Barnehagens mål Vi ønsker å vektlegge omsorg, trygghet og trivsel, og tilrettelegge for at det enkelte barnet får en positiv utvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barnehagens mål Vi ønsker å vektlegge omsorg, trygghet og trivsel, og tilrettelegge for at det enkelte barnet får en positiv utvikling"

Transkript

1 Vi er nå inne i det 3.året av gjeldende virksomhetsplan (2011/ / /14). I hele denne perioden er fokuset vårt sosial kompetanse og relasjoner mellom mennesker (se også virksomhetsplanen). Barnehagens mål Vi ønsker å vektlegge omsorg, trygghet og trivsel, og tilrettelegge for at det enkelte barnet får en positiv utvikling Om relasjoner og sosial kompetanse Relasjoner = forhold mellom mennesker (barn-barn, barn-voksen, voksen-voksen) Sosial kompetanse = å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Stikkord her er: empati og rolletaking, prososial adferd, selvkontroll, selvhevdelse, lek/ glede/ humor og ansvarlighet. Vi anser det som viktig at barna utvikler en god sosial kompetanse allerede i barnehagealder. Dette gjelder både i et samfunnsmessig perspektiv (eks motvirke utvikling av uønsket adferd som diskriminering og mobbing), og som et grunnlag videre i livet for det enkelte barnet (eks trygg på seg selv, vise empati). Vi bruker et pedagogisk opplegg som heter Steg for steg. Dette er inndelt i bolker som omhandler følelser, tilknytning, samspill, empati, sinnemestring og problemløsning. Materialet inneholder bl.a plansjer med bilder, tematekster, hånddukker, sanger, ideer og tips til hvordan vi kan jobbe med disse temaene. Dette gjennomføres i samlingsstund, men det er også en stor del av hverdagen. Arbeidet med Steg for steg går hånd i hånd med fagområdet etikk, religion og filosofi.

2 Rammeplan for barnehager har 7 fagområder som vi skal jobbe med i løpet av året. Noen fagområder vil bli vektlagt mer enn andre innenfor visse tema, men alle fagområdene er representert i løpet av en barnehagedag. For eksempel måltid: Kommunikasjon, språk, tekst: begrep, navn på påleggssorter. Etikk, religion, filosofi; hjelpe hverandre, vente på tur, kan jeg få?, samtaler ved matbordet, tid til å undre seg sammen. Antall, rom, form; parkobling (et glass, en kniv, et fat til hvert barn). Natur, miljø, teknikk; hvor kommer maten fra? Nærmiljø og samfunn; bordskikk, medvirkning og demokrati Kropp, bevegelse, helse; finmotorikk, kosthold Kunst, kultur, kreativitet; bordskikk, bordvers, tradisjoner i rundt måltidet Vi er bevisst våre handlinger og vår væremåte, og læring skjer i både planlagte og hverdagslige situasjoner (eks måltid, påkledning, samling, frileik, tur eller andre aktiviteter). I samsvar med lokal plan for satsningsområder for barnehagene i Levanger kommune skal vi ansatte i år få opplæring i, og ha fokus på fagområdet antall, rom og form. Mer om dette kommer på periodeplanene.

3 Voksenrollen og De utrolige årene DUÅ (Webster Stratton) Dette året skal vi fortsatt ha fokus på vår voksenrolle og hvordan vi er i samspillet med barna for å skape gode relasjoner. Vi vil være betydningsfulle voksne som kan hjelpe barna til å utvikle trygghet og trygg tilknytning. Alle barna er unik og har ulike behov, derfor er det viktig med dialogen mellom heimene og barnehagen. I 2013 gjennomførte vi ansatte kurset De utrolige årene, i regi av barne- og familietjenesten i kommunen. Dette har gjort oss mer bevisst på hvordan vi kan tilrettelegge barnehagehverdagen og ta vare på det enkelte barnet i gruppa. Utgangspunktet for en god barnehagehverdag og en positiv utvikling er at vi voksne kjenner enkeltbarnet, dette for å kunne skape gode relasjoner. Dette gjør vi når vi møter barnet og ser det, er tilstede og er engasjert, skaper trygghet, kroppskontakt, lytter, og samarbeider og har en god dialog med foreldrene. I hverdagen kan det nevnes konkrete eksempler: gruppedeling, fokustid, roser det vi ønsker å se mer av, fokus på det positive, naboros, kroppsog øyekontakt. Være i forkant og forberede det enkelte barnet. Vi vil holde dette vedlike og arbeide med det i personalgruppa. Vi har også mulighet til å søke veiledning hos våre kursholdere ved Levanger kommune/bafa. Fokustid Dette er ei planlagt og avgrenset tid der vi voksne har 100% fokus på de barna vi er sammen med (gruppedeling). Avbrytelser skal helst ikke forekomme og det skal være minimalt med kommunikasjon mellom oss voksne. Dette kan være i ulike situasjoner, for eksempel leik, måltid, formingsaktiviteter og/eller uteleik. Her legges noe av grunnlaget for å bygge gode relasjoner og skape trygg tilknytning Fokustiden er grunnlaget for videre refleksjon over vår rolle som voksen, og hva hver enkelt ønsker å jobbe mer med.

4 DET DU FOKUSERER PÅ BLIR DET MER AV! DU SPILLER EN ROLLE, HVILKE SPOR VIL DU SETTE HOS BARNET?? Pippi; Det har jeg ikke prøvd før, så det vil jeg helt sikkert klare!! Bli ferdig med konflikter, start på nytt i enhver situasjon! Barnehagens mål Vi ønsker å vektlegge omsorg, trygghet og trivsel, og tilrettelegge for at det enkelte barnet får en positiv utvikling ALLE MÅ BEHANDLES ULIKT FOR Å BEHANDLES LIKT! VÆR 100% TILSTEDE! Gå ved siden av meg, ikke foran eller bak! VÅR VERDI SOM VOKSEN SKAL IKKE UNDERVURDERES!! Ikke gi valgmuligheter, hvis det ikke finnes Ikke si skal vi bytte bleie?, men si nå skal vi bytte bleie! KLAUS SONSTAD; Noen har større behov for å bli sett, men alle vil vokse på å bli sett på en positiv måte

5 Årskalender Måned Bursdager Hva skjer a? Tema Relasjoner/ Sosial kompet. August September Oktober November Bastian Emilian Hilde Helen Frida Nora Stine Mari NoahAndre Mia Hanna H Hege Laila Monika Dugnad 27.aug Planl.dag 30.aug 10 årsjubileum 31.aug Foreldremøte Suppesalg Til inntekt SOS Oppstart bravo Brannvern Oppstart superklubb Plan.dag 18.okt Foreldresamtaler Innkjøring Bli kjent Høst Innkjøring Bli kjent Rutiner, hygiene, regler Høst Motorikk og sansemotorikk Eventyr Glad / lei seg Empati Bli kjent med egne og andres følelser, Jeg bryr meg Å hjelpe hverandre Sint/redd/ overrasket/avsky Natur,miljø og teknikk Uteleik Uteleik i barnehagen og på tur Uteleik Klær etter vær Antall,rom og form Parkobling i hverdagen, en til en, telle, form og farge Eventyr; antall, størrelse og rekkefølge Kunst,kultur og kreativitet Høstbilde til ramma og høstvindu Maling r veggbilde, male med svamp Farger Julebilde til ramma Dramatisere eventyr vha figurer Etikk, religion og filosofi Normer og regler i barnehagen Hvordan er vi mot hverandre? Normer og regler i barnehagen Hvordan er vi mot hverandre? Moral i eventyr Bevisstgjøring av egen kropp Nærmiljø og samfunn Vi blir kjent i bhg, (ute og inne), kjent med hverandre Vi blir kjent med barnehagen og dens uteområde, samt turmål i skogen og nærmiljøet Eventyr; kultur og tradisjon Kropp, bevegelse og helse Leik ute og inne Hvile Måltid Tannpuss Hygiene Tannpuss Håndvask Hostekroken Grunnleggende bevegelser Sansemotorikk Kommunikasjon språk og tekst Rim og regler Sang Navn Sanger Høytlesing Begrep i fht eventyr og motorikk Martin Brage JN MarenElise KariJanne Lilly S. Oppstart bravo Bibliotektur for blågruppa Nissetog i Skogn sentrum Høst Tannhygiene Snakkepakken; Bukkene Bruse Reveenka julegaver Problemløsning "Ro deg nedstopp opp og tenk" "Hva er problemet? Å forstå et problem. "Hva kan jeg gjøre?" Dramatisere eventyr på tur Samle naturmaterialer Telling, antall, størrelse og rekkefølge Ulike overflater/ egenskaper på ulike materialer Dramatisere Skapende prosess, kreativ Glede av å skape veggbilde (rev) dorulltroll Se på det de andre lager, gi ros til hverandre Vi samler naturmat., tar samtidig vare på Karius og Baktus Besøk av tannpleier Finmotorikk Bruke kropp, stemme og mimikk i dramatisering Samtaler og forteller om det vi lager Høytlesing Stemmebruk

6 Måned Bursdager Hva skjer a? Tema Relasjoner/ Sosial kompet. Desember Juletrefest (regi foreldre) Nissefest Foreldregløgg Behovsund for jula Luciakaffe Jul og juleforberedelser Ikke Steg for steg i desember Natur,miljø og teknikk Uteleik Antall,rom og form Jobber og blir kjent med farger, former og mønstre Kunst,kultur og kreativitet Vi lager julegaver Etikk, religion og filosofi Få kjennskap til hvorfor vi feirer jul Nærmiljø og samfunn Tradisjoner i forbindelse med jul og Lucia Kropp, bevegelse og helse Finmotorikk når vi lager julegaver og pynt Kommunikasjon språk og tekst Begrep og navn i forbindelse med jul Januar Februar Rigmor Martha Hanna R Snøfrid Thomas Luciafrokost Plan.dag 10.jan Karneval 13.feb Oppstart "smurfeklubb" Voksen i fokus Advent og jul Vinter Dans og musikk Farger Leik i snø Vinter Eventyr Se andre Forskjeller Ha tillit til en voksen Etter tur Være sammen Snøleik Spor i snøen Leik og forming i snø Arbeid med ulike materialer Farger og mønster Skulpturer i snø Vi lager julepynt Konglejulenisse Englehandtrykk Veggbilde Juletre Male og forme i snø Karneval Kle seg ut vinterbilde til ramma Vintervindu Julevandring i kirka for Juleevangeliet formidles. Se steg for steg Tradi. i forbindelse med jul og Lucia Tradisjon karneval Julesanger med bevegelser Finmotorikk Dans, koordinering av bevegelser Aktiviteter i snø Julesanger og julefortellinger (høytlesing) Farger Musikk Angelica Vårin Matilde Samefolketsdag 6.feb Vinter Snø Snakkepakken; Skinnvotten Geitekillingen som kunne telle til 10 Problemløsning "Velg en løsninghjelper det?" "Repetisjon av de 3 første trinnene i problemløsnings -metoden" Dyrespor Snøleik Telle til 10 Penger /butikk i forbindelse med pølsebod/ Karneval katte Male på snø veggbilde (snøkrystall) "sirkelboblemaleri" Se steg for steg Dyrespor på tur Aktiviteter i snø Navn på fugler og dyr

7 Måned Bursdager Hva skjer a? Tema Relasjoner/ Sosial kompet. Mars April Emil Johannes Alyssa Barnehagedagen Gul dag Behov påska Foreldresamtaler Ferien fastsettes Påskekaffe Former (sirkel, firkant, trekant) Påske Fugler Eventyr Dele glede Tenke Dele Natur,miljø og teknikk Få kjennskap til ulike typer fugler Antall,rom og form Former Kunst,kultur og kreativitet vårbilde til ramma Etikk, religion og filosofi Få respekt for fugler og fugleliv Nærmiljø og samfunn Få kjennskap til tradisjoner rundt påska Se hvilke fugler som finnes i nærmiljøet Kropp, bevegelse og helse Bevegelse gjennom leik ute og inne Finmotorikk Kommunikasjon språk og tekst Lære navn på former og fugler Mai Juni Juli Tobias Linnèa Anna O Emmelin Sebastian Eivår Anton S Othelie Markus Ingvil Brage L Miriam Kim A Hilde G Påskefrokost Bibliotektur (unntatt ) Barnas dag på Magneten for Plandager 2. Mai 19.juni Dugnad Foreldremøte 17.mai Best.f.kaffe Sommerfest Gårdsbesøk Brannvern Avslutning smurfeklubb Avslutning for Påske Vår Snakkepakken; Rødhette og ulven Dyra på gården Sommer Insekt Blomster Eventyr 17.MAI Brannvern Sommer Steg for steg: Problemløsning "Å dele" "Å byttelåne" Vente Be om hjelp Etter tur (annenhver gang) Ja eller nei Problemløsning "Å komme til enighet" Naturmat. Så karse (muffinsform) Få kjennskap til dyr, insekter og blomster Ut på tur Samle naturmat. Å se former rundt seg i og inne. Størrelse Dyreunger Forskjell på vekt på ulike materialer påskepynt/ Vårpynt (decopache på plastegg og blomst) veggbilde (sommerfugl fotavtrykk) sommerbilde til ramma sommervindu "Lille larven" "Marihønestein" 17.maiinstrument (dorull med garn) Fortelle påskens historie Påskevandring i kirka for Respekt for dyra og Pinsevandring i kirka for Tradisjoner i b.hagen i forbindelse med påske Dyr, insekter og blomster i nærmiljøet Tur Kjennskap til brannvern 17.mai Superklubb besøker brann og politistasjon Motorikk i akebakken og ute på tur Tur Bevegelse i skogen Stemmebruk i "Rødhette og ulven" Begrep/navn om dyr, insekter og blomster Dyrelyder Begrep på blomster

8

Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen:

Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen: Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen: Barn født i 2007 Einar Sebastian Robin Barn født i 2008 Lelany Mads Emilie Karen Iris Theodor Barn født i 2009 Tobias Sverre Troy

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Årsplan for Enger barnehage.

Årsplan for Enger barnehage. Årsplan for Enger barnehage. VI VIL SETTE GODE SPOR, OG SKAPE GODE BARNDOMSMINNER. Aug 2015 aug 2016. Den som lurer, den lærer.. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE. * Forord v/ daglig leder side 3 * Dagsrytme og rutiner

Detaljer

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 Godkjent i samarbeidsutvalget 27. september 2012 PLANVERKTØY SOM LEGGER FØRINGER FOR VÅRT ARBEID: LOV OM BARNEHAGER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN BARNEHAGENS VEDTEKTER EVALUERING

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN Nykirken barnehage 2012/2013

ÅRSPLAN Nykirken barnehage 2012/2013 ÅRSPLAN Nykirken barnehage 2012/2013 Innhold: Historikk s. 3 Årsplanens funksjon s. 3 Omsorg s. 3 Danning s. 3 Lek s. 4 Læring s. 5 Barns medvirkning s. 5 Inkluderende fellesskap s. 6 Overgang barnehage

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING F 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 2 Formål for barnehagen «3 De sju fagområdene «3 Progresjonsplan «3 7 Barns medvirkning «8 Førskolen «9 Overgang barnehage skole «9 En flerkulturell barnehage «10

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 ÅRSPLAN Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 19 barnehager med rundt 370 ansatte og 1500 barnehageplasser. I tillegg

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring.

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. ÅRSPLAN 2012-2013 RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. INNHOLD: Forord side 3 Barnehagens visjon side 3 Barnehagens mål. side 4 Rufus barnehage

Detaljer

Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017

Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017 Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017 Innhold 1 Forord 2 Kort om barnehagen 3 Visjon og pedagogisk arbeid 4 Pedagogisk plattform og arbeidsmåter 5 Dagsrytme 6 Årsrytme 7 Danning og omsorg 8 Barns medvirkning

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Velkommen til Vallerstua Barnehage!

Velkommen til Vallerstua Barnehage! Velkommen til Vallerstua Barnehage! Vallerstua er en enavdelings barnehage med plass til 20 barn i alderen 1-6 år. Personalgruppen i år består av en 100 % pedagogisk leder, en 70 % pedagogisk leder, en

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

NORAFØRR BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012-2013

NORAFØRR BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012-2013 NORAFØRR BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012-2013 TRYGT Å VÆRE MYE Å LÆRE www.minbarnehage.no/noraforr Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Helhetlig læring helhetssyn på barn... 4 Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR

VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2011-2012 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR! Vi har lagde to planer i fjor. Årsplan 1. vil fungere i to år, det vil si et år til. Vi vil da revidere den på nytt. Årsplan 1. er livet innad i barnehage. Det

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Velkommen til Vallerstua Barnehage!

Velkommen til Vallerstua Barnehage! Velkommen til Vallerstua Barnehage! Vallerstua er en enavdelings barnehage med plass til 20 barn i alderen 1-6 år. Personalgruppen i år består av en 100 % pedagogisk leder, en 70 % pedagogisk leder, en

Detaljer

Fossum Terrasse. Årsplan for Barnehagen Vår

Fossum Terrasse. Årsplan for Barnehagen Vår Årsplan for Barnehagen Vår Fossum Terrasse 2012-2013 Fossum Terrasse Basaltveien 20, 1359 Eiksmarka Telefon: 4014 6213 www.barnehagenvaar.no styrer.fossumterrasse@barnehagenvaar.no pedagog.fossumterrasse@barnehagenvaar.no

Detaljer

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 YTTERØY BARNEHAGE SKOGSTJERNA

ÅRSPLAN 2014/2015 YTTERØY BARNEHAGE SKOGSTJERNA ÅRSPLAN 2014/2015 YTTERØY BARNEHAGE SKOGSTJERNA 1. Generelt om Ytterøy barnehage Høsten 2014 er det 32 barn i alderen 1-5 år som har tilhold i Ytterøy barnehage. Vi vokser stadig og det er jo flott. Vi

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Ekeberg barnehage. Sammen om en god start, for en rik framtid Årsplan 2013/2015. www.ekebergbarnehage.no

Ekeberg barnehage. Sammen om en god start, for en rik framtid Årsplan 2013/2015. www.ekebergbarnehage.no Ekeberg barnehage 2013/2015 Sammen om en god start, for en rik framtid Årsplan www.ekebergbarnehage.no Velkommen til Ekeberg barnehage Ekeberg barnehage startet opp i oktober 1995. Den gang i leide lokaler.

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer