Årsmelding for Suno-Norge 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for Suno-Norge 2014"

Transkript

1 Årsmelding for Suno-Norge markerer det femte ordinære driftsåret for Suno- Norge. Organisasjonen ble formelt stiftet 11. februar 2010, etter mange års innsats gjennom uformelt grasrotarbeid. Formålet er å støtte organisasjonen Arshi Nagar som driver sangskoler og instrumentopplæring for barn og unge i to distrikter i den nordlige delen av Bangladesh, Lalmonirhat og Kurigram, og samtidig bevarer tradisjonell sang og musikk for framtiden. Suno- Norge skal også bidra til å skape kunnskap og engasjement i Norge om Arshi Nagars virksomhet. Styret Styret har etter årsmøtet 6. mai 2014 hatt følgende sammensetning: Hilde Merete Haug, leder og hovedansvar for drift og økonomi, samarbeid med Rikskonsertene, oppfølging av nye medlemmer Wera Sæther, medlem og ansvar for kontinuerlig kommunikasjon med Arshi Nagar Tore Killingland, medlem, referent, ansvar for budsjett og regnskap Karoline Kvellestad Isaksen, medlem og ansvar for hjemmesiden Sheida Sangterash-Velde, medlem og ansvar for medlemsregisteret Gro Magnussen, varamedlem Anne Hege Simonsen, varamedlem Kari Løvaas, varamedlem Styremøter og andre møter Styret har hatt fire styremøter i 2014 (to med det tidligere styret og to med det nye). Øvrig styrearbeid har skjedd via e- post/telefon og flere arbeidsmøter. Det har også vært noen samarbeidsmøter med Rikskonsertene. Årsmøtet ble avholdt 6. mai (De som er interessert, kan få tilsendt godkjent protokoll.) Etter det formelle årsmøtet, ble det vist en lengre lysbildeserie fra Hildes reise til Dhaka og Lalmonirhat i mars, og en sammensetning av flere av Weras videosnutter fra hennes ulike reiser samt verbale skildringer av situasjonen hos Arshi Nagar. Som ansvarlig for kontakten med Arshi Nagar har Wera hatt to lengre opphold i Bangladesh (feb- mars og nov- des), og har vært i hyppig telefonkontakt med Arshi Nagars daglige leder, Badsha Alam, og andre medarbeidere, hele året i gjennom. Hilde (nåværende styreleder, den gang styremedlem) besøkte Arshi Nagar, Dhaka og Den norske ambassaden i mars, og har ellers hatt utstrakt kontakt med Arshi Nagar om drift og økonomi. Sunos virksomhet Det nye styret som ble etablert på årsmøtet i mai, hadde sitt første styremøte rett etter sommeren for å konsolidere seg og fordele arbeidsoppgaver, etablere egne rutiner, osv. Den første store og viktige oppgaven for styret, var å fornye Sunos hjemmeside. Både innhold, design og layout ble endret, så det var en omfattende og tidkrevende jobb. Gå til norge.org og se selv! Der finner du fakta om Suno- Norge og Arshi Nagar; detaljer om selve virksomheten og historien bak, bilder, videosnutter og lydfiler, samt vedtekter og reisebrev fra 1

2 Bangladesh. Vi har fått masse positive tilbakemeldinger både på hjemmesiden og på prosjektet, spesielt fra en del bangladeshere, som lever både i og utenfor Bangladesh. En annen viktig oppgave har vært å videreføre arbeidet med å styrke Sunos og Arshi Nagars økonomi. Utover alt arbeidet tidligere styreleder har lagt ned i dette, sendte vi i september inn en søknad til psykologistudentenes forening, Psychaid. Psychaid avholder en innsamlingsaksjon hvert år hvor de samler inn penger til hjelpetrengende barn og unge i ulike deler av verden. Vi fikk svært god tilbakemelding på vår søknad, men valget falt på støtte til syriske barn og unge, hvilket vi vare enige i var et meget godt og riktig valg. Imidlertid oppfordret Psychaid oss til å søke igjen i år, hvilket vi skal gjøre. Styret har etter nøye vurdering også vedtatt å bruke Crowd funding som en ny inntekstkilde. Vi legger nå ut en oppfordring om å støtte Arshi Nagar på nettsiden Indiegogo, Samtidig skal vi fornye vår Facebook side. Medlemmene får melding når denne er oppe og står. Vi har jobbet videre med å selge både dobbelt- CDen Songs of death and freedom, som ble produsert i 2013, og Take me across, som ble produsert i Begge CDene ble produsert i samarbeid med flere av regionens beste musikere, som også er Arshi Nagars faste medarbeidere. Tekstheftene har både fotografier og oversettelser av sangene fra bengali til engelsk, utført av Wera Sæther. Vi oppfordrer dere alle til å kjøpe disse CDene eller gi dem bort i gave! En tredje oppgave var å følge opp Arshi Nagars kjøp av naboeiendommen rett vis a vis Arshi Nagars eksisterende bygninger som skjedde i juni. Dette kjøpet kunne realiseres takket være et særdeles sjenerøst lån fra en av Sunos private givere. Dette er en svært nyttig investering for Arshi Nagar. I løpet av andre halvdel av 2014 har de bygget et hus på eiendommen som rommer både et samlingslokale for større arrangementer, Arshi Nagars kontor, og soverom for noen av guttene på internatet. På denne måten kan de tidligere bygningene brukes i sin helhet til internatet, og gutter og jenter kan leve mer adskilt enn de var i stand til før. I tillegg er det et større areale på tomten som brukes til dyrking av ulike typer grønnsaker primært til eget konsum, også fordi de har mange gjester på besøk. Denne tomten vil også kunne fungere som en slags forsikring hvis det skulle skorte på finansielle midler til Arshi Nagar i framtiden var det siste året innenfor den treårige rammeavtalen med Rikskonsertene, som garanterte minst kroner årlig for perioden Avtalen er en del av Rikskonsertenes samarbeidsprogram med kulturinstitusjoner i Bangladesh, og går utelukkende til instrumentkjøp og instrumentopplæring. Det ble i 2013 også gitt en ekstraordinær støtte på kroner til konserter med Arshi Nagar i Dhaka. Midlene var overførbare, og konsertene ble avholdt 18. og 19. mars 2014, og begge var veldig vellykkete. I løpet av 2014 ble det klart at Rikskonsertene hadde midler til å støtte Arshi Nagar også i Det har de gjort med kr. Dessverre blir dette det siste året vi mottar denne støtten, i hvert fall i denne omgang. Dette er en beklagelig konsekvens av den nye norske regjeringens bistandspolitiske vedtak som rammer alle prosjektene som Rikskonsertene støtter i Bangladesh. Vi vil imidlertid opprettholde kontakten med Rikskonsertene og satse på evt nytt samarbeid senere. 2

3 Høsten 2013 ble det laget og distribuert en ny brosjyre som forteller om Sunos virksomhet. Denne la grunnlaget for en engelsk utgave, som ble ferdigstilt i februar Medlemmer I løpet av 2014 ble det registrert 82 betalende medlemmer (inkl noen etternølere ved begynnelsen av 2015). Som medlemmer regnes alle som har oppfylt vedtektenes krav om innbetaling av årlig kontingent på minst 500 kr i inneværende eller det foregående år, og som ikke har reservert seg mot medlemskap. Noen har betalt mindre enn 500 kr og registreres derfor ikke som ordinært medlem. Noen nye medlemmer har kommet til i 2014, men vi trenger likevel all den hjelp vi kan få av eksisterende medlemmer til å rekruttere enda flere! Arshi Nagar Arshi Nagar ledes fortsatt av et eget styre, og Badsha Alam er daglig leder for administrasjonen og sangskolene. I 2014 har den regulære aktiviteten til Arshi Nagar fortsatt som tidligere, med en viss økning i antallet elever. Virksomheten omfatter nå: Drift av 17 sangskoler med til sammen over 800 elever og 35 lærere. Internat med 10 barn og ungdommer. Skolestøtte til ca. 300 elever, overrekkes i forbindelse med en sangfestival. Instrumentopplæring for ca 160 barn og unge. Det er innkjøpt over 200 instrumenter (dotara (fire- strengs instrument), tabla, dhol (bangla), sitar, behala (fiolin), esraj, sarinda, bena, ektara, harmonium, mandira, gypsy, gopi jontra (khamak), banshi (fløyte)) i løpet av prosjektperioden. Drift av lydstudio, der CDene Take me across og Songs of death and freedom ble produsert, og der de har både sangøvelser og instrumentopplæring nesten daglig. I tillegg ble det avholdt to konserter i Dhaka i mars med finansiell støtte fra Rikskonsertene og velvillig innsats fra Den norske ambassaden. Den ene konserten ble holdt i National Museum og samlet et stort publikum samt 12 forskjellige TV- kanaler! Den norske ambassadøren, Merete Lundemo, kulturministeren i Bangladesh, Wera Sæther og Badsha Alam, var æresgjester og holdt alle hvert sitt innlegg. Dagen etter ble det avholdt en konsert i hagen i den norske ambassadørens residens. Da var representanter fra mange andre ambassader og andre internasjonale organisasjoner til stede. Representanter fra Rikskonsertene var til stede på begge konsertene. I 2014 ble en av guttene som får opplæring på dotara, kåret til landets beste instrumentalist i sin aldersgruppe (11 år) i en nasjonal konkurranse, og det var ikke en konkurranse som bare omfattet hans instrument, men flere andre instrumenter! Han hadde da spilt dotara kun i halvannet år. Vi er naturlig nok stolte av dette. Informasjon om Arshi Nagars virksomhet er gitt av Wera på styremøter og arbeidsmøter, gjennom reisebrev og e- poster til medlemmer og kontakter. Denne informasjonen vil bli oppdatert under årsmøtet. Nåværende styreleder Hilde Haug har også vært på prosjektbesøk i 2014, i mars, og har videreformidlet informasjon til styret og medlemmer. 3

4 Økonomisk oversikt På årsmøtet legges fram en økonomisk oversikt, og ikke et regnskap i revidert forstand. Det stilles ikke krav om dette innenfor den avtalen vi har med Frivillighetsregisteret. Styret har likevel et eget årsregnskap som del av økonomistyringen. For bruken i Bangladesh av de overførte midlene foreligger det et revidert regnskap. Medlemmer som ønsker det, kan be om å få se regnskap og revisjonsrapporter for Arshi Nagar. Arshi Nagars drift er i all hovedsak avhengig av overførte midler fra eller via Suno- Norge. Overføringene skjer i samsvar med budsjettet som Suno- Norge forplikter seg til ved inngangen til et nytt år. Gjennom Suno- Norge ble det til sammen skaffet til veie kr i Dette ligger på omtrent samme nivå som i 2013 ( kr). Hvis man inkluderer de som ble bevilget av Rikskonsertene i 2013, men benyttet i 2014, i inntektene for 2014, blir nivået noe høyere. I 2013 mottok Suno et større beløp fra en privat giver som skal forvaltes over en fire- års periode og som skal finansiere driften av internatet med kr pr år. I 2014 ble det til sammen overført kr til Arshi Nagar. Hvis de tas med, blir beløpet kr. Utenom midler til internatdrift og Rikskonsertenes støtte, skjer hovedtyngden av overføringene fra Suno- Norge via det offentlige NGO- kontoret i Dhaka, der Arshi Nagar er registrert. Dette følger de nasjonale retningslinjene for organisasjoner med støtte fra utlandet. Arshi Nagar har detaljerte budsjetter og regnskaper, som altså er gjenstand for behandling av autorisert revisor i Bangladesh. Revisjonsrapportene tar stilling både til regnskap, bilag, forretningsførsel og samsvar mellom formål, budsjetter og bruk av midlene. Alle disse områdene blir omtalt som meget tilfredsstillende. Det føres egne regnskap med revisjon for midlene fra Rikskonsertene, som også har funnet disse tilfredsstillende. Sunos styre oppfatter at det er god overensstemmelse mellom innsendte budsjetter og faktisk bruk, og avvik har vært avtalt underveis. Suno mottar også kvartalsvise statusrapporter fra Arshi Nagar. All Suno- Norges aktivitet drives på frivillig basis. Ingen av styremedlemmene mottar noen form for honorar eller andre ytelser, refusjoner eller godtgjørelser, bortsett fra et unntak i 2014 hvor det ble bevilget penger til dekning av reiseutgifter for Wera Sæther og Hilde Haug siden det var første prosjektbesøk på mange år gjennomført av et annet styremedlem enn Wera. Nedenfor følger en kort økonomisk oversikt for For 2015 har vi forpliktet oss til et ordinært driftsbudsjett på ca kr (med dollarkursen fra desember 2014). Med den ustabile dollarkursen, regner vi med at vi må legge til i løpet av året , var saldoen på kr (Dette inkluderer midlene som skal forvaltes over en fire års periode). Da hadde vi allerede overført kr, hvilket betyr at vi ikke har noen problemer med å ivareta våre forpliktelser overfor Arshi Nagar for inneværende år. Vi må likevel arbeide hardt for å sørge for økonomisk trygghet i de kommende årene, særlig fordi bevilgningen fra Rikskonsertene forsvinner. 4

5 OPPSUMMERING AV ØKONOMISK OVERSIKT 2014 Budsjettpost Inntekter Utgifter Givere uspesifisert (kontingent, faste trekk, ekstra gaver, osv) Fond for internatet Veihus fondet Rikskonsertene Renter Totalt inntekter i Overført til Arshi Nagar inkl gebyrer Andre utgifter /flyreise Wera og Hilde Totalt utgifter i Fra Rikskonsertene i 2013, overført til og brukt i Lån fra privat giver Overført til Arshi Nagar i 2015 pr Saldo pr Som det kommer frem av regnskapet, hadde vi et foreløpig underskudd på ca kr ( = ) i Det skyldes både manglende innbetaling fra medlemmer, men kanskje primært den endrete kronekursen i forhold til amerikanske dollar. Vi må nemlig overføre alle pengene via amerikanske dollar. Arshi Nagar bruker en amerikansk bank og de aksepterer ikke overføring i annen valuta. Dette taper vi nå penger på og må prøve å gjøre noe med. Ved begynnelsen av 2014 var USD ca NOK, i dag tilsvarer USD ca NOK. Det sier seg selv at dette utgjør et problem. Utfordringer i 2015 og videre framover Hovedutfordringen er fortsatt å øke medlemsgrunnlaget, samt å få flere medlemmer og støttespillere til å betale kontingent og gi økonomiske bidrag for å sikre nødvendige overføringer til Arshi Nagar. Som beskrevet over, har styret opprettet en Crowd funding konto på Indiegogo, og styret skal søke om å få tildelt støtteaksjonen til Psychaid for Styret skal også arbeide med å få til avtaler med andre institusjonelle givere både i Norge og i Bangladesh. Det bør også arbeides spesielt for å få en tilknytning til norske musikkmiljøer og skoler, både for å trygge økonomien og å gjøre Arshi Nagars virksomhet mer kjent i Norge. Det økonomiske grunnlaget er svært sårbart fordi det bygger på et meget begrenset antall personer/fond som står for hovedtyngden av de innsamlete midler. Etter at driftsbudsjettene til Arshi Nagar i flere år har stått på omtrent det samme nivå, har det i 2013 og 2014 vært en økning. Dette avspeiler både økt virksomhet, høy prisstigning, en 5

6 lønnsjustering og kursfall. For 2015 har budsjettet derimot så vidt gått litt ned, på oppfordring fra styret. Men den svake norske kronen gjør at vi likevel får en økning i våre utbetalinger. Som allerede nevnt, forsvinner bevilgningen fra Rikskonsertene etter var altså det siste året innenfor den treårige rammeavtalen. Dette er en beklagelig konsekvens av den nye regjeringens bistandspolitiske vedtak. Kanskje kan dette endre seg senere. Arshi Nagar blir stadig mer kjent og det er ønske om å opprette flere skoler. Det er positivt, men samtidig krevende når det er begrenset tilgang på ressurser. Styret vil derfor legge til grunn at Arshi Nagars arbeid videreføres på omtrent det samme nivå som tidligere. Hilde Haug, Oslo Wera Sæther (sign.), Hilde Haug (sign.), Tore Killingland (sign.), Karoline Kvellestad Isaksen (sign.), Sheida Sangterash- Velde (sign.) 6

Årsmøte i Suno-Norge Tirsdag 6. mai 2014, kl 19.30

Årsmøte i Suno-Norge Tirsdag 6. mai 2014, kl 19.30 Årsmøte i Suno-Norge Tirsdag 6. mai 2014, kl 19.30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus, inngang Falbesgate 5, rom 113 Foto: Wera Sæther Rett til å delta på årsmøtet har alle som har ytt økonomisk støtte

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Kristi Åpenbaringsmenighet i Bergen org. nr. 987 227 370 ÅRSMELDING FOR 2008

Kristi Åpenbaringsmenighet i Bergen org. nr. 987 227 370 ÅRSMELDING FOR 2008 1 Kristi Åpenbaringsmenighet i Bergen org. nr. 987 227 370 ÅRSMELDING FOR 2008 Generelt Innledningsvis gis et lite tilbakeblikk også for 2007. Fader Mikhail (Mikhail Selyavkin) sluttet i februar 2007 som

Detaljer

Kristi Åpenbaringsmenighet 5236 RÅDAL

Kristi Åpenbaringsmenighet 5236 RÅDAL Årsregnskap for 2008 Kristi Åpenbaringsmenighet 5236 RÅDAL Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: RISNES REGNSKAP SANDBREKKETOPPEN 36 5224 NESTTUN Org.nr. 956524415 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid

til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid Oslo, 19. desember 2011 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt.

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 Hovedoversikt og tre delsøknader for MARBORG 2012 Inneholder søknader for drift av hovedkontor Tromsø, drift av Kafé X og drift av avd. Bodø. post@marborg.no www.marborg.no

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT VEDTAK

TILSYNSRAPPORT VEDTAK Saksbehandler: Mats Nyaas Skau og Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 03.06.2015 2014/476 Stiftelsen Trondheim International School ved styrets leder Festningsgata 2 7014 Trondheim Deres dato: Deres referanse:

Detaljer

årsrapport 2014 Styrets beretning... side 3 Nøkkeltall, Verdens Barn... side 5 Administrasjonens beretning...side 6 Verdens Barns regnskap...

årsrapport 2014 Styrets beretning... side 3 Nøkkeltall, Verdens Barn... side 5 Administrasjonens beretning...side 6 Verdens Barns regnskap... årsrapport 2014 Styrets beretning... side 3 Nøkkeltall, Verdens Barn.... side 5 Administrasjonens beretning...side 6 Verdens Barns regnskap... side 10 2 STYRETS BERETNING 3 Verdens Barn er en medlemsorganisasjon

Detaljer

Tolfaposten. Velkommen til årsmøte i Oslo 1/2009. Innhold. Februar 2009. Centrostudi Italo-norvegese di Tolfa

Tolfaposten. Velkommen til årsmøte i Oslo 1/2009. Innhold. Februar 2009. Centrostudi Italo-norvegese di Tolfa 1/2009 Februar 2009 Centrostudi Italo-norvegese di Tolfa Velkommen til årsmøte i Oslo Innhold Nervøst før start i det hesteveddeløpet i viale d'italia Innkalling til årsmøte Styrets beretning Referat fra

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

SYNODEN 2014 Fredtun

SYNODEN 2014 Fredtun Saksdokumenter til menighetsbehandling SAKSDOKUMENTER DEL 1 SYNODEN 2014 Fredtun 30.oktober til 2.november 2014 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Sammen om oppdraget Saksdokumenter til menighetsbehandling

Detaljer

KK har derfor trukket linjer bakover til opprettelsen av stiftelsen i 2003, før Stiftelsesloven fra 2002 hadde trått i kraft.

KK har derfor trukket linjer bakover til opprettelsen av stiftelsen i 2003, før Stiftelsesloven fra 2002 hadde trått i kraft. 1 Besvarelse fra Kontrollkomiteen i Lions Norge til stiftelsen Det er mitt valg, på oppdrag GJENNOMGÅ DISPONERINGER SOM STYRE I STIFTELSEN HAR GJORT, gitt 24. MARS 2015. Innhold: side 1. Oppdraget. 2 2.

Detaljer

Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene

Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene Rapport 2012:13 Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene Vigdis Nygaard Áila Márge Varsi Balto Forsidefoto: Jorggáhallan, danseforestilling med Johtti Kompani.

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Referat fra møtet Udir FK 13. mars 2013. Kl. 9.30-12.30 Tilstede: Fra Udir: Magne H.

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner - en første oversikt Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2013 Senter for forskning på sivilsamfunn og

Detaljer