Årsrapport Nordea Liv Norge 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport Nordea Liv Norge 2006"

Transkript

1 Årsrapport Nordea Liv Norge

2 Nøkkeltall Fremgangen fortsetter Nordea Liv fortsetter den sterke fremgangen som har preget selskapet de senere år. I Nordea Liv ble resultat før fordeling og særlige avsetninger millioner kroner, mot millioner kroner året før. Forvaltningskapital Forfalte premier Premier for egen regning Kollektiv pensjonsforsikring Premier for egen regning Forvaltningskapital Risikoresultat Omkostningsresultat Renteresultat Individuell pensjonsforsikring Premier for egen regning Forvaltningskapital Risikoresultat Omkostningsresultat Renteresultat Nøkkeltall livsforsikring Kapitalavkastning I -0,45 % 6,47 % 6,55 % 7,11 % 8,07 % Kapitalavkastning II -0,45 % 8,08 % 5,87 % 9,99 % 8,27 % Kapitalavkastning III -0,29 % 9,78 % 6,33 % 9,36 % 6,51 % Gjennomsnittsrente 0,53 % 6,55 % 6,11 % 7,12 % 7,41 % Balansesammensetning ekskl. investeringsvalg Aksjer 6 % 11 % 13 % 17 % 20 % Obligasjoner - omløp 36 % 33 % 25 % 29 % 24 % Obligasjoner - anlegg 34 % 32 % 39 % 31 % 34 % Eiendom 17 % 14 % 18 % 17 % 17 % Annet 7 % 10 % 5 % 5 % 5 % Definisjoner: Kapitalavkastning I: Realiserte finansinntekter inklusiv opp-/nedskrivning av faste eiendommer Kapitalavkastning II: Som kapitalavkastning I inklusiv endring i merverdier på finansielle omløpsmidler Kapitalavkastning III: Som kapitalavkastning I inklusiv endringer i merverdier totalt Tall for 2006 er for det fusjonerte selskapet er for det tradisjonelle livselskapet ekskl. investeringsvalg Av resultatet tildeles kundene millioner kroner, hvorav 765 millioner kroner med endelig virkning. Resultat til eier ble 491 millioner kroner før skatt. I resultatet inngår 79 millioner kroner fra produkter uten overskuddsdeling. Nordea Liv er det tredje største av selskapene i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. I 2006 økte premieinntektene med 45 prosent til millioner kroner. Salget utviklet seg meget positivt både i privat- og bedriftsmarkedet. De totale premieinntekter (brutto forfalt premie) i 2006 knyttet til tradisjonell livs- og pensjonsforsikring, for selskaper tilknyttet Finansnæringens Hovedorganisasjon, var millioner kroner, en nedgang på 6 prosent fra Premieinntekter knyttet til fondsforsikring var millioner kroner, en økning på 34 prosent fra året før. Tallene er foreløpige. Nordea Livs totale markedsandel innen tradisjonell livs- og pensjonsforsikring, brutto forfalt premie (eksklusiv gruppelivsforsikring og kommunal pensjon), var ved årsskiftet 12,7 prosent, mot 7,5 prosent ved forrige årsskifte. Markedsandelen for individuelle pensjonsforsikringer, brutto forfalt premie, i 2006 ble 22,3 prosent, mot 14,4 prosent året før. Markedsandelen for individuell kapitalforsikring ble 14,1 prosent i 2006, mot 1,8 prosent i Markedsandelen innen ytelsesbasert kollektiv pensjonsforsikring, brutto forfalt premie, var 11,6 prosent (eksklusiv kommunal pensjon), mot 10,8 prosent i Innenfor innskuddspensjon var Nordea Livs markedsandel 19 prosent, mot 23 prosent året før. Nordea Liv hadde ved utgangen av 2006 etablert obligatorisk tjenestepensjonsavtaler, som ga en markedsandel på 16 prosent. Nordea Liv fikk flere nye større kunder, både fra konkurrenter og som overføring fra pensjonskasser. Dette er delvis et resultat av at større kunder og konsern er opptatt av å tilpasse sine forsikringsordninger og forpliktelser knyttet til nye rammebetingelser og fremtidige utfordringer. Totalt hadde Nordea Liv ved inngangen til 2007 ca bedriftskunder og ca privatkunder. Selskapet har 208 medarbeidere i Bergen, Oslo, Tromsø, Trondheim og Ålesund. Produktene selges gjennom Nordeas og Vestas kontorer, samt uavhengige forsikringsmeglere og rådgivere. Innhold Hovedpunkter og utviklingstrekk... 4 Solid kapitalforvaltning... 6 Ledergruppen og styrende organer... 8 Årsberetning Resultatregnskap og balanse Regnskapsprinsipper Noter Kontantstrømanalyse Beretninger og innstilling Forsikringstekniske forhold Definisjoner Administrerennde direktør Jørund Vandvik ledet Nordea Liv til nye rekorder i 2006 (Foto: Øystein Klakegg). 2 3

3 Hovedpunkter og utviklingstrekk Sammensetning portefølje med rentegaranti 2006 ble nok et rekordår for Nordea Liv. Resultatet til kunder og eier ble 46 prosent bedre enn året før, og premieinntektene økte med 45 prosent. Den verdijusterte avkastningen på midlene i porteføljen med rentegaranti ble 8,3 prosent, og Nordea Liv plasserte seg dermed også i 2006 på topp blant livselskapene i Norge. Også for kunder som har pensjon med investeringsvalg ga 2006 gode resultater, ref. fondsoversikten på side 7. Den totale soliditetskapitalen ble styrket og utgjør 16,9 prosent av forsikringstekniske avsetninger, mens tilsvarende per var 15,8 prosent % % 31 % 29 % 5 % Aksjer Eiendom Anleggs- Omløps- Annet obligasjoner obligasjoner 20 % % 34 % 24 % 5 % Verdijustert avkastning portefølje med rentegaranti 4,3 % 3,3 % -0,5 % Avkastning i 2000 og 2001 for Nordea Liv er et vektet snitt for Norske Liv og Vesta Liv. Avkastning i for Vital er et aritmetisk snitt for Vital og tidligere Gjensidige NOR. 8,1 % snitt Nordea Liv Vital Storebrand SpareBank 1 Liv 5,9 % 10,0 % 8,3 % 5,6 % Soliditetskapital i mill. NOK Egen- Ansvarlig Tilleggs- Sikkerhets- Kursreserverkapital lån avsetninger fond omløp Soliditetskapitalen inkluderer tidligere Nordea Link. Nordea Livs soliditetskapital i 2006 ble mill. NOK (16,9 % av forsikringstekniske avsetninger) Premieinntekter i mill. NOK Forvaltningskapital i mill. NOK Kapitaldekning per Mottatte premiereserver Forfalt premie ,7 % Nordea Liv 9,8 % Vital 9,7 % Storebrand 12,6 % Sparebank 1 Liv Premieinntektene inkluderer tidligere Nordea Link. Nordea Livs premieinntekter har økt 83,7 % siden Nordea Livs forvaltningskapital har økt med 61,6 % siden Forvaltningskapitalen inkluderer tidligere Nordea Link. Nordea Liv tilfredsstiller de lovmessige kravene med god margin. Tallene fra Vital, Storebrand og Sparebank 1 Liv er basert på selskapenes presentasjon av regnskapsåret

4 Solid kapitalforvaltning gir gode pensjoner 2006 ble nok et jubelår i det norske aksjemarkedet. Fra bunnen i 2003 og frem til årsskiftet steg hovedindeksen på Oslo Børs 320 prosent. Et nytt jubelår ble det også for Nordea Livs kunder og eier. Verdijustert avkastning ble 8,3 prosent, som var helt i toppen blant livselskapene. Nordea Vekstpensjon Startfordeling Sluttfordeling 10 % 10 % 9 % 4 % 5 % 51 % Det er lite som tyder på at den sterke fremgangen i norsk økonomi vil avta. Oljeprisen er fortsatt høy og det er stor grad av optimisme i næringslivet. Kursutviklingen på aksjer kan likevel ikke forventes å bli like sterk i De siste årenes oppgang i aksjemarkedene har vært godt fundert i en positiv utvikling i næringslivet. Den reelle inntjeningen i selskapene er blitt reflektert i kursene. Men etter den store oppgangen, er det naturlig at aksjemarkedet går inn i en mer konsoliderende fase. Nordea reduserte investeringene i norske aksjer mot slutten av 2006, mens beholdningen av europeiske aksjer ble økt. 25 % Globale aksjer Norske lange obligasjoner Norske korte rentepapirer Globale obligasjoner med høy risiko Europeisk eiendom Bekymringene i aksjemarkedet er i hovedsak knyttet til om veksten avtar i USA, om den økonomiske utviklingen Kina og India går for fort, om oljeprisen er for høy eller kan bli for lav og om kursen på dollar svekkes dramatisk. Nordeas forvaltere følger utviklingen fra dag til dag og tilpasser porteføljene kontinuerlig i forhold til endringer i markedene. Solid avkastning i Nordeas fond Nordea Liv tilbyr over 80 fond i ulike kategorier. Kundene velger selv hvilke fond de vil plassere midlene i, og kan fritt bytte fond innfor fondsuniverset dersom bedriften har individuelt investeringsvalg. Fondene forvaltes av ni internasjonalt anerkjente forvaltere. Aksjefondet Nordea SMB inngår i Nordea Livs fondsutvalg. Fondet investerer i små og mellomstore selskaper og er av Kapital kåret til Norges beste fond de siste tre årene. Nordea SMB toppet listen over de beste norske fondene på Oslo Børs i 2006, med en avkastning på 45 prosent. Aksjefondet Holberg Norden investerer i alle de nordiske landene. Norden, med sin brede næringsstruktur og nesten 900 børsnoterte selskaper, representerer en verden i miniatyr. Norden har et stabilt politisk system. Holberg er en liten og uavhengig fondsforvalter som har spesiell kompetanse på det nordiske markedet. Holberg Norden har de siste tre årene gitt en løpende avkastning på 33 prosent, som er det dobbelte av sammenlignbar indeks. Eiendomsfondet ING European Real Estate er et annet spennende fond for Nordea Livs kunder. Avkastningen i 2006 var 53 prosent. Snittavkastningen de siste 5 årene har vært 24 prosent. Gjennom det internasjonale aksjefondet Carnegie WorldWide får kunden mulighet til å investere i alle verdens aksjemarkeder. Det er det eneste globale fondet som har 5 stjerners rating i Morningstar. Fondet har en høy energieksponering og investerer også i utviklingsmarkeder. Fondet hadde en avkastning på 16 prosent i 2006 og 35 prosent i 2005, mot indeks på henholdsvis 5 prosent og 13 prosent. Fond med garanti Bedrifter som etablerer innskuddspensjon i Nordea Liv blir tilbudt å plassere innskuddene i Nordea Vekstpensjon. Dette er et fond med gode utsikter til høy avkastning, samtidig som man er garantert at utbetalt pensjon aldri kan bli lavere enn det som er innbetalt på den enkeltes konto. I Nordea Vekstpensjon endres sammensetningen av aktiva frem mot tidspunkt for pensjonsalder. Startfordelingen består av en høy andel aksjer, mens sluttfordelingen baserer seg på mindre risikoinvesteringer. Se figur. Avkastning i utvalgte fond i Nordea Liv i 2006 ift referanseindekser Norsk aksjefond: Nordea SMB Nordisk aksjefond: Holberg Norden Europeiske aksjefond: Nordea European Value USA aksjefond: Merrill Lynch US Focused Value Asia fond: Fidelity South East Asia Globale aksjefond: Carnegie Worldwide Fond i utviklingsmarkeder: Nordea Øst-Europa Bransjefond: Merrill Lynch World Gold Eiendomsfond: ING European Real Estate Pengemarkedsfond: ABN AMRO Pengemarked Fond-i-fond: ReturnPlus Balansert Fond Generasjonsfond: ReturnPlus 2040 Garantifond: Nordea Vekstpensjon I Garantifond: Nordea Vekstpensjon II Avkastning i Nordea Livs portefølje med rentegaranti i 2006 ift referanseindekser Aksjer i Norge Aksjer utland Obligasjoner Pengemarked Eiendom Alternative investeringer 3,5 % 2,7 % 2,7 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % Avkastning 2,0 % 1,6 % 3,1 % 2,6 % 32,9 % 32,4 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % Avkastning 6,5 % Aksjer i Norge: Referanseindeksen er Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX). Aksjer utland: Referanseindeksen er Morgan Stanley Verdensindeks. Obligasjoner: Referanseindeksen består av norske statsobligasjoner med 3 års og 5 års løpetid (50 % ST4X og 50 % ST5X). Pengemarked: Referanseindeksen er norske statssertifikater med 1/2 års løpetid (ST2X). For eiendom og alternative investeringer er det ingen referanseindeks. 10,8 % 10,4 % 8,2 % 8,1 % 7,7 % 9,9 % 3,7 % 4,5 % 9,8 % 15,9 % 17,2 % 16,1 % 14,9 % 15,4 % 15,6 % 18,2 % 21,1 % 23,0 % Avkastning referanseindekser Avkastning referanseindekser 25,6 % 32,8 % 27,8 % 30,6 % 37,8 % 34,5 % 45,0 % 42,5 % 52,7 % 53,8 % 6 7

5 Styrende organer Styremedlemmer Allan Polack, Hellerup, Danmark (styreleder) Øivind Solvang, Bærum (nestleder) Olav Munch, Bergen Aksjonærvalgte medlemmer av kontrollkomiteen Knud Lorentzen, Bergen (leder) Bjørn Thømt, Bergen Frøystein Gjesdal, Bergen Ledelsen i Nordea Liv. Fra venstre Bård Bjerkestrand, Bjørn Holli, Tor Olav Langeland, Leif Raanes, Jørund Vandvik, Jørm Bjarte Nøstdal, Anne Marit Benterud og Magny Øvrebø. (Foto: Oddmund Lunde). De leder Nordea Liv Ledelsen i Nordea Liv består av to kvinner og seks menn med bred faglig bakgrunn og erfaring fra norsk finans og forsikring. De fleste har hatt ledende stillinger i Vesta Liv og andre forsikringsselskaper, og har vært med i Nordea Livs ledelse fra starten i Ansattvalgt styremedlem Terje Oseberg Askeland, Bergen Aksjonærvalgte medlemmer av representantskapet Per Christian Eriksen, Bergen (leder) Sigvart Hovland, Moss (nestleder) Kjerstin Fyllingen, Bergen Jon Brenden, Oslo Egil Valderhaug, Giske Øystein Søyland, Klepp Jørn P. Madsen, Sola Jan Ove Holmen, Lier Aksjonærvalgte varamedlemmer av representantskapet Inge Støve, Bergen Jørn Westlund, Oslo Ansattvalgte medlemmer av representantskapet Aksjonærvalgte varamedlemmer av kontrollkomiteen Rune Fanastølen Tuft, Bergen Aksjonærvalgte medlemmer av valgkomiteen Britta Burreau, Bromma, Sverige Jukka Venäläinen, Espoo, Finland Bård Bjerkstrand (45) har vært direktør med ansvar for IT i Vesta Liv, og senere Nordea Liv, siden Han er IT-ingeniør og bedriftsøkonom og har lang praksis fra Cap Gemini, Vesta og Skandia. Bjørn Holli (37) er siviløkonom og begynte som markedsdirektør i Nordea Liv i januar Han arbeidet tidligere i PA Consulting Group, der han var med i den norske ledergruppen og jobbet med bank- og forsikringsaktører i Norden, England, Polen og USA. Tor Olav Langeland (38) har vært direktør for kundeservice i Vesta Liv og senere Nordea Liv, siden Han er siviløkonom, og har praksis fra Vesta og Vesta Liv. Leif Raanes (44) har vært direksjonssekretær i Nordea Liv siden Han er cand. jur. og har praksis fra skade-, livsforsikring og bank. Han har blant annet arbeidet i konsernjuridisk avdeling i tidligere Gjensidige NOR. Jørund Vandvik (51) har vært administrerende direktør i Vesta Liv og senere Nordea Liv siden Han er cand. jur. og har lang praksis fra Hygea, Vital, Vesta Liv og Skandia Life Norge. Jørn Bjarte Nøstdal (49) har vært økonomidirektør i Vesta Liv og senere Nordea Liv siden Han er økonom og ingeniør, og har lang praksis fra Norsk Hydro og tidligere Bergens Skillingsbank. Anne Marit Benterud (46) har vært ansvarshavende aktuar i Nordea Liv siden 2002, og har også ansvar for produktutvikling. Hun er cand. scient. med aktuarkompetanse, og har lang praksis fra blant annet Storebrand og SpareBank 1 Livsforsikring og SpareBank 1 Fondsforsikring. Magny Øvrebø (37) har vært finansdirektør i Nordea Liv siden Hun er siviløkonom med mastergrad innen finans, og har grunnfag i juss. Hun har praksis fra Vesta, Skandia og Nordea Link. Elin Hvidsten, Bergen Lise Riddergård, Bergen Solfrid Thorsen, Bergen Ann-Tove Thorsvik, Oslo Ansattvalgte varamedlemmer av representantskapet Vegard Johnsen, Bergen 8 9

6 Årsberetning 2006 Selskapets strategi er å være en kvalitetsleverandør av innskuddsbaserte og ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger, samt risikoforsikringer og spareforsikringer i privatmarkedet. Virksomheten i Nordea Liv omfatter utvikling, salg og forvaltning av tradisjonelle produkter med garantert avkastning og innskuddsprodukter uten rentegaranti. Gjennom selskapet Nordea Aktuartjenester AS tilbyr Nordea konsulenttjenester innenfor Selskapet har sine røtter fra Norske Liv og Vesta Liv og oppstod som Nordea Liv gjennom at selskapene fusjonerte i Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS fusjonerte med Fondsforsikringsselskapet Nordea Link Norge AS 1. januar 2006 og Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS var det overtagende selskapet. Tallene for 2006 er for det fusjonerte selskapet, mens tallene for 2005 (i parentes) er for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS (dvs. ekskl. investeringsvalgs virksomheten) dersom ikke annet er kommentert ble et meget godt år for Nordea Liv og selskapets kunder. Premieinntektene økte med 45 prosent (inklusiv investeringsvalg) til 6,2 milliarder kroner og forvaltningskapitalen passerte 40 milliarder kroner. Resultat før skatt til eier ble på hele 491 millioner kroner. Det gode resultatet skyldes god drift og vekst på alle områder av selskapets virksomhet, kombinert med et godt investeringsår. Det norske aksjemarkedet steg med over 30 prosent, hovedsakelig som følge av høy oljepris. Oljeprisen la heller ingen demper på veksten i internasjonal økonomi som også opplevde en sterk vekst, hovedsakelig drevet av høy etterspørsel og produktivitet, ikke minst som følge av nye markeders inntreden i den globaliserte økonomien. Høy aktivitet i næringslivet, lav rente og stor likviditetstilførsel førte også til at eiendomsmarkedet opplevde nok et meget sterkt år. NRSP- og IFRS-beregninger. Nordea Liv arbeider med å fortsette veksten innenfor selskapets forretningsområder, samt levere gode og stabile resultater for kunder og eier var også året for obligatorisk tjenestepensjon (OTP), hvor alle bedrifter uten tjenestepensjon måtte skaffe seg pensjonsordning innen utgangen av året nye OTP bedriftskunder valgte Nordea Liv som sin pensjonsleverandør i 2006, noe som ga en markedsandel på 16 prosent. Markedet Året 2006 ble i sterk grad preget av innføringen av obligatorisk tjenestepensjon. I følge tall fra Finansnæringens Hovedorganisasjon har bedrifter etablerte tjenestepensjonsordninger for tilsammen medarbeidere. Dette innebærer en kraftig økning av antall tjenestepensjonsordninger i Norge. I forbindelse med innføringen av obligatorisk tjenestepensjon lanserte Nordea Liv et nytt innskuddsbasert produkt som tilfredsstilte lovens minstekrav og som forenkler prosessen for bedriftene og distributørene med å etablere pensjonsordninger i tråd med lovens bestemmelser. Løsningen gjør det mulig for bedriftene å etablere avtalene direkte på Internett. Produktet er meget godt mottatt i markedet og tall fra FNH viser at 16 prosent av de etablerte pensjonsordningene i 2006 ble plassert hos Nordea Liv. Bedriftspensjonsbarometeret som utgis av Aalund, et dansk analysebyrå, viser norske bedriftskunders tilfredshet med livsforsikringsselskapene. I denne undersøkelsen oppnår Nordea Liv et høyere score enn gjennomsnittet i markedet. Nordea Liv legger vekt på å utvikle seg videre som et kundevennlig selskap. Stortingets beslutning om å fjerne skattefordelene knyttet til individuell sparing ble negativt mottatt og har medført at innbetalingene i 2006 til slike ordninger i Norge totalt sett har gått ned. Til tross for dette har Nordea Liv økt sine premieinntekter knyttet til individuelle produkter. Totale forfalte premieinntekter (inkl. overførte reserver) for livselskaper knyttet til Finansnæringens Hovedorganisasjon falt i 2006 med 0,2 prosent, fra 61,9 milliarder kroner til 61,8 milliarder kroner. For Nordea Liv derimot, ble de totale forfalte premieinntektene for 2006 på millioner kroner mot millioner kroner inkludert investeringsvalg for 2005, en økning på 62 prosent. Nordea Livs totale markedsandel innen tradisjonell livs- og pensjonsforsikring (eksklusiv gruppeliv og kommunal pensjon) og kollektiv pensjonsforsikring (eksklusiv kommuner) ble i 2006 på henholdsvis 14,0 prosent (8,5) og 12,2 prosent (13,1). Videre ble Nordea Livs markedsandel for individuelle rente- og pensjonsforsikringer og individuell kapitalforsikring på henholdsvis 20,6 prosent (13,6) og 14,1 prosent (1,8). Alle markedsandeler er målt i forfalte premier i perioden. Nordea Liv har videreutviklet sin sterke posisjon både i bedriftskundemarkedet og i personkundemarkedet. Den totale bestanden målt i antall bedriftskunder var ved årsskiftet (2.639) og av disse var (938) innskuddsordninger. Privatkundebestanden utgjorde ved årsskiftet ( ). Resultat Årsresultatet for Nordea Liv ble før fordeling og særlige avsetninger på millioner kroner (1.074). Resultatet ble fordelt med millioner kroner til kundene hvorav 765 millioner kroner med endelig virkning og 300 millioner kroner til tilleggsavsetninger for produkter med rentegaranti. Resultat til eier ble 491 millioner kroner før skatt (251) hvorav 79 millioner kroner (77) fra produkter uten overskuddsdeling og 412 millioner kroner (174) fra produkter med overskuddsdeling. Verdijustert avkastning for produkter uten investeringsvalg ble 8,3 prosent og bokført avkastning 8,1 prosent. Investeringene i eiendom og aksjer i Norge bidro sterkt til den meget gode avkastningen på midlene selskapet forvalter for kunder og eier. Premieinntekter De samlede premieinntektene inkludert overførte reserver for Nordea Liv, ble millioner kroner (3.586) herav produkter uten overskuddsdeling millioner kroner. Tilflyttede reserver utgjorde 525 millioner kroner (817). Premieinntektene for kollektiv pensjon ble millioner kroner (2.282), en økning på 16 prosent. Samlede premieinntekter for individuelle produkter ble på millioner kroner (1.272). Premier for ulykkes- og yrkesskadeforsikring utgjorde 33 millioner kroner (32). Forfalte årlige premier og engangspremier for Nordea Liv ble millioner kroner (2.849) hvorav produkter med investeringsvalg utgjorde millioner kroner. Flyttebalansen var negativ med 238 millioner kroner (-233). Finansavkastning Nordea Liv oppnådde i 2006 en bokført avkastning på 8,1 prosent (7,1) på tradisjonell forsikring. Verdijustert avkastning inkludert oververdi på omløpsmidler ble 8,3 prosent (10,0) og inkludert endringer i merverdier på anleggsobligasjonsporteføljen ble 6,5 prosent (9,4). Ved utgangen av året utgjorde merverdiene i omløpsporteføljen millioner kroner (994). Selskapet har tilpasset investeringsporteføljen slik at selskapet er godt posisjonert for en rentestigning i den korte enden av rentekurven. Rentesikringsavtaler sikrer deler av porteføljens avkastning på 5,5 prosent. Eiendomsporteføljen holder høy kvalitet og har liten ledighet. Netto finansinntekter for den tradisjonell forsikring utgjorde millioner kroner (2.636). Årets avsetningen til kursreguleringsfondet utgjorde 137 millioner kroner (787). Norske aksjer var den aktivaklassen som gav høyest avkastning i 2006 med 32,9 prosent (52,8). Utenlandske aksjer gav en avkastning på 9,8 prosent (20,5). Obligasjonsog sertifikatporteføljen gav en avkastning på henholdsvis 2,0 prosent (n.a) og 3,1 prosent (3,4), mens anleggsobligasjonsporteføljen gav en avkastning på 5,1 prosent (5,2). Eiendomsavkastningen ble på 18,2 prosent (20,0). Dette inkluderer en oppskrivning av eiendomsverdiene gjennom året med 604 millioner kroner i samsvar med retningslinjene gitt av Kredittilsynet

7 Alternative investeringer (private equity, hedge fund etc.) oppnådde en avkastning på 15,4 prosent (24,5). Netto finansinntekter for produkter med investeringsvalg ble på 528 millioner kroner (560). Erstatninger De samlede erstatninger inklusiv uttak, gjenkjøp samt flytting fra selskapet utgjorde millioner kroner (2.338). Utbetaling av erstatninger til de forsikrede ble på millioner kroner (1.277). Overføring av premiereserve til andre selskaper utgjorde 790 millioner kroner (1.085). Avsetning til forsikringsfond De samlede avsetningene til forsikringsfond ble på millioner kroner (2.189) inkludert millioner kroner som relaterer seg til kontrakter med investeringsvalg. Høyt salg er årsaken til de høye avsetningene. Avsetningen til premiereserve utgjør millioner kroner (1.645) og avsetningen til tilleggsavsetninger som er betinget tildelt for produkter med garanti, ble 300 millioner kroner. Tilleggsavsetningene utgjør omlag ett års rentegaranti. Kostnader Driftskostnadene for Nordea Liv inkludert kostnader relatert til finansforvaltningen, ble på 544 millioner kroner (380 eksklusiv investeringsvalg og 459 inklusiv investeringsvalg). Økningen på 85 millioner kroner (inklusiv investeringsvalg) skyldes i hovedsak større provisjonskostnader som følge av høyt salg, kostnader knyttet til satsningen på obligatorisk tjenestepensjon (dekkes i sin helhet av eier), høyere kapitalforvaltningshonorarer til Nordea Investment Management and Funds som følge av høyere kapital under forvaltning samt god avkastning og i tillegg kostnader i forbindelse med tilpasning av IT-systemer til ny virksomhetslov. Kostnadsprosenten, inkludert kostnader til forvaltning av finansielle eiendeler i forhold til forfalt premier, ble på 10,3 prosent (13,3) for tradisjonell forsikring. Driftskostnadene i forhold til forvaltningskapital ble 1,30 prosent (1,26) for tradisjonell forsikring. Nordea Liv har høy fokus på kostnader og det arbeides videre med kostnadsreduksjoner og effektivisering av selskapet slik at man når kostnadsmessige balanse innenfor alle bransjer. Andre kostnader på 15 millioner kroner (12) er i sin helhet renter på ansvarlig lån. Selskapet driver ikke med aktiviteter som faller innenfor FOU. Renteresultat Renteresultatet er forskjellen mellom den bokførte avkastningen og rentegarantien ovenfor forsikringstakerne. Nordea Liv hadde i 2006 et renteresultat på millioner kroner (982) som følge av høy avkastning på finansinvesteringene. Rentegarantien utgjorde 949 millioner kroner (893) mens finansinntektene utgjorde hele millioner kroner (1.875). Gjennomsnittlig garantert rente på forsikringskontrakter var i ,5 prosent. Risikoresultat Risikoresultatet fremkommer som følge av at dødelighet og uførhet i perioden avviker fra det som er forutsatt i premietariffene. Nordea Liv oppnådde et risikoresultat på 213 millioner kroner (161). Risikopremien ble på 471 millioner kroner (438) og udekket risiko ble på 258 millioner kroner (277). Forbedringen i risikoresultat er innenfor bransjen individuell kapitalforsikring med 41 millioner kroner og individuell rente og pensjonsforsikring med 17 millioner kroner sammenlignet med Kollektiv pensjonsforsikring oppnådde samme resultat som for Administrasjonsresultat Nordea Liv sitt administrasjonsresultat for 2006 ble negativt med 78 millioner kroner (50). 40 millioner kroner var knyttet til satsningen på obligatorisk tjenestepensjon. Disse kostnadene dekkes direkte av eier. Det ordinære administrasjonsresultatet var således minus 38 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak økte forvaltningskostnader som følge av meravkasting på investeringsporteføljen samt kostnader i forbindelse med tilpasning av IT-systemer til ny virksomhetslov. Balanse Forvaltningskapital Nordea Livs forvaltningskapital var per årsskiftet millioner kroner, en vekst på 18,3 prosent inkludert investeringsvalgsporteføljen som ved årsskiftet utgjorde millioner kroner. Forvaltningskapitalen eksklusiv investeringsvalgsporteføljen utgjorde millioner kroner (30.103) per årsskiftet. I løpet av 2006 økte eiendomsinvesteringene med 825 millioner kroner til millioner kroner eller til 17 prosent (17) av forvaltningskapitalen eksklusiv investeringsvalg. Økningen skyldes verdiøkning i porteføljen med 604 millioner kroner samt nyanskaffelser. Forvaltningskapitalen eksklusiv eiendeler med investeringsvalg, fordeler seg med 17,3 prosent (17,4) på eiendom, 19,6 prosent (17,0) på aksjer, omløpsobligasjoner og sertifikater 23,7 prosent (28,7), obligasjoner holdt til forfall 34,6 prosent (31,1) og 4,8 prosent (5,8) på annet. Investeringsvalgsporteføljen fordeler seg med 69,4 prosent (62,9) på aksjer, 25,1 prosent (28,8) på obligasjons-, pengemarked- og kombinasjonsfond og 5,5 prosent (8,3) på bankinnskudd. Risiko, kapitalforhold og soliditet Soliditet Soliditetskapitalen består av egenkapital, ansvarlig lån, tilleggsavsetninger, sikkerhetsfond og merverdi omløpsmidler (kursreguleringsfond). Midlene kan anvendes til å oppfylle renteforpliktelsen på forsikringsmidlene. Anvendelsen av soliditetskapitalens elementer har imidlertid forskjellige forutsetninger og tidshorisont. Soliditetskapitalen per utgjorde millioner kroner (3.999). Soliditetskapitalen i prosent av forsikringsmessige avsetninger utgjør 16,9 prosent (15,8). De vesentligste endringene i soliditetskapitalen er styrkingen av tilleggsavsetninger med tilsammen 301 millioner kroner, økningen i kursreguleringsfond med 137 millioner kroner samt at egenkapitalen er blitt styrket med 484 millioner kroner som følge av selskapets overskuddsdisponering for Bufferkapitalen, dvs Nordea Liv s netto ansvarlige kapital utover minstekravet til kapitaldekning på 8 prosent, tilleggsavsetninger samt kursreserver på omløpsporteføljen, var millioner kroner (2.553). Dette utgjør 11,5 prosent (9,7) målt mot forsikringstekniske avsetninger. Kapitaldekning og solvens Egenkapitalen i Nordea Liv utgjør millioner kroner per Selskapets tellende ansvarlige kapital utgjør millioner kroner og inkluderer ansvarlig lån på 390 millioner i tillegg til egenkapitalen. Kapitaldekningen var i henhold til gjeldende regler 14,7 prosent (13,9) per , mens lovens minstekrav er 8 prosent. Solvensmarginkapitalen består av ansvarlig Balanse Mill. kr % 2006 % Eiendom , ,3 Aksjer , ,6 Obligasjoner og sertifikater - omløp , ,7 Obligasjoner - anlegg , ,6 Andre kortsiktige finansielle eiendeler , ,5 Øvrige eiendeler 718 2, ,3 Sum eiendeler Sum eiendeler med investeringsvalg* Sum eiendeler *Nordea Link AS er fusjonert inn i Sammenligningstall er omarbeidet Soliditetskapital Mill. kr % 2006 % Egenkapital , ,2 Ansvarlig lån 390 1, ,3 Tilleggsavsetninger 655 2, ,3 Sikkerhetsfond 43 0,2 54 0,2 Merverdi omløpsmidler 994 3, ,9 Soliditetskapital totalt , ,9 * I prosent av forsikringstekniske avsetninger 12 13

8 kapital i henhold til kapitaldekningsregelverket med tillegg av 50 prosent av tilleggsavsetningene og sikkerhetsfond utover 55 prosent av minimumsverdi. Solvensmarginkapital i prosent av krav utgjør 250 prosent (222). Styrkingen skyldes økt avsetning til tilleggsavsetning samt at egenkapitalen er blitt styrket med 484 millioner kroner som følge av selskapets overskuddsdisponering for Selskapet har i løpet av 2006 hatt god likviditet og det har ikke vært behov for å tilføre selskapet ny kapital. Risikoforhold Nordea Liv bærer forsikringsmessig risiko, finansiell risiko knyttet til sin aktivaplasseringer og operasjonell risiko. Forsikringsmessig risiko til forsikringsavtaler knytter seg til den årlige rentegarantien, usikkerheten ved beregning av levealder, uførhet og kontraktenes lange varighet. Innenfor tradisjonell forsikring er det knyttet rentegaranti til de fleste produktene. Den gjennomsnittlige rentegarantien er på 3,5 prosent og den vil gradvis reduseres ettersom nye kontrakter og nye innbetalinger på eksisterende kontrakter maksimalt kan ha en rentegaranti på 2,75 prosent. Selskapet har en egen risikokomite. Alle tariffer selskapet anvender er meldt til Kredittilsynet. Styret fastsetter årlig et reassuranseprogram for styring av forsikringsrisikoen. Den finansielle risikoen er i hovedsak knyttet opp mot selskapets evne til å innfri den årlige rentegarantien. Styringen av den finansielle risikoen gjennomføres med moderne analyseverktøy, operative regler og rapporteringskrav som følges opp kontinuerlig. Styret fastsetter rammene for finansforvaltningen ved behandlingen av selskapets investeringsstrategi. Rammene utformes slik at kursrisiko, renterisiko, kreditt- og motpartsrisiko, valutarisiko og anvendelsen av derivatinstrumenter, samt lovpålagte krav til kapitaldekning, solvens og balansesammensetning, blir ivaretatt. Hensikten med risikostyringen er at selskapet skal opprettholde en tilfredsstillende risikobærende evne og tilpasse selskapets finansielle risiko til selskapets soliditet samtidig som dette også skal legge grunnlaget for en god og konkurransemessig finansavkastning. Selskapets risikokapital skal til enhver tid tilfredsstille alle lovpålagte samt interne krav inklusive stresstesten som er anbefalt av Kredittilsynet. Nordea Liv arbeider med å tilpasse virksomheten og finansforvaltningen til ny virksomhetslov parallellt med at arbeidet med forberedelsen til Solvency 2 har startet. Styrets vurderinger Selskapet har en tilfredsstillende økonomisk og finansiell stilling som gir grunnlag for fortsatt drift og videreutvikling av selskapet. Styret bekrefter at regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Det har ikke forekommet hendelser etter balansedagen av vesentlig betydning for å vurdere selskapets finansielle stilling. Selskapet gjennomfører internkontroll i henhold til de krav som er fastsatt i lovgivningen. Styret behandler årlig status i den etablerte internkontrollen. Styret mener at årsberetningen gir en rettmessig oversikt over selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Organisasjon, personal og likestilling Organisasjon Nordea Liv Norge AS er 100 prosent eid av Nordea Liv Holding Norge AS. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Bergen, samt at det har kontorer i Oslo, Ålesund, Trondheim og Tromsø. Selskapet er imidlertid representert i hele landet via Nordea Bank sine salgskontorer, samarbeidet med Vesta Forsikring og gjennom internett. Selskapets aksje- og obligasjonsporteføljer blir i all hovedsak forvaltet av Nordea Investment Management and Funds. Drift av selskapets IT-systemer er satt ut til Nordic Processor og CSC, mens selskapets eiendomsportefølje forvaltes av Aberdeen Property Investors, ForvaltningsCompagniet og Linstow Eiendom. I 2006 trådte det i kraft endringer i forsikringslovgivningen som åpnet for fusjon mellom Liv og Link selskaper, forutsatt godkjenning av Kredittilsynet. På bakgrunn av dette fusjonerte Nordea Liv Norge AS og Nordea Link Norge AS med regnskapsmessig og skattemessig virkning fra med Nordea Liv Norge AS som overtakende part. Fusjonen ble endelig godkjent av Kredittilsynet i desember Fusjonen vil ikke ha noen praktisk betydning for våre kunder. Arbeidsmiljø Antall medarbeidere i faste stillinger var per årsskiftet 211. Årsverkforbruk (gjennomsnitt) for 2006 var på 213. Nordea Liv har i 2006 hatt en turnover på 5,4 prosent ( 4,1). Selskapet registrerer at arbeidsmarkedet er strammere, men opplever ikke store problemer med å få kvalifiserte søkere til ledige stillinger. Avgangen av personell har så langt heller ikke vært urovekkende stor, selv om den er tiltagende. Nordea arbeider bevisst med tiltak for å være den foretrukne arbeidsgiveren innen finanssektoren i Norden. Sykefraværet var totalt dager (legemeldt og egenmeldt fravær) i 2006 (1.802), noe som gir et sykefravær på 3,2 prosent (4,2). Det gjennomføres et systematisk HMS-arbeid, hvor alle langtidssykmeldte blir fulgt opp av nærmeste leder i samarbeid med BHT (Bedriftshelsetjenesten). Forebyggende helsearbeid med fokus på fysisk trening, kosthold og god tilrettelegging av kontorarbeidsplassene inngår også som viktige elementer i HMS-arbeidet. Det er ikke registrert alvorlige skader eller ulykker i Nordea Liv har i 2006 etablert en visjon om å bli en røykfri bedrift og tilbyr alle motiverte ansatte hjelp og økonomisk støtte til å slutte. Nordea gjennomfører hvert år en omfattende arbeidsmiljøkartlegging (ESI-undersøkelsen), hvor de ansatte anonymt får gi uttrykk for mange forhold i tilknytning til sin arbeidsplass. Undersøkelsen kartlegger bl.a. hvordan de opplever sitt daglige arbeid, nærmeste ledelse, det fysiske arbeidsmiljø, samarbeid, utviklingsmuligheter, belønning etc. Resultatene blir fulgt opp med tiltak for å bedre på forhold der det er nødvendig, i tillegg til å tilrettelegge for å bevare et positivt resultat der ting fungerer godt. Selskapet øverste ledelse har jevnlige møter med de tillitsvalgte via Samarbeidsutvalget (SU) hvor også hovedverneombudet stiller. Det er etablert lokale arbeidsmiljøutvalg i Oslo og Bergen som i samarbeid med Bedriftshelsetjenesten følger opp arbeidsrelaterte problemstillinger knyttet til Helse, Sikkerhet og Miljø lokalt. Det er etablert ordninger med refusjon av kostnader for behandling av arbeidsrelatert muskel- og skjelettproblem, samt en ordning for refusjon av kostnader for å kjøpe terminalbriller. Selskapets styre mener arbeidsmiljøet i selskapet er godt, noe som underbygges av resultater på ESI-undersøkelsen og omfanget av sykefraværet. Likestilling og arbeidsstokk Nordea Liv har en tilfredsstillende fordeling av menn og kvinner i sin organisasjon. En demografisk oversikt gir følgende bilde (tall for 2005 i parentes). Totalt Kvinner Menn Antall medarbeidere 211 (206) 113 (111) 98 (95) Gjennomsnittsalder 42,5 (42,4) 42,9 (42,4) 42,0 (41,9) Gjennomsnittsansiennitet 11,2 (10,9) 12,1 (11,2) 10,5 (10,2) Ledere med personalansvar 32 (29) 11 (9) 21 (20) Ledergruppen består av 8 personer, hvorav 2 er kvinner. Arbeidstidsordningene i selskapet gir store muligheter for fleksibilitet og alle ansatte omfattes av vår fleksitidsordning. Selskapet fører en livsfaseorientert personalpolitikk ved å tilby våre ansatte fleksible arbeidsforhold. I dette inngår mulighet for PC-oppkobling hjemmefra, mulighet for redusert stilling for personer med stort omsorgsansvar, redusert arbeidstid og økt ferie for ansatte over 60 år. Som medlem i FA (Finansnæringens arbeidsgiverforening) har Nordea Liv ansatte over 62 år mulighet til hel- eller delvis tidlig pensjonering via bransjens AFP-ordning. To ansatte har benyttet dette tilbudet i Ansatte opprettholder 100 prosent lønn under sykdom og permisjoner og tjener også opp fulle ferierettigheter i slike fraværsperioder. I gjennomsnitt har 13 medarbeidere (6,2 prosent av totalt antall ansatte) vært ute i svangerskapsrelaterte permisjoner. Nordea Liv tilrettelegger for like muligheter til fremgang og karriereutvikling i selskapet, uavhengig av kjønn, alder eller etnisk bakgrunn. Nordea gjennomfører bl.a. et eget Female Manager-program for å utvikle og stimulere kvinnelige ledere til videre karrieresatsing. Nordea Liv har hatt deltakere med i programmet både i 2005 og SU fungerer også som Likestillingsutvalg. Kompetanse og utvikling Foruten kartleggingen og oppfølgingen som skjer i tilknytning til ESI undersøkelsen, gjennomføres det årlige medarbeidersamtaler mellom leder og ansatt (PDD = Performance Development Dialog). Mange ansatte tar fagkurs i regi av BI Forsikringsakademiet. Det er også flere medarbeidere som har gjennomført kurs i regi av 14 15

9 Nordea HR Utvikling innen ledelse, coaching etc. I tillegg er det etablert egne program i regi av Nordea som en del ansatte deltar i, bl.a. Graduate Programmet (trainee), High Potential programmet (for yngre, lovende medarbeidere) og Female Manager Programmet. Det er også ansatte som følger tyngre leder- og utviklingsprogram i regi av eksterne leverandører. Selskapets påvirkning av det ytre miljø Selskapets virksomhet påvirker ikke det ytre miljø utover det som er normalt for den aktivitet selskapet driver. Nordea Liv søker imidlertid å redusere forretningsdriftens belastning på miljøet gjennom blant annet bruk av videokonferanser og utstrakt kildesortering av avfall. Nytt regelverk for livselskaper Ny forsikringslov Ny Forsikringslov med forskrifter trådte i kraft For de mest omfattende endringene er det gitt en overgangsperiode frem til Formålet med den nye loven er å skape mer gjennomsiktlighet med hensyn til prising av biometrisk risiko, administrasjonskostnader og finansiell garanti. Fra og med 2008 vil rentegaranti prises særskilt for kollektive produkter (ytelsesbaserte produkter med garanti) og all finansavkastning på slike produkter vil tilfalle kundene. Selskapet vil ikke lenger ha anledning til å kunne avregne negativt administrasjonsresultat mot positivt finans- og risikoresultat. Dette medfører store endringer ikke bare for ledelsen, men også for resten av organisasjonen. Det vil stilles store krav til effektivitet og styring. Styret mener selskapet er godt posisjonert for å gjennomføre nødvendige endringer. IPA og individuelle og kollektive livrenter Stortinget fjernet i løpet av våren skattefordelene ved sparing i Individuell Pensjonsavtale (IPA). Regjeringen har også endret reglene slik at det har blitt mindre attraktivt med langsiktig sparing i både individuelle og kollektive livrenter. Regelverksendringene medførte stopp i all innbetaling til IPA-avtaler fra og med 12. mai Selskapet varslet kundene og stoppet innbetalingene umiddelbart. For individuelle livrenter ble det innført formuesbeskatning for innbetalinger etter 6. oktober 2006 og det ble varslet at bindingstid og straffeskatt ved gjenkjøp skulle oppheves. Når det gjelder kollektive livrenter består endringen i at all premieinnbetaling etter 1. januar 2007 skal innberettes som lønn for den enkelte ansatte. Fritaket for formuesskatt vil imidlertid bli opprettholdt. Opposisjonen i Stortinget har imidlertid gått sterkt imot regjeringens fjerning av skatteincentiver til privat pensjonssparing. For å sikre seg et bredt politisk forlik om den nye folketrygden, har regjeringen forpliktet seg til å etablere en ny skattemotivert privat pensjonsordning. Denne ordningen blir offentliggjort til våren i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for Fremtidsutsikter Bedriftsmarkedet Det er innenfor bedriftsmarkedet gode vekstutsikter for liv og pensjon i årene som kommer. Etableringen av obligatorisk tjenestepensjon (OTP) medførte at alle bedrifter måtte etablere pensjonsordninger for sine ansatte med virkning fra Nordea Liv har fått nye OTP kunder i løpet av Innbetalingene til disse ordningene vil fortsette i årene som kommer og det er sannsynlig at mange av disse ordningene vil bli forbedret. Nordea Liv vil derfor i årene fremover videreutvikle tilbudet til disse kundene. Arbeidet med å reformere folketrygden har dessuten økt befolkningens bevissthet rundt pensjonsspørsmål og vi forventer at flere privatpersoner ønsker å etablere og utvide individuell sparing som supplement til folketrygden og pensjonsordning i arbeidsforholdet. Imidlertid er det avgjørende at nye regler for privat pensjonssparing kommer på plass. Rammebetingelsene for kollektiv pensjonssparing i private selskaper er i løpet av de siste årene forbedret gjennom nye lover og regler. Arbeidet med tilpasning til ny forsikringslov er nå i gang. Ny forsikringslov fastsetter blant annet nye prinsipper for hvordan kundene skal betale for rentegarantien for produktet kollektiv pensjon. Endringene vil føre til mer transparens i markedet. I tillegg vil det bli økte valgmuligheter for kunden og det blir et sterkere skille mellom eier og kunde. Nordea Liv har fått flere store bedriftskunder i 2006 og selskapet vil foreta en nærmere vurdering om selskapet skal gå enda tyngre inn i dette markedet. Mange bedrifter vurderer å endre eksisterende ytelsesbaserte avtaler til innskuddsbaserte. Vi forventer at denne utviklingen vil fortsette. Personkundemarkedet Nordea Liv har hatt en meget god utvikling på personkundemarkedet og vi forventer at denne utviklingen vil fortsette. Selskapet vil legge vekt på å tilby innovative spareprodukter ved å utnytte de muligheter Nordea sin nordiske struktur åpner for. Dette vil være særlig aktuelt for spareprodukter med rentegaranti og investeringsvalgsprodukter. Videre ser det ut til å være en økende bevissthet rundt behovet for rene risikoforsikringer for å avdempe de økonomiske skadevirkningene som følge av dødsfall og uførhet. Vekst 2006 har vært et godt år for Nordea Liv og selskapet har hatt sterk vekst innenfor satsingsområdene. Selskapet har i løpet av året befestet Bergen, Styret i Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS sin posisjon som en betydelig aktør både innenfor bedriftsmarkedet og personkundemarkedet. Til tross for at det fremtidige sparemarkedet forventes å vise vekst i årene fremover er det noe usikkerhet knyttet til hvilke produkter kundene vil velge. Dette henger sammen med at de konkurransemessige effektene av ny forsikringsvirksomhetslov må avklares. Innenfor privat pensjonssparing vil nye beskatningsregler få betydning for den videre utvikling. Forsikringsteknisk resultat før særlige avsetninger ble for Nordea Liv Norge AS millioner kroner (1.074). Selskapets frie egenkapital utgjør millioner kroner. Styret i Nordea Liv Norge AS foreslår følgende disponering av årets resultat: Disponering i millioner kroner Totalt Til eier Til kunder % til kunder Forsikringsteknisk resultat før særlige avsetninger og tilleggsavsetninger 1.556,1 Avsetninger til tilleggsavsetninger (300,0) 300,0 100 % Resultat før overskuddsfordeling 1.256,1 Resultat for produkter uten overskuddsdeling 78,5 78,5 Resultat for produkter med overskuddsdeling 1.177,6 412,2 765,4 65 % Totalt 1.256,1 490,7 765,4 Skatt 140,3 Resultat etter skatt 631,0 Foreslått disponering av resultat til eier Konsernbidrag Nordea Liv Holding Norge AS (147,0) Overført til annen kapital (484,0) Sum disponeringer (631,0) Allan Polack Olav Munch Øivind Solvang Styrets leder Styrets nestleder Terje Askeland Ansatt valgt Jørund Vandvik Adm. Direktør 16 17

10 Resultatregnskap TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING () Note Premieinntekter Forfalte premier, brutto Overføring av premiereserve fra andre forsikringsselskaper/pensjonskasser 2/ Avgitte gjenforsikringspremier 2 (69) (80) Sum premieinntekter for egen regning Inntekter fra finansielle eiendeler Inntekter fra bygninger og andre faste eiendommer Inntekter fra andre finansielle eiendeler enn bygninger og faste eiendommer Verdiregulering av bygninger og andre faste eiendommer Urealiserte gevinster, og reversering av urealiserte tap, på finansielle omløpsmidler Gevinster ved realisasjon av finansielle eiendeler Sum inntekter fra finansielle eiendeler Inntekter fra eiendeler i livsforsikring med investeringsvalg Renteinntekter 8 0 Urealiserte gevinster, reversering av urealisert tap Gevinster ved realisasjon Andre inntekter 32 0 Sum inntekter fra eiendeler i livsforsikring med investeringsvalg Andre forsikringsrelaterte inntekter Erstatninger i livsforsikring Utbetalte erstatninger Brutto Gjenforsikringsandel Endring i avsetninger til erstatninger Brutto Gjenforsikringsandel Overføring av premiereserve, tilleggsavsetninger og kursreserve til andre forsikringsselskaper/pensjonskasser Sum erstatninger for egen regning Endring i forsikringsmessige avsetninger i livsforsikring m.v. Endringer i premiereserve i forsikringsfondet Til (fra) premiereserve i forsikringsfondet (brutto) Gjenforsikringsandel 0-12 Garanterte renter til premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond Endring i tilleggsavsetninger i forsikringsfondet Årets tilleggsavsetning Overføring av tilleggsavsetninger og kursreserve fra andre forsikringsselskaper/pensjonskasser Endringer i tilleggsavsetninger i forsikringsfondet Andre forsikringsmessige avsetninger, etter fradrag for gjenforsikringsandelen Til/fra sikkerhetsfond Til/fra tekniske avsetninger vedr. skadeforsikring -3-3 Endring i avsetninger i livsforsikring med investeringsvalg Sum endring i forsikringsmessige avs. i livsforsikring mv. for egen regning Kostnader knyttet til finansielle eiendeler 2 Adm.kostnader knyttet til finansielle eiendeler, herunder rentekostnader Adm. kostnader knyttet til bygninger og faste eiendommer -3-3 Adm. kostnader knyttet til andre finansielle eiendeler Andre kostnader knyttet til finansielle eiendeler Urealisert tap, og reversering av urealiserte gevinster, på finansielle omløpsmidler 0 0 Nedskrivning av andre finansielle eiendeler 0 0 Tap ved realisasjon av finansielle eiendeler Sum kostnader knyttet til finansielle eiendeler Kostnader knyttet til eiendeler i livsforsikring med investeringsvalg 2 Urealiserte tap, og reversering av urealisert gevinst 0 0 Tap ved realisasjon Sum kostnader knyttet til eiendeler i livsforsikring med investeringsvalg Andre forsikringsrelaterte kostnader (Til) / fra kursreguleringsfond Forsikringsteknisk resultat Midler tilført forsikringskunder Overføring til premiereserve i forsikringsfondet Overføring til premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond Sum midler tilført forsikringskunder Resultat av teknisk regnskap for livsforsikring IKKE-TEKNISK REGNSKAP Andre kostnader Ekstraordinære inntekter 0 0 Skattekostnad ÅRSRESULTAT Overføringer og disponeringer Disponeringer Avgitt konsernbidrag Overført til / fra annen egenkapital Sum disponeringer Resultat per aksje i hele NOK Forsikringsrelaterte driftskostnader Salgskostnader Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader inkl. provisjoner for mottatt gjenforsikring Gjenforsikringsprovisjoner og gevinstandeler 0 9 Sum forsikringsrelaterte driftskostnader for egen regning

11 Balanse EIENDELER () Note Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler 0 59 Finansielle eiendeler Bygninger og andre faste eiendommer Obligasjoner som holdes til forfall Pantelån Finansielle omløpsmidler Aksjer og andeler Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Andre utlån 3 0 Plasseringer hos kredittinstitusjoner Finansielle derivater Andre finansielle omløpsmidler 0 0 Sum finansielle eiendeler Eiendeler i livsforsikring med investeringsvalg Aksjefond Obligasjonsfond Pengemarkedsfond Kombinasjonsfond 59 0 Bankinnskudd Sum eiendeler i livsforsikring med investeringsvalg Fordringer Fordringer i forbindelse med direkte forretninger Forsikringstakere Fordringer vedr. gjenforsikringsforretninger 4 4 Andre fordringer Sum fordringer Andre eiendeler Varige driftsmidler, unntatt bygninger og andre faste eiendommer Kasse, bank Sum andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Opptjente, ikke innbetalte leieinntekter og renter m.v Sum forskuddsbetalte kostnader og ikke opptjente inntekter SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD () Note Innskutt egenkapital Selskapskapital Aksjekapital 15, Overkursfond Sum innskutt egenkapital (A) Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital (B) Sum egenkapital (A+B) Ansvarlig lånekapital Evigvarende ansvarlig lånekapital Annen ansvarlig lånekapital 0 0 Sum ansvarlig lånekapital Kursreguleringsfond Forsikringsmessige avsetninger 1 Avsetning til forsikringsfond Premiereserve Brutto Gjenforsikringsandel Tilleggsavsetninger Premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond Erstatningsavsetning Brutto Gjenforsikringsandel Andre tekniske avsetninger Sum avsetninger til forsikringsfond for egen regning Sikkerhetsfondsavsetninger Sum forsikringsmessige avsetninger for egen regning Avsetninger i livsforsikring med investeringsvalg Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetninger for forpliktelser Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 7 7 Gjeld Gjeld i forbindelse med direkte forsikring Gjeld i forbindelse med gjenforsikring Gjeld til kredittinstitusjoner 3 0 Finansielle derivater, kortsiktig gjeld 0 9 Annen gjeld Sum gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Andre påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter Sum påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter SUM EGENKAPITAL OG GJELD Bergen, Styret i Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Allan Polack Olav Munch Øivind Solvang Styrets leder Styrets nestleder Terje Askeland Ansatt valgt Jørund Vandvik Adm. Direktør 20 21

12 Regnskapsprinsipper GENERELT Regnskapene er satt opp i samsvar med norsk regnskapslov, forskrift for årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper samt god regnskapsskikk. Andeler i andre selskaper Enkelte eiendommer i Nordea Liv eies gjennom 100 % eide datterselskaper med ulik selskapsform (AS, ANS, DA). Regnskapsmessig blir disse behandlet som eiendommer og inngår således i de samme poster i regnskapet som de direkte eide eiendommene. Andre selskaper med eierandel over 50 % eller bestemmende innflytelse er vurdert etter egenkapitalmetoden. FINANSIELLE EIENDELER Verdivurdering av finansielle omløpsmidler Finansielle omløpsmidler som aksjer, obligasjoner og finansielle derivater, er etter forskrift for årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper, vurdert til virkelig verdi. For norske børsnoterte aksjer er virkelig verdi fastsatt til sluttkurs siste handledag i året på Oslo Børs. For utenlandske børsnoterte aksjer legges markedskurser (omsetning/kjøpskurs) siste handledag i året til grunn. Markedsverdi for øvrige aksjer fastsettes etter en verdivurdering basert på tilgjengelig informasjon. Obligasjoner klassifisert som omløpsmidler er verdsatt til siste kjente omsetningskurs. For obligasjoner hvor det ikke foreligger omsetningskurs, beregnes kursen ut fra avkastningskurven for respektiv sektor. Obligasjoner som holdes til forfall Obligasjoner hvor hensikten er å holde til forfall klassifiseres som anleggsmidler. Obligasjonene er verdsatt til kostpris på anskaffelsestidspunktet. Over/underkurs ved anskaffelse fordeles over resterende løpetid frem til obligasjonens forfall. Resultatføring av periodisering av over/underkurs skjer under posten kostnader i tilknytning til finansielle eiendeler. Andre finansielle eiendeler Andre finansielle eiendeler som ikke inngår i en handelsportefølje, er vurdert til kostpris. Nedskriving er foretatt dersom eiendeler er utsatt for verdifall som ikke er forbigående. Finansielle derivater Nordea Liv benytter forskjellige finansielle instrumenter i den normale verdipapirvirksomheten, samt til styring av selskapets valuta- og renteeksponering. Finansielle derivater vurderes til virkelig verdi med utgangspunkt i direkte observerbare markedsverdier for instrumenter hvor disse er tilgjengelig i et likvid marked. Dersom markedsverdier ikke er direkte tilgjengelig, benyttes allment aksepterte matematiske metoder og underliggende relevante markedspriser som grunnlag for beregning av markedsverdier. Aksjeopsjoner Opsjonspremien blir balanseført når avtalen blir inngått. Opsjonene vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Betalt premie inngår i resultatberegningen ved innløsning av opsjonen. Fremtidige renteavtaler (FRA) FRA-kontrakter balanseføres til markedsverdi på balansedagen. Rentefutures Rentefutures blir daglig avregnet mot bankkonto og løpende resultatført ved utløp/ realisasjon. Valutaterminkontrakter Valutaterminkontrakter benyttes i porteføljestyringen av utenlandske verdipapirer og forsikringstekniske avsetninger i utenlandsk valuta. Valutaterminkontrakter vurderes til markedsverdi. Terminpremien periodiseres og kostnadsføres løpende. Omregning av utenlandsk valuta Balanseposter omregnes til balansedagens kurs, mens resultatposter omregnes til kursene på transaksjonstidspunktet. Fast eiendom og andre driftsmidler Eiendomsporteføljen eies i all hovedsak direkte eller via 100 % eide selskaper. Eiendommer eiet av livselskaper er bokført til markedsverdi beregnet etter regler gitt i forskrift for årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper. Endring i markedsverdi resultatføres og inngår i det bokførte resultat. Verdivurdering knyttet til eiendommenes virkelige verdi er basert på neddiskonterte fremtidige kontantstrømmer knyttet til hver enkelt eiendom hensyntatt de spesielle forhold forbundet med den enkelte eiendom. Driftsmidler avskrives lineært over antatt levetid, med unntak av eiendom som ikke avskrives i livselskaper. Om virkelig verdi av et driftsmiddel faller under bokført verdi og verdifallet ikke forventes å være forbigående, nedskrives driftmidlet tilsvarende verdifallet. Nedskrivning reverseres om grunnlaget for nedskrivning ikke lengre er til stede. ANNET Skatt Beregning av utsatt skatt i resultat og balanse er foretatt på grunnlag av foreløpig norsk regnskapsstandard for resultatskatt, utgitt av Norsk Regnskapsstiftelse (NRS). Utsatt skatt/ skattefordel beregnes på grunnlag av netto midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattevirkninger av underskudd og godtgjørelse til fremføring. Beregningen baserer seg på balanseog skatteposisjoner på balansedagen. Utsatt skatt/skattefordel er ført netto i balansen. Skattekostnaden i resultatregnskapet består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt/skattefordel. Pensjonsforpliktelser/pensjonskostnader Selskapet presentert både forsikringsdekkede og udekkede pensjonsforpliktelser overfor egne ansatte i overensstemmelse NRS 6A - Anvendelse av IAS 19 under norsk regnskapslovgivning. Brutto pensjonsforpliktelse er nåverdien av opptjent pensjonsrettigheter basert på aktuarmessige beregninger og aktuarielle forutsetninger. Pensjonsmidler er vurdert til markedsverdi. Periodens netto pensjonskostnad består av årets påløpte pensjonsrettigheter, resultatførte estimatavvik, fratrukket årets avkastning på pensjonsmidlene. Netto pensjonsforpliktelse, brutto pensjonsforpliktelse fratrukket pensjonsmidler, er klassifisert som gjeld. Det er avsatt arbeidsgiveravgift på netto pensjonsforpliktelse. Virkningen av endringer i aktuarielle forutsetninger, samt avvik mellom faktisk og forventet avkastning på pensjonsmidlene, blir amortisert over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene (korridor). Virkningen av endringer i pensjonsplanene blir løpende resultatført. Ansvarlig lånekapital Den ansvarlige lånekapitalen er gitt i norske kroner. Rentekostnader for de ansvarlige lånene er resultatført som andre kostnader i ikke-teknisk regnskap. Kursreguleringsfond Avsetning for eventuelle merverdier utover kostpris på finansielle omløpsmidler tillegges kursreguleringsfond. Dette inkluderer aksjer, obligasjoner og tilhørende derivater samt urealisert gevinst/tap på valutaterminkontrakter på balansedagen. Andel av reserven tildeles forsikringstakerne ved opphør eller flytting etter forskrift gitt av Kredittilsynet. Gjenforsikringsdepoter På mottatt gjenforsikring avsetter enkelte gjenforsikringsselskaper kontantdepoter (gjenforsikringsdepoter) tilsvarende utestående skadereserver. Kontantdepotene reduseres eller økes i takt med endring i utestående skadereserver. Gjenforsikringsdepoter bokføres som fordring i balansen. Kostnads- og inntektsføringsprinsippet Forsikringspremier og erstatninger inntekts-/ kostnadsføres med de beløp som forfaller i året. Periodisering av opptjent premie ivaretas ved avsetning til premiereserve i forsikringsfondet. Realiserte gevinster/tap ved salg av verdipapirer beregnes med utgangspunkt i 22 23

13 FIFO-prinsippet ( First in, First out ) for angjeldende papir. Aksjeutbytte inntektsføres når det er besluttet av generalforsamling. Overføring av premiereserve (flytting) i livsforsikring Flytting i livsforsikring fremkommer av regnskapslinjene Overføring av premiereserve fra andre forsikringsselskaper/pensjonskasser og Overføring av premiereserve, tilleggsavsetninger og kursreserve til andre forsikringsselskaper/pensjonskasser. Kostnads-/inntektsføring skjer på det tidspunktet risikoen overføres. På samme tidspunkt reduseres/økes premiereserven i forsikringsfondet tilsvarende. Flyttebeløpet inkluderer også kontraktenes andel av tilleggsavsetning, kursreserver og årets resultat. Tilflyttede tilleggsavsetninger vises ikke under premieinntekter, men under posten tilleggsavsetninger under endringer i forsikringsmessige avsetninger. FORSIKRINGSMESSIGE AVSETNINGER Premiereserve Premiereserven er beregnet i samsvar med Forsikringsvirksomhetsloven 8.2. Premiereserven utgjør kontantverdien av selskapets forpliktelser i henhold til de enkelte forsikringsavtaler, med fradrag for kontantverdien av fremtidige avtalte premier. Ved beregningene tas det hensyn til den fastsatte dødelighet og uførhet blant de forsikrede som er lagt til grunn i de respektive premietariffer. Administrasjonsavsetning Administrasjonsavsetning er lovbestemt avsetning innen kollektiv rente- og pensjonsforsikring til dekning av fremtidige kostnader for fullt betalte forsikringer. Administrasjonsreserven inngår i premiereserven. Tilleggsavsetning Tilleggsavsetning omfatter betinget kundetildelt avsetning som inngår i forsikringsfondet etter forskrift gitt av Kredittilsynet. Avsetningen kan benyttes til styrking av forsikringskontraktene dersom selskapets avkastning ikke er tilstrekkelig til å dekke rentegarantien i kontraktene. Formålet med avsetningen er å styrke soliditeten i livselskapene. Premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond Premie- og innskuddsfond er forsikringstakers konto for forskuddsbetalte premier og innskudd etter skatteloven. Pensjonistenes overskuddsfond er fond for overskudd tilordnet premiereserve knyttet til pensjoner under utbetaling. Erstatningsavsetning Erstatningsavsetning består av avsetning for erstatninger som er inntruffet, men ikke meldt til selskapet, og erstatningstilfeller som er meldt, men ikke ferdigbehandlet eller oppgjort. Sikkerhetsfond Sikkerhetsfond er lovbestemt avsetning for å møte upåregnelige tap ved forsikringsvirksomheten. Avsetningen gjøres etter forskrift gitt av Kredittilsynet. Noter til regnskap 1 FORSIKRINGSMESSIGE AVSETNINGER I LIVSFORSIKRING FOR EGEN REGNING Individuell Individuell rente- Gruppelivs- Kollektiv rente- Ulykkes- og Sum kapitalforsikring og pensjons- forsikring og pensjons- yrkesskadeforsikring forsikring forsikring Premiereserve Tilleggsavsetninger Premie-, innskudds- og pensjonistenes overskuddsfond Erstatningsreserve Andre tekniske avsetninger Sum forsikringsfond Sikkerhetsfond Forsikringsmessige avsetninger

14 2 RESULTAT I LIVSFORSIKRING Individuell kapital- Individuell rente- Gruppelivs- Kollektiv rente- og Ulykkes- og Sum Herav uten forsikring og pensjons- forsikring pensjonsforsikring yrkesskade- overskuddsforsikring forsikring deling 3 RESULTATANALYSE PR BRANSJE - SPESIFISERT: Individuell kapital- Individuell rente- og Gruppelivs- Kollektiv rente- og Ulykkes- og Sum forsikring pensjonsforsikring forsikring pensjonsforsikring yrkesskadeforsikring Terminpremie Engangspremie Sum forfalte premier brutto Overføring av premiereserver fra andre forsikringsselskaper/pensjonskasser Avgitte gjenforsikringspremier Sum premieinntekter for egen regning Sum inntekter fra finansielle eiendeler Sum inntekter fra eiendeler i livsforsikring med investeringsvalg Andre forsikringsrelaterte inntekter Erstatninger Gjenkjøp Sum utbetalte erstatninger brutto Gjenforsikringsandel Endring i avsetninger til erstatninger for egen regning Overføring av premiereserve, tilleggsavsetninger og kursreserver til andre Sum erstatninger for egen regning Endring i forsikringsmessige avsetn. m.v. for egen regning Sum forsikringsrelaterte driftskostnader for egen regning Sum kostnader knyttet til finansielle eiendeler Sum kostnader knyttet til eiendeler i livsforsikring med investeringsvalg Andre forsikringsrelaterte kostnader Til (fra) kursreguleringsfond Resultat av teknisk regnskap før særlige avsetninger Sum midler tilført forsikringskunder Resultat av teknisk regnskap for livsforsikring Andre kostnader Skattekostnad Årsresultat Nytegninger siste 5 år * Sum * Inkl. overførte reserver Disponering i mill. kroner Totalt Til eier Til kunder Resultat for produkter uten overskuddsdeling Resultat for produkter med overskuddsdeling inkl. TA Totalt Disponering av resultat til eier Skatt 140 Konsernbidrag -147 Utbytte 0 Annen egenkapital 484 Risikopremie Erstatninger og endr. avset Risikoresultat Kostnadsbidrag Kostnader Administrasjonsresultat Finansinntekter Garantert rente Renteresultat Sum resultatelementer Endring i sikkerhetsfond sikkerhetsavs. m.m Resultat før disponeringer Midler til kunder Skatt Årsresultat TOTAL OVERFØRTE OG MOTTATTE MIDLER LIVSFORSIKRING Mottatte midler Avgitte midler Netto mottatte/ avgitte midler Overføring av reserver Tilleggsavsetninger/kursreserver Netto overføringer over resultatregnskapet Premiefond individual Premiefond kollektiv Netto overføringer direkte i balansen Totalt mottatte/avgitte midler Privat uten investeringsvalg Antall kontrakter Årlig premievolum Kollektiv uten investeringsvalg Antall kontrakter Årlig premievolum Produkter med investeringsvalg Antall kontrakter Av disponert til kunder utgjør 300 tilleggsavsetninger (TA)

15 5 KAPITALAVKASTNING 6 SALGSKOSTNADER Personalkostnader Provisjoner Andre salgskostnader Sum salgskostnader AKSJER I DATTERSELSKAPER Selskapets navn Forretnings- Aksje- Eierandel/ Anskaffel- Bokført Tilgang/ Over- Resultat Årets opp/ Bokført Akkumulert kontor kapital stemme- seskost verdi avgang føringer (ned) verdi opp / (ned) andel skriving skriving Aksjer i datterselskaper klassifisert som eiendom Nordea Liv Eiendom Norge AS Bergen 2,6 100 % ,1 0,0 4 0,0 Lilleakerveien 2A AS Bergen 35,0 100 % ,3 3, ,9 Norske Liv AS Bergen 20,0 100 % ,0 4,0 46 0,1 Lilleakerveien 2B2 AS Bergen 25,0 100 % ,7 3, ,2 Lilleakerveien 2C AS Bergen 100,0 100 % ,8 34, ,9 Lilleakerveien 2D AS Bergen 100,0 100 % ,2 30, ,4 Lilleakerveien 2E AS Bergen 1,0 100 % ,4 1,5 8 1,5 Lilleakerveien 2F AS Bergen 25,0 100 % ,5 14, ,3 Åsane Senter Holding AS Bergen 16,5 100 % ,7 91, ,1 Munchsgate 5B AS Bergen 2,0 100 % ,0 17, ,1 Fjeldbo Næringspark AS Bergen 0,3 100 % ,5 10, ,7 Stoa Vest AS Bergen 0,1 100 % ,0 0,0 0 0,0 Bransjesenteret Gardermoen 0 Næringspark AS Bergen 2,1 100 % ,0 9,0 77 6,5 Strømsveien 102 AS Bergen 0,1 100 % ,6 11, ,0 Glommen Brygge AS Bergen 0,3 100 % ,2 7, ,7 Glommen Industri AS Bergen 0,1 100 % ,0 0,0 0 Skippertorget AS Bergen 0,2 100 % ,2 0,0 25 Sum aksjer i datterselskaper klassifisert som eiendom ,8 238, Se note 11 for informasjon om eiendom Snitt 5 år Kapitalavkastning I 8,07 % 7,11 % 6,55 % 6,47 % -0,45 % 5,55 % Kapitalavkastning II 8,27 % 9,99 % 5,87 % 8,08 % -0,45 % 6,35 % Gjennomsnittsrente 7,41 % 7,12 % 6,11 % 6,55 % 0,53 % 5,54 % Definisjoner: Kapitalavkastning I: Realiserte finansinntekter inklusiv opp-/nedskrivning av faste eiendommer uttrykt i prosent av gjennomsnittet av selskapets forvaltningskapital i året. Kapitalavkastning II: Som kapitalavkastning I inklusiv endring i merverdier på finansielle omløpsmidler. 8 AKSJER NORSKE AKSJER Anskaffelseskost Virkelig verdi Finansinstitusjoner DnB NOR 47,0 65,3 Øvrige ABG Sundal Collier 4,2 4,9 Aker ASA 1,3 5,5 Aker Kværner 8,6 37,2 Bergesen Worldwide GAS ASA 7,1 6,8 Det Norske Oljeselskap 5,1 14,4 DiaGenic 6,0 7,1 Fred Olsen Energy 18,4 24,1 GEO ASA 3,2 4,9 Hoyteknologisenteret 8,1 10,3 Norgani Hotels 9,1 11,5 Norsk Hydro 52,5 85,2 Norske Skog 4,9 5,5 Orkla A 24,2 37,4 Otrum Electronics 18,0 5,5 Pan Fish 20,9 19,3 Petroleum Geo-Services - New - 15,1 31,7 Prosafe 14,8 22,0 Q-Free 7,2 5,8 Qubus Hotel Holding 27,0 11,1 Royal Caribbean Cruises 10,4 9,3 Schibsted 6,7 7,6 Seabird Exploration 4,1 6,0 Seadrill Ltd 5,6 6,1 Statoil 48,3 68,3 Stolt-Nielsen 7,8 9,7 Subsea 7 8,7 8,5 Tandberg Television 9,2 10,8 Telenor 35,0 71,0 TGS 4,1 5,5 Tomra Systems 8,5 9,0 Wilh. Wilhelmsen A 4,7 6,1 Yara 16,4 24,7 Andre norske aksjer 59,9 58,9 Sum norske aksjer 532,2 717,2 Andel børsnotert (målt ved virkelig verdi) 86,5% UTENLANDSKE AKSJER Finansinstitusjoner Aflac 47,9 48,1 Allied Irish Banks 0,2 0,2 Ambac Financial Group 34,4 39,1 American Express 1,7 2,2 American International Group 1,8 1,8 Ameriprise Financial Inc 0,2 0,4 Banco BPI 0,5 0,5 Banco Popular Espanol 0,3 0,3 Banco Santander 22,1 22,9 Bangkok Bank 0,5 0,5 Bank of America 1,6 1,8 Bank Of East Asia 0,5 0,9 Bank of Ireland 0,5 0,7 Barclays 0,3 0,3 Bnp Paribas 1,8 2,6 Capital One Financial 2,8 2,7 China Life Insurance 0,3 1,

16 8 Aksjer, forts. Anskaffelseskost Virkelig verdi 8 Aksjer, forts. Anskaffelseskost Virkelig verdi Citigroup 6,2 6,8 Cnp Assurance 0,9 1,3 Countrywide Financial 0,5 0,6 Credit Agricole 0,8 1,0 Credit Suisse Group 1,0 1,6 Crescent Real Estate 0,9 1,0 Depfa Bank 18,1 18,3 Deutsche Postbank 24,9 26,6 Fannie Mae 0,4 0,4 Fidelity National Financial 0,4 0,4 Fidelity National Information 0,3 0,4 Fortis Group Nv 1,5 2,0 Fubon Financial 0,4 0,3 Fubon Financial Holding Gdr 0,3 0,2 Genworth Financial A 21,0 22,5 Hana Financial Group 0,3 0,6 Hartford Financial Services Group 1,2 1,1 HBOS 37,7 39,4 Henderson Land 0,5 0,6 HSBC Bank 6,6 6,7 ING 2,2 2,8 Irish Life & Permanent 0,4 0,5 Jafco 18,0 13,8 JP Morgan Chase 1,5 2,0 Kookmin Bank ADR 1,6 1,6 Lloyds TSB 0,7 0,7 Merrill Lynch 11,1 16,5 Mitsubishi UFJ Financial Group 62,0 74,0 Mitsui Fudosan 0,4 0,8 Mizuho Financial 41,4 37,0 Morgan Stanley 2,0 2,8 Munich Re 0,7 0,7 National Bank of Canada 0,3 0,3 National Bank of Greece 38,3 40,1 Nomura 16,6 21,2 Orix 0,4 0,9 Pnc Bank 12,2 12,8 Prudential 0,3 0,4 Royal Bank of Scotland 0,3 0,3 SEB A 0,3 0,4 Shinhan Financial Group 0,7 1,4 SLM Financial 35,8 30,3 Societe Generale 1,3 2,2 Sumitomo Mitsui Financial 0,9 1,3 Suntrust Banks 1,1 1,1 Swiss Reinsurance 0,2 0,2 TCF Financial 0,7 0,7 UBS 10,1 15,0 Unibanco GDR 8,9 28,2 Unicredito Italiano 48,0 54,0 Union Pacific 23,7 23,0 United Overseas Bank 32,7 40,5 US Bancorp 1,6 1,9 Wachovia 1,8 2,1 Wells Fargo 1,7 2,0 Westfield Group 2,5 3,2 Westpac Banking Ord 0,2 0,2 Wharf 0,5 0,6 Øvrige ABB 31,4 40,5 Acergy SA 13,6 14,3 Adidas Ag 28,1 32,5 Alltel 13,2 29,2 Altria 57,7 64,9 Applied Biosystems 14,9 25,3 AT&T 24,0 28,1 AU Optronics ADR 25,0 21,1 Axa 3,0 4,1 Bhp 2,3 3,6 BP 7,2 7,3 Cameco 29,9 32,1 Canon 2,6 4,0 Celgene 28,5 45,2 Chevron Corp 3,1 3,9 Corning 39,6 33,4 Dell 27,9 29,3 Diageo 28,0 33,1 Dresser Rand 11,9 12,3 East Japan Railway 52,4 56,7 Electronic Arts 89,4 93,9 Eli Lilly 49,7 45,1 EMI Group 11,0 12,9 Esprit 35,9 49,4 Exxon Mobil 6,7 8,7 Genzyme 14,4 13,8 GlaxoSmithKline 30,8 34,5 Hoya 12,5 20,1 Intel 25,4 22,1 ITT Corporation 41,0 43,6 Johnson & Johnson 6,2 6,2 Keyence 16,1 15,7 KLA Tencor 25,4 24,3 Lamar Advertising 28,1 42,1 Linde 25,6 33,8 Medtronic 23,1 24,4 Merck & Co. 4,9 5,8 Microsoft 24,9 24,4 Mitsubishi 14,1 14,8 Mitsubishi Heavy Industries 11,1 13,1 Nestle Reg 3,7 3,9 Nokia 45,7 48,3 Norfolk Southern 10,8 13,1 Novartis 91,9 101,8 Novo Nordisk 20,5 25,7 Omnicare 32,5 23,0 Pepsico 41,3 44,4 Pernod Ricard 61,5 72,5 Pfizer 7,8 7,5 Philips 24,5 25,4 Reed Elsevier 45,3 47,6 Royal Dutch Shell A 4,0 4,8 Samsung Electronics GDR 17,3 24,6 Sanofi-Aventis 74,8 75,3 Sap 17,7 18,0 Schneider Electric 13,2 13,2 Scientific Games 15,3 13,4 Seven & I Holdings 25,1 25,2 Siemens 48,8 54,2 Suncor Energy 3,7 4,6 Suzuki Motor 40,4 48,4 Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR 16,2 17,3 ThyssenKrupp 3,1 4,5 Tokuyama Corp 5,1 5,9 Total 43,8 52,

17 8 Aksjer, forts. Anskaffelseskost Virkelig verdi 9 OBLIGASJONER OG ANDRE VERDIPAPIRER MED FAST AVKASTNING Ultra Petroleum 6,3 10,4 Verizon Communications 13,2 15,2 Windstream 20,4 10,7 Woolworths Ord 2,2 3,6 Wyndham Worldwide 8,8 16,1 Yamada Denki 88,4 74,8 Andre utenlandske aksjer 171,2 196,4 Sum utenlandske aksjer 2 688, ,0 Andel børsnotert (målt ved virkelig verdi) 100 % AKSJEFOND Aberdeen Eiendomsfond Norge 95,9 95,0 Fid Funds ll - Institutional Japan Fund 79,5 77,4 Holberg Norden 105,0 357,4 Holberg Norge 50,0 100,3 Nordea Global 920,0 962,3 Nordea Pro Stable Return Growth 460,0 548,9 Nordea Thematic Fund Of Funds I 44,3 57,3 Northern Logistic Property 95,0 95,0 RMF Nordic Top Select EUR - Class TM31 116,9 136,6 Schroder ISF Global Quantiatative Active 115,7 151,7 Thames River Kingsway Fund Class A 31,0 46,6 Xavex Sicav Croci Euro - Class IC1 201,8 274,1 Andre fond 267,3 404,6 Sum aksjefond 2 582, ,2 Sum aksjer 5 802, ,3 Risikoprofil 2006 Tracking error Benchmark Norske aksjer 2,02 % OSEBX Utenlandske aksjer 3,71 % MSCI World NET Risiko, målt ved tracking error (TE) mot benchmark, er tatt ned ca 0,5% i 2006 for både norske og utenlandske aksjer. Tracking error: Tracking error er det annualiserte standardavviket av differansen mellom portefølje- og benchmarkavkastning. Det er således et mål på hvor stor risiko som er tatt relativt til benchmarkindeks. Benchmark for norske aksjer er Totalindeksen (OSEBX). Grunnlaget for beregningen er ukentlige avkastningstall. Tracking error for 2006 er representativt for den relative risiko også ved årsskiftet. Aksjeeksponering i 2006: Nordea Liv økte sin aksjeeksponering med ca 2% gjennom året. Ved inngangen til året utgjorde aksjeandelen 16%, inklusive fondsandeler i ulike fond, mens den ved utgangen var på 18%. Selskapets aksjeinvesteringer er fordelt mellom norske aksjer, globale aksjemandat og alternative investeringer. Ved utgangen av 2006 (utgangen av 2005 i parentes) utgjorde disse henholdsvis 3,0% (3,1%), 12,9% (11,2%) og 2,1% (1,7%) av balansen. Globale aksjemandat består av mandat til Nordea Investment Management og flere eksterne forvaltere. Alternative investeringer består i hovedsak av investeringer i hedgefond og private equity, disse er typisk ikke-børsnotert. Endringer i selskapets markedssyn medfører endringer i eksponeringen i de ulike mandatene. De globale aksjemandatene er ulike og enten basert på regioner eller investeringsstiler og strategier. Risiko og avkastning knyttet til avvik i forhold til investeringsmandat og referanseindekser kontrolleres kontinuerlig. Ansk. kost Virkelig verdi Eff. rente Durasjon Renterisiko Norske obligasjoner Stats-/statsgaranterte ,2 1,9 4,6 Kommune/fylke ,7 0,2 0,3 Bank/Finans ,8 0,2 10,5 Industri ,9 0,4 8,3 Sum norske obligasjoner ,9 0,3 23,7 Utenlandske obligasjoner Bank/Finans ,7 0,1 0,1 Industri 0 0 Sum utenlandske obligasjoner ,7 0,1 0,1 Sum obligasjoner ,9 0,3 23,7 Norske sertifikater Stats- og statsgaranterte 0 0 Kommune/fylke 0 0 Bank/Finans 0 0 Industri ,3 0,6 0,7 Sum norske sertifikater ,3 0,6 0,7 Sum sertifikater og obligasjoner ,9 0,3 24,5 Rentefond Norske pengemarkedsfond Sum rentefond Sum sertifikater og obligasjoner og rentefond ,9 0,3 24,5 Balanseført verdi spesifisert etter vesentlige valutaer Ansk. kost Virkelig verdi Obligasjoner, sertifikater EUR NOK Sum obligasjoner, sertifikater Effektiv rente per papir er avkastning målt i forhold til virkelig verdi. Effektiv rente per papir = (1+(periode rente*akt./365)^365/akt)-1. Effektiv rente per papir er vektet med markedsverdier for å finne gjennomsnittlig effektiv rente for ulike porteføljer. Renterisiko = Markedsverdi * Durasjon * 1%. Andel børsnoterte Av norske obligasjoner 99 % Av utenlandske obligasjoner 6 % Av obligasjoner totalt 98 % Andel børsnoterte målt ved volum. Verdiendring ved 1% endring i rentenivå er 24. Restløpetid Ansk. kost Virkelig verdi Obligasjoner og sertifikater Innen 1 år år år Over 5 år Sum obligasjoner og sertifikater

18 10 OBLIGASJONER SOM HOLDES TIL FORFALL Bokført Anskaffelses- Virkelig Effektiv rente Durasjon Renterisiko Andel børsverdi kost verdi noterte Norske obligasjoner ,16 5, % Utenlandske obligasjoner ,17 3, % Sum norske og utenlandske obligasjoner ,08 4, % Gjenværende underkurs (-) / overkurs (+) er 140. Gjenværende underkurs / overkurs er differansen mellom balanseført og pålydende verdi. Effektiv rente per papir = (1 + (periode rente*akt./365)^365/akt) -1. Effektiv rente per papir er vektet med amortisert verdi for å finne gjennomsnittlig effektiv rente for ulike porteføljer. Verdi spesifisert etter vesentlige valutaer Bokført verdi Ansk. kost Virkelig verdi AUD EUR GBP JPY NOK USD Sum Endring i anleggsporteføljen Bokført verdi Reklassifisering/uttrekning (brutto) -338 Årets periodiserte over-/underkurs -15 Netto tilgang/avgang Bokført verdi Verdiendring ved 1% endring i rentenivå er 592. Restløpetid Bokført verdi AUD EUR GBP JPY USD NOK Sum Innen 1 år år år år Lengre enn 10 år Sum BYGNINGER OG ANNEN FAST EIENDOM Bygninger *) Tomter *) Sum fast eiendom Anskaffelseskost Samlede avskrivninger og verdireguleringer pr Bokført verdi pr Tilgang Avgang til anskaffelseskost (inkludert oppskrivning i året) Årets avskrivninger Årets verdireguleringer inkl. reverseringer Bokført verdi av direkte eide eiendommer pr Bokført verdi av eiendommer eiet via AS Herav resultat i eiendoms-as, klassifisert som Andre fordringer -200 Bokført verdi eiendommer pr Samlet verdiregulering på eiendom, inklusiv eiendom eid gjennom datterselskaper, er på totalt per *) Inkluderer også eiendommer eid via ansvarlige selskap. Spesifikasjon av investeringer i og salg av faste eiendommer Kjøp Salg Sum Alle eiendommene i porteføljen er i det vesentlige kontoreiendommer med sentral beliggenhet, i tillegg til butikker/kjøpesentre. Samtlige eiendommer er vurdert til virkelig verdi pr Ved vurdering av virkelig verdi er en netto kapitaliseringsmetode benyttet. I denne metoden kapitaliseres driftsavkastningen for hver eiendom med en valgt avkastningsprosent. Avkastningsprosenten hensyntar beliggenhet, eiendomstype, standard og utleieforhold. I beregning av virkelig verdi er avkastningskravene valgt i intervallet fra 5,5% til 9%. Veiet gjennomsnitt er 6,2%. Markedsverdi på arealer til egen utnyttelse utgjør 116. Markedsleie er lagt til grunn ved beregning av leie for lokaler til egen utnyttelse

19 Underspesifikasjon pr. bygg: Bygg Type Sted Areal egen Leie egen Utleid Ledig Gj.sn. utnyttelse (m2) bruk MNOK areal (m2) areal (m2) leietid (år) Arkaden Storsenter Butikk Skien Henrik Ibsensgt. 53 Kontor Oslo Essendropsgt. 8 Kontor Oslo Fjeldbo Næringspark Lager Sørum Flyspeditørenes Senter Lager Ullensaker Folke Bernadottesvei 38 Kontor Bergen , Fr. Selmersvei 2 Kontor Oslo Glommen Brygge Butikk Fredrikstad Hoffsvei 70B Kontor Oslo Hoffsvei 70C Kontor Oslo Hvaltorvet Butikk Sandefjord Kirkegt. 14 Kontor Moss Kirkegt. 6 Kontor Oslo Kokstadflaten 4 Kontor Bergen Lilleakerveien 2A Kontor Oslo Lilleakerveien 2B1 Kontor Oslo Lilleakerveien 2B2 Kontor Oslo Lilleakerveien 2C Kontor Oslo , Lilleakerveien 2D Kontor Oslo Lilleakerveien 2F Parkering Oslo Munchsgt. 5B Kontor Oslo Ole Deviksv Kontor Oslo Parkgården Butikk Oslo Statens Hus Hedmark Kontor Hamar Stoa Vest Butikk Arendal Strømsveien 102 Kontor Oslo Teisen Boligsenter Bolig Oslo Teisenvn. 5 Kontor Oslo Vennersborg Bolig Oslo Ø/N Slottsgt. 8/9 Kontor Oslo Åsane Senter Butikk Bergen Sum , Totalt areal utgjør m Eiendomstype m2 Leie/m2 Kontor Butikk Bolig Lager Øvrig Totalt Eiendom Egenleie i m2 Totalareal i m2 Markedsverdi totalt i MNOK FB LA 2C Totalt I all hovedsak blir selskapets utleiekontrakter årlig indeksregulert. 12 VALUTARISIKO ETTER VESENTLIGE VALUTAER Beholdning Depot/ Gjeld Netto- Nettofordringer/ posisjon posisjon terminer i valuta i NOK AUD 32,3 29,8 0,0 0,5 2,5 CAD 56,4 52,9 0,0 0,7 3,5 CHF 167,9 159,4 0,0 1,7 8,5 DKK 61,3 58,3 0,0 2,7 3,0 EUR 2 516, ,1 0,0 22,2 182,3 GBP 279,3 265,5 0,0 1,1 13,7 HKD 72,1 66,3 0,0 7,2 5,8 JPY 575,5 542,7 0,0 628,0 32,8 SEK 98,5 91,1 0,0 8,1 7,4 USD 1 660, ,6 0,0 14,4 89,5 SUM 5 519, ,7 0,0 349,1 Valutarisiko pr er representativ for selskapets valutarisiko gjennom Valutarisiko er knyttet til balansepostene obligasjoner som holdes til forfall, obligasjoner og aksjer og andeler. Valutakursendring på +/- 10% medfører en gevinst / tap på DERIVATER Brutto nominelt Gj. snitt. Netto Gj. snitt. Markedsvolum brutto nominelt netto verdi volum Aksjeindeksopsjoner Sum aksjeopsjoner Aksjeindeksfutures Sum aksjefutures FRA er (framtidige renteavtaler) Renteopsjoner Renteswapper Sum rentederivater Assetswapper omløp Assetswapper anlegg Sum assetswapper Valutaterminer omløp Valutaswap omløp Valutaterminer anlegg Valutaswap anlegg Sum valutaderivater Sum derivater omløp Sum derivater anlegg (ikke balanseført) Sum derivater Handel i derivater kan benyttes i forvaltning av aksjer og rentepapirer. Derivater benyttes med formål om å redusere risiko og effektivisere forvaltningen innenfor regulative-og styrets rammer. Nominelt volum er beregnet på grunnlag av antall underliggende verdipapirer multiplisert med underliggende nominell verdi. Brutto nominelt volum gir informasjon om omfanget, netto nominelt volum gir infomasjon om risikoposisjoner og gjennomsnittlig volum gir informasjon om aktiviteten gjennom året. Renteavtalene er standard OTC-produkter og er sensitive for endringer i rentenivået. Assetswapper er obligasjoner der underliggende obligasjons rente og/eller valuta swappes til annen rente/valuta. Verdien av assetswappene er inkludert ved verdivurdering av underliggende obligasjoner. Underliggende obligasjoner inngår i hhv. norske og utenlandske statspapirer. Valutaterminkontrakter benyttes for å redusere eksponeringen i utenlandsk valuta og er sensitiv for endring i valutakurser. Verdiendringer motsvares i det alt vesentlige av verdiendringer på andre eiendelsposter (se note 12)

20 14 DRIFTSMIDLER Driftsmidler Anskaffelseskost pr Tilgang i året 46 Avgang i året 1 Anskaffelseskost pr Akkum. ord. avskr. pr Avgang akkum. ord. avskr. 0 Årets ord. avskrivninger 8 Akkum. ord. avskr. pr Årets nedskrivninger 38 Netto bokført verdi pr Økonomisk levetid / Avskrivingsplan: Driftsmiddel-gruppe Økonomisk Lineær levetid i år avskriving EDB utstyr 4 25,0 % Biler ,0 % Kontorutstyr 5 20,0 % Oppussing 10 10,0 % Aktiverte IT-systemer 8 12,5 % Driftsmidlene forventes å ha en økonomisk levetid lik avskrivingstiden. Av selskapets driftsmidler utgjør aktiverte systemutviklingskosnader 81 per AKSJEKAPITAL Aksjeeier Nordea Liv Holding Norge AS Eierandel 100 % Aksjenes Pålydende Sum antall verdi aksjekapital Det foreligger ingen rettigheter som kan medføre utstedelse av nye aksjer. Alle aksjene har lik stemmerett. 17 PENSJONSFORPLIKTELSER OG PENSJONSKOSTNADER Pensjonsforpliktelser Andre fratredelsesytelser 0 0 Sum Pensjonsplaner Nordea Liv Norge er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene etter denne loven. Selskapets pensjonsordning er sikret i og administrert av Nordea Liv Norge AS. Selskapet har også påtatt seg pensjonsforpliktelser som ikke er dekket av pensjonsordningene i selskapet, i forbindelse med førtidspensjoner og tilleggspensjoner. Pensjonsforpliktelsene omfatter 360 personer, hvorav 119 mottok pensjon pr. 31. desember De aktive medlemmenes gjennomsnittsalder er 42 år. Ytelsesbaserte pensjonsplaner Pensjonsordningene er regnskapsført i samsvar med IAS 19 som krever at nåverdien av pensjonsforpliktelsene fratrukket markedsverdien av pensjonsmidlene reflekteres i balansen. Alle pensjonsplanene er ytelsesbaserte. De vesentligste ordningene er dekket av eiendeler i Nordea Norge Liv AS. Tilleggspensjoner og førtidspensjoner som ikke er forsikret, bokføres direkte som pensjonsforpliktelser i balansen. Aktuarielle gevinster og tap som følge av endrede forutsetninger eller avvik mellom forventet og faktisk avkastning på pensjonsmidler, regnskapsføres ikke i balansen direkte, men vil bli periodisert over en periode på 10 år dersom de totalt oversteg 10 % av det høyeste av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler i det foregående år. Ordinær pensjonsalder er 67 år. Ordningene gir, basert på folketrygdens nåværende betingelser, rett til alderspensjon tilsvarende 67 prosent av pensjonsgrunnlaget på pensjoneringstidspunktet. Ved mindre enn 30 års tjenestetid på pensjoneringstidspunktet foretas en forholdsvis avkorting. Fra 67 år samordnes pensjonen med ytelsene fra folketrygden. IAS 19 pensjonsberegninger og forutsetninger Beregningen av pensjonsforpliktelsene utføres av aktuar og er basert på aktuarielle forutsetninger som er fastsatt for alle pensjonsordningene i Nordea Norge. Forutsetninger Diskonteringsrente 4,0 % 4,0 % Forventet lønnsregulering 3,0 % 3,0 % Forventet avkastning på pensjonsmidlene 5,0 % 5,0 % Forventet regulering av løpende pensjoner 2,0 % 2,0 % Forventet regulering av folketrygdens grunnbeløp 2,75 % 2,0 % Turnover 5,0 % 5,0 % Uttakstilbøyelighet for AFP år 30,0 % 30,0 % Forventet avkastning på pensjonsmidlene er basert på langsiktige forventninger for avkastning på de ulike aktivaklassene. For obligasjoner er denne relatert til diskonteringsrenten, mens det for investeringer i eiendom og egenkapitalrelaterte verdipapirer legges til en risikopremie. Sammensetning av pensjonsmidlene Avkastningen på pensjonsmidlene i 2006 følger Nordea Liv Norge AS sin avkastning. Avkastning er gjengitt i note 5. Fonderte pensjonsordninger AVSTEMMING AV EGENKAPITALBEVEGELSEN Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Sum egenkapital Pr Fusjon Nordea Link 174 (36) 137 Årets resultat Avsatt konsernbidrag (147) (147) Aksjer 18,0 % 16,0 % Bankinnskudd/ Pengemarked/ Obligasjoner 62,0 % 60,0 % Eiendom 16,0 % 17,0 % Andre eiendeler 4,0 % 7,0 % Hvorav - Nordea aksjer 0,0 % 0,0 % - Nordea eiendom 0,1 % 0,1 % Pr

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Pensjonssparingen når nye høyder

Pensjonssparingen når nye høyder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 23.10.2013 Pensjonssparingen når nye høyder Pensjonssparingen i Norge når nye høyder i 2013. Stadig flere oppdager at de må spare på egen hånd

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 25.04.2012 Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Pensjonssparingen tar av

Pensjonssparingen tar av Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 30.01.2013 Pensjonssparingen tar av Folk flest sparer mer til egen pensjon. Hos Nordea Liv økte innbetalinger til typiske individuelle pensjonsspareprodukter

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 3. kvartal

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 03/07 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 1. kvartal 2007 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 24.05.2007 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. FIGURER Figur 1 Brutto

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 1 Nøkkeltall 2003-2007 Nordea Liv 2003 2004 2005 2006 2007 Forvaltningskapital 25 305 26 600 30 103 40 208 45 291 Forfalte premier 2 527 2 731 2 849 5 753 5 567 Premier

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 04/07 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 2. kvartal 2007 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 03.09.2007 Endret 14.09.07 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. FIGURER

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006 3. november 2006 Hovedtrekk i 3. kvartal 2006 Finansmarkedene kom tilbake i tredje kvartal, verdijustert avkastning på 2,6 prosent i kvartalet. Verdijustert avkastning

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 FINANSKONSERN. Danica PensjonsforsikringAS Dppnådde pr. 30.06.2012: VI ER I DAG 60

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2016

Delårsregnskap 1. kvartal 2016 Delårsregnskap 1. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 127 641 115 211 399 721 350 523 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 353,7 millioner kroner etter andre kvartal 2014, mot 289,0

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 26 11. mai 26 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011 Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter første kvartal 2011 Høyt selskapsresultat

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013 Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for 2013 hovedpunkter Godt selskapsresultat: Resultat for 2013

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 137 421 123 616 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier -104 061-57 013-446 632 Forfalt

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 3. kvartal 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 3. kvartal

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 134 659 111 696 272 080 235 312 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011 Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2011 Selskapsresultat

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 115 211 112 731 350 523 378 046 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 111 696 133 539 235 312 265 315 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 202 413 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015 Kvartalsrapport 1. halvår 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 289,0 millioner kroner etter andre kvartal 2013, mot 226,8

Detaljer

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 8. november 2007 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 2 Godt resultat i urolige finansmarkeder Verdijustert kapitalavkastning etter tredje kvartal var 5,5 prosent og bokført avkastning 5,6 prosent

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2015

Styrets beretning pr. 30.09.2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ETAV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VART MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER A VÆRE EN UTFORDRER I DET NORSKE PENSJONSMARKEDET.

Detaljer

Storebrand. Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO

Storebrand. Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Storebrand Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010 Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Hovedtrekk 3. kvartal 2010 RESULTAT Konsernresultat 709 mill. i 3. kvartal, 949 mill. hittil i år Gode

Detaljer

Årsrapport fra Nordea Liv 2005

Årsrapport fra Nordea Liv 2005 Årsrapport fra Nordea Liv 2005 1 Nøkkeltall 2001-2005 Nordea Liv 2001 2002 2003 2004 2005 Beløp i mill. kr. Forvaltningskapital 22 962 22 881 25 305 26 600 30 103 Årlig vekst i forvaltningskapital 4,0

Detaljer

Kvartalsrapport -2/2015

Kvartalsrapport -2/2015 Kvartalsrapport -2/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER ANDRE

Detaljer

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor.

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor. Storebrand Hovedtrekk 1 kvartal 1998 Bokført driftsresultat 1031 mill kroner i år, mot 1126 mill kroner i fjor Bokført konsernresultat 279 mill kroner i år, mot 141 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat

Detaljer

Kvartalsrapport -1/2015

Kvartalsrapport -1/2015 Kvartalsrapport -1/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FØRSTE

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 3. kvartal 2013

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 469,0 millioner kroner etter tredje kvartal 2013, mot

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009. Oslo, 3. november 2009

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009. Oslo, 3. november 2009 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009 Oslo, 3. november 2009 Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2009 Gode finansinntekter fra mange forskjellige plasseringer Avkastning

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august Godt resultat for konsernet hittil i år Resultat før skatt i 2. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) 671 467

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2015-31.03.2015 01.01.2014-31.03.2014 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 29 469 404 16 585 093 2. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014 Oslo, 12. mai 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Ny konsernstruktur Aksjene i Oslo Forsikring AS ble overtatt fra Oslo kommune

Detaljer

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor.

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor. Nedenfor presenteres DNKs resultat for 1. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 1 Stabilt bokført resultat - positivt renteresultat I et finansmarked preget av fortsatt uro gikk finansavkastningen i andre kvartal tilnærmet

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015. 20. august 2015

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015. 20. august 2015 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015 20. august 2015 Gode resultater og sterk soliditet fører til premiereduksjon for kundene i 2016 Konsernresultat på 368 millioner kroner, mot 140

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2003

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2003 Kvartalsrapport 3. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal Hovedtrekk Positivt konsernresultat på 633 millioner kroner hittil i år, mot minus 1 730 millioner kroner i samme periode

Detaljer

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse 2. kvartal 2012 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2012 Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse ( Sykeavbruddskassen ) er et gjensidig skadeforsikringsselskap eiet

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger

Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger Actuarial and economic analysis Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Frokostseminar i regi av Pensjonskontoret 17.11.2011

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2014 Regnskapspresentasjon Regnskapspresentasjonen er omarbeidet fra første kvartal 2014 som en følge av overtakelse av Oslo Forsikring AS og

Detaljer

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef Foreløpig øp g regnskap g p 2011 Q4 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 15 februar 2012 15. Svak utvikling i verdipapirmarkedene kombinert med natur- og storskader

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første halvår 2009

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første halvår 2009 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første halvår 2009 Åmund T. Lunde administrerende direktør 3. august 2009 Hovedpunkter OPF har valgt en investeringsprofil som kan skape gode resultater ved ulike

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter andre kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter andre kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter andre kvartal 2014 Regnskapspresentasjon Regnskapspresentasjonen er omarbeidet fra første kvartal 2014 som en følge av overtakelse av Oslo Forsikring AS og

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør SpareBank 1 Gruppen artal 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt for året (MNOK) 653 2 406 443 1 659 217 249 542 955 2011

Detaljer

Turbulent start på året

Turbulent start på året artal 2008 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Eldar Mathisen, adm. direktør 25. april 2008 Turbulent start på året MNOK Resultat før skatt konsern 250 200 150 100 50 0 137 236 100 2008 759 2005

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 2014 2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 152 994 968 148 805 301 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 475 056

Detaljer

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret.

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret. Dato: 5.mai 2011 Byrådssak 128/11 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2010 GOMI SARK-0870-200900099-110 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010 1. halvår Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 11. august Hovedpunkter Godt resultat fra SpareBank 1 Gruppen i 1. halvår, tross utfordrende finansmarkeder og høyt

Detaljer