Resultat fra folkemøte 8. april 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultat fra folkemøte 8. april 2015"

Transkript

1 Resultat fra folkemøte 8. april 2015 Regionkommune Sunnmøre Styrker: Sterk region God tilgang på fagfolk/sterkare fagmiljø Gode utdanningsinstitusjonar Betre kvalitet og meir likeerdige tenester Profesjonell administrasjon Bygda blir større enn byen Maritim tyngde Sterkt sentrum Landsdelsregion Betre sikkerheit (lovpålagte tenester) Samferdsel (rute 32 viktig) Svakhet: Utkant av ein utkant Kommunen blir for stor Svekka lokaldemokrati (nemnt av fleire) Stor kommune krev mykje byråkrati (mange tilsette) Alt for stort Ingen påverknad Nesten ingen lokale i kommunestyret Anna tiltakssone for næringslivet Miste lokale offentlege arbeidsplassar Lite lokalkunnskap Vanskeleg å bli sett Stor avstand, indre ytre Geografien blir forandra Muligheiter: God kommunikasjonstilbod til Ålesund (hurtigbåt) Bli promotert via destinasjon Ålesund Studentvenleg by for ungdom frå øyane Tunellforbindelse Hamsund Frigjev arbeidskraft frå kommune til privat abeidsliv Kan få halde fram med lokalstring i «gamle» Sandøy Etablering av «kommunedelsutvalg» (Nordøyane som eigen bydel)

2 Fleire bygder, men berre ein by Spesialkompetansen blir større Fleire fagfolk å ta av Bygde/Byutval Nordøyane eige bygdeutvalg Nordøyvegen, Hamsundsambandet Truslar: Vi blir for små (utkant i utkanten ( nemnt av fleire)) Kommunikasjon Mindre kunnskap til lokalpolitikarane Vanskeleg å engasjere seg/miste lokalt engasjement Privatisering Fråflytting Eigedomsskatt Fare for at det ikkje blir likeverdige tenester Redusert lokaldemokrati Miste lokale offentlege arbeidsplassar Velferdssluk det meste går til Ålesund Gode råd å ta med Vi må ha våre krav om drifta/strukturen Vise kva vi kan tilby og krevje Folkeavstemming (nemnt av mange) Bevare/passe på rute 32 Viktig å styrke Sandøy i størst mulig grad (tenestetilbod/bygningsmasse) LIGG UNNA! STÅ PÅ! Sjå nordover Sikre oss at vi blir høyrt når bestemmelsen skal takast (Øyråd)

3 Kommune Haram - Sandøy Styrker: Kjennskap/Lokal kjennskap (nemnt av fleire) Samarbeid industri og jordbruk Maritim tyngde Same kultur Passelig stort trygt Større innflytelse og påvirkningskraft Sterkt øysamfunn Meir lokaldemokratisk muligheit Geografisk nærleik Nordøyvegen Likestilte kommunar Liknande næringsliv/næringsstuktur Mindre strukturendringar Større del av mindre kommune Meir jamnbyrdig innad i kommunen Felles struktur (Nordøyane) Nordøyvegen Same arbeidsgivaravgift Svakheiter: Liten/For liten Konflikt fastland øyar Storebror/lillebror Mangel på kompetanse Lite fagmiljø Stor nok Blir alt lagt til Brattvåg? Dårligare servisetilbod? Svekka velferd? Administrasjon vekk frå øya Ikkje store nok til større oppgåver (f.eks vidaregåande skuler, tannhelset.) Konklusjon: For lita eining etter målsetjing Moglegheiter: Kultur Skulestruktur Meir samarbeid, lettare å nå

4 Kjent miljø, samhørigheit Turisme Kortare veg til det styrande ledd i forhold til Regionskommune Sterkare politidistrikt Sterkare/Styrke legevakta Styrke eit allereie godt samarbeid Truslar: Miste tenester Skulestruktur/tenester Mangel på nærleik til tenestene - verre jo større kommune Privatisering barnehage, skule reinhald Dårlegare servisetilbod Svekka velferd Institusjonane i Sandøy kan forsvinne (Sandøyheimen, legekontor..) At ein ikkje oppnår noko For einsidig næringsstruktur Gode råd å ta med i arbeidet: Nordøyvegen Folkeavstemming Tenke på heile kommunen, øyane også Få ungdom i tale Folk i mindre kommunar er meir fornøgd Ynskje fleire alternativ, sjå mot Romsdal Eventuelt sjølvstendig Invitere til nye prosessar Mangle alternativ som å være ein sjølvstendig kommune eller også å sjå nordover eller austover (Aukra Midsund, Romsdal) Byen er Molde Ein må sjå på eit alternativ med ei stor Romsdalskommune

5 Landkommune Solnør Styrker: Lik kultur Ingen dominerande region Meir forståing for vekst for alle kommunar i samarbeidet Betre med landkommune enn bykommune Like kommunar Færre å forhalde seg til Like/felles utfordringar Enklare demokrati Gode samarbeidspartar (historisk) Oversiktlig Meir jambyrdig Slipp bompenger til Ålesund Slipp Ålesund Kommunene er like store Større slagkraft mot Ålesund Svakheiter: Ikkje noko «naturleg» sentrum (nemnt av fleire) Kan være for liten til å ta større regionale oppgåver Stor geografisk utstrekning Mange «småkongar» Utkant i ein utkantkommune Stor avstand Mindre fagmiljø (offentleg sektor) Ulike industrielle fagmiljø For liten kommune Mange små Fortsatt avhengig av FK Stor kommune i utstrekning Store demografiske forskjellar Lang vei til kommunesenter Utan Nordøyvn blir vi ein utkant Muligheiter: Meir rasjonalisering i organisering av drifta (Sjå på punkta under styrke)

6 Auka turisme Større fagmiljø enn i dag (utnytte dette) Sterk industri Pendling/kompetanse Stort nok, viktig med lokalkunnskap Haram vidaregåande Rikt kulturliv Utnytte kvarandres kompetanse innan næringsliv Sterkare samarbeid innan industri Styrke velferden grunna lange avstander Truslar: Det er betre å være sentrum i ein utkant, eller å være utkant av eit sentrum Krangel om plassering av funksjonane Ueinighet om sentrum Utkant (men mindre enn med Ålesund) Politisk gjennomslagskraft blir mindre Større kommunar gjør det lettare for private aktørar å ta over offentlege tenester By/land konkurranse (konflikt) Midlertidig løysing Ikkje noko naturleg sentrum Store avstandar Kommunikasjon, offentleg m/buss (sjå på punkt under svakheiter) Gode råd å ta med i arbidet Invitere til eit samarbeid med Aukra Midsund Bør utreie alternativ nordover Få ungdommen i tale Folkeavstemming

Sammendrag av notater fra arbeidsgruppene Studietur 9. 11. mars 2015 til København. Innhold

Sammendrag av notater fra arbeidsgruppene Studietur 9. 11. mars 2015 til København. Innhold Sammendrag av notater fra arbeidsgruppene Studietur 9. 11. mars 2015 til København. Dette sammendraget av notater er et resultat av en samla dugnad i København. Etter hvert foredrag ble tema drøftet i

Detaljer

Innspel frå Tekna om SAKS

Innspel frå Tekna om SAKS Innspel frå Tekna om SAKS etter førespurnad frå rektor med frist 6. januar 2015 Samandrag Båe modellar gjev interessante høve saman med ein vesentleg risiko for at vårt samfunnsoppdrag vert nedprioritert.

Detaljer

Rapport om kommunereforma frå Askvoll til Åseral

Rapport om kommunereforma frå Askvoll til Åseral Kåre Lilleholt og Jens Kihl Rapport om reforma frå Askvoll til Åseral Innhald Innleiing 5 Kva er reforma? 7 Språkspørsmål i reforma 8 Framdrift 9 Reformstøtte 10 Det regionale nivået 10 Førre reform 11

Detaljer

Rapport frå AG Kunnskap

Rapport frå AG Kunnskap Rapport frå AG Kunnskap 07.01.09 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 1 av 12 08.10.2013 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 2 av 12 08.10.2013 1. INNLEIING Arbeidsgruppa Kunnskap

Detaljer

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Mer kan Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Kjetil Lie og Audun Thorstensen (Telemarksforsking), Sven Haugberg (Asplan Viak) og Tor Erik Baksås (Ernst & Young) TF-notat nr. 18/2013

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

FORHOLDET MELLOM DRIFTSSTYRE OG LOKALT EIGARSKAP

FORHOLDET MELLOM DRIFTSSTYRE OG LOKALT EIGARSKAP FORHOLDET MELLOM DRIFTSSTYRE OG LOKALT EIGARSKAP Dette er eit viktig spørsmål for mange av dei konsoliderte musea, og det er bra det blir sett på dagsorden. Det er ei problemstilling som i all hovudsak

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

FYLKESLEIAREN SIN TALE

FYLKESLEIAREN SIN TALE FYLKESLEIAREN SIN TALE Må kontrollerast mot framføring. Gode årsmøte. Me har lagt bak oss eit år og ein haust som ga oss litt andre utfordringar enn me er vane med i dette landet vårt. Dei triste hendingane

Detaljer

Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida?

Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida? Spørsmål 1: Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida? Sterkt lokaldemokrati Bestemme selv Sterkere involvering

Detaljer

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? Gro Marit Grimsrud Finn Ove Båtevik Marte Fanneløb Giskeødegård Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 2 Møreforsking

Detaljer

«Regionkommunen Ålesund» Forslag til prosjektskisse og prosess i fase 1 Utarbeidd av ad- hoc gruppa til møtet 27.02.2015 Kommunereform: Alternativ ny storkommune Dette alternativet sitt mål er å gjennomføre

Detaljer

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009. "Der alle skulle tru at nokon kunne bu

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt  Modell for bustadbygging Stord oktober 2009. Der alle skulle tru at nokon kunne bu STORD KOMMUNE Rapport Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009 "Der alle skulle tru at nokon kunne bu I 7 Bakgrunn Stord kommune søkte 10.10.08 om kompetansemidlar frå Husbanken Region Vest

Detaljer

Utarbeidelse av intensjonsplan1

Utarbeidelse av intensjonsplan1 Utarbeidelse av intensjonsplan1 I forbindelse med flere av de sammenslåingene som er gjennomført under frivillighetslinja, har det vært utarbeidet en intensjonsplan som grunnlag for folkeavstemningene.

Detaljer

Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar

Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar Finn Ove Båtevik Artikkelen byggjer på ei undersøking blant ungdom i utkantkommunar. Undersøkinga viser store variasjonar i kva grad ungdom

Detaljer

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksframlegg Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2015/26 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06. mai 2015 Saksbehandlar: Dag Hårstad/ Espen Remme Arkivreferanse:

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland NOTAT 2009 16 Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland Arild Spissøy Åshild Hjørnevik Serie Redaktør Tittel Forfattarar Prosjekt Notat Agnar Hegrenes

Detaljer

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 Kommunal planstrategi 2012 2015 er ei prioritering av Volda kommune sitt planarbeid dei næraste åra. Kortversjon kommunal planstrategi for

Detaljer

Beate Marie Dahl Eide (Sp): Utfordringer sett fra en politiker

Beate Marie Dahl Eide (Sp): Utfordringer sett fra en politiker Beate Marie Dahl Eide (Sp): Utfordringer sett fra en politiker Hovudfokuset for årets folkehelsekonferanse er kosthold. Fleire har snakka - og skal snakke mykje godt om det. Eg vil fokusere på folkehelse

Detaljer

Aukra kommune Arkivsak: 2013/490-12 Arkiv: 026 Saksbeh: Geir J. Göncz Dato: 20.11.2014

Aukra kommune Arkivsak: 2013/490-12 Arkiv: 026 Saksbeh: Geir J. Göncz Dato: 20.11.2014 Aukra kommune Arkivsak: 2013/490-12 Arkiv: 026 Saksbeh: Geir J. Göncz Dato: 20.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 134/14 Formannskapet 01.12.2014 125/14 Kommunestyret 11.12.2014 Kommunereforma

Detaljer

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud Rapport nr. 52 Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 2 Møreforsking Volda Postboks 325, NO-6101 Volda Tlf. 70 07 52 00 NO 991 436 502 Tittel

Detaljer

Fokus: Tjenesteyting. Hovedalternativ 1: Rennesøy fortsetter som egen selvstendig kommune

Fokus: Tjenesteyting. Hovedalternativ 1: Rennesøy fortsetter som egen selvstendig kommune Hovedalternativ 1: Rennesøy fortsetter som egen selvstendig kommune Fokus: Tjenesteyting Nærhet til tjenestene Oversiktlighet Lett å tilpasse seg til behovene, eks. rekruttering God kompetanse i basistjenestene

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Regionrådets arbeid med kommunereformen

Regionrådets arbeid med kommunereformen Regionrådets arbeid med kommunereformen 16. april 2015 4/28/2015 Torgeir Dahl, Styreleder ROR Britt Rakvåg Roald, Daglig leder ROR Samfunnsutvikling sammen Del 1: 2011 NIVI analyse Kommunene erkjente felles

Detaljer

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no Strategi for internasjonalt arbeid Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no 1 Innhald side Det internasjonale fylket 3 Mandat og iverksetting - internasjonal strategi 3 Geopolitisk avgrensing 4 Møre

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13.

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Praksis skal sikre at studentene

Detaljer

Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling?

Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling? Notat nr. 9/2007 Jørgen Amdam, Johan Barstad, Finn Ove Båtevik og Geir Tangen Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling? 2007 VOLDA Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar

Detaljer