MØTEPROTOKOLL. Side 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Side 2"

Transkript

1 Rådmannen - servicetorget MØTEPROTOKOLL Utval: Ungdomen sitt kommunestyre (UK). Møtestad: Luster rådhus, møterom 2. et. Møtedato: 17. januar Start kl Slutt kl Til stades på møtet: Medl. og varamedl.: Luster ungdomsskule: Anne Marte Lingjerde og Henrik Thorsnes Lefdal. Hafslo barne- og ungdomsskule: Sara Kvam og Stian Havellen Listou. Luster vidaregåande skule: Sigbjørn Leirdal. Sogndal vidaregåande skule: Randi Alme og Linda Brun Watten. 4-H: Borghild Prestegård. Idrettslaga: Ragnhild Prestegård. Politisk representant: Julie Hatlevoll og Vigdis Marita Havellen Hatlevoll. Meldt forfall: Luster ungdomsskule: Joar Bolstad. Luster v.g.skule: Anne Marie Fuhr. Sogndal v.g.skule: Christina Kvammen Fuhr og Malene Kvam. Fråvær: Luster v.g. skule: Tonje Vigdal. Frå administrasjonen: Erling Bjørnetun, Nanna Steinberg, Torun Løne Vinje til sak 6 og sekretær Liv Helen Nystuen. Andre: Lars Ueland Kobro til sak 6. Saker til handsaming: 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste. 02/13 Godkjenning av møtebok frå møte den 31. oktober /13 Skriv og meldingar. 04/13 Aktivitetsplan Status. 05/13 Ymse. 06/13 Kommuneplanen samfunnsdelen. Ny sak: 07/13 Fylkesting for ungdom mars 2013 på Skei. Val av to utsendingar m/vara. Side 2 ADRESSE: TELEFON: TELEFAX E-POST ADRESSE: ORGANISASJONSNR. Rådhuset Sentralbord: GAUPNE Bankgiro:

2 Underskrifter: Vi stadfester at det som er ført i møteboka er i samsvar med det som vart vedteke på møtet. Møteprotokoll er sendt til: Medlemane, varamedlemane, barne- og ungdomskontakt Nanna Steinberg, Erling Bjørnetun, ordførar, varaordførar, rådmann, Luster ungdomsskule, Hafslo barne- og ungdomsskule, Luster v.g. skule, biblioteka, Sogn Avis, revisor og fadder for UK i Luster Vilde Tøfte Øvstetun. Side 3 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste.

3 Innkalling og sakliste vart godkjendt med tillegg av sak 07/13: Fylkesting for ungdom mars 2013 på Skei. Val av to utsendingar m/vara. 02/13 Godkjenning av møtebok frå møte den 31. oktober Julie Hatlevoll og Linda Watten vart valde til å skrive under møteboka. 03/12 Skriv og meldingar. a) Nyheitsbrev frå UKM. Skriv framlagd i møtet: b) Sogn og Fjordane fylkeskommune, - informasjon til kommunane om Fylkesmønstringa 2013 som vert arrangert i Førdehuset april Frist for påmelding til Fylkesmønstringa er 11. mars. c) Sogn og Fjordane fylkeskommune, - Invitasjon til Fylkesting for ungdom 2013 Som vert arrangert på Skei hotell mars 2013.Påmeldingsfrist er 11. februar Ungdommen sitt kommunestyre hadde ikkje merknader til skriv og meldingar pkt. a) og b). Vedk. pkt. c) Invitasjon til Fylkesting for ungdom 2013, - blir å ta opp som ny sak 7/13. 04/13 Aktivitetsplan Status. Jfr. AU-sak 04/13 den 7. januar Framlagde dokument: Aktivitetsplan Julie gjekk igjennom aktivitetsplanen og orienterte om status på fylgjande tiltak pr. d.d.: Lokalt arrangement av UKM frå Fjordstova søndag den 3. mars. Arrangørteam: Julie Hatlevoll. Henrik Thorsnes Lefdal, Linda Brun Watten, Sara Kvam og Tonje Vigdal. Arrangørteamet hadde møte den 6. desember 2012 der ulike arbeidoppgåver vart fordelte. Pr. d.d. er det ikkje påmeldte innslag. Plakatar om UKM vart fordelte for oppslag på skulane. Info om arrangementet vil bli lagt ut på Facebook og Ung i Luster si side. Møte med elevråd og TV ved ungdomsskulane i kommunen. Ansvarlege: Arbeidsutvalet og Erling frå administrasjonen. Julie har hatt kontakt med leiar i elevrådet ved Luster ungdomsskule, og det vil bli møte i februar. Julie vil ta kontakt med leiar i elevrådet ved Hafslo barne- og ungdomsskule for tilsvarande møte ved skulen der. Lokale transporttilbod for ungdom (LTU). Ansvarleg: Administrasjonen og prosjektgruppa. Tilbodet er ikkje mykje brukt. Ny plakat vil bli sendt Sogn skisenter. Info om transporttilbodet vil bli lagt ut på Facebook og Ung i Luster si side. Kulturutveksling. Ansvarleg: Administrasjonen og prosjektgruppa. Med venskapskommunen i USA: Erling orienterte om at det er tre jenter frå USA som ønskjer utveksling til Luster sommaren 2013, men at det pr. d.d. ikkje er vertsfamiliar her. Samarbeid med Polen: Krakow ønskjer samarbeid med Luster. Finansieringa er ikkje «i boks». Side 4 Blås Grønt natt til 17. mai. Arrangørteam: Henrik Thorsnes Lefdal og Anne Marthe Lingjerde. Henrik orienterte om at han hadde hatt kontakt med ME`N`U om samarbeid, og ville ta kontakt med HAUK.

4 Det vert planlagt arrangement i Gaupne. Blåsinga kan alle vera med på, men det er berre lustringane som kan verta premierte. Deretter vart det drøfta kva ein gjer med dei uavhenta premiane frå 2012 og kva premiering ein skal ha i Ungdomen sitt kommunestyre vedtek å dele ut att på nytt uavhenta premiar (ein Ipade og 2 Iphone) frå 2012 og i tillegg kjøpe inn ein Ipade mini og eit gåvekort på Pyramiden til ein verdi av kr til Blås grønt Samrøystes. 05/13 Ymse. Erling orienterte om at innkalling og protokoll frå møte i AU og UK frå og med januar 2013 vert lagt ut på Møtekalendar og sakspapir under politisk på heimesida til kommunen. Julie minna om at alle må levera frikort/skattekort for 2013 og bankkonto som møtegodtgjersla skal betalast inn på. Ragnhild orienterte om Kom-deg-ut-dagen på Heggmyrane 3. mars Neste møte i arbeidsutvalet: onsdag 30. januar 2013 kl på rådhuset. 06/13 Kommuneplanen samfunnsdelen. Framlagde dokument: Rådmannen sitt utkast til samfunnsdel, fyrste del. Rådmannen sitt utkast til samfunnsdel Kap. 6 og 7 og statsvitar Lars Ueland Kobro sitt foredrag for UK er utlagt på heimesida under politisk. Kommuneplanleggar Torunn Løne Vinje var tilstades og orienterte om planarbeidet. Det vert i januar gjennomført fire bygdemøter, der innbyggjarane i kommunen vert oppmoda om å møta opp og vera med på drøftingane av mål og utfordringar for Lustrasamfunnet. Det er opna for nye innspel til kommuneplanen sin samfunnsdel der fristen er sett til 5. februar. «Framtidsforskar» Lars Ueland Kobro holdt ei engasjerande innleiing for UK på rapporten: «Suksessrike distriktskommuner». Føremålet med denne studien har vore å undersøkja kva som gjer er nokon kommunar lukkast betre enn andre når det gjeld næringsutvikling og busetting (samanhengen mellom befolkning og næringsutvikling). Rådet som Kobro til slutt gav ungdomane var: Still gode spørsmål ofte! Etter innleiinga gjekk deltakarane saman tre og tre og skulle lage tre spørsmål til «framtida». Gruppearbeidet vart presentert og diskutert i plenum. Etter gruppearbeidet vart det drøfta om UK skal koma med nye innspel til kommuneplanen sin samfunnsdel. Side 5 Ungdomen sitt kommunestyre vedtak at arbeidsutvalet får fullmakt til å utforme ny uttale til kommuneplanen samfunnsdelen innan fristen 5. februar Ny sak: 07/13 Fylkesting for ungdom mars 2013 på Skei. Val av to utsendingar m/vara.

5 Ungdomspolitisk Utval har invitert til Fylkesting for Ungdom Tingsetet vert arrangert mars 2013 på Skei hotell, Skei. Påmeldingsfrist 11. februar Pris for opphald og mat kr pr. person på dobbeltrom. UK dekker kostnadene. Fylkesting for Ungdom (FFU) vart avlyst i oktober grunna låg påmelding. Ungdomspolitisk Utval (UPU) vonar at det denne gongen vert så mange påmelde at tingsetet let seg gjennomføre, det vil sei med påmelding frå meir enn halvparten av kommunane i fylket. Saka vart lagt fram utan tilråding på utsendingar. Framlegg sett fram i møtet: Sigbjørn Leirdal Henrik Thorsnes Lefdal Julie Hatlevoll Ragnhild Prestegård Ved skriftleg røysting fekk Jule 10 røyster, Henrik 6 røyster, Ragnhild 4 røyster og Sigbjørn 2 røyster. Julie Hatlevoll og Henrik Thorsnes Lefdal vart vald til utsendingar til Fylkesting for ungdom på Skei med Sigbjørn Leirdal og Ragnhild Prestegård som vararepr.

Sak 17/14 Godkjenning av møtebok frå møte den 24. februar 2014.

Sak 17/14 Godkjenning av møtebok frå møte den 24. februar 2014. Rådmannen - servicetorget Julie Hatlevoll, 6875 Høyheimsvik Borghild Prestegård, 6868 Gaupne Lasse Hærum, 6872 Luster Erling Bjørnetun møter til sak 19 28, frå kl. 16.15. 26.03.2014 Arkivsak: 14/950 Løpenr.:

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Møtet lovleg sett med følgjande tilstades:vilde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Program:

MØTEPROTOKOLL. Program: MØTEPROTOKOLL Utval Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 26.03.2014 Start kl.:10.00 Slutt kl.:13.45 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre):

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Felles møte med Leikanger ungdomsråd kl. 1500-1630,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ivar Kvalen, Ernst Veum, Marit Aakre Tennø, Jon Ove Lomheim, Morten Vigdal, Anette Stegegjerdet Norberg.

MØTEPROTOKOLL. Ivar Kvalen, Ernst Veum, Marit Aakre Tennø, Jon Ove Lomheim, Morten Vigdal, Anette Stegegjerdet Norberg. MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.08.2014 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 17.00 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Ivar

Detaljer

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Sogndal kommune Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/08 08/679 "Ungdom-kultur-helg" 10/08

Detaljer

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Rådhuset- møterom 1, 1.etg. Dato: 05.05.2015 Møtet tok til: 09.00 Møtet slutta: 10.45 August Vonheim leia møte. Faste medlemar som møtte:

Detaljer

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 01.desember 2009 Innkalling til møte i

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Hargun Eigedom, Røtingavegen 23, Sundøy Møtedato: 09.04.2008 Frå: 09.00 til 15.15 Innkalte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

ÅRSMELDING LUSTER ELDRERÅD 2006.

ÅRSMELDING LUSTER ELDRERÅD 2006. Servicetorget ÅRSMELDING LUSTER ELDRERÅD 2006. Medlemer: Kjartan Kvien, Skjolden Ellen Susanna Haugen, Gaupne Per L. Kvam, Hafslo Gunhild Brun, Jostedal Erling Vigdal, Gaupne Elen Johanne Øygard, Hafslo

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 85/09 :: Hafslo skyttarlag. Lån i næringsfondet - vilkår. 90/09 :: Reglement for Råd for funksjonshemma i Luster - revidering

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 85/09 :: Hafslo skyttarlag. Lån i næringsfondet - vilkår. 90/09 :: Reglement for Råd for funksjonshemma i Luster - revidering MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 26.11.2009 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

Styret godkjenner innkalling og saksliste. Vedtak: Styret godkjenner protokoll frå styremøtet 24.02.2009.

Styret godkjenner innkalling og saksliste. Vedtak: Styret godkjenner protokoll frå styremøtet 24.02.2009. Telemark Bondelag Protokoll Vår dato Revisjon Vår referanse 2009-03-15 2009/00035/007 Utarbeidet av Arkiv: 022 Bergit Li / Amund Johnsrud Til Kopi til Styret m. 1. vara Protokoll styremøte Telemark Bondelag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. OS KOMMUNE Os kommune. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Frå: 09.00 til 14.40

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. OS KOMMUNE Os kommune. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Frå: 09.00 til 14.40 OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Frå: 09.00 til 14.40 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år PROSJEKTPLAN - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år Styrke aktivitets, kunnskaps- og kompetanse utviklinga i idretten i Sogn og Fjordane gjennom lokal oppfølging. Ajourført prosjektplan Etter idrettskrinsstyret

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 22.10.2009 Tid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 14.05.2013 Tid: 13:30 19:45

MØTEPROTOKOLL. Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 14.05.2013 Tid: 13:30 19:45 MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 14.05.2013 Tid: 13:30 19:45 Medlemer som møtte: Camilla Storøy Medlem KRF Hermansen Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Ivar Kvalen ordførar. Anita Bjørk Ruud Politisk sekretariat

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Ivar Kvalen ordførar. Anita Bjørk Ruud Politisk sekretariat MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 20.06.2013 Tid: 09.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

Onsdag 17. april 2013 kl. 10.00

Onsdag 17. april 2013 kl. 10.00 1 kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 10. mars 2013. Innkalling til møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet Onsdag 17. april 2013 kl.

Detaljer

SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013

SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013 SAKSLISTE OG GRUNNLAG TIL MØTE 9 I UNGDOMMENS FYLKESUTVAL, 4. OKTOBER 2013 Sak 1/09 Godkjenning av innkalling Sak 2/09 Godkjenning av saksliste Sak 3/09 Godkjenning av møtebok frå 30. august og 4. september

Detaljer

LUSTRA. KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE nytt. God jul!

LUSTRA. KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE nytt. God jul! LUSTRA Nr. 2 2013 KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE 18. årgang nytt God jul! Ordføraren har ordet Det har også dette halvåret vore aktive månader i kommunal regi, me har feira 50-årsjubileet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Kåre Herdlevær Nestleiar

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.20.30. Innkallinga var sendt representantane

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. DAGSORDEN:

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. DAGSORDEN: Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 13.08.2009 Tid: 09:30 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Harald N. Offerdal, ordførar Arnstein Menes Råmund Nyhammer Frode Bøthun

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Harald N. Offerdal, ordførar Arnstein Menes Råmund Nyhammer Frode Bøthun MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 12.02.2015 Kl: 10.30 14.00 Medlemmer: Harald N. Offerdal, ordførar Arnstein Menes Råmund Nyhammer Frode Bøthun Forfall: Varamedlemmer: Frå adm.

Detaljer

Årsmelding 2011. Kontrollutvalet. www.sfj.no

Årsmelding 2011. Kontrollutvalet. www.sfj.no Årsmelding 2011 Kontrollutvalet www.sfj.no Innhald 1 Innleiing... 4 2 Samansetting av kontrollutvalet... 4 2.1 Kontrollutvalet 2007-2011... 4 2.2 Kontrollutvalet 2011-2015... 5 3 Kontrollutvalet sitt formål...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer