TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015"

Transkript

1 TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015 NATVEITÅSEN BARNEHAGE HOVEDMÅL: BARNEHAGENE I BIRKENES FREMMER MESTRING, LÆRING OG UTVIKLING FOR ALLE «EN GOD BARNDOM VARER HELE LIVET»

2 DELMÅL: Alle barn skal oppleve trygghet, trivsel og glede. Alle barn skal oppleve at de mestrer, og at de har tro på egne evner og muligheter. Alle barn skal møte tilstedeværende og engasjerte voksne med god kompetanse, og som er mange nok til å ivareta barna på en god måte. Barnehagens innhold skal preges av omsorg, lek, læring og vennskap. TEMA: VENNSKAP MÅL: Alle barn skal ha en lekekamerat i barnehagen Alle barn skal oppleve et positivt fellesskap Alle barn skal møte hverandre med respekt TILTAK: GRUA Hvem er jeg? (Bli mer kjent med «hvem jeg er»- hva er jeg glad i/liker jeg ikke, hva føler jeg, og hvem jeg er i forhold til andre) Hjelpe hverandre (Se hverandre, og vise omsorg og respekt) Si/Gjøre gode ting mot hverandre Være sammen (Dele og inkludere) Ha gode opplevelser sammen. VOKSENROLEN/LÆRINGSMILJØ: TILSTEDEVÆRENDE OG ENGASJERTE VOKSNE Vise interesse og engasjement i forhold til barna, og det de forteller og gjør. Ha respekt for det enkelte barn, se de ulike behovene. Vise omsorg og nærhet. Være en trygg og tydelig voksen. Veilede barna til å klare ting selv, til å inkludere hverandre i lek, etc. Gi barna utfordringer og gode opplevelser. Tilrettelegge og veilede slik at barna opplever mestring. De voksne er deltakende og hjelper barna inn i lek. De voksne gir positiv respons på positiv atferd, gir alternativ til nektende atferd. Gi ros og oppmuntring. Legge til rette for lek, bevegelse, bruk av kroppen, tur og fysisk aktivitet SATSNINGSOMRÅDER: Uteliv - aktiv bruk av uteområder og natur - Varierte og gode opplevelser i natur og nærmiljø - Aktiv bruk av kroppen - Stimulere eventyrlyst og vitebegjær Språk styrke språkutvikling - De voksne er gode språkmodeller, bevisste på å bruke språket - De voksne samtaler med barna, setter navn, begreper på ting, snakker om det vi gjør, det som skal skje Ledelse styrke og utvikle ledelse på alle nivå

3 Velkommen til Grua! Vi er den røde avdelingen på «fløy 2» i barnehagens bygg. Vi er i 2014/ voksne (inkl. 1 lærling og 1 i praksis) og 19 barn født i 2009/2010. De ansatte på Grua er: Kjersti Sletteskog Lastrini Aabel Tone Søhagen Agnieszka Stachewicz Eline Håkedal Målfrid 100% pedagogisk leder 80% assistent 50% assistent 50% assistent 100% lærling 60% praktikant. Dagsrytme: Gruas kjernetid er fra Gi beskjed hvis barnet kommer etter 9.30! 7.00 Barnehagen åpner Frokost 9.30 Kjernetiden begynner. Samling og aktivitet eller tur Ca Lunsj Kjernetiden er over Ca Frukt Frilek Barnehagen stenger Mandag er turdag. Tirsdag lager avdelingen varm lunsj. Fredag er det skolegruppe for 2009 barna (sammen med barna på Måltemyra). Starter opp i september. Fredag er det 4-års gruppe for 2010 barna (sammen med barna på Måltemyra). Starter opp i september Telefon nr. Grua: Styrer: / HJERTEBARN: Fra og med dette barnehageåret starter Grua opp med «ukas hjertebarn». I samlingen hver tirsdag trekkes et nytt hjertebarn, som får oppgaver og tittelen som følger med i en hel uke. Dette er en slags versjon av «ordensbarn», men vi forsøker også å vinkle

4 oppgavene inn mot å gjøre noe godt for andre. Oppgaver som hjertebarnet deltar i vil være å delta i matlaging, dekke på bordet, dele ut og skjære frukt..osv. Det er flott og viktig at barna får delta i de daglige situasjonene/rutinene i barnehagen, og at de får være med å ha ansvar. På den måten vil de også oppleve det som både meningsfylt å delta, og meningsfylt å gjøre noe for andre. SKOLEGRUPPE: 2009 barna som går sitt siste år i barnehagen vil hver fredag delta i skolegruppa. I skolegruppa er det skoleforberedende aktiviteter som gjelder, enten det dreier seg om selvstendighetstrening- å mestre selv, vente på tur, ta hensyn til andre- rekke opp hånda- lytte, jobbe med oppgaver..osv. Hege, pedagogisk leder på Måltemyra leder skolegruppa i år. Vi starter med skolegruppe i september. 4-ÅRS GRUPPE: 2010 barna vil hver fredag samles for «4-års gruppe». I denne gruppa går vi ut, oftest på tur og har gode fellesopplevelser på tvers av avdelinger. Tema og innhold for dagen vil variere fra «språktrening» til motorisk trening. STEG FOR STEG: På Grua vil vi følge programmet «steg for steg». Det handler om sosial kompetanse, om det å bli kjent med seg selv, hvordan vi føler og reagerer, og på den måten også få kjennskap til at vi tenker og føler forskjellig. Del 1 av programmet handler om Empati, del 2 handler om mestring av sinne og del 3 handler om problemløsning. «Steg for steg» skal få god plass særlig i samlingstunden. Vi forsøker å ha fokus på dette hver uke det første halve året. VÆRE SAMMEN: «Være sammen» tar over for Steg for Steg. Det er et program som også omhandler sosial kompetanse, om at barnet skal få være seg selv, med de følelsene, erfaringene og reaksjonene barnet har, men at barnet også skal gi plass til andre. Være sammen handler like mye om det arbeidet man har direkte med barna, om «regnbueløven», som jobber for at alle barn skal bli sett og hørt og få en stemme, som det handler om arbeid med den voksnes rolle. Fra oppstart i august til og med desember vil vi jobbe mye med voksenrollen, det å få satt ord på verdier og meninger, og likevel finne en felles vei i arbeidet med barna, det å møte barn med respekt, anerkjennelse og omsorg. Det handler om å være en varm grensesetter. Det inngår i planleggingen opp mot hvordan vi jobber med «være sammen» direkte med barna fra januar av. I høst jobber vi med «være sammen» både på personalmøter, avdelingsmøter og pedagogisk leder møter, og gjennom veiledning. Hege og Kjersti har gått på veileder kurs i «være sammen», og vil ha de siste to kursdagene i august. Med «være sammen» vil vi sikre at alle barn blir tatt på alvor og møtt på deres følelser, tanker og behov, at alle barna i barnehagen skal føle seg trygge på at både barnet og de andre i gruppa har stor verdi. Med «være sammen» jobber vi for et kvalitetsløft i barnehagen

5 AUGUST Bli kjent med avdelingen og gruppa Vennskap Hvem er jeg? o Alle skal få lov til å vise hvem de er, og hvem som står de nærmest. o Vi undrer oss: hvordan vil vi at det skal være på Grua? o Legger til rette for gode felles opplevelser i for eksempel samlingsstund, aktiviteter. Tur Utforske i og rundt barnehagen. Kortere turer denne måneden. Forming: Barna skal få tove sitt eget sitteunderlag til samlingen. I tillegg: Hege og Kjersti skal på veilederkurs august i «være sammen» Planleggingsdag: 4. august- barnehagen er stengt. SEPTEMBER Steg for steg o Hvem er jeg? o Hvordan ser jeg ut når jeg er glad/trist/sint..osv. Vennskap o Alle skal få lov til å vise hvem de er, og hvem som står de nærmest. o Indianerprosjekt- vi vil lage en «stammekultur» på avdelingen. Vi starter opp med smågrupper. Forming Vi gjør ferdig sitteunderlaget, og utforsker Indianerkulturen. Tur vi finner oss en «indianerplass» Sang «Alle trenger en liten venn» (se sang i tørrgarderobe). Annerledesdag Kosedyrdag onsdag 24 september. Ta med dag barna kan ta med èn leke/kosedyr i barnehagen 30.september. (husk å merke) I tillegg Brannvernuke i uke 38. Vi snakker om hva vi skal gjøre når det brenner. Brannøvelse blir 30. september Foreldremøte blir 16. september klokka OKTOBER Steg for steg o Hvem er jeg? o Hvem er du? o Hvordan er vi like/ulike? Vennskap Hjelpe hverandre. o Hva er å hjelpe? Når kan jeg hjelpe? Hvordan hjelper jeg? o Forut. Hjelpe noen vi ikke kjenner. Aktiviteter I forbindelse med Forut og basar.

6 Forming Utforske utemiljøet- hva kan vi lage av naturen vår? (indianerprosjekt) Tur Utforske indianerplassen. Sang- «Jeg har et lite eple» Annerledesdag Tirsdag 28. oktober har vi INDIANERDAG I tillegg Onsdag 22. oktober er det basar for FORUT (innsamlingsaksjon for fattige barn i Nepal). Mer info kommer Fotografering onsdag 29. og torsdag 30. oktober. NOVEMBER Foreldresamtaler i okt/nov. Steg for steg: - Hvordan er jeg? Hvordan er vi? Aktiviteter Indianerprosjekt- barnas interesser påvirker innholdet. Forming Vi begynner med julegaver(hemmelig), bake pepperkakehjerter til kalender. Vennskap Hjelpe hverandre. o Fortsette å snakke om og vise når barna kan hjelpe hverandre. Tur Repetere turplassene vi har vært til. Vi er aktive! Sang- «høsten kommer». Annerledesdag 17. november har vi VENNEDAG Planleggingsdag: 10. november barnehagen er stengt. DESEMBER Steg for steg: Være der for andre Vennskap Gjøre gode ting mot hverandre. o Hvordan er vi gode? Hva kan vi gjøre for å gjøre en annen glad? Finne ut av dette sammen med barna. Forming juleverksted. Barna lager TO julegaver i år. Tur Aketurer. Sang «så tenner vi et lys i kveld», «lucia», «på låven sitter nissen». I tillegg Denne måneden er det flere felles aktiviteter. Lucia, ettermiddagskos ute, julekino og nissefest. Mer info kommer. GOD JUL

7 JANUAR «VÆRE SAMMEN»- Vi blir kjent med regnbueløven og løveloven: «Kan du løveloven? Jeg skal være meg, Men gi plass til andre, Slik at de blir seg. Bry meg om en annen, Hjelpe når jeg kan. Slik blir livet bedre For barn i alle land! Ser du en som plages? Det er ikke bra! Alle må stå sammen Om å si i fra! Alle barn på jorden Har den samme rett Til å være trygge Og til å være sett» Vennskap Gjøre gode ting mot hverandre. (Fortsette arbeidet fra forrige måned). Aktiviteter Eksperimentere med vann/is, farge, form..osv. Forming Vi bruker god tid på forberedelser til samefolkets dag (6. februar), i januar lager vi «samehatter» med mer. Tur Aketurer. (Om mulig. Kan variere hvor vi går). Sang «Bæ bæ lillelam» på samisk. Annerledesdag Jungeldag torsdag den 22. januar. Planleggingsdag 2. januar er det planleggingsdag og barnehagen er stengt. Vi åpner barnehagen mandag 5. januar! Velkommen tilbake! FEBRUAR «VÆRE SAMMEN»- vi fortsetter arbeidet fra forrige måned. Vennskap Være sammen. o Ha fokus på å dele med hverandre og inkludere hverandre f.eks i lek. Aktiviteter knyttet til Samefolkets dag og til Karneval. Vinteraktiviteter. Forming Lage karnevalsmasker, fastelavnsris og fastelavnsboller. Tur Aketurer. (Om mulig. Kan variere hvor vi går) Sang «løveloven» og «bæ bæ lillelam» på samisk. I tillegg Samefolkets dag 6. februar og karneval (mer info kommer) Annerledesdag - Karneval

8 . MARS «VÆRE SAMMEN»- Vi fortsetter arbeidet- se månedsplan Aktivitet knyttet til påske og til «være sammen». Vi får besøk av presten i forbindelse med påske. Forming Lage påskepynt og så/plante. Tur Se etter vårtegn i skogen. Sang En liten kylling. I tillegg Påskefrokost for barn og hjem (mer info kommer) Annerledesdag «Gul dag» er samme dag som påskefrokosten. Den 27. mars. APRIL «VÆRE SAMMEN»- vi fortsetter arbeidet ( se også månedsplan) Vennskap Gjøre gode ting mot hverandre og være sammen. o Fortsette å ha fokus på disse områdene. Aktivitet Vi jobber med «Være sammen». Vi har ekstra fokus på fagområdet «kropp, bevegelse og helse» denne måneden og bruker puterom, lager til hinderløyper og er mye ute både på tur og ellers. Forming knyttet til «være sammen». Tur Til Øygardsbu Sang «løveloven» Annerledesdag- GYMDAG blir onsdag 29. april. I tillegg Påske er i uke 14 (mandag 30. april- mandag 6. april) Mandagen og tirsdagen denne uka har barnehagen ordinær åpningstid. Onsdag 1. april er barnehagen åpen fra Foreldresamtaler i april/mai MAI «VÆRE SAMMEN» - Vi fortsetter arbeidet (se også månedsplan) Vennskap Si gode ting om hverandre. o Hva kan vi si som gjør andre glade? Hva føler vi når noen sier gode ting? Finne ut av dette sammen med barna. Aktivitet Forberedelser til 17. mai. Utelek og planting. Forming Vi studerer blomster- farge og form. Vi utforsker: hvordan kan vi gjenskape blomsten? Tur Lek i skogen- skattejakt Sang

9 Kommunikasjon, språk og tekst: «Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap, og å selv være avsender av et budskap. Både den nonverbale og verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt muntlig språk. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper.» (Rammeplanen s. 40). Annerledesdag 17. mai-markering den 13. mai. Planleggingsdag- 15. mai- barnehagen er stengt. JUNI «VÆRE SAMMEN» - vi avslutter for i år- er vi blitt en «løvebarnehage?» Vennskap Si gode ting om hverandre. o Vi øver på å si gode ting om lekekameratene våre. Forming Vi avslutter tidligere formingsprosjekt og annet. Lager tegning/maleri til hverandre- vi avslutter året og tar farvel. Tur lek i skogen- øygardsbu. Regler og sanger Vi repeterer fra alt vi har hatt. Annerledesdag: SOMMERFEST (mer info kommer). Sommerferie: siste dag før barnehagen stenger for sommeren er 10. juli. Vi ønsker velkommen til et nytt barnehagegår den 10. august. Planleggingsdag: 19. juni- barnehagen er stengt GOD SOMMER! FAGOMRÅDENE: Kunst, kultur og kreativitet: «Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser.» (Rammeplanen s. 42). Gjennom året skal vi lage flere ting. Og barna skal få bruke ulike materialer og teknikker. Det vi lager vil gi innhold i begreper de lærer. Vi skal leke og dramatisere noen av fortellingene og eventyrene vi skal ha. Da vil barnas egne uttrykk komme til syne, og de kan bearbeide det de har hørt sammen. Vi vil ha fokus på prosessen, ikke produktet. Barna skal få oppleve aktivitetene som noe positivt, og føle at de eier produktet.

10 Nærmiljø og samfunn: «Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltagelse i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. ( ) Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt.» (Rammeplanen s. 47). Vi utforsker barnehagen og nærmiljøet i barnas tempo. Voksne møter barnas bidrag med anerkjennelse, og viser at bidraget har verdi. Voksne støtter og veileder barna i deres utvikling til å fungere sammen med andre etter gitte sosiale regler og normer. Voksne støtter og veileder barna i å utvikle en positiv selvoppfatning. Barna får kjennskap til nærmiljø og ulike samfunn gjennom egne erfaringer og observasjoner. Kropp bevegelse og helse: «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. ( ) Variert fysisk aktivitet både inne og ute er av stor betydning for å utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Aktiv bruk av natur og nærmiljø gir mange muligheter.» (Rammeplanen s. 41). Vi ser og utforsker kroppsdeler, kroppen og dens muligheter og begrensninger. Vi finner sammen ut om kroppens behov for klær. Vi gleder oss over å kunne bruke kroppen som framkomstmiddel. Voksne støtter, veileder og motiverer barna til å kle seg selv. Barna får møte allsidig og varierte utfordringer i både inne- og ute-miljøet i barnehagen. Etikk, religion og filosofi: «Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. ( ) Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon.» (Rammeplanen s. 45) Vi har fokus på verdier som respekt for menneskeverd og natur, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet. Vi samtaler om følelser og det å se ting fra den andres synsvinkel (empati). Voksne setter ord på følelser barna har i situasjonen, og prater med barna om de. Hjelper og støtter i bearbeidingen, og det å komme videre. Vi øver på å gi andre ros og støtte. Voksne støtter og veileder barna i å se og inkludere hverandre. Kristne høytider som jul, påske og fastelavn vil bli markert. Barnehagen tar også hensyn til andre religioner/trosretninger dersom de er representert i barnegruppa. Antall, rom og form: «Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering.» (Rammeplanen s. 48). Voksne legger til rette for at barna skal ta kunne ta initiativ og vise interesse for å finne, se og utforske rom, form, farge, tall og telling. Både sammen med voksen eller barn, eller alene. Voksne motiverer barna til å se matematikk i hverdagslige situasjoner og i aktivitetene vi har. (Antall, former, størrelse, rekkefølge, osv.). Barna vil dette året hovedsakelig få erfare dette området i konkrete former, og «her og nå». Abstrakt tenkning vil bli utforsket etter hvert som det enkelte barn viser interesse og er klar for det.

11 DOKUMENTASJON: Hva skal vi dokumentere for å synliggjøre praksis, det vi jobber med i forhold til temaplan, voksenrollen og satsningsområder? o Vi skal dokumentere turer, samlinger, aktiviteter, og eventuelle situasjoner som oppstår spontant. Hvordan dokumenterer vi? o Ting og bilder av det vi har laget og det vi har gjort henger i gangen. o Dagsreferat hver dag med tekst om hva vi har gjort henger i garderoben o Vi ønsker å ha bilder/ lysbildeframvisning i garderoben. HVORDAN JOBBER VI MED DETTE: Vennskap/inkludering: Språk: Turer: Voksne er observante for barnas væremåte overfor hverandre. Vi veileder og støtter. Voksne hjelper barna «å finne» hverandre. Voksne legger til rette for aktiviteter/samlinger som inspirerer til lek. Voksne benevner alt med navn. Ting, det vi skal gjøre, begreper, osv. Vi har en positiv ordbruk. Sier fine ting til hverandre, er hyggelige, kjefter ikke. Voksne samtaler med barna. Og snakker med barna, ikke til/over de. Vi har ulike turplasser. Vi ser verdien i at turen begynner med en gang vi går ut av porten. Vi blir kjent med en plass før vi går til neste. Vi gleder oss over naturen og det den inneholder, og vi ser endringer. Vi øver på å gå samlet og etter hvert to og to. Lek: Barna skal få tid til å leke, lage lek, og fordype seg og «forsvinne» i lek. Voksne går inn i leken når barna synes det er greit, eller når det er nødvendig (f.eks: drive leken videre eller konfliktløsning) Voksne støtter og veileder de som trenger hjelp til å komme inn i lek, avslutte leken på en grei måte, eller se mulighetene for å inkludere andre i leken. Forming og aktiviteter: Vi lager og gjør ulike ting i forbindelse med prosjekter, høytider og temaet vennskap. Vi bruker ulike materialer og uttrykksmåter. Vi planlegger og forbereder i forkant. Barnas uttrykk er i fokus. Prosessen er viktigst, ikke produktet.

12 Barns medvirkning: Voksne er oppmerksomme og lydhøre for barnas ønsker, meninger og behov. Både det de uttrykker kroppslig og verbalt. Og arbeider med barnehagens hverdag og opplegg ut i fra det. Barna støttes til å undre seg og stille spørsmål. Om barnehagen, gruppa vår, og om det vi gjør eller skal gjøre. Påkledning, garderobe og stell: Barna oppfordres og motiveres til å gjøre mest mulig selv. Voksne hjelper og støtter ved behov. Vi tar oss tid, og har små grupper om gangen. Spesielle dager og annerledes-dager : Dato for dagen/dagene står under hver måned i denne temaplanen, men vil også komme på månedsplanene. På annerledesdagen har vi aktiviteter og samlinger knyttet rundt temaet for dagen. På «gul dag» (annerledesdagen i mars) er det for eksempel kjekt om barna vil kle seg i gult når de går hjemmefra- det er altså supert å starte annerledesdagen allerede hjemme, før barnet kommer i barnehagen! Spør om det er noe dere lurer på.

TEMAPLAN FOR MÅLTEMYRA 2014/2015

TEMAPLAN FOR MÅLTEMYRA 2014/2015 TEMAPLAN FOR MÅLTEMYRA 2014/2015 NATVEITÅSEN BARNEHAGE HOVEDMÅL: BARNEHAGENE I BIRKENES FREMMER MESTRING, LÆRING OG UTVIKLING FOR ALLE «EN GOD BARNDOM VARER HELE LIVET» DELMÅL: Alle barn skal oppleve trygghet,

Detaljer

TEMAPLAN FOR MÅLTEMYRA 2015/2016

TEMAPLAN FOR MÅLTEMYRA 2015/2016 TEMAPLAN FOR MÅLTEMYRA 2015/2016 NATVEITÅSEN BARNEHAGE HOVEDMÅL: BARNEHAGENE I BIRKENES FREMMER MESTRING, LÆRING OG UTVIKLING FOR ALLE «EN GOD BARNDOM VARER HELE LIVET» BARNEHAGENS HOVEDMÅL: BARNEHAGENE

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

TEMAPLAN FOR GRUA 2015/2016

TEMAPLAN FOR GRUA 2015/2016 TEMAPLAN FOR GRUA 2015/2016 NATVEITÅSEN BARNEHAGE HOVEDMÅL: BARNEHAGENE I BIRKENES FREMMER MESTRING, LÆRING OG UTVIKLING FOR ALLE «EN GOD BARNDOM VARER HELE LIVET» Velkommen til Grua Vi er den røde avdelingen

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Halvårsplan Høsten 2010

Halvårsplan Høsten 2010 Jesper Halvårsplan Høsten 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 18 barn. De voksne i år er: Anette Anfinrud Pedagogisk leder 100 % Tone Tørre Barne- og ungdomsarbeider 100 % Hege Løvdal

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet SOLSTRÅLE Småbarnsavdeling Ukerytme og dagsrytme på Solstråle: Vi er ute hver dag. Vi prøver ikke å la klokken styre oss for mye. Klokkeslettene og dagsrytmen er derfor ca. tider. Det kan også bli endringer

Detaljer

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 - Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 Innhold 1. Innledning.. s.3 2. Ekornbarna våren 2015 s.4 2.1 Jeg og Oss....s.4 2.2 Våre temaer og mål for perioden...s.5-7 3. Praktiske

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE HAMPEHAUGEN BARNEHAGE Hampehaugen barnehage er en 3- avdelings barnehage for barn mellom 0 6 år. Barnehagen har 75 plasser fordelt på 3 avdelinger. Barnehagen ligger mellom Birkeneshallen og Birkeland

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Munkerudtoppen ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Munkerudtoppen.barnehage@gmail.com Telefon: 22287755/mobil 48114711 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014.

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Rammeplanen for barnehagen stiller krav til at hvert fagområde skal ha en progresjonsplan for de ulike alderstrinnene i barnehagen. Hvordan fagområdene

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 PERSONALET PÅ TRESTUBBEN Cathrine Jane Silje R Jorunn Marthe Emilie August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING Januar, februar og mars 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen.

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap Året rundt Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon 1. august 18.november: Nye vennskap 21.november- 23.desember: Juleforberedelser 2. januar- 17. mars: Lofotfisket

Detaljer

Lyngen har 9 barn. 1 pedagogisk leder som heter Hege Moe, og to barneveiledere, Mette Fredriksen og Tine Hauge.

Lyngen har 9 barn. 1 pedagogisk leder som heter Hege Moe, og to barneveiledere, Mette Fredriksen og Tine Hauge. Småbarnsavdeling: Småbarnsavdelingen ved Lunderhaugen Barnehage heter Lyngen Lyngen har 9 barn. 1 pedagogisk leder som heter Hege Moe, og to barneveiledere, Mette Fredriksen og Tine Hauge. Barna vil også

Detaljer

Hvordan jobber vi på avdelingen:

Hvordan jobber vi på avdelingen: Regnbuen 2017 2018 På Regnbuen er det 18 barn mellom 3 og 4 år. Flere av disse har gått sammen i fjor, men noen er nye. Vi er fem voksne på avdelingen, men tre er på jobb samtidig. Bjørg og Inger- Sissel

Detaljer

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul.

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul. Årsplan 2009-2010 Barnehage Avd.Gul. 1 Personalet: Solveig Garlid Pedagogisk leder, 100 % Laila Gundersen Fagarbeider, 100 % Kine Sofie Ofte Grimeland Fagarbeider, 100 % Bente Grey Førskolelærer, 100 %

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016 HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016 Oversikt over arrangementer høsten 2016 Planleggingsdag: 15. august, 10 oktober Kultursekken: 2.september Foreldremøte: 14.oktober Høstfest: tirsdag 1.nov.

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse

Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse Da er vi i gang med september. Barna begynner å finne seg til rette, og er trygge på oss voksne. Vi ser mye glede

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 10 barn

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Furunåla: 11 barn. Pedagogisk leder Christina Fonn, fagarbeider Julie Grøndahl og fagarbeider Marte Korsen.

Furunåla: 11 barn. Pedagogisk leder Christina Fonn, fagarbeider Julie Grøndahl og fagarbeider Marte Korsen. Storbarnsavdeling: Storbarnsavdelingen ved Lunderhaugen Barnehage består av 3 grupper: Kongla Furunåla Kvisten Kongla: 10 barn. Pedagogisk leder Mari Fredriksen og barneveileder Hanne Hofsøy. Furunåla:

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Grorud åpen barnehage

Grorud åpen barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Grorud åpen barnehage Grorud åpen barnehage mariann.oppberget@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 22258589 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/aapen-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Halvårsplan for Vår 2017

Halvårsplan for Vår 2017 Halvårsplan for Vår 2017 PERSONALET PÅ TRESTUBBEN 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13 barn

Detaljer

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt August 0 0 0 Planleggings dag bhg stengt I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø la nysgjerrighet og

Detaljer

ÅRSPLAN NYPVANG ÅPEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN NYPVANG ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN NYPVANG ÅPEN BARNEHAGE 2014-2015 Visjon Lykkelig barndom På Nypvang åpen barnehage og Nypvang barnehage skal hverdagen preges av trygghet, trivsel og tilhørighet for barn, foreldre og personale.

Detaljer

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid Nærmiljø og samfunn I Grandehagen bhg vil vi at barna skal møte omverden med trygghet og nyskjerrighet. Vi vil utforske vårt nærmiljø og bruke de inntrykk og erfaringer vi gjør oss i blant annet naturen

Detaljer

Årsplan. for barnehagen ved Innhavet oppvekstsenter

Årsplan. for barnehagen ved Innhavet oppvekstsenter Årsplan for barnehagen ved Innhavet oppvekstsenter 2016-2017 Innhavet barnehage Åpningstid: 07.15-16.00 Mobilnummer: Barnehage 907 07 022 Rektor/styrer 75 77 25 54 / 907 34 429 Epostadresser: - Rektor/styrer:

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

MÅNEDSBREV SEPTEMBER

MÅNEDSBREV SEPTEMBER MÅNEDSBREV SEPTEMBER STEINRØYSA Så var august også forbi, Vi har også denne månedne fått kjenne litt på sommer varmen og fått noen fine dager ute. Vi har i august måned hatt fokus på å bli kjent, og trygge,

Detaljer

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet.

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet. Lånke barnehage sin visjon er: Glede i hvert steg I det legger vi: Glede er å utvikle seg, føle mestring. Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir

Detaljer

ÅRSPLAN FOR TOMMELITEN

ÅRSPLAN FOR TOMMELITEN ÅRSPLAN FOR TOMMELITEN 2013-2014 Innledning Denne årsplanen har som intensjon å fortelle hvordan vi ønsker å arbeide på avdelingen dette året. Utgangspunktet for vårt arbeid er rammeplan for barnehager,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Plan for Solsiden

Plan for Solsiden Plan for Solsiden 2017-2018 På Solsiden er det 19 barn født i 2012 14 jenter og 5 gutter Avdelingen har 4 ansatte: Camelia 100 % assistent, Karen Marie 50% assistent, Elin 50% assistent og Camilla 100%

Detaljer

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to Årsplan 2014-2015 for Avd. Du og jeg og vi to Velkommen til Amigos Barnehage! Informasjon om barnehagen Amigos barnehagen har 3 eiere og 11 avdelinger i forskjellige bydeler i Oslo, og startet sin virksomhet

Detaljer

TEMA PLAN SKOGSTJERNA 2012-2013. Birkeland barnehage

TEMA PLAN SKOGSTJERNA 2012-2013. Birkeland barnehage TEMA PLAN SKOGSTJERNA 2012-2013 Birkeland barnehage TEMAPLAN SKOGSTJERNA 2012/2013 UTELIV MÅL: Varierte og gode opplevelser i natur og nærmiljø Aktiv bruk av kroppen Stimulere eventyrlyst og vitebegjær

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer