Årsplan for Skauen kristelige barnehage 2014/2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan for Skauen kristelige barnehage 2014/2015"

Transkript

1 Årsplan for Skauen kristelige barnehage 2014/2015 Jon Alvssonsgate 12b, 3746 Skien Tlf E-post:

2

3 Innledning Denne kalenderen vil gi dere en oversikt over barnehagens mål og metoder. Den vil også gi dere en oversikt over viktige dager i året som planleggingsdager, spesielle aktiviteter og frister for innlevering av ferielapper. Kalenderen må sees i sammenheng med månedsplanene som dere vil få utdelt på avdelingene og den må leses som en helhet, den er ikke nødvendigvis knyttet opp mot månedene. Vårt mål er at denne kalenderen sammen med avdelingens planer vil gjøre det lettere for dere å følge med på barnehagens hverdag. Vi håper at dere har den hengende på veggen hjemme. Lov om barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på kristne grunnverdier. (Lov om barnehager, kap1, 1) Barnehagens formål: Barnehagen skal søke å utvikle og gi næring til barnas gudsliv. Barna skal bli kjent med Jesus som frelser og venn. Barnehagen har en utvidet kristen formålsbestemmelse, noe som vil komme til syne hver dag i barnehagen vår, dette er det gitt mulighet for gjennom barnehageloven. Planverk og arbeidsverktøy for barnehagen o Lov om barnehage o Rammeplan o Barnehagens vedtekter o Årsplan o Månedsplan o Månedsbrev o Dagsrapport o Steg for steg o Tekninske hjelpemidler Hvordan vi sikrer kvaliteten i barnehagen: o Foreldremøter o Foreldresamtaler o Brukerundersøkelse o SU-møter o Styremøter o Planleggingsdager o Personalmøter o Avdelingsmøter o Pedleder møter

4 Velkommen til Skauen kristelige barnehage Skauen kristelige barnehage eies av Det evangeliske lutherske kirkesamfunn (Delk). Barnehagen har vært i drift i ni år, og vi har bygget opp noen gode tradisjoner som er verdt å videreføre. Vår virksomhet bygger på Lov om barnehager (LOV ), rammeplan for barnehager (R11) og barnehagens vedtekter. Barnehagen ligger sentralt plassert på Bratsberg, like ved Skauen kristelige skole. Hele året har vi tilgang til skogen like ved, gymsalen på skolen og det er kort vei til buss når vi skal på lengre turer. Barnehagens styrer: Marita Fahre-Skau Mail: Telefon: / Øvrige personale er: Avdeling Telefon Personale Barnegruppa August Bli kjent Mål: At barna skal bli trygge i barnehagen : - Samlingsstunder med fast program - Faste rutiner gjennom dagen - Lek på avdeling inne og ute i barnehagen - Lære hverandres navn Mål: At barna skal få kjennskap til at Gud er glad i dem. : - Tegne seg selv og se bilde av seg selv - Kristne samlingsstunder hvor vi forteller barna at Gud er glad i dem og synger sanger om at Jesus elsker alle barna Ekornbarna Live Thorstensen Pedagogisk leder Svanhild Løberg Barne- og ungdomsarb. Merethe Lysø Sølyst Assistent Joanna Miszta Assistent (vikariat ut 2014) Nøtteliten Kristin M Tangset Pedagogisk leder Solbjørg Minnesjord Barne- og ungdomsarb. Henriette K. Bjørntvedt Assistent 3-6 år 18 barn 0-3 år 7 barn Planleggingsdager 2014: 11. og 12. august 31. oktober 2015: 15. mai 15. juni

5 August 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Planleggingsdag Bhg. stengt 12 Planleggingsdag Bhg. stengt Fotografering Fiskesprell 30 31

6 Barnehagens visjon Utrustet for livet og framtiden 1. Barna skal bli kjent med Jesus som frelser og venn. Det kristne innholdet skal inkluderes naturlig i hverdagen. 2. Barnehagen skal være preget av varme, omsorg og trygghet. De voksne i barnehagen skal ha en anerkjennende kommunikasjon med barna og hverandre. 3. Barnehagen skal arbeide for at barna utvikler ferdigheter innenfor sosial kompetanse. 4. Barnehagen skal legge til rette for variert lek og sosialt samspill. September Brannvern og Rut Mål: Bli kjent med brannvern - Brannvernuke - Lære sang med brann nummer - Ha samlingsstund med fokus på brannvern - Brannøvelse Mål: Bli kjent med Rut og øve på å vise takknemlighet - Høre historien om Rut i samlingsstund - Vi snakker om at noe jeg ikke trenger kan være viktig for andre - Høre om forskjellige måter å dele på - Vi har fokus på å takke for maten. - Vi skal høste frukt og grønnsaker - Be i samlingsstund. - Vi skal på høsttakkefest i kirken. Jeg er unik Siden tidenes morgen har det ALDRI eksistert noen som meg. Ingen har mine øyne, nese, hender eller stemme. Ingen har min håndskrift. Gjennom hele evigheten kommer aldri noen til å se ut, tenke, snakke eller gjøre det samme som meg. Jeg er meg, har egen verdi og trenger ikke kopiere andre. JEG ER UNIK!

7 September 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Kl Turbotråkk Ekornbarna Brannvernuke Foreldremøte Høsttakkefest i kirken

8 Foreldresamarbeid Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling. Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig åpenhet og tillit. (R11, kapitel 1.6) Foreldrene er sammen med barna vår viktigste samarbeidspartner. Det er viktig at vi yter service til foreldre og barn, samt at foreldrene vet at barna har det trygt og godt i barnehagen. Vi er glad for tilbakemeldinger på det tilbudet vi gir, slik at vi til enhver tid kan være i positiv utvikling og forbedre oss. Den daglige kontakten mellom foreldrene og personalet er av stor betydning. Det er de daglige dryppene som gir innblikk i barnets hverdag i barnehagen. Vi ønsker en åpen og direkte kontakt med hver og en. Kom gjerne med spørsmål, tanker, ideer og reaksjoner. Vi har ulike arrangementer i løpet av året hvor foreldre, besteforeldre eller hele familien er invitert. Følg med på kalenderen og på månedsplaner. Alle foreldre vil få tilbud om to foreldresamtaler i året. Utover dette kan både foreldre og personale ved behov ta initiativ til foreldresamtaler. Samtalene skal gi informasjon om personalets og foreldrenes opplevelse av barnets utvikling og trivsel i barnehagen. Oktober Misjonsmåned Barnehjem i Romania Mål: Barna skal få kjennskap til misjonsprosjektet vårt - Besøk av Hilde Sletten som forteller - Se på bilder og høre historier i samlingsstund - Lese om landet på internett - Smake mat og leke leker som barna på barnehjemmet liker - Besøke grenlandsaksjonen og levere inn klær og gaver - Vi har formingsaktiviteter for å lage ting som selges til inntekt for misjonsprosjektet Mål: Barna skal få kjennskap til misjonsbefalingen. - Øve på misjonsbefalingen. - Høre/Se musikkvideo om misjon. - Synge: Alle, alle vil vi ha med, Vi vil dele, dele, dele du og jeg og Spre litt glede. - Samling om hva misjonsbefalingen betyr. - Se på Jarle Waldemar på misjonsreise To ganger i året er det foreldremøte. På møtet på høsten velges to representanter som skal sitte i SU. SU er et bindeledd mellom foreldre og barnehagen som består av 2 foreldre, 2 ansatte, en fra barnehagestyret og styrer. Foreldrerepresentantene skal fremme foreldrenes fellesinteresser og sammen med personalet skape et godt barnehagemiljø.

9 Oktober 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Høstferie Refleksdagen Misjonscafe Daniel 4 år Emmelin 6 år FN dagen Planleggingsdag Bhg stengt

10 Kristen tro, etikk og verdier Dette satsningsområdet er grunnmuren i Skauen kristelige barnehage. Jesus representerer alle de verdiene som er viktige for å leve sammen med andre mennesker. Derfor er det viktig å lære om Jesus og se på hva han gjorde, for å lære hvordan vi skal leve. Dette året vil vi ta utgangspunkt i forskjellige personer som er nevnt i bibelen, bli kjent med deres historie og hva den kan lære oss i dag. Tema dette barnehageåret: Personer i bibelen Mål Barna skal få kjennskap til noen av personene som er nevnt i bibelen og historien knyttet til dem Barna skal få innsikt i budskapet bak fortellingene November Trafikksikkerhet og Moses Mål: Bli kjent med trafikksikkerhet - Vi går turer og øver på å ferdes i trafikken. - Vi får besøk av politiet - Vi lærer om skilt og trafikkregler i samlingsstund - Vi lager trafikkskilt og tar de med i lek ute og inne - Vi markerer refleksdagen Mål: Moses Bli kjent med Guds lover - Høre om Moses da han fikk lovene i ørkenen - Høre om de ti bud i samlingsstund - Synge sang om de ti bud - Formingsarbeid med de ti bud - Høre historien om Det doble kjærlighetsbud. - Snakke om tilgivelse og kjærlighet. Vi skal høre om: RUT MOSES DANIEL ESTER PETER SAMUEL SAKKEUS Ellers kommer vi denne måneden til å begynne litt med julegaver og julekaker. Vi ønsker en koselig førjulstid og begynner derfor tidlig slik at det ikke skal bli så hektisk de siste ukene før jul.

11 November 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Fars- Maximilian dag 4 år Foreldresamtaler Thea 4 år Foreldresamtaler

12 Lek og læring Rammeplanen sier at barna i barnehagen skal få oppleve leken både som egenverdi og som grunnlag for læring og allsidig utvikling. Læring skal foregå i det daglige samspillet med andre mennesker og med omgivelsene og det er nært sammenvevd med omsorg, lek og danning. (R11) LEKEN Leken kan sammenlignes med solen Den er energiskapende og stadig i bevegelse. Den gir varme og utstråling til vekst og utvikling. Leken kan være intens, mild og sterk, skaper både orden og kaos. Solstrålene er alle former for lek som barna fanges inn i og gjennomstråles av. De blir fylt av leken de får drivkraft, og viser med hele sin kropp og øyne som stråler; at de er i leken. Som solen, er leken helt livsnødvendig; livgivende; Desember Jul Mål: Oppleve tradisjoner i førjulstiden - Synge julesanger - Lage julegaver - Oppleve Luciafeiring ved å gå i tog eller se på - Omvendt julekalender - Vi har julesamlinger og trekker adventskalender Mål: Bli kjent med Juleevangeliet - Fortelle juleevangeliet i samlingsstund - Vi konkretiserer juleevangeliet gjennom julekrybbe på avdelingene, bilder, bøker, sanger og julevandring. for å bli et skapende menneske. Ida Margrethe Knudzon

13 Hele lappen rives av og leveres i barnehagen Julen 2014 Juleferien nærmer seg med stormskritt, og da ønsker vi en tilbakemelding fra dere om deres barn skal være i barnehagen disse dagene. Svarfrist er tirsdag 2. desember! F = fri X = kommer Mandag Tirsdag Julaften Stengt Mandag Tirsdag Fredag Skal barnet ha fri andre dager i forbindelse med jul?... Barnets navn: Foresattes underskrift:..

14

15 Desember 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Eirik 4 år Lucia Grøtfest Julaften juledag Johannes 2 år juledag Nyttårsaften 1 1. Nyttårsdag 2 3 4

16 Danning, omsorg og oppdragelse Danning er en prosess som blant annet skjer i møte med mennesker og innebærer å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger. (R11) Omsorg i barnehagen handler om en evne og vilje til å være nær, lydhør, evne til innlevelse og empati, samt vilje til positivt samspill. Dette gjelder i relasjoner både mellom personalet og barna og barnas omsorg for hverandre. Oppdragelse har ingen fasit, men den kan ses på som en overføring av verdier, normer, tanker, uttrykks- og handlingsmåter. Det er noe vi jobber med hele tiden i måten vi lytter, henvender oss til og anerkjenner barnet. Januar Vinter Mål: Oppleve glede med vinteraktiviteter - Ski og akeskole - Gå turer på ski - Akedag - Delta i Skauenlekene - Øve på fysisk mestring i snø - Lek og formingsaktiviteter med snø og is Mål: Bli kjent med historien om Daniel og at Gud er trofast og sterk - Høre historien om Daniel - Synge sanger om Daniel - Vi lager løver. - Dramatisere historien - Vi lærer sangen: Vår Gud er så stor, så sterk og så mektig

17 Januar 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Nyttårsdag 2 Edvard 4 år Philip 4 år Maria- Lill 5 år Veslemøy 3 år Skauenlekene

18 Sosial kompetanse og steg for steg Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner (R11) og barnehageloven 2 sier at barnehagen skal bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt fellesskap. I barnehagen jobber vi for at barna skal få utvikle ferdigheter i forhold til å: Kunne ta og opprettholde kontakt med andre Kunne samarbeide med, ta hensyn til og vise omsorg for hverandre Utvikle positivt selvbilde, selvstendighet og kreativitet Personalet er rollemodeller og gjennom sin væremåte bidrar de til barns læring av sosiale ferdigheter. Anerkjennende og støttende relasjoner er et grunnlag for utvikling av sosial kompetanse. I tillegg bruker vi Steg for steg som er et metodeopplegg rundt dette. Februar Eventyr og Ester Mål: Bli kjent med noen eventyr - Dramatisere i lekegrupper - Høytlesning og dramatisering i samlingsstund - Bibliotekstur - Formingsaktivitet Mål: Bli kjent med historien om Ester - Høytlesning i samlingsstund - Oppmuntre til utkledningslek - Lage kroner - Høre om at Gud var med Ester og at ho aldri glemte Han. Steg for steg Opplegget er delt inn i tre deler: 1. Vi trener empati 2. Vi trener mestring av sinne 3. Vi trener problemløsning Opplegget er delt inn i over og under tre år. Nøtteliten jobber kun med del 1, mens Ekornbarna i tillegg fordyper seg i del 2 og 3. Samlingene engasjerer barna og opplegget har gode hjelpemidler som erteposer, dukker, tegninger, leker osv. De voksne prøver å hjelpe barna til å praktisere det de lærer i steg for stegsamlingene og overføre det til hverdagssituasjoner.

19 Vinterferien 2015 Snart er det vinterferie og da ønsker vi en tilbakemelding fra dere om deres barn skal være i barnehagen disse dagene. Svarfrist er tirsdag 3. februar! F = fri X = kommer Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Skal barnet ha fri andre dager i forbindelse med vinterferien?... Barnets navn: Foresattes underskrift:..

20

21 Februar 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Noah 5 år Samenes nationaldag Isak 3år Morsdag Karneval Aleksander 6 år Vinterferie mars

22 Barns medvirkning Mars: Påske Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven kap 2, 3) Barn gir uttrykk for hvordan de har det og hva de ønsker gjennom kroppsholdninger, mimikk, språk og følelsesmessige uttrykk. I hverdagen kan barna blant annet få velge gruppe, lek og aktivitet. De kan komme med forslag og erfare at de voksne tar dem på alvor. Personalet må lytte og prøve å tolke barnas kroppsspråk og være observante i forhold til deres handlinger, uttrykk og etter hvert språk. For å få til dette, skal vi voksne: Har god kunnskap om det enkelte barn. Lytte, observere, samtale, vise ydmykhet og nærhet. Være fleksible, vise interesse og ta konsekvensen av det barna formidler. Møte barnas uttrykk med anerkjennelse. Gi tid og rom til samtale med barna. Mål: Barna skal bli kjent med påskebudskapet. - Påskespill - Vi forteller påskehistorien og blir kjent med de ulike dagene i påskeuken. - Lage påskepynt. - Så karse. - Påskefrokost. - Lære påskesanger Det er jo veldig lenge Til jeg blir så stor At jeg kan gå på jobben Sånn som far og mor Man nå har jeg en jobb Som ikke de får til For jeg kan leke ALT Og være HVA jeg vil

23 Hele lappen rives av og leveres i barnehagen Påsken 2015 Påsken nærmer seg med stormskritt, og vi ønsker en tilbakemelding fra dere om deres barn skal være i barnehagen dagene før skjærtorsdag. Barnehagen har åpent mandag og tirsdag med normale åpningstider og onsdag fra Svarfrist er 1. mars! F = fri X = kommer Mandag 30. mars Tirsdag 31. mars Onsdag 1. april Skal barnet ha fri andre dager i forbindelse med påske?... Barnets navn: Foresattes underskrift:..

24

25 Mars 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Hannah Andreas 2år Amalia 6 år Casper 5 år Ida 6 år Påskefrokost Victoria 4 år 29 Palmesøndag

26 Pedagogisk dokumentasjon Barns læring og personalets arbeid må gjøres synlig som grunnlag for refleksjon over barnehagens verdigrunnlag og oppgaver og barnehagen som arena for lek, læring og utvikling. (R11, kapittel 4.2) Pedagogisk dokumentasjon vil si: å synliggjøre og å legge sin praksis på bordet for å forsøke å forstå og kritisk granske den. Målet med pedagogisk dokumentasjon er og tydeligere kunne se hvert enkelt barn, og gi refleksjon mot egen praksis for å videreutvikle kvaliteten i barnehagen. Årsplan Barnehagens årlige pedagogiske plan. Denne synliggjør barnehagens fokus og verdier og den er et viktig arbeidsverktøy for personalet. På slutten av hvert barnehageår vil årsplanen evalueres og det blir tatt en vurdering på nye fokusområder og temaer. Fagområdene i rammeplanen innlemmes i aktivitetene vi har i barnehagen. Månedsplan og månedsbrev Planen sier noe om hva som skal skje fremover i barnehagen, mens månedsbrevet sier noe om hva som skjedde i barnehagen sist måned. Dagsrapport Dette er et sammendrag av dagen som har vært. På Ekornbarna henger vi opp dagsrapport mot slutten av hver dag. April: Våren og Peter Mål: Barna skal bli kjent med forandringer som skjer i naturen om våren - Følge et tre i perioden april mai. - Formingsaktiviteter - Se etter vårtegn på tur og lære navn på blomster og trær - Vi sår ute - Lære farger på blomstene Mål: Bli kjent med historien om Peter som fornekta Jesus og fikk en ny sjanse. - Høre historien i samlingsstund - Fortelle barna at Jesus vil være vår beste venn og tilgir oss når vi ber om det. - Synge sanger om Peter - Ha steg for steg samling om vennskap og tilgivelse. Bilder Gjennom bruk av fotografier synliggjør vi barnas hverdag. På denne måten gir vi barna gode muligheter til å huske hva de har opplevd og lært i barnehagen. Bildene gir også et godt utgangspunkt for samtale med barn og foreldre. Barnas permer Hvert barn får sin egen perm hvor vi setter inn bilder, tegninger og andre minner fra årene de er i barnehagen.

27 April 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Skjærtorsdag 3 Langfredag Påskedag Påskedag Jonas 2 år Kristian 3 år DUGNAD Lilli Maria 6 år DUGNAD

28 De eldste barna i barnehagen er med i Nonstopklubben. De samles en gange i uken for å løse oppgaver og utføre aktiviteter. I tillegg drar de på ulike turer. Hovedmål: Fremme barnas lærelyst og nysgjerrighet. Forberede barna på skolestart. I Nonstopklubben skal de: Skoleforberedende arbeid Fiskesprell. Tegne seg selv. Ha lese- og skriveforberedende aktiviteter Lære å skrive navnet sitt. Øve på blyantgrep Tur til biblioteket Lære om antall, rom og form. Ha høytlesning. Spille spill. Begrepslæring Turer. Frukt og fotball. På skolebesøk. Trafikkopplæring, med avslutningstur til naf-banen Mai Nasjonaldagen Mål: Få kjennskap til 17. mai feiringen - Få kjennskap til flagget ved å henge det opp og fokusere på korset i midten. - Vi lager flagget - Vi lager 17. mai pynt og tegner med fargene rødt, hvitt og blått. - Vi snakker om hvorfor vi feirer 17. mai - Vi deltar på markering for barnehagene. Mål: Bli kjent med historien om Samuel og hvordan Gud snakker til oss. - Høre historien om Samuel i samlingsstund - Samtale om hvordan vi kan høre Guds stemme - Bli kjent med Bibelen og bønn som en måte å snakke med og lytte til Gud på. - Leker og spill hvor vi øver på å lytte.

29 Hele lappen rives av og leveres i barnehagen Sommeren 2015 Sommeren nærmer seg, og vi må vite når barnet ditt skal være i barnehagen. Dette er for å gi personalet mulighet til å planlegge sin ferie. F = fri X = kommer Svarfrist er 7. mai! Uke 25 Uke 26 Uke 27 Uke 28 Uke 29 Uke 30 Uke 31 Uke 32 Bhg. stengt Bhg. Stengt Skriv gjerne om barnet ikke kommer alle dagene i en uke. Barnets navn: Foresattes underskrift:..

30

31 Mai 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Offentlig høytidsdag Kristi Himmelfart 15 Planleggingsdag Grunnlovsdag Bhg. stengt Pinsedag Matheo 6 år Pinsedag

32 Rammeplanen Dette er en forskrift til barnehageloven. Målet med rammeplanen er å gi barnehagens personale og samarbeidsutvalget en forpliktende ramme å arbeide etter i planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens innhold. Rammeplan for barnehager (R11) har 7 fagområder som hver for seg dekker et vidt læringsfelt. For hvert fagområde er det formulert mål for å fremme barnas utvikling og læring. Arbeidet med fagområdene vil bli tilpasset barnas alder, interesser og barnegruppens sammensetning. Vi jobber noen ganger med fagområdene enkeltvis, men den største delen av tiden i barnehagen er vi innom flere fagområder i èn aktivitet eller i løpet av en dag. Fagområdene er: Nærmiljø og samfunn Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon, språk og tekst Natur, miljø og teknikk Kropp, bevegelse og helse Etikk, religion og filosofi Antall, rom og form Vi ønsker å fortsette med fokus på fagområdet Natur, miljø og teknikk. Både barn og voksne er glad i å være ute og kose seg og utforske alt det naturen har å by på. Juni Lek og avslutning Mål: At barna skal få en god avslutning på barnehageåret - Legge til rette for god og variert lek ute - Gode ord samling for Nonstopbarna - Sommertur - Turer i nærmiljøet - Vannlek i varmt vær og andre sommeraktiviteter Mål: Bli kjent med historien om Sakkeus og høre at Gud er glad i alle. - Høre historien om Sakkeus - Dramatisere historien både ute og inne - Synge om Sakkeus - Formingsaktivitet - Lære sangen: Jeg vet ingen, ingen som. Denne måneden er det tid for å avslutte barnehageåret. Vi har 7 herlige barn som har blitt så store at de skal over i skolen til høsten. Lykke til på veien videre Nonstopper. Vi ønsker alle en herlig ferie.

33 Juni 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Levian Sommerfest August Nathaniel 5år 5 år Sommertur Planleggingsdag Jenny 2år Bhg stengt Oliver 3 år Nicoline 6 år

34 GOD SOMMER! Når en morragretten unge Slår seg vrang og rekker tunge Og nekter å ta klær og støvler på. Når melkeglassa veltes Og geitostmaten eltes Mellom fingre som er klønete og små. Refr. Så husk at denne dagen må du ta vare på. Den forsvinner mellom fingra dine nå. En gang vil du savne slitet Da er det for sent å vite Det er du som gjør din dag og tinning grå. Når skrikinga og skrålet Blir litt mer enn du kan tåle Og du kjefter på en glede og en lek. Når du har glemt å leve Midt i hverdagen og strevet Og tålmodigheten din har satt sin strek. Når lørda n blir til sønda Du ber en stille bønn da Om at unga ikke våkne klokka fem. Men vår Herre kan ke love At du skal kunne sove Når to små kommer inn med morraklem. Louis Jacoby Ferietid I juli er det mange barn som har tatt sommerferie og det er rolige dager i barnehagen. Vi slår sammen avdelingene og har en koselig sommertid sammen. Takk for dette barnehageåret vi gleder oss til neste år.

35 Juli 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Bhg. Stengt Elias-Marinus 4 år Bhg. Stengt

36

Årsplan for Skauen kristelige barnehage 2016/2017. Jon Alvssonsgate 12b, 3746 Skien Tlf

Årsplan for Skauen kristelige barnehage 2016/2017. Jon Alvssonsgate 12b, 3746 Skien Tlf Årsplan for Skauen kristelige barnehage 2016/2017 Jon Alvssonsgate 12b, 3746 Skien Tlf. 35505415 E-post:barnehage@skauenskole.no www.delkskien.no VÅRE NYE BARN 2016-2017 Innledning Denne kalenderen vil

Detaljer

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene!

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016 Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Sandefjord åpen barnehage Styrer Anne Haukaas Kroken Godkjent for 37 barn Pedagogisk leder: Anne

Detaljer

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene!

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015 Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Sandefjord åpen barnehage Styrer Elisabeth Rosenkrantz Kroken Godkjent for 37 barn Pedagogisk

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

AUGUST VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR

AUGUST VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR BARNEHAGEÅRET 2011/2012 1 AUGUST Tema: Nytt barnehageår og Tilvenning - Vi samtaler om det nye barnehageåret - Vi tilvenner nye barn og personale - Sommeraktiviteter - Kommunikasjon, språk og tekst Tilvenning

Detaljer

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 ÅRSPLAN FOR MAURTUA Årsplanen er et redskap for personalet og et dokument til foreldre og barnehagemyndigheten. Årsplanen viser hva de enkelte avdelingene i barnehagen jobber

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 Skauen Mob: 994 69 480 Solstua Mob: 994 68 566 Steinrøysa Mob: 958 99 241 Skogstrolla Mob: 913 35 211 995 66 798 ÅPNINGSTID: 07.15-16.45

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet)

AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet) AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet) «Et godt sted å være, lek og lære» BARNEHAGEÅRET 2011/2012 VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR PÅ GAUPEHIET Aktivitetsplan til Gaupehiet forteller litt om

Detaljer

August 2015 3 4 5 6 7 8 9

August 2015 3 4 5 6 7 8 9 August 2015 MAND AG TIRSD AG ONSD AG TORSD A G FREDAG LØRDAG SØ ND A G 3 4 5 6 7 8 9 August er preget av oppstart, tilvenning og sosial kompetanse. 10 11 Planleggingsdag barnehagen er stengt. (1/5) 12

Detaljer

Årsplan for. Hjartevarmen 2015-2016

Årsplan for. Hjartevarmen 2015-2016 Årsplan for Hjartevarmen 2015-2016 September og Oktober GODHET Utvida kristen formålsparagraf Etikk, religion og filosofi Natur og friluftsliv Song og musikk Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Årsplan Hjertehagen. Se og bli sett

Årsplan Hjertehagen. Se og bli sett Årsplan Hjertehagen Se og bli sett Om Hjertehagen Hjertehagen AS er en en-avdelingsbarnehage fra 0-6 år med 18 plasser. Åpningstider mandag til fredag 7-17. Hjertehagen AS er eid av Filadelfia Vestby og

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

August Tilvenning

August Tilvenning August 203 Tilvenning Nye barn og voksne blir kjent på avdelingene. Alle skal føle seg velkommen og verdifull. Her i barnehagen skal alle få bli sitt beste jeg.. 28. august skal Humorbarna på kystmuseet

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

BARNEHAGEÅRET 2011/2012 AUGUST

BARNEHAGEÅRET 2011/2012 AUGUST BARNEHAGEÅRET 2011/2012 AUGUST 1 Tema: Nytt barnehageår og Tilvenning - Vi samtaler om det nye barnehageåret - Vi tilvenner nye barn og personale - Sommeraktiviteter - Kommunikasjon, språk og tekst Tilvenning

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Årsplan Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Innholdsfortegnelse: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Innledning Målsetning/Tema Temaplan Overgang fra barnehage til skole Barnegruppene og personalet Rammeplanens 7

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13 barn

Detaljer

Årsplan. Kilden barnehage

Årsplan. Kilden barnehage Årsplan Kilden barnehage 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Innhold Velkommen til nytt barnehageår i Kilden 3 Innledning 3 Barnehagens visjon 3 Barnehagens pedagogiske plattform 3 Satsningsområde 2014/15

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 KL. 7.30 Barnehagen åpner 7.30 Frokost(brødmåltid) 8.15 Frokosten avsluttes 8.15 Fri lek ute/inne 9.30 Tema/aktiviteter inne/ute 10.30 Samling stund 11.00 Lunsj (brødmåltid)

Detaljer

Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016

Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016 Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016 Innledning: Velkommen til et nytt barnehageår! Vi gleder oss til å møte dere igjen og til å bli godt kjent med dere som er ny fra høsten. Årsplanen skal gi foreldre,

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

Velkommen til. Sentrum Barnehager Informasjon

Velkommen til. Sentrum Barnehager Informasjon Velkommen til Sentrum Barnehager Informasjon INNLEDNING. Velkommen til Sentrum barnehager. Dette informasjonsskrivet er ment å gi dere generell informasjon om barnehagene. Dette skrivet vil fungere som

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013.

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Dette barnehageåret skal vi ha ett fellestema for hele barnehagen. Det er DU OG JEG, VI OG VERDEN. I vår barnehagen har vi barn med familierøtter

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 ÅRSPLAN FOR BJØRNEHIET. Årsplanen er et redskap for personalet og et dokument til foreldre og barnehagemyndigheten. Årsplanen viser hva de enkelte avdelingene i barnehagen

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 09/10 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler. Nå

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014 AUGUST 2013 Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Arbeidsmåter: - Fast dagsrytme - Innarbeide gode rutiner - Lage/ vise familiegalleri

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

GALGENES BARNEHAGE 2011/ 2012

GALGENES BARNEHAGE 2011/ 2012 GALGENES BARNEHAGE 2011/ 2012 ÅRSPLAN FOR MAURTUA Årsplanen er et redskap for personalet og et dokument til foreldre og barnehagemyndigheten. Årsplanen viser hva de enkelte avdelingene i barnehagen jobber

Detaljer

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA HANS OG GRETE BARNEHAGE SA Årsplan 2016 2017 Årsplan for Hans og Grete Barnehage skal gi en kort oversikt og innføring i barnehagens faste rutiner og aktiviteter, samt barnehagens målsetning og metoder

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

August Velkommen til nytt barnehageår! Forskning og opplevelser: Språk og førmatematikk med fokus på lokalisering

August Velkommen til nytt barnehageår! Forskning og opplevelser: Språk og førmatematikk med fokus på lokalisering August 2016 Velkommen til nytt barnehageår! Språk og førmatematikk med fokus på lokalisering Barn og voksne har god tid til lek og vennskap. Slik blir vi kjent med hverandre. Introduksjon til hverdagen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 14 / 15. 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler.

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 INNHOLD Innledning Presentasjon ansatte Kort om Hompetitten Barns medvirkning Sosial kompetanse Lek og læring Fokusområder Innledning I år har vi valgt å lage

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 11

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS!

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! OM SYKEHUSBARNEHAGEN. Sykehusbarnehagen liger på hjørnet av Anders Sandvigsgate og Søndre gate i to gule hus innenfor et rødt gjerde. Innkjøring

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Humla i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Trygghet - Være mye ute - Turer - Sosiale ferdigheter

Humla i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Trygghet - Være mye ute - Turer - Sosiale ferdigheter Til mamma og pappa! Aksepter at jeg er meg på godt og vondt. Gi meg betingelsesløs kjærlighet også når jeg handler i strid med det dere vil. Kjenn på både positive og negative følelser dere har for meg.

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! Velkommen til et nytt barnehageår i nye lokaler! Ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie, er vi nå klare og ser

Detaljer

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to Årsplan 2014-2015 for Avd. Du og jeg og vi to Velkommen til Amigos Barnehage! Informasjon om barnehagen Amigos barnehagen har 3 eiere og 11 avdelinger i forskjellige bydeler i Oslo, og startet sin virksomhet

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage Hellerud Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 post@hellerud-barnehage.no Telefon: 21902156 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/hellerud-barnehage/

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2015/2016

Pedagogisk Årsplan 2015/2016 Pedagogisk Årsplan 2015/2016 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Gulgruppa MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016. Evaluering.

Gulgruppa MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016. Evaluering. MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016 Gulgruppa Evaluering. Det var spennende å starte opp i høst med mange barn på en avdeling. Vi synes oppstarten har gått over all forventning.

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 YTTERØY BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/2014 YTTERØY BARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/2014 YTTERØY BARNEHAGE PRESTEKRAGEN Og KVITVEISA 1. Generelt om Ytterøy barnehage Ytterøy barnehage vokser stadig og det er jo flott. I 2012 fikk vi et nytt bygg og den avdelinga kaller vi

Detaljer

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 - Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 Innhold 1. Innledning.. s.3 2. Ekornbarna våren 2015 s.4 2.1 Jeg og Oss....s.4 2.2 Våre temaer og mål for perioden...s.5-7 3. Praktiske

Detaljer

Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor

Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor Hva Hvordan Hvorfor Kommunikasjon, språk og tekst Sang og musikk *Samling *Synge *Kor

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

VÅRPLAN FOR BJØRKA 2015. Rognbudalen barnehager. Bygg Rognbudalen

VÅRPLAN FOR BJØRKA 2015. Rognbudalen barnehager. Bygg Rognbudalen VÅRPLAN FOR BJØRKA 2015 Rognbudalen barnehager Bygg Rognbudalen BJØRKAS VÅRPLANER I vår kommer vi å jobbe med noen eventyr som barna skal få lov å være med å dramatisere på enkel måte. Vi skal også jobbe

Detaljer

årsplan for rustadskogen barnehage

årsplan for rustadskogen barnehage årsplan for rustadskogen barnehage 2009 Småforskerne i Ås kan, vil og våger! www.rustadskogenbarnehage.no godkjent i SU 31.03.09 innhold: s.2 Presentasjon av Rustadskogen barnehage s.3 Årsplanen Pedagogisk

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

ÅRSHJUL FOR RØSSLYNG 2015/2016

ÅRSHJUL FOR RØSSLYNG 2015/2016 ÅRSHJUL FOR RØSSLYNG 2015/2016 INNLEDNING Velkommen til et nytt og spennende barnehageår i PingVinn barnehage. Vi i PingVinn barnehage bygger vår virksomhet på verdigrunnlaget og innholdet som er fastsatt

Detaljer

Årsplan Hamar gårdsbarnehage 2016/2017 Liljeblomsten

Årsplan Hamar gårdsbarnehage 2016/2017 Liljeblomsten Årsplan Hamar gårdsbarnehage 2016/2017 Liljeblomsten Aluveien 91 2319 Hamar Mob.: 91 63 95 86 Epost: hamargaardsbarnehage@gmail.com www.barnehage.hamar.no hamar gårdsbarnehage Vi blir kjent Velkommen til

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2013 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13

Detaljer

Humla i august: Marihøna i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Faste plasser - Vennskap - Lek - Trygghet

Humla i august: Marihøna i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Faste plasser - Vennskap - Lek - Trygghet Til mamma og pappa! Aksepter at jeg er meg på godt og vondt. Gi meg betingelsesløs kjærlighet også når jeg handler i strid med det dere vil. Kjenn på både positive og negative følelser dere har for meg.

Detaljer

Hva skjer? Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn. Uke 31. Uke 32. Uke 33. Uke 34. Uke 35 Lusekamp. anje. Oppstart

Hva skjer? Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn. Uke 31. Uke 32. Uke 33. Uke 34. Uke 35 Lusekamp. anje. Oppstart 31 Oppstart 1 2 3 4 5 6 7 32 Oppstart 8 9 10 11 12 13 14 33 Oppstart 15 16 17 18 19 20 21 34 35 Lusekamp anje Observasjons -uke 22 Planleggingsdag 23 Planleggingsdag 24 25 Høstopprydding Ansvar:Lena Elg

Detaljer

Årsplan 2013 2014 Drammen kommunale barnehager

Årsplan 2013 2014 Drammen kommunale barnehager DANVIK BARNEHAGE Årsplan 2013 2014 1 Drammen kommunale barnehager Drammen kommune har følgende visjoner og faglige målsetting for barnehager: Barnehagene i Drammen Norges beste barnehager Visjon: «En

Detaljer

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 INNLEDNING Velkommen til et nytt og spennende barnehageår i Ping Vinn barnehage. Vi i Ping Vinn barnehage bygger vår virksomhet på verdigrunnlaget og

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

2011-2012. Er det 20 barn i år. Det er fem barn i aldersgruppen 4-5 år, og femten barn i

2011-2012. Er det 20 barn i år. Det er fem barn i aldersgruppen 4-5 år, og femten barn i 2011-2012 til barnehageåret På avdeling Ulvehiet Er det 20 barn i år. Det er fem barn i aldersgruppen 4-5 år, og femten barn i alderen 5-6 år. Dagsrytmen på vår avdeling: 07.00. Barnehagen åpner Frilek

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. o ET LITE REFERAT FRA HØSTEN OG FRAM TIL NÅ s.3. o INNLEDNING s.5. o STRUKTUR PÅ AVDELINGEN s.5. o UKAS BARN s.

INNHOLDSFORTEGNELSE. o ET LITE REFERAT FRA HØSTEN OG FRAM TIL NÅ s.3. o INNLEDNING s.5. o STRUKTUR PÅ AVDELINGEN s.5. o UKAS BARN s. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE o ET LITE REFERAT FRA HØSTEN OG FRAM TIL NÅ s.3 o INNLEDNING s.5 o STRUKTUR PÅ AVDELINGEN s.5 o UKAS BARN s.6 o DAGSRYTME SALTKRÅKAN s.7 o TIDSLINJEJOBBING s.8 o BARNS MEDVIRKNING

Detaljer

Årsplan Hjertehagen. Se og bli sett

Årsplan Hjertehagen. Se og bli sett Årsplan Hjertehagen Se og bli sett Om Hjertehagen Hjertehagen AS er en enavdelings-barnehage fra 0-6 år med 24 plasser. Åpningstider er mandag til fredag 7-17. Hjertehagen AS er eid av Filadelfia Vestby

Detaljer

Den russiske barnehagen

Den russiske barnehagen Den russiske barnehagen ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender 2014 Årsplan 2014 1 Innledning Om barnehagen Barnehagens hovedmål og satsinger Hva vi jobber med for å nå målene innen hvert tema Danning gjennom

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer