typer kilder for en Lesestimulering - tiltak Sørge for oppdatert og aktuelt oppslagsverk og faglitteratur. Tilrettelegge og formidle egnet faglitteratur til elevene (tilpasset opplæring) i ulike prosjekter/temaer. Ressurser Lenkesamling informasjonskompetanse: jonskompetanse-og-kildekritikk/soeke-finne-vurdere-ogbruke-informasjon UIA Gode vinklinger og problemstillinger : trinn/samfunnsfag/samfunnsfag-gode-vinklinger-ogproblemstillinger UIA Hva står i teksten? trinn/naturfag/naturfag-hva-staar-i-teksten UIA På jakt etter steiner og krystaller trinn/naturfag/naturfag-paa-jakt-etter-steiner-og-krystaller Ressursark: - Oppslagsverk på Internett - Informasjonssøk på Internett - URL Stoff til skoleoppgaver eller tips til bra bøker: Informasjonskompetanse Let og Lær på skolebiblioteket : https://www.baerum.kommune.no/organisasjonen/skoler/s kolebibliotek/let--lar-/ Søketips: p?pageid=76&page=soketips Søkeeksempler PowerPoint-presentasjon: sokekurs2.ppt Oppgaver + PowerPoint Websøk: 8

9 oppgave. p?pageid=77&page=websok Øvningsoppgaver skjønnlitteratur og faglitteratur: p?pageid=78&page=ovingsoppgaver Lise Helgevold og Liv EngenElevene skal kunne forklare opphavsrettslige regler for bruk av tekster hentet fra Internett. Undervisning i Opphavsretten. Etisk bruk av kilder. Enkel kildehenvisning gjennomgående og henvisning i bruk av tekster fra internett. Enkel litteraturliste (forfatter, tittel og årstall) + fra nettet. Diskusjoner om nettvett. Personvern. Opplegget Du bestemmer? Kildekritkk digitale kilder og trykte kilder: p?pageid=79&page=kildekritikk Kildekritikk på nettet: Personvern, nettvett og opphavsrett: Opphavsrett: Nettvett og personvern: og og Digital mobbing: oppslagsverk og ordbøker. Bokkunnskap; - Lære om og å bruke fagbøker og oppslagsverk. - Bruke alfabetiske registre og innholdsfortegnelse i bøker. - Bruke elektroniske og trykte oppslagsverk. UIA Hvor går turen? trinn/norsk/norsk-hvor-gaar-turen Ressursark: - Oppslagsverk Oppgaver alfabetisering og oppslagsverk: 1&mpid=694 9

10 og ulike lesestrategier tilpasset formålet med lesingen. Elevene skal kunne forstå, tolke og sammenholde opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst. Elevene skal kunne trekke naturfaglig informasjon ut fra enkle naturfaglige tekster i ulike medier. (Naturfag) Elevene skal kunne uttrykke egne opplevelser av og begrunne egne synspunkter på leste tekster. Lese for å nyte eller for nytte? Bevisstgjøring av teksttype og leseformål før lesing. Lesestrategier Lesing på skjerm ulike strategier i forhold til å lese bok. Hva er en sammensatt tekst? Refleksjon og tolkning av ulike modaliteter og deres samlede uttrykk, ikonoteksten. Lesing av bildebøker. Lesing av faglitteratur: - Bruke modell hentet fra Fagbok i bruk LES og LÆR s.46; - Foregripelse (Å spå) - Å stille spørsmål (være nysjerrigper) - Oppsummering ( finne sentrale begreper) - Oppklaring (forklare nye begreper) Lese for å nyte eller for nytte? Individuell veiledning i bokvalg. Aktuell mediebestand. Høytlesing av et variert spekter av bildebøker og fagbøker på storskjerm via projektor. UIA Hva leste jeg nå? trinn/norsk/norsk-hva-leste-jeg-naa Lesestrategier: gier.htm#skjønnlitteratur gier.htm#skjønnlitteratur Bruke modell (lesestrategier) hentet fra Fagbok i bruk LES og LÆR s Lersestrategier: Roe Lesedidaktikk s.89. Info til foreldre: uwefvwwxt/fortsatt+rom+for+lesing+hjemme_bm.pdf?retu rn=www.fug.no Info om lesing elever: esing/elevhefte_bokmal%20for%20internett.pdf Bildebøker ressursark (se 4.trinn) Den danske dikteren oppgaveark Elevene skal kunne uttrykke egne opplevelser av og begrunne egne synspunkter på leste tekster. Oppdatert bibliotek med ny og aktuell litteratur for å ivareta mangfoldet og for å holde interessen for litteraturen ved like og aller helst øke den. Attraktive og aktivt skolebibliotek, varierende utstillinger og presentasjoner av mediestammen. UIA Et verksted for lesing : trinn/norsk/norsk-et-verksted-for-lesing 10

11 Elevene skal kunne med egne ord referere og oppsummere hovedmomenter i en tekst. Elevene skal kunne presentere egne leseerfaringer fra skjønnlitteratur og fagbøker skriftlig og muntlig. Elevene skal kunne presentere egne tolkinger av personer, handling og tema i et variert utvalg av barne- og ungdomslitteratur på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk. Vise elevene bredden av barnelitteratur. Individuell veiledning i bokvalg. Aktiv litteraturformidling av både skjønnog faglitteratur. Bokprat og utstillinger. Uformell bokprat der elevene formilder bøkene de har lest og reflekterer over egne litteraturvalg og over lest litteratur. Litterære samtaler om personene, handlingen og tema i bøker. Elevene gis mulighet til å eksponere bokanmeldelsene sine i biblioteket, skolens læringsplattform Fronter eller skolebibliotekets nettsted. Elevene kan presentere leste bøker for hverandre på trinnet og for yngre elever. Bokkasser til klasserommene med variert innhold, både skjønn- og faglitteratur. Temabokkasser? Sikre god tilgang til skolebiblioteket blant annet gjennom bibliotekelever og åpent bibliotek i storefriminuttet. Tid og ro til å lese i skolebiblioteket Høytlesing Formidling av aktuell høytlesnings-litteratur til lærere. Aktiv pådriver for høytlesing i klasserommene. Leselyst-prosjekt: Leselyst-tralla Leselystaksjonen. Verdens bokdag Bok til alle, lesesirkler/lesegrupper Litteraturuke med variert emne LESEVAKE? LESESTIMULERING OG LITTERATURMETODIKK Prosjekter og aksjoner: skolenettet.no/lesing Les hva andre barn og unge mener om bøker og skriv egne bokanmeldelser: UIA En litterær nettavis : trinn/norsk/norsk-en-litteraer-nettavis Lokus123 Bibliotek: eid=1&sitenodeid= Tunkatten Lurivar er opptatt av bøker, språk, kryssord, konkurranser og fortellinger. Alt på nynorsk. BOKTIPS Faglige anmeldelser og fyldige presentasjoner av nyere norske barnebøker: Oversikt over fag- og skjønnlitteratur og konkrete lesetips til mer enn 100 forskjellige tema: Skoleverkstedet Nettsted for tilrettelagt litteratur. Søk i tilretteleggingsform, sjanger, tema, alder, fag- og skjønnlitteratur: For elevene Hva leser kjente idrettsutøvere og hvilke bøker anbefaler de? Animerte smakebiter fra barnelitteratur. 11

12 Boksøk for barn fra 8 til 12 år: Elevene skal kunne lese enkle litterære tekster på svensk og dansk og gjengi innholdet. Være behjelpelig med å skaffe varierte litterærere tekster på svensk og dansk ved behov. Aktuell mediebestand? erfaringer fra egen lesing i skjønnlitterær og sakspreget skriving. Stimulere til lesing av et variert spekter av litteratur. Elevene skal kunne og forstå tekster av ulik lengde og i ulike sjangere. (Engelsk) Elevene skal kunne lese og fortelle om engelskspråklig barne- og ungdomslitteratur fra ulike medier og sjangere, inkludert prosa og dikt. (Engelsk) Elevene skal kunne sammenligne personer og innhold i et utvalg av engelskspråklige barnebøker. (Engelsk) Elevene skal kunne montere utstillinger og andre presentasjoner i ulike typer rom. (Kunst og håndverk) Aktuell mediebestand engelsk litteratur i ulik vanskegrad Bokpresentasjon Utstilling av engelsk litteratur Elevene lager utstilling knyttet opp mot litterære opplevelser og stiller dette ut i skolebiblioteket. 12

13 10. trinn 10. trinn Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Elevene skal kunne orientere seg i store tekstmengder for å finne relevant informasjon. Elevene skal kunne lese kritisk og vurdere teksters troverdighet. Elevene skal kunne finne fram til og presentere aktuelle samfunnsspørsmål, skilje mellom meiningar og fakta, formulere argument og drøfte spørsmåla. (Samfunnsfag) Elevene skal kunne søke etter og velge ut kilder, vurdere de kritisk og vise hvordan ulike kilder kan framstille historien ulikt. (Samfunnsfag) tekster hentet fra bibliotek, Internett og massemedier på en kritisk måte, drøfte tekstene og referere til benyttede kilder. Elevene skal kunne gjennomføre undersøkelser og bruke databaser til å søke etter og analysere statistiske data og vise kildekritikk. (Matematikk) Informasjonskompetanse - tiltak Kjennskap til medienes plassering i skolebiblioteket. Søkekurs i skolens katalog og Rygge biblioteks katalog for å finne fram til ønsket litteratur (også for lærere). Å søke informasjon: - Definere informasjonsbehov - Legge opp en strategi for emnet elevene ønsker å søke informasjon om. En systematisk, planlagt/gjennomtenkt søking. - Hva er gode søkeord (bakgrunnskunnskaper om tema en forutsetning) - Hvor kan jeg søke hva? finne relevante kilder/søkestrategier. - Gjør søkene på Internett best mulig. - Forstå prinsippene for strukturen i en url. Lesestrategier for å søke informasjon, Lese for å lære; Lesestimulering - tiltak Sørge for oppdatert oppslagsverk og faglitteratur (låne inn fra andre bibliotek?) Sørge for tilgjengelig faglitteratur og massemedier som fremstiller ulike syn i bøker og på nettet. Tilrettelegge og formidle egnet faglitteratur til elevene (tilpasset opplæring) i ulike prosjekt/tema. Ressurser Å søke informasjon: Delicious.com Informasjonskompetanse: og nskompetanse-og-kildekritikk Kildekritikk: Ressursark: - Oppslagsverk på Internett - Informasjonssøk på Internett - URL Lersestrategier: Roe Lesedidaktikk s.89. Opphavsrett og personvern: Hensiktsmessige nettsteder som dubestemmer.no, ung.no, slettmeg.no, Redd barna. + heftet Du bestemmer Personvern, nettvett og opphavsrett: d=24417&epslanguage=no Nettvett film: UIA Er det sant det som står? : 13

14 innhold fra ulike kilder på en selvstendig og kritisk måte. (Engelsk) Elevene skal kunne innhente informasjon om og finne særtrekk ved noen religionsog trossamfunn lokalt og nasjonalt, herunder sikhisme, Bahá í-religionen, Jehovas vitner og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. (RLE) ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster. Elevene skal kunne gjøre rede for grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett knyttet til publisering og bruk av andres tekster. Elevene skal kunne gjøre greie for egne rettigheter og konsekvenser når man arbeider på Internett og publiserer sitt eiget materiale. (Samfunnsfag) Elevene skal kunne gjøre rede for regler for opphavsrett knyttet til bruk av musikk. (Musikk) - Forberede lesingen - Foregripe - Overvåke lesingen Gir den mening? - Stille spørsmål - Lese selektivt - Skille ut viktig informasjon - Oppsummere - Å vurdere teksten - Kritisk bruk av kilder (kildekritikk): Bruke tekster hentet fra bøker, Internett og massemedier på en kritisk måte, vurdering av innhold i ulike kilder i forhold til: 1. Relevans Lese trefflisten fra en søkemotor. Gir informasjonen svar på og innsikt i spørsmålene i problemstillingen? (Krever gode forkunnskaper om emnet). Å arbeide med å finne fram til relevant informasjon er et ledd i å erverve seg mer kunnskap om et tema. 2. Pålitelighet I hvilken grad er informasjonen til å stole på? Elevene må minimum vite at de må sjekke når en side er oppdatert, hvem som står bak den (person, trinn/norsk/norsk-er-det-sant-det-som-staar Samling med lovlige bilder og lydsnutter og verktøykurs: 14

15 organisasjon, kommersiell aktør) og hva formålet med den er. - HVA er det(sjanger)? - HVEM har skrevet det? - NÅR ble det utgitt? - HVORDAN er språket (Subjektivt/objektivt)? - HVOR har det stått/hvor kommer det fra? - HVORFOR er det utgitt? På høyere nivå må informasjonen også vurderes i forhold til om det er - Påstander forfatteren kommer med - Vurderinger basert på kvalitativt høyt grunnlag - Hypoteser Etisk bruk av kilder; elevene må forstå og respektere at det står en forfatter bak kildene de har funnet fram til og de må oppgi hvem som er opphavspersonen. Plagiat. Referere til benyttede kilder fortløpende i en tekst ved indirekte og direkte sitat. Sette opp en fullstendig litteratur- og referanseliste etter Ekholt 1-10 skole mal Kjennskap til og respektere 15

16 lesestrategier variert og fleksibelt i lesing av skjønnlitteratur og sakprosa. Elevene skal kunne lese og forstå tekster av ulik lengde og i flere sjangere. (Engelsk) Elevene skal kunne delta i utforskende samtaler om litteratur, teater og film. Elevene skal kunne begrunne egne tekstvalg med utgangspunkt i egne lesepreferanser og formålet med lesingen. Elevene skal kunne formidle muntlig og skriftlig egne leseerfaringer og leseopplevelser basert på tolkning og refleksjon. Elevene skal kunne lese og skrive tekster i ulike sjangere, opphavsrett. Personvern rettigheter og plikter Nettvett Du bestemmer? Lese for nytte eller å nyte? Lese for nytte eller å nyte? (Se første side i planen for 10.trinn) Førlesefasen lesefasen etterlesefasen Lesestrategier, utforskende lesing Lesing av faglitteratur: - Foregripelse - Å stille spørsmål - Oppsummering - Oppklaring Lesestrategier Biblioteket må være oppdatert på ny og aktuell litteratur, ivareta mangfoldet og fremme den gode ungdomslitteraturen. Aktuelt og innbydende bruksbibliotek. Uformell bokprat, samtale om litteratur Bokpresentasjoner og utstillinger Høytlesing Lesestimuleringstiltak for eksempel Aksjon txt!. Lesesirkel. Elevene gis mulighet til å eksponere pg presentere sine bokanmeldelsene i biblioteket, skolens læringsplattform Fronter eller skolebibliotekets nettsted. Blogg? Glogg? Digital fotofortelling? Uformell bokprat Lesesirkel? Presentere lest litteratur for yngre elever? Utstillinger av anmeldelser? Lesestrategier Aktuell mediebestand Individuell veiledning i bokvalg Bruke modell (lesestrategier) hentet fra Fagbok i bruk LES og LÆR s Lersestrategier: Roe Lesedidaktikk s.89. Vurdering av barne- og ungdomsbøker: Nettsteder med tips til relevant litteratur: Tips til nye, gode nynorske bøker som høver for ulike 16

17 både skjønnlitterære og sakspregede på bokmål og nynorsk: artikkel, diskusjonsinnlegg, formelt brev, novelle, fortelling, dikt, dramatekst og kåseri. Elevene skal kunne presentere resultatet av fordypning i tre selvvalgte emner: et forfatterskap, et litterært tema og et språklig tema Elevene skal kunne presentere viktige temaer og uttrykksmåter i sentrale samtidstekster og sammenligne dem med framstillinger i klassiske verk fra norsk litteraturarv: kjærlighet og kjønnsroller, helt og antihelt, virkelighet og fantasi, makt og motmakt, løgn og sannhet, oppbrudd og ansvar. Elevene skal kunne lese og gjengi innholdet i et utvalg tekster på svensk og dansk. Samarbeid med lærerne i elevenes leseutvikling. Aktuell mediebestand Samarbeid med lærer om litterære emner, aktualisere bokstammen Bokpresentasjon og orientering om bibliotekets utvalg av litteratur Uformell bokprat Aktuell mediebestand, ha en stamme av/ være en tilrettelegger av sentrale samtidstekster og av sentrale klassiske verk fra norsk litteratur. Være behjelpelig med å skaffe varierte litterærere tekster på svensk og dansk ved behov. Aktuell mediebestand? aldersgrupper. UIA Et litterært dypdykk trinn/norsk/norsk-et-litteraert-dypdykk Ungdommens forfatterleksikon: 9&Itemid=77 Om forfatterpresentasjoner: =52&Itemid=83 Lenkesamling forfattere: Norges største digitale bokhylle gratis. Her kan du lese mer enn bøker fra 1990-tallet på nett, pluss eldre bøker. 17

18 Elevene skal kunne lese og drøfte et representativt utvalg litterære tekster fra sjangrene dikt, novelle, roman og skuespill fra den engelskspråklige verden. (Engelsk) Elevene skal kunne lage og samtale om egne muntlige eller skriftlige tekster inspirert av litteratur og kunst. (Engelsk) Aktuell mediebestand engelsk litteratur i ulik sjanger og vanskegrad 18

2. trinn 2. trinn Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Elevene skal kunne finne skjønnlitteratur og faktabøker på biblioteket til egen lesing.

2. trinn 2. trinn Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Elevene skal kunne finne skjønnlitteratur og faktabøker på biblioteket til egen lesing. Skolebibliotekplanen er laget for å vise hvilke områder og hva skolebiblioteket kan bidra med. 2. trinn 2. trinn Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Elevene skal kunne finne skjønnlitteratur og faktabøker

Detaljer

1. trinn 1. trinn Kompetansemål

1. trinn 1. trinn Kompetansemål Skolebibliotekplanen er laget for å vise hva og på hvilke områder skolebiblioteket kan bidra. Tips i arbeid med informasjonskompetanse: informasjonskompetanse.no. (Her finner du IK-trappa) 1. trinn 1.

Detaljer

Kursrekker informasjonskompetanse fordelt på trinn Ekholt 1-10 skole 09.05.2012

Kursrekker informasjonskompetanse fordelt på trinn Ekholt 1-10 skole 09.05.2012 Kursrekker informasjonskompetanse fordelt på trinn Ekholt 1-10 skole 09.05.2012 Å søke informasjon: Websøk/ Brukeropplæring skolebiblioteket Brukeropplæring faktabøkers oppstilling (Dewey) -brukeropplæring

Detaljer

02.02.2010 Litt fokus på læreplanen/ kompetansemålene i norsk etter 10. trinn

02.02.2010 Litt fokus på læreplanen/ kompetansemålene i norsk etter 10. trinn 02.02.2010 Litt fokus på læreplanen/ kompetansemålene i norsk etter 10. trinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon

Detaljer

Kursrekker informasjonskompetanse fordelt på trinn Ekholt 1-10 skole 09.05.2012

Kursrekker informasjonskompetanse fordelt på trinn Ekholt 1-10 skole 09.05.2012 Kursrekker informasjonskompetanse fordelt på trinn Ekholt 1-10 skole 09.05.2012 Å søke informasjon: Websøk/ Brukeropplæring skolebiblioteket Brukeropplæring faktabøkers oppstilling (Dewey) -brukeropplæring

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole Norsk 10.trinn Kompetansemål Muntlige tekster uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon delta i utforskende samtaler om litteratur,

Detaljer

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av:

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av: Lokal fagplan 1. trinn 4.trinn Midtbygda skole 1. trinn leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer uttrykke egne følelser og meninger fortelle sammenhengende

Detaljer

Årsplan i norsk 10.trinn 2013-2014

Årsplan i norsk 10.trinn 2013-2014 Årsplan i norsk 10.trinn 2013-2014 Muntlig kommunikasjon: lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster lytte til, forstå og gjengi informasjon fra svensk og dansk

Detaljer

Opplæringsplan i bibliotekbruk

Opplæringsplan i bibliotekbruk Opplæringsplan i bibliotekbruk Arne-Harald Steilbu Vertskommuneprosjektet 2014 Opplæringsplan i bibliotekbruk Vertskommuneprosjektet 2014 Side 1 112111 Forord Prosjektet «Vertskommunesamarbeid i biblioteksektoren

Detaljer

NORSK kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn Kompetansemål Lav grad av måloppnåelse Middels grad av måloppnåelse Høy grad av måloppnåelse

NORSK kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn Kompetansemål Lav grad av måloppnåelse Middels grad av måloppnåelse Høy grad av måloppnåelse Sandnes kommune NORSK kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn Kompetansemål Lav grad av måloppnåelse Middels grad av måloppnåelse Høy grad av måloppnåelse MUNTLIGE TEKSTER Mål for opplæringen

Detaljer

Opplæringsplan for skolebiblioteket

Opplæringsplan for skolebiblioteket Opplæringsplan for skolebiblioteket på Skåredalen skole. I Kunnskapsløftet er «å kunne lese» og «Bruke digitale verktøy» grunnleggende ferdigheter. Dette plasserer begrepene «bibliotek» og «ikt» sentralt

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring.

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring. ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring Vurdering Sammensatte tekster Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse

Detaljer

Årsplan i norsk 7. trinn

Årsplan i norsk 7. trinn Årsplan i norsk 7. trinn Tidspunkt Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 35-38 Lese og læringsstrategier : - bruke ulike lesestrategier tilpasset formålet med lesingen. - referere og

Detaljer

Treårsplan i norsk 2013-2016. Eivind B. Hansen Helene F. Siira Eirik Leiros

Treårsplan i norsk 2013-2016. Eivind B. Hansen Helene F. Siira Eirik Leiros Treårsplan i norsk 2013-2016 Eivind B. Hansen Helene F. Siira Eirik Leiros 1 MÅL Delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon Gjenkjenne retoriske appellformer og måter å argumentere

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 6 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere

Detaljer

Fagplan i norsk 6. trinn

Fagplan i norsk 6. trinn Fagplan i norsk 6. trinn Uke Kompetansemål Emne Læringsmål Kriterier Forslag til Du kan litt Du kan noe Du kan mye Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Kunne bruke Kunne bruke Læringsstrategier sammendrag,

Detaljer

Fagplan i norsk 5. trinn

Fagplan i norsk 5. trinn Fagplan i norsk 5. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Du kan litt Du kan noe Du kan mye Forslag til 34- Læringsstrategier nøkkelord og Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Lage et Lage tankekart Nasjonale

Detaljer

Innhold norsk. 1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn

Innhold norsk. 1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2006: Norsk Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig i norsk - å kunne uttrykke seg skriftlig i norsk - å kunne lese i norsk - å kunne regne

Detaljer

Muntlig eksamen 48 timers modell. Tonje Lien Smedbråten Vikhammer ungdomsskole Malvik kommune

Muntlig eksamen 48 timers modell. Tonje Lien Smedbråten Vikhammer ungdomsskole Malvik kommune Muntlig eksamen 48 timers modell Tonje Lien Smedbråten Vikhammer ungdomsskole Malvik kommune 48-timers modell på VUS Eleven kan velge å gå opp individuelt eller i par (bestemmes i forkant) Eleven får vite

Detaljer

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Grunnskolekontoret Bodø kommune 1 Kommunal rammeplan for læreplan i norsk for Bodøskolen inneholder: Kompetansemålene plassert på

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: MARTA GAMST LÆREVERK: VI KAN LESE 3.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2, lettlestbøker,

Detaljer

Å SØKE INFORMASJON. Kompetansemål etter 10. trinn: Læringsmål:

Å SØKE INFORMASJON. Kompetansemål etter 10. trinn: Læringsmål: 8.trinn, kurs 1 Å søke informasjon Å SØKE INFORMASJON Kompetansemål etter 10. trinn: orientere seg i store tekstmengder for å finne relevant informasjon (norsk) lese kritisk og vurdere teksters troverdighet

Detaljer

Halvårsplan 6. trinn i norsk skoleåret høst 2015 Fra Læreplan i norsk

Halvårsplan 6. trinn i norsk skoleåret høst 2015 Fra Læreplan i norsk Halvårsplan 6. trinn i norsk skoleåret høst 2015 Fra Læreplan i norsk Kyrkjevollen skole Kompetansemål etter 7. årstrinn Muntlige tekster opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, opplesing,

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2- 3,lettlestbøker,

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015

Årsplan Norsk 2014 2015 Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: Lærere: 9.årstrinn Anniken Løvdal, Lena Veimoen, Siri Wergeland Maria S. Grün, Hanne Marie Haagensen Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

Sandefjordskolen. LOKAL LÆREPLAN I ENGELSK FORDYPNING BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE 8. - 10. trinn. Utforsking av språk og tekst

Sandefjordskolen. LOKAL LÆREPLAN I ENGELSK FORDYPNING BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE 8. - 10. trinn. Utforsking av språk og tekst Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I ENGELSK FORDYPNING BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE. -. trinn KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne Utforsking av språk og tekst LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE Eleven

Detaljer

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Hvordan og hvorfor vi skriver. Tekstbinding. Nynorske ord og skrivemåter Uke 10] Skrive ulike typer tekster etter Jeg reflekterer over hvorfor jeg KURS 3.1 HVORFOR VI SKRIVER - HENSIKT mønster av eksempeltekster

Detaljer

ÅRSPLAN. Skoleåret: 2015/16 Trinn: 6 Fag: Norsk Utarbeidet av: Camilla, Harald og Carsten 35-39. Karl Johans Minne skole

ÅRSPLAN. Skoleåret: 2015/16 Trinn: 6 Fag: Norsk Utarbeidet av: Camilla, Harald og Carsten 35-39. Karl Johans Minne skole ÅRSPLAN Skoleåret: 2015/16 Trinn: 6 Fag: Norsk Utarbeidet av: Camilla, Harald og Carsten Mnd. Kompetansemål 35-39 Skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift Bruke erfaringer fra egen

Detaljer

Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Årsplan: Norsk 2015 2016 Årstrinn: Lærer: 8. årstrinn Lena, Lasse, Anne Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Mål for opplæringen

Detaljer

Innhold norsk. 1 Levanger kommune, læreplaner. NY LÆREPLAN 2007: Norsk for språklige minoriteter

Innhold norsk. 1 Levanger kommune, læreplaner. NY LÆREPLAN 2007: Norsk for språklige minoriteter 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2007: Norsk for språklige minoriteter Innhold norsk Grunnleggende G1 G2 Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig - å kunne uttrykke seg skriftlig

Detaljer

Fagplan i norsk 3. trinn

Fagplan i norsk 3. trinn Fagplan i norsk 3. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til I startgropa På vei I mål læreverk Skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift. Stavskrift Jeg kan bokstavhuset

Detaljer

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering. Kunne vite at en sammensatt tekst kan bestå av både tekst, bilde og lyd.

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering. Kunne vite at en sammensatt tekst kan bestå av både tekst, bilde og lyd. Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Norsk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 6A/B Lærer: Karin Oma og Marit Seivaag Uke Årshjul 34-40 1. Lesekurssammensatte tekster (lesebok s.6-29) Hovedtema

Detaljer

Dei mest relevante formuleringane for oss

Dei mest relevante formuleringane for oss Dei mest relevante formuleringane for oss DEI FYRSTE KAPITLA DEL LK06 HØYRINGSFRAMLEGGET Føremålet I Norge er både bokmål, nynorsk og samisk offisielle skriftspråk, og det tales mange ulike dialekter og

Detaljer

TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING

TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING ÅRSPLAN I NORSK. FOR 5. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Gro Anita S Arnesen verk: Zeppelin Lesebok (gul), Zeppelin Språkbok (blå) og arbeidsbøker til begge disse. UK E TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn 4 ( CE2) Anette Ballari Nilssen

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn 4 ( CE2) Anette Ballari Nilssen ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo Trinn 4 ( CE2) Anette Ballari Nilssen TEMA KOMPETANSEMÅL(K06) DELMÅL OG GJENNOMFØRING VURDERING GJENNOMFØRT innskoling Uke 34-35 Innskoling Elevene

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 2011-2012 Lycée français René Cassin d Oslo

ÅRSPLAN NORSK 2011-2012 Lycée français René Cassin d Oslo ÅRSPLAN NORSK 20112012 Lycée français René Cassin d Oslo Trinn8 (5 ) Jenny Juve Formål med faget med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling.

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Periode 1: - UKE 34 UKE 39 - Uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding. -

Detaljer

Fra Kunnskapsløftet LÆREPLAN I NORSK

Fra Kunnskapsløftet LÆREPLAN I NORSK Fra Kunnskapsløftet LÆREPLAN I NORSK Formål med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske språket i arbeid

Detaljer

SKJØNNLITTERATUR - NOVELLE En nesten pinlig affære (Johan Harstad, 2004)

SKJØNNLITTERATUR - NOVELLE En nesten pinlig affære (Johan Harstad, 2004) SKJØNNLITTERATUR - NOVELLE En nesten pinlig affære (Johan Harstad, 2004) Kompetansemål etter Vg1 studieforberedende og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Muntlige tekster Mestre ulike muntlig roller i

Detaljer

ÅrsplanNorsk 2015 2016 Årstrinn: 9.årstrinn

ÅrsplanNorsk 2015 2016 Årstrinn: 9.årstrinn ÅrsplanNorsk 2015 2016 Årstrinn: 9.årstrinn Lærere: Vidar Apalset, Anne Bisgaard, Hanne Marie Haagensen, Ulla Heli Norsk på 9. trinn er i år prosjektorganisert. Vi har delt året inn i syv delprosjekter

Detaljer

Fagplan for norsk 8. trinn 2015-2016

Fagplan for norsk 8. trinn 2015-2016 Fagplan for norsk 8. trinn 2015-2016 34-37 Norrøn tid Presentere tema og uttrykksmåter i et utvalg sentrale samtidstekster og noen klassiske tekster i norsk litteratur Å kunne lese om norrøn tid, litteratur

Detaljer

Neon Studiebok, kapittel 1. - skriva dikt, individuelt tekster i ulike. og saman med andre. sjangere, både. - presentera dikt skjønnlitterære og

Neon Studiebok, kapittel 1. - skriva dikt, individuelt tekster i ulike. og saman med andre. sjangere, både. - presentera dikt skjønnlitterære og ÅRSPLAN i Norsk Skuleåret: 2011/2012 Klasse: 8 Faglærar: Camilla Støen Bakke Læreverk/forlag: Neon 8 Studiebok og Tekstsamling/ Samlaget Kompetansemål LK06 Læringsmål for perioden Periode Innhald Læreverk/læremiddel

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år bruker vi lesebok for 3. trinn, Arbeidsbok 1 og 2

Detaljer

Leseplan. for. Sædalen skole 2012/ 2013

Leseplan. for. Sædalen skole 2012/ 2013 Leseplan for Sædalen skole 2012/ 2013 En bok er en rikdom, en bok er en venn og kan vel ditt vennskap fortjene -for han som har lært seg å lese i den, blir aldri på jorden alene. Leseplan for Sædalen skole

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN 2015 / 2016

ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN 2015 / 2016 Læreverk: Neon 10 Vi gjør oppmerksom på at det kan bli forandringer i årsplanen, men emnene vil bli de samme. Frosta skole, 18.08.2015 Faglærer: Anne Marie Rise, Heidi Brekken Kvamvold, Anne Jørstad Stenhaug

Detaljer

Kontakt: Det Norske Samlaget Skolebokinformasjonen P.b. 4672 Sofienberg 0506 Oslo e-post: skolebokinfo@samlaget.no www.samlaget.

Kontakt: Det Norske Samlaget Skolebokinformasjonen P.b. 4672 Sofienberg 0506 Oslo e-post: skolebokinfo@samlaget.no www.samlaget. GOD I ORD OG KUNNSKAPSLØFTET Samlagets nye norskverk for.-7. trinn Denne tabellen viser hvordan med trinnvis fører frem til læringsmålene i. Med forbehold om endringer. Kontakt: Det Norske Samlaget Skolebokinformasjonen

Detaljer

ÅRSPLAN i Norsk Skuleåret: 2011/2012 Klasse: 9 Faglærar: Alexander Fosse Andersen Læreverk/forlag: Neon 9 studiebok og tekstsamling/ Samlaget

ÅRSPLAN i Norsk Skuleåret: 2011/2012 Klasse: 9 Faglærar: Alexander Fosse Andersen Læreverk/forlag: Neon 9 studiebok og tekstsamling/ Samlaget ÅRSPLAN i Norsk Skuleåret: 2011/2012 Klasse: 9 Faglærar: Alexander Fosse Andersen Læreverk/forlag: Neon 9 studiebok og tekstsamling/ Samlaget Kompetansemål LK06 Læringsmål for perioden Periode Innhald

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Norsk 393 timer Fagkoder: NOR1211, NOR 1212 og NOR1213 Er hele faget godkjent? Ja Nei (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Muntlige tekster

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Ingebjørg B. Hillestad, Karin Macé og Trine Terese Volent Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

- Snakke om felles opplevelser som film og teater. - Lesestrategier (se leseplan) .- Høre sanger, se film med svensk/dansk tale.

- Snakke om felles opplevelser som film og teater. - Lesestrategier (se leseplan) .- Høre sanger, se film med svensk/dansk tale. Norsk Kompetansemål Delmål 3. trinn Delmål 4. trinn Muntlige kommunikasjon Innhold/arbeidsmåter Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflekter over innholdet

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK. 8. klasse 2015/ 16

ÅRSPLAN I NORSK. 8. klasse 2015/ 16 ÅRSPLAN I NORSK 8. klasse 2015/ 16 LÆREVERK: Kontekst (Gyldendal norsk Forlag) - Basisbok - Grammatikk og rettskriving - Nynorskboka Nettsiden: www.gyldendal.no/kontekst Kontekst tekster1 + div. kopier

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 FAG:NORSK TRINN: 9.trinn

ÅRSPLAN 2013/2014 FAG:NORSK TRINN: 9.trinn ÅRSPLAN 2013/2014 FAG:NORSK TRINN: 9.trinn Muntlig kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster (M1)

Detaljer

Årsplan Norsk 2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Lærere: Anlaug Laugerud, Renate Nagel Dahl og Hanna Guldhaug

Årsplan Norsk 2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Lærere: Anlaug Laugerud, Renate Nagel Dahl og Hanna Guldhaug Årsplan Norsk 2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Lærere: Anlaug Laugerud, Renate Nagel Dahl og Hanna Guldhaug Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Årsplan norsk fordypning 2015/2016

Årsplan norsk fordypning 2015/2016 Årsplan norsk fordypning 015/016 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Norsk 10 015/016 Hege B. Knudsen fordypning Læreverk: Kontekst fordypning i norsk + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og filmer

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn, Vi kan lese mer 4. trinn og Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år

Detaljer

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter Norsk 1.og 2.trinn Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn Muntlige kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Lytte, ta ordet og gi respons til andre i samtaler Lytte til tekster

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

Årsplan norsk fordypning 2015/2016

Årsplan norsk fordypning 2015/2016 Årsplan norsk fordypning 015/016 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Norsk fordypning 9 015/016 Åshild A. Asmussen Læreverk: Kontekst fordypning i norsk + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og

Detaljer

Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser. - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier

Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser. - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier Lokal læreplan Norsk Huseby skole 8. trinn Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier disse hensiktsmessig Lese i ulike sjangere - lese

Detaljer

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Lær å lære. Lesekurs. (Zeppelin språkbok) Bison- overblikk. Nøkkelord. VØL- skjema.

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Lær å lære. Lesekurs. (Zeppelin språkbok) Bison- overblikk. Nøkkelord. VØL- skjema. Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Norsk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 5A/B Lærer: Mona Brurås og Dårdi Flåm Uke Årshjul 34 37 Nasjonal prøve lesing uke 37 Hovedtema Kompetansemål

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Unni S. Tveit, Eirin S. Hammerstad og Hanna Guldhaug Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse NORSK 4.trinn KOMPETANSEMÅL Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse IDEBANKEN 1. Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner.

Detaljer

LokaL LærepLan LærepLan 2012

LokaL LærepLan LærepLan 2012 Lokal læreplan trinn 8-10 Engelsk 8 Periodeplan 1: My life Kompetansemål Språklæring utnytte ulike situasjoner og strategier for å lære engelsk identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller

Detaljer

Forslag til årsplan i norsk for 5.trinn 2013/14

Forslag til årsplan i norsk for 5.trinn 2013/14 Forslag til årsplan i norsk for 5.trinn 2013/14 Hovedområder: Muntlige tekster Skriftlige tekster Sammensatte tekster Språk og kultur Muntlige tekster Mål for opplæringen er at elevene skal kunne Samhandle

Detaljer

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN Muntlig kommunikasjon: lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem lytte etter, forstå, gjengi og kombinere

Detaljer

Norsk lokal læreplan ved Sunnland skole, skoleåret 2011-2012

Norsk lokal læreplan ved Sunnland skole, skoleåret 2011-2012 Norsk lokal læreplan ved Sunnland skole, skoleåret 2011-2012 Nivådifferensiering: Lavt nivå, middels nivå, høyt nivå. Det forutsettes at eleven behersker kriteriene på laveste nivå, før han kan gå videre

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN

ÅRSPLAN I NORSK FOR 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN ÅRSPLAN I NORSK FOR 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: GØY MED NORSK FOR 7. TRINN AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 FAG:NORSK TRINN: 9.trinn

ÅRSPLAN 2013/2014 FAG:NORSK TRINN: 9.trinn ÅRSPLAN 2013/2014 FAG:NORSK TRINN: 9.trinn Praksis for underveisvurdering, framovermelding og egenvurdering i norsk ved Ugla skole Norsk skriftlig (norsk hovedmål/norsk sidemål): Elevene får varierte underveisvurderinger

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole Norsk 9.trinn

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole Norsk 9.trinn FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole Norsk 9.trinn Områder Kompetansemål Operasjonaliserte læringsmål Tema/opplegg(eksempler, forslag), ikke obligatorisk Muntlige tekster uttrykke egne meninger i diskusjoner

Detaljer

Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015

Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015 Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015 Faglærer: Sofie Flak Fagerland Standarder (gjennom hele semesteret): Grunnleggende ferdigheter: - Å kunne utrykke seg muntlig i norsk er å ha evnen til å lytte og

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I NORSK

LOKAL LÆREPLAN I NORSK MUNTLIGE TEKSTER Kompetansemål etter 2.trinn 1.leke, improvisere, eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer. 2. uttrykke egne følelser og meninger LOKAL LÆREPLAN I NORSK

Detaljer

KILDEKRITIKK 5.trinn, del 1:3. OBS! Vær oppmerksom på falske sider. Det er mange eksempler på direkte feil informasjon på nettet.

KILDEKRITIKK 5.trinn, del 1:3. OBS! Vær oppmerksom på falske sider. Det er mange eksempler på direkte feil informasjon på nettet. KILDEKRITIKK 5.trinn, del 1:3 Kompetansemål etter 7. trinn: Elevene skal kunne bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte (Norsk). Elevene skal kunne utforske ulike kilder [ ]

Detaljer

Årsplan engelsk fordypning 2015/2016

Årsplan engelsk fordypning 2015/2016 Årsplan engelsk fordypning 015/016 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Engelsk 10 015/016 Lisa R. Nilsen fordypning Læreverk: On the Move 3 + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og filmer Tema/Emner:

Detaljer

Årsplan engelsk fordypning 2014/2015

Årsplan engelsk fordypning 2014/2015 Årsplan engelsk fordypning 014/015 Fag Kode Klasse Skoleår Faglærer Engelsk 9 014/015 Lisa R. Nilsen fordypning Læreverk: On the Move + kopier, hefter, bøker, aviser, IKT, bibliotek og filmer Tema/Emner:

Detaljer

Årsplan 2014-15 Norsk

Årsplan 2014-15 Norsk Årsplan 2014-15 Norsk Uke Kompetansemål Læringsmål Innhold/ metode Gr. ferdigheter IKT-plan Læringsstrategier VFL 34-35 Bruke ordbøker og kunne det alfabetiske prinsipp Si noe om hvordan tekster er laget

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år bruker vi lesebok for 5.trinn, Arbeidsbok 3 til

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Eli Aune Andresen, Elisabet B. Langeland, Ida P. S. Myrvang, Karianne Flagstad Moen, Kirsten G. Varkøy, Kristin

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015 Laudal skole

ÅRSPLAN 2014-2015 Laudal skole ÅRSPLAN 2014-2015 Laudal skole Fag: Norsk Klasse: 7. Lærer: Brynjulf Bakklund Muntlige tekster Hovedområdet muntlige tekster dreier seg om muntlig kommunikasjon, det vil si å lytte og tale og utforskning

Detaljer

uke Kapittel Språkbok Lesebok KL 06: Elvenene skal -

uke Kapittel Språkbok Lesebok KL 06: Elvenene skal - 34 Bli kjent med språk-boka og leseboka Se på forside og bakside kolofonside innholdsoversikt stikkordliste Se på forside og bakside kolofonside innholdsoversikt stikkordliste 34 1 Send en hilsen (Språkboka

Detaljer

Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Kompetansemål og forventninger Hovedemner

Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Kompetansemål og forventninger Hovedemner Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Mange av kompetansemålene i norsk blir også jobbet med i de andre skolefagene. Årsplanen er derfor delt i to hoveddeler: Kompetansemål og forventninger Hovedemner Mål

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese mer 4. trinn Gøy med norsk 5. trinn Gøy med norsk 6. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år

Detaljer

Grip teksten Lærerressurs

Grip teksten Lærerressurs Årsplan for Grip teksten Vg1 Læreplanmål for Vg1 Læreplanmålene er markert med farge for de fire ulike hovedmålene; rødt for muntlige tekster, blått for skriftlige tekster, lilla for sammensatte tekster

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 10.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 5

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 10.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 5 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 10.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 5 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015. Periode 1: UKE 34-UKE 39. Kompetansemål: Læringsmål:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015. Periode 1: UKE 34-UKE 39. Kompetansemål: Læringsmål: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-UKE 39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesning

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 FAG:NORSK TRINN: 9.trinn

ÅRSPLAN 2013/2014 FAG:NORSK TRINN: 9.trinn ÅRSPLAN 2013/2014 FAG:NORSK TRINN: 9.trinn Muntlig kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster (M1)

Detaljer

NORSK Årsplan for 10. klasse 2015-2016

NORSK Årsplan for 10. klasse 2015-2016 NORSK Årsplan for 10. klasse 2015-2016 Veke Kompetansemål: Eleven skal kunne: Emne: Læremiddel: Frå Saga til CD Arbeidsmåte: Vurdering 35-36 - beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte

Detaljer

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling VURDERING I NORSK Eksempler på elevmedvirkning Mars 10 Oppgave til 1. trinn Kompetansemål fra Kunnskapsløftet (Norsk): Sammensatte tekster Mål for opplæringen er at

Detaljer

IKT-PLAN HAUKELAND SKOLE

IKT-PLAN HAUKELAND SKOLE IKT-PLAN HAUKELAND SKOLE Fra Kunnskapsløftet: Generelle mål Norsk: Kritisk vurdering og bruk av kilder. Komponering og redigering av tekster. Styrke kommunikasjon og presentasjon. Matte: Bruke digitale

Detaljer

Hva et essay og et kåseri er b Hva det vil si å skrive essayistisk

Hva et essay og et kåseri er b Hva det vil si å skrive essayistisk Årsplan i norsk 10.klasse, 2011 2012 Fagertun skole. Læreverk: Kontekst 8 10, Gyldendal Norsk Forlag. - Litteratur leses, diskuteres og analyseres. - Skriftlige innleveringer leveres og vurderes jevnlig

Detaljer

FAGPLAN. Muntlig kommunikasjon

FAGPLAN. Muntlig kommunikasjon FAGPLAN Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære og forstå gjennom å oppfatte,

Detaljer

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk.

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Hele læreplanen kan du lese på Utdanningsdirektoratets nettsider: http://www.udir.no/lareplaner/grep/modul/?gmid=0&gmi=155925 Formål med faget Det engelske

Detaljer

Årsplan i norsk for 8. klasse 2015-2016 EMNE:

Årsplan i norsk for 8. klasse 2015-2016 EMNE: -beherske grammatiske begreper som beskriver hvordan språk er bygd opp tekster(..)og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk -mestre formverk, ortografi og tekstbinding -lese og

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I NORSK Lycée français René Cassin d Oslo

LOKAL LÆREPLAN I NORSK Lycée français René Cassin d Oslo LOKAL LÆREPLAN I NORSK Lycée français René Cassin d Oslo 8.trinn (5ème) Kompetansemål 8. 10. klasse Lærestoff/fordeling Arbeidsmåter/ferdigheter Vurdering Muntlige tekster: Uttrykke egne meninger i diskusjoner

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Periode 1: UKE 34- UKE 39 forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til forskjellige emner skrive en karikerende

Detaljer

Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift

Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Elly Østensen Rørvik Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN 2011/2012 FAGERTUN SKOLE

ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN 2011/2012 FAGERTUN SKOLE LÆREMIDLER: Kontekst 8 10, Gyldendal Norsk forlag. MÅL FOR FAGET: I henhold til Læreplanverket for kunnskapsløftet s. 41-55 METODER/ARBEIDSMÅTER: Utforske språk og tekst, individuelt, parvis og i grupper

Detaljer

Kompetansemål: eleven skal kunne grad Måloppnåelse / vurderingskriterier - eleven kan: karakter 1. lytte til, oppsummere hovedinnhold og Høy

Kompetansemål: eleven skal kunne grad Måloppnåelse / vurderingskriterier - eleven kan: karakter 1. lytte til, oppsummere hovedinnhold og Høy NORSK kjennetegn på måloppnåelse Hovedområde - Muntlig kommunikasjon: Kompetansemål: eleven skal kunne grad Måloppnåelse / vurderingskriterier - eleven kan: karakter 1. lytte til, oppsummere hovedinnhold

Detaljer

Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 5. årstrinn Eli Aareskjold, Hege Almås

Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 5. årstrinn Eli Aareskjold, Hege Almås Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 5. årstrinn Lærer(e): Eli Aareskjold, Hege Almås Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Tema:

Detaljer

Lokal treårsplan i norsk ved Blussuvoll skole. Oppdatert 20.09.15

Lokal treårsplan i norsk ved Blussuvoll skole. Oppdatert 20.09.15 FAGET NORSK PÅ BLUSSUVOLL SKOLE Undervisning og emner Undervisningen består primært av tradisjonell klasseromundervisning, der én lærer underviser en hel klasse. Én time i uka har alle klassene en ekstra

Detaljer