Periodeplan. For 3-og 4 åringene JANUAR TIL JUNI Skyttelveien Barnehage AS Skyttelveien Solbergelva Tlf:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Periodeplan. For 3-og 4 åringene JANUAR TIL JUNI 2015. Skyttelveien Barnehage AS Skyttelveien 2 3057 Solbergelva Tlf: 32 87 07 50 www.skyttelveien."

Transkript

1 Periodeplan For 3-og 4 åringene JANUAR TIL JUNI 2015 Skyttelveien Barnehage AS Skyttelveien Solbergelva Tlf:

2 Periodeplan for januar til juni 2015 Da er igjen på tide med en ny periodeplan for 3-4 årsgruppa på Vesleknabben og Huldreheim. I periodeplanen vil vi fortelle dere om hva vi holder på med frem mot sommeren. Vi er fortsatt delt inn i rene 3, 4, og 5 års grupper, hvor 5 åringene holder til på Huldreheim sammen med en gruppe med 4 åringer. På Vesleknabben er den andre delen av 4 åringene samt 3 åringene. Vi har i år 37 barn på gruppa. 25 av disse er født i 2010 mens 12 er født i Siden vi i år er veldig mange barn på 3-4 årsgruppa, har vi valgt å dele de opp etter alder. 4 åringene blir delt opp i mindre grupper når vi jobber med prosjekter eller er på tur. I disse små gruppene er det lettere for oss å fange opp barnas interesser. Barna vil i disse gruppene få medvirke til fremgangen i de ulike prosjektene. Dette er i tråd med Rammeplan for barnehager, som vi er pålagt å følge etter Barnehagelovens paragraf 2. Vi er en Reggio Emilia inspirert barnehage. Reggio Emilia s pedagogiske filosofi representerer en synsmåte, en måte å forholde seg til barns læring og til individets iboende evner og rettigheter. Den inneholder ikke noen metode og har ikke noen håndbok. Man ser på barn som aktive, kompetente og ressurssterke individer helt fra starten av, med egen lyst og kraft til å lære, vokse og utvikle seg. Vi kommer til å jobbe med ulike prosjekter med gruppene vi har. Ikke alle får være med på alt, men alle får være med på noe. Vi kommer til å jobbe med ulike temaer. Noen temaer kan gå over flere måneder mens andre kan ta kortere tid. Pedagogisk dokumentasjon handler om å gjøre pedagogisk arbeid synlig og åpen for tolkning, dialog, konfrontasjon og innsikt. Dere vil kunne følge med i prosjektene etter hvert som dokumentasjonen kommer opp på veggene. Vi kommer også til å ha noen faste samlinger med språkgruppe, «Steg for steg» og Gapatrosten som er vårt eget sangkor. Temaene for dette halvåret blir: - Vennskap og antimobbing - Vann - Meg selv - Påske mai - Sommer bowl

3 Under disse temaene skal vi sørge for at barna får forskjellige erfaringer fra fagområdene i Rammeplanen. Det vil alltid være sånn at vi ikke kan se et fagområde alene i det vi jobber med. Vi vil alltid jobbe med flere av fagområdene. De fagområdene som er nevnt under er de vi vil legge mest fokus på dette halvåret. Kropp, bevegelse og helse Dette er et fagområde vi skal innom mye dette halvåret i barnehagen. Vinterhalvåret vil vi benytte oss av aktiviteter som hører vinteren til. 4 åringene skal få mulighet til å prøve seg på tur til Solbergbanen og få prøvd seg på isen, vi skal også benytte oss av Grøtterudbakken med aking. Det er også VM på ski i år og vi skal prøve å få til en «VMaktivitetsdag» i barnehagen. Dette er aktiviteter der barna får brukt hele kroppen. Utover våren skal vi gå på tur i nærområdet, da skal barna få gått tur med sekk. Vi legger til rette for at barna skal ha tilgang til å utfordre seg selv i å kunne hoppe, kaste, hinke og sparke. Vi skal dra inn bevegelse litt mer spontant i hverdagen vår disse månedene. Ved spontane og enkle hinderløyper både ute og inne og bruke mer bevegelse i sanger, regler og rim. Vi har dette halvåret kuttet ut den faste fredags-discoen, og erstattet den med bevegelse og dans på torsdager. Der vil vi bruke tid på å lære oss litt forskjellig dans, som for eksempel, fugledansen, linedance og lignende. Vi skal også danse etter sang og musikk. Alle barna får muligheten til å hjelpe til på kjøkkenet før varm- og brødmåltidene. De skal lære seg å vaske hender og de skal også ha muligheten til å pusse tenner hver dag. Vi tar vare på hvilestunden hver dag, der vi slapper av til høytlesning og rolig musikk. Etikk, religion og filosofi Under dette fagområdet skal vi ha fokus på og støtte barna i sin egen identitet, hvor de kan vise interesse for hverandre, og hverandres bakgrunn. Barna skal få kjennskap til høytider som påske og 17.mai. Under påske skal vi snakke om, ha samlinger, og kreative aktiviteter for å bygge opp under påsketradisjonen, vi skal også innom påskebudskapet i en lett og barnevennlig form. 17.mai er også en høytid som vil få mye fokus, og by på ulike aktiviteter. Vi skal gi rom for at barna skal kunne undre seg rundt andre kulturer og deres tradisjoner. Vi skal bruke tid på å jobbe med «Steg for steg», som er et verktøy i barnas utvikling av gode verdier. Her snakker vi om følelser og empati for seg selv, andre og alt rundt oss. Her får barna muligheten til å sette ord på forskjellige følelser. «Steg for steg» er også et verktøy for å lære om respekt.

4 Vi har også lagt inn fadderordning dette halvåret. Det betyr at nye barn eller barn fra Indianerbyen, som skal begynne på Huldreheim eller Vesleknabben, får hver sin fadder fra 4 årsgruppen. 4 åringene skal ta vare på, leke med og hjelpe til å skape trygghet for de barna som skal begynne på stor avdeling. Nærmiljø og samfunn Vi önskar genom detta fagområde att barnen ska få möjlighet att uppleva stolthet och tillhörighet till sin närmiljö. Vi kommer att ha fokus på turer med olika upplevelser och läring om och i närområdet. Barnen är väldigt stolta av att visa upp sin bostad, så det kommer vi se på när tillfälle ges. Vi vill att barnen ska få utforska och upptäcka nya platser och historierna runt dem. Vi har planer om att bland annat besöka Karindammen, Spinneriet, Indianerbyen, Klatrefjellet och Huldreheim. Vi önskar att arbeta för att alla barn får uppleva att de är värdefulla och viktiga för gemenskapen. Detta gör vi för exempel genom Steg for steg för att förebygga mobbing och rasism. Vi önskar att ha en inkluderande miljö och fortsätter med vår fadderordning. Barnen tar då emot nya barn och barn från Indianerbyen och visar de runt, är förbilder och skapar trygghet runt nya upplevelser. Antall, rom og form Genom lek, experimentering och vardagsaktiviteter utvecklar barnen sin matematiska kompetans. Vi vill involvera barnens upplevelser och intressen i vår tillrättaläggning av aktiviteter. Mycket av barns läring sker i spontana vardagssituationer. De upplever olika färger, former och sortering genom teckning, lego och formingsaktiviteter. När de är med i köket får de erfarenhet med olika mått, former, vikt och färger. Vi kommer använda mer spel och även pröva att laga enkla spel tillsammans med barnen. Vi ska jobba med flaggor och se efter olika former på tur. Meg selv har vi också som tema och här har vi tänkt använda barnens kroppar till att laga olika former med. I dialog med barn undrar vi oss och reflekterar tillsammans om allt möjligt. Det stimulerar barns egenskap att använda språket som redskap för logisk tänkning. Vi har grupper där vi bland annat använder språkkista som verktyg. I sångerna och äventyrerna vi använder får vi också in en del läring om tal. Omsorg; Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Dette er en av de viktigste oppgavene vi som voksne har i barnehagen, og dette er noe vi legger stor vekt på. Det er ikke bare de aller minste i barnehagen som trenger et fang å sitte på iblant, men også de litt større barna som er på 3-4 årsgruppa. Alle situasjoner i barnehagen skal preges av omsorg, og det får vi til ved at vi er tilstede for barna, er lydhøre, har nærhet, innlevelse og samspill. Vi på 3-4 årsgruppa er opptatt av å rose barna når de viser omsorgshandlinger ovenfor andre. Vi skal hjelpe barna i å oppfatte hvilke rammer som er akseptable i samvær med andre.

5 Lek; Leken skal ha stor plass i barns liv i barnehagen. Trygghet og ro er viktige forutsetninger for at lek skal finne sted. De aller fleste 3 åringene har startet opp med rollelek og dette er noe vi skal fokusere mer på i dette barnehageåret. Vi har blant annet fått ny utkledningskrok på fellesrommet. Her er det utkledningsutstyr til både voksne og barn, samt mange hånddukker som vi bruker i samlinger. Mye av leken i gruppa vår er fysisk, de løper mer enn de går. De kan også bli fysiske på den måten at de kan kaste leker rundt, slå eller kalle hverandre dumming. Vi som voksne skal da hjelpe barna til å forstå hva som er akseptabel oppførsel i slike situasjoner. Steg for steg er et veldig fint verktøy til å lære barna dette. Barn leker med utgangspunkt i sin nysgjerrighet, sine evner og forutsetninger. Det er derfor viktig at vi har et innhold i vår barnehage som gir inspirasjon til fantasi, skaperglede og livsutfoldelse. Lek gir vennskapsbånd på tvers av alder, språklig og kulturell ulikhet. Vi ønsker å gi barna gode lekeområder både ute og inne. Inne så har vi forskjellige aktivitetsområder på hver avdeling. Dette gir barna inspirasjon til å gå på tvers av avdelingene og gir de unike muligheter til å bli kjent med nye barn hele tiden. Læring Læring skjer stort sett hele dagen i barnehagehverdagen. Alt fra å sitte pent ved bordet, ta på klær selv og spørre pent. Dette er ting vi jobber med hele tiden i gruppa vår. Barna lærer i formelle og uformelle situasjoner. De lærer om seg selv, om andre, om samspill og om den fysiske verden rundt oss. Dette er med på å skape mening i barnas liv. Vi ønsker å støtte barna i deres nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst. Barn i dag vet mye tidlig og det er en stor utfordring for oss voksne å følge med på denne utviklingen. Vi bruker blant annet Ipad her i barnehagen sammen med barna. Vi har mange apper som går på lek og læring, og det er stor stas de gangene barna får lov til å bruke disse. Sosial kompetanse; Når barn møter jevnaldrende og samhandler med dem, er det noe som har stor betydning for barns samspillsferdigheter. Derfor er barnehagen en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap. Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Sosial kompetanse utvikles hele tiden gjennom handlinger og opplevelser. «Steg for steg» er et verktøy vi bruker for å lære sosial kompetanse. Gjennom «steg for steg» lærer barna om empati. Herunder lærer de om forskjellige følelser og hvordan man ser ut i ansiktet da. Barna lærer seg turtaking, ta hensyn til hverandre ved å snakke etter tur og ikke i munnen på hverandre. De to andre områdene som omhandles i «steg for steg» er mestring av sinne og problemløsning.

6 Språklig kompetanse Barna i denne gruppa går fra å være veldig fysiske i måten de er sammen med hverandre på til å kunne kommunisere mer verbalt med hverandre. Den verbale kommunikasjonen kommer mer og mer til uttrykk etter hvert som de opparbeider seg mer sosial kompetanse. Barna lærer seg stadig nye begreper. Barna viser interesse for bøker, de liker å bli lest for eller sitte og kikke i en bok på egenhånd. Vi har også språkgruppe for de barna som trenger å bli trygge på begreper og det å snakke i mindre grupper, og ikke minst for de barna som har annet morsmål og som trenger å bli trygge på sin norskspråklige kompetanse. Vi gleder oss masse til denne perioden med 3-4 årsgruppa. Vi håper at dette semesteret blir både spennende og innholdsrikt for både store og små. Underveis i løpet av våren vil dere finne dokumentasjon på avdelingene. Husk også å ta dere tid til å ta en titt på tv-skjermene våre. Her kan dere se bilder fra hverdagen vår i barnehagen. Vi som jobber med 3-4 årsgruppa: Pedagogiske ledere: Anna Nathalie Larsson, Vesleknabben Aud Mari Brimi Fyrun, Huldreheim Marte Esmeralda Winsnes Hunn, Vesleknabben

7 Pedagogiske medarbeidere: Helene Christensen, Huldreheim Liv Irene Thorvaldsen, Huldreheim Anne Lise Høgmoen, Vesleknabben Laila Azimi, Vesleknabben Marianne Reinholdtsen, Vesleknabben Jeanette Henriksen, Vesleknabben Anne Synøve Reiersrud, Vesleknabben

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 3 ÅR Barnehageåret 2014/2015 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal Årsplan for Åpen barnehage i, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal 2015 Åpen barnehage Åpen barnehage er et utradisjonelt barnehagetilbud for barn i alderen 0-6 år. Det som først og fremst skiller en åpen

Detaljer

Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015:

Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015: Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015: Vårt mål er at barna i Berghoff barnehage skal lære om vekt, mengde, tall, former og matematiske begreper gjennom ulike spill og aktiviteter, og at

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

Årsplan 2011-201. Laksevåg barnehage

Årsplan 2011-201. Laksevåg barnehage Årsplan 2011-201 2012 Laksevåg barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR FOSSEN 2014 2015

INFORMASJONSHEFTE FOR FOSSEN 2014 2015 INFORMASJONSHEFTE FOR FOSSEN 2014 2015 VELKOMMEN TIL FOSSEN I dette informasjonsheftet vil dere kunne lese litt om hvordan vi tenker oss at hverdagen på Fossen skal være, hvilket innhold vi vil gi dagen

Detaljer

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage Årsplan 2014 2015 Skrellinga Kanvas-barnehage Innhold Velkommen til Skrellinga Kanvas-barnehage Små barn, store muligheter Barnehagens mål Sosial kompetanse Barns medvirkning Fysisk læringsmiljø Observasjon/kartlegging

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

HALVÅRSPLAN GULLGRUVA

HALVÅRSPLAN GULLGRUVA HALVÅRSPLAN GULLGRUVA Vennskap, Trygghet, Meg selv Empati, Motivasjon, Glede, Selvfølelse, Godhet, Respekt, Fellesskap, Familie, Hjem, Omsorg, Lek, Lytte, Kropp, Verdifull, Hjelpsom, Læring, Grenser, Samtaler...

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

Årsplan BLÅBÆRSKOGEN 2015-2016 2014/2015

Årsplan BLÅBÆRSKOGEN 2015-2016 2014/2015 Årsplan BLÅBÆRSKOGEN 2015-2016 2014/2015 VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR. I årsplanen til Blåbærskogen vil vi fortelle litt om hvordan vi tenker oss hverdagen hos oss. Barnehageloven: Barnehagen skal

Detaljer

Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen:

Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen: Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen: Barn født i 2007 Einar Sebastian Robin Barn født i 2008 Lelany Mads Emilie Karen Iris Theodor Barn født i 2009 Tobias Sverre Troy

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE: Kap. 1. Kap. 2. Kap. 3. Kap. 4. Kap. 5. Kap. 6 Kap. 7. Kap. 8. Kap. 9. Kap. 10. Kap. 11. Kap. 12. Kap. 13. Kap.14.1. Kap.14.2. Kap.14.3. Kap.14.4. Litt

Detaljer

Årsplan 2014-2015. Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER Tlf: 51842160 Mail: barnehagen@imikirken.no Facebook; Imi Åpen Barnehage

Årsplan 2014-2015. Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER Tlf: 51842160 Mail: barnehagen@imikirken.no Facebook; Imi Åpen Barnehage Årsplan 2014-2015 Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER Tlf: 51842160 Mail: barnehagen@imikirken.no Facebook; Imi Åpen Barnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING PRESENTASJON AV IMI- KIRKENS ÅPEN BARNEHAGE

Detaljer

Barndommens land. Tidens melketann. Verden er ny for ditt øye. folk er to-tre meter høye. så de må bøye seg. ned til deg

Barndommens land. Tidens melketann. Verden er ny for ditt øye. folk er to-tre meter høye. så de må bøye seg. ned til deg Barndommens land Tidens melketann Verden er ny for ditt øye folk er to-tre meter høye så de må bøye seg ned til deg - Utdrag fra et dikt av Benny Andersen 1 Velkommen til et nytt barnehage år! Grefsen

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

Årsplan for Enger barnehage.

Årsplan for Enger barnehage. Årsplan for Enger barnehage. VI VIL SETTE GODE SPOR, OG SKAPE GODE BARNDOMSMINNER. Aug 2015 aug 2016. Den som lurer, den lærer.. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE. * Forord v/ daglig leder side 3 * Dagsrytme og rutiner

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE PRESENTASJON AV BARNEHGEN Skarstubben Familiebarnehage er en selvstendig familiebarnehage, som arbeider tett med Askeladden familiebarnehage. Familiebarnehagene

Detaljer