TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015"

Transkript

1 TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015 NATVEITÅSEN BARNEHAGE HOVEDMÅL: BARNEHAGENE I BIRKENES FREMMER MESTRING, LÆRING OG UTVIKLING FOR ALLE «EN GOD BARNDOM VARER HELE LIVET»

2 DELMÅL: Alle barn skal oppleve trygghet, trivsel og glede. Alle barn skal oppleve at de mestrer, og at de har tro på egne evner og muligheter. Alle barn skal møte tilstedeværende og engasjerte voksne med god kompetanse, og som er mange nok til å ivareta barna på en god måte. Barnehagens innhold skal preges av omsorg, lek, læring og vennskap. TEMA: VENNSKAP MÅL: Alle barn skal ha en lekekamerat i barnehagen Alle barn skal oppleve et positivt fellesskap Alle barn skal møte hverandre med respekt TILTAK: GRUA Hvem er jeg? (Bli mer kjent med «hvem jeg er»- hva er jeg glad i/liker jeg ikke, hva føler jeg, og hvem jeg er i forhold til andre) Hjelpe hverandre (Se hverandre, og vise omsorg og respekt) Si/Gjøre gode ting mot hverandre Være sammen (Dele og inkludere) Ha gode opplevelser sammen. VOKSENROLEN/LÆRINGSMILJØ: TILSTEDEVÆRENDE OG ENGASJERTE VOKSNE Vise interesse og engasjement i forhold til barna, og det de forteller og gjør. Ha respekt for det enkelte barn, se de ulike behovene. Vise omsorg og nærhet. Være en trygg og tydelig voksen. Veilede barna til å klare ting selv, til å inkludere hverandre i lek, etc. Gi barna utfordringer og gode opplevelser. Tilrettelegge og veilede slik at barna opplever mestring. De voksne er deltakende og hjelper barna inn i lek. De voksne gir positiv respons på positiv atferd, gir alternativ til nektende atferd. Gi ros og oppmuntring. Legge til rette for lek, bevegelse, bruk av kroppen, tur og fysisk aktivitet SATSNINGSOMRÅDER: Uteliv - aktiv bruk av uteområder og natur - Varierte og gode opplevelser i natur og nærmiljø - Aktiv bruk av kroppen - Stimulere eventyrlyst og vitebegjær Språk styrke språkutvikling - De voksne er gode språkmodeller, bevisste på å bruke språket - De voksne samtaler med barna, setter navn, begreper på ting, snakker om det vi gjør, det som skal skje Ledelse styrke og utvikle ledelse på alle nivå

3 Velkommen til Grua! Vi er den røde avdelingen på «fløy 2» i barnehagens bygg. Vi er i 2014/ voksne (inkl. 1 lærling og 1 i praksis) og 19 barn født i 2009/2010. De ansatte på Grua er: Kjersti Sletteskog Lastrini Aabel Tone Søhagen Agnieszka Stachewicz Eline Håkedal Målfrid 100% pedagogisk leder 80% assistent 50% assistent 50% assistent 100% lærling 60% praktikant. Dagsrytme: Gruas kjernetid er fra Gi beskjed hvis barnet kommer etter 9.30! 7.00 Barnehagen åpner Frokost 9.30 Kjernetiden begynner. Samling og aktivitet eller tur Ca Lunsj Kjernetiden er over Ca Frukt Frilek Barnehagen stenger Mandag er turdag. Tirsdag lager avdelingen varm lunsj. Fredag er det skolegruppe for 2009 barna (sammen med barna på Måltemyra). Starter opp i september. Fredag er det 4-års gruppe for 2010 barna (sammen med barna på Måltemyra). Starter opp i september Telefon nr. Grua: Styrer: / HJERTEBARN: Fra og med dette barnehageåret starter Grua opp med «ukas hjertebarn». I samlingen hver tirsdag trekkes et nytt hjertebarn, som får oppgaver og tittelen som følger med i en hel uke. Dette er en slags versjon av «ordensbarn», men vi forsøker også å vinkle

4 oppgavene inn mot å gjøre noe godt for andre. Oppgaver som hjertebarnet deltar i vil være å delta i matlaging, dekke på bordet, dele ut og skjære frukt..osv. Det er flott og viktig at barna får delta i de daglige situasjonene/rutinene i barnehagen, og at de får være med å ha ansvar. På den måten vil de også oppleve det som både meningsfylt å delta, og meningsfylt å gjøre noe for andre. SKOLEGRUPPE: 2009 barna som går sitt siste år i barnehagen vil hver fredag delta i skolegruppa. I skolegruppa er det skoleforberedende aktiviteter som gjelder, enten det dreier seg om selvstendighetstrening- å mestre selv, vente på tur, ta hensyn til andre- rekke opp hånda- lytte, jobbe med oppgaver..osv. Hege, pedagogisk leder på Måltemyra leder skolegruppa i år. Vi starter med skolegruppe i september. 4-ÅRS GRUPPE: 2010 barna vil hver fredag samles for «4-års gruppe». I denne gruppa går vi ut, oftest på tur og har gode fellesopplevelser på tvers av avdelinger. Tema og innhold for dagen vil variere fra «språktrening» til motorisk trening. STEG FOR STEG: På Grua vil vi følge programmet «steg for steg». Det handler om sosial kompetanse, om det å bli kjent med seg selv, hvordan vi føler og reagerer, og på den måten også få kjennskap til at vi tenker og føler forskjellig. Del 1 av programmet handler om Empati, del 2 handler om mestring av sinne og del 3 handler om problemløsning. «Steg for steg» skal få god plass særlig i samlingstunden. Vi forsøker å ha fokus på dette hver uke det første halve året. VÆRE SAMMEN: «Være sammen» tar over for Steg for Steg. Det er et program som også omhandler sosial kompetanse, om at barnet skal få være seg selv, med de følelsene, erfaringene og reaksjonene barnet har, men at barnet også skal gi plass til andre. Være sammen handler like mye om det arbeidet man har direkte med barna, om «regnbueløven», som jobber for at alle barn skal bli sett og hørt og få en stemme, som det handler om arbeid med den voksnes rolle. Fra oppstart i august til og med desember vil vi jobbe mye med voksenrollen, det å få satt ord på verdier og meninger, og likevel finne en felles vei i arbeidet med barna, det å møte barn med respekt, anerkjennelse og omsorg. Det handler om å være en varm grensesetter. Det inngår i planleggingen opp mot hvordan vi jobber med «være sammen» direkte med barna fra januar av. I høst jobber vi med «være sammen» både på personalmøter, avdelingsmøter og pedagogisk leder møter, og gjennom veiledning. Hege og Kjersti har gått på veileder kurs i «være sammen», og vil ha de siste to kursdagene i august. Med «være sammen» vil vi sikre at alle barn blir tatt på alvor og møtt på deres følelser, tanker og behov, at alle barna i barnehagen skal føle seg trygge på at både barnet og de andre i gruppa har stor verdi. Med «være sammen» jobber vi for et kvalitetsløft i barnehagen

5 AUGUST Bli kjent med avdelingen og gruppa Vennskap Hvem er jeg? o Alle skal få lov til å vise hvem de er, og hvem som står de nærmest. o Vi undrer oss: hvordan vil vi at det skal være på Grua? o Legger til rette for gode felles opplevelser i for eksempel samlingsstund, aktiviteter. Tur Utforske i og rundt barnehagen. Kortere turer denne måneden. Forming: Barna skal få tove sitt eget sitteunderlag til samlingen. I tillegg: Hege og Kjersti skal på veilederkurs august i «være sammen» Planleggingsdag: 4. august- barnehagen er stengt. SEPTEMBER Steg for steg o Hvem er jeg? o Hvordan ser jeg ut når jeg er glad/trist/sint..osv. Vennskap o Alle skal få lov til å vise hvem de er, og hvem som står de nærmest. o Indianerprosjekt- vi vil lage en «stammekultur» på avdelingen. Vi starter opp med smågrupper. Forming Vi gjør ferdig sitteunderlaget, og utforsker Indianerkulturen. Tur vi finner oss en «indianerplass» Sang «Alle trenger en liten venn» (se sang i tørrgarderobe). Annerledesdag Kosedyrdag onsdag 24 september. Ta med dag barna kan ta med èn leke/kosedyr i barnehagen 30.september. (husk å merke) I tillegg Brannvernuke i uke 38. Vi snakker om hva vi skal gjøre når det brenner. Brannøvelse blir 30. september Foreldremøte blir 16. september klokka OKTOBER Steg for steg o Hvem er jeg? o Hvem er du? o Hvordan er vi like/ulike? Vennskap Hjelpe hverandre. o Hva er å hjelpe? Når kan jeg hjelpe? Hvordan hjelper jeg? o Forut. Hjelpe noen vi ikke kjenner. Aktiviteter I forbindelse med Forut og basar.

6 Forming Utforske utemiljøet- hva kan vi lage av naturen vår? (indianerprosjekt) Tur Utforske indianerplassen. Sang- «Jeg har et lite eple» Annerledesdag Tirsdag 28. oktober har vi INDIANERDAG I tillegg Onsdag 22. oktober er det basar for FORUT (innsamlingsaksjon for fattige barn i Nepal). Mer info kommer Fotografering onsdag 29. og torsdag 30. oktober. NOVEMBER Foreldresamtaler i okt/nov. Steg for steg: - Hvordan er jeg? Hvordan er vi? Aktiviteter Indianerprosjekt- barnas interesser påvirker innholdet. Forming Vi begynner med julegaver(hemmelig), bake pepperkakehjerter til kalender. Vennskap Hjelpe hverandre. o Fortsette å snakke om og vise når barna kan hjelpe hverandre. Tur Repetere turplassene vi har vært til. Vi er aktive! Sang- «høsten kommer». Annerledesdag 17. november har vi VENNEDAG Planleggingsdag: 10. november barnehagen er stengt. DESEMBER Steg for steg: Være der for andre Vennskap Gjøre gode ting mot hverandre. o Hvordan er vi gode? Hva kan vi gjøre for å gjøre en annen glad? Finne ut av dette sammen med barna. Forming juleverksted. Barna lager TO julegaver i år. Tur Aketurer. Sang «så tenner vi et lys i kveld», «lucia», «på låven sitter nissen». I tillegg Denne måneden er det flere felles aktiviteter. Lucia, ettermiddagskos ute, julekino og nissefest. Mer info kommer. GOD JUL

7 JANUAR «VÆRE SAMMEN»- Vi blir kjent med regnbueløven og løveloven: «Kan du løveloven? Jeg skal være meg, Men gi plass til andre, Slik at de blir seg. Bry meg om en annen, Hjelpe når jeg kan. Slik blir livet bedre For barn i alle land! Ser du en som plages? Det er ikke bra! Alle må stå sammen Om å si i fra! Alle barn på jorden Har den samme rett Til å være trygge Og til å være sett» Vennskap Gjøre gode ting mot hverandre. (Fortsette arbeidet fra forrige måned). Aktiviteter Eksperimentere med vann/is, farge, form..osv. Forming Vi bruker god tid på forberedelser til samefolkets dag (6. februar), i januar lager vi «samehatter» med mer. Tur Aketurer. (Om mulig. Kan variere hvor vi går). Sang «Bæ bæ lillelam» på samisk. Annerledesdag Jungeldag torsdag den 22. januar. Planleggingsdag 2. januar er det planleggingsdag og barnehagen er stengt. Vi åpner barnehagen mandag 5. januar! Velkommen tilbake! FEBRUAR «VÆRE SAMMEN»- vi fortsetter arbeidet fra forrige måned. Vennskap Være sammen. o Ha fokus på å dele med hverandre og inkludere hverandre f.eks i lek. Aktiviteter knyttet til Samefolkets dag og til Karneval. Vinteraktiviteter. Forming Lage karnevalsmasker, fastelavnsris og fastelavnsboller. Tur Aketurer. (Om mulig. Kan variere hvor vi går) Sang «løveloven» og «bæ bæ lillelam» på samisk. I tillegg Samefolkets dag 6. februar og karneval (mer info kommer) Annerledesdag - Karneval

8 . MARS «VÆRE SAMMEN»- Vi fortsetter arbeidet- se månedsplan Aktivitet knyttet til påske og til «være sammen». Vi får besøk av presten i forbindelse med påske. Forming Lage påskepynt og så/plante. Tur Se etter vårtegn i skogen. Sang En liten kylling. I tillegg Påskefrokost for barn og hjem (mer info kommer) Annerledesdag «Gul dag» er samme dag som påskefrokosten. Den 27. mars. APRIL «VÆRE SAMMEN»- vi fortsetter arbeidet ( se også månedsplan) Vennskap Gjøre gode ting mot hverandre og være sammen. o Fortsette å ha fokus på disse områdene. Aktivitet Vi jobber med «Være sammen». Vi har ekstra fokus på fagområdet «kropp, bevegelse og helse» denne måneden og bruker puterom, lager til hinderløyper og er mye ute både på tur og ellers. Forming knyttet til «være sammen». Tur Til Øygardsbu Sang «løveloven» Annerledesdag- GYMDAG blir onsdag 29. april. I tillegg Påske er i uke 14 (mandag 30. april- mandag 6. april) Mandagen og tirsdagen denne uka har barnehagen ordinær åpningstid. Onsdag 1. april er barnehagen åpen fra Foreldresamtaler i april/mai MAI «VÆRE SAMMEN» - Vi fortsetter arbeidet (se også månedsplan) Vennskap Si gode ting om hverandre. o Hva kan vi si som gjør andre glade? Hva føler vi når noen sier gode ting? Finne ut av dette sammen med barna. Aktivitet Forberedelser til 17. mai. Utelek og planting. Forming Vi studerer blomster- farge og form. Vi utforsker: hvordan kan vi gjenskape blomsten? Tur Lek i skogen- skattejakt Sang

9 Kommunikasjon, språk og tekst: «Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap, og å selv være avsender av et budskap. Både den nonverbale og verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt muntlig språk. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper.» (Rammeplanen s. 40). Annerledesdag 17. mai-markering den 13. mai. Planleggingsdag- 15. mai- barnehagen er stengt. JUNI «VÆRE SAMMEN» - vi avslutter for i år- er vi blitt en «løvebarnehage?» Vennskap Si gode ting om hverandre. o Vi øver på å si gode ting om lekekameratene våre. Forming Vi avslutter tidligere formingsprosjekt og annet. Lager tegning/maleri til hverandre- vi avslutter året og tar farvel. Tur lek i skogen- øygardsbu. Regler og sanger Vi repeterer fra alt vi har hatt. Annerledesdag: SOMMERFEST (mer info kommer). Sommerferie: siste dag før barnehagen stenger for sommeren er 10. juli. Vi ønsker velkommen til et nytt barnehagegår den 10. august. Planleggingsdag: 19. juni- barnehagen er stengt GOD SOMMER! FAGOMRÅDENE: Kunst, kultur og kreativitet: «Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser.» (Rammeplanen s. 42). Gjennom året skal vi lage flere ting. Og barna skal få bruke ulike materialer og teknikker. Det vi lager vil gi innhold i begreper de lærer. Vi skal leke og dramatisere noen av fortellingene og eventyrene vi skal ha. Da vil barnas egne uttrykk komme til syne, og de kan bearbeide det de har hørt sammen. Vi vil ha fokus på prosessen, ikke produktet. Barna skal få oppleve aktivitetene som noe positivt, og føle at de eier produktet.

10 Nærmiljø og samfunn: «Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltagelse i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. ( ) Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt.» (Rammeplanen s. 47). Vi utforsker barnehagen og nærmiljøet i barnas tempo. Voksne møter barnas bidrag med anerkjennelse, og viser at bidraget har verdi. Voksne støtter og veileder barna i deres utvikling til å fungere sammen med andre etter gitte sosiale regler og normer. Voksne støtter og veileder barna i å utvikle en positiv selvoppfatning. Barna får kjennskap til nærmiljø og ulike samfunn gjennom egne erfaringer og observasjoner. Kropp bevegelse og helse: «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. ( ) Variert fysisk aktivitet både inne og ute er av stor betydning for å utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Aktiv bruk av natur og nærmiljø gir mange muligheter.» (Rammeplanen s. 41). Vi ser og utforsker kroppsdeler, kroppen og dens muligheter og begrensninger. Vi finner sammen ut om kroppens behov for klær. Vi gleder oss over å kunne bruke kroppen som framkomstmiddel. Voksne støtter, veileder og motiverer barna til å kle seg selv. Barna får møte allsidig og varierte utfordringer i både inne- og ute-miljøet i barnehagen. Etikk, religion og filosofi: «Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. ( ) Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon.» (Rammeplanen s. 45) Vi har fokus på verdier som respekt for menneskeverd og natur, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet. Vi samtaler om følelser og det å se ting fra den andres synsvinkel (empati). Voksne setter ord på følelser barna har i situasjonen, og prater med barna om de. Hjelper og støtter i bearbeidingen, og det å komme videre. Vi øver på å gi andre ros og støtte. Voksne støtter og veileder barna i å se og inkludere hverandre. Kristne høytider som jul, påske og fastelavn vil bli markert. Barnehagen tar også hensyn til andre religioner/trosretninger dersom de er representert i barnegruppa. Antall, rom og form: «Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering.» (Rammeplanen s. 48). Voksne legger til rette for at barna skal ta kunne ta initiativ og vise interesse for å finne, se og utforske rom, form, farge, tall og telling. Både sammen med voksen eller barn, eller alene. Voksne motiverer barna til å se matematikk i hverdagslige situasjoner og i aktivitetene vi har. (Antall, former, størrelse, rekkefølge, osv.). Barna vil dette året hovedsakelig få erfare dette området i konkrete former, og «her og nå». Abstrakt tenkning vil bli utforsket etter hvert som det enkelte barn viser interesse og er klar for det.

11 DOKUMENTASJON: Hva skal vi dokumentere for å synliggjøre praksis, det vi jobber med i forhold til temaplan, voksenrollen og satsningsområder? o Vi skal dokumentere turer, samlinger, aktiviteter, og eventuelle situasjoner som oppstår spontant. Hvordan dokumenterer vi? o Ting og bilder av det vi har laget og det vi har gjort henger i gangen. o Dagsreferat hver dag med tekst om hva vi har gjort henger i garderoben o Vi ønsker å ha bilder/ lysbildeframvisning i garderoben. HVORDAN JOBBER VI MED DETTE: Vennskap/inkludering: Språk: Turer: Voksne er observante for barnas væremåte overfor hverandre. Vi veileder og støtter. Voksne hjelper barna «å finne» hverandre. Voksne legger til rette for aktiviteter/samlinger som inspirerer til lek. Voksne benevner alt med navn. Ting, det vi skal gjøre, begreper, osv. Vi har en positiv ordbruk. Sier fine ting til hverandre, er hyggelige, kjefter ikke. Voksne samtaler med barna. Og snakker med barna, ikke til/over de. Vi har ulike turplasser. Vi ser verdien i at turen begynner med en gang vi går ut av porten. Vi blir kjent med en plass før vi går til neste. Vi gleder oss over naturen og det den inneholder, og vi ser endringer. Vi øver på å gå samlet og etter hvert to og to. Lek: Barna skal få tid til å leke, lage lek, og fordype seg og «forsvinne» i lek. Voksne går inn i leken når barna synes det er greit, eller når det er nødvendig (f.eks: drive leken videre eller konfliktløsning) Voksne støtter og veileder de som trenger hjelp til å komme inn i lek, avslutte leken på en grei måte, eller se mulighetene for å inkludere andre i leken. Forming og aktiviteter: Vi lager og gjør ulike ting i forbindelse med prosjekter, høytider og temaet vennskap. Vi bruker ulike materialer og uttrykksmåter. Vi planlegger og forbereder i forkant. Barnas uttrykk er i fokus. Prosessen er viktigst, ikke produktet.

12 Barns medvirkning: Voksne er oppmerksomme og lydhøre for barnas ønsker, meninger og behov. Både det de uttrykker kroppslig og verbalt. Og arbeider med barnehagens hverdag og opplegg ut i fra det. Barna støttes til å undre seg og stille spørsmål. Om barnehagen, gruppa vår, og om det vi gjør eller skal gjøre. Påkledning, garderobe og stell: Barna oppfordres og motiveres til å gjøre mest mulig selv. Voksne hjelper og støtter ved behov. Vi tar oss tid, og har små grupper om gangen. Spesielle dager og annerledes-dager : Dato for dagen/dagene står under hver måned i denne temaplanen, men vil også komme på månedsplanene. På annerledesdagen har vi aktiviteter og samlinger knyttet rundt temaet for dagen. På «gul dag» (annerledesdagen i mars) er det for eksempel kjekt om barna vil kle seg i gult når de går hjemmefra- det er altså supert å starte annerledesdagen allerede hjemme, før barnet kommer i barnehagen! Spør om det er noe dere lurer på.

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal Årsplan for Åpen barnehage i, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal 2015 Åpen barnehage Åpen barnehage er et utradisjonelt barnehagetilbud for barn i alderen 0-6 år. Det som først og fremst skiller en åpen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012

ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012 ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012 1. INNLEDNING Alt vi gjør i barnehagen er med på å forme og prege barna. I tillegg forbereder vi barnas møte med fremtiden. Derfor er barnehagens innhold viktig. Gjennom

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Årsplan for Enger barnehage.

Årsplan for Enger barnehage. Årsplan for Enger barnehage. VI VIL SETTE GODE SPOR, OG SKAPE GODE BARNDOMSMINNER. Aug 2015 aug 2016. Den som lurer, den lærer.. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE. * Forord v/ daglig leder side 3 * Dagsrytme og rutiner

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage Årsplan 2014 2015 Skrellinga Kanvas-barnehage Innhold Velkommen til Skrellinga Kanvas-barnehage Små barn, store muligheter Barnehagens mål Sosial kompetanse Barns medvirkning Fysisk læringsmiljø Observasjon/kartlegging

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen:

Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen: Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen: Barn født i 2007 Einar Sebastian Robin Barn født i 2008 Lelany Mads Emilie Karen Iris Theodor Barn født i 2009 Tobias Sverre Troy

Detaljer