Årsplan for Østersund barnehage 2014/2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan for Østersund barnehage 2014/2015"

Transkript

1 Årsplan for Østersund barnehage 2014/2015 Østersund barnehage Kirkeveien 99, 1900 Fetsund Tlf E-post:

2 Innledning: Årsplan er et arbeidsverktøy for personalet, som beskriver hva barnehagen skal jobbe med. Den er et dokument som skal gi innsyn i barnehagens arbeid for foresatte, det offentlige og andre instanser. Barnehagen jobber etter Lov om barnehager 2011 og Rammeplanen Fet kommunes visjon: Sammen skaper vi trivsel og utvikling. Barnehagens organisering: Østersund barnehage er en kommunal barnehage med fire baser, en satellitt og en familiebarnehage. Barnehagen består av to baser med barn i alderen 1-3 år (Gulspurven og Grønnfinken) og to baser med barn i alderen 3-6 år (Rødstjert og Blåstrupe). Satellitten (Jahren) er en aldersblandet gruppe (3-6 år), og ligger vis a vis Riddersand skole. I Roven familiebarnehage er det 8 barn i alderen 1-2 år. Planleggingsdager 2014/2015: Fredag 15. august 2014 Fredag 7. november 2014 Fredag 2. januar 2015 Tirsdag 7. april 2015 Fredag 15. mai 2015 Gulspurven : Pedagogisk leder: Shila Warsome Pedagogisk leder: Randi Vaagen Strand Grønnfinken : Konstituert pedagogisk leder: Rakel Bjørnstad Barnehagelærer: Hanne Olstad Rødstjert : Pedagogisk leder: Kathrine Ulseth Blåstrupe : Pedagogisk leder: Lise Arnesen Jahren : Kirkeveien 151, 1900 Fetsund Konstituert pedagogisk leder: Ewelina Sternal Konstituert barnehagelærer: Siv-Lillian H. Amundsen Roven familiebarnehage (midlertidig tlf.nr.): Fallaveien 14, 1900 Fetsund Fagarbeider: Tove K. Pedersen Pedagogisk veileder: Anne H. Moe

3 August 2014 Gullkorn: Jente: «Se, jeg har neglelakk!» Gutt: «Jeg har ikke det, jeg har bare fingre.» August UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Steg for steg Steg for steg Planleggingsdag Bhg er stengt! Steg for steg Steg for steg

4 Brannvern: I en måned har vi fokus på brannsikkerhet og forebygging. Barna blir kjent med «Eldar og Vanja» som er et brannvernsopplegg for barnehager. I løpet av denne perioden vil vi ha en meldt og en uanmeldt brannøvelse. Brannsang for små brannmenn Melodi: Napoleon med sin hær Jeg er en liten brannmann og det er ikke tull for hvis jeg ser det brenner skal jeg ringe Først sier jeg hva jeg heter, så sier jeg hvor jeg bor. Ja, det vet jeg at jeg skal, for nå har jeg blitt så stor. Jeg vet hva jeg skal gjøre hvis brannalarmen går. Jeg sier det til de andre så de også forstår. Så går vi ut og venter, det vet jeg at vi skal. Og jeg vet at det er brannvesenet sitt tall. Jeg er en liten brannmann og det er ikke tull for hvis jeg ser det brenner skal jeg ringe Først sier jeg hva jeg heter, så sier jeg hvor jeg bor. Ja, det vet jeg at jeg skal, for nå har jeg blitt så stor. Steg for Steg (SfS) sosial kompetanse: Samspill med andre mennesker er avgjørende for barns utvikling og læring. I arbeidet med sosial kompetanse fortsetter vi å benytte SfS som verktøy. Dette er opprinnelig et amerikansk opplegg bearbeidet og tilpasset norske forhold. Et faglig utvalg nedsatt av bl. a Barne- og familiedepartementet anbefaler opplegget fordi det er faglig godt forankret og hensiktsmessig oppbygd. må ferdighetene vi snakker om i samling øves på i hverdagen. Et sentralt element er hvordan de voksne støtter barna når de deltar i barnehagehverdagen, bygger relasjoner til hverandre, inngår i samspill, leker og knytter vennskapsbånd. I SfS for de minste barna (0-3 år) er det empati som er i fokus. Det er gjennom empatien at grunnlaget for de to andre delene blir lagt. Desto mindre barna er, desto mer foregår arbeidet i hverdagssituasjonene. Sosial kompetanse: Selvfølelse: å oppleve egenverd, akseptere seg selv, kjenne seg akseptert, oppleve indre styrke og ha en positiv holdning til seg selv. Empati: å ha forståelse for andres perspektiver, tanker og følelser, kunne leve seg inn i andres situasjon, vise medfølelse og ta hensyn og kunne tolke og forstå følelsesuttrykk. Prososial adferd: å ha positive, sosiale holdninger og kunne utføre handlinger som å oppmuntre, bry seg om, vise omsorg, hjelpe til og dele med andre. Selvhevdelse: å kunne hevde seg selv og egne meninger på en god måte, våge å stå imot gruppepress, ta initiativ og bli med på lek og samtaler som allerede er i gang, delta uoppfordret og invitere andre. Selvkontroll: Å kunne tilpasse seg ulike situasjoner, takle konflikter og utsette egne behov og ønsker i situasjoner som krever turtaking, kompromisser og felles avgjørelser. Det grunnleggende i SfS er å bygge videre på det positive barna gjør. SfS (3-6 år) er delt i tre deler: empati, sinnemestring og problemløsning. Opplegget inneholder et sett med plansjer med leksjoner som hører til de tre ulike delene. Disse er ment til bruk i samlingsstund. Skal opplegget ha langsiktig virkning Glad Trist Sint

5 September September 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn 36 1 Brannvern og SfS 37 8 Brannvern og SfS Brannvern og SfS Brannvern og SfS Brannvern og SfS Bhg er 10 år! Gullkorn: Jente 5år: Hvis du ikke danser når du blir stor blir det ingen baby! 7

6 Plan for utviklingsmål i barnehagene i Fet Hovedmål Utvikling av barns matematiske kompetanse: Hovedmål: Barna opplever glede over å utforske og leke med antall, rom og form. Delmål: 1. Barnehagene har miljø som stimulerer til utforskning og glede med matematiske begreper. 2. Barna når målene i Plan for kvalitetssikring og læringsutbytte av matematikkstimulering og matematikkopplæring i Fet ved skolestart. 3. Kompetansen hos personalet mht matematikk opprettholdes og videreutvikles. Tiltak: Personalet bruker matematiske begreper systematisk i alle hverdagssituasjoner med barna. Alle pedagoger har fått opplæring i observasjonsverktøyet MIO: Forut Foruts barneaksjon har eksistert i over 20 år, og går ut på at barnehager og småtrinn ved barneskoler deltar i en landsomfattende aksjon. Det legges vekt på demokrati, solidaritet, toleranse, livssyn, kulturforskjeller og fordeling av verdens ressurser. Forut ønsker at barn i Norge skal lære om barn i andre land og at det går an å hjelpe dem som ikke har det så bra som oss. Årets barneaksjon er fra et lite sted som heter Makkai Tar - noen mil øst for Katmandu i Nepal. Når barnehagen meder seg på, får barnehagen tilsendt en pakke. Den inneholder CD, DVD med fire filmer om barna og livet i Nepal, faktahefte, tre fortellerark, jakkemerke, tre store plakater, plakat for FORUT-festivalen og et informasjonshefte til foreldrene. Vi avslutter Forut ukene med foreldrekafé hvor vi samler inn penger som vi sender til Forut. Resultatmål: Alle barnehagene har resultater på brukerundersøkelsen over landssnittet med hensyn til det enkelte barns læring og skoleforberedende aktiviteter. Barnehagene har et gjennomsnittsresultat fra utfylt MIO på minimum 90 %. Tiltak i vår barnehage for å nå disse målene: 1. Kompetanseheving for personalet om arbeid med antall, rom og form i hverdagen. 2. Basene lager egne tiltak for arbeid med antall rom og form i hverdagen.

7 Oktober 2014 Gullkorn: Voksen: Hvorfor tegner du så hardt? Barnet: Fordi jeg tegner tett i tett! Oktober UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn 40 Skolens høstferie Forut og språk Forut og språk Forut og språk Forut og språk FN/Forut Foreldrekaffe Østersund FN/Forut Foreldrekaffe Jahren

8 Plan for utviklingsmål i barnehagene i Fet Hovedmål Språkmiljø og språkstimulering: Hovedmål: Barna opplever språkglede, er språklig aktive og får erfaringer som bygger opp deres begrepsforståelse og språklige bevissthet. Delmål: 1. Barnehagene har et miljø som stimulerer til leselyst og tekstskaping. 2. Barna når målene som er satt i Handlingsplan for lese- og skriveopplæring før skolestart. 3. Kompetansen hos personalet mht språkstimulering opprettholdes og videreutvikles Tiltak: Personalet skal bruke språket systematisk i alle hverdagssituasjoner med barna. Alle barnehager får opplæring i etablering og gjennomføring av språkgrupper. Alle pedagoger har fått opplæring i observasjonsverktøyet TRAS. Barnehagens mål: Mål 1. Personalet har økt kunnskap om systematisk språkstimulering i hverdagen 1. Arbeid med kompetanseheving i personalet med utg. pkt. i «Språk i barnehagen. Mye mer enn bare prat.» Bruke personalmøter og planleggingsdager til dette. Mål 2. Barna opplever språkglede, er språklig aktive og får erfaringer som bygger opp deres begrepsforståelse og språklige bevissthet. 1. Bruke tankekart som metode på alle baser 2. Være bevisst på begrepsinnlæring og ordforråd i forbindelse med temaarbeid. 3. Alle baser har bøker tilgjengelig og leser/ forteller for barn hver dag. 4. Språkgruppe for de som trenger ekstra hjelp og støtte i språkutviklingen. 5. Barnehagen bruker tegn til tale som støtte i kommunikasjonen Resultatmål: Alle barnehager har resultater på brukerundersøkelsen over landssnittet med hensyn til det enkelte barns læring, skoleforberedende aktiviteter og språkutvikling. Barnehagene har et gjennomsnitt fra TRAS på minimum 90 %.

9 November November 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn 44 Oppstart av foreldresamtaler Gullkorn: Barnet: Det er faktisk langt til Kristiansand! Voksen: Tar det ca. 5timer med bil? Barnet: Nei faktisk så tar det 50 min! Språk og matte Planleggingsdag Bhg. er stengt! 8 9 Farsdag Språk og matte 17 Språk og matte 24 Språk og matte

10 Arbeidsmiljø: Arbeid med å utvikle kompetansen i personalgruppa er en viktig del av å arbeide med kvaliteten i barnehagens arbeid. Vi er avhengig av alles bidrag og alles ressurser for å drive virksomheten fremover. Barnehagen har et eget AMU (arbeidsmiljøutvalg) som sammen med enhetsleder har ansvar for å jobbe med arbeidsmiljøet. Vi har i flere år hatt et prosjekt som heter «Alle med». En av arbeidsmåtene har vært gruppesamtaler på tvers av basene hvor vi snakker sammen om hvordan hver i sær kan bidra til et positivt arbeidsmiljø, hvilke ressurser vi har og hvordan vi håndterer konflikter. Når de voksne har et godt arbeidsmiljø og spiller hverandre gode øker det kvaliteten på arbeidet med barna. Mål 1 De voksne på basene har avklarte roller og forventninger seg i mellom. 1. Gi kunnskap til alle om gruppeprosesser, f.eks. Firomodellen. 2. Hver base lager en samarbeidskontrakt seg imellom. Trivsel og utvikling i barnehagen: Mål 1 Arbeid med sosial kompetanse ligger til grunn for alt som foregår på basene 1. Opprettholde vår kompetanse om Steg for Steg. 2. Programmet «Steg for steg» benyttes i arbeidet med barns sosiale kompetanse. Mål 2 Fokus på relasjonsbyggende tiltak i hverdagen 1. Personalet bruker navn på barn og foreldre. 2. Personalet har fokus på positive tilbakemeldinger til barn og foreldre. Julen: I barnehagen har vi vekt på å ha en rolig førjulstid. I adventstiden tenner vi adventsstaken, trekker kalender, synger julesanger og får kjennskap til juleevangeliet. Mål 2 Alle ansatte ser seg selv som bidragsytere til et godt arbeidsmiljø. Vi bruker felles redskaper 1. Praksisfortellinger 2. Kollegaveiledning 3. Snakke i jeg-språk 4. Ærlighet/ være ærlig Juletre Julenisse

11 Det er viktig å være nøye med svaret. Grunnen til dette er at vi setter opp vaktlister og antall voksne som er på jobb etter antall barn som kommer. Navn:.. Tirsdag 23. desember Mandag 29. desember Tirsdag 30. desember Ja Nei Ja Nei Ja Nei Signatur:.. Riv ut og lever i barnehagen senest tirsdag

12 Har du husket å levere denne lappen?

13 Desember Desember 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn 49 1 Jul Julegrantenning 50 8 Jul Jul Gullkorn: Gud har lagd barna og voksne i hele verden. Hvis du kjører forbi alle landa i verdensrommet der bor han Frist for innlevering av julelappen! Luciafeiring i barnehagen Jul Julaften Barnehagen er stengt! Nyttårsaften Barnehagen er stengt! Juledag Barnehagen er stengt! Juledag Barnehagen er stengt! 27 28

14 Tverrfaglig samarbeid: Målet med handlingsplanen for tverrfaglig samarbeid er å bidra til et bedre oppvekstmiljø for barn og unge, samt forebygge at problemer oppstår. Det skal også være med på å gi barna og deres familier hjelp på et så tidlig tidspunkt som mulig. Vi har tverrfaglig møte i barnehagen ca. hver 6. uke hvor både foreldre og barnehage kan melde saker. På disse møtene deltar PPT, barnevern, helse og barnehagen. Vi ønsker at foresatte til de barna det gjelder skal være med på disse møtene. Dokumentasjon: Dokumentasjon av barnehagens hverdag er med på å gi foresatte innsikt i hva barna opplever og lærer i barnehagen. Vi skriver dagsreferater, planer, evalueringer og gir muntlige tilbakemeldinger. Aktiviteter blir dokumentert med bilder. I de daglige samtalene med foresatte prøver vi å gi et innblikk i barnehagehverdagen, samt hva barna deres har opplevd i løpet av dagen. Evaluering: I barnehagen vurderer vi vårt arbeid underveis, hvert halvår og ved slutten av barnehageåret (på basemøter, ledermøter og personalmøter). Vi evaluerer både muntlig og skriftlig. Vurdering er et arbeidsverktøy som hjelper oss for å se om vi når målene våre underveis. Digitale verktøy: Rammeplanen nevner at digitale verktøy er like viktig å lære seg som å lese og skrive. I dagens samfunn blir barn født inn i det digitale nettsamfunn, og er flittig bruker av media. Vi vil lære barna å bruke digitale verktøy, og gjennom det styrke barnas digitale kompetanse. Med digitale verktøy mener vi Ipad, fotoapparat, pc og lignende. Bruk av digitale verktøy skaper noe som har verdi for både barna og andre ved f.eks ved å lage en digital fortelling. Barna kjenner og «eier» fortellingen, og de kan fortelle den eller vise den til andre barn etterpå. Arbeid med digitale verktøy gir mange fine anledninger til språkstimulering, fordi barna har noe kjent og konkret å snakke om. Nye relasjoner og utvikling av sosial kompetanse kan oppnås gjennom at barna opplever noe spennende og interessant sammen. Digitale verktøy skal brukes som ressurs og læring. Mål: Barna erfarer hvordan digitale verktøy kan brukes i leken og dagliglivet. 1. Bruke digitale verktøy til å lage egne spill, lydbok, dokumentasjon, lage sin egen film, temabøker og digitale fortellinger. 2. Kompetente voksne som veileder og setter ord på det vi gjør og ser. Mål: Bruke Leansirkelen som vurderingsverktøy i forhold til hovedtemaene i årsplanen. 1. Utarbeide Lean sirkel når vi starter med et tema og bruke den aktivt på alle møter. Bilde (fotografi)

15 Januar 2015 Gullkorn: Gutt(4år): jeg er syk i dag. Voksen: Er du syk i dag? Gutt: Ja Voksen: Hvor er du syk da? Gutt: Vet ikke! Januar UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Nyttårsdag 2 Planleggingsdag Bhg. er stengt! 2 5 Steg for Steg 3 12 Steg for Steg 4 19 Steg for Steg 5 26 Steg for Steg Juletrefest

16 LEK: Lek er en viktig del av barnas liv. Leken er lystbetont, frivillig og full av spillerom for fantasien. I leken overføres barnekulturelle tradisjoner. Ved å «late som» går barna inn i en egen forestillingsverden, tar andres perspektiver og prøver ut andre roller. Leken hjelper barna til å bearbeide opplevelser, inntrykk og følelser. Å delta i lek og få venner er viktig for barns trivsel. I leken får barn sosial kompetanse. Mål 1 Barna har positive lekeopplevelser. 1. De voksne møter barna med anerkjennelse for den opplevelsen de har i leken. 2. De voksne lar barna medvirke i utformingen av leketemaer. Mål 2 Barn og voksne tar godt vare på alt lekemateriell og bøker 1. Lage og videreføre systemer som gjør det lett å finne frem til det materiellet vi har. 2. Innarbeide rydderutiner som inkluderer barna

17 Det er viktig at å være nøye med svaret. Grunnen til dette er at vi setter opp vaktlister og antall voksne som er på jobb etter antall barn som kommer. Navn:.. Kommer følgende dager i påsken: Mandag 30. mars Tirsdag 1. april Onsdag 2. april (Bhg stenger kl: 12.00) Ja Nei Ja Nei Ja Nei Signatur:.. Riv ut og lever i barnehagen senest fredag

18 Har du husket å levere denne lappen?

19 Februar 2015 Gullkorn: Gutt. Se det regner snø og vann Februar UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Skolens vinterferie 9 2 Språk og matte 9 Språk og matte 16 Språk og matte 23 Språk og matte Morsdag 10 Karneval St. Valentins dag Frist for å levere påskelappen Fastelaven

20 Påske Barna lærer om påsketradisjonene, vårtegn, egg og kyllinger. For de yngste barna blir det størst fokus på vårtegn, egg og kyllinger og ikke så mye på påskebudskapet. Barn og voksne har gul dag i barnehagen med gul mat og gule klær. Barna lager påskepynt og vi synger sanger og leser bøker om temaet. Vi har også fokus på våren, vårtegn og nytt liv. Gutter som rollemodeller i barnehagen: Dette er et samarbeidsprosjekt mellom fire barnehager og Østersund ungdomsskole. Det er få menn som jobber i barnehagene i Fet, og vi ønsker å være med på å arbeide langsiktig for å rekruttere flere menn til å jobbe i barnehage. Skolen legger dette inn som en del av karriereveiledningen sin samtidig som de tenker at prosjektet kan bli en del av valgfagordningen på sikt. Spire Kylling Mål for prosjektet Rekruttere flere menn til barnehagene generelt og spesielt barnehagelæreryrket. 1. Barna i barnehagen får mannlige rollemodeller. 2. Barna i barnehagen får tilbud om andre opplevelser og erfaringer sammen med ungdommene. 3. Ungdomskolen kan på sikt tilby elever arbeid i barnehagen som en del av et valgfag. To grupper med 10. klassinger fra ungdomsskolen kommer til Rødstjert, Blåstrupe og Jahren. Ungdommene vil være på Jahren på tirsdager og på Østersund på onsdager fra klokken De skal ha ulike organiserte aktiviteter sammen med små grupper av barn og leke med barna.

21 Mars 2015 Gullkorn: Balkong er en plass som går utover! Mars UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Påske 11 9 Påske Påske / Påske Gul dag i bhg Palmesøndag

22 Barns medvirkning: Barnehageloven sier at barn i barnehage har rett til å gi sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal vektlegges i samsvar med alder og modenhet. Dette gjør vi blant annet ved å ta vare på og jobbe med barnas utspill og det de er opptatt av. Barna kan også være med å planlegge konkrete aktiviteter. De yngste barna formidler sine synspunkter ved kroppsholdninger, mimikk og andre følelsesmessige uttrykk. Rammeplanen sier at Barn må støttes til å undre seg og stille spørsmål. De må oppmuntres aktivt til å gi uttrykk for sine tanker og følelser og møte anerkjennelse for sine uttrykk. LEAN: Lean er et hjelpemiddel som skal forenkle hverdagen og heve kvaliteten på arbeidet vårt. Innføringen av Lean er en del av en langsiktig satsing for å øke nærværet til personalet i barnehagen. Vi jobber med Lean ved hjelp av tavler på basene og personalrommet. Tavlene skal inneholde praktisk informasjon og mål for den pedagogiske virksomheten. Målene på tavlene hentes fra årsplanen. Det å ha mål på tavla gjør at de blir konkrete, tydelige og forpliktende. Dette året er det i hovedsak målsiden dvs. den pedagogiske delen av Lean tavlene vi skal ha fokus på. Mål: Barna i fokus en enklere hverdag! Mål 1 Tiltak 1. Leansirkler utarbeides når vi starter opp med nytt tema. 2. Vi lager et årshjul for innholdet på ped.leder møter, personalmøter og planleggingsdager. Mål 2 Målsiden på tavla er en del av hverdagen på basen Tiltak 1. Innholdet i målene jobbes med på team/basemøter 2. Det er samsvar mellom målene på tavla og månedsplanen 3. Basene lager rutine for oppdatering av tavla.

23 På grunn av regelen om 11 måneders betaling i kommunens vedtekter, skal alle barn ha fire ukers ferie i løpet av barnehageåret. Tre av disse skal avvikles i løpet av feriemånedene mai til september og skal være sammenhengene. For miljødetektiver må ferien avvikles før 31. Juli. Det er viktig å være nøye med svaret. Grunnen til dette er at vi setter opp vaktlister og antall voksne som er på jobb etter antall barn som kommer. Navn:.. Kommer følgende dager i sommer: Uke 26 Uke 27 Uke 28 Uke 29 Uke 30 Uke 31 Uke 32 Uke 33 Signatur:.. Riv ut og lever i barnehagen senest fredag

24 HAR DU HUSKET Å LEVERE DENNE LAPPEN?

25 April 2015 Gullkorn: Horisonten, den tar aldri slutt: April UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Skjærtorsdag 3 Langfredag 4 Påskeaften 5 1. påskedag påskedag Miljø Miljø Miljø Miljø 7 Planleggingsdag. Bhg. er stengt! Frist for å levere sommerlappen

26 Grønt flagg miljøsertifisert barnehage: Grønt flagg er en miljøsertifiseringsordning som henvender seg til barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Grønt flagg er en del av den internasjonale Eco schools ordningen som eies og drives av FEE (Foundation for Environmental Education). Over 50 land er med og de samarbeider med Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Barnehagen vår ble miljøsertifisert , satellitten Jahren i januar Vi er første enhet i Fet som kan kalle oss en miljøbarnehage. Sertifiseringen er gyldig et år om gangen, og hvert år må det søkes på et nytt område. I år er temaet Skog, friluftsliv og naturopplevelser. Vi skal fortsette å ta vare på skogen vår ved å fjerne gamle trær som er i ferd med å falle ned og vi skal plante nye. I tillegg vil vi bidra til at ungene skal bli glad i friluftsliv og få gode naturopplevelser gjennom ukentlige turer og ved å fortsette skoggruppen som vi startet opp og prøvde ut våren -14. Vår tanke er at om barna skal oppleve det som viktig å ta vare på naturen og miljøet så må de kjenne til det og være glad i det. 17. mai Vi snakker med barna om 17. mai og hvorfor vi feirer grunnlovsdagen. Fokus på Norges historie og betydningen av grunnloven og unionsoppløsningen for Norge. Fortelle på en enkel måte til barna og stimulere til interesse for temaet. Barna lærer seg litt av norsk historie ved å kunne noen av sangene vi synger på nasjonaldagen. Vi øver på å gå i 17. maitog sammen med Riddersand skole, noen dager før 17. mai. Barna lærer hvordan flagget skal behandles. Miljøbarnehage. Hovedmål: Alle i barnehagen skal se og oppleve at vi er en miljøbarnehage Mål 1. Miljøtiltak inn i hverdagen for alle Tiltak 1. Det settes av miljøuker i årsplanen. 2. Miljø er tema på basene. 3. Det lages et system for søppelsortering med bøtter i ulike farger samt miljøsymboler som er likt for hele huset. 4. Forklare for barna hvorfor vi sorterer avfall og ta dem med på sorteringsrutinene våre. 5. Miljødetektivene kaster glass og metall i Løkenåsen en gang i måneden. De har også ansvaret for å tømme en egen søppeldunk ved rådhuset. Miljødetektivene samarbeider med ROAF Mål 2. Miljøarbeidet synliggjøres og dokumenteres Tiltak 1. Miljøvegg i gangen hvor temaer vi jobber med synliggjøres i tekst og bilder. 2. Informasjon om Grønt flagg f.eks diplom og sertifisering henges opp i gangen 3. Arbeidet på Vilberg skanse synliggjøres. Mål 3. Barna får muligheten til å oppleve glede ved å ferdes utendørs og i naturen Tiltak 1. Gi barna muligheter til gode lekeopplevelser sammen med andre i naturen. 2. Voksne som er aktive og undrende sammen med barna. 3. Barna får kunnskap om forandringer i naturen gjennom årstidene. 4. Barna lærer å ta vare på alt som vokser og lever i skogen.

27 Mai 2015 Gullkorn: Voksen: I morgen er det Norges bursdag. Jente (3År): Åh, da må Paulina lage krone til Norge! Mai UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Offentlig høytidsdag mai og miljø mai og miljø Miljø Pinsedag Miljø Kristi himmelfartsdag 15 Planleggingsdag. Bhg. er stengt! Grunnlovsdag Pinsedag

28 Barnehagens pedagogiske grunnsyn: Verdigrunnlaget i Østersund barnehages plattform kan oppsummeres i ordet KRAFT som inneholder disse tankene: K Kompetanse Kompetanse handler om både evnen og viljen til å bruke sine ressurser og ha det gøy i sitt arbeid med barna. Med kompetanse mener vi kunnskaper hos den enkelte, ferdigheter i personalgruppen og verdier i hele virksomheten. R Relasjoner: Vi er opptatt av at barna blir sett og hørt. Våre mål er å skape gode relasjoner mellom barn og voksne. A Anerkjennende kommunikasjon og væremåte: Jeg trenger ikke være enig med deg, men jeg respekterer og lytter til dine synspunkter, tanker og ideer. Du eier din egen opplevelse og dine egne følelser. F Fokus på barneperspektivet: Vi ønsker å se ting med barneøyne, fremme lek, barns initiativ og medvirkning. T Tilstedeværelse: Vi voksne skal være nær, involvert og tilstedeværende, vise trygghet og være tydelige voksne.

29 Juni Juni 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Sommerfest i bhg. Gullkorn: Gutt 5år og voksen snakker sammen om uteklærne. Voksen: Du må ha på regntøy fordi det er store vanndammer. Barn: Vann damer? I juni vil alle barna få tilbud om en sommertur!

30 Fagområdene: Årsplanen skal knyttes opp mot rammeplanen. Rammeplanen er et styringsverktøy for barnehagen og dermed et viktig dokument. I Rammeplanen for barnehagen er det syv fagområder som skal være gjennomgående i arbeidet vårt. 1. Kommunikasjon, språk og tekst Barn beskriver verden slik de ser den gjennom sine egne øyne. Barnas tanker og meninger kommer til uttrykk gjennom ord, tekst og bilder. Barnehagen bruker et kartleggingsverktøy - TRAS 2. Nærmiljø og samfunn Vi ønsker at barna skal bli kjent med og glad i nærmiljøet sitt. Dette oppnår vi bl.a. gjennom turer. 3. Kunst, kultur og kreativitet Det er viktig at barna får utfolde sin kreativitet gjennom ulikt formingsmateriale og leker. Barna skal få mulighet til å oppleve kunst, kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. De eldste barna har et eget kor. 4. Natur, miljø og teknikk I barnehagen er vi opptatt av å ta vare på naturen og miljøet. Sammen med barna sorterer vi avfall og leverer glass / metall og flasker. Det er miljødetektivene som har dette som hovedoppgave. Østersund barnehage og satellitten Jahren er Grønt-flagg sertifisert. 5. Etikk, religion og filosofi Barna skal utvikle respekt og toleranse for hverandre uansett bakgrunn. Vi har Forutopplegget som handler om barns livssituasjon i andre land. Før jul reiser miljødetektivene en tur til Frelsesarmeen med gaver. 6. Kropp, bevegelse og helse Gjennom å være i bevegelse skaffer barn seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter på mange områder. I barnehagen har vi mulighet til å bruke gymsal. Vi har faste turdager. Barnehagen legger vekt på et variert og sunt kosthold. 7. Antall, rom og form Fet kommune har en plan for kvalitetssikring, og læringsutbytte av matematikkopplæringen for barnehager og skoler. Barnehagene bruker et kartleggingsverktøy MIO. I barnehagen snakker barna daglig om matematiske størrelser, vekt, mengde og lignende: Han fikk mer enn meg, Jeg er større enn deg, Kjenn så tung tursekken er og så videre.

31 Juli 2015 Gullkorn: Hvorfor skal vi ha på solkrem når det blåser? Juli UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Olsokdagen 30 31

32 Hei Håper vi kan få litt hjelp til følgene: 1. På side 5, spalte 2 får jeg ikke teksten helt opp. Er det mulig å få overskriften Forut lengre opp? 2. Det samme gjelder også de sidene hvor det står juleferie, sommerferie og påskeferie. Jeg ønsker å ha det på en side og ikke at siden skal være delt i spalter. Er det mulig å få endret. 3. Dette er fargen vi ønsker på forsiden 4. Vi ønsker hel spiral og kun et opphengshull.

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING F 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 2 Formål for barnehagen «3 De sju fagområdene «3 Progresjonsplan «3 7 Barns medvirkning «8 Førskolen «9 Overgang barnehage skole «9 En flerkulturell barnehage «10

Detaljer

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 Godkjent i samarbeidsutvalget 27. september 2012 PLANVERKTØY SOM LEGGER FØRINGER FOR VÅRT ARBEID: LOV OM BARNEHAGER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN BARNEHAGENS VEDTEKTER EVALUERING

Detaljer

Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM

Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Vigilo er et digitalt verktøy for bruk i barnehagen Kommunikasjon med foresatte Kulur barnehager er opptatt av å kvalitetssikre kommunikasjonen

Detaljer

ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR I NOPRO BARNEHAGE ORD OM SUKSESS: Å LE OFTE OG MYE, Å VINNE INNTELIGENTE MENNESKERS RESPEKT OG BARNS HENGIVENHET, Å BLI VERDSATT AV ÆRLIGE

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2015 ET SKRITT INN I FREMTIDEN

ÅRSPLAN FOR 2015 ET SKRITT INN I FREMTIDEN ÅRSPLAN FOR 2015 ET SKRITT INN I FREMTIDEN 1 Innhold Innledning... 3 Barnehagens ansatte og telefonnummer:... 3 Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver... 3 Kvalitetsplakat for barnehager i Skedsmo kommune...

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET ÅRSPLAN FOR KRABBESKJULET 2014-2015 PERSONALET PÅ KRABBESKJULET Lena Nilsen: Jeg er 22år og er nylig utdannet førskolelærer ved NLA Høyskolen. Jeg er veldig glad i barn, og har alltid vært det. Det å få

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Espira Krystallveien KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Praktisk informasjon...4 Årsplan...5 Lov om barnehager...5 Vedtekter...5 Rammeplanen...5

Detaljer

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN Espira Gjemble SOLKNATTEN GJEMBLE Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Vårt barnesyn...4 Omsorg, lek, læring...4 Naturen som læringsarena...4 Miljøspirer...5 Metoder i pedagogisk opplegg...5 Reveklubb

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

JOSEFINE ÅRSPLAN 2013/2014

JOSEFINE ÅRSPLAN 2013/2014 En ring av gull, en riktig stor med plass til alle hender. Der ingen er størst, der ingen er minst, der ingen er først, der ingen er sist. Vi holder fast så alle kjenner at ringen er smidd av gode venner.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Virksomhetsplan kalender

Virksomhetsplan kalender Virksomhetsplan kalender og Barna fortjener det beste Store Tune Gård barnehage www.storetunegaard.no 2015 2016 Velkommen til Store Tune Gård barnehage! Hjertelig velkommen til nytt barnehageår her på

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE PRESENTASJON AV BARNEHGEN Skarstubben Familiebarnehage er en selvstendig familiebarnehage, som arbeider tett med Askeladden familiebarnehage. Familiebarnehagene

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

Årsplan. for 2013. Haslum idrettsbarnehage. Periode 1. Periode 2. februar, juni, Juli Periode 3 August, september

Årsplan. for 2013. Haslum idrettsbarnehage. Periode 1. Periode 2. februar, juni, Juli Periode 3 August, september Årsplan for 2013 Haslum idrettsbarnehage Periode 1 Januar, februar, mars Periode 4 Oktober, November, Desember Periode 2 April, Mai, juni, Juli Periode 3 August, september Vår visjon Vi skal være en barnehage

Detaljer

Årsplan 2015 Dr. Br Dr. Brandts Barnehage andts Barnehage 2015

Årsplan 2015 Dr. Br Dr. Brandts Barnehage andts Barnehage 2015 Årsplan 2015 Dr. Dr. Brandts Brandts Barnehage Barnehage Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 Lov om barnehager... 3 Rammeplanen for barnehager... 3 Pioner Barnehager... 4 Dr. Brandts Barnehage... 5 Avdelingene...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 Adresse: General Rugesvei 94, 0694 Oslo Tlf. kontor:23 38 89 60 Tlf. Solan: 23 38 89 63 E-post: rustadsaga.bhg@c2i.net Tlf. Ludvig: 23 38 89 62 Hjemmeside:

Detaljer