SOSIAL LÆREPLAN NEVERDAL SKOLE. Faddere fra 6.kl og elever fra 1.kl. spillerspill. Visjon: Rom for alle blikk for den enkelte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOSIAL LÆREPLAN NEVERDAL SKOLE. Faddere fra 6.kl og elever fra 1.kl. spillerspill. Visjon: Rom for alle blikk for den enkelte"

Transkript

1 SOSIAL LÆREPLAN NEVERDAL SKOLE Faddere fra 6.kl og elever fra 1.kl. spillerspill. Visjon: Rom for alle blikk for den enkelte Vi ønsker at alle skal trives på skolen vår. Vi jobber for å være et inkluderende fellesskap som tar vare på mangfoldet blant elevene, og gir alle gode utviklingsmuligheter faglig og sosialt. Vedtatt i SU Frøydis Dendtler Antonsen 1

2 Innholdsfortegnelse: Innledning s.3 Forankring s.3 Årshjul for Neverdal skole s. 4 Fellesaktiviteter for hele skolen s. 4 Fellesaktiviteter på småtrinn og mellomtrinn s. 4 Månedens mål s. 4 Sosial kompetanseplan for de ulike trinn s Plan mot mobbing: Forebygging s Avdekking av mobbing s. 14 Mal for å løse mobbesaker s

3 Innledning Skolen har gjennom mange år jobbet med utvikling av elevens sosiale kompetanse. Denne planen bygger på arbeid og tiltak som skolen har jobbet med, men som i denne planen blir satt i system. Skolen skal i samarbeid med heimen hjelpe til med barnets utvikling, og sosial kompetanse er en viktig del av denne utviklingen. Barna tilbringer store deler av dagen på skole og SFO, og skolen er derfor en viktig læringsarena for sosial kompetanse. Sosial kompetanse er de kunnskaper, ferdigheter, holdninger og den motivasjon mennesker trenger for å mestre de miljøene de oppholder seg i, eller trolig kommer til å ta kontakt med, samtidig som de trives og kan opprettholde et positivt selvbilde. Skolen må gjennom systematisk arbeid legge til rette for at sosial kompetanse læres. Det er også viktig at foreldrene som har hovedansvaret for barnet sitt, er engasjert i dette arbeidet. Læreplan for sosial kompetanse er en del av skolens plan for det psykososiale miljøet på skolen. Forankring Opplæringsloven: 9a 1 Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjer helse, trivsel og læring 9a-3 Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. K- 06 Et bredt læringsmiljø omfatter samhandling mellom alle voksne og elever. Et godt utviklende læringsmiljø har sin rot i felles forståelse av skolens mål. Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre. 3

4 Årshjul for Neverdal skole Når vi opplever noe sammen lærer vi hverandre å kjenne. Vi gjennomfører derfor en del fellesaktiviteter på tvers av klassene og for hele skolen. Fellesaktiviteter for hele skolen: Sammenristingstur Kafèer som arrangeres av mellomtrinnet Juleverksted Grøtmåltid Juleavslutning Vinteraktivitetsdag Kulturarrangement Sommeravslutning Fellesaktiviteter på småtrinn og mellomtrinn. I løpet av skoleåret jobber vi kontinuerlig på tvers av klassene, småtrinnet har felles aktiviteter og mellomtrinnet har felles aktiviteter. Dette gjør vi for å styrke elevenes sosiale og kulturelle kompetanse. Elevene får øvd seg i ulike måter for samhandling. Elevene får styrket evnen til toleranse, trivsel, samarbeid og respekt for hverandre. Aktivitetsplanen for dette arbeidet finnes i Virksomhetsplanen og endres fra år til år. Månedens mål: Felles mål for sosiale ferdigheter På skolen har vi månedens mål som gjelder for alle. Målene deles ut av rektor og henges i klasserommet. Følgende mål gjelder for de ulike månedene: August/ september: Alle på skolen skal hilse på hverandre. Oktober: Ta vare på miljøet ved å gjennomføre søppelsortering, slå av lys når man som sistemann forlater et rom. November: Snakk til andre på en ordentlig måte. Desember: Hold det ryddig rundt deg, både ute og inne. Januar: Gå rolig i gangene Februar: Vær høflig mot andre. Mars: Vær en god venn, ingen skal behøve å være alene. April: Gi ros når noen gjør noe bra. Mai: Juni: Sosial kompetanseplan for de ulike trinn Alt må læres. Det gjelder også sosiale ferdigheter. Vi har derfor lagd en progresjonsplan for sosial kompetanse fra 1. 7.klasse. Planen skal integreres i alle fag og aktiviteter på skole og SFO 4

5 Sosial kompetanseplan for 1. klasse. Klasse Emne Mål Ferdighet Idèbank/metode 1. kl. Empati Være grei mot andre Eleven tar andre med i lek. Det er mitt valg Eleven ler ikke av andre/ sier ikke noe stygt til andre. Eventyr (f.eks gjetergutten og Eleven sier fra til en voksen hvis ulven) Samarbeid Selvhevdelse/ selvtillit Selvkontroll/ samhandling Være deltakende i ei gruppe Være trygg sammen med andre Ta kontakt med andre på en god måte noen blir ertet. Eleven kan sitte ved siden av andre og jobbe. Eleven leker med andre. Eleven gir uttrykk for følelsene: lei seg, glad og sint til en voksen (uttrykke egne følelser). Eleven tør å si noe høyt når grupper er samlet. Eleven kan vente på tur. Eleven tør å spørre om hjelp. Eleven rekker opp handa når han/hun vil si noe. Klasseregler Steg for steg Zero Zippis venner Du og jeg og vi to Se også Skolens aktivitetsplan Ansvarlighet Humor og glede Ta ansvar for å følge gruppens/skolens regler Uttrykke glede Eleven hilser og sier takk Eleven tar ansvar for skolesakene og garderobeplassen sin. Eleven følger klassens regler. Eleven kan fortelle om noe han/hun gleder seg til. Eleven kan fortelle om noe han/hun synes er moro. 5

6 Sosial kompetanseplan for 2. trinn. Klasse Emne Mål Ferdighet Idèbank/metode 2.kl Empati Å være en god medelev. Eleven sier unnskyld når han/hun har gjort noe galt. Det er mitt valg Samarbeid Selvhevdelse/ selvtillit Å være hjelpsom (få hjelp og gi hjelp) Tørre å være seg selv Eleven trøster når noen er lei seg./ (Kjenne andres følelser). Eleven sier hyggelige ting til andre. Gi kompliment. Eleven kan jobbe sammen med mer enn en. Eleven deler med andre/låner bort til andre. Eleven ser på den han/hun snakker med/til. (øyekontakt) Klasseregler Trivselsundersøkelse Eventyr (f.eks gjetergutten og ulven) Klasseregler Steg for steg Eleven tør å fremføre noe på en scene. Zero Zippis venner Selvkontroll/ samhandling Ansvarlighet Vise vennlighet. Respektere når andre sier nei. Å vite hva som er mitt og ditt Eleven tør å si hva han/hun mener i gruppa på en grei måte. Eleven følger med når andre snakker Eleven godtar et nei. Eleven godtar ei unnskyldning fra andre. Eleven deltar/er med i gruppeaktiviteter. Du og jeg og vi to Se også Skolens aktivitetsplan Eleven spør om lov til å låne ting av andre. Humor og glede Vise glede Eleven hjelper til med å rydde, ikke bare egne ting. Eleven kan le når andre forteller noe morsomt. Eleven kan fortelle om noe som gjør han/henne glad. IKT Nettvett Nettvett med fokus på hvordan man oppfører seg på nett. 6

7 Sosialkompetanse plan for 3. trinn. Klasse Emne Mål Ferdighet Idèbank/metode 3.kl Empati Ta hensyn til andre Eleven ler ikke av andre når noen svarer feil. Det er mitt valg Samarbeid Selvhevdelse, selvtillit Å kunne arbeide sammen med alle i gruppen Å være seg selv Eleven viser forståelse for andres følelser. Eleven kan følge regler i en lek. Eleven kan vente på tur. Eleven kan foreslå en inkluderende aktivitet. Eleven er stolt av egne ferdigheter. Eleven gir ros og kan ta imot ros. Klasseregler Trivselsundersøkelse Eventyr (f.eks gjetergutten og ulven) Klasseregler Steg for steg Selvkontroll, samhandling Ansvarlighet Humor og glede Å være stille i fellessamlinger/ lytter Kan samarbeide med andre og rette seg etter flertallet Vise glede Eleven tør å gjøre feil. Eleven følger med når andre snakker/forteller noe høyt. Eleven kan oppføre seg riktig i ulike situasjoner. Eleven tar konsekvensen av det han/hun gjør. Eleven gjør så godt han/hun kan i skolearbeidet. Eleven blir glad når han/hun mestrer noe nytt. Zero Zippis venner Du og jeg og vi to Se også Skolens aktivitetsplan Eleven blir glad på andres vegne. IKT Nettvett Nettvett med fokus på hvordan man oppfører seg på nett. 7

8 Sosial kompetanseplan for 4. trinn. Klasse Emne Mål Ferdighet Idèbank/metode 4. kl Empati Kunne sette seg inn i andres situasjon Eleven kan gjenkjenne ansiktsuttrykk og kroppsspråk hos andre. Det er mitt valg Samarbeid Selvhevdelse, selvtillit Godta frilekens regler Våge å være ærlig og innrømme feil Eleven kan lytte. Eleven kan tilby seg å hjelpe (barn/voksne). Eleven kan bli med i en gruppeaktivitet /lek som er i gang. Eleven kan fortelle noe han/hun er flink til. Klasseregler Trivselsundersøkelse Eventyr (f.eks gjetergutten og ulven) Eleven kan starte en samtale. Klasseregler Selvkontroll, samhandling Holde avtaler Eleven kan avslutte en samtale. Eleven kan følge instrukser/ fullføre oppgaver. Steg for steg Zero Ansvarlighet Humor og glede Ta ansvar for skolearbeidet Gi uttrykk for glede. Eleven tåler å tape. Eleven leverer/gjør arbeidsoppgavene til rett tid. Eleven kan ta imot og huske en beskjed. Eleven kan fortelle morsomme historier. Zippis venner Du og jeg og vi to Se også Skolens aktivitetsplan Eleven kan fortelle når han/hun blir glad for noe. IKT Nettvett Nettvett med fokus på hvordan man oppfører seg på nett. 8

9 Sosial kompetanseplan for 5. trinn. Klasse Emne Mål Ferdighet Idebank/Metode 5. kl. Empati Å vise respekt for andre Eleven er en god lytter. Eleven forstår at andre kan ha det vanskelig Zero Si hyggelige ting til hverandre Eleven kan vise respekt for andre Samarbeid Å ta initiativ Eleven kan diskutere uten å være høylytt. Eleven kan løse opp i mindre konflikter selv. Se også skolens aktivitetsplan Kjetil og Kjartan Selvhevdelse/ selvtillit Selvkontroll/ samhandling Ansvarlighet Være trygg på seg selv Å vise vanlig høflighet Å bidra til at alle i gruppen trives Eleven kan samarbeid med alle i klassen. Eleven kan gjøre seg nytte av konstruktive tilbakemeldinger fra medelever/lærer Eleven kan presentere seg selv. Eleven tar kontakt med andre på en positiv måte. Eleven kan være med i ulike fremføringer Eleven kan ignorere forstyrrelser. Eleven kan ta en avgjørelse/bestemme seg for noe. Eleven kan bli sint uten at det går ut over andre. Eleven takler å kjede seg. Eleven tar avstand fra mobbing og tørr si fra når noen blir mobbet Humor og glede Kjenne glede når andre gjør det bra Eleven tar ansvar for ro og orden rundt seg Eleven kan le av andres vitser og utspill. Eleven skryter av andre IKT Nettvett Nettvett med fokus på chatting og spill 9

10 Sosial kompetanseplan for 6. trinn. Klasse Emne Mål Ferdighet Metoder 6. trinn Empati Godta at andre er annerledes enn meg Eleven har forståelse for at man kan ta ulike valg i ulike situasjoner. Zero Samarbeid Selvhevdelse/ selvtillit Selvkontroll/ samhandling Fremheve det positive i hverandre Gjøre egne valg Å tåle motgang Eleven kan si fra uten å såre Eleven gir positive tilbakemeldinger på andres handlinger/arbeid. Eleven lytter til og aksepterer andres meninger. Eleven håndterer gruppepress. Eleven vet at han/hun betyr noe for seg selv og andre. Eleven takler å tape/ikke ha rett. Eleven kan motstå gruppepress. Se også skolens aktivitetsplan Kjetil og Kjartan Ansvarlighet Humor og Glede. Føle ansvar for fellesskapet Kjenne glede når andre lykkes. Eleven takler å bli misunnelig. Eleven forteller ikke stygge/dumme ting om andre (baksnakker). Eleven tar ansvar for skolens eiendom (også når han/hun er på skolen i fritida). Eleven opptrer som en representant for skolen når skolen har besøk, eller vi er på besøk. Elevene tar ansvar for de nye 1.klassene (fadderordning) Eleven gir spontan tilbakemelding når andre gjør noe bra/opptrer. IKT Nettvett Nettvett med fokus på nettprofiler og om å legge ut bilder på nettet 10

11 Sosial kompetanseplan for 7. trinn Klasse Emne Mål Ferdighet Metoder 7. kl Empati Å forstå at alle er like verdifulle Eleven viser toleranse og forståelse overfor andre selv om de gjør/mener noen annet enn han/henne. Eleven er inkluderende, og tar hensyn til hverandre Zero Se også skolens aktivitetsplan Kjetil og Kjartan Samarbeid Selvhevdelse/ selvtillit Selvkontroll/ samhandling Utnytte hverandres egenskaper i ei gruppe Være bevisst på og ha kontroll på egne følelser Løse konflikter med ord å hjelpe andre når de trenger det Eleven klarer å se hverandres styrker og utnytte dette i f.eks gruppearbeid Eleven kan beskrive/gi uttrykk for ulike følelser hos seg selv (misunnelig, sjalu, sint, glad, sår, lykkelig, fornøyd, stolt.) Eleven våger å være selvstendig. Eleven kan være uenig uten å bli ubehagelig eller kranglete. Ansvarlighet Humor og glede Ta ansvar for egne handlinger i faglige og sosiale sammenhenger Å kunne le av seg selv, og ha selvironi Eleven kan løse konflikter uten å bruke vold eller vonde ord. Eleven tar ansvar for egen læring. Eleven tar ansvar for egen oppførsel Eleven vet at det han/hun gjør, kan få konsekvenser for andre, både på godt og vondt. Eleven takler å ikke ta seg selv så høytidelig. Eleven kjenner glede ved å gjøre noe for andre. IKT Nettvett Nettvett med fokus på å være varsom, spesielt med tanke på sosiale medier. 11

12 PLAN MOT MOBBING Et godt psykososialt miljø og godt læringsmiljø forebygger mobbing. En forutsetning for et godt miljø er planmessig forebyggende arbeid. Forhold lærer- elev Relasjon lærer elev: Læreren er en tydelig voksen som eleven kan ha tillit til. Det betyr at læreren må være konsekvent, sette tydelige grenser, være rettferdig og oppmerksom på alle. Relasjon lærer klasse/gruppe (klasseledelse): Lærer utøver tydelig ledelse på en slik måte at klassen/gruppa oppleves som et trygt sted for alle elevene. Klasse/gruppestart: Lærer møter klassen/gruppa på en slik måte som signaliserer trygg ledelse og ivaretakelse som basis for gjensidig tillit. Tiltak: Systemarbeid, struktur på dagen. Se skolens ordensregler, felles praksis ved skolen og plan for sosiale ferdigheter. Forhold heim- skole Relasjoner mellom lærer og den enkelte elevs foresatte bør være preget av respekt, tillit og samarbeidsvilje. Vi må være bevisste på positiv holdning mellom heim skole. Skolen bør ha et åpent og aktivt samarbeid med de foresatte som gruppe. Skolen må organisere slik at foreldre får et fint samarbeid gjennom FAU og SU. Overgangen mellom barnehage skole og mellom barneskole og ungdomsskole Skolestart: Vi må ha gode rutiner på innskriving og skolestart, og god informasjon til heimene om for eksempel Zero. Overgangen bør oppleves som forutsigbar og trygg for elevene. Det er viktig med et tidlig og godt samarbeid mellom Neverdal skole og barnehage/mottakerskole. Skolen har egne planer for overgang. Forhold elev-elev Elevene i klassen/gruppa tar vare på hverandre og er opptatte av at alle har det trygt. Vårt ansvar er å lære elevene: Å vise respekt for hverandre, å stole på hverandre, å utvikle evnen til empati. Årlig trivselsundersøkelse Det blir gjennomført trivselsundersøkelse i hver klasse om høsten, unntatt 1.trinn. Plangruppa har ansvaret for å få dette ut til kontaktlærerne, som har ansvar for å gjennomføre dette i klassene. Kontaktlærer har så ansvaret for å sammenfatte klassens resultat, og gi dette til sosiallærersom sammenfatter skolens resultater. Resultatet drøftes i lærerkollegiet, og eventuelle tiltak settes i verk. 12

13 Vaktordning Det må være en inspeksjonsplan som er funksjonell for alle, og den må følges. Alle som har vakt må bære vester som gjør dem synlige i skolegården/uteområdet. Skolen har områder som er sikre. Det er på framsiden og på baksiden av skolen. Der skal det hele tiden være en voksen. I skogen og på nedre del av skolens område går vi streifrunder. Forebygging mot mobbing Hva Når Ansvar Trivselsundersøkelse hvert September/oktober Kontaktlærer/rektor år, og gjennomgang av resultatet i alle råd og utvalg ved skole Repetere skolens August Rektor ordensreglement og planer Gjennomgang av Ved skolestart Kontaktlærer ordensreglement i alle klasser Gjennomgang av August Rektor på personalmøte inspeksjonsrutinene. Vakter både ute og når elevene spiser. Elevsamtaler Før utviklingssamtale i Kontaktlærer november/april og ellers ved behov. Ta opp læringsmiljøet på Høst og vår Kontaktlærer foreldremøter Arbeide med læringsmiljøet i Hele tiden Kontaktlærer klassen Udirs. Elevundersøkelse på mellomtrinnet. Februar Kontaktlærer Gjennomgang av resultat i Mai Rektor ulike råd Fadderordning 6.kl-1.kl Hele året Kontaktlærere 1. og 6.kl. 13

14 Avdekking av mobbing Kommunikasjon Mobbing tas opp i alle faste konferansetimer med elever og foresatte. Mobbing tas opp i faste elevsamtaler. Skolens status når det gjelder mobbing bør tas opp på alle foreldremøter. Obligatorisk info om ZERO på første møte på 1.trinn. Ved mistanke om mobbing Elever, lærere og andre ansatte som oppdager mobbing gir beskjed til kontaktlærer. Informasjonsinnhenting kan skje gjennom observasjon, samtale med antatt offer eller samtale med antatt plager. Prosedyre når mobbing oppstår Skolen skal følge opp både mobber og mobbeoffer på en best mulig måte. Skolens rutiner skal sikre god dokumentasjon og best mulig samarbeid med foresatte. NB! Kontaktlærer er ansvarlig for å iverksette tiltaksplan etter avdekking. Det må skrives logg som dokumentasjon i forhold til tiltaksplan. Rektor avgjør om det skal fattes enkeltvedtak når man har oppdaget mobbing. Foreldre kan også be om at skolen gjør noe. Da må rektor treffe et enkeltvedtak. Det må også foreligge dokumentasjon på avsluttet sak. Dokumentasjon må legges i elevmappa jfr. Opplæringsloven 9a 3. Mal for å løse mobbesaker: Samtale med den som er blitt plaget for å skaffe informasjon og gi støtte. Husk at den som blir mobbet som regel underdriver. Ansvarlig; kontaktlærer. 1. Samtale med den som mobber. Ta en og en av mobberne opp og prat med dem. Gjøre klart at vi forventer øyeblikkelig slutt på mobbingen. Hvis man mener det er hensiktsmessig, møtes mobber og mobbeoffer. Ansvarlig; kontaktlærer. 2. Det tas kontakt med heimen til alle parter. Det gis informasjon til de berørte og rektor. Ansvarlig; kontaktlærer. 3. Det gis informasjon til personalet. Det bør vurderes om inspeksjon bør styrkes. Ansvarlig; kontaktlærer og rektor. 14

15 4. Enkeltvedtak Rektor avgjør om det skal fattes enkeltvedtak. Foreldre kan også be om at skolen gjør noe. Da må rektor treffe et enkeltvedtak. 5. Oppfølging gjennom samtaler med mobbeoffer og mobberen/ne. Hyppigheten på samtalene avgjøres ut fra sakens omfang. Ansvarlig; kontaktlærer. 6. Ved gjentatt mobbing; ny kontakt med heimen til både mobber og mobbeoffer. Kontaktlæreren/ kontaktlærerne har ansvar for informasjon til sosiallærer og rektor. 7. Hvis mobbingen fortsetter, kalles det inn til følgende møterekke: Mobbeoffer, foreldre og skole. Mobber, foreldre og skole. Møte mellom foreldrene til mobberen og mobbeofferet. Alle parter møtes. Rektor eller sosiallærer leder møtene. Det settes inn individuelle sanksjoner. Gjøres av rektor, sosiallærer og kontaktlærer. Forslag til sanksjoner Inndraging av friminutt Pauser utenom de ordinære pausene Følge ZERO-vakt Være i annen klasse Sitte på møterom/grupperom Oppholde seg på begrenset område Diskutere sanksjoner sammen med foresatte Sosiale sanksjoner Utvisning: Det skal være gjennomtenkt/diskutert med skolens ledelse jfr. opplæringsloven Ansvarlig for gjennomgang og revisjon av planen. Rektor sørger for at årlig gjennomgang av planen gjennomføres første planleggingsdag om høsten, og gjør alle råd ved skolen kjent med planen. 15

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING KROER SKOLE OG SFO 2011 INNLEDNING Evnen til å knytte og opprettholde sosiale relasjoner er noen av de mest sentrale ferdighetene i menneskers liv.

Detaljer

Sosial læreplan for Solvang skole og SFO

Sosial læreplan for Solvang skole og SFO Sosial læreplan for Solvang skole og SFO 2014/15 Innledning I Stortingsmelding 31 (2007 2008), Kvalitet i skolen er et av målene for kvalitet i grunnopplæringen at: Alle elever og lærlinger skal inkluderes

Detaljer

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 1 Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 2 Vi forplikter oss til samarbeid fordi.. Vi mener at for å kunne utvikle et godt oppvekstmiljø, er det helt nødvendig at skole og hjem samarbeider

Detaljer

Sosial læreplan for Ramnes skole

Sosial læreplan for Ramnes skole Sosial læreplan for Ramnes skole Visjon: Ramnes skole skal ha fokus på trivsel og læring. 1 Forord Ramnes skoles sosiale læreplan bygger på arbeid og tiltak som skolen allerede jobber med. Ramnes skole

Detaljer

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole Tiltaksplan mot mobbing Goa skole 5.6.0 Tiltaksplan mot mobbing 5.6.2 Sosialpedagogisk handlingsplan overordnet felles plan. 5.6.3 Rutiner når mistanke om mobbing er tilstede: INNLEDNING Tiltaksplanen

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SOLBERG SKOLE 2014-2015 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolen

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Marker skoles visjon: LÆRING, TRYGGHET OG TRIVSEL

Marker skoles visjon: LÆRING, TRYGGHET OG TRIVSEL Marker skoles visjon: LÆRING, TRYGGHET OG TRIVSEL stimulere elevene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk

Detaljer

MILJØ- OG TRIVSELSPLAN

MILJØ- OG TRIVSELSPLAN MILJØ- OG TRIVSELSPLAN Sosial kompetanse Arbeidsmåter som fremmer et positivt skolemiljø Handlingsplan mot mobbing Samarbeid hjem skole *********** VISJON: Ved Kirkefjerdingen skole skal alle oppleve å

Detaljer

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE. Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for. krenkende atferd.

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE. Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for. krenkende atferd. SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for krenkende atferd. Forord Arbeidet med å lage sosial handlingsplan for Frosta skole

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SEIDA SKOLE. Handlingsplan mot mobbing 1

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SEIDA SKOLE. Handlingsplan mot mobbing 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SEIDA SKOLE Handlingsplan mot mobbing 1 Handlingsplan mot mobbing 2 Vi ønsker at vår handlingsplan mot mobbing skal være en plan som er et synlig redskap og som brukes aktivt

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN Skal sikre at elevene får et godt psykososialt læringsmiljø på skolene. 1. FORMÅL 2. INNLEDNING 3. OPPLÆRINGSLOVEN 9a 4. DEFINISJONER 5. FOREBYGGING 6. AVDEKKING 7. HÅNDTERING

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Arbeid mot mobbing Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Denne veilederen har vi laget for deg som er ansatt eller leder på en skole, for å hjelpe deg i arbeidet mot mobbing. Her finner du en oversikt

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing

Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing Innhold Revidert 29.06.2015 Mål:... 1 Utdrag fra opplæringsloven kapittel 9 og veilederen til denne... 1 Det psykososiale miljøet med utgangspunkt i 9 a-3...

Detaljer

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE Fjell kommune BJORØY SKULE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bjorøy skule sin handlingsplan mot mobbing 2011 Forord av rektor Bjorøy skule skal vera ein skule som er prega av tryggleik og trivnad. Arbeidet skal

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LARDAL UNGDOMSSKOLE Revidert juni 2013 Forord av rektor Store deler av oppveksten blir tilbrakt i det offentliges regi. Elevenes fysiske og sosiale miljø er derfor veldig viktig.

Detaljer

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 2011 Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SAND SKOLE august 2015 Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Arnulf Øverland Hva er mobbing? Vi oppfatter det som mobbing når en person eller en

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE ÅR 2011-2015 Forord av rektor I nasjonalt og lokalt Manifest mot mobbing har jeg som rektor skrevet under på bl.a. følgende: Som rektor vil jeg sørge for

Detaljer

Et godt sted å være - Et godt sted å lære

Et godt sted å være - Et godt sted å lære Et godt sted å være - Et godt sted å lære Paradis skole 27.01.2012 Del 1: Teoretisk forankring av et godt læringsmiljø 1.1 Læringsmiljø - Begrepsavklaring - Kjennetegn på et godt læringsmiljø - Kapittel

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole

Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole Planen inneholder: 1. Innledning 2. Sosial læreplan 3. Gjennomføringsplan for sosial læreplan 4. Årsplan trivselsaktiviteter 5. Handlingsplan mot mobbing

Detaljer

Plan for sosial kompetanse

Plan for sosial kompetanse FET KOMMUNE Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet. Dalen skole Klar for verden med kunnskap og glød. Plan for sosial kompetanse Definisjon på sosial kompetanse: Relativt stabile kjennetegn i form

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE «En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske». (Fra visjonen til Drammensskolen Norges beste skole) Planen

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer