Først et lite lynkurs i markedskommunikasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Først et lite lynkurs i markedskommunikasjon"

Transkript

1

2 Først et lite lynkurs i markedskommunikasjon

3 Markedskommunikasjon for jenter 1 Du er på seminar, og får øye på en lekker fyr. Du sier: Jeg er veldig god i sengen! Det er Direct Marketing Presentasjon av Synergi Rf 3

4 Markedskommunikasjon for jenter 2 Du er på seminar, og får øye på en lekker fyr. Du spør om telefonnummeret. Neste dag ringer du og sier: Jeg er veldig god i sengen!. Det er Tele Marketing Presentasjon av Synergi Rf 4

5 Markedskommunikasjon for jenter 3 Det er på seminar, og får øye på en lekker fyr. Venninnen din sier til ham: Hun som står der borte er god i sengen! Det er Reklame Presentasjon av Synergi Rf 5

6 Markedskommunikasjon for menn 1 Du er på seminar, og ser en lekker kvinne. Du sier: Jeg er veldig god i sengen! Det er villedende for publikum og i strid med Markedsføringsloven Presentasjon av Synergi Rf 6

7 Norge akkurat nå plass målt i befolkning plass 75. målt plass i målt befolkning i areal plass med havområdene plass målt i areal største på olje og gass plass 3. med størst havområdene på fisk 6. Verdens rikeste land målt i største på olje og gass penger pr. hode størst på fisk 7. Verdens beste land å bo i 8. Vi Verdens 21 største økonomi 6. Verdens rikeste land målt i 9. Inflasjonen er under god penger pr. hode kontroll 7. Verdens 10. Renten beste er land lav å bo i 11. Markedet går bra 8.Verdens 20 største økonomi 9. Inflasjonen er under god kontroll 10. Renten er lav 11. Markedet går bra

8 USA skylder oss 172,3 mrd. kr.

9 Storbritannia skylder oss 100,4 mrd. kr.

10 Italia skylder oss 60,6 mrd. kr.

11 Tyskland skylder oss 55,3 mrd. kr.

12 Frankrike skylder oss 56,3 mrd. kr.

13 Japan skylder oss 49,5 mrd. kr.

14 Spania skylder oss 26,2 mrd. kr.

15 Og Erna har mrd. på bok

16 Trender og utviklingstrekk i Demografi: Eldrebølgen har turbofart, ungdomskull vokser 2. Økologi: CO2-avgifter, grønne skatter, dyrere vann, strøm, vei 3. Makt: Restrukturering av industri og handel 4. Globalisering: Økt handelsintegrasjon 5. Media: Demassifisering, hypermedier, interaktive medier 6. IKT: Datakomprimerimering, overskudd på info.teknologi 7. Økonomi: Lav rente, lav ledighet 8. Forbruk: Lyst, makt, iscenesettelse og mening 9. Politikk: Polarisering mellom nasjonalisme og globalisme 10. Livsstil: Individualisme, symbolisme, urbanisering, singelliv 11. Marketing: Merkevarebygging og sisteledd

17 Det blir mer av alt, og alt blir likere og likere. Det store valget Presentasjon av Synergi Rf 17

18 Flaskeposten

19 Premisser for en sterk merkevare 1. En unik posisjoneringstrategi 2. Tydelig fiendebilde 3. Kunne stå distansen 4. Manøvrere inn historier og tilfeldigheter i strategien

20 1. En unik posisjoneringsstrategi 1. Vite hva som er merkets spesielle og sterke sider, overlegne egenskaper ( spilletimer/1929) 2. Fremstå som mest mulig ideelle for målgruppen 3. Skille seg fra konkurrentene 4. Vite hvordan merket skal bli oppfattet Identifisere ledige posisjoner på markedet Bestemme posisjon vi kan kvalifisere for Utforme kommunikasjonen som skaper den riktige posisjonen i målgruppens forestillingsverden

21 2. Tydelig fiendebilde Tydelige fiendebilder skaper identitet og konkurranseånd Vi og de andre SAS og Braathens bygget kultur på å bygge opp gjensidige fiendebilder Gene Simmens om Beatles etter å ha sett Ed Sullivan show i februar 1964: No, Mom, I think they look cool I liked the idea that I thought they were cool and my mother didn t.

22 3. Kunne stå distansen.

23 4. Manøvrere historier inn i strategien

24

25 Da jeg åpnet min første butikk i 1976 hadde jeg ikke peiling på forretningsdrift. Mitt eneste mål var å overleve, og tjene nok til å forsørge barna mine. I dag er The Body Shop et globalt selskap i rask vekst verden over.

26 Stopp global oppvarming! Med sin postkortkampanje gir Changemaker, Greenpeace og The Body Shop deg mulighet til å bekjempe klimaendringer som rammer de fattigste hardest. Vi oppfordrer derfor statsministeren til å bruke minst 10% av oljefondet til et nytt fond som investerer i fornybar energi. Avkastningen må gå til bærekraftig utvikling i fattige land. Besøk hjemmesiden til Changemaker, og gi statsministeren beskjed om at han må gjøre noe for å motvirke de klimaproblemene oljeog gassbruken skaper. Du kan også signere postkortet i din nærmeste The Body Shop-butikk, og de vil sende kortet videre til stasministeren.

27 Distansens kraft De middelmådige vinner aldri En merkeposisjon er en posisjon man ikke får uten særlig innsats Anerkjennelse krever ekstreme avvik fra det normale Er man som alle andre, er man som alle andre, altså banal Annerkjennelse krever forskjell

28 Hva legger vi merke til? De sider av våre omgivelser som utmerker seg mest, er de med størst intensitet, fargerikdom, størrelse, bevegelse, endring, nyhet, kontrast, sjeldenhet og det som virker konflikskapende, overraskende eller følelsesladet. Har budskapet et element av dette i seg, har det også et forsprang når det gjelder å påkalle seg oppmerksomhet.

29 Hotellkongen

30 Ekshibisjonisten

31 Landsmoderen

32 Industrifyrsten

33 Mil-slukeren (asketen)

34 Kunstneren

35 Sinnadamen

36 Miljøverneren

37 Gründeren

38 Borgermesteren

39 Den mektige LO-lederen

40 Valla-dødaren

41 Filantropen

42 Divaen (med det store hjertet)

43 Legen

44 Treneren

45 Homoforkjemperen

46 Barnetimen

47 Idrettshelten

48 Spekulanten

49 Trønderen

50 Harryen

51 Professoren

52 Majesteten

53 Korrupsjonsjegeren

54 Paven

55 Bonden

56 Gå opp kjøperveiene For å lete etter problemer og muligheter langs kjøperveiene må du først finne dem, og så gå dem opp Identifiser fasene og alle tenkelige kommunikative kontaktledd mellom deg og markedet. Noter alle kontakter som finner sted; svakheter, styrker, anstrengelser, ytelser, effektivitet, tidsforbruk, ergrelser, service, hva som blir sagt og lovet, og hva som ikke blir sagt og lovet. Analyser totalopplevelsene. Planlegg muligheter for å forbedre kommunikasjonsknutepunktene Gjennomfør de nødvendige tiltak

57 Fem gode råd Identifiser relevante tilbudsvirkemidler Presiser hvordan du vi bruke tilbudsvirkemidlene, og hvordan konkurrentene bruker dem Identifiser kundenes viktigste betydningskriterier og opplevelsen knyttet til disse Foreta en systematisk sammenligning mellom deg selv og konkurrentene. Lag en handlingsplan hvor hensikten er å forbedre alle ledd for at kundene skal få en optimal totalopplevelse

58 En tydelig, presis forretningside som beskriver hva du skal gjøre, og hvordan du skal gjøre det Hva kan du gjøre? Hva bør du gjøre? Hva må du gjøre? Hva skal du gkøre?

59 Bank inn din posisjon Hva er din egenart, sterke sider, overlegne egenskaper? Hvordan øke din attraktivitet? Hvordan skille deg sterkere fra konkurrentene?

60 Posisjonering Posisjonering = posisjon, stilling eller plass. I markedsføring: Gi organisasjonen, tjenesten eller bedriften en identitet, eller plass i forbrukernes bevissthet. Eller: Hvilket inntrykk vi vil markedet skal ha av oss, hvordan målgruppen skal oppfatte oss, eller vårt produkt

61 Posisjonering 1. Vi må vite hva som er selskapets spesielle og sterke sider, overlegne egenskaper 2. Vi må fremstå som mest mulig ideelle for målgruppen 3. Vi må skille oss fra konkurrentene 4. Vi må vite hvordan vi vil bli oppfattet Identifisere ledige posisjoner på markedet Bestemme posisjon vi kan kvalifisere for Utforme kommunikasjonen som skaper den riktige posisjonen I folks forestillingsverden Ikke for de rike, for de kloke Sikkerhet måneuret

62 Hvordan jobber selskapene med å posisjonere seg? I REMA 1000 har vi en kultur og en filosofi som går ut på at vi tror det enkle ofte er det beste. Du må være opptatt av å lære deg vårt konsept og leve etter vår filosofi. Vi vil ha mennesker som forstår at konseptet ikke skal forandres, men forbedres. Du må ha evnen til å arbeide med de rette tingene. Du må ønske å gjøre ting så enkelt og forståelig som mulig, og ikke lage kompliserte løsninger for å imponere andre. REMA 1000 skal være symbolet på sunn fornuft, folkelighet, usnobbethet og dyktighet. Skal du lykkes hos oss må du være entusiastisk og trives på scenen.

63 Hvordan posisjonere merkevarer? 1. Posisjonering ved hjelp av egenskaper og fordeler 2. Posisjonering ved hjelp av pris og kvalitet 3. Posisjonering ved å fokusere på bruk av produktet 4. Posisjonering ved å fokusere på produktets anvendelsesmuligheter 5. Posisjonering ved utelukkende å fokusere på merket 6. Posisjonering ved å sammenligne seg med konkurrerende produkter. 7. Posisjonering ved å skille seg ut med reklame og markedskommunikasjon

64 En forpliktende, felles visjon Felles kompass som viser vei Er vi en visjonært drevet organisasjon med en overgripende ideologi? Sentrale spørsmål som ledelsen bør jobbe med: Hvordan skal vi få det til å stråle av lederne, medarbeiderne, kundene, leverandørene og produktene? Hvordan unngå at visjonen ender opp som et intetsigende papir, men blir et forpliktende tankesett?

65 Hvilke verdier forløser vår posisjon når det gjelder: FORNUFT (SUBSTANS) Hvilke rasjonelle assosiasjoner ønsker vi å bli forbundet med Folk flest foretrekker et innovativt og fremtidsrettet selskap FØLELSER (SJARM) Hvilke følelsesmessige assosiasjoner ønsker vi å bli forbundet med Folk flest foretrekker det levende, friske og aktive alternativet ATFERD (HANDLING) Hvilke atferdsmessige assosiasjoner ønsker vi å bli forbundet med Folk flest foretrekker det tilstedeværende og serviceinnstilte alternativet Vi må kommunisere at vi er det drivende selskapet Vi må kommunisere at vi er det inspirerende selskapet Vi må kommunisere at vi er det etterrettelige selskapet

66 Hva fordrer verdiene når det gjelder kunderrelasjoner? Drivende Inspirerende Etterrettelig At vi hele tiden må arbeide for å ha markedets beste forståelse for kundenes og forbrukernes behov At vi tilbyr et produkt som gir kvalitativ og økonomisk verdi for kundene At vi må være lønnsomme, det er en forutsetning for å være drivende At vi må være grundige, Kontinuerlig jobbing med å bli bedre At vi må tilstrebe et godt arbeidsmiljø internt. Skape begeistring i alt vi foretar oss At vi har høy kvalitet på kommunikasjon, levering og service At vi er ærlig og åpen i kommunikasjon internt og eksternt At vi ringer opp kundene etter en til to uker å hører om de er fornøyd At kundene må kunne stole på oss. Ikke love mer enn vi kan holde At vi bygger relasjoner, kontinuerlig At vi har respekt for at det er kunden som holder liv i oss At vi har forretningsetikk.

67 K U R T K onkret U nik R elevant T roverdig 67

68 Budskapet skal være IFFOS Identifiser målgruppen Fokuser det viktigste Forenkle til ingen misforstår Organiser budskapet Selg hvilken nytte man har av boligbyggelag/prosjekter 68

Lynkurs i Markedsføring. Trond Blindheim Campus Kristiania

Lynkurs i Markedsføring. Trond Blindheim Campus Kristiania Lynkurs i Markedsføring Trond Blindheim Campus Kristiania Markedsføring for jenter Du er på seminar, og får øye på en lekker fyr. Du sier: Jeg er veldig god i sengen! Det er Direct Marketing 2 Markedsføring

Detaljer

Slik jobber vi med kommunikasjon. Per Tøien Kommunikasjonssjef

Slik jobber vi med kommunikasjon. Per Tøien Kommunikasjonssjef Slik jobber vi med kommunikasjon Per Tøien Kommunikasjonssjef Jeg har tenkt å si noe om premissene for vår jobbing med kommunikasjon Premissene for det daglige arbeidet ligger i hva vi har bestemt oss

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging Håndbok i omdømmeog merkevarebygging 2 Håndbok i omdømme- og merkevarebygging Side 4 Side 6 Side 10 Side 14 Side 16 Side 24 Side 35 Innledning 1. Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for din bedrift?

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

Salgsledelse i tøffe tider

Salgsledelse i tøffe tider Salgsledelse i tøffe tider & AVENIR arrangerer frokostseminar i Bergen 11. november 2009 med førstelektor Gorm Kunøe, Handelshøyskolen BI og seniorrådgiver i ScanForum AS gorm.kunoe@bi.no mobil +47 90

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

OMDØMME- OG MERKEVAREBYGGING

OMDØMME- OG MERKEVAREBYGGING OMDØMME- OG MERKEVAREBYGGING 2 Innhold Innledning 5 Kapittel 1 8 Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for maritime bedrifter? Kapittel 2 14 Norsk maritim nærings internasjonale omdømme Kapittel 3 18

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

Sette mål GAPET mellom der du er og dit du skal

Sette mål GAPET mellom der du er og dit du skal Sette mål GAPET mellom der du er og dit du skal For å lykkes på best mulig måte med å oppnå de målene som betyr mest for deg, så må du vite hvor du er og hvor du skal. Hva er det i livet ditt akkurat nå

Detaljer

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen «Livet handler ikke om å finne deg selv. Det handler om å skape deg selv.» George B. Shaw 2 Gratulerer, du har tatt deg bryet med å laste ned denne boken fra cyber

Detaljer

MARKEDSFØRING. Tips og råd for AV EGEN BEDRIFT. Markedets betydning for din bedrift. Hvordan foreta en markedsanalyse?

MARKEDSFØRING. Tips og råd for AV EGEN BEDRIFT. Markedets betydning for din bedrift. Hvordan foreta en markedsanalyse? Oslo Kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Akershus fylkeskommune Markedets betydning for din bedrift Hvordan foreta en markedsanalyse? Hvilke behov skal produktet ditt dekke? Valg av

Detaljer

Vil fortsatt ansette

Vil fortsatt ansette perspektiver på arbeidsmarkedet nr. 3 212 2 Forsiktig framover Optimismen holder stand i Norge, men internasjonalt er det fortsatt mange tegn på nedkjøling av økonomien, og usikre tider for dem som søker

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Noen markedsmessige utfordringer for næringslivet i Finnmark

Noen markedsmessige utfordringer for næringslivet i Finnmark Noen markedsmessige utfordringer for næringslivet i Finnmark Finnmarkskonferansen 2007, Alta 5. september. Finnmarkskonferansen 2007. 1 Bedriftenes markedsmessige utfordringer er knyttet til dens evne

Detaljer

PAMA. Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse. Et portrett av dagens ledere

PAMA. Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse. Et portrett av dagens ledere PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Rapport 19 Juni 2014 2300 bedriftsledere og arbeidstakere i ny undersøkelse: Et portrett av dagens ledere Myke, norske ledere. Kvinners og menns vei til lederstolen.

Detaljer

ELE 37071 Sosiale medier BI Nydalen

ELE 37071 Sosiale medier BI Nydalen Eksamensoppgave ELE 37071 Sosiale medier BI Nydalen Innleveringsdato 20.12.11 Kristin Alice Kvitberg http://kakvitberg.wordpress.com/ Twitter: @kakvitberg 1 Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING 4 2.0 LITT

Detaljer

European Employee Index. Veien til høyere arbeidsglede

European Employee Index. Veien til høyere arbeidsglede European Employee Index Norge 2012-13. årgang Veien til høyere arbeidsglede Les om norske arbeidstakeres arbeidsglede og hvordan du kan øke de ansattes engasjement i din virksomhet Leder Nordmenn har det

Detaljer

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014 Den gode kundereisen Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen for dine kunder? LEDER ÅRETS UNDERSØKELSE I TALL: 4595 forbrukere i,, og deltok i webundersøkelse 454 bedrifter med salg av varer på nett,

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

1. Finne og kartlegge muligheten

1. Finne og kartlegge muligheten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 08.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for

Detaljer

The Hydro Way. Vår måte å gjøre det på

The Hydro Way. Vår måte å gjøre det på The Hydro Way Vår måte å gjøre det på Hva gjør oss annerledes? Alle slags virksomheter det være seg banker, bilfabrikker, vindusprodusenter eller metallverk gjør mer eller mindre det samme som konkurrentene.

Detaljer

HVA ER MERKEVAREBYGGING?

HVA ER MERKEVAREBYGGING? Merkevarebygging er prosessen med å binde et navn og et renommé til noen eller noe. Med en merkevare tenker vi på et produkt som folk flest assosierer ett eller annet med. Dette settet av assosiasjoner

Detaljer

- DE HISTORISKE HOTEL OG SPISESTEDER-

- DE HISTORISKE HOTEL OG SPISESTEDER- Even Julian Wedø Johansen Stefi Evensen Woldseth Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI - DE HISTORISKE HOTEL OG SPISESTEDER- Eksamenskode og navn: RLS 3695 Bacheloroppgave i reiselivsledelse Utleveringsdato:

Detaljer

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall VerdiRegnskap - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall 1 Innholdsfortegnelse VERDIREGNSKAP 1 FORORD 3 INTRODUKSJON 5 Bakgrunn 5 VerdiRegnskap 7 Verdibasert ledelse 8 Verdier eller regler?

Detaljer

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr?

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Trine Aalmo Steffen Elnan Simen Bækken BACHELOROPPGAVE ved Handelshøyskolen BI Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Eksamenskode

Detaljer

Johanna Westin Frøyasvei 5 Sandefjord, 3216, Vestfold Johanna@dinsuksessifokus.com www.dinsuksessifokus.com

Johanna Westin Frøyasvei 5 Sandefjord, 3216, Vestfold Johanna@dinsuksessifokus.com www.dinsuksessifokus.com Copyright 2012 Johanna Westin. Alle rettigheter reservert. Ingen del av denne boken kan gjengis mekanisk, elektronisk eller på annen måte, herunder fotokopiering, uten skriftlig tillatelse fra utgiveren.

Detaljer

OPPNÅ SUKSESS: ASEAS SVAR

OPPNÅ SUKSESS: ASEAS SVAR OPPNÅ SUKSESS: ASEAS SVAR Gjennom hele nettverksmarkedsføringens historie, har et ukjent antall ellers ufaglærte, uerfarne enkeltpersoner hatt suksess av en type som langt har overgått forventningene.

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer