BARNEHAGER I FAUSKE KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BARNEHAGER I FAUSKE KOMMUNE"

Transkript

1 BARNEHAGER I FAUSKE KOMMUNE -VELKOMMEN SOM BARNEHAGESØKER Denne folderen gjelder kommunale og private barnehager i Fauske 2009/ Layout: Fauske kommune, sevicetorget

2 Din søknad behandles KONFIDENSIELT! Alle barnehager i Fauske har samordnet opptak. Det er tre inntaksområder: Fauske sentrum Vestmyra barnehage, Erikstad oppvekstsenter, Hauan oppvekstsenter, Lyngveien-/Tinkeliheia barnehage, Medås gårdsbarnehage, Kvitblikk Sansebarnehage, Kvitlyngveien familiebarnehage. Valnesfjord Valnesfjord oppvekstsenter, Kosmo oppvekstsenter og Stemland gårdsbarnehage Sulitjelma Sulitjelma oppvekstsenter Søknadene til hovedopptaket med frist 1.mars sendes Fauske kommune Boks Fauske. Barnehagene i Fauske kommune har faste plasser. Barn som tar imot fast plass, beholder den til plassen blir sagt opp eller til det året barnet oppnår skolepliktig alder. Antall ledige plasser ved hovedopptak, vil derfor variere fra år til år. Det er anledning til å søke hele eller delte plasser. Ved halv plass, må du dele plass med en annen bruker. Ved Medås gårdsbarnehage kan det være en mer fleksibel ordning. SØKNADENS GANG Søknaden blir registrert, og det sendes ut skriftlig bekreftelse at søknaden er mottatt. Tildeling av plass skjer i opptaksnemd bestående av representanter fra barnehagene, administrasjon og Fauske familiesenter. Alle søkere får skriftlig melding om opptak. Søkere som tildeles plass, må bekrefte skriftlig om de tar imot/ ikke tar imot plassen. Etter at hovedopptak er foretatt, settes det opp prioritert venteliste. OPPTAKET SKAL VÆRE FERDIGBEHANDLET INNEN 03. APRIL 09 KRITERIER FOR OPPTAK TIL DE PRIVATE OG KOMMUNALE BARNEHAGENE: Barn med funksjonsnedsettelse gis fortrinnsrett i den utstrekning barnet kan ha nytte av oppholdet og barnehagen kan gi barnet et akseptabelt tilbud. Følgende kriterier legges samlet til grunn ved opptak: (Se også vedtektene) Enslig forsørger i arbeid eller utdanning, sykdom i hjemmet, lekemuligheter, forsørger i arbeid eller utdanning. Barn som skal begynne på skolen påfølgende år, prioriteres ved opptak så langt det er mulig. Ved sammensetning av gruppene tas det pedagogiske hensyn. Legg gjerne med om du har dokumentasjon av betydning. Betalingssatser: gjeldende fra Hel plass koster kr 2.330,- pr mnd. Halv plass koster kr 1.165, pr måned. Det betales for 11 måneder i året. Kjøp av enkelttimer: sats pr. time inntil 6 timer kr.30,-. Dagsats: kr.175,- I kommunale barnehager er det Samarbeidsutvalget som bestemmer kostpenger. Dette kan variere anslagsvis 100 kr til ca. 200 kr for hel plass. Barnehagene har retningslinjer for mat og drikke. Kostpengene varierer også i private barnehager. Alle barnehagene, unntatt Lyngveien og Tinkeliheia, har stengt 5 dager i året i forbindelse med planlegging og kompetanseheving. Det er 30% moderasjon fra barn nr. 2. PERMISJON FRA FAST BARNEHAGEPLASS: Det er anledning til å søke permisjon fra fast barnehageplass for maksimum 1 år. Det kan ikke søkes permisjon fra deler av en plass. Permisjon kan kun gis innenfor samme barnehageår og innvilges fra den 1. eller den 15. i måneden. Søknad må være levert barnehagen seinest 1 mnd. før permisjon.styrer behandler og avgjør søknad om permisjon etter fastsatte kriterier.barn som tas inn i permittert plass tildeles plass midlertidig, men har fortrinnsrett ved ledige plasser i kommunen. Medås gårdsbarnehage og Lyngveien barnehage gir i utgangspunktet ikke permisjon. Det er viktig at du søker en barnehageplass du kan benytte ut fra barnehagens åpningstid og beliggenhet.

3 Om Barnehagene: Kosmo oppvekstsenter tlf avd. 0 6 år 24 plasser Åpn. tid Barnehagen ligger på Kosmo og har søskengruppe 0 6 år. Nærmiljøet benyttes aktivt til læring, lek og friluftsliv. Det legges vekt på et godt samarbeid med hjem, skole og SFO hvor fleksibiliteten og brukertilpasning står sentralt. Valnesfjord oppvekstsenter: tlf avd. 0-6 år 42 plasser Åpningstid Barnehagen, som er en del av Valnesfjord oppvekstsenter, ligger på Løkås i Valnesfjord. Nærmiljøet gir rik anledning til varierte naturopplevelser og barnehagens naturtomt gir muligheter for allsidig lek både sommer og vinter. Barnehagen er med i et 4-årig prosjekt "Ut er In", i regi av bl.a Salten friluftsråd og RKK. Hovedinnhold i dette prosjektet er fysisk aktivitet, naturopplevelse og kosthold. Visjon: Helsefremmende barnehager i Salten. Oppvekstsenterets satsningsområder er fysisk aktivitet, gagnlig adferd, foreldresamarbeid, språk- og lesestimulering. Sulitjelma oppvekstsenter tlf /2 avd. 0 6 år 25 plasser Åpn. tid Barnehagen har tilhold i en eldre enebolig ved skolen. Vi vektlegger sansemotorikk og fysisk aktivitet. Utelek hver dag og tur en gang/uka. Vi prioriterer tilrettelagte aktiviteter i aldersbestemte grupper deler av dagen. Besøker gymsal og svømmehall. SFO holder til i barnehagens lokaler. Erikstad Oppvekstsenter tlf avd. 0 6 år 36 plasser Åpn. tid Barnehagen ligger ved Fauske fritidssenter på Erikstad og er en del av Erikstad Oppvekstsenter, og vi jobber i aldersgruppe. Barnehagen arbeider med et opplegg som heter Steg for Steg, som går ut på å lære barna å omgås hverandre på en positiv måte. I 5 års gruppa jobber de hele året bevist mot skolestart, på samme tid har alle barna tid til masse lek og moro. Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser, og vi er mye ute. Hauan oppvekstsenter tlf avd. 2-6 år 30 plasser Åpn. tid Barnehagen ligger i tilknytning til Hauan oppvekstsenter med skogen som nærmeste nabo. Personalet prioriterer friluftsliv, kvalitet, brukermedvirkning, glede og positivitet. Barnehagen Vestmyra barnehage tlf avd. 98 plasser Åpningstid: Barnehagen ligger i Fauske sentrum med et flott nærområde som innbyr til tur i skog og mark. Barnehagen vektlegger sosial kompetanse, glede og humor i hverdagen og friluftsliv. Vi er en flerkulturell barnehage og deltar i et landsomfattende prosjekt om minoritetsspråklige barn. Vi er med i prosjektet "se meg" som øker vår kompetanse på å se barna, og samarbeide tett med øvrige samarbeidsparter i kommunen, eks. PPT, familiesenteret. Lyngveien barnehage (Privat) tlf avd. 0 6 år. 54 plasser Åpn. tid Barnehagen ligger øverst i Hauan med naturen som nabo. Personalet prioriterer barns sosiale kompetanse og selvfølelse. Lek inne og ute blir også prioritert. Barnehagen har et stabilt personale. Lyngveien har ikke feriestengt og har ikke planleggingsdager på dagtid. En avd. er for tiden på Lund. Ny avd. i Lyngveien åpner ca. 1.des.-09

4 Tinkeliheia barnehage (Privat) tlf år 36 plasser Åpningstid: Tinkeliheia barnehage er en avdeling under Lyngveien barnehage. Tinkeliheia er en friluftbarnehage som legger vekt på lek og læring ute i naturen. Som nærmeste nabo har vi skogen med lavvo, bålplass, gapahuk og Finneidlia med flotte muligheter. Finneid nærmiljøsenter ligger like ved og er en god samarbeidspartner. Barnehagen har ikke feriestengt stengt på planleggingsdager Medås gårdsbarnehage (Privat) tlf / avd. 0-6 år 88plasser Åpn. tid: Avd. Eldhuset holder til i barnehagens opprinnelige lokaler, i et gammelt nordlandshus med hjemmekoselig preg ute og inne. De to andre avdelingene holder til i helt nye lokaler like ved den gamle barnehagen. På gården har vi bl.a. flere hester, høner, sauer, kaniner, en kalv, marsvin og 2 katter. Vi følger en bondegårds rytme på nært hold, barna har jevnlig fjøsvakt, og tar del i daglig stell og mating av dyra. Den midlertidige barnehagen i Tverå Grendehus har foreløpig ikke gårdsdrift. Prisen er noe lavere på denne avdelingen. Kvitblikk sansebarnehage (Privat) tlf avd. 45 plasser 0 6år Åpn. tid Barnehagen legger vekt på utvikling av selvstendighet, selvfølelse og sosial kompetanse i en trygg hverdag. Stort, flott uteområde m/lavvo gjør at vi tilbringer mye tid i naturen. Egen gymsal og sanserom brukes til kreative utfoldelser gjennom musikk, forming og drama i et miljø fylt av lek og glede. Vi har nybakt brød hver dag. (200.- pr. mnd) Stemland gårdsbarnehage (Privat) tlf avd. 0-6 år 36 plasser Åpn.tid: Stemland Gårdsbarnehage har som motto å være en KreAktiv barnehage. I naturen og på gården skal vi stimulere til både kreativitet og aktivitet. Gårdsdrifta og naturen står sentralt i det pedagogiske opplegget. Vi har mange dyr som trenger stell og omsorg daglig, og vi er mye på tur i skogen og i fjæra. Naturen er vår viktigste lekeplass! Fra høsten 2009 flytter vi inn i en helt ny barnehage som skal ha en hjemmekoselig og rolig atmosfære. I vår barnehage er barna i sentrum og vi skal ha rom og tid til at alle barna skal synes og bli hørt Kvitlyngveien familiebarnehage (Privat) tlf plasser Åpningstid: "Kvitlyngveien familiebarnehage holder til i en bebodd enebolig i øvre Hauan, med naturen som nabo. Hos oss har barna mulighet til å bli godt kjent med hverandre og få tett oppfølging av voksne. Barnehagen vektlegger fysisk uteaktivitet, stimulerende leke- og læremiljø, selvstendighet og sosial kompetanse, samt foreldremedvirkning. Vi er ofte på turer i skogen/fjæra og i nærmiljø/lokalsamfunn. Familiebarnehagen har bla. kaniner, grønnsakshage, bærbusker og klatretrær."

5

ORIENTERING OM BARNEHAGENE I. Barnehageåret 2015-2016

ORIENTERING OM BARNEHAGENE I. Barnehageåret 2015-2016 ORIENTERING OM BARNEHAGENE I Marker kommune Barnehageåret 2015-2016 Marker kommune har én kommunal barnehage: Grimsby og tre private barnehager: Annen Etasje, Øymark og Tussilago. De private barnehagene

Detaljer

www.stange.no BARNEHAGER I STANGE KOMMUNE

www.stange.no BARNEHAGER I STANGE KOMMUNE En ring av gull, en riktig stor med plass til alle hender. Der ingen er størst, der ingen er minst, der ingen er først, der ingen er sist. Vi holder fast så alle kjenner at ringen er smidd av gode VENNER!

Detaljer

Frist hovedopptak 1. MARS

Frist hovedopptak 1. MARS Lindesnes kommune På lag med framtida! 1 LINDESNES KOMMUNE Oppvekst- og kulturkontoret Informasjon om barnehagetilbud og opptak barnehageåret 2015/ 2016 Søknad om barnehageplass både i kommunal og ikke-kommunale

Detaljer

Tildeling av plasser side 4 Opptaksprosedyre side 4 Rekrutteringsplasser side 5

Tildeling av plasser side 4 Opptaksprosedyre side 4 Rekrutteringsplasser side 5 Innholdsfortegnelse Generell informasjon side 3 Antall barnehager side 3 Kommunens ansvar side 3 Opptak side 3 Klagebehandling side 4 Priser side 4 Kommunale barnehager side 4 Tildeling av plasser side

Detaljer

INFORMASJON GARDERÅSEN BARNEHAGE

INFORMASJON GARDERÅSEN BARNEHAGE INFORMASJON GARDERÅSEN BARNEHAGE 2015-16 VELKOMMEN TIL GARDERÅSEN BARNEHAGE Garderåsvn 202 1900 Fetsund Dette er informasjon til deg som ønsker eller har fått plass til barnet ditt i barnehagen vår. I

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE Vedtatt i Hemne kommunestyre, sak 59/13, 28.05.2013 1. BARNEHAGENS FORMÅL Barnehagen

Detaljer

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 1 Vedtekter for barnehagene i Rennebu Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 2 1. Barnehagens formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

Ekeberg barnehage. Sammen om en god start, for en rik framtid Årsplan 2013/2015. www.ekebergbarnehage.no

Ekeberg barnehage. Sammen om en god start, for en rik framtid Årsplan 2013/2015. www.ekebergbarnehage.no Ekeberg barnehage 2013/2015 Sammen om en god start, for en rik framtid Årsplan www.ekebergbarnehage.no Velkommen til Ekeberg barnehage Ekeberg barnehage startet opp i oktober 1995. Den gang i leide lokaler.

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage.

Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage. Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage. 1. EIERFORHOLD Barnehagen er en privat barnehage som eies og drives av Osa Gårdsbarnehage as. Eiere av Osa Gårdsbarnehage as er Rolf Skjæveland og Marit Osa Skjæveland.

Detaljer

Vedtekter for Skogstua private barnehage

Vedtekter for Skogstua private barnehage Vedtekter for Skogstua private barnehage Sist revidert desember 2014, gjeldende fra januar 2015 1 Eierforhold: Skogstua private barnehage er en barnehage med plass for barn 0-3 år. Barnehagen er nå et

Detaljer

VEDTEKTER FOR SNIKKEDALEN FAMILIEBARNEHAGE AS

VEDTEKTER FOR SNIKKEDALEN FAMILIEBARNEHAGE AS VEDTEKTER FOR SNIKKEDALEN FAMILIEBARNEHAGE AS 1. Selskapets firma, eierforhold og forvaltning Selskapets firma er Snikkedalen Familiebarnehage as. Selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres

Detaljer

Innhold. Presentasjon av barnehagen. Hovedmål og delmål. Foreldresamarbeid, dokumentasjon og evaluering. Dagsrytme og kjekt og vite

Innhold. Presentasjon av barnehagen. Hovedmål og delmål. Foreldresamarbeid, dokumentasjon og evaluering. Dagsrytme og kjekt og vite ÅRSPLAN 2010/2011 Innhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Innledning Presentasjon av barnehagen Samarbeid Hovedmål og delmål Fagområder Foreldresamarbeid, dokumentasjon og evaluering Dagsrytme

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

Bjørketun Barnehage bra bagasje!

Bjørketun Barnehage bra bagasje! Virksomhetsplan/informasjonshefte Bjørketun Barnehage bra bagasje! Adresse: Vestheiveien 2, 4550 Farsund Tlf. 38390560/47413940 www.bjorketun.barnehageside.no e-post: bj-bhg@online.no Styrer Vigdis M.

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

SFO VED ELVETUN SKOLE.

SFO VED ELVETUN SKOLE. SFO VED ELVETUN SKOLE. 2015/2016 Hei Og velkommen til Sfo ved Elvetun skole! Sfo står for skolefritidsordning, og er et frivillig tilbud til elever i 1. 4. klasse. Sfo skal være et leke- og aktivitetstilbud,

Detaljer

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer

Ryliveien 2340 Løten Tlf : 62 56 42 67 (kontor) -42 68 (Hvitveis) 95 36 94 28 (Blåveis) Hjemmeside: http://www.loten.kommune.no/category4153.

Ryliveien 2340 Løten Tlf : 62 56 42 67 (kontor) -42 68 (Hvitveis) 95 36 94 28 (Blåveis) Hjemmeside: http://www.loten.kommune.no/category4153. Ryliveien 2340 Løten Tlf : 62 56 42 67 (kontor) -42 68 (Hvitveis) 95 36 94 28 (Blåveis) Hjemmeside: http://www.loten.kommune.no/category4153.html 1 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSPLAN FOR RYLI BARNEHAGE 1. Innledning

Detaljer

5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet

5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet 2012 /2013 INNHOLD : 3 Barnehagetype / beliggenhet / litt historikk / Årsplan Lov om barnehage 4 Barn med spesielle rettigheter Felles pedagogisk filosofi 5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på

Detaljer

SKOMAKERGATA GÅRDS- OG NATURBARNEHAGE

SKOMAKERGATA GÅRDS- OG NATURBARNEHAGE SKOMAKERGATA GÅRDS- OG NATURBARNEHAGE Årsplan progresjonsplan og kalender 2015 15 Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. 1 Innhold Forord 3 Om barnehagen 3 Om Maurtu barnebondegård

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Innhold. Presentasjon av barnehagen. Samarbeidsbarnehager og planleggingsdager. Hovedmål og delmål. Foreldresamarbeid. Dagsrytme og kjekt og vite

Innhold. Presentasjon av barnehagen. Samarbeidsbarnehager og planleggingsdager. Hovedmål og delmål. Foreldresamarbeid. Dagsrytme og kjekt og vite Innhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Innledning Presentasjon av barnehagen Samarbeidsbarnehager og planleggingsdager Hovedmål og delmål Fagområder Foreldresamarbeid Dagsrytme

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1

Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1 Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HARSTAD Sist revidert i kommunestyret 14.4.2011. 1 Innledning Harstad kommune er eier av de kommunale barnehagene i Harstad

Detaljer

Velkommen til Hamar gårdsbarnehage

Velkommen til Hamar gårdsbarnehage Velkommen til Hamar gårdsbarnehage Telefon: 98 81 95 58 hamargaardsbarnehage@gmail.com www.barnehage.hamar.no Velkommen til vår flotte barnehage! Hamar gårdsbarnehage holder til på Ajer gård. Vi har ni

Detaljer

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no Årsplan 2013 2014 Skeisbotnen barnehage Skeisleira 95 5217 Hagavik 55 70 50 10 anita@skeisbotnen.no www.piba.no Innhold Innledning s. 3 Lov om barnehager s. 3 Rammeplan for barnehager s. 3 Årsplan s. 3

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2015

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2015 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. mars 2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Reviderte vedtekter gjøres gjeldende fra 1. mars 2015 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand

Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand Innledning På Kunnskapsdepartementets nettside kan man lese: SFO skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn,

Detaljer

V E D T E K T E R. Barnehageroversikt i ULNA. Familiebarnehager: - Alvheim barnehage. - Andromeda barnehage. - Borge barnehage. - Brøholt barnehage

V E D T E K T E R. Barnehageroversikt i ULNA. Familiebarnehager: - Alvheim barnehage. - Andromeda barnehage. - Borge barnehage. - Brøholt barnehage Barnehageroversikt i ULNA - Alvheim barnehage - Andromeda barnehage - Borge barnehage - Brøholt barnehage - Foss barnehage - Fyrstikkalléen barnehage - Gaia barnehus - Hauerseter barnehage - Hola barnehage

Detaljer