Lær å bruke Autograph av Sigbjørn Hals

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lær å bruke Autograph 3.20. av Sigbjørn Hals"

Transkript

1 Lær å bruke Autograph 3.20 av Sigbjørn Hals 1

2 Innhold: Hva er Autograph Hvor kan jeg få tak i Autograph og hva koster programmet?... 3 Hva sier brukerne om Autograph?... 3 Grunnleggende innstillinger Løsning av noen utvalgte oppgaver... 4 Oppgave 1 (Kontrolloppgave 1, kapittel 3, Sinus 2P, Cappelen.)... 5 Løsning på oppgave 1 med Autograph... 5 Oppgave 2 (Kontrolloppgave 2, kapittel 3, Sinus 2P, Cappelen.)... 7 Løsning på oppgave 2 med Autograph... 8 Oppgave 3. Binomisk fordeling Løsning av oppgave 3 med Autograph Oppgave 4. Kurvetilpassing for en sinusfunksjon Løsning på oppgave 4 med Autograph Oppgave 5. Skjæringslinje mellom to plan Løsning på oppgave 5 med Autograph Oppgave 6. Retningsdiagram og integralkurver Løsning på oppgave 6 med Autograph Oppgave 7. Volum av en omdreiingsgjenstand Løsning av oppgave 7 med Autograph

3 Hva er Autograph 3.20 Autograph 3.20 er siste versjon av det mest solgte matematikkprogrammet i England, for elever i alderen år. Programmet er utviklet av pedagogen Douglas Butler, har en lav brukerterskel og er skreddersydd for bruk i skolen. Autograph 3.20 har tre vinduer for ulike formål: - Et vindu for statistikk og sannsynlighetsregning (Nyttig i for eks. 2P og R1) - Et vindu for grafer og beregninger i 2D (For eks. retningsdiagram i R2) - Et vindu for plan, vektorer, linjer, punkt, kjeglesnitt og beregninger i 3D. (R2) Du kan se flash-filmer som viser noe av det Autograph kan gjøre på: Det blir nå arbeidet med en oversettelse av Autograph til norsk. Hvor kan jeg få tak i Autograph og hva koster programmet? Autograph 3.20 kan kjøpes fra Kontakt Torgrim Sandvoll Tlf Prisene per er: Autograph Enkeltbrukerlisens 600,- eks. mva. Autograph 50 brukerlisenser 3600,- eks. mva. Autograph Skolesite med hjemmebruk for lærere 4800,- eks. mva. Autograph Skolesite med hjemmebruk for elever og lærere 7200,- eks. mva. Du kan laste ned en 30 dagers fullt fungerende demoversjon fra Hva sier brukerne om Autograph? Sjekk disse vurderingene fra brukere av Autograph i England: 3

4 Grunnleggende innstillinger. Etter installasjonen av programmet får du spørsmål om du vil ha Standard eller Advanced level. Velg Advanced. Her er noen av de viktigste ikonene på verktøylinja: = Statistikk og sannsynlighet 5 = Grader eller radianer 2 = Grafer og beregninger i 2D 6 = Resultatboksen 3 = Grafer og beregninger i 3D 7 = Innstillinger av akser og bakgrunn 4 = Forklaring under eller til høyre 8 = Animasjon vha variabler 9 = Modus for smartboard el. lyskanon Klikk på ikonet for å få fram resultatboksen. Juster plassering og størrelse. Lås boksen ved å klikke på dette ikonet oppe i høyre hjørne av resultatboksen. Ikonet skal være slik figuren viser for å låse resultatboksen. Løsning av noen utvalgte oppgaver De fleste av disse oppgavene er hentet, med velvillig tillatelse fra forfatterne, fra det åpne nettstedet og fra Cappelen sine lærebøker i matematikk. Oppgavene passer til kompetansemål i m.a. 2P, R1 og R2. 4

5 Oppgave 1. (Kontrolloppgave 1, kapittel 3, Sinus 2P, Cappelen.) Løsning på oppgave 1 med Autograph Klikk på ikonet for statistikk og sannsynlighet. Klikk på ikonet for å sette inn grupperte data. Velg (x,f)-table og Discrete. Velg Edit og skriv inn verdiene. Klikk OK og OK. 5

6 Høyreklikk på Grouped data 1 og velg Table of statistics. Her finner du de fleste svarene på oppgave 1 i resultatboksen. a) Det er = 75 69= 6 fraværende elever. b) Typetallet leser vi rett ut av tabellen. Det er 4, fordi det er flest av karakteren 4 c) Medianen er ut fra statistikkboksen lik 3 d) Gjennomsnittskarakteren (middelverdien) er ut fra statistikkboksen lik 3 e) Vi kan ikke lage kakediagram i Autograph (det kan vi ev. lage i Excel), men vi kan lage et histogram, ved å høyreklikke på Grouped data 1, velge Histogram og innstillinger slik figuren under viser. 6

7 Oppgave 2 (Kontrolloppgave 2, kapittel 3, Sinus 2P, Cappelen.) 7

8 Løsning på oppgave 2 med Autograph Klikk på ikonet for statistikk og sannsynlighetsregning. Klikk på ikonet for å sette inn rådata: Skriv inn tala i tabellen. Klikk Sort by x og klikk OK. Høyreklikk på Raw Data 1 og velg View Statistic Box. Velg Transfer to Results Box a1) Variasjonsbredden (Range) er 56 kwh a2) Gjennomsnittsforbruket per dag (Mean x) er 82,3 kwh a3) Medianen er 80 kwh a4) Nedre kvartil er 74 kwh, øvre kvartil er 90 kwh og kvartilbredden er 16 kwh. (Semi I.Q Range er den halve bredden mellom nedre og øvre kvartil.) a5) Standardavviket (Standard Deviation) er 14,7 kwh 8

9 b) Klikk på ikonet for statistikk og sannsynlighet (eller slett det som er i statistikkvinduet du brukte i oppgave a.) Skriv inn verdiene som utgjør nedre grense for hver gruppe og avslutt med høyre grense for den siste gruppa. Skriv semikolon (;) mellom verdiene. Skriv inn frekvensene med semikolon mellom. Klikk OK Høyreklikk på Velg View Statistics Box. Om du vil, kan du klikke på Transfer to Results Box b1) Hun foretok 90 avlesninger (Total Frequency = 90) b2) Gjennomsnittet (Mean) i det klassedelte materialet er 86,2 kwh Høyreklikk på Grouped data 2 og velg Histogram. La innstillingene være som i figuren nedenfor. Klikk OK. 9

10 b 3) Se figuren over. b 4) Vi bruker gjennomsnittsverdien fra oppgave b 2) og får: 90 86,2 0,32kr = 2482,56kr 2480 kr Oppgave 3. Binomisk fordeling. (Sinus R1, oppgave 3.75) Det har nettopp vært valg og 8 % av velgerne har stemt på KrF. Vi plukker tilfeldig ut 500 velgere og lar X være antallet som stemte på KrF brant dem. a) Finn P( X = 40) b) Finn P( X 45) c) Finn P( X 35) d) Finn P(45 X 55) e) Finn P( X = k) for k = 45, 46,.,55 Løsning av oppgave 3 med Autograph Åpne programmet Autograph. Klikk på ikonet for statistikk på verktøylinja. Klikk deretter på ikonet for sannsynlighetsfordeling. 10

11 Velg binomial og klikk OK Skriv inn n = 500, p = 0,08 og klikk OK. Høyreklikk på grafen og klikk på Table of statistics. Du kan nå enkelt lese av/regne ut svarene i oppgaven. 11

12 Oppgave 4. Kurvetilpassing. (Sinus R2, oppgave 3.30) x (timer) h(x) (cm) Tabellen til venstre gir en oversikt over tidevannet i Trondheim 13. september Tabellen viser høyden h målt i centimeter over nullnivået på sjøkartene x timer etter midnatt a) Finn det sinusuttrykket som passer best ved hjelp av digitale hjelpemidler. b) Tegn grafen til funksjonen fra oppgave a. c) Klokka 17 var tidevannet 142 cm over nullnivået. Hvordan passer det med modellen fra oppgave a? d) Bruk funksjonsuttrykket til å finne ut mest mulig om tidevannet i Trondheim dette døgnet. Løsning på oppgave 4 med Autograph. Velg vinduet for plotting av grafer i 2D. Velg ikonet for å sette inn et datasett. Gå til nettstedet Merk datasettet i oppgaven og kopier disse til utklippstavla. 12

13 Marker kolonnene for x og y, merk av for å bruke øverste rad som overskrift og lim datasettet inn i tabellen. (Ctrl + v). Klikk OK. (Dersom du bare har en papir- eller pdf-utgave av oppgaven, kan du skrive dataene inn i tabellen i programmet.) Klikk på ikonet for å sette inn en likning og skriv inn y = a*sin(k(x+b))+c. Klikk OK 13

14 Klikk på ikonet for å forandre på parametrene a, b, k og c. Bruk piltastene og nedoverpil til å øke eller redusere verdien på parametrene og til å forandre parameter. Juster til du får en sinuskurve som passer noenlunde med punktene. OBS: Selv om dette tar lenger tid enn en trigonometrisk regresjon på kalkulatoren, er det mye mer lærerikt fordi elevene ser hvordan grafen forandrer seg etter som de justerer de ulike parametrene. 14

15 Punktene er merket. Klikk på grafen, høyreklikk og velg alternativet Best fit to data. Klikk på et av punktene for å velge bort alle punkt. Klikk på grafen for å velge denne, høyreklikk og velg Display information. Du kan nå lese av likningen for grafen i resultatboksen. Oppgave 5. Skjæringslinje mellom to plan. a) Finn en parameterfremstilling for skjæringslinjen mellom de to planene: α :3x+ y 2z = 5 og planet β som går gjennom punktene A: (0,0,0), B: (-2,6,4) og C: (-7,-5,8) b) Hva er avstanden fra punktet C til planet α? Løsning på oppgave 5 med Autograph a) Klikk på ikonet for plotting i 3D-vinduet. Klikk på dette ikonet for å få hvit bakgrunn. Hold nede Ctrl-tasten og bruk musehjulet til å zoome ut slik at du ser hele figuren. Vi vil nå stille inn enhetene langs aksene slik at både x, y og z går fra -10 til 10. Klikk på dette ikonet og still inn aksene slik figuren på neste side viser. 15

16 Klikk OK. Klikk på ikonet for å skrive inn en likning og skriv inn 3x+y-2z=5. Klikk OK. Klikk på ikonet for å sette inn punkt og skriv etter tur inn punktene A: (0,0,0), B: (-2,6,4) og C: (-7,-5,8) Bruk piltastene til å dreie på figuren slik at du ser alle tre punktene. Klikk på de tre punktene og høyreklikk. Velg Plane. 16

17 Klikk på et punkt for å avvelge disse. Klikk på de to planene slik at begge blir merket og høyreklikk. Velg Intersection line. Du kan nå lese av en parameterfremstilling for skjæringslinja i resultatboksen. Velger vi grader i stedet for radianer, får vi vinkelen mellom planene uttrykt i grader. 17

18 b) Vend på figuren slik at du ser punktet C: (-7,-5,8). Merk bare dette punktet og planet α. Høyreklikk og velg Closest point. Nå kan du lese av koordinatene for fotpunktet og avstanden fra C til planet i resultatboksen. Oppgave 6. Retningsdiagram og integralkurver. a) Tegn retningsdiagram for differensiallikningen: y = 3y + x 3x x 1 b) Differensiallikningen i a) har løsningen y = c e 3 9 Forklar hvordan grafen til denne løsningen forandrer seg når c forandrer verdi. 18

19 Løsning på oppgave 6 med Autograph a) Velg vinduet for å plotte en graf i 2D. Klikk på ikonet for å forandre utseendet på grafvinduet. Velg Appearance og Graph Paper. Velg ikonet for å skrive inn en likning. Skriv inn diff.-likningen og klikk OK. 19

20 Her er retningsdiagrammet. Autograph er det beste programmet for å tegne slike diagram. b) Klikk på ikonet for å skrive inn en likning, og skriv inn y=c*e^(3x)-x/3-1/9. Klikk OK. b) Velg ikonet for å forandre på parametrene og varier verdien for c. Kommenter resultatet. Vi ser som ventet at vi får ei bein linje y = -x/3 1/9 når c = 0. 20

21 Oppgave 7. Volum av en omdreiingsgjenstand. (Sinus R2, oppgave 1.91) Et flatestykke er avgrenset av x-aksen, linja x = 1, linja x = 2 og grafen til funksjonen f(x) = x 2 Finn volumet av den gjenstanden vi får når vi dreier flatestykket 360 om x-aksen. Løsning av oppgave 7 med Autograph. Klikk på vinduet for å få fram plotting av grafer i 3D. Skift til hvit bakkgrunn og zoom ut litt ved hjelp av Ctrl og musehjulet Skift til x-y Orientation: Skriv inn likningen y=x^2 og merk av for Plot as 2D-equation. Klikk OK. Skriv inn som likning x=1 og deretter x=2. Begge som 2D-equation. Klikk på ikonet for å sette inn punkt og klikk på skjæringspunktene mellom de vertikale linjene og grafen. Klikk på pila over punktikonet for å merke disse to punktene. 21

22 Pass på at bare disse to punktene er merket og høyreklikk. Velg Find Area. Velg Simpsons rule og 20 på Divisions. Klikk OK. Klikk på skilpaddeikonet for å få et langsomt plott av rotasjonen. Høyreklikk på arealet og velg Find Volume. 22

23 Velg y= 0 som Axis of rotation. Klikk OK. I resultatboksen kan vi nå lese at: 23

24 Om vi vil, kan vi skifte tilbake til x-y-z-orientation. Da ser figuren slik ut: Dette er bare noen av de mange mulighetene i dette glimrende programmet som kommer på norsk våren

Lær å bruke wxmaxima

Lær å bruke wxmaxima Bjørn Ove Thue og Sigbjørn Hals Lær å bruke wxmaxima Et godt og gratis CAS-verktøy med enkelt brukergrensesnitt. Oppdatert versjon, november 2009 Lær å bruke wxmaxima. Eksempler fra Sinus-bøkene fra Cappelen

Detaljer

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals 1 Dersom du vil ha en fullstendig oversikt over det som er nytt i versjon 3.0, kan du gå til denne nettsida: http://www.geogebra.org/static/geogebra_release_notes_prerelease.txt

Detaljer

Hvordan forandrer jeg på innstillingene langs aksene, slik at hele grafen viser? Dette kan du gjøre på seks ulike måter:

Hvordan forandrer jeg på innstillingene langs aksene, slik at hele grafen viser? Dette kan du gjøre på seks ulike måter: Spørsmål og svar om GeoGebra, versjon 3.0 bokmål. Jeg har lastet ned en installasjonsfil fra www.geogebra.org og installert programmet, men får det ikke til å fungere. Hva kan dette skyldes? Den vanligste

Detaljer

CAS. Kjetil Idås Kom igang med. Innføring med tips og oppgaver for bruk i klasserommet. til selvstudium eller kurs

CAS. Kjetil Idås Kom igang med. Innføring med tips og oppgaver for bruk i klasserommet. til selvstudium eller kurs Kjetil Idås Kom igang med CAS Innføring med tips og oppgaver for bruk i klasserommet til selvstudium eller kurs Din pedagogikk. Vår teknologi. Effektiv læring. Informasjon om boka Denne boka er skrevet

Detaljer

13.03.2013 Manual til Excel. For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS

13.03.2013 Manual til Excel. For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS 13.03.2013 Manual til Excel 2010 For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS Innholdsfortegnelse Huskeliste... 3 Lage en formel... 3 Når du får noe uønsket som f.eks. en dato i en celle... 3

Detaljer

Løsning av typeoppgaver og eksamensoppgaver med Microsoft Mathematics, WordMat og GeoGebra. Av Sigbjørn Hals

Løsning av typeoppgaver og eksamensoppgaver med Microsoft Mathematics, WordMat og GeoGebra. Av Sigbjørn Hals Løsning av typeoppgaver og eksamensoppgaver med Microsoft Mathematics, WordMat og GeoGebra Av Sigbjørn Hals 1 Innhold Innledning... 3 Typeoppgave 1... 3 Oppgaven... 3 Fremgangsmåten... 4 Løsningen... 4

Detaljer

GeoGebra. brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals

GeoGebra. brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals GeoGebra brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals Innhold Hva er GeoGebra?... 2 Hvilken nytte har elevene av å bruke GeoGebra?... 2 Hvor finner vi GeoGebra?... 2 Oppbyggingen av programmet...

Detaljer

Kom igang med +++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kom igang med +++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Kjetil Idås Kom igang med CAS +++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + ++++++++ + ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + +++++++++++++++++++ ++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Detaljer

GeoGebra 3.2. for. ungdomstrinnet

GeoGebra 3.2. for. ungdomstrinnet GeoGebra 3.2 for ungdomstrinnet av Sigbjørn Hals 1 Innhold: Hva er GeoGebra?... 3 Hvor kan jeg få tak i dette programmet?... 3 Hvordan kommer jeg i gang med å bruke programmet?... 4 Å hente og legge til

Detaljer

Grunnleggende Excel 2010. Tor Espen Kristensen torkri6@hfk.no

Grunnleggende Excel 2010. Tor Espen Kristensen torkri6@hfk.no Grunnleggende Excel 2010 Tor Espen Kristensen torkri6@hfk.no Innhold iii Innhold 1 Litt om Excel............................... 1 2 Formler i regneark............................ 1 3 Grafisk framstilling

Detaljer

Starthjelp i MINITAB R

Starthjelp i MINITAB R Starthjelp i MINITAB R Versjon 16 for Windows September 2010 Avdeling for Statistikk Matematisk Institutt Universitetet i Oslo Innhold 1 Innledning 1 2 Notasjon 2 3 Inn i og ut av Minitab 3 4 En oversikt

Detaljer

KORT INNFØRING I GEOGEBRA

KORT INNFØRING I GEOGEBRA Innhold INNLEDNING... 3 KORT INNFØRING I GEOGEBRA... 4 ØVELSE 1. TEGNE GRAFER... 9 ØVELSE 2. TEGNE GRAFER TIL RASJONALE FUNKSJONER... 11 ØVELSE 3. LIKNINGSLØSNING... 15 ØVELSE 4. TANGENTER OG MAKS OG MIN

Detaljer

www.casio.no OPPLÆRINGSHEFTE for videregående skole Tor Andersen Årgang 1-2010 Vg 1, Vg 2 og Vg 3

www.casio.no OPPLÆRINGSHEFTE for videregående skole Tor Andersen Årgang 1-2010 Vg 1, Vg 2 og Vg 3 www.casio.no for videregående skole Tor Andersen Årgang 1-010 Vg 1, Vg og Vg 3 Om dette heftet: Opplæringsheftet for Casio fra fx-9860 GII og tilsvarende modeller er skrevet for elever i videregående skole.

Detaljer

Kapittel 5. Lineære funksjoner

Kapittel 5. Lineære funksjoner Kapittel 5. Lineære funksjoner Funksjon er et av de viktigste begrepene i matematikken. Funksjoner handler om sammenhengen mellom to størrelser. I dette kapitlet repeterer vi stoffet om lineære funksjoner

Detaljer

Kvalifiseringstjenesten Tentamen matematikk GS3 22. 04. 2013

Kvalifiseringstjenesten Tentamen matematikk GS3 22. 04. 2013 Tentamen matematikk GS3 Mandag 22. april 2013 DEL 1 Excel Oppgave 1. Hans låner 90 000 kr i banken til 4 % rente pr år. Nedbetalingstiden for lånet er 6 år. a) Lag tabellen nedenfor i Excel. År % rente

Detaljer

GeoGebra Hjelp. Offisiell manual 3.2. Markus Hohenwarter og Judith Hohenwarter www.geogebra.org

GeoGebra Hjelp. Offisiell manual 3.2. Markus Hohenwarter og Judith Hohenwarter www.geogebra.org GeoGebra Hjelp Offisiell manual 3.2 Markus Hohenwarter og Judith Hohenwarter www.geogebra.org Hjelp for GeoGebra 3.2 Sist oppdatert: 20.04.2009 Forfattere: Markus Hohenwarter, markus@geogebra.org Judith

Detaljer

Det digitale verktøyet. Matematikk S2. Kristen Nastad

Det digitale verktøyet. Matematikk S2. Kristen Nastad Det digitale verktøyet og Matematikk S2 Kristen Nastad Forord Heftet er skrevet på grunnlag av versjon 1.6.4319 2008 12 09 av operativsystemet til programmet TI-nspire TM CAS Computer Software for Windows

Detaljer

Eksempler på bruk av IKT i matematikk i videregående skole

Eksempler på bruk av IKT i matematikk i videregående skole Eksempler på bruk av IKT i matematikk i videregående skole FORORD Formålet med dette heftet er å vise noen anvendelser av digitale hjelpemidler til å løse matematikk oppgaver i videregående skole. Du kan

Detaljer

Funksjoner, likningssett og regning i CAS

Funksjoner, likningssett og regning i CAS Funksjoner, likningssett og regning i CAS MKH, TUS 2014, GeoGebra 4.4 Innholdsfortegnelse Funksjoner og likningssett i GeoGebra... 2 Introduksjon til lineære funksjoner... 2 Oppgave om mobilabonnement...

Detaljer

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen QED 1 7 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 1 og 2 Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen Innhold INNLEDNING... 3 KORT INNFØRING OM REGNEARK... 4 ØVELSE 1. PRESENTASJON

Detaljer

Klarer dere disse abel-nøttene fra 2011?

Klarer dere disse abel-nøttene fra 2011? 2: Lineære funksjoner VG1-T - teoretisk retning En del av dere synes nok at innføringa i kapittel 1 er i vanskeligste laget. Trass i at vi stort sett har repetert foreløpig, ser jeg at dere merker overgangen

Detaljer

Matematikk S2. det digitale verktøyet. Kristen Nastad

Matematikk S2. det digitale verktøyet. Kristen Nastad Matematikk S2 og det digitale verktøyet Kristen Nastad Forord Heftet er skrevet på grunnlag av versjon 1.6.4295 2008 12 09 av operativsystemet til programmet TI-nspire TM CAS Operating System Software

Detaljer

Bokmål. Eksamensinformasjon. Del 2 skal leveres etter 5 timer.

Bokmål. Eksamensinformasjon. Del 2 skal leveres etter 5 timer. Eksamen 02.12.2008 MAT1003 Matematikk 2P Nynorsk/Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på del 1: Hjelpemidler på del 2: Vedlegg: Andre opplysninger: Framgangsmåte og forklaring: 5

Detaljer

Kapittel 9. Funksjoner

Kapittel 9. Funksjoner Kapittel 9. Funksjoner Funksjon er et av de viktigste begrepene i matematikken. Funksjoner handler om sammenhengen mellom to størrelser. Dette kapitlet handler blant annet om: Hva en funksjon er. Lineære

Detaljer

Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y Høsten 2014

Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y Høsten 2014 Eksamen MAT1005 Matematikk P-Y Høsten 014 Oppgave 1 (1 poeng) Regn ut og skriv svaret på standardform 0,0003 500000000 0,00,0 10,0 4 8 3,0 10 5,0 10 3,0 5,0 4 8 ( 3) 7 3 10 7,5 10 Oppgave (1 poeng) Prisen

Detaljer

GeoGebra på vgs. Versjon 3.0

GeoGebra på vgs. Versjon 3.0 GeoGebra på vgs. Versjon 3.0 Bokmål Lær å bruke et gratis program for graftegning, funksjonsanalyse og dynamisk geometri. av Sigbjørn Hals GeoGebra på vgs. Innhold: HVA ER GEOGEBRA?... 3 HVOR KAN JEG FÅ

Detaljer

MATEMATIKK MED TI-83. GrunnKurs på AF/ØK/ADstudieretning.

MATEMATIKK MED TI-83. GrunnKurs på AF/ØK/ADstudieretning. 01.05.98 TEXAS INSTRUMENTS Eystein Raude, EMC eraude@c2i.net MATEMATIKK MED TI-83 GrunnKurs på AF/ØK/ADstudieretning. Eystein Raude Texas Instruments Kjære bruker av TI-83. Matematikk er både en vitenskap

Detaljer

Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra

Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra Anne-Mari Jensen Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra Innledning I ungdomsskolen kommer funksjoner inn som et av hovedområdene i læreplanen i matematikk. Arbeidet

Detaljer

Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y Høsten 2013

Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y Høsten 2013 Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y Høsten 2013 DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 (2 poeng) I en klasse er det 20 elever. Nedenfor ser du hvor mange dager hver av elevene var borte fra skolen i løpet av et

Detaljer

GeoGebra. Kurshefte for mellom- og ungdomstrinnet. Bjørn Ove Thue

GeoGebra. Kurshefte for mellom- og ungdomstrinnet. Bjørn Ove Thue GeoGebra Kurshefte for mellom- og ungdomstrinnet Bjørn Ove Thue 1 Om GeoGebra GeoGebra er et dynamisk verktøy som forener geometri, algebra og numeriske utregninger. Programmet er gratis og kan lastes

Detaljer