Årsplan for Østersund barnehage 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan for Østersund barnehage 2014/2015"

Transkript

1 Årsplan for Østersund barnehage 2014/2015 Østersund barnehage Kirkeveien 99, 1900 Fetsund Tlf E-post:

2 Innledning: Årsplan er et arbeidsverktøy for personalet, som beskriver hva barnehagen skal jobbe med. Den er et dokument som skal gi innsyn i barnehagens arbeid for foresatte, det offentlige og andre instanser. Barnehagen jobber etter Lov om barnehager 2011 og Rammeplanen Fet kommunes visjon: Sammen skaper vi trivsel og utvikling. Barnehagens organisering: Østersund barnehage er en kommunal barnehage med fire baser, en satellitt og en familiebarnehage. Barnehagen består av to baser med barn i alderen 1-3 år (Gulspurven og Grønnfinken) og to baser med barn i alderen 3-6 år (Rødstjert og Blåstrupe). Satellitten (Jahren) er en aldersblandet gruppe (3-6 år), og ligger vis a vis Riddersand skole. I Roven familiebarnehage er det 8 barn i alderen 1-2 år. Planleggingsdager 2014/2015: Fredag 15. august 2014 Fredag 7. november 2014 Fredag 2. januar 2015 Tirsdag 7. april 2015 Fredag 15. mai 2015 Gulspurven : Pedagogisk leder: Shila Warsome Pedagogisk leder: Randi Vaagen Strand Grønnfinken : Konstituert pedagogisk leder: Rakel Bjørnstad Barnehagelærer: Hanne Olstad Rødstjert : Pedagogisk leder: Kathrine Ulseth Blåstrupe : Pedagogisk leder: Lise Arnesen Jahren : Kirkeveien 151, 1900 Fetsund Konstituert pedagogisk leder: Ewelina Sternal Konstituert barnehagelærer: Siv-Lillian H. Amundsen Roven familiebarnehage (midlertidig tlf.nr.): Fallaveien 14, 1900 Fetsund Fagarbeider: Tove K. Pedersen Pedagogisk veileder: Anne H. Moe

3 August 2014 Gullkorn: Jente: «Se, jeg har neglelakk!» Gutt: «Jeg har ikke det, jeg har bare fingre.» August UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Steg for steg Steg for steg Planleggingsdag Bhg er stengt! Steg for steg Steg for steg

4 Brannvern: I en måned har vi fokus på brannsikkerhet og forebygging. Barna blir kjent med «Eldar og Vanja» som er et brannvernsopplegg for barnehager. I løpet av denne perioden vil vi ha en meldt og en uanmeldt brannøvelse. Brannsang for små brannmenn Melodi: Napoleon med sin hær Jeg er en liten brannmann og det er ikke tull for hvis jeg ser det brenner skal jeg ringe Først sier jeg hva jeg heter, så sier jeg hvor jeg bor. Ja, det vet jeg at jeg skal, for nå har jeg blitt så stor. Jeg vet hva jeg skal gjøre hvis brannalarmen går. Jeg sier det til de andre så de også forstår. Så går vi ut og venter, det vet jeg at vi skal. Og jeg vet at det er brannvesenet sitt tall. Jeg er en liten brannmann og det er ikke tull for hvis jeg ser det brenner skal jeg ringe Først sier jeg hva jeg heter, så sier jeg hvor jeg bor. Ja, det vet jeg at jeg skal, for nå har jeg blitt så stor. Steg for Steg (SfS) sosial kompetanse: Samspill med andre mennesker er avgjørende for barns utvikling og læring. I arbeidet med sosial kompetanse fortsetter vi å benytte SfS som verktøy. Dette er opprinnelig et amerikansk opplegg bearbeidet og tilpasset norske forhold. Et faglig utvalg nedsatt av bl. a Barne- og familiedepartementet anbefaler opplegget fordi det er faglig godt forankret og hensiktsmessig oppbygd. må ferdighetene vi snakker om i samling øves på i hverdagen. Et sentralt element er hvordan de voksne støtter barna når de deltar i barnehagehverdagen, bygger relasjoner til hverandre, inngår i samspill, leker og knytter vennskapsbånd. I SfS for de minste barna (0-3 år) er det empati som er i fokus. Det er gjennom empatien at grunnlaget for de to andre delene blir lagt. Desto mindre barna er, desto mer foregår arbeidet i hverdagssituasjonene. Sosial kompetanse: Selvfølelse: å oppleve egenverd, akseptere seg selv, kjenne seg akseptert, oppleve indre styrke og ha en positiv holdning til seg selv. Empati: å ha forståelse for andres perspektiver, tanker og følelser, kunne leve seg inn i andres situasjon, vise medfølelse og ta hensyn og kunne tolke og forstå følelsesuttrykk. Prososial adferd: å ha positive, sosiale holdninger og kunne utføre handlinger som å oppmuntre, bry seg om, vise omsorg, hjelpe til og dele med andre. Selvhevdelse: å kunne hevde seg selv og egne meninger på en god måte, våge å stå imot gruppepress, ta initiativ og bli med på lek og samtaler som allerede er i gang, delta uoppfordret og invitere andre. Selvkontroll: Å kunne tilpasse seg ulike situasjoner, takle konflikter og utsette egne behov og ønsker i situasjoner som krever turtaking, kompromisser og felles avgjørelser. Det grunnleggende i SfS er å bygge videre på det positive barna gjør. SfS (3-6 år) er delt i tre deler: empati, sinnemestring og problemløsning. Opplegget inneholder et sett med plansjer med leksjoner som hører til de tre ulike delene. Disse er ment til bruk i samlingsstund. Skal opplegget ha langsiktig virkning Glad Trist Sint

5 September September 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn 36 1 Brannvern og SfS 37 8 Brannvern og SfS Brannvern og SfS Brannvern og SfS Brannvern og SfS Bhg er 10 år! Gullkorn: Jente 5år: Hvis du ikke danser når du blir stor blir det ingen baby! 7

6 Plan for utviklingsmål i barnehagene i Fet Hovedmål Utvikling av barns matematiske kompetanse: Hovedmål: Barna opplever glede over å utforske og leke med antall, rom og form. Delmål: 1. Barnehagene har miljø som stimulerer til utforskning og glede med matematiske begreper. 2. Barna når målene i Plan for kvalitetssikring og læringsutbytte av matematikkstimulering og matematikkopplæring i Fet ved skolestart. 3. Kompetansen hos personalet mht matematikk opprettholdes og videreutvikles. Tiltak: Personalet bruker matematiske begreper systematisk i alle hverdagssituasjoner med barna. Alle pedagoger har fått opplæring i observasjonsverktøyet MIO: Forut Foruts barneaksjon har eksistert i over 20 år, og går ut på at barnehager og småtrinn ved barneskoler deltar i en landsomfattende aksjon. Det legges vekt på demokrati, solidaritet, toleranse, livssyn, kulturforskjeller og fordeling av verdens ressurser. Forut ønsker at barn i Norge skal lære om barn i andre land og at det går an å hjelpe dem som ikke har det så bra som oss. Årets barneaksjon er fra et lite sted som heter Makkai Tar - noen mil øst for Katmandu i Nepal. Når barnehagen meder seg på, får barnehagen tilsendt en pakke. Den inneholder CD, DVD med fire filmer om barna og livet i Nepal, faktahefte, tre fortellerark, jakkemerke, tre store plakater, plakat for FORUT-festivalen og et informasjonshefte til foreldrene. Vi avslutter Forut ukene med foreldrekafé hvor vi samler inn penger som vi sender til Forut. Resultatmål: Alle barnehagene har resultater på brukerundersøkelsen over landssnittet med hensyn til det enkelte barns læring og skoleforberedende aktiviteter. Barnehagene har et gjennomsnittsresultat fra utfylt MIO på minimum 90 %. Tiltak i vår barnehage for å nå disse målene: 1. Kompetanseheving for personalet om arbeid med antall, rom og form i hverdagen. 2. Basene lager egne tiltak for arbeid med antall rom og form i hverdagen.

7 Oktober 2014 Gullkorn: Voksen: Hvorfor tegner du så hardt? Barnet: Fordi jeg tegner tett i tett! Oktober UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn 40 Skolens høstferie Forut og språk Forut og språk Forut og språk Forut og språk FN/Forut Foreldrekaffe Østersund FN/Forut Foreldrekaffe Jahren

8 Plan for utviklingsmål i barnehagene i Fet Hovedmål Språkmiljø og språkstimulering: Hovedmål: Barna opplever språkglede, er språklig aktive og får erfaringer som bygger opp deres begrepsforståelse og språklige bevissthet. Delmål: 1. Barnehagene har et miljø som stimulerer til leselyst og tekstskaping. 2. Barna når målene som er satt i Handlingsplan for lese- og skriveopplæring før skolestart. 3. Kompetansen hos personalet mht språkstimulering opprettholdes og videreutvikles Tiltak: Personalet skal bruke språket systematisk i alle hverdagssituasjoner med barna. Alle barnehager får opplæring i etablering og gjennomføring av språkgrupper. Alle pedagoger har fått opplæring i observasjonsverktøyet TRAS. Barnehagens mål: Mål 1. Personalet har økt kunnskap om systematisk språkstimulering i hverdagen 1. Arbeid med kompetanseheving i personalet med utg. pkt. i «Språk i barnehagen. Mye mer enn bare prat.» Bruke personalmøter og planleggingsdager til dette. Mål 2. Barna opplever språkglede, er språklig aktive og får erfaringer som bygger opp deres begrepsforståelse og språklige bevissthet. 1. Bruke tankekart som metode på alle baser 2. Være bevisst på begrepsinnlæring og ordforråd i forbindelse med temaarbeid. 3. Alle baser har bøker tilgjengelig og leser/ forteller for barn hver dag. 4. Språkgruppe for de som trenger ekstra hjelp og støtte i språkutviklingen. 5. Barnehagen bruker tegn til tale som støtte i kommunikasjonen Resultatmål: Alle barnehager har resultater på brukerundersøkelsen over landssnittet med hensyn til det enkelte barns læring, skoleforberedende aktiviteter og språkutvikling. Barnehagene har et gjennomsnitt fra TRAS på minimum 90 %.

9 November November 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn 44 Oppstart av foreldresamtaler Gullkorn: Barnet: Det er faktisk langt til Kristiansand! Voksen: Tar det ca. 5timer med bil? Barnet: Nei faktisk så tar det 50 min! Språk og matte Planleggingsdag Bhg. er stengt! 8 9 Farsdag Språk og matte 17 Språk og matte 24 Språk og matte

10 Arbeidsmiljø: Arbeid med å utvikle kompetansen i personalgruppa er en viktig del av å arbeide med kvaliteten i barnehagens arbeid. Vi er avhengig av alles bidrag og alles ressurser for å drive virksomheten fremover. Barnehagen har et eget AMU (arbeidsmiljøutvalg) som sammen med enhetsleder har ansvar for å jobbe med arbeidsmiljøet. Vi har i flere år hatt et prosjekt som heter «Alle med». En av arbeidsmåtene har vært gruppesamtaler på tvers av basene hvor vi snakker sammen om hvordan hver i sær kan bidra til et positivt arbeidsmiljø, hvilke ressurser vi har og hvordan vi håndterer konflikter. Når de voksne har et godt arbeidsmiljø og spiller hverandre gode øker det kvaliteten på arbeidet med barna. Mål 1 De voksne på basene har avklarte roller og forventninger seg i mellom. 1. Gi kunnskap til alle om gruppeprosesser, f.eks. Firomodellen. 2. Hver base lager en samarbeidskontrakt seg imellom. Trivsel og utvikling i barnehagen: Mål 1 Arbeid med sosial kompetanse ligger til grunn for alt som foregår på basene 1. Opprettholde vår kompetanse om Steg for Steg. 2. Programmet «Steg for steg» benyttes i arbeidet med barns sosiale kompetanse. Mål 2 Fokus på relasjonsbyggende tiltak i hverdagen 1. Personalet bruker navn på barn og foreldre. 2. Personalet har fokus på positive tilbakemeldinger til barn og foreldre. Julen: I barnehagen har vi vekt på å ha en rolig førjulstid. I adventstiden tenner vi adventsstaken, trekker kalender, synger julesanger og får kjennskap til juleevangeliet. Mål 2 Alle ansatte ser seg selv som bidragsytere til et godt arbeidsmiljø. Vi bruker felles redskaper 1. Praksisfortellinger 2. Kollegaveiledning 3. Snakke i jeg-språk 4. Ærlighet/ være ærlig Juletre Julenisse

11 Det er viktig å være nøye med svaret. Grunnen til dette er at vi setter opp vaktlister og antall voksne som er på jobb etter antall barn som kommer. Navn:.. Tirsdag 23. desember Mandag 29. desember Tirsdag 30. desember Ja Nei Ja Nei Ja Nei Signatur:.. Riv ut og lever i barnehagen senest tirsdag

12 Har du husket å levere denne lappen?

13 Desember Desember 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn 49 1 Jul Julegrantenning 50 8 Jul Jul Gullkorn: Gud har lagd barna og voksne i hele verden. Hvis du kjører forbi alle landa i verdensrommet der bor han Frist for innlevering av julelappen! Luciafeiring i barnehagen Jul Julaften Barnehagen er stengt! Nyttårsaften Barnehagen er stengt! Juledag Barnehagen er stengt! Juledag Barnehagen er stengt! 27 28

14 Tverrfaglig samarbeid: Målet med handlingsplanen for tverrfaglig samarbeid er å bidra til et bedre oppvekstmiljø for barn og unge, samt forebygge at problemer oppstår. Det skal også være med på å gi barna og deres familier hjelp på et så tidlig tidspunkt som mulig. Vi har tverrfaglig møte i barnehagen ca. hver 6. uke hvor både foreldre og barnehage kan melde saker. På disse møtene deltar PPT, barnevern, helse og barnehagen. Vi ønsker at foresatte til de barna det gjelder skal være med på disse møtene. Dokumentasjon: Dokumentasjon av barnehagens hverdag er med på å gi foresatte innsikt i hva barna opplever og lærer i barnehagen. Vi skriver dagsreferater, planer, evalueringer og gir muntlige tilbakemeldinger. Aktiviteter blir dokumentert med bilder. I de daglige samtalene med foresatte prøver vi å gi et innblikk i barnehagehverdagen, samt hva barna deres har opplevd i løpet av dagen. Evaluering: I barnehagen vurderer vi vårt arbeid underveis, hvert halvår og ved slutten av barnehageåret (på basemøter, ledermøter og personalmøter). Vi evaluerer både muntlig og skriftlig. Vurdering er et arbeidsverktøy som hjelper oss for å se om vi når målene våre underveis. Digitale verktøy: Rammeplanen nevner at digitale verktøy er like viktig å lære seg som å lese og skrive. I dagens samfunn blir barn født inn i det digitale nettsamfunn, og er flittig bruker av media. Vi vil lære barna å bruke digitale verktøy, og gjennom det styrke barnas digitale kompetanse. Med digitale verktøy mener vi Ipad, fotoapparat, pc og lignende. Bruk av digitale verktøy skaper noe som har verdi for både barna og andre ved f.eks ved å lage en digital fortelling. Barna kjenner og «eier» fortellingen, og de kan fortelle den eller vise den til andre barn etterpå. Arbeid med digitale verktøy gir mange fine anledninger til språkstimulering, fordi barna har noe kjent og konkret å snakke om. Nye relasjoner og utvikling av sosial kompetanse kan oppnås gjennom at barna opplever noe spennende og interessant sammen. Digitale verktøy skal brukes som ressurs og læring. Mål: Barna erfarer hvordan digitale verktøy kan brukes i leken og dagliglivet. 1. Bruke digitale verktøy til å lage egne spill, lydbok, dokumentasjon, lage sin egen film, temabøker og digitale fortellinger. 2. Kompetente voksne som veileder og setter ord på det vi gjør og ser. Mål: Bruke Leansirkelen som vurderingsverktøy i forhold til hovedtemaene i årsplanen. 1. Utarbeide Lean sirkel når vi starter med et tema og bruke den aktivt på alle møter. Bilde (fotografi)

15 Januar 2015 Gullkorn: Gutt(4år): jeg er syk i dag. Voksen: Er du syk i dag? Gutt: Ja Voksen: Hvor er du syk da? Gutt: Vet ikke! Januar UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Nyttårsdag 2 Planleggingsdag Bhg. er stengt! 2 5 Steg for Steg 3 12 Steg for Steg 4 19 Steg for Steg 5 26 Steg for Steg Juletrefest

16 LEK: Lek er en viktig del av barnas liv. Leken er lystbetont, frivillig og full av spillerom for fantasien. I leken overføres barnekulturelle tradisjoner. Ved å «late som» går barna inn i en egen forestillingsverden, tar andres perspektiver og prøver ut andre roller. Leken hjelper barna til å bearbeide opplevelser, inntrykk og følelser. Å delta i lek og få venner er viktig for barns trivsel. I leken får barn sosial kompetanse. Mål 1 Barna har positive lekeopplevelser. 1. De voksne møter barna med anerkjennelse for den opplevelsen de har i leken. 2. De voksne lar barna medvirke i utformingen av leketemaer. Mål 2 Barn og voksne tar godt vare på alt lekemateriell og bøker 1. Lage og videreføre systemer som gjør det lett å finne frem til det materiellet vi har. 2. Innarbeide rydderutiner som inkluderer barna

17 Det er viktig at å være nøye med svaret. Grunnen til dette er at vi setter opp vaktlister og antall voksne som er på jobb etter antall barn som kommer. Navn:.. Kommer følgende dager i påsken: Mandag 30. mars Tirsdag 1. april Onsdag 2. april (Bhg stenger kl: 12.00) Ja Nei Ja Nei Ja Nei Signatur:.. Riv ut og lever i barnehagen senest fredag

18 Har du husket å levere denne lappen?

19 Februar 2015 Gullkorn: Gutt. Se det regner snø og vann Februar UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Skolens vinterferie 9 2 Språk og matte 9 Språk og matte 16 Språk og matte 23 Språk og matte Morsdag 10 Karneval St. Valentins dag Frist for å levere påskelappen Fastelaven

20 Påske Barna lærer om påsketradisjonene, vårtegn, egg og kyllinger. For de yngste barna blir det størst fokus på vårtegn, egg og kyllinger og ikke så mye på påskebudskapet. Barn og voksne har gul dag i barnehagen med gul mat og gule klær. Barna lager påskepynt og vi synger sanger og leser bøker om temaet. Vi har også fokus på våren, vårtegn og nytt liv. Gutter som rollemodeller i barnehagen: Dette er et samarbeidsprosjekt mellom fire barnehager og Østersund ungdomsskole. Det er få menn som jobber i barnehagene i Fet, og vi ønsker å være med på å arbeide langsiktig for å rekruttere flere menn til å jobbe i barnehage. Skolen legger dette inn som en del av karriereveiledningen sin samtidig som de tenker at prosjektet kan bli en del av valgfagordningen på sikt. Spire Kylling Mål for prosjektet Rekruttere flere menn til barnehagene generelt og spesielt barnehagelæreryrket. 1. Barna i barnehagen får mannlige rollemodeller. 2. Barna i barnehagen får tilbud om andre opplevelser og erfaringer sammen med ungdommene. 3. Ungdomskolen kan på sikt tilby elever arbeid i barnehagen som en del av et valgfag. To grupper med 10. klassinger fra ungdomsskolen kommer til Rødstjert, Blåstrupe og Jahren. Ungdommene vil være på Jahren på tirsdager og på Østersund på onsdager fra klokken De skal ha ulike organiserte aktiviteter sammen med små grupper av barn og leke med barna.

21 Mars 2015 Gullkorn: Balkong er en plass som går utover! Mars UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Påske 11 9 Påske Påske / Påske Gul dag i bhg Palmesøndag

22 Barns medvirkning: Barnehageloven sier at barn i barnehage har rett til å gi sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal vektlegges i samsvar med alder og modenhet. Dette gjør vi blant annet ved å ta vare på og jobbe med barnas utspill og det de er opptatt av. Barna kan også være med å planlegge konkrete aktiviteter. De yngste barna formidler sine synspunkter ved kroppsholdninger, mimikk og andre følelsesmessige uttrykk. Rammeplanen sier at Barn må støttes til å undre seg og stille spørsmål. De må oppmuntres aktivt til å gi uttrykk for sine tanker og følelser og møte anerkjennelse for sine uttrykk. LEAN: Lean er et hjelpemiddel som skal forenkle hverdagen og heve kvaliteten på arbeidet vårt. Innføringen av Lean er en del av en langsiktig satsing for å øke nærværet til personalet i barnehagen. Vi jobber med Lean ved hjelp av tavler på basene og personalrommet. Tavlene skal inneholde praktisk informasjon og mål for den pedagogiske virksomheten. Målene på tavlene hentes fra årsplanen. Det å ha mål på tavla gjør at de blir konkrete, tydelige og forpliktende. Dette året er det i hovedsak målsiden dvs. den pedagogiske delen av Lean tavlene vi skal ha fokus på. Mål: Barna i fokus en enklere hverdag! Mål 1 Tiltak 1. Leansirkler utarbeides når vi starter opp med nytt tema. 2. Vi lager et årshjul for innholdet på ped.leder møter, personalmøter og planleggingsdager. Mål 2 Målsiden på tavla er en del av hverdagen på basen Tiltak 1. Innholdet i målene jobbes med på team/basemøter 2. Det er samsvar mellom målene på tavla og månedsplanen 3. Basene lager rutine for oppdatering av tavla.

23 På grunn av regelen om 11 måneders betaling i kommunens vedtekter, skal alle barn ha fire ukers ferie i løpet av barnehageåret. Tre av disse skal avvikles i løpet av feriemånedene mai til september og skal være sammenhengene. For miljødetektiver må ferien avvikles før 31. Juli. Det er viktig å være nøye med svaret. Grunnen til dette er at vi setter opp vaktlister og antall voksne som er på jobb etter antall barn som kommer. Navn:.. Kommer følgende dager i sommer: Uke 26 Uke 27 Uke 28 Uke 29 Uke 30 Uke 31 Uke 32 Uke 33 Signatur:.. Riv ut og lever i barnehagen senest fredag

24 HAR DU HUSKET Å LEVERE DENNE LAPPEN?

25 April 2015 Gullkorn: Horisonten, den tar aldri slutt: April UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Skjærtorsdag 3 Langfredag 4 Påskeaften 5 1. påskedag påskedag Miljø Miljø Miljø Miljø 7 Planleggingsdag. Bhg. er stengt! Frist for å levere sommerlappen

26 Grønt flagg miljøsertifisert barnehage: Grønt flagg er en miljøsertifiseringsordning som henvender seg til barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Grønt flagg er en del av den internasjonale Eco schools ordningen som eies og drives av FEE (Foundation for Environmental Education). Over 50 land er med og de samarbeider med Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Barnehagen vår ble miljøsertifisert , satellitten Jahren i januar Vi er første enhet i Fet som kan kalle oss en miljøbarnehage. Sertifiseringen er gyldig et år om gangen, og hvert år må det søkes på et nytt område. I år er temaet Skog, friluftsliv og naturopplevelser. Vi skal fortsette å ta vare på skogen vår ved å fjerne gamle trær som er i ferd med å falle ned og vi skal plante nye. I tillegg vil vi bidra til at ungene skal bli glad i friluftsliv og få gode naturopplevelser gjennom ukentlige turer og ved å fortsette skoggruppen som vi startet opp og prøvde ut våren -14. Vår tanke er at om barna skal oppleve det som viktig å ta vare på naturen og miljøet så må de kjenne til det og være glad i det. 17. mai Vi snakker med barna om 17. mai og hvorfor vi feirer grunnlovsdagen. Fokus på Norges historie og betydningen av grunnloven og unionsoppløsningen for Norge. Fortelle på en enkel måte til barna og stimulere til interesse for temaet. Barna lærer seg litt av norsk historie ved å kunne noen av sangene vi synger på nasjonaldagen. Vi øver på å gå i 17. maitog sammen med Riddersand skole, noen dager før 17. mai. Barna lærer hvordan flagget skal behandles. Miljøbarnehage. Hovedmål: Alle i barnehagen skal se og oppleve at vi er en miljøbarnehage Mål 1. Miljøtiltak inn i hverdagen for alle Tiltak 1. Det settes av miljøuker i årsplanen. 2. Miljø er tema på basene. 3. Det lages et system for søppelsortering med bøtter i ulike farger samt miljøsymboler som er likt for hele huset. 4. Forklare for barna hvorfor vi sorterer avfall og ta dem med på sorteringsrutinene våre. 5. Miljødetektivene kaster glass og metall i Løkenåsen en gang i måneden. De har også ansvaret for å tømme en egen søppeldunk ved rådhuset. Miljødetektivene samarbeider med ROAF Mål 2. Miljøarbeidet synliggjøres og dokumenteres Tiltak 1. Miljøvegg i gangen hvor temaer vi jobber med synliggjøres i tekst og bilder. 2. Informasjon om Grønt flagg f.eks diplom og sertifisering henges opp i gangen 3. Arbeidet på Vilberg skanse synliggjøres. Mål 3. Barna får muligheten til å oppleve glede ved å ferdes utendørs og i naturen Tiltak 1. Gi barna muligheter til gode lekeopplevelser sammen med andre i naturen. 2. Voksne som er aktive og undrende sammen med barna. 3. Barna får kunnskap om forandringer i naturen gjennom årstidene. 4. Barna lærer å ta vare på alt som vokser og lever i skogen.

27 Mai 2015 Gullkorn: Voksen: I morgen er det Norges bursdag. Jente (3År): Åh, da må Paulina lage krone til Norge! Mai UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Offentlig høytidsdag mai og miljø mai og miljø Miljø Pinsedag Miljø Kristi himmelfartsdag 15 Planleggingsdag. Bhg. er stengt! Grunnlovsdag Pinsedag

28 Barnehagens pedagogiske grunnsyn: Verdigrunnlaget i Østersund barnehages plattform kan oppsummeres i ordet KRAFT som inneholder disse tankene: K Kompetanse Kompetanse handler om både evnen og viljen til å bruke sine ressurser og ha det gøy i sitt arbeid med barna. Med kompetanse mener vi kunnskaper hos den enkelte, ferdigheter i personalgruppen og verdier i hele virksomheten. R Relasjoner: Vi er opptatt av at barna blir sett og hørt. Våre mål er å skape gode relasjoner mellom barn og voksne. A Anerkjennende kommunikasjon og væremåte: Jeg trenger ikke være enig med deg, men jeg respekterer og lytter til dine synspunkter, tanker og ideer. Du eier din egen opplevelse og dine egne følelser. F Fokus på barneperspektivet: Vi ønsker å se ting med barneøyne, fremme lek, barns initiativ og medvirkning. T Tilstedeværelse: Vi voksne skal være nær, involvert og tilstedeværende, vise trygghet og være tydelige voksne.

29 Juni Juni 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Sommerfest i bhg. Gullkorn: Gutt 5år og voksen snakker sammen om uteklærne. Voksen: Du må ha på regntøy fordi det er store vanndammer. Barn: Vann damer? I juni vil alle barna få tilbud om en sommertur!

30 Fagområdene: Årsplanen skal knyttes opp mot rammeplanen. Rammeplanen er et styringsverktøy for barnehagen og dermed et viktig dokument. I Rammeplanen for barnehagen er det syv fagområder som skal være gjennomgående i arbeidet vårt. 1. Kommunikasjon, språk og tekst Barn beskriver verden slik de ser den gjennom sine egne øyne. Barnas tanker og meninger kommer til uttrykk gjennom ord, tekst og bilder. Barnehagen bruker et kartleggingsverktøy - TRAS 2. Nærmiljø og samfunn Vi ønsker at barna skal bli kjent med og glad i nærmiljøet sitt. Dette oppnår vi bl.a. gjennom turer. 3. Kunst, kultur og kreativitet Det er viktig at barna får utfolde sin kreativitet gjennom ulikt formingsmateriale og leker. Barna skal få mulighet til å oppleve kunst, kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. De eldste barna har et eget kor. 4. Natur, miljø og teknikk I barnehagen er vi opptatt av å ta vare på naturen og miljøet. Sammen med barna sorterer vi avfall og leverer glass / metall og flasker. Det er miljødetektivene som har dette som hovedoppgave. Østersund barnehage og satellitten Jahren er Grønt-flagg sertifisert. 5. Etikk, religion og filosofi Barna skal utvikle respekt og toleranse for hverandre uansett bakgrunn. Vi har Forutopplegget som handler om barns livssituasjon i andre land. Før jul reiser miljødetektivene en tur til Frelsesarmeen med gaver. 6. Kropp, bevegelse og helse Gjennom å være i bevegelse skaffer barn seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter på mange områder. I barnehagen har vi mulighet til å bruke gymsal. Vi har faste turdager. Barnehagen legger vekt på et variert og sunt kosthold. 7. Antall, rom og form Fet kommune har en plan for kvalitetssikring, og læringsutbytte av matematikkopplæringen for barnehager og skoler. Barnehagene bruker et kartleggingsverktøy MIO. I barnehagen snakker barna daglig om matematiske størrelser, vekt, mengde og lignende: Han fikk mer enn meg, Jeg er større enn deg, Kjenn så tung tursekken er og så videre.

31 Juli 2015 Gullkorn: Hvorfor skal vi ha på solkrem når det blåser? Juli UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Olsokdagen 30 31

32 Hei Håper vi kan få litt hjelp til følgene: 1. På side 5, spalte 2 får jeg ikke teksten helt opp. Er det mulig å få overskriften Forut lengre opp? 2. Det samme gjelder også de sidene hvor det står juleferie, sommerferie og påskeferie. Jeg ønsker å ha det på en side og ikke at siden skal være delt i spalter. Er det mulig å få endret. 3. Dette er fargen vi ønsker på forsiden 4. Vi ønsker hel spiral og kun et opphengshull.

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Hovedmål for Lønneberget:

Hovedmål for Lønneberget: Hovedmål for Lønneberget: Vi ønsker at Lønneberget skal være en barnehage for alle, med felles fokus, felles gleder og felles gjennomføring! En barnehage med TID - tid til undring, tid til omsorg og tid

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Rullering Plan for utviklingsmål i barnehagene i Fet. Hovedmål

Rullering Plan for utviklingsmål i barnehagene i Fet. Hovedmål Rullering 2012 1 Plan for utviklingsmål i barnehagene i Fet Hovedmål 2012-2015 Rullering 2012 2 UTVIKLINGSPLAN FOR BARNEHAGENE I FET KOMMUNE Utviklingsplanen for barnehagene i Fet har som mål å Sikre at

Detaljer

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene!

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016 Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Sandefjord åpen barnehage Styrer Anne Haukaas Kroken Godkjent for 37 barn Pedagogisk leder: Anne

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Årsplan for Østersund barnehage barnehageåret

Årsplan for Østersund barnehage barnehageåret Østersund barnehage Årsplan for Østersund barnehage barnehageåret 2016-2017 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innledning Årsplanen er et arbeidsverktøy for personalet som beskriver hva barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Årsplan for Østersund barnehage barnehageåret 2015-2016

Årsplan for Østersund barnehage barnehageåret 2015-2016 Østersund barnehage Årsplan for Østersund barnehage barnehageåret 2015-2016 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innledning: Årsplanen er et arbeidsverktøy for personalet som beskriver hva barnehagen

Detaljer

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage 1 En god arena for mestring og utvikling Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage Markveien 34 3060 Svelvik Telefon: 33 77 50 30 e-post: ebbestad@barnehage.svelvik.kommune.no www.svelvik.kommune.no 2 Kort

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene!

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015 Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Sandefjord åpen barnehage Styrer Elisabeth Rosenkrantz Kroken Godkjent for 37 barn Pedagogisk

Detaljer

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013.

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Dette barnehageåret skal vi ha ett fellestema for hele barnehagen. Det er DU OG JEG, VI OG VERDEN. I vår barnehagen har vi barn med familierøtter

Detaljer

Meg selv og de andre

Meg selv og de andre Meg selv og de andre Temaplan Skogfuglen bhg, 2013-2014 Vi har dette barnehageåret valgt å knytte alle tema opp mot barnet selv. «Meg selv og de andre» er et tema der barna blir bedre kjent med sin identitet,

Detaljer

November brev fra sommerfuglen

November brev fra sommerfuglen November brev fra sommerfuglen Hei. Oktober måned er nå nesten over. Vi har i denne måned hatt fokus på FN-dagen og FORUT sitt opplegg. Barna har blitt kjent med Puspa, Nischal og Biswas som bor i Nepal.

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Periodeplan for oktober og november

Periodeplan for oktober og november Periodeplan for oktober november Tilbakeblikk fra september: Denne måneden var det meg selv min familie som var temaet. Vi hadde s barn samlinger hver dag hvor hvert barn fikk være fremme i samlingen fortelle

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 - Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 Innhold 1. Innledning.. s.3 2. Ekornbarna våren 2015 s.4 2.1 Jeg og Oss....s.4 2.2 Våre temaer og mål for perioden...s.5-7 3. Praktiske

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE SAMARBEID BARNEHAGE-SKOLE

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE SAMARBEID BARNEHAGE-SKOLE VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE SAMARBEID BARNEHAGE-SKOLE Agenda for møtet i kveld Velkommen, ved Tove (Sletta bhg og Rødberget naturbhg) Styrere/pedledere presenterer seg Det pedagogiske innholdet det siste

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet SOLSTRÅLE Småbarnsavdeling Ukerytme og dagsrytme på Solstråle: Vi er ute hver dag. Vi prøver ikke å la klokken styre oss for mye. Klokkeslettene og dagsrytmen er derfor ca. tider. Det kan også bli endringer

Detaljer

PERIODEPLAN FOR MARS OG APRIL

PERIODEPLAN FOR MARS OG APRIL PERIODEPLAN FOR MARS OG APRIL Tilbakeblikk fra januar og februar: Disse månedene var det forberedelser til fargefesten og vinterlekene som var i fokus. Barna malte t-skjorter med flotte motiver og farger.

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 INNHOLD Innledning Presentasjon ansatte Kort om Hompetitten Barns medvirkning Sosial kompetanse Lek og læring Fokusområder Innledning I år har vi valgt å lage

Detaljer

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Årsplan Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Innholdsfortegnelse: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Innledning Målsetning/Tema Temaplan Overgang fra barnehage til skole Barnegruppene og personalet Rammeplanens 7

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Gulspurven og Grønnfinken -April 2015

Gulspurven og Grønnfinken -April 2015 Gulspurven og Grønnfinken -April 2015 Uke Mandag 30.MARS Tirsdag 31. MARS Onsdag 1.april Torsdag 2.april Fredag 3.april Uke 14 BARNEHAGEN STENGER 12.00 Uke 15 Mandag 6.april Tirsdag 7.april Onsdag 8.april

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Innholdsfortegnelse 1. Overordnede kommunale mål... 2 2. Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 3. Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål... 6

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen Høst 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2012-2014 Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Barnegruppen: Ved skoleårets start består barnegruppen av 24 barn; 15 jenter og 9 gutter.

Barnegruppen: Ved skoleårets start består barnegruppen av 24 barn; 15 jenter og 9 gutter. 1 Innhold: 1.0 Personalet og barnegruppen på SFO... 3 Barnegruppen:... 3 Personalet:... 3 2.0 SFO: Formål 2 i vedtektene.... 3 3.0 Pedagogisk grunnsyn og visjon for Tenor SFO:... 4 4.0 Satsningsområder

Detaljer

De eldste i barnehagen

De eldste i barnehagen De eldste i barnehagen HØBB barnehager LIVSLANGT LÆRINGSPERSPEKTIV Det skal være sammenheng mellom barnehagens rammeplan og skolens læreplaner et livslangt læringsperspektiv. Rammeplanen for barnehagen

Detaljer

Halvårsplan for Ekorn

Halvårsplan for Ekorn Halvårsplan for Ekorn Ekorn er en avdeling for barn fra 1 til 3 år. Vi er 15 barn, 10 barn som er født i 2014 og 5 barn som er født i 2015. Vi voksne som jobber på Ekorn er: Sandra (80%), Ane Birte (60%),

Detaljer

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 ÅRSPLAN FOR MAURTUA Årsplanen er et redskap for personalet og et dokument til foreldre og barnehagemyndigheten. Årsplanen viser hva de enkelte avdelingene i barnehagen jobber

Detaljer

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet.

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet. Lånke barnehage sin visjon er: Glede i hvert steg I det legger vi: Glede er å utvikle seg, føle mestring. Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Årsplan for. Hjartevarmen 2015-2016

Årsplan for. Hjartevarmen 2015-2016 Årsplan for Hjartevarmen 2015-2016 September og Oktober GODHET Utvida kristen formålsparagraf Etikk, religion og filosofi Natur og friluftsliv Song og musikk Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014 AUGUST 2013 Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Arbeidsmåter: - Fast dagsrytme - Innarbeide gode rutiner - Lage/ vise familiegalleri

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Periodeplan for Maurtua februar og mars 2017

Periodeplan for Maurtua februar og mars 2017 Periodeplan for Maurtua februar og mars 2017 Hovedmål Barnehagens visjon; Vennskap, Mangfold og Fellesskap Evaluering av februar og mars Etter noen utfordringer knyttet til bemanning på avdelingen i januar,

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Innledning Evaluering av forrige periode

Innledning Evaluering av forrige periode Innledning Nå har vi lagt mange snøfylte måneder bak oss. De har vært sterkt preget av kulde, og vi har derfor måttet være mye inne i vinter. Mye av snøen har nå begynt å smelte og våren står for hell.

Detaljer

Å R S P L A N ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012

Å R S P L A N ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012 ÅRSPLAN ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012 Denne årsplanen gjelder fra 15. september 2011 til 15.september 2012. Velkommen til Engesland barnehage! Barnehagen har 2 avdelinger og eies og drives av Birkenes

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER

HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER Mål: styrke barns sosiale kompetanse slik at mobbing unngås (forebyggende). Fokusområde Mål for barnet For å arbeide i retning

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

Årsplan Snøde barnehage

Årsplan Snøde barnehage Årsplan Snøde barnehage 2016-2017 Årsplanen bygger på lov om barnehager, rammeplanen og virksomhetsplan for Snøde barnehage 2012-2017. Årsplanen gir konkret informasjon om hva vi skal jobbe med i 2016-17.

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Periodeplan for oktober og november

Periodeplan for oktober og november Periodeplan for oktober november 2016 Tilbakeblikk fra september: Denne måneden var det meg selv min familie som var temaet. Vi hadde dagens barn er hver dag hvor hvert barn fikk være fremme i en fortelle

Detaljer

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet!

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! TEMA: Jeg og barnehagen min Periode: august november 2015 Satsningsområde: «Språk, sosial kompetanse og nærmiljø» MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! Delmål: Vi i Martodden jobber mot:

Detaljer

ÅRSPLAN SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt Svelvik Telefon e-post:

ÅRSPLAN SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt Svelvik Telefon e-post: ÅRSPLAN 2010-2011 SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt. 1 3060 Svelvik Telefon 33772332 e-post: svelvik.barnehage@svelvik.kommune.no VISJON For virksomheten Tømmerås skole og Svelvik barnehage: SAMMEN FOR GOD

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Den russiske barnehagen

Den russiske barnehagen Den russiske barnehagen ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender 2014 Årsplan 2014 1 Innledning Om barnehagen Barnehagens hovedmål og satsinger Hva vi jobber med for å nå målene innen hvert tema Danning gjennom

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

PERIODEPLAN FOR DESEMBER

PERIODEPLAN FOR DESEMBER PERIODEPLAN FOR DESEMBER Tilbakeblikk fra oktober og november: Denne perioden har blitt brukt til å komme i gang med faste aktiviteter i ukene. Oktober har vært en fin måned med flott høstvær. Vi har vært

Detaljer

Hvordan jobber vi på avdelingen:

Hvordan jobber vi på avdelingen: Regnbuen 2017 2018 På Regnbuen er det 18 barn mellom 3 og 4 år. Flere av disse har gått sammen i fjor, men noen er nye. Vi er fem voksne på avdelingen, men tre er på jobb samtidig. Bjørg og Inger- Sissel

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016 HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016 Oversikt over arrangementer høsten 2016 Planleggingsdag: 15. august, 10 oktober Kultursekken: 2.september Foreldremøte: 14.oktober Høstfest: tirsdag 1.nov.

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Halvårsplan våren 2016 på Tyrihans

Halvårsplan våren 2016 på Tyrihans Halvårsplan våren 2016 på Tyrihans Personal på Tyrihans våren 2016 Therese R Marcussen (pedagogisk leder) Marlen Trømborg (pedagogisk leder) Karin Brenden (fagarbeider) May B. Nilsen (assistent) Ismet

Detaljer

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid Nærmiljø og samfunn I Grandehagen bhg vil vi at barna skal møte omverden med trygghet og nyskjerrighet. Vi vil utforske vårt nærmiljø og bruke de inntrykk og erfaringer vi gjør oss i blant annet naturen

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE 2017 Våren 2017 «Se på meg her er jeg» Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede,

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Hei, og et godt nytt barnehageår til alle! Augustmåned har vært preget av tilvenning, vi har fått 5 nye barn i august og det vil komme

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer