SOSIAL LÆREPLAN NEVERDAL SKOLE. Faddere fra 6.kl og elever fra 1.kl. spillerspill. Visjon: Rom for alle blikk for den enkelte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOSIAL LÆREPLAN NEVERDAL SKOLE. Faddere fra 6.kl og elever fra 1.kl. spillerspill. Visjon: Rom for alle blikk for den enkelte"

Transkript

1 SOSIAL LÆREPLAN NEVERDAL SKOLE Faddere fra 6.kl og elever fra 1.kl. spillerspill. Visjon: Rom for alle blikk for den enkelte Vi ønsker at alle skal trives på skolen vår. Vi jobber for å være et inkluderende fellesskap som tar vare på mangfoldet blant elevene, og gir alle gode utviklingsmuligheter faglig og sosialt. Vedtatt i SU Frøydis Dendtler Antonsen 1

2 Innholdsfortegnelse: Innledning s.3 Forankring s.3 Årshjul for Neverdal skole s. 4 Fellesaktiviteter for hele skolen s. 4 Fellesaktiviteter på småtrinn og mellomtrinn s. 4 Månedens mål s. 4 Sosial kompetanseplan for de ulike trinn s Plan mot mobbing: Forebygging s Avdekking av mobbing s. 14 Mal for å løse mobbesaker s

3 Innledning Skolen har gjennom mange år jobbet med utvikling av elevens sosiale kompetanse. Denne planen bygger på arbeid og tiltak som skolen har jobbet med, men som i denne planen blir satt i system. Skolen skal i samarbeid med heimen hjelpe til med barnets utvikling, og sosial kompetanse er en viktig del av denne utviklingen. Barna tilbringer store deler av dagen på skole og SFO, og skolen er derfor en viktig læringsarena for sosial kompetanse. Sosial kompetanse er de kunnskaper, ferdigheter, holdninger og den motivasjon mennesker trenger for å mestre de miljøene de oppholder seg i, eller trolig kommer til å ta kontakt med, samtidig som de trives og kan opprettholde et positivt selvbilde. Skolen må gjennom systematisk arbeid legge til rette for at sosial kompetanse læres. Det er også viktig at foreldrene som har hovedansvaret for barnet sitt, er engasjert i dette arbeidet. Læreplan for sosial kompetanse er en del av skolens plan for det psykososiale miljøet på skolen. Forankring Opplæringsloven: 9a 1 Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjer helse, trivsel og læring 9a-3 Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. K- 06 Et bredt læringsmiljø omfatter samhandling mellom alle voksne og elever. Et godt utviklende læringsmiljø har sin rot i felles forståelse av skolens mål. Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre. 3

4 Årshjul for Neverdal skole Når vi opplever noe sammen lærer vi hverandre å kjenne. Vi gjennomfører derfor en del fellesaktiviteter på tvers av klassene og for hele skolen. Fellesaktiviteter for hele skolen: Sammenristingstur Kafèer som arrangeres av mellomtrinnet Juleverksted Grøtmåltid Juleavslutning Vinteraktivitetsdag Kulturarrangement Sommeravslutning Fellesaktiviteter på småtrinn og mellomtrinn. I løpet av skoleåret jobber vi kontinuerlig på tvers av klassene, småtrinnet har felles aktiviteter og mellomtrinnet har felles aktiviteter. Dette gjør vi for å styrke elevenes sosiale og kulturelle kompetanse. Elevene får øvd seg i ulike måter for samhandling. Elevene får styrket evnen til toleranse, trivsel, samarbeid og respekt for hverandre. Aktivitetsplanen for dette arbeidet finnes i Virksomhetsplanen og endres fra år til år. Månedens mål: Felles mål for sosiale ferdigheter På skolen har vi månedens mål som gjelder for alle. Målene deles ut av rektor og henges i klasserommet. Følgende mål gjelder for de ulike månedene: August/ september: Alle på skolen skal hilse på hverandre. Oktober: Ta vare på miljøet ved å gjennomføre søppelsortering, slå av lys når man som sistemann forlater et rom. November: Snakk til andre på en ordentlig måte. Desember: Hold det ryddig rundt deg, både ute og inne. Januar: Gå rolig i gangene Februar: Vær høflig mot andre. Mars: Vær en god venn, ingen skal behøve å være alene. April: Gi ros når noen gjør noe bra. Mai: Juni: Sosial kompetanseplan for de ulike trinn Alt må læres. Det gjelder også sosiale ferdigheter. Vi har derfor lagd en progresjonsplan for sosial kompetanse fra 1. 7.klasse. Planen skal integreres i alle fag og aktiviteter på skole og SFO 4

5 Sosial kompetanseplan for 1. klasse. Klasse Emne Mål Ferdighet Idèbank/metode 1. kl. Empati Være grei mot andre Eleven tar andre med i lek. Det er mitt valg Eleven ler ikke av andre/ sier ikke noe stygt til andre. Eventyr (f.eks gjetergutten og Eleven sier fra til en voksen hvis ulven) Samarbeid Selvhevdelse/ selvtillit Selvkontroll/ samhandling Være deltakende i ei gruppe Være trygg sammen med andre Ta kontakt med andre på en god måte noen blir ertet. Eleven kan sitte ved siden av andre og jobbe. Eleven leker med andre. Eleven gir uttrykk for følelsene: lei seg, glad og sint til en voksen (uttrykke egne følelser). Eleven tør å si noe høyt når grupper er samlet. Eleven kan vente på tur. Eleven tør å spørre om hjelp. Eleven rekker opp handa når han/hun vil si noe. Klasseregler Steg for steg Zero Zippis venner Du og jeg og vi to Se også Skolens aktivitetsplan Ansvarlighet Humor og glede Ta ansvar for å følge gruppens/skolens regler Uttrykke glede Eleven hilser og sier takk Eleven tar ansvar for skolesakene og garderobeplassen sin. Eleven følger klassens regler. Eleven kan fortelle om noe han/hun gleder seg til. Eleven kan fortelle om noe han/hun synes er moro. 5

6 Sosial kompetanseplan for 2. trinn. Klasse Emne Mål Ferdighet Idèbank/metode 2.kl Empati Å være en god medelev. Eleven sier unnskyld når han/hun har gjort noe galt. Det er mitt valg Samarbeid Selvhevdelse/ selvtillit Å være hjelpsom (få hjelp og gi hjelp) Tørre å være seg selv Eleven trøster når noen er lei seg./ (Kjenne andres følelser). Eleven sier hyggelige ting til andre. Gi kompliment. Eleven kan jobbe sammen med mer enn en. Eleven deler med andre/låner bort til andre. Eleven ser på den han/hun snakker med/til. (øyekontakt) Klasseregler Trivselsundersøkelse Eventyr (f.eks gjetergutten og ulven) Klasseregler Steg for steg Eleven tør å fremføre noe på en scene. Zero Zippis venner Selvkontroll/ samhandling Ansvarlighet Vise vennlighet. Respektere når andre sier nei. Å vite hva som er mitt og ditt Eleven tør å si hva han/hun mener i gruppa på en grei måte. Eleven følger med når andre snakker Eleven godtar et nei. Eleven godtar ei unnskyldning fra andre. Eleven deltar/er med i gruppeaktiviteter. Du og jeg og vi to Se også Skolens aktivitetsplan Eleven spør om lov til å låne ting av andre. Humor og glede Vise glede Eleven hjelper til med å rydde, ikke bare egne ting. Eleven kan le når andre forteller noe morsomt. Eleven kan fortelle om noe som gjør han/henne glad. IKT Nettvett Nettvett med fokus på hvordan man oppfører seg på nett. 6

7 Sosialkompetanse plan for 3. trinn. Klasse Emne Mål Ferdighet Idèbank/metode 3.kl Empati Ta hensyn til andre Eleven ler ikke av andre når noen svarer feil. Det er mitt valg Samarbeid Selvhevdelse, selvtillit Å kunne arbeide sammen med alle i gruppen Å være seg selv Eleven viser forståelse for andres følelser. Eleven kan følge regler i en lek. Eleven kan vente på tur. Eleven kan foreslå en inkluderende aktivitet. Eleven er stolt av egne ferdigheter. Eleven gir ros og kan ta imot ros. Klasseregler Trivselsundersøkelse Eventyr (f.eks gjetergutten og ulven) Klasseregler Steg for steg Selvkontroll, samhandling Ansvarlighet Humor og glede Å være stille i fellessamlinger/ lytter Kan samarbeide med andre og rette seg etter flertallet Vise glede Eleven tør å gjøre feil. Eleven følger med når andre snakker/forteller noe høyt. Eleven kan oppføre seg riktig i ulike situasjoner. Eleven tar konsekvensen av det han/hun gjør. Eleven gjør så godt han/hun kan i skolearbeidet. Eleven blir glad når han/hun mestrer noe nytt. Zero Zippis venner Du og jeg og vi to Se også Skolens aktivitetsplan Eleven blir glad på andres vegne. IKT Nettvett Nettvett med fokus på hvordan man oppfører seg på nett. 7

8 Sosial kompetanseplan for 4. trinn. Klasse Emne Mål Ferdighet Idèbank/metode 4. kl Empati Kunne sette seg inn i andres situasjon Eleven kan gjenkjenne ansiktsuttrykk og kroppsspråk hos andre. Det er mitt valg Samarbeid Selvhevdelse, selvtillit Godta frilekens regler Våge å være ærlig og innrømme feil Eleven kan lytte. Eleven kan tilby seg å hjelpe (barn/voksne). Eleven kan bli med i en gruppeaktivitet /lek som er i gang. Eleven kan fortelle noe han/hun er flink til. Klasseregler Trivselsundersøkelse Eventyr (f.eks gjetergutten og ulven) Eleven kan starte en samtale. Klasseregler Selvkontroll, samhandling Holde avtaler Eleven kan avslutte en samtale. Eleven kan følge instrukser/ fullføre oppgaver. Steg for steg Zero Ansvarlighet Humor og glede Ta ansvar for skolearbeidet Gi uttrykk for glede. Eleven tåler å tape. Eleven leverer/gjør arbeidsoppgavene til rett tid. Eleven kan ta imot og huske en beskjed. Eleven kan fortelle morsomme historier. Zippis venner Du og jeg og vi to Se også Skolens aktivitetsplan Eleven kan fortelle når han/hun blir glad for noe. IKT Nettvett Nettvett med fokus på hvordan man oppfører seg på nett. 8

9 Sosial kompetanseplan for 5. trinn. Klasse Emne Mål Ferdighet Idebank/Metode 5. kl. Empati Å vise respekt for andre Eleven er en god lytter. Eleven forstår at andre kan ha det vanskelig Zero Si hyggelige ting til hverandre Eleven kan vise respekt for andre Samarbeid Å ta initiativ Eleven kan diskutere uten å være høylytt. Eleven kan løse opp i mindre konflikter selv. Se også skolens aktivitetsplan Kjetil og Kjartan Selvhevdelse/ selvtillit Selvkontroll/ samhandling Ansvarlighet Være trygg på seg selv Å vise vanlig høflighet Å bidra til at alle i gruppen trives Eleven kan samarbeid med alle i klassen. Eleven kan gjøre seg nytte av konstruktive tilbakemeldinger fra medelever/lærer Eleven kan presentere seg selv. Eleven tar kontakt med andre på en positiv måte. Eleven kan være med i ulike fremføringer Eleven kan ignorere forstyrrelser. Eleven kan ta en avgjørelse/bestemme seg for noe. Eleven kan bli sint uten at det går ut over andre. Eleven takler å kjede seg. Eleven tar avstand fra mobbing og tørr si fra når noen blir mobbet Humor og glede Kjenne glede når andre gjør det bra Eleven tar ansvar for ro og orden rundt seg Eleven kan le av andres vitser og utspill. Eleven skryter av andre IKT Nettvett Nettvett med fokus på chatting og spill 9

10 Sosial kompetanseplan for 6. trinn. Klasse Emne Mål Ferdighet Metoder 6. trinn Empati Godta at andre er annerledes enn meg Eleven har forståelse for at man kan ta ulike valg i ulike situasjoner. Zero Samarbeid Selvhevdelse/ selvtillit Selvkontroll/ samhandling Fremheve det positive i hverandre Gjøre egne valg Å tåle motgang Eleven kan si fra uten å såre Eleven gir positive tilbakemeldinger på andres handlinger/arbeid. Eleven lytter til og aksepterer andres meninger. Eleven håndterer gruppepress. Eleven vet at han/hun betyr noe for seg selv og andre. Eleven takler å tape/ikke ha rett. Eleven kan motstå gruppepress. Se også skolens aktivitetsplan Kjetil og Kjartan Ansvarlighet Humor og Glede. Føle ansvar for fellesskapet Kjenne glede når andre lykkes. Eleven takler å bli misunnelig. Eleven forteller ikke stygge/dumme ting om andre (baksnakker). Eleven tar ansvar for skolens eiendom (også når han/hun er på skolen i fritida). Eleven opptrer som en representant for skolen når skolen har besøk, eller vi er på besøk. Elevene tar ansvar for de nye 1.klassene (fadderordning) Eleven gir spontan tilbakemelding når andre gjør noe bra/opptrer. IKT Nettvett Nettvett med fokus på nettprofiler og om å legge ut bilder på nettet 10

11 Sosial kompetanseplan for 7. trinn Klasse Emne Mål Ferdighet Metoder 7. kl Empati Å forstå at alle er like verdifulle Eleven viser toleranse og forståelse overfor andre selv om de gjør/mener noen annet enn han/henne. Eleven er inkluderende, og tar hensyn til hverandre Zero Se også skolens aktivitetsplan Kjetil og Kjartan Samarbeid Selvhevdelse/ selvtillit Selvkontroll/ samhandling Utnytte hverandres egenskaper i ei gruppe Være bevisst på og ha kontroll på egne følelser Løse konflikter med ord å hjelpe andre når de trenger det Eleven klarer å se hverandres styrker og utnytte dette i f.eks gruppearbeid Eleven kan beskrive/gi uttrykk for ulike følelser hos seg selv (misunnelig, sjalu, sint, glad, sår, lykkelig, fornøyd, stolt.) Eleven våger å være selvstendig. Eleven kan være uenig uten å bli ubehagelig eller kranglete. Ansvarlighet Humor og glede Ta ansvar for egne handlinger i faglige og sosiale sammenhenger Å kunne le av seg selv, og ha selvironi Eleven kan løse konflikter uten å bruke vold eller vonde ord. Eleven tar ansvar for egen læring. Eleven tar ansvar for egen oppførsel Eleven vet at det han/hun gjør, kan få konsekvenser for andre, både på godt og vondt. Eleven takler å ikke ta seg selv så høytidelig. Eleven kjenner glede ved å gjøre noe for andre. IKT Nettvett Nettvett med fokus på å være varsom, spesielt med tanke på sosiale medier. 11

12 PLAN MOT MOBBING Et godt psykososialt miljø og godt læringsmiljø forebygger mobbing. En forutsetning for et godt miljø er planmessig forebyggende arbeid. Forhold lærer- elev Relasjon lærer elev: Læreren er en tydelig voksen som eleven kan ha tillit til. Det betyr at læreren må være konsekvent, sette tydelige grenser, være rettferdig og oppmerksom på alle. Relasjon lærer klasse/gruppe (klasseledelse): Lærer utøver tydelig ledelse på en slik måte at klassen/gruppa oppleves som et trygt sted for alle elevene. Klasse/gruppestart: Lærer møter klassen/gruppa på en slik måte som signaliserer trygg ledelse og ivaretakelse som basis for gjensidig tillit. Tiltak: Systemarbeid, struktur på dagen. Se skolens ordensregler, felles praksis ved skolen og plan for sosiale ferdigheter. Forhold heim- skole Relasjoner mellom lærer og den enkelte elevs foresatte bør være preget av respekt, tillit og samarbeidsvilje. Vi må være bevisste på positiv holdning mellom heim skole. Skolen bør ha et åpent og aktivt samarbeid med de foresatte som gruppe. Skolen må organisere slik at foreldre får et fint samarbeid gjennom FAU og SU. Overgangen mellom barnehage skole og mellom barneskole og ungdomsskole Skolestart: Vi må ha gode rutiner på innskriving og skolestart, og god informasjon til heimene om for eksempel Zero. Overgangen bør oppleves som forutsigbar og trygg for elevene. Det er viktig med et tidlig og godt samarbeid mellom Neverdal skole og barnehage/mottakerskole. Skolen har egne planer for overgang. Forhold elev-elev Elevene i klassen/gruppa tar vare på hverandre og er opptatte av at alle har det trygt. Vårt ansvar er å lære elevene: Å vise respekt for hverandre, å stole på hverandre, å utvikle evnen til empati. Årlig trivselsundersøkelse Det blir gjennomført trivselsundersøkelse i hver klasse om høsten, unntatt 1.trinn. Plangruppa har ansvaret for å få dette ut til kontaktlærerne, som har ansvar for å gjennomføre dette i klassene. Kontaktlærer har så ansvaret for å sammenfatte klassens resultat, og gi dette til sosiallærersom sammenfatter skolens resultater. Resultatet drøftes i lærerkollegiet, og eventuelle tiltak settes i verk. 12

13 Vaktordning Det må være en inspeksjonsplan som er funksjonell for alle, og den må følges. Alle som har vakt må bære vester som gjør dem synlige i skolegården/uteområdet. Skolen har områder som er sikre. Det er på framsiden og på baksiden av skolen. Der skal det hele tiden være en voksen. I skogen og på nedre del av skolens område går vi streifrunder. Forebygging mot mobbing Hva Når Ansvar Trivselsundersøkelse hvert September/oktober Kontaktlærer/rektor år, og gjennomgang av resultatet i alle råd og utvalg ved skole Repetere skolens August Rektor ordensreglement og planer Gjennomgang av Ved skolestart Kontaktlærer ordensreglement i alle klasser Gjennomgang av August Rektor på personalmøte inspeksjonsrutinene. Vakter både ute og når elevene spiser. Elevsamtaler Før utviklingssamtale i Kontaktlærer november/april og ellers ved behov. Ta opp læringsmiljøet på Høst og vår Kontaktlærer foreldremøter Arbeide med læringsmiljøet i Hele tiden Kontaktlærer klassen Udirs. Elevundersøkelse på mellomtrinnet. Februar Kontaktlærer Gjennomgang av resultat i Mai Rektor ulike råd Fadderordning 6.kl-1.kl Hele året Kontaktlærere 1. og 6.kl. 13

14 Avdekking av mobbing Kommunikasjon Mobbing tas opp i alle faste konferansetimer med elever og foresatte. Mobbing tas opp i faste elevsamtaler. Skolens status når det gjelder mobbing bør tas opp på alle foreldremøter. Obligatorisk info om ZERO på første møte på 1.trinn. Ved mistanke om mobbing Elever, lærere og andre ansatte som oppdager mobbing gir beskjed til kontaktlærer. Informasjonsinnhenting kan skje gjennom observasjon, samtale med antatt offer eller samtale med antatt plager. Prosedyre når mobbing oppstår Skolen skal følge opp både mobber og mobbeoffer på en best mulig måte. Skolens rutiner skal sikre god dokumentasjon og best mulig samarbeid med foresatte. NB! Kontaktlærer er ansvarlig for å iverksette tiltaksplan etter avdekking. Det må skrives logg som dokumentasjon i forhold til tiltaksplan. Rektor avgjør om det skal fattes enkeltvedtak når man har oppdaget mobbing. Foreldre kan også be om at skolen gjør noe. Da må rektor treffe et enkeltvedtak. Det må også foreligge dokumentasjon på avsluttet sak. Dokumentasjon må legges i elevmappa jfr. Opplæringsloven 9a 3. Mal for å løse mobbesaker: Samtale med den som er blitt plaget for å skaffe informasjon og gi støtte. Husk at den som blir mobbet som regel underdriver. Ansvarlig; kontaktlærer. 1. Samtale med den som mobber. Ta en og en av mobberne opp og prat med dem. Gjøre klart at vi forventer øyeblikkelig slutt på mobbingen. Hvis man mener det er hensiktsmessig, møtes mobber og mobbeoffer. Ansvarlig; kontaktlærer. 2. Det tas kontakt med heimen til alle parter. Det gis informasjon til de berørte og rektor. Ansvarlig; kontaktlærer. 3. Det gis informasjon til personalet. Det bør vurderes om inspeksjon bør styrkes. Ansvarlig; kontaktlærer og rektor. 14

15 4. Enkeltvedtak Rektor avgjør om det skal fattes enkeltvedtak. Foreldre kan også be om at skolen gjør noe. Da må rektor treffe et enkeltvedtak. 5. Oppfølging gjennom samtaler med mobbeoffer og mobberen/ne. Hyppigheten på samtalene avgjøres ut fra sakens omfang. Ansvarlig; kontaktlærer. 6. Ved gjentatt mobbing; ny kontakt med heimen til både mobber og mobbeoffer. Kontaktlæreren/ kontaktlærerne har ansvar for informasjon til sosiallærer og rektor. 7. Hvis mobbingen fortsetter, kalles det inn til følgende møterekke: Mobbeoffer, foreldre og skole. Mobber, foreldre og skole. Møte mellom foreldrene til mobberen og mobbeofferet. Alle parter møtes. Rektor eller sosiallærer leder møtene. Det settes inn individuelle sanksjoner. Gjøres av rektor, sosiallærer og kontaktlærer. Forslag til sanksjoner Inndraging av friminutt Pauser utenom de ordinære pausene Følge ZERO-vakt Være i annen klasse Sitte på møterom/grupperom Oppholde seg på begrenset område Diskutere sanksjoner sammen med foresatte Sosiale sanksjoner Utvisning: Det skal være gjennomtenkt/diskutert med skolens ledelse jfr. opplæringsloven Ansvarlig for gjennomgang og revisjon av planen. Rektor sørger for at årlig gjennomgang av planen gjennomføres første planleggingsdag om høsten, og gjør alle råd ved skolen kjent med planen. 15

Neverdal skole Sosial læreplan 2014/2015

Neverdal skole Sosial læreplan 2014/2015 Neverdal skole Sosial læreplan 2014/2015 SOSIAL LÆREPLAN Faddere fra 6.kl og elever fra 1.kl. spillerspill. Visjon: Rom for alle blikk for den enkelte Vi ønsker at alle skal trives på skolen vår. Vi jobber

Detaljer

Neverdal skole Sosial læreplan 2015/2016

Neverdal skole Sosial læreplan 2015/2016 Neverdal skole Sosial læreplan 2015/2016 SOSIAL LÆREPLAN Faddere fra 6.kl og elever fra 1.kl. spillerspill. Visjon: Rom for alle blikk for den enkelte Vi ønsker at alle skal trives på skolen vår. Vi jobber

Detaljer

Prestfoss skole Sigdal kommune

Prestfoss skole Sigdal kommune SOSIAL EMNEPLAN FOR BARNESKOLEN Sosial plan for 1. trinn. 1. trinn Empati Være grei mot andre - Eleven kan gjenkjenne og tolke ansiktuttrykk og kroppsspråk, og handle ut i fra det - Eleven kan være en

Detaljer

Sosial kompetanseplan for 1. klasse

Sosial kompetanseplan for 1. klasse KOMPETANSEPLAN Drammen Montessoriskole ønsker å gi elevene kunnskap, holdninger og ferdigheter slik at de blir i stand til å mestre sine egne liv i ulike sosiale miljøer og på en inkluderende måte lede

Detaljer

Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole

Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole Midtbygda skole ønsker å gi elevene sosial kompetanse og kunnskap slik at de blir i stand til å mestre sine egne liv og (på en inkluderende måte) lede vårt samfunn

Detaljer

Neverdal skole Sosial læreplan 2016/2017

Neverdal skole Sosial læreplan 2016/2017 Neverdal skole Sosial læreplan 2016/2017 SOSIAL LÆREPLAN Visjon: Rom for alle blikk for den enkelte Vi ønsker at alle skal trives på skolen vår. Vi jobber for å være et inkluderende fellesskap som tar

Detaljer

Sosial kompetanseplan for 1. klasse

Sosial kompetanseplan for 1. klasse KOMPETANSEPLAN Montessoriskolen i Stavanger ønsker å gi elevene kunnskap, holdninger og ferdigheter slik at de blir i stand til å mestre sine egne liv i ulike sosiale miljøer og på en inkluderende måte

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Reipå skole 2011/2012 Revidert og vedtatt i SU 6.juni 2011 INNHOLD Bakgrunn for planen s. 3 1. Forebygging av mobbing s. 4 1.1 Lærer elev s. 4 1.2 Elev Elev s. 4 1.3 Hjem Skole

Detaljer

HOLEN SKOLES SOSIALE LÆREPLAN

HOLEN SKOLES SOSIALE LÆREPLAN HOLEN SKOLES SOSIALE LÆREPLAN Sosial kompetanse er grunnlag for all læring. Sosial kompetanseutvikling er en livslang prosess. Formål /hensikten med opplæringsplanen: - Å utnytte skolen som arbeidsfellesskap

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN HOVINHØGDA SKOLE 2014/15 ANSVARLIGHET - SAMARBEID - EMPATI - SELVKONTROLL - SELVHEVDELSE

SOSIAL LÆREPLAN HOVINHØGDA SKOLE 2014/15 ANSVARLIGHET - SAMARBEID - EMPATI - SELVKONTROLL - SELVHEVDELSE SOSIAL LÆREPLAN HOVINHØGDA SKOLE 2014/15 ANSVARLIGHET - SAMARBEID - EMPATI - SELVKONTROLL - SELVHEVDELSE Hovinhøgda skole arbeider for å......fremme et sett av ferdigheter, kunnskap og holdninger som trengs

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Rosten skole Lære å leve lære å fly Handlingsplan mot mobbing 1 INNHOLD: 1. Handlingsplan mot mobbing s.2 1.1 Avdekking av mobbing s.2 1.2 Problemløsning av mobbesaker s.2 1.2.1 Aktuelle samarbeidspartnere

Detaljer

MARNARDAL KOMMUNE Den grønne kommunen

MARNARDAL KOMMUNE Den grønne kommunen Arbeid med et inkluderende læringsmiljø bygger på: Opplæringsloven Skolens ordensregler Handlingsplan mot mobbing Klasseregler Sosialkompetanse plan Elevrådsarbeid Klasseledelse og gode relasjoner Tilsyn

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

Sosial kompetanseplan 2015 / 2016

Sosial kompetanseplan 2015 / 2016 Sosial kompetanseplan 2015 / 2016 Kommunikasjon og klasseromsferdigheter (August og september) 1 Kommunikasjon og klasseromsferdigheter: Jeg kan lytte til andre Jeg kan rekke opp hånda når jeg vil si noe

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing.

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. FORORD Glomfjord skole har utarbeidet en tiltaksplan mot mobbing, denne planen ivaretar bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens

Detaljer

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 1.-4 og klasse. Gjeldende fra Planen evalueres årlig.

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 1.-4 og klasse. Gjeldende fra Planen evalueres årlig. Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 1.-4 og 5.-7. klasse. Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig. 1 Definisjon: Terje Ogden har definert sosial kompetanse slik: Et

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole Nysgjerrig Motivert Ungdom - der kunnskap er viktig! Plan for et godt læringsmiljø ved 2015-2019 Alle elever på har rett på et trygt og godt læringsmiljø. Skolen er forpliktet til å drive et godt forebyggende

Detaljer

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA Handlingsplan mot mobbing, rev.01.09.2014 Planen er under utarbeiding og vil bli revidert i løpet av skoleåret i samarbeid med FAU og skolens ledelse. Det er likevel et verktøy som skal tas i bruk fra

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

Nyplass skole handlingsplan mot mobbing

Nyplass skole handlingsplan mot mobbing Nyplass skole handlingsplan mot mobbing 1. AVDEKKING AV MOBBING. Mål: Mobbing som foregår i og ved skolen blir avdekket. 1.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen. Alle klassene: Kontaktlærerne

Detaljer

SOSIAL KOMPETANSE HAUKÅS SKOLE

SOSIAL KOMPETANSE HAUKÅS SKOLE HVA ER SOSIAL KOMPETANSE SOSIAL KOMPETANSE HAUKÅS SKOLE Definisjon: Sosial kompetanse er relativt stabile kjennetegn i form av kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør det mulig å etablere og vedlikeholde

Detaljer

Områder Overordnede mål Kompetansemål, eleven skal kunne:

Områder Overordnede mål Kompetansemål, eleven skal kunne: Eksempel på sosial læreplan for barnetrinnet Kompetansemål etter 2. trinn. Områder Overordnede mål Kompetansemål, eleven skal kunne: Ansvarlighet Ha orden i skolesakene mine, i garderoben og klasserommet

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO

Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO Innledning: På Hovinhøgda skole er samarbeid mellom og sentralt innenfor forebygging og håndtering av mobbing. Alle voksne rundt barna har et ansvar for

Detaljer

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole.

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. Opplæringsloven: 9a 1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt

Detaljer

Kompetansemål i sosial kompetanse etter 2. årstrinn

Kompetansemål i sosial kompetanse etter 2. årstrinn Kompetansemål i sosial kompetanse etter 2. årstrinn Mål for opplæringen 1. trinn 2.trinn 1. Selvfølelse/Selvhevdelse Jeg kan fortelle hvordan jeg har det. Jeg kan si meningen min. Jeg kan si nei. Jeg kan

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1 INNHOLD: Hva sier loven om mobbing? s. 3 Hva er mobbing? s. 3 Teori og kompetanse s. 4 Målsetting s. 4 Forebyggende arbeid s. 4 Tiltak for avdekking av mobbing s. 5 Samarbeid

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Plan for sosial kompetanse

Plan for sosial kompetanse FET KOMMUNE Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet. Dalen skole Klar for verden med kunnskap og glød. Plan for sosial kompetanse Definisjon på sosial kompetanse: Relativt stabile kjennetegn i form

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING Randaberg kommune Grødem skole TILTAKSPLAN MOT MOBBING Glede respekt - omsorg Våre mål : Grødem skole skal være en mobbefri skole. Alle skal trives og føle seg trygge på skolen vår. Vi skal følge skolens

Detaljer

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing Godkjent av driftsstyret 3.6.2013 Handlingsplan mot mobbing Skoleåret 2013-2017 Innledning Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing Elever som føler seg mobbet

Detaljer

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Handlingsplan mot mobbing Handlingsplanen revideres hvert år i april. Opplæringsloven 9a sier: Alle elever i grunnskolen har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse,

Detaljer

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Mål: Alle elever på Lusetjern skole skole har rett til et godt fysisk

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Paradis skole 01.09.2015 Skolens overordnete mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen Definisjon på mobbing: Gjentatt negativ eller

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april FEVIK SKOLE Handlingsplan mot mobbing Handlingsplanen revideres hvert år i april Innhold Hva er mobbing kjennetegn på mobbing... 3 Fevik skoles handlingsplan mot mobbing bygger på tre prinsipper... 3 Tiltak

Detaljer

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Innhold 0. Skolens visjon Mobbing, definisjon og mål for skolens arbeid mot mobbing 1. Forebygging 1.1 Skolestart 1.2 Oppstart på trinnene

Detaljer

Plan for utvikling av sosial kompetanse - Skeie skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse - Skeie skole Plan for utvikling av sosial kompetanse - Skeie skole Innhold Innledning Målet med planen Kompetansemål for trinnene Tema på ulike trinn Faste tiltak på skolenivå Andre trivselstiltak Fadderordning Tiltak

Detaljer

Ørmelen skole 2016/17

Ørmelen skole 2016/17 VERDAL KOMMUNE ØRMELEN SKOLE Alle skal med, et trivelig sted! 26.09.2016 Ørmelen skole 2016/17 Læreplan for sosialkompetanse Ørmelen skole Prost Brants veg 3 7653 Verdal Telefon: 74 04 82 80 Epost: ormelen.skole@verdal.kommune.no

Detaljer

MÅL FOR ELEVENES SOSIALE KOMPETANSE

MÅL FOR ELEVENES SOSIALE KOMPETANSE Vedlegg 1 MÅL FOR ELEVENES SOSIALE KOMPETANSE Målene for elevenes sosiale kompetanse tar utgangspunkt i en utviklingstrapp med 4 trappetrinn. Målene innenfor de 4 trappetrinnene kan elevene arbeide med

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjon på mobbing: En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer.

Detaljer

å følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt

å følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt 8. Dette sier Opplæringloven om mobbing. Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HOBØL KOMMUNE Tomter skole HANDLINGSPLAN MOT MOBBING TOMTER SKOLE Høst 2009 MOBBING GODTAS IKKE * Alle har noen å leke med/være sammen med * Alle har lyst til å gå på skolen * Det er lov å si fra * De

Detaljer

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig.

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig. Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig. 1 Definisjon: Terje Ogden har definert sosial kompetanse slik: Et sett av

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Plan for sosial kompetanse

Plan for sosial kompetanse 2017-2018 Plan for sosial kompetanse Stangeland skole Sandnes kommune 20.08.2017 SOSIAL KOMPETANSE Med sosial kompetanse mener vi: De kunnskaper, ferdigheter, holdninger og motivasjon menneskene trenger

Detaljer

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole

Elevenes psykososiale skolemiljø. -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole Elevenes psykososiale skolemiljø -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole Formål: Kort sikt: Skape trygge og glade skoleelever, og sikre faglig og sosial utvikling

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 i Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 1 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 1 1.2 Forankring... 1 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser Handlingsplan mot mobbing og krenkelser 01.08.2017 ble det foretatt endringer i Opplæringslova 9A. Skolens handlingsplan mot mobbing og krenkelser er revidert i tråd med nytt regelverk. Opplæringsloven

Detaljer

Mål Metode Kilder Læreplanmål. «Det er mitt valg» Kap. 1 «Vi lager et godt skolemiljø», leksjon 3 «Vi er høflige» og 4 «Vi lager regler».

Mål Metode Kilder Læreplanmål. «Det er mitt valg» Kap. 1 «Vi lager et godt skolemiljø», leksjon 3 «Vi er høflige» og 4 «Vi lager regler». Sosial læreplan FAG: Klassens time KLASSE: 2.trinn SKOLEÅR: 2017/2018 LÆRERE: Lene Andrine Sæbø Høgalmen og Anne Siv Hestad Bang Kilder og læreverk: RVTS: Link til. og relasjoner» av Robert Mjelde Flatås.

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Frivoll skoles. tiltaksplan mot mobbing

Frivoll skoles. tiltaksplan mot mobbing Frivoll skoles tiltaksplan mot mobbing 2014/2015 Hva er mobbing? En person er mobba eller plaga når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKOLENE I MARNARDAL Øyslebø oppvekstsenter Skole / SFO HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HVA ER MOBBING? Mobbing er negative handlinger som utføres gjentatte ganger over tid av en eller flere personer, og er rettet

Detaljer

Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål

Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål Mål: Vi vil arbeide for en skole som - setter eleven i sentrum - gjennom faglig utvikling, samarbeid og variasjon skaper et godt læringsmiljø - lar eleven oppleve

Detaljer

Sosial kompetanse. - Elever har behov for å tilhøre et fellesskap, for eksempel klassen eller vennegjengen.

Sosial kompetanse. - Elever har behov for å tilhøre et fellesskap, for eksempel klassen eller vennegjengen. Elever har behov for sosial tilhørighet. For at eleven skal kjenne seg som en del av det sosiale fellesskapet må hun/ han besitte en sosial kompetanse som sikrer innpass. - Elever har behov for å tilhøre

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Hva sier lovverket? 9a 1: Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjer helse,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0, pr. 21. februar 2011 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov, og Læringsplakaten

Detaljer

Hei - vær grei! Handlingsplan for et godt skolemiljø

Hei - vær grei! Handlingsplan for et godt skolemiljø Hei - vær grei! Handlingsplan for et godt skolemiljø 2015 Forebygging og tiltak mot plaging, erting, negativ adferd/mobbing Mål Livsglade barn som er trygge i seg selv og med hverandre. Vi vil ha en skole

Detaljer

Handlingsplan for et godt psykososialt miljø.

Handlingsplan for et godt psykososialt miljø. Handlingsplan for et godt psykososialt miljø. Godt elevsyn + gode rutiner + god saksgang =godt skolemiljø. Bekkelaget skole 2016-2017 Innhold: 1. Forord 2. Mobbing på nett. 3. Mål for skolens læringsmiljø

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KORTVERSJON

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KORTVERSJON HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KORTVERSJON KODAL SKOLE 2012/2013 September 2012 Kodal skole september 2012 1 1. Avdekking av mobbing 1.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen. Tiltak Elevundersøkelse,

Detaljer

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole.

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. Opplæringsloven: 9a 1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE april 2010 Lokal læreplan MOT MOBBING Åsveien skole glad og nysgjerrig Vedtatt i Brukerråd 05.05.09 Justert april 2010 Grunnskolelovens 9a-3 Skolen skal

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SAND SKOLE august 2015 Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Arnulf Øverland Hva er mobbing? Vi oppfatter det som mobbing når en person eller en

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole Handlingsplan mot mobbing for Lensvik skole Innhold: Mål med planen Definisjon av mobbing Rutiner for å avdekke mobbing Rutiner når mobbing er avdekket Forebyggende arbeid:- klassenivå - teamnivå - elevrådsnivå

Detaljer

Vardenes skoles. Handlingsplan mot mobbing

Vardenes skoles. Handlingsplan mot mobbing Vardenes skoles Handlingsplan mot mobbing 2013-2017 1 Innholdsfortegnelse Sidetall Definisjon av mobbing 3 Forebygging av mobbing 3 Avdekking av mobbing 4 Problemløsning 5-6 Vardenes skoles plakat mot

Detaljer

Harestad skoles trivselsplan og handlingsplan mot mobbing.

Harestad skoles trivselsplan og handlingsplan mot mobbing. Harestad skoles trivselsplan og handlingsplan mot mobbing. Opplæringslovens 9a 3 Det psykososiale miljøet «Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte

Detaljer

FEVIK SKOLE. Sosial handlingsplan. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Sosial handlingsplan. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Sosial handlingsplan Handlingsplanen revideres hvert år i april. 1 Fevik skoles sosiale handlingsplan bygger på tre prinsipper: 1. Aktiviteter for å fremme et godt psyko-sosialt læringsmiljø

Detaljer

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Plan for arbeid med sosial kompetanse. Brønnerud skole

Plan for arbeid med sosial kompetanse. Brønnerud skole Plan for arbeid med sosial kompetanse Brønnerud skole 2015 SKOLENS MANDAT I ARBEIDET MED SOSIAL KOMPETANSE Læreplanen Kunnskapsløftet LK06 Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets

Detaljer

GRØNLI SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Ny utgave feb. 2009

GRØNLI SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Ny utgave feb. 2009 GRØNLI SKOLE Handlingsplan mot mobbing Ny utgave feb. 2009 SKOLENS MÅL: Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolens rutiner skal avdekke at mobbing foregår.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FÅSET SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FÅSET SKOLE Oppdatert mars 2011 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FÅSET SKOLE 1. Avdekking av mobbing. 1.1 Vi skal ha en årlig mobbeundersøkelse - 5.- 7. trinn gjennomfører Elevundersøkelsen, som er en undersøkelse på nettet

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule - Gol vidaregåande skule Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Alle elever skal ha et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Alle elever skal ha et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. HANDLINGSPLAN MOT MÅL: Alle elever skal ha et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. 1 1. Hva er mobbing? Handlingsplan mot mobbing Mål: Forstå hva som er mobbing og når

Detaljer

Sosial handlingsplan GVS

Sosial handlingsplan GVS 9a 1 OPPLÆRINGSLOVA Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Den sosiale handlingsplanen tar utgangspunkt

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR FAGERNES OG ÅSEN SKOLE OG SFO SKOLEÅRET 2015-2016

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR FAGERNES OG ÅSEN SKOLE OG SFO SKOLEÅRET 2015-2016 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR FAGERNES OG ÅSEN SKOLE OG SFO SKOLEÅRET 2015-2016 FORORD Vi må skape et godt og positivt læringsmiljø der elever og ansatte er opptatt av læring i trygge omgivelser. Dette

Detaljer

Plan for sosial kompetanse Flisnes skole

Plan for sosial kompetanse Flisnes skole Plan for sosial kompetanse Flisnes skole Ålesund kommune 2014-2015 Innhold Mål... 2 Flisnes skoles elevsyn... 2 Plan for klassemiljøutvikling 1.- 2. årstrinn... 3 Kontroll av sinne... 3 Respekt og positiv

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter. Notat

TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter. Notat Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter Notat Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 15/3135 Lillian Sætern 751 84 881 FD- 19.04.15 TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR

Detaljer

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD DEL AV DEN SOSIALE LÆREPLANEN PRESTEHEIA SKOLE En skole for fremtiden gjennom trygghet og aktiv læring 2013 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD VED PRESTEHEIA

Detaljer

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for klasse Gjeldende fra Planen evalueres årlig.

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for klasse Gjeldende fra Planen evalueres årlig. Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig. Revidert november 2015. 1 Definisjon: Terje Ogden har definert sosial kompetanse

Detaljer

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV: Kapittel 9a i opplæringsloven om elevenes skolemiljø slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Sosial læreplan for Ramnes skole

Sosial læreplan for Ramnes skole Sosial læreplan for Ramnes skole Visjon: Ramnes skole skal ha fokus på trivsel og læring. 1 Forord Ramnes skoles sosiale læreplan bygger på arbeid og tiltak som skolen allerede jobber med. Ramnes skole

Detaljer

Sosial handlingsplan for Fagerholt skole våren 2017

Sosial handlingsplan for Fagerholt skole våren 2017 Sosial handlingsplan for Fagerholt skole våren 2017 HVA NÅR ANSVAR Gå gjennom skolens regler samt definisjon av mobbing og krenkende atferd. Ved skolestart Kontaktlærer Fadderordning for skoleåret. Ved

Detaljer

Hasle skoles handlingsplanen for et trygt, godt og inkluderende miljø. Oppdatert per

Hasle skoles handlingsplanen for et trygt, godt og inkluderende miljø. Oppdatert per s handlingsplanen for et trygt, godt og inkluderende miljø. Oppdatert per 02.02.2017 1. Mål for skolemiljøet s mål er at alle elevene skal trives, være inkludert og føle seg trygge, og at de skal oppleve

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Lavangen skole Loabága suohkan Visjon for Lavangen skole Rom for alle - vindu mot verden! For at alle skal ha en god og trygg hverdag, og for at alle skal lære å omgås sine medmennesker på en ordentlig

Detaljer

Plan for sosial kompetanse ved Fagertun skole

Plan for sosial kompetanse ved Fagertun skole Plan for sosial kompetanse ved Fagertun skole Både faglig og sosial læring skjer i samspill med andre. Mennesker lever i sosiale felleskap og påvirker hverandre gjennom sine handlinger. Læring skjer i

Detaljer

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø Handlingsplanen for et trygt, godt og inkluderende miljø Marienlyst skole 1.0 Mål for skolemiljøet Alle med, ingen utenfor. På Marienlyst skal alle elever trives. På Marienlyst skole skal ingen føle seg

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline Hva er mobbing? Det er mobbing når en eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting mot

Detaljer

Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø.

Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø. Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø. MÅLSETTING: Ullevål skole skal være en skole med et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolemiljøet skal være

Detaljer

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE. MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring.

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE. MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring. STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE OG AKTIVITETSSKOLE MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring. INNHOLD: Ordensregler Mobbing Fellestiltak

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkende adferd.

Handlingsplan mot mobbing og krenkende adferd. Handlingsplan mot mobbing og krenkende adferd. Granmoen oppvekstsenter Vefsn kommune Sist revidert skolestart 2017 Granmoen oppvekstsenter «Nysgjerrig og sprek i læring og lek!» Rutiner for arbeid med

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Tertnes skole. Aktiv læring, med varme og tydelighet. Skoleåret 2015 / 2016

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Tertnes skole. Aktiv læring, med varme og tydelighet. Skoleåret 2015 / 2016 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Tertnes skole Aktiv læring, med varme og tydelighet Skoleåret 2015 / 2016 Definisjon på mobbing: (Oleweus) En person er mobbet når han eller hun, gjentatte ganger og over tid,

Detaljer