Årsplan for Skauen kristelige barnehage 2014/2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan for Skauen kristelige barnehage 2014/2015"

Transkript

1 Årsplan for Skauen kristelige barnehage 2014/2015 Jon Alvssonsgate 12b, 3746 Skien Tlf E-post:

2

3 Innledning Denne kalenderen vil gi dere en oversikt over barnehagens mål og metoder. Den vil også gi dere en oversikt over viktige dager i året som planleggingsdager, spesielle aktiviteter og frister for innlevering av ferielapper. Kalenderen må sees i sammenheng med månedsplanene som dere vil få utdelt på avdelingene og den må leses som en helhet, den er ikke nødvendigvis knyttet opp mot månedene. Vårt mål er at denne kalenderen sammen med avdelingens planer vil gjøre det lettere for dere å følge med på barnehagens hverdag. Vi håper at dere har den hengende på veggen hjemme. Lov om barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på kristne grunnverdier. (Lov om barnehager, kap1, 1) Barnehagens formål: Barnehagen skal søke å utvikle og gi næring til barnas gudsliv. Barna skal bli kjent med Jesus som frelser og venn. Barnehagen har en utvidet kristen formålsbestemmelse, noe som vil komme til syne hver dag i barnehagen vår, dette er det gitt mulighet for gjennom barnehageloven. Planverk og arbeidsverktøy for barnehagen o Lov om barnehage o Rammeplan o Barnehagens vedtekter o Årsplan o Månedsplan o Månedsbrev o Dagsrapport o Steg for steg o Tekninske hjelpemidler Hvordan vi sikrer kvaliteten i barnehagen: o Foreldremøter o Foreldresamtaler o Brukerundersøkelse o SU-møter o Styremøter o Planleggingsdager o Personalmøter o Avdelingsmøter o Pedleder møter

4 Velkommen til Skauen kristelige barnehage Skauen kristelige barnehage eies av Det evangeliske lutherske kirkesamfunn (Delk). Barnehagen har vært i drift i ni år, og vi har bygget opp noen gode tradisjoner som er verdt å videreføre. Vår virksomhet bygger på Lov om barnehager (LOV ), rammeplan for barnehager (R11) og barnehagens vedtekter. Barnehagen ligger sentralt plassert på Bratsberg, like ved Skauen kristelige skole. Hele året har vi tilgang til skogen like ved, gymsalen på skolen og det er kort vei til buss når vi skal på lengre turer. Barnehagens styrer: Marita Fahre-Skau Mail: Telefon: / Øvrige personale er: Avdeling Telefon Personale Barnegruppa August Bli kjent Mål: At barna skal bli trygge i barnehagen : - Samlingsstunder med fast program - Faste rutiner gjennom dagen - Lek på avdeling inne og ute i barnehagen - Lære hverandres navn Mål: At barna skal få kjennskap til at Gud er glad i dem. : - Tegne seg selv og se bilde av seg selv - Kristne samlingsstunder hvor vi forteller barna at Gud er glad i dem og synger sanger om at Jesus elsker alle barna Ekornbarna Live Thorstensen Pedagogisk leder Svanhild Løberg Barne- og ungdomsarb. Merethe Lysø Sølyst Assistent Joanna Miszta Assistent (vikariat ut 2014) Nøtteliten Kristin M Tangset Pedagogisk leder Solbjørg Minnesjord Barne- og ungdomsarb. Henriette K. Bjørntvedt Assistent 3-6 år 18 barn 0-3 år 7 barn Planleggingsdager 2014: 11. og 12. august 31. oktober 2015: 15. mai 15. juni

5 August 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Planleggingsdag Bhg. stengt 12 Planleggingsdag Bhg. stengt Fotografering Fiskesprell 30 31

6 Barnehagens visjon Utrustet for livet og framtiden 1. Barna skal bli kjent med Jesus som frelser og venn. Det kristne innholdet skal inkluderes naturlig i hverdagen. 2. Barnehagen skal være preget av varme, omsorg og trygghet. De voksne i barnehagen skal ha en anerkjennende kommunikasjon med barna og hverandre. 3. Barnehagen skal arbeide for at barna utvikler ferdigheter innenfor sosial kompetanse. 4. Barnehagen skal legge til rette for variert lek og sosialt samspill. September Brannvern og Rut Mål: Bli kjent med brannvern - Brannvernuke - Lære sang med brann nummer - Ha samlingsstund med fokus på brannvern - Brannøvelse Mål: Bli kjent med Rut og øve på å vise takknemlighet - Høre historien om Rut i samlingsstund - Vi snakker om at noe jeg ikke trenger kan være viktig for andre - Høre om forskjellige måter å dele på - Vi har fokus på å takke for maten. - Vi skal høste frukt og grønnsaker - Be i samlingsstund. - Vi skal på høsttakkefest i kirken. Jeg er unik Siden tidenes morgen har det ALDRI eksistert noen som meg. Ingen har mine øyne, nese, hender eller stemme. Ingen har min håndskrift. Gjennom hele evigheten kommer aldri noen til å se ut, tenke, snakke eller gjøre det samme som meg. Jeg er meg, har egen verdi og trenger ikke kopiere andre. JEG ER UNIK!

7 September 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Kl Turbotråkk Ekornbarna Brannvernuke Foreldremøte Høsttakkefest i kirken

8 Foreldresamarbeid Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling. Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig åpenhet og tillit. (R11, kapitel 1.6) Foreldrene er sammen med barna vår viktigste samarbeidspartner. Det er viktig at vi yter service til foreldre og barn, samt at foreldrene vet at barna har det trygt og godt i barnehagen. Vi er glad for tilbakemeldinger på det tilbudet vi gir, slik at vi til enhver tid kan være i positiv utvikling og forbedre oss. Den daglige kontakten mellom foreldrene og personalet er av stor betydning. Det er de daglige dryppene som gir innblikk i barnets hverdag i barnehagen. Vi ønsker en åpen og direkte kontakt med hver og en. Kom gjerne med spørsmål, tanker, ideer og reaksjoner. Vi har ulike arrangementer i løpet av året hvor foreldre, besteforeldre eller hele familien er invitert. Følg med på kalenderen og på månedsplaner. Alle foreldre vil få tilbud om to foreldresamtaler i året. Utover dette kan både foreldre og personale ved behov ta initiativ til foreldresamtaler. Samtalene skal gi informasjon om personalets og foreldrenes opplevelse av barnets utvikling og trivsel i barnehagen. Oktober Misjonsmåned Barnehjem i Romania Mål: Barna skal få kjennskap til misjonsprosjektet vårt - Besøk av Hilde Sletten som forteller - Se på bilder og høre historier i samlingsstund - Lese om landet på internett - Smake mat og leke leker som barna på barnehjemmet liker - Besøke grenlandsaksjonen og levere inn klær og gaver - Vi har formingsaktiviteter for å lage ting som selges til inntekt for misjonsprosjektet Mål: Barna skal få kjennskap til misjonsbefalingen. - Øve på misjonsbefalingen. - Høre/Se musikkvideo om misjon. - Synge: Alle, alle vil vi ha med, Vi vil dele, dele, dele du og jeg og Spre litt glede. - Samling om hva misjonsbefalingen betyr. - Se på Jarle Waldemar på misjonsreise To ganger i året er det foreldremøte. På møtet på høsten velges to representanter som skal sitte i SU. SU er et bindeledd mellom foreldre og barnehagen som består av 2 foreldre, 2 ansatte, en fra barnehagestyret og styrer. Foreldrerepresentantene skal fremme foreldrenes fellesinteresser og sammen med personalet skape et godt barnehagemiljø.

9 Oktober 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Høstferie Refleksdagen Misjonscafe Daniel 4 år Emmelin 6 år FN dagen Planleggingsdag Bhg stengt

10 Kristen tro, etikk og verdier Dette satsningsområdet er grunnmuren i Skauen kristelige barnehage. Jesus representerer alle de verdiene som er viktige for å leve sammen med andre mennesker. Derfor er det viktig å lære om Jesus og se på hva han gjorde, for å lære hvordan vi skal leve. Dette året vil vi ta utgangspunkt i forskjellige personer som er nevnt i bibelen, bli kjent med deres historie og hva den kan lære oss i dag. Tema dette barnehageåret: Personer i bibelen Mål Barna skal få kjennskap til noen av personene som er nevnt i bibelen og historien knyttet til dem Barna skal få innsikt i budskapet bak fortellingene November Trafikksikkerhet og Moses Mål: Bli kjent med trafikksikkerhet - Vi går turer og øver på å ferdes i trafikken. - Vi får besøk av politiet - Vi lærer om skilt og trafikkregler i samlingsstund - Vi lager trafikkskilt og tar de med i lek ute og inne - Vi markerer refleksdagen Mål: Moses Bli kjent med Guds lover - Høre om Moses da han fikk lovene i ørkenen - Høre om de ti bud i samlingsstund - Synge sang om de ti bud - Formingsarbeid med de ti bud - Høre historien om Det doble kjærlighetsbud. - Snakke om tilgivelse og kjærlighet. Vi skal høre om: RUT MOSES DANIEL ESTER PETER SAMUEL SAKKEUS Ellers kommer vi denne måneden til å begynne litt med julegaver og julekaker. Vi ønsker en koselig førjulstid og begynner derfor tidlig slik at det ikke skal bli så hektisk de siste ukene før jul.

11 November 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Fars- Maximilian dag 4 år Foreldresamtaler Thea 4 år Foreldresamtaler

12 Lek og læring Rammeplanen sier at barna i barnehagen skal få oppleve leken både som egenverdi og som grunnlag for læring og allsidig utvikling. Læring skal foregå i det daglige samspillet med andre mennesker og med omgivelsene og det er nært sammenvevd med omsorg, lek og danning. (R11) LEKEN Leken kan sammenlignes med solen Den er energiskapende og stadig i bevegelse. Den gir varme og utstråling til vekst og utvikling. Leken kan være intens, mild og sterk, skaper både orden og kaos. Solstrålene er alle former for lek som barna fanges inn i og gjennomstråles av. De blir fylt av leken de får drivkraft, og viser med hele sin kropp og øyne som stråler; at de er i leken. Som solen, er leken helt livsnødvendig; livgivende; Desember Jul Mål: Oppleve tradisjoner i førjulstiden - Synge julesanger - Lage julegaver - Oppleve Luciafeiring ved å gå i tog eller se på - Omvendt julekalender - Vi har julesamlinger og trekker adventskalender Mål: Bli kjent med Juleevangeliet - Fortelle juleevangeliet i samlingsstund - Vi konkretiserer juleevangeliet gjennom julekrybbe på avdelingene, bilder, bøker, sanger og julevandring. for å bli et skapende menneske. Ida Margrethe Knudzon

13 Hele lappen rives av og leveres i barnehagen Julen 2014 Juleferien nærmer seg med stormskritt, og da ønsker vi en tilbakemelding fra dere om deres barn skal være i barnehagen disse dagene. Svarfrist er tirsdag 2. desember! F = fri X = kommer Mandag Tirsdag Julaften Stengt Mandag Tirsdag Fredag Skal barnet ha fri andre dager i forbindelse med jul?... Barnets navn: Foresattes underskrift:..

14

15 Desember 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Eirik 4 år Lucia Grøtfest Julaften juledag Johannes 2 år juledag Nyttårsaften 1 1. Nyttårsdag 2 3 4

16 Danning, omsorg og oppdragelse Danning er en prosess som blant annet skjer i møte med mennesker og innebærer å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger. (R11) Omsorg i barnehagen handler om en evne og vilje til å være nær, lydhør, evne til innlevelse og empati, samt vilje til positivt samspill. Dette gjelder i relasjoner både mellom personalet og barna og barnas omsorg for hverandre. Oppdragelse har ingen fasit, men den kan ses på som en overføring av verdier, normer, tanker, uttrykks- og handlingsmåter. Det er noe vi jobber med hele tiden i måten vi lytter, henvender oss til og anerkjenner barnet. Januar Vinter Mål: Oppleve glede med vinteraktiviteter - Ski og akeskole - Gå turer på ski - Akedag - Delta i Skauenlekene - Øve på fysisk mestring i snø - Lek og formingsaktiviteter med snø og is Mål: Bli kjent med historien om Daniel og at Gud er trofast og sterk - Høre historien om Daniel - Synge sanger om Daniel - Vi lager løver. - Dramatisere historien - Vi lærer sangen: Vår Gud er så stor, så sterk og så mektig

17 Januar 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Nyttårsdag 2 Edvard 4 år Philip 4 år Maria- Lill 5 år Veslemøy 3 år Skauenlekene

18 Sosial kompetanse og steg for steg Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner (R11) og barnehageloven 2 sier at barnehagen skal bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt fellesskap. I barnehagen jobber vi for at barna skal få utvikle ferdigheter i forhold til å: Kunne ta og opprettholde kontakt med andre Kunne samarbeide med, ta hensyn til og vise omsorg for hverandre Utvikle positivt selvbilde, selvstendighet og kreativitet Personalet er rollemodeller og gjennom sin væremåte bidrar de til barns læring av sosiale ferdigheter. Anerkjennende og støttende relasjoner er et grunnlag for utvikling av sosial kompetanse. I tillegg bruker vi Steg for steg som er et metodeopplegg rundt dette. Februar Eventyr og Ester Mål: Bli kjent med noen eventyr - Dramatisere i lekegrupper - Høytlesning og dramatisering i samlingsstund - Bibliotekstur - Formingsaktivitet Mål: Bli kjent med historien om Ester - Høytlesning i samlingsstund - Oppmuntre til utkledningslek - Lage kroner - Høre om at Gud var med Ester og at ho aldri glemte Han. Steg for steg Opplegget er delt inn i tre deler: 1. Vi trener empati 2. Vi trener mestring av sinne 3. Vi trener problemløsning Opplegget er delt inn i over og under tre år. Nøtteliten jobber kun med del 1, mens Ekornbarna i tillegg fordyper seg i del 2 og 3. Samlingene engasjerer barna og opplegget har gode hjelpemidler som erteposer, dukker, tegninger, leker osv. De voksne prøver å hjelpe barna til å praktisere det de lærer i steg for stegsamlingene og overføre det til hverdagssituasjoner.

19 Vinterferien 2015 Snart er det vinterferie og da ønsker vi en tilbakemelding fra dere om deres barn skal være i barnehagen disse dagene. Svarfrist er tirsdag 3. februar! F = fri X = kommer Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Skal barnet ha fri andre dager i forbindelse med vinterferien?... Barnets navn: Foresattes underskrift:..

20

21 Februar 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Noah 5 år Samenes nationaldag Isak 3år Morsdag Karneval Aleksander 6 år Vinterferie mars

22 Barns medvirkning Mars: Påske Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven kap 2, 3) Barn gir uttrykk for hvordan de har det og hva de ønsker gjennom kroppsholdninger, mimikk, språk og følelsesmessige uttrykk. I hverdagen kan barna blant annet få velge gruppe, lek og aktivitet. De kan komme med forslag og erfare at de voksne tar dem på alvor. Personalet må lytte og prøve å tolke barnas kroppsspråk og være observante i forhold til deres handlinger, uttrykk og etter hvert språk. For å få til dette, skal vi voksne: Har god kunnskap om det enkelte barn. Lytte, observere, samtale, vise ydmykhet og nærhet. Være fleksible, vise interesse og ta konsekvensen av det barna formidler. Møte barnas uttrykk med anerkjennelse. Gi tid og rom til samtale med barna. Mål: Barna skal bli kjent med påskebudskapet. - Påskespill - Vi forteller påskehistorien og blir kjent med de ulike dagene i påskeuken. - Lage påskepynt. - Så karse. - Påskefrokost. - Lære påskesanger Det er jo veldig lenge Til jeg blir så stor At jeg kan gå på jobben Sånn som far og mor Man nå har jeg en jobb Som ikke de får til For jeg kan leke ALT Og være HVA jeg vil

23 Hele lappen rives av og leveres i barnehagen Påsken 2015 Påsken nærmer seg med stormskritt, og vi ønsker en tilbakemelding fra dere om deres barn skal være i barnehagen dagene før skjærtorsdag. Barnehagen har åpent mandag og tirsdag med normale åpningstider og onsdag fra Svarfrist er 1. mars! F = fri X = kommer Mandag 30. mars Tirsdag 31. mars Onsdag 1. april Skal barnet ha fri andre dager i forbindelse med påske?... Barnets navn: Foresattes underskrift:..

24

25 Mars 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Hannah Andreas 2år Amalia 6 år Casper 5 år Ida 6 år Påskefrokost Victoria 4 år 29 Palmesøndag

26 Pedagogisk dokumentasjon Barns læring og personalets arbeid må gjøres synlig som grunnlag for refleksjon over barnehagens verdigrunnlag og oppgaver og barnehagen som arena for lek, læring og utvikling. (R11, kapittel 4.2) Pedagogisk dokumentasjon vil si: å synliggjøre og å legge sin praksis på bordet for å forsøke å forstå og kritisk granske den. Målet med pedagogisk dokumentasjon er og tydeligere kunne se hvert enkelt barn, og gi refleksjon mot egen praksis for å videreutvikle kvaliteten i barnehagen. Årsplan Barnehagens årlige pedagogiske plan. Denne synliggjør barnehagens fokus og verdier og den er et viktig arbeidsverktøy for personalet. På slutten av hvert barnehageår vil årsplanen evalueres og det blir tatt en vurdering på nye fokusområder og temaer. Fagområdene i rammeplanen innlemmes i aktivitetene vi har i barnehagen. Månedsplan og månedsbrev Planen sier noe om hva som skal skje fremover i barnehagen, mens månedsbrevet sier noe om hva som skjedde i barnehagen sist måned. Dagsrapport Dette er et sammendrag av dagen som har vært. På Ekornbarna henger vi opp dagsrapport mot slutten av hver dag. April: Våren og Peter Mål: Barna skal bli kjent med forandringer som skjer i naturen om våren - Følge et tre i perioden april mai. - Formingsaktiviteter - Se etter vårtegn på tur og lære navn på blomster og trær - Vi sår ute - Lære farger på blomstene Mål: Bli kjent med historien om Peter som fornekta Jesus og fikk en ny sjanse. - Høre historien i samlingsstund - Fortelle barna at Jesus vil være vår beste venn og tilgir oss når vi ber om det. - Synge sanger om Peter - Ha steg for steg samling om vennskap og tilgivelse. Bilder Gjennom bruk av fotografier synliggjør vi barnas hverdag. På denne måten gir vi barna gode muligheter til å huske hva de har opplevd og lært i barnehagen. Bildene gir også et godt utgangspunkt for samtale med barn og foreldre. Barnas permer Hvert barn får sin egen perm hvor vi setter inn bilder, tegninger og andre minner fra årene de er i barnehagen.

27 April 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Skjærtorsdag 3 Langfredag Påskedag Påskedag Jonas 2 år Kristian 3 år DUGNAD Lilli Maria 6 år DUGNAD

28 De eldste barna i barnehagen er med i Nonstopklubben. De samles en gange i uken for å løse oppgaver og utføre aktiviteter. I tillegg drar de på ulike turer. Hovedmål: Fremme barnas lærelyst og nysgjerrighet. Forberede barna på skolestart. I Nonstopklubben skal de: Skoleforberedende arbeid Fiskesprell. Tegne seg selv. Ha lese- og skriveforberedende aktiviteter Lære å skrive navnet sitt. Øve på blyantgrep Tur til biblioteket Lære om antall, rom og form. Ha høytlesning. Spille spill. Begrepslæring Turer. Frukt og fotball. På skolebesøk. Trafikkopplæring, med avslutningstur til naf-banen Mai Nasjonaldagen Mål: Få kjennskap til 17. mai feiringen - Få kjennskap til flagget ved å henge det opp og fokusere på korset i midten. - Vi lager flagget - Vi lager 17. mai pynt og tegner med fargene rødt, hvitt og blått. - Vi snakker om hvorfor vi feirer 17. mai - Vi deltar på markering for barnehagene. Mål: Bli kjent med historien om Samuel og hvordan Gud snakker til oss. - Høre historien om Samuel i samlingsstund - Samtale om hvordan vi kan høre Guds stemme - Bli kjent med Bibelen og bønn som en måte å snakke med og lytte til Gud på. - Leker og spill hvor vi øver på å lytte.

29 Hele lappen rives av og leveres i barnehagen Sommeren 2015 Sommeren nærmer seg, og vi må vite når barnet ditt skal være i barnehagen. Dette er for å gi personalet mulighet til å planlegge sin ferie. F = fri X = kommer Svarfrist er 7. mai! Uke 25 Uke 26 Uke 27 Uke 28 Uke 29 Uke 30 Uke 31 Uke 32 Bhg. stengt Bhg. Stengt Skriv gjerne om barnet ikke kommer alle dagene i en uke. Barnets navn: Foresattes underskrift:..

30

31 Mai 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Offentlig høytidsdag Kristi Himmelfart 15 Planleggingsdag Grunnlovsdag Bhg. stengt Pinsedag Matheo 6 år Pinsedag

32 Rammeplanen Dette er en forskrift til barnehageloven. Målet med rammeplanen er å gi barnehagens personale og samarbeidsutvalget en forpliktende ramme å arbeide etter i planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens innhold. Rammeplan for barnehager (R11) har 7 fagområder som hver for seg dekker et vidt læringsfelt. For hvert fagområde er det formulert mål for å fremme barnas utvikling og læring. Arbeidet med fagområdene vil bli tilpasset barnas alder, interesser og barnegruppens sammensetning. Vi jobber noen ganger med fagområdene enkeltvis, men den største delen av tiden i barnehagen er vi innom flere fagområder i èn aktivitet eller i løpet av en dag. Fagområdene er: Nærmiljø og samfunn Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon, språk og tekst Natur, miljø og teknikk Kropp, bevegelse og helse Etikk, religion og filosofi Antall, rom og form Vi ønsker å fortsette med fokus på fagområdet Natur, miljø og teknikk. Både barn og voksne er glad i å være ute og kose seg og utforske alt det naturen har å by på. Juni Lek og avslutning Mål: At barna skal få en god avslutning på barnehageåret - Legge til rette for god og variert lek ute - Gode ord samling for Nonstopbarna - Sommertur - Turer i nærmiljøet - Vannlek i varmt vær og andre sommeraktiviteter Mål: Bli kjent med historien om Sakkeus og høre at Gud er glad i alle. - Høre historien om Sakkeus - Dramatisere historien både ute og inne - Synge om Sakkeus - Formingsaktivitet - Lære sangen: Jeg vet ingen, ingen som. Denne måneden er det tid for å avslutte barnehageåret. Vi har 7 herlige barn som har blitt så store at de skal over i skolen til høsten. Lykke til på veien videre Nonstopper. Vi ønsker alle en herlig ferie.

33 Juni 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Levian Sommerfest August Nathaniel 5år 5 år Sommertur Planleggingsdag Jenny 2år Bhg stengt Oliver 3 år Nicoline 6 år

34 GOD SOMMER! Når en morragretten unge Slår seg vrang og rekker tunge Og nekter å ta klær og støvler på. Når melkeglassa veltes Og geitostmaten eltes Mellom fingre som er klønete og små. Refr. Så husk at denne dagen må du ta vare på. Den forsvinner mellom fingra dine nå. En gang vil du savne slitet Da er det for sent å vite Det er du som gjør din dag og tinning grå. Når skrikinga og skrålet Blir litt mer enn du kan tåle Og du kjefter på en glede og en lek. Når du har glemt å leve Midt i hverdagen og strevet Og tålmodigheten din har satt sin strek. Når lørda n blir til sønda Du ber en stille bønn da Om at unga ikke våkne klokka fem. Men vår Herre kan ke love At du skal kunne sove Når to små kommer inn med morraklem. Louis Jacoby Ferietid I juli er det mange barn som har tatt sommerferie og det er rolige dager i barnehagen. Vi slår sammen avdelingene og har en koselig sommertid sammen. Takk for dette barnehageåret vi gleder oss til neste år.

35 Juli 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Bhg. Stengt Elias-Marinus 4 år Bhg. Stengt

36

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

Virksomhetsplan kalender

Virksomhetsplan kalender Virksomhetsplan kalender og Barna fortjener det beste Store Tune Gård barnehage www.storetunegaard.no 2015 2016 Velkommen til Store Tune Gård barnehage! Hjertelig velkommen til nytt barnehageår her på

Detaljer

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING F 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 2 Formål for barnehagen «3 De sju fagområdene «3 Progresjonsplan «3 7 Barns medvirkning «8 Førskolen «9 Overgang barnehage skole «9 En flerkulturell barnehage «10

Detaljer

Årsplan. Brekke barnehage. Brekke barnehage

Årsplan. Brekke barnehage. Brekke barnehage Årsplan 2015 2016 Godkjent i SU 11.06.2015 Innholdsfortegnelse: Velkommen...3 Vi som jobber her.4 Vår pedagogiske plattform 5 Miljøvern..6 Øya vår..8 Fagområdene..9 Satsingsområder..11 Foreldresamarbeid..13

Detaljer

JOSEFINE ÅRSPLAN 2013/2014

JOSEFINE ÅRSPLAN 2013/2014 En ring av gull, en riktig stor med plass til alle hender. Der ingen er størst, der ingen er minst, der ingen er først, der ingen er sist. Vi holder fast så alle kjenner at ringen er smidd av gode venner.

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Virksomhetsplan. Barna fortjener det beste. kalender. Store Tune Gård barnehage 2011 2012. www.storetunegaard.no

Virksomhetsplan. Barna fortjener det beste. kalender. Store Tune Gård barnehage 2011 2012. www.storetunegaard.no Virksomhetsplan kalender og Barna fortjener det beste Store Tune Gård barnehage 2011 2012 www.storetunegaard.no Barna fortjener det beste I var barnehage er leken i sentrum. Velkommen til et nytt og spennende

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET ÅRSPLAN FOR KRABBESKJULET 2014-2015 PERSONALET PÅ KRABBESKJULET Lena Nilsen: Jeg er 22år og er nylig utdannet førskolelærer ved NLA Høyskolen. Jeg er veldig glad i barn, og har alltid vært det. Det å få

Detaljer

ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012

ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012 ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012 1. INNLEDNING Alt vi gjør i barnehagen er med på å forme og prege barna. I tillegg forbereder vi barnas møte med fremtiden. Derfor er barnehagens innhold viktig. Gjennom

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

Barnehagens verdigrunnlag:

Barnehagens verdigrunnlag: HAMPEHAUGEN BARNEHAGE AS VALTJØNNVEIEN 40 4760 BIRKELAND TLF: 37 27 69 80 e-post: post@hampehaugen.no Barnehagens verdigrunnlag: Gjennom lek, omsorg og trygghet gir vi barna erfaringer, Som de kan ta med

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 ÅRSPLAN Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 19 barnehager med rundt 370 ansatte og 1500 barnehageplasser. I tillegg

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM

Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Vigilo er et digitalt verktøy for bruk i barnehagen Kommunikasjon med foresatte Kulur barnehager er opptatt av å kvalitetssikre kommunikasjonen

Detaljer

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN Espira Gjemble SOLKNATTEN GJEMBLE Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Vårt barnesyn...4 Omsorg, lek, læring...4 Naturen som læringsarena...4 Miljøspirer...5 Metoder i pedagogisk opplegg...5 Reveklubb

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer

VELKOMMEN TIL ENGERDAL BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ENGERDAL BARNEHAGE Telefonnr. til barnehagen: 62 45 80 76 / mob. 99 100 605 adresse: Østlia nord 12, 2440 ENGERDAL E-post: wkh@engerdal.kommune.no Foreldre og brukere av barnehagen finner mer informasjon om barnehagetilbudet

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage!

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hunsrød-Fevang barnehage (Tidligere Hunsrød Foreldrelagsbarnehage) åpnet 5. september 2000. Barnehagen har i dag seks avdelinger

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer