ifinger Produktoversikt Videregående skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ifinger Produktoversikt Videregående skole"

Transkript

1 ifinger Produktoversikt Videregående skole Bilag til SSA-K Lille Oslo Kommune Utdanningsetaten

2 Forlag ifinger produktoversikt for VGS s. 1 Cappelen Damm leverer moderne ordbøker som dekker det sentrale ordforrådet i dagligspråket. Cappelen Damms sorte ordbokserie er spesielt utviklet for elever i VGS. Ordbøkene er tillatt å bruke på eksamen. Collins Language, en undergruppe av HarperCollins, er en britisk utgivert av ordbøker og oppslagsverk. Forlaget ble grunnlagt av skotten William Collins i 1819, og har i dag vokst seg til å bli et av verdens største. Av forlagets utgivelser er nok Collins English Dictionary den mest kjente, men Collins utgir en rekke en- og tospråklige ordbøker og oppslagsverk. Nynodata utviklar omsettings-, korrektur- og søkjeverktøy for bokmål og nynorsk. Gjennom mange års forsking og utvikling har vi jobba fram verktøy og språkressursar som effektiviserer tekstproduksjonen og kvalitetssikrar språket. Det norske språklandskapet er svært samansett. I tillegg til to offisielle målformer, bokmål og nynorsk, finst det ei mengd variantar innan kvar av dei. Dette stiller store krav både til skriveverktøy og verktøy for søk. Vår lokalisering i hjartet av Telemark, midt i skjeringslinja mellom bokmål og nynorsk, gir oss ein særleg god bakgrunn til å løyse tverrspråklege utfordringar. Vega Forlag ble etablert i mai Selskapet er privat eid. Vega forlag utgir oppslagsverk, skjønnlitteratur, fakta- og håndbøker.

3 Bokmål / Nynorsk ifinger produktoversikt for VGS s. 2 A 1.1: Norsk ordbok Norsk ordbok inneholder det sentrale ordforrådet i norsk dagligspråk, fremmedord, faguttrykk og nye ord fra massemedier, fag- og lærebøker. Ordartiklene viser synonymer, forklaringer og eksempler på bruk, i tillegg til skrivemåte, bøyning, uttale og betydning. - Over oppslagsord - Skrivemåte, bøyning, uttale og betydning - Synonymer, antonymer, definisjoner, uttrykk og eksempler - Bøyningsopplysninger også ved sammensatte verb, substantiv og adjektiv - Minigrammatikk Ordboken er à jour med 2005-rettskrivningen. A 1.2: Nynorsk ordbok Nynorsk ordbok for vidaregåande skule frå Nynodata AS har over oppslagsord, alle med ordklasse, ordforklaringar, relevante bøyingsformer og markering av sideformer. Ordklassenamna er oppdatert etter ny tilråding frå Språkrådet og følgjer etablert terminologi i lærebøker for norskfaget under Kunnskps-løftet. Dei bøygde orda blir skrivne fullt ut, med dei fire vanlege formene for verb og substantiv, og tal- og genusbøying for adjektiv. Dette gjer det enkelt for eleven å tolke ordlista. Ordtilfanget er henta frå Nynodatas rikhaldige ordbase, som mellom anna er bygd opp av ord frå Dokumentasjonsprosjektet ved Universitetet i Oslo (Nynorskordboka med tillegg), materiale frå Dag og Tid, og eigenutvikla data.

4 ifinger produktoversikt for VGS s. 3 A 1.4: Bokmål-Nynorsk Ordbok Bokmål nynorsk ordbok gjør det enklere å skrive riktig nynorsk for alle som har bokmål som hovedmål, enten man er ansatt i offentlig forvaltning eller er elev i videregående skole. Fordelen med en ordbok i forhold til en nynorsk ordliste er at elevene kan slå opp på bokmålsordet og finne riktig nynorsk ord. - Over oppslagsord - Detaljerte opplysninger om bøyning - Mange eksempler og uttrykk - Minigrammatikk - Lett og raskt å slå opp på riktig ord Oppslagsordene er tydelig markert med blå skrift, disse er fulgt av det tilsvarende ordet på nynorsk, med bøyningsformer, synonymer, eksempler og uttrykksmåter på samme sted. Nynorsk har mange valgfrie former for å gjøre det lett å skrive et korrekt nynorsk som ligger tett opp til de mange dialektene. Alle de valgfrie formene gjør det imidlertid ofte vanskelig å lære nynorsk for elever som har bokmål som hovedmål, derfor er det utelatt en del former og bøyninger i denne boken. Minigrammatikken gir en enkel og god innføring i nynorsk grammatikk. Her får eleven en komplett oversikt over nynorske former og bøyninger samt råd om god språkføring. Ordboken er tilpasset elever i videregående skole som har nynorsk som sidemål.

5 Engelsk-Norsk-Engelsk ifinger produktoversikt for VGS s. 4 A 2.2: Engelsk Ordbok Engelsk ordbok er en moderne ordbok som dekker det sentrale ordforrådet i moderne engelsk og norsk dagligspråk. Ordboken er spesielt utviklet for elever i ungdomsskolen og videregående skole. Ordutvalget er oppdatert med tanke på elevenes behov med ordforråd i forhold til skolefag, interesser og familie. Ordbokartiklene har en håndterbar størrelse som egner seg for elektronisk publisering. - Over oppslagsord - Lydskrift etter internasjonal standard (IPA) - Både britisk og amerikansk engelsk stavemåte - Stilistisk fra slang til høytidelig språk - Ulike betydninger av ord er nummerert i ordartiklene - Ordtak og faste uttrykk i ordartiklene - Full bøyning av uregelmessige verb - Minigrammatikk A 2.3: Engelsk Ordbok for Yrkesfag Allment og faglig ordforråd. Engelsk ordbok - yrkesfag er helt nyutviklet og spesielt tilpasset elever som tar yrkesfag. I tillegg til allmenn engelsk, har ordboka et faglig ordforråd som spenner over alle de ni yrkesfaglige utdanningsprogrammene oppslagsord - Moderne og oppdatert ordforråd - Elevvennlig utforming - Hjelpefiler med illustrasjoner - Bygg- og anleggsteknikk - Design og håndverk - Elektrofag - Helse- og sosialfag - Medier og kommunikasjon - Naturbruk - Restaurant- og matfag - Service og samferdsel - Teknikk og industriell produksjon

6 ifinger produktoversikt for VGS s. 5 A 2.4: Stor Engelsk Ordbok Dette er en omfattende ordbok på to bind med oppslag. Willy A. Kirkeby er Norges ledende ordbokforfatter. Hans arbeider er publisert av flere ledende forlag og tilpasset til mange forskjellige bruksområder. Denne publikasjonens målgruppe er de som bruker omfattende engelsk, på jobb, i utdanning, eller hjemme. - Godkjent for bruk i eksamen oppslagsord - Amerikansk og britisk engelsk - Hverdagslige ord,uttrykk, slang og formelt språk - Uttale guide for alle engelske ord - Vedlegg som blant annet bokstav layout, bøyning av uregelmessige verb, måleenheter og forkortelser - Oppdatert i 2009 med over nye oppslag

7 Engelsk-Engelsk ifinger produktoversikt for VGS s. 6 A 3.1: Engelsk Ordbok Engelsk/Engelsk. Over oppføringer! Collins English Dictionary er Collins flaggskip og en av verdens mest omfattende engelske ordbøker. Boka inneholder over oppslagsord og er enestående i sin dekning av internasjonal, regional og dialektal engelsk. For å markere 30-års-jubileet for første lanseringen av boka, lanserer Collins nå en stor ny utgave av Collins English Dictionary. Den nye utgaven inneholder det aller seneste ordforrådet, en lang rekke biografiske oppslag, notiser som hjelper deg med å velge riktig ord i riktig sammenheng og en oversikt over ord som er ferd med å bli en del av språket. A 3.2: Engelsk Synonymordbok Engelsk/Engelsk Over oppføringer! Den mest komplette og brukervennlige engelske synonymordboken på markedet! Denne ordboka er en komplett løsning for skriving, arbeid og studier. Denne nye utgaven har blitt fullstendig oppdatert for å inkludere alle nye ord. Collins Thesaurus of the English Languages hundretusenvis av synonymer bidrar til å øke ditt engelske vokabular.

8 Fremmedspråk ifinger produktoversikt for VGS s. 7 A 4.2: Fransk Ordbok Fransk ordbok dekker det sentrale ordforrådet i moderne fransk og norsk dagligspråk. Ordboken er spesielt utviklet for elever i videregående skole. Den eneste franske ordboken der alle franske verb har referanse til fullt bøyningsmønster i en egen liste. Boken har detaljerte opplysninger om ordklasse, kjønn og bøyning. Over oppslagsord. Ordbokartiklene har en håndterbar størrelse som egner seg for elektronisk publisering. - Tusenvis av eksempler fra moderne fransk og norsk - Lydskrift etter internasjonal standard (IPA) - Ulike betydninger av ord er nummerert i ordartiklene - Ordtak og faste uttrykk i ordartiklene - Detaljerte opplysninger om ordklasse, kjønn og bøyning - Alle franske verb er angitt med bøyning - Omfattende oversikt over franske verb - Oversiktlig minigrammatikk Gratis nettressurs med interaktive oppgaver og øvelser som gjør at elevene får mer ut av ordboken, se A 5.2: Spansk Ordbok Spansk ordbok dekker det sentrale ordforrådet i moderne spansk og norsk dagligspråk. Ordboken er spesielt utviklet for elever i videregående skole. Dette er den eneste spanske ordboken der a lle spanske verb har referanse til fullt bøyningsmønster i en egen liste. Boken har detaljerte opplysninger om ordklasse, kjønn og bøyning. Over oppslagsord. Ordbokartiklene har en håndterbar størrelse som egner seg for elektronisk publisering. Det er enkelt å finne fram til riktig betydning, eller til faste uttrykk. - Tusenvis av eksempler fra moderne spansk og norsk - Ulike betydninger av ord er nummerert i ordartiklene - Ordtak og faste uttrykk i ordartiklene - Detaljerte opplysninger om ordklasse og kjønn - Alle spanske verb er angitt med bøyning - Omfattende oversikt over spanske verb - Minigrammatikk Gratis nettressurs med interaktive oppgaver og øvelser som gjør at elevene får mer ut av ordboken, se

9 ifinger produktoversikt for VGS s. 8 A 6.2: Tysk Ordbok Tysk ordbok er gjennomrevidert i 2010 og dekker det sentrale ordforrådet i moderne tysk og norsk dagligspråk. Ordboken er spesielt utviklet for elever i videregående skole. Boken har detaljerte opplysninger om ordklasse, kjønn og bøyning og følger de nye tyske rettskrivningsreglene. Ordbokartiklene har en håndterbar størrelse som egner seg for elektronisk publisering. Det er enkelt å finne fram til riktig betydning, eller til faste uttrykk. - Over oppslagsord - Tusenvis av eksempler fra moderne tysk og norsk - Ulike betydninger av ord er nummerert i ordartiklene - Ordtak og faste uttrykk i ordartiklene - Detaljerte opplysninger om ordklasse, kjønn og bøyning - Minigrammatikk Gratis nettressurs med interaktive oppgaver og øvelser som gjør at elevene får mer ut av ordboken, se

10 Samisk-Norsk-Samisk ifinger produktoversikt for VGS s. 9 A 7.1: Nordsamisk Ordbok Ordboken er nå integrert i ifinger Software. Ordboka bygger på Nils Jernslettens Álgosátnegirji. Noen av orda er forandra til dagens normative skrivemåte. Det er også tatt med ein del ord frå lærebøker som brukast i samiskopplæringa. Ordboka inneheld tilsaman 5122 lemma, men i tillegg er dei fleste ordforma av orda med. Det vil seie at ordboka kjenner att bøygde ord også. Til verb, substantiv, talord og adjektiv er det nøkkelformer, til hjelp for brukarane. Det kjem nye oppdaterte versjonar etter kvart. Det arbeides også med ein norsk-samisk versjon av ordboka.den nye versjonen frå april 2009 viser bøyingsparadigma for pronomena og han har fleire eksempel. A 7.2: Sørsamisk Ordbok Dagen før Samefolkets dag lanserte UiT den første digitale ordbok for sørsamisk. Ordboken er nå integrert i ifinger Software. Den første digitale ordboka for sørsamisk har fått navnet Åarjelsaemien-daaroen digibaakoeh som betyr sørsamisk-norsk digital ordbok. Ordboka bygger på ordlister Hemnes Samiske Forening har samlet, i tillegg er de vanligste ordene fra sørsamisk tekster lagt til, og ca sørsamiske stedsnavn er hentet fra Statens Kartverk og det svenske sametinget. I alt inneholder ordboka 6000 grunnord. Ved Universitetet i Tromsø har Senter for samisk språkteknologi arbeidet med dette og i samarbeid med Sametingets retteprogramprosjekt (Divvun) også lagt til grammatikk til alle ordene. Første elektroniske ordboka Ordboka er ikke så omfattende som de eksisterende sørsamiske papirordbøkene, men det er den første elektroniske sørsamiske ordboka, og den første som gir brukeren grammatiske opplysninger for alle ordene.

11 ifinger produktoversikt for VGS s. 10 Valgfrie integrerte løsninger Lexin ordbøker for fremmedspråklige I løsningen til fylkeskommunen er det også en integrert løsning til LEXIN- ordbøkene som er de første nettbaserte ordbøkene som er laget spesielt for innvandrere i Norge. Ordbøkene er oversiktlige og enkle å bruke. All informasjon om et oppslagsord er plassert sammen med oppslagsordet i ordboksartikkelen. I tillegg til opplysninger om ordklasse, bøyning og uttale, finner du enkle forklaringer og eksempler på ordet i konkret og billedlig bruk. Brukeren kan selv forhåndsdefinere i ifinger hvilket språk det skal slås opp på (Konfigurasjon). Eksempler på språk fra Bokmål/Nynorsk til er; arabisk, urdu, persisk, somali, tamil, tyrkisk, tigrinja, sorani, etc. I samtale med Utdanningsdirektoratet har vi fått meldinger om at det også er planer om og snu disse ordbøkene slik at man f. eks kan søke seg fra somali til norsk. Denne funksjonen er en nyhet for skoleåret 2010/2011. Løsningen er med på å ivareta språklige minoriteters behov for særskilt norskopplæring som beskrevet i Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. For mer informasjon se; www. lexin.no Wikipedia Wikipedia online encyklopedi er integrert i ifinger. Ønsker man mer informasjon om et tema eller ord klikker man på Wikipedia og du vil automatisk komme rett inn i artikkelen i din standard nettleser. Brukeren kan i ifinger selv forhåndsdefinere hvilket språk oppslag i Wikipedia skal vises på (Konfigurasjon). Dette er en meget hurtig endring og er meget populær i språkundervisningen både i morsmål (bokmål og nynorsk) og i de ulike fremmedspråkene. I en test utført av fem medarbeidere i VG ( ) ble Wikipedia og Store Norske leksikon testet opp mot hverandre. Artiklene ble nøye gjennomgått og vurdert etter blant annet bredde, presentasjon, etterrettelighet, språk, osv. Wikipedia ble kåret til testens vinner. Det er også mulig å koble ifinger opp mot andre informasjonsmedier og databaser som f. eks Google og SNL.

12 ifinger produktoversikt for VGS s. 11 Google Translate Akkurat som Wikipedia, ligger Google Translate integrert i ifinger. Denne applikasjon gir deg muligheten til å oversette ikke bare ord, men setninger og lengre tekster mellom et utall språk. Slik fungerer Google Translate i ifinger-vinduet: SNL Store Norske Leksikon (snl.no) I tillegg til oppslag i Wikipedia, kan en slå opp i Store Norske Leksikon direkte fra ifinger-motoren. Om SNL fra snl.no: Kunnskapsformidling på Internett har gjerne vært et enteneller: enten en kvalitetssikret, redaksjonsstyrt leksikonbase med konsist innhold og lav aktivitet, eller et grensesnitt mot nettets frodige mengde med nettsteder med informasjon fra en blanding av sikre og mindre sikre avsendere, ikke minst - med web fra brukerne selv. Store norske leksikon søker å tilby en mellomting som forhåpentlig forener det beste av de to verdenene - med to typer innhold: artikler som er kvalitetssikret av fagfolk (fagansvarlige) og brukerartikler i samspill.

13 ifinger produktoversikt for VGS s. 12 UiO Bokmåls-/Nynorskordboka ifinger tilbyr søk i Universitetet i Oslos bokmålsordbok og nynorskordbok direkte fra søkemotoren. Ordbøkene er utarbeidet ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) ved Universitetet i Oslo i samarbeid med Norsk språkråd. Tekst-til-tale ifinger er stolte av å kunne introdusere vår nyeste add-onfunksjon tekst til tale. Direkte lenket fra ifinger Software gis fylkeskommunentilgang til en online nettressurs for opplesing av ord i språkene Engelsk, Norsk, Tysk, Fransk, Spansk og Italiensk. Man får her også muligheten til å få lest opp hele setninger.

Læremidler VIDEREGÅENDE SKOLE / 2014

Læremidler VIDEREGÅENDE SKOLE / 2014 Læremidler VIDEREGÅENDE SKOLE / 2014 Nyheter 2014! Kontakt NYHET! Kommer april 2014 SIDE 8 Norsk YF Å lykkes med litterære tolkninger REVIDERT ETTER NY LÆREPLAN Kommer i april 2014 SIDE 14 Å lykkes med

Detaljer

Veiledning. Morsmål for språklige minoriteter

Veiledning. Morsmål for språklige minoriteter Veiledning Morsmål for språklige minoriteter Innhold 1. Innledning... 3 2. Hva sier loven?... 5 Rett til tilpasset opplæring... 5 Organisering i grupper... 6 Elever ved privatskoler... 6 3. Flerspråklighet

Detaljer

Språk- og begrepsforståelse hos minoritetselever

Språk- og begrepsforståelse hos minoritetselever Språk- og begrepsforståelse hos minoritetselever Denne artikkelen handler om hvorfor begrepsundervisning er nødvendig for minoritetselever, pluss en del om hvilke tiltak som kan iverksettes. I tillegg

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer

Læremidler Ungdomstrinnet 2014

Læremidler Ungdomstrinnet 2014 Læremidler Ungdomstrinnet 2014 cdu.no alt på ett sted Registrer deg i dag og få tilgang til: vurderingseksemplarer digitale ressurser enkel administrering av brukere 2 innhold side 6 Norsk Faktor side

Detaljer

Velkommen til kurs! Hvordan skape et språkstimulerende miljø for minoritetsspråklige barn? Nina Indseth Bråthen

Velkommen til kurs! Hvordan skape et språkstimulerende miljø for minoritetsspråklige barn? Nina Indseth Bråthen Velkommen til kurs! Hvordan skape et språkstimulerende miljø for minoritetsspråklige barn? Nina Indseth Bråthen Pedagogisk leder i Steinberg barnehage, Nedre Eiker kommune. 1 Kursinnhold Innledning, Språktipseren,

Detaljer

Digital representasjon av norsk tegnspråk

Digital representasjon av norsk tegnspråk Finn Eilertsen Digital representasjon av norsk tegnspråk Hovedoppgave Oppdragsgiver: Møller kompetansesenter Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

Emneoppgave INFO161 Designdel

Emneoppgave INFO161 Designdel Emneoppgave INFO161 Designdel Av: Jarle Johnsen (jarle.johnsen@student.uib.no) Øyvind B. Kvinge (okv066@student.uib.no) Bjørn Arild Mæland (bma025@student.uib.no) Side 1 av 20 Innholdsfortegnelse Visjon...

Detaljer

Språklig kvalitet i læremidler

Språklig kvalitet i læremidler Språkrådets skrifter Nr. 3 Språklig kvalitet i læremidler Rapport utarbeidet ved Høgskolen i Vestfold på oppdrag av Språkrådet Dagrun Skjelbred, Anne-Beathe Mortensen-Buan, Norunn Askeland, Jannike Ohrem

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 26.08.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping

Detaljer

THE NORWEGIAN LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE NORSK I DEN DIGITALE TIDSALDEREN BOKMÅLSVERSJON

THE NORWEGIAN LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE NORSK I DEN DIGITALE TIDSALDEREN BOKMÅLSVERSJON White Paper Series Hvitbokserie THE NORWEGIAN LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE NORSK I DEN DIGITALE TIDSALDEREN BOKMÅLSVERSJON Koenraad De Smedt Gunn Inger Lyse Anje Müller Gjesdal Gyri S. Losnegaard White

Detaljer

Eksamensveiledning. om vurdering av eksamenssvar. Bokmål

Eksamensveiledning. om vurdering av eksamenssvar. Bokmål Eksamensveiledning om vurdering av eksamenssvar 2014 NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister

Detaljer

Tips til bruk av IKT i Fremmedspråk er gøy!

Tips til bruk av IKT i Fremmedspråk er gøy! Tips til bruk av IKT i Fremmedspråk er gøy! Av Eli Kristin Garaas Godaker Dette er et frittstående tillegg til boka Fremmedspråk er gøy! med praktiske tips til aktuelle nettressurser en fritt kan bruke

Detaljer

FORORD. Oslo i september 2001: Jan R. Tislevoll

FORORD. Oslo i september 2001: Jan R. Tislevoll FORORD I forbindelse med det europeiske språkåret 2001 ønsket den språkpolitiske referansegruppa under Nordisk Ministerråd utredet to områder i de nordiske landene. Den ene utredningen skulle gi en oversikt

Detaljer

Eksamensveiledning. SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk

Eksamensveiledning. SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk Eksamensveiledning - om vurdering av eksamenssvar 2015 SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk Sentralt gitt skriftlig

Detaljer

Språkprofil for Høgskolen i Ålesund

Språkprofil for Høgskolen i Ålesund Språkprofil for Høgskolen i Ålesund August 2011 Innledning Du skriver sannsynligvis mange tekster hver dag. E-post, brev, notater og rapporter. Tekstene dine er viktige for Høgskolen i Ålesund. Blant annet

Detaljer

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Eksamensveiledning om vurdering av eksamenssvar 2015 NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Bokmål Eksamensveiledning for vurdering

Detaljer

Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som andrespråk

Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som andrespråk Notáhta Notat Min čuj./vår ref: 12/4173-19 Beaivi/Dato: 29.01.2013 Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som andrespråk Innledning Sametinget sender med dette på høring forslag til endringer i

Detaljer

Hvis det er et Word-dokument du vil ha opplest kan du bare sette markøren et sted i dokumentet og stemmen leser til du stopper den med stoppknappen

Hvis det er et Word-dokument du vil ha opplest kan du bare sette markøren et sted i dokumentet og stemmen leser til du stopper den med stoppknappen Bli kjent med CD-ORD Les med CD-ORD Les opp CD-ORD kan gi opplesning fra alle Windows-program. Du kan f.eks få lest opp fra Internett, Word, notisblokk, mail, Facebook eller en læringsplattform. CD-ORD

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

NORSK SOM ANDRESPRÅK / 2014. Læremidler

NORSK SOM ANDRESPRÅK / 2014. Læremidler NORSK SOM ANDRESPRÅK / 2014 Læremidler Voksenopplæring spor nivåer norskprøver ALFABETISERING BEGYNNEROPPLÆRING BEGYNNEROPPLÆRING BEGYNNEROPPLÆRING ORD 1 og 2 Ganske enkelt norsk Her bor vi 1 og 2 På vei

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV DIGITAL KOMPETANSE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

FORVALTNINGSREVISJON AV DIGITAL KOMPETANSE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORVALTNINGSREVISJON AV DIGITAL KOMPETANSE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING ROGALAND FYLKESKOMMUNE APRIL 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget, andre

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Del I: Leders beretning

Del I: Leders beretning Årsrapport 2014 Del I: Leders beretning Språkrådet har i 2014 gjort en stor innsats i en rekke språkpolitiske saker. Jeg vil spesielt fremheve vårt arbeid med dokumentasjon og forslag til løsninger for

Detaljer

Språkprofil. for Fylkesmannen i Østfold. Vår egen språkveileder

Språkprofil. for Fylkesmannen i Østfold. Vår egen språkveileder Språkprofil for Fylkesmannen i Østfold Vår egen språkveileder 1. utgave - august 2012 Hvorfor klarspråk? Språkveileder for Fylkesmannen i Østfold Vi som arbeider hos Fylkesmannen har kontakt med en lang

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

Språkstatus 2011. Språkpolitisk tilstandsrapport fra Språkrådet

Språkstatus 2011. Språkpolitisk tilstandsrapport fra Språkrådet Språkstatus 2011 Språkpolitisk tilstandsrapport fra Språkrådet Språkstatus 2011 Språkpolitisk tilstandsrapport fra Språkrådet Juni 2011 2 Innhold Innledning... 7 Om rapporten Språkstatus 2011... 7 Utviklingstrekk...

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER. Informasjonshefte

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER. Informasjonshefte Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER Informasjonshefte 02 forord Informasjonsheftet omhandler 10 spørsmål som foreldre ofte stiller om barnas flerspråklige utvikling.

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

PLAN FOR ETABLERING AV NORSK SPRÅKBANK 15. august 2008. Utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Språkrådet

PLAN FOR ETABLERING AV NORSK SPRÅKBANK 15. august 2008. Utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Språkrådet PLAN FOR ETABLERING AV NORSK SPRÅKBANK 15. august 2008 Utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Språkrådet Forord Regjeringa har i to stortingsmeldinger omtalt etablering av en norsk språkbank som det

Detaljer