2. trinn 2. trinn. SKOLEBIBLIOTEKPLAN Ekholt 1-10 skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. trinn 2. trinn. SKOLEBIBLIOTEKPLAN Ekholt 1-10 skole"

Transkript

1 2. trinn 2. trinn Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Elevene skal kunne finne skjønnlitteratur og faktabøker på biblioteket til egen lesing. enkle strategier for leseforståelse. Informasjonskompetanse - tiltak Bokkompetanse forskjellen mellom fag- og skjønnlitteratur. Brukeropplæring hvor finner jeg hva? Opplæring i bøkenes plassering i skolebiblioteket. Skjønn-, fag-, bildebøker, ekstra lettlest, lettlest, vitser, tegneserier, nyheter, varierende utstillinger. Opplæring i utlån, individuell veiledning. Alfabetiseringstrening bildebøkenes plassering. Utlånsrutiner. Behandling av bøker. Lese for å nyte eller for nytte? Kjennetegn faglitteratur. Hvordan lese faglitteratur. Kjennetegn skjønnlitteratur. Hvordan lese skjønnlitteratur. Kjennetegn bildebøker. Hvordan lese bildebøker. Førlesefasen lesefasen etterlesefasen. Lesestimulering - tiltak Gi tilgang til bøker av ulik vanskelighetsgrad. Individuell veiledning i bokvalg. Bokprater, både skjønn og fag. Uformelle bokprater om elevenes lesing. Få tid til å bli kjent i skolebiblioteket, både med bøkenes plassering og utvalget. Oppleve egen leseglede. Være kontinuerlig på skolebiblioteket, tilgang til bøker av ulik vanskelighetsgrad. Individuell veiledning i bokvalg. Samarbeid med lærerne om elevenes leseutvikling. Ressurser UIA: En spøkelsesjakt i biblioteket : -trinn/norsk/norsk-en-spoekelsesjakt-ibiblioteket Elevene skal lese enkle tekster med sammenheng og forståelse. Friste elevene med et aktuelt, oppdatert og variert utvalgt av både skjønn- og faglitteratur, også til fritidslesing. Individuell veiledning boklån (i samarbeid med lærer) Bøkene skal være tilgjengelige for elevene. Bokkasser med variert Info til foreldre 1.trinn: acfvbdbqtx/Gi+rom+for+lesing+hje mme_bm.pdf?return=www.fug.no 1

2 Elevene skal kunne samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier. Lese og samtale om sammensatte tekster i faglitteraturen og bildebøker. innhold i klasserommene, også temabokkasser. Åpent bibliotek i storefri for 2. trinns elever (etter jul?) Tid og ro til å lese på skolebiblioteket. Individuelle høytlesning og samtaler om tekster elevene leser. Leselystprosjekt høsten Litteraturuke med variert innhold Informasjon om lesing og skolebibliotektilbudet til foresatte Orientering om utvalget, mulighetene og skolebiblioteket for lærere. Høytlesing av et variert spekter av bildebøker, både i små grupper og på storskjerm via projektor. Samtale om bildebøkene; ikonoteksten; samspillet mellom teksten og bildene. Høytlesing av faglitteratur, både i små grupper og på storskjerm via projektor. Bildekompetanse. Hva ser du i dette bildet? Vise til forskjellige illustratører. UIA Sammensatte tekster Norsk: Fra kassert til kunst : -trinn/norsk/norsk-fra-kassert-til-kunst UIA Klassens eventyrsamling : -trinn/norsk/norsk-klassens-eventyrsamling UIA Sammen om ei stor-bok : -trinn/norsk/norsk-sammen-om-ei-stor-bok Elevene skal kunne lytte og gi respons til andre i samtaler, under framføringer og ved høytlesing. egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i leste tekster. Elevene skal kunne uttrykke egne følelser og meninger. Høytlesing av et variert spekter av litteratur. Uformell bokprat, gjenfortelle fra boka de har lest. Andre elever som har lest samme bok kan komme med innspill. Individuelle høytlesning og samtaler om elevenes leseopplevelser. Lyttetrening gjennom høytlesing 2

3 Elevene skal kunne uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegninger, bilder, musikk og bevegelser. Elevene skal kunne fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer. Elevene skal kunne snakke om innhold og form i eldre og nyere sanger, regler og dikt. Elevene skal kunne samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger. med påfølgende samtaler. Høytlesing av eldre elever (for eksempel Bibliotekelevene). Høytlesing av nye og gamle dikt, rim og regler. Snakke om innholdet og forklare ukjente ord. Lese et variert utvalg eventyr og fortellinger. Snakke om eventyrtrekk. Snakke om forskjeller på eventyr og fortellinger. H.C.Andersen: Norske folkeeventyr på nettet: Boka Når to er sinte på hverandre : 3

4 4. trinn 4. trinn Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Elevene skal kunne finne stoff til egne skrive- og arbeidsoppgaver på biblioteket og internett. Elevene skal kunne foreta informasjonssøk, skape, lagre og gjenhente tekster ved hjelp av digitale verktøy. Elevene skal kunne innhente og systematisere data og presentere resultatene med og uten digitale hjelpemidler. (Naturfag) Elevene skal kunne finne informasjon med og uten digitale verktøy og fortelle om noen av planetene i vårt solsystem. (Naturfag) Elevene skal kunne finne fram i trykte og digitale medium, sortere innhold i kategorier og produsere materiale som kan publiseres. (Samfunnsfag) digitale verktøy for å finne informasjon og skape tekst. (Engelsk) Elevene skal kunne utforske kilder og bruke de til å lage etterligninger av gjenstander fra fortiden. (Samfunnsfag) Informasjonskompetanse - tiltak Sørge for aktuell faglitteratur Brukeropplæring: - Praktisere reglene som gjelder på skolebiblioteket og ved lån av bøker. - Vite forskjell på fag- og skjønnlitteratur. - Orientering om organiseringen i skolebiblioteket. Finne fram i det fysiske biblioteket. - Deweys desimalklassifisering. - Finne fram til og oppgi forfatter, tittel og utgivelsesår. Opplæring og veiledning i å søke informasjon: - Lære elevene enkle websøk i skolebibliotekets nettbaserte katalog. - Lære å finne bøker i skolebiblioteket ved hjelp av websøk. Søke etter bøker på titel, forfatter og emne. - Å gå til en nettside via en oppgitt lenke eller en url. - Bruke og orientere seg i faglig gode nettsteder. Hente ut enkel informasjon. - Lete etter forfatter/eier og dato på en nettside. - Sette opp en enkel kildeliste (forfatter og tittel) Undervisning; Hva er en kilde? Lesestimulering - tiltak Ressurser UIA Ukas nøtt trinn/naturfag/naturfag-ukas-noett UIA Hvordan tar vi vare på dyra trinn/naturfag/naturfag-hvordan-tar-vi-vare-paa-dyra UIA Et utdødd dyrerike trinn/naturfag/naturfag-et-utdoedd-dyrerike UIA Ut i stjernenatten trinn/naturfag/naturfag-ut-i-stjernenatten Stoff til skoleoppgaver eller tips til bra bøker: Informasjonskompetanse Let og Lær på skolebiblioteket : https://www.baerum.kommune.no/organisasjonen/skoler/s kolebibliotek/let--lar-/ &languageId=1&assessmentId= &languageI d=1&marketplaceid= &method=getquestion&quest ionid= Søketips: p?pageid=76&page=soketips Søkeeksempler PowerPoint-presentasjon: sokekurs2.ppt Oppgaver + PowerPoint Websøk: 4

5 Elevene skal kunne følge enkle regler for personvern når en man bruker Internett. (Samfunnsfag) Elevene skal kunne forklare hvordan man gjennom språk kan krenke andre (norsk) ordbøker og andre hjelpemidler i egen språklæring. (Engelsk) Lære om og å bruke enkle fagbøker og oppslagsverk. Alfabetisering. Trene på å bruke alfabetiske registre og orientere seg i en fagbok ved hjelp av innholdsfortegnelsen. Opplæring i bruk av enkle trykte oppslagsverk som leksika. Opplæring i å bruke ordbøker, både på norsk og engelsk. Enkel gjennomgang av opphavsrett for å forstå hvorfor man må angi/vise til hvilke kilder informasjonen er hentet fra. Gjennomgang av grunnleggende regler for personvern på Internett. Ta opp etiske problemstillinger i forhold til chatting, blogg, hjemmesider, sms osv. p?pageid=77&page=websok Øvningsoppgaver skjønnlitteratur og faglitteratur: p?pageid=78&page=ovingsoppgaver Kildekritkk digitale kilder og trykte kilder: p?pageid=79&page=kildekritikk Alfabetiseringsoppgaver: Digital mobbing og personvern: lesestrategier og tekstkunnskap målrettet for å lære. Elevene skal kunne finne opplysninger i en sammensatt tekst ved å kombinere ord og illustrasjon. Undervisning i hensiktsmessige lesestrategier når man søker informasjon. Lesing av faglitteratur: - Bruke modell (lesestrategier) hentet fra Fagbok i bruk LES og LÆR s.46; - Foregripelse (Å spå) - Å stille spørsmål (være nysjerrigper) - Oppsummering ( finne sentrale begreper) - Oppklaring (forklare nye begreper) Lesing av faglitteratur, både individuelt, i små grupper og på storskjerm via projektor. Lesing på skjerm. Høytlesing av et variert spekter av bildebøker, både i små grupper og på storskjerm via projektor. Samtale om bøkene og om ikonoteksten; Bruke modell (lesestrategier) hentet fra Fagbok i bruk LES og LÆR s Lersestrategier: Roe Lesedidaktikk s.89. UIA Fra vits til tegneserie til digital fortelling : trinn/norsk/norsk-fra-vits-til-tegneserie-til-digitalfortelling Ressursark Bildebok-verksted 5

6 Elevene skal kunne drøfte noen estetiske virkemidler i sammensatte tekster. Samtale om innholdet i bøkene og om ikonoteksten; samspillet mellom teksten og bildene. Refleksjon og undring, enkel analyse. samspillet mellom teksten og bildene. Refleksjon og undring, enkel analyse Enkel bildeanalyse. Hva ser du i dette bildet? Vise til forskjellige nyere illustratører Fagbøker, utdrag Elevene skal kunne lese et mangfold av tekster i ulike sjangrer og av ulik kompleksitet på bokmål og nynorsk: norske og oversatte, skjønnlitterære tekster og sakprosatekster. Elevene skal kunne lese skjønnlitteratur og fagtekster for barn med flyt, sammenheng og forståelse. Elevene skal kunne begrunne egne tekstvalg, og gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, filmer, dataspill og TVprogrammer. Elevene skal kunne uttrykke tanker om språk, personer og handlinger i tekster fra dagliglivet og i skjønnlitterære tekster fra ulike tider og kulturer. Elevene skal kunne drøfte og vurdere skjønnlitterære tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk og Oppdatert bibliotek med ny og aktuell litteratur for å ivareta mangfoldet og for å opprettholde eller øke interessen for litteraturen. Vise elevene bredden av barnelitteratur. Friste elevene til å lese et variert utvalgt av både skjønn- og faglitteratur, også til fritidslesing Aktiv litteraturformidling, bokpresentasjoner. Høytlesing. Refleksjon og undring omkring litteraturen. Uformell bokprat der elevene formilder bøkene de har lest og reflekterer over egne litteraturvalg. Uformell bokprat om språk, personer og handling i bøker. Individuell veiledning i bokvalg. Bøkene skal være tilgjengelige for elevene. - Alle elever skal alltid ha en bok tilgjengelig i sekken eller i hylla. - Bokkasser i klasserommene med variert innhold. - Åpent bibliotek i storefri. - 1 time veiledet utlån i uka? Tid og ro til å lese på skolebiblioteket Individuell høytlesning og samtaler om tekster elevene leser. Vise personlig engasjement og interesse for litteraturen elevene har valgt. UIA Bli en lesevert : trinn/norsk/norsk-bli-en-lesevert! UIA Fra bok til film trinn/norsk/norsk-fra-bok-til-film UIA Tre bøker og en tidsreise trinn/samfunnsfag/samfunnsfag-tre-boeker-og-en-tidsreise Tunkatten Lurivar er opptatt av bøker, språk, kryssord, konkurranser og fortellinger. Alt på nynorsk. 6

7 innhold. Elevene skal kunne formulere tolkninger av leste tekster. Elevene skal kunne samtale om et utvalg sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre kulturer. Elevene skal kunne gi uttrykk for egne tanker og følelser i møte med engelskspråklig litteratur og barnekultur. (Engelsk) Attraktivt og innbydende skolebibliotek, signalisere at lesing er viktig! Varierte utstillinger. Litteraturuke med variert innhold Formidling av aktuell litteratur for høytlesning (til lærere). Aktiv pådriver for høytlesing i klasserommene av lærere. Leselyst-prosjekt, for eksempel Leselysttralla Litteraturuke med variert innhold. Leseprosjekt i samarbeid med kontaktlærer leseuker med ekstra fokus på lesing. Forfatterbesøk? Besøk, omvisning og lånekort på Rygge bibliotek. Sørge for å ha relevant og interessant litteratur tilgjengelig. Formidling og veiledning til lærer og elev. Høytlesing, åpne for tolkning gjennom samtale. Sørge for aktuell litteratur på engelsk og formidle denne. Uformell bokprat om engelsk litteratur UIA Dikt og gode øyeblikk : trinn/norsk/norsk-dikt-og-gode-oeyeblikk H.C.Andersen: Norske folkeeventyr på nettet: 7. trinn 7. trinn 7

8 Kompetansemål fra Kunnskapsløftet bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte. Elevene skal kunne formulere spørsmål om noe han eller hun lurer på, lage en plan for å undersøke en selvformulert hypotese, gjennomføre undersøkelsen og samtale om resultatet. (Naturfag) Elevene skal kunne velge et tema, forme spørsmål og kaste lys over de ved å bruke ulike kilder. (Samfunnsfag) Elevene skal kunne finne oppskrifter i ulike kjelder. (Mat og helse) Elevene skal kunne utforske ulike kilder, illustrere hvordan de kan gi ulik informasjon om fortiden, og forklare hvordan historikere bruker de til å lage historiske framstillinger. (Samfunnsfag) Informasjonskompetanse - tiltak Brukeropplæring: - Lære om medienes plassering i biblioteket. Deweys desimalklassifisering. Opplæring og veiledning i å søke informasjon: - Lære å søke i egen database og finne fram til det materialet man har søkt opp i skolebibliotekets samling. - Lære å søke i eksterne baser (for eksempel Rygge bibliotek og Deichmann) - Lære forskjellen mellom en bokbase og nettsted. - Søkestrategier. Hva søker du etter? - Lære søketeknikker (som frasesøk, enkle avgrensinger som bare sider på norsk, søke etter bilder), relevante søkeord. - Lese trefflisten fra en søkemotor. - Forstå prinsippene for strukturen i en url. Lære enkel kildekritikk: - Hva er en kilde? - De grunnleggende prisnippene i kildekritikk som at ikke alle kilder er like troverdige. Kritisk bruk av kilder. - Kjennskap til hva som er hensiktsmessige typer kilder for en Lesestimulering - tiltak Sørge for oppdatert og aktuelt oppslagsverk og faglitteratur. Tilrettelegge og formidle egnet faglitteratur til elevene (tilpasset opplæring) i ulike prosjekter/temaer. Ressurser Lenkesamling informasjonskompetanse: jonskompetanse-og-kildekritikk/soeke-finne-vurdere-ogbruke-informasjon UIA Gode vinklinger og problemstillinger : trinn/samfunnsfag/samfunnsfag-gode-vinklinger-ogproblemstillinger UIA Hva står i teksten? trinn/naturfag/naturfag-hva-staar-i-teksten UIA På jakt etter steiner og krystaller trinn/naturfag/naturfag-paa-jakt-etter-steiner-og-krystaller Ressursark: - Oppslagsverk på Internett - Informasjonssøk på Internett - URL Stoff til skoleoppgaver eller tips til bra bøker: Informasjonskompetanse Let og Lær på skolebiblioteket : https://www.baerum.kommune.no/organisasjonen/skoler/s kolebibliotek/let--lar-/ Søketips: p?pageid=76&page=soketips Søkeeksempler PowerPoint-presentasjon: sokekurs2.ppt Oppgaver + PowerPoint Websøk: 8

9 oppgave. p?pageid=77&page=websok Øvningsoppgaver skjønnlitteratur og faglitteratur: p?pageid=78&page=ovingsoppgaver Lise Helgevold og Liv EngenElevene skal kunne forklare opphavsrettslige regler for bruk av tekster hentet fra Internett. Undervisning i Opphavsretten. Etisk bruk av kilder. Enkel kildehenvisning gjennomgående og henvisning i bruk av tekster fra internett. Enkel litteraturliste (forfatter, tittel og årstall) + fra nettet. Diskusjoner om nettvett. Personvern. Opplegget Du bestemmer? Kildekritkk digitale kilder og trykte kilder: p?pageid=79&page=kildekritikk Kildekritikk på nettet: Personvern, nettvett og opphavsrett: Opphavsrett: Nettvett og personvern: og og Digital mobbing: oppslagsverk og ordbøker. Bokkunnskap; - Lære om og å bruke fagbøker og oppslagsverk. - Bruke alfabetiske registre og innholdsfortegnelse i bøker. - Bruke elektroniske og trykte oppslagsverk. UIA Hvor går turen? trinn/norsk/norsk-hvor-gaar-turen Ressursark: - Oppslagsverk Oppgaver alfabetisering og oppslagsverk: 1&mpid=694 9

10 og ulike lesestrategier tilpasset formålet med lesingen. Elevene skal kunne forstå, tolke og sammenholde opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst. Elevene skal kunne trekke naturfaglig informasjon ut fra enkle naturfaglige tekster i ulike medier. (Naturfag) Elevene skal kunne uttrykke egne opplevelser av og begrunne egne synspunkter på leste tekster. Lese for å nyte eller for nytte? Bevisstgjøring av teksttype og leseformål før lesing. Lesestrategier Lesing på skjerm ulike strategier i forhold til å lese bok. Hva er en sammensatt tekst? Refleksjon og tolkning av ulike modaliteter og deres samlede uttrykk, ikonoteksten. Lesing av bildebøker. Lesing av faglitteratur: - Bruke modell hentet fra Fagbok i bruk LES og LÆR s.46; - Foregripelse (Å spå) - Å stille spørsmål (være nysjerrigper) - Oppsummering ( finne sentrale begreper) - Oppklaring (forklare nye begreper) Lese for å nyte eller for nytte? Individuell veiledning i bokvalg. Aktuell mediebestand. Høytlesing av et variert spekter av bildebøker og fagbøker på storskjerm via projektor. UIA Hva leste jeg nå? trinn/norsk/norsk-hva-leste-jeg-naa Lesestrategier: gier.htm#skjønnlitteratur gier.htm#skjønnlitteratur Bruke modell (lesestrategier) hentet fra Fagbok i bruk LES og LÆR s Lersestrategier: Roe Lesedidaktikk s.89. Info til foreldre: uwefvwwxt/fortsatt+rom+for+lesing+hjemme_bm.pdf?retu rn=www.fug.no Info om lesing elever: esing/elevhefte_bokmal%20for%20internett.pdf Bildebøker ressursark (se 4.trinn) Den danske dikteren oppgaveark Elevene skal kunne uttrykke egne opplevelser av og begrunne egne synspunkter på leste tekster. Oppdatert bibliotek med ny og aktuell litteratur for å ivareta mangfoldet og for å holde interessen for litteraturen ved like og aller helst øke den. Attraktive og aktivt skolebibliotek, varierende utstillinger og presentasjoner av mediestammen. UIA Et verksted for lesing : trinn/norsk/norsk-et-verksted-for-lesing 10

11 Elevene skal kunne med egne ord referere og oppsummere hovedmomenter i en tekst. Elevene skal kunne presentere egne leseerfaringer fra skjønnlitteratur og fagbøker skriftlig og muntlig. Elevene skal kunne presentere egne tolkinger av personer, handling og tema i et variert utvalg av barne- og ungdomslitteratur på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk. Vise elevene bredden av barnelitteratur. Individuell veiledning i bokvalg. Aktiv litteraturformidling av både skjønnog faglitteratur. Bokprat og utstillinger. Uformell bokprat der elevene formilder bøkene de har lest og reflekterer over egne litteraturvalg og over lest litteratur. Litterære samtaler om personene, handlingen og tema i bøker. Elevene gis mulighet til å eksponere bokanmeldelsene sine i biblioteket, skolens læringsplattform Fronter eller skolebibliotekets nettsted. Elevene kan presentere leste bøker for hverandre på trinnet og for yngre elever. Bokkasser til klasserommene med variert innhold, både skjønn- og faglitteratur. Temabokkasser? Sikre god tilgang til skolebiblioteket blant annet gjennom bibliotekelever og åpent bibliotek i storefriminuttet. Tid og ro til å lese i skolebiblioteket Høytlesing Formidling av aktuell høytlesnings-litteratur til lærere. Aktiv pådriver for høytlesing i klasserommene. Leselyst-prosjekt: Leselyst-tralla Leselystaksjonen. Verdens bokdag Bok til alle, lesesirkler/lesegrupper Litteraturuke med variert emne LESEVAKE? LESESTIMULERING OG LITTERATURMETODIKK Prosjekter og aksjoner: skolenettet.no/lesing Les hva andre barn og unge mener om bøker og skriv egne bokanmeldelser: UIA En litterær nettavis : trinn/norsk/norsk-en-litteraer-nettavis Lokus123 Bibliotek: eid=1&sitenodeid= Tunkatten Lurivar er opptatt av bøker, språk, kryssord, konkurranser og fortellinger. Alt på nynorsk. BOKTIPS Faglige anmeldelser og fyldige presentasjoner av nyere norske barnebøker: Oversikt over fag- og skjønnlitteratur og konkrete lesetips til mer enn 100 forskjellige tema: Skoleverkstedet Nettsted for tilrettelagt litteratur. Søk i tilretteleggingsform, sjanger, tema, alder, fag- og skjønnlitteratur: For elevene Hva leser kjente idrettsutøvere og hvilke bøker anbefaler de? Animerte smakebiter fra barnelitteratur. 11

12 Boksøk for barn fra 8 til 12 år: Elevene skal kunne lese enkle litterære tekster på svensk og dansk og gjengi innholdet. Være behjelpelig med å skaffe varierte litterærere tekster på svensk og dansk ved behov. Aktuell mediebestand? erfaringer fra egen lesing i skjønnlitterær og sakspreget skriving. Stimulere til lesing av et variert spekter av litteratur. Elevene skal kunne og forstå tekster av ulik lengde og i ulike sjangere. (Engelsk) Elevene skal kunne lese og fortelle om engelskspråklig barne- og ungdomslitteratur fra ulike medier og sjangere, inkludert prosa og dikt. (Engelsk) Elevene skal kunne sammenligne personer og innhold i et utvalg av engelskspråklige barnebøker. (Engelsk) Elevene skal kunne montere utstillinger og andre presentasjoner i ulike typer rom. (Kunst og håndverk) Aktuell mediebestand engelsk litteratur i ulik vanskegrad Bokpresentasjon Utstilling av engelsk litteratur Elevene lager utstilling knyttet opp mot litterære opplevelser og stiller dette ut i skolebiblioteket. 12

13 10. trinn 10. trinn Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Elevene skal kunne orientere seg i store tekstmengder for å finne relevant informasjon. Elevene skal kunne lese kritisk og vurdere teksters troverdighet. Elevene skal kunne finne fram til og presentere aktuelle samfunnsspørsmål, skilje mellom meiningar og fakta, formulere argument og drøfte spørsmåla. (Samfunnsfag) Elevene skal kunne søke etter og velge ut kilder, vurdere de kritisk og vise hvordan ulike kilder kan framstille historien ulikt. (Samfunnsfag) tekster hentet fra bibliotek, Internett og massemedier på en kritisk måte, drøfte tekstene og referere til benyttede kilder. Elevene skal kunne gjennomføre undersøkelser og bruke databaser til å søke etter og analysere statistiske data og vise kildekritikk. (Matematikk) Informasjonskompetanse - tiltak Kjennskap til medienes plassering i skolebiblioteket. Søkekurs i skolens katalog og Rygge biblioteks katalog for å finne fram til ønsket litteratur (også for lærere). Å søke informasjon: - Definere informasjonsbehov - Legge opp en strategi for emnet elevene ønsker å søke informasjon om. En systematisk, planlagt/gjennomtenkt søking. - Hva er gode søkeord (bakgrunnskunnskaper om tema en forutsetning) - Hvor kan jeg søke hva? finne relevante kilder/søkestrategier. - Gjør søkene på Internett best mulig. - Forstå prinsippene for strukturen i en url. Lesestrategier for å søke informasjon, Lese for å lære; Lesestimulering - tiltak Sørge for oppdatert oppslagsverk og faglitteratur (låne inn fra andre bibliotek?) Sørge for tilgjengelig faglitteratur og massemedier som fremstiller ulike syn i bøker og på nettet. Tilrettelegge og formidle egnet faglitteratur til elevene (tilpasset opplæring) i ulike prosjekt/tema. Ressurser Å søke informasjon: Delicious.com Informasjonskompetanse: og nskompetanse-og-kildekritikk Kildekritikk: Ressursark: - Oppslagsverk på Internett - Informasjonssøk på Internett - URL Lersestrategier: Roe Lesedidaktikk s.89. Opphavsrett og personvern: Hensiktsmessige nettsteder som dubestemmer.no, ung.no, slettmeg.no, Redd barna. + heftet Du bestemmer Personvern, nettvett og opphavsrett: d=24417&epslanguage=no Nettvett film: UIA Er det sant det som står? : 13

14 innhold fra ulike kilder på en selvstendig og kritisk måte. (Engelsk) Elevene skal kunne innhente informasjon om og finne særtrekk ved noen religionsog trossamfunn lokalt og nasjonalt, herunder sikhisme, Bahá í-religionen, Jehovas vitner og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. (RLE) ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster. Elevene skal kunne gjøre rede for grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett knyttet til publisering og bruk av andres tekster. Elevene skal kunne gjøre greie for egne rettigheter og konsekvenser når man arbeider på Internett og publiserer sitt eiget materiale. (Samfunnsfag) Elevene skal kunne gjøre rede for regler for opphavsrett knyttet til bruk av musikk. (Musikk) - Forberede lesingen - Foregripe - Overvåke lesingen Gir den mening? - Stille spørsmål - Lese selektivt - Skille ut viktig informasjon - Oppsummere - Å vurdere teksten - Kritisk bruk av kilder (kildekritikk): Bruke tekster hentet fra bøker, Internett og massemedier på en kritisk måte, vurdering av innhold i ulike kilder i forhold til: 1. Relevans Lese trefflisten fra en søkemotor. Gir informasjonen svar på og innsikt i spørsmålene i problemstillingen? (Krever gode forkunnskaper om emnet). Å arbeide med å finne fram til relevant informasjon er et ledd i å erverve seg mer kunnskap om et tema. 2. Pålitelighet I hvilken grad er informasjonen til å stole på? Elevene må minimum vite at de må sjekke når en side er oppdatert, hvem som står bak den (person, trinn/norsk/norsk-er-det-sant-det-som-staar Samling med lovlige bilder og lydsnutter og verktøykurs: 14

15 organisasjon, kommersiell aktør) og hva formålet med den er. - HVA er det(sjanger)? - HVEM har skrevet det? - NÅR ble det utgitt? - HVORDAN er språket (Subjektivt/objektivt)? - HVOR har det stått/hvor kommer det fra? - HVORFOR er det utgitt? På høyere nivå må informasjonen også vurderes i forhold til om det er - Påstander forfatteren kommer med - Vurderinger basert på kvalitativt høyt grunnlag - Hypoteser Etisk bruk av kilder; elevene må forstå og respektere at det står en forfatter bak kildene de har funnet fram til og de må oppgi hvem som er opphavspersonen. Plagiat. Referere til benyttede kilder fortløpende i en tekst ved indirekte og direkte sitat. Sette opp en fullstendig litteratur- og referanseliste etter Ekholt 1-10 skole mal Kjennskap til og respektere 15

16 lesestrategier variert og fleksibelt i lesing av skjønnlitteratur og sakprosa. Elevene skal kunne lese og forstå tekster av ulik lengde og i flere sjangere. (Engelsk) Elevene skal kunne delta i utforskende samtaler om litteratur, teater og film. Elevene skal kunne begrunne egne tekstvalg med utgangspunkt i egne lesepreferanser og formålet med lesingen. Elevene skal kunne formidle muntlig og skriftlig egne leseerfaringer og leseopplevelser basert på tolkning og refleksjon. Elevene skal kunne lese og skrive tekster i ulike sjangere, opphavsrett. Personvern rettigheter og plikter Nettvett Du bestemmer? Lese for nytte eller å nyte? Lese for nytte eller å nyte? (Se første side i planen for 10.trinn) Førlesefasen lesefasen etterlesefasen Lesestrategier, utforskende lesing Lesing av faglitteratur: - Foregripelse - Å stille spørsmål - Oppsummering - Oppklaring Lesestrategier Biblioteket må være oppdatert på ny og aktuell litteratur, ivareta mangfoldet og fremme den gode ungdomslitteraturen. Aktuelt og innbydende bruksbibliotek. Uformell bokprat, samtale om litteratur Bokpresentasjoner og utstillinger Høytlesing Lesestimuleringstiltak for eksempel Aksjon txt!. Lesesirkel. Elevene gis mulighet til å eksponere pg presentere sine bokanmeldelsene i biblioteket, skolens læringsplattform Fronter eller skolebibliotekets nettsted. Blogg? Glogg? Digital fotofortelling? Uformell bokprat Lesesirkel? Presentere lest litteratur for yngre elever? Utstillinger av anmeldelser? Lesestrategier Aktuell mediebestand Individuell veiledning i bokvalg Bruke modell (lesestrategier) hentet fra Fagbok i bruk LES og LÆR s Lersestrategier: Roe Lesedidaktikk s.89. Vurdering av barne- og ungdomsbøker: Nettsteder med tips til relevant litteratur: Tips til nye, gode nynorske bøker som høver for ulike 16

17 både skjønnlitterære og sakspregede på bokmål og nynorsk: artikkel, diskusjonsinnlegg, formelt brev, novelle, fortelling, dikt, dramatekst og kåseri. Elevene skal kunne presentere resultatet av fordypning i tre selvvalgte emner: et forfatterskap, et litterært tema og et språklig tema Elevene skal kunne presentere viktige temaer og uttrykksmåter i sentrale samtidstekster og sammenligne dem med framstillinger i klassiske verk fra norsk litteraturarv: kjærlighet og kjønnsroller, helt og antihelt, virkelighet og fantasi, makt og motmakt, løgn og sannhet, oppbrudd og ansvar. Elevene skal kunne lese og gjengi innholdet i et utvalg tekster på svensk og dansk. Samarbeid med lærerne i elevenes leseutvikling. Aktuell mediebestand Samarbeid med lærer om litterære emner, aktualisere bokstammen Bokpresentasjon og orientering om bibliotekets utvalg av litteratur Uformell bokprat Aktuell mediebestand, ha en stamme av/ være en tilrettelegger av sentrale samtidstekster og av sentrale klassiske verk fra norsk litteratur. Være behjelpelig med å skaffe varierte litterærere tekster på svensk og dansk ved behov. Aktuell mediebestand? aldersgrupper. UIA Et litterært dypdykk trinn/norsk/norsk-et-litteraert-dypdykk Ungdommens forfatterleksikon: 9&Itemid=77 Om forfatterpresentasjoner: =52&Itemid=83 Lenkesamling forfattere: Norges største digitale bokhylle gratis. Her kan du lese mer enn bøker fra 1990-tallet på nett, pluss eldre bøker. 17

18 Elevene skal kunne lese og drøfte et representativt utvalg litterære tekster fra sjangrene dikt, novelle, roman og skuespill fra den engelskspråklige verden. (Engelsk) Elevene skal kunne lage og samtale om egne muntlige eller skriftlige tekster inspirert av litteratur og kunst. (Engelsk) Aktuell mediebestand engelsk litteratur i ulik sjanger og vanskegrad 18

Innhold norsk. 1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn

Innhold norsk. 1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2006: Norsk Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig i norsk - å kunne uttrykke seg skriftlig i norsk - å kunne lese i norsk - å kunne regne

Detaljer

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune Molde 3.feb.2009 Spongdal skole Trondheim kommune 1 10 skole,deltar på forsøket med barnetrinn:

Detaljer

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Gjelder fra 01.08.2006 Gjelder til 31.07.2009 http://www.udir.no/kl06/nor3-01 Formål Norsk for elever med samisk som førstespråk er et fag for kulturforståelse,

Detaljer

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Grunnskolekontoret Bodø kommune 1 Kommunal rammeplan for læreplan i norsk for Bodøskolen inneholder: Kompetansemålene plassert på

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer

Vedlegg 1: Halva rsplan norsk 5. trinn va r 2010 Trollskogen

Vedlegg 1: Halva rsplan norsk 5. trinn va r 2010 Trollskogen Vedlegg 1: Halva rsplan norsk 5. trinn va r 2010 Trollskogen Kompetansemål Delmål Tid Tema Aktiviteter/læremidler Vurdering Skolebiblioteket Bydelsbiblioteket Klasseundervisning 1.Drøfte og vurdere skjønnlitterære

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I NORSK Lycée français René Cassin d Oslo

LOKAL LÆREPLAN I NORSK Lycée français René Cassin d Oslo LOKAL LÆREPLAN I NORSK Lycée français René Cassin d Oslo 8.trinn (5ème) Kompetansemål 8. 10. klasse Lærestoff/fordeling Arbeidsmåter/ferdigheter Vurdering Muntlige tekster: Uttrykke egne meninger i diskusjoner

Detaljer

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG PLAN FOR LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG Adgang til det skrevne ord henger sammen med demokrati og likestilling, med adgang til utdannelse, arbeid og kunnskap, med mulighet for å kunne påvirke

Detaljer

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet UNGT ENTREPRENØRSKAP UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet Har vi tid til dette? Måloppnåelser ved bruk av Entreprenørskapsmetodene fra Ungt Entreprenørskap Innholdsfortegnelse: INNLEDNING...

Detaljer

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune INNHOLD FORORD 4 INNLEDNING 6 SPRÅKUTVIKLING OG LESING 7 BEGREPSUTVIKLING 8 LESEUTVIKLING 9 SAMMENHENGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE 10

Detaljer

Lærerveiledning til Avisheftet mitt M

Lærerveiledning til Avisheftet mitt M Lærerveiledning til Avisheftet mitt M Innhold Forord... s 2 Aviser i Norge... s 3 Bilder og illustrasjoner... s 10 Bli kjent i avisen... s 4 Lag din egen forside... s 11 Nyhetsartikkel... s 5 Avissjangrer...

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

SpråkBølgen 0-16 år. Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring

SpråkBølgen 0-16 år. Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring SpråkBølgen 0-16 år Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring Forord Språket mitt set grensene for verda mi - Ludwig Wittgenstein, språkfilosof Å ha et rikt språk, muntlig og skriftlig, er utgangspunktet

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I ENGELSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Forbedende kurs for språklige minoriteter er et tilbud for elever som har gjennomført norsk grunnskole

Detaljer

Fagplan i norsk 5. trinn

Fagplan i norsk 5. trinn Fagplan i norsk 5. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Du kan litt Du kan noe Du kan mye Forslag til 34- Læringsstrategier nøkkelord og Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Lage et Lage tankekart Nasjonale

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer

Forslag til årsplan Fabel 10

Forslag til årsplan Fabel 10 Forslag til årsplan Fabel 10 27 Forslag til årsplan Fabel 10 Periode og kapitler Teoristoff/ sjanger Grammatikk og rettskriving Tekstsamling Digitale ressurser August 8 Roman, s. 153 175 5 Sidemålet i

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK 5.-7. TRINN. Delmål etter 6. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne:

LÆREPLAN I NORSK 5.-7. TRINN. Delmål etter 6. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: LÆREPLAN I NORSK MUNTLIGE TEKSTER 5.-7. TRINN Kompetansemål etter 7. Delmål etter 5. Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 6. Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. Vi har som

Detaljer

Skole IKT 2007-10. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007

Skole IKT 2007-10. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Skole IKT 2007-10 Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Skole IKT 2007-10 Forord... 3 Elevenes IKT-kompetanse... 4 IKT-kompetanse for lærere... 5 Infrastruktur... 5 Kommunikasjonsplattform... 6 Hjemmeside...

Detaljer

Planer for integrering av IKT i fagene

Planer for integrering av IKT i fagene Planer for integrering av IKT i fagene Vedlegg til Plan for IKT i oppvekst 2008-2011 Lindesnes kommune Integrering av IKT i fagene. Vedlegg til Plan for IKT i oppvekst 2008-2011, Lindesnes kommune 1/18

Detaljer

SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR

SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR ET MELLOM BARNEHAGE, SKOLE, HELSESTASJON OG BIBLIOTEK Innhold Innledning 1 Barnehagedelen hvordan lese og forstå planen. 2 0-2 år. 3 2-3 år. 4 3-4 år. 5 5 år. 7

Detaljer

IKT-plan for Notodden kommune

IKT-plan for Notodden kommune IKT-plan for Notodden kommune Kompetansemål og læringsmål for elever i grunnskolen i Notodden kommune 16.12.2011 Notodden kommune IKT-plan for grunnskolen i Notodden kommune Innledning Digitale verktøy

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE LESING I ALLE FAG LESEPLAN FOR BARNESKOLENE I SIGDAL KOMMUNE

SIGDAL KOMMUNE LESING I ALLE FAG LESEPLAN FOR BARNESKOLENE I SIGDAL KOMMUNE SIGDAL KOMMUNE LESING I ALLE FAG LESEPLAN FOR BARNESKOLENE I SIGDAL KOMMUNE INNHOLD Innledning. s. 3 Leseferdighet kan læres. s. 4 Lesing i alle fag trinn 1. s. 5 Lesing i alle fag trinn 2. s. 8 Lesing

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

KOMMUNAL LESEPLAN FOR TRYSIL KOMMUNE

KOMMUNAL LESEPLAN FOR TRYSIL KOMMUNE KOMMUNAL LESEPLAN FOR TRYSIL KOMMUNE Forpliktende helhetlig leseplan for Trysilbarnehagen og Trysilskolen 1 Innholdsfortegnelse 1. Mål for leseplanen... 3 1.1 Presisering av mål for leseplanen... 3 2.

Detaljer

Forord. elevene at det er nyttig og morsomt å lese aviser!

Forord. elevene at det er nyttig og morsomt å lese aviser! Lærerveiledning til Lærerveiledning for S-heftet Forord Avisheftet mitt er et begynnerhefte i bruk av avis som læremiddel i undervisningen. Det anbefales brukt fra 4. trinn. Avis i Skolens årlige «Avisuke»

Detaljer