Oversettelse fra engelsk til norsk av tekst i sjøromanen En sjøens helt. Skytteren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversettelse fra engelsk til norsk av tekst i sjøromanen En sjøens helt. Skytteren"

Transkript

1 Oversettelse fra engelsk til norsk av tekst i sjøromanen En sjøens helt. Skytteren Kjære leser! Hvorfor tar jeg meg bryet med å oversette tekst på engelsk i den nye boka mi til norsk? Fordi noen lesere av bind 1 i sjøromanverket En sjøens helt, Skogsmatrosen, opplevde at tekst på engelsk i denne boka var et hinder for dem i lesinga. Det har jeg valgt å ta hensyn til foran utgivelsen av bind 2, Skytteren. For meg betyr det mye at bøkene i verket mitt har stor lesbarhet, at de skal være lettleste. Derfor lager jeg altså denne oversettelsen, som et håndslag til dem som synes at engelsk tekst er ei hindring. Jeg har full forståelse for at det finnes nordmenn i alle aldre som ikke synes noe om å lese engelsk tekst. Det kan ha flere årsaker, som for eksempel ingen eller mangelfull engelskundervisning på skolen. En av medelevene mine da jeg gikk det første av mine to år på styrmannsskolen i Oslo hadde bare fått fem års folkeskole, fordi tyskerne tok skolen på hjemplassen hans i Lofoten under krigen. Han greide seg, til tross for den skrinne ballasten når det gjaldt skolegang, bra på Oslo Sjømannsskole på Ekeberg. Oversettelsen vil naturligvis også kunne være et hjelpemiddel for engelskkyndige av forskjellig kaliber, som kan komme til å stusse over enkelte uttrykk på sjargong, slang eller fagspråk. Hvorfor har jeg valgt å bruke en del dialog på engelsk både i Skogsmatrosen og Skytteren? Det er fordi jeg ønsker at bøkene skal være realistiske. Og det var en del av mange norske sjøfolks hverdag både før, under og etter 2. verdenskrig at de måtte forholde seg til det engelske språket både i arbeid og strid, i fest og kjærlighet. For så vidt kunne jeg vel ha skrevet hele verket på engelsk? Jeg har faktisk skrevet ei lita bok på engelsk, «Under the Blood Tree». Den er aldri blitt trykt, men ligger på hjemmesida mi på internett. Den er for spesielt interesserte, for den drøfter helgener og religiøse spørsmål. Men, neida! Jeg kunne aldri i verden ha skrevet romanverket En sjøens helt på engelsk. Til det er min kjærlighet til det norske språket altfor sterk. Jeg er en heilnorsk forfatter som skriver på norsk, og i romanverket mitt er det norskens klang og norskens rikdom som er det viktigste. Engelsken må bare sees på som et krydder. Litt fremmedartet, men nødvendig for smaken. Det samme gjelder i enda større grad ord og uttrykk som forekommer på finsk, helgolandsk, tysk, svensk, dansk, spansk, portugisisk og andre tungemål. Disse har jeg ikke oversatt. Enten fordi de er selvforklarende eller blir forklart av meg, eller fordi leseren ganske enkelt ikke behøver forstå nøyaktig hva «hiekka» betyr når den finske matrosen Koskinen sier det. Det går fram av sammenhengen at det temmelig sikkert betyr «sand». Det er ikke alt språket jeg har brukt som jeg forstår sjøl heller! Jeg kan ikke nok spansk til å forstå verset fra det argentinske diktet «Martín Fierro» som tømmermann Meyer leser for min hovedperson Halvor. Dette verset har jeg tatt med fordi det klinger så fint, uansett om man forstår meninga eller ei. Så vil noen kanskje stusse et øyeblikk når den svenske motormann Billy Bermuda sier «lyckogris». Jeg vil da minne om at det i mange år gikk et program med svensk populærmusikk på norsk radio, NRK, som het «Lyckliga gatan». Så dette «lyckogris» skjønner man nok. Når den danske salongpiken Fridy Falkenbjerg Corneliussen sier om folk at de kommer reisende til Texas med «flyveren» fra Washington, bør det også være begripelig. «Flyveren» synes jeg er et så fint ord at jeg bare måtte ha det med. Burde det ikke også komme en oversettelse av engelsken i Skogsmatrosen? Jeg skal forsøke å få til det med tid og stunder. Men akkurat nå er det mest om å gjøre å få oversatt engelsken i Skytteren. 1

2 Min oversettelse er ingen «litterær» affære. Jeg er virkelig ingen profesjonell oversetter! Proffene vil kanskje rive seg i håret over det jeg gjør. Men hensikten min er å lage et hjelpemiddel, ikke en fullverdig oversettelse. Og jeg har vært nødt til å køle på og få det unnagjort før lansering av boka. Det er en oversettelse uten filter. En sjanti (shanty) fra Helgoland Noen ord om setninga som åpner Skytteren. Den er tatt fra en sjanti, en oppsang under arbeidet til sjøs, og lyder: «His em up, huro, jolley! Hol em jup, huro, jolley!» Jeg måtte drøfte denne åpninga med forlagsredaktøren min. For den er jo litt merkelig. Men det var nettopp dette merkelige språklige jeg var ute etter. Slik var det ofte å være sjømann i fremmed havn. Man ble møtt med en kakofoni av språk man ikke forsto helt, eller som var kaudervelsk, ubegripelig. Setninga har jeg ikke oversatt fordi den ikke er på engelsk. Den er på klingende helgolandsk! Og Helgoland, hvor er nå det? Helgoland er ei lita øy i Tyskebukta ved Nordsjøen, 45 kilometer fra Schleswig-Holsteins fastland. Øya har en mangslungen historie, som har satt preg på de to tusen øyboernes særegne språk. Helgoland ble bebodd av folk av frisisk avstamning, fra De frisiske øyene i Nordsjøen, der det snakkes et eget språk som høres ut som en miks av hollandsk og tysk med någo attåt. Øya kom på 1400-tallet under styre av det tyske hertugdømmet Slesvig. Fra 1740 var Helgoland under Danmark. I 1807 ble øya besatt av britene. I en ganske utrolig transaksjon i 1890 byttet Storbritannia og Tyskland to øyer som lå så langt unna hverandre som det er mulig på kloden vår. Mot å få Helgoland, ga tyskerne fra seg sin koloni Zanzibar til britene! Og Zanzibar, hvor er nå det? Det er ei øy på østkysten av Afrika. I dag en del av republikken Tanzania. I forbudstida på 1920-tallet var Helgoland kjent som et smuglerparadis. Det skyldtes at øya hadde en spesiell status som frihandelsområde med tollfrie varer, ikke minst brennevin. Sjantiene hadde mange merkelige ord og refrenger. Det viktigste når man sang dem var klangen, klangen! De linjene jeg bruker i helgolandssangen, har jeg hentet fra Ådel Gjøstein Bloms bok Folkesanger i arbeidslivet. «His em up» og «hol em up» regner jeg med at betyr «heis dem opp», «hal dem opp». «Huro» må vel være «hurra». Det pussigste er ordet «jolley». Det finnes ikke på tysk, og på engelsk betyr det sjablong brukt i keramikken. Muligens er ordet avledet av det tyske «johlen», som betyr å brøle eller skråle. Men sannsynligsvis kommer det fra det engelske «jolly», som betyr munter eller morsom. «de Kron», som forekommer i et seinere vers av sjantien, må temmelig opplagt være en konges eller ei dronnings krone. Oversettelse av småord som dukker opp ofte Jeg har oversatt småord som «yes» og «no» alle steder hvor de dukker opp i teksten. Dette er gjort fordi enkelte lesere antakelig ikke vil gå inn og søke på alle de sidene der det er oversettelser av engelsk tekst, men gå inn på enkelte sider. Engelske ord i stedsnavn Jeg prøvde meg i starten på å oversette engelske, australske, kanadiske og nordamerikanske stedsnavn til norsk. Det ble seende forferdelig klønete ut. Det var heller ikke til særlig hjelp for lesbarheten, men virket nærmest mot sin hensikt. Det klinger bedre med Lime Street Station enn Stasjonen i Limegata! 2

3 Derfor har jeg laget ei lita ordliste over engelske ord som ofte forekommer i stedsnavn. (Alle disse ordene er ikke brukt i Skytteren, noen av dem har vært brukt i Skogsmatrosen og noen har jeg spart til fortsettelsen av sjøromanverket mitt.) Anchorage ankerplass. Archipelago arkipel, øygruppe. Bank fiskebanke, f.eks. Dogger Bank, Doggerbanken. Bar sandbanke, spesielt brukt om sandbanker i elvemunninger. Siden vi ikke har noe eget ord for det på norsk, blir ordet bar en gjerne brukt av norske sjøfolk. Bay bukt. Bill brukt noen steder i England om pynt, f.eks. Portland Bill. Billabong brukt i Australia om uttørkede, eller bare periodisk vannførende, elveleier. Bridge bru. Canal kanal. Cape kapp. Castle borg eller slott. Channel i maritim geografi gjerne brukt om bredt strede, f. eks. the Channel, Den engelske kanalen, mellom England og Frankrike. Cliff klippe. Coast kyst. Creek bekk. Dock dokk, havn, havnebasseng. Estuary elvemunning. Fiord brukt om fjorder, særlig fjorder i Norge. Firth fjord i Skottland, f.eks. Firth of Inverness. Gulf golf, f.eks Gulf of Mexico, Mexicogolfen. Harbour, i USA; harbor havn. Head pynt. 3

4 Hill ås, høyde. Hook fra nederlandsk «hoek», brukt i USA om lave nes, f.eks. Sandy Hook ved New York. Island øy. Isle øy, f.eks. Isle of Man. Lake innsjø. Lighthouse fyr, fyrtårn. Loch innsjø eller fjord i Skottland. F.eks. Loch Ewe på nordvestkysten. Mount fjelltopp, f.eks Mount Everest. Mountain fjell, f.eks. Rocky Mountains. Ocean store hav, oseaner, f.eks. Pacific Ocean, Stillehavet. Palace palass. Peninsula halvøy. Pier kai, brygge. Place plass. Point pynt, nes. Port havn. Promontory forland, nes, pynt. Range of mountains fjellkjede. Range of hills høydedrag. Ridge fjellkjede, eller kjede av åser. River elv. Road vei. Roadstead red. Ordet forkortes iblant til «roads», som i Barry Roads, Barry Red. Rock liten klippe, klippeøy. Sea mindre hav, f.eks. Baltic Sea, Østersjøen. 4

5 Shoal sandbanke, grunne. Skerries flere skjær eller skjærgård. Skerry skjær. Sound sund. Square plass, torg. Station stasjon. Strait i maritim geografi gjerne navnet på et smalt strede, f.eks. Strait of Dover, Doverstredet. Street gate. Tower tårn. Wadi brukt i arabiske og øst-afrikanske land, kommer fra arabisk/swahili. Har samme betydning som billabong. Engelske firmanavn, navn på bygninger, militære enheter og flagg Disse har jeg ikke oversatt, da det syntes unødvendig, og bare kunne virke forvirrende. Men her er noen navn som dukker opp i Skytteren: Texas Company of Norway Det amerikanske Texas Oljekompanis norske selskap. Forkortelsen Texaco ble brukt både i USA, andre land og Norge. *** Cunard Building Praktbygget til rederiet Cunard Line i Liverpool. Empire State Building Skyskraper i New York, «Imperiestatbygget». *** His Norwegian Majesty s Navy Den Kongelige Norske Marine. Norsk forkortelse brukt foran navn på marinefartøyer: KNM. Engelsk forkortelse: HnoMNS, His Norwegian Majesty s Navy Ship. Royal Air Force (RAF) Det Kongelige (britiske) Flyvåpen. Royal Canadian Air Force (RCAF) Det Kongelige Kanadiske Flyvåpen. Royal Canadian Navy (RCN) Den Kongelige Kanadiske Marine. Royal Navy Den Kongelige (britiske) Marine. Forkortelsen HMS, brukt om britiske marinefartøyer: His Majesty s Ship. 5

6 United States Air Force (USAF) De Forente Staters Flyvåpen. United States Navy De Forente Staters Marine. Forkortet US Navy, foran skipsnavn USN. *** Union Jack Storbritannias flagg. The White Ensign Den Kongelige Britiske Marinens flagg. Engelske ord i norsk sjømannssjargong Det finnes en hel del slike, og der hvor de er mindre kjent, har jeg oversatt dem. Noen eksempler på ord som er så vanlige at jeg ikke har oversatt dem: Shipshape klart skip, alt i orden om bord. Steamer, eller stimer dampbåt. Den engelske forkortelsen er S/S (Steam Ship), den norske er D/S (dampskip). Style stilen, væremåten, arbeidsmåten, omgangsformen om bord. Union ble brukt, med engelsk uttale, om Norsk Sjømannsforbund også i min sjømannstid på sekstitallet, som en gjenlevning fra den gangen før krigen da forbundet het Norsk matros- og fyrbøterunion. Larkollen, i slutten av september 2013 Jon Michelet Here we go! Nå kjører vi på! Side 8 «What is problem we have?» Hva er problemet vi har? «Shit happens» Noen ganger går det dritt. «Try to move» Prøv å flytte på. «Thank you very much, comrade! Who are you?» Tusen takk skal du ha, kamerat! Hvem er du? «I am the new ordinary seaman» Jeg er den nye lettmatrosen. «My name is Koskinen» Mitt navn er Koskinen. 6

7 Side 10 «Is not that true, Juhani, that we have the best captain in the world?» Er ikke det sant, Juhani, at vi har verdens beste kaptein? «If you smoke on deck, the captain will shoot you» Hvis du røyker på dekk, vil kapteinen skyte deg. «I see many bad captains» Jeg har sett mange dårlige kapteiner. «Old Nick maybe is not so bad» Old Nick er kanskje ikke så ille. Side 12 «Hello, there!» Hallo der! Side 13 «Look alive!» Stram deg opp! «Hurry up!» Raska på! «Come over here. Quickly!» Kom bort hit. Brennkvikt! «At the double!» Straks! (På momangen!) «Is this your suitcase and duffel bag?» Er dette din koffert og sjøsekk? «Yes, Sir» Ja, sir (min herre). «Are you a seaman on board the Norwegian tanker?» Er du en sjømann om bord på den norske tankeren? «Yes, I am, Sir» Ja, det er jeg, sir. «Show me some identification papers, please» Hvis meg noen identifikasjonspapirer, er du snill. «Very well, sailor. Mister Skroms whatever» Alt i orden, sjømann. Herr Skroms hva det nå kan være du heter. «But for fuck s sake never leave your stuff unattended inside at military area. We might mistake you for a German saboteur and shoot you like a dog» Men for helvete, sett aldri fra deg sakene dine ubevoktet inne på et militært område.vi kan komme til å ta deg for å være en tysk sabotør og skyte deg som en hund. «Okey, Sir» I orden, sir. 7

8 «We patrol this little dock to protect shipping» Vi patruljerer denne vesle havna for å beskytte skipsfarten. «We do not want anybody to throw a spanner in the works» Vi ønsker ikke at noen skal komme her og ødelegge (sabotere). «Now, open up!» Se til å åpne opp, nå! «Soft sack» Mjuk sekk. «No bombs, I guess» Ingen bomber, vil jeg anta. Side 14 «No bombs at all» Ingen bomber i det hele tatt. «Your ship is bound for Liverpool?» Skal skuta di til Liverpool? «Sorry, Sir. I cannot tell you about our port of destination. It s a war secret» Beklager, sir. Jeg kan ikke fortelle deg om hvilken havn vi er bestemt for. Det er en krigshemmelighet. «Very good» Utmerket. «A careless word a needless sinking» Et uforsiktig ord en unødvendig senkning. «Have a peaceful voyage» Ha en fredelig reise. «God knows Britain needs the gasoline you carry. The goddamned Royal Air Force spends a hell of a lot of fuel to keep the Spitfires and Hurricanes flying» Gudene skal vite at Storbritannia trenger den bensinen dere frakter. Det fordømte Kongelige Flyvåpen bruker en helvetes masse drivstoff for å holde Spitfire- og Hurricane-jagerflyene på vingene. «And shoots down a lot of German aircraft» Og skyter ned en masse tyske fly. «Plenty of them Stukas and Messerschmitts. And hundreds of those other German murderous flying machines. They swarm over England like bats out of hell. But we ll win The Battle of Britain. We ll beat the shit out of that bastard Hermann Göring and his fucking Luftwaffe, I m sure. Do you boys know what Göring s shit looks like?» Mange av de derre Stukasene og Messerschmittene. Og hundrevis av de andre morderiske tyske flymaskinene. De svermer over England som flaggermus fra helvete. Men vi vil vinne Slaget om Storbritannia. Vi skal banke møkka ut av den kjøteren Hermann Göring og det faens flyvåpenet hans, det er jeg sikker på. Vet dere gutta hva dritten til Göring ser ut som? «Bloody bratwurst» Jævla bratwurst (tysk pølse). «Nice kitbag you have there» Fin sjøsekk du har der. «Yes» Ja. «A thieve s hole on the West Coast of Norway» En tjuvplass på vestkysten av Norge. 8

9 «Yes, silk stockings. For the ladies» Ja, silkestrømper. Til damene. «Special price for you, my Norwegian friend» Spesialpris for deg, min norske venn. «Just a few quid» Bare noen få pund (britiske pund sterling). «A few quid?» Noen få pund? Side 16 «them bloody crowns» de jævla kronene. «I hope you shoot many German saboteurs here on Iceland» Jeg håper dere skyter mange tyske sabotører her på Island. «That you have good luck with the war» At dere har krigslykken med dere. «You shouldn t think too much about all that war piss» Du bør ikke tenke for mye på alt det der krigspisset. «Have a nice trip across the Atlantic» Ha en god tur over Atlanteren. «And kiss a beautiful Liverpool lass for me» Og kyss ei nydelig jente i Liverpool for meg. Side 22 «In Nortraship we work according to the need-to-know principle» I Nortraship arbeider vi i henhold til det-du-trenger-å-vite-prinsippet. Side 23 «Do you need to know?» Behøver du vite det? «No comments at all» Ingen kommentarer i det hele tatt. Side 27 «Me not Norwegian. Me suomalainen. Son of Suomi. Speak English?» Jeg (er) ikke norsk. Jeg er suomalainen (finsk). Jeg er sønn av Suomi. Snakker du engelsk? «Yes!» Ja! «You want to buy fish?» Vil du kjøpe fisk? «I like fish. But I cannot see that you have any fish» Jeg liker fisk. Men jeg kan ikke se at du har noe fisk. 9

10 «Yes, we have fish, Son of Suomi. Dry fish. Very good stockfish. Sun-dried the whole summer long» Jo, vi har fisk, Suomis sønn. Tørr fisk. Veldig god tørrfisk. Soltørket gjennom hele den lange sommeren. «Dry fish? What should I do with dry fish?» Tørr fisk? Hva skal jeg gjøre med tørr fisk? «You eat» Du spise (du kan spise den). «Best quality stockfish. Very good for making bacalao» Beste kvalitet tørrfisk. Veldig bra til å lage bacalao (portugisisk/brasiliansk matrett, vanligvis basert på klippfisk) med. «I have no money» Jeg har ingen penger. «I use all money for drinks in Halifax» Jeg bruke (brukte) alle penga på drinker i Halifax. «We don t want money» Vi vil ikke ha penger. «We want cigarettes. American cigarettes» Vi vil ha sigaretter. Amerikanske sigaretter. «Okey» Javel. «Wait a second» Vent et sekund (øyeblikk). «Only one fish?» Bare én fisk? «You should give me twenty fish for twenty cigarettes» Du burde gi meg tjue fisker for tjue sigaretter. «No way» Ikke pokker. «One fish, one packet Chesterfield» En fisk, en pakke Chesterfield. «Five fish!» Fem fisker! «Four fish!» Fire fisker! «Soldiers come» Soldater kommer (det kommer soldater). «You lost all your fish, young lady» Du mista all fisken, unge dame. Side 28 «So you are still here on the pier, you goddamned Norwegian fool!» Så du er ennå her på kaia, din forbannade norske tosk! «Why haven t you gone aboard» Hvorfor har du ikke gått om bord? «I was just watching my ship, Sir» Jeg drev bare og betraktet skipet mitt, sir. 10

11 «Please, let us, the British Armed Forces, do the ship-watching here» Vær så snill å la oss, de britiske væpnede styrker, stå for observasjon av skip her. «Yes, Sir» Javel, sir. «Now, get lost!» Stikk av banen, nå! «I was afraid you would shoot the Icelandic womans» Jeg var redd for at dere skulle skyte de islandske kvinnfolket. «Shoot the women, you say? We are not Nazi bastards. We are gentlemen soldiers, you know» Skyte kvinnene, sier du? Vi er ikke nazistiske svinepelser. Vi er gentlemanssoldater (høviske soldater), vet du. «Of course, Sir» Selvfølgelig, sir. Side 35 «all right in the morning» helt i orden om morran. «very bad in the evening» helt jævlig om kvelden. Side 51 «Able bodied seaman and anarchist from Oulu. Gulf of Bothnia» Matros og anarkist fra Olu. Bottenviken. «Halvor Skramstad, ordinary seaman and socialist from Rena. Eastern Valley» Halvor Skramstad, lettmatros fra Rena. Østre Dalen. «Real socialist or Labour Party socialist?» Ekte sosialist eller Labour-parti (arbeiderparti, sosialdemokratisk) sosialist? «I am red» Jeg er rød. «But I am not member of a party» Men jeg er ikke medlem av noe parti. «Very good» Veldig bra. «Political parties are for penguins» Politiske partier er for pingviner. «Can mister Meyer from Sandy Fjord, West Fold, who used to be a voter for the Conservative Party of Norway, offer you a cigarette, mister Skramstad?» Kan herr Meyer fra Sandete Fjord, Vestre Fold (Sandefjord, Vestfold), som pleide å stemme på det konservative partiet (Høire, siden Høyre) i Norge, få tilby Dem en sigarett, herr Skramstad?» «What is carpenter called in Finnish, Juhani?» Hva kalles en tømmermann på finsk, Juhani? «In Suomi language carpenter is puuseppä» På Suomis språk heter tømmermann puuseppä. 11

12 Side 53 «Yes» Ja. «Yes, yes,» Ja, ja. «They blow up. We smile» De går i lufta. Vi smiler. «Correction» Rettelse. «We do not smile after explosion. We are sorry. Every working man is every working man s brother» Vi smiler ikke etter (en) eksplosjon. Enhver arbeidende mann er enhver annen arbeidsmanns bror. «That s for sure, Juhani» Det er helt sikkert, Juhani. «And no man is an island» Og intet menneske er ei øy. «True, Meyer. No man is an island» Sant nok, Meyer. Intet menneske er ei øy. Side 55 «yankee er, limey er» nordamerikanere, engelskmenn. Ordet «limey», som i USA brukes nedsettende om engelskmenn, kommer fra at det på engelske seilskuter ble servert limejuice, safta av lime-frukt, til mannskapet som et meget fornuftig! forebyggende tiltak mot skjørbuk. Skutene ble derfor kalt «limejuicers», og sjøfolkene om bord «limeys». «His Master s Voice» Sin herres stemme. (Også navnet på et kjent grammofonplatemerke.) Side 82 «I ll go and check the cofferdam, Juhani» Jeg vil gå for å sjekke kofferdammen, Juhani. Side 84 «I see a light» Jeg ser et lys. «You mean the moon, Juhani?» Mener du månen, Juhani? «No, not moon. Very weak light, but possibly from lighthouse» Nei, ikke månen. Veldig svakt lys, men kanskje fra fyrtårn. «Maybe fishing boat» Kanskje en fiskebåt. Side 87 «Marco, will you please fix some bread, corned beef or sardines or something, and fresh coffee?» Marco, kan du ordne litt brød, cornbeef (hermetisk kjøtt, ikke ulikt det norske soldater i min tid i forsvaret kalte «død mann i boks») eller sardiner eller noe, og nytraktet kaffe. 12

13 «Problem is navy ship not find us» Problem(et) er at marinefartøyet ikke finne(r) oss. «Yes» Ja. «Funny» Pussig. «This bay is small and Iberia is very big» Denne bukta er liten og Iberia er veldig stor. «Master Key Crew Cabins» Universalnøkkel til mannskapslugarene. Side 105 «Yes» Ja. «It is where you go when you die» Det er dit du farer når du dør. «Tomorrow convoy» I morgen blir det konvoi. «Maybe very bad convoy. And we all go to Polstjärnan» Kanskje en veldig dårlig konvoi. Og vi farer til Polstjerna alle sammen. «Maybe very good convoy. And we all go to Liverpool» Kanskje en veldig bra konvoi. Og hele gjengen kommer til Liverpool. Side 106 «dead slow ahead» sakte fart forover. «Steady» støtt (stødig). Side 110 «Rolling home, rolling over the waves» Vi ruller hjemover på bølgene. «Rolling home across the sea» Vi ruller hjem over havet. Side 111 «Not too bad» Ikke så verst. «Very good» Veldig bra. Side 113 «What» Hva? «Can you show me» Kan du vise meg «the security, please» sikkerheten (Halvor mener «sikringen»), er du snill. 13

14 «The security lock» Sikkerhetslås-mekanismen. «Oh, the safety catch, you mean?» Å, du mener sikringen? «Saftey on, safety off» Sikring på, sikring av. «I see» Jeg forstår. Side 114 «That s a nice blimp» Det er et fint lite luftskip. «Nice balloon. Good target» Fin ballong. Godt mål (blink) å skyte på. «Fire!» Gi ild! «Too low» For lavt. «Take higher aim on target!» Ta høyere sikte mot målet! «Fire!» Skyt! «Hold your fire!» Stopp skytinga! Side 115 «Last chance» Siste sjanse. «Okey» Javel. «Fire!» Gi ild! «Not so bad» Ikke så verst. «Not so bad shooting» Ikke så halvgæren skyting. «Thank you» Takk skal du ha. Side 117 «No enemy activity» Ingen fiendtlig aktivitet. «No see enemy is very good» Ikke se fiende(n) er veldig bra. Side 132 «Meyer not happy just now. You go make him happy» Meyer (er) ikke lykkelig akkurat nå. Du (får) gå og gjøre ham lykkelig. 14

15 Side 143 «there is no such thing as a free lunch» det finnes ikke noe sånt som en gratis lunsj. Side 145 «petrol of great importance to the British war effort» bensin av stor betydning for den britiske krigsinnsatsen. «Minister of Shipping» sjøfartsminister. Side 149 «Big pain» Voldsom smerte. «I will ask first officer Fevik for painkiller» Jeg vil be førstestyrmann Fevik om noe smertestillende. Side 150 «Come to my cabin» Kom til lugaren min. «You know what would be best medicine for Koskinen s ear?» Vet du hva som ville være (den) beste medisinen for Koskinens øre? «No, no. Not Globoid! I should take the Vickers gun and shoot a bullet into his ear. That would be very good medicine for Koskinen» Nei, nei. Ikke Globoid! Jeg burde ta vårt Vickers maskingevær og skyte ei kule inn i øret hans. Det ville være bra medisin for Koskinen. Side 153 «lucky ship» heldig (lykkelig) skip. Side 155 «It is so, Saarijärvi, that you was in Finland s army, isn t it?» Det er så, Saarijärvi, at du var i Finlands hær, er det ikke? «Was it anything» Var det noe? «No» Nei. «Nothing» Ingenting. «Why do you sit with a finger in your ear? Is you having a problem?» Hvorfor sitter du med en finger i øret ditt. Har du et problem? «Only a little pain» Bare litt vondt. 15

16 «Very well» Godt, utmerket. «you was», «is you» skal grammatikalsk korrekt være «you were» og «are you» du var, og er du. «Nobody is perfect» Ingen er perfekt (prikkfri). Side 157 «cash» kontanter, rede penger. «Why is not the bomb apparatus tested?» Hvorfor er ikke bombeapparatet (bombekasteren) prøvd? «Problem» Problem. «Problem is we got only six bombs in Halifax» Problemet er at vi bare fikk seks bomber i Halifax. «I can make a dummy bomb» Jeg kan lage en øvelsesbombe. «We can do a test with the dummy bomb» Vi kan gjøre en prøve med øvelsesbomben. Side 167 «Zero nine five degrees» Null ni fem grader (095 grader på kompasset). «Zero nine five» Null ni fem. «Follow the blue light» Følg det blå lyset. «Blue light» Blått lys. «I would like better to follow a red star» Jeg ville like bedre å følge en rød stjerne. «Wilhelmsen Line, black and blue, fuck you» Wilhelmsen Line (Linje, rute operert med linjeskip), svart og blå, måtte faen ta deg nå. Side 169 Tittel på novellesamling: Men Without Women Menn uten kvinner. Tittel på novelle: «Ten Indians» Ti indianere. Følgende er en fri oversettelse av Hemingways tekst: «What did you do, Dad? Hva gjorde du, pappa? I went out fishing in the morning Jeg dro ut om morgenen for å fiske. 16

17 What did you get? Hva fikk du? Only perch» Bare åbor. Slutt på Hemingway her, i denne omgang. Side «The popular name of certain spiny-finned fishes, one species of which is found in rivers and lakes throughout the temperate parts of the United States» Det folkelige navnet på visse stiv-finnede fisker, hvorav en art er utbredt i elver og innsjøer i alle tempererte deler av De forente stater (USA). Side 170 Videre med Hemingway: «His father sat watching Nick eat the pie Faren satt og så på at Nick spiste paien. What did you do this afternoon? Nick asked Hva gjorde du i ettermiddag? spurte Nick. I went for a walk up by the Indian camp Jeg gikk en tur opp til indianerleiren. Did you see anybody? Så du noen? The Indians were all in town getting drunk Alle indianerne var i byen for å drikke seg fulle. Didn t you see anybody at all? Så du ikke noen i det hele tatt? I saw your friend, Prudie Jeg så din venn (venninne), Prudie. Where was she? Hvor var hun? She was in the woods with Frank Washburn. I ran onto them. They were having quite a time Hun var i skauen sammen med Frank Washburn. Jeg nærmest snublet over dem. Det så ut som de koste seg veldig. His father got up from the table and went out of the kitchen screen door. When he came back Nick was looking at his plate. He had been crying Faren reiste seg og gikk ut gjennom kjøkkendøra. Da han kom tilbake, satt Nick og stirret ned i tallerkenen sin. Han hadde grått. Have some more? His father picked up the knife to cut the pie Vil du ha litt mer? Faren løftet kniven for å kutte en bit av paien. No, said Nick Nei, sa Nick. You better have another piece Du må ta et stykke til. No, I don t want any Nei, jeg vil ikke ha noe. 17

18 His father cleared off the table Faren hans ryddet av bordet. Where were they in the woods? spurte Nick Hvorhen i skauen var de? spurte Nick. Up back of the camp. Nick looked at his plate. His father said, You better go to bed, Nick Oppe på baksiden av leiren. Nick så på tallerkenen sin. Faren hans sa: Du må gå til køys, Nick. All right» Alt i orden. Side 171 «You better go to bed, Halvor» Du får gå og legge deg, Halvor. «All right» Javel. Side 186 «Maybe you can make a living out of that shoulder, my dear boy» Kanskje du kan skaffe deg et levebrød av den skulderen din, min kjære gutt. Side 203 «One hundre and twentyfive degrees» Ett hundre og femogtjue grader. «One two five,» En to fem. «How is it, comrade? No submarines this morning?» Hvordan er det, kamerat? Ingen undervannsbåter denne morgenen? «No submarines reported, comrade» Det er ikke observert ubåter, kamerat. «How is your ear?» Hvordan står det til med øret ditt? «Big pain» Voldsom smerte. Side 225 «I can hear something» Jeg kan høre noe. «I think aircraft is coming» Jeg tror det kommer fly. Side 228 «put in extreme danger by bloody, risky depth charge bombing by crazy corvette captain» satt i ekstrem fare av jævla, risikabel dypvannsbombing iverksatt av en gal korvettkaptein. Side

19 «Safety catch!» Sikringa! «Off!» Av! «You ever shoot at enemy before?» Har du noensinne skutt mot en fiende? «No» Nei. «Take it easy! Take good aim!» Ta det med ro! Ta godt sikte! «Is it sure this is enemy?» Er det sikkert at dette er fienden? «Don t know» Vet ikke. «Hold your fire!» Hold an ildgivinga! «Triggerhappy» Raske på avtrekker n. «Swastika!» Hakekors! «Fire! Shoot at wings!» Gi ild! Skyt mot vingene! Side 234 «Wings!» Vingene! «You hit!» Du traff! «Shoot at tail!» Skyt mot halen (haleroret). «Bomb in sea» Bombe gikk i sjøen. «Very close, but miss. Thank God» Veldig nær, men bomma. Takk Gud. Side 235 «What?» Hva? «Sorry» Beklager. «A drunken bird» En full fugl. «Seabird» Sjøfugl. «Stop talking and start loading» Stopp å snakke og begynn å lade. Side 236 «German plane come back» Det tyske flyet kommer tilbake. 19

20 «Pick up them empty cartridges» Plukk opp de derre tomhylsene. «I think not enemy» Jeg tror ikke (det er) fiende. Side 237 «Flying Porcupines. Hated by the Germans, blessed by God and us sailors» Flygende Pinnsvin. Hatet av tyskerne. Velsignet av Gud og oss sjøfolk. «The German airplane obviously hit directly over Iberia by our machine gun crew» Det tyske flyet åpenbart truffet direkte over Iberia av vårt maskingeværmannskap. Side 244 «Bloody hell, gentlemen!» Helvete heller, mine herrer! Side 245 «Bloody hell» Helvete heller. «I couldn t care less» Jeg kunne ikke brydd meg mindre om det. «Have a nice afternoon, gentlemen» Ha en fin ettermiddag, mine herrer. Side 253 «Thank you very much, wherever you are» Tusen takk skal du ha, hvor du nå måtte være. «I don t know» Jeg vet ikke. «symmetry : such harmony of parts that produces a pleasant whole; the character of being well proportioned» symmetri : en slik harmoni av deler som skaper en behagelig helhet; det å være velproporsjonert. Side 254 «Trouble with the corneas» Trøbbel med hornhinnene. «cornea : The horny, transparent membrane in the fore part of the eye through which the rays of light pass» hornhinne : Den hornaktige, gjennomsiktige membranen i forkanten av øyet, som lysstrålene passerer gjennom. Side 255 «See you in Liverpool» Vi møtes i Liverpool. Side 257 «Englishman very good boom-boom» Engelskmannen er veldig god bang-bang. 20

21 «Bar Lightship» Bar fyrskip (fyrskipet på bar en ved innseilinga i Mersey). «Kill! Kill! Kill many Germans tonight» Drepe! Drepe! Drepe mange tyskere i natt. Side 258 «Two hundred German air raids, Sir. By the end of October Merseyside had suffered more than two hundred attacks» To hundre tyske luftangrep, sir. I slutten av oktober hadde Merseyside vært utsatt for mer enn to hundre angrep. «Worst damages?» Verste skader? «Docks and warehouses, Sir» Dokker og lagerbygninger, sir. «The Anglican Cathedral has been badly hit, and the Argyle Theatre in Birkenhead was all smashed up» Den anglikanske katedralen er blitt hardt truffet, og Argyle-teatret i Birkenhead ble helt smadra. «Join the Navy and see the world» Verv deg til Marinen og se verden. Side 266 «Two miles long» To miles (engelske mil) lang. «What did you say, sailor?» Hva sa du, sjømann? «I curse fucking Adolf Hitler» Jeg forbanner den faens Adolf Hitler. «We all curse fucking Hitler and bloody Luftwaffe» Vi forbanner alle faens Hitler og jævla Luftwaffe. «I think that bombs can have hit the place where my darling works» Jeg tror at bomber kan ha truffet stedet der kjæresten min arbeider. «Whereabout is that?» Hvor hen er det? «Rodney Street, Sir» Rodney Street, sir. «I am very worried» Jeg er veldig bekymra. «Let s hope that your darling is safe and sound» Vi får håpe at kjæresten din er i sikkerhet og frisk (uskadd). «Yes, of course she is» Ja, selvfølgelig er hun det. Side 269 «sixpence» seks pence (pence er flertall av myntenheten penny), sekspencestykke. «No good» Ikke noe tess. 21

22 «I want silk paper» Jeg vil ha silkepapir. «You mean tissue paper» Mener du silkepapir? «Coloured paper» Farget papir. «That s one penny for the paper» Det blir en penny for papiret. «sixpence» sekspencemynt. Side 270 «What can I do for you, Sir?» Hva kan jeg gjøre for Dem, sir? «fall in love with me» bli forelska i meg. «Sir?» Sir? «Yes» Ja. «Oh, gosh!» Å, jøss! «I know you. You are the sailor from Norway, aren t you?» Jeg kjenner deg. Du er sjømannen fra Norge, er du ikke? «Yes, I am Halvor Skramstad, Miss Shannon» Jo, jeg er Halvor Skramstad, frøken Shannon. «You have put on a beard, haven t you?» Du har satt på deg skjegg (latt skjegget gro), ikke sant? «Yes» Ja. Side 271 «A beard» Et skjegg. «more mature» mer moden. «I got your letter from Iceland» Jeg fikk brevet ditt fra Island. «Thanks for the letter. I guess you had a hard time in the lifeboat after the shipwreck» Takk for brevet. Jeg vil tro dere hadde ei hard tid i livbåten etter skipsforliset. «Yes» Ja. «It was hard» Det var hardt. «What brought you to Liverpool this time?» Hva bragte deg til Liverpool denne gangen? 22

23 «I am on a big Norwegian oil tanker now» Jeg er på en stor norsk oljetanker nå. «That s very good» Det er veldig bra. «We badly need oil these days» Vi trenger virkelig olje nå om dagen. «The tanker docked at Stanlow this morning. We carry a cargo of gasoline, to be used by the Royal Air Force» Tankeren klappet til kai i Stanlow i morges. Vi frakter ei last bensin, som skal brukes av Royal Air Force. «That s even better» Det er enda bedre. «Fuel for the Hurricanes and the Spitfires. Did you come all the way from Stanlow just to see me?» Drivstoff for Hurricane- og Spitfire-flyene. Kom du hele veien fra Stanlow bare for å treffe meg? «Last time I came all the way from Glasgow» Forrige gang kom jeg hele veien fra Glasgow. «Yes, you did» Ja, det gjorde du. «Our Lady Star of the Sea» Vår Frue Havets Stjerne. «You know, I m not the Virgin Mary» Du vet at jeg ikke er jomfru Maria. «I know» Jeg vet. «My shipmate, the boy who did the drawing, died in the lifeboat» Skipskameraten min, gutten som lagde tegninga, døde i livbåten. «Oh, did he?» Å, gjorde han det? «How terrible» Så fryktelig. «He had bad luck» Han hadde ikke lykken med seg (uflaks). «Did he die from the cold?» Døde han på grunn av kulda? «Yes» Ja. «But you survived» Men du overlevde. «I was saved by this warm jacket» Jeg ble reddet av denne varme jakka. «I have a present for you» Jeg har en presang til deg. «I am sorry» Jeg beklager. «It is not chocolate. It is only a book» Det er ikke sjokolade. Det er bare ei bok. Side

24 «Splendid» Strålende. «Wuthering Heights. I just saw the movie, with Ann. She didn t like the film, but i loved it» Wuthering Heights (oversatt til norsk som Stormfulle høyder etter krigen). Jeg så nettopp filmen, sammen med Ann. Hun likte ikke filmen, men jeg elsket den. «It is just a second-hand book» Det er bare ei brukt bok. «So what?» Hva så? «So many things are sold and bought second-hand in England these days» Så mange brukte ting blir solgt i England nå om dagen. «It is a portrait of the writer on the book» Det er et portrett av forfatteren på boka. «You mean on the cover?» På omslaget, mener du? «Yes» Ja. «She was beautiful, Emily Brontë» Emily Brontë var virkelig vakker. «You are just as beautiful» Du er like vakker. «Don t be silly! I m just a simple Irish lass. I do not look like an English upper class woman» Ikke vær dum! Jeg er bare ei enkel irsk jente. Jeg ser ikke ut som ei engelsk overklassedame. «Yes, you do» Jo, det gjør du. «I do not» Det gjør jeg ikke. «Let s not quarrel. You ve brought me a nice gift. May I offer you a cup of tea?» La oss ikke krangle. Du (eller kanskje de er dis, og hun sier De) har gitt meg en fin gave. Kan jeg by deg en kopp te? «Thank you very much» Tusen takk. «shelter» bomberom. «Technical School» Teknisk Skole. Side 273 «Peppermint plant, please» Kan jeg få en peppermynteplante, takk. «Yes, yes, yes!» Ja, ja, ja! «Yes, please» Ja, gjerne, takk. 24

25 «You have a shameless stare, Mister Skramstad» Du (De) har et skamløst blikk, herr Skramstad. «I am sorry» Jeg beklager. «I would like it if you call me Halvor» Jeg ville sette pris på at du kaller meg Halvor. «That was kind of you, Hav» Det var snilt av deg, Hav «Hal vor. It s a difficult name to learn. What does it mean?» Hal vor. Det er et vanskelig navn å lære seg. Hva betyr det?» «It is very old name» Det er (et) veldig gammelt navn. «From time of vikings. It means man looking at a stone» Fra vikingtida. Det betyr mann som ser på en stein. «Man looking at a stone?» Mann som glaner på en stein? «Funny» Artig. «Holy» Hellig. «I think it is a holy stone» Jeg tenker meg at det er en hellig stein. «What means what does your name mean?» Hva bety hva betyr navnet ditt? «It is an old Keltic name» Det er et gammelt keltisk (gælisk) navn. «In Keltic it would be Muirgheal, which means bright as the sea» På keltisk blir det Muirgheal, som betyr skinnende som havet. «Bright as the sea!» Skinnende som havet! «That s a wonderful name for the darling of a sailor» Det er et vidunderlig navn på kjæresten til en sjømann. «Don t be stupid» Ikke vær tåpelig. «I m not a sailor s darling» Jeg er ikke kjæresten til noen sjømann. «Are you anybody s darling, miss Muriel?» Er du noen sin kjæreste, frøken Muriel? «That s a bold question, I must say» Det er et vågalt spørsmål, må jeg si. «Bold question» Dristig (småfrekt) spørsmål. «parsley» persille. «What are you laughing at?» Hva ler du av? 25

26 «Nothing» Ikkeno. «Just an old Swedish joke» Bare en gammel svensk spøk. «But you re not Swedish» Men du er ikke svensk. «You are from Norway. That much I know about you. Not very much more» Du er fra Norge. Såpass vet jeg om deg. Noe særlig mer vet jeg ikke. «I would like to tell you more. In Norwegian we say about a tough girl that she is not a leaf of parsley» Jeg vil gjerne fortelle deg mer. På norsk sier vi om ei tøff jente at hun ikke er noe persilleblad. «So, you think I am a leaf of parsley» Så du tror jeg er et persilleblad? «No, I think opposite» Nei, jeg tror det motsatte. «When I am on the sea and dream about Muriel Shannon, I dream about a tough girl. A strong Irish rose» Når jeg er på sjøen og drømmer om Muriel Shannon, drømmer jeg om ei barsk jente. En sterk irsk rose. «Oh, shut up, will you!» Å, hold tåta på deg! «Can I invite you for a drink after you finish work?» Kan jeg få invitere deg på en drink etter at du er ferdig på jobben? Side 275 «I d love to» Det skulle jeg gjerne. «I thought you would never ask!» Jeg trodde du aldri ville spørre! «That chair was completely worthless anyway» Den stolen var uansett helt verdiløs. «Promise me one thing» Lov meg én ting. «Never again ask me about my former boyfriend» Spør meg aldri mer om den tidligere (mannlige) kjæresten min. «Promise» Løfte. «my former boyfriend» den tidligere kjæresten min, gamlekjæresten. «I d rather not go to the Yankee Bar» Jeg vil helst ikke gå til Yankee Bar (offisielt navn: The American Bar, Den amerikanske baren). «It s such a rough spot. Let us meet at The Crown. It s an old pub near Lime Street Station» Det er et røft sted. La oss møtes på The Crown (Kronen). Det er en gammel pub (skjenkested) ved Lime Street Station. 26

27 «And one more thing» Og én ting til. «I ll pay for the drinks. I m an independent woman, and I owe you for the book» Jeg vil betale for drinkene. Jeg er en selvstendig kvinne, og jeg skylder deg noe for boka. «All right» Javel. «See you» Da sees vi. «See you, sweetheart» På gjensyn, elskling. «I m not your sweetheart, remember?» Jeg er ikke kjæresten din, det husker du vel? Side 276 «As the crow flies» Som kråka flyr, i luftlinje. «time please, ladies and gentlemen» serveringstida er over, damer og herrer. Side 280 «I m waiting for a lady» Jeg venter på ei dame. «Good for yah, man» Godt for deg, mann. «You a sailor, man?» Er du sjømann, gutten min? «Yes» Ja. «Dutch or Russian» Nederlandsk eller russisk? «Norwegian. Merchant marine» Norsk. Handelsflåten. «Very well. I m Jim, my friend here is Abe» Godt. Jeg heter Jim, vennen min her heter Abe. «I am Halvor» Jeg er Halvor. «Norway didn t put up much of a fight against the Krauts» Norge kjempet ikke noen stor kamp mot krauts (tyskerne). «The Krauts?» Krauts? «German soldiers. The sauerkraut-eaters» De tyske soldatene. De som eter sauerkraut (surkål). «We had a battle for sixty days against the Germans» Vi sloss i seksti dager mot tyskerne. «But you fought like lambs against a woolf. You fucking lost the whole country» Men dere kjempet som lam mot en ulv. Dere tapte for helvete hele landet. 27

28 «Don t listen to Abe» Ikke hør på Abe. «He s a mucker. He ll shit his pants if we ever fight a battle at sea» Han er en møkkamann. Han kommer til å drite i buksa hvis vi noen gang kommer til å kjempe i et sjøslag. «Tell me, merchant mariner from Norway» Fortell meg, du handelsflåtesjømann fra Norge. «What happened to your lady?» Hva skjedde med dama di? Side 281 «She will come a little late» Hun vil komme litt forsinka. «She is busy at work» Hun er travel på jobben. «Oh. Your lady works the street?» Å, dama di arbeider på gata (er gatejente)? «Could we have her for a good price?» Kan vi få henne til en rimelig pris? «Shut up, Abe» Hold kjeft, Abe. «Don t listen to Abe. He is the biggest musclehead ever to come out of Alabama. He s a farmer boy from them cotton fields in the Deep South. This is his maiden voyage abroad. First time he has pissed on salt water. Hasn t learned any manners yet» Ikke hør på Abe. Han er den største treskallen som noensinne har reist ut fra Alabama. Han er en bondegutt fra de derre bomullsmarkene i Sørstatene. Dette er jomfruturen hans utenlands. Første gang han har pissa på saltvann. Han har ikke lært seg manerer ennå. «Are those two black guys your shipmates?» Er disse to svarte gutta skipskameratene dine? «No, they are from the United States Navy» Nei, de kommer fra De forente staters marine. «Hello, gentlemen» Hallo, mine herrer. Side 282 «Come on, Abe» Kom igjen, Abe. «Let s leave our friend and his girl alone» La oss stikke og la vår venn og jenta hans være aleine. «Nice gams» Pene stælker (bein). «Stop it, Abe!» Slutt opp med det der, Abe! «Don t act like a stupid ass» Ikke oppfør deg som et toskete rasshøl. «Have a nice evening, navy sailors» Ha en trivelig kveld, marinegaster. 28

29 «Just a small glass, please» Bare et lite glass, er du snill. «Cheers» Skål. «Cheers. You look lovely, Muriel» Skål. Du ser nydelig ut, Muriel. «Some vikings had brown eyes» Noen vikinger hadde brune øyne. «I guess they did» Jeg vil tro de hadde det. «text books» lærebøker. Side 283 «What are you looking at?» Hva ser du på? «Something on your lip» Noe på leppa di. «It looks like snow» Det ser ut som snø. «Like snow?» Som snø? «Oh, you mean I have beer foam on my lips?» Å, du mener at jeg har ølskum på leppene? «Yes» Ja. «The bitter cold» Den bitre (bitende) kulda. «I don t think I can imagine what it was like» Jeg tror ikke jeg kan forestille meg hvordan det var. «What are you laughing at?» Hva ler du av? «Nothing special. I am just happy to be here alive. With you» Ikke noe spesielt. Jeg er bare glad for å være her i live. Sammen med deg. «Why me?» Hvorfor akkurat meg? «Hot stuff» Heite saker. «So why me?» Så hvorfor meg? «I m just a boring Irish Catholic» Jeg er bare en kjedelig irsk katolikk. «You are not boring. You are a very interesting person» Du er ikke kjedelig. Du er en veldig interessant person. Side

30 «But you don t know me. I m priggish» Men du kjenner meg ikke. Jeg er pedantisk (et petimeter). «No, no, no!» Nei, nei, nei. «You are not a pig» Du er ikke en gris. «I did not say piggish. I don t think I m piggish at all, you stupid boy. I said priggish. Understand?» Jeg sa ikke grisete. Jeg synes ikke jeg er grisete i det hele tatt, din dumme gutt. Jeg sa pedantisk. Forstår du? «No» Nei. «Prudish» Dydsiret (et dydsmønster). «Prim. Understand?» Snerpet. Forstår du? «No, I m sorry. My English is not so good» Nei, beklager. Engelsken min er ikke så god. «Okey, sailor boy from Norway» Javel, sjøgutt fra Norge. «Let me show you» La meg vise deg. «I see» Jeg skjønner. «You mean what we call prippen in Norwegian» Du mener det som vi kaller prippen på norsk. «Funny word. It is prippen I am, then. I m terribly prippen» Morsomt ord. Det er vel prippen jeg er, da. Jeg er fryktelig prippen. «Well» Jaha. «Another beer?» En øl til? «You want to see me drunk, bad boy? I promise you I ll still be prippen after ten glasses of beer» Ønsker du å se meg full, din rampegutt? Jeg lover deg at jeg kommer til å være prippen selv etter ti glass øl. «He had got his board» Han var blitt innkalt på sesjon (til det militære). «You don t seem to understand, Hal Halvor. Sam came up for the medical board. He was to have his first medical examination and classification before enlistment» Det ser ikke ut som om du forstår, Hal Halvor. Sam ble kalt inn til den medisinske sesjonskomiteen. Han skulle gjennomgå den første medisinske undersøkelsen og klassifiseringa før han skulle innrulleres (i de væpnede styrker). «medical certificate» legeattest. «fake» falsk (forfalsket). 30

31 «gastric ulcer» magesår. Side 285 «ulcer» innvortes sår. «bleeding ulcer of the stomach» blødende magesår. Boktittel: «Oxford Dictionary» Oxford Ordbok. «I have to go to the ladies room» Jeg må gå på damenes rom (dametoalettet). «Gams. Nice gams» Stælker. Pene stælker. «Let s go and get ourselves some fresh air» La oss gå og få oss litt frisk luft. «There s so much smoke here at The Crown» Det er så mye røyk her inne på The Crown. «I really don t know» Jeg vet virkelig ikke. Side 286 «You think I look like a bicycle thief» Synes du jeg ser ut som en sykkeltjuv? «No» Nei. «I am a very honest person» Jeg er en veldig ærlig person. «I hope you are» Det håper jeg at du er. «All right» Greit. «How old are you, Muriel?» Hvor gammel er du, Muriel? «Eighteen. Nineteen in December. My birthday, unfortunately, is Christmas Day. I get Christmas presents, but no birthday presents. And you?» Atten. Nitten i desember. Uheldigvis har jeg fødselsdag på første juledag. Jeg får julepresanger, men ingen bursdagspresanger. Enn du? «I was nineteen in August» Jeg ble nitten i august. «Where are we going?» Hvor går vi hen? «Eastward, in the direction of Edge Hill» Østover, i retning Edge Hill. «That s where I live» Det er der jeg bor. «Fine» Bra. 31

32 «You really are a gentleman, Hal» Du er virkelig en fin fyr, Hal «Very good, Hal» Kjempefint, Hal. Side 287 «Pier Head» navnet på det prangende strøket på kaikanten ved Merseyelva. Plimsoll Road Antakelig oppkalt etter sjøsikkerhetens forkjemper, Samuel Plimsoll, som også ga navn til lastemerkene på skip, plimsollmerkene. Og som også, ironisk nok, ga navn til elendige skuter plimsollere. Pubnavn: «The Shipperies» Vanskelig å oversette. «Shipper» kan bety både utskiper, speditør og reimskifter (i industrien). «I hope I can see you tomorrow» Jeg håper at jeg kan møte deg i morgen. «You have to see me, Hal» Du må møte meg, Hal. «The bicycle, remember?» Du husker vel sykkelen? «I don t know when I get free from the ship» Jeg vet ikke når jeg får fri fra båten. «No problem. We keep the shop open on Sundays because of all the funerals. I ll be there until five o clock. Do you have the phone number?» Ikke noe problem. Vi holder butikken åpen på søndager, på grunn av alle begravelsene. Jeg kommer til å være der til klokka fem. Har du telefonnummeret? «Yes» Ja. «Then call me» Så ring meg, da. «How about a goodnight kiss?» Hva med et godnattkyss? Side 288 «I d love that» Det vil jeg sette pris på. «Nope!» Niks! «Now I cannot wash my face» Nå kan jeg ikke vaske ansiktet mitt. «You bloody fool!» Din jævla tulling! Side 290 «Hello» Hallo. «You want to hear the truth about Finland» Vil du høre sannheten om Finland? 32

33 «Yes» Ja. «Finland» Finland. «is just a little piece of shit» er bare et lite stykke lort. «Why do you say that?» Hvorfor sier du det? «There is no such thing as Finland» Det finnes ikke noe sånt som Finland. «It is the Suomi people. That s it. There should be no state called Finland» Det finnes et Suomis folk. Det er det hele. Det skulle ikke vært noen stat ved navn Finland. «Why?» Hvorfor? «sixpence» sekspencemynt. Side 293 «Very interesting, bur not very realistic» Veldig interessant, men ikke veldig realistisk. «The army officers of the so-called Finland should all be taken to lake Inari and drowned there» Alle hæroffiserene i det såkalte Finland burde bli sendt til Enaresjøen og druknet der. «Norway is just a little piece of shit. There should be no state called Norway» Norge er bare et lite stykke lort. Det skulle ikke vært noen stat kalt Norge. Side 295 «End of love story!» Slutten på kjærlighetshistoria! Side 299 «To the consulate?» Til konsulatet? «Yes» Ja. «Very good» Det er helt i orden. Side 306 «What are you telling me?» Hva er det du forteller meg? «You are a bloody liar, Hal!» Du er en forbaska løgner, Hal! «Do the girls in Birkenhead really paint their legs before they go dancing?» Jentene i Birkenhead, driver de virkelig og maler beina sine før de går på dans? «Yes» Ja. 33

34 Side 307 «Come on» Kom igjen. «I want you to look at me» Jeg vil at du skal se på meg! «(not a nun)» ikke noen nonne. «Come on» Kom igjen. Side 312 «decoy fires» narrebål (bål som blir tent for å lokke fienden til å bombe feil steder). Side 313 «Do you think I m very prippen?» Synes du jeg er veldig prippen? «Not at all» Ikke i det hele tatt. «Do you want me to touch your ehmmm spot?» Vil du at jeg skal berøre ditt æhmmm punkt? «What?» Hva? «Not!» Ikke! «Now, you are prippen, Hal» Nå er det du som er prippen, Hal. «coasters» kystfartøyer. «coastal convoy» konvoi langs kysten. Side 314 «One corvette, I think» Én korvett, tror jeg. «And maybe an armed trawler» Og kanskje en armert (væpnet) tråler. «I love you-symbolet» Jeg elsker deg-symbolet. «But why?» Men hvorfor? «fish and chips» fisk og friterte poteter. «kidney pie» nyrepai. «tonic» tonicvann (mineralvann). Side

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

Hvorfor skal vi lære grammatikk?

Hvorfor skal vi lære grammatikk? 120 www.gyldendal.no/steps Grammar Hvorfor skal vi lære grammatikk? Grammatikk forteller oss hvordan vi setter sammen ord. Den forteller for eksempel at man kan si Jeg liker denne hesten, men at jeg like

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk Årsplan i for 2.trinn 2014-2015 Faglærer Yngve Henriksen Læreverk: Stairs 2 Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Språklæring Muntlig

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Engelsk gruppe 2 høsten 2015

Engelsk gruppe 2 høsten 2015 Engelsk gruppe 2 høsten 2015 I løpet av høsten har vi jobbet med disse tingene på engelsk: Tall - numbers Norsk - Norwegian Engelsk - English Mitt språk -My language 1 en one 2 to two 3 tre three 4 fire

Detaljer

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com STOP KISS av Diana Son Scene for to kvinner. Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at night,

Detaljer

ALICE En kvinne gir hele sitt hjerte og sin sjel i et forhold, og hva får hun igjen for det?

ALICE En kvinne gir hele sitt hjerte og sin sjel i et forhold, og hva får hun igjen for det? PIZZA MAN av Darlene Craviotto Scene for to kvinner. Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com It's a hot summer evening and Julie Rodgers has had a bad day. Her boss made a pass at her and she said no

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

FRANK April, du var fantastisk. Og det mener jeg.

FRANK April, du var fantastisk. Og det mener jeg. REVOLUTIONARY ROAD av Justin Haythe Scene for mann og kvinne. Manuset finner du på www.imsdb.com A young couple living in a Connecticut suburb during the mid-1950s struggle to come to terms with their

Detaljer

SANDY Hun stakk på do. Hun vil ikke snakke med meg. RICHARD. SANDY Faen! Jeg mener. Jeg tror ikke det er min skyld. SANDY

SANDY Hun stakk på do. Hun vil ikke snakke med meg. RICHARD. SANDY Faen! Jeg mener. Jeg tror ikke det er min skyld. SANDY RABBIT av Nina Raine Scene for tre kvinner og to menn. Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com It's Bella's twenty-ninth birthday. Friends and former lovers meet for a drink to celebrate. But as the Bloody

Detaljer

Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI,

Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI, Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI, 06.06.2016 Samarbeid med Kaalmo Oppsøkende informasjonsarbeid Seminarer og diskusjonsgrupper 13.06.2016 2 Betydningen av god informasjon

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Støtteark Tidsformer (verb) Presens (nåtid): Når vi skriver i presens så bruker vi verbet i sin grunnform, men hvis det er

Støtteark Tidsformer (verb) Presens (nåtid): Når vi skriver i presens så bruker vi verbet i sin grunnform, men hvis det er Støtteark Tidsformer (verb) Presens (nåtid): Når vi skriver i presens så bruker vi verbet i sin grunnform, men hvis det er he, she eller it som gjør noe, så føyer vi til en s (-es). Det har altså ikke

Detaljer

Årsplan i engelsk 2. trinn.

Årsplan i engelsk 2. trinn. Årsplan i engelsk 2. trinn. Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Uke 34 38 Språklæring Gi eksempler på noen situasjoner der det kan være

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Uke Kompetansemål fra kunnsakpsløftet Ferdighetsmål Lærebok: Quest Vurdering Everyday practice Språklæring:

Uke Kompetansemål fra kunnsakpsløftet Ferdighetsmål Lærebok: Quest Vurdering Everyday practice Språklæring: Årsplan for 3.trinn Fag: Engelsk Skoleåret 2017 /2018 Uke Kompetansemål fra kunnsakpsløftet Ferdighetsmål Lærebok: Quest Vurdering 33-34 Everyday practice 35-38 Språklæring: samtale om eget arbeid med

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 3. TRINN, SKOLEÅRET 2012-2013

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 3. TRINN, SKOLEÅRET 2012-2013 6 sept.2012 Uke Fagemne (Hentet fra Fagplan) Ukemål Språklære (Konkretiserte mål fra Fagplan) Læringsstrategier, metode Lærebøker, undervisningsmateriell og organisering 34 Repetisjon Jeg kan gi eksempler

Detaljer

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song Come to praise We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song We ve come to sing and give you praise We worship you

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

SANDY Hvorfor lar du ham være så kjip mot deg? SANDY Nei, det var du ikke. Hvorfor lar du ham plage deg? SANDY BELLA

SANDY Hvorfor lar du ham være så kjip mot deg? SANDY Nei, det var du ikke. Hvorfor lar du ham plage deg? SANDY BELLA RABBIT av Nina Raine Scene for tre kvinner og tre menn. Manus får du kjøpt på www.adlibris.com It's Bella's twenty-ninth birthday. Friends and former lovers meet for a drink to celebrate. But as the Bloody

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster 01 Gud har skapt 02 Glory to Jesus 03 Herren er min hyrde 04 Vennesang 05 Vi deler den samme jord 06 Hjertesangen 07 En stille bønn 08 Brød for verden 09

Detaljer

STEPH. GREG Hei, hva skjer? STEPH Kan jeg komme inn, eller? GREG Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? STEPH Pils nå? Nei takk.

STEPH. GREG Hei, hva skjer? STEPH Kan jeg komme inn, eller? GREG Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? STEPH Pils nå? Nei takk. REASONS TO BE PRETTY Forkortet versjon ANIE Hei. Hei, hva skjer? Kan jeg komme inn, eller? Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? Pils nå? Nei takk. Nei eh juice, da? Ja. Det kan jeg ta. Vær så

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

Oversikt over The Beatles vinyl/singler/rekvisita Tittel (side A, side B) År Land Cover Pris Merknad

Oversikt over The Beatles vinyl/singler/rekvisita Tittel (side A, side B) År Land Cover Pris Merknad Oversikt over The Beatles vinyl/singler/rekvisita Tittel (side A, side B) År Land Cover Pris Merknad Singler She loves you, I'll get you Sept '63 NO Standard 75 1.opplag All my loving, I saw her standing

Detaljer

Happy. Refreng. Refreng x 2

Happy. Refreng. Refreng x 2 Happy Vers1 It might seem crazy what I'm about to say Sunshine she's here, you can take a break I'm a hot air balloon that could go to space With the air, like I don't care, baby, by the way Refreng Clap

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 2. TRINN høst 2014 Læreverk: Stairs

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 2. TRINN høst 2014 Læreverk: Stairs ÅRSPLN I ENGELSK FOR 2. TRINN høst 2014 Læreverk: Stairs U G U S T MÅL (K06) TEM RBEIDSFORM VURDERING Språklæring Muntlig kommuni-kasjon Skriftlig kommunikasjon Kultur, samfunn og litteratur -gi eksempler

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Audun Mortensen Fire dager i Berlin

Audun Mortensen Fire dager i Berlin AV SAMME FORFATTER Alle forteller meg hvor bra jeg er i tilfelle jeg blir det (poesi, 2009) Roman (roman, 2010) Aaliyah (poesi, 2011) The Collected Jokes of Slavoj Žižek (prosa, 2012) 27 519 tegn med mellomrom

Detaljer

Årsplan: Engelsk 3.trinn Uke

Årsplan: Engelsk 3.trinn Uke Årsplan: Engelsk 3.trinn Uke 34 35 36 37 38 39 Kompetanse-mål Repetisjon Repetisjon Klokka Kunne spørre og fortelle andre på engelsk hvor mye klokka er. Ordforråd One o`clock, two o`clock, three o`clock,

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 2. TRINN høst 2016

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 2. TRINN høst 2016 ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 2. TRINN høst 2016 A U G - S E P T Faglærer: Inger-Alice Breistein Læreverk: Quest Everyday practice gjennom hele året lytte etter og e instruksjoner på forstå og noen e ord, til

Detaljer

Grammatikk Henvisninger Ferdighetsmål Språksjekk. Stairs 1: side 4-8. Stairs 1 side 16-19

Grammatikk Henvisninger Ferdighetsmål Språksjekk. Stairs 1: side 4-8. Stairs 1 side 16-19 Uke Kapittel og ordbankord Uttrykk og strukturer Grammatikk Henvisninger Ferdighetsmål Språksjekk 34-42 Chapter 1 Numbers 0-12 Stairs 1: zero (370), one (371), two (372), three (373), four (374), five

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig!

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! DESEMBER 2010 Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! Det viktigste for oss i desember er å ta det med ro! Vi

Detaljer

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart!

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart! WHATEVER WORKS Melody har flyttet uten forvarsel fra sine foreldre, og bor nå med sin mann Boris. Moren til Melody, Marietta, er blitt forlatt av sin mann, og er kommet til leiligheten deres. Det er første

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Årsplan i engelsk - 2. klasse 2014-2015

Årsplan i engelsk - 2. klasse 2014-2015 ..Antall timer pr uke:1 time Lærere: Gro Åkerlund Læreverk: Stairs My English Book 1+2 Nettstedet: www.stairs.cappelen.no Eget vedlegg om lokal plan. Årsplan i engelsk - 2. klasse 2014-2015 Grunnleggende

Detaljer

SEX WITH A STRANGER av Stefan Golaszewski

SEX WITH A STRANGER av Stefan Golaszewski SEX WITH A STRANGER av Stefan Golaszewski Scene for mann og kvinne. Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Snubbing his girlfriend Ruth, Adam decides to head out on

Detaljer

Farnes skule Timetal: 1 Årsplan engelsk Trinn: 3.klasse Skuleåret: 2015-16 Læreverk: Quest. Revidert hausten 2015 Side 1

Farnes skule Timetal: 1 Årsplan engelsk Trinn: 3.klasse Skuleåret: 2015-16 Læreverk: Quest. Revidert hausten 2015 Side 1 Tid Veke: Augustseptember Kompetansemål Elevane skal kunne: engelsk knyttet til Skolehverdagen -kunne finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i engelsk og eget morsmål knyttet til temaet -kunne forstå

Detaljer

Snakk norsk! Vi snakker norsk i Norge. Norsk er moro. Vil du snakke norsk i Norge?

Snakk norsk! Vi snakker norsk i Norge. Norsk er moro. Vil du snakke norsk i Norge? Snakk norsk! Vi snakker norsk i Norge Norsk er moro Vil du snakke norsk i Norge? Moro? Si det på norsk Ja, moro ha, ha, ha Si det en gang, to ganger mange ganger? Forstår du ingenting? SPØR: kan du gjenta?

Detaljer

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden.

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden. Answering Exam Tasks Currently the exam for this course has two tasks. Task 1 is referred to as the short task and task 2 is referred to as the long task. There are sometimes two parts to Task 1, a and

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

MANGFOLDSLEDELSE I BYGGENÆRINGEN UTVALGTE FUNN FRA FORSKNINGSRAPPORTEN «FLERKULTURELLE ARBEIDSPLASSER I BYGGENÆRINGEN»

MANGFOLDSLEDELSE I BYGGENÆRINGEN UTVALGTE FUNN FRA FORSKNINGSRAPPORTEN «FLERKULTURELLE ARBEIDSPLASSER I BYGGENÆRINGEN» MANGFOLDSLEDELSE I BYGGENÆRINGEN UTVALGTE FUNN FRA FORSKNINGSRAPPORTEN «FLERKULTURELLE ARBEIDSPLASSER I BYGGENÆRINGEN» Iwona Kilanowska, prosjektleder rådgiver BNL Prosjektets målsetting Utfordringer rundt

Detaljer

ÅRSPLAN for skoleåret i : ENGELSK for 1.trinn.

ÅRSPLAN for skoleåret i : ENGELSK for 1.trinn. 1 ÅRSPLAN for skoleåret 2016-2017 i : ENGELSK for 1.trinn. Faglærer: Marianne Skjegstad Fagbøker/lærestoff: Quest arbeidsbok, Quest digital tavleressurs, kort,, spill og Salaby Hver dag. Augu st- Septe

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

RICHARD. SANDY Hæ? RICHARD Vel, døden. Tror du noen gang kommer til å bli gift, Bella?

RICHARD. SANDY Hæ? RICHARD Vel, døden. Tror du noen gang kommer til å bli gift, Bella? RABBIT av Nina Raine Scene for tre kvinner og to menn. Manus får du kjøpt på www.adlibris.com It's Bella's twenty-ninth birthday. Friends and former lovers meet for a drink to celebrate. But as the Bloody

Detaljer

Årsplan i engelsk for 4.årssteg Læreverk: Junior Scoop 4. Metode Læremiddel Tips Teachers guide (TG) Junior Scoop Textbook s. 4-7.

Årsplan i engelsk for 4.årssteg Læreverk: Junior Scoop 4. Metode Læremiddel Tips Teachers guide (TG) Junior Scoop Textbook s. 4-7. Årsplan i engelsk for 4.årssteg Læreverk: 4. Ve ke 34 35 36 Emne i henhold til læreverk Memory Quiz Leikar og glosetrening Achieving liftoff Mål Elevane skal: kunne repetere ord og uttrykk frå 3 bruke

Detaljer

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals PROGRAMMER NOTE: There are 4 ways question is asked. That is, each of these one of these 4 questions. Please be sure to use a truly random assignment method to determine

Detaljer

English translation:

English translation: 1 Da jeg flyttet til New York, malte jeg mange hjemløse ut fra fotografier jeg tok på gaten. Det ble til en serie jeg kalte «Faceless», for jeg malte dem uten ansikt. Etterhvert la jeg fra meg referansematerialet

Detaljer

1. INT. FOTOSTUDIO - DAG Kameraet klikker. Anna tar portrettbilder av Dan.

1. INT. FOTOSTUDIO - DAG Kameraet klikker. Anna tar portrettbilder av Dan. CLOSER Av: Patrick Marber 1. INT. FOTOSTUDIO - DAG Kameraet klikker. Anna tar portrettbilder av Dan. 1 Fint. Jeg skal bare bytte film. Du har litt tid? 2 Mmm. Mmmm. 3 Noe imot at jeg røyker? 4 Hvis du

Detaljer

Kultur, samfunn og litteratur -samtale om noen sider ved ulike levesett, tradisjoner og skikker i engelskspråklige land og i Norge

Kultur, samfunn og litteratur -samtale om noen sider ved ulike levesett, tradisjoner og skikker i engelskspråklige land og i Norge U G P T ÅRPLN I NGLK FOR 3. TRINN høst 2017 Faglærer: Ingerlice Breistein Læreverk: Quest veryday practice gjennom hele året samtale om eget arbeid med å lære finne likheter mellom ord og uttrykksmåter

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

TEORI OG PRAKSIS. Kjønnsidentitet og polaritetsteori. En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner

TEORI OG PRAKSIS. Kjønnsidentitet og polaritetsteori. En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner TEORI OG PRAKSIS Kjønnsidentitet og polaritetsteori En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner Av Vikram Kolmannskog 1 - - NØKKELORD: transpersoner, kjønnsidentitet og uttrykk, polariteter, kjønnsnormer,

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Farnes skule Læreverk : Quest Klasse/trinn : 3 Skuleåret : Lærar (-ar) : Anna N. Bergerud og Signe Endresen

Farnes skule Læreverk : Quest Klasse/trinn : 3 Skuleåret : Lærar (-ar) : Anna N. Bergerud og Signe Endresen Tid Veke: Augustseptember Kompetansemål Elevane skal kunne: engelsk knyttet til Skolehverdagen -kunne finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i engelsk og eget morsmål knyttet til temaet -kunne forstå

Detaljer

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort Hold kontakten! Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Skrive brev Sende tekstmeldinger Ringe dem Sende e-post Sende (bursdags-)kort Koble seg

Detaljer

Part 6. katrineklarer.com /2017/10/16/part-6/ Katrine

Part 6. katrineklarer.com /2017/10/16/part-6/ Katrine Part 6 katrineklarer.com /2017/10/16/part-6/ Katrine 16. oktober 2017 Okei dere, da har dere en liten skapning foran dere, som dere kanskje har gjettet hva er? Men nå skal vi altså få hele greia til å

Detaljer

ØYET. Ved å ta delene fra hverandre, kan du se hvordan øyet er bygd opp. Men hva er det egentlig som gjør at vi kan se?

ØYET. Ved å ta delene fra hverandre, kan du se hvordan øyet er bygd opp. Men hva er det egentlig som gjør at vi kan se? ØYET Ved å ta delene fra hverandre, kan du se hvordan øyet er bygd opp. Men hva er det egentlig som gjør at vi kan se? Når reflektert lys fra det vi ser på, går gjennom pupillen og linsa, dannes det et

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Første time etter sommerferien

Første time etter sommerferien Første time etter sommerferien Læringsmål Repetisjon fra i fjor. Motivasjonstime. Materiell Ordkort: Food and drink (142 172) og Animals (101 134) Quest 1 CD, spor 3: The goodbye song Forarbeid (Circle

Detaljer

TUSEN TAKK! BUTIKKEN MIN! ...alt jeg ber om er.. Maren Finn dette og mer i. ... finn meg på nett! Grafiske lisenser.

TUSEN TAKK! BUTIKKEN MIN! ...alt jeg ber om er.. Maren Finn dette og mer i. ... finn meg på nett! Grafiske lisenser. TUSEN TAKK! Det at du velger å bruke mitt materiell for å spare tid og ha det kjekt sammen med elevene betyr mye for meg! Min lidenskap er å hjelpe flotte lærere i en travel hverdag, og å motivere elevene

Detaljer

KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE?

KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE? KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE? Kommunesamling tema folkehelse og barn og ungdom Trondheim, 20. november Thea Grydeland Ersvik thea.grydelandersvik@gmail.com / t.g.ersvik@nkvts.unirand.no

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. BADREOM MORGEN Line er morgenkvalm. Noe hun har vært mye den siste uken. Hun kaster opp,

Detaljer

SILVER LININGS PLAYBOOK av David O. Russel. Scene for mann og kvinne. Manuset finner du på www.imsdb.com

SILVER LININGS PLAYBOOK av David O. Russel. Scene for mann og kvinne. Manuset finner du på www.imsdb.com SILVER LININGS PLAYBOOK av David O. Russel Scene for mann og kvinne. Manuset finner du på www.imsdb.com After a stint in a mental institution, former teacher Pat Solitano moves back in with his parents

Detaljer

Årsplan ENGELSK 5. klasse 2017/2018 EXPLORE (Gyldendal) Veker Kapittel Setningsmønstre, grammatikk og skriverammer. Uttaletrening og høgfrekvente ord

Årsplan ENGELSK 5. klasse 2017/2018 EXPLORE (Gyldendal) Veker Kapittel Setningsmønstre, grammatikk og skriverammer. Uttaletrening og høgfrekvente ord VURDERING I ENGELSKFAGET: Elevane vil bli vurderte både munnleg og skriftleg kvar veke. Det vil mellom anna vera jamlege vurderingar i form av: Orddiktat Gloseprøver Setningsdiktat Skriftlege lekser i

Detaljer

ENGELSK. 1. Vi registrerer hjerterytmen din. We are measuring your heart rate. 2. Vi måler blodtrykket ditt. We are measuring your blood pressure.

ENGELSK. 1. Vi registrerer hjerterytmen din. We are measuring your heart rate. 2. Vi måler blodtrykket ditt. We are measuring your blood pressure. Side 1 av 8 1. Vi registrerer hjerterytmen din. We are measuring your heart rate. 2. Vi måler blodtrykket ditt. We are measuring your blood pressure. 3. Vi måler oksygenmetningen i blodet. We are measuring

Detaljer

Frisbee. av Adam Frahtia og Joakim Sande. historien av Adam Frahtia. En SPEEDY SKY-ROAD

Frisbee. av Adam Frahtia og Joakim Sande. historien av Adam Frahtia. En SPEEDY SKY-ROAD Frisbee En SPEEDY SKY-ROAD av Adam Frahtia og Joakim Sande historien av Adam Frahtia EXT - PARK - DAG - NORGE Scenen viser tre studenter som kommer til en piknik i en park om morgenen. Etter å ha spist

Detaljer

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne Consequences Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne KRL Filosofi og etikk reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. gjøre rede

Detaljer

COUNTRY MUSIC av Simon Stephens.

COUNTRY MUSIC av Simon Stephens. COUNTRY MUSIC av Simon Stephens. Scene for to menn. Manus kan fåes kjøpt på www.amazon.com Tirsdag 13. september 1994, 14:15. Besøk rommet til Her Majesty s Prison Grendon, Bukinghamshire. Et hvitt bord

Detaljer

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013 The Official Newsletter of Projects Abroad Bo ia March 2013 1 Editor s Letter Hi all, Welcome to the March edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This newsletter aims to inform all ur volunteers

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

TUSEN TAKK! BUTIKKEN MIN! ...alt jeg ber om er.. Maren Finn dette og mer i. ... finn meg på nett! Grafiske lisenser.

TUSEN TAKK! BUTIKKEN MIN! ...alt jeg ber om er.. Maren Finn dette og mer i. ... finn meg på nett! Grafiske lisenser. TUSEN TAKK! Det at du velger å bruke mitt materiell for å spare tid og ha det kjekt sammen med elevene betyr mye for meg! Min lidenskap er å hjelpe flotte lærere i en travel hverdag, og å motivere elevene

Detaljer

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Harlan Coben Jegeren Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Om forfatteren: Krimbøkene til amerikaneren Harlan Coben ligger på bestselgerlistene i mange land. Han er den første som har vunnet de høythengende

Detaljer

Ev rytime we say goodbye. Himlen rundt hørnet. Sopraner Vers1: 2.st sopran på o-ing og «must be in the know»

Ev rytime we say goodbye. Himlen rundt hørnet. Sopraner Vers1: 2.st sopran på o-ing og «must be in the know» Her kommer litt oversikt over delte stemmer/2.stemt innenfor stemmegruppene i låtene. I tekstene dere har, så er det uthevet når koret synger og det er flerstemt og uthevet og kursiv når koret synger,

Detaljer

R.J. Palacio. Oversatt av Rune R. Moen. Gyldendal

R.J. Palacio. Oversatt av Rune R. Moen. Gyldendal R.J. Palacio Mirakel Oversatt av Rune R. Moen Gyldendal Til Russell, Caleb og Joseph Doctors have come from distant cities just to see me stand over my bed disbelieving what they re seeing They say I must

Detaljer

-Kunne si hva de ulike kroppsdelene heter på engelsk. -Bli kjent med 8 adjektiv. -Fortelle hva de kan og ikke kan gjøre.

-Kunne si hva de ulike kroppsdelene heter på engelsk. -Bli kjent med 8 adjektiv. -Fortelle hva de kan og ikke kan gjøre. Halvårsplan engelsk våren 2017 Læreverk: stairs Tema: Ukenummer: Kompetansemål fra Kunnskapsløftet. Læringsmål for perioden. Tema/innhold 1. I am strong 1-2 -Bruke noen vanlige gramatiske strukturer, småord,

Detaljer

Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition)

Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition) Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition) Leif Wilhelmsen Click here if your download doesn"t start automatically Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition) Leif Wilhelmsen

Detaljer

HVA HADDE A-HA VÆRT UTEN «TAKE ON ME»? - 5.",&3/&

HVA HADDE A-HA VÆRT UTEN «TAKE ON ME»? - 5.,&3/& HVA HADDE A-HA VÆRT UTEN «TAKE ON ME»? - 5.",&3/& HVA HADDE RHIANNA VÆRT UTEN «UMBRELLA»? HVA HADDE LED ZEPPELIN VÆRT UTEN «WHOLE LOTTA LOVE»? - 5.",&3/& HVA HADDE DDE VÆRT UTEN «RAI-RAI»? - 5.",&3/& HVA

Detaljer

Amerikansk julesang på full guffe Julemiddag med hele slekten i Norge. Småsnakk rundt bordet.

Amerikansk julesang på full guffe Julemiddag med hele slekten i Norge. Småsnakk rundt bordet. Fra ASKELADDENS MIDTLIVSKRISE (arbeidstittel) av Anne Regine Klovholt, utdrag Manuset handler om Anne fra hun blir født til hun er 45 år. Det året hun blir født, lander første mann på månen og hennes to

Detaljer