VALGKURS FOR 2. OG 3. ÅR (ELECTIVES)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VALGKURS FOR 2. OG 3. ÅR (ELECTIVES)"

Transkript

1 VALGKURS FOR 2. OG 3. ÅR (ELECTIVES) BST 1612 Anvendt Makroøkonomi GUJARATI, DAMODAR Econometrics by example ISACHSEN, ARNE JON OG GEIR BJØNNES HØIDAL Globale penger BLANCHARD, OLIVER, ALESSIA AMIGHINI OG FRANCESCO GIAVAZZI Macroeconomics: a European perspective STEIGUM, ERLING Moderne makroøkonomi ISACHSEN, ARNE JON Finanskriser og globale ubalanser GRENNESS, TOR Innføring i vitenskapsteori og metode ELE 3729 Anvendt mikroøkonomi GRØNN, ERIK Anvendt mikroøkonomi ELE 3761 Avgiftsrett GJEMS-ONSTAD, OLE OG TOR S. KILDAL Lærebok i merverdiavgift GJEMS-ONSTAD, OLE OG TOR S. KILDAL Merverdiavgift spørsmål og svar GJEMS-ONSTAD, OLE (RED.) Skattelovsamlingen SKATTEDIREKTORATET Merverdiavgiftshåndboken GJEMS-ONSTAD, OLE OG TOR S. KILDAL MVA-kommentaren EXC 2110 Basic Financial Management HILLER, DAVID [ET AL.] Fundamentals of corporate finance BST 9742 Bedriftsutvikling for SMB HERNES, TOR OG ANNE LOUISE KOEFOED (RED.) Innovasjonsprosesser: om innovasjoners odyssé BERG, MORTEN EMIL Ledelse: verktøy og virkemidler WICKHAM, PHILIP A. Strategic entrepreneurship LEVORSEN, STEIN O. Styrearbeid i praksis: innføring i styrets hovedoppgaver og arbeidsform med eksempler og bedriftshistorier HAVNES, PER-ANDERS Veien videre: strategisk utvikling av små bedrifter KARLSEN, JAN ERIK OG ERIK F. ØVERLAND Carpe futurum: kunsten å forberede seg på fremtiden HAUGLAND, SVEN A. Samarbeid, allianser og nettverk ROLFSEN, MONICA (RED.) Trendenes tyranni: produksjon og arbeid i et nytt århundre

2 SPÅ 2902 Business Communication in English - Effective Presentations and Negotiations (Oral) BROWN, MARK AND PETER CLEAVERLEY Business cases for negotiation: student handbook: SPÅ 2902 FISHER, ROGER AND WILLIAM URY WITH BRUCE PATTON (ED.) Getting to yes: negotiating an agreement without giving in LEVIN, PETER AND GRAHAM TOPPING Perfect presentations! HANSEN, EINAR Bedre engelsk forretningsspråk: spesialordbok i økonomisk administrativt fagspråk En engelsk-engelsk ordbok, for eksempel: Collins Cobuild, Longman, Webster s eller Oxford SPÅ 2901 Business Communication in English Intercultural and Ethical Awareness (Written) GESTELAND, RICHARD R. Cross-cultural business behavior: a guide for global management BROWN, MARK AND PETER CLEAVERLEY Three ethical dilemmas for discussion and writing practice: student handbook HANSEN, EINAR Bedre engelsk forretningsspråk: spesialordbok i økonomisk administrativt fagspråk En engelsk-engelsk ordbok, for eksempel: Collins Cobuild, Longman, Webster s eller Oxford ELE 3744 Business Dynamics STERMAN, JOHN D. Business dynamics: systems thinking and modeling for a complex world EXC 2123 Business Research Methods COOPER, DONALD R. AND PAMELA S. SCHINDLER Business research methods EASTERBY-SMITH, MARK, RICHARD THORPE AND PAUL JACKSON Management research ELE 3734 Butikkledelse FREDRIKSEN, JAN IVAR Varehandelsledelse EXC 2112 Consumer Behaviour SCHIFFMAN, LEON G. AND LESLIE LAZAR KANUK Consumer behaviour

3 ELE 3751 Digital læring og samhandling KROKAN, ARNE Smart læring: hvordan IKT og sosiale medier endrer læring BRADLEY, ANTHONY J. OG MARK P. MCDONALD The social organization: how to use social media to tap the collective genius of your customers and employees DAVENPORT, THOMAS H. OG BROOK MANVILLE Judgment calls: 12 stories of big decisions and the teams that got them right GRAY, DAVE WITH THOMAS VANDER WAL The connected company REINGHOLD, HOWARD Net smart: how to thrive online SAFKO, LON The social media bible: tactics, tools and strategies for business success WEINBERGER, DAVID Too big to know: rethinking knowledge now that the facts aren't the facts, experts are everywhere, and the smartest person in the room is the room EXC 3610 Empirical Methods in Finance DEFUSCO, RICHARD A. [ET AL.] Quantitative investment analysis: Workbook ELE 3756 Experience Economy: Staging and Designing Experiences BOSJWIJK, A., ED PEELEN AND STEVEN OLTHOF Economy of experiences SUNDBO, JON AND FLEMMING SØRENSEN Handbook on the experience economy WEAVER, DAVID B. AND LAURA LAWTON Tourism management ELE 3738 Festivalledelse BOWDIN, GLENN A. J. [ET AL.] Events management AAGEDAL, OLAF, HELENE EGELAND OG MARIANN VILLA Lokalt kulturliv i endring ELE 3732 Financial bubbles, crashes and crises KINDLEBERGER, CHARLES P. AND ROBERT Z. ALIBER Manias, panics and crashes: a history of financial crises MISHKIN, FREDERIC S. The economics of money, banking and financial markets Collection of articles (for sale at BI s document center) JONUNG, LARS, JAAKKO KIANDER OG PENTTI VARTIA (EDS.) The Great financial crisis in Finland and Sweden: the Nordic experience of financial liberalization REINHART, CARMEN M. OG KENNETH S. ROGOFF This time is different: eight centuries of financial folly EXC 3601 Financial Decision Making HILLIER, DAVID [ET AL.] Fundamentals of corporate finance

4 FIN 3610 Financial Investment Analysis BODIE, ZVI, ALEX KANE OG ALAN J. MARCUS Essentials of Investments HIRSCHEY, MARK AND JOHN NOFSINGER Investments: analysis and behavior FIN 3510 Financial Markets SAUNDERS, ANTHONY OG MARCIA MILLON CORNETT Financial markets and institutions FABOZZI, FRANK J., FRANCO MODIGLIANI OG FRANK J. JONES Foundations of financial markets and institutions ELE 3750 Finansiell analyse og verdsettelse PETERSEN, CHRISTIAN V. A OG THOMAS PLENSBORG Financial statement analysis: valuation, credit analysis, executive compensation BST 1140 Forretningsutvikling og teknologi CHAFFREY, DAVE OG GARETH WHITE Business information management: improving performance using information systems CHAFFREY, DAVE E-business & e-commerce management: strategy, implementation and practice ELE 3759 Franchise NILSSEN, BØRGE Franchise: Verdiøkende samarbeid mellom selvstendige parter LUNNAN, RANDI OG ARNE NYGAARD Strategiske allianser DUCKETT, BRIAN OG PAUL MONAGHAN How to franchise your business: grow your business by creating and managing a franchised network ELE 3749 Globalisering ERIKSEN, THOMAS HYLLAND Globalisering: åtte nøkkelbegreper BST 1410 Human Resource Management BLOISI, WENDY An introduction to human resource management STORENG, NILS H., TOM H. BECK OG ARVE DUE LUND Arbeidsrett FILSTAD, CATHRINE Organisasjonslæring: fra kunnskap til kompetanse ARNOLD, JOHN OG RAY RANDALL Work psychology: understanding human behaviour in the workplace

5 BST 3010 Innovasjonsledelse TIDD, JOSEPH AND JOHN BESSANT Managing innovation: integrating technological, market and organizational change ELE 3701 Innovation and Entrepreneurship BESSANT, JOHN AND JOE TIDD Innovation and entrepreneurship BST 2412 International Business DICKEN, PETER Global shift: mapping the changing contours of the world economy PENG, MIKE W. OG KLAUS E. MEYER International business HALL, PETER OG DAVID SOSKICE Varieties of capitalism: the institutional foundations of comparative advantage EXC 3611 International Corporate Finance EUN, CHEOL S., BRUCE G. RESNICK AND SANJIV SABHERWAL International finance EXC 3603 International Economics KRUGMAN, PAUL R., MAURICE OBSTFELD AND MARC J. MELITZ International economics: theory & policy NSA 2511 International Maritime Law FALKANGER, THOR, HANS JACOB BULL, LASSE BRAUTASET Scandinavian maritime law: the Norwegian perspective BRANCH, ALAN E. Elements of shipping ELE 3637 Internship SWEITZER, H. FREDERICK AND MARY A. KING The successful internship: personal, professional and civic development ELE 3708 Kjøpesenterledelse OMHOLT, TORE Senterledelse: strategier for utvikling og ledelse av handels- og kjøpesentre ZOLA, ÉMILE The ladies paradise

6 SPÅ 2921 Kommunikasjon for næringslivet - Fransk skriftlig GEORGES GASPARD OG TERJE SELMER Le français professionnel: Skriftlig og munltig kommunikasjon for næringslivet DICTIONNAIRES LE ROBERT Le Robert Micro: dictionnaire d'apprentissage de la langue française SPÅ 2931 Kommunikasjon for næringslivet - Spansk skriftlig CORPAS, JAIME, LOLA MARTÍNEZ OG MARIA LLUÏSA SABATER Socios 2: Curso de español orientado al mundo del trabajo : Cuaderno de ejercicios CORPAS, JAIME OG LOLA MARTÍNEZ Socios 1: Curso de español orientado al mundo del trabajo: Cuaderno de ejercicios GONZÁLES, MARISA [ET AL.] Socios 1: Curso básico de español orientado al mundo del trabajo: libro del alumno MARTINEZ, LOLA OG MARIA LLUÏSA SABATER Socios 2: Curso de español orientado al mundo del trabajo: Libro del alumno RIBAS CASASAYAS, ALBERTO Descubrir: España y Latinoamérica BULL, BENEDICTE Latinamerikanske utfordringer SALKEJELSVIK, KARI SORIANO OG PETR PITLOUN Gyldendals spanske lommegrammatikk SALKJELSVIK, KARI S. OG PETR PITLOUN Gyldendals øvelser i spansk grammatikk SPÅ 2911 Kommunikasjon for næringslivet - Tysk skriftlig EISMANN, VOLKER Wirtschaftskommunikation Deutsch FRØNSDAL, HARALD Tysk grammatikk med øvinger Duden: Deutsches Universalwörterbuch SCHANKE, EGIL Norsk-tysk/tysk-norsk økonomisk ordbok ELE 3745 Ledertrening, personlig utvikling og coaching BERG, MORTEN EMIL Ledelse: Verktøy og virkemidler BERG, MORTEN EMIL OG ELLEN RIBE Coaching: å hjelpe ledere og medarbeidere til å lykkes ROSTRON, SUNNY STOUT Business coaching international: transforming individuals and organizations ELE 3715 Logistics and Marketing Channels COUGHLAN, ANNE T. [ET AL.] Marketing channels JONSSON, PATRIK Logistics and supply chain management

7 BST 1703 Logistikkledelse Supply Chain Management JONSSON, PATRIK Logistics and supply chain management GRØNLAND, STEIN ERIK Logistikkledelse BØ, EIRILL OG STEIN ERIK GRØNLAND Moderne transportlogistikk: bedre integrering i forsyningskjeder BRYNHILDSVOLL, IVAR Prinsipper for bedre innkjøp EXC 3442 Managerial Accounting DRURY, COLIN Management and cost accounting NSA 2510 Marine Insurance FALKANGER, THOR, HANS JACOB BULL AND LASSE BRAUTASET Scandinavian maritime law: the Norwegian perspective WILHELMSEN, TRINE-LISE AND HANS JACOB BULL Handbook in hull insurance ELE 3742 Marked, kriser og miljø SANDMO, AGNAR Samfunnsøkonomi: en idéhistorie RAA, ATLE til Marked, kriser og miljø ELE 3754 Marked, nettverk og makt TRANØY, BENT SOFUS Markedets makt over sinnen EXC 3621 Market Communication DE PELSMACKER, PATRICK, MAGGIE GEUENS AND JOERI VAN DEN BERGH Marketing communications: a European perspective SCHULTZ, DON E. AND HEIDI SCHULTZ IMC, the next generation: five steps for delivering value and measuring returns using marketing communication EXC 3415 Marketing Management KOTLER, PHILLIP AND GARY ARMSTRONG Principles of marketing EXC 2910 Mathematics SYDSÆTER, KNUT AND PETER HAMMOND Essential mathematics for economic analysis ELE 3718 Media Economics DOYLE, GILLIAN Understanding media economics ALBARRAN, ALAN B. The media economy EXC 3520 Microeconomics PINDYCK, ROBERT S. AND DANIEL L. RUBINFELD Microeconomics

8 ELE 3713 Mikroøkonomisk Analyse RIIS, CHRISTIAN OG ESPEN R. MOEN Moderne mikroøkonomi: med digital arbeidsbok NSA 2512 Organizing the Shipowning Entity FALKANGER, THOR, HANS JACOB BULL, LASSE BRAUTASET Scandinavian maritime law: the Norwegian perspective STOPFORD, MARTIN Maritime economics ELE 3716 Organization and Change BOLMAN, LEE G. AND TERRENCE E. DEAL Reframing organizations: artistry, choice, and leadership BEER, MICHAEL, NITIN HOHRIA Breaking the code of change CUMMINGS, THOMAS G., CHRISTOPHER G. WORLEY Organization development & change ELE 3714 Personalledelse EINARSEN, STÅLE OG ANDERS SKOGSTAD (RED.) Det gode arbeidsmiljø: krav og utfordringer KUVAAS, BÅRD OG ANDERS DYSVIK Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser: evidensbasert HRM STORENG, NILS H., TOM HENRIK BECK OG ARVE DUE LUND Arbeidsrett ELE 3743 Personlig økonomi HVEEM, DAG JØRGEN [ET AL.] Personlig økonomi 2013/2014 LANGFELDT, SVERRE F. OG TORE BRÅTHEN Lov og rett for næringslivet ELE 3706 Persuasion and Dialogue for Leaders HASLING, JOHN The audience, the message, the speaker NOONAN, WILLIAM R. Discussing the undiscussable: a guide to overcoming defensive routines in the workplace Collection of Articles (for sale at BI s document center) ARNETT, RONALD C., JANIE M. HARDEN FRITZ AND LEEANNE M. BELL Communication ethics literacy: dialogue and difference ATKINSON, CLIFF Beyond bullet points: using Microsoft PowerPoint to create presentations that inform, motivate, and inspire

9 ELE 3709 Project Management ANDERSEN, ERLING S., KRISTOFFER V. GRUDE AND TOR HAUG Goal directed project management: effective techniques and strategies Collection of Articles (for sale at BI s document center) BST 2531 Prosjektledelse ANDERSEN, ERLING S., KRISTOFFER GRUDE OG TOR HAUG Målrettet prosjektstyring BRINER, WENDY, COLIN HASTINGS OG MICHAEL GEDDES Prosjektledelse KARLSEN, JAN TERJE Prosjektledelse: fra initiering til gevinstrealisering HUSBY, OTTO [ET AL.] Usikkerhet som gevinst: styring av usikkerhet i prosjekter: mulighet - risiko, beslutning, handling ELE 3736 Real Estate Finance BRUEGGEMAN, WILLIAM B. AND JEFFREY D. FISHER Real estate finance and investments GELTNER, DAVID M. [ET AL.] Commercial real estate: analysis and Investments ELE 3705 Reputation and Corporate Communication ROPER, STUART AND CHRIS FILL Corporate reputation: brand and communication APELAND, NILS M. Det gode selskap: omdømmebygging i praksis BRØNN, PEGGY SIMCIC OG ØYVIND IHLEN Åpen eller innadvendt: omdømmebygging for organisasjoner CORNELISSEN, JOEP Corporate communication: a guide to theory and practice HATCH, MARY JO AND MAJKEN SCHULTZ [EDS.] Organizational identity: a reader HATCH, MARY JO AND MAJKEN SCHULTZ Taking brand initiative: how companies can align strategy, culture, and identity through corporate branding MARTIN, GRAEME AND SUSAN HETRICK Corporate reputations, branding, and managing: a strategic approach to HR BST 3202 Salgsledelse og personlig salg BERG, PETTER A. Kunsten å selge : etablere, beholde og utvikle salgsrelasjoner JOHNSTON, MARK W. OG GRIEG W. MARSHALL Sales force management KUNØE, GORM Salg og salgsledelse med CRM-systemer JOBBER, DAVID AND GEOFF LANCASTER Selling and sales management MANNING, GERALD L., BARRY L. REECE OG MICHAEL AHEARNE Selling today: partnering to create value

10 ELE 3752 Selskapsbeskatning og internasjonal skatterett ZIMMER, FREDERIK Internasjonal inntektsskatterett GJEMS-ONSTAD, OLE Norsk bedriftsskatterett GJEMS-ONSTAD, OLE (RED.) Skattelovsamlingen EXC 3620 Service Marketing WILSON, ALAN [ET AL.] Services marketing: Integrating customer focus across the firm Collection of Articles (for sale at BI s document center) FISK, RAYMOND P., STEPHEN J. GROVE AND JOBY JOHN Services marketing interactive approach NSA 2521 Shipping Management FALKANGER, THOR, HANS JACOB BULL OG LASSE BRAUTASET Scandinavian maritime law: the Norwegian perspective GORTON, LARS [ET AL.] Shipbroking and chartering practice (Not sold in this store) STOPFORD, MARTIN Maritime economics GRAMMENOS, COSTAS TH. (ED.) The Handbook of maritime economics and business ELE 3702 Social Entrepreneurship BORNSTEIN, DAVID How to change the world SOCIAL ENTERPRISE ALLIANCE Succeeding at social enterprise: hard-won lessons for non-profits and social entrepreneurs Collection of Articles (for sale at BI s document center) ELE 3707 Sosiale medier LI, CHARLENE OG JOSH BERNOFF Groundswell: winning in a world transformed by social technologies HEGGERNES, TARJEI ALVAR Digital forretningsforståelse: fra store data til små biter AALEN, IDA En kort bok om sosiale medier ENJOLRAS, BERNARD [ET AL.] Liker - liker ikke: sosiale medier, samfunnsengasjement og offentlighet BRADLEY, ANTHONY, J. OG MARK P. MCDONALD The social organization: how to use social media to tap the collective genius of your customers and employees KOTLER, PHILLIP, HERMAWAN KARTAJAYA OG IWAN SETIAWAN Markedsføring 3.0: fra produkter til kunder til den menneskelige ånd

11 ELE 3704 Strafferett og økonomisk kriminalitet LANGFELDT, SVERRE FAAFENG OG TORE BRÅTHEN Lov og rett for næringslivet STORDRANGE, BJØRN Forbrytelser mot vårt økonomiske system: utroskap, bestikkelser og investorbedrageri BST 3105 Strategisk Merkevarebygging ASKHEIM, OLA GAUTE AAS OG TOR GRENNESS Kvalitative metoder for markedsføring og organisasjonsfag SAMUELSEN, BENDIK MELING, ADRIAN PERETZ OG LARS ERLING OLSEN Merkevareledelse på norsk 2.0 KELLER, KEVIN LANE Strategic brand management: building, measuring, and managing brand equity AAKER, DAVID A. OG ERICH JOACHIMSTHALER Brand leadership GRIPSRUD, GEIR, ULF HENNING OLSSON OG RAGNHILD SILKOSET Metode og dataanalyse: beslutningsstøtte for bedrifter ved bruk av JMP LEEDY, PAUL D. OG JEANNE ELLIS ORMROD Practical research: planning and design MITCHELL, MARK L. OG JANINA M. JOLLEY Research design explained KAPFERER, JEAN-NOËL The new strategic brand management: advanced insights and strategic thinking EXC 3505 Strategy JOHNSON, GERRY, KEVAN SCHOLES AND RICHARD WHITTINGTON Fundamentals of strategy ELE 3737 Styrearbeid BRÅTHEN, TORE Selskapsrett STANDAL, ELBJØRG GUI OG ARILD I. SØLAND Håndbok i økonomi for styremedlemmer GULLI, OLE CHR., ELBJØRG GUI STANDAL OG KJELL STANDAL Styrehåndboken HUSE, MORTEN Styret: tante, barbar eller klan? LEVORSEN, STEIN O. Styrearbeid i praksis: innføring i styrets hovedoppgaver og arbeidsform med eksempler og bedriftshistorier ELE 3746 Taktisk Markedsføring BEST, ROGER Market-Based Management EXC 3410 The Firm Introduction Course MICKLETHWAIT, JOHN AND ADRIAN WOOLDRIDGE The company: a short history of a revolutionary idea Collection of Articles (for sale at BI s document center)

12 BST 2013 Tourism Management Reiselivsledelse WEAVER, DAVID B. OG LAURA LAWTON Tourism Management MOSSBERG, LENA M. Å skape opplevelser : fra OK til WOW BOQUIST, JOHN A., TODD T. MILBOURN OG AJNAN V. THAKOR The value sphere: the corporate executives' handbook for creating and retaining shareholder wealth KAPLAN, ROBERT S. AND ROBIN COOPER Cost & effect: using integrated cost systems to drive profitability and performance BST 9502 Økonomistyring og investeringsanalyse BLOCHER, EDWARD J. [ET AL.] Cost management: a strategic emphasis KODUKULA, PRASAD OG PAPUDESU, CHANDRA Project valuation using real options: a practitioner's guide TANGENES, TOR OG SVEIN H. GJØNNES Økonomi- og virksomhetsstyring: Strategistøtte ved prestasjonsstyring, ressursstyring og beslutningsstøtte TANGENES, TOR OG SVEIN H. GJØNNES Arbeidsbok til Økonomi- og virksomhetsstyring

Jan Tore Solstad Jan Tore Solstad 7,5 - Obligatorisk SØK, valgfag 2. og 3. studieår Høst SMØ3020 A

Jan Tore Solstad Jan Tore Solstad 7,5 - Obligatorisk SØK, valgfag 2. og 3. studieår Høst SMØ3020 A ANVENDT MIKROØKONOMI Jan Tore Solstad Jan Tore Solstad 7,5 - Obligatorisk SØK, valgfag 2. og 3. studieår Høst SMØ3020 A Å gi studentene en innføring i hvordan mikroøkonomi kan anvendes på konkrete problemstillinger

Detaljer

Exam. stat - autumn 2011

Exam. stat - autumn 2011 Grade average and fail percentage for examinations held autumn 2011 at BI Norwegian Business School (for examinations with minimum 10 students) BIK 14011 Forhandling og forh.teknikk 09.12.2011 1200 12.12.2011

Detaljer

Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk Pensumliste høst 2009

Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk Pensumliste høst 2009 Pensumliste høstsemesteret 2009 Oppdatert 17.08.09 Dette er en pensumliste for alle emner, sortert på emnenavn og kode. Du finner emnenavn og kode for ditt studium i studiehåndboka 2009-2010. Anvendt mikro,

Detaljer

velkommen til den tolvte itsmf-konferansen i norge

velkommen til den tolvte itsmf-konferansen i norge velkommen til den tolvte itsmf-konferansen i norge itsmf.no/konferansen2014 2 PRAKTISK INFORMASJON VELKOMMEN TIL KONFERANSE! Nok en gang ser det ut til å bli deltakerrekord! Og nok en gang skal vi sammen

Detaljer

Pensumliste vårsemesteret 2013

Pensumliste vårsemesteret 2013 Pensumliste vårsemesteret 2013 Merk: - masteremner er kun tilgjengelig for studenter som er tatt opp på masterstudiene. - emnekode for de emner du skal ta finner du i din utdanningsplan på studentweb.

Detaljer

Forord. Bergen, mai 2007. Tor Fredriksen Instituttstyrer

Forord. Bergen, mai 2007. Tor Fredriksen Instituttstyrer Forord Institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole presenterer i det følgende sin årsmelding for 2006. Fjoråret var preget av stor aktivitet. Våren 2006 ble masterprofilene ved NHH evaluert,

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Bachelor i Økonomi og administrasjon. 3. studieår av 3-årig studium 180 studiepoeng STUDIEÅRET 2004/05

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Bachelor i Økonomi og administrasjon. 3. studieår av 3-årig studium 180 studiepoeng STUDIEÅRET 2004/05 HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Bachelor i Økonomi og administrasjon 3. studieår av 3-årig studium 180 studiepoeng STUDIEÅRET 2004/05 Vedtatt i Avdelingsstyret, Avd. NFF, AS 25/99, 5. mai 1999. Avdelingsstyret,

Detaljer

KUNNSKAP ER SAMFUNNSANSVAR

KUNNSKAP ER SAMFUNNSANSVAR KUNNSKAP ER SAMFUNNSANSVAR BI har et stadig økende fokus på samfunnsansvar og etikk. Vi befinner oss som mange andre bedrifter ved et vendepunkt. Vi har valget mellom kortsiktig fortjeneste og det å tenke

Detaljer

Master 2014 2017. Executive Master of Management

Master 2014 2017. Executive Master of Management Master 2014 2017 15. oktober 2014 Handelshøyskolen og Fakultet for samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold 1 Innhold Introduksjon... 3 Kvalifikasjon... 4 Læringsutbytte... 4 Internasjonalisering...

Detaljer

EXECUTIVE MASTER OF MANAGEMENT

EXECUTIVE MASTER OF MANAGEMENT 2014 2015 EXECUTIVE MASTER OF MANAGEMENT Masterprogram ved siden av jobb EXECUTIVE MASTER OF MANAGEMENT 2014 15 LØFT KARRIEREN med erfaringsbaserte masterprogrammer side 4 PROGRAMTILBUD 2014/2015 side

Detaljer

Subjects - book collection / Emneliste - bibliotekets bøker

Subjects - book collection / Emneliste - bibliotekets bøker Subjects - book collection / Emneliste - bibliotekets bøker A Accounting Regnskap 657 Accounting : Annual statements Regnskap : Årsregnskap. Årsoppgjør 657.375.1 Accounting : Cost accounting Regnskap :

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium i verdibasert endringsledelse (60 studiepoeng) Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT)

Studieplan for. Årsstudium i verdibasert endringsledelse (60 studiepoeng) Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) 1 Studieplan for Årsstudium i verdibasert endringsledelse (60 studiepoeng) Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Innholdsfortegnelse Studietilbud... 3 Studiets hovedmålsetning... 3 Målgruppe og opptakskrav...

Detaljer

EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14

EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14 EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14 Tyngden du trenger Når du skal velge utdanning, er det viktig å velge noe som gir deg gode muligheter for å nå dine fremtidige mål. Studentene som går ut fra Handelshøyskolen

Detaljer

Master of Public Administration, mastergradsstudium

Master of Public Administration, mastergradsstudium Master of Public Administration, mastergradsstudium Master of Public Administration 120 studiepoeng Dato for godkjenning 03.12.2013, dekan, avdeling for økonomi, organisasjon og ledelse Gjelder for studenter

Detaljer

Finnmark University College Programme of Study Bachelor of Rock n Roll Entrepreneurs 180 ECTS Year 2012-2013

Finnmark University College Programme of Study Bachelor of Rock n Roll Entrepreneurs 180 ECTS Year 2012-2013 Finnmark University College Programme of Study Bachelor of Rock n Roll Entrepreneurs 180 ECTS Year 2012-2013 Approved 21.11.2011 Bachelor of Rock n Roll Entrepreneurs 1 1 1.1 Introduction 4 1.2 Learning

Detaljer

Store DATA på jobben

Store DATA på jobben 2013/14 BI Strategy Magazine Store DATA på jobben 8 6 SE OPP FOR TEKNOLOGISK JORDSKJELV MINDRE INTERNASJONALE ENN VI TROR 12 THE SUCCESS OF STRATEGIC CHANGE 18 IN SEARCH OF LOCATIONAL ADVANTAGE 24 SE TIL

Detaljer

Cappelen Damm Akademisk. Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag

Cappelen Damm Akademisk. Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag Cappelen Damm Akademisk Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag 2014 Cappelen Damm Akademisk CAPPELEN DAMM AS, 2014 Materialet i denne publikasjonen er omfattet

Detaljer

Pensumliste vårsemesteret 2010

Pensumliste vårsemesteret 2010 Pensumliste vårsemesteret 2010 Arbeids- og organisasjonspsykologi 3SA202/RSA202 Faglærer: Monica Lervik Kaufmann, G., & Kaufmann, A. (2009). Psykologi i organisasjon og ledelse. Bergen: Fagbokforlaget.

Detaljer

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2009 TØH-Notat 2010:1 Trondheim 2010 ISSN: 1890-9574 ------------------------------------------------------------ Høgskolen i Sør-Trøndelag. Biblioteket

Detaljer

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i Markedsføring

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i Markedsføring Fakultet for økonomi og Bachelor i markedsføring 2013 2016 Side 1/5 Fagplan Studieår 2013 2016 Bachelor i Markedsføring HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS

Detaljer

SISVI Industri- og forskningsseminar: Shared Value Creation and the International Firm Summary

SISVI Industri- og forskningsseminar: Shared Value Creation and the International Firm Summary SISVI Seminar Report 2014-01 Annik Magerholm Fet, Michael Myrvold Jenssen SISVI Industri- og forskningsseminar: Shared Value Creation and the International Firm Summary Trondheim, 17. september, 2014 NTNU

Detaljer

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i markedsføring. Kull 2014

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i markedsføring. Kull 2014 Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i markedsføring Kull 2014 HBV Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no Handelshøyskolen og

Detaljer

Dokumenthåndtering. Document handling to suppliers in Aker Solutions. Taler: Pål Arne Nauf fra Aker Solutions.

Dokumenthåndtering. Document handling to suppliers in Aker Solutions. Taler: Pål Arne Nauf fra Aker Solutions. 1 PROGRAM DAG 1, ONSDAG 08:00 09:30 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 13:45 14:30 14:45 15:30 15:45 Kaffe og registrering. Styret hilser velkommen til SBN Konferansen og brukerforeningens årsmøte. KEYNOTE:

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES HANDELSHØYSKOLEN BI Intensiv oppdatering på få dager HØST 2015 1 VERDIFULL KOMPETANSE FOR DEG OG DIN ARBEIDSGIVER Executive Short Progammes er intensive kvalitetskurs på høyt

Detaljer

NB! Viktig endring på PED1003 Didaktikk angående boken Elevens verden. PED1000 INNFØRINGSSTUDIUM I PEDAGOGIKK: DEN MODERNE BARNDOM

NB! Viktig endring på PED1003 Didaktikk angående boken Elevens verden. PED1000 INNFØRINGSSTUDIUM I PEDAGOGIKK: DEN MODERNE BARNDOM NB! Viktig endring på PED1003 Didaktikk angående boken Elevens verden. PED1000 INNFØRINGSSTUDIUM I PEDAGOGIKK: DEN MODERNE BARNDOM Blom, Kari (2004): Norsk barndom gjennom 150 år. Fagbokforlaget, Bergen

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Institutt for regnskap, revisjon og jus

ÅRSMELDING 2009. Institutt for regnskap, revisjon og jus ÅRSMELDING 2009 Institutt for regnskap, revisjon og jus INNLEDNING Institutt for regnskap, revisjon og jus bidrar til forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling innen økonomi styring, finansregnskap,

Detaljer

Velkommen. SAP-Norge møtes i Sandefjord

Velkommen. SAP-Norge møtes i Sandefjord #sbnkonferansen Velkommen SAP-Norge møtes i Sandefjord Et ekstra tettpakket program på årets viktigste SAP-konferanse, toppet med tidligere rådgiver i Det Hvite Hus, sikkerhetsekspert og en internasjonal

Detaljer

Omdømme: hvem, hva, hvor Finansdepartementet 15.03.2011

Omdømme: hvem, hva, hvor Finansdepartementet 15.03.2011 Omdømme: hvem, hva, hvor Finansdepartementet 15.03.2011 Peggy Simcic Brønn Førsteamanuensis, BI Leder, Senter for Virksomhetskommunikasjon k ik Omdømme og rekruttering: hvordan utvikle virksomhetens kommunikasjons

Detaljer

COMPLETE BIBLIOGRAPHY (February 2007)

COMPLETE BIBLIOGRAPHY (February 2007) Professor Odd Nordhaug, Dr.Philos. Department of Strategy and Management Norwegian School of Economics and Business Administration odd.nordhaug@nhh.no COMPLETE BIBLIOGRAPHY (February 2007) PUBLISHED BOOKS

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS

ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 Vårt bidrag 3 Pedagogiske aktiviteter 3 Kursutvikling 4 Utnytter digitale hjelpemidler i juskurs side 3 5 En nestor

Detaljer