Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag Klokken A1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1"

Transkript

1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag Klokken A1

2 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS OG PROTOKOLLFØRERE... 3 SAK 3 OPPFØRING AV SAKER TIL EVENTUELT... 3 SAK 4 BEHANDLING/GODKJENNING AV REFERAT FRA VÅRENS GENERALFORSAMLING... 3 SAK 5 BEHANDLING/REDEGJØRELSE FRA STYRET OG LEDELSEN I BIS TRONDHEIM SAK 6 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS FAGANSVARLIG BIS LA (FA).4 SAK 7 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINSTRUKS ØKONOMIANSVARLIG BIS LA (ØA)..4 SAK 8 BEHANDLING/ GODKJENNING AV OPPDATERTE VEDTEKTER VEDRØRENDE LINJEFORENINGER VED BIS TRONDHEIM... 5 SAK 9 BEHANDLING/GODKJENNING AV ENDRING VEDTEKTER LEDELSEN BIS TRONDHEIM... 5 SAK 10 BEHANDLING/GODKJENNING AV OPPRETTELSE AV UNDERGRUPPEANSVARLIG BIS LA (UA) 7 SAK 11 BEHANDLING/GODKJENNING AV STILLINGSINNSTRUKS UNDERGRUPPEANSVARLIG BIS LA (UA)... 6 SAK 12 ORIENTERING/SAMARBEIDS OG RABATTAVTALER VED BIS TRONDHEIM... 6 SAK 13 BEHANDLING/HANDELSHØYSKOLEN BI TRONDHEIM INNMELDING I SIT... 8 SAK 14 BEHANDLING/GODKJENNING AV RETNINGSLINJER FOR VALGKAMP... 8 SAK 15 BEHANDLING/GODKEJNNING AV VEDTEKTSENDRINGER FORETATT AV STYRINGSGRUPPEN 7 SAK 16 ORIENTERING/ INFORMERING ANGÅENDE HELSEREFUSJON.. 7 SAK 17 BEHANDLING/ GODKJENNING AV REGNSKAP VÅR SAK 18 BEHANDLING/ GODKJENNING AV REVIDERT BUDSJETT VÅR 2012 OG BUDSJETT SAK 19 BEHANDLING/GODKJENNING AV ANSVARSFRIHET FOR DET SITTENDE STYRE. 7 SAK 20 ARBEIDSPROSESSEN TIL VALGKOMITEEN 8 SAK 21 BEHANDLING/VALG AV TILLITSVALGTE 8 SAK 22 FULLMAKT TIL DET SITTENDE STYRET TIL Å KONSTITUERE EVENTUELLE MANGLENDE. STYREVERV.8 SAK 23 EVENTUELT..8 VEDLEGG 1: GJELDENDE STILLINGSINSTRUKS FOR FAGANSVARLIG BIS LA (FA):... 9 VEDLEGG 2: OPPDATERT STILLINGSINNSTRUKS FOR FAGANSVARLIG BIS LA (FA): VEDLEGG 3: GJELDENDE STILLINSINNSTRUKS FOR ØKONOMIANSVARLIG BIS LA (ØA) VEDLEGG 4: OPPDATERT STILLINGSINNSTRUKS FOR ØKONOMIANSVARLIG BIS LA (ØA) VEDLEGG 5: REFERAT FRA GENERALFORSAMLING BI STUDENTSAMFUNN TRONDHEIM VEDLEGG 6: REDEGJØRELSE FRA STYRET OG LEDELSEN I BIS TRONDHEIM VEDLEGG 7: REGNSKAP FOR VÅR VEDLEGG 8: REVIDERT BUDSJETT FOR HØSTEN 2012 OG FORSLAG TIL BUDSJETT FOR VEDLEGG 9: GJELDENDE VEDTEKTER LINJEFORENINGER BIS TRONDHEIM 63 VEDLEGG 10: OPPDATERTE VEDTEKTER LINJEFORENINGER BIS TRONDHEIM 64 VEDLEGG 11: GJELDENDE VEDTEKTER GRAFISK ANSVARLIG BIS TRONDHEIM 65 VEDLEGG 12: OPPDATERTE VEDTEKTER GRAFISK ANSVARLIG BIS TRONDHEIM 66 VEDLEGG 13 GJELDENDE VEDTEKTER LEDER BULL INVEST BIS TRONDHEIM 67 VEDLEGG 14 OPPDATERTE VEDTEKTER LEDER BULL INVEST BIS TRONDHEIM 68 VEDLEGGG 15 RETNINGSLINJER VALGKAMP 71 VEDLEGG 16 ENDRINGER STANDARDISERTE LOKALE VEDTEKTER.73 2

3 Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Leder. Bakgrunn: Leder har ansvaret for gjennomføring av saken. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner innkalling og Dagsorden med eventuelle endringer. Sak 2 Behandling/Valg av ordstyrer, bisitter, referenter, tellekorps og protokollførere Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Leder. Bakgrunn: Leder har ansvaret for gjennomføring av saken. Følgende ansvarlige skal velges: - Ordstyrer - Bisitter - 2 personer til å utgjøre referenter - 3 personer til å utgjøre tellekorps - 2 personer til å undertegne protokollen Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner kandidatene. Sak 3 Oppføring av saker til eventuelt Bakgrunn: Dersom Generalforsamlingen har noen saker til eventuelt, må disse fremlegges på dette tidspunkt. Det vil ikke være anledning til å føre opp saker ved et senere tidspunkt. Sakene vil bli behandlet under Sak 23. Kontroll- og vedtektskomiteen gjør oppmerksom på at saker som meldes inn under eventuelt ikke kan behandles/godkjennes av Generalforsamlingen Sak 4 Behandling/Godkjenning av referat fra vårens Generalforsamling Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim. v/leder Bakgrunn: Se vedlegg 5: Referat fra Generalforsamling Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner referat fra Generalforsamling med eventuelle endringer. 3

4 Sak 5 Behandling/Redegjørelse fra Styret og Ledelsen i BIS Trondheim 2010 Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Leder. Bakgrunn: Leder har ansvaret for gjennomføring av saken. Vedlegg: 6 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner Styret og Ledelsens redegjørelser for2012. Sak 6 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Fagansvarlig Forslagsstiller: BIS Sentralstyret/KVK Bakgrunn: I sammenheng med strategiarbeidet styringsgruppen har gjennomført kom det frem at det måtte bli gjort noen endringer i Fagansvarlig sin stillingsinstruks. Endringene består i hovedsak av å fjerne utdaterte elementer som ble gjort sammen med Fagansvarlig SS og Fagansvarlige lokalt, samt implementere deler av strategien som hører under Fag. Kontroll- og vedtektskomitéen (KVK) ber generalforsamlingen godkjenne stillingsinstruksen for Fagansvarlig. Vedlegg: 1 og 2 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Fagansvarlig. Sak 7 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Økonomiansvarlig Forslagsstiller: BIS Sentralstyret v/kvk Bakgrunn: Det er i hovedsak endret et punkt i stillingsinstruksen til Økonomiansvarlig. Dette går ut på at Økonomiansvarlig skal skrive et notat med forklaringer til posteringene ved slutten av sin vervsperiode. Dette skal leveres til påtroppende Økonomiansvarlig i sammenheng med overlapping. Kontroll- og vedtektskomitéen (KVK) ber generalforsamlingen godkjenne stillingsinstruksen for Økonomiansvarlig. Vedlegg: 3 og 4 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Økonomiansvarlig. 4

5 Sak 8 Behandling/ Godkjenning av oppdaterte vedtekter for linjeforeninger ved BI Trondheim Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/kvk Bakgrunn: På bakgrunn av den fornyede satsingen på linjeforeninger ved BI Trondheim oppstod det et behov for å oppdatere og endre de eksisterende vedtektene vedrørende linjeforeninger ved BI Trondheim. Vedlegg: 9 og 10 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner vedtektene for linjeforeninger ved BI Trondheim Sak 9 Behandling/Godkjenning av vedtektsendring for ledelsen BIS Trondheim Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/kvk Bakgrunn: Jobben som grafisk ansvarlig ved BIS Trondheim har fått en større arbeidsmengde de siste årene. Det ble dermed ansett som nødvendig å ha to grafisk ansvarlig for å kunne holde tritt med arbeidsmengden Vedlegg: 11 og 12 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner vedtektsendringene Sak 10 Behandling/Godekjenning av opprettelse av Undergruppeansvarlig Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/leder Bakgrunn: De siste årene har BIS som organisasjon vokst drastisk. Med denne ekspansjonen har dette ført til et stort press i arbeidsmengden hos styremedlemmene med underutvalgene under seg. En del av disse undergruppene er ikke nødt til å ligge under de eksisterende styremedlemmene. Styret i BIS ønsker dermed å opprette et nytt styrverv som skal ha ansvar for disse undergruppene. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godtar opprettelsen av undergruppeansvarlig 5

6 Sak 11 Behandling/Godkjenning av stillingsinnstruks for Undergruppeansvarlig Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/kvk Bakgrunn: Kun gjeldende hvis sak 10 blir godkjent. Vedlegg: 13 og 14 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinnstruks for UA Sak 12 Orientering/ Samarbeids- og rabattavtaler for BIS Trondheim Forslagsstiller: Markedsansvarlig (MA) BIS Trondheim Bakgrunn: Markedsansvarlig ønsker å informere studentene på BI Trondheim om hvilke samarbeids- og rabattavtaler som er gjeldende. Sak 13 Behandling/Godkjenning av retningslinjer for Valgkamp Forslagsstiller: Sentralledelsen v/kvk - KVK Trondheim orienterer Bakgrunn: Det er utarbeidet retningslinjer/vedtekter for et nytt pilotprosjekt - valgkamp - som skal gjennomføres i Trondheim. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner vedtektsendringene for valgkamp. Sak 14 Behandling/Godkjenning av vedtektsendringer foretatt av Styringsgruppen Forslagsstiller: Sentralledelsen v/kvk KVK Trondheim orienterer Bakgrunn: Ved Styringsgruppemøte som ble avholdt ble det vedtatt diverse standardiserte vedtektsendringer. Vedlegg: 15 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner vedtektsendringene som blir lagt fram. 6

7 Sak 15 Orientering/ Informering angående helserefusjon Forslagsstiller: Økonomiansvarlig (ØA) BIS Trondheim Bakgrunn: Økonomiansvarlig ønsker å redegjøre for helserefusjon. Retningslinjer for hvordan den blir delt ut og bakgrunn for å søke. Sak 16 Behandling/Godkjenning av regnskap for vår 2012 Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ økonomiansvarlig. Bakgrunn: Økonomiansvarlig har ansvaret for gjennomføring av saken. Vedlegg: nr. 7 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner regnskap for vår Sak 17 Behandling/Godkjenning av revidert budsjett for høsten 2012 og forslag til budsjett for 2013 Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ økonomiansvarlig. Bakgrunn: Økonomiansvarlig har ansvaret for gjennomføring av saken. Se vedlegg 8: Revidert budsjett for høsten 2012 og forslag til budsjett for Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner revidert budsjett for høsten 2012 og budsjett for Sak 18 Behandling/Ansvarsfrihet for det sittende styret Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim ber om ansvarsfrihet for all aktivitet som har foregått siden forrige Generalforsamling. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen gir det sittende styret ansvarsfrihet for perioden

8 Sak 19 Behandling/Handelshøyskolen BI Trondheim innmelding i SiT Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/leder Bakgrunn: Det har vært mye frem og tilbake tidligere år hvorvidt Handelhøyskolen BI Trondheim skal melde seg inn i SIT. Styret har derfor gått i dialog med BI og SiT og vil presentere en utredning om dette. Vedlegg: 17 Forslag til vedtak: Styret anmoder BI om å søke tilknytning til SiT Sak 20 Orientering/Arbeidsprosessen til Valgkomitéen Orienterer: Valgkomitéen Bakgrunn: Valgkomitéen (VK) ønsker å informere Generalforsamlingen om sin arbeidsprosess frem mot Generalforsamlingen. Hvordan jobber VK? Hvilke kriterier setter vi i forbindelse med intervju, og hvordan vurderer vi hvem som er best egnet til de ulike vervene. Når man skal velge inn nye medlemmer i BIS har man behov for forskjellige mennesker, med ulike kvaliteter og bakgrunn. Det er VK sin oppgave å finne disse menneskene, og sette sammen et godt kvalifisert styre. Derfor ønsker vi med denne informasjonen å presisere viktigheten av å følge VK sin innstilling og å stole på vår anbefaling. Sak 21 Behandling/Valg av tillitsvalgte i BIS Trondheim Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim Bakgrunn: Følgende verv i BIS Trondheim skal velges: - Kontroll- og vedtektskomité (1 representant) - Valgkomité (1 representant) - Undergruppeansvarlig Forslag til vedtak: Generalforsamlingen følger valgkomiteens innstilling. Sak 22 Behandling/Fullmakt til det sittende Styret for å konstituere eventuelle manglende tillitsverv Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim Bakgrunn: Styret kan med Generalforsamlingens tillatelse konstituere de tillitsverv man ikke greier å få valgt ved Generalforsamlingen, med unntak av ledervervet. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen gir det sittende styret fullmakt til å konstituere manglende tillitsverv. Sak 23 Eventuelt 8

9 Vedlegg 1: Gjeldende stillingsinstruks for Fagansvarlig BIS LA (FA): Stillingsinstruks for Fagansvarlig BIS LA (FA) 1. Ansvars- og myndighetsområde Fagansvarlig er ansvarlig overfor styret og for at driften av fagutvalget skjer i henhold til budsjett og handlingsplan. Fagansvarlig er ansvarlig for at utvalget er en pådriver og koordinator både i lokale og nasjonale fagsaker. Fagansvarlig skal sørge for at grupper og utvalg underlagt vervet leverer og presenterer budsjett, regnskap, handlingsplan samt rapporter vedrørende større arrangementer til Styret. 2. Samarbeid Fagansvarlig skal ivareta studentenes interesser gjennom aktivt samarbeid med fagansvarlig i BIS Sentralstyret. Fagansvarlig plikter for ivaretakelse av sine funksjoner å etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med de andre styremedlemmene, BI LA, fagansvarlige og andre øvrige engasjerte i BIS 3. Arbeidsoppgaver Hovedfunksjon Fagansvarlig skal planlegge, iverksette, lede og kontrollere fagutvalgets samlede funksjoner og oppgaver. Fagansvarlig skal: - Arbeide aktivt for at fagutvalget forbereder og fremmer saker til høyskolerådet og undervisningsutvalget gjennom fagansvarlig i BIS. - Holde styret orientert om aktivitet i høyskolerådet, undervisningsutvalget og BIS LA sitt fagutvalg. - Ha ansvaret for oppfølging av administrasjonens arbeid ved BI LA. - Koordinere faglige og intern-politiske saker overfor BI LA. - Har ansvaret for de tillitsvalgte. 9

10 Vedlegg 2: Oppdatert stillingsinstruks for Fagansvarlig BIS LA (FA): Stillingsinstruks for Fagansvarlig BIS LA (FA) 1. Ansvars- og myndighetsområde Fagansvarlig er, ovenfor styret, ansvarlig for at driften av fagutvalget skjer i henhold til budsjett og handlingsplan. Fagansvarlig er ansvarlig for at utvalget er en pådriver og koordinator både i lokale og nasjonale fagsaker. 2. Samarbeid Fagansvarlig skal ivareta studentenes interesser gjennom aktivt samarbeid med fagansvarlig i BIS Sentralstyret. Fagansvarlig plikter for ivaretakelse av sine funksjoner å etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med de respektive klassekontaktene, de andre styremedlemmene, BI LA, fagansvarlige og andre øvrige engasjerte i BIS 3. Arbeidsoppgaver - Hovedfunksjon Fagansvarlig har det overordnede ansvaret for klassekontaktene ved BI LA. Med dette menes ansvarlig for at kursevalueringer blir gjennomført og at klagesaker fra studentene blir håndtert. Fagansvarlig skal: Arbeide aktivt for at fagutvalget forbereder og fremmer saker til Kollegiet og undervisningsutvalget gjennom fagansvarlig i BIS. Holde styret orientert om aktuelle og relevante aktiviteter i Kollegiet, undervisningsutvalget og BIS LA sitt fagutvalg. Ha ansvaret for oppfølging av administrasjonens arbeid ved BI LA. Koordinere faglige og intern-politiske saker overfor BI LA. Gjennomføre minst to -2- temakvelder/motivasjonskvelder i løpet av sin vervsperiode, henholdsvis en -1- på høstsemesteret og en -1- på vårsemesteret om dette lar seg praktisk gjennomføre. Jobbe for å gi studentene et godt studiemiljø gjennom sikring av høy faglig og pedagogisk kvalitet, samt være med å bidra til et godt fysisk læringsmiljø. 10

11 Vedlegg 3: Gjeldende stillinsinstruks for Økonomiansvarlig BIS LA (ØA) Stillingsinstruks for Økonomiansvarlig BIS LA (ØA) 1. Ansvars- og myndighetsområde Økonomiansvarlig skal være til støtte for alle utvalg i BIS LA med hensyn til budsjettering og bruk av midler. Han/hun er ansvarlig for at regnskapsførsel utføres i henhold til gjeldende lover og regler for god regnskapsskikk (GRS). Økonomiansvarlig er: Ansvarlig for opprettelse og leder for BIS LAs økonomiutvalg (Ved de LA som har behov for ØU) Ansvarlig for sammenfletting og fremleggelse av budsjetter og regnskap til samtlige aktiviteter ved BIS LA. Ansvarlig for innkjøp av all kontorrekvisita og materiell til BIS LA. Ansvarlig for fremleggelse av økonomisk status på siste styremøte. Økonomiansvarlig har prokura sammen med leder av BIS LA. Økonomiansvarlig skal med støtte i økonomiutvalget drive budsjettoppfølgelse, følge med på likviditeten og sørge for at alle regnskap blir ført i henhold til god regnskapsskikk (GRS). (Punkter vedrørende økonomiutvalget gjelder bare ved de LA som har dette). Økonomiansvarlig skal sørge for at grupper og utvalg underlagt vervet leverer og presenterer budsjett, regnskap, handlingsplan samt rapporter vedrørende større arrangementer til Styret. 2. Samarbeid For ivaretakelse av sine funksjoner skal økonomiansvarlig etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med, økonomiutvalget, styremedlemmene, revisor og andre finansielle forbindelser. I tillegg til BI LA, økonomiansvarlig ved de øvrige BIS avdelingene og Sentralstyret. 3. Arbeidsoppgaver Hovedfunksjon Han/hun er ansvarlig for at budsjett og regnskap blir utarbeidet i samsvar med handlingsplaner, samt følge opp den økonomiske side ved det arbeidet som blir gjort i alle BIS LAs utvalg med underlagte grupper og komiteer. Økonomiansvarlig rapporterer fortløpende til styret vedrørende foreningens likviditet, samt de enkelte utvalgs og gruppers økonomiske stilling og budsjetterte likviditet. Økonomiansvarlig har prokura overfor banken, og kan anvise utbetalinger i henhold til budsjett. Økonomiansvarlig er ansvarlig for helse- og refusjonsordningen. Økonomiansvarlig forplikter seg til å føre forsvarlig kontroll med bokskap ved BI LA. 11

12 Vedlegg 4: Oppdatert stillingsinstruks for Økonomiansvarlig BIS LA (ØA) Stillingsinstruks for Økonomiansvarlig BIS LA (ØA) 1. Ansvars- og myndighetsområde Økonomiansvarlig skal være til støtte for alle utvalg i BIS LA med hensyn til budsjettering og bruk av midler. Han/hun er ansvarlig for at regnskapsførsel utføres i henhold til gjeldende lover og regler for god regnskapsskikk (GRS). Økonomiansvarlig er: o Ansvarlig for opprettelse samt leder for BIS LAs økonomiutvalg (Ved de LA som har behov for ØU) o Ansvarlig for sammenfletting og fremleggelse av budsjetter og regnskap til Generalforsamlingen høst og vår- for samtlige aktiviteter ved BIS LA. o Ansvarlig for innkjøp av all kontorrekvisita og materiell til BIS LA. o Ansvarlig for fremleggelse av økonomisk status på hvert styremøte. o Ansvarlig for at notater med forklaring til posteringene i resultatet for foregående år fremligger i forkant av overlappingen til påtroppende ØA. Dette notatet skal benyttes på høstens Generalforsamling når resultatet fremlegges. Økonomiansvarlig har prokura sammen med leder av BIS LA. Økonomiansvarlig skal med støtte i økonomiutvalget drive budsjettoppfølgelse, følge med på likviditeten og sørge for at alle regnskap blir ført i henhold til god regnskapsskikk (GRS). (Punkter vedrørende økonomiutvalget gjelder bare ved de LA som har dette). Økonomiansvarlig skal sørge for at grupper og utvalg underlagt vervet leverer og presenterer budsjett, regnskap, handlingsplan samt rapporter til Styret. 2. Samarbeid For ivaretakelse av sine funksjoner skal økonomiansvarlig etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med økonomiutvalget, styremedlemmene, revisor og andre finansielle forbindelser. I tillegg til disse gjelder dette ovenfor BI LA, økonomiansvarlig ved de øvrige BIS avdelingene og Sentralstyret. 3. Arbeidsoppgaver Hovedfunksjon Han/hun er ansvarlig for at budsjett og regnskap blir utarbeidet i samsvar med handlingsplaner, samt følge opp den økonomiske side ved det arbeidet som blir gjort i alle BIS LAs utvalg med underlagte grupper og komiteer. Økonomiansvarlig rapporterer fortløpende til styret vedrørende foreningens likviditet, samt de enkelte utvalgs og gruppers økonomiske stilling og budsjetterte likviditet. Økonomiansvarlig har prokura overfor banken og kan anvise utbetalinger i henhold til budsjett. Økonomiansvarlig er ansvarlig for helse- og refusjonsordningen. Økonomiansvarlig forplikter seg til å føre forsvarlig kontroll med bokskap ved BI LA. 12

13 Vedlegg 5: Referat fra Generalforsamling BI Studentsamfunn Trondheim Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag Kl 13:00 A1 Start 13:00 Slutt: 21:45 Antall personer tilstede: 152 (ved oppstart) 13

14 Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Leder. Bakgrunn: Leder har ansvaret for gjennomføring av saken. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner innkalling og Dagsorden med eventuelle endringer. Vedtak: Enstemmig vedtatt. Sak 2 Behandling/Valg av ordstyrer, bisitter, referenter, tellekorps og protokollførere Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Leder. Bakgrunn: Leder har ansvaret for gjennomføring av saken. Følgende ansvarlige skal velges: - Ordstyrer: Trude Kjellgreen - Bisitter: Viola Venaas Myran - 3 personer til å utgjøre referenter: Kristina Opsahl og Ida Louise Kristiansen - 3 personer til å utgjøre tellekorps: Stian Skogstad Berg, Kristoffer Melkvik og Sebastian Ringseth - 2 personer til å undertegne protokollen: Per Olav Myhre og Vidar Strømsvåg Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner kandidatene. Vedtak: Kandidatene enstemmig godkjent. Sak 3 Oppføring av saker til eventuelt Bakgrunn: Dersom Generalforsamlingen har noen saker til eventuelt, må disse fremlegges på dette tidspunkt. Det vil ikke være anledning til å føre opp saker ved et senere tidspunkt. Sakene vil bli behandlet under Sak 15. Kontroll- og vedtektskomiteen gjør oppmerksom på at saker som meldes inn under eventuelt ikke kan behandles/godkjennes av Generalforsamlingen Saker: 1 Sak 4 Behandling/Godkjenning av referat fra høstens Generalforsamling Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim. Bakgrunn: Se vedlegg 3: Referat fra Generalforsamling høst Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner referat fra Generalforsamling med eventuelle endringer. Vedtak: Enstemmig godkjent. 14

15 Sak 5 Behandling/Redegjørelse fra Styret og Ledelsen i BIS Trondheim 2011/2012 Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Leder. Bakgrunn: Leder har ansvaret for gjennomføring av saken. Se Vedlegg 4: Redegjørelser fra Styret og Ledelsen BIS Trondheim for 2011/2012. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner Styret og Ledelsens redegjørelser for Leder: BIS har arbeidet for å gjøre bra saker i år, og for å legge til rette for fremtidige styrer. Spørsmål fra sal: Hva skjer med 3T og Crash? Marked: Har prøvd å endre avtalen med 3T. Fikk kjørt i gang egen bootcamp for BI-studenter, gratis. 3T vil ikke gå ned i pris, mener de har godt nok kundegrunnlag. Kommentar fra sal: Må være mer markedsorientert, 500 kroner er alt for mye. Marked: Vi vil jobbe videre med avtalen med 3T. Hva angår Crash, så har vi gratis inngang før 12 og får billigere øl frem mot sommerferien. I DNB som hovedsamarbeidspartner har vi tidenes største avtale for BIS Trondheim. Avtalen vil føre til at vi kan sette ned prisen på arrangementer. Prøver med denne avtalen å få ned inngangsprisene på arrangementene. Vedtak: Enstemmig vedtatt. Sak 6 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks leder Start BI Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/kontroll- og vedtektskomiteen. Bakgrunn: Start BI har blitt opprettet ved BI Trondheim og vi vil at leder for Start BI skal være en del av ledelsen til BIS Trondheim. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner den nye stillingsinstruksen for leder studentaksjonen. Vedtak: Enstemmig vedtatt. Sak 7 Behandling/Godkjenning av Næringslivsansvarlig som styreverv Forslagsstiller: Styre i BIS Trondheim v/leder Bakgrunn: Viktigheten av Næringslivsansvarlig sitt arbeid, behovet for gjennomslagskraft i vervet og en tanke om å få et mer velfungerende næringslivsledd gjør at vi ser det som hensiktsmessig at Næringslivsansvarlig blir en del av styret i BIS Trondheim, med de fordeler og det ansvar som dette måtte medføre. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner at Næringslivsansvarlig blir innsatt i styret i BIS Trondheim. Endringen vil være gjeldende fra og med Leder: Tanken er at vi skal få en tydeligere oppsplitting av marked og næringslivsansvarlig. Næringslivsansvarlig skal ha ansvaret for stands, bedriftspresentasjoner, NLD, casekonkurranser. Splittet fokus slik at man kan fokusere bedre på hver del. En mer spisset tilpasning vil gi bedre fokus og vil på lang sikt være en bedre løsning enn dagens. Spørsmål fra sal: Hva er begrunnelsen for at det skal bli et styreverv: Leder: Et verv i styret som har fokuset på næringslivet vil gi større fokus på området og mer gjennomslagskraft. Spørsmål fra sal: Vil ikke dette fungere gjennom at markedsansvarlig er i styret? Leder: Ønsket er at vervet skal ha fokus alene på å skape aktivitet, så kan markedsansvarlig konsentrere seg om å generere inntekter for studentforeningen. Spørsmål fra sal: Vil dette medføre at næringslivsutvalget faller bort? Leder: Nei. Spørsmål: Vil det ikke være en idé å gjøre bedriftspresentasjoner gratis for å få bukt med problemet med lite aktivitet på den fronten? Leder: Lavere pris bør absolutt være noe man ser på som en mulighet. Vi ønsker å skape mer aktivitet, det er det som er målet. Ønsker et bredt spekter med et tilbud for alle. Mener personlig at dette er veien mot en bedre løsning. Kommer til å se synergieffekter av dette allerede til neste år. 15

16 Fordelingen mellom det å skape aktivitet og inntjeningen av penger vil bli mye mer tydelig. Mindre fokus på å tjene pengene, mer fokus på å skape aktivitet. Hvordan dette i praksis vil gjennomføres er opp til neste års styre. Spørsmål fra sal: Hva angår strukturering av NU. Vil det være mulig med en undergruppe som har ansvaret for bedrifter på Næringslivsdagen? Leder: Per nå er det mye ressurser i sving i NLD. En utvidelse er noe en kan se på for å dekke over de fokusområder en skal jobbe med. Marked: Næringslivsansvarlig vil ha det overordnede ansvaret for NLD, i tillegg at personen også får stemmerett i styret. Det blir de primære endringene. Leder: Dette er med tanken på langsiktig drift og den utviklingen en skal ha på lang sikt. Målet er at vi skal vokse, og i så måte vil vi også trenge flere personer inn i styret. Vedtak: 1 stemme mot. Saken vedtatt. Sak 8 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks Næringslivsansvarlig Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/kontroll- og vedtektskomiteen. Bakgrunn: Kun gjeldene hvis Sak 7 blir godkjent. Ved godkjenning av Sak 7 ønsker styret at Leder for Næringslivsdagen blir underlagt Næringslivsansvarlig og ikke marked som i dag. Dette medfører endring i stillingsinstruksene for Næringslivsansvarlig, Markedsansvarlig og leder for Næringslivsdagen. Se vedlegg 1. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner den nye stillingsinstruksen for Næringslivsansvarlig. Endringen vil være gjeldende fra og med Vedtak: Enstemmig vedtatt. 16

17 Sak 9 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks leder NLD Forslagstiller: Styre i BIS Trondheim v/kontroll- og vedtektskomiteen. Bakgrunn: Kun gjeldene hvis Sak 7 blir godkjent. Ved godkjenning av Sak 7 ønsker styret at Leder for Næringslivsdagen blir underlagt Næringslivsansvarlig og ikke marked som i dag. Dette medfører endring i stillingsinstruksene for Næringslivsansvarlig, Markedsansvarlig og leder for Næringslivsdagen. Se vedlegg 2. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner den nye stillingsinstruksen for Leder Næringslivsdagen. Endringen vil være gjendende fra og med Vedtak: Enstemmig vedtatt. Sak 10 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks av Markedsansvarlig Forslagstiller: Styre i BIS Trondheim v/kontroll- og vedtektskomiteen. Bakgrunn: Kun gjeldene hvis Sak 7 blir godkjent. Ved godkjenning av Sak 7 ønsker styret at Leder for Næringslivsdagen blir underlagt Næringslivsansvarlig og ikke marked som i dag. Dette medfører endring i stillingsinstruksene for Næringslivsansvarlig, Markedsansvarlig og leder for Næringslivsdagen. Se vedlegg 3. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner den nye stillingsinstruksen for Markedsansvarlig. Endringen vil være gjeldende fra og med Vedtak: Enstemmig vedtatt. Sak 11 Orientering/ Situasjonen rundt SiT Orienterer: Styret i BIS Trondheim v/leder Bakgrunn: Ønsker å orientere rundt saken med Studentsamskipnaden i Trondheim. Dette ble gått gjennom ved GF høst 2011, ønsker å følge opp på utviklingen. Leder: Det er mange oppfatninger om hva som skjer om vi går inn i SiT, eventuelt hva som skjer hvis vi forblir utenfor. Jeg har i løpet av året fått god kontakt med de andre studentlederne i byen, og har gjennom dette fått mye bedre innsikt i SiT. Jeg var i møte med kommunikasjonsdirektør i SiT på tirsdag. Vi ønsker å gå inn, og går i gang med prosessen for å få oss inn. Det er ikke studentmassen eller BIS som kan gå inn i SiT, men BI Trondheim. Det vi kan gjøre er å si til BI at vi ønsker oss inn i SiT. Det er ulike vilkår for de ulike skolene i SiT. Vilkårene fremkommer som et resultat av forhandlinger mellom skolene og studentsamskipnaden. Kan ikke per i dag si 100% hva det vil si å gå inn. Vil få tilbud om velferdstilbud vi ikke har i dag. En eventuell medlemskontigent vil ikke bli fryktelig høy. Denne inkluderer trening, legetjenester, tilgang på boliger osv. Vårt forslag er at vi går i gang med prosessen. Vi ønsker å snakke med BI og studentsamskipnaden, og en representant fra oss blir med i utforming av kontrakten. Deretter vil vi ha en ekstraordinær GF eller lignende hvor vi går gjennom punkter i kontrakten hvor vi deretter går gjennom hva som eventuelt skal fjernes/ legges til. Spørsmål fra salen: Betydning for BIS? Leder: Vi kan fortsette med det vi mener vi er gode på. Vi blir som vi er i dag, men får i tillegg en del velferdstjenester som vi ikke selv kan tilby på dette tidspunktet. Spørsmål fra salen: Tidsperspektiv? Leder: Spurte sist vi var i møte, og det vil minst bli utpå høstparten før vi formelt er inne. Spørsmål fra salen: Økonomiske utgifter i forhold til BIS arrangement? En student 17

18 ble skadet på BIS-arrangement. Fikk ikke noe erstatning. Har dere tenkt noe på hvordan skader på BIS-arrangement kan møtes? Leder: Vil bli annerledes, bedre tilbud når vi blir med i SIT. Våre kostnader vil være som i dag. Spørsmål fra salen: Vil det være aktuelt for BIS å endre rutiner på dette? Leder: Hadde ingen rutiner i dette aktuelle tilfellet, noe som er veldig beklagelig. Vi vil se på hva vi vil gjøre hvis noe skulle inntreffe igjen. Spørsmål fra salen: Forslag til forbedringer angående skader under BIS arrangementer. Har dere det? Økonomi: Jeg var på møte med Nidarøhallen. Årsoppgjøret og andre arrangementer har blitt avholdt uten ordninger for skader. Nå er vi oppmerksomme på problemstillingen. Vil se på forsikringer i forhold til de som er å trener gjennom BIS. Spørsmål fra sal: Hvem tar ansvar for dette? Når er årsoppgjøret? Svar: Ser på mulige løsninger innen årsoppgjøret. Spørsmål fra salen: Kontigentene. Hva vil skje der? Leder: Opplegget på de andre skolene er slik at medlemskontigenten til SIT ligger i studentavgiften. Opplegget på BI vil bli klart etter forhandlinger. Vil være aktuelt å se på BIS-kontigenten hvis det blir så vi blir med i SiT. Innlegg fra sal: Idrett er ikke under medlemskontigenten til SIT, her er det en egen avgift. Spørsmål fra sal: Hvilken posisjon vil vi få i SiT? Leder: Vi vil få en stemme. Vi snakket litt om hva som er aktuelt å ta opp der. Vår posisjon vil bli at vi får påvirkning, men ikke gjennom stemmer, det blir gjennom våre innspill. Vi sitter med en viss makt gjennom at politikerne lettere stemmer mot noe hvis en viss del av studentmassen i Trondheim (la oss si oss) er i mot en sak de andre skolene er for. Kommentar fra salen: Bra at vi får en stemme der. Handler om å kunne argumentere godt for en sak. Leder: Fornøyd med dialogen med andre skoler i år. BI får stadig flere invitasjoner til arrangementer osv. Sak 12 Behandling/Godkjenning av regnskap for 2011 Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ økonomiansvarlig. Bakgrunn: Økonomiansvarlig har ansvaret for gjennomføring av saken. Se vedlegg 6: Regnskap for Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner regnskap for vår Økonomi: Vi har foretatt store kontoendringer. Har tidligere vær snevert satt opp. Skilt ut spesielt på kostnadssiden så det skal bli enklere å se hva pengene går til. - Vi skal gjerne gå litt i minus, derfor vi har markedsstøtte osv. som ekstra inntekter. - Vanskelig med annonseinntekter til BISSI. I dag, med fire annonser per utgave går det i 0. - Fotballen har tidligere disponert sin egen konto. Midlene er nå inne i BIS, og går dermed gjennom økonomiansvarlig. - Bekledning styret og ledelsen vil fra 2012 falle bort. - BIS skal over en lang periode gå litt i pluss. 18

19 Spørsmål fra salen: Fotballaget. Vil ikke økte utbetalinger til fotballaget gå utover andre aktiviteter? Økonomi: budsjettert for drifting av fotballaget ila et år. Budsjettert godt også på de andre idrettene. 25 aktive fotballspillere, naturlig med større kostnader. Spørsmål fra salen: NLD har blitt arrangert i mange år. Hvorfor blir det ikke tatt tak i tidligere når man ser at inntektene svikter. Økonomi: Vanskelig å svare på. Vil bli tatt tak neste år. Leder: For dårlige til å tenke utenfor boksen. Ikke attraktivt nok for bedriftene. Spørsmål fra salen: Hva med å gjøre om NLD til en næringslivskonferanse eller lignende? Økonomi: Lite kostnader opp mot årets foredragsholdere. NLD skal også gå noe i minus, som andre arrangementer. Det vil bli gjort tiltak opp mot neste år. Spørsmål fra sal: BIS ønsker å ha egenkapital, det burde ligge i bunn. Renter fremforhandle tilbud med DnB? Økonomi: Mulighet for å binde rente. Ser på muligheten for å sette noe midler i fond eller lignende. Kommentar fra salen: Dette er vel noe BULL Invest kan bidra med. Kommentar fra salen: Jeg stusser over renteinntekten. Økonomi: Vi byttet bank etter nyttår, inntekten kommer fra da kontoen var i Sparebank 1. Noe bedre nå med DnB, men skal se videre på det. Spørsmål fra salen: Når er NLD-budsjettet ferdigstilt? Økonomi: Om det er ønske om det vil det legges frem. Vil legges frem på GF til høsten. Vedtak: Regnskapet enstemmig godkjent. Sak 13 Behandling/Godkjenning av budsjett for 2012 Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ økonomiansvarlig. Bakgrunn: Økonomiansvarlig har ansvaret for gjennomføring av saken. Se vedlegg 7: Revidert budsjett for høsten 2011 og forslag til budsjett for Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner budsjettet for Økonomi: Gjennomgang av hele budsjettet. Diverse kommentarer: allerede kontraktert - Nye skap, 50 nye på vei - Start BI noe av midlene til kule foredrag om innovasjon - Satt av midler til hver av de nye idrettene Spørsmål fra salen: Mobilrefusjon blitt satt opp fra i fjor? Klausul for mobilrefusjon? Økonomi: Samme sum som i fjor. De enkelte summene er satt ned, men er blitt utbetalt til flere. Spørsmål fra salen: Hvorfor mobilrefusjon? Økonomi: I teorien koster det noe å bruke mobilen. Utbetalt symbolsk sum ut ifra at man burde ha et usubsidiert abonnement. I høst har jeg utbetalt til de jeg mente hadde behov for det, i stedet for å kun utbetale til styret. Vedtak: Budsjett for 2012 enstemmig godkjent. 19

20 Sak 14 Behandling/Ansvarsfrihet for det sittende styret Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim. Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim ber om ansvarsfrihet for all aktivitet som har foregått siden forrige Generalforsamling. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen gir det sittende styret ansvarsfrihet for perioden Leder: Vil konkret si at BIS har ikke misbrukt studentmassens tillit siden forrige GF. Innspill fra salen: Synes perioden er lengre enn 1 år, på grunn av at eventuelle ulumskheter ikke nødvendigvis vil bli oppdaget til neste GF. Leder: Godt poeng, tar det med oss. Vedtak: Enstemmig vedtatt. Sak 15 Orientering/Arbeidsprosessen til Valgkomiteen Orienterer: Valgkomiteen Bakgrunn: Valgkomiteen (VK) ønsker å informere Generalforsamlingen om sin arbeidsprosess frem mot Generalforsamlingen. Leder valgkomité: Vi har vært gjennom følgende ting i forkant av valgprosessen: - Promotering i klassene med film - Stand i kantina - Stand på Næringslivsdagen - Fått inn CVer og søknader - Deltatt på seminar for landets valgkomiteer i februar - Opplæringsmøte med Academic Work - Leder valgkomité: Alle fra valgkomiteen har deltatt i valgprosessen. I tillegg harde sittende verv pluss medlemmene fra kontroll- og vedtektskomiteen vært med under intervjuene. Flere kriterier har blitt lagt til grunn ved de valg vi har gjort. Vi har lagt ned veldig mye tid i prosessen og kvalitetssikret prosessen i så stor grad som overhodet mulig. Sak 16 Behandling/Valg av tillitsvalgte i BIS Trondheim Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim. Bakgrunn: Følgende verv i BIS Trondheim skal velges: - Fagansvarlig - Økonomiansvarlig - Leder - Markedsansvarlig - Sosialansvarlig - Kommunikasjonsansvarlig - Næringslivsansvarlig - Kontroll- og vedtektskomité (1 representant) - Leder NLD - Valgkomité (2 representanter) 20

21 KVK: Tidligere har det vært litt misforståelser rundt valg. Ønsker derfor å ta en kort orientering om prosessen: - Kandidatene blir ropt opp og har rett til 5 minutter appell + 5 minutter med spørsmålsrunde - Andre som har vært gjennom prosessen og som ønsker å holde appell, men som ikke har vært kandidater til innstillingen, har rett til 5 minutter appell + 5 minutter spørsmålsrunde. - Ved benking vil kandidaten ha rett til 5 minutter appell, men vil ikke ha rett til 5 minutter spørsmålsrunde. - Valgkomiteen leser opp innstilling - Alle stemmer. Skriv fullt navn på kandidaten som du ønsker å stemme på, eller skriv blankt - Det må være absolutt flertall. Det vil så at kandidaten må ha minimum 50% av stemmene. Spørsmål fra sal: kan man stemme på seg selv? KVK: Ja. Spørsmål: Når vil stemmene bli talt opp? KVK: Etter hvert verv 1. verv er vervet som fagansvarlig Kandidat 1. Marius Dahl Mitt navn er Marius Dahl, jeg går 2. året økonomi og administrasjon. Av tidligere arbeidserfaring har jeg 1,5 år innenfor telemarketing, førstegangstjeneste militæret. Jeg ser på meg selv som arbeidsom og inkluderende. Anser dette som viktige faktorer for at styret i BIS skal fungere effektivt. Interesse for det faglige miljøet på BI. Alle studentene skal få noe ut av å være på forelesning. Alle skal føle de får noe ut av hver forelesning. Kursevalueringer og god kontakt med klassekontaktene vil stå i fokus. Jobber i administrasjonen på BI. Viktig å ha god og tett kontakt der. Motto siden jeg var ferdig i militæret: Bra er ikke godt nok dersom bedre er et alternativ. Spørsmålsrunde Marius 1. Hva mener du er en effektiv måte å få inn klassekontakter på? Svar: En fin posisjon. Du blir kontaktledd, en del av hele studentsamfunnet, en mer aktiv del av det. 2. Masterdag, hvordan vil du forbedre den? Svar: Få inn forelesere fra andre skoler hvor de tilbyr masterlinjer. Sørge for at vi kan få mest mulig informasjon ut av det. Vi skal sitte igjen med en følelse av at vi vet mer hva vi skal gjøre etter at vi er ferdig. 3. Har du noen tanker om hvordan du skal gjøre temakveldene enda bedre? Svar: Se på hva som har blitt gjort tidligere, finne ut hva jeg ut i fra det kan gjøre for å få det enda bedre. 4. Hvordan stiller du deg til et større samarbeid med sosialgruppa i forhold til temakveld? Svar: Det stiller jeg meg positiv til. Faglig på dagen, sosialt på kvelden, er en mulighet. 5. En klassekontakt kommer til deg og sier det er store problemer med en foreleser. Hvordan tar du tak i dette? Svar: Finne ut hva som er problemet, grunnfaktoren for den dårlige stemningen mellom klassen og foreleser. Vil møte foreleser og snakke om hva som kan gjøres bedre. 6. Hva gjør du om du ikke får klassekontakter til å stille? 21

22 Svar: Stå foran klassen, fortelle at det er viktig at de har en klassekontakt for å få mest mulig ut av året. Kandidat 2. Benker. Tina Wang Jacobsen. Første året økonomi og administrasjon. Vil engasjere meg. Erfaringer gjennom elevråd, ungdomsråd. Snakke foran andre, utgjøre en forskjell. Stiller krav til meg selv og de rundt meg. Hvorfor jeg går på BI? Blir motivert, godt rusta til å møte arbeidslivet. Vil legge fokus på kvalitet i forelesninger, det er alltid rom for forbedringer. Ønsker godt tilrettelagt info, info på banner i god tid. Ønsker et forum eller nettsted tilgjengelig for spørsmål. Timeplan eller lignende der jeg og klassekontakter kan bidra til å svare på spørsmål. Jeg mener rekrutteringer fører til at de beste kandidatene får jobben. Må være synlige i klassen. Vil samarbeide med klassekontaktene som et team. Få frem svakheter så det kan bli endringer. Vil få i gang linjeforeninger. Temakvelder for de ulike linjene. Vi har alle en karriere i vente, derfor vil jeg synliggjøre de mulighetene en bachelor fra BI gir oss. Vil inspirere til utvikling og at folk når lengst mulig. Vil være tilgjengelig, svare på spørsmål, ha god kontakt med admin. Jeg skal gi dere avkastning på tiden dere investerer her. Forelesere trenger tilbakemelding, jeg skal være deres stemme. Jeg skal sørge for at dere får den tyngden dere trenger. Valgkomiteens innstilling: Marius Dahl. Stemmegivning: Marius Dahl: 40 Tina Wang Jacobsen: 110 Blank: 2 Ny fagansvarlig BIS Trondheim er Tina Wang Jacobsen. 2. verv er vervet som økonomiansvarlig Kandidat 1. Stig Ove Nystad Mitt navn er Stig Ove Nystad. Jeg er 22 år gammel og går 2. året økonomi og administrasjon. Min bakgrunn er fullført VGS, deltidsansatt ved REMA 100, 2 år på befalskolen, så direkte til BI etter det. Ønsker å fremme for dere at jeg er en strukturert person som har klare mål. Viktig som økonomiansvarlig. Økonomiansvarlig NLD. Møtt utfordringer, tatt upopulære avgjørelser, fått nytt nettverk. Gjort meg mer motivert til å fortsette, ønsker å utfordre meg selv med et verv krevende som er mer krevende enn jeg har hatt nå. Hvorfor skal jeg velges? Sittet son økonomiansvarlig for NLD, lært dagligdagse rutiner, kjenner organisasjonen. Av denne kjennskapen har jeg lagt meg opp noen tanker og meninger. Av denne kjennskapen ønsker jeg å utvikle Bull Invest. Personlig mener jeg Bull har hatt utvikling de siste to årene, men ønsker mer synlighet og aktivitet. Kursing og aksjeforedrag for de som kan mye og lite. Visjon, ønsker på lang sikt at alle arrangementer skal bli gratis. Kreves en stor økonomisk endring. Vet hva som kreves av det å være økonomiansvarlig. Strukturert, tørre å si fra, ha mål, kjenne kulturen. På bakgrunn av dette håper jeg dere vil bruke deres stemme på meg. Spørsmålsrunde Stig Ove 1. Hvor mener du det kan kuttes størst neste år? Svar: Innenfor arrangementene. Kan få til kutting av kostnader når det eksempelvis kommer til ball. Ser muligheter for å gå ned på kostnader for å få billigere arrangementer. 22

23 2. Hvordan vil du håndtere en sosialt ansvarlig som tigger etter penger? Svar: Jeg ønsker absolutt å fortsette med å opprettholde sosiale arrangementer. Ønsker også et sterkt fokus på faglige tilbud, i tillegg til sosiale. 3. Ikke redd for at kvaliteten på arrangementene skal gå ned? Svar: Ny stilling i næringslivsansvarlig, ny hovedsamarbeidspartner. Det blir mulig å generere mer inntekter. Alle må jobbe for å nå samme målet ved å generere inntekter fra andre steder enn billettinntekter. 4. Har du sett andre klare forbedringspotensialer? Svar: Bull Invest, stort utviklingspotensial. 5. Leder tar en beslutning som medfører økonomiske kostnader, hvordan takler du det? Svar: Vil høre argumenter for beslutningen. Skulle det være katastrofe for økonomien vil jeg kalle inn styret. 6. Budsjetterte i resultat, ser du for deg å få et slikt overskudd, eller ønsker du å bruke pengene? Svar: Pågangsdriver for å få arrangementene gratis, ikke bruke bufferen for dette, generere andre inntekter. Vil la midler stå på bok for å ha en buffer. 7. Diskusjon omkring tildeling av midler til styret, tanker om dette? Synes du det burde innvilges mer eller mindre? Svar: Mener at en organisasjon som dette ikke skal være en organisasjon for styret. Telefonrefusjon er en forsvarlig sak. Jeg mener for styret og ledelsen er rett avgjørelse. Kandidat 2. Stian Smedsrud Går 1. klasse økonomi og administrasjon. Fra Stokke, hvor vi ikke har rulletrapp. Strukturert av natur. Perfeksjonist, glad i å planlegge. Alltid vært glad i idrett, satset aktivt på golf. Startet opp golflinja, et populært tilbud på skolen. Økonomiansvarlig ungdomsbedrift i 2 år, lagd regnskap for en bedrift. Tanker rundt det økonomiske, hva kan vi gjøre annerledes her? Fra idrett alt kan gjøres bedre. Vil ha en økonomiansvarlig som kan sikre økonomien. Non-profit organisasjon, mange muligheter pga inntekter fra DnB og Crash. God planlegging og gode sponsorer for fadderuka. Idrettstilbud veldig bra siste året, helserefusjon er et godt tiltak som gagner oss alle som studenter. Få studentene til å tilbringe mer tid på skolen. Bygge buffer, sikre økonomien. Fadderuke med overskudd, buffer til neste års fadderuke. Tilby flere arrangementer. Lavere egenandel på arrangementer. Presse ned priser på Hemsedal. Har ekstremt lyst til å være økonomiansvarlig det kommende året. Spørsmålsrunde Stian 1. Utdype det du sa om fadderuka? Skal den finansiere resten av året? Svar: Sette ned egenandel på arrangementer på våren. Mener vi kan få mer ut av fadderuka, ekstra inntekter, kanskje få det til å gå i Hvor ser du for deg det kan gjøres hovedkutt? Svar: Smått ned på flere av kostnadene. Senke egenandel, tilby billigere arrangementer. 3. Tanker omkring tildeling av sosiale midler til styret? Svar: Mobilrefusjon høy, må være noe vi kan gjøre bedre. Styret og andre bruker mobilene mye. Større innsikt før jeg kan ta flere avgjørelser. Helserefusjon ser jeg for meg kan økes fremover. Sosiale sammenkomster i styret, lille ekstra som gjør at vi vil søke oss inn i styret. 23

24 4. Du virker som en snill sak, hvordan ville du håndtert en overivrig sosialt ansvarlig som tigger etter penger. Svar: Jobbet som trener, vant til å si nei. Føler jeg har en god økonomisk forståelse, ikke noe problem med å si nei. Vil prøve å hjelpe de med å finne en løsning som er bedre, hjelpe dem likevel. 5. Noen av vervene i BIS du føler du vil ha mer samarbeid med? Svar: Viktig å være nærme leder, marked, NU. Ønsker å spille tett med de store vervene. Valgkomiteens innstilling: Stig Ove Nystad Stemmegivning: Stig Ove Nystad 81 Stian Smedsrud 69 Blank 2 Stig Ove Nystad er ny økonomiansvarlig. 3. vervet er vervet som leder Kandidat 1. Silje Brattgjerd Mitt navn er Silje, jeg går 2. året markedsføring, jobber deltid på Netcom, og kommer fra Åfjord. Et år på utveksling i Thailand, lærte å være selvstendig og tilpasningsdyktig. Har diabetes, noe som har lært meg å være strukturert som person. Jobber godt og er flinkt til å hente inspirasjon. Startet i valgkomiteen, stille og sjenert. Pushet til å ytre meninger. Ble tøffere. Nå har jeg sittet i sentralledelsen som leder for valgkomiteen. Opprettet seminar for VK. Har tatt ansvart, vært med på flere tunge avgjørelser som leder for valgkomiteen. Som person er jeg ei sprudlende gladjente. Leder, god utfordring, utvikle meg selv, gjør det for studentene. En leder bør ha kunnskap om BIS, god kommunikasjon med medarbeidere, engasjere, inspirere, sette ned foten og ta vanskelige avgjørelser. Jeg mener jeg har disse egenskapene. Vil fokusere på velferd, for dårlig tilbud i dag. Vi må pushe for dette. Se på andre muligheter. Næringslivet, vær mer aggressive, vise oss, casekonkurranser, speed-dater, undergruppe som selger markedsundersøkelser til bedrifter. Alle skal føle en tilhørighet til BIS. Mer aktivitet med hverandre, bli kjent med hverandre. En dag i fadderuka, gå inn på skolen hvor alle undergrupper står klare. Hvorfor meg som leder? Jeg har driven, kunnskapen, sterk lojalitet. Jobber knallhardt, tar ingenting for gitt. Jobbe større, bedre. BIS skal være her også om 5 år. Spørsmålsrunde Silje 1. Hva tenker du om den nye strategien for BIS? Svar: Spennende å være med på å implementere den. Stor visjon, store hårete mål, legger ikke begrensninger for oss selv. Gjøre studentene og studentsamfunnet bedre. 2. Hvordan vil du være som leder? Svar: Åpen for nye ideer, aktivitetsskapende, jobbe hardt for studentenes rettigheter. 3. Har du tid? Ja, villig til å gi opp jobben. Villig til å ofre andre ting. 4. Hvordan følge opp vervene i BIS på personalplanet? Svar: Opptatt av å bli kjent med folk på et personlig plan. Teambuilding. 24

25 5. Hva synes du om den økonomiske politikken til BIS? Svar: Skjer mye på vårparten, sette ned kostnaden så alle kan være med. Jobbe hardere for å få inn store aktører som samarbeidspartnere. 6. Hvordan ser du på å være i et styre som har helt andre tanker og ideer enn deg selv? Svar: Sette seg ned sammen å snakke. Vært med på denne prosessen før. Interesse på forskjellig områder. Lage en helhetlig plan. 7. Hvordan ønsker du å markedsføre BI som skole? Svar: Få frem tyngden BI-studentene har. Det er enorm kompetanse på BI, bedriftene trenger slike studenter. 8. Hvordan vil du koordinere de forskjellige vervene? Arrangementene? Svar: Arrangementene sosialt ansvarlig sitt ansvar, jeg vil fungere som en støttefunksjon. Kommunikasjon ut mot studentene. Hjelpe til så det blir best mulig. 9. Hvordan vil du løse eventuelle konflikter? Svar: Her tar jeg med meg tidligere erfaring. Samtaler med dem det gjaldt. Diskutert og lagt frem saker. Mener det er den beste måten å gjøre det på. Kandidat 2. Håkon Berger Sæther 22 år, 2. året eiendomsmegling. Økonomiansvarlig siste året, leder for studentaksjonen året før det. Siste årets leder har gitt meg god innsikt. 2 års BIS-erfaring har gitt meg god innsikt lokalt og nasjonalt. En leder må se og følge opp alle ledd i sin organisasjon. Være tilgjengelig og ta viktige avgjørelser. Synlighet, hvis du er engasjert i en undergruppe skal du få vise at du er en del av BIS. Oversikt, et stort problem for mange er at dere ikke vet hva som skjer, stor flott skjerm om hva som skjer den neste tiden. Skape aktivitet, lav egenandel på arrangementer, kjempe for å få denne lavere. Utvide ball og NLD til større arrangementer. Flere temakvelder i året. Ta vare på samhold og tradisjoner fra fadderuka. Fast rutine på quiz hver måned, stipendquiz. Kjempe for bedriftspresentasjoner. Kjempe for at bedriftene vil ha bedriftspresentasjoner. En hver måned. Den skal også være interessant for linjer som reiseliv og markedsføring. Kontigenten studentene betaler noe her går til sentralledelsen. Sørge for et godt miljø. God tone med admin for å få gehør for slike saker. Være på bakken, der aktiviteten skapes. Viktig med dialog med alle engasjerte. Viktig å kjenne til alt den enkelte holder på med. Overbevist om at jeg vil gjøre en fin figur som leder for BIS Trondheim. Egen BI-bar, eget treningsstudio, det er det jeg vil. Ambisjoner og mål må en ha for å komme fremover. Spørsmålsrunde Håkon 1. Hvordan skal tiden strekke til for din del, med tanke på at du også er trainee i DnB? Svar: Jeg sammen med min organisasjon skal få til dette. 2. Ny strategi for BIS, hvilke muligheter ser du i den? Svar: Viktig at vi følger opp kjerneverdier vi nå har satt, jobber mot de i større grad enn tidligere. Det er blitt satt fine strategier viktig å se på hva de betyr. 3. Kan du nevne en negativ egenskap med deg selv? Svar: Vil veldig mye, kan ikke få til alt. Setter meg store mål jeg ikke kommer til å klare. 4. Hvilken type leder kommer du til å være? Svar: Lyttende, vil ha alle sin mening. Også fra de som ikke sier noe før jeg kan fatte en beslutning. 25

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 A1 Start: 13.00 Slutt: 21.45 Antall personer tilstede: 152 ved oppstart. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 14.03.2013 Klokken 13.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 14.03.2013 Klokken 13.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 14.03.2013 Klokken 13.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 A1 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Referat Generalforsamling BIS Trondheim Dato: 10.03.2011 Start: 12.30 Slutt: 20.25 Sted: A1 Antall personer til stede: 116 Antall sider: Kopi: Styret i BIS Trondheim KVK BIS Trondheim Sentralstyret i BIS

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4

Referat Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4 Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Onsdag 16. oktober 2013, 17:00 Auditoriet A6509 Side 2 av 44 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF:... 4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden...

Detaljer

Generalforsamling Referat. Vår 2012

Generalforsamling Referat. Vår 2012 Generalforsamling Referat Vår 2012 Dato: Sted: Tid: Ordstyrer: Bisitter: Referent: 14. mars 2012 Aud 1. 16.00 Tom Kevin Haaland Per Kverneland Eva Wefre 1 Saker Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 Saker Thomas Skovli: Velkommen til Generalforsamling! Så mange oppmøtte.. Jeg gir ordet til KVK. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden

Detaljer

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling: Godkjenning

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Generalforsamling Høst 2011, Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp saker

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

SAKSPAPIRER. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 41. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 14-15. April 2012 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 41. Landsmøte! Sentralstyret har jobbet i lang tid med å forberede Landsmøtet 2012, og

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Generalforsamling vår 2013. Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00

Generalforsamling vår 2013. Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00 Generalforsamling vår 2013 Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2013

Generalforsamling. Høst 2013 Generalforsamling Høst 2013 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 1 18.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komitéer

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012

Generalforsamling. Høst 2012 Generalforsamling Høst 2012 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 3 17.15 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 40. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 40. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 40. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 2-3. April 2011 1 Referentkollegiet overleverer med dette referatet fra BIS 40. landsmøte. Referatet er ført ettergjeldende sedvane og referentene har

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Generalforsamling Høst 2013. Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00

Generalforsamling Høst 2013. Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00 Generalforsamling Høst 2013 Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00 1 Forord Da var det tid for Høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte Referat Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og referat.

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og referat. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 19.11.2011 Drammen Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Møtet startet 10.00. Tilstede: Leder, ØA, PK, SP, MA, KVK, VK2,

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene Gjeldende fra 9.desember 2011 1 Forord: Dette heftet inneholder de grunnleggende vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer