HELSEFREMMENDE BARNEHAGER for robuste barn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELSEFREMMENDE BARNEHAGER for robuste barn"

Transkript

1 Handlingsplan: Barnehagene i Hattfjelldal kommune HELSEFREMMENDE BARNEHAGER Hovedmål: Bidra til å fremme as helse gjennom å styrke faktorer som bidrar til bedre helse, og svekke faktorer som medfører økt helserisiko. HOVED NATUROPPLEVELSER Bidra til at a får gode erfaringer med natur og friluftsliv til ulike årstider, samt bidra til at a opplever glede og mestring ved å bruke naturen til kroppslige utdringer, utskning og undring. RUTINER Vi er på tur hver uke! Vi er ute i all slags vær, kjenner på været, og bruker sanser og språk ( uværsopplevelser, værobservasjoner). Vi har et fast turmål vi besøker gjennom hele året (gjenkjennelse, se alle årstidene). Vi lar as opplevelser underveis få oppmerksomhet, kan føre til at vi ikke alltid kommer fram. Bruke ehagens nærområder. Vi har mål hver tur. Motivere / snakke om hva vi kan gjøre ute. Voksne som er der a leker. Alle ansatte stimulerer alle til å være i aktivitet, og er aktive sammen med a. Voksne som viser at de trives ute, viser engasjement og snakker positivt om all salgs vær Vi pusher ungene til å gjøre ting de egentlig ikke tørr. Ha uteøkter hver dag; de fleste dager 2 ganger pr dag. Lære å kle seg etter vær og føre. Finne på artige leker. Ta bilder, dokumentasjon. Bruke terrenget til å få allsidig bevegelseserfaring. Heimene får inmasjon. Aldersinndelt med fysisk aktivitet. Spontanturer. Ha «sommerplan» med turmål og uteaktivitet. Flaggstanghaugen m/ skogen fast turmål Bikuben - Alle går på tur samtidig - Gjenkjennelse fra gang til gang - Inn i skogen; spennende - Stor stein til å klatre på - Ikke alltid vi kommer helt fram, men stopper der noe fenger 1

2 NATUROPPLEVELSER Bidra til at a får gode erfaringer med natur og friluftsliv til ulike årstider, samt bidra til at a opplever glede og mestring ved å bruke naturen til kroppslige utdringer, utskning og undring. HØST- AKTIVITET VINTER- AKTIVITET VÅR/ SOMMER AKTIVITET - Løfter på steiner; hva er under? - Lurt med fast mål; er likevel endring fra gang til gang naturen endrer seg med vær og årstid - Ulike opplevelser hver gang og samtidig gjenkjennelse Starte ulike tema med tekstskaping, og lag turoppgaver Bruke sag, øks og kniv Samle fra naturen (naturmateriell, bærplukking, sopp + +) (Naturvev) Elve-/ bekkevandring Tur til myra Fisketur, Tur i fjæra Matpakketur Regnværstur, herje i ruskevær, søle med vann Natursti Fugler og dyr om høsten Tema jakt med turer ut i marka (ha med børser f.eks) Barna går på ski Skidag eller skilekuke i bhg Barna aker i bhg / akedag Aketurer til lysløypa Isfisketur Skøyter Dyrespor Matpakketur Dyreliv om vinteren Elve- / bekkevandring Skli på isen Delta / se på aktivitet som hesjing, tinestafett osv. Elve- / bekkevandring Lamming Matpakketur Natursti Sag, øks og kniv Vannrenne, lage demninger osv. Måltider ute Ha temauker om blomster, insekt, småkryp, dyr og fugler 2

3 FYSISK AKTIVITET Bidra til at a får gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser, videreutvikler sin motorikk og kroppsbeherskelse og gjennom kroppslig mestring utvikler en positiv selvoppfatning. RUTINER INNE PÅ AVDELING I GYMSAL/ HALL Vi har fokus på å få opp pulsen Aktivitetsdager oftere (månedlig?) Aktive voksne som deltar i lag med a og stimulerer til mer aktivitet. Lære nye leker. Vi pusher ungene til å gjøre ting de egentlig ikke tørr. Vi har tilrettelagt aktivitet ukentlig i gymsal / hall. Alle er ute minst en gang hver dag, helst to. Månedlige aktivitetsdager. Hver ansatt har en dag i uka ansvar å dra i gang aktivitet ute. Heimene får inmasjon. Mini-røris Hinderløype Tomling på madrasser Kaste ball (ballonger, ertepose) Blindebukk Sang- og bevegelsesleker Dans Hinke etter strek Stepstones, balansere Todlerne får springe Klatre over og under, krype, åle Stupe kråke, stå på hode Trapp Hall / gymsal med styrt aktivitet Løpe, hinke, hoppe, krype / åle Dans, sang- og bevegeseslek Fallskjerm Hinderløype Ballspill, Kast og mottak (ball, erteposer) Forlengs- og baklengs rulle, tømmerstokk Stå på hode / hender Hoppe på tjukkas, springbrett Leker; sisten ol Klatre, i ribbevegg Step stones, balansere 3

4 FYSISK AKTIVITET Bidra til at a får gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser, videreutvikler sin motorikk og kroppsbeherskelse og gjennom kroppslig mestring utvikler en positiv selvoppfatning. UTE barmark UTE vinter Ut med Knut Klatre, løpe, hinke, balansere, kondis Sykkel, traktor Paradis, hoppetau, strikk Hinderløype Rulle (tømmerstokk) Ballspill Blindebukk Gå i trapp Sisten og andre leker Ski, ake, skøyter Snøming, snøhuler, figurer, måke Male på snø Uteleker tilgjengelig Snølek, tråkke hus, engler Snøballkrig, kaste på blink Klatre i snø, grynne Gå på glattisen Leker; Spark på boks, Titten på hjørnet 4

5 KOSTHOLD sunne Bidra til at a etablerer sunne kostvaner gjennom regelmessige måltider basert på ernæringsrådets anbefalinger et sunt kosthold. RUTINER DAGLIG MAT VARMMAT Grønt måltid, grønnsaker og frukt til alle måltid Følger anbefalinger fra ernæringsrådet Grønt til alle måltider Fisk i alle måltider Frokost Lunsj Tilbud om ettermiddagsmat Vann som tørstedrikk God hygiene (følge mattilsynets anbefalinger) Grovt brød / knekkebrød. Sjeldent prim / syltetøy (ikke sjokoladepålegg e.l). Varmt måltid en gang i uka; annen hver gang fisk. Eksempler: Se oppslag TURMAT Sunn turmat. Eksempler: Se oppslag FESTMAT Sunne alternativer Eksempler: Se oppslag 5

6 PSYKISK HELSE Skape et trygt og inkluderende psykososialt ehagemiljø hvert enkelt, ved bl.a. å lære a om positive samhandlingsmønstre, og å hindre at uheldige mønstre får utvikle seg. GOD SELV- FØLELSE VENNSKAP LEK SAMSPILL Alle skal føle mestring gi ros både i hverdagssituasjoner og i lek. Voksne som ser hvordan et har det gjennom dagen / perioden se helhet i ets situasjon. VARME OG RAUSE VOKSNE Trygge Vise a respekt og ta dem på alvor Voksne som er positive i sine møter med a! Voksne som har tid til den gode samtalen med enkelt Organisere slik at det blir tid til å snakke med et i rutinesituasjoner som påkledning osv. VARME OG RAUSE VOKSNE Varme og rause voksne - Respekterer det enkelte ; tar a på alvor og støtter dem - Ta a på alvor, lytte, stille spørsmål og reflekter sammen med dem, men ikke gi dem ferdige løsninger - «Ta» a i å gjøre noe bra, og gi dem konkret ros - har godt og stabilt humør - gir trøst og omsorg - viser glede over sine medmennesker - hilser på og ser dem man skal være sammen med - godtar at vi er skjellige - stiller opp hverandre - snakker godt om de som ikke er til stede - gir kroppskontakt / berøring gir en klem uten spesiell grunn - koser ikke med misnøye, men ser framover - ser alle rundt seg - har tydelige grenser - skaper humor i hverdagen, og tar ikke seg selv så høytidelig - er raus med positive tilbakemeldinger - er ærlig - tar seg tid til enkelt (ser dem og hører på dem) - tenker seg om før en sier nei (hvor nei?) - aksepterer as ulike følelser og gir tilpasset veiledning (eks. vente til har roet seg før en gir veiledning) 6

7 PSYKISK HELSE Skape et trygt og inkluderende psykososialt ehagemiljø hvert enkelt, ved bl.a. å lære a om positive samhandlingsmønstre, og å hindre at uheldige mønstre får utvikle seg SOSIAL KOMPETANSE; heve as sosial kompetanse - Lære a å si nei på en god måte, samt lære dem å høre og respektere når andre sier nei - Være tett på; veilede / korrigere a i lek og aktivitet - Sosial kompetanse som tema i aldersinndelte grupper - Sosial kompetanse og bruk av samtalebilder som tema i førskolegruppa - Legg til rette felles opplevelser - Være voksne til stede i alle rom; observere og snakke sammen om det vi ser - Lære sosiale ferdigheter gjennom samlek - Rollespill av / med voksne og / eller ved bruk av konkreter (eks. fra snakkepakken) EMPATI Voksne som er samstemte og trygge på hverandre - Det er lov å vise følelser, men ikke å skade andre lære a gode måter å takle sine følelser på - Lære a å gjenkjenne følelser - Bruke her og nå situasjoner til å bevisstgjøre a; hva skjer og hvor + gi ros ut fra situasjonen (prioritet 3 pl.l.dg) - Voksne som snakker sammen når en ser som mangler empatiske evner; hva er lurt å gjøre - felles holdninger (prioritet 2 pl.l.dg) - Empati kan læres gjennom gode voksne rollemodeller - Ha fokus på empati i samlingsstunder - Ta i bruk konkrete verktøy som vi har systematisk arbeid med sosial kompetanse (steg steg, du og jeg og vi to, samtalebilder, bøker og lignende) - Bruke bilder; gjenkjenne følelser heng gjerne opp bildene - Samtale om de «vonde» ting som a gjør mot hverandre; hvilke alternativ har vi? - Dramtisering Lekegrupper felles opplevelser Tilrettelegge god lek, verdsett as lek og gi den tid og rom Hjelpe de som er uten bygge relasjoner Delta i as lek ved behov Gode relasjoner til a observere, lytte og vise interesse 7

8 PSYKISK HELSE Skape et trygt og inkluderende psykososialt ehagemiljø hvert enkelt, ved bl.a. å lære a om positive samhandlingsmønstre, og å hindre at uheldige mønstre får utvikle seg KRENKENDE ATFERD Barns trivsel voksnes ansvar Voksne skaper vennskap sammen Venneuke hver høst (i samsvar med nasjonal satsning mot mobbing) Samtalebilder, Steg steg, Kari Lamer Passe på at alle har en venn Alle har noen å leke med Observasjon Samlingsstunder Alle respekterer hverandre God kommunikasjon Lek- og samspillskompetanse Bruke leken som læringsarena sosial kompetanse Bruke åpne spørsmål ved konflikter; hva skjedde og hva kan vi gjøre? Ha et løsningsorietert fokus Voksne som er tydelige på hvor grensene går Gjøre a oppmerksomme på hverandre i hverdagen Nulltoleranse ; reagere på all krenkende atferd alltid, sette grenser (gjøres uten å være sint). Voksne med felles holdninger og måter å reagere på gir utsigbarhet/trygge rammer Vi gir konkret ros når noe er bra og konkrete tilbakemeldinger / veiledning når noe ikke er bra. VARME OG RAUSE VOKSNE Voksne som er til stede der a er Voksne som er gode bilder hvordan vi bør omgås hverandre God kommunikasjon voksne mellom Tiltak ved krenkende atferd, lage handlingsplan med regler og konsekvenser - Grundig observasjon som avdekker om det er uballanse i makthold (prioritet 1 pl.l.dg) - Voksne som snakker sammen når vi ser med manglende empatiske evner som fører til krenkende adferd Bli enige om felles tiltak (avd.vis og hele bhg) - prioritet 2 pl.l.dg - Lære a respekt og tolleranse - Se også oppslag om viktige tiltak 8

INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø.

INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø. INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø. Betydningen av lek, vennskap, sosial kompetanse, kommunikasjon og språk. Samarbeid mellom barnehage og hjemmet. Personalets

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE «EN GOD START VARER HELE LIVET» Tlf barnehage: 63862380 Lena Fåberg 99577701 mail: lena@ekebergbarnehage.no FORORD Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Ekeberg

Detaljer

Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017

Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017 Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017 Innhold 1 Forord 2 Kort om barnehagen 3 Visjon og pedagogisk arbeid 4 Pedagogisk plattform og arbeidsmåter 5 Dagsrytme 6 Årsrytme 7 Danning og omsorg 8 Barns medvirkning

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

KONTAKTINFORMASJON:... 2 HVA ER EN ÅRSPLAN... 3 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 MÅL OG RAMMEFAKTORER... 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅLSETNINGER...

KONTAKTINFORMASJON:... 2 HVA ER EN ÅRSPLAN... 3 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 MÅL OG RAMMEFAKTORER... 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅLSETNINGER... KONTAKTINFORMASJON:... 2 HVA ER EN ÅRSPLAN... 3 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 MÅL OG RAMMEFAKTORER... 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅLSETNINGER... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

EGENES IDRETTSBARNEHAGEBOKEN 2011-2012 IDRETTSBARNEHAGE VISJON: ME GÅR FOR GULL

EGENES IDRETTSBARNEHAGEBOKEN 2011-2012 IDRETTSBARNEHAGE VISJON: ME GÅR FOR GULL EGENES IDRETTSBARNEHAGEBOKEN 2011-2012 IDRETTSBARNEHAGE VISJON: ME GÅR FOR GULL ET BANKENDE HJERTE FOR BARN I BEVEGELSE, MED FOKUS PÅ LÆRING OG ERNÆRING 2 3 IDRETTSBARNEHAGE 4 FORORD PEDAGOGISK IDRETT,

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Årsplan. for 2015. ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 1 INNHOLDSFORTENGNELSE DEL 1 Informasjon om barnehagen.3 Innledning..4 Pedagogisk grunnsyn..5 Personalsamarbeid 6 Samarbeid med barnas hjem.7 Ulike samarbeidspartnere

Detaljer

(måltid/kosthold, påkledning, kroppsbeherskelse, forståelse for egen kropp, hygiene)

(måltid/kosthold, påkledning, kroppsbeherskelse, forståelse for egen kropp, hygiene) (måltid/kosthold, påkledning, kroppsbeherskelse, forståelse for egen kropp, hygiene) Måltid / kosthold: felles for alle aldersgrupper: barna skal få økt kunnskap om sunt kosthold ; i samarbeid med foreldre

Detaljer

HALVÅRSPLAN GULLGRUVA

HALVÅRSPLAN GULLGRUVA HALVÅRSPLAN GULLGRUVA Vennskap, Trygghet, Meg selv Empati, Motivasjon, Glede, Selvfølelse, Godhet, Respekt, Fellesskap, Familie, Hjem, Omsorg, Lek, Lytte, Kropp, Verdifull, Hjelpsom, Læring, Grenser, Samtaler...

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage. Del 2

2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage. Del 2 2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage Del 2 1 Pedagogisk årsplan for avdelingene I år velger vi å jobbe med de sju fagområdene fordelt på hvert tema. Fagområdene er med i alt vi planlegger i de ulike

Detaljer

ULNA AS. 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar.

ULNA AS. 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar. Årsplan 2014 Innhold: 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar.7 2 2. Sentrale styringsdokumenter 2.1. Barnehageloven..8

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

Progresjonsplan innenfor fagområdene

Progresjonsplan innenfor fagområdene Progresjonsplan innenfor fagområdene Rammeplanen sier at progresjon skal tydeliggjøres og dokumenteres i barnehagen. Denne planen omfatter aller fagområder, og er delt inn i aldersgruppene 1-3 og 3-6 år.

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Langaard barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Langaard barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Langaard barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Mail: Charlotte@langaardbhg.no Tlf: 23197200/90657500 Årsplan 2015 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen... 5 Kommunens mål og satsinger for

Detaljer

Årsplan 2014-2015. Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER Tlf: 51842160 Mail: barnehagen@imikirken.no Facebook; Imi Åpen Barnehage

Årsplan 2014-2015. Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER Tlf: 51842160 Mail: barnehagen@imikirken.no Facebook; Imi Åpen Barnehage Årsplan 2014-2015 Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER Tlf: 51842160 Mail: barnehagen@imikirken.no Facebook; Imi Åpen Barnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING PRESENTASJON AV IMI- KIRKENS ÅPEN BARNEHAGE

Detaljer

Årsplan for Enger barnehage.

Årsplan for Enger barnehage. Årsplan for Enger barnehage. VI VIL SETTE GODE SPOR, OG SKAPE GODE BARNDOMSMINNER. Aug 2015 aug 2016. Den som lurer, den lærer.. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE. * Forord v/ daglig leder side 3 * Dagsrytme og rutiner

Detaljer

Fossum Terrasse. Årsplan for Barnehagen Vår

Fossum Terrasse. Årsplan for Barnehagen Vår Årsplan for Barnehagen Vår Fossum Terrasse 2012-2013 Fossum Terrasse Basaltveien 20, 1359 Eiksmarka Telefon: 4014 6213 www.barnehagenvaar.no styrer.fossumterrasse@barnehagenvaar.no pedagog.fossumterrasse@barnehagenvaar.no

Detaljer

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 3 ÅR Barnehageåret 2014/2015 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer