D - Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem (ca.)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "D - Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem 1986-1994 (ca.)"

Transkript

1 D - Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem (ca.) Da - RMS Daa - Eierstruktur (ca.) L0001 Daa - Eierstruktur (ca.) 3/034/03/ Aksjonærer - RMS 0002 Aksjeoverdragelser 0003 Aksjeselskaper 0004 Stiftelser 0005 Rettet emisjon 0006 Aksjetegning - RMS 0007 Aksjebrev 0008 Årsberetning/Halvårsberetning Dab - Organisasjon (ca.) L0001 Dab - Organisasjon (ca.) 3/034/03/ Mediesenter Struktur (Konsept) 0002 Organisasjonsplan 0003 Strategi/mål 0004 Hvitbok RMS 0005 Generalforsamling - RMS 0006 Stiftelsesdokumenter/Brønnøysundregisteret 0007 Innkalling til generalforsamling 0008 Referat generalforsamling 0009 Årsrapport fra administrasjonen 0010 Styremøter - RMS

2 L0002 Dab - Organisasjon (ca.) 3/034/03/ Referat fra styremøter 0002 Fullmakter - RMS 0003 Representanter i RMS styre 0004 Diverse korrespondanse i forbindelse med styret 0005 Arbeidsutvalget - RMS 0006 AU Møteinnkallinger 0007 AU Møtereferater 0008 Ledermøter RMS 0009 Advokatfirma 0010 Virksomhetsoversikt 0011 Revisjonsfirma 0012 Forsikringer/Servicekontrakter L0003 Dab - Organisasjon /034/03/ Forenede 0002 Stavanger Elektro 0003 EDB-løsning/Nettverk 0004 Besøk RMS 0005 EUN-eierskap 0006 Multimediesenter Dac - Økonomi L0001 Dac - Økonomi (ca.) 3/034/03/ Budsjetter - RMS 0002 Konsulenttjenester

3 0003 Styrehonorar 0004 Likviditetsbudsjett 0005 Likviditetsbudsjett 0006 Statens reiseregulativ 0007 Resultatregnskap 0008 Stavanger kommunerevisjon 0009 Rogaland Fylkesskattekontor 0010 Statistisk Sentralbyrå 0011 Sekretariatsavtaler L0002 Dac - Økonomi (ca.) 3/034/03/ Prosjektplan RMS 0002 Postverket 0003 Dalane TV 0004 Dalane TV 0005 Leiekontrakter 0006 Sola Kulturhus 0007 Mediebygg 0008 Høgskolesenteret i Rogaland 0009 Rogalandsdata 0010 Braathens Safe 0011 Kontorutvikling 0012 Norsk Aktieselskap Philips Db - Logoer (ca.) L0001 Db - Logoer (ca.) 3/034/03/1

4 0001 RMS-logo 0002 TV-Vest logo Dc - TV-Vest (ca.) Dca - Eierstruktur (ca.) L0001 Dca - Eierstruktur (ca.) 3/034/03/ Aksjonærer 0002 RV-Vest Eierforhold 0003 Norsk Aller 0004 Aksjetegning 0005 Aksjonæravtale 0006 Lover og forskrifter Dcb - Organisasjon (ca.) L0001 Dcb - Organisasjon (ca.) 3/034/03/ Forberedende stiftelsesarbeid 0002 Stiftelsesdokumenter/Brønnøysundregisteret 0003 Innkalling til generalforsamling 0004 Referat fra generalforsamling 0005 Innkalling til styremøter 0006 Referat fra styremøter 0007 Diverse korrespondanse i forbindelse med styret 0008 Møtereferater 0009 Organisasjonsplan 0010 Ledermøter 0011 Interne notater

5 0012 Sjekklister/prosedyrer 0013 Hvitbok/driftshåndbok 0014 Samarbeid HSR Dcc - Økonomi (ca.) L0001 Dcc - Økonomi (ca.) 3/034/03/ Budsjett 0002 Regnskap L0002 Dcc - Økonomi (ca.) 3/034/03/ Regnskapsanalyse 0002 Verdifastsettelse 0003 SR-Bank/Finansieringsselskap 0004 Selvangivelse 0005 Statistisk Sentralbyrå Dcd - Stillinger (ca.) L0001 Dcd - Stillinger /034/03/ Utlysninger 0002 Søknader 0003 Tilsettinger 0004 Samarbeid Radio Vest 0005 Arbeidsformidlingen 0006 Engasjement 0007 Arbeidsavtaler 0008 Permisjoner 0009 Personalpolitikk

6 Dce - Konsesjoner (ca.) L0001 Dce - Konsesjoner (ca.) 3/034/03/ Kulturdepartementet 0002 Nærkringkastingsnemda 0003 Lov om nærkringkasting 0004 Lov om kabelsendinger 0005 Departementene 0006 Konsesjonærer 0007 Konsesjonærråd 0008 Lokalt samarbeid 0009 TV-Vest Evaluering/Profilering Dcf - Betalings-TV (ca.) L0001 Dcf - Betalings-TV (ca.) 3/034/03/ Markedsundersøkelse 0002 Politisk dokumentasjon 0003 Politisk dokumentasjon 0004 Nasjonal Struktur 0005 Utredningsarbeid 0006 Opphavsrettigheter 0007 Programvare - TV3/Scan Sat m.m Programvare - CNN 0009 Programvare - Screensport 0010 Programvare - Discovery L0002 Dcf - Betalings-TV (ca.) 3/034/03/2

7 0001 Tv-Norge 0002 Finnvik 0003 BBC Enterprises 0004 TV TPI 0006 MTV 0007 Korrespondanse abonnenter 0008 Forbrukerkontoret/Forbrukerombudet 0009 Prisdirektoratet/Statens Pristilsyn Dcg - Programarbeid/Egenproduksjon (ca.) L0001 Dcg - Programarbeid/Egenproduksjon (ca.) 3/034/03/ Programutvikling 0002 Programtekniske tjenester 0003 Aktuelt i dag L0002 Dcg - Programarbeid/Egenproduksjon (ca.) 3/034/03/ Familietimen 0002 Nyheter 0003 Sport 0004 Sport - TV Nord 0005 Sport - Kryss i Ruta 0006 Ymse produksjoner 0007 TV-spillet 0008 Reklamefilm/Industrifilm

8 0009 Programkomité 0010 Barteravtaler 0011 Ordrebekreftelser 0012 Arbeidsplaner Dch - Distribusjon (ca.) L0001 Dch - Distribusjon (ca.) 3/034/03/ Televerket 0002 Sender - TV-Vest/Dekningsområde 0003 Rogaland Kabelnett 0004 Kabelnett 0005 Telekommunikasjon 0006 Telemarketing 0007 Regionale/nasjonale fjernsynsselskaper 0008 Diverse korrespondanse 0009 Leie av senderanlegg L0002 Dch - Distribusjon (ca.) 3/034/03/ Leie av senderanlegg 0002 Leie av senderanlegg Dci - Markedsføring/Bakgrunnsstoff (ca.) L0001 Dci - Markedsføring (ca.) 3/034/03/ Logoo/originaler 0002 Presseomtale 0003 Brosjyrer 0004 Markedsplan

9 0005 Reklamesamkjøring 0006 Reklamesalg 0007 Informasjonsmateriell 0008 Markedsundersøkelse Rogaland 0009 Pressemeldinger 0010 Forbrukerombudet 0011 Korrespondanse Dcj - Diverse administrativt (ca.) L0001 Dcj - Diverse administrativt (ca.) 3/034/03/ Advokatfirma 0002 Revisjonsfirma 0003 Administrasjonssystemer 0004 Videresalg dekodere 0005 Samarbeid TV-Bergen 0006 Sykehuset i våre hender 0007 TV-Norge 0008 TV NRK Dd - Samarbeid (regionalt) (ca.) L0001 Dd - Samarbeid (ca.) 3/034/03/ Samarbeidsopplegg - RMS 0002 Forskningssamarbeid - RMS 0003 Invitasjoner 0004 Invitasjoner

10 0005 Utstein Kloster 0006 Medieutfordringer MTV 0008 Stavanger TV 0009 Convision/Symek 0010 Radio Vest A/S 0011 Nord Rogaland Medieforening/Hagland Finans L0002 Dd - Samarbeid (ca.) 3/034/03/ Fasett 0002 Media Team 0003 ASPLAN 0004 Radio Nettverk 0005 Radio FM 0006 Fønix 0007 Stavanger Aftenblad 0008 Dalane TV 0009 Stavanger Kommune 0010 Rogaland Fylke/Stortinget 0011 Jæren Utviklingsselskap 0012 Det Regionale Høgskolestyret 0013 Sentralsjukehuset i Rogaland 0014 Norsk Riikskringkasting 0015 Ryfylkerådet 0016 Høgskolesenteret i Rogaland

11 L0003 Dd - Samarbeid (ca.) 3/034/03/ Rogalandsbenken 0002 Næringsrådet 0003 Sandnes kommune 0004 Hjelmeland kommune 0005 Forsand kommune 0006 Sola kommune 0007 Arbeidsformidlingen 0008 Televerket 0009 North Sea Society 0010 Ullandhaug Kunnskapspark 0011 Nærkringkastingsrådet i Rogaland 0012 Universitetskomiteen 0013 Fagforum for mat og drikke A/S 0014 Norsk Oljeforum L0004 Dd - Samarbeid (ca.) 3/034/03/ Rogalandsforskning 0002 Mediekurs v/rms 0003 Sola Kulturhus 0004 Sola Kulturhus 86/ Sola Kulturhus 88/89 De - TV L0001 De - TV (ca.) 3/034/03/ Presse

12 0002 TV2-utvalget for Rogaland 0003 Innkalling til møte 0004 Referat fra møte 0005 Østlandsforskning 0006 Økonomi L0002 De - TV (ca.) 3/034/03/ TV2 Ordførerutvalget 0002 Ot. prp. nr Diverse politiske partiers fjernsynspolitikk 0004 Om utviding av fjernsynstilbodet i Noreg - Stortingsmld. nr Kultur- og vitenskapsdep Kommunenes Sentralforbund 0007 TV2-samarbeid Sola kommune - RMS 0008 TV-sendinger med reklame 0009 TV2/Alternativt fjernsyn i Norden L0003 De - TV (ca.) 3/034/03/ Betal-TV, Norge 0002 Norgesnettet for TV Programlevering for TV Nyheter 0005 Programforslag Df - Prosjekter L0001 Df - Prosjekter (ca.) 3/034/03/ Informasjonsteknologiprogr.

13 0002 Prosessorientert skriveopplæring 0003 Etterutdanning i EDB 0004 Mediekunnskap videregående skole 0005 JUS A/S - skolegruppe 0006 Interaktiv video 0007 Medieingeniørutdanning L0002 Df - Prosjekter (ca.) 3/034/03/ Elektronisk Høgskole 0002 Elektronisk Hotell 0003 Studier i Markedskommunikasjon 0004 Studier i markedskommunikasjon 0005 Siv.ing. utdanning i informasjonsteknologi L0003 Df - Prosjekter (ca.) 3/034/03/ Massemedier i Rogaland 0002 GASTROSAT 0003 GASTROSAT - Eierstruktur/organisasjon 0004 GASTROSAT - Økonomi 0005 GASTROSAT - Budsjett 0006 GASTROSAT - Regnskap 0007 GASTROSAT - Kontrakter/avtaler 0008 GASTROSAT - Markedsføring 0009 GASTROSAT - Presseomtale 0010 GASTROSAT - Brosjyrer/utklipp 0011 GASTROSAT - Markedsføringsplan

14 0012 GASTROSAT - Samarbeid/kontrakter 0013 GASTROSAT - Råstoff/mat 0014 GASTROSAT - Natur/geografi 0015 GASTROSAT - Prosjektgruppe 0016 GASTROSAT - Innkalling 0017 GASTROSAT - Referat 0018 GASTROSAT - Prosjektbeskrivelse L0004 Df - Prosjekter (ca.) 3/034/03/ CIMEX/Mikrobølger 0002 Mikrobølger 0003 TV-produksjon "Norge" 0004 Norsk Oljeforum 0005 Økonomi Norge 0006 Banjo & Boots 0007 Reform ' Barne-TV 0009 Sport Dg - Kontorutstyr L0001 Dg - Kontorutstyr /034/03/ Kontorrekvisita 0002 EMMA Micro A/S 0003 Mobiltelefon/Televerket 0004 Rogalandsdata 0005 SERAD A/S

15 0006 Esselte System 0007 Laser-Atlas Dh - Nasjonale Kontakter (ca.) L0001 Dh - Nasjonale kontakter 3/034/03/ Centralfilm 0002 Infofilm 0003 Lokal-TV: Forsøk/Rapporter 0004 A/S Media-Impuls 0005 Info-line 0006 Videogramregisteret 0007 NOPAS 0008 Intensjonsavtale 0009 Vest TV A/S 0010 Norsk Fjernundervisning 0011 Lover 0012 Det Norske Satelittselskap A/S 0013 NKI L0002 Dh - Nasjonale kontakter (ca.) 3/034/03/ Norsk Forbund for Fjernundervisning 0002 NFK - Samarbeid 0003 Ressursteam 0004 Norsk-Tysk handelskammer 0005 Norcontrol Simulations 0006 Norsk Diane

16 0007 A/S Media s 0008 Bjørn Bjørnsen 0009 FORUT 0010 Kommunenes Sentralforbund 0011 Media Magasin 0012 Bergen Signal Supply A/S 0013 Sentralorganet for fjernundervisning 0014 Trøndersk Multimedia 0015 Schibsted-gruppen 0016 NHO 0017 TV Midt-Norge Di - Internasjonale og nordiske kontakter L0001 Di - Internasjonale og nordiske kontakter (ca.) 3/034/03/ Nordiske kontakter 0002 Publik- och programforskning 0003 ITVA 0004 ITVA - innkalling til styremøte 0005 ITVA - referat fra styremøte 0006 ITVA - referat fra styremøte 0007 ITVA - medlemmer/vervekampanjer 0008 ITVA - referat fra AU-møte 0009 ITVA - Jessica Skippon/Stuart Appleton 0010 ITVA - budsjett/regnskap

17 L0002 Di - Internasjonale og nordiske kontakter (ca.) 3/034/03/ Møtevirksomhet 0002 Møteinnkallinger 0003 Møtereferat 0004 Seminarer og konferanser 0005 Satelittmøter 0006 Rapporter 0007 Kunnskapsbasen 0008 Teknisk utstyr 0009 Interessegrupper 0010 COMETT II - info L0003 Di - Internasjonale og nordiske kontakter (ca.) 3/034/03/ COMETT II - Søknad 0002 FRESH-tildeling 0003 FRESH-tildeling: kontrakt 0004 FRESH-tildeling: Engasjementer 0005 FRESH-tildeling: Arbeidsplan 0006 FRESH-tildeling: Økonomi 0007 FRESH-tildeling: Utstyr 0008 FRESH-tildeling: Reiserapport 0009 FRESH-tildeling: Korr. Comett 0010 FRESH-prosjektet L0004 Di - Internasjonale og nordiske kontakter (ca.) 3/034/03/ FRESH-prosjektet: Rogaland Fylke

18 0002 FRESH-prosjektet: London 0003 FRESH-prosjektet: Leuven 0004 FRESH-prosjektet: Groningen 0005 FRESH-prosjektet: Limburg 0006 FRESH-prosjektet: Styringsgruppe 0007 FRESH-prosjektet: Informasjonsnett 0008 FRESH-prosjektet: Møteinnkallinger 0009 FRESH-prosjektet: Møtereferat 0010 FRESH-prosjektet: Korrespondanse 0011 FRESH-prosjektet: Relaterte prosjekter 0012 FRESH-prosjektet: Salg 0013 Andre EF-program 0014 Andre EF-program: Spørreundersøkelser 0015 Andre EF-program: Rapporter 0016 Andre EF-program: Møter 0017 Andre EF-program: Eurokom L0005 Di - Internasjonale og nordiske kontakter (ca.) 3/034/03/ Eurostep - info 0002 Eurostep - Stiftelsespapirer/lover 0003 Eurostep - Seminarer/konferanser 0004 Eurostep - Årsmøter: innkalling 0005 Eurostep - Årsmøter: referater 0006 Eurostep - Fakturaer 0007 Eurostep - Programkontur

19 L0006 Di - Internasjonale og nordiske kontakter (ca.) 3/034/03/ Eurostep - Programkontur 0002 Eurostep - Sendeplaner 0003 Eurostep - Korrespondanse 0004 Eurostep - Forsikring 0005 Eurostep - BBC Enterprises 0006 Eurostep samarbeid 0007 Simon Fraser University 0008 UBC 0009 University of British Columbia 0010 Western Behaviorial Sciences 0011 Unesco Paris 0012 Brenda Darvin 0013 Pudget Sound Telecommunications Center 0014 Europaprosjektet 0015 St. Cloud State University Dj - Nordsjømøtene (ca.) L0001 Dj - Nordsjømøtene (ca.) 3/034/03/ Nordsjømøtene Nordsjømøtene Arbeidsutvalget - innkalling 0004 Referat fra møter i Arbeidsutvalget 0005 Foredragsholdere/utstillere 0006 Budsjett

20 0007 Diverse brosjyremateriell 0008 Informasjonsfaglige aktiviteter og Nordsjøsamarbeid 0009 Informasjonsfaglige aktiviteter og Nordsjøsamarbeid: Innkalling til møte 0010 Informasjonsfaglige aktiviteter og Nordsjøsamarbeid: Referat fra møtet Dk - Foredrag/RMS (ca.) L0001 Dk - Foredrag/RMS (ca.) 3/034/03/ Stavanger Litteraturdager 0002 Mediabransjen v/jostein Soland 0003 Erik Rudeng 0004 Dan Dyrli Daatland 0005 Helge G. Simonsen Dl - Ullandhaug Opplæringssenter (ca.) L0001 Dl - Ullandhaug Opplæringssenter (ca.) 3/034/03/ Stiftelsesdokumenter 0002 Innkalling rådsmøter 0003 Referat rådsmøter 0004 Innkalling til styremøter Styremøter L0002 Dl - Ullandhaug Opplæringssenter /034/03/ Styremøter Styremøter Styremøter Styremøter L0003 Dl - Ullandhaug Opplæringssenter (ca.) 3/034/03/6

21 0001 Innkalling styremøter Referat styremøter 0003 Avtale RMS/UOS 0004 Bakgrunnsmateriell 0005 Adresser/kontakter L0004 Dl - Ullandhaug Opplæringssenter (ca.) 3/034/03/ Lederkurs førstelinjeledere 0002 Sikkerhet/beredskap 0003 Ingeniørfag 0004 Petroleumsteknologi 0005 Diverse notater/idéer 0006 PITF L0005 Dl - Ullandhaug Opplæringssenter (ca.) 3/034/03/ Teknoogidagene i Rogaland 0002 Arbeidsmarkedstiltak 0003 Arbeid for trygd 0004 Bankadademikurs 0005 Saksbehandlerkurs 0006 Miljøteknologi 0007 Reiselivskurs 0008 Økonomisk-administrative fag 0009 Etterutdanning for ingeniører 0010 Omstilling/kompetanseutvikling 0011 Arkiv-/saksbehandlerskolen

22 0012 Tilfeldige kurs L0006 Dl - Ullandhaug Opplæringssenter (ca.) 3/034/03/ Regnskap 0002 Kontrakter/avtaler 0003 Lærerkontrakter 0004 Korr. kurstilbud 0005 Korr. diverse 0006 Korr. økonomi 0007 Eksamen F - Diverse RMS, prosjekter m.m Planer, korrespondanse, møtereferater m.m. fra de første årene av RMS, samt dokumenter i forbindelse med ulike prosjekter. Disse lå ordnet i egne esker og var ikke en del av saksarkivet slik det framgikk av arkivlisten. Fa - Diverse RMS L0001 Styremøter og stiftelsesdokumenter /034/03/ RMS - innkalling til styremøter 1987/ Møtereferater 0003 RMS' - HSR-stiftelse 0004 RMS' - HSR-stiftelse 0005 RMS' - HSR-stiftelse L0002 Diverse RMS, utklipp, utredning av reklameutdanning /034/03/ Journalistutdanning/Medieingeniør 0002 Reklameutdanning

23 0003 Betalings-TV 0004 Mønsterplantimen 0005 Diverse artikler 0006 Nordsjømøtet 0007 North Sea Society 0008 TV Norge 0009 Mikrobølgespredning 0010 Elektronisk Universitet Norge 0011 RMS 0012 Eksamensoppmeldinger 0013 Markedsføringsplan 0014 Referat fra kundekontakt 0015 Avtale People/RMS 0016 Infobrev til samarbeidspartnere L0003 RMS Prospekter, brosjyrer, utredninger 3/034/03/6 Fb - Mønsterplantimen Dokumenter i forbindelse med undervisningsopplegget Mønsterplantimen L0001 Mønsterplantimen 3/034/03/ Kenneth Jackson 0002 Etterutdanning - Fjernsyn 0003 Lærerhøgskolen/Andre institusjoner 0004 Grunnskolerådet 0005 Norsk Fjernundervinsing 0006 NRK

24 0007 Planer 0008 Landsoversikt 0009 Styringsgruppen - møter 0010 Studiereiser 0011 Vedr. styringsgruppen L0002 Mønsterplantimen 3/034/03/ Anbud 0002 Kirke- og undervisningsdepartementet 0003 Studiebok 0004 Statens Filmsentral 0005 Infomateriale 0006 Budsjett/Regnskap 0007 Produksjonsplan 0008 Redaksjonsgruppen 0009 TVP Film og videoproduksjon A/S 0010 Paneldeltakere 0011 Evaluering L0003 Mønsterplantimen 3/034/03/ Forsikringer 0002 Mønsterplantimen/Elkoprosjektet 0003 Elkoprosjektet - tegninger L0004 Mønsterplantimen 3/034/03/ Prosjektbeskrivelse 0002 Prosjektbeskrivelse

25 0003 Økonomi, kontakt med produsenter, framdriftsplan, kontraktutkast 0004 Grunnskolerådet, planer, litteratur 0005 TVP Producer 0006 Evaluering 0007 Avisutklipp Fc - FRESH Dokumenter, forelesinger, brosjyrer, idéutkast og korrespondanse i forbindelse med FRESH-prosjektet L0001 L0002 FRESH - informasjon, presentasjoner, forelesninger m.m. FRESH - informasjon, presentasjoner, forelesninger m.m. 3/034/03/7 3/034/03/7 L0003 FRESH - rapporter 3/034/03/7 L0004 FRESH - presentasjon, planer, evaluering, avisutklipp 3/034/03/7 L0005 FRESH - korrespondanse /034/03/7 Fd - Diverse prosjekter L0001 ACT I, AICS 3/034/04/1 L0002 ACT II, CATTS, APROMAN, TESA UETP 3/034/04/1 L0003 Diverse prosjekter 3/034/04/1 Økonomi Norge, Prosjektledelse fjernundervisning m.m. L0004 Diverse utredninger og rapporter 3/034/04/1 Utredningsrapport for reklameutdanning, betalings-tv m.m. L0005 Diverse kursrelatert (ca.) 3/034/04/1 Diverse korrespondanse, kursplaner, lærerkontrakter og attester G - Diverse UOS (ca.) Serien inneholder materiale fra Ullandhaug Opplæringssenter, bl.a. kurs og eksamensoppgaver. Materialet var ved

26 avlevering stort sett ordnet tematisk i permer og arkivbokser, men ingenting av innholdet var del av RMS sin opprinnelige arkivliste (serie D) Klausul: Total - 60Ã r - Forvaltningsloven 13 Ga - UOS - diverse L0001 UOS - OLD/TIR /034/04/ UOS Oldtida 0002 TIR-dagene 0003 TIR Diverse UOS L0002 UOS /034/04/ Styremøte UOS - høst Styremøte UOS Styremøte Styremøte Styremøte Styremøte Rådsmøte 1991/ Rådsmøte Rådsmøte Budsjettering UOS Handlingsplan 0011 Utregninger til kostnadsfordeling RMS-UOS-TVV og avtale RMS-UOS, mars-april jan L0003 UOS /034/04/2

27 0001 Budsjett 0002 Resultatregnskap UOS - kurs, diverse 0004 UOS - Rogaland fylke, Stavanger kommune 0005 Styremøte , Styremøte Styre UOS Styremøte Styremøte Rådsmøte Rådsmøte Fusjon RMS-UOS L0004 UOS - Diverse (ca.) 3/034/04/ Samarbeid UOS og Rogalandsforskning 0002 Managment Training Consortium (MTC) 0003 Innføring i prosjektarbeid - notater til kurs 0004 UOS - diverse kurs 0005 UOS - kurskatalog UOS - diverse skjema 0007 Brev fra Kirke-, Utdannings- og Forskningsdepartementet 0008 Trykket materiell L0005 UOS - Diverse prosjekter og kurs (ca.) 3/034/04/ Interkompetanse 0002 Miljøteknologi 0003 Rapport fra RF om sysselsetting og virksomhet innenfor Forus industriområde anno 1990

28 0004 Sikkerhet for eldre - informasjonsvideo 0005 Skriftlig kommunikasjon 0006 Prosessorientert skriveopplæring Gb - Eksamensoppgaver ved UOS Eksamensoppgaver og besvarelser - utvalg L0001 Eksamensoppgaver høst 90, vår 91 og høst 91 Diverse rot fra Sandnes L0002 Eksamensoppgaver høst 92 Saksbehandling/AMC, GPI/STATOIL 3/034/04/2 3/034/04/2 H - Diverse EUN Serien inneholder materiale fra Elektronisk Universitet Norge, bl.a. korrespondanse, utredninger og kursmateriale. Dette var delvis ordnet ved avlevering, men inngikk ikke i det listeførte arkivet som fulgte med avleveringen (serie D) Ha - Diverse EUN Bakgrunnsmateriale, kontrakter, studiehåndbok m.m. L0001 EUN diverse 3/034/04/ Bakgrunnsmateriale 0002 Rapporter og utredninger Kjøpskontrakt, skjemaer 0004 Korrespondanse 0005 Studiehåndbok 0006 EUN System L0002 EUN - Miljøkunnskap 3/034/04/ Miljøkunnskap Kursbeskrivelse 0002 Miljøkunnskap Eksamen

29 0003 Miljøkunnskap Bakgrunnsmateriale 0004 Miljøkunnskap - Adresser 0005 EUN Registrering 0006 R. Skeie Vitnemål, eksamensbesvarelse, korrespondanse 0007 Kjersti Lauritzen Vitnemål, eksamensbesvarelse, korrespondanse 0008 Leiv Egil Johansen Vitnemål, eksamensbesvarelse, korrespondanse 0009 V. Hopland Vitnemål, eksamensbesvarelse, korrespondanse 0010 Svein Thorstensen Vitnemål, eksamensbesvarelse, korrespondanse 0011 Lars G. Dahle Vitnemål, eksamensbesvarelse, korrespondanse 0012 Rolf Rekdal Vitnemål, eksamensbesvarelse, korrespondanse 0013 Keith Clarke Vitnemål, eksamensbesvarelse, korrespondanse 0014 Jostein Soppeland Vitnemål, eksamensbesvarelse, korrespondanse 0015 Oscar Ingebrigtsen Vitnemål, eksamensbesvarelse, korrespondanse 0016 Roald L. Hansen Vitnemål, eksamensbesvarelse, korrespondanse 0017 Emmy Knudtzon Vitnemål, eksamensbesvarelse, korrespondanse 0018 Anne Brit V. Opheim Vitnemål, eksamensbesvarelse, korrespondanse 0019 Gunnar Skånøy

30 Vitnemål, eksamensbesvarelse, korrespondanse 0020 Ola Folkvord Vitnemål, eksamensbesvarelse, korrespondanse R - Regnskap L0001 R - Regskap /034/04/2 Budsjetter og regnskap 0001 Budsjett RMS Budsjett RMS Resultatbudsjetter RMS (ca.) 0004 Likviditetsbudsjett RMS (ca.) U - Foto, film, lydopptak (ca.) Ua - Canada Canada 1 3/034/04/3 Lunsjmøte - mellomledere Canada 2 3/034/04/3 Mellomledere - enquête Canada 3 3/034/04/3 Intervju med ledergruppen Innklippsbilder Hjemme hos Vermette 0004 Canada 4 3/034/04/3 Hovedintervju med Vermette 0005 Canada 5 3/034/04/3 Intervju med Vermette - siste del Finn feilen nr. 1 (Kantinebilder) 0006 Canada 6 3/034/04/3 WOT - Finn feilen - enquête arb. - saltsyretanken - kontrollrom, pakking 0007 Canada 7 3/034/04/3 Wagon-bilde, vedlikeholdsmøte, finn feilen #2, eksteriørbilder 0008 Canada 8 John McManus

31 Folk ut & inn port Kurs m.op. 1. del (slutter m. isfjellforklaringen) 0009 Canada 9 Kurs m.op. siste del Diverse kjørebilder - innklipp Ub - Diverse Betacam (ca.) 0001 Saltsyretanken som sprang lekk 3/034/04/3 Enquete. Div. bilder. Becancour. Offline master 0002 Hallo Norden Kokker Hallo Norden: 260 Sendedato: Tid: 28:48 Vignett 3 Kokker Kokker Vignett 3 Kokker Kokkestunt Gjett rett 0005 TV Norgesending Basehoppreportasjen Uc - Opera Råstoffmateriale til gjenbruk 0001 Opera 3/034/04/3 Kam I, Tape II 0002 Opera 3/034/04/3 Kam I, Tape III 0003 Opera 3/034/04/3 Kam II, Tape I 0004 Opera 3/034/04/3 Kam II, Tape III Ud - Diverse video og lyd (ca.) 0001 Trailer + EPK "Get Back" 3/034/04/ Leucadia Film Corporation Trailers 3/034/04/3 Address Unknown, The Paper Brigade, Coyote Summer

32 0003 S-VHS-C 1 3/034/04/ S-VHS-C 2 3/034/04/ S-VHS-C 3 3/034/04/ TV-Vest - Været Block Wathne 3/034/04/3 X - Egenproduserte trykksaker L0001 X - Egenproduserte trykksaker 3/034/04/3 Z - Referansemateriale (arkivlister, instrukser, avisutklipp, etc.) (ca.) L0001 Arkivliste og avisutklipp 3/034/04/ Arkivliste Presse 1985 Den opprinnelige listen for serie D datert (Listen stemmer dog ikke helt med innholdet) 0003 Presse Presse Presse Presse Presse Presse 1991 L0002 Avisutklipp 3/034/04/3

ARKIVNØKKEL KASSASJONSPLAN DE STATLIGE HØGSKOLENE

ARKIVNØKKEL KASSASJONSPLAN DE STATLIGE HØGSKOLENE ARKIVNØKKEL OG KASSASJONSPLAN FOR DE STATLIGE HØGSKOLENE 01.07.1994 Revidert oktober 1996 og mars 2001 FORORD Foreliggende arkivnøkkel er laget så generell at den skal kunne brukes ved alle de statlige

Detaljer

TELEMARK SYKEPLEIERHØGSKOLE

TELEMARK SYKEPLEIERHØGSKOLE TELEMARK SYKEPLEIERHØGSKOLE Telemark sykepleierhøgskole INNHOLD A Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.i. Aa Møteprotokoller, 1916-1962 B Ba C Ca Kopibøker Kopibøker, 1962-1994 Journaler

Detaljer

Stat-s-ark^vet itr-ondheim: Nesna lærerhøgskole. 1918-1994.

Stat-s-ark^vet itr-ondheim: Nesna lærerhøgskole. 1918-1994. Stat-s-ark^vet itr-ondheim: Nesna lærerhøgskole. 1918-1994. Innholdsfortegnelse Hvordan Nesna lærerskole ble til. - Fra privat til offentlig lærerskole... 3 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER

Detaljer

Selskap og samarbeid i Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger

Selskap og samarbeid i Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger Selskap og samarbeid i Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger Bred strek markerer de 14 kommunene som inngår i Stavanger-regionen. 12.12.2006 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Hvorfor samarbeide

Detaljer

Søknadsskjema for prosjektmidler 2011 endelig søknad. Søknadsfrist 1. november 2010

Søknadsskjema for prosjektmidler 2011 endelig søknad. Søknadsfrist 1. november 2010 Søknadsskjema for prosjektmidler 2011 endelig søknad Søknadsfrist 1. november 2010 (Budsjettskjema, samt føringer for bruk av NUVs prosjektmidler er vedlagt) 1. Søker, prosjekt a) Søkerinstitusjon (universitet

Detaljer

ÅRSMELDING 1999 SENTER FOR LESEFORSKING

ÅRSMELDING 1999 SENTER FOR LESEFORSKING ÅRSMELDING 1999 SENTER FOR LESEFORSKING 0 Senter for leseforsking 2000 Sats: Senter for leseforsking Trykk: Randaberg Trykk AS Forsidefoto: Fra Aba, Nigeria Ingolv Austad, 1999 1 INNHOLD FORORD Del I.

Detaljer

FORORD. Arkivnøkkelen for Universitetet i Trondheim ble tilpasset NTNU i 1996 og foreliggende arkivnøkkel erstatter denne.

FORORD. Arkivnøkkelen for Universitetet i Trondheim ble tilpasset NTNU i 1996 og foreliggende arkivnøkkel erstatter denne. ARKIVNØKKEL 2 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET FORORD Denne arkivnøkkelen for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet bygger på Felles arkivnøkkel for statsforvaltningen 1. januar

Detaljer

AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2009

AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2009 AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2009 Innhold ÅRSRAPPORTEN 2009... 1 INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 FORORD... 8 1. SAMMENSTILLING AV ENGASJEMENT OG RESSURSBRUK FOR 2009... 9 2. PROSJEKTENE... 10 2.1 DE SMÅ

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.05.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Kurt Ove Østrem. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 02.10.2013. Møterom 2, 06.09.2013 1 av 1 Kl 09:00-12:00

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Kurt Ove Østrem. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 02.10.2013. Møterom 2, 06.09.2013 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Kurt Ove Østrem Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 02.10.2013 Møterom 2, 06.09.2013 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus Innkalt

Detaljer

2003-2007. Innhold: 2003-2007...1 Styrets beretning...2 Styret i 2006...4 Om oss...5

2003-2007. Innhold: 2003-2007...1 Styrets beretning...2 Styret i 2006...4 Om oss...5 Årsrapport 2006 Innhold: 2003-2007 I 2020 er Oda Nesse Høgseth 18 år. Innen den tid håper vi Stavanger-regionen er den regionen i landet som har høyest verdiskaping og konkurransekraft. 2003-2007.....................1

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

SAK LR 03/00: ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 1999

SAK LR 03/00: ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 1999 SAK LR 03/00: ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 1999 Saksbehandler: Betty Haga Årsrapporten tar utgangspunkt i KA s strategiplan 1999-2001 og virksomhetsplan for 1999. I denne er formulert følgende 3 hovedoppgaver

Detaljer

IKA Finnmark IKS IKA Finmarkun IKS IKA Finnmàrku IKS. Instruks for avlevering av eldre arkiv

IKA Finnmark IKS IKA Finmarkun IKS IKA Finnmàrku IKS. Instruks for avlevering av eldre arkiv IKA Finnmark IKS IKA Finmarkun IKS IKA Finnmàrku IKS Instruks for avlevering av eldre arkiv 2012 FORORD Retningslinjene for avlevering av arkiv til IKA Finnmark IKS er utarbeidet med hjemmel i Forskrift

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til sekretær Siv M. Reinholtsen eller

Detaljer

Arkivnavn: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivsignatur: A-3384 Depotinstitusjon: BBA Tidsrom: 1972-1981. Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.

Arkivnavn: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivsignatur: A-3384 Depotinstitusjon: BBA Tidsrom: 1972-1981. Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol. Arkivskaper: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivskapernummer: A-3384 Samfunnssektor: Privat Arkivskapertype: Organisasjon Forvaltningsnivå: Regional Land: NORGE Kommune(r): BERGEN, OS (HORDALAND) Historikk:

Detaljer

Møteinnkalling. Saksliste til styret 26. mars 2010. Måltidets Hus, Ipark. 03.03.2010 1 av 1. Erling Brox MI310045/EB 95 25 99 55

Møteinnkalling. Saksliste til styret 26. mars 2010. Måltidets Hus, Ipark. 03.03.2010 1 av 1. Erling Brox MI310045/EB 95 25 99 55 Møteinnkalling Til Styret i SrN Kopi til Kjell Haver Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 26.03.10; kl. 09:00 12:00 Måltidets Hus, Ipark 03.03.2010 1 av 1 Innkalt av Referanse Direkte telefonnr.

Detaljer

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET En veiledning for organisasjoner og bedrifter Foto: Nykirke guttekorps. Fotograf ukjent. Praktiske råd for avlevering av arkiver etter organisasjoner til Vestfoldarkivet.

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Utarbeidet januar 2013 (revidert 2015) Innholdsfortegnelse DEL I. VEDTEKTER FOR NSF`S FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG... 1 1 Navn... 1 2 Medlemskap og medlemsrettigheter...

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16, formannskapssalen Tidspunkt: 15.03.2012 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Yvonne Meidell telefon 69 30 62 82 e-post yvme@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna den 22. og 23. november 2012.

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna den 22. og 23. november 2012. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Rica Nidelven hotel, Trondheim Dato: 22.11.2012 23.11.2012 Tidspunkt: Start med lunsj kl. 13:00 den 22. 11. Avslutning med lunsj kl. 11:30 den

Detaljer

ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS 2014

ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS 2014 ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS 2014 BÆREKRAFTIG DESTINASJON DESTINASJON RØROS T: + 47 72 41 00 00 E: post@rorosinfo.com W: www.roros.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DESTINASJON RØROS... 3 1.1 Generell informasjon

Detaljer

Virksomheten i KA har i 2001 vært basert på strategiplanens formuleringer av

Virksomheten i KA har i 2001 vært basert på strategiplanens formuleringer av Virksomheten i KA har i 2001 vært basert på strategiplanens formuleringer av Visjon for k i r k e n : En kirke som har ressurser, forankring og engasjement til å møte fremtidens utfordringer. Visjon for

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 INNLEDNING... 3 1. LÆRINGSMULIGHETER... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 3. SYNLIGHET... 9 4. SAMFUNNSENGASJEMENT... 14 5. UTVIKLING OG KVALITETSARBEID...

Detaljer

Evaluering av Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet 2001-2005 (2006)

Evaluering av Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet 2001-2005 (2006) Evaluering av Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet 2001-2005 (2006) Statskonsult rapport 2007:4 Forord Statskonsult har på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet evaluert Nasjonalt

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. Aa - Direksjonsmøter (direktørmøter), styremøter og generalforsamlinger 1920-1991

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. Aa - Direksjonsmøter (direktørmøter), styremøter og generalforsamlinger 1920-1991 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1920-1994 Direksjonsmøter, styremøter, generalforsamlinger, avtaler, kontrakter, betingelser og andre type møter Aa - Direksjonsmøter (direktørmøter),

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer