Årsmelding 2012 Hånes menighet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2012 Hånes menighet"

Transkript

1 Årsmelding 2012 Hånes menighet Glimt av himmel spor på jord DEN NORSKE KIRKE Øvre Brattbakken Kristiansand Org nr Tlf

2 Innholdsfortegnelse Årsmelding fra Hånes menighetsråd Hånes menighets nye visjon, misjon og verdier... 3 Årsmelding fra sognepresten... 8 Årsmelding fra Tone Schalla Årsmelding fra kateketen Årsmelding fra kantoren Årsmelding fra kirketjeneren Årsmelding fra ungdomsarbeideren Årsmelding fra konfirmantene Årsmelding fra Hånes kirkes givertjeneste Årsmelding fra Trosopplæringsutvalget Årsmelding fra Gudstjenesteutvalget Årsmelding fra menighetsbladet «Bladet Vårt» Årsmelding fra Bønnetjenesten Årsmelding fra Arena ungdomsklubb Årsmelding fra Arena Tweens klubb Årsmelding fra Søndagsklubben Årsmelding fra barnekorene Årsmelding fra Hånes Soul Children Årsmelding fra Hånes kirkekor Årsmelding fra Musikkverkstedet og «The Rats» Årsmelding fra Musikkverkstedet 6. klasse Årsmelding fra Musikkverkstedet 4. og 5. klasse Årsmelding fra Lydgruppa Årsmelding fra Parafinklubben (PK) Årsmelding fra Kirkeringen Årsmelding fra Formiddagstreffet «Vi over 60» Årsmelding Sonekontakter Årsmelding fra frivillige vaskegrupper HOVEDOVERSIKT REGNSKAP/BUDSJETT Noter til årsregnskap 2012 Hånes menighet

3 Årsmelding fra Hånes menighetsråd 2012 Formål til Den Norske kirke: Kirkens oppgave er å bringe budskapet om Jesus Kristus som verdens Frelser til alle mennesker, uten hensyn til de motiver folk har for å søke kirkens tjenester. Den norske kirke skal være en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke. Hånes menighets nye visjon, misjon og verdier Hånes menighets visjon: Glimt av himmel spor på jord. Gjennom møter med mennesker ønsker vi å gi et glimt av himmel. I hverdagen, gjennom oppveksten og livet for øvrig som skal sette gode spor i et menneskes liv. Sette gode spor på jord. Hånes menighets misjon (oppdrag): Mennesket først. Vi skal med Jesus som forbilde, møte folk der de er, skape rom for undring og vise Guds kjærlighet ved handling - ikke bare ord. Hånes menighets verdier: GÆR N Gøy: Vi vil glede oss og andre. Gjennom lek, humor, latter, selvironi og pussigheter skaper vi et godt fundament for å være i bevegelse, leve og utfordre. Ærlig: Raus: Vi ser mennesket som helt, og anerkjenner at det er gjennom å vise våre svakheter for hverandre at vi kan komme hverandre nær - og bli sterkere. Størst av alt er kjærligheten. Vi er i bevegelse og gir rom til mangfold, undring og nysgjerrighet. Mennesket er skapt i Guds bilde og Guds budskap er kjærlighet. Nærværende: Vi er synlige og står i menneskers liv, i alle livets faser og situasjoner. Vi skal lytte og gjøre vårt ytterste for å oppleves imøtekommende og inkluderende. 3

4 Menighetsråd ( ) Rune Mørland leder, fast Per Moseid fellesrådsrepresentant, fast Inger Johanne Strømme fast Stian Rønvåg fast Gunbjørg Bakke nestleder, fast Ole Andreas Haanes fast Ragnhild M. Haanes 1. vara Odd Byremo 2. vara Steinar Moi vara Ellen Jorunn Norheim vara Åse Alette Myklebust vara Stab Olav Trømborg, sogneprest 100 %. Anne B. Øvensen, kateket 50 %. Sluttet september Gitte Drage, trosopplæringsvikar september og oktober Linn Mørland, kateket og trosopplærer 100 % fra 1. november Lillian Haanes, kirketjener 50 %. Mark Schneider, ungdomsarbeider 60 %. Sluttet mars Emilie Kleveland, ungdomsarbeider 40 % fra september Sølve Eggebø, organist 50 %, musikkarbeid med barn og unge 10 %. Sluttet desember Tone Schalla, daglig leder 50 %, trosopplæringsmedarbeider 20 % barne og ungdomsdiakon 20 %. Fra september 2012, daglig leder 70 %, barne- og ungdomsdiakon 20 %. Endring av arbeidsforhold i staben Kateket Anne B. Øvensen avsluttet sitt arbeidsforhold i Hånes menighet i september Gjennom 8 år preget Anne arbeidet blant barn og ungdom på fin allsidig måte. Linn Mørland ble ansatt som ny kateket og trosopplærer i 100 % fast stilling fra november 2012 og vil arbeide med videreutvikling av menighetens satsingsområde med trosopplærings- og konfirmantarbeid. Mark Schneider avsluttet sitt arbeidsforhold som ungdomsarbeider i 60 % i mars 2012 etter 8 år i Hånes menighet. Gjennom lek, godt humør og tydelig formidling satte Mark mange gode spor i mange ungdommers liv på Hånes. Emilie Kleveland ble i september 2012 ansatt i 40 % fast stilling som ny ungdomsarbeider i Hånes menighet. Hun fortsetter menighetens arbeid med ungdomsklubben Arena/Arena Tweens og konfirmantarbeid. Endring i stabens oppgaver Staben i Hånes Menighet håndterer arbeidsoppgavene meget godt og har en god evne til å tilpasse seg endringer. Daglig leder vikarierte i 20 % stilling som trosopplærer frem til september Etter innsats fra MR fikk Hånes menighet godkjenning og midler til 20 % økning av daglig lederstillingen. Fra september 2012 har Tone Schalla 70 % fast stilling som daglig leder og 20 % ungdomsdiakon stilling. Etter Mark Schneider sluttet som ungdomsarbeider i mars, ble Arena og Arena Tweens gjennomført med innleid ekstern hjelp fra Anskarskolen og daglig leder. 4

5 Saker i 2012 Komite for ny kommunikasjonsstrategi I januar 2011 ble det opprettet en komite som på mandat fra menighetsrådet skulle utarbeide en ny kommunikasjonsstrategi for Hånes menighet. Et omfattende arbeid ble lagt ned og videreført inn i 2012, hvor det meste av arbeidet det året handlet om lansering og implementering i menighetens pågående aktiviteter. Komiteens medlemmer er Olav Trømborg (sokneprest), Stian Rønvåg (MR) og Rune Mørland (MR leder). Strategiarbeid Menighetsrådet gjennomførte strategisamling i januar sammen med stab og representanter fra de fleste komiteer og grupper i menigheten. Resultatet fra denne samlingen ble bearbeidet og testet ut før endelig strategi ble presentert for og godkjent av menighetsrådet. Lansering av ny strategi med visjon, misjon og verdier ble lagt til menighetsdagen på Skottevik Feriesenter. Tiltak for å gjøre ny strategi kjent var blant annet ny menighetssang «Vi står sammen» av Tom Jarle Istad Kristiansen og Asle Bjorvatn, strategigudstjeneste med Olav Trømborg og ikke minst Supporterkveld med Ingebrigt Steen Jensen. Arbeid med strategi er et kontinuerlig arbeid og jobbes med i stab, komiteer og grupper med jevne mellomrom. Ny strategidag med MR, stab og frivillige medarbeider gjennomføres 9. februar Trosopplæringsreform Som et ledd i den nasjonale trosopplæringsreformen fortsatte Hånes menighet å styrke sitt trosopplæringsarbeid i Komiteen fortsetter planskriving og planlegging for trosopplæringstiltak for menigheten i 2012 (se egen årsmelding). Trosopplærerstillingen ble styrket med 30 % fra 20 % stilling i 2011 til 50 % stilling i 2012 ved ansettelse av ny kateket og trosopplærer, Linn Mørland. Gudstjenestereform Hånes kirke har fortsatt sitt arbeid med ny gudstjenestereform i Gudstjenesteutvalget leder arbeidet. Se egen årsrapport for mer informasjon. Økonomi Menighetsrådet har ansvaret for økonomien og for å klare å følge med på den økonomiske tilstand har vi fått til en ordning med at økonomiutvalget presenterer status for Menighetsrådet hvert semester. Det daglige ansvaret er delegert til daglig leder. Informasjon Til informasjon om hva som skjer i Hånes Menighet benyttes: Infoskjermer i våpenhuset og vestibylen (i bruk fra november 2012). Oppslagstavler i våpenhuset og vestibylen. Synliggjøring av behov for frivillige: Oppheng i gang og på nettsiden. En folder med kontaktinformasjon, program og aktiviteter pr. halvår. Folderen blir sendt ut til alle husstander på Hånes. Dette skal gjennomføres i 3 år og deretter evalueres. Informasjon om hva som skal i folderen må være klart i god tid før sommerferie og jul. Menighetsbladet, Bladet Vårt, er en viktig aktør som formidler hva som skal skje og hva som har skjedd i menigheten. Mail og SMS blir benyttet i kontakten med de frivillige. Nytt dataprogram er tatt i bruk og det letter oversikten for stab til frivillige og menighetsmedlemmer. Hånes Menighets nettside: /menighetene/hånes. Hånes menighet fikk ny webadresse i desember Den nye adressen er 5

6 Misjonsprosjekt Menighetens misjonsprosjekt er Normisjons arbeid blant malinkéfolket i Mali. Bidraget fra menigheten fordeles med halvparten på menighetsbyggende arbeid og halvparten på prosjekt Helsehagen. Bidraget til prosjektet beløper seg til 10 % av inntektene fra givertjenesten. For 2012 ble beløpet budsjettert til kr ,- med tillegg av 2 årlige kirkeofringer. Kontaktperson for misjonsprosjektet i menigheten er Per Moseid. Menighetsdag Menighetsdagen 2012 på Skottevik Feriesenter ble en arena for lansering av menighetens nye strategi. Stuntgruppen i ledelse av Gitte Drange og Arild Hegland sørget for at menigheten gjennom lek og kreative konkurranser, fikk en konkret og gøyal måte å lære seg menighetens nye visjon og verdier. Hånes kirkes julemesse For andre år på rad ble årets julemesse gjennomført med ny hovedkomite som ansvarlig for planleggingen etter at Kirkeringen overlot ansvaret til nye krefter i Den nye hovedkomiteen bestod av leder, Sigrunn Mjøs Blakseth, Vidar Iversen og Kristin Wallem Timenes. I tillegg var ledere for underkomiteer Kirsten Fauske, Kathrine Gregersen, Hildegunn Bostrøm, Ragnhild M. Haanes, Arild Heggland og Kristina Aas. Som tidligere år ble julemessen avholdt med høy innsats fra alle involverte. Julemessen i 2012 slo alle tidligere rekorder. Totalt ble kr ,- samlet inn til menighetens arbeid. Frivillighet Frivillighetskoordinering i 2012 ble utført av daglig leder. Staben inviterte til Medarbeiderfest, et tiltak hvor staben får en anledning til å gi en takk til alle frivillige medarbeidere i Hånes menighet. Det ble registrert 125 frivillige medarbeidere i 2012 i Hånes menighet. Ungdomsarbeidet Ungdomsarbeidet har som i tidligere år handlet om Arena og arbeid blant konfirmantene. I tillegg er arbeidet «Arena Tweens» for barn/ungdom i alderen år et ledd i satsingen på ungdomsarbeidet og trosopplæringen. Det ble gjennomført to tweens- og ungdomsgudstjenester i Gudstjenester Det er avholdt 46 gudstjenester på søndager og helligdager i Hånes kirke (57 totalt inkl. gudstjenester avholdt utenom søn- og helligdager). Vi har videreført praksisen med ulike gudstjenestetyper pr. mnd.: To høymesser kl pr. mnd. En familiegudstjeneste kl pr. mnd. En kveldsgudstjeneste kl pr. mnd Hånes 2010 Hånes 2011 Hånes 2012 Antall døpte Antall konfirmerte Antall vigsler Antall innmeldte Antall utmeldte Antall gudstjenester søn- og helligdager Antall deltakere i gjennomsnitt pr. gudstjeneste søn- og helligdager (160*) Antall deltakere i gjennomsnitt pr. familiegudstjeneste *= antall deltagere i gjennomsnitt pr. gudstjeneste avholdt utenom søn- og helligdager. 6

7 Givertjenesten og offerkomite Komiteen gjennomførte en flott giverfest i Komiteen arbeider kontinuerlig med å holde fokus på denne viktige tjenesten og sørger for en betydelig inntekt til arbeidet i Hånes kirke. (Se egen årsrapport). Giverkomiteen arrangerte også en egen «Supporter kveld» med Ingebrigt Steen Jensen høsten Formålet var å sette fokus på viktigheten av å bidra til et godt oppvekstmiljø for barn og ungdom på Hånes, og rekruttere nye faste givere til menighetsarbeidet. Offerkomite, har som formål å få mer ut av inntektspotensialet ved jobbe med konkrete innsamlingsformål og offertekster. Renhold av kirka Renhold i kirka (ikke kirkesalen) ble fra 2011 satt bort til et eksternt rengjøringsbyrå (1 gang i måneden). Denne praksisen er videreført i Det øvrige renholdet utføres av frivillige vaskegrupper. Renhold av kirken utføres ukentlig. Fra MR leder Året 2011 handlet på flere områder om endringsprosesser for stab og arbeidet i menigheten. Dette bar også store deler av 2012 preg av. På tross av dette opplever jeg en stab med stort hjerte og eierskap til Hånes menighet. Sammen har staben klart å løse sine oppgaver på en flott måte og samtidig jobbe for å tydeliggjøre menighetens nye strategi og retning. Det har vært en glede å samarbeide tett og godt med sokneprest og daglig leder. Staben og menighetsråd har fortsatt strategiarbeidet med fokus på synliggjøring av og bevisstgjøring på menighetens nye kommunikasjonsstrategi. Visjonen «Glimt av himmel spor på jord» sammen med verdiene GÆR N (Gøy, ærlig, raus, nærværende), har sakte men sikkert blitt «massert» inn i menigheten og gjort levende gjennom aktiviteter. Vår visjon og våre verdier er levende verktøy. Derfor må menighet og stab hele tiden være bevisste på og å bruke det aktiv for at visjon og verdier blir levende i menigheten. På den måten blir vi tydeligere og mere relevante for våre omgivelser. I 2012 kunne også menigheten endelig nå sitt mål om å bli en gjeldfri menighet. Siste avdrag på banklånet til byggetrinn 2 ble betalt inn 24. juli. Med nye visjon og gamle drømmer er menigheten enda et skritt nærmere å nå målet med en menighetsfinansiert diakon. Vi trenger flere nye givere og økt bidrag fra eksisterende givere før man kan ansette en diakon. Da er det viktig at vi som menighet ikke gir opp, men står sammen. Menighetsrådet har arbeidet godt og vært delaktige i verv og ansvarsområdet ut over det å sitte i et menighetsråd. Jeg har lyst til å takke alle sammen for en god arbeidsmoral og godt humør. Til slutt har jeg lyst til å løfte fram alle som bidrar med store eller små oppgaver og bidrar til at Hånes menighet er et godt sted å være. Det er noe jeg håper mange i menigheten opplever med meg, og at mange nye kan få oppleve i tiden fremover. Tusen takk til alle sammen for en flott innsats! Hånes menighetsråd 25. februar 2013 Rune Mørland Menighetsrådsleder 7

8 Årsmelding fra sognepresten Hovedinntrykket fra var et godt år for Hånes menighet. I løpet av dette året fikk menigheten en ny visjon og la grunnlaget for en justert og samlende kurs for arbeidet. Menigheten måtte i løpet av 2012 ta avskjed med flere erfarne medarbeidere, men kunne glede seg over å få nye, dyktige medarbeidere inn staben som kunne bære arbeidet videre. Menighetens gudstjenester fikk nye ledd og ord, og var gjenstand for spennende utprøvinger i Og, aller viktigst, mange barn, unge og voksne fikk i 2012 et møte med den levende Gud gjennom det mangfoldige arbeidet menigheten driver. Derfor var 2012 et godt år. For min egen del opplever jeg det som et stort privilegium å få være prest i Hånes menighet. Her er det mange som har ønsker og drømmer for menigheten og som tar i et tak for å bygge den videre, stein på stein. Her er det mange som brenner for evangeliets sak og for at vi skal gi videre det vi selv har fått i gave. Her er det mange som bryr seg om og som møter andre med respekt og raushet. Her er det mange som ber og daglig legger enkeltmennesker og hele menigheten i Guds hender. For all del, vi har mye å jobbe med og det er mange ting som skulle vært bedre, men jeg har en sterk opplevelse av at det, også i 2012, har det vært godt å høre til i Hånes menighet. Arbeidssituasjon Arbeidssituasjonen for prestetjenesten i Hånes har i 2012 har vært preget av høy aktivitet, men også en lengre periode med pappa-perm (fra 14.juni til 4. oktober) hvor Svein Fink var min vikar. I tillegg har det vært flere utskiftninger i staben (Marc, Anne og Sølve) som har gitt ekstra arbeidsoppgaver for de øvrige i staben. Dette fikk også som konsekvens at noen prosesser måtte utsettes litt, slik som arbeidet med gudstjenestereformen og trosopplæringsreformen. I det daglige er staben og prestene i Sone Øst av Domprostiet (Randesund, Hånes og Tveit) det nærmeste arbeidsfellesskap. Stabsfellesskapet samarbeider godt, og kommunikasjonen med menighetsrådet er god. Staben jobber godt, men tar iblant på seg mer enn de bør og kan stå i fare for å slite seg ut. Det er derfor en målsetting for meg å bidra til at staben ikke overarbeides, men får tilstrekkelig tid og rom til hvile og ny kraft. Gudstjenestearbeid 1. Gudstjenestelivet i tall og prosent I 2012 ble det holdt totalt 51 gudstjenester i Hånes kirke med totalt 5404 mennesker til stede. Dette er en svak nedgang på 0,9 prosent fra 2011 og gir et gjennomsnittlig oppmøte på 106 pr. gudstjeneste. Barnehagegudstjenester og skolegudstjenester er ikke inkludert i disse tallene. Dersom man tar med barnehagegudstjenestene og skolegudstjenestene, ble det arrangert 57 gudstjenester med 6380 deltakere i Hånes kirke i For familiegudstjenestenes del var oppmøtet i 2012 totalt på Dette gir en gjennomsnittlig oppslutning på de 8 familiegudstjenestene som ble arrangert i 2012 på 156 pr gudstjeneste. Det er en svak økning på 2,6 % i forhold til

9 I 2012 ble det arrangert 10 kveldsgudstjenester hvor til sammen 427 deltok. Dette gir en gjennomsnittlig oppslutning på 43 personer pr gudstjeneste. Det er en nedgang fra 2011 på 38,6 %. 2. Prosessen med innføring av ny gudstjenesteordning (se årsmelding fra gudstjenesteutvalget) 3. Forordnede gudstjenester I 2011 ble det klart at vikarmidlene som skulle dekke sokneprestens månedlige frihelg ville falle bort. Av denne grunn ble domprosten, kirkesjefen, Tveit og Hånes menigheter enige om en forsøksordning, der sokneprestene i Hånes og Tveit dekker inn 2 frihelger for hverandre i semesteret, samt at domprosten stiller med vikarer for 2 frihelger i semesteret. Denne forsøksordningen har for Hånes menighet fungert godt i 2012, og jeg vil anbefale at den videreføres. 4. Mange medarbeidere i gudstjenestene Gudstjenesten er menighetens gudstjeneste, ikke prestens eller organistens. Derfor er det viktig og riktig at så mange ulønnede medarbeidere er med og setter sitt preg på gudstjenestene i Hånes. Alle disse fortjener stor takk og ros for det de har gjort gjennom lang tid! Men vi har plass til mange flere! I løpet av 2012 menigheten feiret flere flotte familiegudstjenester og tweens-gudstjenester hvor barn, ungdom og familier har vært sentrale medarbeidere i gudstjenesten og på den måten fått et eierforhold til den. Dette er en satsing som menighetsrådet, gudstjenesteutvalget og staben vil videreføre i Målet er at enda flere på Hånes kan finne seg til rette i gudstjenestene i Hånes kirke og være med på å forme dem. Diakoni I 2012 ble ikke gjennomført noen nye diakonale tiltak i Hånes menighet, men menighetsrådet er veldig glade for at det i løpet av 2012 ble etablert en arbeidsgruppe som tok på seg oppgaven å skrive ny plan for diakoni for Hånes menighet. Målet med en slik plan for diakoni er å øke bevisstheten om diakoniens sentrale plass i menighetens liv og å vitalisere menighetens diakonale arbeid. Arbeidsgruppen har som foreløpig mål å ha en skisse til ny diakoniplan klar innen utgangen av Olav Trømborg Sokneprest i Hånes, 7. februar

10 Årsmelding fra Tone Schalla Daglig leder i % Enda et år har gått og det er tid for et tilbakeblikk og tid for å sette noen ord ned på papiret i en årsmelding. Min arbeidshverdag består i å sørge for den daglige driften av kontoret med alt det innebærer. Dagene tilbringes stort sett ved pc en og oppgavene er mange og varierte. Menighetsrådsarbeid er en viktig oppgave for meg som daglig leder og saksbehandler. Oppfølging av stab og frivillige er et annen viktig område og jeg vil takke alle for en hyggelig medarbeiderfest i januar, (både i 2012 og i 2013)! Jeg vil fremheve det gode samarbeidet vi har i AU og MR, og spesielt takke, (i år igjen,) MR formann Rune for godt teamarbeid! 2012 ble et år med stor utskifting av personalet. At tre medarbeidere slutter innenfor et kalenderår, bød på noen utfordringer. Men med hjelp fra frivillige medarbeidere, innleide vikarer og stab ble oppgavene løst og aktiviteter fikk gå sin gang. Stillingen som daglig leder ble høsten 2012 økt fra 50 til 70 %. Dette gjaldt for alle de små menighetene i Kristiansand og det finansieres via Fellesrådet. At stillingen er økt i størrelse betyr mye for min arbeidshverdag. Barne- og ungdomsdiakon 20 % Leder for Knertekoret og Soul Kids. Et givende arbeid hvor man får utrolig mange gode smil og mye takknemlighet fra både foreldre og barn! Godt samarbeid med voksne hjelpeledere som har mange gode ideer og som gjør en kjempejobb! Trosopplærer 20 % (vårhalvåret) Babysang var hovedoppgaven våren Mange småtroll med mammaer la veien innom kirka på torsdagsformiddager og dette var et givende arbeid! Vil spesielt trekke frem påskeverksted hvor Gitte Drage bidro med kreative aktiviteter! Mange fornøyde mødre drog hjem med nyplantede påskeliljer og fargerike vimpler etter den torsdagen! Lørdagsverksted i april samlet igjen «en haug» med barn til kreativ utfoldelse. Spesielt gøy var det å lage vimpler til sykkelen! Mvh Tone Schalla Februar

11 Årsmelding fra kateketen Frem til slutten av september 2012 var det Anne B. Øvensen som var kateket i Hånes Menighet. 1. november var undertegnedes første arbeidsdag her i Hånes kirke, og dermed blir denne hilsenen deretter. Skole- kirkesamarbeidet Skole- kirkesamarbeidet et stort på Hånes, hvert år treffer kateketen alle årskullene på skolen. Vi har ulike samlinger som er tilpasset skolens læreplan, dette ser slik ut: 1. trinn, julevandring i kirka. 2. trinn, påskevandring i kirka. 3.trinn, kirkebesøk med tema pinse, dåp og kirkeåret. 4.trinn, kirkebesøk vi utforsker kirka og jobber med symbolene. 5.trinn, utdeling av Bibel og undervisning om denne. 6.trinn, kirkevandring med vekt på solidaritet, inkludering og respekt. 7.trinn, tema død og begravelse, enten i form av besøk i Randesund kirke og kirkegård eller som samling på skolen. Videre samarbeider vi om skolenes julegudstjeneste, hvor elevenes involvering og bidrag er svært viktig. Dette gjelder både for Hånes skole, begge avdelinger og Vigvoll skole. Barnehagesamarbeidet Barnehagesamarbeidet strekker seg til barnehagenes julegudstjeneste og barnehagenes påskegudstjeneste. Vi hadde ca. 190 barn i kirka, fordelt på 2 påskegudstjenester. Barna så på den triste hagen, hvordan det var da Jesus døde, og så pyntet barna hagen med blomstene de hadde laget, dette blir et bilde på gleden ved oppstandelsen. Trosopplæring Det skal i Hånes menighet utarbeides en plan for systematisk trosopplæring for alle døpte mellom 0 og 18 år i et omfang på 315 timer. Arbeidet med dette har vært gjort i nært samarbeid med soknepresten og en gruppe frivillige medarbeidere. Gruppa bestod av Gitte Drage, Asta Tønnessen, Steinar Moi og Arild Hegland. Asta trakk seg etter hvert ut av gruppen, men stiller seg til disposisjon når planene skal settes ut i praksis. I forbindelse med Annes avvikling av sin stilling ble arbeidet med planen satt på en pause fram til ny trosopplærer kunne lede arbeidet videre. Som nyansatt kateket/trosopplærer var det babysang som var min første oppgave (på samme dagen som jeg begynte ). Babysang er et uhøytidelig og verdifullt treffpunkt for de som er hjemme med baby. Vi starter med babysangstund i kirkerommet, noe som er en usedvanlig god ramme for stunden. Tone startet i sin tid en tradisjon med at det midt i babysangstunden er en liten vandring i kirkerommet, vi spiller musikk og foreldre m/barn går rundt og tenner lys, kjenner på instrumenter, leker, bøker Dette er med på å gjøre selve babysangstunden stemningsfull og åpner også for ettertanke og et pust i bakken for travle småbarnsmødre (fedre er også hjertelig velkomne ). Babysang er hver torsdag fra kl og avsluttes med lunsj etter sangstund. I de første vintermånedene etter nyttår fylles kirka av sprellende levende 1. klassinger etter skoletid. Å ha trosopplæringstiltak i SFO - tiden er svært vellykket, på den måten at det er stor oppslutning, da det ikke kolliderer med andre aktiviteter på ettermiddagstid, eller krever mye oppfølging av foreldrene. 7 års klubben har 5 samlinger, hvor temaet spinner rundt vennskap, den gylne regel og Jesus, min usynlige venn. Vi leser fra boka «Tre i et tre» som alle i klubben mottar på familiegudstjenesten (avslutning på 7 års klubben). Høsten er tid for 4 års bok, i år var det invitert i overkant av 20 4 åringer, 8 av disse deltok og fikk bok i gudstjenesten i november. Vi inviterte i tillegg til en 4 års fest, hvor planen var å bli litt kjent med kirkerommet, og med hverandre før familiegudstjenesten. På grunn av få påmeldte ble festen avlyst, dessverre. Men vi prøver igjen! 11

12 Nok en gang får jeg arbeide i Hånes menighet; det er som en gavepakke! Jeg kommer fra en periode i Voie menighet. Jeg trivdes stort og så meg ikke rundt etter ny jobb. Likevel kjente jeg umiddelbart at stillingen(e) i Hånes var noe jeg ønsket! Å få arbeide i min egen menighet kjennes godt og riktig. Jeg har blitt ønsket varmt og raust velkommen og gleder meg til å ta fatt i arbeidet med å formidle Jesus til barn og unge! MEN: trosopplæringen her i menigheten er ikke noe jeg alene kan få til. Håpet er at vi SAMMEN kan bære dette meningsfylte og givende arbeidet. Vi trenger DEG med det DU kan bidra med. Håper at du er med!? Varm hilsen fra Linn Mørland Kateket og trosopplærer 12

13 Årsmelding fra kantoren År: 2012 Arbeid med ny Gudstjenestereform Kirkekor Gudstjenester Arbeid med gudstjenestereform har preget året I utgangspunktet skulle arbeidet avsluttes innen høsten 2012 og deretter ny gudstjenesteordning innføres første søndag i advent. Hånes kirke valgte av ulike grunner å søke om utsettelse på innføring av ny gudstjenesteordning og fikk den innvilget til våren Gudstjenesteutvalget har jobbet gjennom hele året og nærmet seg målet steg for steg. Kantorene i Kristiansand har også møttes jevnlig for å gjennomgå mange av de aktuelle forslagene til ny musikk, gjort analyser og innspillinger av seriene til internt bruk. Dette har vært nyttig i arbeidet med ny gudstjenesteordning og samtidig styrket samarbeidet i faggruppen. Kirkekoret har fortsatt sitt samarbeid med Tveit kirkekor og arrangerte konsert i Ansgar kapellet våren 2012 og deltok på en konsert i juleturneen til Torstein Sødal, Jul i Sør. Koret har ellers deltatt på gudstjenester både på Hånes og i Tveit. Høsten 2013 leverte jeg min oppsigelse etter 8 år som tilsatt i Kristiansand Kirkelige fellesråd, både som kantor og ungdomsarbeider på Hånes, hele perioden, og en periode også som ungdomsarbeider på Søm. Det har vært en arbeidssituasjon med stadig nye utfordringer å bryne seg på. Jeg tar med meg mange erfaringer og flere gode vennskap videre i livet og vil takke for tiden på Hånes. Mvh Sølve 13

14 Årsmelding fra kirketjeneren 2012 har vært et år med travle tider og rolige perioder så alt i alt jevner det seg ut. Vårens dugnad var igjen en positiv opplevelse med mange villige hender, det er flott at så mange stiller og vi får gjort en masse på kort tid, det blir også tid til litt kaffe og prat. Godt å få alt fint til konfirmasjonen. Sommeren er en litt roligere tid, det blir naturlig nok ikke så mye og rydde og vaske når aktivitetene har sommerferie. Denne sommeren har jeg hatt to uker i beredskap for kirketjeneren i Tveit da han hadde ferie, for å ta brylluper og begravelser. Høsten, og inn mot jul blir det igjen masse og gjøre, og tiden går med til den vanlige vask og vedlikehold, med ettersyn av elektrisk anlegg en gang i måneden, møte med brannvesen og elektriker for kontroll av anlegg en gang årlig. Lillian Haanes 14

15 Årsmelding fra ungdomsarbeideren Arena På Arena har det nå i høst hvert et fler tall av konfirmanter på arena kveldene. Men også noen ny fra 8.klasse tar turen innom, vi strever litt med å få de til å komme fast men det ser ut som de har funnet seg mer til rette etter hvert. En vanlig Arena kveld er vi en gjeng på mellom stk. De er alle utrolig positive til Arena og de kveldene jeg har hatt fri har de stilt opp og holdt Arena slev noe som er utrolig gøy og spenneden å få lov til å være med på. Det er 3stk som har sagt de kunne tenke seg å være med som hjelpe leder på Tweens. Vi har også i år fått en god hjelpeleder gjeng. Det er utrolig godt å ha disse i ryggen. Takk for all hjelp fra dere. Vi vil i vår også få i gang leder trening med ungdommer som var konfirmanter for to år siden. Dette arbeidet blir utrolig spennende å få være med på. Her vil også presten være involvert i arbeidet. Arena Tweens Vi er nå godt i gang med Tweens arbeidet, utrolig gøy å få lov til å ta over denne nye gruppen. I høst hadde vi tre samlinger hvor oppslutningen var både stor og liten. Den kvelden vi hadde mest besøkende var den kvelden vi hadde bandkveld så dette må vi få til igjen. I vår vil det bli litt flere samlinger. På det meste var vi 20 stk. på en tweens kveld og på det minste 5. Emilie Kleveland 15

16 Årsmelding fra konfirmantene År: 2012 Aktivitetens navn: Konfirmasjonstiden Antall medlemmer: 33 våren 2012 og 32 høsten 2012 Antall møter i året: Antall ledermøter i året: Ledere navn: Våren 2012: Anne Bjørnholmen Øvensen Marc Schneider Olav Trømborg Terje Opsal Ådne Timenes Rune Mørland Høsten 2012: Anne Bjørnholmen Øvensen Olav Trømborg Emilie Kleveland Linn Mørland Positive erfaringer siste år Det er et stort privilegium å få lov til å bli litt kjent med så mange flotte ungdommer som våre konfirmanter er. Det er spennende og lærerikt å få gå sammen med dem og snakke med dem om de store spørsmålene i livet. Jeg lærer alltid noe nytt, og gleder meg over de store og små «oppdagelsene» som konfirmantene gjør i kirkens tradisjon, bibelens skrifter og menighetens liv. Vi håper at konfirmantopplegget er med på å gi dem en ballast som vil være viktig for dem gjennom livet. Og vi håper at de vil bære med seg en grunnleggende erfaring av at Gud elsker dem akkurat slik de er. Utfordringer for det nye året Å gi konfirmantene opplevelse av å være ønsket, elsket og tilgitt av Gud. Vite hva nåde er og hva det betyr i livet til den enkelte. At konfirmantleir blir sammensveisende for gjengen med konfirmanter. At prosjekthelga gir konfirmantene økt forståelse og sterkere eierskap til sin kirke. At konfirmantene ønsker å være med i menighetens ledertrening i ettertid av konfirmantåret. 16

17 Årsmelding fra Hånes kirkes givertjeneste Status giverantall Ved utgangen av 2012 var det registrert 63 faste givere (husstander). Når vi registrerer ektepar som to givere, blir antall faste givere 104 personer. Status økonomi I løpet av 2011 kom det inn kr ,-. Dette er en økning på kr ,- i forhold til året før. Forvaltning av givermidlene Menighetsrådet er ansvarlig for forvaltningen av givermidlene, og disse har vært brukt til 3 områder (se ellers menighetens regnskap): Lønnsmidler medarbeidere (ungdomsarbeider og kateket/trosopplærer). Menighetens misjonsprosjekt Renter og avdrag på lån til 2. byggetrinn Hånes Kirke som nå er nedbetalt Giverfest Den årlige Giverfesten gikk av stabelen lørdag 10. november. Ca. 70 givere fikk en flott kveld med utsøkt mat laget av vår «faste» kokk Roy Byremo. Henrik Syse var kveldens hovedtaler og «våre» Linn, Arild, Anne og Sølve stod for en flott musikalsk opplevelse. Per Svein Bostrøm ledet festen på en utmerket måte. Giverkomite informasjon givermøter Oddvar Fredheim, Svein Harald Hansen, Vidar Iversen, Arild Heggland og Vidar Blakseth har utgjort menighetens Giverkomité i Komitéen utgjorde også festkomitéen i forbindelse med Giverfesten, med bistand fra flere frivillige. Komitéen har hatt 9 komitémøter i løpet av Det har vært sendt ut fire giverinfoer i løpet av året.. Inspirasjonskveld Det har ikke vært arrangert tradisjonelle infomøter for nye givere i 2012, men 18. september ble det arrangert en inspirasjonskveld med Ingebrigt Steen Jensen som foredragsholder. Ca. 80 møtte opp. Kvelden ble muliggjort takket være våre sponsorer Håns Panorama, Kristiansand Trykkeri, Hånesgrillen, Dyreparken, Plussbankfondet, Hotel Norge og Heca Invest. Givertjenesten er svært viktig for økonomien i Hånes menighet. Giverkomitéen ønsker å rette en hjertelig takk til alle Givere for alle gaver i 2012 og for givernes pålitelighet mht. regelmessig innbetaling! Dette er veldig viktig for at Givertjenesten kan være den trygge basisen i menighetens økonomi. Det har de siste årene vært relativt beskjedent tilsig av nye givere, og spesielt er yngre givere savnet. For å opprettholde, og øke giverbeløpene er vi avhengig av flere nye givere. Vi oppfordrer alle som ikke er med i denne viktige tjenesten å vurdere å bli med som fast giver i Hånes Menighet. Hånes, 12. februar 2013 På vegne av Hånes menighets Giverkomité Vidar Iversen 17

18 Årsmelding fra Trosopplæringsutvalget År: 2012 Aktivitetens navn: Trosopplæringsutvalget Antall medlemmer: 6 Antall møter i året: 6 Ledere navn: Gitte Drage Asta Tønnesen Arild Heggland Steinar Moi Olav Trømborg Anne Bjørnholmen Øvensen (til 1. september) Linn Mørland (fra 1.november) Positive erfaringer siste år Hånes menighet ble våren 2011 tatt inn i trosopplæringsreformen i Den norske kirke sammen med de øvrige menighetene i Kristiansand Domprosti. Målsettingen for reformen er at menigheten skal utvikle og gjennomføre en systematisk og sammenhengende plan for trosopplæring for alle døpte i vår menighet mellom 0-18 år med et angitt omfang på 315 timer over 18 år. Dette er en diger utfordring som krever at menigheten tenker nytt i forhold til eksisterende barne- og ungdomsarbeid, både når det gjelder innhold, arbeidsform og målgruppe. Dette arbeidet har utvalget gitt seg i kast med, godt hjulpet av menighetens trosopplæringsmentor. Utvalget har også sett behovet for å forsterke utvalget ytterligere. Det vil skje fra I løpet av sommeren 2012 sa Anne kateket opp sin stilling, og fra 1. november overtok Linn som menighetens undervisningsleder. Dette gjorde at noen prosesser ble satt litt «på vent» i påvente av at Linn skulle komme på plass. Bispedømmerådet tildelte Hånes menighet 20 % stillingsmidler til trosopplæring. Den «lave» tildelingen skyltes først og fremst at menigheten har 40 % statlig kateket fra før av. Men menigheten har selv ønsket å satse enda mer på trosopplæring, og har derfor ved hjelp av givertjenesten lagt til 40 % stillingsmidler. Det gjorde det mulig for menigheten å løpet høsten å ansette Linn som kateket i 50 % og trosopplærer i 50 %. 18

19 Tidsavgrensede breddetiltak I 2012 har menigheten hatt følgende tidsavgrensede breddetiltak i trosopplæringen: Alder Tiltak Omfang Måned 0-1 Babysang Vårsemester Oppstart Høstsemester Feb./Sept. 4 4 årsfest Familiegudstjeneste med utdeling av bok Hver torsdag utenom ferier Fest Familiegudstjeneste 5 Kirkekino Pølsefest Kirkekino Safari i kirkerommet Få dvd 7 7 års klubb Familiegudstjeneste med utdeling av bok 4 x klubbdager i SFO-tiden Familiegudstjeneste. 15 Konfirmantopplegg Undervisning sept. mai Weekend 8 gudstjenester «Lys Våken» og «Tårnagenthelg» ble ikke gjennomført i 2012, men planlegges i Kontinuerlig trosopplæringstiltak November Februar Januar + februar Sept. Mai I tillegg til de tidsavgrensede breddetiltakene, har menigheten mye kontinuerlig trosopplæringsarbeid. Alder Tiltak Omfang 3-10 Søndagsklubb Utvalgte søndager 3-6 Knertekoret 45 minutters øvelse pr/uke Gudstjenester 7 - Jubellørdag 1 lørdag pr. semester Kl Soul kids 1 time pr. uke Gudstjenester Soul Children 1 ½ time pr. uke Konserter gudstjenester Tweens Utvalgte fredager Arena Hver fredag Kl Utfordringer for det nye året Vi skal skrive trosopplæringsplanen og står overfor et stort stykke arbeid. Vi ønsker å kunne levere vår lokale plan til fristen; 01. juni Vi ønsker å bygge opp trosopplæringstiltakene gradvis i menigheten. Utfordring å finne riktig tempo og arbeidsrekkefølge. Vi skal jobbe for å holde positivt fokus og ha med oss menighetens strategi i videre arbeid. 19

20 Årsmelding fra Gudstjenesteutvalget År: 2012 Aktivitetens navn: Gudstjenesteutvalget Antall medlemmer: 5 Antall møter i året: 7 Ledere navn: Per Moseid Mette Kirkhus Johansen Kristin Wallem Timenes Olav Trømborg (i permisjonstiden deltok Svein Fink) Sølve Eggebø (leder) Positive erfaringer siste år og utfordringer kommende år Gudstjenesteutvalget har i 2012 ønsket å videreføre den innarbeide månedlige vekslingen i menighetens gudstjenesteliv mellom høymesse, familiegudstjeneste og kveldsgudstjenester, i tillegg til å legge til rette for gudstjenester som er litt utenom det vanlige, slik f.eks. «parafin-gudstjeneste», askeonsdagsgudstjeneste og skjærtorsdagsmåltidet. Utvalgets særlige satsing på gudstjenestene i påskehøytiden, vil videreføres i Gudstjenesteutvalget har lagt bak seg et krevende og intenst år hvor alle deler av forslag til ny gudstjenesteordning har blitt grundig drøftet og vurdert for å komme frem til et forslag til ny lokal grunnordning for hovedgudstjenesten i Hånes. Gudstjenesteutvalget har tatt for seg del for del av gudstjenesten, og har også gjennom året lagt opp til en omfattende utprøving av mulige nye liturgiske ledd, for på den måten å innhente erfaring med hva som kan fungere i gudstjenestene hos oss. Fristen for innsendelse av ny lokal grunnordning til biskopen for godkjenning var 1. oktober 2012, men på grunn av sokneprestens pappaperm ble menigheten innvilget utsettelse til 1. juni 2013 av biskopen. En særlig utfordring for utvalget har vært at Sølve avsluttet sin tjeneste som organist Hånes i 2012, og menigheten har per i dag ingen ny fast ansatt i jobben. Dette er problematisk i den fasen av arbeidet utvalget nå er inne i, hvor musikalsk kompetanse er avgjørende. Utvalget er derfor takknemlige for at vår vikarierende menighetsmusiker Tom Jarle deltar i utvalgets arbeid våren Utvalget arbeider med målsetting om å ha et gjennomarbeidet forslag til lokal grunnordning for Hånes menighet klar til å drøftes i menighetsrådet og på et menighetsmøte i løpet av våren

21 Årsmelding fra menighetsbladet «Bladet Vårt» År: 2012 Aktivitetens navn: Antall medlemmer: Menighetsbladet «Bladet vårt» 6 + en ny Antall møter i året: 6 Antall ledermøter i året: Ledere navn: Felles i redaksjonsmøtene Øyvind Laundal, redaktør Positive erfaringer siste år Bladet vårt får positiv mottakelse og omtale. Tilfredsstillende tilgang på artikler og fotos. Gledelig at 2 har sagt seg villig til å redigere barnesider. (Dessverre falt barnesiden og to andre artikler med fotos ut av nr.5; desemberutgaven. Barnesiden var meget bra! Det gjaldt 4 ekstra sider som ikke ble lagt inn på CD en til trykkeriet) Utfordringer for det nye året Etter flere års innsats i redaksjonen har to meddelt at de nå må få avløsning. 1 fra Tveit og 1 fra Hånes. Det betyr at det må velges en ny redaktør fra og med nr Det er også behov for en som tar ansvaret for Layout i tillegg til redaktøren. Det bør også være en som er ansvarlig for annonser. Det ligger også en utfordring i å kunne jevnlig ha artikler som bevisstgjør folk om hva vår kristne tro bygger på og hva vår kirke står for. Kanskje noen utdrag fra Trosopplæringen? 21

22 Årsmelding fra Bønnetjenesten Sommeren 2012 sluttet Per Nome som leder av bønnetjenesten. Det var Berit Nome som overtok organiseringen av denne tjenesten i På grunn av sykdom ble det naturlig at Per overtok mer og mer av organiseringen alene. De fortjener begge en stor takk for den trofasthet de har vist gjennom alle disse årene! Da jeg overtok høsten 2012, ble det laget en ny utgave av bønnepermen. De viktigste endringene er disse: 1. Stoffet er organisert på en ny måte som gjør det lettere for meg å ajourføre stoffet. 2. Hver aktivitet i menigheten har sin side. På den måten kan både vi og presten klarere se hvilke utfordringer/gleder den enkelte aktivitet har. 3. Menighetsrådet har fått en egen side. 4. Aktuelle saker som berører alle menigheter i Den norske kirke har fått sin side. Det er et uttalt ønske fra presten vår, Olav Trømborg, at bønnetjenesten skal bli enda mer synlig i tiden som kommer. Vi har drøftet ulike tiltak, og det blir spennende å se hvor mange av disse som blir realisert i Bønnetjenesten ønsker å være den grunnmuren som all aktivitet i Hånes kirke bygger på. I tillegg ønsker vi å bety en forskjell for lokalmiljøet, for landet vårt og for mennesker med ulike oppgaver i verden. I høst har bønnetjenesten hatt 20 forbedere, og jeg vil nytte anledningen til å takke hver enkelt for den viktige tjenesten som er utført! Karsten Bakke, leder av bønnetjenesten. 22

23 Årsmelding fra Arena ungdomsklubb År: 2011 Aktivitetens navn: Antall medlemmer: Arena ungdomsklubb 7 som har betalt medlemskontingent, 2 som ikke har betalt Antall møter i året: 34 Antall ledermøter i året: 1 Ledere: Ole Andreas Haanes (vårsemester) Arne Eikeland (Gautefalltur og vårsemester) Lillian B. Bjørnestad (Gautefalltur) Grethe Abrahamsen (Gautefalltur) Ingunn Flatnes Nuntun (fra høsten 2011) Positive erfaringer siste år Mot slutten av året og i begynnelsen av det nye året har en del fra 8. trinnet vært innom / begynt å gå fast på Arena (10 ungdom), og dette er en gruppe som trives og som det kan bygges på i fremtiden. To av dem har meldt ønske, om å være faste medhjelpere på Arena, og det ville være naturlig for dem å ha dem med i et eventuelt fremtidig ledertreningsopplegg. Utfordringer for det nye året Det har vært dårlig oppslutning på Arena i Det må det jobbes videre med. Ungdomsarbeiderstilling kommer til å se annerledes ut fra høsten 2012, og da er det også mulig å tenke nytt om ungdomsarbeidet. Det vil også være nødvendig å bygge opp et større team av frivillige ledere i fremtiden. 23

24 Årsmelding fra Arena Tweens klubb Jeg overtok denne stillingen i Høst og Marc sluttet i mars. Så Tweens ble drevet frem av frivillige medarbeidere, så jeg har dessverre ingen tall fra våren År: Høsten 2012 Aktivitetens navn: Tweens Antall medlemmer: 6 Antall møter i året: Høsten hadde vi 3 kvelder Antall ledermøter i året: 2 Ledere navn: Solveig Egeland Og ellers har det hvert med andre ledere fra Arena Positive erfaringer siste år Det har hvert en litt varierende oppslutning rundt Tweens i høst. Men de som har hvert der har mer en gjerne bydd på seg slev. De er en veldig reflektert gjeng, som mener mye om alt. Utrolig gøy og se. Dette er en gjeng som trenger et litt mer tydelig program i løpet av kvelden, men kiosk og uorganisert aktivitet har fuktet bra. Det har vært flest deltager fra 6.trinn noen fra 5.trinn og omtrent ingen fra 7.trinn. Vi har også her fått flere ledere til å stille opp. Utfordringer for det nye året Å få flere til å komme på Tweens. Dette jobbes det masse med. Vi satser på at vi i løpet av våren skal finne en grei ordning på det. Få en til fast leder slik at vi er 3 kjente fjes på Tweens. Vi må også få med oss 7.trinn på Tweens. 24

25 Årsmelding fra Søndagsklubben År: 2012 Aktivitetens navn: Antall medlemmer: Søndagsklubben Variabelt. Ca barn på Søndagsklubben. Antall møter i året: 10 Antall ledermøter i året: 3 Ledere navn: Kathrine Gregersen Anne T Hansen Gitte H Drage I tillegg har vi hatt ungdommer som medhjelpere Positive erfaringer siste år Antall barn i gruppa er stabil. Vi som ledere samarbeider godt om organisering. Barna er fornøyde og engasjerte under aktiviteten. Barna synes det er gøy å lage noe som de kan få med seg hjem. Utfordringer for det nye året Å få med oss flere engasjerte ledere som ønsker å lære barna på Hånes å kjenne Jesus. Opplyse foreldre og besteforeldre om at Søndagsklubben er et tilbud til barna deres. På søndagsklubben kan de lære om Jesus og hans kjærlighet. Dette er ekstra viktig nå som kristendomsopplæringen er tatt ut av skolen. 25

26 Årsmelding fra barnekorene År: 2012 Aktivitetens navn: Hånes barnekor, (Hånes Knertekor og Hånes Soul Kids) Antall medlemmer i Knertekoret: 48 Antall medlemmer i Soul Kids: 20 Antall øvelser i året: 20 Antall ledermøter i året: 2 Ledere: Gunn Kari Ilebekk Johansen (Knertene) Karina Lærum (Knertene) Eva Ytre Eide Roos (Knertene, kun vårhalvåret) Sølve Eggebø (pianist, Knerter) Kristin Johansen (Kids) Kirsten Fauske (Knerter + Kids m/kjøkkenansvar) Tone Schalla (Knerter og Kids, hovedleder) Erfaringer fra siste år Mange sangglade barn og positive foreldre! Flinke mammaer som er med som hjelpeledere! Flott med Kirsten som ble med som kjøkkenmedarbeider og tok på seg ansvaret med å servere f eks kaffe til foreldre og frukt til barna når vi har «øvelse med kos». Koselig med bål og kakao og natursti utenfor kirka i høst og gøy med stor nissefest før jul! Soul Kids var med og sang litt på Trine Rein konsert i Domkirka før jul. Ok at koret synger sammen som ett kor f eks på julaften. Utfordringer for dette året At det oppleves gøy å synge i kor, både for Knerter og Kids! At vi kan bli enda større, få med enda flere barn! At vi er nok ledere på øvelsene, få med enda flere frivillige medarbeidere hadde vært fint. Knertekoret mangler pianist. 26

27 Årsmelding fra Hånes Soul Children År: 2012 Aktivitetens navn: Antall medlemmer: Antall møter i året: Hånes Soul Children 15 (noe variabelt) Øver hver mandag, følger skolens ferier Antall ledermøter i året: 2 Ledere navn: Eldbjørg Timenes Emilie Kleveland Linn Mørland (dirigent) Positive erfaringer siste år Koret har en stor jentegruppe som i høst skulle begynne på ungdomsskolen. Av erfaring er det mange som velger å slutte da. Av denne gjengen fortsatte mange, noe som gjorde at vi fortsatt er et kor. Vi er få, men vi har god lyd, og veldig hyggelig tone oss imellom. Vi som er ledere blir glad av å være sammen med denne gjengen og får masse positiv energi tilbake fra kidza. Vi hadde felleskonsert i domkirken, hvor vi koret for Trine Rein før jul. Utfordringer for det nye året Gjøre koret tydelig og appellerende for sangglade tweens; prøve nye ting. Dra til Oslo på Soul Children festivalen i september. Bli et større kor, eller å vurdere annen drift eller nedleggelse. 27

28 Årsmelding fra Hånes kirkekor År: 2012 Aktivitetens navn: Kirkekoret Antall medlemmer: 15 Antall møter i året: 30 Antall ledermøter i året: 4 Ledere navn: Sølve Eggebø Margit Lindtveit Gautefall (styremedlem) Jørn Stordalen (styremedlem) Positive erfaringer siste år Konsert i Ansgar kapell. Konsert med Jul i Sør, Torstein Sødal. Utfordringer for det nye året 28

29 Årsmelding fra Musikkverkstedet og «The Rats» År: 2012 Aktivitetens navn: The Rats Antall medlemmer: Ca. 20 Antall møter i året: 4 Antall ledermøter i året: Ledere navn: Sølve Eggebø Positive erfaringer siste år God fremgang på musikkelevene. Opptreden på Dalsveifestivalen og inspirasjonskveld. Utfordringer for det nye året 29

30 Årsmelding fra Musikkverkstedet 6. klasse År: 2012 Aktivitetens navn: Musikkverksted 6. klasse Antall medlemmer: 7 Antall møter i året: 14 Antall ledermøter i året: Ledere navn: Asta Tønnessen Sølve Eggebø Positive erfaringer siste år Godt oppmøte og fremgang på musikkelevene. Opptreden på Dalsveifestival. Utfordringer for det nye året 30

31 Årsmelding fra Musikkverkstedet 4. og 5. klasse År: 2012 Aktivitetens navn: Musikkverksted 4. og 5. klasse Antall medlemmer: 10 Antall møter i året: 7 Antall ledermøter i året: Ledere navn: Asta Tønnessen Sølve Eggebø Positive erfaringer siste år God fremgang på musikkelevene. Opptreden på julemessa og Arena. Utfordringer for det nye året 31

32 Årsmelding fra Lydgruppa År: 2012 Aktivitetens navn: Lydgruppa Antall medlemmer: 6 Antall møter i året: 4 Antall ledermøter i året: Ledere navn: Sølve Eggebø Ole Andreas Haanes Kenneth Gregersen Sven Fjelldal John Olav Bjørnestad Knut Arne Johansen Positive erfaringer siste år Arbeid med nytt videoutstyr i kirkesalen. Utfordringer for det nye året 32

33 Årsmelding fra Parafinklubben (PK) ÅR: 2012 Aktivitetens navn: Parafinklubben PK Antall medlemmer: 25 Antall møter i året: Antall ledermøter i året: Ledere: 13 stk. 1 stk. Ådne Timenes Terje Schalla Solveig Haanes Egeland Grethe Gitmark Nilsen Positive erfaringer siste år Det kommer mange barn på samlingene våre. Mange "kirke fremmede". Veldig bra lederteam, Vi har det gøy på samlingene, også lederne. Utfordringer for det nye året PK ble lagt ned sommeren De fleste av lederne har barn som nå er over i en ny fase hvor PK ikke er like relevant. Det er fremdeles behov for lignende aktiviteter i menigheten men grunnet mangel av ledere ligger aktiviteten foreløpig nede. Ådne Timenes 33

34 Årsmelding fra Kirkeringen År: 2012 Navn: Antall: Antall møter: Hånes kirkering stk. 5 møter pluss dugnad og tur Antall ledermøter: 0 Kontaktpersoner: Kari Krossen og Kristina Aas Positive erfaringer Kirkeringen forsetter som en hyggelig forening og støtter menigheten økonomisk, med arbeider og gevinster til julebasaren og med forbønn. Nye medlemmer er hjertelig velkommen. Nye utfordringer Kirkeringen fortsetter selvfølgelig som en hyggelig naboforening, og støtter kirken med økonomi, arbeider til julebasaren og forbønn. 34

35 Årsmelding fra Formiddagstreffet «Vi over 60» År: 2012 Navn: Formiddagstreffet «Vi over 60» Antall: Ca. 35 mennesker pr. møte Antall møter i året: 10 Antall ledermøter i året: 4 Navn på lederne: John Larsen Hans Martin Pedersen Ester Larsen Kari Krossen Aslaug Berntsen Asta Tønnessen Positive erfaringer God oppslutning på møtene Godt åndelig fellesskap God oppslutning Utfordringer Ønsker stadig nye personer til møtene Staben er også velkommen innom. 35

36 Årsmelding Sonekontakter År: 2012 Aktivitetens navn: Antall medlemmer: Sonekontakter 13 + koordinator Første halvår var dette Per Nome. Fra høsten overtok Odd Byremo oppgaven Antall møter i året: Antall ledermøter i året: Positive erfaringer siste år Sonekontaktene har ansvaret for å overbringe menighetens hilsener ved ett, to og tre års dåpsdag til døpte barn i Hånes sogn. Sonekontaktene leverer også ut invitasjonen til 4års boka. Ved at de fortrinnsvis levere hilsener direkte «på døra», har de en unik mulighet til å oppleve et godt treffpunkt med foreldre og barn. Utfordringer for det nye året Sonekontaktene er inndelt i et system med roder, (veier), og dekker mange husstander på Hånes. Likevel er det mange roder som ikke har sonekontakt og da blir hilsen sendt i posten fra kontoret. Dette er en utfordring for 2013: Å skaffe flere sonekontakter! Det er også ønskelig å bygge ut sonekontakttjenesten slik at kontaktene også kan levere ut invitasjoner og materiell i forbindelse med trosopplæringstilbud. 36

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014 Årsmelding 2014 Årsmelding 2014. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

ÅRSMELDING TASTA MENIGHET

ÅRSMELDING TASTA MENIGHET ÅRSMELDING TASTA MENIGHET 2014 Side 1 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SAKER TIL ÅRSMØTET... 4 ÅRSMELDING FOR TASTA MENIGHETSRÅD 2014... 5 Visitasforedrag ved visitas i Tasta menighet... 9 FRA KIRKEBØKENE...

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET

ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET I 2013 behandlet menighetsrådet (MR) 27 saker. Senait Hagos og Ann Kristin Westermoen er av ulike årsaker innvilget permisjon fra MR slik at Frode Kleveland

Detaljer

Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2014...3 Kirke syv dager i uken...3 Sammensetning av Menighetsråd og Stab:...6 Nøkkeltall for menigheten...

Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2014...3 Kirke syv dager i uken...3 Sammensetning av Menighetsråd og Stab:...6 Nøkkeltall for menigheten... Årsmelding 2014 Olsvik menighet Innhold Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2014...3 Kirke syv dager i uken...3 Sammensetning av Menighetsråd og Stab:...6 Nøkkeltall for menigheten...7 Trosopplæring i

Detaljer

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Årsmelding 2011 Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Nittedal menighetsråd innkaller medlemmer av Den norske Kirke til Nittedal menighets årsmøte Søndag 18. mars 2012, kl. 12:45 etter gudstjenesten i Nittedal

Detaljer

Årsmelding 2011. Olsvik menighet

Årsmelding 2011. Olsvik menighet Årsmelding 2011 Olsvik menighet Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2011. Menighetsrådet har hatt følgende sammensetning: Faste medlemmer til og med oktober 2011: Lars Kristian Stendahl Gjervik, leder

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Innholdsfortegnelse 2 Oversikt over ansatte pr 31.12.2014 4 Regnskap 2014 5 Kirkelig statistik 6 Detaljerte årsmeldinger for de enkelte avdelinger 7 Byggelklossen åpen

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

Ullern menighetsråd. Årsmelding 2013 for Ullern menighet

Ullern menighetsråd. Årsmelding 2013 for Ullern menighet Ullern menighetsråd. Årsmelding 2013 for Ullern menighet 10.04.2014 2 GLIMT FRA ÅRET 2013 (Alle tall i parentes i Årsmeldingen gjelder året før) Ullern menighet er fortsatt en aktiv menighet. Årsmeldingen

Detaljer

Årsmøte søndag 30. mars 2014

Årsmøte søndag 30. mars 2014 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

ÅRSMELDING GRØDEM MENIGHET

ÅRSMELDING GRØDEM MENIGHET ÅRSMELDING GRØDEM MENIGHET 2010 Side 1 av 17 INNHOLD INNHOLD... 2 GRØDEM MENIGHETSRÅD... 3 UTDRAG FRA VIRKSOMHETSPLANEN... 3 MENIGHETSRÅDET (MR)... 3 ADMINISTRASJON... 4 STATSTIKK... 5 VIRKSOMHETEN I GRØDEM

Detaljer

Årsmelding for Hisøy menighet 2014. Foto: A.G. Dannevig. ÅRSMØTE TORSDAG 19. MARS 2015 KL 19.30 på Menighetshuset

Årsmelding for Hisøy menighet 2014. Foto: A.G. Dannevig. ÅRSMØTE TORSDAG 19. MARS 2015 KL 19.30 på Menighetshuset Årsmelding for Hisøy menighet 2014 Foto: A.G. Dannevig ÅRSMØTE TORSDAG 19. MARS 2015 KL 19.30 på Menighetshuset A. Statistikk B. Bemanning og frivillige C. Menighetsrådets sammensetning D. Menighetens

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET 2014 Foto: Hilde Totland Harket VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE Østenstad kirke skal være et åpent hus med mange rom hvor alle kan oppleve tilhørighet, få hjelp

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 Menighetsrådet Samarbeid med prost / kirkeforvalter / fellesråd og biskop / bispedømmeråd.

ÅRSMELDING FOR 2014 Menighetsrådet Samarbeid med prost / kirkeforvalter / fellesråd og biskop / bispedømmeråd. ÅRSMELDING FOR ELLINGSRUD OG FURUSETMENIGHET 2014 1 ÅRSMELDING FOR 2014 Året 2014 var det første «vanlige» året med den nye menighetsstrukturen vår. 2013 gikk stort sett med til å samkjøre oss, mens i

Detaljer

Heggedal menighet 2007

Heggedal menighet 2007 Virksomhetsrapport for 2007 Den norske kirke Virksomhetsrapport for 2007 Innhold 1 GENERELT... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2 SOKNEPRESTENS TILBAKEBLIKK... 7 1.3 KIRKESØKNING... 8 2 ORGANISASJON... 9 2.1 MENIGHETSRÅD

Detaljer

Årsmelding Modum sokn 2010

Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 1 Modum menighetsråd... 4 1.1 Takk... 4 1.2 Arbeidsområder... 4 1.3 Målsetting... 4 1.4 Rådets sammensetning... 5 1.5 Møter og saker... 5 1.6 Utvalg...

Detaljer

Visitasmelding Flekkerøy menighet. 19. 23. februar 2014

Visitasmelding Flekkerøy menighet. 19. 23. februar 2014 Visitasmelding Flekkerøy menighet 19. 23. februar 2014 2 Innhold: 1. Innledning: Kort historisk riss siden siste visitas s4 1.2 Ny tjenesteordning 1.3 Økt presteressurs 1.4 Trosopplæring 1.5 Kirkeutvidelse

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 Stokka: 30. mars 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 1. Innledning til Årsmelding 2013 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

Noen sørger for det som alltid er på plass under gudstjenesten og som vi tar som en selvfølge. Salmeseddelen, for eksempel.

Noen sørger for det som alltid er på plass under gudstjenesten og som vi tar som en selvfølge. Salmeseddelen, for eksempel. BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes prestegjeld nr 1 : 2014 ÅRGANG 10 Noen sørger for det som alltid er på plass under gudstjenesten og som vi tar som en selvfølge. Salmeseddelen, for eksempel.

Detaljer

Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014

Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014 1 Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014 Organisasjonskart for Metodistkirken i Fredrikstad Navn Menighetskonferansen Menighetsrådet Komiteer, ansvar og

Detaljer

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Misjonshuset NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Årsmøte i Misjonshuset 22. mars 2015 Årsmøtet vil som vanlig finne sted rett etter et noe kortere formiddagsmøte. I år vil misjonshusets prosjektkor

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

Ansatte 2012. Menighetsrådet i 2012

Ansatte 2012. Menighetsrådet i 2012 Ansatte 2012 Sokneprest Ånund Hardang Kapellan Torill Rojahn Søby (fraværende i 2012, stillingen dekket opp med vikarer fra prostiet) Kantor Iver Kleive Kateket Turid Skarbø Ungdomsarbeider Piriyanthy

Detaljer