S L A L Å M UTVIKLINGSTRAPP FOR DRAMMEN SLALÅMKLUBB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S L A L Å M UTVIKLINGSTRAPP FOR DRAMMEN SLALÅMKLUBB"

Transkript

1 DR AMMEN D SL Å S L A L Å M LAM K LUBB UTVIKLINGSTRAPP FOR DRAMMEN SLALÅMKLUBB

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 Hvorfor bør en benytte utviklingstrapper i arbeid med unge utøvere?... 4 Hvordan skal en utviklingstrapp utformes? Hovedelementer i utviklingstrappen... 4 Rammebetingelser... 4 Miljøprofiler / miljøkjennetegn... 4 Tekniske utviklingsprofiler og tekniske standarder... 4 Fysiske utviklingsprofiler og fysiske standarder... 4 Generelle prestasjonsbestemmende elementer (ernæring, restitusjon, livsstil, hygiene) Treningsetappene... 5 Testsystemer og systemer for utviklingskontroll... 5 Rollekjennetegn for trenere på de ulike treningsetapper Trinn 1: < 10 år... 5 Rammebetingelser:... 5 Miljøkjennetegn:... 5 Tekniske utviklingsprofiler og tekniske standarder:... 6 Bør beherske på ski etter trinn 1:... 6 Fysiske utviklingsprofiler og fysiske standarder... 7 Ferdigheter å lære i trinn 1:... 7 Generelle prestasjonsbestemmende elementer:... 8 Treningsetappene:... 8 Testsystemer og systemer for utviklingskontroll:... 8 Rollekjennetegn for trenere på trinn en: Trinn 2: år, «Lær å trene»... 9 Rammebetingelser:... 9 Miljøkjennetegn: Tekniske utviklingsprofiler og tekniske standarder Fysiske utviklingsprofiler og fysiske standarder: Ferdigheter å lære i trinn 2: Generelle prestasjonsbestemmende elementer: Treningsetappene: Testsystemer og systemer for utviklingskontroll: Rollekjennetegn for trenere på de ulike trinn:... 16

3 6. Trinn 3: år, «Trene for å trene»...17 Rammebetingelser: Miljøkjennetegn: Tekniske utviklingsprofiler og tekniske standarder: Fysiske utviklingsprofiler og fysiske standarder: Ferdigheter å lære i trinn 3: Generelle prestasjonsbestemmende elementer: Treningsetappene: Testsystemer og systemer for utviklingskontroll: Rollekjennetegn for trenere på de ulike trinn:

4 Innledning En utviklingstrapp er ment som et verktøy for sportskomite, trenere, foreldre og utøvere. Utviklingstrappen vil være et styringsverktøy for følgende: - Aktivitetsmengde for ulike alderstrinn - Innholdsbeskrivelse av treningen på alle grupper - Lærings- og utviklingsmål for utøverne Olympiatoppen benytter følgende beskrivelse/definisjon på en utviklingstrapp: En utviklingstrapp er et redskap som beskriver et hensiktsmessig, langsiktig utviklingsforløp fra første treningsår til toppidrettsnivå. Hvorfor bør en benytte utviklingstrapper i arbeid med unge utøvere? Utviklingstrappene skal sikre at unge utøvere får utfordringer og kunnskap som trinn for trinn fører til utvikling av toppidrettslig prestasjonsnivå Trening i samsvar med prinsipper og metoder i særidrettens utviklingstrapp øker mulighetene for at flere unge utøvere får oppleve en idrettshverdag preget av utviklingsfokus og økende grad av mestring Hvordan skal en utviklingstrapp utformes? Utviklingstrapper har tverridrettslig gyldighet, men innholdet i utviklingstrappene må være spesifikt for den enkelte idrett Innholdet i utviklingstrappene må bygge på nøyaktig kunnskap om og analyser av hva som kreves for å nå internasjonalt toppnivå innen den enkelte idrett Utviklingstrappene må beskrive helheten i treningsprosessen på de ulike etapper en langsiktig prestasjonsutvikling og sikre at de unge i sin idrett møter miljøer som søker å utvikle hele utøveren 1. Hovedelementer i utviklingstrappen Rammebetingelser Beskriver ytre rammer som kan bidra til å skape hensiktsmessig utvikling over tid. Dette omfatter treningsarenaer, anlegg, utstyr, utdanningsmuligheter, boligforhold, tilgang på trenere og treningsmiljø. Miljøprofiler / miljøkjennetegn Beskriver hovedtrekk som skal særprege treningsmiljøene unge utøvere møter på ulike trinn i ei utviklingstrapp - for eksempel utviklings- og mestringsfokus framfor resultatfokus. Tekniske utviklingsprofiler og tekniske standarder Beskriver motoriske elementer og ferdigheter unge utøvere må utvikle og mestre på ulike nivåer. Fysiske utviklingsprofiler og fysiske standarder Beskriver fysiske kvaliteter unge utøvere må utvikle og mestre på ulike nivåer. Generelle prestasjonsbestemmende elementer (ernæring, restitusjon, livsstil, hygiene) Beskriver livsstilelementer unge utøvere må utvikle og mestre på ulike nivåer. 4

5 2. Treningsetappene Beskriver den treningsprogresjonen som skal skape grunnlag for utvikling av hensiktsmessig motorisk, fysisk og mental mestringsutvikling på ulike nivåer. Testsystemer og systemer for utviklingskontroll Beskriver tester som benyttes for å måle utvikling av mestring på ulike nivåer. Rollekjennetegn for trenere på de ulike treningsetapper Beskriver hovedkjennetegn for trenere til unge utøvere på ulike trinn i utviklingstrappene. Vi deler utviklingstrappen i 5 trinn, hvor hvert trinn betegner et nytt nivå. Trinnene bestemmes av alder. Men på en måte er det ferdigheten som også er med på å bestemme hvilket trinn man er på. Vi velger derfor å beskrive en utviklingstrapp som er aldersbestemt. En nybegynner på 12 år vil derfor mest sannsynlig ha mangler i ferdighet i forhold til de som startet som 7 åringer. Trinn 1: < 10 år Lek og moro, grunnleggende bevegelseserfaring, begynne å konkurrere Trinn 2: år Lære å trene Trinn 3: år Trene for å trene Trinn 4: år, Trene for å konkurrere Trinn 5: 20 år+ Trene for å vinne. Denne utviklingstrappen tar for seg trinn Trinn 1: < 10 år Dietrich Martin (1980) har utarbeidet en modell der en flerårig oppbygging av barne- og ungdomstreningen er inndelt i tre etapper. Han sier følgende om første treningsmål: «allsidig psykomotorisk grunnskolering» Delmål 1: Lekbetont og allsidig bevegelsesopplæring og samling av bevegelseserfaring fra ulike idretter Delmål 2: Begynne å lære idrettsteknikker i grovkoordinert form Rammebetingelser: Bosted: Skole: Trener: Sommertrening: Spesifikk skitrening Hjemme med foreldre Barnehage/grunnskole Klubbtrenere Sommerski i Norge, barmark utendørs eller inne. Lokale skianlegg Andre idretter: Svært gunstig å drive andre idretter ved siden av, det bør oppfordres til at utøver i trinn 1, driver med minst 2 idretter i tillegg til alpint. En kombinasjon av allsidig generell bevegelseserfaring og læring av grovkoordinerte tekniske grunnformer fra mange ulike idretter vil normalt gi et godt grunnlag for utvikling i en eller noen få spesialidretter senere. Miljøkjennetegn: Det er viktig i trinn 1 at utøverne opplever glede, mestring og sosial tilhørighet for å kunne utvikle seg motorisk og sosialt. Både forskning og erfaring gir holdepunkter for å hevde at allsidighet bør være et viktig krav til innholdet i barneidretten. Et variert og allsidig tilbud av aktiviteter som imøtekommer barnas fysiske og psykiske behov og deres behov for lek, samvær, mestring og spenning, vil normalt virke positivt på utviklingen både med hensyn til 5

6 helse, trivsel og idrettslige prestasjoner. Fokuset på treninger må være rettet mot mestring, utvikling av ferdigheter og ikke mot prestasjoner. Barn i trinn 1 trenger (fra Skiforbundets utviklingstrapp): - Varierte bevegelsesutfordringer for å utvikle grunnleggende motorikk, koordinasjon, balanse og evne til å skape bevegelsesløsninger - Varierte fysiske utfordringer for å utvikle grunnleggende utholdenhet, kraft, hurtighet og bevegelighet - Stabile og varige sosiale relasjoner for å utvikle vennskap, samhold og samarbeidsevne-sosial kompetanse - Idrettsfaglig veiledning, grenser og krav i forhold til alder og utviklingsnivå - Idealer, gode og nære rollemodeller Som en oppsummering av krav til miljøet ser vi at miljøet er av stor betydning for hvordan barna utvikles. Tekniske utviklingsprofiler og tekniske standarder: Krav eller mål om skiteknisk utvikling og mål for hva utøverne bør mestre i løpet av trinn 1 samsvarer med dokumentet Plan for skitrening DSK. Her finnes en grundig beskrivelse av hva målene er og hvordan treningen bør organiseres for å skape allsidig og optimal utvikling. Mål for skitreningen for trinn 1 utøvere: 1. Balanse frem/bak (midtbelastet ski) 2. Balanse over ytre ski 3. Lære seg å bruke knærne Dette innebærer at all skitrening på trinn 1 skal være rettet mot utvikling av en av disse tre målene. Mål 1 balanse frem/bak er det mest grunnleggende utviklingsmålet og danner grunnlaget for resten av den tekniske utviklingen. Trening av teknikk: Når man snakker om teknikk er det viktig å skille mellom egenskaper og ferdigheter. Egenskaper er grunnleggende for ferdigheter, under begrepet egenskaper finner vi bla koordinasjon, behendighet, smidighet. Treningen på trinn 1 bør i størst mulig grad være rettet mot utviklingen av egenskaper som gir et godt grunnlag for videre utvikling av ferdigheter. Aktivitetsprinsippet (høyt aktivitetsnivå) og situasjonsstyrt læring (ikke instruksjon) er å anbefale for trinn 1 utøvere. Variasjon i terreng og oppgaver gir god utvikling av egenskaper. Bør beherske på ski etter trinn 1: Ferdighet Ytre/ytre, korte og lange svinger En ski kjøring Beherske hopp varianter Kanting ved hjelp av kneet Armene frem Forskjellige modeller, korte svinger, hesjer, lange svinger, rytmeskift, hinderløyper, skogkjøring Piruetter, baby step Tekniske element som utvikles, egenskaper Balanse sideveis og frem/bak Balanse Balanse, «tøffhet» Støtte fra underlaget vha knærne Balanse, posisjon Balanse, behendighet Behendighet Øvelser å bruke: Se vedlegg 1 «Øvelser som kan brukes til å lære de tekniske elementene» fra Kompendium Alpint, Hovden Skigymnas. 6

7 Fysiske utviklingsprofiler og fysiske standarder Utvikling av motorikk står sentralt for fysiske utvikling trinn 1. Med motorisk ferdighet menes bevegelsesferdighet og vises i måten man løser gitte bevegelsesoppgaver på. Motoriske ferdigheter er et resultat av utviklingsnivået og samspiller mellom fysiske, psykiske og koordinative egenskaper. Målet for den fysiske treningen for trinn 1 utøvere bør derfor være å utvikle motoriske ferdigheter og motoriske egenskaper (koordinasjon) best mulig. Med gode motoriske ferdigheter og egenskaper vil grunnlaget for teknikk-utvikling og videre utvikling av motorikk, samt andre fysiske kvaliteter (styrke, hurtighet, utholdenhet) være optimalt. Motorisk læring dreier seg om tilegning av motoriske egenskaper og ferdigheter. I denne sammenheng snakker vi om å lære nye bevegelser/teknikker for deretter å bedre kvaliteten på bevegelsene. I 6-8 års alderen har barna utviklet seg slik at motoriske styringen, balansen og koordinasjonen er blitt bedre. Kombinasjonen av et nesten fullt utviklet nervesystem i 6-8 årsalderen og en liten og lett kropp gir gode forutsetninger for innlæring av vanskelige bevegelsesmønstre som, stift, hjul, salto, hoppe høyde, stupe, hoppe på ski osv. En bred, omfattende og variasjonsrik bevegelseserfaring i denne perioden vil være viktig for videre utvikling og læring av spesialteknikker. Perioden 5-8 år kalles gjerne «motorisk gullalder», men dette forutsetter en allsidig og fyldig stimulering. Mangelfull stimulering i denne perioden er vanskelig å rette opp senere i utviklingen. Utviklingstrekk: I trinn 1 kan vi si at følgende egenskaper utvikles og kan påvirkes i særlig grad: - Reaksjonsevne, fra 7-10 år - Rytmefølelse, fra 7-11 år - Balanseevne, fra 6-11 år - Romorienteringsevne, fra 8 år - Hurtighet, fra 7 år - Bevegelighet, fra 7 år Disse utviklingstrekkene bør gi forutsetninger for innhold i treningene for utøvere i trinn 1. Ferdigheter å lære i trinn 1: Innholdet i treningen bør bla ta sikte på spesielt å utvikle de koordinative egenskapene, disse læres først og fremst gjennom læring av ferdigheter. Øvelsesutvalget bør spenne over bredest mulig spekter av bevegelsesmomenter som : - Balanse - Rytme - Reaksjon - Romorientering - Bevegelsesflyt - Smidighet - Tilpasset kraftinnsats - Muskulær spenningsutvikling - Bevegelsesendringer - Øye-hånd koordinasjon - Opplæringen bør foregå på ulike arenaer som sal, bane, skog, snø, is osv Ferdigheter som bør læres i trinn 1: - Rulle fremover, inntil 5 etterhverandre i serie - Bakover rulle - Slå hjul begge veier, en og en og i serie 7

8 - Stå på hodet - Stå på hendene - Rytmiske hink i serie, begge ben, fremover og bakover (minst 5 i serie) - Rytmiske hopp fremover, bakover og sideveis med samlede ben (minst 5 i serie) - Balansere på bom - Kaste, fange liten ball med begge hender - Balansere på bom, kaste og fange liten ball - Piruetter, 180 graders vendinger med balanserte landinger på 2 ben - Balansere slak line - Beherske basis alpin bevegelser på rollerblades (svinge balansert i utforkjøring). Generelle prestasjonsbestemmende elementer: Ikke relevant i trinn 1 Treningsetappene: Utøvere i trinn 1 bør være i generell aktivitet flere timer pr dag. Selvfølgelig ikke i form av organisert trening men i form av uorganisert lek og egenmotivert aktivitet. Når det gjelder treningsmengden i trinn 1 bør det være organisert trening 1-2 ganger pr uke. 1 barmarktrening og min 1-2 skiøkter pr uke. Dersom det er 1 organisert ski økt i uken, bør de også være på ski med familie og venner i vinterhalvåret. Utøvere i trinn 1 oppfordres på sterkeste å delta i flere idretter, spesielt anbefalte idretter er: turn, friidrett, terrengsykling, kampsport (karate, tae kwondo el). Men all allsidig aktivitet er bra for motorisk utvikling. Treningsplanlegging/periodeplaner for trinn 1 utøvere: Barmarktrening: trinn April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars 1 Stor mengde, lav intensitet, mye variasjon Ingen spesiell fokus på barmark, men variert aktivitet Skitrening: trinn April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars 1 Ingen skikjøring Grunnleggende skiferdighet, stor mengde og variasjon Testsystemer og systemer for utviklingskontroll: Ikke relevant i trinn 1 Rollekjennetegn for trenere på trinn en: Det er særdeles viktig at treneren har det gøy på trening sammen med utøverne. Treneren må: - Ha kunnskap om sine «kunder» - Må kjenne særtrekk ved barneidrett 8

9 - Må kjenne grunnleggende kriterier for valg av aktiviteter og organisering av idrett for barn Barn trenger: - varierte bevegelsesutfordringer for å utvikle grunnleggende motorikk, koordinasjon, balanse og evne til å skape bevegelsesløsninger - varierte fysiske utfordringer for å utvikle grunnleggende utholdenhet, kraft, hurtighet og bevegelighet. - stabile og varige sosiale relasjoner for å utvikle vennskap, samhold og samarbeidsevne - sosial kompetanse. - Idrettsfaglig veiledning, grenser og krav i forhold til alder og utviklingsnivå - idealer, gode og nære rollemodeller Sentrale kvaliteter hos trenere i den helhetlige barneidrettsmodell : - kunnskaper om barns grunnleggende behov, vekst, utvikling og modning og evne til å anvende slike kunnskaper i praktisk trenervirksomhet - kunnskaper om samfunnsforhold som er med på å prege barns oppvekstvilkår - han/ hun legger vekt på å være tilrettelegger og aktivitetsleder - skaper tilgang til ulike aktivitetsarenaer - legger vekt på å skape varige jamnaldringsgrupper - kan skape grunnlag for at barn kan oppleve mestring i ulike aktiviteter/ sammenhenger - har gode kunnskaper om generelle fysiske og mentalt utviklende aktiviteter - legge vekt på par- og gruppeaktiviteter - har kunnskaper om utvikling av grunnleggende spesialferdigheter, kjenner til og kan anvende viktige øvelser som stimulerer til og forsterker innslag av fri leik- - sørger for mulighet til nærhet til gode rollemodeller - er bevisst på sin egen betydning som rollemodell 4. Trinn 2: år, «Lær å trene» En modell for progresjon i treningsmål utarbeidet av Dietrich Martin i 1980, sier dette om trinn 2: «Begynnende spesialisering i idretten»: Delmål 1: Lære spesialidretettens teknikker Delmål 2: Utvide bevegelseslæringen ved nærliggende idretter og flerkamp trening (variasjon). Delmål 3: Anvende spesielle øvingsformer til utvikling av egenskaper som utvikler teknikkgrunnlaget. Delmål 4: Begynne konkurransevirksomhet. Som vi kan se av modellen er konkurransemomentet tonet noe ned i forhold til hva vi er vant til i alpint i dag. «Begynne konkurransevirksomhet» er et delmål i trinn 2 i følge denne modellen, mens det for mange unge alpinister i dag er konkurranse det altoverskyggende målet i denne perioden. Dersom målet er å utvikle utøvere som kan prestere på senior nivå vil det være fornuftig å følge en modell som er mer lik D. Martin s modell fra 1980 og som også trinn 2 i Skiforbundets utviklingstrapp legger opp til: «lære å trene». Rammebetingelser: Bosted: Skole: Trener: Sommertrening: Hjemme med foreldre Grunnskole Klubbtrenere Sommerski i Norge, barmark utendørs eller inne. 9

10 Spesifikk skitrening : Lokale skianlegg, skianlegg i Norge Andre idretter: Svært gunstig å drive andre idretter ved siden av, det bør oppfordres til at utøver i trinn 2, driver med 1-2 idretter i tillegg til alpint. En kombinasjon av allsidig generell bevegelseserfaring og læring av grovkoordinerte tekniske grunnformer fra mange ulike idretter vil normalt gi et godt grunnlag for utvikling i en eller noen få spesialidretter senere. Miljøkjennetegn: Det er viktig i trinn 2 at utøverne opplever glede, mestring og sosial tilhørighet for å kunne utvikle seg motorisk og sosialt. Både forskning og erfaring gir holdepunkter for å hevde at allsidighet bør være et viktig krav til innholdet i barneidretten. Et variert og allsidig tilbud av aktiviteter som imøtekommer barnas fysiske og psykiske behov og deres behov for lek, samvær, mestring og spenning, vil normalt virke positivt på utviklingen både med hensyn til helse, trivsel og idrettslige prestasjoner. Fokuset på treninger bør fortsatt være rettet mot mestring, utvikling av ferdigheter og ikke mot prestasjoner selv om fokuset på prestasjoner for mange begynner å bli viktig i trinn 2. Hovedmålet i trinn 2 er «lær å trene» dette setter krav til miljøet slik at utøverne lærer seg riktige treningsrutiner og utvikler arbeidskapasitet: - Varierte bevegelsesutfordringer og relativt stor treningsmengde for å videreutvikle grunnleggende motorikk, koordinasjon, balanse og evne til å skape bevegelsesløsninger er viktig - Varierte fysiske utfordringer og relativt stor treningsmengde for å videreutvikle grunnleggende utholdenhet, kraft, hurtighet og bevegelighet - Høyt aktivitetsnivå med relativt store mengder organisert trening og store mengder aktiviteter på eget initiativ - Et miljø som stimulerer og motiverer og legger til rette for at utøverne tar ansvar for egen utvikling - Stabile og varige sosiale relasjoner for å utvikle vennskap, samhold og samarbeidsevne-sosial kompetanse - Idrettsfaglig veiledning, grenser og krav i forhold til alder og utviklingsnivå - Idealer, gode og nære rollemodeller - Mer organisert trening og strammere organisering enn trinn 1, men fortsatt fokus på trivsel og sosial tilhørighet. Tekniske utviklingsprofiler og tekniske standarder (Fra Olympiatoppens utviklingstrapp alpint, om skitrening) «På dette trinnet skal det legges opp til at utøverne lærer seg riktige treningsrutiner og utvikler arbeidskapasitet. I det ligger å utikle evne til å tåle mye og hard trening. Det skal være et høyt aktivitetsnivå, med mye organisert trening og store mengder aktiviteter på eget initativegentrening. Sentralt på dette trinnet er å motiver utøvere til å ta ansvar for egen utvikling og innarbeide sunne holdninnger til trening». «Skiteknisk er dette trinnet å se på som et grunnleggende trinn der man skal utfordre de grunnleggende ferdighetene på ski og tilpasse til nye ytre forhold.» Det er fortsatt fokus på grunnleggende skiferdighet, dvs stor mengde og variasjon i den skispesifikke treningen. Krav eller mål om skiteknisk utvikling og mål for hva utøverne bør mestre i løpet av trinn 2 samsvarer med dokumentet Plan for skitrening DSK. Her finnes en grundig beskrivelse av hva målene er og hvordan treningen bør organiseres for å skape allsidig og optimal utvikling. 10

11 I alpint søker man etter utvikling innen følgende tre tekniske elementer: - Balanse, opprettholde tilstrekkelig likevekt og beredskap til å kunne agere hensiktsmessig (pkt 1, 2 og 6 under) - Støtte, med støtte menes å kunne ha tilstrekkelig kontakt med underlaget til å gjøre hensiktsmessig/ønsket retningsendring(pkt 3-5, 6 under) - Gli, evnen til å skape minst mulig friksjon mellom ski og underlag i den gitte situasjonen. I begrept glid legges også evnen til optimal luftmotstand. (pkt 3-5, 7 under) Mål for skitreningen for trinn 2 utøvere: 1. Balanse frem/bak (midtbelastet ski) 2. Balanse over ytre ski 3. Lære seg å bruke knærne 4. Store kantregulator (hofte) 5. Dynamisk arbeid 6. Stavisett 7. Timing I trinn 2 legges det også opp til mer grenspesifikk trening i SL, SSL og Fart (SG/Utfor). Hovedmengden børe helt klart være på SL, SSL. Grunnteknikken som utvikles videre i trinn 2 fra trinn 1 skal utfordres og tilpasses nye forhold, utøverne vokser, blir sterkere og i stand til å kjøre råere på ski. Fortsatt meget viktig å trene variert, generelt og allsidig på ski i trinn 2. Øvelser å trene på å beherske i trinn 2: Øvelse Tekniske element som utfordres Kommentarer 360 grader skjæresving Balanse, støtte, gli Kjør vanlig svinger på SL ski i kupert terreng, gjennomfør 360 graders balanserte skjærende svinger i overgang til flatt terreng. Begge veier. Banansving/halvsving Balanse, støtte, gli SL og SSL ski. «slippe skia» Dobbelt stavisett Balanse Enkelt stavisett Balanse En ski Balanse En ski uten staver Balanse Fotvridninger flate ski Balanse, støtte Skli sideveis på to flate ski, vri fra side til side. Slappe av i ankel. Girlander Balanse, støtte 2 sving innsatser pr sving, trykk, slipp opp og trykk på nytt. Følelse for trykk Helsving Balanse, støtte, Hele svinger, bruke bredden på bakken, på tvers av fallinjen i overgang. Setter store krav til balanse både i startfasen av buen (komme ut over ny ytterski) og i slutten av buen. Korte/lange svinger med Balanse Stabilisere overkropp uten hjelp fra armer hender på hofte Hoppe korts ving Støtte, balanse Hoppe fra ytre/ytre Løftet indre ski Balanse, støtte Løftet indre ski gjennom hele buen. Hoppe over på ny ski i overgang. Aldri på 2 ski Indre indre Balanse Halvsving, stavisett Knekanting Støtte Halsving, flatt terreng, stå og kjenn at kun kneet på ytterbenet kanter skiene 11

12 Parallell omsteg Støtte, balanse Gjøre et parallelt omsteg i overgang. Skape rom, ny «høyde». Uavhengig benarbeid Plogsving Støtte Uavhengig benarbeid, vri bevegelser av ben Klappe øvelse Balanse Kortsving, klappe foran, bak, over hodet, snu piruett Slidesvinger Balanse, støtte Slidende svinger, uten rent skjær Smurfekortsving Balanse, støtte Kort sving i dyp posisjon, hold litt under midt på staven, kortsving med stavisett Splitt omsteg Balanse, støtte, gli Omtrent som parallell omsteg men skiene skal splittes i omsteget (v stil) Div stav øvelser Balanse, støtte Staver rett opp, staver foran bryst, staver på tvers bak ryggen/hofta Tråkke girlander Balanse, støtte Sving, gjør deretter 3 raskt påfølgende steg opp i bakken, ny sving Baby step Balanse Steg opp gjennom hele svingen og overgangen Ytre ytre hopp kortsving Balanse, støtte Halvsving på skjær, hopp fra ytre til ytre Åpne spenner Balanse Gjør forskjellige øvelser som er nevnt over med åpne spenner. Utfordrer posisjon og balanse spes. frem bak Fysiske utviklingsprofiler og fysiske standarder: Hovedfokus (fra Olympiatoppens utviklingstrapp, alpint): - Lære riktige treningsrutiner - Moderat mengde og moderat intensitet. Trene timer pr uke - I tillegg kommer aktivitet på eget initativ (egentrening) - Generell trening - Motiver utøvere til å ta ansvar for egen utvikling og innarbeide sunne holdninger til trening. Innhold i den fysiske treningen: Generelt: - Lære om de ulike treningsmetoder (utholdende styrke, aerob trening, bevegelighet, koordinasjon, spenst, hurtighet). - Tilegne seg gode rutiner for trening (kontinuitet, drikke, uttøying, restitusjon osv.). - Fokus på generell trening, stor variasjon, lekbetont - Progresjon i treningsmengde - Kontinuitet i treningen (trene hele året) - Gjennomføre egentrening Styrke: - Innlæring av riktig løfteteknikk i alle sentrale øvelser (knebøy, vending, frontknebøy, utfall, markløft, benkpress, nedtrekk ) samt buk/rygg - Trene styrke min 2x pr uke - Krav til enkle styrketester med egen kropp som belastning Utholdenhet: - Trene utholdenhet minst 2 x pr uke (lystbetont og variert bevegelsesform; løpe, sykle, rollerblades osv) 12

13 - Minimumskrav til utholdenhet- 3000m løp - Introduksjon av anaerob trening Bevegelighet: - Innlæring av riktig teknikk for trening av bevegelighet - Fokus på nødvendigheten av bevegelighetstrening, fokuser på svake sider Koordinasjon og balanse: - Trene koordinasjon og balanse, kontinuerlig. Legg inn koordinative aspekter i all annen trening, for eksempel styrke: balanseputer, utholdenhet: rollerblades, buk/rygg: stor ball osv) - Sørg for progresjon av koordinative ferdigheter tilegnet på trinn 1 - Utvikle grunn ferdigheter inne turn - Evaluering av koordinasjon/hurtighet; hexagonal obstacle test Evaluering av fysiske kapasitet, trinn 2: Ironman jr; 3000m, hexagonal obstacle test,lengde uten tilløp, dips, kroppsheving, brutalbenk, kassehopp og evaluering av teknikk i knebøy. Trinn 2 «lære å trene» har mer fokus på utvikling av de fysiske kapasitetene enn trinn 1. Dette henger sammen med at utøverne er kommet lenger i den fysiske utviklingen og er i stand til å «ta til seg» fysisk trening på en annen måte enn tidligere. Man vil allikevel kunne se store variasjoner i utviklingsnivå innen trinn 2 utøvere. Selv om treningen rettes mer mot utvikling av fysikk så bør det fortsatt være et stort fokus rettet mot egenskapstrening/koordinasjon, både generelt og med intro av mer spesifikk koordinasjonstrening. Utviklingen av grunnleggende motorikk i trinn 1 bør følges opp med videre utvikling i trinn 2. Mange utøvere vil, i løpet av trinn 2 bli mer «ukoordinerte» som følge av en kraftig lengdevekst. Det kan virke som at utøvere med god allsidig bakgrunn i yngre alder og god allsidig trening gjennom ungdomsårene blir mindre påvirket av dette. Utviklingstrekk: I trinn 2 kan vi si at følgende egenskaper utvikles og kan påvirkes i særlig grad: - Reaksjonsevne, store muligheter fra 11 årsalder - Rytmefølelse, bør vektlegges frem til 15 år - Balanseevne, veldig påvirkbar fra 8-11 år, men også fra 11 år og eldre - Romorienteringsevne gode utviklingsmuligheter fra 8, men spesielt fra år - Hurtighet, fra 7 år - Bevegelighet, fra 7 år - Styrke, fra 10 år og spesielt fra 13 år - Aerob utholdenhet, fra 9, men spesielt fra 12/13 år - Anaerob utholdenhet, i liten grad fra 14 år Disse utviklingstrekkene bør gi forutsetninger for innhold i treningene for utøvere i trinn 1. Ferdigheter å lære i trinn 2: Innholdet i treningen bør bla ta sikte på spesielt å videreutvikle de koordinative egenskapene og ferdighetene som er tilegnet i trinn 1. Egenskaper utvikles først og fremst gjennom læring av ferdigheter. Øvelsesutvalget bør spenne over bredest mulig spekter av bevegelsesmomenter som (samme som trinn 1): - Balanse 13

14 - Rytme - Reaksjon - Romorientering - Bevegelsesflyt - Smidighet - Tilpasset kraftinnsats - Muskulær spenningsutvikling - Bevegelsesendringer - Øye-hånd koordinasjon - Opplæringen bør foregå på ulike arenaer som sal, bane, skog, snø, is osv Ferdigheter som bør læres i trinn 2: - Rulle fremover, inntil 5 etterhverandre i serie med 180- og 360 graders piruett mellom rullene. Piruettene bør beherskes begge veier (V og H) - Bakover rulle i serie eller kombinasjoner med andre øvelser for eksempel fremover rulle 180 piruett rett i baklengs rulle - Slå hjul begge veier på balansebom/benk, en og en og i serie - Gå på hendene - Rytmiske hink i serie, begge ben, fremover, bakover, sideveis og igjennom løype(minst 15 i serie) - Rytmiske hopp fremover, bakover, sideveis og i løype med samlede ben (minst 15 i serie) - Kaste, fange liten ball med begge hender - Balansere på bom, kaste og fange liten ball - Piruetter, 180 graders vendinger med balanserte landinger på 1 ben - Balansere slak line - Forlengs og baklengs salto på trampoline eller stupebrett - Ski imitasjoner på rollerblades, fritt og i løype - Skape hastighet i svinger på rollerblades fremover og bakover, flatt og oppover - Sykle etthjulsykkel - Hoppe lengde, satse begge ben (ett og ett) - Hoppe 3 steg - Hoppe høyde, satse begge ben (ett og ett) - Beherske relativt vanskelige hinderløyper, som setter krav til både spenst/hurtighet, forflytninger i alle retninger, over, under, klatring osv - Hoppe hekke løyper, satse ett og ett ben og begge ben Generelle prestasjonsbestemmende elementer: Denne delen av utviklingstrappen tar for seg flere viktige og sentrale faktorer som er av betydning for prestasjon: - Ernæring - Restitusjon - Livsstil - Hygiene Alle disse faktorene er av stor betydning og blir mer og mer viktig etter hvert som utøverne blir eldre. Gode rutiner og kunnskap om emnene bør læres og innarbeides i trinn 2. 14

15 Ernæring: Utøverne bør i løpet av trinn 2 lære seg hva som er bra treningsmat og drikke og hva som ikke er det. Det bør legges vekt på at utøverne lærer seg å spise frokost, lunsj, middag og kveldsmat hver dag. I tillegg kommer det mellommåltider og mat/drikke i forbindelse med trening: - Det bør legges vekt på at utøverne lærer seg å spise 1-2 timer før trening slik at de er i god næringsbalanse når treningen starter. - Det skal drikkes på alle økter både på ski og barmark. - Spise rett etter trening Det bør legges vekt på at man spiser variert kosthold med matvarer fra alle kategorier hver dag: - Brød, kornvarer (grovt) - Kjøtt, fisk, fugl, egg - Frukt og grønnsaker - Melk og melkeprodukter - Poteter, pasta, ris Restitusjon: Gode rutiner på ernæring viktig for optimal restitusjon, i tillegg er søvn og hvile viktig. En av de store utfordringene for dagens unge er å få god nok kvalitet på restitusjonen. Mange tror de hviler mens de i virkeligheten bruker energi (spesielt under pc bruk, dataspill osv). Utøverne bør læres opp til at når man skal hvile evt sove må alle slike forstyrrende elementer legges vekk. PC bruk bør begrenses på samlinger. Det brukes enormt mye tid på PC som kunne vært brukt på andre faktorer som er av betydning for prestasjonen. Skal kvaliteten på restitusjonen være god må også hodet slappe av. Alpint er en krevende idrett og spesielt skidager på samlinger er meget energikrevende og krever at man er 100% konsentrert for å fordøye treningen. Filip Gartner (mangeårig sjefstrener for WC herrer) hadde følgende regler for restitusjon på skitreninger: - Aldri lengre økter enn 2 t - Alltid ta av støvlene i pausen (føttene trenger hvile) - Drikke for hver ski tur - Hvile i pausen, ikke TV, PC På skisamlinger bør det legges vekt på innarbeiding av barmarktrening/restitusjonstrening hver dag. Denne treningen/restitusjonen bør alltid inneholde uttøyning/bevegelighet. Sørg for at utøverne lærer seg faste rutiner for uttøyning som de kan lære seg å bruke på egenhånd. Uttøyning etter hver økt på barmark også bør innarbeides som faste rutiner på trinn 2. Treningsetappene: Utøvere i trinn 2 bør være i generell aktivitet flere timer pr dag. Selvfølgelig ikke bare i form av organisert trening men også i form av uorganisert lek og egenmotivert aktivitet. Når det gjelder treningsmengden i trinn 2 bør det være organisert trening 2-4 ganger pr uke. 2-3 barmarktreninger og 2-4 skiøkter pr uke. I tillegg bør de også være på ski med familie og venner i vinterhalvåret. Når det gjelder skitrening oppfordres det på det sterkeste å ha hele skidager og ikke bare 2 timers økter på kvelden. Utøvere i trinn 2 oppfordres på sterkeste å delta i flere idretter, spesielt anbefalte idretter er: turn, friidrett, terrengsykling, motocross, fotball/håndball/basket, racket idretter, klatring, kampsport (karate, tae kwondo el). Men all allsidig aktivitet er bra for motorisk utvikling. 15

16 Treningsplanlegging/periodeplaner for trinn 2 utøvere: Barmarktrening: trinn April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars 2 Stor mengde, lav intensitet, mye variasjon Spesifikk og funksjonell styrke, liten mengde, høy intensitet Rutineplaner, vedlikehold, liten mengde, høy intesitet Skitrening: trinn April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars 2 Ingen skikjøring Grunnleggende skiferdighet, stor mengde og variasjon. Grenspesifikk trening og grunnleggende skiferdighet, stor mengde og variasjon Testsystemer og systemer for utviklingskontroll: Ironman jr; 3000m, hexagonal obstacle test, lengde uten tilløp, dips, kroppsheving, brutalbenk, kassehopp og evaluering av teknikk i knebøy. Ironman test system er et testsystem som er standarisert slik at alle alpinklubber, skigymnas og landslag i Norge bruker samme testsystem. Ironman Jr er tilpasset yngre utøvere og evaluerer både utholdenhet, koordinasjon, hurtighet, spenst, styrke ben, styrke overkropp, styrke mage og anaerob kapasitet. Rollekjennetegn for trenere på de ulike trinn: Det er særdeles viktig at treneren har det gøy på trening sammen med utøverne. Treneren må: - Ha kunnskap om sine «kunder» - Må kjenne særtrekk ved barneidrett - Må kjenne grunnleggende kriterier for valg av aktiviteter og organisering av idrett for barn - Ha god nok kjennskap om idretten - Ha kunnskap om hvordan man skal trene både fysisk og skiteknisk Utøverne trenger: - varierte bevegelsesutfordringer for å utvikle grunnleggende motorikk, koordinasjon, balanse og evne til å skape bevegelsesløsninger - varierte fysiske utfordringer for å utvikle grunnleggende utholdenhet, kraft, hurtighet og bevegelighet. - stabile og varige sosiale relasjoner for å utvikle vennskap, samhold og samarbeidsevne - sosial kompetanse. - Idrettsfaglig veiledning, grenser og krav i forhold til alder og utviklingsnivå - idealer, gode og nære rollemodeller - en trener som kjenner idretten, følger med i utviklingen og som kan formidle dette på en måte som gjør at utøverne synes det er gøy å drive med alpint 16

17 Sentrale kvaliteter hos trenere i den helhetlige barneidrettsmodell : - kunnskaper om barns grunnleggende behov, vekst, utvikling og modning og evne til å anvende slike kunnskaper i praktisk trenervirksomhet - kunnskaper om samfunnsforhold som er med på å prege barns oppvekstvilkår - han/ hun legger vekt på å være tilrettelegger og aktivitetsleder - skaper tilgang til ulike aktivitetsarenaer - legger vekt på å skape varige jamnaldringsgrupper - kan skape grunnlag for at barn kan oppleve mestring i ulike aktiviteter/ sammenhenger - har gode kunnskaper om generelle fysiske og mentalt utviklende aktiviteter - legge vekt på par- og gruppeaktiviteter - har kunnskaper om utvikling av grunnleggende spesialferdigheter, kjenner til og kan anvende viktige øvelser som stimulerer til og forsterker innslag av fri leik- - sørger for mulighet til nærhet til gode rollemodeller - er bevisst på sin egen betydning som rollemodell 5. Trinn 3: år, «Trene for å trene» Dietrich Martin s modell som ble omtalt i trinn 1 og 2, sier følgende om trinn 3: «Fordypning i den spesifikke idretten» eller «grundigere idrettspesifikk trening»: Delmål 1: Konstant utvikling av motoriske grunnegenskaper Delmål 2: Stabilisering av teknikk Delmål 3: Gradvis stigning i treningsbelastning Delmål 4: Regelmessig konkurransevirksomhet Som vi ser av modellen øker fokuset nå på en spesifikk idrett, man bør velge en hoved idrett som man satser på men kan gjerne trene andre idretter i tillegg. Det å drive med en eller to idretter i tillegg til alpint er bare en fordel, men det vil være vanskelig å satse fullt ut på mer enn to i denne perioden. Skiforbundet kaller trinn 3 for «trene for å trene». I dette ligger det et fokus på at treningen har en verdi i seg selv, man må lære seg at det er trening som gjør at man utvikler seg. Rammebetingelser: Bosted: Hjemme med foreldre Skole: Grunnskole/skigymnas Trener: Klubbtrenere Sommertrening: Sommerski i Norge/utlandet, barmark utendørs eller inne. Spesifikk skitrening : Lokale skianlegg, skianlegg i Norge/utlandet Andre idretter: Gunstig å drive andre idretter ved siden av, det bør oppfordres til at utøver i trinn 3, driver med 1-2 idretter i tillegg til alpint. Det vil være gunstig å finne idretter som enkelt lar seg kombinere med alpint og hvor man har fokus på noe av de samme fysiske egenskapene. For eksempel friidrett vil være en idrett som kan ha en gunstig overføringsverdi til alpint (sprint, mellomdistanse, hopp, hekk). Miljøkjennetegn: Det er like viktig i trinn 3 som tidligere trinn at utøverne opplever glede, mestring og sosial tilhørighet for å kunne utvikle seg motorisk og sosialt. Hovedmålet i trinn 3 er «trene for å trene» dvs utvikle arbeidskapasitet og tilnærming til spesifikk trening. Følgende krav settes til miljøet: - riktig treningsmengde 17

18 - krav til innhold i treningen - progresjon i mengde utover i trinn 3 - sette krav til egentrening - mer målrettet trening - gode rollemodeller fra eldre utøver/trenere Tekniske utviklingsprofiler og tekniske standarder: (Fra Olympiatoppens utviklingstrapp alpint, om skitrening) «det skal legges opp til stor treningsmengde med progressiv økt intensitet. Også på dette er det viktig å motivere utøvere til å ta ansvar for egen utvikling og innarbeide sunne holdninger til trening. Vedlikeholde og utfordre de grunnleggende skiferdighetene, samtidig som man utfordres på og utvikler flere grenspesifikke skiferdigheter. «Skiteknisk er dette trinnet å se på som et grunnleggende trinn der man skal utfordre de grunnleggende ferdighetene på ski og tilpasse til nye ytre forhold.» Det er fortsatt fokus på grunnleggende skiferdighet, dvs stor mengde og variasjon i den skispesifikke treningen. Krav eller mål om skiteknisk utvikling og mål for hva utøverne bør mestre i løpet av trinn 3 samsvarer med dokumentet Plan for skitrening DSK. Her finnes en grundig beskrivelse av hva målene er og hvordan treningen bør organiseres for å skape allsidig og optimal utvikling. I alpint søker man etter utvikling innen følgende tre tekniske elementer: - Balanse, opprettholde tilstrekkelig likevekt og beredskap til å kunne agere hensiktsmessig (pkt 1, 2 og 6 under) - Støtte, med støtte menes å kunne ha tilstrekkelig kontakt med underlaget til å gjøre hensiktsmessig/ønsket retningsendring (pkt 3-5, 6 under) - Gli, evnen til å skape minst mulig friksjon mellom ski og underlag i den gitte situasjonen. I begrept glid legges også evnen til optimal luftmotstand. (pkt 3-5, 7 under) Mål for skitreningen for trinn 3 utøvere: 1. Balanse frem/bak (midtbelastet ski) 2. Balanse over ytre ski 3. Lære seg å bruke knærne 4. Store kantregulator (hofte) 5. Dynamisk arbeid 6. Stavisett 7. Timing Som man kan se er målene for skitreningen de samme uansett trinn. Det vil allikevel være en forskjell i utstyr, tilnærming og krav til utførelse. I trinn 3 trener man alle grener, men hovedmengden børe helt klart være på SL, SSL. Grunnteknikken som utvikles videre i trinn 3 fra trinn 2 skal utfordres og tilpasses nye forhold, utøverne vokser, blir sterkere og i stand til å kjøre enda råere på ski. Fortsatt meget viktig å trene variert, generelt og allsidig på ski i trinn 3. For videoer av øvelser innen de ulike grenene (SL, SSL og DH), se /trinn3/ferdigheter/ Øvelsene i tabellen under er de samme som i trinn 2. Det er viktig å beherske disse for å kunne utvikle teknikken videre. Dersom man ikke behersker noen av disse øvelsene når man er trinn 3 utøver må det legges vekt på beherske disse før man trener mer spesifikt. 18

19 Øvelse Tekniske element som utfordres Kommentarer 360 grader skjæresving Balanse, støtte, gli Kjør vanlig svinger på SL ski i kupert terreng, gjennomfør 360 graders balanserte skjærende svinger i overgang til flatt terreng. Begge veier. Banansving/halvsving Balanse, støtte, gli SL og SSL ski. «slippe skia» Dobbelt stavisett Balanse Enkelt stavisett Balanse En ski Balanse En ski uten staver Balanse Fotvridninger flate ski Balanse, støtte Skli sideveis på to flate ski, vri fra side til side. Slappe av i ankel. Girlander Balanse, støtte 2 sving innsatser pr sving, trykk, slipp opp og trykk på nytt. Følelse for trykk Helsving Balanse, støtte, Hele svinger, bruke bredden på bakken, på tvers av fallinjen i overgang. Setter store krav til balanse både i startfasen av buen (komme ut over ny ytterski) og i slutten av buen. Korte/lange svinger Balanse Stabilisere overkropp uten hjelp fra armer med hender på hofte Hoppe korts ving Støtte, balanse Hoppe fra ytre/ytre Løftet indre ski Balanse, støtte Løftet indre ski gjennom hele buen. Hoppe over på ny ski i overgang. Aldri på 2 ski Indre indre Balanse Halvsving, stavisett Knekanting Støtte Halsving, flatt terreng, stå og kjenn at kun kneet på ytterbenet kanter skiene Parallell omsteg Støtte, balanse Gjøre et parallelt omsteg i overgang. Skape rom, ny «høyde». Uavhengig benarbeid Plogsving Støtte Uavhengig benarbeid, vri bevegelser av ben Klappe øvelse Balanse Kortsving, klappe foran, bak, over hodet, snu piruett Slidesvinger Balanse, støtte Slidende svinger, uten rent skjær Smurfekortsving Balanse, støtte Kort sving i dyp posisjon, hold litt under midt på staven, kortsving med stavisett Splitt omsteg Balanse, støtte, gli Omtrent som parallell omsteg men skiene skal splittes i omsteget (v stil) Div stav øvelser Balanse, støtte Staver rett opp, staver foran bryst, staver på tvers bak ryggen/hofta Tråkke girlander Balanse, støtte Sving, gjør deretter 3 raskt påfølgende steg opp i bakken, ny sving Baby step Balanse Steg opp gjennom hele svingen og overgangen Ytre ytre hopp kortsving Balanse, støtte Halvsving på skjær, hopp fra ytre til ytre Åpne spenner Balanse Gjør forskjellige øvelser som er nevnt over med åpne spenner. Utfordrer posisjon og balanse spes. frem bak 19

20 Fysiske utviklingsprofiler og fysiske standarder: Hovedfokus: (fra Olympiatoppens utviklingstrapp, alpint): - Stor treningsmengde, progressivt økt intensitet - Trene timer pr uke - I tillegg kommer aktivitet på eget initativ (egentrening) - Fortsatt fokus på generell trening, i tillegg kommer spesifikk trening i periode - Motiver utøvere til å ta ansvar for egen utvikling og innarbeide sunne holdninger til trening. Innhold i den fysiske treningen: Generelt: - Lære om de viktigste treningsprinsipper - Lære om periodisering - Føre treningsdagbok\ Styrke: - Dokumentere riktig løfteteknikk i alle sentrale øvelser (knebøy, vending, frontknebøy, utfall, markløft, benkpress, nedtrekk ) samt buk/rygg - Trene styrke min 2x pr uke - Krav til utholdende styrke - Ekstra fokus på buk og rygg Utholdenhet: - Trene utholdenhet minst 3 x pr uke (kontinuerlig og fartslek) - Minimumskrav til utholdenhet- 3000m løp - Anaerob trening i spesifikke blokker Bevegelighet: - Tren bevegelighet! Alpin spesifikk koordinasjon: - Trene alpinspesifikk koordinasjon og balanse. - Legg inn balanse og koordinasjon i annen trening Evaluering av fysiske kapasitet, trinn 3: Ironman jr; 3000m, hexagonal obstacle test,lengde uten tilløp, dips, kroppsheving, brutalbenk, kassehopp og evaluering av teknikk i knebøy. Vi ser nå viktigheten av å gå gjennom trinnene i utviklingstrappen. Utvikling i trinn 3 forutsetter at man har gjort jobben man skal på trinn 2. I trinn 3 øker treningsmengden både generelt og spesifikt. Hvis man ikke har tilegnet seg gode og riktige treningsrutiner under trinn 2 «lære å trene» vil man få problemer når kravene settes høyere. Alternativet vil da måtte være å holde seg på trinn 2 mengde og innhold en periode istedenfor å gå over på trinn 3. Det er viktig at trenerne på dette nivået har evne til å se dette og tilpasse individuelt. Selv om treningen rettes mer mot utvikling av fysikk så bør det fortsatt være et stort fokus rettet mot egenskapstrening/koordinasjon, både generelt og mer spesifikk koordinasjonstrening. 20

21 Utviklingstrekk: I trinn 3 kan vi si at følgende egenskaper utvikles og kan påvirkes i særlig grad: - Reaksjonsevne, store muligheter fra 11 årsalder - Rytmefølelse, bør vektlegges frem til 15 år - Balanseevne, veldig påvirkbar fra 8-11 år, men også fra 11 år og eldre - Romorienteringsevne, gode utviklingsmuligheter fra 8, men spesielt fra år - Hurtighet, fra 7 år - Bevegelighet, fra 7 år - Styrke, fra 10 år og spesielt fra 13 år - Aerob utholdenhet, fra 9, men spesielt fra 12/13 år - Anaerob utholdenhet fra 14 år De som er uthevet i er de egenskapene som er særlig påvirkbare i trinn 3. Som man kan se er det de typiske fysiske egenskapene som styrke og utholdenhet. Ferdigheter å lære i trinn 3: Innholdet i treningen bør bla ta sikte på spesielt å videreutvikle de koordinative egenskapene og ferdighetene som er tilegnet i trinn 2. det vil fortsatt i trinn 3 være viktig å lege til rette for å lære nye ferdigheter/bevegelser. I tillegg vil mye av ferdighetene bli mer idrettspesifikke dvs de ligner mer på bevegelsene og muskelbruken i alpint. Dette forutsetter selvsagt at man har tilegnet seg ferdighetene fra trinn 2. Egenskaper utvikles først og fremst gjennom læring av ferdigheter. Øvelsesutvalget bør spenne over bredest mulig spekter av bevegelsesmomenter. Treningen bør være både generell og spesifikk: - Balanse - Rytme - Reaksjon - Romorientering - Bevegelsesflyt - Smidighet - Tilpasset kraftinnsats - Muskulær spenningsutvikling - Bevegelsesendringer - Øye-hånd koordinasjon - Opplæringen bør foregå på ulike arenaer som sal, bane, skog, snø, is osv Ferdigheter som bør læres i trinn 3: Istedenfor å sette opp en liste her vil det være naturlig å videreutvikle ferdighetene fra trinn 2. Utøverne skal bli alpinister ikke turnere slik at ferdighetene som er tilegnet i trinn 1 og 2 skal danne gode forutsetninger for utvikling av teknikk i senere trinn. Ferdigheter som er lært i tidligere trinn må vedlikeholdes og settes sammen for eksempel i hinderløyper/koordinasjonsløyper som inneholder mange av ferdighetene fra trinn 2. På den måten kan man gjøre treningen mer spesifikk mht varighet og muskelbruk. Generelle prestasjonsbestemmende elementer: Denne delen av utviklingstrappen tar for seg flere viktige og sentrale faktorer som er av betydning for prestasjon: - Ernæring - Restitusjon 21

22 - Livsstil - Hygiene Alle disse faktorene er av stor betydning og blir mer og mer viktig etter hvert som utøverne blir eldre. Gode rutiner og kunnskap om emnene bør læres og innarbeides i trinn 2. I trinn 3 bør det være en selvfølge, men vi ser allikevel at det er viktig å jobbe med de samme tingene: Ernæring: Utøverne bør i løpet av trinn 3 lære seg hva som er bra treningsmat og drikke og hva som ikke er det. Det bør legges vekt på at utøverne lærer seg å spise frokost, lunsj, middag og kveldsmat hver dag. I tillegg kommer det mellommåltider og mat/drikke i forbindelse med trening: - Det bør legges vekt på at utøverne lærer seg å spise 1-2 timer før trening slik at de er i god næringsbalanse når treningen starter. - Det skal drikkes på alle økter både på ski og barmark. - Spise rett etter trening Det bør legges vekt på at man spiser variert kosthold med matvarer fra alle kategorier hver dag: - Brød, kornvarer (grovt) - Kjøtt, fisk, fugl, egg - Frukt og grønnsaker - Melk og melkeprodukter - Poteter, pasta, ris Restitusjon: Gode rutiner på ernæring viktig for optimal restitusjon, i tillegg er søvn og hvile viktig. En av de store utfordringene for dagens unge er å få god nok kvalitet på restitusjonen. Mange tror de hviler mens de i virkeligheten bruker energi (spesielt under pc bruk, dataspill osv). Utøverne bør læres opp til at når man skal hvile evt sove må alle slike forstyrrende elementer legges vekk. PC bruk bør begrenses på samlinger. Det brukes enormt mye tid på PC som kunne vært brukt på andre faktorer som er av betydning for prestasjonen. Skal kvaliteten på restitusjonen være god må også hodet slappe av. Alpint er en krevende idrett og spesielt skidager på samlinger er meget energikrevende og krever at man er 100% konsentrert for å fordøye treningen. Filip Gartner (mangeårig sjefstrener for WC herrer) hadde følgende regler for restitusjon på skitreninger: - Aldri lengre økter enn 2 t - Alltid ta av støvlene i pausen (føttene trenger hvile) - Drikke for hver ski tur - Hvile i pausen, ikke TV, PC På skisamlinger bør det legges vekt på innarbeiding av barmarktrening/restitusjonstrening hver dag. Denne treningen/restitusjonen bør alltid inneholde uttøyning/bevegelighet. Sørg for at utøverne lærer seg faste rutiner for uttøyning som de kan lære seg å bruke på egenhånd. Uttøyning etter hver økt skal gjennomføres som en naturlig del av treningen. Treningsetappene: Utøvere i trinn 3 bør være i generell aktivitet flere timer pr dag. Selvfølgelig ikke bare i form av organisert trening men også i form av uorganisert lek og egenmotivert aktivitet. Når det gjelder treningsmengden i trinn 3 bør det være organisert trening 2-5 ganger pr uke

23 barmarktreninger og 2-6 skiøkter pr uke (avh av periode og tid på året). I tillegg bør de også være på ski med familie og venner i vinterhalvåret. Når det gjelder skitrening oppfordres det på det sterkeste å ha hele skidager og ikke bare 2 timers økter på kvelden. Utøvere i trinn 3 oppfordres på sterkeste, som trinn 2, å delta i flere idretter, spesielt anbefalte idretter er: turn, friidrett, terrengsykling, motocross, fotball/håndball/basket, racket idretter, klatring, kampsport (karate, tae kwondo el). Men all allsidig aktivitet er bra for motorisk utvikling. Alpin treningen tar mer tid enn tidligere men allikevel viktig i perioder på året (vår, sommer, høst) å legge inn andre idretter. Treningsplanlegging/periodeplaner for trinn 3 utøvere: Barmarktrening: trinn April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars 2 Stor mengde, lav intensitet, mye variasjon Spesifikk og funksjonell styrke, liten mengde, høy intensitet Rutineplaner, vedlikehold, liten mengde, høy intensitet Skitrening: trinn April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars 2 Ingen skikjøring Grunnleggende skiferdighet, stor mengde og variasjon. Grenspesifikk trening og grunnleggende skiferdighet, stor mengde og variasjon Testsystemer og systemer for utviklingskontroll: Ironman jr; 3000m, hexagonal obstacle test, lengde uten tilløp, dips, kroppsheving, brutalbenk, kassehopp og evaluering av teknikk i knebøy. Ironman test system er et testsystem som er standarisert slik at alle alpinklubber, skigymnas og landslag i Norge bruker samme testsystem. Ironman Jr er tilpasset yngre utøvere og evaluerer både utholdenhet, koordinasjon, hurtighet, spenst, styrke ben, styrke overkropp, styrke mage og anaerob kapasitet. Rollekjennetegn for trenere på de ulike trinn: Det er særdeles viktig at treneren har det gøy på trening sammen med utøverne. Treneren må: - Kunnskap om sine «kunder» - Må kjenne særtrekk ved barneidrett - Må kjenne grunnleggende kriterier for valg av aktiviteter og organisering av idrett for barn - Ha god nok kjennskap om idretten - Ha kunnskap om hvordan man skal trene både fysisk og skiteknisk Utøverne trenger: - varierte bevegelsesutfordringer for å utvikle grunnleggende motorikk, koordinasjon, balanse og evne til å skape bevegelsesløsninger - varierte fysiske utfordringer for å utvikle grunnleggende utholdenhet, kraft, hurtighet og bevegelighet. 23

Olympiatoppens synspunkter på trening for barn

Olympiatoppens synspunkter på trening for barn Olympiatoppens synspunkter på trening for barn Når vi skal omtale trening for barn i alderen ca 6 til ca 11 år er det nødvendig å avklare noen begreper og grunnleggende elementer før vi går inn på å omtale

Detaljer

INNHOLD 1. Utviklingstrappa som verktøy for utvikling av utøvere 2. Kravene som stilles til morgendagens topputøvere

INNHOLD 1. Utviklingstrappa som verktøy for utvikling av utøvere 2. Kravene som stilles til morgendagens topputøvere 1 INNHOLD Forord 4 1. Utviklingstrappa som verktøy for utvikling av utøvere 5 Hvilke forutsetninger har de som lykkes? 7 2. Kravene som stilles til morgendagens topputøvere 9 Aerob og anaerob utholdenhet

Detaljer

Spesialisert eller allsidig barne- og ungdomstrening?

Spesialisert eller allsidig barne- og ungdomstrening? Spesialisert eller allsidig barne- og ungdomstrening? Artikkelen er rettet mot trenere som har ansvaret for barne- og ungdomstreningen i ulike idrettslag. Hensikten er å gi råd om hvordan den fysiske treningen

Detaljer

Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere

Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere Innledning Olympiatoppens utviklingsfilosofi er ment som et teoretisk bakteppe for arbeid med utvikling av morgendagens topputøvere innen ulike

Detaljer

Fysisk aktive barn. Elisabeth Vågen Bø

Fysisk aktive barn. Elisabeth Vågen Bø Fysisk aktive barn Elisabeth Vågen Bø Fysisk aktivitet Ingen selvfølge lenger! Barns hverdag har endret seg dramatisk. Barn har i større og større grad blitt en del av et organisert samfunn der selv leken

Detaljer

Beskriv årets hovedmålsetninger: 1. 2. 3. Beskriv tiltakene du må gjennomføre for å oppnå dette. Beskriv kapasiteten du må ha for å nå dine mål (10)

Beskriv årets hovedmålsetninger: 1. 2. 3. Beskriv tiltakene du må gjennomføre for å oppnå dette. Beskriv kapasiteten du må ha for å nå dine mål (10) I kapasitetsanalysen skal utøveren skal beskrive målsetningen, tallfeste kapasiteten han eller hun har i dag, og beskrive nødvendig kapasitet for å oppnå sesongens mål og hvilke tiltak som kreves. Beskriv

Detaljer

de avklarte arbeidsoppgavene, bør han eller hun konfronteres med dette, gjennom konkrete og lett forståelige tilbakemeldinger.

de avklarte arbeidsoppgavene, bør han eller hun konfronteres med dette, gjennom konkrete og lett forståelige tilbakemeldinger. de avklarte arbeidsoppgavene, bør han eller hun konfronteres med dette, gjennom konkrete og lett forståelige tilbakemeldinger. Det er til syvende og sist utøveren som skal løse det riktig teknisk i konkurransesituasjoner.

Detaljer

Ironman Testbatteriene

Ironman Testbatteriene Ironman Testbatteriene Versjon 5.0, 14. aug 2014 Norges Skiforbund Olympiatoppen Innholdsfortegnelse INTRODUKSJON...2 BAKGRUNN...2 NY TIL VERSJON 5.0...2 TESTBATTERIENE...3 TEST REKKEFØLGE...4 3000 M...4

Detaljer

SPORTSPLAN LANGRENNSGRUPPA

SPORTSPLAN LANGRENNSGRUPPA SPORTSPLAN LANGRENNSGRUPPA Idrettsglede for alle SPORTSPLAN VANG SKILØPERFORENING LANGRENNSGRUPPA Idrettsglede for alle VISJON Vang Skiløperforening ønsker å stimulere barn, ungdom og voksne til å delta

Detaljer

Barn og fysisk aktivitet

Barn og fysisk aktivitet program for foreldreveiledning BUF00072 Barn og fysisk aktivitet med hovedvekt på aldersgruppa 0-16 år Informasjon og veiledning til foreldre og andre voksne Desember 2008 Per Egil Mjaavatn og Ingunn Fjørtoft

Detaljer

Sportsplan for Sandefjord Ballklubb

Sportsplan for Sandefjord Ballklubb 2012 Sportsplan for Sandefjord Ballklubb Sportslig utvalg Sandefjord Ballklubb 01.04.2012 Forord Sportslig utvalg har hatt ansvaret for å utarbeide planen. Klubbens mandat til arbeidet med sportsplanen

Detaljer

VeiViser ide og arbeidsdokument for aldersbestemte lag

VeiViser ide og arbeidsdokument for aldersbestemte lag Navn: Lag LYNGDAL -IL FOTBALL VeiViser ide og arbeidsdokument for aldersbestemte lag 1 Foto: Tom Arild Støle 2006 LYNGDAL -IL FOTBALL Lyngdal il fotball ønsker med denne plan og gi: Oversikt over prinsipper

Detaljer

Fagnytt nr. 1 2004 MEDLEMSBLAD FOR FRIIDRETTENS TRENERFORENING

Fagnytt nr. 1 2004 MEDLEMSBLAD FOR FRIIDRETTENS TRENERFORENING Fagnytt nr. 1 2004 MEDLEMSBLAD FOR FRIIDRETTENS TRENERFORENING Fridrettens Trenerforenings styre 2004 Formann: Lars Ola Sundt idksundt@online.no Øvelsesansvarlige: Kast: Trond Ulleberg janne.engebretsen@nssr.no

Detaljer

SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING

SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING BARNEAVDELING 2013-2015 Innhold: Oppsummering 3 Forord 4 Innledning 5 Senioravdeling 6 A-lag herrer 7 B-lag/Rek.lag 10 A-lag kvinner 11 Øvrige

Detaljer

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013.

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. Revidert juni 2014 Innledning SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. I tillegg til å favne også ungdomshåndballen fra 13-18 år,

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

SPORTSPLAN IL Express fotball

SPORTSPLAN IL Express fotball SPORTSPLAN IL Express fotball INNHOLDFORTEGNELSE: 1 FORORD... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Hvorfor sportsplan?... 4 2.2 IL Express fotballs overordnede mål... 5 2.3 Gode holdninger i IL Express fotball... 7

Detaljer

Sportsplan for Mysen IF Fotball

Sportsplan for Mysen IF Fotball Sportsplan for Mysen IF Fotball VERDIGRUNNLAG MYSEN IF FOTBALL Mysen IF Fotballs verdigrunnlag skal gi en retning i vår daglige samhandling, komme til uttrykk i beslutninger som tas, og danne grunnlag

Detaljer

Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret

Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret Håndbok og oppslagsverk for håndballklubbene i Stjørdalsføret. Formålet med denne rammeplanen

Detaljer

Utviklingstrapp for terrengsykling i Rye

Utviklingstrapp for terrengsykling i Rye Utviklingstrapp for terrengsykling i Rye Nedenfor er det 7-9 år angitt treningsomfang og målsetting 10-12 år for de ulike alderstrinnene. Alder regnes pr 31/12 det aktuelle året 1. Treningsomfanget gjelder

Detaljer

Instruktøren. Kort innføring i generell treningslære... 65

Instruktøren. Kort innføring i generell treningslære... 65 Instruktøren Kort innføring i generell treningslære................ 65 Hva, hvordan, hvorfor................................... 65 Belastning, hvile og resultat.............................. 66 Varighet,

Detaljer

kr. 39,50 Release YOUR Potential - ditt personlige trenings- og kostholdskonsept

kr. 39,50 Release YOUR Potential - ditt personlige trenings- og kostholdskonsept kr. 39,50 Release YOUR Potential - ditt personlige trenings- og kostholdskonsept Release YOUR potential Velkommen Hvorfor er det slik at enkelte må streve for å holde seg i form, mens andre får utrolige

Detaljer

Fysisk aktivitet og funksjonshemning

Fysisk aktivitet og funksjonshemning Fysisk aktivitet og funksjonshemning Alpint for alle Utgitt av: Beitostølen Helsesportsenter Læringssenteret 2001 Forfattere: Harald Guldahl Reidar G. Hagen Ole Morten Svenkerud Martin Sæbu Illustrasjoner:

Detaljer

SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK

SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK 1. Forord Tjensvoll FK ser det som sin oppgave å organisere fotballaktivitet for barn og ungdom primært i aldersgruppen 6-16 år på Tjensvoll og nærliggende områder. Formålet

Detaljer

M o d u l 3 M o t o r i s k u t v i k l i n g o g l æ r i n g U t v i k l i n g s h e m m e d e / b a r n

M o d u l 3 M o t o r i s k u t v i k l i n g o g l æ r i n g U t v i k l i n g s h e m m e d e / b a r n M o d u l 3 M o t o r i s k u t v i k l i n g o g l æ r i n g U t v i k l i n g s h e m m e d e / b a r n MÅL Denne modulen har som mål å gi deg grunnleggende innsikt i hva som skjuler seg bak begrep som

Detaljer

Kroppsøving. i klasse med elev som er synshemmet. Huseby kompetansesenter STATPED SKRIFTSERIE NR 16

Kroppsøving. i klasse med elev som er synshemmet. Huseby kompetansesenter STATPED SKRIFTSERIE NR 16 Kroppsøving i klasse med elev som er synshemmet Huseby kompetansesenter STATPED SKRIFTSERIE NR 16 1 Til læreren Dette heftet er til deg som skal undervise i faget kroppsøving i en klasse hvor det også

Detaljer

Veileder. Vinteraktiviteter for funksjonshemmede

Veileder. Vinteraktiviteter for funksjonshemmede Veileder Vinteraktiviteter for funksjonshemmede Forord Funksjonshemmede deltar i dag i en rekke ulike former for idrett og fysisk aktivitet. Dette er en utvikling som Kultur- og kirkedepartementet støtter.

Detaljer

«Mine kriterier for å bli en toppfotballspiller»

«Mine kriterier for å bli en toppfotballspiller» «Mine kriterier for å bli en toppfotballspiller» Oppgave for A-lisens Christer Basma Oppgave for A-lisens - Christer Basma Side : 1 av 73 Innhold 0 Innledning... 3 1 Min utvikling fra «Knøttespiller» til

Detaljer

INNHOLD 1 Innledning 2 Versjonskontroll 3 Visjoner, grunnverdier og målsetting 4 4 Holdninger og Fair Play 5 5 Klubbens treningsfilosofi

INNHOLD 1 Innledning 2 Versjonskontroll 3 Visjoner, grunnverdier og målsetting 4 4 Holdninger og Fair Play 5 5 Klubbens treningsfilosofi 1 INNHOLD 1 Innledning 3 2 Versjonskontroll 3 3 Visjoner, grunnverdier og målsetting 4 4 Holdninger og Fair Play 5 5 Klubbens treningsfilosofi 7 6 Barnefotball (6 12 år) 9 7 Ungdomsfotball (13 16 år) 11

Detaljer

Velkommen til Vital s skiskytterskole

Velkommen til Vital s skiskytterskole SKISKYTTERSKOLE 1 Velkommen til Vital s skiskytterskole Dette heftet er laget for deg som har lyst til å prøve den spennende og populære skiskytteridretten. Når du er blitt 10 år kan du begynne med skiskyting,

Detaljer