om lag 240 millionar kroner. Ulsteinkonsernet skal levere design, detaljunderlaget og hovudutstyr. I dette inngår mellom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "om lag 240 millionar kroner. Ulsteinkonsernet skal levere design, detaljunderlaget og hovudutstyr. I dette inngår mellom"

Transkript

1 , ont okia 2630 antk 6 einingar selde 5 reserverte ort 2- & 4-mannsbustader Bluetooth lle einingane har carport F-radio Høg standard -kamera -post informasjon B 2- og 4-mannsbustader på Hovset i lstein til sals! aunesmarka, 6065 lsteinvik lf post: elgar treff du på tlf jå også siste nytt på internett: unisia fra igra 599,ed kontantkort ont a ntko 15/02 un fly 1690,- 15/02 fly+hotell 2390,- t/r detur.no 9. januar pplag rt torbykick ide amsung 300 ony ricsson 6300 dobbel skjermer -kamera tereo F-radio Høytaler 2 megapiksel kamera Bluetooth P3-spiller 699,- 1,- ed kontantkort inste totalpris med elenor uperminutt kr. 1696,- Birthe-motar ide ,- nng påbu å bot, dt i b il 199,- aturen sine bilder ony rikson obilholder HBH-P710 Bluetooth Handsfree niversal for bil ari-bakst 7.995, om og prøvekjør bilen som ble årets mest solgte pickup ide 8-9 suzi -ax - verlegne spesifikasjoner*! 42 tørst motor - 3,0l avest dieselforbruk avest C2 utslipp tørst hengervekt - 3 tonn tørst nyttelast - over 1100 kg neste med elektronisk 4x4 innkobling utomatgir tilgjenglig på alle modeller va litet s - til la v pr Hitachi P Plasma- i på kun 40 dager!* y modell, lekkert design og supre spesifikasjoner til kanon-pris. H eady, kontrast :1, oppløsning 1024 x 1080, 2 x H, 2 x scart, 812 sider tekst--minne is ide 4-5 suzu er verdens største produsent av nyttekjøretøy og dieselmotorer, og er markedsleder i hele 23 land verden over, noe ingen andre bilmerke kan vise til. ed grønne skilter, 4x4 og 22.5 cm bakkeklaring er suzu perferkt for norske forhold. everes standard med bl.a: cruisecontrol, man. klimaanlegg, tåkelys, el.innkobling av 4x4, alu.felger. ed sitt mål om null utslipp i fremtiden har nå oyota inngått samarbeid med suzu. 3,0 2 dørs varebil kr ,automatgir ,- 3,0 4 dørs varebil kr ,automatgir ,3,0 4 dørs 5 -seter kr ,automatgir ,- *øre sunnmøre og ordfjord disktrikt eil. priser lev. Ørsta. nkl. frakt og lev. omkostning. C2 utslipp fra g/km. rivstofforbruk fra 8,4-9,0/100 km *ref. F. sammenligning ratisavis for: Ø. elefon: Åpent: , tors , lør Hareid - Herøy - ande - lstein - anylven - olda - Ørsta

2 2 nsdag 9. januar 2008 amn og næring egionavisa Postboks 424, 6067 lsteinvik Besøksadr.: yrkjegata 8 elefon: elefax: edaksjon: edaktør/agleg leiar Hugo ntonsen lf.: paltist/reporter Fredrik teen ytt reiarlag går for lstein X-Bow lstein esign har signert kontrakt med stilleros de evilla i pania på levering av design- og utstyrspakkar til to lstein PX105 plattform forsyningsfartøy. kipa skal byggast for reiarlaget ffshore td på ypros. - et er spesielt gledeleg at det er eit nytt reiarlag som no vender seg til oss for skipsdesigna våre, og at dei vel design med lstein X-Bow kommenterer visekonsernsjef ore lstein i lsteinkonsernet. ontrakten har ein verdi på om lag 240 millionar kroner. lsteinkonsernet skal levere design, detaljunderlaget og hovudutstyr. dette inngår mellom anna produkt som hovudtavler, bru og kontrollromspultar, lstein X-Bow (integrert alarmog overvakingssystem), lstein X-Bow og navigasjonsutstyr. - et er godt å få stadfesta at marknaden set pris på produkta frå lstein og det arbeidet vi har lagt ned i utviklinga så langt, seier salssjef ars tåle koge i lstein esign. odt utstyrt - Fartøya er klassifiserte med Clean esign (dobbelt skrog), komfortklasse 3, har dynamisk posisjonering (P), og har elles gode kapasitetar med om lag 1000 kvadratmeter dekksareal og kan ta ei dekkslast på 3000 tonn, fortel koge. ødvekta (W) er på 4700 tonn. kipa har dieselelektrisk framdrift og er dimensjonerte for ei fart på 15,5 knop. Fartøya er 88,8 meter lange og 19 meter breie, og er innreidde for 23 personar. lstein X-Bow - ffshorefartøy med lstein X-Bow er designa for å oppretthalde farta sjølv om det er styggevêr og bølgjer. in annan fordel med dette er at slag frå sjøen mot framskipet fjernast heilt. rfaringane hittil viser at slike skip kan spare 4-7% drivstoff per år, avhengig av korleis ein opererer båtane, understrekar koge. - en bakoverlente baugen sine eigenskapar gjer at skipa med slik baug går ekstra mjukt i møtande sjø. ransittverksemd er typisk aktivitet - et er godt å få stadfesta at marknaden set pris på produkta frå lstein og det arbeidet vi har lagt ned i utviklinga så langt, seier salssjef ars tåle koge i lstein esign. Produksjon: eporter nna oksøyr lf: Produksjonsleiar unlaug leppe lf.: alg/administrasjon: Produksjon Janne ren unheim lf.: algssjef ine rke lf.: ekretær/salg ari H. Berge lf.: Ørsta-kontoret: Besøksadr.: 3. etg., Ørsta org elefon: elefax: algskonsulent agne rumsvik lf.: alg og produksjon unn Homberset lf.: arriererettleiing på skuleplanen øre og omsdal fylke strir med flyttelekkasje, og fråflyttinga er størst i aldersgruppa år. For å sikre framtidig vekst i innbyggjartal i fylket vårt, må flyttestraumen snuast. i betre karriererettleiing kan føre til at fleire ungdomar tek utdanning som fører fram til arbeid i eige fylke. et vert prøvd ut ein modell for betre karriererettleiing fem stadar i fylket. esse pilotstadane er Ørsta/olda, tranda, Fræna, ristiansund og urnadal. ngdomsskulane, dei vidaregåande skulane og arbeidslivet skal samarbeide for at ungdomane skal få eit betre grunnlag for å velje utdanning og yrke. ynorsken festar grepet ytt og spennande fag Frå hausten 2008 er alle ungdomsskulane i olda og Ørsta kommuner i gang med det nye faget programfag til val. Prosjektgruppa for pilotprosjektet gjennomfører eit prøveprosjekt ved Ørsta og olda ungdomsskule og i begge dei vidaregåande skulane. Pilotgruppa består av rådgjevarar og leiarar frå dei vidaregåande skulane og frå begge ungdomsskulane. ålsetninga er å utvikle modellar for ei heilskapleg karriererettleiing som er tilpassa den einskilte elev. et er utarbeidd ein felles og overordna plan for det nye faget, Programfag til val (P) i ungdomsskulen. amarbeid med næringslivet prosjektperioden har det vakse fram eit godt og fruktbart samarbeid mellom partane i næringslivet, H, opplæringskontora, næringslivskontora, Høgskulen i olda, PP, og. for plattform forsyningsfartøy, og dei komande mannskapa på desse to skipa kan difor sjå fram til komfortable arbeidsforhold, seier han. eiarlaget vart etablert i 1980 på ypros, og har som hovudaktivitet sleping og redningsarbeid, undervassoperasjonar og rørlegging. eiarlaget oppgraderar og fornyar jamt den eksisterande flåten. ei to lstein PX105 skal bidra til å styrke ffshore td sin posisjon som eit moderne og framtidsretta reiarlag. kipa skal etter planen leverast frå stilleros de evilla i april og august øre-forsking i olda har laga eit kartleggingsskjema på bakgrunn av arbeidet som er gjort i nettverksgruppa. artleggingsskjema skal sendast ut elektronisk til alle bedrifter i Ørsta- og olda-området 10. januar. ndersøkinga har til hensikt å kartlegge framtidig rekrutteringsbehov i bedriftene, kartlegge korleis skulane betre kan samarbeide med bedriftene for å hjelpe elevane til eit betre og meir framtidsretta val av yrke og utdanning. ay ut/sats: egionavisa rykk: ogn og Fjordane vistrykk pplag: istribusjon: Posten ratis til alle i Hareid, Herøy, ande, lstein, anylven, olda og Ørsta. visa blir også distribuert ved Widerøeutgangen på Hovden, Ørsta, i kafeen på Ålesund ufthavn, igra, på attbussen til slo, på F-ferger Hareid-ulasundet, og på strategiske møteplassar i regionen. ynorsk kultursentrum har hatt nærare gjester på utstillingar og arrangement, og nettsida vår har hatt over besøk. idan opninga i 2007 har nynorsken sitt opplevings- og dokumentasjonssenter på unnmøre vore til stades i 90 kommunar i 17 fylke. ange av dei er bokmålskommunar eller språknøytrale. ppløftande år enerelt var 2007 eit oppløftande år for nynorskbrukarane, seier ttar repstad. Bøker på nynorsk selde godt og fekk mange av dei gjævaste prisane. ekeblad som va, lle og trykte for første gong intervju og reportasjar på nynorsk. æringslivet brukar meir nynorsk, og folka bak estlandsrevyen i Bergen viste med kompromisslaus humor kor langt ein kan nå når ein tek den nynorske kulturtradisjonen på alvor, seier direktør ttar repstad i ynorsk kultursentrum. ultur på nynorsk i skulen jennom en kulturelle skulesekken skal det arrangerast turnear med eit nynorsk kulturtilbod til over 6000 skuleelevar. - et er fantastisk at regjeringa toltenberg no går inn for at alle fylke skal utvikle tilbod også på nynorsk i en kulturelle skulesekken, seier repstad. ynorsk kultursentrum tok opp denne saka i 2003, og eit samla nynorskmiljø stilte seg bak kravet. tescene en nye utescena i var asentunet i Ørsta skal takast i bruk i april. cena blir bygd i glas og stål, og ttar repstad kallar ho den siste juvelen i verre Fehns smykke. Fehn er arkitekten bak nybygget i asen-tunet. ronprinsfamilien er invitert til å opne den nye utescena og plante ei ny tunbjørk. eir internasjonalt Basisutstillinga i var asentunet skal i 2008 få eit meir internasjonalt perspektiv. - i gler oss til å vise publikum noko som ingen har sett før, og som blir eitt av dei viktigaste bidraga våre i angfaldsåret 2008, seier repstad. nternett 2008 blir også året då både skuleborn og vaksne skal finne allment stoff om den nynorske kulturhistoria på nternett. et skal skrivast tusenvis av artiklar, og dei første blir publiserte etter påske. (jelde : - øre og omsdal ) 2008 ye egionavisa

3 egionavisa sjå kva som skjer! nsdag 9. januar ngdom i øre og omsdal får no 25 prosent rabatt på kulturopplevingar, gjennom den nye ordninga ulturkort for ungdom. ommunar i øre og omsdal og landet for øvrig som har sagt ja til å vere med på ordninga, skal vere med å koordinere tilbodet. Herøy kommune er ei av kommunane som har sagt ja til å vere med. ngdom i alderen år kan nytte seg av den nye rabattordninga ulturkort for ungdom. På kinoane gjeld rabatten frå fylte 15 år. ed å vise legitimasjon gir kinoar, kulturhus og ei lang rekke kulturformidlarar / kulturarrangørar rabatt i billettluka ed tilbodet om rabatterte billettar vil ungdom kunne delta på kulturarrangement i større grad enn før til glede både for dei unge, og for kulturlivet i fylket "ulturkort for ungdom" som får auka publikumstal. ed satsinga på ngdomskortet for kollektivtrafikk og på ulturkort for ungdom, er målet å auke trivselen for ungdom i fylket. ette er tiltak i tråd med øre og omsdal fylke sin strategiplan om å satse på ungdommen. ngdomspanelet har vore medspelarar i arbeidet med å få ordninga på plass. ifor har øre og omsdal fylke vald å bruke i øre og omsdal sitt design, samt å bruke nettsidene til for informasjon om tiltaket. (www.web.no) rdninga er eit samarbeidsprosjekt mellom ultur- og kyrkjedepartementet og øre og omsdal fylke gjennom ulturavdelinga, tdanningsavdelinga og egional- og næringsavdelinga. ulturrabatten for ungdom utgjer vel ein million kroner, og vert finansiert av ultur- og irkedepartementet ( ) og øre og omsdal fylke ( ). tatsråd rond iske offentleggjorde at øre og omsdal blei med i prøveprosjektet då han var i olde tidleg i september, og ulturavdelinga i fylket har stått for det praktiske. - øre og omsdal fylke har valt å organisere ordninga minst muleg byråkratisk. et vert ingen eigenandel, ingen søknadsprosedyrer eller fysiske kort. ed låg terskel trur vi fleire vil nytte seg av ordninga, seier rådgivar Hege agnat ved kulturavdelinga i øre og omsdal fylke. nstitusjonar, arrangørar og kommunar er inviterte til å delta i ordninga. ange har allereie teikna seg, og nye vert fortløpande lagde til lista. rrangørar og institusjonar som ikkje har fått invitasjon, og som ønskjer å knytte seg til ordninga, kan ta kontakt med ulturavdelinga i kommunen. (idl. olda Cup) en tradisjonsrike olda Cup i innandørsfotball (five a side) heiter i år ussa Cup. et er no klart for påmelding og skjema finn de på heimesida til Fotball på rrangøren håper på mange deltakande lag også i år. ei har som vanleg fine premiar til klassevinnarane og beste kostyme. amerat- og veninneturneringa i innandørsfotball (five a side) vert arrangert i oldahallen laurdag 19. og søndag 20. januar å saman med vener og lag ditt eige lag, finn på eit artig namn, kle dokke gjerne ut med flotte drakter eller kostyme og ussa Cup 2008 meld dykk på til Fotball si heimeside, Frist for påmelding er laurdag 12. januar. Påmeldinga Å innehalde, namnet på laget, aldersklasse, kjønn, kontaktperson, mobiltelefon og epostadresse. år som i fjor er det fire ulike klasser i ussa Cup. : utar -idaregåande skulealder og eldre B: Jenter - idaregåande skulealder og eldre : utar - ngdomsskulealder : Jenter - ngdomsskulealder et er premie til vinnarlaget i kvar klasse og til beste kostyme/ drakter. tillegg kan arrangøren freiste med fleire overraskingar utover i turneringa. eltakaravgift er kr. 100,- pr.spelar i klasse /B og kr. 500,- pr. lag i klasse /. in kan då nytte så mange spelarar ein vil, men ein spelar kan ikkje delta på meir enn eitt lag i same klasse!! Bulyst spen Wingaard er ny prosjektleiar for bulyst for anylven kommune. et er med glede vi no kan ta imot spen Wingaard med familie til anylven. spen har teke til i stillinga si som prosjektleiar for noko så interessant som bulyst, og ser lyst på utfordringane. ette blir kjekt, seier han med iver. o må eg setje meg ned litt og systematisere alle dei tankane eg har hatt i hovudet sidan eg takka ja til denne jobben, og få innspel til korleis dette skal prioriterast. Potensialet er stort, og med godt samarbeid mellom alle aktørar, trur eg på eit skikkeleg oppsving. spen vert å finne ved ervicetorget på rådhuset, og terskelen er lav for innspel og kreative idear frå innbyggjarane. g den humorisktiske standardfrasen har alt blitt: -Hei, jeg heter spen. r du ikkje fornøyd, så ring meg! ppgåvene til spen vil mellom anna gå ut på å koordinere bulystsatsinga med utgangspunkt i eigen prosjektplan, vidareutvikle ein heilskapleg kommunikasjonsstrategi og bruke si erfaring og sin kreativitet for å setje ekstra trykk på dette viktige satsingsområdet. et vert ei eiga styringsgruppe for bulystprosjektet, med medlemer frå politisk hald, næringslivet og innbyggjarar elles tem på livinsteinen livin ligg på topp-ti lista i ei kåring av ny nasjonalbergart. u har sjansen til å gjere vår stein til vinnar, men då må du gje di stemme. å inn på orsk eologisk Forening sine sider: geoportalen.no og stem på olivinsteinen, dersom du ynskjer at anylven kommune sin stein skal ha sjansen til å vinne kåringa. u har frist fram til 18. januar med å stemme. ngdommens kulturmønstring å byrjar det å haste med å melde seg på til i Ørsta! u må melde deg på seinest fredag 11.januar 2008 for å delta. oreg har eit godt påmeldingssystem på internett, som er enkelt å nytte. å inn på og klikk deg fram til Ørsta ommune. ytt i år er ein premie på 1000 kroner for beste tekst på nynorsk eller dialekt! ngdommens ulturmønstring er eit kulturtiltak for born og unge i heile landet, der ungdommen får presentere talenta sine innan scenekunst, film og visuelle uttrykk for eit publikum. er meint å gje eit breitt bilete av det ungdom er oppteken av. in kan delta med til dømes musikk, dans, musikk, teater, film, bilde, skulptur, webdesign, litteratur, foto, stand-up, kunsthandverk og datakunst - berre fantasien set grenser! en første elektroniske byggjesøknaden til Herøy kommune gjennom Byggøk kom ifrå øre Byggservice. vskilsrunde for Bondevik øndag 13. januar blir biskop dd Bondevik med på gudstenesta i olda kyrkje for å ta farvel med kyrkjelydane på øre unnmøre. et er kome ynskje om at han måtte ta ein slik runde for at folket i dei ulike prostia kan få ta farvel med ein smålåten og høgt akta biskop. Bondevik har hatt eit aktivt liv som misjonær i Japan og generalsekretær i et orske isjonsselskap og dei siste 16 åra som biskop i øre. Bondevik har vore ørebiskop, isjonsbiskop og ikkje minst har han sett tydelege spor som iljøbiskop. Han har vore pådrivar for kyrkja sitt miljøengasjement og utfordrar politikarar og næringsliv når han Første Byggøk-søknaden er motteken lt ligg no til rette for å sende inn elektroniske byggjesøknadar og meldingssaker til kommunen gjennom Byggøk. å inn på www. byggsok.no for meir informasjon. Byggøk-bygning er et system på nternett for utforming og innsending av byggesøknader til kommunen. øker ledes gjennom en tilpasset prosess, og systemet gir tilbakemelding ved mangler i søknaden. ed bedre kvalitet på søknadene sparer både søker og kommune tid og penger. For profesjonelle søkere er det en fordel at søknadsinformasjon kan gjenbrukes i andre søknader. Byggøkbygning er tilrettelagt for kobling mot kartløsninger. elding og søknad utfylt i Byggøk-bygning kan sendes elektronisk til kommuner som tilbyr elektronisk mottak. elding og søknad kan også skrives ut på papir og sendes per post til kommuner som ennå ikke tilbyr elektronisk mottak. Byggøk-informasjon er internettsider med standardisert veiledningsmateriale om plan- og byggesak utarbeidet av kommunene. For å ha informasjon tilgjengelig for sine innbyggere kan kommunen lenke seg til Byggøk-informasjon fra sine egne hjemmesider. nnholdet er alltid oppdatert i forhold til gjeldende regelverk og brukere kan lett finne riktig informasjon ved utarbeidelse av plan- og byggesaker. Byggøk-bygning gir mange fordeler for søker og kommune: lltid åpent hos kommunen, 24 timer i døgnet, 7 dager i uka, 365 dager i året. ilbakemelding ved mangler i utfyllingen. u blir ledet gjennom prosessen, og systemet gir tilbakemelding ved mangler i meldingen/søknaden. Bedre kvalitet på meldingen/ søknaden. ed riktigere søknader går saksbehandling raskere, og kommunen sparer ressurser. ulighet for lagring og gjenbruk av søknadsinformasjon. utomatisk utfylling av foretaksinformasjon fra det sentrale godkjenningsregisteret for foretak. utomatisk utfylling av plan- og eiendomsinformasjon og nabolister dersom kommunen har lagt til rette for det. enesten er gratis å bruke og tilgjengeleg for alle. ser at det er nødvendig. Han har gitt eit stort og truverdig bidrag til engasjement for å ta vare på kloden vår og skaparverket. ida som mørebiskop er snart over, men han vil heilt sikkert vere sterkt engasjert både i misjon og miljø så lenge han lever. På gudtenesta i olda kyrkje søndag ettermiddag vil alle kyrkjeleg tilsette i vigsla stillingar i prostiet delta. et er sendt spesielle innbydingar til tillitsvalde og kyrkjeleg tilsette, og det er ei open innbyding til alle som har lyst og høve til å vere med på denne prostigudstenesta. orgruppe med medlemer frå kyrkjekora i Ørsta, olda og Herøy blir med. tter gudstenesta blir det kyrkjekaffi på ppheim. egionavisa Ø - P! F at oss undersøke synet ditt lf jøgt. 3 - lsteinvik Æ BH it godt barndomsminne pe: (15) otat: gråtone, Fade mot toppen (Bilde) 6065 lsteinvik. lf Fax

4 4 nsdag 9. januar 2008 egionavisa agen i dag... nsdag 9. januar Årets 9. dag, uke 2, 357 dager igjen av 2008 avnedag i dag unnar unn unn = norrønt gunnr (strid). unnar = norrønt gunnr + arr (kriger). Historie 1324 arco Polo, italiensk oppdager, død (* 1254) - ilbrakte 24 år i ina Philip stley oppfører det første moderne sirkus i ondon Jean-Pierre Blanchard blir den første som flyr med ballong i torbrit. ble ondons undergrunnsbane åpnet 1905 en blodige søndagen i t. Petersburg (22. januar etter dagens kalender) - sarens solater stanset en fredelig demonstrasjon med makt 1912 merikanske marinesoldater invaderer Honduras Penicillin ble brukt første gang av oppfinneren, den britiske legen lexander Fleming 1941 et britiske bombeflyet vro ancaster flyr for første gang Fs hovedkvarter i ew York innvies gypt startet byggingen av swan-dammen - amtidig startet flyttingen av bu imbel-tempelet med nescos hjelp 1972 «Queen lizabeth» brenner og synker i havnen i Hongkong vensken ngemar tenmark tok sin 63. verdens cupseier - idenes mestvinnende alpinist endte med i alt 84 rennseiere 1991 ovjetiske styrker stormer ilnius i et forsøk på å hindre itauens løsrivelse fra unionen usseren alerij Poliakov satte rekord for opphold i rommet (romstasjonen ir) med 366 dager - ar der hele 438 dager 1997 t Comair mbraer 120 styrter under innflyvning i etroit. 29 mennesker omkommer et amerikanske justisdepartementet annonserer en kriminell etterforskning av det konkursrammede selskapet nron Palestinerne velger ny president etter Yassir rafats død 11. november orsk historie 1885 erdenspremiere på bsens ildanden, på en ationale cene i Bergen 1989 jarken «ve» forliser i omsdal. o omkomne Ø-forhandlinger om ny avtale startet mellom og F-landene orge, sland og ichtenstein Født 1882 tto uge, norsk offiser (d. 1961) 1906 eif ndreas arsen (hetlands-arsen), norsk offiser (d. 1990) 1913 ichard ixon, s 37. president (d. 1994) 1929 Håkon Bleken, norsk maler 1944 Jimmy Page, britisk musiker (ed Zeppelin) nekk en nøtt med Hvem er dette? de små grå... øsning: ro Harlem Brundtland sdelfin spelikan uben i elva. uben Buset (8 år) frå velgen kom saman med familien sin til Buset på artdal i god tid før jul for å feire høgtida hos besteforeldra. spingvin lovnefjes aturen sine eigne bilder åtte vere litt tidleg ute, for dei skulle då hente juletre og finne kvist og kvast i skogen som kunne lagast dekorasjonar av. For alle hus bør pyntast til jul, og juletre må veljast ut av folk som har greie på slikt. uben meinte å ha juletrekunnskapane i orden, og fekk med onkelen opp i den store skogen for å finne grantreet som var høgt nok, tett nok, jamnt nok og elles ok. ett å gå dette året, for snøfallet var svært sparsamt. et var langt mellom dei fine juletrea, og. ikeleg av fine og nakne lauvtrerenningar og grøne einekagar, men skikkeleg juletre fann han ikkje. erimot så fann han ei spennande elv.ho hadde i alle høve vore svært interessant i sommar; då kunne ein fange småkrede der ho laga seg hølar. lva måtte studerast nærare. Heller ikkje ho var den same som før; ho song og susa ikkje på same måten. o var det berre så vidt ein kunne høyre at ho klukka sparsamt her og der. ilfrosen og lita låg ho i landskapet og liksom inviterte til nærare gransking. anskje hadde fiskane frose fast, og då var det vel berre å hakke dei lause og ta dei med heim til julemat? For dei kunne vel ikkje ligge inne i isen og leve? ette måtte studerast nærare. nkelen bar øksa som juletreet skulle fellast med, men han hadde med fotoapparatet også, så han let berre uben drive på med isstudiane sine. var gong det lydde eit gledesrop frå elvebarden, var onkelen der med sine kommentarar og knipsa seg eit biletet av dei merkelege funna. om og sjå! Her er det nokre istre som veks nedover! ette kallar vi isjuklar, er svaret uben får. Her er det visst ein skikkeleg trollfisk som rømer på land! g her er masse frykteleg svoltne fugleungar som hyler etter mat! uben ropar og peikar og onkelen knipsar og forklarer. et er ikkje måte på alt rart guten finn i elva og ved elvebardane. Her er delfinar, tyrste isfuglar, fyldige og flotte pelikanar og pingvinar som kavar seg til lands. il og med ein klovn med blondekrage stikk hovudet opp bak ein stein. il meir han leitar, til meir spennande finn han, og legg mest ikkje merke til at det tek til å skymest. ppdagar brått at han frys også. Juletreet og dekorasjonsmaterialane til bestemor hadde han reint gløymt av under den langvarige studieferda si. Han får auge på ein praktfull dekorasjon av strå og is. en er så nydeleg, og han veit at dette er heilt moderne i år; kvitt, glas, isfarga og med ein anelse av grønt. ette hadde vore noko å ta med heim til mamma og bestemor! en han veit også at dette vil smelte og løyse seg opp i det han får den inn i den varme stova. g er så låk i fingertuppane mine, jamra han seg. - u har naglebit no, og derfor er det best vi kjem oss i hus, seier onkelen. ermed returnerer dei to til omnsvarmen med øks og fotoapparat, men utan juletre. et høyrer med til soga at det vart juletre i huset likevel. nkelen fann eit retteleg fint tre som vart bore inn neste dag. Han fann tilfang til dekorasjonar, og. en uben såg godt at dei ikkje vart så flotte og moderne som den han såg oppe i elva og som naturen sjølv hadde dandert. Foto: onny Buset ekst: olveig Halse yrvold

5 egionavisa nsdag 9. januar

6 6 nsdag 9. januar 2008 egionavisa ari ubedåre upertante et finns trøyst for oss barnlause, kjærleikslause hormontikkande små bombene i slutten av tredveåra. edan vi ventar på han som skal kome på kvit hest, eller i drosje eller med tog eller kva transportmiddel han har tenkt å kome seglande med så har vi tanteborna våre å trøyste oss med. g då er eg supertante, tulletante, racertante, sprøetante, syngetante og barnevakttante. ystera mi og mannen hennar har tre krapyl frå 4 til 7 år, og innimellom når dei er trøytte som jetfly, og vil ha seg ei frihelg er supertante som regel klar. å lenge dei ringer med minst ei vekes varsel går det fint, i alle fall om det skal dreie seg om pass ei heil helg. å er det racerprogram frå morgon til kveld. et er tlanterhavsparken, skogstur med kakao og påsmurde brødskiver. g det er brunost som gjeld. ei kjeftar på meg om eg har noko anna på. g så er det perling som gjeld om dagen for dei små. alle fall dei to yngste. et skal lagast smykker og bilder av små plastperler, og nåde den tanta som ikkje vil gå med smykket sitt på seg. et er alltid det første spørsmålet eg får når eg treff dei. var er det magiske smykket ditt, tante? et ligg i veska mi vennen, svara eg. g det gjorde det, og når eg ikkje hadde noko god forklaring på kvifor eg ikkje hadde det på, var det berre å slenge det på seg igjen. en eg held bruken av det gule, grøne, blå og raude plastsmykket innanfor familien. Førre helg var altså ante røn i sving igjen, og søndagen skulle dei på noko av det verste som finns for små born: juletrefest. ltså, ikkje misforstå. Juletrefestar for born er kjekke greier, men jula er alt slutt, folkens. Berre fordi vi ikkje har hatt tid til ungane våre før jul, skal vi liksom piske opp julestemning i januar og late som om nissen er på veg, og alt er fryd og gammen. kkje det at det er så vanskeleg for meg som vaksen å late som om nissen er på veg, men eg føler meg som ein stor bedragar og svikar. For nissen har teke ferie, faktisk, han er tilbake på ordpolen og tek seg ein lang og velfortent kvil. g beviset på at det ikkje er den ekte nissen som kjem, må jo vere dei stusselege pakkane ungane alltid får på slike etterpåjuletrefestar: ein liten kjekspakke, ein rosinpakke og ein mandarin. en eg held ut, og går rundt treet med dei tre tantetrolla mine og syng På låven sitter nissen med så stor innleving og kraft at dei andre vaksne skule rart på meg. g då song vi berre enda høgare. issefesten vart unnagjort på ein drøy time, men sjølv den aller minste sådde tvil om truverdigheita til årets nisse. issen hos oss har nøyaktig same maske, sa han litt småskuffa. anskje det var den same nissen? ei, for denne nissen hadde store puppar g skjulte latteren min så godt eg kunne. ei hadde fått tak i ei femten år gamal jente i stram dongeribukse og raud bluse som ikkje dekte heile magen. g g-strengtrusa var rakk langt over bukselinningen. et såg ut som komiteen var skikkeleg i beit i år, og måtte gå for ei naudløysing. Ja, eg trur det var nissemor som kom på juletrefesten i år. issemor? Ho hadde jo den mørke stemma, sa ho i midten. g ho lukta parfyme! ei, sjå! it stjerneskot! ropte eg, og peika på himmelen. åpass har eg skjøna, sjølv om eg ikkje har ungar sjølv. ei gjeld å få fokuset over på noko anna, når ein ikkje har betre og andre svar å gje. an vi ønske oss noko, da? Ja, det er tre ønsker, så det blir eitt på kvar, sa eg til dei tre skjønne trolla mine. en yngste ville ha katt, den mellomste bilbane, og den eldste ville ha ein nisse som såg ut som ein nisse, og ikkje ein idoldeltakar. u då, tante! va ønsker du deg? g ønsker meg ein mann. Ja, men då må du ta på deg det magiske smykket ditt, tante! g lovar, venen! g skal ha det på meg på jobb i morgon. ari ubedåre et går mot lysare dagar aurdag var den første dagen etter at sola snudde og det går no mot lysare dagar igjen. ed fullmåne og klart vêr gav dette nokre nydelege motiv i det sola sende ut sine siste strålar siste timen før klokka 16. otivet er fotografert rett før sola gjekk ned i Ørsta og eg stod ved 39 på se. i var fleire fotografar som var ute og fekk vere vitne til det nokså spesielle motivet som openbarte seg i det månen rulla seg oppover fjellsida og i nokre få augneblink stod og balanserte på toppen av fjellnuten, som eg meiner heiter jerringa. å gjekk det ikkje lange stunda før både sola og månen igjen gøymde seg bak fjella. g medan mørkret senka seg, kan vi glede oss over at sola no har snudd, og at kvar dag heretter blir litt lysare og litt lengre enn gårsdagen. Fotografen er medlem i BioFoto, foreininga for naturfotografar. likk deg inn på www. biofoto.no, og ta kontakt med lokallaget dersom du ønskjer å dele fotointeressa med ein glad gjeng i sunnmørsavdelinga. kas bilde Fotograf: eir Høydalsvik ameradata: Canon 20 Canon mm f/2,8 Brennvidde: 200 mm ksponering: 1/400 sek Blendar: f/4,0 : 100

7 egionavisa nsdag 9. januar Busstur til Ø- vreise 18/2 3 dager Bli med og opplev det yrende folkelivet på øros under den tradisjonsrike martna n der. i bor sentralt på godt hotell inkludert både middag og frokost Pris: r ,- p.p. nkeltrom: + kr ,- Påmelding snarest hos: lf PÅ -: å er det på tide å bestille påskeferien! i tek vare på lokale verdiar - og hjelper deg på vegen øk gåver åvene skal vere til allmennyttige føremål og kan gjevast til lag og organisasjonar med ope medlemskap. ag og organisasjonar som driv med barne- og ungdomsarbeid kan prioriterast. øknadsskjema får du i banken eller på banken si heimeside: øknadsfrist: elg mellom våre flotte bussturer til Bremen, rakow, patija i roatia og ice på den franske rivieraen. n drømmetur til ina med fly kan vi også by på! For påmelding/katalog kontakt oss snarest: es også om andre gåver på lf

8 8 nsdag 9. januar 2008 egionavisa

9 egionavisa nsdag 9. januar oro på jobb: ause Birgitte er lite pratsalig, men til gjengjeld krev ho ikkje mat eller lønn, skrattar den blide ari rene vergrov som minner om at ein også i enkeltpersonføretak ikkje har det meir moro på arbeidsplassen enn ein lagar sjølv. Flatbrød: rterflatbrød og mylneflatbrød er to av aribakst i olda sine særeigne produkt. bakgrunnen kan ein skimte assistenten ause Birgitte. efsebaking året rundt Bakst: ari rene vergrov (48) ved aribakst i olda bakar lefser og flatbrød heile året. edan mange dreg eit sukk av glede over at det er eit heilt år til neste julebakst, er ari rene vergrov frå olda allereie den 2. januar i full sving med lefsebaking og planlegging av jula Før jul gjekk det unna med lefser, så frysarane var heilt tomme då jula endeleg kom. o må eg bake litt og fylle opp lagera igjen slik at folk kan kome og kjøpe, smiler ari rene vergrov (48) ved aribakst i det ho med rytmiske rørsler tek til å kjevle ut eit lefseemne på den første arbeidsdagen i det nye året. Heimebakeri For vel to år sidan starta ari opp sitt eige heimebakeri i olda, og ho har fått erfare at etterspurnaden etter tradisjonsrike lefser og flatbrød er stor i regionen. jølv om produkta hennar vert tinga til festdagar gjennom heile året - og er å finne i lokale bakeri og Bondens arknad året rundt - er jula utan tvil den travlaste tida for det vesle bakeriet. ari medgir at dei tilbakelagde månadane november og desember har vore svært arbeidskrevjande. ilbakelagt førjulsstrid esten heile november gjekk med til flatbrødbaking og eg heldt på med lefsebaking heilt inn i jula. g måtte rett og slett vere hard med meg sjølv og slutte av tidsnok til å rekke å bake nokre julekaker til meg sjølv. essverre medførte det at ikkje alle kundane mine fekk oppfylt lefseønska sine til jul, sukkar trønderkvinna flytta ho til olda og allereie året etter tilkomsten til unnmøre fekk ho sansen for tradisjonell lefsebakst gjennom eit lokalt bakekurs. ikevel var det først tjueseks år etterpå - inklusive tjue års teneste i Posten - at ho bestemte seg for å ta skrittet ut og starte opp eiga bakeribedrift med lefser som hovudprodukt. Hard lefsekonkurranse edan eg ei periode arbeidde i barnehage gjennomførte eg eit deltidsstudium i mat, kultur og konservering ved Høgskulen. et var då etableringstankane byrja å ta form. Hausten 2005 gjekk eg eit lite etablerarkurs med det resultat at eg bestemte meg for å kaste meg ut i det, fortel ari som medgir at ho var spent på om ho ville klare seg som næringsdrivande i ein lokal marknad med mange hobbylefsebakarar. Både betaling av skatt og moms kravde høgare utsalspris enn dei lokale konkurrentane, og baking på tradisjonelt vis er meir arbeidskrevjande enn masseproduserte lefseprodukt i butikkhyllene. akte mat aten eg lagar er slowfood i ordets rette forstand. otivasjonen min med å starte bakeriet var nettopp å ta vare på gamle mattradisjonar som stod i fare for å drukne i masseproduksjon og tidsklemma, seier bakstekona som trass i sin hang for tradisjon drista seg til å produsere lefser etter eiga oppskrift framfor den vanlege sunnmørslefsa: efsene mine er noko mellom sunnmørslefsa og hardingar. g likar godt å vidareutvikle oppskrifter, og når det gjeld lefser så har eg nok gjort alle dei feila som det er mogleg å gjere, men kundar kjøper lefsene mine og det tek eg som eit teikn på at dei synest sluttresultatet er smakfullt. Økologisk spelt tprøving og vidareutvikling av tradisjonelle oppskrifter førte til at ari etter eit halvt års drift også starta produksjon av middagsflatbrød. lt mjølet i flatbrøda er økologisk og en del av typen spelt - eit grovare, sunnare og meir naturleg mjøl som dagens kveitemjøl er vorte utvikla frå. jølprodukta ho brukar kjem frå olda lektriske ylne, og det var frå denne underleverandøren ho for eit års tid sidan fekk ein pose med ertermjøl med førespurnad om ho kunne nytte seg av det også i baksten sin. g hadde aldri høyrt om ertermjøl tidlegare, men bestemte meg for å prøve om mjølet eigna seg til flatbrødbaking. Å jobbe med ertermjøl er ikkje enkelt og svært klissete - nesten som å jobbe med flislim, men eg gav meg ikkje så lett. il slutt kom eg fram til ei oppskrift på erterflatbrød som er veldig gode saman med fersk fisk, rakefisk og lutefisk, fortel ari som etter god respons frå kundar har behalde erterflatbrøda som eit av sine faste produkt. tviklingsarbeid et er ikkje berre utvikling av tradisjonelle matoppskrifter ari likar ho likar også utfordringa i å utvikle si eiga bedrift. jølv om jula 2007 knapt er eit tilbakelagt stadium, er ho i desse dagar i full sving med å planlegge komande jul. desember kjøpte eg meg ein ny bakaromn som eg håper å kunne nytte meg av i løpet av året og spesielt i førekant av neste jul, seier bakaren som planlegg å utvide produktutvalet sitt med glutenfrie produkt samt heimelaga kjeks og kaker med økologisk spelt som basisingrediens. Ho viser til at stadig fleire utviklar glutenallergi og at mange av kundane hennar er av yngre årgang og at stadig fleire av desse er svært medvitne til kva maten dei et er laga av. Prøveproduksjon g har allereie hatt prøveproduksjon av julekaker med spelt samt glutenfrie julekaker - og er nøgd med resultatet. et einaste problemet er at eg berre har to hender og avgrensa med tid i månadane før jul, smiler ari som håper at fleire av kundane hennar komande år vil kjøpe julelefsene på hausten og fryse dei ned til jul slik at ho får bruke desember til julekakebakst: år ringte mange dei to siste vekene før jul og ville ha ferske lefser. g måtte seie nei til mange på grunn av tidsmangel, men det er kanskje ikkje alle som veit at lefser held seg svært godt i frysaren? ei er like gode og ferske sjølv etter fem månader i frysaren. ause Birgitte tter to års drift føler ari at heimebakeriet har etablert seg godt, men avkastninga er enno ikkje stor nok til at ho kan flytte produksjonen ut av heimelokala til leigde lokale i olda sentrum. nntil vidare ser ho seg heller ikkje råda til å leige inn ekstern arbeidskraft: ette er ikkje nokon lettvindt måte å bli rik på og det er klart at det kan verte litt einsamt å alltid jobbe åleine. m enn så lenge får eg trøyste meg med selskapet til tause Birgitte, ler ari og viser til utstillingsdokka med namnelapp og bakeantrekk som ho har plassert i hjørnet av heimebakeriet sitt. Ho er lite pratsalig, men til gjengjeld krev ho ikkje mat eller lønn, skrattar den blide bakstekona som minner om at ein også i enkeltpersonføretak ikkje har det meir moro på arbeidsplassen enn ein lagar sjølv. ekst og foto: -eport/nna oksøyr Prøveproduksjon: ari rene vergrov har allereie hatt prøveproduksjon av julekaker med spelt samt glutenfrie julekaker - og er nøgd med resultatet. il neste jul håper ho å kunne tilby kundane sine desse nye produkta frå heimebakeriet sitt.

10 10 nsdag 9. januar 2008 egionavisa F r e d r i k s t e e n rett & slett en kor sjølvrealiserande er det eigentleg å ta på seg ei uniform? et fine med livet er at ein kan velje å gjere det beste av det. et er ikkje tvil i at vi har ulikt utgangspunkt heile gjengen. dag har kloden omtrent 6,7 milliardar menneske hengande fast på seg. 6,7 milliardar skjebner og historier. okre er fødde rett inn i eit uendeleg elende, og nokre ser ut til å vere fødde i isneyland. en det er ikkje sikkert at akkurat desse har det så greitt likevel. et ser berre sånn ut. et er nesten vorte ein klisjé, men like fullt er det så sant som det er sagt: ivet er ikkje kva ein har, men kva ein gjer ut av det ein har smått eller stort. ei mest spanande og fargerike historiene og skjebnene, handlar jo alltid om dei som greier å skape noko på tross av, og ikkje på grunn av. ette er til dømes éin av grunnane til at eg ikkje synes norsk toppfotball er så frykteleg spanande lenger. et er rett og slett ganske uinteressant med ein kultur som har kapital som den viktigaste drivkrafta. en gje meg eit lag som med ei halvtom og nedstøva klubbkasse kjempar seg opp frå fjerde divisjon til eliteserien på få år, og med humør, pågangsmot, trening og livsgnist held seg der i årevis. å skal eg heie på dei med hud, hår og sjel. Ja, gje meg eit lag som skjønar at alt sit oppi topploket og i hjartet, og som trossar blåskjortene sine åtvaringar og formaningar om kva som skal til for å skape noko ekte og varig. g har sagt dette til fotballfrelste i årevis, men dei berre ler av meg. g det må de gjerne halde fram med. en eg ler høgare enn dykk, heile gjengen til saman. g let meg alltid fascinere av dei som går mot straumen, og vél sine eigne vegar basert på indre overtydingar og draumar. g då snakkar eg ikkje om slike som gjer det berre fordi dei vil kverulere, og fordi dei innerst inne eigentleg berre kjempar mot sine eigne, personlege knutar etoden og troll. g snakkar om slike som stakar ut ein kurs på grunnlag av ei indre overtyding eller eventyrlyst. For ein fire, fem år sidan kom det ein svensk vandrar gåande over Hareidlandet. Han vart intervjua av lokalavisa, og fortalde at han hadde gått slik i årevis, som ein askeladd på eventyr. g sjølv utan noko særleg med pengar eller andre spikra planar, ordna det seg som regel med både kost og losji kvar enn han hamna. in sambygding rista på hovudet og kunne ikkje fatte korleis nokon kunne kome på å gjere noko slikt. en ei slik personleg pilegrimsferd er ikkje noko ein berre kjem på som eit resultat av ein fiks idé. et er noko ein gjer fordi ein tør å lytte til den indre stemma si. en det krev mot og sjølvinnsikt. For den svenske vandraren med dei sjuskete kleda sine er sannsynlegvis modigare enn dei fleste moderne konsumentar. et er det som er utfordinga i det materielle kaoset vi har skapt oss i dag. et er i det store og heile vanskeleg å vere individualist og moderne konsument på éi og same tid. en der er nok av dei som profiterer på innbilt individualisme gjennom kjøp av alle slags varer, trendar og motar. en kor sjølvrealiserande er det eigentleg å ta på seg ei uniform? ike spanande som at livet blir det ein skapar det til, er at det er faktisk mogleg å velje sitt eige reaksjonsmønster. For om ein studerer seg sjølv litt, så merkar ein fort at ulike handlingar og situasjonar produserer eit utal av ulike reaksjonar. g alt varierer frå glede og latter, likegyldigheit, resignasjon, og til frustrasjon og sinne. Først er vi ekspertar til å produsere negativ energi om ting vi ikkje kan gjere noko med. venta rekningar er døme på noko vi ikkje får gjort noko med. g har oppgjennom åra brukt så mykje energi på å grynte og smelle i bordet, og ikkje minst irritere meg over at den og den rekninga skulle kome akkurat no no som eg trudde alt ville gå glatt og problemfritt i lange tider. ifor har eg no utvikla ein ny reaksjonsmetode kvar gong eg får ei uventa og stor rekning: g ler og smiler og seier høgt til meg sjølv slikt som: Jaja, vesle fakturakamerat! eg skal vi nok bli kvitt på kort tid! g får ikkje akkurat mindre rekningar i posten på denne måten, men eg merkar fort at eg ikkje kastar vekk energi på å sutre og grine. For vi er nok sett saman slik, vi menneska, at syting og klaging tappar oss for energi, medan eit smil, pågangsmot og latter tilfører oss energi, og ikkje minst dei rundt oss. et er noko å tenke på neste gong vi står i ei lang og uoppløyseleg bilkø. g kan gjerne irritere meg gul og blå og ligge på fløyta, men den einaste det går utover, er meg sjølv. g kvar gong eg er sur, så vert dei rundt meg sure. lik er det berre. skrivande stund er eg i Førde, for her har eg eit skodespelarengasjement på ogn og Fjordane eater heilt fram til påske. Førde vart visstnok kåra til orges styggaste by for nokre år sidan, og eg kan langt på veg vere einig i det. utgangspunktet grudde eg meg til å tilbringe så lang tid i ein så grå og matt by, og det attpåtil midt på svartaste og kaldaste vinteren. Ja, eg har til tider tenkt om det var så veldig lurt, dette. en så kjem kontrollspørsmålet: Får eg endra på den grusomme betongklossarkitekturen og den totale mangelen på byplanlegging ved å vere sur og irritabel? ei, eg får ikkje det. g trur eg verkeleg at eg skal prestere noko bra på ei scene ved å mistrives frå morgon til kveld. ei, ikkje det heller. et er då den nye metoden kjem til unnsetning. For eg har valt det gode humøret, og eg har valt å treffe hyggelege menneske kvar enn eg går. g det beste er at planen går som ei kule. jeldan har eg møtt så mange hyggelege og varme menneske på éin gong. Ja, direkte rørande er det. g metoden er attpåtil gratis. et er berre å setje igong.

11 egionavisa nsdag 9. januar : olveig kom til verden 26.desember ved olda sjukehus. Ho var 50 cm lang og 4425 gram. ei stolte foreldre er nnita øvik og dd- Johan Fremmerlid, som bur på traumshamn. ndrine (11,5 år) er stolt storesyster : agnus (2) har fått seg ein bror. ikolai var 3750 gram og 52 cm. ari Bjørkedal og Håvard Bjørdal, Bjørdalen. 5.1: aja lise nge og Fernando Pineda opez i olda har fått seg ei gut. Han var 3210 gram og 49 cm. 1.1: uten til Wenche trand og idar tokke frå æbø blei nyttårsbarnet på olda sjukehus. isjebroren til Bjørnar (14), len aria (12) og ngeborg (8) var 4530 gram og 53cm : Christina Wickstrøm Hauge og an verre Hauge frå ursken har fått seg ei jente. Ho var 3390 gram og 48 cm. ussa Cup 2008 amerat-/veninneturnering i innandørsfotball (five a side) H 19-20/ å saman med vener og lag ditt eige lag, finn eit artig namn og meld dykk på -Fotball si heimeside: Påmeldingsfrist: aurdag 12. januar 4 klasser: : enn -idareg. skulealder og eldre B: vinner - idareg. skulealder og eldre : utar - ngdomsskulealder : Jenter - ngdomsskulealder Premie til vinnarlaget i kvar klasse og til beste kostyme/drakter eltakaravgift er kr. 100,- pr. spelar i klasse /B og kr. 500,- pr. lag i klasse / (in kan då nytte så mange spelarar ein vil, men ein spelar kan ikkje delta på meir enn eitt lag i same klasse!!) nnbetaling til: Fotball, Postboks 135, 6101, ontonr.: eller kontant ved frammøte. 3.1: Jenny ristine (15 md) har fått seg ein bror, som heiter Jakob. Han var 4740 gram og 54 cm. anvei aria arnes og erje terhals, lsteinvik : lise leven og teffen oldsund i Fosnavåg har fått seg ein gut. aron var 3860 gram og 52 cm. 4.1: ofia (2 ½) har fått seg ei syster på 3020 gram og 47 cm. Hanne rete erås og arjei ypdal ide, estnes. Fin på håret Haugsbygda Curly Frisørsalong v/aila og ølvi / ande Frisørsalong Föhnix ame & Herrefrisør Hårstova ijera aksa Ø Ørsta Hårdesign Å arin s Frisørsalong : Patrick (4) har fått seg ein bror. Han var 3840 gram og 49 cm. Bennie B. Hansen og Per lav Hansen, lsteinvik. 2.1: Helene (4) og athilde (2 ½) har fått seg ei syster. Ho var 3760 gram og 48 cm. lisabeth ordland og Bjørnar Bendal, Fosnavåg. pør oss om råd - elkommen innom!

12 12 nsdag 9. januar 2008 egionavisa Januarsalg Fargerike yvde starter torsdag 10. januar nalltilbud! Baderomsinnredning irsebærfarge. Før kr ,- å kr ,- Baderomsfliser vegg Fleire typer å 50% ndustrifliser 20x30, ute, inne, garasjer m.m. Før kr 199,- pr. m 2 å kr 99,- ulvfliser 20x20, 4 farger Før kr 235,- pr. m 2 å kr 99,- aminatgulv Bjørk, eik, merbeu Før kr 199,- pr. m 2 å kr 129,- vit veggflis 20x20, bølga Før kr 198,- pr. m 2 å kr 59,- vit veggflis 20x30, bølga Før kr 235,- pr. m 2 å kr 99,- ulvfliser 30x60, 3 farger Før kr 298,- pr. m 2 å kr 175,- ulvbelegg 4 m bredde, div. mønster Før kr 198,- pr. m 2 å kr 99,- inyltapet å 50% 40 salongtepper å 50% Centrum Fargehandel, yvde. lf eserreise u bestemmer reisemåten par kr 726,- 5 overnattinger 5 frokost 5 to-retters middager med kaffe orlandia ovrefjell Hotell en storslått natur, mellom ondanes vinterkledde topper, som vi kjenner så godt fra Peer ynt, og ovrefjell, ligger ombås. Her kan dere nyte noen fantastiske vinterdager og stjerneklare kvelder på hotellet som tilbyr restaurant, bar, nattklubb, oppholdsrom, lekerom, biljard, bordtennis, svømmebasseng, solarium, badstue og gratis P-plass veralt kan dere fornemme viddas beroligende stillhet. Hvorfor nøle? Bli med ut i det fri! anskje frister det med en moskussafari på truger, en skidag i den lille familiebakken, eller en langrennstur i uberørt natur. Hotellet er et godt valg for deg som liker fredelige stunder i en enorm natur. orlandia ovrefjell Hotell ilbyr restaurant, bar, nattklub, oppholdsrom, lekerom, biljard, bordtennis, svømmebasseng, solarium, badstue, lekeplass og gratis P-plass. lle rom har bad/toalett, telefon og. nkomst: øndager i perioden ode barnerabatter: 2 barn inntil 6 år gratis i foreldrenes seng. 2 barn inntil 15 år halv pris i foreldrenes rom. aks 2 barn per rom. ed to betalende voksne. ppholdene inkluderer kun sluttrengjøring. vbestillingsforsikring kan bestilles. ed forbehold for utsolgte datoer og trykkfeil. kspedisjonsgebyr kr 59,-. Pengene du sparer er i forhold til hotellets veiledende normalpris med forbehold om spesialtilbud. F travel lf: eller nnonsekode: 6 dager kr 2499,- per person i dobbeltrom ondanes vinterkledde topper eserreise u bestemmer reisemåten interglede for store og små 5 overnattinger 5 frokoster 5 tre-retters middager/buffeer med kaffe Beitostølen esort interferie for hele familien i storslått natur - det er Beitostølen! lpinanlegget byr på slalåm, telemark, skilekeland og akebakke. ere bor i hyggelige omgivelser ved foten av Jotunheimen, og fra hotellet har dere kort vei til skibakkene, butikkene og utelivet. vstander: slo 222 km, arvik 314 km Beitostølen esort ilbyr restaurant og badstue. nnkvartering finner sted på Beitostølen esort, (hotell, hytter eller leiligheter). pplysning om hvor gjesten innkvarteres skjer ved ankomst på Bergo Hotell. lle rom har bad/toalett, telefon og. nkomst: øndag , tirsdag , søndager i perioden , fredag samt søndager i perioden nkomst og pristillegg kr 400,- ode barnerabatter: 1 barn inntil 6 år gratis i foreldrenes seng. 2 barn inntil 15 år halv pris i foreldres rom. ppholdene inkluderer kun sluttrengjøring. vbestillingsforsikring kan bestilles. ed forbehold for utsolgte datoer og trykkfeil. kspedisjonsgebyr kr 59,-. Pengene du sparer er i forhold til hotellets veiledende normalpris med forbehold om spesialtilbud. F travel lf: eller nnonsekode: eionvis par inntil kr 2176,- 6 dager fra kr 2299,- per person i dobbeltrom tilling ledig i egionavisa: tørste markedet på søre unnmøre!

13 egionavisa nsdag 9. januar unngjeringar vart/kvit: kr 7,60 / farge: kr 9,35 pr mm eks. mva "n diett vil si å holde øye med alt du spiser mens du ønsker du kunne spise alt du legger øynene på. inen gir mannen mot og gjør ham klar for lidenskap. vid et finnes ingen mer oppriktig kjærlighet enn kjærligheten til mat. Hermione ingold Hvor lang tid tar det å bli tynn? spurte le Brumm bekymret... ilne ennskap utvikler seg over mat og drikke. Prins icholas omanoff in er lyrikk på flasker. obert ouis tevenson eorge Bernard haw Hadde det ikke vært for coffeinet hadde jeg ikke hatt noen personlighet i det hele tatt. kjent Heading for the future olls-oyce er verdens ledende leverandør av skipsdesign, skipsutstyr og komplette systemløsninger for de fleste typer fartøy. i er 7500 medarbeidere over hele verden som arbeider innen olls-oyce sin marine virksomhet. u finner mer informasjon på internett: størst og! X-Partner øre X-Partner øre er forhandleren av kvalitetsmerket Xerox i øre og omsdal. i er lokalt eiet og med kontor i Ålesund og olde. åre 13 glade medarbeidere jobber utelukkende med smarte løsninger for dokumentbehandling. år målsetning er å tilby bransjens mest skreddersydde og langsiktige dokumentløsninger innen digital- og papirbasert arbeidsflyt. i har stor markedsandel i kontormarkedet og omsetter for ca. 30 mill årlig. På grunn av sterk vekst, øker vi nå salgsteamet vårt med en ny topp salgskonsulent med bosted og ansvarsområde på unnmøre. r du etablert i bransjen men ønsker å jobbe med Xerox, eller har du lyst til å bli en storselger, ta kontakt med daglig leder Bjarte kuseth for en «fotballprat». Full diskresjon garanteres. algskonsulent unnmøre - lyst til å jobbe med kontorbransjens ledende produktmerker? ine arbeidsoppgaver vil være: alg av kopi, print og skannerløsninger fra kvalitetsmerket Xerox med utgangspunkt i bedrifters helhetlige behov for dokumentbehandling. åre produkter er Xerox 4/3 flerfunksjonsmaskiner, Xerox/HP storformatsløsninger. Helhetlige løsninger for digital dokumentbehandling (digitalt arkiv/fakturaflyt etc.). ppfølging av prosjekter og nye kunder. u vil jobbe aktivt med bedriftene på unnmøre gjennom oppsøkende salgs/møteaktivitet, telefonisk kontakt, dokumentseminar, demonstrasjoner m.mer. Ønskede kvalifikasjoner: rfaring fra direkte salg og gjerne relevant utdanning. od forståelse og interesse for, samt god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Ønskede egenskaper: u er målrettet, løsningsorientert og synes det er motiverende å møte og omgås andre mennesker. u er også villig til å «ta i ett tak» og vil trives i en bransje med konkurranse og høyt tempo. u søker personlig utvikling, trivsel, og langsiktighet. i tilbyr: ariert salgsarbeid i en spennende teknologibransje, og mulighet for å opparbeide/utvikle unikt nettverk. edende opplæring i det anerkjente Xerox akademiet. okal opplæring/oppfølging. od ressurstilgang og samarbeid i salgs- og serviceteamet. erdensledende produkter og løsninger, stor grad av ansvar, frihet og påvirkningsmuligheter. osialt og godt arbeidsmiljø. onkurransedyktig fast/provisjonlønn etter avtale. i ser positivt på bosted på øre unnmøre, og er innstilt på å finne fleksible løsninger rundt dette. e for deg en suveren fremtid på unnmøre, med noen av de råeste opplevelser rett utenfor stuedøra. Fotball, festivaler, fjord, alper, fisking og fantastiske mennesker. an det bli bedre! il du bli ny salgskonsulent i eam Xtreme Xerox og betjene markedets beste kunder. egistrer din søknad/c innen 21. februar ing/mail , ved evt. spørsmål. es mer på Prosjekt- og enior Prosjektingeniører hip echnology ffshore -esign er anerkjent over hele verden for nytenkning og kvalitet. åre løsninger etterspørres mer enn noensinne og vi trenger flere dyktige medarbeidere til vårt enestående kompetansemiljø. Ønsker du å jobbe med skipssystemløsninger? i trenger flere kreative og engasjerte medarbeidere i teamet som utvikler -design og søker etter nye kolleger innenfor fagområdene: truktur: - onstruksjon og beregninger / F analyser - rrangement & utrustning askinsystemer: - tvikling/esign av maskin- og skipssystem - esign støtte / kipsspesifikasjoner lektriske ystemer: - onseptutvikling og analyser, spesielt for kraftsystem og/eller automasjon - ntegrasjon av olls-oyce utstyr og systemløsninger tillingene innebærer både selvstendige utviklingsoppgaver innenfor fagområdet så vel som deltagelse i prosjektteam. ktuelt ansvarsområde kan tilpasses din interesse og kunnskap. ødvendig opplæring vil bli gitt. i oppfordrer både nyutdannede og erfarne til å søke. rbeidssted: lsteinvik øknadsfrist: Prosjektingeniør Hydrodynamikk Prosjektingeniør tabilitet hip echnology ffshore i ønsker å styrke vår bemanning innenfor hydrodynamikk og stabilitet. en som ansettes som hydrodynamiker vil få et ansvar for beregninger og dokumentasjon av fartøyenes hydrodynamiske egenskaper, oppfølging av modellforsøk og utarbeidelse av posisjoneringsanalyser. stillingen som stabilitetsingeniør vil fokuset være på beregning og dokumentasjon av stabilitet, krengeprøver, peiletabeller og posisjoneringsegenskaper. begge stillingene blir det gitt mulighet for faglig fordypning etter individuelt ønske. rbeidssted: lsteinvik/ålesund øknadsfrist: rainee i olls-oyce i ønsker å rekruttere og utvikle nye talenter til olls-oyce gjennom vårt trainee-program. i søker nå etter 4 nyutdannede ingeniører/sivilingeniører eller andre med relevant bakgrunn, for nytt opptak med oppstart 1. september om trainee får du ansvar for å lære deg vår organisasjon og bransje å kjenne fra grunnen av. raineeprogrammet vil gi deg god kompetanse og arbeidserfaring fra ulike deler av olls-oyce arine sin virksomhet, og samtidig gi deg et godt utgangspunkt for en framtidig karriere innen olls-oyce. øknadsfrist er om stillingene og for å søke: XCC

14 14 nsdag 9. januar 2008 egionavisa stilling ledig ut på tur aldri sur... år bedrift har plass til nye medarbeidarar som ønskjer seg ei framtid innan den maritime klynga på nordvestlandet. H i søker fleire dyktige medarbeidarar til vår skipsinstallasjonsavdeling: lektromontørar Basmontørar rbeidsledar/ Formann il vår serviceavdeling skip søker vi: ervicemontør m/allsidig erfaring For nærmare informasjon/avtale kontakt: il vedlikeholdsavdelingen for rullende materiell, søker vi nleggsmaskinreparatør et vil være en fordel at søkere har relevant fagbrev, pågangsmot, godt humør, teknisk innsikt, arbeidsglede, jobber selvstendig, er utadvent med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, liker utfordringer samt å «skru». ed nleggsmaskinverkstedet vedlikeholder vi og reparerer verkets rullende materiell, slik som store hjullastere, dumpere osv. Fravær vil bli vektlagt i kan tilby en krevende og trivelig jobb med stor grad av selvstendighet i arbeidet, og interessante fremtidsmuligheter i et trivelig miljø. ønn i h.h. til gjeldende tariffavtale. i oppfordrer deg til å søke! Ønsket tiltredelsesdato: narest mulig For nærmere opplysninger vedr. stillingen, kontakt vedlikeholdssjef rnstein oltumyr, tlf , alt kriftlig søknad merket «nleggsmaskinreparatør» sendes innen til: orth Cape inerals vd. Åheim 6146 ÅH ventuelt til: orth Cape inerals har som målsetning å være et internasjonalt ledende mineralselskap. elskapet har produksjonsanlegg på 5 steder i orge og et anlegg i verige, samt egne salgsselskaper i yskland, ngland og Polen. elskapet er markedsleder innen nefelinsyentitt og feltspat til internasjonal glass- og keramisk industri og olivin til stål-, støperier og ildfastformål. alt har selskapsgruppen ca. 450 ansatte og en omsetning på ca. 950 mill, hvorav mer enn 90% er eksport. vd.ledar skip - onald yrhol / Personalsjef - ag Bjåstad / lektronisk søknad med C snarast og innan egionavisa - kvar onsdag nnonsefrist: fredagen før lf.: Fax: mail: esten usynlig en uunnværlig! Hareid lektriske eknikk er ei elektrisk installasjonsbedrift med i overkant av 110 medarbeidarar. ktiviteten vår er i hovudsak retta mot skipsinstallasjon ved lokale skipsverft og industri/næringsbygginstallasjon. tillegg produserer vi elektriske fordelingstavler og styresystem for skip, industri og utstyrs-leverandørar. erviceavdeling skip world wide. elskapet er ein del av Hareid lektriske konsernet og hovudkontoret ligg på Hareid. For stillingane kan vi tilby: tfordrande arbeidsoppgåver med høve til fagleg utvikling. onkurransedyktige betingelsar med bonusordningar i søkjer etter Bilmekanikar/ pprettar i 100% fast stilling ing for meir informasjon. Halkjelsvik Bilverksted lf post: HJF / 1. juli 2006 ble Helsetjenesteforvaltning ( HF) oppretta. rganisasjonen har ansvar for det meste av helsetenesteområdet etter folketrygdlova kap. 5 bl.a. direkte oppgjer til behandlarar og leverandørar, handsaming av legemiddelsøknadar, tannhelsesøknadar, bidrag og andre område kap 5, Ø utanlandssaker på helsetenesteområdet samt Ø helsetrygdkort. gså administrasjon av fastlegeordninga er organisasjonen sitt ansvar. HF er ei av sju spesialeiningar i. et er om om lag 500 tilsette i organisasjonen delt på eit hovudkontor og 6 regionkontor. otalt forvaltar HF ca. 24 mrd. kr. årleg. Hovudfokus for HF er å forvalte samfunnet sine helserefusjonar på ein korrekt og effektiv måte. Brukar sine rettar skal ivaretakast og det skal ytast profesjonell sørvis. HF idt-orge femnar om øre og omsdal, ør-røndelag og ord-røndelag. egionen har 64 medarbeidarar, av desse er 35 tilsatt ved regionkontoret i Ørsta, resten delt på fjernarbeidsplassane i rkdal, evanger og ærøy. Helsetjenesteforvaltning idt-orge søker etter nye medarbeidarar. Førstekonsulentar frå snarast muleg. rbeidsstad er ved regionkontoret i Ørsta. ktuelle arbeids- og ansvarsområde: amhandling, utbetaling, kontroll- og analysearbeid i oppgjørsseksjonen. aksbehandling av enkeltkrav på helsetenesteområda legemiddel, bidrag og Ø/utland Juridiske oppgåver, førebuing i klagesaksbehandling m.v. ontroll og analyse på helsetenesteområda tviklingsoppgåver nformasjonsarbeid, både internt og eksternt Helsetjenesteforvaltning idt-orge kan seinare bestemme at arbeidsområda endrast etter behov i regionen. valifikasjonar: ønskjeleg med 3-årig relevant høgskule/universitetsutdanning til dømes; - økonomi, revisjon, samfunnsfag, helse, offentlig forvaltning og juss. relevant og god praksis kan erstatte heilt eller delvis krav om utdanning alminneleg gode datakunnskapar vi legg særleg vekt på personlege eigenskapar, som til dømes at du er: - serviceinnstilt og brukarorientert - resultatorientert - sjølvstendig - positiv og initiativrik - analytisk - evner og har lyst til å drive utoverretta informasjonsarbeid er opptekne av mangfald, og vi oppmodar derfor alle kvalifiserte kandidatar til å søkje jobb i, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. er -verksemd, og vi vil leggje tilhøva til rette for søkjarar med redusert funksjonsevne. i kan tilby odt arbeidsmiljø i fine lokale i Ørsta sentrum. Fleksitidsordning, medlemskap i tatens Pensjonskasse og løn etter tatens regulativ kode 1408 førstekonsulent. For ytterlegare opplysningar, ta kontakt med regiondirektør ove røvel tlf / eller seksjonssjef Berit elheim tlf / øknad sendes via link på kunngjøring på itnemål og attestar vil bli etterspurt ved behov. & sånt PF hos Pil & itt til, lsteinvik, flg. helger våren 2008: februar Påmeld.frist mars Påmeld.frist april Påmeld.frist mai Påmeld.frist For meir info, sjekk el.ring tlf H 6060 H F F øknadsfrist: 20. januar 2008

15 egionavisa stilling ledig nsdag 9. januar i søkjer FØ med fagbrev no eller seinare BY: odt arbeidsmiljø i lyse, store lokale med 10 arbeidsplassar. ode lønsvilkår, resultatlønn, pensjonsavtale. ogleg å jobbe med make-up, vi er ein del av eit parfymeri med kjende merkevarer. eglestøyping, du kan få ta utdanning i kunstige negler. jekke kollegaer, vi er 5 frisørar med fagbrev og ein lærling. -port gesund, Fosnavåg B- i 100% stilling et tøft marked er -port avhengig av medarbeidere som ønsker å prestere. et er ikke nok å delta, for oss er det viktig å vinne! i søker en positiv person som ønsker å jobbe med salg i en spennende bransje. om selger hos oss er du vårt ansikt utad. et er du som møter kunden hver dag og representerer -port/ uper. i søker en utadvendt person med glimt i øyet, som finner det inspirerende å hjelpe den orske familien med riktig utstyr til sport og fritid. valifikasjoner: øsningsorientert reativ vner å spille på lag nteresse for salg Positiv og omgjengelig i kan tilby: ktiv deltagelse i utvikling av butikken pplæring pennende produkter iltredelse snarest kriftlig søknad sendes -port gesund Pb 3, 6099 Fosnavåg øknadsfrist ventuelle spørsmål kan rettes til regionsjef i resvig jell ngeltveit tlf og/eller ndre gesund tlf: nteressert? jekk Ø PC Ø Bemanningsbedrift etablert i Pr. dato er vi 20 tilsette. i søkjer etter kvalifisert arbeidskraft innanfor plate/sveis motor/maskin Fast arbeid eller kortare og varierande arbeidsperiodar. lf , ichael Johnsen. erdas minste hurtigbåtreiarlag i jobbar med ny kontrakt for ambulansebåten B som går i teneste mellom øyane i ande kommune. den samanheng søkjer vi etter følgjande mannskap: 2 Hurtigbåtførarar ertifikat: ekksoffiser kl. 5 el. tilsvarande, hurtigbåtkurs, krisehandteringskurs (kan vere behjelpeleg med dette). 2 ettmatrosar / otorpassarar ikkerheitskurs, krisehandteringskurs (kan vere behjelpeleg med dette). i har skiftordning med 1-1 system. øn etter avtale. ande Båtutleige Jarle tøylen, 6087 vamsøy lf e-post: Havila hipping er et offshorerederi i sterk vekst og vil innen 2009 eie en av bransjens mest moderne flåter. elskapet har lange tradisjoner og høy kompetanse innen fartøyoperasjon og drift. i har en solid forankring i det maritime miljøet i distriktet vårt, og vektlegger godt kvalifisert personell både på sjø og land. ederiet er børsnotert og har en solid finansiell stilling. For mer selskapsinformasjon, se P il vårt kontor i Fosnavåg søkjer vi P- B ikariat på heiltid fram til 31. august med moglegheit for fast tilsetjing. rbeidet vil i hovudsak vere løpande regnskapsføring samt månadsavslutningar for managementselskapet rico upply. i søkjer ein person med minimum eit års økonomisk utdanning på høgskulenivå samt erfaring frå rekneskapsarbeid. rico upply tilbyr konkurransedyktige betingelsar og gode forsikringsordningar for våre tilsette. iltreding snarast. rico upply er eit selskap som driv marine støttefunksjonar til internasjonal offshore olje- og gassindustri. elskapet har hovudkontor i Fosnavåg og avdelingskontor i berdeen. Flåten består av 16 offshorefarty (H/P//B/C) samt 9 skip under bygging (/B/ P). For nærare informasjon, ta kontakt med Helen valsund ike på telefon nr eller Heidi nge anglo på telefon nr øknad vedlagt C sendast innan 17. januar 2008 til: rico upply, Postboks 85, Fosnavåg, eller til e-post: i styrker vår mannskapsavdeling ytterlige og søker i den anledning for snarlig tiltredelse: P 100 % stilling ppgver: planlegging og koordinering av mannskapsskifter i inn- og utland bestilling og oppfølging av kurs til våre seilende visumsøknader utarbeiding av ansettelseskontrakter oppdatering og vedlikehold av personal- og kvalifikasjonsdata behandling og oppfølging av elektroniske søknader være fast kontaktperson for et antall av våre skip vlifijner: maritim erfaring er ønskelig erfaring fra personalarbeid gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk god kjennskap til data og dataverktøy er en forutsetning vi øner en pern med: godt humør og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner positiv og imøtekommende framferd evne til å planlegge og koordinere flere aktiviteter samtidig høy arbeidskapasitet, god ordenssans og evne til å beholde oversikten vi tilbyr: konkurransedyktige betingelser gode muligheter for faglig utvikling nye, moderne lokaler hyggelig arbeidsmiljø i en bransje i kontinuerlig utvikling i bruker ønn- og Personalsystemet C, som er spesielt tilpasset offshorevirksomhet. For nærmere informasjon om stillingen: annskapssjef erethe Hjertø Flusund, tlf kf økd ed C ede e 18. J 2008 : e-post: eller web: emne: øknad mannskapskoordinator klikk på Find our vacancies og øk på stillingen for elektronisk registrering. H HPP P.. Box 215, Fosnavåg el.: Fax.:

16 16 nsdag 9. januar 2008 Portrettet egionavisa Birthe elskar motar o d d m u n d F. j. va a g s h o l m møter Birthe kotheim sommar kom egionavisa over ei side på internett som handla om motar. Jenta som stod bak sida hadde tusja over sitt eige andlet. o sit ulsteinvikaren Birthe kotheim framføre oss og tørkar bort den rennande maskaraen. g er Birthe kotheim, ei 29 år gammal jente som bur i Bergen, oreg. g jobbar som redaktør for att & ag (ei månadleg gratisavis). g har ein langvarig kjærleik for jeans, t-skjorter, adonna, dansing, oversized collegegenserar, filmar av Woody llen, Bjørk og ravemusikk. lesstilen min er ofte inspirert av musikk og dansescena, og eg elskar at du kan tilføre ein personlege touch til dansescena ved å kle deg opp og danse heile natta lang. nart vil eg lansere t-skjorter av merket Birthe oves Fashion, som er laga og handtrykte her i Bergen. g har tillete meg å oversette denne teksten som eg fann om deg på nettet frå engelsk til nynorsk. erda vert liksom mindre når vi snakkar om den på vårt eige språk. et er heilt i orden. Flott. å hoppar eg like gjerne ut på djupna med ein gong. or mykje pengar brukar du på klede i månaden? He, he. et er nok over gjennomsnittet. or mykje brukar gjennomsnittet? g brukar meir pengar på mat, for å seie det slik. Birthe kotheim ser opp i taket på affebaren i lsteinvik. Ho legg hovudet godt bakover for å sjå over bremmen på capsen. et er mogleg ho ser føre seg kjøleskapet sitt. et er mogleg ho tenkjer at ho skulle gått heim frå faren, rond cotty kotheim, sin konsert kvelden i førevegen, mykje tidlegare. et er mogleg ho tenkjer på garderoben sin. et er nesten så enkelt som at 20 prosent av månadsløna går med til bustadlån, og resten fordelar seg mellom mat og klede. u ser ikkje akkurat stappmett ut He, he. g prioriterar. idan du ikkje vil ha noko å ete, prioriterar eg å spørje: va er det du har på deg? Birthe kotheim nølar. u har på deg sommarlege tøysko i dette regnveret. g køyrer bil i dag. et er vanskeleg i lsteinvik utan bil, så eg kunne like gjerne gå i desse. g tenkjer ikkje nødvendigvis på tøyskoa. u er jo kledd som ein maoist! He, he. g brukar å seie at eg var ein av fem ravearar i lsteinvik. et høyrest brutalt ut. va er rave? ave er elektronisk dansemusikk og alt som høyrer med. va høyrer med? dentiteten. ruppetilhøyret. ave er meir enn berre musikk, for dei som delar den same musikksmaken, delar ofte andre ting også. ette med klessmak. et heng saman slik at ein gjerne har felles interesser, deriblant musikk, eller kanskje først og fremst musikk. orleis starta denne samanblandinga for deg? jennom frå då eg var lita. g er ein del av den første -generasjonen. g når du ser idola dine kvar dag, ser korleis dei kler seg, så vil du før eller seinare kle deg på same måten. in kan ikkje vere dei, som ein så gjerne ønskjer, men ein kan likne på dei. g dette seier mykje om korleis ein er som person. orleis ein vil at folk skal oppfatte deg. va for signal du sender ut. et er mykje narkotika i ravemiljøa. aven fekk eit veldig dårleg rykte på seg på midten av 90-talet. et var eit veldig populært fenomen som tiltrekte seg mykje folk. g då også folk som vanka i miljøet av feil grunnar. ekundære grunnar som dop og festinga åleine. ette øydela heile raven. in fekk feil fokus. va er feil ravefokus? leda og stemninga ved dansinga og klesstilen forsvann. et var utruleg kjipt. et var for mykje dårlege folk. Har du prøvd narkotika? ei. g har ikkje prøvd eller brukt det svakaste naturmiddel. g er nulltolerant. vifor det? et har aldri vore eit alternativ. g har ikkje sakna noko. g drikk alkohol, det gjer eg, men det er raven eg er interessert i. kkje festinga og rusen. g er ikkje så god til å feste. or ofte går du ut, då? 0,8 gongar i veka. helgane kan eg gå ut og danse i eit par-tre timar, så vert eg lei. g er aldri på nachspiel. et gidd eg ikkje. Bør ikkje ein redaktør av att & ag også vere ute og oppdatere seg på kva som rører seg på nattestid? He, he. g har mine folk ute, veit du. å eg får rapportar. lles brukar eg byen veldig aktivt på andre ting, ikkje berre ut på klubb. g er til dømes på kafé kvar einaste dag. att og ag Birthe kotheim flytta til Bergen som 19-åring. Ho kom heim etter to septemberdagar. Ho skulle studere fonetikk og lingvistikk. et føltes heilt feil. Heime i lsteinvik byrja ho å jobbe på ølutsalet, så hjå lstein Propeller. Heile hausten arkiverte ho noko ho ikkje lenger hugsar kva var. tter nyttår gav ho Bergen eit nytt forsøk. Ho tok førebuande eksamenar på universitetet og søkte jobb i klesskjeda Carlings. å eg droppa eksamen i fonetikk. et var trass alt ikkje ein del av ein større og viktig plan for meg. va bestod då den store og viktige planen i? lede. g hadde lyst til å jobbe med klede. g då var Carlings ein bra plass å byrje. eretter gjekk vegen vidare til klesskjeda Paragon, medan ho tok ei bachelorgrad i marknadskommunikasjon på B. in dag på lesesalen såg eg ei gratisavis ligge på nabobordet. en heitte Plan B. g det var så kjedeleg og dårleg. g hugsar at eg tenkte: ette kan eg gjere betre. g i denne same perioden kom ein kamerat av meg inn i butikken, og so at eg burde byrje å skrive i att & ag. Han meinte eg passa til det. å eg sende inn ein søknad, og fortalde dei om dei mange ideane mine. Birthe kotheim hadde ikkje skrive noko anna enn heimeeksamenar tidlegare, og ho vart sett til å skrive såkalla småstoff. et er presentasjonar eller anbefalingar av noko i bybilete. Ho likte det, men då den same avisa søkte etter folk på marknadsavdelinga, tenkte ho at det var det ho ville, det var i alle høve det ho hadde utdanna seg til. g tok eit val. g slutta å skrive. Jobba fulltid i eit halv år, før det byrja å krible i fingrane igjen. g hadde så masse idear, som eg ville gjere, så eg gjekk tilbake til skrivinga. g ein dag slutta redaktøren. orleis er det å jobbe i att & ag? et er ei utfordring. kkje berre ligg avisa ute ein heil månad, vi har også ei ung og smal målgruppe som ofte er innovatørar på sine feltområde. i må finne måtar å rive opp standardsakene i ei særeiga presenterande form. an du gje eit døme på ei att & ag-sak? Ja, ta til dømes dei årlege festspela i Bergen. i har skreve om dei mange gongar, men vi skriv ikkje om dei for å skrive om dei - berre om vi finn noko i programmet der som vi meinar er spesielt interessant for våre lesarar. i må distansere oss frå dei andre avisene. Finne vår veg. ette er ein måte ein lærer å tenke på. esten som ein eigen sjanger. att & ag verkar ofte blasert i må heile tida finne nye ting, vinklingar, tendensar, fenomen, og formidle desse på vår eigen måte. unne de ikkje like gjerne ha starta ein blogg med guidar av vilkårlege nye ting og tendensar? et utvalet vi gjer det er ein raud tråd i det. Heilheita i det er eit resultat av redaksjonelle vurderingar. g denne vurderinga har vi mange års kompetanse for å gjere. i kjenner byen. g vi ser det som er objektivt bra, ikkje berre vår eigen smak. ven er att & ag sin modell-lesar? et er ein person i alderen år som bur i by, og som brukar bybiletet meir enn gjennomsnittet. ålingar visar at våre lesarar er ti gongar meir interesserte i musikk enn gjennomsnittet. g våre lesarar går seks gongar så mykje ut som snittet. g her ligg altså sjølvaste redaktøren under snittet? aven har hatt dårlege kår, veit du, men no er han på frammarsj igjen. Birthe loves fashion it ord som går igjen på bloggen din birthelovesfashion.blogspot.com er inspirasjon. Ja, det er mykje det denne bloggen handlar om, nemleg å formidle inspirasjonskjeldene. vifor akkurat motar? For meg handlar det om å søke og finne nye ting, og formidle ein ekte kjærleik til kleda, ikkje til kroppen. orske moteblad er så opptekne av at alt skal vere så sexy. ei har ingen sekundære preferansar. år klede ikkje passar inn i denne sexystilen, så vert dei kleda og merka ikkje nemnde i det heile. ing kan gjerne vere feminine, men ikkje alltid skrike sjå kor sexy eg er, kom og sjekk meg opp. in av dei greske filosofane i ntikken sa at klede er til av to grunnar: For å dekke til kroppen og for å framheve kroppen. Ha, ha. et har nok skjedd ekstremt mykje viktig sidan den filosofen sa det. oreg, og i den vestlege verda, vert klede mykje brukt for å fortelje kven vi er. Både geografisk, mentalt og klassemessig. g tenk berre på bunadane. g vil heller tenke på ulsteinvikaren - korleis er han og ho kledd, meinar du? et er nok ikkje bra å kommentere folk som sit rundt oss her og no, men generelt kan eg vel seie at det er ein sporty og praktisk stil som rår. g det synes eg er heilt greitt. u er bra grei no! He, he. g formidlar ting gjennom bloggen som eg synes er bra. g er klar på kva eg likar og ikkje likar, og eg kan gjerne stå mot straumen i forhold til ting eg ikkje likar. et er ein annan ting ved dei norske moteblada, at dei er altfor prega av kvar enkelt journalist sin personlege smak. ette gjer at alt motstoffet som vert trekt fram, vert veldig likt. g overflatisk? el, når alt motestoffet i oreg vert handsama på ein inn- eller ut-måte, så er det lett å oppfatte alt som har med mote og klede å gjere som overflatisk, men klede er noko vi alle tek på oss kvar dag. et ein tek på seg seier noko om ein som person, enten ein vil det eller ikkje. et største problemet til mote og klede i konkurranse med andre uttrykk som film, musikk og kunst, er at det vert så sterkt forbunde med forbruk og shopping under faner som shop deg glad. dette bilete er mote og klede overflatisk, men eg vil formidle at det er så mykje meir der! r denne bloggen eit narsissistisk prosjekt? g kunne sjølvsagt ha sitte på sidelinja, men med denne bloggen får eg utløp for mi verkeleg store interesse, og det nærmar seg 400 unike lesarar innom bloggen min kvar einaste dag. et er mykje! et er ein god måte å kommunisere med andre om interesse mi. or viktig er det for deg å vere synleg? et er ikkje viktig for meg som privatperson. g føler ikkje at eg må hevde meg i ein bransje. in styrke er kanskje å kunne sitte litt på utsida og ha mi eiga tilnærming til heile klesbransjen. He, he. å får eg heller spørje: or viktig er det for deg å vere usynleg? He, he. u tenkjer på at eg tusjar ansiktet? et ser litt spesielt ut. g for min del gløymer litt bort kleda og startar å tenkje på kva for ansiktsuttrykk du kan ha bak det tusjskraverte området. He, he. g eg for min del tenkjer at eg får framheva klede som eg vil vise fram, og ikkje meg sjølv. Heilt til slutt: På eit bilete du hadde tusja vekk ansiktet ditt, tenkte at du måtte smile, med den enorme samlinga av sko du hadde bak deg. or mange sko-par har du? He, he. undt 100 par kanskje. g har ikkje kasta ein sko på ti år. å det er ikkje umogleg at eg smilte.

17 egionavisa Portrettet nsdag 9. januar

18 18 nsdag 9. januar 2008 fri marknad egionavisa annonser for privatpersonar alsmarknad Baby/Barn Barnevogn B ridem barnevogn m/ tre hjul selges.lf Barnevogn Basson rande eget lite brukt..lf Bilstol 0-18 kg selges Besafe zi combi x1 m/hodepute. an brukes begge veier. elges kr 1.500,- lf / iv. barneutstyr selgast. prinkelseng m/svanemadr. kr 500,- kombivogn 04-mod. kr 800,- vippestol kr 200,- lf / (olda) H Beafe Z Comfort 2 stk bilstoler selges kr 900,- pr stk. od stand, 04/05 mod. lf eikegrind i tre, lite brukt, til sals kr 300,-. lf imo kombivogn heil og fin. regn/vogntrekk og vinterpose. selges kr 800,- lf imo trille Pent brukt imo city. un eit barn. ufthjul, m/trekk. Blå og lys lilla. lf / tilig H barnebilstol Beafe ulti (ny 2500). rå/raud, lf ykkel-hengar/vogn Fint brukt sykkel-hengar/vogn til sals kr 900,- Plass til to born. lf eutonia duovogn meget pen. sort/beige med stelleveske, regntrekk og reg. styre. pris kr 2.500,- lf / rappegrind selges selvlukkende, m justerbar bredde og enkel montering. kr 400,- lf / villing-/søskenvogn -04 Basson, svart s. rim. elev.i midten, godt vedlh.lf / Jekketralle til alle formål, ring for pristilbod lf: / mmaljunga win Cerox, tv.vogn svart. Heilt nytt tr. elt rygg, vendb. styre. lf / Bil -92 pel stra -ok, 231'km, bra s+v dekk, od st, pris kr ,-. lf / e. kl udi 80cc 281'km -ok. bra tekn. stand, selges som den står lf / issan Patrol 3.3 4x4 -okaug 08. ang type. itt småfiks, od motor. 390'km. prisant. kr ,-.lf Chrysler rand oyager 3,3 aut. med stor plass, h.feste, radio/ cd, nye piggdekk og billig omreg.avg no! lf Chrysler eon 2,0 ut. vart, kun 114' m, 8xalu, litt rep. r ,- lf /98 enault Clio 1,2 109'km r ,- Blå lf olvo 40 1,9 fin tøff bil, 85'km, topp modell m alt utstyr, 160 H, s/v, aluf., kr lf assbil 5kr/mila! ercedes 230 trøkr W210 avantgarde, gass/bensin, alle servicer, rustgaranti lf W olf stv 1,6 od stand,svart, kun 85' km. elges/innbyttes med W haran kr ,- lf olvo stv 740 2,3i od bil, 250'km, gode dekk, sentr.lås el varme sete++alu felg sommer lf egg inn di annonse på > ubrikkannonse Forretningsannonser: 5,40 pr. sp.mm. ruck/liftopplæring lf: / Passat edan kr ,- stor stereo. gode dekk. 140'km sølv met. lf ercedes 300 motor og girkasse er kjørt 97'km. elges kr ,-. lf Chevrolet tarchraft 6,5 trøken, 4 stoler, sofa/seng, ny motor/gir, 2xv/video, stereo, 8 nye dekk, h.tak,.ok lf enault aguna 2,0, svart 150'km, topp stand! ode s+v dekk,-ok, s.lås, luke, cd, alle servicer lf W Passat 1.9, 90 H, C, /cd, s/v hjul, aluf., del skinn, 212'km, odt holdt. r ,- lf olvo 70 W(4x4) 193hk ikker fambil, soltak, el speil, sete, alarm, fj.sentlås, nye dekk på alu 161'km lf lu-felger med s.dekk 4.stk 15" (4x100) m/dekk-dim. 195/50/15, passer til olf, Passat.selges lf Bobiler og campingvogner P Y B lf v/hell på erstad. 12 v startbatteri til bil/ båt, alle str. lf: / udi selges. i veldig bra stand.-ok juli 07. nylakkert i 06. lf udi 6 2.5i Quattro eget god stand,16" alu.sommer, m/nye dekk,15"org.alu.vinter m/gode dekk. 324`km lf itsubishi turbo diesel s. rim. gr. pl.mangel. oen mangler lf / Bildeler Honda ccord ex 87. ræsja v.side. ode s/v dekk 175/13. lf Billig og god bil -98 Ford ondeo 1,8 hia sedan,171'km,alu. kr ,- lf i fjerner raskt og effektivt ectylbehandling 30 års erfaring 6065 lf BW 320i coupe 150 Hk Pen. 174'km. lufelger, skinns, kjørecomp. + ålt langkj. 0,72l lf BW 320i kontroll coupe. m. 177'km kal bilen din til periodisk kjøretøy-kontroll? Pen bil, selges r kr. det rust ,- på den? r det rust på den? Få den sjekket på lf /413 et utorisert CY12 CY 435erksted først! erksted først! ing og bestill plass ing -78 atsun 200 så slipper du - ventetid. klassiker 6.syl.. så slipper og bestill du ventetid. plass 170'km. ange id: nye deler. id: itt rust. Bud over kr ,-. ten CY ten CY ruster orge ruster orge lf olf 1,6 Hvit, 5 dørs, -ok mai -07. ode s-dekk på alu.felg, og gode v-dekk. od bil lf olf 2 s. billig, ikkje -ok. å vekk snarast. lf kontroll kal bilen din til periodisk kjøretøy-kontroll? Få den sjekket på et utorisert -98 olf 16 elges 223 'km, svart, alu felger, lf Hardtop til ing Cab passar mod s kr 4.000,- lf H.byd. arbeids/varebil -ok. okt- 07. enault xpress 1,9 iesel -95, 172'km nye.v.dekk lf jempebil! -96 ercedes c 'km, heilt strøken, pent kjørt, blå, hbo kr ,- lf vardagsbil? Peugeot 405 -ok sept -07 rim til sals. lf / ror du bilen din klarer den -91 azda 323, 185'km, ikke -ok, periodiske kjøretøy-kontrollen? trenger litt rep.lf a kontakt med -90 ercedes oss 2,5td i dag -ok for en til 09, 99% rustfri, kr ,-, pris kan disk. lf ercedes 230 stv 375'km, god bil, god stand. lf ercedes Benz clk200 kinn, krok, parksensor, regnsensor, klima, luke, memory seter.crusecont, + mye mer lf P P P P P jøpe bil? ing yrare bil i bytte -02 enault aguna 1,8 uroline kombi 8 lettmetf., C, C, ekord pen delskinn, 94 km kr ,- -97 olvo 40 kr ,- -99 W upo lettmetf., svart, som ny! kr ,- -92 Ford conoline 350 diesel 8 seter, aut, lettmetf, -ok, må sjåas ++ kr ,- - Honda C- 2,0 omplett serviceh., 8 aluf., B, C, takrails P -98 enault egane cenic 1,6 iviera 5-d., combi, vinraud, mykje utstyr ca kr ,- / 6082 ursken lf / Hugs billeg leigebil aranti - Finans - nnbytte ruckbatteri til alle typar el-truckar, ring for pristilb. lf: / P 9 P eisa is og «kne n und kjøre fjer rus ing id: ten ruste ror d period P a os un kr ,- ampanjetilbod ,-. ilertsen as lsteinvik lf Fax: aranti nnbytte Finansiering pe: man-fred: tors laurd istriktets største markedsplass! egg inn di annonse på eller ring Jan rild Frank

19 egionavisa nsdag 9. januar 2008 fri marknad itsubishi alant 2,0 daglig bruk. lf itsubishi s. pickup 4x4 2,5 iesel 294'km, m glassfibertopp selges kr ,- lf issan 300zx vurd seld ngelsk pen bil, kun momsa, kompl., defekt autkasse, kr ,- lf issan erena Cargo 2,3 iesel arebil, kvit. elges kr 9.000,- lf pel Calibra-deler ar.deler, front, original alufelgar 15"lykter, speglar. ing mellom kl 19 og 20 lf pel ignum 1.8 legance elges kr ,- ferdig reg. 67,5'km, sølvgrå. lf pel ectra til sals. 97'km. + v.dekk, mobilant handsfr til okia lf pel ectra r ,-, 124'km. Fin bil, kun 2 eiere, damekjørt sidan -01. in del ekstrautstyr. lf Patrol 3,3 td selges som delebil motor/drivverk meget bra.en del rust på karosseri lf Peugeot 406 H stv trøken romslig familiebil, urbodiesel, ircondition, mykje utstyr!!!!!! lf Piggfri vinterdekk m/g-felger 4 stk til udi 6/97- modell. elges h.bydende.lf enault aguna svart, i meget god stand. gode v.d og nye s.d. kr ,-. lev.klar 28/1 lf estaureringsobjekt -78 Ford conoline 351,til s., en del rust, går fint og er kjørbar. lf ussebil selgast rimeleg. -94 W ransporter, tidl. ambulanse, 4x4, 7s.pl.inkl sjåfør lf ussebil? azda e x4, rød reg for 5, men kan reg. for 8, -ok lf kibox m/takrailsfester m/lås mørk blå met. fin box.lf trøken pel stra 1,6 16 personbil. Fin og spesiell farge, 74'km. lf ubaru mpreza gt/wrx Flott, original bil! 218hk, sportsseter, C, 89.5'km! r ,- lf / uzuki rand itara 2.0 l, 4W. od bil med mykje utstyr. elgast rimelig ved hurtig avgjerdsle. lf uzuki gnis 1.3 lite køyrt!! od vinterbil! 48.2'km, pent brukt kr ,-/bud, gode dekk s+v lf / oyota Camry -ok., aluf. god bil. kr 6.000,-. blå lf oyota vensis 2.0 ompl. servicehefte pr mil. akboks. H.feste. 175'km. r ,-.od bil lf oyota Corolla 1,8 4wd tv, firehjulstrekk, rød, servicehefte, 170'km, bud over kr ,- lf oyota 4/4x4 til salgs 154 'km, bensin, avt.feste, airc, airb, lettm, r/cd +++ r ,- lf eteranbil -67 pel ekord 4 d. meget hel og pen innred. å sees, rustfri, reg., -ok. s/v dekk. vinterpris lf / interbil! uzuki gnis 1.3 un kjørt 48,2'km! Burgunderrød, pent brukt 4x4, gode s + v dekk lf / interbil -86 Pajero 2,3 4x4 vart, -godkj, gode s/v dekk, h-feste, god tekn stand. kr ,- /bud. lf W Passat til salgs 200,1'km. ok bil kr ,- lf olvo motor b 230e m/aut elemot. esten kom.mangler berre fordel/ viftebla,dynamo. 240'km. gr skf slu i gk. lf olvo Hk Pent brukt familiebil/st.vogn, farge svart, skinn.int, 138'km, Pris kr ,- lf W olf meget god stand, mye nytt, grønn, kr ,- lf Bustad lanya/yrkia - kun m 2, kjøpt ny i -03 gjennom norsk megler. eget sentr.basseng. Fullt møbl. lf ldre bygård med 3 leiligheter nær Ålesund sentr. vurd solgt, evt. utleige lf / arasjeporter kr 2.500,- / brukt 2 stk. kompl. port m/lås, raud og lakka furu/laminat profiler lf edig hybel i olda for jente, felles kjøkken/bad/oppholdsrom, hvitevarer/adsl.lf eilighet til leige i yvde, anylven frå 1. januar.70 kvm. 1 eller 2 soverom. lf / olfylte lanya, yrkia fin leil, 1 sover., 2-4 sovepl., 64m 2, nær stranda. lf il leige 60kvm møblert sokkelleil. m/eigen inng og breib på. artdal lf / Båt 15 fot speedbåt med 115hk elger skjeldne italienske speedbåt ny oppussa 91 mod m 115hk suzuki, pris kr ,- lf fot yra plast fiskebåt m kraftblokk. otor F empes-captin - litt rep. nødv. Pris kan disk. For info lf kkolodd agle 480 F nytt i aug. -07 selges kr 2.000,- som nytt. 450 meter, måler fart og temp. lf atamaranprosjekt earider 360, skadet katamaransegler 3,6m lang. is bort mot avhenting i Ørsta. lf aust i olda ligg i ikane (v/ferge). b.år 1991, straum, båtopptr. m/lengd 17fot lf ordfjordfæring15 fot, 1990 mod. kopar klinka, veldig lite brukt. kr ,-. lf Pen Fjord 23, må sjåast! olvo Penta 20 hk maks 400 t. okeapp. ask. kkol. wc. interopplag olda. lf / elco 14 båt eget god stand.raud/ blå med kvit kalesje. registrert vogn. lf ata atautstyr Bærbar datamaskin med veske til sals lf PC ldre pentium 2 selgast. a kontakt for meir info! lf iverse Brukte ski. Barneski 120 cm. med skistøvel str.31. elges kr 200,- (jerdsvika) lf spelar til salgs. vd spelar uten fjernkontroll billig til salgs. lf lectrolux bakerovn od kvit bakerovn med varmluft. olda lf rgometersykkel ite brukt, til sals kr 800,- lf Filmar 80 stk. filmar selges kr 50,-/stk. otalt kr 4.000,-. eller. lf ratis vedomn i gir vekk vår gamle ved/koksomn frå rammens jern mot avhenting. olda lf Jøtul f3 heil og fin ovn. røykuttak oppe og bak. selges kr 2.000,- lf reosotimpr. kraftstolpar 9 stk, lengde 7m, ubrukte. kr 1.900,-, /stk. kr ,- lf vern jøkken kompostkvern 500 kr. år til slutt ut med vannet- lf anber kal 12 hagle m.4.choker Flott hagle m futtereal og pussesett, reim, lite brukt og i flott tilstand selges lf iten, kombinert ved-/oljeovn esten ikkje brukt og i god stand. elgast kr 500,- å hentast på id lf / odellbiler - mange modeller i 1:18 - mange tøffe ustang og W modeller i 1:64 1:24 1:43 lf / Flotte 2-mannsbustader til sals på o 3 stk. tomannsbustader vakkert og sentralt plassert i eit flott og roleg strøk på o i Ørsta. Pris: ,- errasse Flott turterreng evert klar til måling og tapetsering P i lagar presenning til alle formål i ulike PC-kvalitetar og fargar Jaktpose Hoppematter Brønntetting ankar Hengarkapell lf Pulk selges brukt, kr 2.000,- lf ød trønderbunad selges med skjorte, sko og sølv. kr ,- lf / eifilet ingelfròsen seifilet selges i iksund. 30 kr pr kg. Harald Birkhol lf kiboks til salgs hule iberty, lås defekt, selges kr 400,-. hule eldre mod kr 500,- lf kistøvel Pent brukt lpina skistøvel (75 mm. binding ) str. 39. (kte lær) r. 300,- lf nøfresar Husqvarna 7hk 2 trinns med god kastelengde, lettbetjent. elgast r 6.500,- lf ofa og hundebur til salgs Brun skinn sofa(3+2), noe slitt, og eit hundebur til bil, lf ony 29" selges 100Hz, subwoofer, bilde i bilde, fantastisk lyd / bilde. upp, kr 1.500,- lf tor modelljernbane selges. 2 stk lok 10 vogner og masse skinner m 4 penser og kryss. som ny brukt noen timer lf ymaskin inger eget god maskin lf ikka -3 super varmint 6,5x55 flott rifle skutt 100 skudd, 2 fot vugge, kikkert og pussesett, m futtereal og reim. lf v, karaoke og dvd. lite brukt 28" widescreen tv,/karaoke/dvd s. billeg. ny pris: kr 7.000,- no kr 3.500,-. lf / armepumpehus til salgs. Passer alle type utedeler til privatboliger. rykkimpr. matriale. r 1.450,- lf / evstol til salgs limåkra vevstol 150cm m/ontramarsj + alt som ellers trengs til veving selges lf Zanussi ørketrommel od, kvit, m slange for utlufting. 500 kr, olda lf ontakt seljar på tlf / e-post: yr attebur 30x30x60 ca, kr 250,- lf attunge gis bort. anghåra hokatt, mørkgrå/lysgrå. 5 mnd. einsleg. lf hasa psovalper til salgs 8 nydelige valper f osiale små hunder med meget godt gemytt. lf / aine Coone kattar or premiert reinrasa, far flott nabokatt. ev.klare 20.1 ydelege ungar. lf nydel. kattunger treng ny heim snarast. 1 gulbrun, 1 svartspraglete, 1 svart/kvit. odene, stuereine, menneskekjære. lf / Webjørn vendsensgt. 16, Ø eterinær iw ødemel Fôr og utstyr til hund og katt åndag fredag orsdag aurdag imetinging: urderes solgt Border Collie, tispe, 15 mnd, nill, litt trent på sau. lf Ferie/Fritid -05 abe 780BX m/spikertelt 6 faste s.pl., Fast pl. på Bjorli, kompl. serv.h., sp.telt nytt -05 kr lf trimbenker til salgs. n beregn. for brøst overarmer. r 800,- n beregn. for hele kroppen. r 1.000,- lf / lpinski m/ sko vite, tomic port 185 m/ ordica sko str. 43 selges kompl. kr 250,-. lf lpinski, dame ød/sølv/hvit tomic C port ski 160 m/ hvite ordicasko str. 37 kr 250,-.lf ye bustadar på gset er eit praktfullt, nytt bustadfelt på gset i olda. Feltet er klart for einebustadar og plasseringa er midt i "smørauget" når iksunsambandet opnar. ineståande plassering i olda sitt nye pressområde. ol og mildt heile året. omtene ligg flott til, med nær tilknyting til busshaldeplass, skule og barnehage. inebustad "urora". år bestseljar! in draum av eit hus... Fleire alternativ sjå: os deg med egionavisa på øre-ekspressen (attbussen til/frå slo) Fjord1 Buss øre, tlf istriktets største markedsplass! egg inn di annonse på eller ring

20 20 nsdag 9. januar 2008 fri marknad egionavisa Fiskegarn Forskjelige sorter garn selges rimelig. Fint brukte. lf armont telemarkstøvler elger armont eloce woman telemarkstøvler kr. 800,-. Fint brukt. tr. 39 lf angrenn ki, skøyte og klassisk, 185 cm skøyte og klassisk, halv pris. lf eil. til sals uxusleilighet på ran Canaria, nfi del ar, 2 roms, ca. 119 m2 stor. lf nowboard vurderast selt brettet er gult+svart og søkjer etter ny eigar. vært lite og meget fint brukt lf tar our reisegavekort verdi kr ,- til valgfri reise, selges for kr ,- gyldig til sept lf trøken lympus obj ,5-5, ,5-4,5 + polafilter+ veske+ orig. emballasje ,- lf adere rønne str. 43, brukt 5 ganger. å godt som nye, selges kr 350,- lf nnbo/øbler 2 pent brukte 3-setere selges. Prod. av ajo møbler.ødt stoff med gule spetter 1.500,- pr. stk. lf recliner stoler, normal brukt sort hud, 2 stk. nypris kr 7.000,- pr stk., selges høystb. over kr 1.500,-. må hentes lf rbeidsbord sammenleggbart, rimelig til salgs lf Beito dekketøyskap, tv-benk, skrivepult selges samla kr 3.500,- lf Beito skrivebord, 156 x 70 cm syrebeisa heiltre furu, to skuffer og to skap, uttrekkbar tastaturhylle. Flott! lf (olda) Billeg oppvaskmaskin til sals Billig og bra kr 750,-. lf Blomar aturtro jukseplanter silke. kr 250,-, 10 stk. lf Bosch oppvaskmaskin 04- modell. elges for kr 2.000,- gr flytting. lf amal ovn til salgs type, rammen Jernstøperi nr 160.rest.objekt. ca 1,9 m høg.selges kr 4.000,-. lf ardinbrett 10 heimelaga profilerte gardinbrett div. lengder.2 skinner m/ klyper 700 kr. alle lf repa komfyr til sals 612 keramisk topp m/ varmluft vert selt. Pent brukt. r 4.000,- lf kea ysinge ofa selges kr 2.500,- pga flytting. 2år. 2 sett trekk grå og rød. lf e.kl 1700 nnbo/øbler il salgs Beha mbassadør komfyr m/keramiske kokesone.. kr 1500,- god som ny. lf / H erapeut & Healer ase tyve (www.sikia.no) lf: nterform hjørnebadekar 143x143 m/blandebatteri og dusj selges kr lf / Jøtul 10 peis/olje/innmuring m/ 1000 l. kjellertank + 20 l. dagtank m/pumpe selges kr lf Jøtul tøpejernsovn r 3 ombi, peis/ved, grøn, 9 kw, meget god, kr 3.000,-, Herøy lf along-/lampebord 2 stk 5 mnd. gml Brun ant./glas. erke: ilje. ypris elg. samla kr 4.500,- lf / jøkkeninnredning Fin, kvit innredning med barløsning og vitrinskap lf / vit dobbeldør selges!152cm 2 fløya innedør med sprosser, klinke karm og foring. ypris kr selges kr ,-. lf eksikon schehougs konversasjons leksikon fra bøker. Høgstbydende lf enestol hybel med vipp og sving. r 250,- lf / iele vaskemaskin 1400rpm nesten ubrukt, brukt på hytte, selg. pga plassmangel, halv pris. lf PC Benk, pent brukt. lakka furu selges rimeleg kr 900,- ål: 145x90-105cm breid, Ørsta. lf amsung kombiskap m ismaskin lite brukt. Framstår i flott stand, is og vanndispenser integrert. tor frys. lf andvik kjøkkenstolar lys, lakka bjørk, 2 stk, 500,- for begge. olda lf eng/rammemadrass 200x90 cm, til sals.vermadrass, fotbøylar følger med. lf iemens vaskemaskin til sals iemens WX1451, 1400 omdr., pent brukt. r 4.000,- lf krivebord, Beito honningbeisa furu, tastaturhylle mellom to skap/skuffeseksjonar. Feilfri, kr 900,- lf over.møblar seljast!.seng. m/ madr. og nattb., samt kommode m/ speil lf / pisebord glassplate,sort matt stål understell og stoler, lys bast sete. 6 stk kr 1.000,- lf pisestue-møbler i sort utførelse, rundt bord (ø1m), 4 stoler med blå puter. lf edovn med glasdør. lsberg vedovn med ytre mål:h75, B45, 40. ttak bak eller topp. r 1.500,- lf andbruk atv hengar. lett og fin, ny. lf rektig kvige til salgs kalvingsdato:27/1-08 lf Herefordkvige og førstekalvskyr til sals. alving april/mai, + tre kv.kalvar. lf / Hk-feste sveisedel s45. brukt feste smp, s45. kr 1.000,-. lf ew Holland 115 traktor 980 timar.6 syl.motor med turbo og interc.ykje utstyr, som ny. lf Få tilsendt egionavisa kvar veke! J! g ønskjer å få egionavisa tilsendt i postkassa; amn: dr.: Post nr.: egningsadresse: tad: ame aurus 4x4 80 mod m/ålø laster,f. vendessjer, Hydr.oppstag, super brøyte/skogstraktor hbo. kr ,- lf hibaura 4040 framkjetting, skogskjetting (bakhjul) og belastningsramme rimelig til salgs lf ordfjord raktorkjettingar lilleset grøn. 2stk 380/70x28 9mm 2 stk 480/70x38 9mm.heilflytande. lf otorsykkel -57 maxi 175 ccm påbegynt res. mange nye deler, mangler noen mindre deler lf / super lux 200 ccm nær på komplett motorsykkel, må rest lf / prilia scooter rim. til salg 04 mod., i god stand, daglig bruk. kr 6.500,- lf / otorsykkelhjelm selges tøff svart hjelm med sota visir og blankt visir. betydlig brukt. kr 600,- lf C-batteri til alle mod. illen lf / cooter selges -05 eeway atrix selges, strøken. Billig ved rask handel. lf empo standard rest obj. motor er god, resten må restaureres lf / usikk Bærba C, C- Bærbar spiller.flett ny i orginalpakning. kkje utpakka. r 200,- lf Cerwin ega cls år gamle,pent bukt,ingen riper. lf lt i musikkinstrument eir Bass? 3 par Proson 2010 stovehøgtalara selgast. otalt 12 stk 10" basser.. lf Plage naboen? Proson 2010, Conquest Calvados og ynavoice F6 høgtalara selgast. nbefalest! lf uround forsterker og cd.spelar ca5x100 w m fj kontrol, har og høgtalere som kan følge med 4x12" 2x6,5" lf urrundt ulvståande antax 150w. heim.kin.anlegg i kirsebær. enwood reciver. kr 2.000,-lf ideo JC videospiller. 300 kr. 3 år lf omt Fin tomt til salgs i åløy. 631,6 kvm, byggeklar, kort avst. t skole/ bhg/sentrum, flott utsikt, rimelig. lf / jøpars marknad Baby/Barn agmamma søkjes til ofia, hærlig jente på 9 mnd! olda, evt Ørsta. lf unnmørsbunad til gut str. 10 år ø. kj. lf / Bil lufelger til BW serie! gjerne med sommerdekk toms lf Ford scort Ønskest kjøpt, 75 til 80 modell, alt av interesse. lf jøper udi 80/90 Quattro lt av interesse opp t.o.m. 86 mod, må være Quattro og femsylindret motor lf jøper brukt varetilhenger. jerne litt defekt. lf otor/delebil ønskes kjøpt itsubishi pace Wagon 2,0, mod. lf / imelig bil kjøpast ca kr ,- å no helst vere køyrbar, men kan ha litt div. rep lf tor varebil ø. kjøpt. reng ikkje vere kjørbar. kal bruke berre karosseriet. lf akboks/kiboks ønskes kjøpt. akspris kr 1.500,- lt i utg.pkt. av int.lf / Ønskes kjøpt Firebird/ransam 70-76mod Pontiac Firebird, ransam. lf Bustad ønskast Hybel/leil./hus til leige? o rolege studentar med fast jobb treng plass å bu snarast.hareid/lstein lf / eilighet ønskes av par på Hareid. kkje røyk. ikker betalar. lf ak over hodet ønskes leid! nslig 2 barnsfar trenger et sted å bo umiddelbart.oen som kan hjelpe? lf Bolig ønskes leid. Familie på 4 ønsker å leie hus/leilighet i lstein ommune. in. 2 soverom.lf / Båt Båtsportkart ønskes kjøpt estlandet, nord og sør for tad, mappe P og Q. vt andre. lf ljeovn til båt ønskes kjøpt. lf tjernehalar til båt kjøpes lf ata Playstation 1 Ønskes kjøpt jerne med ario spill. lf B É P Å kr 550,- pr. år varsending til postboks lsteinvik Frimerke iverse tudent søker jobb Ønsker jobb i slutten februar. lstein/hareid/ Herøy. lt av inter.lf Barnepulk ønskes kjøpt pent brukt, bør ha vindskjerm og veltebøyle. lf e. kl Breie treski Breidast mulig (ikkje hoppski). engde 200\210. lf e ør og vindu ønskes kjøpt god gammal dør v.hengsla ut 2x80\90 og vindu 70x70 eller 70x80 lf Fjellpulk\barnepulk jøpes komplett lf e.1700 jøkur Ønskes kjøpt lf / Jarn til rosettbakels ønskes kjøpt. lf Brukt, god jordfræs Ønskes kjøpt lf / jøper mobiltelefon til 10 år gammal jente. Helst nyare lite brukt ony ricsson utan binding. lf omfyr ønskes kjøpt. Ønker å kjøpe ein fint brukt komfyr. Helst med keramikk topp. lf yr ropiske fuglar overtas/kjøpes. Papegøye, undulat, parakitt ol. lf iten hund ønskes som selskapshund, kjem til å få daglige turar, å aldri vere heime åleine. lf Ferie/Fritid Hytte ønskes kjøpt. lt av interesse lf angrenn- og alpin sko ønskes kjøpt, str. 28/29. (gutt) lf obust junior sykkel ø.kjøpt ø.kjøpt til gut på 10 år og tilsv. til gut på 6 årlf lalomutstyr Carvingski (90 cm eller 1 m.) og støvlar i nr. 35/36 ønskes kjøpt. ordfj.eid lf inter sportsutstyr ø.kjøpt Carvingski m/sko str 34-35,37,39 køyter str 37-38, og kvite skøyter str lf nnbo/øbler annø Beito møbler ønskes kjøpt. lt av interesse. lf Foldedør/jøkkeninnredning Ønsker å kjøpe foldedør (saxi) i trelaminat. ca mål. H=2000mm B=1300mm lf kjenk Ønskes kjøpt. (2 stk helst like) Yterdør m/karm. lf andbruk otor tander eller eibi 2 hjuls raktorer ønskes kjøpt (helst med kardangdrift) lf undballeklype Ønsker å kjøpe utsyr for flytting av rundballer av silo. lf raktor Ferguson 135 eller lignende ønskes kjøpt lf edaskog i ordfjord g ønsker å få kjøpe skog på rot som skal brukast til ved til privat bruk lf otorsykkel uzuki fz deler ønskes kjøper bakhjul, å eksospotte.deffekte/fungerande delemoped er og ønskelig. lf Ønsker å kjøpe uzuki gp 100 helst i god stand men objekt og av innteresse. lf istriktets største markedsplass! rubrikkannonse for privatpersoner: istriktets største markedsplass! egg inn di annonse på eller ring

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Forslag. Har du nokon gong lurt på korfor det er så vanskeleg å velja, eller korfor me no og då vel å gjera ting me eigenleg ikkje vil?

Forslag. Har du nokon gong lurt på korfor det er så vanskeleg å velja, eller korfor me no og då vel å gjera ting me eigenleg ikkje vil? Introduksjon av økta Individuelt: Historie om drikkepress Individuelt: Øving med årsaksbilde Par: Hjernetransplantasjon Par: Øving med årsaksbilde Gjengen Ein ungdom som velgjer å drikka eller velgjer

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

OK, seier Hilde og låser.

OK, seier Hilde og låser. 4 Tor Arne, Mie og Markus skal i symjehallen medan Hilde og eg er på kunstutstillinga. Hilde stressar med å sjå etter at dei har fått alt med seg. Eg står og ventar. Eg merkar eg er utolmodig, eg kan ikkje

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND DEL 1 1 Så lenge ingen såg meg, fekk eg vera i fred. Mamma likte ikkje at eg forstyrra når ho hadde besøk. Ho hysja og bad meg stikka av. Av og til kom det folk eg

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Lundefuglnettene av ruce McMillan Kvart år får den islandske øya Heimaøy besøk av svartkvite fuglar med oransjefarga nebb som kjem for

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen!

Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen! Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen! 17. mai er annleis enn alle andre dagar. Ein stor bursdag der alle er inviterte, tenkjer Mina, medan

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Julebrev 2015 fra familien Jansen

Julebrev 2015 fra familien Jansen Julebrev 2015 fra familien Jansen Nok et år, ja to år faktisk, er gått unna. Hei venner og familie :) Hos oss har de siste 2 årene vært så stadig i endring og travel at vi ikke rakk å skrive noe julebrev

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

I N N H O L D. Forord

I N N H O L D. Forord BOKVENNEN 2012 I N N H O L D Forord Annlaug Selstø «Aläng» Ero Karlsen «Slutten på nysgjerrighet» Kjersti Kollbotn «Rom null-trettiåtte: Trøyst» Kristian Bjørkelo «Spegelen» Siri Katinka Valdez «Alle er

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Lyssamlinga gjekk som smurt, barna syns det var kjempe kjekt. Dei dansa, svansa og lo som berre det. Dette hadde me øvd på ei heil veka på forhånd,

Lyssamlinga gjekk som smurt, barna syns det var kjempe kjekt. Dei dansa, svansa og lo som berre det. Dette hadde me øvd på ei heil veka på forhånd, Desember månedsbrev I desember har me fått gjort masse kjekt med barna. 1. desember byrja vi med lyssamlinga i amfiet der me skulle synge julesongar foran alle barna i barnehagen. Deretter byrja vi med

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2 Nynorsk Opp-ned musene av Roald ahl et var ein gong ein gamal mann på 87 år som heitte Laban. I heile sitt liv hadde han vore ein stille og roleg person.

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Til... Frå... God Jul, Kald Kaffi Sauen!

Til... Frå... God Jul, Kald Kaffi Sauen! Til... Frå... God Jul, Kald Kaffi Sauen! Eit lite julekorthefte! Eg gleder meg til jul. Kanskje er eg ikkje aleine om det. Famile, julefilmar, julebrus, kakemenn og ikkje minst julehefte. Eg har i ei årrekkje

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB Velkomne inn i Valle ungdomsklubb! 2016 Vedlagt finn du årsmeldinga vår for 2016. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet. Vi

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 Fag: Norsk Klassetrinn: 2. Lærar: Linn Merethe Myrtveit Veke Kompetansemål Tema Læringsmål Vurderings- kriterier Forslag til Heile haust en Fortelje samanhengande om opplevingar

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Sentralt gitt eksamen NOR0214, NOR0215 og NOR1415, 10. årstrinn Våren 2015 Åndalsnes 29.06.15 Anne Mette Korneliussen

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

M/S NYBAKK SI HISTORIE

M/S NYBAKK SI HISTORIE M/S NYBAKK SI HISTORIE M/S Nybakk vart bygd på Vaagland Båtbyggeri, rett nord for Kristiansund N, i 1961. Nybygget vart tildelt kallesignalet JXPH då kjølen vart strekt. Bueland Det var brødrene Jakob,

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Ei gruppe elevar gjennomførte eit prosjekt om energibruk og miljøpåverknad. Som ei avslutning på prosjektet skulle dei skrive lesarbrev

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

Kom skal vi klippe sauen

Kom skal vi klippe sauen Kom skal vi klippe sauen KOM SKAL VI KLIPPE SAUEN Kom skal vi klippe sauen i dag Klippe den bra, ja klippe den bra Så skal vi strikke strømper til far Surr, surr, surr, surr, surr. surr Rokken vår går,

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Lokalt arbeids- og næringsliv Næringsliv, bransje, offentleg og privat sektor. Kva betyr omgrepa? Lokale arbeidsplassar Kvifor treng lokalsamfunnet eit variert

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Velkomne til Valle Ungdomsklubb! Vedlagt finn du årsmelding for Valle ungdomsklubb 2014-2015. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet.

Detaljer

Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet:

Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet: SETNINGSLEDD 1 Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet: Leo som budde på Cuba før, snakkar godt norsk. Subjekt: Leo som budde på Cuba før Verbal: snakkar

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 1. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 1. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 1 Nynorsk Lundefuglnettene av Bruce McMillan Hvert år besøker svarte og hvite fugler med orangefarget nebb den islandske Kvart år besøkjer øya Heimøy.

Detaljer

Dobbelt så mange moglegheiter

Dobbelt så mange moglegheiter Til: Skolefagleg ansvarleg i kommunane i Møre og Romsdal Skolar med elevar på 10. trinn i Møre og Romsdal (til rektor, kontaktlærarar på 10. trinn og rådgivarar) Invitasjon og påmelding til karrieredagane

Detaljer

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Det har vore eit flott halvår på raud gruppe. I gruppa har me 13 born, 10 jenter og 3 gutar, ein pedagog og ein assistent. Me har hatt tre studentar denne hausten.

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Carl Frode Tiller Innsirkling 3. Roman

Carl Frode Tiller Innsirkling 3. Roman Carl Frode Tiller Innsirkling 3 Roman OM FORFATTEREN: Carl Frode Tiller (f. 1970) er ein av dei fremste forfattarane i norsk samtidslitteratur. For dei fire romanane Skråninga (2001), Bipersonar (2003),

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Plassebakken Barnehage BA

Plassebakken Barnehage BA Plassebakken Post AUSTIGARD Januar 2012 www.plassebakken.no Godt nyttår No har vi starta på eit nytt år, tenk dei er ferdige med det første halve året i barnehagen allereie! I desember har vi gjort fole

Detaljer

Månedsbrev for April

Månedsbrev for April Månedsbrev for April April månad suste forbi med alle dei røde fridagane midt i månaden. Me har hatt ein travel og spanande månad. I forbindelse med påske hadde me med oss ein journalist på tur i Ekornskogen.

Detaljer

det skulle vere sol, vi skulle reise til Łódź

det skulle vere sol, vi skulle reise til Łódź marit kaldhol det skulle vere sol, vi skulle reise til Łódź roman Oslo 2014 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2014 ISBN 978-82-521-8437-2 Om boka

Detaljer

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd?

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Gunhild Kvålseth 15.06.17 Innhald Innleiing... 3 Formålet med undersøkinga... 3 Status i dag... 3 Framgangsmåte...

Detaljer