TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015"

Transkript

1 TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015 NATVEITÅSEN BARNEHAGE HOVEDMÅL: BARNEHAGENE I BIRKENES FREMMER MESTRING, LÆRING OG UTVIKLING FOR ALLE «EN GOD BARNDOM VARER HELE LIVET»

2 DELMÅL: Alle barn skal oppleve trygghet, trivsel og glede. Alle barn skal oppleve at de mestrer, og at de har tro på egne evner og muligheter. Alle barn skal møte tilstedeværende og engasjerte voksne med god kompetanse, og som er mange nok til å ivareta barna på en god måte. Barnehagens innhold skal preges av omsorg, lek, læring og vennskap. TEMA: VENNSKAP MÅL: Alle barn skal ha en lekekamerat i barnehagen Alle barn skal oppleve et positivt fellesskap Alle barn skal møte hverandre med respekt TILTAK: GRUA Hvem er jeg? (Bli mer kjent med «hvem jeg er»- hva er jeg glad i/liker jeg ikke, hva føler jeg, og hvem jeg er i forhold til andre) Hjelpe hverandre (Se hverandre, og vise omsorg og respekt) Si/Gjøre gode ting mot hverandre Være sammen (Dele og inkludere) Ha gode opplevelser sammen. VOKSENROLEN/LÆRINGSMILJØ: TILSTEDEVÆRENDE OG ENGASJERTE VOKSNE Vise interesse og engasjement i forhold til barna, og det de forteller og gjør. Ha respekt for det enkelte barn, se de ulike behovene. Vise omsorg og nærhet. Være en trygg og tydelig voksen. Veilede barna til å klare ting selv, til å inkludere hverandre i lek, etc. Gi barna utfordringer og gode opplevelser. Tilrettelegge og veilede slik at barna opplever mestring. De voksne er deltakende og hjelper barna inn i lek. De voksne gir positiv respons på positiv atferd, gir alternativ til nektende atferd. Gi ros og oppmuntring. Legge til rette for lek, bevegelse, bruk av kroppen, tur og fysisk aktivitet SATSNINGSOMRÅDER: Uteliv - aktiv bruk av uteområder og natur - Varierte og gode opplevelser i natur og nærmiljø - Aktiv bruk av kroppen - Stimulere eventyrlyst og vitebegjær Språk styrke språkutvikling - De voksne er gode språkmodeller, bevisste på å bruke språket - De voksne samtaler med barna, setter navn, begreper på ting, snakker om det vi gjør, det som skal skje Ledelse styrke og utvikle ledelse på alle nivå

3 Velkommen til Grua! Vi er den røde avdelingen på «fløy 2» i barnehagens bygg. Vi er i 2014/ voksne (inkl. 1 lærling og 1 i praksis) og 19 barn født i 2009/2010. De ansatte på Grua er: Kjersti Sletteskog Lastrini Aabel Tone Søhagen Agnieszka Stachewicz Eline Håkedal Målfrid 100% pedagogisk leder 80% assistent 50% assistent 50% assistent 100% lærling 60% praktikant. Dagsrytme: Gruas kjernetid er fra Gi beskjed hvis barnet kommer etter 9.30! 7.00 Barnehagen åpner Frokost 9.30 Kjernetiden begynner. Samling og aktivitet eller tur Ca Lunsj Kjernetiden er over Ca Frukt Frilek Barnehagen stenger Mandag er turdag. Tirsdag lager avdelingen varm lunsj. Fredag er det skolegruppe for 2009 barna (sammen med barna på Måltemyra). Starter opp i september. Fredag er det 4-års gruppe for 2010 barna (sammen med barna på Måltemyra). Starter opp i september Telefon nr. Grua: Styrer: / HJERTEBARN: Fra og med dette barnehageåret starter Grua opp med «ukas hjertebarn». I samlingen hver tirsdag trekkes et nytt hjertebarn, som får oppgaver og tittelen som følger med i en hel uke. Dette er en slags versjon av «ordensbarn», men vi forsøker også å vinkle

4 oppgavene inn mot å gjøre noe godt for andre. Oppgaver som hjertebarnet deltar i vil være å delta i matlaging, dekke på bordet, dele ut og skjære frukt..osv. Det er flott og viktig at barna får delta i de daglige situasjonene/rutinene i barnehagen, og at de får være med å ha ansvar. På den måten vil de også oppleve det som både meningsfylt å delta, og meningsfylt å gjøre noe for andre. SKOLEGRUPPE: 2009 barna som går sitt siste år i barnehagen vil hver fredag delta i skolegruppa. I skolegruppa er det skoleforberedende aktiviteter som gjelder, enten det dreier seg om selvstendighetstrening- å mestre selv, vente på tur, ta hensyn til andre- rekke opp hånda- lytte, jobbe med oppgaver..osv. Hege, pedagogisk leder på Måltemyra leder skolegruppa i år. Vi starter med skolegruppe i september. 4-ÅRS GRUPPE: 2010 barna vil hver fredag samles for «4-års gruppe». I denne gruppa går vi ut, oftest på tur og har gode fellesopplevelser på tvers av avdelinger. Tema og innhold for dagen vil variere fra «språktrening» til motorisk trening. STEG FOR STEG: På Grua vil vi følge programmet «steg for steg». Det handler om sosial kompetanse, om det å bli kjent med seg selv, hvordan vi føler og reagerer, og på den måten også få kjennskap til at vi tenker og føler forskjellig. Del 1 av programmet handler om Empati, del 2 handler om mestring av sinne og del 3 handler om problemløsning. «Steg for steg» skal få god plass særlig i samlingstunden. Vi forsøker å ha fokus på dette hver uke det første halve året. VÆRE SAMMEN: «Være sammen» tar over for Steg for Steg. Det er et program som også omhandler sosial kompetanse, om at barnet skal få være seg selv, med de følelsene, erfaringene og reaksjonene barnet har, men at barnet også skal gi plass til andre. Være sammen handler like mye om det arbeidet man har direkte med barna, om «regnbueløven», som jobber for at alle barn skal bli sett og hørt og få en stemme, som det handler om arbeid med den voksnes rolle. Fra oppstart i august til og med desember vil vi jobbe mye med voksenrollen, det å få satt ord på verdier og meninger, og likevel finne en felles vei i arbeidet med barna, det å møte barn med respekt, anerkjennelse og omsorg. Det handler om å være en varm grensesetter. Det inngår i planleggingen opp mot hvordan vi jobber med «være sammen» direkte med barna fra januar av. I høst jobber vi med «være sammen» både på personalmøter, avdelingsmøter og pedagogisk leder møter, og gjennom veiledning. Hege og Kjersti har gått på veileder kurs i «være sammen», og vil ha de siste to kursdagene i august. Med «være sammen» vil vi sikre at alle barn blir tatt på alvor og møtt på deres følelser, tanker og behov, at alle barna i barnehagen skal føle seg trygge på at både barnet og de andre i gruppa har stor verdi. Med «være sammen» jobber vi for et kvalitetsløft i barnehagen

5 AUGUST Bli kjent med avdelingen og gruppa Vennskap Hvem er jeg? o Alle skal få lov til å vise hvem de er, og hvem som står de nærmest. o Vi undrer oss: hvordan vil vi at det skal være på Grua? o Legger til rette for gode felles opplevelser i for eksempel samlingsstund, aktiviteter. Tur Utforske i og rundt barnehagen. Kortere turer denne måneden. Forming: Barna skal få tove sitt eget sitteunderlag til samlingen. I tillegg: Hege og Kjersti skal på veilederkurs august i «være sammen» Planleggingsdag: 4. august- barnehagen er stengt. SEPTEMBER Steg for steg o Hvem er jeg? o Hvordan ser jeg ut når jeg er glad/trist/sint..osv. Vennskap o Alle skal få lov til å vise hvem de er, og hvem som står de nærmest. o Indianerprosjekt- vi vil lage en «stammekultur» på avdelingen. Vi starter opp med smågrupper. Forming Vi gjør ferdig sitteunderlaget, og utforsker Indianerkulturen. Tur vi finner oss en «indianerplass» Sang «Alle trenger en liten venn» (se sang i tørrgarderobe). Annerledesdag Kosedyrdag onsdag 24 september. Ta med dag barna kan ta med èn leke/kosedyr i barnehagen 30.september. (husk å merke) I tillegg Brannvernuke i uke 38. Vi snakker om hva vi skal gjøre når det brenner. Brannøvelse blir 30. september Foreldremøte blir 16. september klokka OKTOBER Steg for steg o Hvem er jeg? o Hvem er du? o Hvordan er vi like/ulike? Vennskap Hjelpe hverandre. o Hva er å hjelpe? Når kan jeg hjelpe? Hvordan hjelper jeg? o Forut. Hjelpe noen vi ikke kjenner. Aktiviteter I forbindelse med Forut og basar.

6 Forming Utforske utemiljøet- hva kan vi lage av naturen vår? (indianerprosjekt) Tur Utforske indianerplassen. Sang- «Jeg har et lite eple» Annerledesdag Tirsdag 28. oktober har vi INDIANERDAG I tillegg Onsdag 22. oktober er det basar for FORUT (innsamlingsaksjon for fattige barn i Nepal). Mer info kommer Fotografering onsdag 29. og torsdag 30. oktober. NOVEMBER Foreldresamtaler i okt/nov. Steg for steg: - Hvordan er jeg? Hvordan er vi? Aktiviteter Indianerprosjekt- barnas interesser påvirker innholdet. Forming Vi begynner med julegaver(hemmelig), bake pepperkakehjerter til kalender. Vennskap Hjelpe hverandre. o Fortsette å snakke om og vise når barna kan hjelpe hverandre. Tur Repetere turplassene vi har vært til. Vi er aktive! Sang- «høsten kommer». Annerledesdag 17. november har vi VENNEDAG Planleggingsdag: 10. november barnehagen er stengt. DESEMBER Steg for steg: Være der for andre Vennskap Gjøre gode ting mot hverandre. o Hvordan er vi gode? Hva kan vi gjøre for å gjøre en annen glad? Finne ut av dette sammen med barna. Forming juleverksted. Barna lager TO julegaver i år. Tur Aketurer. Sang «så tenner vi et lys i kveld», «lucia», «på låven sitter nissen». I tillegg Denne måneden er det flere felles aktiviteter. Lucia, ettermiddagskos ute, julekino og nissefest. Mer info kommer. GOD JUL

7 JANUAR «VÆRE SAMMEN»- Vi blir kjent med regnbueløven og løveloven: «Kan du løveloven? Jeg skal være meg, Men gi plass til andre, Slik at de blir seg. Bry meg om en annen, Hjelpe når jeg kan. Slik blir livet bedre For barn i alle land! Ser du en som plages? Det er ikke bra! Alle må stå sammen Om å si i fra! Alle barn på jorden Har den samme rett Til å være trygge Og til å være sett» Vennskap Gjøre gode ting mot hverandre. (Fortsette arbeidet fra forrige måned). Aktiviteter Eksperimentere med vann/is, farge, form..osv. Forming Vi bruker god tid på forberedelser til samefolkets dag (6. februar), i januar lager vi «samehatter» med mer. Tur Aketurer. (Om mulig. Kan variere hvor vi går). Sang «Bæ bæ lillelam» på samisk. Annerledesdag Jungeldag torsdag den 22. januar. Planleggingsdag 2. januar er det planleggingsdag og barnehagen er stengt. Vi åpner barnehagen mandag 5. januar! Velkommen tilbake! FEBRUAR «VÆRE SAMMEN»- vi fortsetter arbeidet fra forrige måned. Vennskap Være sammen. o Ha fokus på å dele med hverandre og inkludere hverandre f.eks i lek. Aktiviteter knyttet til Samefolkets dag og til Karneval. Vinteraktiviteter. Forming Lage karnevalsmasker, fastelavnsris og fastelavnsboller. Tur Aketurer. (Om mulig. Kan variere hvor vi går) Sang «løveloven» og «bæ bæ lillelam» på samisk. I tillegg Samefolkets dag 6. februar og karneval (mer info kommer) Annerledesdag - Karneval

8 . MARS «VÆRE SAMMEN»- Vi fortsetter arbeidet- se månedsplan Aktivitet knyttet til påske og til «være sammen». Vi får besøk av presten i forbindelse med påske. Forming Lage påskepynt og så/plante. Tur Se etter vårtegn i skogen. Sang En liten kylling. I tillegg Påskefrokost for barn og hjem (mer info kommer) Annerledesdag «Gul dag» er samme dag som påskefrokosten. Den 27. mars. APRIL «VÆRE SAMMEN»- vi fortsetter arbeidet ( se også månedsplan) Vennskap Gjøre gode ting mot hverandre og være sammen. o Fortsette å ha fokus på disse områdene. Aktivitet Vi jobber med «Være sammen». Vi har ekstra fokus på fagområdet «kropp, bevegelse og helse» denne måneden og bruker puterom, lager til hinderløyper og er mye ute både på tur og ellers. Forming knyttet til «være sammen». Tur Til Øygardsbu Sang «løveloven» Annerledesdag- GYMDAG blir onsdag 29. april. I tillegg Påske er i uke 14 (mandag 30. april- mandag 6. april) Mandagen og tirsdagen denne uka har barnehagen ordinær åpningstid. Onsdag 1. april er barnehagen åpen fra Foreldresamtaler i april/mai MAI «VÆRE SAMMEN» - Vi fortsetter arbeidet (se også månedsplan) Vennskap Si gode ting om hverandre. o Hva kan vi si som gjør andre glade? Hva føler vi når noen sier gode ting? Finne ut av dette sammen med barna. Aktivitet Forberedelser til 17. mai. Utelek og planting. Forming Vi studerer blomster- farge og form. Vi utforsker: hvordan kan vi gjenskape blomsten? Tur Lek i skogen- skattejakt Sang

9 Kommunikasjon, språk og tekst: «Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap, og å selv være avsender av et budskap. Både den nonverbale og verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt muntlig språk. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper.» (Rammeplanen s. 40). Annerledesdag 17. mai-markering den 13. mai. Planleggingsdag- 15. mai- barnehagen er stengt. JUNI «VÆRE SAMMEN» - vi avslutter for i år- er vi blitt en «løvebarnehage?» Vennskap Si gode ting om hverandre. o Vi øver på å si gode ting om lekekameratene våre. Forming Vi avslutter tidligere formingsprosjekt og annet. Lager tegning/maleri til hverandre- vi avslutter året og tar farvel. Tur lek i skogen- øygardsbu. Regler og sanger Vi repeterer fra alt vi har hatt. Annerledesdag: SOMMERFEST (mer info kommer). Sommerferie: siste dag før barnehagen stenger for sommeren er 10. juli. Vi ønsker velkommen til et nytt barnehagegår den 10. august. Planleggingsdag: 19. juni- barnehagen er stengt GOD SOMMER! FAGOMRÅDENE: Kunst, kultur og kreativitet: «Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser.» (Rammeplanen s. 42). Gjennom året skal vi lage flere ting. Og barna skal få bruke ulike materialer og teknikker. Det vi lager vil gi innhold i begreper de lærer. Vi skal leke og dramatisere noen av fortellingene og eventyrene vi skal ha. Da vil barnas egne uttrykk komme til syne, og de kan bearbeide det de har hørt sammen. Vi vil ha fokus på prosessen, ikke produktet. Barna skal få oppleve aktivitetene som noe positivt, og føle at de eier produktet.

10 Nærmiljø og samfunn: «Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltagelse i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. ( ) Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt.» (Rammeplanen s. 47). Vi utforsker barnehagen og nærmiljøet i barnas tempo. Voksne møter barnas bidrag med anerkjennelse, og viser at bidraget har verdi. Voksne støtter og veileder barna i deres utvikling til å fungere sammen med andre etter gitte sosiale regler og normer. Voksne støtter og veileder barna i å utvikle en positiv selvoppfatning. Barna får kjennskap til nærmiljø og ulike samfunn gjennom egne erfaringer og observasjoner. Kropp bevegelse og helse: «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. ( ) Variert fysisk aktivitet både inne og ute er av stor betydning for å utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Aktiv bruk av natur og nærmiljø gir mange muligheter.» (Rammeplanen s. 41). Vi ser og utforsker kroppsdeler, kroppen og dens muligheter og begrensninger. Vi finner sammen ut om kroppens behov for klær. Vi gleder oss over å kunne bruke kroppen som framkomstmiddel. Voksne støtter, veileder og motiverer barna til å kle seg selv. Barna får møte allsidig og varierte utfordringer i både inne- og ute-miljøet i barnehagen. Etikk, religion og filosofi: «Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. ( ) Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon.» (Rammeplanen s. 45) Vi har fokus på verdier som respekt for menneskeverd og natur, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet. Vi samtaler om følelser og det å se ting fra den andres synsvinkel (empati). Voksne setter ord på følelser barna har i situasjonen, og prater med barna om de. Hjelper og støtter i bearbeidingen, og det å komme videre. Vi øver på å gi andre ros og støtte. Voksne støtter og veileder barna i å se og inkludere hverandre. Kristne høytider som jul, påske og fastelavn vil bli markert. Barnehagen tar også hensyn til andre religioner/trosretninger dersom de er representert i barnegruppa. Antall, rom og form: «Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering.» (Rammeplanen s. 48). Voksne legger til rette for at barna skal ta kunne ta initiativ og vise interesse for å finne, se og utforske rom, form, farge, tall og telling. Både sammen med voksen eller barn, eller alene. Voksne motiverer barna til å se matematikk i hverdagslige situasjoner og i aktivitetene vi har. (Antall, former, størrelse, rekkefølge, osv.). Barna vil dette året hovedsakelig få erfare dette området i konkrete former, og «her og nå». Abstrakt tenkning vil bli utforsket etter hvert som det enkelte barn viser interesse og er klar for det.

11 DOKUMENTASJON: Hva skal vi dokumentere for å synliggjøre praksis, det vi jobber med i forhold til temaplan, voksenrollen og satsningsområder? o Vi skal dokumentere turer, samlinger, aktiviteter, og eventuelle situasjoner som oppstår spontant. Hvordan dokumenterer vi? o Ting og bilder av det vi har laget og det vi har gjort henger i gangen. o Dagsreferat hver dag med tekst om hva vi har gjort henger i garderoben o Vi ønsker å ha bilder/ lysbildeframvisning i garderoben. HVORDAN JOBBER VI MED DETTE: Vennskap/inkludering: Språk: Turer: Voksne er observante for barnas væremåte overfor hverandre. Vi veileder og støtter. Voksne hjelper barna «å finne» hverandre. Voksne legger til rette for aktiviteter/samlinger som inspirerer til lek. Voksne benevner alt med navn. Ting, det vi skal gjøre, begreper, osv. Vi har en positiv ordbruk. Sier fine ting til hverandre, er hyggelige, kjefter ikke. Voksne samtaler med barna. Og snakker med barna, ikke til/over de. Vi har ulike turplasser. Vi ser verdien i at turen begynner med en gang vi går ut av porten. Vi blir kjent med en plass før vi går til neste. Vi gleder oss over naturen og det den inneholder, og vi ser endringer. Vi øver på å gå samlet og etter hvert to og to. Lek: Barna skal få tid til å leke, lage lek, og fordype seg og «forsvinne» i lek. Voksne går inn i leken når barna synes det er greit, eller når det er nødvendig (f.eks: drive leken videre eller konfliktløsning) Voksne støtter og veileder de som trenger hjelp til å komme inn i lek, avslutte leken på en grei måte, eller se mulighetene for å inkludere andre i leken. Forming og aktiviteter: Vi lager og gjør ulike ting i forbindelse med prosjekter, høytider og temaet vennskap. Vi bruker ulike materialer og uttrykksmåter. Vi planlegger og forbereder i forkant. Barnas uttrykk er i fokus. Prosessen er viktigst, ikke produktet.

12 Barns medvirkning: Voksne er oppmerksomme og lydhøre for barnas ønsker, meninger og behov. Både det de uttrykker kroppslig og verbalt. Og arbeider med barnehagens hverdag og opplegg ut i fra det. Barna støttes til å undre seg og stille spørsmål. Om barnehagen, gruppa vår, og om det vi gjør eller skal gjøre. Påkledning, garderobe og stell: Barna oppfordres og motiveres til å gjøre mest mulig selv. Voksne hjelper og støtter ved behov. Vi tar oss tid, og har små grupper om gangen. Spesielle dager og annerledes-dager : Dato for dagen/dagene står under hver måned i denne temaplanen, men vil også komme på månedsplanene. På annerledesdagen har vi aktiviteter og samlinger knyttet rundt temaet for dagen. På «gul dag» (annerledesdagen i mars) er det for eksempel kjekt om barna vil kle seg i gult når de går hjemmefra- det er altså supert å starte annerledesdagen allerede hjemme, før barnet kommer i barnehagen! Spør om det er noe dere lurer på.

TEMAPLAN FOR MÅLTEMYRA 2014/2015

TEMAPLAN FOR MÅLTEMYRA 2014/2015 TEMAPLAN FOR MÅLTEMYRA 2014/2015 NATVEITÅSEN BARNEHAGE HOVEDMÅL: BARNEHAGENE I BIRKENES FREMMER MESTRING, LÆRING OG UTVIKLING FOR ALLE «EN GOD BARNDOM VARER HELE LIVET» DELMÅL: Alle barn skal oppleve trygghet,

Detaljer

TEMAPLAN FOR MÅLTEMYRA 2015/2016

TEMAPLAN FOR MÅLTEMYRA 2015/2016 TEMAPLAN FOR MÅLTEMYRA 2015/2016 NATVEITÅSEN BARNEHAGE HOVEDMÅL: BARNEHAGENE I BIRKENES FREMMER MESTRING, LÆRING OG UTVIKLING FOR ALLE «EN GOD BARNDOM VARER HELE LIVET» BARNEHAGENS HOVEDMÅL: BARNEHAGENE

Detaljer

TEMAPLAN FOR GRUA 2015/2016

TEMAPLAN FOR GRUA 2015/2016 TEMAPLAN FOR GRUA 2015/2016 NATVEITÅSEN BARNEHAGE HOVEDMÅL: BARNEHAGENE I BIRKENES FREMMER MESTRING, LÆRING OG UTVIKLING FOR ALLE «EN GOD BARNDOM VARER HELE LIVET» Velkommen til Grua Vi er den røde avdelingen

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014.

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Rammeplanen for barnehagen stiller krav til at hvert fagområde skal ha en progresjonsplan for de ulike alderstrinnene i barnehagen. Hvordan fagområdene

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

Årsplan Hjertehagen. Se og bli sett

Årsplan Hjertehagen. Se og bli sett Årsplan Hjertehagen Se og bli sett Om Hjertehagen Hjertehagen AS er en en-avdelingsbarnehage fra 0-6 år med 18 plasser. Åpningstider mandag til fredag 7-17. Hjertehagen AS er eid av Filadelfia Vestby og

Detaljer

Grorud åpen barnehage

Grorud åpen barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Grorud åpen barnehage Grorud åpen barnehage mariann.oppberget@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 22258589 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/aapen-barnehage/

Detaljer

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 - Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 Innhold 1. Innledning.. s.3 2. Ekornbarna våren 2015 s.4 2.1 Jeg og Oss....s.4 2.2 Våre temaer og mål for perioden...s.5-7 3. Praktiske

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016 HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016 Oversikt over arrangementer høsten 2016 Planleggingsdag: 15. august, 10 oktober Kultursekken: 2.september Foreldremøte: 14.oktober Høstfest: tirsdag 1.nov.

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid Nærmiljø og samfunn I Grandehagen bhg vil vi at barna skal møte omverden med trygghet og nyskjerrighet. Vi vil utforske vårt nærmiljø og bruke de inntrykk og erfaringer vi gjør oss i blant annet naturen

Detaljer

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE HAMPEHAUGEN BARNEHAGE Hampehaugen barnehage er en 3- avdelings barnehage for barn mellom 0 6 år. Barnehagen har 75 plasser fordelt på 3 avdelinger. Barnehagen ligger mellom Birkeneshallen og Birkeland

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul.

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul. Årsplan 2009-2010 Barnehage Avd.Gul. 1 Personalet: Solveig Garlid Pedagogisk leder, 100 % Laila Gundersen Fagarbeider, 100 % Kine Sofie Ofte Grimeland Fagarbeider, 100 % Bente Grey Førskolelærer, 100 %

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING Januar, februar og mars 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen.

Detaljer

August Tilvenning

August Tilvenning August 203 Tilvenning Nye barn og voksne blir kjent på avdelingene. Alle skal føle seg velkommen og verdifull. Her i barnehagen skal alle få bli sitt beste jeg.. 28. august skal Humorbarna på kystmuseet

Detaljer

Halvårsplan Høsten 2010

Halvårsplan Høsten 2010 Jesper Halvårsplan Høsten 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 18 barn. De voksne i år er: Anette Anfinrud Pedagogisk leder 100 % Tone Tørre Barne- og ungdomsarbeider 100 % Hege Løvdal

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

Lyngen har 9 barn. 1 pedagogisk leder som heter Hege Moe, og to barneveiledere, Mette Fredriksen og Tine Hauge.

Lyngen har 9 barn. 1 pedagogisk leder som heter Hege Moe, og to barneveiledere, Mette Fredriksen og Tine Hauge. Småbarnsavdeling: Småbarnsavdelingen ved Lunderhaugen Barnehage heter Lyngen Lyngen har 9 barn. 1 pedagogisk leder som heter Hege Moe, og to barneveiledere, Mette Fredriksen og Tine Hauge. Barna vil også

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Årsplan Vestre Aker Menighet Barnehage 2014-2015

Årsplan Vestre Aker Menighet Barnehage 2014-2015 Årsplan Vestre Aker Menighet Barnehage 2014-2015 Innledning/ litt info om oss: Vestre aker menighetsbarnehage har 18 plasser for barn i alderen 2-6 år. Vårt hodefokus er sosial kompetanse og vennskap som

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to Årsplan 2014-2015 for Avd. Du og jeg og vi to Velkommen til Amigos Barnehage! Informasjon om barnehagen Amigos barnehagen har 3 eiere og 11 avdelinger i forskjellige bydeler i Oslo, og startet sin virksomhet

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013.

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013. SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013. SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013. TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13 barn

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. o ET LITE REFERAT FRA HØSTEN OG FRAM TIL NÅ s.3. o INNLEDNING s.5. o STRUKTUR PÅ AVDELINGEN s.5. o UKAS BARN s.

INNHOLDSFORTEGNELSE. o ET LITE REFERAT FRA HØSTEN OG FRAM TIL NÅ s.3. o INNLEDNING s.5. o STRUKTUR PÅ AVDELINGEN s.5. o UKAS BARN s. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE o ET LITE REFERAT FRA HØSTEN OG FRAM TIL NÅ s.3 o INNLEDNING s.5 o STRUKTUR PÅ AVDELINGEN s.5 o UKAS BARN s.6 o DAGSRYTME SALTKRÅKAN s.7 o TIDSLINJEJOBBING s.8 o BARNS MEDVIRKNING

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Halvårsplanen for Revehiet

Halvårsplanen for Revehiet Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplanen for Revehiet Vår 2017 Side 1 av 10 Innhold 1 Innledning 3 2 Kommende periode på Revehiet 4 Side - Personal 4 - Barnegruppe 4 - Bursdager 4 - Viktige datoer

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 10 barn

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Årsplan. Kilden barnehage

Årsplan. Kilden barnehage Årsplan Kilden barnehage 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Innhold Velkommen til nytt barnehageår i Kilden 3 Innledning 3 Barnehagens visjon 3 Barnehagens pedagogiske plattform 3 Satsningsområde 2014/15

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Rasmusbakken barnehage

Rasmusbakken barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Rasmusbakken barnehage Rasmusbakken barnehage ivar.hjelvik@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 976 23 873 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rasmusbakkenbarnehage/

Detaljer

2011-2012. Er det 20 barn i år. Det er fem barn i aldersgruppen 4-5 år, og femten barn i

2011-2012. Er det 20 barn i år. Det er fem barn i aldersgruppen 4-5 år, og femten barn i 2011-2012 til barnehageåret På avdeling Ulvehiet Er det 20 barn i år. Det er fem barn i aldersgruppen 4-5 år, og femten barn i alderen 5-6 år. Dagsrytmen på vår avdeling: 07.00. Barnehagen åpner Frilek

Detaljer

Periodeplan for avdeling Humor august til desember 2013

Periodeplan for avdeling Humor august til desember 2013 Periodeplan for avdeling Humor august til desember 2013 Barnehageåret 2013-2014 er vi 16 barn, alle er født i 2008. Vi vil være 5 faste personale på avdelingen fordelt slik: Pedagogisk leder: Eva K Olsen

Detaljer

TEMA: " JEG KAN! " Base Ludvig august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv!

TEMA:  JEG KAN!  Base Ludvig august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv! TEMA: " JEG KAN! " Base august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv! Velkommen til! Vi har gledet oss til oppstarten, få treffe og bli kjent med dere som foreldre, og barna deres.

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1 Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2010 Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287 Periodeplan september - november 2010 1 Innledning Sommerferien er over og et nytt barnehageår er godt i

Detaljer

Årsplan del 2 Tøffe barnehage 2013-2014

Årsplan del 2 Tøffe barnehage 2013-2014 Årsplan del 2 Tøffe barnehage 2013-2014 Personalet i Tøffe barnehage: Daglig leder/styrer: Tone Mari Steinmoen Dovregubben: Pedagogisk leder Kristin Ek 100% Pedagogisk medarbeider Gro Berg Bentsen 100%

Detaljer

TEMAPLAN FOR SOLSTAUA

TEMAPLAN FOR SOLSTAUA TEMAPLAN FOR SOLSTAUA 2015/2016 NATVEITÅSEN BARNEHAGE «En god barndom varer hele livet» VELKOMMEN TIL SOLSTAUA Vi er den gule avdelingen som er helt i enden av barnehagebygget, mot parkeringsplassen. I

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

ÅRSPLAN FOR TOMMELITEN

ÅRSPLAN FOR TOMMELITEN ÅRSPLAN FOR TOMMELITEN 2013-2014 Innledning Denne årsplanen har som intensjon å fortelle hvordan vi ønsker å arbeide på avdelingen dette året. Utgangspunktet for vårt arbeid er rammeplan for barnehager,

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 09/10 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler. Nå

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Furuveien familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Furuveien familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Furuveien familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Furuveien familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Mary Ann Magnusson som er assistent i 100% stilling,

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 1 Innhold 1. Innledning side 3 2. Marihøna høsten 2015 Personalet side 4 Barnegruppa side 4 Våre temaer og mål for perioden side 5

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger Adresse: Toveien 30, 1407 Vinterbro Telefon: 64962711 E post: Togrenda.barnehage@as.kommune.no Nettadresse: www.togrendabarnehage.no Småforskerne i Ås - kan, vil og våger PRESENTASJON Barnehagen er en

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Smørbukk og Ole Brumm 2013-2014

Smørbukk og Ole Brumm 2013-2014 MÅL Smørbukk og Ole Brumm 2013-2014 Satsningsområde: Vennskap og sosialt samspill Hovedmål: Barna skal utvikle evnen til samhandling med andre, og styrke sine sosiale ferdigheter. Tema: Du og jeg og vi

Detaljer

TEMA PLAN FOR SOLA 2013-2014

TEMA PLAN FOR SOLA 2013-2014 TEMA PLAN FOR SOLA 2013-2014 HAMPEHAUGEN BARNEHAGE Hei, og velkommen til oss på Sola. I år er vi 5 voksne og 26 barn mellom 3 5 år. To dager i uka har vi aldersinndelte grupper språk 4 på torsdager og

Detaljer

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt August 0 0 0 Planleggings dag bhg stengt I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø la nysgjerrighet og

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer