KS Resultat XML 2.0 for Byggsøk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KS Resultat XML 2.0 for Byggsøk"

Transkript

1 KS Resultat XML 2.0 for Byggsøk Tor Kjetil Nilsen ARKITEKTUM AS

2 Innhold KS Resultat XML 2.0 for Byggsøk... 2 Tjenester for integrasjon med skjemahotell for en digital dialog... 2 Innhold i skjema... 3 Mapping Byggsøk v 2.1? (Byggsøk KS Resultat XML 2.0)

3 KS Resultat XML 2.0 for Byggsøk Tjenester for integrasjon med skjemahotell for en digital dialog Byggsøk tilbyr KS Resultat XML tjenester for integrasjon mellom byggesøknader og post/skjemamottak i en kommune. Kommunenes skjemamottak kan kobles til byggsøk slik at søknaden/skjemaet hentes sikkert og digitalt til kommunens skjema/post- mottak for arkivering og videre behandling i ett av sakssystemene. Tjenestene tilbys etter KS Resultat XML 2.0 standarden. Skjematjenestene tilbyr funksjoner for å sjekke om nye søknader er klare for nedlasting, nedlasting av søknader med alt innhold og kvitteringsfunksjon for at kommunen kan bekrefte at søknaden er lastet ned og fått tildelt et saksnummer i sitt arkiv. Tjenestene er spesifisert her 862b- 8a46ba855ac2 og v2/skjema- v2.wsdl cmp Components Byggsøk Kommunalt søknadsmottak Skjematjenester Skjemadatabase Skjematjenester Skjemaeksport «use» Søknadsmottak 2 Skjematjenester 2

4 Innhold i skjema Mye av innholdet i det digitale skjemaet følger standard for Arkivering(NOARK5). Fagdelen av KS Resultat XML er utvidet med Byggsøk fagdata. Fagdelen antas mest interessant for saksbehandlingssystem for byggesaker og videre systemer som registrerer i Matrikkel og kart. Innholdet er definert av følgende xml skjema resultat- v2/byggesak- resultat- v2.xsd pkg byggesak «applicationschema» byggesak-resultat-v 2 tags targetnamespace = xmlns = byggesak xsddocument = byggesak-resultat-v2.xsd xsdencodingrule = KXML «import» «applicationschema» skjema-v2 (from skjemaresultat) «import» «import» «applicationschema» be_byggesak + byggesak «applicationschema» be_sentralgodkjenning + sentralgodkjenning GeoIntegrasjon Skjema Byggesak benyttes for å preutfylle og tilføre søknaden data fra en kart/matrikkel løsning. 4e75-9e92-1bb3e63cbed3 og Byggsøk har også tjenester for preutfylling fra CRM systemer ByggSok/Teknisk- informasjon- om- Byg g Sok/Byg g Sok- byg g eak oppdatert- xsd/ 3

5 class byggesak-resultat-v2 skjema-v2:: Fagdata {root} Byggesak + be_byggesak :byggesak Sentralgodkjenning + be_sentralgodkjenning :sentralgodkjenning class Skjema Skjemaresultat + relatertsøknad :RelatertSøknad [0..1] + søknadsi d :SøknadsId +skjemahode «asgroup» 1 Skjemahode + resultatdato :datetime + resultatkilde :string + resultatmål :string + resultatsystem :string + skj emaid :stri ng + skjemaversjon :string + språk :stri ng tags asgroup = true +arkivdata fagsystemdata 0..1 Arkiv data + journalpost :Journalpost + saksmappe :Saksmappe [0..1] +dokumenter 0..* Dokument::Dokument + dokumentnummer :string [0..1] + dokumentstatus :Dokumentstatus [0..1] + dokumenttype :Dokumenttype [0..1] + format :Format [0..1] + referansejournalpostsystemid :string [0..1] + systemid :string [0..1] + tilknyttetregistreringsom :TilknyttetRegistreringSom [0..1] + tittel :string [0..1] + variantformat :Variantformat [0..1] Fagdata {root} Fag dataimplementasjoner arver fra denne slik som feks barnehag e, sfo, skole innrapportering, byg g esak, stedsbasert innrapportering, mm Dokument::Filreferanse + kvitteringuri :anyuri [0..1] + uri :anyuri Dokument::Filinnhold + base64 :base64binary 4

6 Mapping Byggsøk v 2.1? (Byggsøk KS Resultat XML 2.0) Mapping i KS Resultat XML 2 V2.0 V2.1 (ihht KS Resultat XML 2.0) Kommentar Skjemaresultat/soeknadsid/identifikator Skjemaresultat/relatertsoeknad Hvis det erstatter en tidligere innsendt søknad eller er et tillegg en som alt er sendt inn(for eksempel ferdigattest kan referere til igangsettingstill atelsen ) result/arkivdata/noarksak Skjemaresultat/arkivdata/saksmappe result/arkivdata/noarksak/satittel Skjemaresultat/arkivdata/saksmappe/tittel Muligens også offentligtittel? result/arkivdata/noarksak/satype Skjemaresultat/arkivdata/saksmappe/mappetype/kodeverdi Mapping koder? result/arkivdata/noarksak/saeksternnok Skjemaresultat/arkivdata/saksmappe/referanseEksternNoekkel/fagsystem kel/eksternsystem result/arkivdata/noarksak/saeksternnok Skjemaresultat/arkivdata/saksmappe/referanseEksternNoekkel/noekkel kel/nokkel result/arkivdata/noarksak/klassering Skjemaresultat/arkivdata/saksmappe/klasse result/arkivdata/noarksak/klassering/kls Skjemaresultat/arkivdata/saksmappe/klasse/liste/rekkefolge ort result/arkivdata/noarksak/klassering/kl Ordnpri Skjemaresultat/arkivdata/saksmappe/klasse/liste/klassifikasjonssystem/ko deverdi result/arkivdata/noarksak/klassering/kl Ordnver Skjemaresultat/arkivdata/saksmappe/klasse/liste/klasseID result/arkivdata/noarksak/sakspart Skjemaresultat/arkivdata/saksmappe/sakspart Dette kan enten result/arkivdata/noarksak/sakspart/spo rgnr Skjemaresultat/arkivdata/saksmappe/sakspart/liste//organisa sjonsnummer Mulighet også for fødselsnr result/arkivdata/noarksak/sakspart/spn avn result/arkivdata/noarksak/sakspart/spa dresse Skjemaresultat/arkivdata/saksmappe/sakspart/liste//navn Skjemaresultat/arkivdata/saksmappe/sakspart/liste/Person/navn Skjemaresultat/arkivdata/saksmappe/sakspart/liste/ /adresser/liste/adre sselinje1 result/arkivdata/noarksak/sakspart/spp ostnr Skjemaresultat/arkivdata/saksmappe/sakspart/liste/ /adresser/liste/post adresse/postnummer result/arkivdata/noarksak/sakspart/spp oststed Skjemaresultat/arkivdata/saksmappe/sakspart/liste/ /adresser/liste/post adresse/poststed result/arkivdata/noarksak/sakspart/spe postadr Skjemaresultat/arkivdata/saksmappe/sakspart/liste/ /elektroniskeadress er/liste/epost/epostadresse result/arkivdata/noarksak/sakspart/spk Skjemaresultat/arkivdata/saksmappe/sakspart/liste/kontaktperson ontakt result/arkivdata/noarksak/sakspart/spr Skjemaresultat/arkivdata/saksmappe/sakspart/liste/sakspartRolle/kodever Dette kan enten Der enten kan 5

7 olle result/arkivdata/noarksak/sakspart/spf aks result/arkivdata/noarksak/sakspart/sptl f di Skjemaresultat/arkivdata/saksmappe/sakspart/liste/ /elektroniskeadress er/liste/faks/faksnummer Skjemaresultat/arkivdata/saksmappe/sakspart/liste/ /elektroniskeadress er/liste/telefon/telefonnummer?? Skjemaresultat/arkivdata/saksmappe/Matrikkelnummer Bør med???? Skjemaresultat/arkivdata/saksmappe/Punkt Bør med???? Skjemaresultat/arkivdata/saksmappe/ByggIdent Bør med?? result/arkivdata/journpost result/arkivdata/journpost/jpinnhold result/arkivdata/journpost/jpndoktype result/arkivdata/journpost/jpeksternno kkel/eksternsystem result/arkivdata/journpost/jpeksternno kkel/nokkel result/arkivdata/journpost/jpsaekstern Nokkel/eksternSystem result/arkivdata/journpost/jpsaekstern Nokkel/nokkel result/arkivdata/journpost/avsmot result/arkivdata/journpost/avsmot/amo rgnr result/arkivdata/journpost/avsmot/ami htype result/arkivdata/journpost/avsmot/amn avn result/arkivdata/journpost/avsmot/ama dresse result/arkivdata/journpost/avsmot/amp ostnr result/arkivdata/journpost/avsmot/amp oststed result/arkivdata/journpost/avsmot/ame postadr result/arkivdata/journpost/avsmot/amr ef Skjemaresultat/arkivdata/journalpost Skjemaresultat/arkivdata/journalpost/tittel Skjemaresultat/arkivdata/journalpost/journalposttype/kodeverdi Skjemaresultat/arkivdata/journalpost/referanseEksternNoekkel/fagsystem Skjemaresultat/arkivdata/journalpost/referanseEksternNoekkel/noekkel Skjemaresultat/arkivdata/journalpost/referanseMappeEksternNoekkel/fag system Skjemaresultat/arkivdata/journalpost/referanseMappeEksternNoekkel/no ekkel Skjemaresultat/arkivdata/journalpost/korrespondansepart Skjemaresultat/arkivdata/journalpost/korrespondansepart/liste/Organisasj on/organisasjonsnummer Skjemaresultat/arkivdata/journalpost/korrespondansepart/liste/korrespon danseparttype/kodeverdi Skjemaresultat/arkivdata/journalpost/korrespondansepart/liste/Organisasj on/navn Skjemaresultat/arkivdata/journalpost/korrespondansepart/liste/Person/na vn Skjemaresultat/arkivdata/journalpost/korrespondansepart/liste/ /adresse r/liste/adresselinje1 Skjemaresultat/arkivdata/journalpost/korrespondansepart/liste/ /adresse r/liste/postadresse/postnummer Skjemaresultat/arkivdata/journalpost/korrespondansepart/liste/ /adresse r/liste/postadresse/poststed Skjemaresultat/arkivdata/journalpost/korrespondansepart/liste/ /elektro niskeadresser/liste/epost/epostadresse Skjemaresultat/arkivdata/journalpost/korrespondansepart/liste/deresRefe ranse Dette kan enten Der enten kan result/arkivdata/journpost/dokument result/arkivdata/journpost/dokument/dl Rnr result/arkivdata/journpost/dokument/dl Type result/arkivdata/journpost/dokument/d bkategori result/arkivdata/journpost/dokument/d btittel result/arkivdata/journpost/dokument/d bstatus result/arkivdata/journpost/dokument/v evariant result/arkivdata/journpost/dokument/fil /ref result/arkivdata/journpost/dokument/v efilnavn result/arkivdata/journpost/dokument/v emimetype result/fagsystemdata Skjemaresultat/arkivdata/dokumenter Skjemaresultat/arkivdata/dokumenter/liste/dokumentnummer Skjemaresultat/arkivdata/dokumenter/liste/tilknyttetRegistreringSom/kod everdi Skjemaresultat/arkivdata/dokumenter/liste/dokumenttype/kodeverdi Skjemaresultat/arkivdata/dokumenter/liste/tittel Skjemaresultat/arkivdata/dokumenter/liste/dokumentstatus/kodeverdi Skjemaresultat/arkivdata/dokumenter/liste/variantformat/kodeverdi Skjemaresultat/arkivdata/dokumenter/liste/Filinnhold/base64 Skjemaresultat/arkivdata/dokumenter/liste/Filreferanse/uri Skjemaresultat/arkivdata/dokumenter/liste/Filinnhold/filnavn Skjemaresultat/arkivdata/dokumenter/liste/Filreferanse/filnavn Skjemaresultat/arkivdata/dokumenter/liste/Filinnhold/mimeType Skjemaresultat/arkivdata/dokumenter/liste/Filreferanse/mimeType Skjemaresultat/fagsystemdata Kodeliste mapping? Enten som uri eller som base64 Enten som uri eller som base64 Enten som uri eller som base64 6

8 result/fagsystemdata/byggesak Skjemaresultat/fagsystemdata/byggesak All mapping under denne er som før Eksempel XML fil for en ny Byggsøk søknad. 7

9 Fra eksisterende versjon rx:fagsystemdata beholdes som før, mens metadata om søknaden bruker versjon 2.0 av KS Resultat XML og arkivdata bruker NOARK5 versjonen. 8

3.2 Tabell over funksjonelle behov og krav

3.2 Tabell over funksjonelle behov og krav 3.2 Tabell over funksjonelle behov og krav Nr Behov Beskrivelse Krav 1 Enkelt skisseverktøy som ikke krever spesiell fagkunnskap Søker bør kunne enkelt skissere det planlagte bygget i 3D og på den måten

Detaljer

Veileder i å lage informasjonsmodellen i en produktspesifikasjon som et utplukk av objekttyper fra fagområdene i SOSI del 2.

Veileder i å lage informasjonsmodellen i en produktspesifikasjon som et utplukk av objekttyper fra fagområdene i SOSI del 2. Veileder i å lage informasjonsmodellen i en produktspesifikasjon som et utplukk av objekttyper fra fagområdene i SOSI del 2. Dokument: Veileder i å modellere produktspesifikasjon som utplukk fra SOSI fagområder

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

for digital byggesaksbehandling

for digital byggesaksbehandling Lokale behov og tilpasninger i dokumenter anskaffelsesgrunnlaget for nytt fagsystem cm for digital byggesaksbehandling Versjon 1.0 2015 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Oppdatering av person/studentforekomster i FS mot folkeregisteret

Oppdatering av person/studentforekomster i FS mot folkeregisteret Oppdatering av person/studentforekomster i FS mot folkeregisteret Det forutsettes at tillatelse til oppdatering av FS mot folkeregisteret er innhentet og at man er registrert som kunde hos EVRY. Mal for

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Flere som skal skrive i samme dokument rettigheter og versjoner Versjon/dato for revisjon: 04.03.2015 P360-klient: Web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 01.10.2014 Ansvarlig:

Detaljer

Tema: Nytt skoleår Fronter 92

Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Tema: Nytt skoleår... 1 Innledning...

Detaljer

Krav til utveksling av rørinspeksjonsdata

Krav til utveksling av rørinspeksjonsdata Krav til utveksling av rørinspeksjonsdata Dato:04.0.0 M Innledning Dette dokumentet beskriver dataflyten mellom ki kommune og det operatørfirma som leverer rørinspeksjons-tjenester til kommunen. De samme

Detaljer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter Introduksjon Denne brukerveiledningen er laget for Hemit Ekstranettportal. (https:\\ekstranett.helse-midt.no\) I dette dokumentet tar vi for

Detaljer

Ordrekobling. Import av fil til Web-TA

Ordrekobling. Import av fil til Web-TA Ordrekobling Import av fil til Web-TA Schenker AS www.schenker.no Innhold 1 Ordrekobling... 3 1.1 Hva må til for å bruke ordrekobling... 3 1.2 Generere fil fra ordresystem... 3 1.2.1 Hvordan fungerer ordrekobling...

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Eksport /Import person

Eksport /Import person Innhold Eksport /Import person... 2 Fri eksport av personopplysninger... 2 Definisjon av utplukk... 2 Definisjon av layout... 3 Fri import av personopplysninger... 7 Hodeinformasjon... 7 Valg av felt...

Detaljer

Mottatt post: Der er din innkomne post som du må se på, der kan du være saksbehandler, kopimottaker, mottaker.

Mottatt post: Der er din innkomne post som du må se på, der kan du være saksbehandler, kopimottaker, mottaker. ESA HVORDAN BRUKE FORSIDEN DIN: Mottatt post: Der er din innkomne post som du må se på, der kan du være saksbehandler, kopimottaker, mottaker. Er du saksbehandler Lage svarbrev eller Ta brevet til etterretning

Detaljer

Vis filer fra banken Filoverføring forenklet

Vis filer fra banken Filoverføring forenklet Vis filer fra banken gir deg en oversikt over de filer som kan hentes fra banken. Dette forutsetter som regel at du tidligere har opprettet en filbestilling. Bestillingen opprettes via Bestill fil fra

Detaljer

Veileder for utfylling av driftsplansøknad i Altinn

Veileder for utfylling av driftsplansøknad i Altinn Veileder for utfylling av driftsplansøknad i Altinn Side 1 Innledning Årstall fylles ut automatisk Årstall fylles inn automatisk, og skifter den 1. september hvert år. Du kan endre årstallene selv dersom

Detaljer

Brukerveiledning. Enkelt søk i Naturbase. Versjon 23. februar 2015

Brukerveiledning. Enkelt søk i Naturbase. Versjon 23. februar 2015 Brukerveiledning Enkelt søk i Naturbase Versjon 23. februar 2015 1. Innledning Denne veiledningen beskriver bruken av funksjonen Enkelt søk i Naturbase. Enkelt søk gir en enkel tilgang til data i Naturbase.

Detaljer

Hvordan komme i gang med

Hvordan komme i gang med Hvordan komme i gang med AvtaleGiro AvtaleGiro er et praktisk og lettvint system for faste betalingsoppdrag (FBO) som vi sterkt anbefaler at sentrene tar i bruk. Avtalegiro medfører at kundene trekkes

Detaljer

Arbeidsprosesser. Hvordan systemet støtter arbeidsprosessene våre.

Arbeidsprosesser. Hvordan systemet støtter arbeidsprosessene våre. Arbeidsprosesser Hvordan systemet støtter arbeidsprosessene våre. De fleste er definert og finns i Kvikk guide. Det er laget en foil på hver av de viktigste Trykk på funksjonen for å få mer info Trykk

Detaljer

Dette er en demonstrasjonsside som vi skal bruke for å se litt nærmere på HTTP protokollen. Eksemplet vil også illustrere et par ting i PHP.

Dette er en demonstrasjonsside som vi skal bruke for å se litt nærmere på HTTP protokollen. Eksemplet vil også illustrere et par ting i PHP. 1 Dette er en demonstrasjonsside som vi skal bruke for å se litt nærmere på HTTP protokollen. Eksemplet vil også illustrere et par ting i PHP. (Læreboka kapittel 2-5) Legg merke til den første blokken,

Detaljer

Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen

Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen Innrapportering av lønn til myndighetene fra og med 1.1.2015 krever at du har oppdatert til Agro Økonomi versjon 6.44. Denne versjonen vil inneholde

Detaljer

Kom i gang med VPN inn til skolens filserver. Innhold

Kom i gang med VPN inn til skolens filserver. Innhold Kom i gang med VPN inn til skolens filserver Innhold Forutsetninger... 2 VPN på PC... 3 Slik installerer du VPN-programmet dette gjøres bare en gang... 3 Logge inn på skolen, hver gang du skal arbeide

Detaljer

Elverumskolen samler inn personopplysninger:

Elverumskolen samler inn personopplysninger: Innhold Elverumskolen samler inn personopplysninger:... 1 1.1 Registrering av personopplysninger... 1 1.2 Endring av personopplysninger... 4 1.3 Sletting av personopplysninger... 5 Elverumskolen samler

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

1 Gi tilbud - hurtigveileder

1 Gi tilbud - hurtigveileder 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat?

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat? Veiledning til elektronisk søknad Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for elektroniske søknader og elektronisk innrapportering. Målsetning er å tilby brukere enklere, raskere og mer effektiv

Detaljer

A-meldingen - slik skal det gjøres!

A-meldingen - slik skal det gjøres! Februar 2015 A-meldingen - slik skal det gjøres! A-meldingene strømmer inn fra landets arbeidsgivere, regnskapsførere og lønnssentraler. Underveis dukker det opp en del spørsmål, og vi har her samlet svarene

Detaljer

Accenture Altinn. Implementasjonsguide for integrasjon mot Altinn

Accenture Altinn. Implementasjonsguide for integrasjon mot Altinn Accenture Altinn Implementasjonsguide for 1 Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse av endring Endret av 1.0 31.08.2009 Klargjort v1.0 for leveranse Accenture 1.1 12.11.2009 Oppdatert etter kundekommentarer

Detaljer

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Ønsker du å legge til en personlig kommentar i ett PDF dokument? Her har du en beskrivelse på hvordan dette gjøres. Denne veiledningen, samt videobeskrivelser

Detaljer