VALGKURS FOR 2. OG 3. ÅR (ELECTIVES)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VALGKURS FOR 2. OG 3. ÅR (ELECTIVES)"

Transkript

1 VALGKURS FOR 2. OG 3. ÅR (ELECTIVES) BST 1612 Anvendt Makroøkonomi GUJARATI, DAMODAR Econometrics by example ISACHSEN, ARNE JON OG GEIR BJØNNES HØIDAL Globale penger BLANCHARD, OLIVER, ALESSIA AMIGHINI OG FRANCESCO GIAVAZZI Macroeconomics: a European perspective STEIGUM, ERLING Moderne makroøkonomi ISACHSEN, ARNE JON Finanskriser og globale ubalanser GRENNESS, TOR Innføring i vitenskapsteori og metode ELE 3729 Anvendt mikroøkonomi GRØNN, ERIK Anvendt mikroøkonomi ELE 3761 Avgiftsrett GJEMS-ONSTAD, OLE OG TOR S. KILDAL Lærebok i merverdiavgift GJEMS-ONSTAD, OLE OG TOR S. KILDAL Merverdiavgift spørsmål og svar GJEMS-ONSTAD, OLE (RED.) Skattelovsamlingen SKATTEDIREKTORATET Merverdiavgiftshåndboken GJEMS-ONSTAD, OLE OG TOR S. KILDAL MVA-kommentaren EXC 2110 Basic Financial Management HILLER, DAVID [ET AL.] Fundamentals of corporate finance BST 9742 Bedriftsutvikling for SMB HERNES, TOR OG ANNE LOUISE KOEFOED (RED.) Innovasjonsprosesser: om innovasjoners odyssé BERG, MORTEN EMIL Ledelse: verktøy og virkemidler WICKHAM, PHILIP A. Strategic entrepreneurship LEVORSEN, STEIN O. Styrearbeid i praksis: innføring i styrets hovedoppgaver og arbeidsform med eksempler og bedriftshistorier HAVNES, PER-ANDERS Veien videre: strategisk utvikling av små bedrifter KARLSEN, JAN ERIK OG ERIK F. ØVERLAND Carpe futurum: kunsten å forberede seg på fremtiden HAUGLAND, SVEN A. Samarbeid, allianser og nettverk ROLFSEN, MONICA (RED.) Trendenes tyranni: produksjon og arbeid i et nytt århundre

2 SPÅ 2902 Business Communication in English - Effective Presentations and Negotiations (Oral) BROWN, MARK AND PETER CLEAVERLEY Business cases for negotiation: student handbook: SPÅ 2902 FISHER, ROGER AND WILLIAM URY WITH BRUCE PATTON (ED.) Getting to yes: negotiating an agreement without giving in LEVIN, PETER AND GRAHAM TOPPING Perfect presentations! HANSEN, EINAR Bedre engelsk forretningsspråk: spesialordbok i økonomisk administrativt fagspråk En engelsk-engelsk ordbok, for eksempel: Collins Cobuild, Longman, Webster s eller Oxford SPÅ 2901 Business Communication in English Intercultural and Ethical Awareness (Written) GESTELAND, RICHARD R. Cross-cultural business behavior: a guide for global management BROWN, MARK AND PETER CLEAVERLEY Three ethical dilemmas for discussion and writing practice: student handbook HANSEN, EINAR Bedre engelsk forretningsspråk: spesialordbok i økonomisk administrativt fagspråk En engelsk-engelsk ordbok, for eksempel: Collins Cobuild, Longman, Webster s eller Oxford ELE 3744 Business Dynamics STERMAN, JOHN D. Business dynamics: systems thinking and modeling for a complex world EXC 2123 Business Research Methods COOPER, DONALD R. AND PAMELA S. SCHINDLER Business research methods EASTERBY-SMITH, MARK, RICHARD THORPE AND PAUL JACKSON Management research ELE 3734 Butikkledelse FREDRIKSEN, JAN IVAR Varehandelsledelse EXC 2112 Consumer Behaviour SCHIFFMAN, LEON G. AND LESLIE LAZAR KANUK Consumer behaviour

3 ELE 3751 Digital læring og samhandling KROKAN, ARNE Smart læring: hvordan IKT og sosiale medier endrer læring BRADLEY, ANTHONY J. OG MARK P. MCDONALD The social organization: how to use social media to tap the collective genius of your customers and employees DAVENPORT, THOMAS H. OG BROOK MANVILLE Judgment calls: 12 stories of big decisions and the teams that got them right GRAY, DAVE WITH THOMAS VANDER WAL The connected company REINGHOLD, HOWARD Net smart: how to thrive online SAFKO, LON The social media bible: tactics, tools and strategies for business success WEINBERGER, DAVID Too big to know: rethinking knowledge now that the facts aren't the facts, experts are everywhere, and the smartest person in the room is the room EXC 3610 Empirical Methods in Finance DEFUSCO, RICHARD A. [ET AL.] Quantitative investment analysis: Workbook ELE 3756 Experience Economy: Staging and Designing Experiences BOSJWIJK, A., ED PEELEN AND STEVEN OLTHOF Economy of experiences SUNDBO, JON AND FLEMMING SØRENSEN Handbook on the experience economy WEAVER, DAVID B. AND LAURA LAWTON Tourism management ELE 3738 Festivalledelse BOWDIN, GLENN A. J. [ET AL.] Events management AAGEDAL, OLAF, HELENE EGELAND OG MARIANN VILLA Lokalt kulturliv i endring ELE 3732 Financial bubbles, crashes and crises KINDLEBERGER, CHARLES P. AND ROBERT Z. ALIBER Manias, panics and crashes: a history of financial crises MISHKIN, FREDERIC S. The economics of money, banking and financial markets Collection of articles (for sale at BI s document center) JONUNG, LARS, JAAKKO KIANDER OG PENTTI VARTIA (EDS.) The Great financial crisis in Finland and Sweden: the Nordic experience of financial liberalization REINHART, CARMEN M. OG KENNETH S. ROGOFF This time is different: eight centuries of financial folly EXC 3601 Financial Decision Making HILLIER, DAVID [ET AL.] Fundamentals of corporate finance

4 FIN 3610 Financial Investment Analysis BODIE, ZVI, ALEX KANE OG ALAN J. MARCUS Essentials of Investments HIRSCHEY, MARK AND JOHN NOFSINGER Investments: analysis and behavior FIN 3510 Financial Markets SAUNDERS, ANTHONY OG MARCIA MILLON CORNETT Financial markets and institutions FABOZZI, FRANK J., FRANCO MODIGLIANI OG FRANK J. JONES Foundations of financial markets and institutions ELE 3750 Finansiell analyse og verdsettelse PETERSEN, CHRISTIAN V. A OG THOMAS PLENSBORG Financial statement analysis: valuation, credit analysis, executive compensation BST 1140 Forretningsutvikling og teknologi CHAFFREY, DAVE OG GARETH WHITE Business information management: improving performance using information systems CHAFFREY, DAVE E-business & e-commerce management: strategy, implementation and practice ELE 3759 Franchise NILSSEN, BØRGE Franchise: Verdiøkende samarbeid mellom selvstendige parter LUNNAN, RANDI OG ARNE NYGAARD Strategiske allianser DUCKETT, BRIAN OG PAUL MONAGHAN How to franchise your business: grow your business by creating and managing a franchised network ELE 3749 Globalisering ERIKSEN, THOMAS HYLLAND Globalisering: åtte nøkkelbegreper BST 1410 Human Resource Management BLOISI, WENDY An introduction to human resource management STORENG, NILS H., TOM H. BECK OG ARVE DUE LUND Arbeidsrett FILSTAD, CATHRINE Organisasjonslæring: fra kunnskap til kompetanse ARNOLD, JOHN OG RAY RANDALL Work psychology: understanding human behaviour in the workplace

5 BST 3010 Innovasjonsledelse TIDD, JOSEPH AND JOHN BESSANT Managing innovation: integrating technological, market and organizational change ELE 3701 Innovation and Entrepreneurship BESSANT, JOHN AND JOE TIDD Innovation and entrepreneurship BST 2412 International Business DICKEN, PETER Global shift: mapping the changing contours of the world economy PENG, MIKE W. OG KLAUS E. MEYER International business HALL, PETER OG DAVID SOSKICE Varieties of capitalism: the institutional foundations of comparative advantage EXC 3611 International Corporate Finance EUN, CHEOL S., BRUCE G. RESNICK AND SANJIV SABHERWAL International finance EXC 3603 International Economics KRUGMAN, PAUL R., MAURICE OBSTFELD AND MARC J. MELITZ International economics: theory & policy NSA 2511 International Maritime Law FALKANGER, THOR, HANS JACOB BULL, LASSE BRAUTASET Scandinavian maritime law: the Norwegian perspective BRANCH, ALAN E. Elements of shipping ELE 3637 Internship SWEITZER, H. FREDERICK AND MARY A. KING The successful internship: personal, professional and civic development ELE 3708 Kjøpesenterledelse OMHOLT, TORE Senterledelse: strategier for utvikling og ledelse av handels- og kjøpesentre ZOLA, ÉMILE The ladies paradise

6 SPÅ 2921 Kommunikasjon for næringslivet - Fransk skriftlig GEORGES GASPARD OG TERJE SELMER Le français professionnel: Skriftlig og munltig kommunikasjon for næringslivet DICTIONNAIRES LE ROBERT Le Robert Micro: dictionnaire d'apprentissage de la langue française SPÅ 2931 Kommunikasjon for næringslivet - Spansk skriftlig CORPAS, JAIME, LOLA MARTÍNEZ OG MARIA LLUÏSA SABATER Socios 2: Curso de español orientado al mundo del trabajo : Cuaderno de ejercicios CORPAS, JAIME OG LOLA MARTÍNEZ Socios 1: Curso de español orientado al mundo del trabajo: Cuaderno de ejercicios GONZÁLES, MARISA [ET AL.] Socios 1: Curso básico de español orientado al mundo del trabajo: libro del alumno MARTINEZ, LOLA OG MARIA LLUÏSA SABATER Socios 2: Curso de español orientado al mundo del trabajo: Libro del alumno RIBAS CASASAYAS, ALBERTO Descubrir: España y Latinoamérica BULL, BENEDICTE Latinamerikanske utfordringer SALKEJELSVIK, KARI SORIANO OG PETR PITLOUN Gyldendals spanske lommegrammatikk SALKJELSVIK, KARI S. OG PETR PITLOUN Gyldendals øvelser i spansk grammatikk SPÅ 2911 Kommunikasjon for næringslivet - Tysk skriftlig EISMANN, VOLKER Wirtschaftskommunikation Deutsch FRØNSDAL, HARALD Tysk grammatikk med øvinger Duden: Deutsches Universalwörterbuch SCHANKE, EGIL Norsk-tysk/tysk-norsk økonomisk ordbok ELE 3745 Ledertrening, personlig utvikling og coaching BERG, MORTEN EMIL Ledelse: Verktøy og virkemidler BERG, MORTEN EMIL OG ELLEN RIBE Coaching: å hjelpe ledere og medarbeidere til å lykkes ROSTRON, SUNNY STOUT Business coaching international: transforming individuals and organizations ELE 3715 Logistics and Marketing Channels COUGHLAN, ANNE T. [ET AL.] Marketing channels JONSSON, PATRIK Logistics and supply chain management

7 BST 1703 Logistikkledelse Supply Chain Management JONSSON, PATRIK Logistics and supply chain management GRØNLAND, STEIN ERIK Logistikkledelse BØ, EIRILL OG STEIN ERIK GRØNLAND Moderne transportlogistikk: bedre integrering i forsyningskjeder BRYNHILDSVOLL, IVAR Prinsipper for bedre innkjøp EXC 3442 Managerial Accounting DRURY, COLIN Management and cost accounting NSA 2510 Marine Insurance FALKANGER, THOR, HANS JACOB BULL AND LASSE BRAUTASET Scandinavian maritime law: the Norwegian perspective WILHELMSEN, TRINE-LISE AND HANS JACOB BULL Handbook in hull insurance ELE 3742 Marked, kriser og miljø SANDMO, AGNAR Samfunnsøkonomi: en idéhistorie RAA, ATLE til Marked, kriser og miljø ELE 3754 Marked, nettverk og makt TRANØY, BENT SOFUS Markedets makt over sinnen EXC 3621 Market Communication DE PELSMACKER, PATRICK, MAGGIE GEUENS AND JOERI VAN DEN BERGH Marketing communications: a European perspective SCHULTZ, DON E. AND HEIDI SCHULTZ IMC, the next generation: five steps for delivering value and measuring returns using marketing communication EXC 3415 Marketing Management KOTLER, PHILLIP AND GARY ARMSTRONG Principles of marketing EXC 2910 Mathematics SYDSÆTER, KNUT AND PETER HAMMOND Essential mathematics for economic analysis ELE 3718 Media Economics DOYLE, GILLIAN Understanding media economics ALBARRAN, ALAN B. The media economy EXC 3520 Microeconomics PINDYCK, ROBERT S. AND DANIEL L. RUBINFELD Microeconomics

8 ELE 3713 Mikroøkonomisk Analyse RIIS, CHRISTIAN OG ESPEN R. MOEN Moderne mikroøkonomi: med digital arbeidsbok NSA 2512 Organizing the Shipowning Entity FALKANGER, THOR, HANS JACOB BULL, LASSE BRAUTASET Scandinavian maritime law: the Norwegian perspective STOPFORD, MARTIN Maritime economics ELE 3716 Organization and Change BOLMAN, LEE G. AND TERRENCE E. DEAL Reframing organizations: artistry, choice, and leadership BEER, MICHAEL, NITIN HOHRIA Breaking the code of change CUMMINGS, THOMAS G., CHRISTOPHER G. WORLEY Organization development & change ELE 3714 Personalledelse EINARSEN, STÅLE OG ANDERS SKOGSTAD (RED.) Det gode arbeidsmiljø: krav og utfordringer KUVAAS, BÅRD OG ANDERS DYSVIK Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser: evidensbasert HRM STORENG, NILS H., TOM HENRIK BECK OG ARVE DUE LUND Arbeidsrett ELE 3743 Personlig økonomi HVEEM, DAG JØRGEN [ET AL.] Personlig økonomi 2013/2014 LANGFELDT, SVERRE F. OG TORE BRÅTHEN Lov og rett for næringslivet ELE 3706 Persuasion and Dialogue for Leaders HASLING, JOHN The audience, the message, the speaker NOONAN, WILLIAM R. Discussing the undiscussable: a guide to overcoming defensive routines in the workplace Collection of Articles (for sale at BI s document center) ARNETT, RONALD C., JANIE M. HARDEN FRITZ AND LEEANNE M. BELL Communication ethics literacy: dialogue and difference ATKINSON, CLIFF Beyond bullet points: using Microsoft PowerPoint to create presentations that inform, motivate, and inspire

9 ELE 3709 Project Management ANDERSEN, ERLING S., KRISTOFFER V. GRUDE AND TOR HAUG Goal directed project management: effective techniques and strategies Collection of Articles (for sale at BI s document center) BST 2531 Prosjektledelse ANDERSEN, ERLING S., KRISTOFFER GRUDE OG TOR HAUG Målrettet prosjektstyring BRINER, WENDY, COLIN HASTINGS OG MICHAEL GEDDES Prosjektledelse KARLSEN, JAN TERJE Prosjektledelse: fra initiering til gevinstrealisering HUSBY, OTTO [ET AL.] Usikkerhet som gevinst: styring av usikkerhet i prosjekter: mulighet - risiko, beslutning, handling ELE 3736 Real Estate Finance BRUEGGEMAN, WILLIAM B. AND JEFFREY D. FISHER Real estate finance and investments GELTNER, DAVID M. [ET AL.] Commercial real estate: analysis and Investments ELE 3705 Reputation and Corporate Communication ROPER, STUART AND CHRIS FILL Corporate reputation: brand and communication APELAND, NILS M. Det gode selskap: omdømmebygging i praksis BRØNN, PEGGY SIMCIC OG ØYVIND IHLEN Åpen eller innadvendt: omdømmebygging for organisasjoner CORNELISSEN, JOEP Corporate communication: a guide to theory and practice HATCH, MARY JO AND MAJKEN SCHULTZ [EDS.] Organizational identity: a reader HATCH, MARY JO AND MAJKEN SCHULTZ Taking brand initiative: how companies can align strategy, culture, and identity through corporate branding MARTIN, GRAEME AND SUSAN HETRICK Corporate reputations, branding, and managing: a strategic approach to HR BST 3202 Salgsledelse og personlig salg BERG, PETTER A. Kunsten å selge : etablere, beholde og utvikle salgsrelasjoner JOHNSTON, MARK W. OG GRIEG W. MARSHALL Sales force management KUNØE, GORM Salg og salgsledelse med CRM-systemer JOBBER, DAVID AND GEOFF LANCASTER Selling and sales management MANNING, GERALD L., BARRY L. REECE OG MICHAEL AHEARNE Selling today: partnering to create value

10 ELE 3752 Selskapsbeskatning og internasjonal skatterett ZIMMER, FREDERIK Internasjonal inntektsskatterett GJEMS-ONSTAD, OLE Norsk bedriftsskatterett GJEMS-ONSTAD, OLE (RED.) Skattelovsamlingen EXC 3620 Service Marketing WILSON, ALAN [ET AL.] Services marketing: Integrating customer focus across the firm Collection of Articles (for sale at BI s document center) FISK, RAYMOND P., STEPHEN J. GROVE AND JOBY JOHN Services marketing interactive approach NSA 2521 Shipping Management FALKANGER, THOR, HANS JACOB BULL OG LASSE BRAUTASET Scandinavian maritime law: the Norwegian perspective GORTON, LARS [ET AL.] Shipbroking and chartering practice (Not sold in this store) STOPFORD, MARTIN Maritime economics GRAMMENOS, COSTAS TH. (ED.) The Handbook of maritime economics and business ELE 3702 Social Entrepreneurship BORNSTEIN, DAVID How to change the world SOCIAL ENTERPRISE ALLIANCE Succeeding at social enterprise: hard-won lessons for non-profits and social entrepreneurs Collection of Articles (for sale at BI s document center) ELE 3707 Sosiale medier LI, CHARLENE OG JOSH BERNOFF Groundswell: winning in a world transformed by social technologies HEGGERNES, TARJEI ALVAR Digital forretningsforståelse: fra store data til små biter AALEN, IDA En kort bok om sosiale medier ENJOLRAS, BERNARD [ET AL.] Liker - liker ikke: sosiale medier, samfunnsengasjement og offentlighet BRADLEY, ANTHONY, J. OG MARK P. MCDONALD The social organization: how to use social media to tap the collective genius of your customers and employees KOTLER, PHILLIP, HERMAWAN KARTAJAYA OG IWAN SETIAWAN Markedsføring 3.0: fra produkter til kunder til den menneskelige ånd

11 ELE 3704 Strafferett og økonomisk kriminalitet LANGFELDT, SVERRE FAAFENG OG TORE BRÅTHEN Lov og rett for næringslivet STORDRANGE, BJØRN Forbrytelser mot vårt økonomiske system: utroskap, bestikkelser og investorbedrageri BST 3105 Strategisk Merkevarebygging ASKHEIM, OLA GAUTE AAS OG TOR GRENNESS Kvalitative metoder for markedsføring og organisasjonsfag SAMUELSEN, BENDIK MELING, ADRIAN PERETZ OG LARS ERLING OLSEN Merkevareledelse på norsk 2.0 KELLER, KEVIN LANE Strategic brand management: building, measuring, and managing brand equity AAKER, DAVID A. OG ERICH JOACHIMSTHALER Brand leadership GRIPSRUD, GEIR, ULF HENNING OLSSON OG RAGNHILD SILKOSET Metode og dataanalyse: beslutningsstøtte for bedrifter ved bruk av JMP LEEDY, PAUL D. OG JEANNE ELLIS ORMROD Practical research: planning and design MITCHELL, MARK L. OG JANINA M. JOLLEY Research design explained KAPFERER, JEAN-NOËL The new strategic brand management: advanced insights and strategic thinking EXC 3505 Strategy JOHNSON, GERRY, KEVAN SCHOLES AND RICHARD WHITTINGTON Fundamentals of strategy ELE 3737 Styrearbeid BRÅTHEN, TORE Selskapsrett STANDAL, ELBJØRG GUI OG ARILD I. SØLAND Håndbok i økonomi for styremedlemmer GULLI, OLE CHR., ELBJØRG GUI STANDAL OG KJELL STANDAL Styrehåndboken HUSE, MORTEN Styret: tante, barbar eller klan? LEVORSEN, STEIN O. Styrearbeid i praksis: innføring i styrets hovedoppgaver og arbeidsform med eksempler og bedriftshistorier ELE 3746 Taktisk Markedsføring BEST, ROGER Market-Based Management EXC 3410 The Firm Introduction Course MICKLETHWAIT, JOHN AND ADRIAN WOOLDRIDGE The company: a short history of a revolutionary idea Collection of Articles (for sale at BI s document center)

12 BST 2013 Tourism Management Reiselivsledelse WEAVER, DAVID B. OG LAURA LAWTON Tourism Management MOSSBERG, LENA M. Å skape opplevelser : fra OK til WOW BOQUIST, JOHN A., TODD T. MILBOURN OG AJNAN V. THAKOR The value sphere: the corporate executives' handbook for creating and retaining shareholder wealth KAPLAN, ROBERT S. AND ROBIN COOPER Cost & effect: using integrated cost systems to drive profitability and performance BST 9502 Økonomistyring og investeringsanalyse BLOCHER, EDWARD J. [ET AL.] Cost management: a strategic emphasis KODUKULA, PRASAD OG PAPUDESU, CHANDRA Project valuation using real options: a practitioner's guide TANGENES, TOR OG SVEIN H. GJØNNES Økonomi- og virksomhetsstyring: Strategistøtte ved prestasjonsstyring, ressursstyring og beslutningsstøtte TANGENES, TOR OG SVEIN H. GJØNNES Arbeidsbok til Økonomi- og virksomhetsstyring

Kontinuasjonseksamen_V16

Kontinuasjonseksamen_V16 Oversikt over kontinuasjonseksamener våren 2016: 1., 2. og 3. år Bachelorstudiene ved Handelshøyskolen BI. Skal du kontinuere / forbedre eksamen du tidligere har tatt / skulle tatt, sjekk nøye at du melder

Detaljer

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time: Full-time Education plan Business administration - Bachelor

Detaljer

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Studieprogram B-ØKAD, ENGELSK, 2006 HØST, versjon 08-Aug-2013 11:09:55 Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time:

Detaljer

Hotel Management - Bachelor's Degree Programme

Hotel Management - Bachelor's Degree Programme Studieprogram B-HOTLED, ENGELSK, 2007 HØST, versjon 08-Aug-2013 11:11:21 Hotel Management - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i hotelledelse Full-time/Part-time: Full-time

Detaljer

Pensum. Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Pensum. Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Pensum Bachelorstudium i Art Direction Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology 1. studieår 1. semester Emne: Fellesfag 1. Delemne: Innføring i teori og metoder Obligatorisk Pensum

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Exam. stat - autumn 2011

Exam. stat - autumn 2011 Grade average and fail percentage for examinations held autumn 2011 at BI Norwegian Business School (for examinations with minimum 10 students) BIK 14011 Forhandling og forh.teknikk 09.12.2011 1200 12.12.2011

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Programplan med spesialiseringsprofiler opptak høsten 2012 MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

Programplan med spesialiseringsprofiler opptak høsten 2012 MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Masterprogrammet bygger på en bachelorgrad i økonomi og administrasjon, slik denne graden er formulert av Nasjonalt råd for økonomisk administrative fag (NRØA). Disse

Detaljer

Strategisk kommunikation

Strategisk kommunikation 1 Mariotti, Steve: "Costs and Benefits of Becoming an Entrepreneur" 1 Kilde: Entrepreneurship: Starting and Operating a Small Business Pearson Prentice Hall, 2007 ISBN: 0131197673 2 Judson, Bruce: "The

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Journaldato: 25.01.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 22.01.

Journaldato: 25.01.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 22.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.01.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,,S, Status: J,A 28.01.2013 Digitaliseringsrundskrivet P-10/2012

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

IT-ledelse 25.jan - Dagens

IT-ledelse 25.jan - Dagens IT-ledelse 25.jan - Dagens 1. Virksomheters anvendelse av IT-baserte informasjonssystemer 2. Alle nivåer i bedriftshierarkier støttes av informasjonssystemer Operasjonelt nivå, Mellomleder nivå, Toppledelse

Detaljer

We are Knowit. We create the new solutions.

We are Knowit. We create the new solutions. We are Knowit. We create the new solutions. AGENDA 0900-0915 Velkommen 0915-1030 Selskapspresentasjoner 1030-1045 Kort Pause 1045-1145 Diskusjon (trender, utfordringer, muligheter, prosjekter, samarbeid++)

Detaljer

FORENKLING OG FOKUSERING

FORENKLING OG FOKUSERING FORENKLING OG FOKUSERING Lederutvikling i en mellomstor bedrift Eva Skille & Morten Müller-Nilssen 2 REVISED STRATEGY Flexible European generation and market operations International hydropower FOKUSERT

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Pensum for ØKBAC Bachelor i økonomi og administrasjon

Pensum for ØKBAC Bachelor i økonomi og administrasjon Pensum for ØKBAC Bachelor i økonomi og administrasjon Kull:2015 3MAR100 Markedsføringsledelse Kotler, P. (2005). Markedsføringsledelse (3.utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 82-05-31582-5. Utvalgte

Detaljer

Høgskolen i Ålesund Avdeling for maritim teknologi og operasjoner. Bachelor Skipsteknisk Drift

Høgskolen i Ålesund Avdeling for maritim teknologi og operasjoner. Bachelor Skipsteknisk Drift Høgskolen i Ålesund Avdeling for maritim teknologi og operasjoner Bachelor Skipsteknisk Drift Bachelor Skipsteknisk Drift Høgskolen i Ålesund jobber med påbygging på maskinistutdanningen i fagskolen. Påbyggingen

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium (5- årig)

Økonomisk-administrative fag - masterstudium (5- årig) Studieprogram M-ØKAD5, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Økonomisk-administrative fag - masterstudium (5- årig) Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det

Detaljer

Pensum. Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Pensum. Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Pensum Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology 1. studieår 1. semester Emne: Fellesfag 1. Delemne: Innføring i teori og metoder Gripsrud, Jostein. 2011.

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Bruk av web 2.0 for kunnskapsledelse og innovative prosesser. Kirsti Kierulf (kirsti.kierulf@accenture.com)

Bruk av web 2.0 for kunnskapsledelse og innovative prosesser. Kirsti Kierulf (kirsti.kierulf@accenture.com) Bruk av web 2.0 for kunnskapsledelse og innovative prosesser Kirsti Kierulf (kirsti.kierulf@accenture.com) Agenda Kort Intro Web 2.0 Kunnskapsledelse imorgen Hvordan gjør vi det i idag næringslivet Hvilke

Detaljer

Pensumliste vår 2015 Desentraliserte studier/ nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer)

Pensumliste vår 2015 Desentraliserte studier/ nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Pensumliste vår 2015 Desentraliserte studier/ nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Årsstudium i bedriftsøkonomi 1. år (Studiesenteret-BØKS/ Nett & samling Hamar-BØKBD/ Nett & samling

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Trender Human Resources. Bernhard Rikardsen Styreleder Sariba AS 26OKT11

Trender Human Resources. Bernhard Rikardsen Styreleder Sariba AS 26OKT11 Trender Human Resources Bernhard Rikardsen Styreleder Sariba AS 26OKT11 Sariba Sariba leverer tjenester og løsninger innen HR, teknologi og ledelse Sariba er et heleid norsk selskap med 11 års erfaring

Detaljer

Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon 1. studieår 2. studieår 3. studieår 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. BØA1001 Bedriftsøkonomi med driftsregnskap

Detaljer

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 1 LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 REGLEMENT FOR BRUK AV KALKULATOR OG ORDBOK SE SISTE SIDE 1. STUDIEÅR (ØKAD/REV): Finansregnskap m/ikt (ØABED1000) Markedsføring og

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

HR trender. Sven Kinden Iversen, Fagansvarlig

HR trender. Sven Kinden Iversen, Fagansvarlig HR trender Sven Kinden Iversen, Fagansvarlig 1 Om HR Norge HR Norge er organisasjonen for alle som utøver HRfaget En medlemsorganisasjon med 3000 virksomhets- og individuelle medlemmer, som leverer HRrelevant

Detaljer

Hvordan sikre gevinst i prosjekter?

Hvordan sikre gevinst i prosjekter? Hvordan sikre gevinst i prosjekter? Otto Husby Director International Operations, Metier Nettkonferansen 2011 Metier i dag Forretningsidé: Vi forbedrer våre kunders forretningsmessige mål gjennom riktige

Detaljer

Strategi - Innovasjon - Forretningsutvikling - Kommunikasjon - Markedsføring - Public Relations

Strategi - Innovasjon - Forretningsutvikling - Kommunikasjon - Markedsføring - Public Relations Magnus Farkvam Entreprenør som er klar for nye utfordringer atonalgitar@gmail.com Oppsummering Utadvendt kommunikator og prosjektarbeider med erfaring fra etablerte og nyetablerte bedrifter, samt eget

Detaljer

Hvordan snu finanskrisen til å bli en mulighet for vekst og utvikling? A crisis is a terrible thing to waste

Hvordan snu finanskrisen til å bli en mulighet for vekst og utvikling? A crisis is a terrible thing to waste Hvordan snu finanskrisen til å bli en mulighet for vekst og utvikling? A crisis is a terrible thing to waste Rick Salmon Subscribe to my blog at: www. www.ricksalmon. ricksalmon.com rs@ricksalmon.com Tlf.

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

Pensum. Bachelorstudium i Experience and Event Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Pensum. Bachelorstudium i Experience and Event Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Pensum Bachelorstudium i Experience and Event Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology 2. studieår 3. semester Emne: Fellesfag 2. Delemne: Strategi og samfunn Hansen, Jens Otto

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

Årsrapport Senter for Varehandelsstudier. Center for Advanced Research in Retailing

Årsrapport Senter for Varehandelsstudier. Center for Advanced Research in Retailing Årsrapport 2010-2011 Senter for Varehandelsstudier Center for Advanced Research in Retailing Utvikling av Senter for Varehandelsstudier (Centre for Advanced Research in Retailing CARR) Perioden 2010-2011

Detaljer

Når beste praksis rammeverk bidrar til bedre governance. Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS

Når beste praksis rammeverk bidrar til bedre governance. Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Når beste praksis rammeverk bidrar til bedre governance Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS :. er når man har en tilpasset egen bruk Et riktig modenhetsnivå! IT Governance Institute's definisjon er:

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 46/11 Gjelder for kull 2010-13. gjennomføres i tråd med EUSAs pedagogikk. SPU2100 Spansk språk og kultur.

Vedtatt i UUV-sak 46/11 Gjelder for kull 2010-13. gjennomføres i tråd med EUSAs pedagogikk. SPU2100 Spansk språk og kultur. EMNEBESKRIVELSE SPU2100 Spansk språk og kultur Spesialisering 1. Grad Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring Bachelor i Reiseliv 2. Semester 4.semester 3. Antall

Detaljer

Åpen innovasjon et hav av muligheter, men ikke uten skjær i sjøen 1. mars 2011 Av Truls Berg managing partner Digital Insight AS

Åpen innovasjon et hav av muligheter, men ikke uten skjær i sjøen 1. mars 2011 Av Truls Berg managing partner Digital Insight AS ''We are called to be architects of the future, not its victims.'' Buckminster Fuller Åpen innovasjon et hav av muligheter, men ikke uten skjær i sjøen 1. mars 2011 Av Truls Berg managing partner Digital

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Coach utdanningsinstitusjoner Norge 2005

Coach utdanningsinstitusjoner Norge 2005 1 Coach utdanningsinstitusjoner Norge 2005 Målsetting Få oversikt over hvilke utdanningsinstitusjoner i Norge som driver coach utdannelser Finne ut hvilke av disse som er ICF godkjente Bruke resultatet

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Velkommen. NCE-GCE Prosjektledersamling. 9. mars 2015, Bjørn Arne Skogstad. Jointly owned by

Velkommen. NCE-GCE Prosjektledersamling. 9. mars 2015, Bjørn Arne Skogstad. Jointly owned by Velkommen NCE-GCE Prosjektledersamling 9. mars 2015, Bjørn Arne Skogstad Jointly owned by 12.00 Lunsj 13.00 Velkommen og programinformasjon Bjørn Arne Tweet fra Innovasjon Norge Mona Skaret Informasjon

Detaljer

Pensum. Bachelorstudium i Grafisk Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Pensum. Bachelorstudium i Grafisk Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Pensum Bachelorstudium i Grafisk Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology 3. studieår 5. semester Emne: Profesjonalisering i grafisk design. Delemne: Grafisk design 3 Studentene

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

CSR i Norden hvor er vi, og hvor går vi?

CSR i Norden hvor er vi, og hvor går vi? CSR i Norden hvor er vi, og hvor går vi? Maria Gjølberg Seniorrådgiver, Det Norske Veritas DNV Sustainability Risk Management Sustainability Strategy and Governance Sustainability in Corporate Governance

Detaljer

PK (11) Ole Tor Sørbu Gjøvik PK (7) Ståle Harang

PK (11) Ole Tor Sørbu Gjøvik PK (7) Ståle Harang Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 10.05.2015 Stevne nr: 1506010 1. Spesialpistol 1 Morten Nordrumshaugen 8 8 10 10 10 10 10 8 (16) 74 2 Trond Bergsveen Lena SS 8 8 10 10 10 10 9 9

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor. Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway

Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor. Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway Smidig metodikk brukt riktig kan gi store effekter. Her >30%

Detaljer

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012 Side 1/6 Fagplan Studieår 2012 2015, 1., 2., og 3. studieår Kull 2012 HiBu - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695 Side

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

SELVSKRYTT ER VELSKRYTT

SELVSKRYTT ER VELSKRYTT SELVSKRYTT ER VELSKRYTT Hva slags markedsføring må til for fagbibliotekene i en ny, digital hverdag? Tone Moseid, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek Norsk fagbibliotekforening, Trondheims høstseminar 20.10.2016

Detaljer

Guide til effektiv dialog med forretningskollegaer

Guide til effektiv dialog med forretningskollegaer Guide til effektiv dialog med forretningskollegaer 1 2 3 4 Behandle forretningen som VIP Ha alltid en plan Fortell en tydelig, overbevisende historie Gi alternativer / finn løsninger 5 Visualiser IT og

Detaljer

EFFEKTIVE KUNDEPROSESSER

EFFEKTIVE KUNDEPROSESSER 31/10/2011 EFFEKTIVE KUNDEPROSESSER SBN Konferansen 2011 AGENDA 1 Introduction 2 What s SAP up to these days? 3 Financial supply chain management SAP Credit E-billing Dispute 2C PayIT SAP PRODUCT STRATEGY

Detaljer

Innhold. Forord... 3. Innledning... 11 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen

Innhold. Forord... 3. Innledning... 11 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen Innhold Forord... 3 Innledning... 11 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen Kapittel 1 Innovasjon, medvirkning og læring en norsk modell?... 15 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen Kapitalisme

Detaljer

Øvelse Navn Klubb Klasse Poeng Innertreff FIN Even Kristiansen Modum PK A FIN Jon Anders Skarseth NEPK A FIN Frank Kristensen Nome

Øvelse Navn Klubb Klasse Poeng Innertreff FIN Even Kristiansen Modum PK A FIN Jon Anders Skarseth NEPK A FIN Frank Kristensen Nome FIN Even Kristiansen Modum PK A 53 14 FIN Jon Anders Skarseth NEPK A 52 12 FIN Frank Kristensen Nome Pistolklubb A 48 10 FIN Rune Aalien Nesbyen Pistolklubb A 47 16 FIN Anders Gunbjørnsen Ringerike Pistolklubb

Detaljer

Fagplan Studieår Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår. Kull 2011

Fagplan Studieår Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår. Kull 2011 Side 1/6 Fagplan Studieår 2011 2014 administrasjon, 1., 2. og 3. studieår Kull 2011 HiBu - Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.:

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 15-skudd kl. 1 1. Rune Jansen Ådal 145 Gavepremie 2. Tor Arne Lafton Ådal 143 58,- 3. Magnus Bergan Sigdal 143 0,- 4. Roger Eriksen Ådal 140 0,- 15-skudd kl. 2 1.

Detaljer

Innovasjonsledelse og forretningsmodeller Mars 2010 juni 2010 Oppdatert 30.januar 2010

Innovasjonsledelse og forretningsmodeller Mars 2010 juni 2010 Oppdatert 30.januar 2010 Innovasjonsledelse og forretningsmodeller Mars 2010 juni 2010 Oppdatert 30.januar 2010 Modul 1 8. 11. mars 2010, Oslo BI Nydalen Mandag 8. mars 2010 10.00 Velkommen, Introduksjon v/nfr 1015 Programmets

Detaljer

Fremtiden er (enda mer) mobil

Fremtiden er (enda mer) mobil www.steria.no è Fremtiden er (enda mer) mobil Steria Technology trends 2011 è Top 10 strategic technology trends for 2011: Cloud computing is real hot according to Gartner, but CIO s in Norway and Scandinavia

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet?

Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet? Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet? Hilde Britt S.Mellbye Konserndirektør HÅG Noen innledende spørsmål: Kan man analysere deg frem til banebrytende ideer?

Detaljer

IT-ledelse 27.jan - Dagens

IT-ledelse 27.jan - Dagens IT-ledelse 27.jan - Dagens 1.Kort oppsummert : Virksomheters motiv for å anvende av IT-systemer IT-systemer anvendes på alle nivåer i bedriftshierarkiet 2. Standard programvare innen Forretningsapplikasjoner

Detaljer

Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015.

Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015. Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015. Innledning Valgkomiteen i Data Respons ASA består av Haakon Sæter (leder), og Andreas Berdal Lorentzen.

Detaljer

Hva er innovasjon perspektiver i norsk innovasjonsforskning

Hva er innovasjon perspektiver i norsk innovasjonsforskning Innhold Hva er innovasjon perspektiver i norsk innovasjonsforskning... 12 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen Hva er innovasjon?... 13 Utviklingen av innovasjonsfeltet... 14 Den nordiske modellen...

Detaljer

Brukerne er den nye oljen

Brukerne er den nye oljen LAVRANS LØVLIE Altinndagen 2014 Brukerne er den nye oljen Tjenestedesign for høyeffektive innbyggere 30 November 2014 Anders Kjeseth Valdersnes anders@liveworkstudio.com 2012 live work Studio Ltd 1 Selvangivelsen

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 Senter for Varehandelsstudier (Center for Advanced Research in Retailing)

ÅRSRAPPORT 2008 Senter for Varehandelsstudier (Center for Advanced Research in Retailing) ÅRSRAPPORT 2008 Senter for Varehandelsstudier (Center for Advanced Research in Retailing) 1 Fremtidsrettet utvikling av kunnskap innenfor varehandel Året 2008 var preget arbeidet med å etablere en fremtidsrettet

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

DM Militær Kvinner. DM Militær V50. DM Militær V60. DM Militær V70. DM Militær menn

DM Militær Kvinner. DM Militær V50. DM Militær V60. DM Militær V70. DM Militær menn Arrangør: Dokka pistolklubb Stevne: Felt Dato: 27.06.2010 Stevne nr: 10060 DM Militær Kvinner DM Militær V50 1 Knut Skotterud Nop Dal 9 10 11 10 9 10 10 9 6 12 (0) 96 2 Rune Finstad OKTS 9 10 11 4 9 10

Detaljer

Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP

Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP Norsk Regnesentral 24. juni 2009 Agenda for the kickoff meeting Agenda: 0900 0910 Velkommen v/ forskningssjef Åsmund Skomedal, NR 0910 0935 Kort telehistorikk

Detaljer

Hva legges i begrepet Big Data Hvilke muligheter eller betydning vil dette ha for den enkelte virksomhet Bruksområder Oppsummering. Arild S.

Hva legges i begrepet Big Data Hvilke muligheter eller betydning vil dette ha for den enkelte virksomhet Bruksområder Oppsummering. Arild S. Big data - bare for de store? Hva legges i begrepet Big Data Hvilke muligheter eller betydning vil dette ha for den enkelte virksomhet Bruksområder Oppsummering Arild S. Birkelund IT Arkitekt - Atea Hva

Detaljer

MPN Brief. Onsdag 14. november 2012. Trond Renshusløkken Sales Director Comperio Gold Search competency

MPN Brief. Onsdag 14. november 2012. Trond Renshusløkken Sales Director Comperio Gold Search competency MPN Brief Onsdag 14. november 2012 Trond Renshusløkken Sales Director Comperio Gold Search competency Agenda Windows 8 Muligheter for deg og dine kunder v/leif Christian Henstad (SMB Sales Specialist)

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Vårfelten 28.05.2006 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Terje Storholt Oslo 106 2 Christian Hegstad Oscarsborg 104 3 Håkon Hegstad Oscarsborg 104 4 Eivind Evje Oppegård 103 5

Detaljer

D. Begg, S. Fischer og R. Dornbusch: Economics, 4. utg., McGraw-Hill L. Johansen: Opptakt til sosialøkonomien, Universitetsforlaget 1990.

D. Begg, S. Fischer og R. Dornbusch: Economics, 4. utg., McGraw-Hill L. Johansen: Opptakt til sosialøkonomien, Universitetsforlaget 1990. Det anbefales at pensumlistene leses på bakgrunn av de opplysningene som er gitt i fagbeskrivelsene i Studiehåndboka. Studiehåndboka 1995/96 fås kjøpt på TAPIR. 1 SOSØK 1 - GRUNNFAG Oversikt: L. Johansen:

Detaljer

Agenda. HR og Employer Branding hva er det og hvorfor jobbe med det? Pia Wikström Fagansvarlig, HR Norge 17.10.2013.

Agenda. HR og Employer Branding hva er det og hvorfor jobbe med det? Pia Wikström Fagansvarlig, HR Norge 17.10.2013. HR og Employer Branding hva er det og hvorfor jobbe med det? Pia Wikström Fagansvarlig, HR Norge Agenda Generelt om HR 15.15-16.30 Hva er HR/HRM? - Endring av HR-funksjonen - Forskjellige HRroller/kompetanser

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Utfordringen! More than 45 000 enterprises starting up each year in Norway... Less than 20% survives during the first 3 years... At the same time more than 80 000 Norwegians are looking for interesting

Detaljer

BIN 2801 Forretningsforståelse og forretningsutvikling. Studium Spesialkurs. Kursansvarlig Elbjørg G Standal

BIN 2801 Forretningsforståelse og forretningsutvikling. Studium Spesialkurs. Kursansvarlig Elbjørg G Standal 1 BIN 2801 Forretningsforståelse og forretningsutvikling Studium Spesialkurs Kursansvarlig Elbjørg G Standal Institutt Institutt for innovasjon og økonomisk organisering Semester Se studieplan for aktuelt

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

CTL & LOS Norge Workshops

CTL & LOS Norge Workshops CTL & LOS Norge Workshops Trondheim & Webinars 21st of November 09.00-11.30 6th of December 09.00-11.30 12th of December 09.00-13.00 Location: Innherredsveien 7, 7014 Trondheim & www.losnorge.no Learning

Detaljer

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS Børge Gjeldvik Axess Slik ser vi ut i juli 2014 Employees: 357 Revenues: 100 mill USD 2014 Per June 2014: 30% of revenues and 40% of EBIT from international offices World

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Martin Gundersen NTNUI 24,47 08-04-16 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02 C 35-39

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

LEDERE MED PASJON OG TEKNOLOGI NYSGJERRIGHET. Copyright 2012 Allinnovation All Rights Reserved.

LEDERE MED PASJON OG TEKNOLOGI NYSGJERRIGHET. Copyright 2012 Allinnovation All Rights Reserved. LEDERE MED PASJON OG TEKNOLOGI NYSGJERRIGHET Litt om meg Arbeidsliv: Gründer Allinnovation & Partner Radgiverne Global Produkt Direktør Digital Government og Direktør Innovasjon, Læring og Teknologi i

Detaljer