Årsmelding 2012 Hånes menighet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2012 Hånes menighet"

Transkript

1 Årsmelding 2012 Hånes menighet Glimt av himmel spor på jord DEN NORSKE KIRKE Øvre Brattbakken Kristiansand Org nr Tlf

2 Innholdsfortegnelse Årsmelding fra Hånes menighetsråd Hånes menighets nye visjon, misjon og verdier... 3 Årsmelding fra sognepresten... 8 Årsmelding fra Tone Schalla Årsmelding fra kateketen Årsmelding fra kantoren Årsmelding fra kirketjeneren Årsmelding fra ungdomsarbeideren Årsmelding fra konfirmantene Årsmelding fra Hånes kirkes givertjeneste Årsmelding fra Trosopplæringsutvalget Årsmelding fra Gudstjenesteutvalget Årsmelding fra menighetsbladet «Bladet Vårt» Årsmelding fra Bønnetjenesten Årsmelding fra Arena ungdomsklubb Årsmelding fra Arena Tweens klubb Årsmelding fra Søndagsklubben Årsmelding fra barnekorene Årsmelding fra Hånes Soul Children Årsmelding fra Hånes kirkekor Årsmelding fra Musikkverkstedet og «The Rats» Årsmelding fra Musikkverkstedet 6. klasse Årsmelding fra Musikkverkstedet 4. og 5. klasse Årsmelding fra Lydgruppa Årsmelding fra Parafinklubben (PK) Årsmelding fra Kirkeringen Årsmelding fra Formiddagstreffet «Vi over 60» Årsmelding Sonekontakter Årsmelding fra frivillige vaskegrupper HOVEDOVERSIKT REGNSKAP/BUDSJETT Noter til årsregnskap 2012 Hånes menighet

3 Årsmelding fra Hånes menighetsråd 2012 Formål til Den Norske kirke: Kirkens oppgave er å bringe budskapet om Jesus Kristus som verdens Frelser til alle mennesker, uten hensyn til de motiver folk har for å søke kirkens tjenester. Den norske kirke skal være en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke. Hånes menighets nye visjon, misjon og verdier Hånes menighets visjon: Glimt av himmel spor på jord. Gjennom møter med mennesker ønsker vi å gi et glimt av himmel. I hverdagen, gjennom oppveksten og livet for øvrig som skal sette gode spor i et menneskes liv. Sette gode spor på jord. Hånes menighets misjon (oppdrag): Mennesket først. Vi skal med Jesus som forbilde, møte folk der de er, skape rom for undring og vise Guds kjærlighet ved handling - ikke bare ord. Hånes menighets verdier: GÆR N Gøy: Vi vil glede oss og andre. Gjennom lek, humor, latter, selvironi og pussigheter skaper vi et godt fundament for å være i bevegelse, leve og utfordre. Ærlig: Raus: Vi ser mennesket som helt, og anerkjenner at det er gjennom å vise våre svakheter for hverandre at vi kan komme hverandre nær - og bli sterkere. Størst av alt er kjærligheten. Vi er i bevegelse og gir rom til mangfold, undring og nysgjerrighet. Mennesket er skapt i Guds bilde og Guds budskap er kjærlighet. Nærværende: Vi er synlige og står i menneskers liv, i alle livets faser og situasjoner. Vi skal lytte og gjøre vårt ytterste for å oppleves imøtekommende og inkluderende. 3

4 Menighetsråd ( ) Rune Mørland leder, fast Per Moseid fellesrådsrepresentant, fast Inger Johanne Strømme fast Stian Rønvåg fast Gunbjørg Bakke nestleder, fast Ole Andreas Haanes fast Ragnhild M. Haanes 1. vara Odd Byremo 2. vara Steinar Moi vara Ellen Jorunn Norheim vara Åse Alette Myklebust vara Stab Olav Trømborg, sogneprest 100 %. Anne B. Øvensen, kateket 50 %. Sluttet september Gitte Drage, trosopplæringsvikar september og oktober Linn Mørland, kateket og trosopplærer 100 % fra 1. november Lillian Haanes, kirketjener 50 %. Mark Schneider, ungdomsarbeider 60 %. Sluttet mars Emilie Kleveland, ungdomsarbeider 40 % fra september Sølve Eggebø, organist 50 %, musikkarbeid med barn og unge 10 %. Sluttet desember Tone Schalla, daglig leder 50 %, trosopplæringsmedarbeider 20 % barne og ungdomsdiakon 20 %. Fra september 2012, daglig leder 70 %, barne- og ungdomsdiakon 20 %. Endring av arbeidsforhold i staben Kateket Anne B. Øvensen avsluttet sitt arbeidsforhold i Hånes menighet i september Gjennom 8 år preget Anne arbeidet blant barn og ungdom på fin allsidig måte. Linn Mørland ble ansatt som ny kateket og trosopplærer i 100 % fast stilling fra november 2012 og vil arbeide med videreutvikling av menighetens satsingsområde med trosopplærings- og konfirmantarbeid. Mark Schneider avsluttet sitt arbeidsforhold som ungdomsarbeider i 60 % i mars 2012 etter 8 år i Hånes menighet. Gjennom lek, godt humør og tydelig formidling satte Mark mange gode spor i mange ungdommers liv på Hånes. Emilie Kleveland ble i september 2012 ansatt i 40 % fast stilling som ny ungdomsarbeider i Hånes menighet. Hun fortsetter menighetens arbeid med ungdomsklubben Arena/Arena Tweens og konfirmantarbeid. Endring i stabens oppgaver Staben i Hånes Menighet håndterer arbeidsoppgavene meget godt og har en god evne til å tilpasse seg endringer. Daglig leder vikarierte i 20 % stilling som trosopplærer frem til september Etter innsats fra MR fikk Hånes menighet godkjenning og midler til 20 % økning av daglig lederstillingen. Fra september 2012 har Tone Schalla 70 % fast stilling som daglig leder og 20 % ungdomsdiakon stilling. Etter Mark Schneider sluttet som ungdomsarbeider i mars, ble Arena og Arena Tweens gjennomført med innleid ekstern hjelp fra Anskarskolen og daglig leder. 4

5 Saker i 2012 Komite for ny kommunikasjonsstrategi I januar 2011 ble det opprettet en komite som på mandat fra menighetsrådet skulle utarbeide en ny kommunikasjonsstrategi for Hånes menighet. Et omfattende arbeid ble lagt ned og videreført inn i 2012, hvor det meste av arbeidet det året handlet om lansering og implementering i menighetens pågående aktiviteter. Komiteens medlemmer er Olav Trømborg (sokneprest), Stian Rønvåg (MR) og Rune Mørland (MR leder). Strategiarbeid Menighetsrådet gjennomførte strategisamling i januar sammen med stab og representanter fra de fleste komiteer og grupper i menigheten. Resultatet fra denne samlingen ble bearbeidet og testet ut før endelig strategi ble presentert for og godkjent av menighetsrådet. Lansering av ny strategi med visjon, misjon og verdier ble lagt til menighetsdagen på Skottevik Feriesenter. Tiltak for å gjøre ny strategi kjent var blant annet ny menighetssang «Vi står sammen» av Tom Jarle Istad Kristiansen og Asle Bjorvatn, strategigudstjeneste med Olav Trømborg og ikke minst Supporterkveld med Ingebrigt Steen Jensen. Arbeid med strategi er et kontinuerlig arbeid og jobbes med i stab, komiteer og grupper med jevne mellomrom. Ny strategidag med MR, stab og frivillige medarbeider gjennomføres 9. februar Trosopplæringsreform Som et ledd i den nasjonale trosopplæringsreformen fortsatte Hånes menighet å styrke sitt trosopplæringsarbeid i Komiteen fortsetter planskriving og planlegging for trosopplæringstiltak for menigheten i 2012 (se egen årsmelding). Trosopplærerstillingen ble styrket med 30 % fra 20 % stilling i 2011 til 50 % stilling i 2012 ved ansettelse av ny kateket og trosopplærer, Linn Mørland. Gudstjenestereform Hånes kirke har fortsatt sitt arbeid med ny gudstjenestereform i Gudstjenesteutvalget leder arbeidet. Se egen årsrapport for mer informasjon. Økonomi Menighetsrådet har ansvaret for økonomien og for å klare å følge med på den økonomiske tilstand har vi fått til en ordning med at økonomiutvalget presenterer status for Menighetsrådet hvert semester. Det daglige ansvaret er delegert til daglig leder. Informasjon Til informasjon om hva som skjer i Hånes Menighet benyttes: Infoskjermer i våpenhuset og vestibylen (i bruk fra november 2012). Oppslagstavler i våpenhuset og vestibylen. Synliggjøring av behov for frivillige: Oppheng i gang og på nettsiden. En folder med kontaktinformasjon, program og aktiviteter pr. halvår. Folderen blir sendt ut til alle husstander på Hånes. Dette skal gjennomføres i 3 år og deretter evalueres. Informasjon om hva som skal i folderen må være klart i god tid før sommerferie og jul. Menighetsbladet, Bladet Vårt, er en viktig aktør som formidler hva som skal skje og hva som har skjedd i menigheten. Mail og SMS blir benyttet i kontakten med de frivillige. Nytt dataprogram er tatt i bruk og det letter oversikten for stab til frivillige og menighetsmedlemmer. Hånes Menighets nettside: /menighetene/hånes. Hånes menighet fikk ny webadresse i desember Den nye adressen er 5

6 Misjonsprosjekt Menighetens misjonsprosjekt er Normisjons arbeid blant malinkéfolket i Mali. Bidraget fra menigheten fordeles med halvparten på menighetsbyggende arbeid og halvparten på prosjekt Helsehagen. Bidraget til prosjektet beløper seg til 10 % av inntektene fra givertjenesten. For 2012 ble beløpet budsjettert til kr ,- med tillegg av 2 årlige kirkeofringer. Kontaktperson for misjonsprosjektet i menigheten er Per Moseid. Menighetsdag Menighetsdagen 2012 på Skottevik Feriesenter ble en arena for lansering av menighetens nye strategi. Stuntgruppen i ledelse av Gitte Drange og Arild Hegland sørget for at menigheten gjennom lek og kreative konkurranser, fikk en konkret og gøyal måte å lære seg menighetens nye visjon og verdier. Hånes kirkes julemesse For andre år på rad ble årets julemesse gjennomført med ny hovedkomite som ansvarlig for planleggingen etter at Kirkeringen overlot ansvaret til nye krefter i Den nye hovedkomiteen bestod av leder, Sigrunn Mjøs Blakseth, Vidar Iversen og Kristin Wallem Timenes. I tillegg var ledere for underkomiteer Kirsten Fauske, Kathrine Gregersen, Hildegunn Bostrøm, Ragnhild M. Haanes, Arild Heggland og Kristina Aas. Som tidligere år ble julemessen avholdt med høy innsats fra alle involverte. Julemessen i 2012 slo alle tidligere rekorder. Totalt ble kr ,- samlet inn til menighetens arbeid. Frivillighet Frivillighetskoordinering i 2012 ble utført av daglig leder. Staben inviterte til Medarbeiderfest, et tiltak hvor staben får en anledning til å gi en takk til alle frivillige medarbeidere i Hånes menighet. Det ble registrert 125 frivillige medarbeidere i 2012 i Hånes menighet. Ungdomsarbeidet Ungdomsarbeidet har som i tidligere år handlet om Arena og arbeid blant konfirmantene. I tillegg er arbeidet «Arena Tweens» for barn/ungdom i alderen år et ledd i satsingen på ungdomsarbeidet og trosopplæringen. Det ble gjennomført to tweens- og ungdomsgudstjenester i Gudstjenester Det er avholdt 46 gudstjenester på søndager og helligdager i Hånes kirke (57 totalt inkl. gudstjenester avholdt utenom søn- og helligdager). Vi har videreført praksisen med ulike gudstjenestetyper pr. mnd.: To høymesser kl pr. mnd. En familiegudstjeneste kl pr. mnd. En kveldsgudstjeneste kl pr. mnd Hånes 2010 Hånes 2011 Hånes 2012 Antall døpte Antall konfirmerte Antall vigsler Antall innmeldte Antall utmeldte Antall gudstjenester søn- og helligdager Antall deltakere i gjennomsnitt pr. gudstjeneste søn- og helligdager (160*) Antall deltakere i gjennomsnitt pr. familiegudstjeneste *= antall deltagere i gjennomsnitt pr. gudstjeneste avholdt utenom søn- og helligdager. 6

7 Givertjenesten og offerkomite Komiteen gjennomførte en flott giverfest i Komiteen arbeider kontinuerlig med å holde fokus på denne viktige tjenesten og sørger for en betydelig inntekt til arbeidet i Hånes kirke. (Se egen årsrapport). Giverkomiteen arrangerte også en egen «Supporter kveld» med Ingebrigt Steen Jensen høsten Formålet var å sette fokus på viktigheten av å bidra til et godt oppvekstmiljø for barn og ungdom på Hånes, og rekruttere nye faste givere til menighetsarbeidet. Offerkomite, har som formål å få mer ut av inntektspotensialet ved jobbe med konkrete innsamlingsformål og offertekster. Renhold av kirka Renhold i kirka (ikke kirkesalen) ble fra 2011 satt bort til et eksternt rengjøringsbyrå (1 gang i måneden). Denne praksisen er videreført i Det øvrige renholdet utføres av frivillige vaskegrupper. Renhold av kirken utføres ukentlig. Fra MR leder Året 2011 handlet på flere områder om endringsprosesser for stab og arbeidet i menigheten. Dette bar også store deler av 2012 preg av. På tross av dette opplever jeg en stab med stort hjerte og eierskap til Hånes menighet. Sammen har staben klart å løse sine oppgaver på en flott måte og samtidig jobbe for å tydeliggjøre menighetens nye strategi og retning. Det har vært en glede å samarbeide tett og godt med sokneprest og daglig leder. Staben og menighetsråd har fortsatt strategiarbeidet med fokus på synliggjøring av og bevisstgjøring på menighetens nye kommunikasjonsstrategi. Visjonen «Glimt av himmel spor på jord» sammen med verdiene GÆR N (Gøy, ærlig, raus, nærværende), har sakte men sikkert blitt «massert» inn i menigheten og gjort levende gjennom aktiviteter. Vår visjon og våre verdier er levende verktøy. Derfor må menighet og stab hele tiden være bevisste på og å bruke det aktiv for at visjon og verdier blir levende i menigheten. På den måten blir vi tydeligere og mere relevante for våre omgivelser. I 2012 kunne også menigheten endelig nå sitt mål om å bli en gjeldfri menighet. Siste avdrag på banklånet til byggetrinn 2 ble betalt inn 24. juli. Med nye visjon og gamle drømmer er menigheten enda et skritt nærmere å nå målet med en menighetsfinansiert diakon. Vi trenger flere nye givere og økt bidrag fra eksisterende givere før man kan ansette en diakon. Da er det viktig at vi som menighet ikke gir opp, men står sammen. Menighetsrådet har arbeidet godt og vært delaktige i verv og ansvarsområdet ut over det å sitte i et menighetsråd. Jeg har lyst til å takke alle sammen for en god arbeidsmoral og godt humør. Til slutt har jeg lyst til å løfte fram alle som bidrar med store eller små oppgaver og bidrar til at Hånes menighet er et godt sted å være. Det er noe jeg håper mange i menigheten opplever med meg, og at mange nye kan få oppleve i tiden fremover. Tusen takk til alle sammen for en flott innsats! Hånes menighetsråd 25. februar 2013 Rune Mørland Menighetsrådsleder 7

8 Årsmelding fra sognepresten Hovedinntrykket fra var et godt år for Hånes menighet. I løpet av dette året fikk menigheten en ny visjon og la grunnlaget for en justert og samlende kurs for arbeidet. Menigheten måtte i løpet av 2012 ta avskjed med flere erfarne medarbeidere, men kunne glede seg over å få nye, dyktige medarbeidere inn staben som kunne bære arbeidet videre. Menighetens gudstjenester fikk nye ledd og ord, og var gjenstand for spennende utprøvinger i Og, aller viktigst, mange barn, unge og voksne fikk i 2012 et møte med den levende Gud gjennom det mangfoldige arbeidet menigheten driver. Derfor var 2012 et godt år. For min egen del opplever jeg det som et stort privilegium å få være prest i Hånes menighet. Her er det mange som har ønsker og drømmer for menigheten og som tar i et tak for å bygge den videre, stein på stein. Her er det mange som brenner for evangeliets sak og for at vi skal gi videre det vi selv har fått i gave. Her er det mange som bryr seg om og som møter andre med respekt og raushet. Her er det mange som ber og daglig legger enkeltmennesker og hele menigheten i Guds hender. For all del, vi har mye å jobbe med og det er mange ting som skulle vært bedre, men jeg har en sterk opplevelse av at det, også i 2012, har det vært godt å høre til i Hånes menighet. Arbeidssituasjon Arbeidssituasjonen for prestetjenesten i Hånes har i 2012 har vært preget av høy aktivitet, men også en lengre periode med pappa-perm (fra 14.juni til 4. oktober) hvor Svein Fink var min vikar. I tillegg har det vært flere utskiftninger i staben (Marc, Anne og Sølve) som har gitt ekstra arbeidsoppgaver for de øvrige i staben. Dette fikk også som konsekvens at noen prosesser måtte utsettes litt, slik som arbeidet med gudstjenestereformen og trosopplæringsreformen. I det daglige er staben og prestene i Sone Øst av Domprostiet (Randesund, Hånes og Tveit) det nærmeste arbeidsfellesskap. Stabsfellesskapet samarbeider godt, og kommunikasjonen med menighetsrådet er god. Staben jobber godt, men tar iblant på seg mer enn de bør og kan stå i fare for å slite seg ut. Det er derfor en målsetting for meg å bidra til at staben ikke overarbeides, men får tilstrekkelig tid og rom til hvile og ny kraft. Gudstjenestearbeid 1. Gudstjenestelivet i tall og prosent I 2012 ble det holdt totalt 51 gudstjenester i Hånes kirke med totalt 5404 mennesker til stede. Dette er en svak nedgang på 0,9 prosent fra 2011 og gir et gjennomsnittlig oppmøte på 106 pr. gudstjeneste. Barnehagegudstjenester og skolegudstjenester er ikke inkludert i disse tallene. Dersom man tar med barnehagegudstjenestene og skolegudstjenestene, ble det arrangert 57 gudstjenester med 6380 deltakere i Hånes kirke i For familiegudstjenestenes del var oppmøtet i 2012 totalt på Dette gir en gjennomsnittlig oppslutning på de 8 familiegudstjenestene som ble arrangert i 2012 på 156 pr gudstjeneste. Det er en svak økning på 2,6 % i forhold til

9 I 2012 ble det arrangert 10 kveldsgudstjenester hvor til sammen 427 deltok. Dette gir en gjennomsnittlig oppslutning på 43 personer pr gudstjeneste. Det er en nedgang fra 2011 på 38,6 %. 2. Prosessen med innføring av ny gudstjenesteordning (se årsmelding fra gudstjenesteutvalget) 3. Forordnede gudstjenester I 2011 ble det klart at vikarmidlene som skulle dekke sokneprestens månedlige frihelg ville falle bort. Av denne grunn ble domprosten, kirkesjefen, Tveit og Hånes menigheter enige om en forsøksordning, der sokneprestene i Hånes og Tveit dekker inn 2 frihelger for hverandre i semesteret, samt at domprosten stiller med vikarer for 2 frihelger i semesteret. Denne forsøksordningen har for Hånes menighet fungert godt i 2012, og jeg vil anbefale at den videreføres. 4. Mange medarbeidere i gudstjenestene Gudstjenesten er menighetens gudstjeneste, ikke prestens eller organistens. Derfor er det viktig og riktig at så mange ulønnede medarbeidere er med og setter sitt preg på gudstjenestene i Hånes. Alle disse fortjener stor takk og ros for det de har gjort gjennom lang tid! Men vi har plass til mange flere! I løpet av 2012 menigheten feiret flere flotte familiegudstjenester og tweens-gudstjenester hvor barn, ungdom og familier har vært sentrale medarbeidere i gudstjenesten og på den måten fått et eierforhold til den. Dette er en satsing som menighetsrådet, gudstjenesteutvalget og staben vil videreføre i Målet er at enda flere på Hånes kan finne seg til rette i gudstjenestene i Hånes kirke og være med på å forme dem. Diakoni I 2012 ble ikke gjennomført noen nye diakonale tiltak i Hånes menighet, men menighetsrådet er veldig glade for at det i løpet av 2012 ble etablert en arbeidsgruppe som tok på seg oppgaven å skrive ny plan for diakoni for Hånes menighet. Målet med en slik plan for diakoni er å øke bevisstheten om diakoniens sentrale plass i menighetens liv og å vitalisere menighetens diakonale arbeid. Arbeidsgruppen har som foreløpig mål å ha en skisse til ny diakoniplan klar innen utgangen av Olav Trømborg Sokneprest i Hånes, 7. februar

10 Årsmelding fra Tone Schalla Daglig leder i % Enda et år har gått og det er tid for et tilbakeblikk og tid for å sette noen ord ned på papiret i en årsmelding. Min arbeidshverdag består i å sørge for den daglige driften av kontoret med alt det innebærer. Dagene tilbringes stort sett ved pc en og oppgavene er mange og varierte. Menighetsrådsarbeid er en viktig oppgave for meg som daglig leder og saksbehandler. Oppfølging av stab og frivillige er et annen viktig område og jeg vil takke alle for en hyggelig medarbeiderfest i januar, (både i 2012 og i 2013)! Jeg vil fremheve det gode samarbeidet vi har i AU og MR, og spesielt takke, (i år igjen,) MR formann Rune for godt teamarbeid! 2012 ble et år med stor utskifting av personalet. At tre medarbeidere slutter innenfor et kalenderår, bød på noen utfordringer. Men med hjelp fra frivillige medarbeidere, innleide vikarer og stab ble oppgavene løst og aktiviteter fikk gå sin gang. Stillingen som daglig leder ble høsten 2012 økt fra 50 til 70 %. Dette gjaldt for alle de små menighetene i Kristiansand og det finansieres via Fellesrådet. At stillingen er økt i størrelse betyr mye for min arbeidshverdag. Barne- og ungdomsdiakon 20 % Leder for Knertekoret og Soul Kids. Et givende arbeid hvor man får utrolig mange gode smil og mye takknemlighet fra både foreldre og barn! Godt samarbeid med voksne hjelpeledere som har mange gode ideer og som gjør en kjempejobb! Trosopplærer 20 % (vårhalvåret) Babysang var hovedoppgaven våren Mange småtroll med mammaer la veien innom kirka på torsdagsformiddager og dette var et givende arbeid! Vil spesielt trekke frem påskeverksted hvor Gitte Drage bidro med kreative aktiviteter! Mange fornøyde mødre drog hjem med nyplantede påskeliljer og fargerike vimpler etter den torsdagen! Lørdagsverksted i april samlet igjen «en haug» med barn til kreativ utfoldelse. Spesielt gøy var det å lage vimpler til sykkelen! Mvh Tone Schalla Februar

11 Årsmelding fra kateketen Frem til slutten av september 2012 var det Anne B. Øvensen som var kateket i Hånes Menighet. 1. november var undertegnedes første arbeidsdag her i Hånes kirke, og dermed blir denne hilsenen deretter. Skole- kirkesamarbeidet Skole- kirkesamarbeidet et stort på Hånes, hvert år treffer kateketen alle årskullene på skolen. Vi har ulike samlinger som er tilpasset skolens læreplan, dette ser slik ut: 1. trinn, julevandring i kirka. 2. trinn, påskevandring i kirka. 3.trinn, kirkebesøk med tema pinse, dåp og kirkeåret. 4.trinn, kirkebesøk vi utforsker kirka og jobber med symbolene. 5.trinn, utdeling av Bibel og undervisning om denne. 6.trinn, kirkevandring med vekt på solidaritet, inkludering og respekt. 7.trinn, tema død og begravelse, enten i form av besøk i Randesund kirke og kirkegård eller som samling på skolen. Videre samarbeider vi om skolenes julegudstjeneste, hvor elevenes involvering og bidrag er svært viktig. Dette gjelder både for Hånes skole, begge avdelinger og Vigvoll skole. Barnehagesamarbeidet Barnehagesamarbeidet strekker seg til barnehagenes julegudstjeneste og barnehagenes påskegudstjeneste. Vi hadde ca. 190 barn i kirka, fordelt på 2 påskegudstjenester. Barna så på den triste hagen, hvordan det var da Jesus døde, og så pyntet barna hagen med blomstene de hadde laget, dette blir et bilde på gleden ved oppstandelsen. Trosopplæring Det skal i Hånes menighet utarbeides en plan for systematisk trosopplæring for alle døpte mellom 0 og 18 år i et omfang på 315 timer. Arbeidet med dette har vært gjort i nært samarbeid med soknepresten og en gruppe frivillige medarbeidere. Gruppa bestod av Gitte Drage, Asta Tønnessen, Steinar Moi og Arild Hegland. Asta trakk seg etter hvert ut av gruppen, men stiller seg til disposisjon når planene skal settes ut i praksis. I forbindelse med Annes avvikling av sin stilling ble arbeidet med planen satt på en pause fram til ny trosopplærer kunne lede arbeidet videre. Som nyansatt kateket/trosopplærer var det babysang som var min første oppgave (på samme dagen som jeg begynte ). Babysang er et uhøytidelig og verdifullt treffpunkt for de som er hjemme med baby. Vi starter med babysangstund i kirkerommet, noe som er en usedvanlig god ramme for stunden. Tone startet i sin tid en tradisjon med at det midt i babysangstunden er en liten vandring i kirkerommet, vi spiller musikk og foreldre m/barn går rundt og tenner lys, kjenner på instrumenter, leker, bøker Dette er med på å gjøre selve babysangstunden stemningsfull og åpner også for ettertanke og et pust i bakken for travle småbarnsmødre (fedre er også hjertelig velkomne ). Babysang er hver torsdag fra kl og avsluttes med lunsj etter sangstund. I de første vintermånedene etter nyttår fylles kirka av sprellende levende 1. klassinger etter skoletid. Å ha trosopplæringstiltak i SFO - tiden er svært vellykket, på den måten at det er stor oppslutning, da det ikke kolliderer med andre aktiviteter på ettermiddagstid, eller krever mye oppfølging av foreldrene. 7 års klubben har 5 samlinger, hvor temaet spinner rundt vennskap, den gylne regel og Jesus, min usynlige venn. Vi leser fra boka «Tre i et tre» som alle i klubben mottar på familiegudstjenesten (avslutning på 7 års klubben). Høsten er tid for 4 års bok, i år var det invitert i overkant av 20 4 åringer, 8 av disse deltok og fikk bok i gudstjenesten i november. Vi inviterte i tillegg til en 4 års fest, hvor planen var å bli litt kjent med kirkerommet, og med hverandre før familiegudstjenesten. På grunn av få påmeldte ble festen avlyst, dessverre. Men vi prøver igjen! 11

12 Nok en gang får jeg arbeide i Hånes menighet; det er som en gavepakke! Jeg kommer fra en periode i Voie menighet. Jeg trivdes stort og så meg ikke rundt etter ny jobb. Likevel kjente jeg umiddelbart at stillingen(e) i Hånes var noe jeg ønsket! Å få arbeide i min egen menighet kjennes godt og riktig. Jeg har blitt ønsket varmt og raust velkommen og gleder meg til å ta fatt i arbeidet med å formidle Jesus til barn og unge! MEN: trosopplæringen her i menigheten er ikke noe jeg alene kan få til. Håpet er at vi SAMMEN kan bære dette meningsfylte og givende arbeidet. Vi trenger DEG med det DU kan bidra med. Håper at du er med!? Varm hilsen fra Linn Mørland Kateket og trosopplærer 12

13 Årsmelding fra kantoren År: 2012 Arbeid med ny Gudstjenestereform Kirkekor Gudstjenester Arbeid med gudstjenestereform har preget året I utgangspunktet skulle arbeidet avsluttes innen høsten 2012 og deretter ny gudstjenesteordning innføres første søndag i advent. Hånes kirke valgte av ulike grunner å søke om utsettelse på innføring av ny gudstjenesteordning og fikk den innvilget til våren Gudstjenesteutvalget har jobbet gjennom hele året og nærmet seg målet steg for steg. Kantorene i Kristiansand har også møttes jevnlig for å gjennomgå mange av de aktuelle forslagene til ny musikk, gjort analyser og innspillinger av seriene til internt bruk. Dette har vært nyttig i arbeidet med ny gudstjenesteordning og samtidig styrket samarbeidet i faggruppen. Kirkekoret har fortsatt sitt samarbeid med Tveit kirkekor og arrangerte konsert i Ansgar kapellet våren 2012 og deltok på en konsert i juleturneen til Torstein Sødal, Jul i Sør. Koret har ellers deltatt på gudstjenester både på Hånes og i Tveit. Høsten 2013 leverte jeg min oppsigelse etter 8 år som tilsatt i Kristiansand Kirkelige fellesråd, både som kantor og ungdomsarbeider på Hånes, hele perioden, og en periode også som ungdomsarbeider på Søm. Det har vært en arbeidssituasjon med stadig nye utfordringer å bryne seg på. Jeg tar med meg mange erfaringer og flere gode vennskap videre i livet og vil takke for tiden på Hånes. Mvh Sølve 13

14 Årsmelding fra kirketjeneren 2012 har vært et år med travle tider og rolige perioder så alt i alt jevner det seg ut. Vårens dugnad var igjen en positiv opplevelse med mange villige hender, det er flott at så mange stiller og vi får gjort en masse på kort tid, det blir også tid til litt kaffe og prat. Godt å få alt fint til konfirmasjonen. Sommeren er en litt roligere tid, det blir naturlig nok ikke så mye og rydde og vaske når aktivitetene har sommerferie. Denne sommeren har jeg hatt to uker i beredskap for kirketjeneren i Tveit da han hadde ferie, for å ta brylluper og begravelser. Høsten, og inn mot jul blir det igjen masse og gjøre, og tiden går med til den vanlige vask og vedlikehold, med ettersyn av elektrisk anlegg en gang i måneden, møte med brannvesen og elektriker for kontroll av anlegg en gang årlig. Lillian Haanes 14

15 Årsmelding fra ungdomsarbeideren Arena På Arena har det nå i høst hvert et fler tall av konfirmanter på arena kveldene. Men også noen ny fra 8.klasse tar turen innom, vi strever litt med å få de til å komme fast men det ser ut som de har funnet seg mer til rette etter hvert. En vanlig Arena kveld er vi en gjeng på mellom stk. De er alle utrolig positive til Arena og de kveldene jeg har hatt fri har de stilt opp og holdt Arena slev noe som er utrolig gøy og spenneden å få lov til å være med på. Det er 3stk som har sagt de kunne tenke seg å være med som hjelpe leder på Tweens. Vi har også i år fått en god hjelpeleder gjeng. Det er utrolig godt å ha disse i ryggen. Takk for all hjelp fra dere. Vi vil i vår også få i gang leder trening med ungdommer som var konfirmanter for to år siden. Dette arbeidet blir utrolig spennende å få være med på. Her vil også presten være involvert i arbeidet. Arena Tweens Vi er nå godt i gang med Tweens arbeidet, utrolig gøy å få lov til å ta over denne nye gruppen. I høst hadde vi tre samlinger hvor oppslutningen var både stor og liten. Den kvelden vi hadde mest besøkende var den kvelden vi hadde bandkveld så dette må vi få til igjen. I vår vil det bli litt flere samlinger. På det meste var vi 20 stk. på en tweens kveld og på det minste 5. Emilie Kleveland 15

16 Årsmelding fra konfirmantene År: 2012 Aktivitetens navn: Konfirmasjonstiden Antall medlemmer: 33 våren 2012 og 32 høsten 2012 Antall møter i året: Antall ledermøter i året: Ledere navn: Våren 2012: Anne Bjørnholmen Øvensen Marc Schneider Olav Trømborg Terje Opsal Ådne Timenes Rune Mørland Høsten 2012: Anne Bjørnholmen Øvensen Olav Trømborg Emilie Kleveland Linn Mørland Positive erfaringer siste år Det er et stort privilegium å få lov til å bli litt kjent med så mange flotte ungdommer som våre konfirmanter er. Det er spennende og lærerikt å få gå sammen med dem og snakke med dem om de store spørsmålene i livet. Jeg lærer alltid noe nytt, og gleder meg over de store og små «oppdagelsene» som konfirmantene gjør i kirkens tradisjon, bibelens skrifter og menighetens liv. Vi håper at konfirmantopplegget er med på å gi dem en ballast som vil være viktig for dem gjennom livet. Og vi håper at de vil bære med seg en grunnleggende erfaring av at Gud elsker dem akkurat slik de er. Utfordringer for det nye året Å gi konfirmantene opplevelse av å være ønsket, elsket og tilgitt av Gud. Vite hva nåde er og hva det betyr i livet til den enkelte. At konfirmantleir blir sammensveisende for gjengen med konfirmanter. At prosjekthelga gir konfirmantene økt forståelse og sterkere eierskap til sin kirke. At konfirmantene ønsker å være med i menighetens ledertrening i ettertid av konfirmantåret. 16

17 Årsmelding fra Hånes kirkes givertjeneste Status giverantall Ved utgangen av 2012 var det registrert 63 faste givere (husstander). Når vi registrerer ektepar som to givere, blir antall faste givere 104 personer. Status økonomi I løpet av 2011 kom det inn kr ,-. Dette er en økning på kr ,- i forhold til året før. Forvaltning av givermidlene Menighetsrådet er ansvarlig for forvaltningen av givermidlene, og disse har vært brukt til 3 områder (se ellers menighetens regnskap): Lønnsmidler medarbeidere (ungdomsarbeider og kateket/trosopplærer). Menighetens misjonsprosjekt Renter og avdrag på lån til 2. byggetrinn Hånes Kirke som nå er nedbetalt Giverfest Den årlige Giverfesten gikk av stabelen lørdag 10. november. Ca. 70 givere fikk en flott kveld med utsøkt mat laget av vår «faste» kokk Roy Byremo. Henrik Syse var kveldens hovedtaler og «våre» Linn, Arild, Anne og Sølve stod for en flott musikalsk opplevelse. Per Svein Bostrøm ledet festen på en utmerket måte. Giverkomite informasjon givermøter Oddvar Fredheim, Svein Harald Hansen, Vidar Iversen, Arild Heggland og Vidar Blakseth har utgjort menighetens Giverkomité i Komitéen utgjorde også festkomitéen i forbindelse med Giverfesten, med bistand fra flere frivillige. Komitéen har hatt 9 komitémøter i løpet av Det har vært sendt ut fire giverinfoer i løpet av året.. Inspirasjonskveld Det har ikke vært arrangert tradisjonelle infomøter for nye givere i 2012, men 18. september ble det arrangert en inspirasjonskveld med Ingebrigt Steen Jensen som foredragsholder. Ca. 80 møtte opp. Kvelden ble muliggjort takket være våre sponsorer Håns Panorama, Kristiansand Trykkeri, Hånesgrillen, Dyreparken, Plussbankfondet, Hotel Norge og Heca Invest. Givertjenesten er svært viktig for økonomien i Hånes menighet. Giverkomitéen ønsker å rette en hjertelig takk til alle Givere for alle gaver i 2012 og for givernes pålitelighet mht. regelmessig innbetaling! Dette er veldig viktig for at Givertjenesten kan være den trygge basisen i menighetens økonomi. Det har de siste årene vært relativt beskjedent tilsig av nye givere, og spesielt er yngre givere savnet. For å opprettholde, og øke giverbeløpene er vi avhengig av flere nye givere. Vi oppfordrer alle som ikke er med i denne viktige tjenesten å vurdere å bli med som fast giver i Hånes Menighet. Hånes, 12. februar 2013 På vegne av Hånes menighets Giverkomité Vidar Iversen 17

18 Årsmelding fra Trosopplæringsutvalget År: 2012 Aktivitetens navn: Trosopplæringsutvalget Antall medlemmer: 6 Antall møter i året: 6 Ledere navn: Gitte Drage Asta Tønnesen Arild Heggland Steinar Moi Olav Trømborg Anne Bjørnholmen Øvensen (til 1. september) Linn Mørland (fra 1.november) Positive erfaringer siste år Hånes menighet ble våren 2011 tatt inn i trosopplæringsreformen i Den norske kirke sammen med de øvrige menighetene i Kristiansand Domprosti. Målsettingen for reformen er at menigheten skal utvikle og gjennomføre en systematisk og sammenhengende plan for trosopplæring for alle døpte i vår menighet mellom 0-18 år med et angitt omfang på 315 timer over 18 år. Dette er en diger utfordring som krever at menigheten tenker nytt i forhold til eksisterende barne- og ungdomsarbeid, både når det gjelder innhold, arbeidsform og målgruppe. Dette arbeidet har utvalget gitt seg i kast med, godt hjulpet av menighetens trosopplæringsmentor. Utvalget har også sett behovet for å forsterke utvalget ytterligere. Det vil skje fra I løpet av sommeren 2012 sa Anne kateket opp sin stilling, og fra 1. november overtok Linn som menighetens undervisningsleder. Dette gjorde at noen prosesser ble satt litt «på vent» i påvente av at Linn skulle komme på plass. Bispedømmerådet tildelte Hånes menighet 20 % stillingsmidler til trosopplæring. Den «lave» tildelingen skyltes først og fremst at menigheten har 40 % statlig kateket fra før av. Men menigheten har selv ønsket å satse enda mer på trosopplæring, og har derfor ved hjelp av givertjenesten lagt til 40 % stillingsmidler. Det gjorde det mulig for menigheten å løpet høsten å ansette Linn som kateket i 50 % og trosopplærer i 50 %. 18

19 Tidsavgrensede breddetiltak I 2012 har menigheten hatt følgende tidsavgrensede breddetiltak i trosopplæringen: Alder Tiltak Omfang Måned 0-1 Babysang Vårsemester Oppstart Høstsemester Feb./Sept. 4 4 årsfest Familiegudstjeneste med utdeling av bok Hver torsdag utenom ferier Fest Familiegudstjeneste 5 Kirkekino Pølsefest Kirkekino Safari i kirkerommet Få dvd 7 7 års klubb Familiegudstjeneste med utdeling av bok 4 x klubbdager i SFO-tiden Familiegudstjeneste. 15 Konfirmantopplegg Undervisning sept. mai Weekend 8 gudstjenester «Lys Våken» og «Tårnagenthelg» ble ikke gjennomført i 2012, men planlegges i Kontinuerlig trosopplæringstiltak November Februar Januar + februar Sept. Mai I tillegg til de tidsavgrensede breddetiltakene, har menigheten mye kontinuerlig trosopplæringsarbeid. Alder Tiltak Omfang 3-10 Søndagsklubb Utvalgte søndager 3-6 Knertekoret 45 minutters øvelse pr/uke Gudstjenester 7 - Jubellørdag 1 lørdag pr. semester Kl Soul kids 1 time pr. uke Gudstjenester Soul Children 1 ½ time pr. uke Konserter gudstjenester Tweens Utvalgte fredager Arena Hver fredag Kl Utfordringer for det nye året Vi skal skrive trosopplæringsplanen og står overfor et stort stykke arbeid. Vi ønsker å kunne levere vår lokale plan til fristen; 01. juni Vi ønsker å bygge opp trosopplæringstiltakene gradvis i menigheten. Utfordring å finne riktig tempo og arbeidsrekkefølge. Vi skal jobbe for å holde positivt fokus og ha med oss menighetens strategi i videre arbeid. 19

20 Årsmelding fra Gudstjenesteutvalget År: 2012 Aktivitetens navn: Gudstjenesteutvalget Antall medlemmer: 5 Antall møter i året: 7 Ledere navn: Per Moseid Mette Kirkhus Johansen Kristin Wallem Timenes Olav Trømborg (i permisjonstiden deltok Svein Fink) Sølve Eggebø (leder) Positive erfaringer siste år og utfordringer kommende år Gudstjenesteutvalget har i 2012 ønsket å videreføre den innarbeide månedlige vekslingen i menighetens gudstjenesteliv mellom høymesse, familiegudstjeneste og kveldsgudstjenester, i tillegg til å legge til rette for gudstjenester som er litt utenom det vanlige, slik f.eks. «parafin-gudstjeneste», askeonsdagsgudstjeneste og skjærtorsdagsmåltidet. Utvalgets særlige satsing på gudstjenestene i påskehøytiden, vil videreføres i Gudstjenesteutvalget har lagt bak seg et krevende og intenst år hvor alle deler av forslag til ny gudstjenesteordning har blitt grundig drøftet og vurdert for å komme frem til et forslag til ny lokal grunnordning for hovedgudstjenesten i Hånes. Gudstjenesteutvalget har tatt for seg del for del av gudstjenesten, og har også gjennom året lagt opp til en omfattende utprøving av mulige nye liturgiske ledd, for på den måten å innhente erfaring med hva som kan fungere i gudstjenestene hos oss. Fristen for innsendelse av ny lokal grunnordning til biskopen for godkjenning var 1. oktober 2012, men på grunn av sokneprestens pappaperm ble menigheten innvilget utsettelse til 1. juni 2013 av biskopen. En særlig utfordring for utvalget har vært at Sølve avsluttet sin tjeneste som organist Hånes i 2012, og menigheten har per i dag ingen ny fast ansatt i jobben. Dette er problematisk i den fasen av arbeidet utvalget nå er inne i, hvor musikalsk kompetanse er avgjørende. Utvalget er derfor takknemlige for at vår vikarierende menighetsmusiker Tom Jarle deltar i utvalgets arbeid våren Utvalget arbeider med målsetting om å ha et gjennomarbeidet forslag til lokal grunnordning for Hånes menighet klar til å drøftes i menighetsrådet og på et menighetsmøte i løpet av våren

21 Årsmelding fra menighetsbladet «Bladet Vårt» År: 2012 Aktivitetens navn: Antall medlemmer: Menighetsbladet «Bladet vårt» 6 + en ny Antall møter i året: 6 Antall ledermøter i året: Ledere navn: Felles i redaksjonsmøtene Øyvind Laundal, redaktør Positive erfaringer siste år Bladet vårt får positiv mottakelse og omtale. Tilfredsstillende tilgang på artikler og fotos. Gledelig at 2 har sagt seg villig til å redigere barnesider. (Dessverre falt barnesiden og to andre artikler med fotos ut av nr.5; desemberutgaven. Barnesiden var meget bra! Det gjaldt 4 ekstra sider som ikke ble lagt inn på CD en til trykkeriet) Utfordringer for det nye året Etter flere års innsats i redaksjonen har to meddelt at de nå må få avløsning. 1 fra Tveit og 1 fra Hånes. Det betyr at det må velges en ny redaktør fra og med nr Det er også behov for en som tar ansvaret for Layout i tillegg til redaktøren. Det bør også være en som er ansvarlig for annonser. Det ligger også en utfordring i å kunne jevnlig ha artikler som bevisstgjør folk om hva vår kristne tro bygger på og hva vår kirke står for. Kanskje noen utdrag fra Trosopplæringen? 21

22 Årsmelding fra Bønnetjenesten Sommeren 2012 sluttet Per Nome som leder av bønnetjenesten. Det var Berit Nome som overtok organiseringen av denne tjenesten i På grunn av sykdom ble det naturlig at Per overtok mer og mer av organiseringen alene. De fortjener begge en stor takk for den trofasthet de har vist gjennom alle disse årene! Da jeg overtok høsten 2012, ble det laget en ny utgave av bønnepermen. De viktigste endringene er disse: 1. Stoffet er organisert på en ny måte som gjør det lettere for meg å ajourføre stoffet. 2. Hver aktivitet i menigheten har sin side. På den måten kan både vi og presten klarere se hvilke utfordringer/gleder den enkelte aktivitet har. 3. Menighetsrådet har fått en egen side. 4. Aktuelle saker som berører alle menigheter i Den norske kirke har fått sin side. Det er et uttalt ønske fra presten vår, Olav Trømborg, at bønnetjenesten skal bli enda mer synlig i tiden som kommer. Vi har drøftet ulike tiltak, og det blir spennende å se hvor mange av disse som blir realisert i Bønnetjenesten ønsker å være den grunnmuren som all aktivitet i Hånes kirke bygger på. I tillegg ønsker vi å bety en forskjell for lokalmiljøet, for landet vårt og for mennesker med ulike oppgaver i verden. I høst har bønnetjenesten hatt 20 forbedere, og jeg vil nytte anledningen til å takke hver enkelt for den viktige tjenesten som er utført! Karsten Bakke, leder av bønnetjenesten. 22

23 Årsmelding fra Arena ungdomsklubb År: 2011 Aktivitetens navn: Antall medlemmer: Arena ungdomsklubb 7 som har betalt medlemskontingent, 2 som ikke har betalt Antall møter i året: 34 Antall ledermøter i året: 1 Ledere: Ole Andreas Haanes (vårsemester) Arne Eikeland (Gautefalltur og vårsemester) Lillian B. Bjørnestad (Gautefalltur) Grethe Abrahamsen (Gautefalltur) Ingunn Flatnes Nuntun (fra høsten 2011) Positive erfaringer siste år Mot slutten av året og i begynnelsen av det nye året har en del fra 8. trinnet vært innom / begynt å gå fast på Arena (10 ungdom), og dette er en gruppe som trives og som det kan bygges på i fremtiden. To av dem har meldt ønske, om å være faste medhjelpere på Arena, og det ville være naturlig for dem å ha dem med i et eventuelt fremtidig ledertreningsopplegg. Utfordringer for det nye året Det har vært dårlig oppslutning på Arena i Det må det jobbes videre med. Ungdomsarbeiderstilling kommer til å se annerledes ut fra høsten 2012, og da er det også mulig å tenke nytt om ungdomsarbeidet. Det vil også være nødvendig å bygge opp et større team av frivillige ledere i fremtiden. 23

24 Årsmelding fra Arena Tweens klubb Jeg overtok denne stillingen i Høst og Marc sluttet i mars. Så Tweens ble drevet frem av frivillige medarbeidere, så jeg har dessverre ingen tall fra våren År: Høsten 2012 Aktivitetens navn: Tweens Antall medlemmer: 6 Antall møter i året: Høsten hadde vi 3 kvelder Antall ledermøter i året: 2 Ledere navn: Solveig Egeland Og ellers har det hvert med andre ledere fra Arena Positive erfaringer siste år Det har hvert en litt varierende oppslutning rundt Tweens i høst. Men de som har hvert der har mer en gjerne bydd på seg slev. De er en veldig reflektert gjeng, som mener mye om alt. Utrolig gøy og se. Dette er en gjeng som trenger et litt mer tydelig program i løpet av kvelden, men kiosk og uorganisert aktivitet har fuktet bra. Det har vært flest deltager fra 6.trinn noen fra 5.trinn og omtrent ingen fra 7.trinn. Vi har også her fått flere ledere til å stille opp. Utfordringer for det nye året Å få flere til å komme på Tweens. Dette jobbes det masse med. Vi satser på at vi i løpet av våren skal finne en grei ordning på det. Få en til fast leder slik at vi er 3 kjente fjes på Tweens. Vi må også få med oss 7.trinn på Tweens. 24

25 Årsmelding fra Søndagsklubben År: 2012 Aktivitetens navn: Antall medlemmer: Søndagsklubben Variabelt. Ca barn på Søndagsklubben. Antall møter i året: 10 Antall ledermøter i året: 3 Ledere navn: Kathrine Gregersen Anne T Hansen Gitte H Drage I tillegg har vi hatt ungdommer som medhjelpere Positive erfaringer siste år Antall barn i gruppa er stabil. Vi som ledere samarbeider godt om organisering. Barna er fornøyde og engasjerte under aktiviteten. Barna synes det er gøy å lage noe som de kan få med seg hjem. Utfordringer for det nye året Å få med oss flere engasjerte ledere som ønsker å lære barna på Hånes å kjenne Jesus. Opplyse foreldre og besteforeldre om at Søndagsklubben er et tilbud til barna deres. På søndagsklubben kan de lære om Jesus og hans kjærlighet. Dette er ekstra viktig nå som kristendomsopplæringen er tatt ut av skolen. 25

26 Årsmelding fra barnekorene År: 2012 Aktivitetens navn: Hånes barnekor, (Hånes Knertekor og Hånes Soul Kids) Antall medlemmer i Knertekoret: 48 Antall medlemmer i Soul Kids: 20 Antall øvelser i året: 20 Antall ledermøter i året: 2 Ledere: Gunn Kari Ilebekk Johansen (Knertene) Karina Lærum (Knertene) Eva Ytre Eide Roos (Knertene, kun vårhalvåret) Sølve Eggebø (pianist, Knerter) Kristin Johansen (Kids) Kirsten Fauske (Knerter + Kids m/kjøkkenansvar) Tone Schalla (Knerter og Kids, hovedleder) Erfaringer fra siste år Mange sangglade barn og positive foreldre! Flinke mammaer som er med som hjelpeledere! Flott med Kirsten som ble med som kjøkkenmedarbeider og tok på seg ansvaret med å servere f eks kaffe til foreldre og frukt til barna når vi har «øvelse med kos». Koselig med bål og kakao og natursti utenfor kirka i høst og gøy med stor nissefest før jul! Soul Kids var med og sang litt på Trine Rein konsert i Domkirka før jul. Ok at koret synger sammen som ett kor f eks på julaften. Utfordringer for dette året At det oppleves gøy å synge i kor, både for Knerter og Kids! At vi kan bli enda større, få med enda flere barn! At vi er nok ledere på øvelsene, få med enda flere frivillige medarbeidere hadde vært fint. Knertekoret mangler pianist. 26

27 Årsmelding fra Hånes Soul Children År: 2012 Aktivitetens navn: Antall medlemmer: Antall møter i året: Hånes Soul Children 15 (noe variabelt) Øver hver mandag, følger skolens ferier Antall ledermøter i året: 2 Ledere navn: Eldbjørg Timenes Emilie Kleveland Linn Mørland (dirigent) Positive erfaringer siste år Koret har en stor jentegruppe som i høst skulle begynne på ungdomsskolen. Av erfaring er det mange som velger å slutte da. Av denne gjengen fortsatte mange, noe som gjorde at vi fortsatt er et kor. Vi er få, men vi har god lyd, og veldig hyggelig tone oss imellom. Vi som er ledere blir glad av å være sammen med denne gjengen og får masse positiv energi tilbake fra kidza. Vi hadde felleskonsert i domkirken, hvor vi koret for Trine Rein før jul. Utfordringer for det nye året Gjøre koret tydelig og appellerende for sangglade tweens; prøve nye ting. Dra til Oslo på Soul Children festivalen i september. Bli et større kor, eller å vurdere annen drift eller nedleggelse. 27

28 Årsmelding fra Hånes kirkekor År: 2012 Aktivitetens navn: Kirkekoret Antall medlemmer: 15 Antall møter i året: 30 Antall ledermøter i året: 4 Ledere navn: Sølve Eggebø Margit Lindtveit Gautefall (styremedlem) Jørn Stordalen (styremedlem) Positive erfaringer siste år Konsert i Ansgar kapell. Konsert med Jul i Sør, Torstein Sødal. Utfordringer for det nye året 28

29 Årsmelding fra Musikkverkstedet og «The Rats» År: 2012 Aktivitetens navn: The Rats Antall medlemmer: Ca. 20 Antall møter i året: 4 Antall ledermøter i året: Ledere navn: Sølve Eggebø Positive erfaringer siste år God fremgang på musikkelevene. Opptreden på Dalsveifestivalen og inspirasjonskveld. Utfordringer for det nye året 29

30 Årsmelding fra Musikkverkstedet 6. klasse År: 2012 Aktivitetens navn: Musikkverksted 6. klasse Antall medlemmer: 7 Antall møter i året: 14 Antall ledermøter i året: Ledere navn: Asta Tønnessen Sølve Eggebø Positive erfaringer siste år Godt oppmøte og fremgang på musikkelevene. Opptreden på Dalsveifestival. Utfordringer for det nye året 30

31 Årsmelding fra Musikkverkstedet 4. og 5. klasse År: 2012 Aktivitetens navn: Musikkverksted 4. og 5. klasse Antall medlemmer: 10 Antall møter i året: 7 Antall ledermøter i året: Ledere navn: Asta Tønnessen Sølve Eggebø Positive erfaringer siste år God fremgang på musikkelevene. Opptreden på julemessa og Arena. Utfordringer for det nye året 31

32 Årsmelding fra Lydgruppa År: 2012 Aktivitetens navn: Lydgruppa Antall medlemmer: 6 Antall møter i året: 4 Antall ledermøter i året: Ledere navn: Sølve Eggebø Ole Andreas Haanes Kenneth Gregersen Sven Fjelldal John Olav Bjørnestad Knut Arne Johansen Positive erfaringer siste år Arbeid med nytt videoutstyr i kirkesalen. Utfordringer for det nye året 32

33 Årsmelding fra Parafinklubben (PK) ÅR: 2012 Aktivitetens navn: Parafinklubben PK Antall medlemmer: 25 Antall møter i året: Antall ledermøter i året: Ledere: 13 stk. 1 stk. Ådne Timenes Terje Schalla Solveig Haanes Egeland Grethe Gitmark Nilsen Positive erfaringer siste år Det kommer mange barn på samlingene våre. Mange "kirke fremmede". Veldig bra lederteam, Vi har det gøy på samlingene, også lederne. Utfordringer for det nye året PK ble lagt ned sommeren De fleste av lederne har barn som nå er over i en ny fase hvor PK ikke er like relevant. Det er fremdeles behov for lignende aktiviteter i menigheten men grunnet mangel av ledere ligger aktiviteten foreløpig nede. Ådne Timenes 33

34 Årsmelding fra Kirkeringen År: 2012 Navn: Antall: Antall møter: Hånes kirkering stk. 5 møter pluss dugnad og tur Antall ledermøter: 0 Kontaktpersoner: Kari Krossen og Kristina Aas Positive erfaringer Kirkeringen forsetter som en hyggelig forening og støtter menigheten økonomisk, med arbeider og gevinster til julebasaren og med forbønn. Nye medlemmer er hjertelig velkommen. Nye utfordringer Kirkeringen fortsetter selvfølgelig som en hyggelig naboforening, og støtter kirken med økonomi, arbeider til julebasaren og forbønn. 34

35 Årsmelding fra Formiddagstreffet «Vi over 60» År: 2012 Navn: Formiddagstreffet «Vi over 60» Antall: Ca. 35 mennesker pr. møte Antall møter i året: 10 Antall ledermøter i året: 4 Navn på lederne: John Larsen Hans Martin Pedersen Ester Larsen Kari Krossen Aslaug Berntsen Asta Tønnessen Positive erfaringer God oppslutning på møtene Godt åndelig fellesskap God oppslutning Utfordringer Ønsker stadig nye personer til møtene Staben er også velkommen innom. 35

36 Årsmelding Sonekontakter År: 2012 Aktivitetens navn: Antall medlemmer: Sonekontakter 13 + koordinator Første halvår var dette Per Nome. Fra høsten overtok Odd Byremo oppgaven Antall møter i året: Antall ledermøter i året: Positive erfaringer siste år Sonekontaktene har ansvaret for å overbringe menighetens hilsener ved ett, to og tre års dåpsdag til døpte barn i Hånes sogn. Sonekontaktene leverer også ut invitasjonen til 4års boka. Ved at de fortrinnsvis levere hilsener direkte «på døra», har de en unik mulighet til å oppleve et godt treffpunkt med foreldre og barn. Utfordringer for det nye året Sonekontaktene er inndelt i et system med roder, (veier), og dekker mange husstander på Hånes. Likevel er det mange roder som ikke har sonekontakt og da blir hilsen sendt i posten fra kontoret. Dette er en utfordring for 2013: Å skaffe flere sonekontakter! Det er også ønskelig å bygge ut sonekontakttjenesten slik at kontaktene også kan levere ut invitasjoner og materiell i forbindelse med trosopplæringstilbud. 36

Forfall: Stian Rønvåg, Ellen Jorunn Norheim, Åse A. Myklebust og Steinar Moi.

Forfall: Stian Rønvåg, Ellen Jorunn Norheim, Åse A. Myklebust og Steinar Moi. Protokoll fra MR 17.1.2014 Tilstede: Rune Mørland, Ole Andreas Haanes, Ragnhild Haanes, Inger Johanne Strømme, Olav Trømborg, Odd Byremo, Gunbjørg Bakke, Per Moseid og undertegnede Tone Schalla. Forfall:

Detaljer

Årsmelding 2013 Hånes menighet

Årsmelding 2013 Hånes menighet Årsmelding 2013 Hånes menighet Glimt av himmel spor på jord DEN NORSKE KIRKE ǁ Øvre Brattbakken 5, 4635 Kristiansand Tlf: 38 19 69 10 ǁ epost: haanes.menighet@kristiansand.kommune.no Org nr 976 992 571

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Årsmelding 2014. Hånes menighet. Vedtatt i Hånes menighetsråd 4. mars 2015 Fremlegges for menighetens årsmøte, 15. mars 2015

Årsmelding 2014. Hånes menighet. Vedtatt i Hånes menighetsråd 4. mars 2015 Fremlegges for menighetens årsmøte, 15. mars 2015 Årsmelding 2014 Hånes menighet Vedtatt i Hånes menighetsråd 4. mars 2015 Fremlegges for menighetens årsmøte, 15. mars 2015 Hånes menighet, Den norske kirke Øvre Brattbakken 5-4635 Kristiansand Tlf: 38

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes menigheter Anne-Britt Hagen Lunde Kirkeverge POST TLF. MOBIL E-POST 8387 Fredvang 76093 145 980 17 630 90197 340 kirkeverge@fmkirken.no Anne-Britt Hagen Lunde (kirkeverge)

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

Protokoll fra menighetsrådsmøte i Hånes kirke onsdag 19.2.kl.19.30-21.45.

Protokoll fra menighetsrådsmøte i Hånes kirke onsdag 19.2.kl.19.30-21.45. Protokoll fra menighetsrådsmøte i Hånes kirke onsdag 19.2.kl.19.30-21.45. Til stede: Per Moseid (FR rep.), Ole Andreas Haanes (nestleder i MR), Stian Rønvåg, Åse A. Myklebust, Gunbjørg Bakke, Odd Byremo,

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Bardu menighet Mål og virksomhetsplan 2012 Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Vedtatt av Bardu menighetsråd den 24. august 2011 1 MENIGHETENS EN LEVENDE MENIGHET ÅPEN FOR

Detaljer

Strategiplan for Fana sokn

Strategiplan for Fana sokn Strategiplan for Fana sokn 2016-2021 Vedtatt i Fana sokneråd 31. mai 2016 Innholdsfortegnelse Visjon og overordnet mål 2 Visjon 2 Overordnet målsetning 2 Strategisk analyse 2 Virksomhetsområder 2 Virksomhetsmål

Detaljer

BARN, UNGE og VOKSNE

BARN, UNGE og VOKSNE Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Høst - advent - jul 2016 DØVEKIRKE - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet DEN NORSKE KIRKE Sola menighet INNKALLING SOLA MENIGHETSRÅD TID: Onsdag 16.03.2016 kl. 19.00 22.00 STED: Menighetsenteret TIL: Faste medlemmer: Tone Meling Lauvvik leder Laila Bergo Jardar Lindøe Linn

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET DEN NORSKE KIRKE Riska menighet Amboltvn 2, 4311 Hommersåk ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET 2011 har vært preget av høyt aktivitetsnivå. Både ansatte og frivillige har hatt fokus på arbeid i tråd med vår

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 1 DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 INNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale

Detaljer

Åpning og enkel bevertning: Ragnhild. Rune Mørland Rådsleder Sign. Tone Schalla Daglig leder Sign.

Åpning og enkel bevertning: Ragnhild. Rune Mørland Rådsleder Sign. Tone Schalla Daglig leder Sign. Protokoll fra MR torsdag 27.3.kl.19.00. Til stede: Ragnhild Haanes, Stian Rønvåg, Ole Andreas Haanes, Per Moseid (FR representant), Åse A Myklebust, Odd Byremo, Olav Trømborg (sogneprest), Rune Mørland

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016 Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014 2016 Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. Diakoni

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold 1. Hovedmål for trosopplæringen 2. Grunnlag og særpreg 3. Organisering, rammer og ansvar 4. Sentrale dimensjoner i en helhetlig trosopplæring Samarbeid med hjem

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 27. mars 2012 kl. 19.00 22.15 Sted: Skårer kirke, Sal D (underetasjen) Til stede: Tor Einar Ljønes Reidun Kværnum Rune Wennevold Kjersti Nordberg Berit Helland

Detaljer

Et annerledes døgn i kirka

Et annerledes døgn i kirka Et annerledes døgn i kirka Illustrasjon: Guro Rohde Lys våken, lys, lys våken, her er det liv, det er lys, det er sang Og vi synger sammen Lys våken, lys, lys våken Her er det fest, vi blir med med en

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken fylles ut av menighetsrådets

Detaljer

VISJON Levende tro og varme fellesskap

VISJON Levende tro og varme fellesskap VISJON OG STRATEGIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2012-2015 VISJON Levende tro og varme fellesskap OVERORDNET MÅLSETTING Fjellhamar menighet er til for at mennesker skal ha en levende tro på Jesus og få være

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

Diakoniplan Erdal Menighet. Diakoniplan, Erdal menighet,

Diakoniplan Erdal Menighet. Diakoniplan, Erdal menighet, Diakoniplan, Erdal menighet, 2016 2019 1 DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten.

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten. VISITASFOREDRAG PÅ ASKØY 10. MAI 2015 Kjære menigheter! Takk for flotte dager her på Askøy. Jeg er imponert over det jeg har sett og hørt om arbeidet i Strusshamn, Erdal, Tveit, Ask og Herdla. Jeg er stolt

Detaljer

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan 2013. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan 2013. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Bardu menighet Mål og virksomhetsplan 2013 Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Vedtatt av Bardu menighetsråd den 30. august 2012 1 MENIGHETENS EN LEVENDE MENIGHET ÅPEN FOR

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon Blaker Frogner Sørum

Velkommen til konfirmasjon Blaker Frogner Sørum Den norske kirke Velkommen til konfirmasjon Blaker Frogner Sørum Lurer du? Årets sommerferie nærmer seg og du er ferdig med 8. klasse. Når du etter ferien begynner i 9. klasse, er du i alderen for konfirmasjon.

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2013

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2013 Den norske kirke Måsøy Sokn Årsmelding 2013 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig

Detaljer

INFORMASJON TIL KONFIRMANTER OG FORESATTE

INFORMASJON TIL KONFIRMANTER OG FORESATTE KONFIRMANT 2017 TANUM MENIGHET INFORMASJON TIL KONFIRMANTER OG FORESATTE Dette heftet tilhører: 1 V E L K O M M E N S O M K O N F I R M A N T I T A N U M M E N I G H E T! Nå begynner snart konfirmasjonstiden

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2009

VIRKSOMHETSPLAN 2009 . VIRKSOMHETSPLAN 2009 Fjell menighet www.fjellkirke.no Virksomhetsplan for Den norske kirke på Fjell 2009 side 1 av 8 Visjon for Fjell menighet Fjell kirke er et hellig sted som er åpent for alle. Et

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken I denne brosjyren håper vi å gi deg svar på noen av de spørsmålene du har om konfirmasjon i kirken. 1

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Eidanger menighet Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på skattejakt i kirka? Lurer du på hva slags mysterier du

Detaljer

Diakoniplan 2013 for Rygge prestegjeld

Diakoniplan 2013 for Rygge prestegjeld Diakoniplan 2013 for Rygge prestegjeld Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling som uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

Haugerud menighet Helhetsplan år 2011 2014 GLEDE FELLESSKAP SOLIDARITET HÅP. Vedtatt av Haugerud menighetsråd 28.03.2011

Haugerud menighet Helhetsplan år 2011 2014 GLEDE FELLESSKAP SOLIDARITET HÅP. Vedtatt av Haugerud menighetsråd 28.03.2011 Haugerud menighet Helhetsplan år 2011 2014 GLEDE FELLESSKAP SOLIDARITET HÅP Vedtatt av Haugerud menighetsråd 28.03.2011 Vi bygger fremtiden for Haugerud menighet i glede over at Jesus Kristus har åpnet

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje i

Detaljer

Kjære konfirmanter og foresatte!

Kjære konfirmanter og foresatte! DEN NORSKE KIRKE Frogner menighet Kjære konfirmanter og foresatte! Her kommer nokså mye informasjon om konfirmasjonsåret. Vi anbefaler at dere tar godt vare på dette brevet og vedleggene, da det står informasjon

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2016

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2016 DEN NORSKE KIRKE ÅSANE MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2016 Vår ref. Deres ref. Dato: 16/272-2/ÅSANMOEI 13.05.2016 Møtedato: Onsdag 11.05.16 Møtetid: Kl. 19:00-21:00 Møtested: Åsane kirke, Torgstuen

Detaljer

Kjære støttespillere i Norge!

Kjære støttespillere i Norge! Kjære støttespillere i Norge! Plutselig er det jul igjen, og advents- og julearrangementene har stått (og står) på rekke og rad. Det er nok å gjøre! Advent er ei tid da særlig prester blir invitert inn

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår.

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet Informasjon om konfirmantåret 2012-2013 i Tananger menighet Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. Tananger

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Grødem menighet 2014/2015!

Velkommen som konfirmant i Grødem menighet 2014/2015! Velkommen som konfirmant i Grødem menighet 2014/2015! Grødem menighet ønsker å invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg. Vi tilbyr et år med mange spennende opplevelser og håper at du vil være

Detaljer

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: 13.01.2015

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Overordnede utfordringer i perioden

Overordnede utfordringer i perioden Heggedal menighets Strategiplan 2014-2017 1. Innledning Heggedal menighet er en av fem menigheter i Asker prosti, med drøyt 4000 medlemmer i soknet. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2009

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 8. Årsstatistikk for Den norske kirke 009 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 00 Fellesrådets navn ASKER KIRKELIGE FELLES. Soknets navn ØSTENSTAD SOKN Organisasjonsnummer 976986458.3 Soknets adresse

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk! Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 43 Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!:) KOMMENDE UKE Søndag 18. oktober kl. 11.00 KORSVEI - Østfold Søndag 18.10

Detaljer

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år)

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Visjon: Den kristne tro som orienteringspunkt og ressurs i livet, i møte med naturen, og i fellesskap med andre. Øvre målsetninger:

Detaljer

ETTERVISITAS-RAPPORT ASKØY

ETTERVISITAS-RAPPORT ASKØY ETTERVISITAS-RAPPORT ASKØY 2016 Vi takker biskopen for inspirerende dager i mai 2015! Her kommer ettervisitas-rapport som sier en del om hva vi har gjort og fulgt opp. Utgangspunktet er biskopens visitasrapport

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Tveit menighetsråd. Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd Kl Møtested: Haugland Bedehus

Tveit menighetsråd. Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd Kl Møtested: Haugland Bedehus Møteprotokoll Tveit menighetsråd Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd 18.05.2016 Kl.19.00-21.30 Møtested: Haugland Bedehus Neste Menighetsrådsmøte blir onsdag 22.juni kl.1900 på Haugland bedehus Tilstede:

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Sjømannskirkens verdidokument

Sjømannskirkens verdidokument Sjømannskirkens verdidokument Vaffelhjertet har fulgt Sjømannskirken k siden starten i 1864. Etter hvert er det blitt uttrykk for noe av Sjømannskirkens mest sentrale verdier, fellesskap, tilhørighet og

Detaljer

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 Innledning Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 SØNDAGSSKOLENs visjon er: JESUS TIL BARNA SØNDAGSSKOLENs grunnlag SØNDAGSSKOLEN NORGEs virksomhet skal skje i troskap mot Bibelen,

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2011 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer