Kampen kunstbarnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kampen kunstbarnehage"

Transkript

1 Kampen kunstbarnehage Steg for Steg Meg selv og barnehagen min

2 Ord fra styrer Årets årsplan er ferdig! Trine og Hilde Emilie har jobbet flittig sammen med resten avdelingspersonalet, og resultatet kan dere lese her. Årets plan er utformet som et magasin, et lettfattet og lettlest dokument som beskriver årets planer for begge avdelinger. Erfaringsmessig har dere foreldre en travel hverdag, - vi ønsker likevel å nå dere med informasjon. Resultatet ble dette magasinet. Håper det faller i smak! Som en kunstbarnehage har vi også et ønske om å skille oss litt ut, være synlige i nærmiljøet og gjøre tingene på vår egen måte. Dette barnehageåret gleder vi oss til skulpturen vi lager sammen med Silje blir ferdig. Avduking ved lekeplassen vår ved Jordal blir nok stor stas, og vil være med å gjøre oss bemerket. Likeledes er FAU s julemarked første søndagen i desember i ferd med å etablere seg som en tradisjon, og det setter oss virkelig på kartet her på Kampen! Jeg gleder meg til et nytt barnehageår sammen med dere!

3 Her er vi Beskrivelse av Indigo 14 entusiastiske barn som elsker å være i bevegelse. Danse, klatre, løpe de er med på alt! Ute som inne. Finner et barn på en morsom lek er det ikke vankelig å få med seg flere. Stoler, tepper, vesker, dokker og kjøkkenutstyr dras frem. Brått er vi ute i skogen og har piknik. Et tog kjører forbi og vi blir med. Vi møter ulver og løver, men klarer alltid i siste liten å komme oss unna. Plutselig er vi både sultne og trøtte. På ordentlig. Matboks og drikkeflaske finnes fram helt selv. Humor rundt matbordet liker vi alle. Umbra og turglede. Umbra består av 13 barn i alderen 3 5 år. De er glade, energiske, kreative og elsker å dra på tur! For med et så lite uteområde som barnehagen har, bruker de nærmiljøet og skogen som uteområde og læringsarena. I tillegg til den motoriske treningen og læren om naturen, kan de trekke inn de fleste andre fagområdene. De tar med seg både formingsmateriell og mat ut, og de tar med seg pinner, kvister, skjell, bilder og gode opplevelser tilbake til barnehagen. Inne er det Lego, spill, tegning og andre kreative aktiviteter som står i fokus. Umbra bruker mye av tiden til å forberede barna til å bli selvstendige og klare for skolestart, men de er fortsatt små, og trenger mye kos og omsorg Av og til kan vi bli slitne eller lei oss. Da er det godt å ha et fang å krype opp i. Få en klem og kjenne at alt blir bra igjen.

4 Tema dette barnehageåret Hovedtema: Sosial kompetanse Sosial kompetanse er ferdigheter, kunnskap og holdninger som gjør det mulig å etablere og vedlikeholde sosiale relasjoner. Barn er født med et ønske om å være sammen med andre, men hvordan de skal gjøre det, må læres. Barnehagens oppgave blir å utvikle disse ferdighetene. Undertemaer: Meg selv Familien min Vennskap Nærmiljøet til barnehagen min Disse temaene vil støtte opp under hovedtemaet. For å utvikle sosial kompetanse må barna være trygge på seg selv. De må oppleve at de er gode akkurat som den de er. At alle har noe de ikke kan og derfor må øve på. Og at det er helt greit.

5 Temaene skal preges av våre verdier: TRYGG Barna skal oppleve at personalet etablerer sikre rammer slik at det enkelte barn tør å utfolde seg. UTFORSKENDE Barna skal oppleve at personalet har hovedfokus på prosessen. ENGASJERT Barna skal oppleve å bli inspirert av personalets engasjement innenfor de forskjellige aktivitetene.

6 «Behovet for samvær er menneskelig og medfødt, men evnen til å omgås andre må vi læres opp til.» Urie Bronfenbrenner

7 Hovedtema: Sosial kompetanse Våre tiltak for å oppnå dette i år : For å kunne hjelpe barn i samspill med andre blir det viktig å sette oss inn i barnas situasjon. Vi må bli ordentlig kjent med hvert enkelt barn i barnegruppa - alle barn har sin personlighet og egenart. Først da kan vi behandle barna etter hvordan de fungerer og hvilke behov de har. Det er avgjørende hvordan vi ivaretar og tilrettelegger for lek ; f.eks. gjennom voksendeltagelse i leken, tilretteleggelse for lek til forskjellige aldersgrupper, gi barna impulser og felles opplevelser de kan bygge leken sin rundt. Vi må til rette for vennskap, og gi alle barn mulighet til å finne lekekamerater i barnegruppene, gjennom f.eks. lekegrupper, hjelpe enkeltbarn til å delta i lek, bygge opp rundt felles interesser, oppmuntre og støtte. Vi må aktivt hjelpe barn i konfliktsituasjoner ved å oppfordre og hjelpe dem til å sette ord på følelser og handling, slik at de senere kan mestre slike situasjoner selv på en positiv måte. Vi må være bevisst på vårt eget kroppsspråk, slik at vi kommuniserer tydelig. Vi må være bevisst på oss selv som modeller, og skape et miljø som er preget av omsorg og respekt for hverandre. Vi må lete etter det positive i hvert enkelt barn og sette ord på dette, gjerne i andres påhør. Barnet må få oppgaver det mestrer, og få oppmuntring og anerkjennelse. Samtidig må barnet få rettledning og begrensning i handlinger og atferd som ikke er akseptable og som skader andre. Verktøy: Steg for Steg Steg for steg er et verktøy for systematisk jobbing med sosial kompetanse som empati, mestring og problemløsning. Opplegget gir oppskrifter for samlinger, samtidig som det gir rom for improvisasjon. Selv om vi jobber med dette hver dag ønsker vi et opplegg som gjør at vi jobber mer systematisk med temaet. Aller viktigst er likevel arbeidet som gjøres i hverdagssituasjonene. Det er her vi voksne har en viktig rolle ved å sette ord på det barna gjør og trekker paralleller til samlingene. På den måten vil de innlærte ferdighetene ha langsiktig virkning.

8 Undertema: Meg selv Når barnet kommer til verden skal alt læres. Dette tar mange år, og i barnehagen støter barnet på mange nye opplevelser og utfordringer. De skal lære seg å bli sosiale vesener og hvordan man forholder seg til forskjellige rammer på ulike arenaer. De kjenner foreldrene og søsknenes grenser fra før, og nå er det de voksne og barna i barnehagen sine grenser og væremåte de skal bli kjent med. Barna skal bli trygge på seg selv, og vi skal verdsette og respektere det enkelte individ. Familien min Barn har et naturlig forhold og tilhørighet til familien sin. Vi ønsker å bli kjent med hverandres familier, for familien er en naturlig del av vennene våre i barnehagen. Kroppen min Vi vil snakke om hva de forskjellige kroppsdelene heter og hva de kan brukes til. Bruke alle sansene til å forstå det vi ser, hører, smaker, lukter og føler. På tur skal kroppen få utfolde seg og mestringsfølelsen utfordres. "Selvfølelse dannes av: - hva vi gjør med og mot barnet - hva vi sier til og om barnet - hvilke følelser barnet vekker i oss - selvfølelse forteller deg hva du er verdt, hvordan du er, og hvor godt du er likt. - du trenger ikke være flink for å ha god selvfølelse, men mestring hjelper."

9 «leke sammen og besøke hverandre» «tøyse sammen» «om man er veldig gode venner kan det hende man kysser sammen» Undertema: Vennskap - Noen ord fra barna om vennskap «stupe kråke og leke piknik sammen» «hjelpe hverandre» «Julius besøker meg hver dag, så vi er litt venner»

10 Undertema: Nærmiljøet til barnehagen min Mange barn i barnehagen bor ikke på Kampen, men felles for dem alle er at de går i samme barnehage. Alle vet når vi nærmer oss barnehagen etter vi har vært på tur. De roper: Jeg ser barnehagen! Der er hvalen! Det er tydelig at de er glade i barnehagen sin. I tillegg har de mange felles referansepunkter rundt omkring på Kampen. Jordal er en selvfølge. Kampen skole kjenner de noen som går på eller at de selv skal begynne der. Men så er det andre steder som kanskje bare er viktig for våre barn. Hulrommet ved City taktekking. Hunden i kjellerlokalet som alltid bjeffer. Døra som er murt igjen men trappen er der fortsatt. Se minibussen parkert i gata. Kirkespiret som holdepunkt på hvor barnehagen ligger. Dette er et tema vi skal jobbe med til våren. Vi skal lage et kart over Kampen med steder barna synes er viktige å ha med. Barna skal være delaktig i utvelgelsen og ta bilder av stedene.

11 FAGOMRÅDENE I BARNEHAGEN - Fagområdene skal gjenspeiles i temaene ANTALL FORM ROM Kroppens former Lekenes former Barnehagens rom KROPP BEVEGELSE HELSE Vi blir kjent med oss selv og kroppen vår Drar på turer for å utfordre motorikken Vi lager sunne og spennende måltider med nye smaker NÆRMILJØ SAMFUNN Bli kjent med nærmiljøet, lage kart med bilder Meg og omgivelsene mine KUNST KULTUR KREATIVITET Bruke kroppen vår for å lage kunst. Helfigurer av kroppen Male med hender og føtter Selvportrett NATUR MILJØ TEKNIKK Bruke naturen til å utfordre kroppen ETIKK RELIGION FILOSOFI Filosofere rundt situasjonsbildene i Steg for Steg" Hvem er jeg? Delta på kirkens arrangementer til jul og påske KOMMUNIKASJON SPRÅK TEKST Barna skal lære å løse konflikter og kommunisere med andre barn og voksne Lære navn på kroppsdelene våre

12 Ukeplan for Indigo Ukeplan for Umbra

13 Knøtteklubben Å være yngst er ikke alltid like lett når alle går fortere enn deg. Hver mandag skal de derfor få turer tilpasset deres tempo. Da er det rom for å stoppe og undersøke hver eneste stein, krabbe opp og ned en trapp og plukke med så mange pinner man klarer å bære. Miniklubben Hver mandag skal de eldste på Indigo og de yngste på Umbra være sammen. Til neste år er det de som utgjør Umbra. Tanken er at Indigobarna får øvet seg på å være på storebarns avdeling slik at overgangen ikke skal bli så stor til neste år. Umbrabarna får den dagen lov til å være eldst og være rollemodeller. I fjor gikk de på samme avdeling. Ved å være sammen en gang i uken håper vi å opprettholde gruppesamhørigheten. Inndeling på mandager Førskoleklubben Pa mandager vil de største gå opp til Damvokteren for å ha førskoleklubb med Hilde-Emilie. Frem til jul vil temaene være lek med bokstaver og tall, samt fokus pa å rekke opp hånden, konsentrasjon, spill og jobbing i grupper uten for mye vokseninnblandelse. Vi leser bøker med kapitler og snakker om vanskelige ord og uttrykk. Etter jul skal barna i tillegg lære trafikkregler. Med hjelp av ha nddukken Tarkus fra Trygg trafikk skal barna lære hvordan vi ferdes i trafikken. Vi kommer også til å reise på besøk til andre førskolegrupper for å trene på å sosialisere, ved å møte nye voksne og barn.

14 Barnehagens kalender 23. november: Avdukning av skulpturen på Jordal 1.desember : Julemarked i barnehagen 13. desember: Luciafeiring 19. Desember: Nissefest 23. desember 1. januar: Juleferie 28. februar: Karneval 11. april: Påskefrokost april: Påskeferie 2. mai: Inneklemt dag 15. mai: Feiring av 17. mai 30. mai: Inneklemt dag 18. juni: Sommerfest 8. juli 4. august: Sommerferie 5. august: Barnehageåret starter

15

16

17

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 3 ÅR Barnehageåret 2014/2015 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE «EN GOD START VARER HELE LIVET» Tlf barnehage: 63862380 Lena Fåberg 99577701 mail: lena@ekebergbarnehage.no FORORD Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Ekeberg

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT 1 Vi tar vare på barndommens magi. SiO Barnehage Nær Målrettet Oppfinnsom 2 Om barnehagen SiO Barnehage Eilert Sundt er en av 11 barnehager som eies og drives av

Detaljer

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no Årsplan 2013 2014 Skeisbotnen barnehage Skeisleira 95 5217 Hagavik 55 70 50 10 anita@skeisbotnen.no www.piba.no Innhold Innledning s. 3 Lov om barnehager s. 3 Rammeplan for barnehager s. 3 Årsplan s. 3

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen:

Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen: Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen: Barn født i 2007 Einar Sebastian Robin Barn født i 2008 Lelany Mads Emilie Karen Iris Theodor Barn født i 2009 Tobias Sverre Troy

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Velkommen til Vallerstua Barnehage!

Velkommen til Vallerstua Barnehage! Velkommen til Vallerstua Barnehage! Vallerstua er en enavdelings barnehage med plass til 20 barn i alderen 1-6 år. Personalgruppen i år består av en 100 % pedagogisk leder, en 70 % pedagogisk leder, en

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE: Kap. 1. Kap. 2. Kap. 3. Kap. 4. Kap. 5. Kap. 6 Kap. 7. Kap. 8. Kap. 9. Kap. 10. Kap. 11. Kap. 12. Kap. 13. Kap.14.1. Kap.14.2. Kap.14.3. Kap.14.4. Litt

Detaljer

Frelsesarmeens barnehager, Solgården

Frelsesarmeens barnehager, Solgården Årsplan 2013 og 2014 Frelsesarmeens barnehager, Solgården Forord Da er vi kommet til 2013! Nytt år med nye muligheter. Vi ser frem til to år med læringsrike aktiviteter og gode opplevelser. Vi er en del

Detaljer

Espira Årølia Årsplan 2013-14

Espira Årølia Årsplan 2013-14 Espira Årølia Årsplan 2013-14 Å R Ø L I A INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Organisering...4 Årets tema er nærmiljø...4 Mål og plan...5 Språkutvikling og språklig mangfold...5 Skolespira...6

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer