Effekt av fettsyresammensetning i Artemia på vekst, overlevelse og øyevandring hos kveitelarver

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Effekt av fettsyresammensetning i Artemia på vekst, overlevelse og øyevandring hos kveitelarver"

Transkript

1 Store programmer HAVBRUK - En næring i vekst Faktaark Effekt av fettsyresammensetning i Artemia på vekst, overlevelse og øyevandring hos kveitelarver Kristin Hamre og Torstein Harboe Et stort og fremdeles uløst problem i marint yngeloppdrett er lavt og varierende innhold av langkjedete omega-3 fettsyrer, spesielt DHA, i Artemia. Dette skjer selv om man anriker med marine oljer. I dette forsøket ble Artemia anriket med 2050TG fra Pronova Biocare, som inneholder 20% EPA og 50% DHA. Oljer brukt i kommersielle emulsjoner for anrikning av Artemia inneholder gjerne 20-30% DHA. Tran, som inneholder 13% DHA og 9% EPA, ble brukt som kontroll TG ga høyere DHA og EPA innhold i Artemia, og forskjellen i DHA ble gjenspeilet i larvene (hhv. 4,4 og 8,8% DHA av totale fettsyrer ved sluttuttak). 2050TG ga også bedret vekst, overlevelse og øyevandring, samt økt opptak av fett hos larvene. Pigmenteringen ble ikke påvirket. Introduksjon: En gjennomgang av litteraturen viser at Artemia svært vanskelig lar seg anrike med DHA. I de fleste tilfeller ligger DHA nivå etter anrikning på 2-10% av totale fettsyrer. Noen unntak fins: Evjemo et al., 1997 opnådde 20% DHA i Artemia etter anrikning med DHA-Selco, mens McEvoy et al., 1996 og Harel et al., 1999 oppnådde ca 15% etter anrikning med marine phospholipider. Et annet problem er at DHA metaboliseres av Artemia slik at konsentrasjonen minker under opphold i karet. DHA innhold i larvenes naturlige føde, copepoder, kan ligge på mellom 20 og 45%. Man antar at DHA innhold i fôrorganismene påvirker pigmentering hos larver av flatfisk. I dette forsøket ville vi prøve å øke DHA i Artemia ved å anrike med en olje som inneholdt mer DHA enn vanlig. Materialer og metoder: Artemia ble anriket etter standard prosedyre, med emulsjoner basert enten på 2050TG (Pronova Biocare) eller på tran (kontroll). Kveitelarver ble fôret i triplikate kar, 5000 larver per kar, etter standard metoder ved Austevoll Havbruksstasjon. Det ble tatt prøver av Artemia og kveitelarver for analyse av fettsyrer på dag 1, 13, 46 og 77 etter startfôring. Fettsyreanalysene ble utført med intern standard for å kunne gi et estimat av fettinnhold i Artemia og larver.

2 Resultater: Vekst, overlevelse og øyevandring var vesentlig bedre hos larvene som fikk 2050TG anriket Artemia enn hos dem som fikk Artemia anriket med tran (Fig 1). Det var ingen effekt av fôret på pigmentering. Fettsyresammensetningen i Artemia (Tabell 1) var påvirket, om enn i mindre grad enn ventet, av fettsyresammensetningen i emulsjonene. Artemia anriket med 2050TG hadde ca dobbelt så høyt DHA og EPA som Artemia anriket med tran. I tillegg var summen av n-3 fettsyrer høyere, mens summen av mettede og monoene fettsyrer var lavere i 2050TG Artemia enn i Artemia anriket med tran. Arachidonsyre og summen av n-6 var litt høyere i 2050TG Artemia enn i Artemia anriket med tran. Fettinnholdet, målt ved totale fettsyrer (FAME), var ikke forskjellig i de to Artemia kvalitetene. Nivå av DHA i larvene (Tabell 2) var på 35% ved startfôring og sank til henholdsvis 8,8 og 4,4% i 2050TG- og trangruppene ved sluttuttaket. Forskjellen mellom larvegruppene i EPA nivå var svært liten, og EPA holdt seg på omtrent samme nivå gjennom hele startfôringsperioden. Arachidonsyre steg fra 2 til 3,8% gjennom startfôring, uten at det var forskjell mellom gruppene. Innhold av totale fettsyrer (FAME) i larvene var opp til 4 gg høyere i larver fôret med 2050TG Artemia enn i dem fôret med tran Artemia.

3 Figurene 1-3: Vekst, overlevelse og øyevandring på dag 77 etter startfôring hos kveitelarver fôret med Artemia anriket enten med tran eller 2050TG.

4 Tabell 1. Fettsyresammensetning (% av totale fettsyrer) og totale fettsyrer (FAME, mg/g tørrvekt) i Artemia. (ARA; arachidonsyre 20:4 n-3; EPA; eicosapentaensyre 20:5 n-3 og DHA: docosaheksaensyre 22:6 n-3, * signifikante forskjeller, p<0,05) Diskusjon: Dette forsøket ga svært gode replikater på vekst og dødelighet, noe som viser at oppdrettsmetodene utviklet gjennom dette og tidligere prosjekter er reproduserbare og måler reelle forskjeller mellom fôrene. Det var en helt klar forskjell i vekst, overlevelse og øyevandring mellom larver foret med 2050TG Artemia og Artemia anriket med tran. Dette kan forklares enten med forskjellene i fettsyresammensetning eller med forskjellen i fettnivå mellom larvegruppene. Av de essensielle (livsviktige) fettsyrene var det størst forskjell i DHA (regnet i %) mellom larvegruppene. DHA er den fettsyren som helt mangler i uanriket Artemia, og som er antatt å være svært viktig for suksess hos larvene, både når det gjelder vekst, overlevelse og pigmentering. Det er vist at total mangel på DHA skaper vekstreduksjon, økt dødelighet og feilpigmentering hos flatfisklarver, men behovet for DHA er ikke kjent. Her kan vi bruke copepoder som referanse, der de yngre stadiene som kan brukes til startfôring av kveitelarver har et innhold av DHA på 20-45%. Det er altså stor forskjell på oppnådd anrikning av Artemia med DHA og DHA nivå i larvenes naturlige føde. En god referanse er også DHA nivå i larvene ved startfôring som var på ca 35%. Det er videre usikkert i hvor stor grad det er forholdet mellom fettsyrene (% fordelingen) eller absolutt innhold av fettsyrer som er avgjørende for suksess. Et høyere fettinnhold i 2050TG larvene betyr både økt tilgang på energi og økt tilgang på essensielle fettsyrer. Forskjellen i absolutt DHA nivå mellom larvegruppene var hhv 2,8 og 0,54 mg/g i 2050TG og tran gruppene, altså en forskjell på 5-6 gg. Essensielle fettsyrer inngår i eicosanoid produksjon og genavlesning. I disse prosessene er det viktig å ha balanse (riktig % fordeling) mellom fettsyrene, fordi produktene av omega-3 og omega-6 fettsyrer fra disse prosessene ofte virker mot hverandre. For eksempel vil omega-6 eicosanoider føre til økt tonus i blodåreveggen, mens omega-3 eicosanoider vil få blodkarene til å slappe av. Når det gjelder behov for DHA til bygging av nervevev, vil imidlertid absolutt tilgang på denne fettsyren ha betydning. Så vidt vi vet er det første gang øyevandring hos kveite kan knyttes til fettinnhold i fôret. Hva som er mekanismen bak dette og om det er knyttet til tilgang på essensielle fettsyrer eller energi, er usikkert. Pigmentering ble ikke påvirket av fôrene, til tross for en dobling av % DHA og en 5-6 dobling av absolutt DHA i larvene. Dette er ikke i samsvar med den allment aksepterte hypotesen om at høyt DHA gir bedret pigmentering. Det er imidlertid mulig at vi i dette forsøket ikke oppnådde tilstrekkelig høye verdier av DHA til å se en effekt.

5 Tabell 2. Fettsyresammensetning (% av totale fettsyrer) og totale fettsyrer (mg/g tørrvekt) i kveitelarver fôret med ulike Artemiakvaliteter gjennom larvefasen /120 Institusjon: Havforskningsinstituttet, Austevoll havbruksstasjon Prosjektleder: Torstein Harboe Kontaktperson: Torstein Harboe, 5392 Storebø E-post:

Trangt og dyrt for mange av de yngre aleneboende

Trangt og dyrt for mange av de yngre aleneboende Aleneboendes levekår Boforhold Arne S. Andersen 2. Boforhold Trangt og dyrt for mange av de yngre aleneboende Færre yngre aleneboende er selveiere, flere av de eldre. Bare de yngste bor trangt, mange eldre

Detaljer

«En god start er avgjørende for å få en robust fisk» Ny, viktig kunnskap om torskens tidligste faser. I samarbeid med kunnskapsplattformen

«En god start er avgjørende for å få en robust fisk» Ny, viktig kunnskap om torskens tidligste faser. I samarbeid med kunnskapsplattformen NFE N 1-2015 / årgang 40 Biologi - CODE www.kyst.no En spesialutgave av Norsk Fiskeoppdrett Foto: Terje van der Meeren Ny, viktig kunnskap om torskens tidligste faser I samarbeid med kunnskapsplattformen

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 RAPPORT 2/2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vurdering av egen økonomistyring... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213-2 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

1. Innledning. 2. Hovedresultater

1. Innledning. 2. Hovedresultater 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i kommunesektoren fram mot 2024. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Lever de med tynn lommebok «over evne»?

Lever de med tynn lommebok «over evne»? Lever de med tynn lommebok «over evne»? De bruker mer penger enn hva deres registrerte inntekt tilsier. Lavinntektsgruppen har en levestandard som ligger nærmere den vanlige husholdning, men det skyldes

Detaljer

Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø)

Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø) Analysegruppe 2009 Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø) Både en del indikatorer som opprinnelig ble utarbeidet

Detaljer

Informasjonsbrev får flere til å gi opplysninger om utleie

Informasjonsbrev får flere til å gi opplysninger om utleie Informasjonsbrev får flere til å gi opplysninger om utleie Anne May Melsom, Tor Arne Pladsen og Majken Thorsager Omtrent 12 000 skattytere har fått informasjonsbrev om hvordan de skal rapportere opplysninger

Detaljer

Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell for distribusjonsnettene

Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell for distribusjonsnettene Notat Til: Fra: Ansvarlig: Dato: 19.2.2008 Saksnr.: Referansegruppen for videreutvikling av normkostnadsmodellene Stig Olav Wiull Thor Erik Grammeltvedt NVE Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell

Detaljer

8. Ved behov eller likt til alle? Om foreldres økonomiske støtte til sine voksne barn

8. Ved behov eller likt til alle? Om foreldres økonomiske støtte til sine voksne barn Inntekt, skatt og overføringer 2005 Ved behov eller likt til alle? Elin Halvorsen 8. Ved behov eller likt til alle? Om foreldres økonomiske støtte til sine voksne barn Mange foreldre gir økonomisk støtte

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Therese Jeanette Mosti MASTEROPPGAVE 30 STP. 2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT FOR HUSDYR- OG AKVAKULTURVITENSKAP

Therese Jeanette Mosti MASTEROPPGAVE 30 STP. 2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT FOR HUSDYR- OG AKVAKULTURVITENSKAP Økt innhold av omega-3 fettsyrer i serum fosfolipider hos forsøkspersoner etter inntak av kylling som har fått raps- og linfrøoljetilskudd i kraftfôret Increased levels of omega-3 fatty acids in serum

Detaljer

Skapt av naturen, formet av forskning

Skapt av naturen, formet av forskning Skapt av naturen, formet av forskning Skapt av naturen, formet av forskning OM OLIVITA OLJEN Olivita er en kombinasjon av gode og naturlige virkestoffer som er skapt av naturen og formet av forskning.

Detaljer

Varierende grad av tillit

Varierende grad av tillit Varierende grad av tillit Tillit til virksomheters behandling av personopplysninger Delrapport 2 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner... 3 Om undersøkelsen...

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser 2 Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser Forfattere: Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold

Detaljer

BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER

BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER Resultater fra den norske delen av de europeiske skoleundersøkelsene ESPAD 1995, 1999 og 2003 Astrid Skretting Elin K. Bye SIRUS rapport nr. 5/2003 Statens

Detaljer

perioden 1998-2002 Av Knut Vareide

perioden 1998-2002 Av Knut Vareide Evaluering av FRAMprogrammet i Nord-Trøndelag, perioden 1998-2002 Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 04/2006 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Om tidligere evaluering av FRAM... 4 Om

Detaljer

Roy A. Nielsen. Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet

Roy A. Nielsen. Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet Roy A. Nielsen Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet Roy A. Nielsen Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet Fafo-notat 2011:04 Fafo 2011 ISSN

Detaljer

Con-Joint analyse: Et eksempel med fiskegrateng

Con-Joint analyse: Et eksempel med fiskegrateng Con-Joint analyse: Et eksempel med fiskegrateng Jens Østli Conjoint er en metode som kan brukes for å avdekke preferansehierarkier eksempelvis i matprodukter. Preferansehierarkier oppstår fordi produkters

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Frafall i høyere utdanning: Hvilken betydning har sosial bakgrunn?

Frafall i høyere utdanning: Hvilken betydning har sosial bakgrunn? Frafall i utdanning Utdanning 25 Frafall i utdanning: Hvilken betydning har sosial bakgrunn? Arne Mastekaasa og Marianne Nordli Hansen, ISS, UiO Innledning I etterkrigstiden har det vært en sterk økning

Detaljer

Høykonjunktur på boligmarkedet:

Høykonjunktur på boligmarkedet: Økonomiske analyser 5/21 : Unge er ikke blitt presset ut * Arne Andersen Når prisene er lavest på boligmarkedet, skulle man tro at de som skal etablere seg for første gang ville se sin sjanse til en rimelig

Detaljer

Kompetanse til energibedrifter

Kompetanse til energibedrifter RAPPORT 24/2010 Kompetanse til energibedrifter En undersøkelse av ingeniørutdanning i elkraft Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen, Clara Åse Arnesen og Erica Waagene Ni NIFU STEP Norsk institutt for

Detaljer

Jan Petter Sæther. Studentlivet

Jan Petter Sæther. Studentlivet Studentlivet i et bitte lite rom på loftet? I et bittelite rom oppå loftet har jeg seng og bord og vaskestell og et skap med dress og lusekofte, men jeg koser meg likevel, ja, jeg koser meg likevel. Fra

Detaljer

Fremtidig tilgang på høyt utdannet arbeidskraft i offentlig sektor

Fremtidig tilgang på høyt utdannet arbeidskraft i offentlig sektor ARBEIDSNOTAT 30/2005 Terje Næss Fremtidig tilgang på høyt utdannet arbeidskraft i offentlig sektor En konsekvensanalyse for perioden 2002-2020 NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Integrering og utdanning

Integrering og utdanning Integrering og utdanning Bakgrunn En god indikator for hvorvidt innvandrernes integrasjon er vellykket eller ei, er i hvor stor grad innvandrere tar utdanning. Civita har i tillegg til dette notatet gitt

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 Birgitte Kalseth (red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer