lungekreftoperasjon Lungeavdelingen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "lungekreftoperasjon Lungeavdelingen"

Transkript

1 Rehabilitering etter lungekreftoperasjon v/ Trine Oksholm, stipendiat

2 Lungekreft i Norge: Lungekreft er blant de vanligste kreftsykdommene, med omtrent 2000 nye tilfeller i året i Norge Operasjon foretrukne behandling I Norge opereres kun 16 17, andre land opp til 25 30%. Litt bedring siste år Årsaker: oppdager sykdommen forsent og lang behandlingstid.

3 Livskvalitet og symptomer: Studier av livskvalitet hos lungekreftopererte pasienter viser sprikende resultat. Noen at den normaliseres etter 6 9 mnd, andre at den fortsatt er redusert etter 9 12 mnd (Balduyck, 2009) Lungekreftopererte pasienter har mange fysiske og psykiske symptomer PO

4 Belastning: Studie fra Storbritannia fant at pasienter med lungekreft opplever stigmatisering, skyld og skam. Pasientene mente at antirøyke kampanjer gjorde stigmatiseringen verre og var redde for at de ikke ville få tilstrekkelig helsehjelp pga røyking (Chapple, Ziebland, McPherson, 2004 Jun) Forskning kan tyde på at lungekreftpasienter får mindre støtte enn andre pasienter. Studie på 1,492 kreftpasienter( Li J, Girgis, 2006)

5 Kommunal oppfølging av kreftpasienter Studie fra 2000 kartla hvilket tilbud 26 kommunene fylke hadde til kreftpasientene. Konkluderte med at: 1. Kommunehelsetjenesten t ikke hadde hdd rutiner for planlagt oppfølging av pasientene. 2. Ansvarsforholdet mellom kommunene og sykehus var uklart. 3. Det ble i for stor grad overlatt til den enkelte kreftpasient til å ta initiativ for å få hjelp Kommunal oppfølging av personer med kreft. av S. Sægrov og M. Lorensen. Vård i Norden 2001(4)

6

7 Bakgrunn for studie : Manglet kunnskap om hvordan de lungekreftopererte e e ehadde det etter e de kom hjem Del av større studie der pasienten intervjues tre ganger; g før hjemreise, etter tre måneder og etter et år

8 Hovedstudien: Deltagere fra avdelingen: Tresykepleiere gjordeintervjuene. Veileder: Christina Foss,1:e amanuensis på ISV, Universitet i Oslo. Støttespillere: Dr. Anne Naalsund, Dr. May Britt Lund og oversykepleier Bjarnhild Sunde

9 Fakta om studien Samlet informasjon ved å intervjue 11 personer, 6 menn og 5 kvinner. Pasientene ble intervjuet i minutter på tre måneders kontroll Intervjuene blir tatt opp på bånd og deretter skrevet ut og analysert.

10 FUNN etter analysen: Pasientene fortalte i begynnelsen av intervjuet at tiden etter e operasjonen e hadde gått fint. Utover i intervjuene kom der fram at ikke alt hadde vært lett Det var store forskjell i verbal og nonverbal kommunikasjon (spesielt lth hos menn)

11 Overflytning til lokalsykehuset Pasientene opplevde overflytningen til lokalsykehuset som vanskelig Dersom de stilte spørsmål så opplevde de at det ble oppfattet som kritikk To av pasientene skrev seg ut på eget ansvar etter en natt på lokalsykehuset

12 Overflytting til lokalsykehuset Når jeg kom til lokalsykehuset oppfattet jeg det som at jeg nærmest var hår i suppa. Jeg ble ikke tatt i mot da jeg jgkom inn en gang. g Jeg ble oversett når jeg jgkom dit, fordi jeg kom fra Rikshospitalet antakelig jeg vet ikke men det var veldig rart Jeg lå bare der ennatt og så var det med en gang spørsmål om jeg ville ha permisjon.

13 Lite støtte fra hjelpeapparatet Pasientene fortalte at de hadde fått lite hjelp den første tiden hjemme Spesielt vanskelig kli på trygdekontoret t t De ble tydelig følelsesmessig berørt (sint eller lei seg) når de fortalte hva de hadde opplevd.

14 Lite støtte fra hjelpeapparatet: Det stod i papirene fra Rikstrygdeverket at de på trygdekontoret kunne hjelpe deg å fylle ut skjema om yrkesskadeerstatning, jeg har jo arbeidet bidtmed asbest ti mange år. Men de på trygdekontoret kunne ikke hjelpe meg på noe sett og vis, så der var bare å rusle ut igjen. Så da la jeg jgdet på hylla,,for fastlegen har det så travelt, han har slett ikke tid..

15 Manglende informasjon Det var særlig et problem for pasientene som ble overflyttet til lokalsykehuset før hjemreise De ønsket å vite hva var vanlig etter en operasjon, og når de burde kontakte lege Pasientene var usikker på hvem de skulle kontakte: Rikshospitalet, lokalsykehuset eller fastlegen? Kontaktet ingen

16 Manglende informasjon Jeg fikk plutselig en telefon der vedkommende e de sa at jeg sue skulle komme inn til cellegiftbehandling og jeg fikk sjokk, ingen hadde tidligere nevnt noe om det jeg spurte om jeg kunne komme inn for en samtale, da fikk jeg til svar at det var ikke nødvendig.

17 Fysiske og psykiske plager Tungpusten Smerter Hoste og piping i brystet Nedsatt matlyst og vektreduksjon Depresjon og søvnvansker Jeg har sittet på sofaen og sett tomt ut i luften i to måneder.

18 Ensom og usikker på framtiden Få rundt seg som de kunne prate med. Opplevde naboer og venner som nysgjerrige ikke hjelpsomme Lettest å snakke med andre som hadde vært syke

19 Ensom og usikker på framtiden Vi snakker ikke så mye om det jeg og kona egentlig, for hvis jeg føler meg litt tufs en dag så blir hun nervøs med en gang.

20

21 Røyking Røyking var et vanskelig tema for pasientene Synes det var vanskelig å snakke om at de fortsatt savnet røyken etter operasjonen. Så røykingen som sterkt knyttet til sykdommen og de som fortsatt røykte opplevde kritikk. Jeg måtte jo vært gal dersom jeg fortsatte å røyke Jeg har fått betale mye for den uvanen min.

22 Mestring Pasienten gjorde lite for å få den hjelpen de trengte, f. eks kuttet de ut smertestillende. Ble de avist et sted gav de opp Var misfornøyd med seg selv. Prøvde å glemme at de hadde vært syk

23 Konklusjon Lungekreftpasientene har mange plager etter operasjonen. Defår lite hjelp, og tar lite initiativ for å få den hjelp de trenger. Dette er faktorer som er viktig å være oppmerksom på når rehabiliteringen planlegges.

24 Konsekvenser for praksis: Pasientene trenger bedre informasjon og bedre oppfølging Forberedt pasienten bedre på overflytningen til lokalsykehus og hjem Bedre samarbeid mellom sykehusene.

25 Hva er dette?

26 Ny studie: Hensikten med studien er å kartlegge forløpet til lungekreftpasienter etter operasjon. Dette for å få mer kunnskap om symptomer, sosial støtte, livskvalitet, hvordan de opplever overflytningene mellom ulike avdelinger / sykehus PO og hvordan det er å komme hjem.

27 Design Toulike metoderblir brukt i studien 1. Studie A samler inn informasjon om om symptomer, livskvalitet, lit t overflytning, stigmatisering og sosial støtte via spørreskjema. 2. Studie B samler inn dybdeinformasjon om overflytningen mellom ulike avdelinger, ulike sykehus og hvordan det er å komme hjem via intervju.

28 Rekruttering Studie A: 200 lungekreftopererte pasienter over 65 år og 100 under 65 år rekrutteres fra Rikshospitalet, Ullevål og St Olavs hospital. Studie B: Det velges ut ca 20 pasienter over 65 år. Det skal bestå av like deler kvinner og menn og pasienter fra ulike lk steder (storby, småby, bygd)

29 Målinger 1. Studie A: Pasienten følges med gjentatte målinger i et år (før opr. og 1, 5, 9 and 12 mnd etter opr). Tidspunktet 1 og 5 måneder er valgt fordi % av pasientene får cellegift postoperativt og for å få måling før og etter dette. 2. Pasientene spørres om de kan intervjues om sykehusoppholdet og overflytting før hjemreise.

30 Spørreskjema Får spørsmål om følgende (ikke alle hver gang): Bakgrunnsvariabler som alder, kjønn Andre sykdommer og symptomer Smerte Angst og depresjon Kronisk trøtthet (fatigue) og søvn Livskvalitet og sosial støtte Stigmatisering og overflytting

31 Samarbeidspartnere Tone Rustøen, Senter for pasientmedvirkning og sykepleieforskning, RH Johny Kongerud og Anne Naalsund, RH Øystein A. Vengen og Jonny Vangen, Ullevål Sykehus Anne H Henriksen og Synnøve Sunde, St Olavs Hospital Christine Miaskowski, University of California, San Francisco.

32 Tidsplan Vår Innhente nødvendige tillatelser Oppstart rekruttering høst Kvalitative intervju gjøres fortløpende Avslutte rekruttering i løp av høst 2011

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Vil ikke klage vil ikke plage

Vil ikke klage vil ikke plage Enslige eldre Vil ikke klage vil ikke plage Hvordan er det for enslige eldre i distriktene å ha uhelbredelig kreft? De fem som er intervjuet i denne studien har alle kjent på hvordan det er å leve i spenning,

Detaljer

Natt- og dag-kalender

Natt- og dag-kalender Natt- og dag-kalender Casebeskrivelser fra utprøvingen i Norge 1 Inger Hagen, vitenskapelig koordinator, ENABLE 2 Utvikler og produsent av Natt- og dag-kalenderen P.O. Box 7167 Majorstua, 0307 Oslo, Norway

Detaljer

Nye uførepensjonister

Nye uførepensjonister R Nye uførepensjonister Erfaringer med NAV Rapport 2013-06 Proba-rapport nr. 2013-06, Prosjekt nr. 12043 ISSN: 1891-8093 HB, IE, PDS, SK/TTH, 10. mars 2013 Offentlig Rapport 2013-06 Nye uførepensjonister

Detaljer

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue)

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) I FNs Barnekonvensjon, heter det under artikkel 23 bl.a. at barn med funksjonshemming har rett til et fullverdig og anstendig liv. Hva som menes med dette er nærmere redegjort

Detaljer

Spørsmål du som jente lurer på, men som du kanskje ikke spør foreldrene dine om

Spørsmål du som jente lurer på, men som du kanskje ikke spør foreldrene dine om Spørsmål du som jente lurer på,? men som du kanskje ikke spør foreldrene dine om Hvorfor ble jeg født med blæreekstrofi og epispadi Ei jente sier: 1] (BE/E)? Årsaken til at noen barn blir født med dette

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

organisasjonen Voksne for barn

organisasjonen Voksne for barn organisasjonen Voksne for barn INNHOLD Forord side 1 Petters historie side 2 Idas historie side 4 Hva er rus? Side 6 Hva er rusmisbruk? Side 7 Du er ikke alene Side 8 De vanligste rusmidlene Side 9 Hvordan

Detaljer

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud.

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Sin egen lykkes smed Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Innhold Oppsummering av rapporten Oppsummering av rapporten...s. 2 Om rapporten...s. 4 Bakgrunn

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser

Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser ØF - notat nr.08/2005 Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser En sammenlignende spørreundersøkelse om vold og overgrep mot kvinner med og uten fysiske funksjonsnedsettelser

Detaljer

GI FORSKNING TIL MØDRENE! (TEKST OG FOTO: REBEKKA NØKLING)

GI FORSKNING TIL MØDRENE! (TEKST OG FOTO: REBEKKA NØKLING) GI FORSKNING TIL MØDRENE! (TEKST OG FOTO: REBEKKA NØKLING) De er kvinner som har opplevd det som mange vil betegne som den største lykken i livet: å føde et barn. Men de tre mødrene representerer også

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

Hvordan får vi næringsdrivende til å levere til rett tid?

Hvordan får vi næringsdrivende til å levere til rett tid? 24 Analysenytt 01I2015 Hvordan får vi næringsdrivende til å levere til rett tid? Skatteetaten har gjennom prosjektet Rettidig innlevering og betaling de siste tre årene arbeidet for å få flere næringsdrivende

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Den doble sorgen Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Dette heftet er skrevet til besteforeldre som har mistet et lite barnebarn. Til tross for at besteforeldre er sterkt berørt, finnes det få tilbud

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

Samhandling. sett med pårørendes øyne

Samhandling. sett med pårørendes øyne Samhandling sett med pårørendes øyne astrid emhjellen fastlege, praksiskonsulent og prosjektleder GRUK/kunnskapssenteret Som del av et nasjonalt prosjekt med fokus på samhandling ble det gjennomført fokusgruppeintervju

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket?

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Et forskningssamarbeid mellom Sykehuset i Vestfold Kommunehelsetjenesten Høgskolen i Vestfold NSF Vestfold Tønsberg:

Detaljer

Flerkulturelle med nyresvikt

Flerkulturelle med nyresvikt Prosjektrapport Flerkulturelle med nyresvikt L a n d s f o r e n i n g e n f o r N y r e p a s i e n t e r o g T r a n s p l a n t e r t e Trykk: Frogner Grafisk AS Opplag: 1000 F O R O R D Det ble søkt

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Uten navn på døra. Hvordan opplever unge under barnevernets omsorg sin egen livssituasjon?

Uten navn på døra. Hvordan opplever unge under barnevernets omsorg sin egen livssituasjon? Uten navn på døra Hvordan opplever unge under barnevernets omsorg sin egen livssituasjon? Artikkelen er basert på dybdeintervju med seks ungdommer som bor på Havnøy, en institusjon med familiehjem. Ungdommene

Detaljer

MAGISTERUPPSATS. Pasienters opplevelse av postoperativ informasjon i forbindelse med kataraktkirurgi. Fredrik Husby Strand

MAGISTERUPPSATS. Pasienters opplevelse av postoperativ informasjon i forbindelse med kataraktkirurgi. Fredrik Husby Strand Specialisering inom ögonsjukvården-oftalmologisk omvårdnad, 60 hp MAGISTERUPPSATS Pasienters opplevelse av postoperativ informasjon i forbindelse med kataraktkirurgi Fredrik Husby Strand Examensarbete

Detaljer