ÅRSPLAN FOR ASKELADDEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN FOR ASKELADDEN"

Transkript

1 ÅRSPLAN FOR ASKELADDEN 2013/2014

2 Innledning Denne årsplanen har som intensjon å fortelle hvordan vi ønsker å arbeide på avdelingen dette året. Utgangspunktet for vårt arbeid er rammeplan for barnehager, lov om barnehager og vår virksomhetsplan. Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Barnehagens innhold skal være allsidig og variert. Sosial kompetanse Hverdagen i barnehagen er preget av rutiner. Dette skaper trygghet for barna. Barna skal møte omsorgsfulle og tydelige voksne. Leken har stor plass i løpet av en dag. Barn lærer og uttrykker seg gjennom leken. Leke fellesskap vil ha betydning for barns trivsel i barnehagen. Hver dag og gjennom hele året jobber vi med å styrke barnas sosiale kompetanse. Dette er en stor del av hverdagen i barnehagen. Det å forholde seg til andre på en positiv måte er noe av det viktigste man lærer i barndommen. Gjennom samhandling får barna trening i å mestre balansen mellom selvhevdelse og å se andres behov. Personalet er rollemodeller, og tydelige og anerkjennende voksne vil være grunnlaget for utvikling av sosiale ferdigheter. «Steg for steg» er et detaljert program laget for å fremme sosial kompetanse hos barn. Følelser som sint, redd og glad kommer vi til å jobbe med. Samspillet mellom barn og voksen verdsetter vi høyt i vår barnehage. Vi jobber etter samspillsmetoden Dialog, se virksomhetsplanen s. 3. Danning er et begrep som kom inn i barnehageloven i «Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter.» (Rammeplan s. 15.) Ved å bruke dialogmetoden, og ha fokus på tid til det enkelte barn, ønsker vi å fremme de gode samtalene og dermed styrke barnets etiske refleksjon og tenkning. 2

3 Satsningsområde kunst, kultur og kreativitet I år har vi valgt et nytt satsningsområde; kunst, kultur og kreativitet med hovedvekt på forming. Vi vil styrke kreativiteten både blant barn og voksne. Dette skal vi gjøre gjennom å oppsøke ideer og bli inspirert. Vi skal ha mye ulikt materiell tilgjengelig til enhver tid. Rammeplanen sier «Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet.» Vi voksne må være gode rollemodeller for barna, og gi plass til både voksenstyrte og barnestyrte aktiviteter. Ved å bruke sansene, fantasi og kreativitet, og sitte sammen i små og store grupper styrker vi skapergleden og fellesskapsfølelsen. Her blir prosessen viktigere enn produktet. Det er ikke bare inne vi vil jobbe med dette tema. Også ute i naturen og ute på barnehagens område vil vi stimulere til kreativitet og forming. Både med materiell som finnes i naturen, og ved å ta med materiell ut. Dette satsningsområde er i tråd med Reggio Emilia pedagogikken. Prosjekt Som et ledd i økt fokus på barns medvirkning, har vi gått over til å jobbe prosjektbasert. Når vi starter opp et prosjekt, tar vi utgangspunkt i deres ønsker og interesser. Underveis i prosjektet må vi ta oss god tid, ha tilbakeblikk og gjentagelser. Vi må være lydhøre for barnas diskusjoner, de er med å forme veien videre i prosjektet. Hvor lang tid hvert prosjekt tar, vet vi ikke når vi starter. Under hvert prosjekt vil vi komme innom de syv fagområder, se virksomhetsplanen s. 2 Når vi jobber på denne måten, har vi ingen fastlagt ukeplan i forkant. Vi dokumenterer underveis. I tillegg sender vi ut månedsinfo på mail. Tidligere i høst startet vi et prosjekt om tusenbein. Både som en del av -, men også uavhengig av prosjekter, kommer vi til å ha en turdag i uka. Turer gjennomføres i hovedsak på torsdager. 3

4 Pedagogisk dokumentasjon En stor og viktig del av prosjektarbeidet er å ta bilder underveis, både av prosessen og eventuelle ferdige produkter. Barna er selv aktive i denne prosessen. Denne dokumentasjonen vil vi henge rundt på avdelingen. Vi har også en fotoramme i garderoben for å vise dere bilder fra turer o.l. Språklig kompetanse Alle barna skal ha et rikt og variert språkmiljø i barnehagen. Gjennom samtaler, eventyrfortelling, høytlesning, lytting, rim, regler, sang, spill, lekeskriving, diktering og lignende, styrkes barnas språk. Det er av stor betydning at personalet oppfatter og bekrefter barnas uttrykk, og at vi setter ord på deres inntrykk og opplevelser. Etter jul starter vi opp med «Språksprell» for femåringene. Dette er en systematisk metode hvor lek med språket gjør barna språklig bevisst. Det gir barna et solid fundament å bygge videre på i lese- og skriveinnlæringen. Opplegget er delt inn i fire områder: oppmerksomhet for lyd, rim og regler, stavelsesdeling og forlydsanalyse, og inneholder 28 lekeøvelser Førskolebarna Ansvarslæring og selvstendighetstrening er sentrale områder som vektlegges det siste året i barnehagen. Det å kunne ta ansvar for sine ting (bl.a. sin egen sekk på tur), kle på og av seg selv, hygienetrening, kunne ta imot beskjeder, snakke og lytte til andre i gruppe og evne til ro og konsentrasjon når det trengs jobbes det mye med det siste barnehageåret. Det jobbes også med språklige aktiviteter, begrepslæring og tallbegrep. Men det å være førskolebarn skal også føles spesielt, de får mange og spennende opplevelser. Det største for mange er nok overnatting til våren. De skal også lage avis som de skal selge. Vi vil gi dem passende utfordringer og skape glede og forventninger til skolestart. En dag i uka møtes førskolebarna fra Teskjekjerringa, Tyrihans og Askeladden til felles tur/aktivitet. Det har tidligere i høst blitt delt ut aktivitetsplan for førskolegruppa. I år er det 4

5 Katrine fra Teskjekjerringa, Marita fra Askeladden og Andrine og Lill Eva fra Tyrihans som har ansvar for førskolegruppa. Vurdering I år ønsker vi å ha spesielt fokus på vurdering av satsningsområde kunst, kultur og kreativitet. Dette kommer som et tillegg til løpende vurdering av prosjektarbeidet. Barn, foreldre og personale skal være med på dette vurderingsarbeidet, og det skal foregå på avdelingsmøter, personalmøter, planleggingsdager og barnesamtaler. Foreldremøter og foreldresamtaler vil også være en naturlig arena for disse vurderingene. I tillegg må personale være lydhøre for barnas verbale språk og kroppsspråk. Vår fortløpende vurdering vil fremgå i våre månedsbrev. Hensikten med vurdering er å bli mer bevisst, og tydeligere kunne se hva vi har oppnådd og hva vi må jobbe videre med. 5

6 Avdelingsoversikt Styrer: Anita Grimeland Avdelinger: Tommeliten 0-3 år 9 barn Reveenka 0-3 år 10 barn Tyrihans 2-6 år 16 barn Askeladden 2-6 år 16 barn Pedagogisk leder/ Førskolelærer Linda Mentzoni Olsen Rita Skarsfjord Kristiansen Elisabeth Hermansen Inger Elin Overvåg Marita Edvardsen (førskolelærer) Assistenter: Karina Edbakk Eirin Martinussen Anita Simonsen Ingvild Birkelund Selin Yavuz Lill Eva Iversen, (barne og ungdomsarbeider) Andrine Andreassen Synnøve Schei Teskjekjerringa 2-6 år 17 barn Katrine Frantzen Lill Randi Gaarden Celine Dauga Kuraas Vikarer: Marianne Gjertsen og Ingrid Lian Kleiving Kjøkkenhjelp: Lena Kristensen. Renholder: Wenche Melkersen. Planleggingsdager 2. og 3. januar

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no FAKTA Åpningstid 07.00 17.00. Åpent 12 måneder i året. Holmenveien barnehage Espira ligger i Vestre Aker bydel i Oslo. Barnehagen er en hybridmodell som betyr at den er eid av Oslo kommune og driftes av

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

AVDELINGSBOKA FOR LILLEHUSET. Kristoffer Nirisen og Marthe K. D. Mjåtvedt Min Barnehage, Øyekast 2013 / 2014

AVDELINGSBOKA FOR LILLEHUSET. Kristoffer Nirisen og Marthe K. D. Mjåtvedt Min Barnehage, Øyekast 2013 / 2014 2013 / 2014 AVDELINGSBOKA FOR LILLEHUSET Kristoffer Nirisen og Marthe K. D. Mjåtvedt Min Barnehage, Øyekast 2013 / 2014 INNHOLD 1. Personalet s.2 2. Barnegruppen s. 3 3. Smågrupper og planer s.4 4. Dagsrytme

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

Årsplan 2011-201. Laksevåg barnehage

Årsplan 2011-201. Laksevåg barnehage Årsplan 2011-201 2012 Laksevåg barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet

5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet 2012 /2013 INNHOLD : 3 Barnehagetype / beliggenhet / litt historikk / Årsplan Lov om barnehage 4 Barn med spesielle rettigheter Felles pedagogisk filosofi 5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no Årsplan 2013 2014 Skeisbotnen barnehage Skeisleira 95 5217 Hagavik 55 70 50 10 anita@skeisbotnen.no www.piba.no Innhold Innledning s. 3 Lov om barnehager s. 3 Rammeplan for barnehager s. 3 Årsplan s. 3

Detaljer

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer

Barnehageåret 2014/2015 en videreføring av årsplanen

Barnehageåret 2014/2015 en videreføring av årsplanen Vi som jobber på Bukkene Bruse er: Kine Hermansen Pedagogisk leder (100%) Unni Grønvold- Pedagogisk leder (100%) Lene Skallebakke Fagarbeider (100%) Agnete Strøm Fagarbeider (100%) Gunn Johansen Assistent

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT 1 Vi tar vare på barndommens magi. SiO Barnehage Nær Målrettet Oppfinnsom 2 Om barnehagen SiO Barnehage Eilert Sundt er en av 11 barnehager som eies og drives av

Detaljer

Røyken barnehage Årsplan 2012-2013

Røyken barnehage Årsplan 2012-2013 En ring av gull, en riktig stor, med plass til alle hender. Der ingen er størst, der ingen er minst, der ingen er først, der ingen er sist. Vi holder fast så alle kjenner, at ringen er smidd av gode venner

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE: Kap. 1. Kap. 2. Kap. 3. Kap. 4. Kap. 5. Kap. 6 Kap. 7. Kap. 8. Kap. 9. Kap. 10. Kap. 11. Kap. 12. Kap. 13. Kap.14.1. Kap.14.2. Kap.14.3. Kap.14.4. Litt

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer