Referat fra møtet i Standardiseringsrådet januar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møtet i Standardiseringsrådet januar 2013"

Transkript

1 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet januar 2013 Tid: 30. jan. 2013, kl Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem (Difi) Tilstede: Olaf Østensen, Statens kartverk (leder av Standardiseringsrådet) Arne Thorstensen, SKD Knut Lindelien, Standard Norge Line Richardsen, KS Bent Vangli, Riksarkivet Per Kjetil Grotnes, Oslo kommune Rune Kjørlaug, Difi Thomas Tveit Rosenlund, Hdir Kristian Bergem, Difi Bjørn Holstad, Difi (Sak 2) Marit Grønntun, Difi (Sak 6 og 7) Steinar Skagemo, Difi Forfall: Johan Skutle, Justisdepartementet (Sluttet) Terje Andre Olsen, NAV Steinar Carlsen, Bergen kommune Terje Borge Olsen, Norstella Trygve Falch, SSB Ulf Harry Evensen, Fredrikstad kommune Stig Hornnes, FAD Morten Brekk, Brreg Martin Hauge, Møre og Romsdal fylkeskommune Håkon Styri, Post- og teletilsynet Agenda 1. Godkjenning agenda (beslutningssak) 2. Hva er KommIT (orienteringssak) 3. Status for arbeidet med Standardisering i Difi (orienteringssak) 4. Informasjon om felles tegnsett i offentlig sektor (orienteringssak) 5. Eksisterende forvaltningsstandarder (orienteringssak) 6. Revisjon av referansekatalogen (beslutningssak) 7. Prioritering 2013 (beslutningssak) 8. Mulige utvidelser av rådets mandat (diskusjonssak) 9. Standard vs. Veiledning (diskusjonssak) 10. Prosess for begrepskoordinering (beslutningssak) 11. Eventuelt - Prioriteringen av standardiseringsarbeidet 1

2 1 Godkjenning av agenda (Beslutningssak) Agenda ble godkjent med følgende endring: Sak 8 ble fremskyndet til før sak 3. 2 Hva er KommIT (orienteringssak) Line Richardsen informerte om etableringen av KommIT og hvordan arbeidsfordelingen mellom KS og KommIT er tenkt fremover. Se egne foiler vedlagt møtereferatet 3 Status for arbeidet med Standardisering i Difi (orienteringssak) Kristian Bergem informerte om arbeidet med Standardisering i Difi. Se foiler vedlagt møtereferatet. 4 Informasjon om felles tegnsett i offentlig sektor (orienteringssak) Kristian Bergem informerte om status i prosjektet som skal tilrettelegge for en kostnadseffektiv innføring av felles tegnsett i offentlig sektor. Se foiler vedlagt møtereferatet. 5 Eksisterende forvaltningsstandarder (orienteringssak) Kristian Bergem informerte om det arbeidet som ble startet i fjor ved å identifisere sektorovergripende standarder som allerede er vedtatt anbefalt eller obligatorisk av andre offentlige virksomheter gjennom ulike strategier og regelverk. Se foiler vedlagt møtereferatet. 6 Revisjon av referansekatalogen (beslutningssak) Marit Grønntun presenterte revisjonsgjennomgangen av referansekatalogen fra høsten Se foiler vedlagt møtereferatet. Det hadde ikke kommet noen kommentarer på notatet i den åpne høringen i forkant av Standardiseringsrådsmøte. Det var heller ikke i møte noen kommentarer til gjennomgangen, alle støttet de vurderingene som var gjort. 7 Prioritering 2013 (beslutningssak) Marit Grønntun presenterte prioriteringsnotatet fra høsten Det hadde ikke kommet inn kommentarer på notatet i den åpne høringen i forkant av Standardiseringsrådsmøte. Det ble en liten diskusjon i møtet rundt de fleste prioriterte anvendelsesområdene. 2

3 7.1 Standarder for tilgjengeliggjøring av definisjoner I diskusjonen rundt tilgjengeliggjøring av definisjoner, kom det opp hvor viktig det er at Difi i større grad samarbeider med Standard Norge når vi utvikler nye standarder. I mange tilfeller er det en fordel å lage formelle standarder fremfor særnorske spesifikasjoner tatt frem av forvaltningen. Det kan være et tidsspørsmål, men dette må i så fall testes ut og konstateres. Standard Norge har rutiner for å involvere både offentlig sektor og næringslivet, i tillegg til at de har ferdige rutiner for forvaltning av en ferdigstilt standard over tid. Difi har involvert Standard Norge noe i den utredningen som er gjennomført, men det bør vurderes om de skal involveres ytterligere og om standardene eventuelt også burde vært tatt frem som NS-er. 7.2 Standard for oppsett av e-post Det var enighet om at det bør prioriteres å opprette et anvendelsesområde for e-post. På det område skal vi foreløpig gjøre noe nytt, opprette en veileder til inspirasjon uten å gjøre den verken anbefalt eller obligatorisk. 7.3 Standarder for integrasjon Det var enighet om å prioritere det å se på integrasjonsstandarder. Det var enighet om at det var aktuelt å se Standarder for integrasjon i sammenheng med standarder for web services. Rådet støttet det å involvere leverandør bransjen og gjerne starte med en workshop. 7.4 Standarder for kryptoalgoritmer Når det gjelder krypto algoritmer skal vi være oppmerksomme på at mange av disse standardene er til revisjon. En algoritme som NSM og Datatilsynet ikke har med i sine krav til hash algoritmer er SA Standarder for virksomhetsoversikt og prosessmodellering Det foregår et arbeid i ISO i forhold til metadata og hvordan beskrive hva en virksomhet bedriver. Det kom innspill på at det var viktig at Difi ikke suboptimaliserer på små ting, men greier å se helheten i det offentlig sektor bedriver. Det er mange i offentlige virksomheter som er gode på prosessmodellering. Difi bør komme i kontakt med disse miljøene og spille på disse ressursene. Det bør vurderes å prøve ut det vi gjør i piloter. Nokios har fokus på deling, kanskje kan prosessmodellering på tvers synliggjøres da. Skulle det vise seg vanskelig å finne gode standarder for prosessmodellering, bør Difi vurdere å gi kurs i hvordan slikt arbeid utføres. Kartverket har blant annet brukt mye tid på dette i flere år og har erfaringer som kan deles. Viktig at vi i arbeidet vårt også husker å ta med gevinstpotensialet for brukerne der ute. Det å sette ord og måle dette kan gi annet fokus på standardisering og løsninger man ender opp med. 3

4 Det kom innspill på at vi måtte markedsføre standardene mer og kanskje også gi kurs i de standardene vi peker på. Et rådsmedlem viste til Giljotin og komiteen for å få til raskere henging. Der Giljotin gjennom sitt nye forslag til en alternativ henrettelsesmetode greide å effektivisere arbeidet med henrettelser. Utgangspunktet var å forbedre måten å henge mennesker, men han kom opp med et alternativ som hadde samme funksjon. På samme måte er det viktig at vi i standardiseringsarbeidet fokuserer på målet med å standardisere, hva standarden skal muliggjøre, og finne standarden som gjør det på best mulig måte. Viktig å vurdere i hvilken grad vi kan bruke benchmarking og hvordan vi kan bruke spydspisser til å bli bedre. ITIL rammeverket har mye av det vi snakker om på kartlegging av virksomhetens oppgaver og prosessmodellering. Skaffe inspirasjon også fra andre områder. Koble forslag 3 Standarder for virksomhetsoversikt og 4 Standarder for prosessmodellering sammen. Eksemper kan være nyttig for de som skal ta ting i bruk. Viktig å kunne overføre eksemplene på andre områder. Dette var også gode innspill til revisjon av Standardiseringsrådets arbeidsmetodikk 7.6 Grensesnitt standarder felles plattform Det ble fremhevet at det ikke var tydelig nok hva Difi mener med felles plattform. Viktig at Difi tenker alles og ikke kun sine egne når de snakker felleskomponenter. Det kom innspill om at det også er behov for felles krav til felleskomponenter og drift av disse. Dette ble diskutert i Felleskomponent rapporten. Grensesnittene her må ses i sammenheng med arkitekturbilde. Rådet anbefaler å nedprioritere dette forslaget. 7.7 Ny standard utvekslingsavtale En ny utvekslingsavtale kan kanskje være en del av SSA porteføljen. Det er behov for noen som kan forvalte avtalen over tid. Fint hvis avtalen kan presenteres i rådet ved neste anledning. Avtalen er en kandidat til å bli en veiledning til inspirasjon og kanskje ikke en anbefalt standard. 7.8 Standard for alfabetisksortering Her er det en internasjonal standard for sortering av tegn, hvor Standard Norge har vært aktivt med i arbeidet. Dette henger sammen med tegnsett standarden, som utvider settet av tegn som skal støttes. Viktig å ha en standard, slik at folk vet hvordan det skal gjøres og slik at det blir enhetlig. Dette bør være en enkel utredning. Blir på prioriteringslisten. 4

5 7.9 Standard for transkribering En standard som sier hvordan man transkriberer til Latinske og samiske tegn. Tilbakemeldinger fra BLD og UD i arbeidet med felles tegnsett standard, sier at det ikke er noe krav om å støtte et bredere tegnsett. Etatene synes dette er underlig, og vil gjerne at Difi tar en ekstra kvalitetssjekk på dette. Det å peke på en slik standard vil gi bedre datakvalitet og vil hindre at folk med andre tegn kan bli registrert med ulik navn i ulike etater. Standard Norge bekrefter at det finnes internasjonale standarder på området. Noen mener å ha hørt at Språkrådet har sagt at det er en menneskerett at alle fra Moldovia, får navnet sitt skrevet på rett måte. Det betyr at kanskje bør Kulturdepartementet også forespørres. Selv om det finnes internasjonale standarder på området, kan det være behov for å lage en egen norsk standard. Vi skriver blant annet andre lands navn på ulik måte her hjemme enn det man gjør internasjonalt. Bør være en enkel jobb. Få mennesker med stor kunnskap på dette området i Norge. Transkriberingsstandarder bør være på prioriteringslisten. Det finnes løsninger som kan håndtere ulik visning uavhengig av lagringsmåte. For eksempel lagre dato på ISO måte, men velge hvordan det vil skje ut på skjerm, internasjonal måte, amerikansk måte eller norsk måte. XML filen blir derimot lagret i ren ISO Standard for borgerkort Det er vedtatt å lage et nasjonalt borgerkort, men arbeidet går tregt. De internasjonale standardene skal være bra på området, men kan godt overlate dette til prosjektet når det kommer i gang. Borgerkort standard prioriteres ikke Overordnet standard for krypteringsprotokoller Etatene synes i utgangspunktet at det å velge om man skal benytte kanalkryptering eller meldingskryptering bør være opp til etatene som skal etablere en samhandlingsløsning. I den grad noe slikt skal komme på plass, må det være del av en overordnet arkitektur, som ser klare fordeler ved å gjøre det på en spesifikk måte. Anbefales nedprioritert foreløpig Signeringsstandarder Bruk av meldingsboks vil øke behovet for å kunne signere mente etatene. Når noen gjør et vedtak og sender det, er det en fordel for alle parter at det er signert. Særlig hvis man skal kunne videresende informasjon man har fått i meldingsboksen. Det er derimot lovverket som styrer. Mindre behov hvis det ligger inne integritetssikring i systemet. 5

6 I banksektoren for eksempel, ser man at det kun er de store aktørene som baserer seg på elektronisk signering i enkelte av tjenestene. Dette fordi man risikerer en rettstvist hvis betaler nekter å føye seg. Namsmannen godtar ikke automatisk en elektronisk signatur Endelig prioriteringsliste I 2013: Arbeidet med å fullføre påbegynte utredninger prioriteres. I tillegg kan ytterligere standarder prioriteres: 1. Integrasjonsstandarder mellom fagsystem og tilliggende systemer / norsk profil for web-services (ny) - leverandørworkshop 2. Utredning av et felles sett med krypteringsalgoritmer og nøkkellengder, samt en veileder for dette (tidligere, se prioriteringsnotat 2012) 3. Standard for virksomhetsoversikt/prosessmodellering (ny) forprosjekt 4. Standard utvekslingsavtale (ny) 5. Sorteringsstandard (ny) 6. Transkriberingsstandard (ny) 7. Veileder for e-post oppsett (ny) 8. Forprosjekt for publisering/tilgjengeliggjøring av åpne data (tidligere, se prioriteringsnotat 2012) 9. Utredning standarder for signering av PDF-dokumenter (tidligere, se prioriteringsnotat 2012) 10. Utredning standarder for signering av XML-dokumenter (tidligere, se prioriteringsnotat 2012) 11. Standarder for plattform (ny) 8 Mulige utvidelser av rådets mandat (diskusjonssak) Kristian Bergem presenterte tankene rundt det å utvide Standardiseringsrådets mandat, slik at rådet blir et arkitekturråd. Det vil gjøre at arbeidet med Standardisering ses i sammenheng med den overordnede arkitekturen og andre tiltak som felleskomponenter. Bjørn Holstad supplerte presentasjonen. Se vedlagte foiler. Et eventuelt arkitekturråd vil være et rådgivende organ i Difi og vil kunne være et forberedende organ, der Difi kan lufte ting på et mer operativt nivå, før saker presenteres i Skate. Rådet kom med mange tilbakemeldinger på utspillet. Positivt å få et råd som kan samle diskusjonen, nå er det en del parallelle fora, som behandler overlappene saker. Derfor fint å få ryddet opp og blitt enig om hva som skal gjøres hvor. Noen av de fora man har i dag er mer operative enn andre. Dette gjelder for eksempel det man gjør i forhold til felleskomponentene. Har noe av dette i Helsesektoren også med arkitekturforum og Nuit. Skal man se på arkitektur og standardisering samme sted er det viktig å sikre at man har begge typer kompetanse i rådet. 6

7 Kan ikke se på arkitektur uten å tenke standardisering. Selv om virksomhetsarkitekten er mindre opptatt av standarder enn IT-teknisk eller løsningsarkitekt. Det med standarder og arkitektur er litt tosidig. På den ene siden er driverne de nære tingene, de utfordringene man føler her og nå og de finansierte prosjektene. På den andre siden er det forretningsmessige perspektivet litt mer langsiktig. En fordel om standardiseringsarbeidet kan ligge i forkant, slik at standardene er på plass, når man kommer til de operative prosjektene. Men noen ganger kan det også være behov for å teste ut og deretter lage forvaltningsstandarder. Det er en utfordring i dag at mangel på ressurser gjør at vi ikke greier å ligge i forkant. Flere av de områdene som har vært oppe til prioritering, men ikke blitt prioritert opp på grunn av ressursmangel er det nå behov for i meldingsboksprosjektet. Det blir ikke mer ressurser til standardisering, ved å døpe det om til et arkitekturråd. Viktig å ha ressurser til å jobbe med begge deler. Viktig å kunne løfte seg litt og se fremover, i stedet for bare å tenke på meldingsnivå. Dette betyr ikke nødvendigvis at man skal se på overordnede standarder, men like gjerne på grunnleggende standarder. Finansiering er viktig, og dugnadstanken i Skate er god. I geo sektoren har man fått en tradisjon etter hvert at man istedenfor å la alle utrede i parallell gjør en felles kartlegging. Selv om mange kan ha nytte av å få standardisert et område, har kanskje en spesiell sektor eller interessent spesiell nytte, og kan stille opp som finansierer av tiltaket. Det er derimot viktig at selv om en aktør finansierer, så må det tas høyde for fellesskapets behov. Det har ligget i kortene at vi skal evaluere standardiseringsarbeidet og se hvordan kravet til enkeltstandarder virker og om standardene virkelig blir tatt i bruk. Det å få til dugnadsånden og få ulike virksomheter til å bidra i større grad kan være bra for prioriteringen og hjelpe på utbredelsen av standardene som blir vedtatt anbefalt eller obligatorisk. Dette vil gjøre at de faktiske gevinstene blir realisert. Det ble blant annet vist til helsesektoren hvor det har tatt tid å få til en utbredelse, der har man nå tatt grep for å endre på dette. Det å sikre at standarder blir tatt i bruk, og også er støttet av leverandørene, er til dels avhengig av at man ikke utvikler egne standarder men baserer seg på internasjonale standarder i størst mulig grad. Dette er derimot vanskeligere når det gjelder semantiske og organisatoriske standarder. Her vil det i større grad være behov for særnorske standarder. Vi ser blant annet i helsesektoren at leverandørene sliter med å levere samme løsninger i Sverige og Norge, fordi man rett og slett har organisert seg forskjellig. Det å knytte standardisering inn i arkitekturarbeidet, kan bidra til mer strategisk bruk av standardiseringsvirkemiddelet. Man burde være mer djerv og sette standarder som gir retning. 7

8 Noen forbedringspunkter er å involvere etatene tettere i utredningsarbeidet og i forhold til operative prosjekt for å teste ut. Involvere leverandørene mer, og trekke inn Standard Norge når standarder skal utvikles. Spredning og måle utbredelse av standardene ligger utenfor rådet. Men det hindrer ikke at rådet skal være aktive pådrivere for at egen organisasjon kjenner kravene og implementerer dem. Alt i alt var rådets medlemmer positive til en utvidelse av mandatet, men påpekte at dette ikke må gå utover innsatsen på standardiseringsområdet. 9 Standard vs. Veiledning (diskusjonssak) Kristian Bergem presenterte hva som ligger i de ulike definisjonene vi bruker i standardiseringsarbeidet og gikk inn i hva som egentlig er forskjellen mellom en standard og en veiledning. Se vedlagte foiler. Det var enighet om at slik vi benytter begrepet standarder i denne sammenheng så er normerende dokumenter som veiledere også standarder, eller kanskje bedre sagt retningslinjer. Et normerende dokument kan være obligatorisk, anbefalt eller bare til inspirasjon. Kanskje burde en veileder gå fra semantisk å hete veileder til å hete retningslinjer når veilederen blir anbefalt og obligatorisk. De diskusjonene vi har hatt i rådet er således kanskje i større grad vært av semantisk karakter. Det viktige er at et veiledende dokument kan også gjøres anbefalt og obligatorisk. Det bør derimot vurderes om navngivingen da bør endres for å unngå forvirring i forhold til hva som egentlig gjelder. 9.1 Beslutning Standarder i sammenheng med forvaltningsstandarder er iht. forskriftens definisjoner alle typer normerende dokumenter, også veiledninger. Standarder kan ha tre typer status: Til inspirasjon, veiledninger vi for eksempel legger ut på standardiseringsportalen for å gjøre det enklere for etatene å gjøre noe Anbefalte, standarder Difi anbefaler forvaltningen å benytte. Disse skal benyttes med mindre man har en god grunn til å la være. Obligatoriske, standarder fastsatt i forskrift av regjeringen. Disse skal benyttes, med mindre man faller inn under en spesifisert unntaksordning i forskriften. Veiledninger kan falle inn under alle disse tre kategoriene, avhengig av i hvilken grad det er ønskelig at offentlige virksomheter skal følge veiledningen. Språkmessig kan det å kalle et anbefalt eller obligatorisk normerende dokument for veiledning være forvirrende. Da er veiledningen faktiske retningslinjer som bør eller skal følges. I de sammenhengene bør slike normerende dokumenter helst kalles retningslinjer og 8

9 ikke veiledning. Navnet kan gi inntrykk av at kravet om å følge veiledningen, kun er veiledende(til inspirasjon) og ikke anbefalt eller obligatorisk. Dette kan derimot være vanskelig hvis man peker på et dokument som forvaltes av andre som f.eks. Termlosen eller WCAG. 10 Prosess for begrepskoordinering Anne Gro Hustoft presenterte utredningen knyttet til prosess for begrepskoordinering. Se vedlagte foiler. Hun formidlet blant annet at noe av det viktigste for slikt arbeid er at det bør ligge konkrete behov i bunn og at man ikke forsøker å koordinere begrepene for koordineringens skyld. Det blir ofte bedre kvalitet på utvekslingene, når disse baseres på en dialog. Ofte viser det seg at det man egentlig har behov for er noe annet enn det man trodde, når man startet prosessen. Dette fordi man forstår egne behov bedre og hva den andre har å tilby av informasjon. En stor del av prosessen går derfor ut på å forstå hverandres arbeidsprosesser og behov. Framlegget skapte diskusjon, som var preget av at denne veiledningen kun dekker deler av behovet etatene har, og at de sterkt ønsker å få dekket ytterligere behov, f.eks. krav til felles dokumentasjon som et resultat av prosessen; krav til at det skal lages informasjonsmodeller, krav til at modellene skal tilgjengeliggjøres for andre m.m. Det var enighet om at dette bør være en anbefalt veileder og ikke bare en veileder til inspirasjon. Det ble stilt spørsmål om hvem som bør styre og forvalte de nasjonale begrepene. Har Standardiseringsrådet kompetanse til dette og har de en måte å arbeide på som kan håndtere behovet for dynamikk på området? Det ble etterlyst ytterligere krav til dokumentasjon etter en slik prosess. Få på plass krav om hvordan eventuelle metadata og informasjonsmodeller skal beskrives og tilgjengelig gjøres i etterkant. Skatteetaten vil sette krav til at alle prosjekter etterlater seg informasjonsmodeller. Vi må sitte igjen med noe, som ikke var der før. Over tid er det summen av alle disse informasjonsmodellene, som legger grunnlaget for en referansemodell. Modellene bør samles, eller i hvert fall være tilgjengelige fra ett sted, f.eks. hos Difi, slik at man slipper å starte med blanke ark i nye prosjekter. Når begge etatene har bygget opp og beskrevet informasjonsmodellene sine holder det kanskje med 3 møter i stedet for 20. Til slutt kan man kanskje komme dit at man ikke trenger møter i det hele tatt, man går bare inn i modellene, lager standard web services, innhenter hjemmel og setter i drift. Det ble informert om at Difi forsøker å dele opp arbeidet i mindre biter og at derfor en del av dokumentasjonskravene vil komme etter hvert. Men at standardene da må forvaltes slik at de peker på hverandre. Det forsøkes derfor her å få på plass en standard som beskriver noe av 9

10 prosessen, også får vi fylle ut senere med mer formelle krav til hvordan resultatene av prosessen skal beskrives. «Standard for begrepsbeskrivelser» og «Termlosen» er to biter av puslespillet som allerede finnes, og som det pekes til fra «Standard for begrepskoordinering». Dokumentasjonskravene henger også tett sammen med de standardene som ble diskutert i prioriteringsprosessen. Får vi på plass standarder for hvordan virksomheten skal beskrives, så vil dette forenkle disse prosessene og motsatt så vil slike prosesser som dette bidra til å fylle ut virksomhetsbeskrivelsene. Det ble fremhevet av en viktig dimensjon, proveniens informasjon om i hvilken sammenheng informasjonen er skapt, bør nevnes i en slik prosess beskrivelse. Slik at man i ettertid vet at informasjonen er knyttet for eksempel til den tids lovverk. Det med proveniens er beskrevet i standard for begrepsbeskrivelse, men det kan eventuelt nevnes i denne sammenheng som en viktig faktor å huske på. Viktig at man ikke bare ser på et og et begrep, men at man ser på hele informasjonsmodellen - ser begrepene i sammenheng. Må også få informasjonsmodellene til å henge sammen på tvers av alle nivåer og håndtere dette i forhold til å opprettholde løpende drift samtidig som man får ting til å henge sammen. Det er en balansegang mellom perfekt teori og praksis. Det er ulike kulturer og noen ganger må behovet for samordning bare presses frem, i stedet for å følge en teoretisk prosess. Denne prosessen løser ikke samhandlingsutfordringen alene, men er et godt støtteverktøy. Har man ikke dokumentert det man diskuterte i møtet på en strukturert og god måte, er det mindre sjanse for at partene egentlig har blitt enig og forstår hverandre i etterkant. I tillegg skal den enigheten man er kommet frem til, formidles til andre, f.eks. de som skal implementere en tjeneste for informasjonsutveksling. Uklarheter og vagheter som ikke er avdekket da, vil kunne resultere i at data blir misforstått, med gale beslutninger som resultat. Det er viktig å spise elefanten i håndterbare biter. Dette arbeidet peker nå på prosessen, også får de andre bitene følge en etter en. Her har man også mye og lære av andre prosesser. I EU sitt arbeid med administrativ nomenklatur (ADNOM) hadde man noen av de samme utfordringene. Det er viktig å få på plass prosjekt med behov, som kan benytte seg av prosessen i tverrgående prosjekter og synliggjøre at dette fungerer i stadig flere løsninger, og eventuelt justere etter hvert. I UDI casen har ikke sluttbrukeren vært fokus. Det å sette sluttbrukeren i fokus vil kunne endre hvordan ting løses Beslutning Etatene var enige om at «Prosess for begrepsbeskrivelser» bør gjøres til en anbefalt veileder/ anbefalte retningslinjer. Det var i tillegg enighet om behovet for å få på plass ytterligere standarder knyttet til dokumentasjon og tilgjengeliggjøring av begrep og informasjonsmodeller. 10

11 11 Datoer for møter i 2013 Følgende datoer ble satt opp for møter i mai kl :30 hos Difi 17. sept. kl :30 hos Difi nov. kl. 10 dag 1 til 15:00 dag 2. Sted kommer senere 11

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mai 2012

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mai 2012 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mai 2012 Tid: 16. mai 2012, kl. 10.00-15.30 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Kartverket Referent: Kristian Bergem (Difi) Tilstede:

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2015

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2015 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2015 Tid: 17. mars 2015, kl. 10.00-15:30 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem, Difi

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2011

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2011 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2011 Tid: 23-24. november 2011, kl 12.00-14.30 Sted: Molde, Seilet hotell Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Standardiseringssekretariatet

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mai 2014

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mai 2014 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mai 2014 Tid: 21. mai 2014, kl. 10.00-15.30 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem (Difi) Tilstede:

Detaljer

Referat fra det 22. møtet i Standardiseringsrådet

Referat fra det 22. møtet i Standardiseringsrådet Referat fra det 22. møtet i Standardiseringsrådet Tid: 16. mars 2010, kl 10.00-15.15 Sted: Rica Oslo Hotell, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem, Difi Tilstede: Olaf

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet juni 2011

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet juni 2011 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet juni 2011 Tid: 14. juni 2011, kl 10.00-15.30 Sted: Grev Wedelsplass 9 Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Standardiseringssekretariatet (Difi)

Detaljer

Standardiseringsrådsmøte #

Standardiseringsrådsmøte # Standardiseringsrådsmøte #1 2013 30.01.2013 Agenda 1. Godkjenning agenda 2. Hva er KommIT 3. Status for arbeidet med standardisering i Difi 4. Informasjon om felles tegnsett i offentlig sektor 5. Eksisterende

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2011

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2011 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2011 Tid: 14. september 2011, kl 10.00-15.30 Sted: Grev Wedelsplass 9 Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Standardiseringssekretariatet

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2014

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2014 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2014 Tid: 11. september 2014, kl. 10.00-14.15 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet november 2012

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet november 2012 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet november 2012 Tid: 28. nov. 2012, kl. 10.00-15.30 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Kartverket Referent: Kristian Bergem (Difi) Tilstede:

Detaljer

Standardiseringsarbeidet

Standardiseringsarbeidet Standardiseringsarbeidet Kristian Bergem 10.02.2010 Standardiseringsportalen Dato Totaloversikt standard.difi.no http://standard.difi.no/forvaltningsstandarder Dato 1. Ver av referansekatalogen Kom i desember

Detaljer

STANDARDISERINGSRÅDETS ARBEID

STANDARDISERINGSRÅDETS ARBEID S ARBEID OLAF ØSTENSEN STATENS KARTVERK ANDRE BAKGRUNNSDOKUMENTER Arkitektur for elektronisk samhandling i offentlig sektor Bruk av åpne IT-standarder og åpen kildekode i offentlig sektor FAD OPPRETTER

Detaljer

Referat fra det 21. møte i Standardiseringsrådet

Referat fra det 21. møte i Standardiseringsrådet Referat fra det 21. møte i Standardiseringsrådet Tid: 25. nov. 2009, kl 10.00-15.00 Sted: Plaza, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverket Referent: Kristian Bergem, Difi Tilstede: Forfall: Olaf

Detaljer

Referat Standardiseringsrådet - møte #

Referat Standardiseringsrådet - møte # Standardiseringsekretariatet Standardiseringsrådet - møte # 4 2016 Sted og tid Difi, 16.11.16 kl. 10:00 15:30 Møtetype Tema Ordinært møte i Standardiseringsrådet Se saksliste Innkalling, saksliste og faktisk

Detaljer

Utkast til nasjonal strategi for metadata

Utkast til nasjonal strategi for metadata Utkast til nasjonal strategi for metadata Standardiseringsrådets møte 14.09.2011 sak 6 (diskusjonssak) Steinar Skagemo, rådgiver Difi/STI Hva er metadata? 159 367 510 Yrkesgruppe Gjennomsnittsinntekt pr.

Detaljer

Kristian Bergem, Difi Ninel Vladimirovna Golubeva, Difi Marit Hagen, Difi

Kristian Bergem, Difi Ninel Vladimirovna Golubeva, Difi Marit Hagen, Difi Utkast Referat fra møtet i Standardiseringsrådet nov. 2015 Tid: 17. mar. 2016, kl. 11.00-15:30 Sted: Difi, Grev Wedelsplass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem,

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2015

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2015 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2015 Tid: 21. mai 2015, kl. 10.00-15:30 Sted: SSB, Akersveien 26, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem, Difi Tilstede:

Detaljer

Veikart Standardiseringsrådet

Veikart Standardiseringsrådet Veikart Standardiseringsrådet 17.03.2016 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT Avdeling for digital forvaltning Seksjon for nasjonal arkitektur Mål (endepunkt) Følgende mål er foreslått for

Detaljer

Standardiseringsrådsmøte # Veikart

Standardiseringsrådsmøte # Veikart Standardiseringsrådsmøte #2 2016 Veikart 01.06.2016 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT Nå situasjonen Store tunge fagsystem Kundedialog løsninger som kun er delvis integrert mot fagsystem

Detaljer

«Standard for begrepsbeskrivelser»

«Standard for begrepsbeskrivelser» «Standard for begrepsbeskrivelser» Standardiseringsrådet, 13. mars 2012 Steinar Skagemo Tema Bakgrunn Behovet for standarder innenfor området metadata/semantikk/begrepsarbeid Spesielt om behovet for standard

Detaljer

Møtereferat fra Standardiseringsrådsmøtet 12.nov. 2015

Møtereferat fra Standardiseringsrådsmøtet 12.nov. 2015 Møtereferat fra Standardiseringsrådsmøtet 12.nov. 2015 Agenda Godkjenning agenda (beslutningssak) Revisjon av referansekatalogen høsten 2015 (beslutningssak) Standard Norge sin rolle i utvikling av standarder

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2012

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2012 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet mars 2012 Tid: 13. mars 2012, kl. 10.00-15.30 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Standardiseringssekretariatet

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet februar 2014

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet februar 2014 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet februar 2014 Tid: 5. feb. 2014, kl. 10.00-15.30 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem (Difi)

Detaljer

Standardiseringsrådsmøte #4 i November 2015

Standardiseringsrådsmøte #4 i November 2015 Standardiseringsrådsmøte #4 i 2015 12. November 2015 Revisjon av referansekatalogen høsten 2015 Kristian Bergem 12. November 2015 Revisjon av referansekatalogen høsten 2015 Difi gjennomfører en årlig vurdering

Detaljer

Revisjonsnotat høsten 2014

Revisjonsnotat høsten 2014 Revisjonsnotat høsten 2014 16.10.2014 Bakgrunn Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor er en liste over anbefalte og obligatoriske tverrsektorielle krav til bruk av IT-standarder i offentlig

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet november 2013

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet november 2013 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet november 2013 Tid: 1. nov. 2013, kl. 10.00-15.00 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem (Difi)

Detaljer

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor IKT-konferansen Høgskolen i Buskerud 4. november 2010 Kristin Kopland (Difi) (kristin.kopland@difi.no) Agenda Hvilke oppgaver

Detaljer

Tid Sak Tema Ansvarlig. Velkommen og godkjenning av referat og agenda

Tid Sak Tema Ansvarlig. Velkommen og godkjenning av referat og agenda Standardiseringssekretariatet Referat Standardiseringsrådet - møte #4 2017 Sted og tid Difi, 13.12.17 kl. 09:00 13:00 Møtetype Ordinært møte i Standardiseringsrådet Tema Se saksliste Innkalling, saksliste

Detaljer

«Standard for begrepsbeskrivelser»

«Standard for begrepsbeskrivelser» «Standard for begrepsbeskrivelser» Standardiseringsrådet, 16. mai 2012 Steinar Skagemo Innhold Oppsummering av bakgrunn Utvikling av standarden Gjennomgang av dokumentet «Standard for begrepsbeskrivelser»

Detaljer

Referat fra det 24. møtet i Standardiseringsrådet

Referat fra det 24. møtet i Standardiseringsrådet Referat fra det 24. møtet i Standardiseringsrådet Tid: 16. september 2010, kl 10.00-15.30 Sted: Rica Oslo Hotel Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Standardiseringssekretariatet (Difi)

Detaljer

Velkommen til Tegnsett seminar

Velkommen til Tegnsett seminar Velkommen til Tegnsett seminar Kristian Bergem, Difi Avdeling for IT-styring og samordning, ITS Faggruppe for standardisering og interoperabilitet, STI 6. desember 2011 Dagens agenda Difi Standardiseringsarbeidet

Detaljer

Standardiseringsrådsmøte #4 i November 2015

Standardiseringsrådsmøte #4 i November 2015 Standardiseringsrådsmøte #4 i 2015 12. November 2015 Prioritering 2016 Kristian Bergem 12. November 2015 Prioritering 2016 Vi har svært begrensede ressurser til Standardisering, men forsøker å spille på

Detaljer

Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015

Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015 Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015 1 Innhold 1. Bakgrunn og innledning... 3 2. Standarder for publisering av nettleserbaserte

Detaljer

Standardiseringsrådsmøte # Integrasjonsstandarder

Standardiseringsrådsmøte # Integrasjonsstandarder Standardiseringsrådsmøte #2 2016 Integrasjonsstandarder 02.06.2016 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT Innhold Litt om prosessen Litt om foreløpige funn 21 October 2016 Direktoratet for

Detaljer

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode Dokumentasjon fra Skate Veikartarbeidet for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor periode 2016-2018 Versjon 1.0 17.11.15 for nasjonale felleskomponenter og løsninger i offentlig

Detaljer

Standarder for en tjenesteorientert arkitektur

Standarder for en tjenesteorientert arkitektur Standarder for en tjenesteorientert arkitektur Forslag til anbefalinger Standardiseringsrådet 16. mars 2010 Bakgrunn Standardiseringssekretariatet har fått utarbeidet en rapport om mulige standarder for

Detaljer

Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet?

Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet? Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet? Samdok konferansen 2013 Gardermoen, 3. desember 2013 Kristian Bergem, Difi Målbildet for offentlig sektor Brukerorientert

Detaljer

Prioritering 2011. 26. møte i Standardiseringsrådet 16.03.11 Beslutningssak

Prioritering 2011. 26. møte i Standardiseringsrådet 16.03.11 Beslutningssak Prioritering 2011 26. møte i Standardiseringsrådet 16.03.11 Beslutningssak Prioriteringsnotat 2011 Gjennomgang av forslag til standardiseringsarbeidet Prioritering i henhold til kriterier Utkast til prioriteringsnotat

Detaljer

Hvordan kan innsats for å koordinere begrepsbruk i offentlig forvaltning organiseres?

Hvordan kan innsats for å koordinere begrepsbruk i offentlig forvaltning organiseres? Hvordan kan innsats for å koordinere begrepsbruk i offentlig forvaltning organiseres? AFIN-seminar: Felles begrepsbruk i elektronisk forvaltning på lovstyrte områder 15. september 2010 Steinar Skagemo,

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet januar 2013

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet januar 2013 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet januar 2013 Tid: 6. mai. 2013, kl. 10.00-15.00 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem (Difi)

Detaljer

Åpne standarder og digitalisering

Åpne standarder og digitalisering Åpne standarder og digitalisering Kristian Bergem 30.05.2013 Oslo 01/12/09 Arkitekturprinsipper og standarder Standard fenomenet Standard er en felles oppfatning av hvordan ting skal løses Disse felles

Detaljer

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Bakgrunn Utredningen av standarder for informasjonssikkerhet har kommet i gang med utgangspunkt i forprosjektet

Detaljer

Høring av Referansekatalogen v Marit Grønntun og Kristian Bergem

Høring av Referansekatalogen v Marit Grønntun og Kristian Bergem Høring av Referansekatalogen v. 3.1. Marit Grønntun og Kristian Bergem 16.05.2012 Generelle kommentarer Positive til standardisering Flertallet mener de følger standardene Viktig med konsekvensvurderinger,

Detaljer

Prioritering 2012. Møte i Standardiseringsrådet 24. november 2011

Prioritering 2012. Møte i Standardiseringsrådet 24. november 2011 Prioritering 2012 Møte i Standardiseringsrådet 24. november 2011 Prioritering 21 forslag, mottatt gjennom innspill og utredninger Forslagene vurderes i henhold til kriterier i Standardiseringsrådets arbeidsmetodikk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer

Standarder for risikostyring av informasjonssikkerhet

Standarder for risikostyring av informasjonssikkerhet Standarder for risikostyring av informasjonssikkerhet Standardiseringsrådsmøte 13.mars 2012 Beslutningssak Mehran Raja Bakgrunn for utredningen Difi har ferdigstilt 2 rapporter som anbefaler å se nærmere

Detaljer

Referat fra det 24. møtet i Standardiseringsrådet

Referat fra det 24. møtet i Standardiseringsrådet Referat fra det 24. møtet i Standardiseringsrådet Tid: 16. mars 2011, kl 10.00-15.30 Sted: Grev Wedelsplass 9 Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Standardiseringssekretariatet (Difi) Tilstede:

Detaljer

Standardiseringsrådsmøte # Standarder for pekere til offentlige ressurser på nett

Standardiseringsrådsmøte # Standarder for pekere til offentlige ressurser på nett Standardiseringsrådsmøte #2 2016 Standarder for pekere til offentlige ressurser på nett 02.06.2016 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT Innhold Anbefaling Kommentarer Referansegruppens anbefaling

Detaljer

definisjonsarbeid Anbefalinger til standardiseringsrådet

definisjonsarbeid Anbefalinger til standardiseringsrådet Utredning om standarder for definisjonsarbeid Anbefalinger til standardiseringsrådet Disposisjon Bakgrunn Om utredningen Behandlingen av utredningen i sekretariatet t t Utfordringer Relaterte aktiviteter

Detaljer

Tiltaksliste Informasjonsforvaltning og -utveksling

Tiltaksliste Informasjonsforvaltning og -utveksling Tiltaksliste Informasjonsforvaltning og -utveksling Tabellen gir en oversikt over tiltakene presentert og prioritert av foranalyse informasjonsforvaltning og utveksling. Prioritet Tiltak Beskrivelse 1

Detaljer

Revisjonsnotat Beslutningssak i det 25. standardiseringsrådsmøte

Revisjonsnotat Beslutningssak i det 25. standardiseringsrådsmøte Revisjonsnotat 2010 Beslutningssak i det 25. standardiseringsrådsmøte 22.11.10 Om revisjonsnotat 2010 STI har utført den årlige gjennomgang av de anvendelsesområder som er inkludert i forskrift om IT-standarder

Detaljer

Anvendelsesområder for bruk av e-id med og i offentlig sektor- forprosjekt

Anvendelsesområder for bruk av e-id med og i offentlig sektor- forprosjekt Anvendelsesområder for bruk av e-id med og i offentlig sektor- forprosjekt Standardiseringsrådsmøte 23.-24. november 2011 Prioriterings/informasjons -sak Om forprosjektet sett på de mest aktuelle anvendelsesområdene

Detaljer

Sentrale krav til IKT-anskaffelser. Gardermoen, 16. januar 2014 Kristian Bergem, Difi

Sentrale krav til IKT-anskaffelser. Gardermoen, 16. januar 2014 Kristian Bergem, Difi Sentrale krav til IKT-anskaffelser Gardermoen, 16. januar 2014 Kristian Bergem, Difi Poenget Det finnes en liste over anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor. Alle kravspesifikasjoner

Detaljer

Semantikk og Informasjonsarkitektur. Geir Myrind, SITS Planlegging Arkitektur

Semantikk og Informasjonsarkitektur. Geir Myrind, SITS Planlegging Arkitektur Semantikk og Informasjonsarkitektur i Skatteetaten Geir Myrind, SITS Planlegging Arkitektur Enraged cow injures farmer with axe Bakgrunn og tildeling for prosjektet I regjeringens arbeid med fornying

Detaljer

Modernisering av folkeregisteret Semicolon II samhandlingsarena 25. mai 2011

Modernisering av folkeregisteret Semicolon II samhandlingsarena 25. mai 2011 Modernisering av folkeregisteret Semicolon II samhandlingsarena 25. mai 2011 Boris Schürmann (SKD) Agenda 1. Dagens situasjon 2. Samfunnsutvikling og trender 3. Utfordringer 4. Status quo 5. Modernisering

Detaljer

Strategi for metadata i offentlig sektor

Strategi for metadata i offentlig sektor Strategi for metadata i offentlig sektor Seminar om elektronisk samhandling Norstella, 27. august 2009 Lasse Udjus, prosjektet Innhold Bakgrunn for arbeidet med metadatastrategi for offentlig sektor Oppdragsbeskrivelsen

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

Prioriteringsnotat 2016

Prioriteringsnotat 2016 Prioriteringsnotat 2016 1 Oppsummering Difi er ansvarlig for å forvalte et sett med anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor. Det skal sikre alle brukere tilgang til offentlig informasjon

Detaljer

Hvordan lage gode offentlige nettsider?

Hvordan lage gode offentlige nettsider? Hvordan lage gode offentlige nettsider? Oslo 11. nov 2009 Direktoratet for forvaltning og IKT Velkommen Kristian Bergem 12.11.2009 11. nov 2009 Direktoratet for forvaltning og IKT Direktoratet for forvaltning

Detaljer

Altinn, Difi og MinSide. Samarbeid og grenseoppgang. Altinndagen - Hallstein Husand

Altinn, Difi og MinSide. Samarbeid og grenseoppgang. Altinndagen - Hallstein Husand Altinn, Difi og MinSide. Samarbeid og grenseoppgang Altinndagen - Hallstein Husand To aktører med roller for felles offentlige eforvaltningsløsninger. Altinn (BR) eid og MinSide (Difi) Videreutvikling

Detaljer

Den digitale veien videre

Den digitale veien videre Den digitale veien videre Avslutning av ekommunekonferansen 2011 Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling Hva har jeg hørt disse dagene? Aasrud: Virksomheten må samarbeide bak kulissene, brukerne

Detaljer

Dato: 30. september Høringsuttalelse til forslag til styring, forvaltning og finansiering av nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor

Dato: 30. september Høringsuttalelse til forslag til styring, forvaltning og finansiering av nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor Dato: 30. september 2011 Byrådssak 1435/11 Byrådet Høringsuttalelse til forslag til styring, forvaltning og finansiering av nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor BJOL SARK-03-201103312-52 Hva

Detaljer

Politikk for åpen kildekode Jørund Leknes, politisk rådgiver

Politikk for åpen kildekode Jørund Leknes, politisk rådgiver Politikk for åpen kildekode Jørund Leknes, politisk rådgiver 4. oktober 2006 Politiske målsetninger (utdrag fra Soria Moria) Fornye og utvikle offentlig sektor ved økt brukermedvirkning, bedre samordning,

Detaljer

Arbeidsgruppens behandling av rapporten Forberedende vurderinger av standarder d for. Møte i Standardiseringsrådet 16. mars 2010

Arbeidsgruppens behandling av rapporten Forberedende vurderinger av standarder d for. Møte i Standardiseringsrådet 16. mars 2010 Arbeidsgruppens behandling av rapporten Forberedende vurderinger av standarder d for dokumentformater Møte i Standardiseringsrådet 16. mars 2010 Disposisjon Kort historikk behandling av rapporten Forberedende

Detaljer

Med standarder som virkemiddel

Med standarder som virkemiddel Med standarder som virkemiddel Tristan Rolstad, leder Virksomhetsarkitektur Øystein Aanrud, virksomhetsarkitekt ekommune 2013 17.09.2013 Agenda Standardisering Interoperabilitet Standardisering og arkitektur

Detaljer

IKT-STRATEGI

IKT-STRATEGI IKT-STRATEGI 2017-2020 Sak 232/2017. Vedtatt i fylkesrådet juni 2017. Foto: crestock Med IKT blir framtida enklere! Dette er en kort, konsis og fremtidsrettet IKT-strategi. Den skal gjøre en reell forskjell

Detaljer

Bedre informasjonsforvaltning og -utveksling - hva bør vi gjøre? ODSF

Bedre informasjonsforvaltning og -utveksling - hva bør vi gjøre? ODSF Bedre informasjonsforvaltning og -utveksling - hva bør vi gjøre? 2015-09-10 ODSF david.norheim@brreg.no Skate Skate (Styring og koordinering av tjenester i e-forvaltning) er et strategisk samarbeidsråd

Detaljer

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/142 13/258-02.05.2013 Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og

Detaljer

Kristian Bergem. Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012

Kristian Bergem. Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012 Regjeringens mål Et bedre møte med offentlig sektor Frigjøre ressurser til de store oppgavene Norge skal ligge i front internasjonalt 2 På

Detaljer

Konsekvensutredning av ELMER som obligatorisk forvaltningsstandard for innbyggerskjemaer. Beslutningssak i det 25. standardiseringsrådsmøte

Konsekvensutredning av ELMER som obligatorisk forvaltningsstandard for innbyggerskjemaer. Beslutningssak i det 25. standardiseringsrådsmøte Konsekvensutredning av ELMER som obligatorisk forvaltningsstandard for innbyggerskjemaer Beslutningssak i det 25. standardiseringsrådsmøte 22.11.10 Konsekvensutredning I rådsmøtet i juni ble det vurdert

Detaljer

Veikart for nasjonale felleskomponenter

Veikart for nasjonale felleskomponenter Sesjon 3A Veikart for nasjonale felleskomponenter Nokios 2014 30.10.14 vidar.holmane@difi.no Introduksjonen Felleskomponenter som tema 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hva det handler om Noen digitale tjenester

Detaljer

e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.?

e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.? 1 e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.? NOKIOS 21. September 2011 Rune Gløersen Fagdirektør, IT og statistiske metoder Statistisk sentralbyrå 1 Utvikling i bruken av ALTINN SAM- HANDLE SAM- ORDNE

Detaljer

Oppsummering fra Workshop om IT-standarder Vika konferansesenter 12. november 2010. 25. møte i Standardiseringsrådet 22. og 23.

Oppsummering fra Workshop om IT-standarder Vika konferansesenter 12. november 2010. 25. møte i Standardiseringsrådet 22. og 23. Oppsummering fra Workshop om IT-standarder Vika konferansesenter 12. november 2010 25. møte i Standardiseringsrådet 22. og 23. november 2010 Nøkkeltall 25 påmeldte deltakere 22 forskjellige virksomheter

Detaljer

Dokumentformater 23. møte i Standardiseringsrådet

Dokumentformater 23. møte i Standardiseringsrådet Dokumentformater 23. møte i Standardiseringsrådet Difi, avdeling for IKT styring og samordning (ITS) 3. Juni 2010 Agenda Repetisjon av anbefalinger og aksjonspunkter fra forrige møte Rapporten fra Bouvet

Detaljer

Prioriteringsnotat 2015

Prioriteringsnotat 2015 Prioriteringsnotat 2015 16.10.2014 1 Oppsummering Difi er fagorganet ansvarlig for å forvalte et sett med anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor. Dette gjøres for å sikre alle brukere

Detaljer

Samordning av IKT-utviklingen i kommunesektoren. Line Richardsen Fagleder KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Samordning av IKT-utviklingen i kommunesektoren. Line Richardsen Fagleder KS Forskning, innovasjon og digitalisering Samordning av IKT-utviklingen i kommunesektoren Line Richardsen Fagleder KS Forskning, innovasjon og digitalisering Målet Levere gode tjenester via elektroniske kanaler Profesjonell og tydelig bestiller

Detaljer

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter Fagdag IKA Trøndelag 12. desember 2012 Anne Mette Dørum Spesialrådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Dagens tema: Kort om bakteppet

Detaljer

Norsk standard for beskrivelse av datasett og datakataloger. Møte i Standardiseringsrådet

Norsk standard for beskrivelse av datasett og datakataloger. Møte i Standardiseringsrådet Norsk standard for beskrivelse av datasett og datakataloger Møte i Standardiseringsrådet 17.03.15 Bakgrunn for arbeidet - DCAT (Data Catalog Vocabulary) ble tidlig i 2014 anbefalt av W3C, og EU-kommisjonen

Detaljer

Referat Skatemøte 11. februar 2015 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate)

Referat Skatemøte 11. februar 2015 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate) Referat Skatemøte 11. februar 2015 Strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i E-forvaltning (Skate) Møtested: Difi, Grev Wedels plass 9. Møterom Plenum 1 Møtetid: 09:00 11:30 Deltakelse

Detaljer

2015-Veikart-kommunereform. Faggruppemøte

2015-Veikart-kommunereform. Faggruppemøte 2015-Veikart-kommunereform Faggruppemøte 28.10.2014 Planer for matrikkelsystemet 2015 Matrikkelen Plan for nasjonal felleskomponent 2014 2015 2016 2017 2018 Ikke tidfestet Ny funksjonalitet gjennom videreutvikling

Detaljer

Standardisering av krypto i offentlig sektor. Standardiseringsrådsmøte (beslutningssak)

Standardisering av krypto i offentlig sektor. Standardiseringsrådsmøte (beslutningssak) Standardisering av krypto i offentlig sektor Standardiseringsrådsmøte 14.09.11 (beslutningssak) Bakgrunn Det er lite hensiktsmessig at hvert prosjekt som skal ta i bruk krypteringsteknologi, selv skal

Detaljer

Tverrgående arbeidsprosesser i offentlig sektor. Kristian Bergem, Difi 9. september 2014

Tverrgående arbeidsprosesser i offentlig sektor. Kristian Bergem, Difi 9. september 2014 Tverrgående arbeidsprosesser i offentlig sektor Kristian Bergem, Difi 9. september 2014 Standardiseringsportalen/ referansekatalogen Liste over anbefalte og obligatoriske ITstandarder i offentlig sektor

Detaljer

Matrikkelen en nasjonal felleskomponent -kommunereform faggruppemøte 10.02-11.02 2015

Matrikkelen en nasjonal felleskomponent -kommunereform faggruppemøte 10.02-11.02 2015 Matrikkelen en nasjonal felleskomponent -kommunereform faggruppemøte 10.02-11.02 2015 Den digitale virkelighet Den digitale virkelighet 1993 Veikart for nasjonale felleskomponenter : Bakgrunn Skate

Detaljer

Smart integrasjon i offentlig sektor

Smart integrasjon i offentlig sektor Smart integrasjon i offentlig sektor En konseptuell tilnærming Rolf Jacobsen, Fagdirektør ved Brønnøysundregistrene Produktsjef Altinn Integrasjonsdagene i Halden, 4-5. september 2014 Noen eforvaltnings

Detaljer

Hvordan det offentlige kan få bedre oversikt over og øke verdien av sine data gjennom en helhetlig tilnærming til beskrivelser av data

Hvordan det offentlige kan få bedre oversikt over og øke verdien av sine data gjennom en helhetlig tilnærming til beskrivelser av data Hvordan det offentlige kan få bedre oversikt over og øke verdien av sine data gjennom en helhetlig tilnærming til beskrivelser av data Presentasjon for Standardiseringsrådet Jeløya 22. november 2010 Steinar

Detaljer

Arkitekturprinsipper for Trondheim kommune. Versjon 1.0

Arkitekturprinsipper for Trondheim kommune. Versjon 1.0 Arkitekturprinsipper for Versjon 1.0 Innhold Dokumentinformasjon... 3 Dokumentversjonshistorikk... 3 Kontaktperson vedr. bruk av prinsippene... 3 Innledning... 4 Formål og overordnet beskrivelse... 4 Nasjonale

Detaljer

Møte #3 i Standardiseringsrådet 2016

Møte #3 i Standardiseringsrådet 2016 Møte #3 i Standardiseringsrådet 2016 15.09.2016 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT Avdeling for digital forvaltning Seksjon for nasjonal arkitektur Bruk av skrifttegn i offentlig saksbehandling

Detaljer

Metodikk for arbeidet i Standardiseringsrådet

Metodikk for arbeidet i Standardiseringsrådet Metodikk for arbeidet i Standardiseringsrådet 1. Bakgrunn Dette er et notat som beskriver Standardiseringsrådets arbeidsmetodikk, og som klargjør rollen Standardiseringsrådet har i forhold til Fornyings-,

Detaljer

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet. Solrunn Hårstad Medlem KSave

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet. Solrunn Hårstad Medlem KSave DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet Solrunn Hårstad Medlem KSave AGENDA KommIT på 1 2 3 Velferdsteknologi - Hva skjer nå KS KommIT er et KS-program for IKT-samordning

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Møtedato Tid Møtested 05.03.2014 10:00 15:00 Park Inn Airport Hotel, Gardermoen

Møtedato Tid Møtested 05.03.2014 10:00 15:00 Park Inn Airport Hotel, Gardermoen MØTEREFERAT Møtedato Tid Møtested 05.03.2014 10:00 15:00 Park Inn Airport Hotel, Gardermoen Deltakere Fravær Referat sendes Referent Bjørn Larsen, Kristin Bang, Kjell Arne Grøtting, Morten Laudal, Inger

Detaljer

Samordning av IKT-utviklingen i offentlig sektor Statens dataforum 6. mars Trude Andresen Direktør KS Forskning, Innovasjon og Digitalisering

Samordning av IKT-utviklingen i offentlig sektor Statens dataforum 6. mars Trude Andresen Direktør KS Forskning, Innovasjon og Digitalisering Samordning av IKT-utviklingen i offentlig sektor Statens dataforum 6. mars 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, Innovasjon og Digitalisering Dagens situasjon i kommunesektoren IKT viktig bidrag for

Detaljer

Ny sektorovergripende føringer - hva skjer?

Ny sektorovergripende føringer - hva skjer? Ny sektorovergripende føringer - hva skjer? SAMDOK-konferansen 2017 31. januar 2017 Birgitte Egset Fagdirektør, avdeling digital forvaltning, Difi Hva kan Difi bidra med? Digital agenda To hovedmål i

Detaljer

DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR

DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR Felles informasjonsforvaltning i offentlig sektor Hvorfor trenger vi det, hva bør det omfatte og hvordan? Rune Sandland, Sjefsarkitekt Del 1 DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR Tenke digitalt utvikle nasjonalt

Detaljer

Opplever næringslivet at det samarbeides på tvers i forvaltningen?

Opplever næringslivet at det samarbeides på tvers i forvaltningen? Opplever næringslivet at det samarbeides på tvers i forvaltningen? NAV SKD Altinn Regelhjelp SSB Min Side Brreg Standardkostnadsmod ellen Elmer eid Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Elektroniske tjenester i offentlig sektor - Difis rolle. Hans Christian Holte

Elektroniske tjenester i offentlig sektor - Difis rolle. Hans Christian Holte Elektroniske tjenester i offentlig sektor - Difis rolle Hans Christian Holte 01.06 2010 Oslo 1.6.2010 Direktoratet for forvaltning og IKT God IKT-utvikling Samordning Digitalt førstevalg Statlige departementer

Detaljer

Offentlig digitalisering i siget

Offentlig digitalisering i siget Offentlig digitalisering i siget BankID-seminaret Hans Christian Holte, Difi 35 minutter tre tema Offentlig digitalisering Felles løsninger BankID I siget I siget? Dato Direktoratet for forvaltning og

Detaljer

Versjon 1.0 29.06.2012

Versjon 1.0 29.06.2012 Revisjonsvurdering standarder for redigerbare dokumenter Versjon 1.0 29.06.2012 Innholdsfortegnelse 2 Innledning 2 3 Bakgrunn 3 4 Alternative krav til standarder på området 5 Alternativ 0. Beholde dagens

Detaljer

Difis og Skates bidrag til mer, bedre og samordnet digitalisering

Difis og Skates bidrag til mer, bedre og samordnet digitalisering Difis og Skates bidrag til mer, bedre og samordnet digitalisering Partnerforums vårkonferanse 3. juni 2016 Birgitte Egset Fagdirektør, avdeling digital forvaltning, Difi Digital agenda Stortingsmeldingen

Detaljer

Standardiseringsrådsmøte #4 i 2015. 12. November 2015

Standardiseringsrådsmøte #4 i 2015. 12. November 2015 Standardiseringsrådsmøte #4 i 2015 12. November 2015 Agenda 10:00-10:10 Godkjenning agenda (beslutningssak) 10:10 11:00 Revisjon av referansekatalogen høsten 2015 (beslutningssak) 11:00 11:45 Standard

Detaljer