Årsmøte og kurs. Trondheim desember 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte og kurs. Trondheim 1.-2. desember 2006"

Transkript

1 Årsmøte og kurs Trondheim desember 2006

2 Årsmøte i Den norske patologforening Trondheim desember 2006 Avdeling for patologi og medisinsk genetikk, St. Olavs Hospital Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU STED: Laboratoriesenteret, Erling Skjalgssons gate (St Olavs Hospital) Fredag 1. desember Registrering PROGRAM Velkommen praktiske opplysninger/utstillere Miniseminar om redelighet i medisinsk forskning Magne Nylenna Sigmund Simonsen Anna Bofin Pause m/frukt/te/kaffe Frie foredrag 10+5min x3 Trenger vi nasjonale, elektroniske maler i patologi? A. K. Lie, T. Paulsen, M. Bergmann, R. Kvåle, A.E. Kyrdalen, L.M.R. Dørum, M. Gaard. Kreftregisteret, Oslo Retroperitoneale reseksjonsrand er en uavhengig prognostisk faktor ved pankreatikoduodenektomi for periampullært adenokarsinom. Tafjord S c,westgaard A a,b,c Eide TJ c, Mathisen Ø b, Clausen OPF a,c, Gladhaug IP a,b, Farstad IN c a Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo, b Kirurgisk avdeling og c Patologiklinikken Rikshospitalet- Radiumhospitalet Refraktær cøliaki diagnostikk og behandling. Inger Nina Farstad 1, Richard W Olaussen 2, Per Brandtzæg 1, Knut EA Lundin 3 1 Patologiklinikken og 2 Medisinsk klinikk, Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF, Fakultetsdivisjon RR HF, 3 Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Akershus universitetssykehus, Universitetet i Oslo Pause Frie foredrag 10+5min x3 Immunhistokjemisk kartlegging av den basaloide fenotypen av brystkreft i relasjon til BRCA- 1 status og prognose. Jarle Arnes *, Karin Collett *, Ingunn M. Stefansson *, Johan Eide *, William D. Foulkes **, Lars Akslen * * Avdeling for patologi, Gades Institutt, Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus, ** Program in Cancer Genetics and Department of Oncology, McGill University, Montreal, Quebec, Canada Patologi i Ghana et bistandsprosjekt. Helge Stalsberg, Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) 1

3 Progressiv multifokal leukoencefalopati hos en kvinne i fullstendig remisjon fra non-hodgkin lymfom etter behandling med cytostatika, strålebehandling og rituximab; en kasuistikk. Sissel Wahl, St. Olav Hospital HF, Sverre H. Torp, Avd for patologi og medisinske genetikk, St Olavs Hospital HF, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU, Trondheim Lunsj Årsmøte Pause Frie foredrag 10+5min x4 Cell adhesion molecules E-, N-, P-cadherin, P120 and β-catenin related to clinicopathological features and tumor progress in localized prostate cancer. Karsten Gravdal 1, Ole J Halvorsen 1, Svein A Haukaas 2, Lars A Akslen 1 1 The Gade Institute, Section for Pathology, 2 Department of Surgical Sciences, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway Spindle proteins Aurora A and BUBR1 are aberrantly expressed in dysplastic mucosa of patients with longstanding ulcerative colitis. E Burum-Auesen 1, P M DeAngelis 1, A R Schjølberg 1, Jo Røislien 2, S N Andersen 3, O P F Clausen 1 1 Patologiklinikken, 2 Avdeling for biostatistikk, Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF, 3 Patologisk anatomisk avdeling, Akershus Universitetssykehus HF Prognostic impact of M-CSF, CSF-1R, macrophages and T-lymphocytes in primary prostate cancer. Elin Richardsen 1, Rebekka Dahle Uglehus 1, Lill-Tove Busund Department of Pathology, University Hospital of North Norway, N-9038 Tromsø, Norway 2 Departments of Pathology, Institute of Medical Biology, University of Tromsø, N-9037, Norway Glomeruloid mikrovaskulær proliferasjon en ny markør for tumorassosiert angiogenese. Lars A. Akslen, Oddbjørn Straume, Ingunn Stefansson, Jarle Arnes, Karin Collett Avdeling for patologi, Gades institutt, Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssykehus, Bergen Middag - Hotell Britannia Lørdag 2. desember Julenøtter 7+3 min x6 Ingunn Stefansson, Haukeland Universitetssykehus Mangrud, Sykehuset Innlandet, Lillehammer Karpov, AHUS Waalen, Sykehuset Innlandet, Lillehammer Sigrid Bjørnstad, Ullevål Universitetssykehus Sonja Steigen, UNN Omvisning Laboratoriesenteret 2

4 Frie foredrag 10+5min x3 Histologisk type er en uavhengig prognostisk faktor etter pankreatikoduodenektomi for adenokarsinom i pancreashodet. Westgaard A a,b,c, Tafjord S c, Farstad IN c, Eide TJ c, Mathisen Ø b, Clausen OPF a,c, Gladhaug IP a,b a Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo, b Kirurgisk avdeling og c Patologiklinikken Rikshospitalet- Radiumhospitalet HPV testing in the follow-up after conisation. Lie AK 1,4, Trope A 2, Hansen M 1, Rutgerson G 1, Westerhagen U 1, Casati B 1, Lauvrak V 3, Steinbakk M 3, Eriksen T 4 and Thoresen S 4 1 Department of Pathology, Akershus University Hospital, Lørenskog, Norway 2 Department of Gynecology, Akershus University Hospital, Lørenskog Norway 3 Department of Medical Microbiology, Akershus University Hospital, Lørenskog, Norway and 4 Cancer Registry of Norway, Institute for Epidemiological Cancer Research, Oslo, Norway Accelerated antigen sampling and transport by airway mucosal dendritic cells following inhalation of a bacterial stimulus. Frode L Jahnsen *?, Deborah H Strickland *, Jennifer A Thomas *, Iriani T Tobagus *, Sylvia Napoli *, Graeme R Zosky *, Debra J Turner *, Peter D Sly *, Philip A Stumbles *, and Patrick G Holt *2 * Telethon Institute of Child Health Research, Centre for Child Health Research, The University of Western Australia, Perth, Western Australia? LIIPAT, The Pathology Clinic Rikshospitalet-Radiumhospitalet Medical Center, Oslo, Norway Pause m/frukt/te/kaffe Frie foredrag 10+5min x3 Pap smear history in women with low-grade cytology prior to cervical cancer diagnosis. Bofin AM. 1, Nygård JF. 2, Skare GB. 2, Dybdahl BM. 3, Westerhagen U. 4 Sauer T. 5 1 Dept of Laboratory Medicine, Children s and Women s Health, NTNU, Trondheim 2 The Cancer Registry of Norway, Oslo 3 Dept of Pathology, Akershus University Hospital, Lørenskog 4 Dept of Pathology, Stavanger University Hospital, Stavanger 5 Dept of Pathology, Ullevaal University Hospital, Oslo Cytologiske funn ved mistenkt- eller verifisert tumor pulm. Peter Jebsen, Rikshospitalet-Radiumhospitelet, patologiklinikken Lars Aabakken, Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Med Gastro Rudolf Virchow i Norge Helmut Sandeck, Avdeling for patologi og medisinsk genetikk, St. Olavs Hospital, Trondheim Julenøtter 7+3 min x3 Pål Suhrke, Tønsberg Anne Skarshaug, UNN Helge Stalsberg, UNN Prisutdeling for beste frie foredrag og beste julenøtt Slutt Vel Hjem! 3

5 Trenger vi nasjonale, elektroniske maler i patologi? A. K. Lie, T. Paulsen, M. Bergmann, R. Kvåle, A.E. Kyrdalen, L.M.R. Dørum, M. Gaard. Kreftregisteret, Oslo. I 2002 startet det opp et prosjekt i samarbeid mellom Den norske patologforening (DNP), Kreftregisteret, Kompetansesenteret for IT i Helsesektoren (KITH) og Nasjonalt senter for Telemedisin (NST) for å få laget en elektronisk mal for rapportering av kolon- og rektumkarsinomer og elektronisk remisseoverføring. Prosjektet ble finansiert av Sosial-og Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene. Nøkkelparametrene i malen ble bestemt av Kvalitetsutvalget i DNP og Norsk Gastrointestinal Cancergruppe. Prosjektet ble avsluttet i De elektroniske malene i DocuLive og Sympathy ble ferdigstilt fra leverandørene i 2004 og ultimo Malen i Doculive ble først tatt ibruk på Ahus april 2005 og i Sympathy i Stavanger i desember Patologer og klinikere fra disse miljøene og medisinske kodere på Kreftregisteret har gitt svært positive tilbakemeldinger så langt. Nasjonale, elektroniske maler er tidsbesparende for patologilaboratoriene og et viktig ledd i kvalitetssikringen av diagnostikk og registrering av maligne svulster. Styret og Kvalitetsutvalget i DNP går derfor inn for at det lages flere maler for rapportering av maligne svulster. Det er nødvendig å få etablert patologigrupper med representanter fra hver helseregion knyttet til faggruppene i Onkologisk Forum som sammen med kvalitetsregisterne på Kreftregisteret kan utarbeide nøkkelparametrene i nye maler. I 2001 ble det i regi av kvalitetsutvalget i DNP og Den norske lægeforening utgitt en Veileder i biopsibesvarelse av maligne svulster. Likevel ser vi at histologiremissene kan mangle nødvendige parametre for klassifikasjon, stadieinndeling og behandling av svulster. Nasjonale data fra rapportering av ovarialsvulster, prostatakarsinomer og rektumkarsinomer i 2003 vil bli presentert. 4

6 Retroperitoneale reseksjonsrand er en uavhengig prognostisk faktor ved pankreatikoduodenektomi for periampullært adenokarsinom Tafjord S c, Westgaard A a,b,c, Eide TJ c, Mathisen Ø b, Clausen OPF a,c, Gladhaug IP a,b, Farstad IN c a Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo, b Kirurgisk avdeling og c Patologiklinikken Rikshospitalet Radiumhospitalet Bakgrunn: Pasienter antatt kurativt operert for adenokarsinom i pancreashodet får ofte residiv. En årsak til dette kan være ikke-erkjent tumorinfiltrasjon i retroperitoneale reseksjonsflate. Vi har benyttet en protokoll med særlig henblikk på snittuttak fra denne reseksjonsflaten og undersøkt histopatologiske faktorers betydning for overlevelse etter pankreatikoduodenektomi a.m. Whipple. Pasienter og metode: Fra 1998 er alle whipplereseksjoner utført på Kirurgisk avdeling Rikshospitalet blitt undersøkt på Avdeling for patologi Rikshospitalet etter en standardisert systematisk protokoll for snittuttak og mikroskopisk undersøkelse, spesielt med henblikk på retroperitoneale reseksjonsflate. Vi har revurdert hele vårt materiale i perioden (n=161) og registrert histopatologiske data for pasienter som er makroskopisk tumorfritt operert (R0/R1) for primære duktale adenokarsinomer i pancreashodet (n=114). Dette inkluderer svulster utgått fra pancreas (n=40), ampulla Vateri (n=41), intrapankreatiske del av ductus choledochus (n=17) og peri-ampullære duodenum (n=16). Resultater: Førti av 114 (35 %) reseksjoner hadde mikroskopisk infiltrasjon i en eller flere av reseksjonsrendene (R1-reseksjoner), hvorav 32 (32/40) hadde infiltrasjon i retroperitoneale reseksjonsrand. Både univariat og multifaktor analyse viste at tumorinfiltrasjon i bakre reseksjonsrand hadde signifikant betydning for overlevelse etter Whipples operasjon for periampullære adenokarsinomer. Konklusjon: Systematisk undersøkelse av Whippleresektatet med særlig henblikk på retroperitoneale reseksjonsflate er essensielt for å identifisere kurative reseksjoner og for å oppnå pålitelige histopatologiske prognostiske data ved pankreatikoduodenektomi for periampullært adenokarsinom. Tumorinfiltrasjon i bakre reseksjonsrand er uavhengig prognostisk faktor etter Whipples operasjon for periampullære adenokarsinomer. 5

7 Refraktær cøliaki diagnostikk og behandling Inger Nina Farstad 1, Richard W Olaussen 2, Per Brandtzæg 1, Knut EA Lundin 3 1 Patologiklinikken og 2 Medisinsk klinikk, Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF, Fakultetsdivisjon RR HF; 3 Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Akershus universitetssykehus, Universitetet i Oslo Bakgrunn: Cøliaki er karakterisert av intoleranse mot gluten i hvetemel. Pasientene kan ha mangeartete symptomer som malabsorbsjon, magesmerter, diaré, ukarakteristisk abdominalt ubehag, anemi, infertilitet, nevrologiske symptomer. De undersøkes oftest med blodprøver (antistoffer av IgAtype mot vevstransglutaminase, eventuelt antistoffer mot gliadin) og med tynntarmsbiopsi, eventuelt for vevstypeantigener (DQ2 og DQ8). Det har vist seg at en del pasienter ikke blir friske på glutenfri kost, enten primært eller etter å ha vært friske i lang tid på diett. Av disse pasientene har en gruppe normale intraepiteliale lymfocytter (dominans av CD3 positive CD8 positive polyklonale celler, Type 1) mens en annen har neoplastiske lymfocytter i epitelet (tap av CD8 og overflate CD3, monoklonalitet for T-celle reseptor) og kalles Type 2 refraktær cøliakipasienter. Sistnevnte gruppe har meget dårlig prognose, men også type 1 pasienter har betydelig morbiditet og mortalitet. Både eksakt diagnostikk og behandling av disse pasientgrupper er vanskelig og ingen internasjonalt anerkjente behandlingsregimer finnes. Materiale og metoder: Vi har fortløpende undersøkt biopsier fra alle henviste og internt oppdagete pasienter med uavklart diagnose og/eller manglende respons på glutenfri kost, over en periode på 10 år. Biopsiene ble morfologisk karakterisert iht modifisert Marsh-klassifikasjon, undersøkt for T- celle reseptor klonalitet (formalinfiksert materiale) og T-cellefenotyper (flerfarge immunfluorescens, frosset materiale og væskestrømscytometri på isolerte celler fra enkelte kasus) og i noen tilfeller for vevstypeantigener. Resultater: Vi har identifisert ti pasienter med refraktær cøliaki type 1 og fem med type 2. De ti type 1 pasientene ble behandlet med elemental diett (antigenfri) og alle viste respons enten morfologisk eller klinisk, noen over lengre tid. Enkelte av disse pasientene hadde verken DQ2 eller DQ8 vevstype. Av de fem med type 2 døde en pasient av disseminert T-cellelymfom seks år etter diagnose, ytterligere én døde av systemisk soppinfeksjon etter autolog stamcelletransplantasjon med eradikering av neoplastiske T-celler (pasienten var først behandlet med Alemtuzumab (anti- CD52), og de tre siste planlegges behandlet med Alemtuzumab. Konklusjon: Diagnostikk av antatte cøliaki pasienter med manglende diettrespons er krevende men mulig å gjennomføre forutsatt mulighet for fenotyping av T-celler, klonalitetsundersøkelse og vevstyping. Patologene har en viktig rolle i å identifisere slike pasienter. Godt samarbeid med klinikere er nødvendig både for diagnostikk og, på sikt, for å etablere nye behandlingsstrategier for disse pasientene. 6

8 Immunhistokjemisk kartlegging av den basaloide fenotypen av brystkreft i relasjon til BRCA-1 status og prognose Jarle Arnes *; Karin Collett*; Ingunn M. Stefansson *; Johan Eide *, William D. Foulkes **; Lars A. Akslen* *Avdeling for patologi, Gades Institutt, Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus; ** Program in Cancer Genetics and Department of Oncology, McGill University, Montreal, Quebec, Canada. Bakgrunn: Ved mikromatriseteknikk er det kartlagt 5 undergrupper av brystkreft med karakteristiske genuttrykk. Den basaloide subtypen er knyttet til en immunhistokjemisk fenotype (ER-, Her-2- neu og CK 5/6+ og/eller EGFR+), og denne er koblet til høy BRCA-1 mutasjonshyppighet. Det er også fellestrekk mellom basaloide celler og mulige stamceller i brystvev. Kartlegging av molekylærbiologiske særtrekk ved brystkreft kan, i tillegg til mulig prognostisk og etiologisk informasjon, åpne for mer spesifikk terapi basert på molekylærbiologiske funn ( targeted therapy ). Markører assosiert med BRCA-1 vil kunne bidra til bedre deteksjon av arvelig brystkreft. Vår gruppe har tidligere kartlagt forekomst og prognostisk betydning av flere tilleggsfaktorer knyttet til basaloid fenotype (p27, Cyclin E, p53 og glomeruloid mikrovaskulær proliferasjon, GMP). Dette er nå fulgt opp med evaluering av P-cadherin, EGFR og mulige stamcellemarkører (BMI-1, EZH2, Oct-4). Materiale og metoder: To pasientserier ble benyttet. P-cadherin ble undersøkt immunhistokjemisk på konvensjonelle snitt fra 261 kanadiske ashkenazi-jødiske kvinner med brystkreft, inkludert 27 BRCA-1 bærere og 8 BRCA-2 bærere. Tissue microarrays (TMA-snitt) fra 190 brystkreft-pasienter fra Hordaland ble undersøkt for EGFR, BMI-1, EZH2 og Oct-4. Fargningene ble kvantitert ved en staining index (SI) definert som produktet av intensitet (0-3) og areal (1-3). EGFR ble evaluert etter DAKO PharmDX kriterier (0-1). Deskriptive statistiske analyser og overlevelsesanalyser ble utført. Resultater: P-cadherin: 80/261 kasus (31 %) var positive og assosiert med basaloide markører (høy grad, ER-, CK 5/6+, cyklin E +, p53+, lav p27, GMP+; alle: p<0,001), og med BRCA-1 (p<0,001). Univariat overlevelsesanalyse viste en relativ risiko for død ved 10 års oppfølging på 2,9. P- cadherin oppnådde ikke uavhengig prognostisk styrke ved multivariat analyse sammenlignet med andre basaloide markører, men multivariat analyse viste prediktiv effekt i undergruppen av små svulster med negativ lymfeknutestatus (RR 7,1; p=0,006). EGFR: 15/174 kasus (8,6 %) var positive, og det var sterk assosiasjon med flere basaloide markører (ER-, CK 5/6+, P-cadherin, p53, GMP; alle: p<0,001), men ikke med Her-2 status (p=0,67). Stamcellemarkøren EZH2 og Ki-67 viste positiv assosiasjon med EGFR (p<0,01). Det var ingen assosisjoner med kliniske parametre, og det var ingen effekt av EGFR på overlevelse i det samlete materialet eller subgrupper. EZH2: 90/190 kasus (47,4 %) var positive og assosiert med basaloide markører som negativ ER (p<0,001), CK 5/6 (p<0,001), Her-2 (p=0,005), og P-cadherin (p=0,007). EZH2 var også assosiert med basaloid fenotype (p=0,001). I tillegg ble det påvist assosiasjon med høy Ki-67 (<0,001) og p53 (<0,001), GMP (p=0,001) og høyere histologisk grad (p<0,001). EZH2 viste effekt på 5-års overlevelse ved univariat analyse (RR 2,4; p=0,015), men det var ingen uavhengig effekt ved multivariat analyse sammenlignet med størrelse, grad, lymfeknutestatus og Ki-67. BMI-1: 75/176 (42,6 %) var positive. Det var assosiasjon til ER positiv (p<0,0001), EGFRnegativ (p=0,014) og P-cadherin negativ status (p=0,001), assosiasjon til lav Ki-67 (p=0,015) og 7

9 fravær av GMP (p=0,002). Det ble videre funnet en negativ assosiasjon med basaloid fenotype (p=0,001). Det var ingen sammenheng med EZH2 positivitet, og ingen påviste assosiasjoner med kliniske parametre (grad, størrelse, lymfeknutestatus). Det var ingen påvist effekt av BMI-1 på overlevelse i materialet. Oct-4: Immunhistokjemisk farging viste ingen sikker positiv reaksjon for denne markøren etter optimalisering av protokollen. Konklusjon: Den originale basaloide fenotypen (ER- Her-2-neu og CK 5/6+ og/eller EGFR+), kan utvides til å inkludere positivt uttrykk for P-cadherin. P-cadherin er koblet til BRCA-1 mutasjoner, og er også assosiert med nedsatt overlevelse særlig ved små, lymfeknute-negative svulster etter multivariat analyse. I det samlete materialet oppnår ikke P-cadherin selvstendig prognostisk verdi ved multivariat analyse. Vi fant en lav andel EGFR positive kasus i vår serie, og EGFR er ikke relatert til overlevelse i seg selv. EGFR positivitet inngår som en del av den originale basaloide profilen, og det kan ikke utelukkes at EGFR ekspresjon kan relateres til respons av den nye klassen anti-egfr legemidler hos denne aggressive subgruppen. Vi fant også at nedsatt uttrykk av BMI-1 kan kobles til basaloid fenotype, mens effekt på overlevelse ikke ble funnet. Vår hypotese om at basaloid fenotype representerer en særskilt stamcellederivert kreftform, kan ikke bekreftes direkte utifra disse undersøkelsene. 8

10 Patologi i Ghana et bistandsprosjekt Helge Stalsberg, Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) Ghana har 22 millioner innbyggere og 3 patologer. Etter hvert som infeksjonssykdommene bekjempes, blir kreft en viktigere del av sykdomspanoramaet. Som i mange utviklingsland, er mangelfull eller manglende patologisk diagnostikk et stort problem. I januar 2005 fikk vi en forespørsel om hjelp fra universitetssykehuset i Kumasi, Ghanas nest største by. Kunne de sende prøver til oss? Kunne de sende bioingeniører til opplæring? Kunne de sende leger til spesialistutdanning? Komfo Anokye Teaching Hospital (KATH) er et 1000 sengers sykehus med bl.a. en nyåpnet og antakelig rimelig velutstyrt kreftavdeling, men ingen fungerende diagnostisk patologi. Sykehuset har en patologiavdeling, som tidligere også hadde besvart histologiske prøver, men som det siste året hadde vært helt uten histologiske undersøkelser og utelukkende utførte makro obduksjoner. Grunnen var en kombinasjon av sammenbrudd av teknisk utstyr, mangel på kvalifisert personell og lav prioritet i sykehusets budsjettering. Sykehuset hadde mistet godkjenningen til å utdanne patologer og sto, på grunn av manglende patologi, også i fare for å miste godkjenningen til å utdanne kirurger. Ved et kort besøk i Kumasi i juni 2005 ble situasjonen og en plan for assistanse drøftet med sykehusets ledelse Vårt første tiltak var å ta imot 2 bioingeniører til hospitering på histologilaboratoriet i Tromsø høsten De reiste tilbake etter 3 måneder, og kunne gå i gang med å forberede prøvemottak og snittfremstilling i Kumasi, hvor sykehuset i mellomtiden hadde anskaffet 2 nye mikrotomer og noe annet utstyr. I slutten av januar i år var jeg igjen i Kumasi i halvannen uke sammen med to av våre bioingeniører for å hjelpe til med å få virksomheten i gang. Siden i mai mottar vi nå ukentlige sendinger av ferdige snitt til diagnostisering, foreløpig har vi satt en grense på 10 prøver i uken. Makroundersøkelse og snittuttak gjøres av assistentlegene i Kumasi. Sendt med kurerpost når snittene oss på 3-4 dager. Cito-prøver besvares per telefax, øvrige i vanlig post. Ved behov for immunhistokjemi sender vi e-post melding og får blokker tilsendt. I begynnelsen av mars kunne vi ta imot 2 unge Ghanesiske leger, som skal være hos oss i 4 år og gjennomføre det som kreves for hovedutdanning i norsk spesialistutdanning. De har status som utdanningsstipendiater og vil i hele perioden arbeide under supervisjon. Det tas ikke sikte på norsk spesialistgodkjenning, men vi regner med at en attestasjon for gjennomført utdanning vil gi grunnlag for spesialistgodkjenning i Ghana. De følger Voksenopplæringens norskkurs og går nå inn i vanlig rutineturnus med assistentlegene, med noen modifikasjoner. De vil ikke gjøre obduksjoner hos oss, de dikterer og skriver selv sine makrobeskrivelser på engelsk, og alle snitt vi mottar fra Kumasi tildeles primært til dem. I en måned hvert år vil de arbeide på avdelingen i Kumasi, hovedsakelig med obduksjoner, under supervisjon av en av våre overleger som følger med fra Tromsø. Økonomisk har tiltakene måttet løses bit for bit. Fordi Ghana ikke står på FNs liste over de 49 minst utviklede land (MUL-listen), har tilgangen til bistandsmidler ikke vært så enkel som vi forestilte oss. Min første reise til Kumasi ble betalt av UNN, vår andre reise av NORAD, de ghanesiske bioingeniørenes og legenes reise til Tromsø av KATH, bioingeniørene fikk kost og 9

11 losji i Tromsø dekket av UNN, og legenes opphold og nødvendige kurs dekkes dels av KATH og dels av UNN ved å holde en assistentlegestilling vakant. Vårt siktemål er at de to legene etter endt utdanning hos oss vil overta diagnostikken i Kumasi og selv utdanne nye patologer, mens vi fortsatt kan være til støtte og tilgjengelige for konsultasjon, slik at dette kan danne en kjerne av patologikompetanse som på sikt kan vokse og utvikle seg videre av egen kraft. 10

12 Progressiv multifokal leukoencefalopati hos en kvinne i fullstendig remisjon fra non-hodgkin lymfom etter behandling med cytostatica, strålebehandling og retuximab; en kasuistikk Sissel Gyrid Freim Wahl 1 og Sverre Helge Torp 1,2 1 Avd. for patologi og medisinsk genetikk, St. Olavs Hospital, 2 Fagområdet Morfologi, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU, Universitetssykehuset i Trondheim, Trondheim Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) er en sjelden, demyeliniserende sykdom, som kan ramme CNS hos immunsupprimerte pasienter. Sykdommen skyldes opportunistisk, lytisk JC-virus infeksjon av oligodendrocytter. Tilstanden er vanligvis fatal, og de fleste pasientene som rammes, dør etter et raskt progredierende forløp og ofte innen 12 måneder etter sykdomsdebut. En 38 år gammel kvinne med follikulært B-cellelymfom gikk i full remisjon etter behandling med cytostatika, stråling og det anti-cd20 monoklonale antistoffet rituximab. Vel 20 måneder senere utvikler hun nevrologiske symptomer som dysartri, synsforstyrrelser, ataksi og kognitiv svikt. MR viste tegn til demyelinisering. Det var rask progresjon av symptomene, og hun døde 8 mnd etter at de nevrologiske symptomene debuterte. Ved obduksjon ble funnet grålige til gulige områder i hvit substans i storehjernen. Mikroskopi viste demyelinisering, gliose med irregulære astrocytter og oligodedrocytter med forstørrede kjerner. PCR viste infeksjon med JC-virus. Den økte risikoen for å utvikle PML hos lymfompasienter er vel kjent, men det synes som om lymfompasienter behandlet med rituximab, utsettes for en større risiko enn pasienter som ikke er blitt behandlet med dette anti-cd20 monoklonale antistoffet. 11

13 Cell adhesion molecules E-, N-, P-cadherin, P120 and β-catenin related to clinico-pathological features and tumor progress in localized prostate cancer. KARSTEN GRAVDAL 1, OLE J. HALVORSEN 1, SVEIN A. HAUKAAS 2, LARS A. AKSLEN 1 1 The Gade Institute, Section for Pathology, 2 Department of Surgical Sciences, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway Purpose: In prostate cancer, the prognostic significance of the cell adhesion molecules (CAMs) E-cadherin, N-cadherin, P-cadherin, and the catenins p120 CTN and β-catenin have not been fully elucidated. Loss of E-cadherin has been associated with tumor progress, but there are contradictory results. In this study we present survival data on these adhesion markers, with special focus on the novel and independent relationship between the E-cadherin to N-cadherin switch and more aggressive tumors. Patients and methods: Tissue microarray sections from a consecutive series of 104 radical prostatectomies from with detailed clinico-pathological data and follow-up information were studied immunohistochemically for the expression of E-cadherin, N-cadherin, P-cadherin, β-catenin and p120 CTN. Results: The E-cadherin to N-cadherin switch (EN-switch) showed strong and significant associations with shorter time to biochemical failure (P<0.0005), clinical recurrence (P<0.0005), locoregional metastases (P<0.0005), skeletal metastases (P=0.002) and cancer specific death (p=0.012) in univariate survival analyses. Additionally, weak expression of both E-cadherin (P< and 0.001) and p120 CTN (P=0.008 and 0.028), and expression of N-cadherin (P=0.030 and 0.034) were all associated with shorter time to biochemical failure and clinical recurrence, respectively. Expression of the basal cell marker P-cadherin was associated with shorter time to skeletal metastases (p=0.036). In multivariate analysis of time to clinical recurrence, the EN-switch had strong and independent prognostic impact, together with Gleason score. Conclusion: Presence of the E-cadherin to N-cadherin switch had a strong and independent prognostic impact on time to clinical recurrence in addition to Gleason score in localized prostate cancer. 12

14 Spindle proteins Aurora A and BUBR1 are aberrantly expressed in dysplastic mucosa of patients with longstanding ulcerative colitis E Burum-Auensen 1, P M DeAngelis 1, A R Schjølberg 1, Jo Røislien 2, S N Andersen 3, O P F Clausen 1 1 Patologiklinikken, 2 Avdeling for biostatistikk, Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF 3 Patologisk anatomisk avdeling, Akershus Universitetssykehus HF Background: Long term ulcerative colitis (UC) increases the risk of colorectal cancer. DNA aneuploidy is a common feature of both dysplastic- and nondysplastic colonic epithelia from patients with longstanding UC and is regarded as an early sign of possible malignant transformation. The spindle proteins Aurora A, Mad2 and BUBR1 have been implicated as contributors to aneuploidy and carcinogenesis. The role of these proteins in UC associated carcinogenesis is unknown. Materials and methods: Tissue microarrays were made from 31 colectomy specimens from patients with longstanding UC. Immunohistochemical expression of Aurora A, BUBR1 and Mad2 was investigated and their relation to mucosal morphology, Ki67 level and ploidy status were explored. Results: Aurora A and BUBR1 expression was associated with the progressive morphologic changes of the inflammation-dysplasia-carcinoma sequence of UC associated carcinogenesis (p=0.01 and p=0.005 respectively). In dysplastic mucosa Aurora A expression decreased (p=0.001) while BUBR1 expression increased (p=0.001). The expression of all spindle proteins was associated with the level of Ki67 (p=0.001 for all). No associations between protein expressions and DNA ploidy were revealed. Conclusions: This is the first study describing the spindle proteins Aurora A, BUBR1 and Mad2 in UC associated carcinogenesis. Due to the significant differences in expression of Aurora A and BUBR1 in nondysplastic- and dysplastic mucosa, these proteins could serve as putative biological markers for the progressive morphologic changes in UC associated carcinogenesis. The close relationship to Ki67 levels reflect that spindle proteins are expressed in tissues with a high proliferative rate. A role for these proteins in the development of aneuploidy was not found in this material. 13

15 Prognostic Impact of M-CSF, CSF-1R, Macrophages and T-lymphocytes in Primary Prostate Cancer Elin Richardsen1, Rebekka Dahle Uglehus1, Lill-Tove Busund Department of Pathology, University Hospital of North Norway, N-9038 Tromsø, Norway 2 Departments of Pathology, Institute of Medical Biology, University of Tromsø, N-9037, Norway Aims: Macrophage colony stimulating factor (M-CSF) is a haematopoietic growth factor that stimulates proliferation differentiation and behaviour of monocytes, macrophages and their bone marrow progenitors. Colony stimulating factor 1 receptor (CSF-1R) is a member of a family of growth factor receptors which regulate proliferation and differentiation of the monocytes lineage. The M-CSF and CSF-1R are found to be increased in many human cancers, but the prognostic impact of these proteins in primary prostate cancers has not been fully delineated. In this study, we compared the expression of M-CSF, CSF-1R, the macrophage marker, CD68, and the pan T- cell marker, CD3, in primary prostate cancers which metastasised within twelve months after diagnosis with primary prostate cancers which did not metastasise during the first ten years after diagnosis. Methods: Formalin fixed and paraffin embedded archived tissues from 54 patients were analyzed by immunohistochemistry and 10 fields per specimen were randomly scored by digital video analysis. The expressions of M-CSF and CSF-1R were scored as 0 (negative staining), 1 (weak), 2 (moderate), or 3 (strong). The expressions of CD68 and CD3 were detected as proportions of positive cells. The expressions of the proteins and cells were analyzed separately in the neoplastic cell compartment and the stromal compartment. Results: In the neoplastic cell compartments, the metastasising primary cancers showed a significantly higher expression of M-CSF (p<0.0001), CSF-1R (p<0.0001) and CD3 (p=0.007). In the stromal cell compartment, the corresponding p-values were M-CSF (p=0.108), CSF-1R (p<0.0001), and CD3 (p<0.0001). In contrast, the CD68 expression was significant higher in the nonmetastasising group in both neoplastic cell compartment and stromal compartment (p=0.012, p=0.005). Conclusion: The present study supports the hypothesis that M-CSF and CSF-1R, and the infiltration of macrophages and T-lymphocytes, play a functional role in tumor progression to metastasis. 14

16 Glomeruloid mikrovaskulær proliferasjon - en ny markør for tumorassosiert angiogenese Lars A. Akslen, Oddbjørn Straume, Ingunn Stefansson, Jarle Arnes, Karin Collett. Avdeling for patologi, Gades institutt, Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssykehus, Bergen Bakgrunn: Det er dokumentert at maligne svulster er avhengige av å etablere sin egen sirkulasjon for å vokse mer enn 1-2 mm, og angiogenese representerer også en spredningsvei for aggressive svulster. Judah Folkman postulerte i 1971 at dette kunne utnyttes terapeutisk, og det første antivaskulære medikament i klinisk bruk ble godkjent av FDA i 2004 til behandling av metastatisk kolorektal cancer. Kartetthet (microvessel density, MVD) har blitt benyttet i mange år som prognostisk faktor, men denne variabel synes lite egnet til å predikere respons etter behandling. Det er derfor et behov for bedre markører for aktiv tumorassosiert angiogenese. Studier: Vi har analysert et materiale på rundt 900 pasienter med ulike maligne svulster (mammacancer, melanom, endometriecancer, prostatacancer) med henblikk på forekomst av GMP (glomeruloid mikrovaskulær proliferasjon). Denne markør er betegnelsen på nøsteformede karstrukturer som dannes i en del svulster. GMP var sterkt korrelert til dårligere prognose, og en bedre prognostisk markør enn MVD 1 (Straume et al, 2002). Det er foreløpig ikke avklart om GMP kan predikere respons etter kjemoterapi. Vi har i tillegg studert forekomst og betydning av vaskulær proliferasjon (kar med prolifererende endotel etter Factor-8/Ki-67 fargning). Stefansson og medarbeidere publiserte i 2006 den første humane studie hvor det ble påvist at tetthet av prolifererende kar (pmvd) var en signifikant sterkere prognostisk markør enn MVD 2. Det arbeides nå med tilsvarende studier på brystkreft. Konklusjon: Forekomst av GMP og vaskulær proliferasjon (pmvd) ser ut til å kunne være bedre prognostiske markører enn total kartetthet (MVD). 1. Straume O, Chappuis PO, Salvesen HB, Halvorsen OJ, Haukaas SA, Goffin JR, Bégin LR, Foulkes WD, Akslen LA. Prognostic Importance of Glomeruloid Microvascular Proliferation Indicates an Aggressive Angiogenic Phenotype in Human Cancers. Cancer Res 2002;62: Stefansson IM, Salvesen HB, Akslen LA. Vascular proliferation is important for clinical progress of endometrial cancer. Cancer Res 2006;66(6):

17 Histologisk type er en uavhengig prognostisk faktor etter pankreatikoduodenektomi for adenokarsinom i pancreashodet Westgaard A a,b,c, Tafjord S c, Farstad IN c, Eide TJ c, Mathisen Ø b, Clausen OPF a,c, Gladhaug IP a,b a Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo, b Kirurgisk avdeling og c Patologiklinikken Rikshospitalet Radiumhospitalet Bakgrunn: Adenokarsinomer i pancreashodet operert ved pankreatikoduodenektomi a.m. Whipple kan utgå fra duktalt pancreasvev, ampulla Vateri, intrapankreatiske del av ductus choledochus eller duodenalt epitel. Utgangspunktet har betydning for prognosen, men kan være vanskelig å fastslå nøyaktig. Svulster utgått fra ampullen deles inn etter differensieringsretning i intestinal eller pankreatobiliær histologisk type, men vi har tidligere vist at også svulster i pancreashodet med annet utgangspunkt enn ampullen kan klassifiseres på denne måten. Vi har nå sett nærmere på om histologisk type er en uavhengig prognostisk faktor for svulster i pancreashodet, vurdert etter en systematisk protokoll for beskjæring og histopatologisk vurdering av whippleresektater. Pasienter og metode: Fra 1998 har Avdeling for patologi ved Rikshospitalet hatt en standardisert, systematisk protokoll for histopatologisk undersøkelse av whippleresektater. I perioden ble det på Kirurgisk avdeling utført 114 makroskopisk tumorfrie whipplereseksjoner for primært adenokarsinom, hvorav 41 svulster utgikk fra ampulla Vateri. Vi har klassifisert alle disse 114 svulstene som enten intestinale eller pankreatobiliære. Vi har deretter gjort overlevelsesanalyse etter Kaplan-Meier-metoden, samt univariat og multippel Cox-analyse, for å estimere betydningen av histologisk type og øvrige histopatologiske faktorer for overlevelse. Resultater: For alle whipplereseksjoner sett under ett (n=114) fordelte histologisk type seg på 67 pankreatobiliære og 47 intestinale, med henholdsvis 16,4 % og 52,8 % femårs aktuarisk overlevelse (p<0,001). Ampullesvulstene (n=41) bestod av 13 pankreatobiliære og 28 intestinale, med henholdsvis 23,1 % og 60,5 % femårs aktuarisk overlevelse (p=0,013). Multippel analyse viste at følgende faktorer har uavhengig betydning for overlevelse ved adenokarsinom i pancreashodet (n=114): lymfeknutestatus (p=0,002), karinfiltrasjon (p=0,033), diameter (p=0,015), samt histologisk type (p<0,001). For undergruppen ampullære svulster (n=41) kommer histologisk type (p=0,009), lymfeknutestatus (p<0,001) og tumordiameter (p=0,004) ut som uavhengige faktorer for overlevelse, mens karinfiltrasjon ikke lenger oppnår statistisk signifikans. Konklusjon: Adenokarsinomer i pancreashodet kan uavhengig av anatomisk utgangspunkt inndeles i intestinal og pankreatobiliær type. Histologisk type er en uavhengig prognostisk faktor etter whippleoperasjon for adenokarsinom i caput pancreatis. 16

18 HPV testing in the follow-up after conisation Lie AK 1,4, Trope A 2, Hansen M 1, Rutgerson G 1, Westerhagen U 1, Casati B 1, Lauvrak V 3, Steinbakk M 3, Eriksen T 4 and Thoresen S 4. 1 Department of Pathology, Akershus University Hospital, Lørenskog, Norway 2 Department of Gynecology, Akershus University Hospital, Lørenskog, Norway 3 Department of Medical Microbiology, Akershus University Hospital, Lørenskog, Norway and 4 Cancer Registry of Norway, Institute for Epidemiological Cancer Research, Oslo, Norway Background: In January 2005 we started a prospective five-year study to validate commercially available DNA-based and RNA-based methods for HPV testing in the Norwegian Cervical Cancer Screening Programme. One of the aims of this study is to assess the value of HPV testing in the follow-up after conization for high-grade cervical intraepithelial neoplasia (CIN2+). Methods: HPV testing is performed before treatment and in the follow-up with cytology at 6 and 12 months. Until May women have been included in the study. Median age is 36 years (range: 22-77). All participants are tested for the presence of high-risk HPV DNA by the L1 based Amplicor HPV test (Roche Molecular Systems, Switzerland) and E6/E7 mrna expression from HPV 16,18,31,33 and 45 by PreTect HPV-Proofer (NorChip AS, Norway). mrna negative and DNA positive samples are genotyped with the L1 based Linear Array (LA) test (Roche Molecular systems, Switzerland). Follow-up data are available for 134 cases. Results: CIN2/3 or adenocarcinoma in situ (ACIS) was detected in 279 cases and invasive carcinoma in 3 cases. Resections margins were free in 76.6% of the cone specimens. The overall prevalence of HR HPV before treatment was 96.1%. The Amplicor test was significantly more often positive than the HPV-Proofer test (95.4 vs 67%, p<0.0001). HPV-Proofer was positive in 52.5% of CIN2 lesions, in 73.6% of CIN3/ACIS lesions and in all invasive carcinomas. The LA test detected 26 different genotypes. Multiple infections were detected in 54.8% of the cases by LA and 6.9% by HPV-Proofer. Overall, HPV16 was the most prevalent type (51.4%), followed by HPV 33, 31, 18, 45, 58 and 52. After 6 months HPV infections were eliminated in 77.6% of the women. HPV persistence was not significantly associated with resection margins. Follow-up data at twelve months is so far available for 36 cases, and reveals HPV clearance in 81.8% of the cases. Conclusions: Pre-treatment HR HPV was detected in 96.1% of the cases, significantly more often by the Amplicor test. HPV-Proofer was significantly more often positive in the CIN3 lesions. HPV 16, 33, 31, 18, 45 and 58 were the most prevalent genotypes. Preliminary results have shown that the majority of HR HPV infections were eliminated at 6 and 12 months even if the resection margins were involved. 17

19 Accelerated Antigen Sampling and Transport by Airway Mucosal Dendritic Cells Following Inhalation of a Bacterial Stimulus Frode L Jahnsen *, Deborah H Strickland *, Jennifer A Thomas *, Iriani T Tobagus *, Sylvia Napoli *, Graeme R Zosky *, Debra J Turner *, Peter D Sly *, Philip A Stumbles * and Patrick G Holt *2 * Telethon Institute for Child Health Research, Centre for Child Health Research, The University of Western Australia, Perth, Western Australia LIIPAT, The Pathology Clinic Rikshospitalet-Radiumhospitalet Medical Center, Oslo, Norway The main function of the mucosal immune system is surveillance for antigens associated with viruses and bacteria. This defense mechanism includes both innate and adaptive components, the role of the innate arm being a combination of acute attack on the pathogen(s) and rapid transmission of relevant alarm signals to the adaptive immune system. The rate-limiting step in the latter process involves the sampling of microbial material by resident mucosal DC, their migration to regional lymph nodes (RLN), and their subsequent activation of rare antigenspecific naive T cells. The precise mechanisms underlying these DC functions in vivo are poorly understood, and in particular there are no studies that have approached definition of the maximum kinetics of this process under conditions of natural challenge of the airway mucosa. Here, using a rat model, we demonstrate that the airway mucosal (AM) DC response to challenge with heat-killed bacteria is considerably more rapid than expected. Notably, antigen-bearing AMDC expressing full APC activity reach regional lymph nodes within 30 minutes of cessation of microbial exposure, and in contrast to recall responses to non-pathogenic antigens, there is no evidence of local expression of APC activity within the airway mucosa preceding DC emigration. We additionally demonstrate that, analogous to that reported in the gut, a subset of airway intraepithelial DC extend their processes into the airway lumen. This function is constitutively expressed within the AMDC population, providing a mechanism for continuous immune surveillance of the airway luminal surface in the absence of "danger" signals. 18

20 Pap smear history in women with low-grad cytology prior to cervical cancer diagnosis Bofin AM. 1 Nygård, JF. 2 Skare GB. 2 Dybdahl BM. 3 Westerhagen U. 4 Sauer T 5 1 Dept of Laboratory Medicine, Children s and Women s Health, NTNU, Trondheim 2 The Cancer Registry of Norway, Oslo 3 Dept of Pathology, Akershus University Hospital, Lørenskog 4 Dept of Pathology, Stavanger University Hospital, Stavanger 5 Dept of Pathology, Ullevaal University Hospital, Oslo Aim: The aim of the study was to re-examine all Pap smears taken from women in the year 2000 who were diagnosed with cervical cancer despite the fact that their previous cervical smears had failed to detect high grade change. Material and methods: 281 women were diagnosed with cervical cancer in Norway in the year Of these a total of 47 women with histologically verified invasive cervical cancer had previous Pap smears diagnosed as unsatisfactory or low-grade (ASCUS, LSIL).The number of smears taken for each of these women between 1992 and 2000 varied from 1-11 making a total of 268 smears potentially available for re-examination. 44 women had a smear taken within 12 months of surgery; these smears were excluded from the study. A total of 252 were retrieved and comprise the study population. The smears were re-assessed at the laboratory of origin and then independently re-examined by two cytopathologists and two cytotechnologists with long experience of cytological diagnostics. Each examiner registered features of the smears and concluded with a diagnosis. The results of re-examination by the cytopathologists and cytotechnologists were regarded as consensus when all four or three of four were in agreement with regard to the following outcomes: Normal Cytology follow-up indicated (unsatisfactory, ASCUS, LSIL) Immediate biopsy indicated (ICC, HSIL, ACIS, AGUS). Results: Among the 47 cases there were 35 squamous cell carcinomas, 10 adenocarcinomas and 2 other types. 38 cases were in Stage I, 6 in Stage II, one each in stage III and IV and one unknown. None of the smears were found to be normal. In 75% of cases consensus was achieved. Among these, 30% of unsatisfactory smears were up-graded to HSIL or ICC. Among the ASCUS smears 75% were up-graded to HSIL and all cases of LSIL were up-graded. On re-examination at the laboratory of origin the first diagnosis leading to immediate biopsy was discovered at 4.2 years prior the original diagnosis and in the study indication for biopsy was found at 5.4 years. Conclusions: This study shows that high-grade lesions could have been detected up to 5 years earlier. However, the screening scenario is essentially different to the re-examination scenario. These cases may possess characteristics difficult to detect in routine examination. The cytological characteristics of these smears will be the subject of further analyses. 19

21 Endoskopisk ultralydveiledet cytologi? Cytologiske funn ved mistenkt - eller verifisert tumor pulm Peter Jebsen, Rikshospitalet-Radiumhospitalet, patologiklinikken Lars Aabakken, Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Med Gastro Endoskopisk ultralydveiledet cytologi (EUS-FNAC) omfatter i dag i praksis punksjonscytologisk prøvetaking, ultralydveiledet via gastroskopi. Dette er mulig p.g.a teknisk videreutvikling av gastroskopet med høyfrekvent ultralydprobe i skoptipp og ekstra kanal med hull til nål for prøvetaking. Punksjonsnål har mandreng, nålediameter 0,7 med mer og lengde 140 cm. Idikasjon for undersøkelse er enhver tumorsuspekt og visualiserbar lesjon fra øvre thoraksapertur til pancreas og venstre binyre. Undersøkelsen er relativt vanskelig teknisk sett. Det er kommet et økende antall rapporter siste 10 år om nytten av denne undersøkelsen. Ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet avdeling Gaustad begynte slik prøvetaking i 2003, men undersøkelsen blir foretatt flere steder i landet, bl.a. i Arendal og Fredrikstad. Ved utgangen av 2005 er 35 undersøkelser utført. Den vanligste indikasjon for undersøkelsen var utredning for mistenkt lungetumor, og kun denne omtales kort. 19 pas med forstørrede mediastinale lymfeknuter og verifisert eller mistenkt tumor pulm. 10 pas fikk påvist metastase (9 ikke-småcellet /1 småcellet). 1 pas IKKE diagnostisk prøvemateriale (prosedyre avsluttet p.g.a. mindre blødning, op. uten met.) 4 pas lymfeknute uten metastase. Lobektomert uten påviste metastaser. 2 pas lymfeknute uten metastase. En påvist metastase perop, en påvist metastase i op. prep. 1 pas Mb Hodgkin. Radiologisk kontroll etter 4 mnd viser minkende lymfeknuter. Mulig virusinfeksjon som årsak til cytologiske forandringer ved ettergranskning. Vårt materiale er lite. Vi hadde ingen falske positive prøvesvar og påviste metastaser hos 10 av 19 pas. Undersøkelsen har sensitivitet og spesifisitet tilsvarende mediastinoskopi, og vesentlig høyere spesifisitet enn PET ( men tilsvarende sensitiv). 100% spesifisitet for malignitet rapporteres i flere arbeider og bør finnes hos 50% av pasientene med tumor pulm. Undersøkelsen foregår poliklinisk og har vesentlig lavere morbiditet og kostnader enn alternativ kirurgisk stadieinndeling. EUS-FNAC påviser i mindre omfag metastaser i fremre mediastinum p.g.a. luftholdig lungeparenchym mellom skop og lymfeknuter. Man trenger derfor fortsatt mediastinoskopi/-tomi for utredning av lymfeknute-negative pasienter etter EUS-FNAC. EUS-FNAC anbefales nå som første invasive underøkelse for påvisning av lymfeknutemetastaser ved lungekreft (se ref.) Endoskopic Ultrasound for thoracic malignancy: A review. Savoy AD et al. Current problems in diagnostic radiology. 2005,34;3: Technology insight: current status of endoscopic ultrasonography. Shami VN, Waxman I. Nature clinical practice.gastroenterology & hepatology. 2005, 2; 1: Endoscopic ultrasound-guided fine-needle aspiration in the diagnosis and staging of lung cancer and its impact on surgical staging. Annema JT et al. Journal of clinical oncology. 2005, 23; 33:

22 Rudolf Virchow i Norge Helmut Sandeck, Trondheim I 1859 besøkte den tyske patologen og sosialmedisineren Rudolf Virchow Norge. Han var blitt invitert av den norske regjeringen for å utrede den spedalske sykdommen. På sin reise som førte ham til bl.a. Kristiania, Bergen, Molde, Trondheim og Lillehammer, ble han kjent med sentrale personligheter i norsk helsevesen og medisinsk forskning. Til nå har bare Vasold (1989) behandlet denne reisen i en egen medisinhistorisk artikkel. Gjennom granskninger i arkiv i Norge og Tyskland har jeg funnet ut nye aspekter angående den. Min oppfatning er at norske myndigheter ikke bare hadde som mål å la Virchow utrede årsaken til lepra, men at den også i særlig grad stod i sammenheng med etableringen av patologi som eget fag i Norge i den på denne tiden mest avanserte forstan som fundament til den naturvitenskapelige medisinen. Emanuel Hagbarth Winge, norges første patolog som i 1858 var blitt utnevnt som den første prosektor ved Rikshospitalet, ledsaget av Virchow på reisen hans og kom på denne måten for seks uker i tett kontakt med en av verdens aller største kapasiteter i faget. Han reiste også senere til studieopphold hos Virchow i Berlin. Dette var en veldig god start for faget patologi i Norge. 21

23 JULENØTT 1 (snitt 1) Ingunn Stefansson, Avd. for patologi, Haukeland Universitetssykehus Sykehistorie: 85 år gammel kvinne. Operert med fjerning av uterus og begge adnex pga. tumor i venstre ovarium. Makroskopisk undersøkelse: Uterus måler 3,0 x 2,5 x 1,0 cm. Venstre tube måler 5,0 cm. Den er svært fortykket mot fimbriene. Venstre ovarium måler 2,5 x 1,5 x 1,0 cm, og er gjennomsatt av et hvitlig, nærmest fibrotisk tumorvev, med enkelte mindre gulige partier. Høyre ovarium inneholder enkelte cyster, glattveggede, ingen makroskopiske tegn til tumorvev. Upåfallende endometrium. Mikroskopisk undersøkelse : Her sees øyer av tumorceller omgitt av fibrøst stroma. Cellene har forholdsvis lyst cytoplasma, med distinkte cellegrenser og nokså grov kjernepleomorfi. Cellebildet minner om overgangsepitelceller. Der sees mitotisk aktivitet og enkeltcellenekroser. I noen områder er tumorvevet mindre differensiert, her sees vekst av enkeltceller som infiltrerer i stromaet. Benign /borderline Brennerkomponent sees ikke. Immunhistokjemi: Tumorvevet er postitivt for cytokeratin 7, negativt for cytokeratin 20, delvis positivt for trombomodulin og negativt for WT1. Immunprofilen og bildet forøvrig passer best med et overgangsepitelkarsinom med primært utgangspunkt i ovariet. Diagnose: Overgangsepitelkarsinom, primært utgående fra ovariet. Differentialdiagnoser: Metastase fra overgangsepitelkarsinom i blære eller urinveier.(tcc-b). Malign Brenner svulst. Kommentar: Transitional cell carcinoma of the ovary (TCC-O) defineres som en epitelial ovarialtumor som morfologisk likner overgangsepitelkarsinomer i blære men som mangler en benign/borderline Brenner komponent. Svulstypen er sjelden i ovariet (1-2 %). Utfordringen er ofte å skille en primær TCC-O fra metastase fra TCC-B til ovariet. I vårt tilfelle passer immunprofilen og det kliniske bildet best med en primær TCC-O. Metastase fra et primært overgangsepitelkarsinom i blære må alltid overveies. 1-5 Referanser: 1. RE, Scully. Histological Typing of Ovarian Tumors. Springer Verlag (1999). 2. Eichhorn, J.H. & Young, R.H. Transitional cell carcinoma of the ovary: a morphologic study of 100 cases with emphasis on differential diagnosis. Am J Surg Pathol 28, (2004). 3. Logani, S., Oliva, E., Amin, M.B., Folpe, A.L., Cohen, C. & Young, R.H. Immunoprofile of ovarian tumors with putative transitional cell (urothelial) differentiation using novel urothelial markers: histogenetic and diagnostic implications. Am J Surg Pathol 27, (2003). 4. Ordonez, N.G. Transitional cell carcinomas of the ovary and bladder are immunophenotypically different. Histopathology 36, (2000). 5. Prat, J. Ovarian carcinomas, including secondary tumors: diagnostically challenging areas. Mod Pathol 18 Suppl 2, S (2005).

Abstrakter for postere Tema: Somatisk forskning - epidemiologi og basal kreftforskning

Abstrakter for postere Tema: Somatisk forskning - epidemiologi og basal kreftforskning Abstrakter for postere Tema: Somatisk forskning - epidemiologi og basal kreftforskning Posterpresentasjon onsdag 25. mars: The Prognostic Impact of NF-kB p105, Vimentin, E-cadherin and Par6 Expression

Detaljer

SPONTAN RUPTUR AV NYREARTERIEANEURYSME, EN KASUISTIKK

SPONTAN RUPTUR AV NYREARTERIEANEURYSME, EN KASUISTIKK 19-23 oktober 2009 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 30 SPONTAN RUPTUR AV NYREARTERIEANEURYSME, EN KASUISTIKK Buhagen S, Kornmo T, Zare R Kirurgisk avdlinge, Sykehuset Asker og Bærum, Vestre Viken

Detaljer

UTVIDET REGISTRERING AV PROSTATAKREFT I NORGE.

UTVIDET REGISTRERING AV PROSTATAKREFT I NORGE. 18-22 oktober 2004 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 53 UTVIDET REGISTRERING AV PROSTATAKREFT I NORGE. Wahlqvist R., Kvåle R., Kyrdalen A.E., Halvorsen O.J, Norstein J., Fosså S. for Nasjonalt

Detaljer

Quality assurance manual Cervical Cancer Screening Programme

Quality assurance manual Cervical Cancer Screening Programme Kvalitetsmanual Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft Quality assurance manual Cervical Cancer Screening Programme Forord Bergen/Oslo, desember 2011 Siden Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft ble innført

Detaljer

Mammografiprogrammet i Norge

Mammografiprogrammet i Norge Mammografiprogrammet i Norge Evaluering av prøveprosjektet 1996-2000 Kreftregisteret Forskningsrapport nr. 2-2000 Forord Det er en stor glede å kunne presentere en evaluering av prøveprosjektet med mammografi

Detaljer

DNP ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014. DEN NORSKE PATOLOGFORENING Norwegian Society of Pathology. International Academy of Pathology Norwegian Division

DNP ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014. DEN NORSKE PATOLOGFORENING Norwegian Society of Pathology. International Academy of Pathology Norwegian Division DNP ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 DEN NORSKE PATOLOGFORENING Norwegian Society of Pathology International Academy of Pathology Norwegian Division 1 Forord Den norske patologforening (DNP) er en av de

Detaljer

Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene

Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene H Faglig rapportering 2012 Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene Bildene på for- og baksiden er hentet fra studien Fit Futures,s om for tiden gjennomføres ved forskningsposten,

Detaljer

diagnostikk og behandlingdiagnostikkogbeha

diagnostikk og behandlingdiagnostikkogbeha diagnostikk og behandlingdiagnostikkogbeha Kolorektalcancer erfaringer med bruk av maler for rapportering av patologisk-anatomiske data Kreft i tykktarm og endetarm er den nest hyppigste kreftformen hos

Detaljer

Sammendrag. Årsrapport 2009 for NGICG-CR og Colorectalcancerregisteret 2

Sammendrag. Årsrapport 2009 for NGICG-CR og Colorectalcancerregisteret 2 Årsrapport 2009 NGICG-CR og Colorectalcancerregisteret NGICG-CR 2008 og 2009 Behandling av pasienter med endetarmskreft i Norge i perioden 1993-2007 Behandling av pasienter med tykktarmskreft i Norge I

Detaljer

nevropsykologi tidsskrift for norsk nevropsykologisk Forening desember 2009 Årgang 11 nr. 2 norsk nevropsykologisk Forening

nevropsykologi tidsskrift for norsk nevropsykologisk Forening desember 2009 Årgang 11 nr. 2 norsk nevropsykologisk Forening NORSK NEVROPSYKOLOGISK FORENING norsk nevropsykologisk Forening nevropsykologi tidsskrift for norsk nevropsykologisk Forening desember 2009 Årgang 11 nr. 2 leder Tid for endring? Da initiativet til å stifte

Detaljer

nytt Nyrecellekreft anno 2015 s. 32 Kliniske onkologiske studier i Norge s. 48 Kampen om tungtvannet s. 108

nytt Nyrecellekreft anno 2015 s. 32 Kliniske onkologiske studier i Norge s. 48 Kampen om tungtvannet s. 108 Nyrecellekreft anno 2015 s. 32 Kliniske onkologiske studier i Norge s. 48 Kampen om tungtvannet s. 108 nytt Medlemsblad for Norsk onkologisk forening 1 2015 Årgang 13 Medlemsblad for Norsk onkologisk forening

Detaljer

IS - 2191. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft

IS - 2191. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft IS - 2191 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling

Detaljer

skjelett Fysisk eller bare psykisk? Tverrfaglig seminar i Tromsø 6.-8. mars om håndtering av langvarige smerter Side 16 og 17

skjelett Fysisk eller bare psykisk? Tverrfaglig seminar i Tromsø 6.-8. mars om håndtering av langvarige smerter Side 16 og 17 muskel skjelett Nummer 4/2008 23. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Regjeringen vil redusere refusjonstakstene, side 10 Fullt hus på NTNU Side 7 Fysisk eller bare psykisk? Manuellterapeuter

Detaljer

A TWO YEAR EXPERIENCE WITH WICKSTRØMS 3STEP EAR REKONSTRUKTION METHOD.

A TWO YEAR EXPERIENCE WITH WICKSTRØMS 3STEP EAR REKONSTRUKTION METHOD. 22-26 oktober 2007 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 27 A TWO YEAR EXPERIENCE WITH WICKSTRØMS 3STEP EAR REKONSTRUKTION METHOD. MD H. Seland1, MD H.C Sylvester Jensen2, Dr. Med S.O Wikstrøm1 Dep.

Detaljer

TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING www.kirurgen.no NR. 2/2014 TEMA. Multimodal behandling av Rektumcancer. Norge rundt NTLF nytt

TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING www.kirurgen.no NR. 2/2014 TEMA. Multimodal behandling av Rektumcancer. Norge rundt NTLF nytt TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING www.kirurgen.no NR. 2/2014 TEMA Multimodal behandling av Rektumcancer Norge rundt NTLF nytt innhold NOW, AN ADVANCED ENERGY DEVICE THAT S BREAKING BOUNDARIES UTGIVER

Detaljer

1) Fra Redaksjonen 2) Konsensus for Bilirubinbehanding i Norge 3) Orientering om etablering av Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister

1) Fra Redaksjonen 2) Konsensus for Bilirubinbehanding i Norge 3) Orientering om etablering av Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister Nummer 2 2006 (PDF) I denne filen finner du hele NeoNytt samlet i ett dokument. Klikk på en av lenkene under Bookmarks i venstre marg av PDF-leseren eller klikk på lenkene i innholdsfortegnelsen nedenfor

Detaljer

Ultralydsymposium 2015

Ultralydsymposium 2015 Ultralydsymposium 2015 Røros 15. 17. april Norsk Forening for Ultralyd-Diagnostikk Norwegian Society for Diagnostic Ultrasound in Medicine Velkommen til Røros og til NFUDs 39. symposium Røros ligger for

Detaljer

.Nefrologisk forum. Formannsnytt. Årgang 9, no 2. "Jeg minner igjen om foreningens hjemmeside: www. nephro.no. Her

.Nefrologisk forum. Formannsnytt. Årgang 9, no 2. Jeg minner igjen om foreningens hjemmeside: www. nephro.no. Her .Nefrologisk forum. Årgang 9, no 2 En gruppe norske nefrologer har de siste årene deltatt ved Nephrologisches Seminar i Heidelberg, årets møtereferat kan dere lese i denne utgaven av Forum. EDT A ERA ble

Detaljer

PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Prediction of ADHD in boys compared to girls based on data from cognitive tests and rating scales

PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Prediction of ADHD in boys compared to girls based on data from cognitive tests and rating scales PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Prediction of ADHD in boys compared to girls based on data from cognitive tests and rating scales Erik Winther Skogli 1), Martin Teicher 2), Per Normann

Detaljer

skjelett Nakkeslengskade i sen fase side 13-25 Krav til drift av privat praksis Tema på kollegabasert veiledningsseminar Se side 11

skjelett Nakkeslengskade i sen fase side 13-25 Krav til drift av privat praksis Tema på kollegabasert veiledningsseminar Se side 11 muskel skjelett Nummer 1/2010 25. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Møter, kurs og seminarer, se side 3 Sa opp direkteoppgjørsavtale med HELFO Side 10 Nakkeslengskade i sen fase side 13-25

Detaljer

Veileder i biopsibesvarelse av maligne svulster. 2. utgave DEN NORSKE PATOLOGFORENING

Veileder i biopsibesvarelse av maligne svulster. 2. utgave DEN NORSKE PATOLOGFORENING Veileder i biopsibesvarelse av maligne svulster 2. utgave DEN NORSKE PATOLOGFORENING 2012 INNHOLD Side Forord 3 Bidragsytere 4 Generell del 5 Mamma 10 Munnhule og Øre-Nese-Hals 18 Nedre luftveier/lunger

Detaljer

Det 41. årsmøtet. Radisson SAS Lillehammer Hotell 30. januar 1. februar 2014

Det 41. årsmøtet. Radisson SAS Lillehammer Hotell 30. januar 1. februar 2014 Det. årsmøtet Radisson SAS Lillehammer Hotell 0. januar. februar 0 Innhold Program torsdag 0. januar Kjære årsmøtedeltagere! Muntlige presentasjoner 5.00 5.0: Gastronet 5.0 6.0: Lever og pancreas 7.00

Detaljer

Et muskel- og skjelettregnskap

Et muskel- og skjelettregnskap MST-rapport 1/2013 Et muskel- og skjelettregnskap NG 2 0 1 0-2 0 20 TT TIÅRE T ELE KJ FE L L E S M O B IL I RI Even Lærum Søren Brage Camilla Ihlebæk Kjetil Johnsen Bård Natvig Eline Aas SKELL OG MU S

Detaljer

IS-2085. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i magesekken (ventrikkelkreft)

IS-2085. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i magesekken (ventrikkelkreft) IS-2085 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i magesekken (ventrikkelkreft) 1 Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslingslinjer

Detaljer

Gentester for brystkreft og eggstokkreft Rapport fra Kunnskapssenteret nr 5 2008 Kunnskapsoppsummering

Gentester for brystkreft og eggstokkreft Rapport fra Kunnskapssenteret nr 5 2008 Kunnskapsoppsummering Gentester for brystkreft og eggstokkreft Rapport fra Kunnskapssenteret nr 5 2008 Kunnskapsoppsummering Bakgrunn: Brystkreft og eggstokkreft er blant de hyppigste kreftformene som rammer kvinner i Norge.

Detaljer

onko Nytt Medlemsblad for Norsk Onkologisk Forening Nr2. Desember 2003 Årgang 1

onko Nytt Medlemsblad for Norsk Onkologisk Forening Nr2. Desember 2003 Årgang 1 onko Nr2. Desember 2003 Årgang 1 Nytt Medlemsblad for Norsk Onkologisk Forening Styret i Norsk Onkologisk Forening Steinar Lundgren, leder, Helse Midt-Norge Tone Nordøy, Helse Nord Marianne Guren, Helse

Detaljer

Vintermøtet 2010. side 24. Prisvinnere. Tema: Proktologi. ECCO-møtet 2010. www.legeforeningen.no/gastro

Vintermøtet 2010. side 24. Prisvinnere. Tema: Proktologi. ECCO-møtet 2010. www.legeforeningen.no/gastro Årgang 17 Informasjon fra Norsk Gastroenterologisk Forening Nr. 1 - april 2010 Vintermøtet 2010 side 24 Tema: Proktologi side 7 ECCO-møtet 2010 side 13 Prisvinnere side 26 www.legeforeningen.no/gastro

Detaljer

IS-1594. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne lymfomer

IS-1594. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne lymfomer IS-1594 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne lymfomer 1 Heftets tittel: Nasjonale handlingsprogrammet med retningslinjer for for diagnostikk

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. prostatakreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft Årsrapport 214 Årsrapport 214 Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske fagmiljøene.

Detaljer

Måling av O2 opptak WADA Barn og helse. Styrene 2008 Idrettsmedisinske priser DVD anmeldelse. NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI

Måling av O2 opptak WADA Barn og helse. Styrene 2008 Idrettsmedisinske priser DVD anmeldelse. NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NUMMER 4-2007 22. ÅRGANG Måling av O2 opptak WADA Barn og helse Styrene 2008 Idrettsmedisinske priser DVD anmeldelse 04_07_OMSLAG_ANDRE:01/05_OMSLAG_ANDRE

Detaljer