Velkommen som elev og foresatt. til. Eggedal skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen som elev og foresatt. til. Eggedal skole"

Transkript

1 Velkommen som elev og foresatt til Eggedal skole Skoleåret

2 PRESENTASJON AV SKOLEN Eggedal skole er en barneskole, som ligger øverst i Sigdal kommune, med gangavstand til Eggedal sentrum. Biblioteket i Eggedal holder til i underetasjen ved skolen, og er et kombinasjonsbibliotek. Like ved skolen, ligger Eggedal barnehage og Eggedal samfunnshus med gymsal og svømmehall. I tillegg er det ballbinge, fotballbane, håndballbane, lysløyper, skitrekk, akebakke og hoppbakke i nær tilknytning til skolegården. Skoleåret ble Eggedal skole ombygd og totalrenovert innvendig, og etter påske var alle elevene flyttet tilbake. Skolen framstår nå som et moderne skolebygg, med lyse og trivelige skolelokaler, som gir mulighet for fleksible, pedagogiske løsninger trinn, 3.-4.trinn og 5.-7.trinn har egne baser, med egen garderobe, toaletter, klasserom og fellesareal / baserom trinn holder til på oransje base, 3.-4.trinn på gul base og 5.-7.trinn på blå base. SFO bruker lokalene til 1.og 2.trinn. Skoleåret har vi 103 elever ved skolen, fordelt slik: * 1.trinn: 20 elever * 2.trinn: 14 elever * 3.trinn: 11 elever * 4.trinn: 7 elever * 5.trinn: 18 elever * 6.trinn: 14 elever * 7.trinn: 19 elever Skolens personale består av rektor, 9 lærere, 4 assistenter, kontormedarbeider, 2 renholdere og vaktmester. Eggedal skole er med på kommunens satsing på Læringsmiljø. Lærere og assistenter skoleres i LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) Gjennom å bygge opp felles kompetanse og drøfte utfordringer systematisk i grupper, er målet en bedre skolehverdag for både elever og voksne, med økt sosial kompetanse og økt læringsutbytte. Høsten 2011 ble det utarbeidet et bussreglement ved skolen. Vi er alle opptatt av trafikksikkerhet, både for de som går, for de som tar drosje, eller for de som følger bussene, og vi ønsker å sette et stort fokus på dette fra første skoledag. Vel møtt til et nytt og spennende skoleår, alle sammen! Eggedal skole Gunvor Marie Flatin Lien, rektor 2

3 Telefonnummer / e-postadresse / hjemmeside til Eggedal skole: *Kontor / rektor: / *Bibliotek: Ansvarlig: Jorun Breistøl Båsen *Skolens hjemmeside Se eget skriv: Hjemmesiden skal tjene som informasjon om skolen. På internett stilles det strenge krav til opphavsrett og personvern. Eggedal skole kan ikke uten videre legge ut bilder, verken av elever eller andre, uten at samtykke er innhentet. For elever under 15 år, kreves det at foresatte gir skriftlig samtykke. Det samme gjelder også ved journalistbesøk og bilde i aviser. Det vil bli svært ressurskrevende, dersom skolen må innhente samtykke hver gang det skal legges ut, eller trykkes et nytt bilde av elevene. Eggedal skole ber derfor om et generelt samtykke, så lenge barnet er elev ved skolen. Samtidig bes det om tillatelse til at elevene, i regi av skolen, kan sitte på med privatbil. Ved eventuelle spørsmål, tar dere kontakt med rektor. 3

4 Presentasjon av SFO - tilbudet ved skolen SFO er et fritidstilbud for elever på 1. 4.trinn, og for elever med særskilte behov på trinn (Opplæringsloven 13-7) Skolefritidsordningen skal legge til rette for omsorg og trygt tilsyn, måltid, lekselesing (hvis ønskelig) og aktiviteter. Tilbudet er frivillig, og dekkes med foreldrebetaling. Kommunen har egne vedtekter for SFO-tilbudet. Disse kan lastes ned fra kommunens hjemmeside Velg Viktige dokumenter + Vedtekter SFO. Rektor er ansvarlig for SFO - tilbudet ved skolen. SFO har fast tilholdssted i oransje base, ved romma til 1. og 2. trinn. Skoleåret blir det SFO hver dag ved Eggedal skole,- det betyr: Hver dag, før skoletid: Kl Mandager, onsdager, torsdager og fredager, etter skoletid: Kl Tirsdager, etter skoletid kl Hel onsdag: Kl SFO er stengt i juli måned, i romjula og i påskeferien. I øvrig ferie og fridager, holder SFO åpent, hvis tilstrekkelig mange barn melder seg på. Disse dagene betales det ekstra for. Satser for foreldrebetaling i skolefritidsordningen (gjeldende fra ): *Inntil 5 timer pr. uke: Kr 700,- *Inntil 10 timer pr. uke: Kr 1 300,- *Inntil 15 timer pr. uke: Kr 2 000,- *Inntil 15 timer pr. uke: Kr 2 500,- Det faktureres for 10 måneder (september juni). Søskenmoderasjon på 25 %: Det barnet med lengst oppholdstid faktureres for full pris,- de øvrige barn med redusert pris. Matpenger kommer i tillegg. Det serveres varm mat på tirsdager. Skoleåret vil disse jobbe i SFO: Inger Strand Frøyse, Karin Hermansen, Lill Katrin Westby og Siri Karin Frydenberg. Alle disse jobber også som skoleassistenter. Det er viktig at foresatte gir beskjed til SFO, dersom eleven ikke kommer i SFO en dag. Ta gjerne kontakt, hvis det er saker dere som foresatte ønsker å ta opp. 4

5 5 GRATIS LEKSEHJELP ET TILBUD TIL ALLE ELEVER PÅ TRINN 1.aug 2010 fikk vi noen endringer i opplæringsloven, deriblant plikt til å tilby alle elever på trinn gratis leksehjelp. Dette gjelder også for de som har sfo-plass, og som benytter seg av leksehjelptilbudet. Deltakelse på leksehjelp skal være frivillig, men eleven skal ha rett til å delta. Påmelding til tilbudet skjer skriftlig innen Ved Eggedal skole tilbys leksehjelp tirsdager kl og torsdager kl Det er assistenter som er leksehjelpere. Formålet med leksehjelp, er å gi eleven støtte til lærings-arbeidet, opplevelse av mestring, gode rammer for selvstendig arbeid, og å medvirke til utjevning av sosiale forskjeller i opplæringa. Leksehjelpa er ikke en del av opplæringa til elevene, men skal ses i sammenheng med opplæringa, - Eleven skal få hjelp med skolearbeidet. Tilbudet blir som et supplement til det hovedansvaret dere som foresatte har, i forhold til å følge opp elevenes skolearbeid hjemme. For å få dette tilbudet til å fungere best mulig, er det helt avgjørende med et tett samarbeid mellom leksehjelp, skole og hjem. Her er det viktig med motivasjon, spesielt fra dere foresatte! Elevenes deltagelse på leksehjelp må være forpliktende, dvs at det gjøres skriftlig avtale mellom hjem og skole. Skjer det endringer i denne avtalen, er det foresattes ansvar å gi kontaktlærer beskjed. Det er viktig å presisere, at skolens ordensreglement og klasseregler også gjelder i leksehjelptida. Målet er at tilbudet skal oppleves som meningsfylt og positivt for alle. Dager trinna går på skolen TRINN ANT. MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG ELEVER FRI * * * Merk: 2., 3. og 4 trinn går onsdager fra og med uke til og med uke

6 EGGEDAL SKOLE ORGANISERING AV SKOLEDAGEN 2012 /2013 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Kl kl økt 1.økt 1.økt 1.økt 1.økt Kl kl Pause Pause Pause Pause Pause Matpause Matpause Matpause Matpause Matpause Kl kl økt 2.økt 2.økt 2.økt 2.økt Pause Pause Pause Pause Kl kl økt 3.økt 3.økt 3.økt SKOLESTART kl *Hele skoleåret: 1.trinn har fri onsdager *F.o.m uke 41/2012 t.o.m uke 16/2013: 2. 4.trinn går 5 dager Resten av skoleåret: trinn går 4 dager, fri onsdager *Hele skoleåret: trinn går 5 dager 6

7 Skoleskyss I Opplæringsloven 7-1 Skyss og innlosjering i grunnskolen heter det at Elevar i årstrinn som bur meir enn fire kilometer frå skulen, har rett til gratis skyss. For elevar i 1.årstrinn, er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg, har rett til gratis skyss, utan omsyn til veglengda. Skolen registrerer elevens skyssbehov før 1.mai. Foresatte må gi informasjon til skolen om spesielle skyssbehov, innen denne fristen. Busskort Alle som har rett på busskort, må ta med bilde (Størrelse: Passfoto) så fort som mulig, etter skolestart. Leveres kontoret via kontaktlærer. Administrasjonen ordner resten: Kortet skal stemples med skolens stempel over bildet, for at det skal være gyldig. Hvis noen mister busskortet sitt, koster det kr 50,- å få nytt fra Nettbuss. Innesko / skiftetøy på skolen Ved skolen vår bruker vi innesko. Viktig at alle har det i orden, så raskt som mulig hver høst. Husk også å ha med klær etter været. De yngste elevene vil ofte ha behov for å ha litt skiftetøy på garderobeplassen sin. Viktig: Vi oppfordrer alle til å merke klær, votter, sko, utstyr, osv. Da er det lettere å finne de som eier alt det som blir gjenglemt i løpet av et skoleår. Vi har bestillingsark for merkelapper som kan fås ved henvendelse til skolen. Melk og fruktordning *De som ønsker å bestille melk, gjør det på nettadressen *De som ønsker frukt, bestiller på nettadressen De som ikke får bestilt på nett, kan ta kontakt med skolen. 7

8 PERSONALET VED EGGEDAL SKOLE *Eggedal skole: / Navn: Stilling: Mail-adresse: Irene Bentås Lærer (permisjon) Anita Berg Renholder Eva Lærer (permisjon) Bergerud Anne Grete Renholder Bjerkmann Siri Karin Assistent Frydenberg skole/sfo Inger Strand Assistent Frøyse skole/sfo Gry Kontaktlærer Havikhagen 3.trinn Karin Assistent skole / Hermansen Sfo Kristen Kontaktlærer Kopseng 7.trinn Åse Nymoen Assistent skole Leer Gunvor Rektor Marie Flatin Lien Tom Løvlid Vaktmester May Beate Frøyse Olsen Aina Susan Plassen Veronica Hansen Røren Ane Tveiten Ann Helen Knutsen Tveiten Gunn Tveiten Lill Katrin Westby Irene Uhlen Wærsted May Britt Evju Aalien Kontaktlærer 6.trinn Lærer Kontaktlærer 1.trinn Kontaktlærer 5.trinn Kontaktlærer 2.trinn Kontaktlærer 7.trinn Assistent skole/sfo Kontaktlærer 4.trinn Kontormedarbeider 8

9 KONTAKTLÆRERE Trinn Kontaktlærer Antall elever (103) 1. Veronica Hansen Røren Ann Helen Knutsen Tveiten Gry Havikhagen Irene Uhlen Wærsted 7 5. Ane Tveiten May Beate Frøyse Olsen Gunn Tveiten / Kristen Kopseng 19 9 KONTAKTLÆRERENS OPPGAVER *Kontaktlærer har et særlig ansvar for informasjon og dialog med hjemmet til elevene på sitt trinn. *Kontaktlærer har ansvar for å gjennomføre jevnlige elevsamtaler med elevene i sin gruppe. *Kontaktlærer har ansvar for å gjennomføre minst 2 foreldrekonferanser i løpet av skoleåret. *Kontaktlærer har ansvar for at det avholdes minst 2 foreldremøter i løpet av skoleåret, i samarbeid med foreldrekontaktene på trinnet. *Kontaktlærer, i samarbeid med spesialpedagog, har ansvar for oppfølging av elever med spesielle behov på sitt trinn: Utarbeide IOP i samråd med foresatte, skrive halvårsrapport, delta på ansvarsgruppemøter og / eller andre møter. FORELDREKONFERANSEN I forskriftene til Opplæringsloven 3-2 Kontakten med heimen står det: Skolen skal halde god kontakt med foreldra eller dei føresette. Kontaktlæraren skal minst to gonger i året ha ein planlagd og strukturert samtale med foreldra eller dei føresette om korleis eleven arbeider til dagleg og gjere greie for korleis eleven står i forhold til kompetansemåla i faga. I tillegg skal kontaktlæraren samtale med foreldra eller dei føresette om utviklinga til eleven i lys av 1-2 i opplæringslova, generell del og prinsipp for opplæringa i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Samtalen skal munne ut i ei oppsummering, mellom anna med sikte på å bli einige om kva det særskilt skal leggjast vekt på i det vidare arbeidet. Når eleven har fylt 12 år, har han eller ho rett til å vere med i samtalen. I tillegg til samtale kan ein nytte skriftleg melding når skolen eller heimen finn det formålstenleg. Det skal alltid sendast skriftleg melding når foreldra eller dei føresette ikkje møter til samtale. Forarbeid til samtalen: -Elevsamtaler -Vurdering av læring og for læring i det daglige skolearbeidet. -Vurdering fra lærer som ikke deltar på samtalen. -Innkalling til samtalen i god tid med tydelige problemstillinger for samtalen.

10 SKOLENS ORDENSREGLEMENT ( Utarbeides nytt i løpet av høsten 2012 ) VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET BRA. VIS HENSYN VIS RESPEKT VIS ANSVAR Gjør det du kan for at alle på skolen skal trives. Møt presis og sørg for at du er rolig i skolebygningen. La de minste elevene sitte på bussen. for medelever og personale. Vær høflig og snakk fint til hverandre. Rett deg etter de beskjeder som blir gitt. Du må ha tillatelse fra lærer for å forlate skolens område i skoletida. for din egen skolesituasjon. Sørg for at du får gjort skolearbeidet / lekser, og at du har med deg det utstyret som er nødvendig til undervisningen. Ta ansvar for å ta vare på skolen og utstyret her, og hjelp til å holde det pent og rent, både ute og inne. Dersom du bryter skolens ordensreglement: *Ved brudd på ordensreglementet, skjer følgende: -Ved mindre alvorlige brudd, løses saken på stedet av den / de som er til stede (lærer, assistent). Kontaktlærer informeres. -Dersom saken ikke kan løses på stedet, tas den opp med kontaktlærer, som vurderer hvordan saken best løses. -Ved gjentatte brudd, informerer kontaktlærer foreldrene dine pr. brev og / eller pr. telefon. -Dersom dette ikke hjelper, blir du innkalt til et møte med rektor, evntuelt sammen med foreldrene dine eller andre impliserte. *Du kan sammen med foreldrene dine bli gjort økonomisk ansvarlig for ting du ødelegger / mister (med vilje eller uaktsomhet). Jfr. Lov om skadeerstatning 1-1 og 1-2 *Du kan bli satt til å utføre praktiske oppgaver for å ordne opp etter deg, dersom du ved et uhell har ødelagt noe. Ved erstatningsskader og skader på personer, kobles alltid administrasjonen inn. Skademelding fylles alltid ut ved personskader. *Du kan bli utvist fra skolen resten av dagen, ved spesielt grove forseelser. (Rektor varsler foreldre først, og det lages et enkeltvedtak om saken). 10

11 Handlingsplan mot mobbing Mobbing kan defineres som: gjentatt negativ eller ondsinnet atferd fra en eller flere rettet mot en elev som har vansker for å forsvare seg. Gjentatt erting på en ubehagelig og sårende måte er også mobbing (Elevundersøkelsen 2008). Aktiv mobbing: Fysiske angrep: Spark, slag, kast ødeleggelse av klær og lignende. Ofte en gruppe som går løs på en eller flere som er fysisk svakere. Verbal og nonverbale angrep: Trusler, hån, slengbemerkninger, kalling, hånlatter osv. Denne formen kan virke uskyldig på de voksne, men kan være minst like ille for offeret som fysisk angrep. Passiv mobbing: Isolering: Overse eller stenge noen ute fra kameratflokken. De voksne må være ekstra oppmerksomme, - det er ikke lett å oppdage. (fra heftet Mobbing KUF 1992) Det kan dessverre ikke utelukkes at mobbing kan skje ved skolen. Vi arbeider imidlertid aktivt for å forebygge slik adferd, og tar tak i problemet så snart det blir oppdaget. Det er av stor betydning at også foresatte følger med på hvordan elevene har det på skolen, og gir tilbakemelding hvis det oppstår problemer. I opplæringsloven 9a-3 Det psykososiale miljøet heter det: Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn. Videre står det Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. 11

12 . EGGEDAL SKOLE 1)FOREBYGGING 9 a 3 Det psykososiale miljøet, 1.avsnitt: Skolenivå: *Personalet må ha felles normer for det forebyggende og holdningsskapende arbeidet VI-følelse. Utarbeide felles regler og rutiner. Fokus på sosial kompetanse *Alle elever håndhilser hver morgen på den læreren de har i første time. Øyekontakt! *Månedens sosiale fokus fra MOT-brua: =Fellessamlinger en gang pr. måned: (= deles opp i temaer)(evt Lions Quest / Steg for steg): Hvert trinn arbeider med å konkretisere og øve seg på ferdigheten. *Rektor tilstede på foreldremøter og fellessamlinger: Tema: Fokus på skole/hjemsamarbeid, sosial kompetanse, forventninger, reglement, lav terskel for å ta kontakt, etc *Skolen legger til rette for et aktivt og utstrakt samarbeid med de andre rådsorganene *Etablere et konstruktivt, tverrfaglig samarbeid med de andre etatene i kommunen: Helsetjenesten, PPT, barnevern, politi og ungdomsleder,- Fokus: Forebyggende tiltak Inkluderende skolemiljø. *LP-arbeid (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) for assistenter, lærere og rektor *Utvidet tilsyn i friminutta. 4-5 voksne ute i nesten alle friminutt. Alle m/gul refleksvest. *Ordens- og trivselsregler (revideres høsten 2012) *Bussregler (utarbeidet høsten 2011, trådte i kraft rett før jul..) *Aktivitetsdager / Temadager / Fellessamlinger / DKS - forestillinger gjennom skoleåret *Eget juletre i skolegården /Juletrefest 1.-4.tr / Skoleball tr *Sammen lage og synliggjøre skolens mobbemanifest Klassenivå: *En felles norm blant personalet for akseptabel atferd på klassenivå, i friminuttene og ved felles samvær. *Kontaktlærer og elever utarbeider klare samværsregler. *Arbeide med klassemiljøutvikling og utvikling av sosial kompetanse: *Tilrettelegge for å få med elever som er utenfor. *Bruke MOT-brua : Fokus på ett og ett tema fra brua. Tema på fellessamlinger for hele skolen en gang i måneden, trinna har hovedansvar for samlingene etter tur. *Emner i RLE- faget / LQ-time / MOT- brua: Timeplanlegges med 30 min pr uke på alle trinn f.o.m neste skoleår, for å sikre systematisk jobbing med holdningsskapende arbeid og sosial kompetanse. *Fadderordning *Aldersblanding Elevnivå: *Gå igjennom ordens- og trivselsregler. Sendes heim til gjennomlesning og underskrift (Merk: Nye regler må utarbeides ved skolen, med klare sanksjoner..) *Trivselsundersøkelse for 1.-4.tr *Elevundersøkelsen for 5.-7.tr *Lære å respektere andres følelser, synspunkter, interesser og eiendeler. *Øke evnen til empati og ta ansvar for medelever. *Lære å forstå konsekvenser av egen atferd. *Lære å fungere i ei gruppe, være i stand til å se andres ønsker. *Kartlegging av elever *Elevsamtaler (se forklaring s.2)) *Tett oppfølging, raskt etter episoder som har skjedd. *Viktig at barna blir tatt på alvor når de tar opp ting. *Viktig at de voksne styrer i en del situasjoner(eks.hvem skal sitte i lag, plasser i gangen etc). *Positiv respons på positive handlinger! 12

13 2) AVDEKKING 9 a 3 Det psykososiale miljøet, 2.avsnitt Endringer i elevens atferd kan være tegn på mobbing: *Syk uten å være syk *Holder seg i nærheten av de voksne *Vil ikke ut i friminuttene *Er mye sammen med mindre elever *Konsentrasjonsvansker *Dårligere skoleprestasjoner *Trist og deprimert *Meldinger eller antydninger om plaging eller vantrivsel Hvordan avdekke mobbing? *Elevsamtaler!(=Hyppige, korte elevsamtaler, som hovedverktøy, - med fokus på det sosiale, og ikke bare på det faglige Snakke med alle elevene regelmessig, på tomannshånd i 3-10 minutter: Det handler om å bli sett og lyttet til. Alle elever bør snakkes med hver uke, noen oftere) *Loggbok *Foreldresamtaler (uformelle samtaler ved behov) etter ønske fra heim eller skole. *Kontaktmøter (faste, med innkalling) *Observasjoner i timer, friminutt *Spørreskjema a) til elevene i klassen b) til foresatte på klasseforeldremøter *Sosiogram *Trivselsundersøkelser *Lærer tar opp temaet mobbing: - Som et fast innslag i elevsamtaler/kontaktmøter - Som et fast innslag i foreldremøter - Jevnlig i klassen *Kollegiet tar opp mobbing: - Jevnlig på personalmøter/team-møter (minst en gang i måneden) - Ved mistanke om eventuelle mobbesituasjoner *Rektor tar opp temaet i møter med FAU og SMU Hvor: *De voksne, ansatte og foresatte, må registrere endringer av atferd hos enkeltelever og grupper av elever: I klasserommet, i korridorer, i garderober, på skolens uteområde, på skoleveien, på bussen, i fritida. 13

14 Eggedal skole skal i sin daglige virksomhet arbeide med å avdekke tilfeller av mobbing, diskriminering, vold og rasisme. ALLE ansatte ved skolen har en handlingsplikt som består av: - plikt til å gjøre undersøkelser raskt - plikt til å varsle rektor - plikt til å gripe inn *Skolen har følgende rutiner for avdekking: Oppgave Ansvar for oppfølging Elevsamtalen (se forklaring over) Utviklingssamtaler elev/foresatte, minimum 2g pr.år Kontaktlærer rapporterer funn til rektor Rektor bestemmer videre oppfølging Årlig trivselsundersøkelse 1.-4.tr Kontaktlærer Kontaktlærer Kontaktlærer Rektor / Elevundersøkelsen 5.-7.tr Kontaktlærer Årlig tema på høstens foreldremøte, i elevråd, SMU og FAU Kontaktlærer / Rektor Tilsynsordninger Alle ansatte Bruke kommunens avviksskjema ved brudd på loven Alle ansatte / rektor Ved Eggedal skole skal alle elever og foresatte oppleve å bli tatt på alvor, hvis de kommer til skolen med bekymring om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger. Skolen tar ansvar og initiativ for å stoppe slik atferd. Elever som har opplevd å bli utsatt for, eller selv har utsatt andre for krenkende ord eller handlinger, skal vite at de blir fulgt opp av skolen, etter at den krenkende atferden er avsluttet. Rektor har det overordnede ansvaret for at skolen følger opp saker som gjelder det psykososiale miljøet. Når elev, foresatte eller ansatte ved skolen har avdekket at elever blir utsatt for krenkende ord og handlinger, skal skolen sikre en saksbehandling og oppfølging i tråd med lover og forskrifter. Viser også til forvaltningsloven. Enkeltvedtak: -Muntlige eller skriftlige henvendelser fra elever og foresatte om forhold knyttet til skolemiljøet, skal besvares med et enkeltvedtak. Ved en henvendelse, skal foresatte få informasjon om sin rett til å få enkeltvedtak når de ber om tiltak. -Ved varsling fra ansatte om kunnskap om, eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord og handlinger, skal rektor etter undersøkelse avgjøre om det skal fattes et enkeltvedtak. Dersom det settes inn tiltak som er inngripende for den eleven det gjelder, må det fattes enkeltvedtak. Prinsippet for håndtering, er at problemer løses på lavest mulig nivå, men at ansatte vet når saker skal meldes videre. De ansatte vet hvem de kan henvende seg til, når problemene ikke kan løses på deres nivå. 14

15 3) HÅNDTERING - TILTAK: 9 a 3 Det psykososiale miljøet, 3.avsnitt Faser for problemløsing: Oppgave Ansvar Dokumentasjon 1 Undersøkelser og observasjon Kontaktlærer Meldeskjema settes i gang umiddelbart. / rektor 2 Samtaler med eleven som opplever seg krenket, for å skaffe informasjon og gi støtte. Skolen skal sikre at elevens egen subjektive opplevelse kommer fram Kontaktlærer / rektor Referat 3 Samtaler med foresatte til eleven som opplever seg krenket. Skolen har ansvar for å legge til rette for et godt samarbeid når det gjelder tiltak som kan/bør gjøres. 4 Samtale med eleven som krenker Er det flere som plager, snakkes det med én om gangen. Hensikten med samtalen er å gi beskjed om at slik atferd er uakseptabel, og må stoppe umiddelbart. Gjøre avtaler om oppfølging. 5 Samtale med foresatte til krenker Skolen har ansvar for å legge til rette for et godt samarbeid når det gjelder tiltak som kan/bør gjøres. 15 Rektor / kontaktlærer Rektor / kontaktlærer Rektor / kontaktlærer Referat Referat Referat 6 Rektors vurdering etter faktainnhenting Rektor Handlingsskjema 7 Hvis enkeltvedtak fattes: Rektor fatter enkeltvedtak raskest mulig om elevens rett etter 9a-1 er ivaretatt eller ikke: -Begrunnelse om retten er ivaretatt eller ikke -Nevne de faktiske forhold som vedtaket bygger på -Begrunne valg av eventuelle tiltak -Hvordan følge opp og evaluere tiltakene Konklusjonen må komme klart og tydelig fram -Klagerett sikres Rektor Enkeltvedtak 8 Avviksmelding når det er brudd på 9a-1 Rektor Avviksmelding 9 Hvis enkeltvedtak ikke fattes Eventuelle tiltak må likevel dokumenteres. (Dersom det settes inn tiltak som er inngripende for den eleven det gjelder, både krenker og krenket, må det fattes enkeltvedtak). Rektor Referat 10 Evaluering av tiltak / enkeltvedtak Når tiltakene evalueres, vurderes også behov for nye enkeltvedtak. 11 Sanksjoner Sanksjoner må være i tråd med ordensreglementet. Skolen må dokumentere bruk av sanksjoner. Skolen må vurdere om det skal fattes egne enkeltvedtak, hvis sanksjonen er inngripende. 12 Oppfølging Problemsituasjonene følges, inntil de opphører helt. Alle involverte elever skal følges opp. Det tar tid å komme over alvorlige krenkelser. Den/de som krenker, har også problemer. 13 Dersom krenkende atferd ikke opphører, skal andre eksterne parter inn i saken, for eksempel PPT, barnevern, politi eller konfliktråd. 14 Hvis det er voksne ved skolen som plager elever, kan dette bli en personalsak Rektor Referat / Evt nye Rektor / Skolesjef (v/skolebytte) Rektor / kontaktlærer Rektor Rektor enkeltvedtak Referat / enkeltvedtak Referat Referat Referat

16 Kontinuerlig, langvarig og systematisk arbeid 9a-4 (Internkontroll) Skolen skal aktivt drive eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av dette kapitlet blir oppfylte. Skoleleiinga har ansvaret for den daglege gjennomføringa av dette. Arbeidet skal gjelde det fysiske så vel som det psykososiale miljøet Med kontinuerlig menes det at det systematiske arbeidet må være en rød tråd i skolens arbeid, og ikke bare noe som gjøres når det oppstår ubehagelige situasjoner, eller ved oppstarten av et nytt skoleår. Arbeidet skal drives hele tiden, gjennom hele skoleåret. Det systematiske arbeidet skal være gjennomtenkt og planmessig. Planene og rutinene må være innarbeidet, og må følges av personalet når det jobbes med saker som vedrører det psykososiale miljøet til elevene. For å sikre at dette er et levende plandokument, må planen være kjent for alle parter i skolemiljøet. Plan: Revideres ved skolestart hver høst. Skolen har følgende rutiner: Oppgave Tidspunkt Ansvar 1 Skolens ansatte drøfter områder og skriftliggjør Ved skolestart Rektor skolens syn på: -Hva er et godt psykososialt miljø? -Hva er krenkende atferd? -Hva er terskelen for å gripe inn? -Når skal skoleledelsen varsles? 2 Skolens planer og tiltak for forebyggende og Løpende Rektor holdningsskapende arbeid gjennomsyrer skolehverdagen 3 Opplæring og informasjon til alle ansatte -Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Eggedal skole -Ordens- og trivselsreglementet Ved skolestart Rektor 4 Nye foresatte gjøres kjent med planen og ordens- og trivselsreglementet. Nye foresatte skal underskrive på at de har lest dokumentene. Første foreldremøte høst Rektor 5 Elever og foresatte informeres om planen og Hver høst Kontaktlærer ordens- og trivselsreglementet 6 Tiltak og aktiviteter vedr. skolemiljø tas opp i elevråd Løpende Elevrådskontakt 7 Gjennomgang av trivselsundersøkelsen og elevundersøkelsen tas opp i personalet, elevråd, FAU og skolemiljøutvalg Hver vår Rektor 8 Funn i elevsamtalene / utviklingssamtalen vurderes minimum to ganger i året 9 Skolen skal evaluere sitt forebyggende og holdningsskapende arbeid hvert år. Evaluering og evt. revidering foretas i personalmøte, elevråd, FAU og skolemiljøutvalg. Høst og vår / etter behov Hver vår Kontaktlærer / rektor Rektor 10 Tilsynsordningen evalueres to ganger i året Høst og vår Rektor 11 Internkontroll: Sjekkpunkter Løpende Rektor 16

17 SAMHANDLING MELLOM SKOLE OG HJEM Skolen skal støtte hjemmet i oppdragelsen av en ny generasjon og forberede de unge på oppgaver i samfunnet. De foresatte har hovedansvaret for oppdragelsen av sine egne barn, og må derfor ha medansvar i skolen. Samarbeidet mellom hjemmet og skolen er et gjensidig ansvar (Jmf. L-06, generell del.) Skolens ansvar for å oppnå et godt skole-hjem-samarbeid: Før skolestart: Info-møte mellom skole og barnehage. Sette opp faddere (5.tr.) for ny gruppe på1.tr., sammen med barnehagepersonell. Gjennomføre fadderkurs for 5.trinnselever. Invitere nye elever på 1.trinn til minst 2 besøk (faddertreff) på skolen i løpet av våren Invitere nye elever på 1.trinn til 2 førskoledager (à ca 3 t) på skolen i løpet av mai måned. Arrangere informasjonsmøte på kveldstid, for foresatte til nye 1.trinns elever (mai/juni) Alle 1.trinnselever får Velkomstbrev i sommerferien fra rektor og kontaktlærer. Etablere råd og utvalg: Sørge for at foreldrerådets arbeidsutvalg FAU, samarbeidsutvalget SU, Skolemiljøutvalget SMU og elevråd blir etablert, og legge til rette for at de kan fylle sin funksjon. Innkalle til minst 2 trinnforeldremøter i løpet av året. Faglig og sosial oppfølging av eleven: Det skal leggjast vekt på å gi god tilbakemelding og rettleiing til elevane. Det skal også leggjast til rette for at elevane kan gjere god eigenvurdering. (Fra vurderingsforskriften) Skolens personale forplikter seg til å drive opplæring og vurdering i henhold til gjeldende lover og forskrifter: -Gi realistisk informasjon om elevens faglige og metodiske kompetanse, og veilede i skolearbeidet, på en slik måte at både hjemmet og eleven veit hvilke kompetansekrav som stilles. -Gi de foresatte mulighet til å følge opp barnet gjennom årsplaner / halvårsplaner, ukeplaner / arbeidsplaner / jevnlige infoskriv, underskrift på oppgaver /vurderingsskjema. -Gjennomføre kartleggingsprøver etter oppsatt plan. -Kontaktlærer skal gjennomføre elevsamtaler med hver elev på sitt trinn. -Kontaktlærer skal ha minst 2 foreldrekonferanser hvert skoleår: Her får eleven og hjemmet informasjon om elevens faglige kompetanse, orden og oppførsel, og det settes mål for videre arbeid. -Skolen skal formidle kontakt med andre faginstanser der det er påkrevet. 17

18 -Gi opplæring i sosiale ferdigheter og problemløsningsmetoder. (MOT, Steg for steg eller Lions Quest ) -Gi realistisk informasjon om elevens sosiale kompetanse. -Samarbeide nært med foreldre, PPT og andre instanser. -Informere om skolens reglement og konsekvenser ved brudd på reglement. -Info-skriv fra kontaktlærere / rektor -Gi ut halvårsplaner / periodeplaner / ukeplaner / arbeidsplaner. -Legge til rette for tilbakemelding om skolens innhold og læringsmiljø fra brukerne. -Gjennomføre bruker-undersøkelser som et ledd i skolevurdering. Hjemmets ansvar for å oppnå et godt skole-hjem samarbeid. Innskoling: Gi skolen nødvendig informasjon om barnet. Delta på foreldremøtet på våren, før oppstart på 1.tr. Legge til rette for at barnet deltar på faddertreff og førskoledager ved skolen. Råd og utvalg: Delta i et rådsorgan (SU, SMU, FAU, foreldrekontakt) i løpet av barnets skoletid. Møte forberedt på trinnforeldremøter og til konferansetimer. Faglig oppfølging: De foresatte må motivere og legge til rette for at barna skal kunne gjøre sitt beste i skolearbeidet, og de må følge opp barnets hjemmearbeid. I begynneropplæringen må foreldrene sørge for at eleven får jevnlig lesetrening, og lese høyt for barna. Foresatte har ansvar for den faglige oppfølgingen når eleven har lenger fravær for eksempel ved reiser. Sosial oppfølging: -Være lojal, ikke negativ, i omtale av skolens arbeid/elever i barnets påhør. Uenigheter tas opp direkte med skolen. -Være med og arrangere de tiltak som er bestemt i Plan for samarbeid skole hjem: Juletrefest, juleball, 17.mai, avslutningsfest for 7.trinn. -Sørge for at eleven møter tidsnok og uthvilt til skoledagen. -Melde fra til skolen ved kontaktlærer eller rektor umiddelbart dersom dere hører om noen som blir behandlet dårlig på skolen / skoleveien. Informasjon: -Sjekke ranselpost der barnet selv ikke greier å ta ansvar for å levere slik post. -Følge med på læringsplattformen It s learning sammen med eleven. -Alle foresatte skal gi beskjed om fravær (meldingsbok) -Informere skolen om hendelser / endringer som kan ha innflytelse på barnets hverdag. -Ta kontakt med skolen dersom man kan bidra med noe i skolehverdagen 18

19 Elevenes ansvar i medvirkningen: Faglig ansvar: -Være med og sette mål for eget arbeid, sammen med lærer og foresatte. -Ta ansvar for lekser/hjemmearbeid, og at bøker og nødvendig utstyr er med på skolen. -Delta aktivt i timene, og være med og skape arbeidsro på trinnet -Ved fravær må elevene (sammen med hjemmet) avtale arbeid med kontaktlærer, slik at han / hun kan følge trinnets faglige progresjon. -Motivasjon styres ikke alltid av lystprinsippet : Elevene har medansvar for sin egen motivasjon i læringsprosessen. Sosialt ansvar: -Følge skolens reglement. -Delta aktivt i problemløsning. -Følge opp ansvarsområdene som ligger på trinnet. Vær mot andre som du vil at andre skal være mot deg! Utdrag fra eget skriv: TILPASSA OPPLÆRING VED EGGEDAL SKOLE Alle elever ved Eggedal skole har rett til tilpassa opplæring. Det vil si at opplæringa skal være tilpassa evnene og forutsetningene til den enkelte elev. (Opplæringsloven 1-2) Elevene skal møte oppgaver og utfordringer de kan strekke seg etter og vokse på, og som de makter og mestrer. Dette vil medføre rett til individuell tilpasning av: *Lærestoff *Arbeidsmengde *Vanskegrad *Organisering Dersom skolen skal lykkes i opplæringsarbeidet, blir det forventet at hjemmet følger opp eleven, og samarbeider aktivt med skolen. Det forventes blant annet at man møter til foreldremøter, foreldresamtaler / utviklingssamtaler, og at dere følger opp det daglige /ukentlige skolearbeidet til eleven. Om hjemmet er i tvil om en elev får tilstrekkelig tilpasning i forhold til sine behov, må det tas kontakt med skolen, for å avklare dette. Vi ber dere samtidig om å skrive under på at skole og foresatte har en gjensidig forpliktelse på å gi elevene en best mulig tilpassa opplæring. 19

20 Retningslinjer for elevpermisjoner ved Eggedal skole. Det er viktig at foresatte og skole samarbeider om å verne om elevenes skoletid. Elevene har rett og plikt til opplæring. Skolen ber derfor foresatte om å ta hensyn til skoleruta, hvis elever bes fri fra skolen, på grunn av ferier og reiser. I opplæringslova står følgende om slike permisjoner: Permisjon frå den pliktige opplæringa (opplæringslova) Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute. Ved Eggedal skole praktiseres 2-11 slik: *Kontaktlærer kan gi en elev fri inntil en dag og rektor inntil 10 skoledager. Lengre permisjoner skal det ikke gis i grunnskolen. Da må eleven skrives ut. *For permisjon inntil en skoledag, skrives begrunnet søknad til kontaktlærer i meldingsboka, seinest dagen før ønsket permisjon. *Ønskes lengre permisjon, skal det seinest ei uke før, sendes skriftlig, begrunnet søknad til rektor. Eget søknadsskjema skal brukes. *Hjemmet er ansvarlig for at skolearbeidet gjøres i permisjonstida, og må yte nødvendig hjelp og støtte til dette. 20

21 Orientering om faget Religion, Livssyn og Etikk (RLE) i grunnskolen. RLE - faget erstatter det tidligere KRL - faget (Kristendom, religion og livssyn). Læreplanen i RLE ble justert for å være i tråd med endringene i opplæringsloven, og for å imøtekomme dommen fra den europeiske menneskerettskonvensjonen. Den nye læreplanen skal være med på å sikre at RLE skal være et fag som normalt samler alle elevene, og som fremmer respekt, dialog og toleranse. Læreplanen skal sikre at menneskerettighetene blir tatt vare på i undervisninga. Det er ikke anledning til å forskyve kompetansemål fra til årstrinn: Dette for at også de yngste elevene skal sikres prinsippet om objektiv og pluralistisk undervisning. Etter skriftlig melding, skal elever få fritak fra undervisning, som for eksempel ut fra deres religion, kan oppleves som støtende eller krenkende. Da må skolen legge til rette for tilpasset opplæring innenfor læreplanen. Foresatte skal bare gi melding om fritak, og meldinga skal ikke grunngis. Reglene om fritak i RLE-faget, skal gis foresatte årlig. Ved planlegging av skolegudstjeneste, får dere foresatte et skriv fra skolen, der dere innen en gitt frist kan gi melding til skolen, dersom dere vil ha et alternativt opplegg for barna deres. Vennligst ta kontakt med skolen, dersom dere trenger mer informasjon. 21

22 SKOLENS SAMARBEIDSORGANER FORELDREKONTAKTER Trinn Foreldrekontakt Trinnet har ansvar for: 1.trinn Tonje Kaugerud Leif Magne Rossetvik 2.trinn Irene Bentås Hege Kjernaas 3.trinn Inger Sandanbråten Nils Aasand 4.trinn Tone Beate Benth Frode Haugen Juletrefest for trinn og 5-åringer 5.trinn Helena Hollerud Skoleball for 5. 7.trinn Sølvi V. Aasand 6.trinn Frode Jørgensen Avslutningsfest for 7.trinn Hege Christina Skredsvig 7.trinn Aase Camilla Medalen Ann Kristin Nilssen 17.mai Foreldrekontaktenes rolle er å samarbeide med kontaktlærer, for å sikre et godt faglig og sosialt miljø i klassen. Foreldrerådet Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Det er vanlig at det holdes minst ett møte i foreldrerådet hvert år. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg eller styre (FAU). Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) FAU er Foreldrerådets ArbeidsUtvalg foreldrenes talerør overfor skolen. På mindre skoler kan alle foreldrekontaktene utgjøre FAU. FAU skal arbeide aktivt for elevenes og foresattes interesser i skolen: * FAU bør jobbe for et trygt og sikkert læringsmiljø. Trivsel er viktig i barns læring. * FAU kan involvere seg i vurdering i skolen * FAU kan jobbe for et mobbefritt skolemiljø * FAU kan jobbe for å bedre sosiale tiltak for elevene * FAU kan holde kurs for foreldrekontakter * FAU kan holde samlinger for foreldre og lærere * FAU kan være en informasjonskanal ut til alle foresatte * FAU bør samarbeide med både elevråd, skolens ledelse og ansatte. * FAU kan også ha kontakt med lag, organisasjoner og næringsliv i nærmiljøet * FAU skal representere alle foreldre ved skolen, og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt. *Hvert trinn har en FAU-representant. De velges vanligvis for 2 år av gangen. FAU konstituerer seg selv 22

23 FAU Navn: Verv: 1.trinn Leif Rossetvik Nestleder 2.trinn Ole Morten Rugland Styremedlem 3.trinn Gro Anita Havikhagen Leder 4.trinn Frode Haugen Styremedlem 5.trinn Sølvi Aasand Sekretær 6.trinn Mariann Øen Kasserer 7.trinn Tone Besserud Styremedlem KFAU = Kommunalt foreldreutvalg: Gro Anita Havikhagen og Ole Morten Rugland Samarbeidsutvalget (SU): Samarbeidsutvalget et rådgivende og samordnende organ for skolen. Som eksempler på saker som SU kan uttale seg om, nevnes følgende: Forslag til budsjett Virksomhets- og utviklingsplaner for skolen Plan for hjem-skolesamarbeid Skolevurdering Planer for ombygging og vedlikehold av skoleanleggene Skolens informasjonsvirksomhet Prinsipper for valg av bøker til skolebiblioteket Fritidsaktiviteter Skoleskyss Trafikkforholdene og hvordan skoleveien kan sikres Ordensreglementet Skolemiljøutvalg (SMU) I skolemiljøutvalget skal elevene, foreldrerådet, de ansatte, skoleledelsen og kommunen være representert. Representantene fra elevene og foreldrene skal til sammen danne flertall i SMU. Hensikten med SkoleMiljøUtvalget er å sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø. SMU skal være et rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette. Ved Eggedal skole er SU = SMU SMU SU : Navn: 2 repr for elevene: 2 repr for elevene: Guro Strandbråten Tuva Øen Tandberg 3 repr for FAU 2 repr fra FAU: Leif Magne Rossetvik (leder) Gro Anita Havikhagen(nestleder) Frode Haugen (medlem) 1 repr for lærerne: 1 repr for lærerne: Kristen Kopseng / May Beate Frøyse Olsen 1 repr for andre ansatte: 1 repr for andre ansatte: Tom Løvlid - vaktmester 1 repr for kommunen - 1 repr for kommunen - Jan Stian Jellum politisk valgt: politisk valgt: Rektor Rektor Gunvor M. Flatin Lien 23

24 SKOLENS SAMARBEIDSINSTANSER *Kulturskoletilbudet Sigdal kommune har egen Kulturskole, med tilbud innen musikk, drama og formingsaktiviteter. Egen folder om tilbudet blir levert ut i starten av skoleåret. Informasjon finnes på kommunens hjemmeside, eller kontakt Sigdal kommune tlf *Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) PP-tjenesten har kontorer i Vikersund gård ved rådhuset i Modum. PP-tjenesten er en lovpålagt kommunal tjeneste, som arbeider med barn og unges utvikling, trivsel og tilpasning i forhold til hjem, barnehage og skole. De er også sakkyndig instans for vurdering av rett til spesialundervisning etter Opplæringslovens 5.1 og 5.7. Det er etablert et interkommunalt samarbeid mellom Modum, Sigdal og Krødsherad på disse områdene. Modum kommune har ikke lenger en egen logopedtjeneste, men det er ansatt logopeder i den interkommunale PP-tjenesten. Tlf til PPT - kontoret: e-post: *Tannhelsetjenesten Barn og unge mellom 3 og 18 år innkalles til tannhelsekontroll hos tannlege eller tannpleier ca hver 20. måned, eller oftere ved behov. Tjenesten er gratis, med unntak av eventuell tannregulering. Tlf *Helsesøster Helsesøster gir tilbud om helsekontroller, vaksinasjoner, skolebesøk, undervisning etter ønske og behov, veiledning og rådgivning til lærere og foresatte, samtaler med enkeltelever og i grupper. Henvisning til andre instanser ved behov. Kontaktperson er ledende helsesøster Gunhild Aaby Albjerk Direkteinnvalg helsesøster /38, jordmor Tlf til sentralbordet Sigdal kommune. Sentralbordet opplyser om trefftider, hvis det ikke er folk tilstede på helsestasjonen. Eggedal helsestasjon tlf Det er best å avtale tid via Sigdal helsestasjon. *Barnevernet Barneverntjenesten skal følge nøye med i de forhold barn lever under, og har ansvar for å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer. De har spesielt ansvar for å søke avdekket omsorgssvikt, adferds-, sosiale og emosjonelle problemer så tidlig, at varige problemer kan unngås, og sette inn tiltak i forhold til dette. Skolen har plikt til å gi barneverntjenesten bekymringsmeldinger om barn som lider under omsorgssvikt eller overgrep. Når barnevernet får inn en melding, blir denne grundig vurdert, for å se om det er grunnlag for å undersøke saken nærmere. Dersom de mener at meldingen må undersøke, blir foresatte kontaktet. Bekymringsmeldinger til barneverntjenesten skal være gjennomgått i løpet av en uke. Barnevernet er en del av sosialtjenesten i kommunen. Kontoret har tlf

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING KROER SKOLE OG SFO 2011 INNLEDNING Evnen til å knytte og opprettholde sosiale relasjoner er noen av de mest sentrale ferdighetene i menneskers liv.

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12. Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.april 2012 Gjeldende fra 01.08.2012 Innhold: Kap. 1 Formål... 3 Kap. 2 Innledning...

Detaljer

OTTESTAD UNGDOMSKOLE

OTTESTAD UNGDOMSKOLE 1 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune 2013-2020 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune OTTESTAD UNGDOMSKOLE 2013-2020

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole NORDKISA SKOLE 2013/2014 Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole utarbeidet august 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE REKTOR HAR ORDET... 2 KONTAKTINFORMASJON... 3 Skolens ledelse og

Detaljer

Austmarka barne- og ungdomsskole

Austmarka barne- og ungdomsskole Austmarka barne- og ungdomsskole Telefon: 62 82 38 50 - Telefax: 62 82 38 70 E-post: Austmarka.skole@kongsvinger.kommune.no Hjemmeside: www.kongsvinger.kommune.no/enheter/austmarka-bu-skole/ Skoleåret

Detaljer

Sosial læreplan for Solvang skole og SFO

Sosial læreplan for Solvang skole og SFO Sosial læreplan for Solvang skole og SFO 2014/15 Innledning I Stortingsmelding 31 (2007 2008), Kvalitet i skolen er et av målene for kvalitet i grunnopplæringen at: Alle elever og lærlinger skal inkluderes

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE. Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for. krenkende atferd.

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE. Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for. krenkende atferd. SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for krenkende atferd. Forord Arbeidet med å lage sosial handlingsplan for Frosta skole

Detaljer

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er i gang. Vi er i år 238 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen.

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er i gang. Vi er i år 238 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen. 2014-2015 2 Til elever, foresatte og tilsatte ved Hov ungdomsskole. Informasjonshefte for skoleåret 2014/2015 Et nytt skoleår med nye og gamle elever er i gang. Vi er i år 238 elever fordelt på 8., 9.

Detaljer

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN Skal sikre at elevene får et godt psykososialt læringsmiljø på skolene. 1. FORMÅL 2. INNLEDNING 3. OPPLÆRINGSLOVEN 9a 4. DEFINISJONER 5. FOREBYGGING 6. AVDEKKING 7. HÅNDTERING

Detaljer

SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SOLBERG SKOLE 2014-2015 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolen

Detaljer

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no Rådgiver

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 2 Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 3 av 43 KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4

INNHOLDSFORTEGNELSE. NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4 INNHOLDSFORTEGNELSE NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4 ARBEIDSGRUNNLAG Kvalitetskriterier for grunnskolen i Asker..5 Visjonen for Bondi skole.5 OPPLYSNINGER OM SKOLEÅRET 2013-14

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

MILJØ- OG TRIVSELSPLAN

MILJØ- OG TRIVSELSPLAN MILJØ- OG TRIVSELSPLAN Sosial kompetanse Arbeidsmåter som fremmer et positivt skolemiljø Handlingsplan mot mobbing Samarbeid hjem skole *********** VISJON: Ved Kirkefjerdingen skole skal alle oppleve å

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING DALE BARNESKOLE Forord av rektor Vi ved Dale barneskole ønsker gjennom en lokal handlingsplan å sette nulltoleranse i forhold til mobbing på dagsordenen. Handlingsplanen er bygget

Detaljer

VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A.

VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A. VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A. Hoveddokumentet 1.utgave, 2013 Side 1 av 32 INNHOLD Side 1. INNLEDNING 5 2. MÅL

Detaljer

Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing

Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing Innhold Revidert 29.06.2015 Mål:... 1 Utdrag fra opplæringsloven kapittel 9 og veilederen til denne... 1 Det psykososiale miljøet med utgangspunkt i 9 a-3...

Detaljer

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet finner dere oversikt over aktiviteter, klasselister, ansatte og foresatte som sitter i råd og utvalg, skoleruta og mye annet. Håper dette hefte vil

Detaljer

TRIVSELSPLAN OG TILTAK MOT MOBBING 2014/15

TRIVSELSPLAN OG TILTAK MOT MOBBING 2014/15 TRIVSELSPLAN OG TILTAK MOT MOBBING 2014/15 1 INNHOLD 1.0 Innledning 3 1.1 Definisjoner..3 2.0 Trivselstiltak ved Heddal ungdomsskole..4 2.1 Arbeid i skolens formelle organer..5 2.2 Forebyggende arbeid

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta Plan for et godt skolemiljø www.dig3.no/aretta INNHOLD 1. Mål og definisjoner... 3 Mål for skolemiljø i Lillehammerskolen... 3 Definisjon... 3 2. Lovhenvisning... 4 3. Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

Rektor er til vanlig å treffe hver dag mellom kl. 8.00-15.30. Kontorsekretær er på skolen fast hver onsdag og fredag og annenhver torsdag.

Rektor er til vanlig å treffe hver dag mellom kl. 8.00-15.30. Kontorsekretær er på skolen fast hver onsdag og fredag og annenhver torsdag. 1 Kjære foreldre Vi håper dere som foreldre vil ha nytte av dette informasjonsheftet. Målet med dette heftet er å samle en del opplysninger som ellers kommer heim på løse ark. Vi håper dette kan være et

Detaljer