Innvirkning av beite på kjøtt og melkekvalitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innvirkning av beite på kjøtt og melkekvalitet"

Transkript

1 Innvirkning v beite på kjøtt og melkekvlitet

2 Jeg vil snkke om: Beitekjøtt/-melk og kvlitet med hensyn på: fettsyresmmensetning innhold v vitmin E Smk m.m. Noen resultter fr norske studier Biomrkører for sporbrhet

3 Hvorfor er fettsyresmmensetningen interessnt? Melk, egg og kjøtt er eneste kilder for lngkjedete, omeg-3 fettsyrer (α-linolensyre, EPA og DHA) dersom mn spiser lite fisk : disse spiller en viktig rolle i utvikling v hjernen og motvirker hjertesykdommer og noen kreftformer Det er ønskelig å øke innholdet v omeg-3 fettsyrer og ndre flerumettede fettsyrer som CLA, smt redusere innholdet v mettede fettsyrer, særlig C14:0 og C16:0, i melk/kjøtt

4 CLA (konjugert linolsyre) motvirker bl.. kreft, fedme og dibetes C14:0 (myristinsyre) og C16:0 (plmitinsyre) øker nivået v skdelig kolesterol (LDL) Vi spiser generelt for mye omeg-6 fettsyrer og for lite omeg-3. Forholdstllet ω6/ω3 ønskes derfor så lvt som mulig i både melk og kjøtt i et ernæringsperspektiv

5 Hvorfor er innholdet v vitmin E i kjøtt og melk interessnt? Vitmin E er en sterk ntioksidnt Forhindrer flerumettede fettsyrer å oksidere og forbedrer dermed kjøtt- og melkekvliteten med hensyn på: Smk Frge Næringsverdi Holdbrhet

6 «Driftssystemer for et bærekrftig lndbruk i fjellbygdene» (Bioforsk Øst Løken ) Prøver v kstrtkjøtt (NRF, inngjerdet utmrk) fr filet og underhudsfett Fnt ingen vesentlig forskjell på fettsyresmmensetningen i kjøtt og underhudsfett Snittverdier oppgitt i tbellen nedenfor (% v fett) Kstrtkjøtt fr fjellbeite hdde mer umettede fettsyrer og et lngt lvere forholdstll mellom ω6 og ω3 enn det som er vnlig for oksekjøtt Kilde: Tor Lunnn C18:3 (ω3) CLA Mett FA Umett FA ω6/ω3 Kstrtkjøtt (n=8) 1,20 ± 0,12 2,3 ± 1,3 47,0 ± 5,1 53,1 ± 5,0 1,0

7 Storfekjøtt Steinshmn (Bioforsk Økologisk Tingvold) undersøkte om det vr forskjellig kjøttkvlitet (Aberdeen Angus/ Chrolis/ Simmentl/NRF) på fjellbeite ( m o.h.) smmenliknet med kultivert lvlndsbeite ( m o.h.): Frgen på kjøttet fr fjellbeite vr mindre rødt og litt gulere enn kjøttet fr lvlndet Fnt bre små forskjeller med hensyn på fettsyresmmensetning men mindre ω6 og lvere forhold ω6/ω3 i kjøttet fr fjellbeite Fnt ingen lukt/smk forskjeller Begge beitemrkstyper resulterte i kjøtt med høy ernæringsmessig kvlitet Steinshmn m.fl. 2010

8 Lind (Bioforsk Nord, Tjøtt) smmenliknet lm slktet direkte etter fjellbeite med lm slktet etter sluttfôring på kulturbeite eller med krftfôr: Lmmekjøtt direkte fr fjellbeite hdde mer flerumettede fettsyrer, ω3 og ω6 og mindre mettet fett (C14:0 og C16:0) enn lm fr kulturbeite Mer C16:0 og høyere forholdstll ω6/ω3 etter sluttfôring med krftfôr Lmmekjøtt Mindre ttrktiv smk kn forekomme i ferskt kjøtt fr værlm: bør slktes tidligere enn søyelm Smksforskjeller for øvrig vr ikke entydige Ådnøy m.fl. (UMB) smmenliknet lmmekjøtt fr fjellbeite med lvlndsbeite: Mer flerumettet fett og lvere fettprosent i fjellkjøttet Små men signifiknte smksforskjeller Lind m.fl Ådnøy m.fl. 2005

9 Konklusjoner, internsjonl forskning Scolln m.fl. (2006): Ernæringsmessig høy kjøttkvlitet er viktig for humn helse Mer omeg 3 og CLA i kjøttet er ønskelig Når innholdet v flerumettet fett øker i kjøttet er det viktig t det også inneholder nok Vit E Beite øker innholdet v både omeg 3, CLA og vitmin E! Produktet må smke godt! Moloney (2008): Flere og flere studier viser t rtsrike beiter øker innholdet v gunstige fettsyrer i kjøtt og melk Vnskelig å påvise typiske smkskrkteristikker på produkter fr rtsrike beiter, men forskjeller i miljø/region, dyrerse og botnisk smmensetning på fôret kn påvirke smken

10 Effekter v utmrksbeite og beiteprefernser på melkekvlitet i seterregionen (PhDvhndling mrs 2014, H. Sickel) Hv spiser melkekyr på utmrksbeite i fjellet? Hvordn påvirker fjellplntene melk som råvre og gir den spesielle kvliteter og egenskper?

11 Melk er en kompleks råvre som påvirkes v hv kyr spiser

12 Hvordn hr vi studert hv ku spiser på fjellbeite? Vegetsjonskrt og GPS Feltobservsjoner Rutenlyser Møkkprøver

13 Dyr beiter i ulike vegetsjonstyper Høgstude fjellbjørkeskog t.v. og blåbær-smyle fjellbjørkeskog t.h. Foto: Ull Flkdlen

14 Strr-/grsrike fstmttemyrer og myrknter, Foto: Kristin Norderup

15 Foto: Ull Flkdlen Rishei Frisk grs- og urterik eng

16 Ku spiser vriert! Mest grs, men betydelig inntk v urter, strr, vier og lyng i tillegg. GRASFAMILIEN Engkvein Agrostis cpillris Sølvbunke Deschmpsi cespitos Gulks Anthoxnthum odortum Smyle Avenell flexuos Rødsvingel Festuc rubr Fjelltimotei Phleum lpinum Fjellrpp Po lpin STARRFAMILIEN Stivstrr Crex bigelowii Slåttestrr Crex nigr Slirestrr Crex vgint Trådsiv Juncus filiformis Hvsdlmenyen KURVPLANTEFAMILIEN Følblom Leontodon utumnlis Fjelltistel Sussure lpin ERTEFAMILIEN Setermjelt Astrglus lpinus Hvitkløver Trifolium repens FIOLFAMILIEN Fjellfiol Viol biflor SILDREFAMILIEN Jåblom Prnssi plustris SLIREKNEFAMILIEN Hrerug Bistort vivipr LYNGFAMILIEN Blåbær Vccinium myrtillus PILEFAMILIEN Sølvvier Slix gluc Musøre S. herbce Grønnvier S. phylicifoli Lppvier S. lpponum BJØRKEFAMILEN Fjellbjørk Betul pubescens ssp. czerepnovii Hrerug Foto: Kristin Norderup Gulks Foto: Rgnhild Sickel Følblom og blåklokke Foto:Ull Flkdlen

17 Fjellplnter er tilpsset et liv i brskt klim Kort vekstsesong rsk reproduksjon Fjellplnter hr fysiologiske og kjemiske egenskper som: Beskytter mot sterk lysinnstråling (UV) Beskytter mot vind- og frostskder Beskytter mot insektngrep og soppngrep «Fnger vrme» Seterfrytle Foto: U. Flkdlen

18 Fjellplnter kn h høyt innhold v: Frgestoffer (krotenoider, ntocyniner): beskytter mot UV, fnger vrme, er ntioksidnter Umettede fettsyrer i kloroplstene: hr lvt frysepunkt, beskytter mot frostskder, opprettholder membrnfunksjoner Vit C og Vit E: er ntioksidnter, opprettholder membrnfunksjoner i kloroplstene (vit E) Snøsøte Kilder: Lütz 2010, Bilger m.fl. 2007, Bertrnd & Costonguy 2003; Lg m.fl. 1991

19 Totl tocopherol µg/g DW Innholdet v Vitmin E i beiteplnter fr Vldres og Hllingdl 350 b 300 b 250 b Urter Strr/Siv Vier/Lyng Grs Overrskende høyt innhold i urter, strr og vier!!

20 Fjellplnter kn også h høyt innhold v terpener og fenoler Dette er store grupper fettløselige plntestoffer Forekommer særlig i urter, lyngvekster, busker og trær i fjellstrøk Beskytter plnten mot sopp-, bkterie- og insektsngrep Plntefmilie- og rtsspesifikke stoffer Kilder: Mric m.fl. 1997

21 Biomrkører for sporbrhet Biomrkører er kjemiske stoffer knyttet til ulike typer fôr som overføres til kjøtt/melk og dermed kn brukes til å fortelle om dyrets diett Ferskt grs er rikt på gulrøde pigmenter v typen krotenoider. Krotenoider forsvinner ved lgring/tørking Mye α-linolensyre (ω3) i ferskt grs mens det er mye linolsyre (ω6) i kornbserte dietter: et lvt forholdstll ω6/ω3 er typisk for beitebserte produkter Artsrike beiter med mye urter er rike på flyktige stoffer som terpener. Terpener utgjør en stor gruppe ulike stoffer som er plntefmilie- og rtsspesifikke. Noen terpener hr sterk smk. Terpener påvirker biohydrogeneringen i vomm og kn forhindre omdnning v umettet fett til mettet fett. Prche 2009

22 Fjellplntenes kjemiske egenskper påvirker melken

23 g/100g g/100g Fettsyrer b b b b b b b b Vinter, tnkmelk (n=19), TINE dt fr Vldres 07 & 09 Innmrksbeite, tnkmelk (n=1), Vldres 09 Fjellbeite, individer (n=115), Vldres og Hllingdl 07-09

24 Særskilte kvliteter ved melk fr utmrksbeite i fjellet Melken fr fjellbeite vr v generelt høy kvlitet (stndrd kvlitetsmålinger i TINE) Melk hdde ernæringsmessig en gunstigere fettsyresmmensetning enn vintermelk og beitemelk generelt Melk hdde et lvt forholdstll mellom ω6 og ω3 ( c. 1,8) hvilket er gunstig i et helseperspektiv Melk hdde et høyere innhold v ntioksidnter (vit E og krotenoider) hvilket forhindrer t melk oksiderer og forlenger melks holdbrhet Melk hdde et forholdsvis høyt innhold v ulike terpener

25 Melk fr fjellbeiter kn resultere i meieriprodukter med: gunstigere fettsyresmmensetning i et helseperspektiv høyere innhold v ntioksidnter mykere konsistens sterkere gulfrge særskilte smksegenskper: terpener og fenoler kn for eksempel påvirke smk og smksutvikling i meieriprodukter direkte eller indirekte et spesifikt innhold v plntestoffer som kn «spore» produktet til fjellet eller til en region beiteeffektene på melk er tydeligst i fettrike meieriprodukter Jo høyere fôropptk fr utmrk, jo sterkere effekt!

26 Tkk for oppmerksomheten!

FOTO: GRETHE RINGDAL 4. KOSTHOLD

FOTO: GRETHE RINGDAL 4. KOSTHOLD FT: GRETHE RINGDAL 4. KSTHLD KJØTTETS TILSTAND 2010: Kosthold KJØTT ER VIKTIG FR KRPPEN VÅR I løpet av våren har vi fått flere innspill om å begrense inntaket av rødt kjøtt til 500 gram per uke samt begrense

Detaljer

Sjømat positive helseeffekter og næringsinnhold

Sjømat positive helseeffekter og næringsinnhold Sjømat positive helseeffekter og næringsinnhold Innhold Spis mer fisk! 2 Et unikt næringsmiddel 3 Sjømat og helse 4 Hjerte og karsykdommer 4 Nervesystemet 6 Andre sykdommer 7 Det sunne fettet 8 Den viktige

Detaljer

Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer i Norge

Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer i Norge Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer i Norge Oppsummering av kostrådene Kostrådene er hovedsakelig rettet mot primærforebygging av kroniske kostrelaterte sykdommer hos voksne

Detaljer

Skapt av naturen, formet av forskning

Skapt av naturen, formet av forskning Skapt av naturen, formet av forskning Skapt av naturen, formet av forskning OM OLIVITA OLJEN Olivita er en kombinasjon av gode og naturlige virkestoffer som er skapt av naturen og formet av forskning.

Detaljer

Hvorfor er det sunt og trygt for barn å spise sjømat

Hvorfor er det sunt og trygt for barn å spise sjømat Hvorfor er det sunt og trygt for barn å spise sjømat ved Forsker Lisbeth Dahl 19. mai 2011 Maten du spiser gir energi og næringsstoffer Menneskekroppen er avhengig av tilstrekkelig tilførsel av en rekke

Detaljer

Norsk landbruk - bidrar til sunt kosthold. Anna Haug. NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås

Norsk landbruk - bidrar til sunt kosthold. Anna Haug. NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås Norsk landbruk - bidrar til sunt kosthold Anna Haug NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås Et allsidig kosthold er viktig for helsa Planter Fisk Kjøtt Næringsstoffer Mennesket er omnivor

Detaljer

ZINZINO BALANCE PRODUKTKATALOG NORSK

ZINZINO BALANCE PRODUKTKATALOG NORSK ZINZINO BALANCE PRODUKTKATALOG NORSK INNHOLD 1. BALANSE 2. BETYDNINGEN AV FETTSYRER 4. FINN BALANSEN 5. BALANCETEST 6. EN SYNERGISK FORMEL 7. INGREDIENSER I BALANCEOIL 8. PRODUKTER 13. LAG DIN EGEN FAVORITT-SHAKE!

Detaljer

1. Hvorfor bør idrettsutøvere spise steinalderdiett...2

1. Hvorfor bør idrettsutøvere spise steinalderdiett...2 STEINALDERDIETT FOR IDRETTSUTØVERE 1. Hvorfor bør idrettsutøvere spise steinalderdiett...2 2. Hensikten med å spise før trening...2 2.1 Spising før konkurranse/trening, Stadie I...2 2.2 Matvalg før konkurranse...3

Detaljer

Makkenes i Vadsø. Kartlegging av kulturlandskap og forslag til skjøtsel. Ecofact rapport 34. Gunn-Anne Sommersel og Geir Arnesen

Makkenes i Vadsø. Kartlegging av kulturlandskap og forslag til skjøtsel. Ecofact rapport 34. Gunn-Anne Sommersel og Geir Arnesen Ecofact rapport 34 Makkenes i Vadsø Kartlegging av kulturlandskap og forslag til skjøtsel Gunn-Anne Sommersel og Geir Arnesen www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-033-89 Makkenes i Vadsø Kartlegging

Detaljer

En økonometrisk analyse an påstanden um at subsidierte rutebiloelokader

En økonometrisk analyse an påstanden um at subsidierte rutebiloelokader IO 70/18 Oslo, 30. novemberi970 KOSTNADSEFFEKTER AV SUBSIDIERING I NORSK RUTEBILNÆRING En økonometrisk nlyse n påstnden um t subsidierte rutebiloelokder er mindre kostndsbevisste enn ikke-subsidierte.

Detaljer

Fettsyrer og mikromineraler i rødt og lyst kjøtt. Anna Haug. Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås

Fettsyrer og mikromineraler i rødt og lyst kjøtt. Anna Haug. Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås Fettsyrer og mikromineraler i rødt og lyst kjøtt Anna Haug Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås Et allsidig kosthold er viktig for helsa Planter Fisk Kjøtt Næringsstoffer Mennesket er tilpasset

Detaljer

anbefalinger for spedbarnsernæring

anbefalinger for spedbarnsernæring TIL HELSEPERSONELL anbefalinger for spedbarnsernæring Anbefalinger for spedbarnsernæring Opplag 2001: 15 000 Design: Tank Design AS Foto: Astrid Hals Trykk: Zoom Grafisk AS Papir: Munken Lynx Innhold Forord

Detaljer

INNHOLD. 10 SLIK GÅR DU FREM Vi viser steg for steg hvordan du går frem når du skal begynne på EQ Pure Arctic Oil.

INNHOLD. 10 SLIK GÅR DU FREM Vi viser steg for steg hvordan du går frem når du skal begynne på EQ Pure Arctic Oil. Produktoversikt 2015/2016 - KR 39,- EQ PURE ARCTIC OIL Omega-3 fra det arktiske ishavet Naturlige norske produkter fra norske Eqology Test din helse nå! 0672 INNHOLD 26 EQ MULTICHI ENERGY ER BASERT PÅ

Detaljer

LINFRØOLJE - DEN SUVERENE FETTSYREKILDEN

LINFRØOLJE - DEN SUVERENE FETTSYREKILDEN LINFRØOLJE - DEN SUVERENE FETTSYREKILDEN Det høye innholdet av Omega 3 fettsyrer i linfrøolje er bare en av dens positive sider. De essensielle fettsyrene som er kombinert i linfrøolje har vist seg å være

Detaljer

Hovedpunktene i de nye norske kostrådene Skrevet av klinisk ernæringsfysiolog Ellen C Strøm, Lipidklinikken

Hovedpunktene i de nye norske kostrådene Skrevet av klinisk ernæringsfysiolog Ellen C Strøm, Lipidklinikken Hovedpunktene i de nye norske kostrådene Skrevet av klinisk ernæringsfysiolog Ellen C Strøm, Lipidklinikken Den 31. januar i år ble de nye norske kostrådene lansert i lokalene til Helsedirektoratet i Oslo.

Detaljer

SMÅ GREP, STOR FORSKJELL Råd for et sunnere kosthold

SMÅ GREP, STOR FORSKJELL Råd for et sunnere kosthold SMÅ GREP, STOR FORSKJELL Råd for et sunnere kosthold www.helsenorge.no www.helsedirektoratet.no Ha et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk, og begrensede mengder

Detaljer

La din mat være din medisin, og din medisin være din mat. Hippokrates, for 2500 år siden.

La din mat være din medisin, og din medisin være din mat. Hippokrates, for 2500 år siden. La din mat være din medisin, og din medisin være din mat Hippokrates, for 2500 år siden. BRA MAT BEDRE HELSE Tenk på alle de endringene som skjer fra man er spedbarn til man blir tenåringet stort mirakel.

Detaljer

29. Råd om kosthold og fysisk aktivitet

29. Råd om kosthold og fysisk aktivitet Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer 29. Råd om kosthold og fysisk aktivitet Basert på dokumentasjonsgrunnlaget (kap. 3-28) er det utarbeidet 13 råd om kosthold og fysisk aktivitet.

Detaljer

Spis riktig (n)yt mer!!!

Spis riktig (n)yt mer!!! SMART MAT FOR DEG MED SARKOIDOSE Små endringer kan gi god effekt! Av klinisk ernæringsfysiolog Tine Mejlbo Sundfør Spis riktig (n)yt mer!!! Kan riktig kostholdet minske symptomene, styrke helsen, øke overskudd

Detaljer

Emner. 1. Tallerkenmodellen 5. Proteiner 2. Styrke 6. Fett 3. Kondisjon 7. Butikkrunde 4. Karbohydrater 8. Praktisk matlaging

Emner. 1. Tallerkenmodellen 5. Proteiner 2. Styrke 6. Fett 3. Kondisjon 7. Butikkrunde 4. Karbohydrater 8. Praktisk matlaging Emner 1. Tallerkenmodellen 5. Proteiner 2. Styrke 6. Fett 3. Kondisjon 7. Butikkrunde 4. Karbohydrater 8. Praktisk matlaging Tallerkenmodellen Å finne en god måltidsrytme- og måltidssammensetning kan være

Detaljer

Rapport IS 2170. Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet

Rapport IS 2170. Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet Rapport IS 2170 Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet Innhold Forord 4 Formål 6 Anbefalinger om kosthold og fysisk aktivitet 7 Kostråd 7 Anbefalinger om fysisk aktivitet og stillesitting

Detaljer

Et informasjonshefte for helsepersonell og pasienter med familiær hyperkolesterolemi DR. LEIV OSE

Et informasjonshefte for helsepersonell og pasienter med familiær hyperkolesterolemi DR. LEIV OSE Et informasjonshefte for helsepersonell og pasienter med familiær hyperkolesterolemi DR. LEIV OSE INNHOLD HVA VIL DU LÆRE AV Å LESE DETTE HEFTET? Her kan du lære om familiær hyperkolesterolemi - ofte kalt

Detaljer

Topp 5 matvarer. som brenner bort fettet. (og 2 matvarer du ikke bør spise)

Topp 5 matvarer. som brenner bort fettet. (og 2 matvarer du ikke bør spise) Topp 5 matvarer som brenner bort fettet (og 2 matvarer du ikke bør spise) Vegard Bell (C) 2014 Bell forlag Informasjonen tildelt i denne boken, eller dette firmaet er ikke en erstatning for en ansikt-tilansikt

Detaljer

Hva skjer med næringsstoffer under bearbeiding? Hvordan håndteres råvarer?

Hva skjer med næringsstoffer under bearbeiding? Hvordan håndteres råvarer? Hva skjer med næringsstoffer under bearbeiding? Hvordan håndteres råvarer? Teknologisk ernæringsfysiolog Pernille Baardseth Matforsk AS www.matforsk.no MNT Forum 14.11.07 Mat og helse Ny kunnskap om sammenhengen

Detaljer

HELSE- OG O/I^SOR6SPLAN 2O?O. Egentnestring, somspíll og trivsel. Steigen kommune

HELSE- OG O/I^SOR6SPLAN 2O?O. Egentnestring, somspíll og trivsel. Steigen kommune HELSE- OG O/I^SOR6SPLAN 2O?O Egentnestring, somspíll og trivsel + Steigen kommune 1 Innhold Plngrunnlget... Hvorfor skl vi h en pln? Nsjonle føringer og verdigrunnlg... Våre utfordringer Tjenesteutvikling

Detaljer

Forord... 3. Sammendrag... 7. Forkortelser... 8. 1. Innledning... 9. 2. Generell bakgrunn... 11. 2.1 Kilder til marine omega-3 fettsyrer...

Forord... 3. Sammendrag... 7. Forkortelser... 8. 1. Innledning... 9. 2. Generell bakgrunn... 11. 2.1 Kilder til marine omega-3 fettsyrer... 2 Forord I forbindelse med avslutningen på mastergradsstudiet ved Institutt for farmasi, på Universitetet i Tromsø, skal det utarbeides en masteroppgave. Denne skal reflektere emner som har inngått i studiet,

Detaljer

På tide med kalking? Siv Nilsen, LR Fosen Forsøksring Anders Eggen, Trøndelag Landbruksrådgivning. Hvorfor kalker vi? Hvorfor blir jorda sur?

På tide med kalking? Siv Nilsen, LR Fosen Forsøksring Anders Eggen, Trøndelag Landbruksrådgivning. Hvorfor kalker vi? Hvorfor blir jorda sur? På tide med kalking? Siv Nilsen, LR Fosen Forsøksring Anders Eggen, Trøndelag Landbruksrådgivning ABC i riktig kalking: 1. Ta jordprøver og finn ut hvor mye du må kalke (i kg CaO). 2. Vurder behovet for

Detaljer

Ernæring for idrettsutøvere. Lise Friis Pedersen ernæringsfysiolog - samfunnsernæring Sarpsborg Roklubb 17. november 2010

Ernæring for idrettsutøvere. Lise Friis Pedersen ernæringsfysiolog - samfunnsernæring Sarpsborg Roklubb 17. november 2010 Ernæring for idrettsutøvere Lise Friis Pedersen ernæringsfysiolog - samfunnsernæring Sarpsborg Roklubb 17. november 2010 Velg sunt på idrettsarenaen Det er ikke lett å spise sunt når det ikke finnes alternativer

Detaljer

Undervisningsopplegg - manual for lærere og trenere

Undervisningsopplegg - manual for lærere og trenere Undervisningsopplegg - manual for lærere og trenere Dette er et undervisningsopplegg for unge idrettsutøvere som tar for seg mange ulike temaer innen idrettsernæring. Tanken er at du som lærer/trener/foreldre

Detaljer

Anna Haug Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB

Anna Haug Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB BioforskFOKUS Vol. 1 Nr. 16 2006 Melk og helse Anna Haug Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB anna.haug@umb.no ISBN 82-17-00108-1 ISBN 978-82-17-00108-9 1 Melk har alltid vært viktig i vårt

Detaljer