NORGES LEDENDE SLEKTSFAGLIG MØTEPLASS. DIS-Vestfold. Nr 6 Juni/Juli årgang.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES LEDENDE SLEKTSFAGLIG MØTEPLASS. DIS-Vestfold. Nr 6 Juni/Juli 2007. 12.årgang."

Transkript

1 NORGES LEDENDE SLEKTSFAGLIG MØTEPLASS DIS-Vestfold Nr 6 Juni/Juli årgang.

2 Utgitt av DIS-Vestfold Redaksjonen Rolf Dahl (redaktør) Østbyveien Husøysund Tlf Gunn Huglen Vardeveien Sandefjord. Tlf DIStreff-fadder Innhold Redaktørens s. 82 Lederens s 83 Arkivverkets visjon s. 84 Innføring i Brothers Keeper s 86 Digital bildebehandling s. 87 Etterlysning fra Sverige s. 89 Møteplan s 90 Styrets sammensetning s 91 Liv Ofsdal Nedre Liavei Holmestrand Tlf Kilderegistreringskoordinator John Ludvigsen Østersveien 7B 3150 Tolvsrød Tlf Mob Embla familie og slekt Kontaktperson: Anne Grete Larsen Tlf Mob Disgen Kontaktperson: Tove Bexrud Tlf DIZ nr

3 Redaktørens Er vi fornøyd med vår egen markedsføring av DIS? Man burde ikke være det. Kanskje kunne vi øke medlemstallet ganske kraftig ved en mer kommersiell og aggressiv markedsføring. DIS skal ikke være en kommersiell forening, da ødelegges intensjonene de fleste har om hvordan foreningen skal drives. Likevel synes jeg man kan se litt til næringslivet, og kanskje adoptere noen av de systemer og prinsipper som der brukes, det er mye bra å hente. Kulturinstitusjoner av ymse slag har allerede skjønt at man får ikke oppmerksomhet ved å sitte på gjerdet, og håpe at interessen for det man driver med vil øke sånn helt uten å gjøre noe med det. Ser man på den potensielle interesse som jeg tror finnes blant folk for slektsforskning, så kan man gjerne kalle dette for et marked. I dette markedet må og bør DIS selge seg inn med sin kunnskap og gode tilbud. Selvsagt skal man ikke selge medlemskap gjennom telemarketing eller direktesalg på dørene, det vil være å gå for langt. Man vil sannsynligvis miste medlemmer. Idretten og da spesielt fotballforeningene har klart det. De har vært helt fantastiske når det gjelder å skape oppmerksomhet omkring seg og sitt. Hvor mange kulturinstitusjoner kan skryte av å ha faste innslag på radio og tv flere ganger om dagen. Rundt helgetider har man i tillegg egne fotballprogram, som for eks. sportsrevyen. Man kan ikke annet enn å beundre en slik markedsføring. En annen del av kulturlivet er museene. De har etter hvert sett at man må bearbeide sitt marked. Der har man museumsguider som tar seg av kontakten med skoleklasser og andre besøkende, som vil ha informasjon om utstillinger, arrangementer osv. Til og med stat og kommune bearbeider sitt marked. Man lager offentlig eide aksjeselskaper som skal tjene penger for å overleve, eller som enkelte politikere ofte sier det, man må ha mest mulig omsorg for hver krone. DIS har et verktøy som gjennom medlemskap henvender seg til de fleste mennesker, om enn spesielt til den generasjonen som er over den mest aktive perioden i familielivet, men man har en vare som kan bedre mellommenneskelige forhold, den holder førligheten oppe i fingre, og ikke minst i hodet. Kanskje burde man ta seg av de helt unge på en annen måte. Turistforeningen gjør det på sitt vis med aktiviteter tilpasset bestemte aldersgrupper. Kanskje kunne man få slektsforskning inn som en del av historieundervisningen i skolen. En visjon, men likevel gjennomførbar. I lokalavdelingene kan man sørge for at en av styrets medlemmer tar seg av markedet, et verv sidestillet med leder, sekretær osv. men så viktig at det må besettes med personer som er profesjonelle, eller som har en genuin interesse av salg og marked. I DIS-Norge bør det også finnes en person ansatt som helt spesifikt har til oppgave å ta seg av marked, media og salg. En slik stilling vil være viktig for lokalforeningene, som bistand i deres forsøk på å nå fram både i private og offentlige fora. Rolf Dahl Red. DIZ nr

4 Lederens Hei alle medlemmer av DIS- Vestfold! Hjelpe og trøste, tiden strekker ikke til! Mulig at jeg har sagt noe sånt før, men hva skal man si da når redaktøren er ivrig og vil gi ut et sommernummer av bladet vårt DIZ? Ja, det er vel bare å si ja det. Og det er godt å se at mange sprudler av energi om dagen, og det er ikke bare redaktøren. Det merkes på antallet e-poster som dukker opp, om enn ikke akkurat like tett som ellers i året da. Det som er i skuddet om dagen er nok i hovedsak ivrige fotografer som vil gjøre Gravminner databasen enda bedre og mer komplett. Det er fortsatt mye å ta tak i når det gjelder gravplasser i Vestfold, så slike initiativ tas i mot med stor takk. Riktig flott er den jobben som gjøres, og den kommer jo oss alle til gode. Nå har ikke fotoværet vært av det aller beste de siste ukene, men det er bare å benytte de mulighetene som byr seg. En helt annen ting er et sommeren vel er et godt tidspunkt til å ta seg av de slektningene man ikke finner i protokoller og kirkebøker, de man rett og slett kan oppsøke og hilse på. Og det er vel ikke minst disse man skal huske på, ikke bare drive innsamling av datoer, eller hva? Sommeren er en tid for korte og lengre turer, så hvorfor ikke legge en del av turen forbi steder som bare har et navn i slektsprogrammet ditt? Ta med deg kamera og fotografer stedene så har du fått et mye mer personlig preg på den slektsboken du selvsagt har planlagt å lage. En riktig god sommer til dere alle. Leder John Ludvigsen 83 DIZ nr

5 Arklivverkets visjon Arkivene ut til folket! Mars-møtet til DIS-Oslo/Akershus var viet Arkivverket og deres brukertjenester, med særlig henblikk på slektsforskeren. Foredraget var ved Riksarkivar Ivar Fonnes og dette må jeg si ble en av de mest positive opplevelsene jeg har hatt med arkivverket. Foruten å kort presentere hva Arkivverket er, tok Fonnes for seg vyene han har for hvordan arkivene og kildestoffet som Riksarkivet og Statsarkivene besitter kan gjøres mer tilgjengelig for folk flest de neste årene. Mottoet til Arkivverket er Arkivene ut til folket og at alle typer (lovlig) bruk er ønsket bruk. Det vil likevel selvfølgelig alltid ligge visse begrensninger i hva man får til pga (økonomiske) ressurser fra Arkivverkets side. Basistjenestene vil fortsatt være gratis, f.eks. søk i og utlegging av private foreningsavskrevne kilder i Digitalarkivet (DA). Man er også i gang med å utrede et mulig utvidet tilbud mot dekning av kostnader, f.eks. kilder/arkiver som er mer ressurskrevende i bruken. Ved siden av å legge ut konkrete kilder på nettet, håper Arkivverket i løpet av 2-3 år å gjøre en større omlegging/fornying av både programvare og websider. De vil fortsatt satse på Digitalarkivet som den store hovedportalen mot brukerne, så det er først og fremst her vi vil merke forbedringer når det evt. kommer på plass. Digitalisering og dataregistrering av kilder generelt vil fra Arkivverkets side også være et satsningsområde i overskuelig framtid som Fonnes uttrykte det. For å gi et inntrykk av hvor omfattende bruken av DA etter hvert har blitt, ble det opplyst at det i 2006 ble gjort 45 millioner søk i databasene og det ble lastet ned 34 millioner scannede kirkeboksider (hvilket forventes fordoblet i inneværende år). I tillegg ble debattene på DA lest ca 2,5 millioner ganger i fjor. Det er altså ikke veldig vanskelig å argumentere for at utnyttelsen av hver krone Kulturdepartementet o.a. bevilger til disse områdene innenfor Arkivverket er meget stor og at man sjelden ser enn større bruk av en offentlig tjeneste i forhold til investeringen den innebærer. Hele Slekts-Norge har en løpende oppgave her for å påvirke til at dette kommer klarere frem og at bevilgningene forhåpentlig kan øke Når det gjelder konkret progresjon, så opplyste Fonnes at man i løpet av 2007 vil være ferdig med å scanne og legge ut alle kirkebøkene på nettet. Den neste store kilden man så vil gå i gang med er Pantebøkene og Panteregistrene (fra før 1936). Det er lagt opp til at dette materialet i sin helhet skal være ferdig scannet og lagt ut på nett i løpet av Dette vil bli til meget stor hjelp for oss som ikke har mulighet til å oppsøke Statsarkivene stadig vekk. Folketellingen for 1910 vil være ferdig tilrettelagt datamessig neste år og vil bli lagt ut søkbar på nettet nøyaktig på 100-årsdagen, 1. desember Den videre Drømmen for Digitaliserings- og registreringsplanene fra Arkivverkets side ser slik ut over de neste 20 årene: hyllemeter med mye brukte kilder fotografier kart og tegninger middelalderdiplomer Utfordringen med dette er bare at det krever betydelig større ressurser enn det man har tilgjengelig i dag og mer ressurser krever mer penger og pr i dag så mangler dette dessverre. Arkivverket har derfor så langt lagt opp til følgende plan-/visjonsutkast de neste årene: Kirkebøkenes dødsfallslister Folketellingen 1920 (etter hvert) Et historisk befolkningsregister (mulig visjon) Dette siste punktet er foreløpig kun på visjonsstadiet og noe man evt kan begynne å se nærmere på når man får på plass ny programvare etc. Det er da ideen at postene vedr den samme personen i flere scannede eller dataregistrerte kilder kan kobles sammen i DA; f.eks. vedr en person som er født i 1799 og som døde i 1893, 1)Arkivverket vil presentere en ny klar strategi videre etter at man er ferdig med tilretteleggelsen av FT1910 i DIZ nr

6 Døpte i kirkeboka (KB) 1799 Folketellingen 1801 Konfirmanter i KB 1815 Viede i KB 1825 Døpte barn i KB, Utflyttede i KB 1857 Innflyttede i KB 1857 Folketelling 1865 Folketelling 1875 Matrikkel 1886 Døde i KB 1893 Etc. Man skal med et slik system i prinsippet kunne søke på et navn, og så ved treff på dette få opp linker direkte til alt ovenstående, i beste fall (langt fra alle personer vil være nevnt i så mange kilder og minst like mange vil være vanskelig å nøyaktig identifisere under datatilretteleggingen). Vi var nærmere 100 mennesker til stede på Fonnes sitt foredrag og mange ble tydelig svært nysgjerrige på muligheten for et slikt elektronisk befolkningsregister, (selv om det evt. ikke vil foreligge før laaaangt frem i tid). Men er det dette vi ønsker at det skal satses på? Et slikt prosjekt vil kreve større ressurser over lengre tid fra Arkivverkets side og som nødvendigvis bla. vil gå på bekostning av andre prosjekter. For oss slektsforskere for eksempel; vil det ikke bli litt kjedelig i mange tilfeller bare å kunne trykke på en link på nettet, og så, på to sekunder, spretter hele livshistorien til vedkommende person opp og FERDIG!?? Det er ihvertfall mitt syn. Jeg tok derfor til orde under foredraget at et slikt system ikke er det jeg ønsker Arkivverket skal satse tyngst på. Jeg mener Arkivverket bør få konsentrere seg om tilretteleggerrollen når det gjelder kildene, slik som f.eks. å tilgjengeliggjøre dataregistrerte kilder på DA i størst mulig omfang eller satse mer på transkripsjon av vanskelig lesbare gotiske kilder. Så skal det heller være slektsgranskerens rolle å bruke tid på å finne frem i disse etter at de er lagt ut, å systematisere det du finner og/ eller dokumentere en persons livsløp, det være seg om vi er amatører eller mer profesjonelle forskere. I foredraget var det tilsynelatende få som støttet det samme synet, men jeg tror denne diskusjonen kommer hvis Arkivverket etter hvert går mer offisielt ut med at dette kan bli et reelt prosjekt. Da er det ihvertfall viktig at genealogimiljøene spiller inn hva vi mener er riktig bruk av ressurser, uansett hvilken konklusjon vi faller ned på. Fonnes tok også dette opp i slutten av sitt foredrag, der han også inviterte DIS-Norge til et generelt nært samarbeid med Arkivverket, særlig innenfor dataregistreringsdelen. Hans utfordring til DIS-Norge var bla.: Hva skal DIS-Norge og dets medlemmer mene om slektsgranskerens situasjon i f.eks. 2020? Det samme spørsmålet kan stilles til alle genealogiske miljøer i Norge. Jeg synes foredraget hadde svært positivt og imøtekommende tanker fra den nye Riksarkivaren og mener at genealogimiljøene i Norge generelt bør plukke opp en slik hanske, samt være flinke med å gi tilbakemeldinger til Arkivverket om hva vi ønsker prioritert. Du er herved utfordret Erik Bjune 2)Bare det å scanne og linke de mest sentrale kildene for perioden , utgjør anslagsvis 12,2 millioner poster!! 85 DIZ nr

7 Innføring i Brother s Keeper Vi fortsetter vår innføring og bruk av slektsprogrammet Brother s Keeper. Nedlasting, installering og konfigurering er ferdig. Forhåpentligvis har du fått programmet oppe å stå på din maskin og. som vanlig åpner vi ved å gå inn på startmenyen. Alle programmene kommer opp og vi klikker på Brother s Keeper. Så er vi inne i programmet. På skillekortet Forskerbok, Person (Huskelapp) kan du legge inn oppgaver du vil gjøre i fremtiden for den enkelte person. Her kan du også skrive inn kommentarer til de oppgavene du allerede har utført. For hver oppgave kan du sette hvilken prioritering oppgaven skal ha. Dermed fungerer dette på samme måte som for de andre skillekortene med hensyn til hendelser m.m. Det du skriver her skrives ikke ut på de vanlige rapportene. Du kan imidlertid velge å ta med disse opplysningene til rapportene Personark og Familieark, da disse rapportene har et eget valg for disse opplysningene. Du kan også skrive ut oppgavene ved å bruke Skriv ut, nederst til høyre. Teksten du registrer her blir lagret direkte i databasen. Dette betyr videre at teksten du skriver inn ikke kan redigeres fra andre program. Ønsker du å lagre denne informasjon som en ekstern fil, så er ikke dette ulikt den metoden du bruker for å lagre vanlig notatfiler til den enkelte person. På forskerbok- Hoved legger du inn opplysninger som er en generell art og ikke knyttet til enkeltpersoner. I denne linjen kan vi datere huskelappen kan vi datere huskelappen slik at vi kan finne tilbake. Vi kan også lagre en status som er forhåndsdefinert. Plan, Startet, I gang, Fullført. Meningen er å kunne bruke disse statusene for sortering av huskelappene. Vi kan med fordel skrive en kort beskrivelse i neste felt, en kort tekst i feltet Sted. Oppbevaringssted lar vi stå tomt inntil videre. I feltet aktivitet kan vi velge mellom: Undersøkelse, Korrespondanse og Annet. I siste felt kan vi sette prioritet. Høy middels eller lav. I utgangspunktet kan dette virke litt klønete, men når vi siden skal søke etter disse huskelappene skjønner vi hvorfor. Nå er vi kommet så langt at vi kan skrive inn hva som skal huskes. Klikk på knappen Klikk her for å redigere teksten. Skrivefeltet blir hvitt. En tekst kan være: I eksempelet er det satt dato: 5. juli Status: Startet, beskrivelse: Dødsfall, prioritet:middels. Klikk på knappen Legg til huskelapp. Da får vi fram aktiv linje i det nedre tekstfeltet med dato, status osv. Når ferien er over kommer vi tilbake med hva denne huskelappen skal brukes til, og hvordan vi skal finne den. Så står det bare igjen å minne om det vi alltid må gjøre ved avslutting av dagens arbeid. Ta back up. Frank Nordberg Rolf Dahl Red. DIZ nr

8 Vi fortsetter vår innføring i bildebehandling Digital bildebehandling Del 8 Rett opp Nidarosdomen Vi er vel mange som liker å ta bilde av berømte kirker og andre bygninger når vi er på ferie. For å få med hele bygningen, bøyer vi oss bakover og retter kameraet oppover. Dette resulterer i at bygningen ser ut til å falle bakover. Slik har det alltid vært, og vi har vel blitt vant til at slik må det bare være. Men neida, i disse digitale tider ordner vi naturligvis dette også. Gjør følgende menyvalg i Photoshop Elements: Image/Transform/Perspective Dersom du får opp dette bildet, klikk ok I neste bilde er det også bare å klikke ok Jeg har nå fått en tynn ramme rundt bildet, med noen små firkanter som jeg kan trekke i ved å holde venstre museknapp nede. Her ønsker jeg å trekke den øvre delen av bildet utover, slik jeg har gjort på bildet ovenfor. Når jeg er fornøyd, dobbeltklikker jeg med venstre museknapp, eller klikker på knappen i menyen: Som det kanskje er mulig å se på bildet ovenfor, så er fortsatt ikke ytterkantene helt loddrette, de er faktisk litt krumme. Det skyldes fortegning fra objektivet i kameraet. Graden av fortegning varierer avhengig av objektivfabrikat og brennvidde. Dette kan også til en viss grad korrigeres med et filter i Photoshop Elements. Jeg velger Filter/Distort/Spherize fra menyen. Dette med Layers (lag) i et digitalt har jeg ikke vært inne på tidligere, men så er det heller ikke nødvendig å vite noe om dette for den jobbe jeg skal gjøre nå. 87 DIZ nr

9 Jeg lar Mode stå i Normal, og zoomer ut det lille bildet langt nok til å kunne vurdere kantene på bygningen. Ved å trekke Amount mot venstre får jeg en konkav korreksjon, mens den andre veien gir en konveks korreksjon. Dessverre er forhåndsvisningen et så lite bilde, at det kan være vanskelig å finne akkurat riktig mengde korreksjon. Men heldigvis er det jo bare å angre siste endring, og prøve på nytt med en litt annen verdi. I mitt eksempel endte jeg på -5%, og resultatet ble slik: Helt perfekt blir det ikke, men likevel bedre enn utgangspunktet. Alternativet er å kjøpe et kamera med spesialobjektiv (kostbart), som gir mulighet til å korrigere perspektivet allerede når bildet blir tatt. De andre valgene på Image/Transform menyen kan også brukes til å rette opp forskjellige former for perspektivfeil. Lek litt med de forskjellige valgene for å bli kjent med de mulighetene som finnes. Filteret som jeg brukte til å korrigere for objektivets fortegning, virker både horisontalt og vertikalt, og kan for eksempel rette opp en krum horisont i et landskapsbilde. Jan Willi Talgø DIZ nr

10 Etterlysning fra Sverige I kjølvannet av DIS-Vestfolds seminar som ble arrangert i Dalsland på forsommeren, har det kommet spørsmål om noen kan tenkes å sitte inne med opplysninger om personene på disse gamle bildene. Om det er et ektepar vites ikke, men bildene er, som man kan se, tatt i Tønsberg. Det hadde vært hyggelig om noen kunne hjelpe Susann med dette. Hvis man vil svare henne direkte er det flott, men man kan selvfølgelig også sende mail til redaksjonen. Rolf Dahl Red. Är det någon som känner igen personerna? Dessa foton har jag hittat i min morfar och mormors fotoalbum i Svarteborgs Socken, Munkedals Kommun i Bohuslän, Sverige. Svar till: Susann Sannefjäll, Jakobsbergsgatan 3 a lgh 21, S Uddevalla Telefon: eller 89 DIZ nr

11 Høstens møter i DIS - Vestfold august Torsdag Kl Stokke Bygdetun: Medlemsmøte.. Norum Klettum orienterer om prosjektet Norway Project som ha som mål å legge inn alle norske bygdebøker digitalisert i en base. 20. september Torsdag Kl Stokke Bygdetun: Medlemsmøte. Norske Gårdsbruk i Vestfold kommer i ny utgave. Forfatter Svein Knut Granum forteller om prosjektet som nå har et langt større innhold enn tidligere. Møter i Brothers Keeper på Vestfold Slektshistoriesenter, Nauen. Gruppen holder sine møter hver første onsdag i måneden. Leder Frank Nordberg tlf Møter i Legacy på Stokke Bygdetun, Stokke. Gruppen kontaktes på forhånd når møter avholdes. Møter i Disgen på Vestfold Slektshistoriesenter, Nauen. Siste møte før sommerferien er onsdag 18. april kl Deretter starter høstmøtene onsdag 19. sept. Kl Er interessen stor fortsetter møtene hver 3. onsdag i måneden. Medlemmer som vil se på programmet ønskes hjertelig velkommen. Demoversjon kan lastes ned fra dis.se. Fullt program kan også kjøpes derfra. Møter i Sandefjordgruppen på Ranvik ungdomsskole, Ranvik Gruppen holder sine møter hver første mandag i måneden. DIZ nr

12 Styrets sammensetning i perioden. Styreleder: John Ludvigsen E-post: Østersveien 7B Tlf Mob TOLVSRØD Arb Nestleder: Reidun Brodersen Orheimveien 2 E-post: 3158 Andebu Tlf Mob Kasserer: Henning Halvorsen Furustien 4 A E-post: 3150 TOLVSRØD Tlf Mob Sekretær: Willy Fredriksen Berganveien 268 E-post: 3138 SKALLESTAD Tlf. Mob Styremedlem: Helge Osvold Pauliveien 211 E-post: 3185 Horten Tlf Mob Varamedlem: Anne Grete Birkenes Jørgen Ferjemanns vei E-post: HORTEN Tlf Mob Varamedlem: Bjørn Vold Thv. Bugges gate 18 E-post: 3188 HORTEN Tlf Mob Revisor: Gerd Salvesen. Stenmalveien 16A 3111 TØNSBERG Valgkomitè: Morten Kjellesvig tlf Tove Bexrud tlf Oddne Johansen tlf DIZ nr

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 1-2003.9. årgang. Januar. 000000000000 Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold Tirsdag 25. februar 2003, kl. 18.30 På Flykaféen, Tønsberg Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Norgesprosjektet Et stort prosjekt i slektsforskningens ånd

Norgesprosjektet Et stort prosjekt i slektsforskningens ånd NORGES LEDENDE SLEKTSFAGLIG MØTEPLASS DIS-Vestfold Nr 7 August- 2007. 12.årgang. Ramnes kirke Norgesprosjektet Et stort prosjekt i slektsforskningens ånd DIS-VESTFOLD REISER TIL SVERIGE...IGJEN Utgitt

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 1-2004.10. årgang. Januar. Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold Torsdag 19. februar 2003, kl. 18.30 Stokke Bygdetun Hei igjen alle sammen, Så er vi endelig kommet i gang med et nytt år

Detaljer

DIS-Vestfold. Nr2-2004. 9. årgang. Antarktis 1928

DIS-Vestfold. Nr2-2004. 9. årgang. Antarktis 1928 DIS-Vestfold Nr2-2004. 9. årgang. Antarktis 1928 1 Diz nr. 2 2004 Hei igjen alle sammen, Som mange har fått med seg har vi nå en periode hatt et ekstra møte i måneden på Stokke bygdetun. Disse møtene har

Detaljer

DIS-Vestfold Nr 2 Mars- 2008. 13.årgang. ekteskap og død, men her er nok av tilknytninger til livet mellom disse ytterpunktene.

DIS-Vestfold Nr 2 Mars- 2008. 13.årgang. ekteskap og død, men her er nok av tilknytninger til livet mellom disse ytterpunktene. NORGES LEDENDE SLEKTSFAGLIG MØTEPLASS DIS-Vestfold Nr 2 Mars- 2008. 13.årgang. Innkalling til årsmøte i DIS-Vestfold Torsdag 13. mars, kl. 18.30 Stokke Bygdetun Dagsorden: 1.Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Årsmøte i DIS-Vestfold

Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 2-2005. 10. årgang. mars. Årsmøte i DIS-Vestfold Torsdag 17. mars 2005, kl. 18.30 Stokke Bygdetun Hei igjen alle sammen, Det er nå klart for et nytt årsmøte i DIS-Vestfold. Og denne gangen

Detaljer

NR 01 NYHETSBREV Februar 2012

NR 01 NYHETSBREV Februar 2012 HEI ALLE MEDLEMMER i DIS-BUSKERUD! Det nye året er allerede godt i gang, og vinteren har kommet for fullt med snø og kulde. Det er nydelig ute, men også en fin tid å sitte inne med kirkebøker og folketellinger.

Detaljer

Arrangement. på Arkivsenteret Dora. Høsten 2014

Arrangement. på Arkivsenteret Dora. Høsten 2014 Arrangement på Arkivsenteret Dora Høsten 2014 DIS Sør-Trøndelag Slekt og Data og Arkivsenteret Dora arrangerer foredrag, omvisninger, kurs og gir personlig veiledning i slekts- og lokalhistorisk forskning.

Detaljer

Leder i DIS-Vestfold s. 60. Fylkesarkivet, privatarkiver s. 62. Dødssertifikater i USA s 65. Digital bildebehandling s. 69.

Leder i DIS-Vestfold s. 60. Fylkesarkivet, privatarkiver s. 62. Dødssertifikater i USA s 65. Digital bildebehandling s. 69. NORGES LEDENDE SLEKTSFAGLIG MØTEPLASS DIS-Vestfold Nr 4 April - 2007. 12.årgang. Utgitt av DIS-Vestfold Redaksjonen Rolf Dahl (redaktør) Østbyveien 7 3132 Husøysund Tlf. 92409280 roldahl@broadpark.no Gunn

Detaljer

Slektsforskerdagen 2006

Slektsforskerdagen 2006 NORGES LEDENDE SLEKTSFAGLIG MØTEPLASS DIS-Vestfold Nr 9 November - 2006. 11.årgang. Slektsforskerdagen 2006 Utgitt av DIS-Vestfold Redaksjonen Rolf Dahl (redaktør) Østbyveien 7 3132 Hysøysund Tlf. 92409280

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Vestfold. Torsdag 19.mars 2009, kl.1830 Stokke Bygdetun

Innkalling til årsmøte i DIS-Vestfold. Torsdag 19.mars 2009, kl.1830 Stokke Bygdetun NORGES LEDENDE SLEKTSFAGLIG MØTEPLASS DIS-Vestfold Nr 2- Mars 2009. 14.årgang. Innkalling til årsmøte i DIS-Vestfold. Torsdag 19.mars 2009, kl.1830 Stokke Bygdetun 1.Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Detaljer

Interessert i din historie?

Interessert i din historie? Interessert i din historie? Velkommen til Arkivsenteret på Dora i Trondheim Arrangementskalender våren 2013 DIS Sør-Trøndelag Slekt og Data og Arkivsenteret på Dora arrangerer foredrag, omvisninger og

Detaljer

Interessert i din historie?

Interessert i din historie? Interessert i din historie? Velkommen til Arkivsenteret på Dora i Trondheim Arrangementskalender høsten 2013 DIS Sør-Trøndelag Slekt og Data og Arkivsenteret på Dora arrangerer foredrag, omvisninger og

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 1-2002. 8. årgang. Januar. Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold Tirsdag 12. februar 2002, kl. 18.30 På Flykaféen, Tønsberg Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg

Detaljer

Årsberetning for DIS-Vestfold 2015

Årsberetning for DIS-Vestfold 2015 Årsberetning for DIS-Vestfold 2015 DIS-Vestfolds styre for 2015: Leder: John Ludvigsen Nestleder: Lars Jørgen Ormestad Kasserer: Henning Halvorsen Sekretær: Anne-Grethe Syvertsen Styremedlem: Morten Thorvaldsen

Detaljer

INNFØRING I BRUK AV DEN NYE PORTALEN TIL DIGITALARKIVET.

INNFØRING I BRUK AV DEN NYE PORTALEN TIL DIGITALARKIVET. INNFØRING I BRUK AV DEN NYE PORTALEN TIL DIGITALARKIVET www.digitalarkivet.no Det var nok mange som ble irriterte da Digitalarkivet bygde om nettsiden sin og nesten snudde alt på hode. Kunne nesten føles

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2010 DIS-VESTFOLD

ÅRSBERETNING FOR 2010 DIS-VESTFOLD ÅRSBERETNING FOR 2010 DIS-VESTFOLD STYRET HAR BESTÅTT AV: Leder: Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Varamedlem John Ludvigsen Jan Egil Borsvik Larsen Harald Lind Hege Karina J Frebergsvik Nina Hestem

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE Nr årgang. Januar. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I DIS-Vestfold Tirsdag 15 februar 2000, kl på Flykafeen.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE Nr årgang. Januar. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I DIS-Vestfold Tirsdag 15 februar 2000, kl på Flykafeen. INNKALLING TIL ÅRSMØTE Nr 1-2000. 6. årgang. Januar. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I DIS-Vestfold Tirsdag 15 februar 2000, kl. 18.30 på Flykafeen. Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg

Detaljer

Medlemsinformasjon fra DIS-Vestfold Nr 3 - november 1999. 5. årgang.

Medlemsinformasjon fra DIS-Vestfold Nr 3 - november 1999. 5. årgang. Medlemsinformasjon fra DIS-Vestfold Nr 3 - november 1999. 5. årgang. Høsten er over oss, og forhåpentlig har mange av Dere startet opp igjen med slektsforskningen. Dette blir den siste utgaven av vårt

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

DIS-Vestfold Nr 9 Desember- 2007. 12.årgang.

DIS-Vestfold Nr 9 Desember- 2007. 12.årgang. NORGES LEDENDE SLEKTSFAGLIG MØTEPLASS DIS-Vestfold Nr 9 Desember- 2007. 12.årgang. Bilderegistreringskomiteen Utgitt av DIS-Vestfold Redaksjonen Rolf Dahl (redaktør) Østbyveien 7 3132 Husøysund Tlf. 92409280

Detaljer

ÅRSBERETNING for DIS-Nord-Trøndelag, år 2014.

ÅRSBERETNING for DIS-Nord-Trøndelag, år 2014. ÅRSBERETNING for DIS-Nord-Trøndelag, år 2014. STYRET. Styret har i 2014 hatt følgende sammensetning: Leder: Per Herstad, Levanger Nestleder: Per Fossum, Namsos Kasserer: Synnøve Hoseth, Steinkjer Sekretær:

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Vestfold. Torsdag 16. mars 2006, kl. 18.30 Stokke Bygdetun.

Innkalling til årsmøte i DIS-Vestfold. Torsdag 16. mars 2006, kl. 18.30 Stokke Bygdetun. NORGES LEDENDE SLEKTSFAGLIG MØTEPLASS DIS-Vestfold Nr 3 Mars- 2006. 11.årgang. Innkalling til årsmøte i DIS-Vestfold. Torsdag 16. mars 2006, kl. 18.30 Stokke Bygdetun. Dagsorden: 1.Godkjenning av innkalling

Detaljer

Nr2-2003. 8. årgang.mai. DIS-Vestfold. Møtene høsten 2003

Nr2-2003. 8. årgang.mai. DIS-Vestfold. Møtene høsten 2003 DIS-Vestfold Nr2-2003. 8. årgang.mai. Møtene høsten 2003 Vi har for møtene utover høsten vært så heldig å få leie lokaler på Stokke Bygdetun. I første omgang ser vi for oss et møtested som virker meget

Detaljer

Slektsgransking. - En hobby for alle? Roald Amundsens Minne, 29. oktober 2011. Jan Moen - Haldens Minder

Slektsgransking. - En hobby for alle? Roald Amundsens Minne, 29. oktober 2011. Jan Moen - Haldens Minder Slektsgransking - En hobby for alle? Roald Amundsens Minne, 29. oktober 2011 Dette skal vi se nærmere på: Hvem kan drive med slektsgransking? Hvor begynner vi? Offentlige arkiver Privatarkiver Gotisk håndskrift

Detaljer

DIS-Vestfold Nr 5 April - 2006. 11.årgang.

DIS-Vestfold Nr 5 April - 2006. 11.årgang. NORGES LEDENDE SLEKTSFAGLIG MØTEPLASS DIS-Vestfold Nr 5 April - 2006. 11.årgang. Edelheid Nesodden Sagmesterboligen Stange Allmenning Landsmøtet Frikirkens kirkegård Utgitt av DIS-Vestfold Redaksjonen

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2004

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2004 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2004 2 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2004 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Varamedlem Varamedlem Jarle Hannisdal

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

HVORDAN FINNE SLEKT ETTER ÅR 1900

HVORDAN FINNE SLEKT ETTER ÅR 1900 HVORDAN FINNE SLEKT ETTER ÅR 1900 Folketellingen 1900 Er som regel den nyeste søkbare kilden som er landsomfattende som vi kan bruke til å finne slekt Snakk med venner og kjente Den beste kilde for å finne

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL 1 Velkommen Velkommen som bruker av Prostemodulen et web-basert redskap for oversikt over presters uttak av fridager, ferie, permisjon osv. Modulen skal gi hjelp til et bedre personalarbeid i prostiet

Detaljer

Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal?

Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal? Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal? Gå inn på: https://www.eidsvoll.kommune.no Opplysningene om lag og foreninger ble ikke flyttet over fra gammel til ny portal.

Detaljer

Årsmøtet Årsberetning for DIS-Østfold

Årsmøtet Årsberetning for DIS-Østfold Årsmøtet 2014 Årsberetning for 2013 DIS-Østfold DIS-Østfold 20. januar 2014 Årsberetning for 2013 DIS- Østfold er et regionslag av DIS-Norge, og ble stiftet 21.11.1998. Foreningens formål er: Å skape et

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 9. mars 2014 kl. 19:00 IOGT-huset, Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 9. mars 2014 kl. 19:00 IOGT-huset, Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 9. mars 2014 kl. 19:00 IOGT-huset, Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Soloball. Steg 1: En roterende katt. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon. Vi begynner med å se på hvordan vi kan få kattefiguren til å rotere.

Soloball. Steg 1: En roterende katt. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon. Vi begynner med å se på hvordan vi kan få kattefiguren til å rotere. Soloball Introduksjon Scratch Introduksjon Vi skal nå lære hvordan vi kan lage et enkelt ballspill med Scratch. I soloball skal du styre katten som kontrollerer ballen, slik at ballen ikke går i nettet.

Detaljer

Årsberetning for DIS-Vestfold 2013

Årsberetning for DIS-Vestfold 2013 Årsberetning for DIS-Vestfold 2013 DIS-Vestfolds styre for 2013: Leder: Willy Fredriksen Nestleder : John Ludvigsen Kasserer: Henning Halvorsen Sekretær: Anne-Grethe Syvertsen Styremedlem: Morten Thorvaldsen

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2012

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2012 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2012 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2012 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Varamedlem Varamedlem Tore J. Mehl Per

Detaljer

Last ned appen: Gå i App Store (iphone) eller Google Play (Android) og søk etter Instagram. Du har kommet riktig når ikonet ser slik ut:

Last ned appen: Gå i App Store (iphone) eller Google Play (Android) og søk etter Instagram. Du har kommet riktig når ikonet ser slik ut: Enkel innføring i bruk av Instagram Instagram er den mest populære sosiale tjenesten for deling av bilder. Den er også en utmerket mobilapp som lar deg ta bilder, redigere dem og legge bilder på ulike

Detaljer

DISiTromsø 1/2015. Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum

DISiTromsø 1/2015. Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum DISiTromsø 1/2015 Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum Hansjordnes (Bildet tilhører Perspektivet museum) Medlemsmøter Kalender Neste styremøte: 16.04 Lørdagsåpent på Statsarkivet Statsarkivet

Detaljer

Denne artikkelen er produsert for. Amatør Radio. "Bullen" og står trykt i sin helhet i utgave 5-2009

Denne artikkelen er produsert for. Amatør Radio. Bullen og står trykt i sin helhet i utgave 5-2009 Denne artikkelen er produsert for Amatør Radio "Bullen" og står trykt i sin helhet i utgave 5-2009 Hvordan komme seg på «lufta» med UI-View (APRS) fra en gammel PC med XP og Internett kontakt? Automatic

Detaljer

Styremøtene går hovedsakelig til å planlegge medlemsmøter samt medlemsoppfølgning.

Styremøtene går hovedsakelig til å planlegge medlemsmøter samt medlemsoppfølgning. ÅRSBERETNING FOR 2011 DIS-VESTFOLD Styret har bestått av: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Varamedlem: John Ludvigsen Willy Fredriksen Harald Lind Hege Karina Frebergsvik Nina Hestem

Detaljer

Årsberetning. DIS Hedmark

Årsberetning. DIS Hedmark Årsberetning DIS Hedmark 2013 Styrets sammensetning Leder: Johny Ferbu Nestleder: Styremedlemmer og varamedlemmer: Kari Bruvold, Jon Anders Strand, Ann Kristin Elvsveen, Bendicthe Oladotter Nysveen, Randi

Detaljer

Aftenpostens Arkiv som verktøy i slektsforskningen. Anne Bérard-Andersen

Aftenpostens Arkiv som verktøy i slektsforskningen. Anne Bérard-Andersen Aftenpostens Arkiv som verktøy i slektsforskningen Anne Bérard-Andersen Innhold Digitaliseringen: kort om historikk, bakgrunn og selve prosjektet Bruk av Aftenpostens Arkiv Hvor søker jeg og hvordan? Søkeresultater

Detaljer

Årsrapport for DIS-Vestfold 2012

Årsrapport for DIS-Vestfold 2012 Årsrapport for DIS-Vestfold 2012 Nøtterøy 21 februar 2013 Mangeårige leder av DIS-Vestfold, John Ludvigsen gikk ut av styret. Unn Helgesen Linde ble valg som ny leder. Harald Lind og Hege Karina Frebergsvik

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PRESTEN

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PRESTEN 1 Velkommen Velkommen som bruker av Prostemodulen et web-basert redskap for oversikt over presters uttak av fridager, ferie, permisjon osv. Modulen skal gi hjelp til et bedre personalarbeid i prostiet

Detaljer

Her prøver vi å gi en enkel introduksjon til Venstres publiseringssystem for nettsider (Venstre Publish):

Her prøver vi å gi en enkel introduksjon til Venstres publiseringssystem for nettsider (Venstre Publish): 9 IT i lokallaget 9.1 Hjemmesider Redigering av lokallagets hjemmesider skjer via et publiseringsverktøy som du finner på https://publish.venstre.no. Brukernavn og passord får du ved å henvende deg til

Detaljer

Hoved fokus for denne App n:

Hoved fokus for denne App n: Novapoint GO Navigering og oppfølging på anlegg Geir Andersen. Jarle Dawes og Heidi Berg Brukermøte 2011 Hoved fokus for denne App n: Byggeledere, kontrollingeniører, prosjektingeniører, anleggsledere

Detaljer

Årsmøtet 2010. Årsberetning for 2009. DIS-Østfold

Årsmøtet 2010. Årsberetning for 2009. DIS-Østfold Årsmøtet 2010 Årsberetning for 2009 DIS-Østfold DIS-Østfold 10. februar 2010 Årsberetning for 2009 DIS- Østfold er et regionslag av DIS-Norge, og ble stiftet 21.11.1998. Foreningens formål er: Å skape

Detaljer

ÅRSBERETNING. for Ivar Næss, Levanger

ÅRSBERETNING. for Ivar Næss, Levanger ÅRSBERETNING for 2016. STYRET. Styret har i 2016 hatt følgende sammensetning: Leder: Per Herstad, Levanger Nestleder: Per Fossum, Namsos Kasserer: Olav Karlsen, Snåsa Sekretær: Rolf-Einar Pedersen, Stjørdal

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Lynkurs i slektsgransking. www.torgervin.no

Lynkurs i slektsgransking. www.torgervin.no Lynkurs i slektsgransking www.torgervin.no Sølvskjeene: Fra Stavanger Korps Kaffesettet: Erindring fra Stavanger Korps K.M.H. 9/2-99 Ensein Karl Hansen (Kamperhaug) født 22/09-1877, utgått fra Skien korps

Detaljer

Hadeland. Kilder for slektsgranskere

Hadeland. Kilder for slektsgranskere Hadeland Kilder for slektsgranskere Hadelandskommunene Hadeland består av de tre kommunene Gran, Lunner og Jevnaker. Gran kommune ble i 1897 delt i Gran og Brandbu som ble slått sammen igjen i 1962. Den

Detaljer

Informasjonsbrev nr. 1/2016

Informasjonsbrev nr. 1/2016 Til lagene: Informasjonsbrev nr. 1/2016 fra fylkesstyret SENIORUKA PÅ STOREFJELL I 2016-20. 23. juni 2016 Invitasjon og program til Senioruka på Storefjell er sendt til alle lokalforeningene, seniordansgruppene,

Detaljer

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

KONTROLL INSIDE MSOLUTION KONTROLL INSIDE MSOLUTION Forandre renholdsteam eller renholdsdager på oppdrag I denne brukerveiledningen skal vi bruke bytte renholdsdager. Det skjer jo at vi bytter renholdsdager eller team på kunder.

Detaljer

Årsmøtet 2013. Årsberetning for 2012. DIS-Østfold

Årsmøtet 2013. Årsberetning for 2012. DIS-Østfold Årsmøtet 2013 Årsberetning for 2012 DIS-Østfold DIS-Østfold 31. januar 2013 Årsberetning for 2012 DIS- Østfold er et regionslag av DIS-Norge, og ble stiftet 21.11.1998. Foreningens formål er: Å skape et

Detaljer

Hvordan legge ut en melding i Fronter

Hvordan legge ut en melding i Fronter OPPDATERT 1. sept 2008 Hvordan legge ut en melding i Fronter Vi skal her lære å legge ut meldinger. De vil være noe kjedelige av utseende fordi vi har lagt vekt på at det skal være rask å bruke, lett å

Detaljer

SAMARBEID SETT FRA EN INTERKOMMUNAL ARKIVINSTITUSJON

SAMARBEID SETT FRA EN INTERKOMMUNAL ARKIVINSTITUSJON Innlegg på Kongsberg 1. mars 2006 Hilde Elvine Bjørnå, IKA Troms SAMARBEID SETT FRA EN INTERKOMMUNAL ARKIVINSTITUSJON Innledning IKA Troms ble etablert i 1992. 22 av 25 primærkommuner deltar i ordningen.

Detaljer

Innledning. Det geniale med GEOREG er at systemet er fullstendig automatisert,

Innledning. Det geniale med GEOREG er at systemet er fullstendig automatisert, Innledning GEOREG er et nytt system for registrering i konkurranser. Systemet baserer seg på at deltakerne har en smarttelefon med en app som muliggjør enkel registrering i en database. Systemet er spesielt

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

Landåstorget Seniornett klubb

Landåstorget Seniornett klubb Landåstorget Seniornett klubb Dokumentasjon for klubbens "sommermøte" onsdag 12 juni. Tema: Foto- / billedbehandling Når man i dag kjøper et fotoapparat får man som regel også med: - minst en CD/DVD plate

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

Hurtigreferanse for HP Photo Printing

Hurtigreferanse for HP Photo Printing Hente bilder til fotogalleriet Bruk en av disse metodene til å legge til bilder i fotogalleriet. Fotogalleriet er den venstre ruten i HP Photo Printing-programvaren, og er utgangspunktet for å lage utskrifter

Detaljer

Hvor tilfredse er medlemmene av DIS Sør-Trøndelag?

Hvor tilfredse er medlemmene av DIS Sør-Trøndelag? Hvor tilfredse er medlemmene av DIS Sør-Trøndelag? Resultatene fra Medlemsundersøkelsen 01 Desember 01 Harald Sørgaard Djupvik, TNS Gallup Om undersøkelsen Ble sendt ut til alle medlemmene av DIS-Norge,

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2007

Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag har i 2007 hatt følgende styre: Jon Gunhildsøien

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Av Asle Skauge Dette skal være en bruksanvisning som alle kan følge for å få lagt ut sitt personlige visittkort på internett. Hensikten med et slikt

Detaljer

Næringslivsregister - registrere din bedrift på Eidsvoll kommunes Innbyggerportål?

Næringslivsregister - registrere din bedrift på Eidsvoll kommunes Innbyggerportål? Næringslivsregister - registrere din bedrift på Eidsvoll kommunes Innbyggerportål? Gå inn på: https://www.eidsvoll.kommune.no Her har vi laget en mulighet til å finne et så fullstendig som mulig, næringslivsregister

Detaljer

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Ønsker du å legge til en personlig kommentar i ett PDF dokument? Her har du en beskrivelse på hvordan dette gjøres. Denne veiledningen, samt videobeskrivelser

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Tasteveiledning for. MovieMaker. Et kompendium av Pål Kristian Moe, pkm@hiof.no, laget for studenter og ansatte ved Høgskolen i Østfold.

Tasteveiledning for. MovieMaker. Et kompendium av Pål Kristian Moe, pkm@hiof.no, laget for studenter og ansatte ved Høgskolen i Østfold. Tasteveiledning for MovieMaker Et kompendium av Pål Kristian Moe, pkm@hiof.no, laget for studenter og ansatte ved Høgskolen i Østfold. 2 Innføring i MovieMaker INNHOLD 1 Innledning... 3 2 Hvor finner jeg

Detaljer

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden.

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden. 1. Logg deg inn i portalen: Klikk på Min side og oppgi medlemsnummer og passord: Inntil du endrer passord, er det NJFF + ditt postnummeret, som er passord, f.eks. NJFF1378. Velg fylkeslag fra dropdown-menyen

Detaljer

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik www.nestorutvikling.no Datauka i Melsomvik I år arrangerer Nestor Datauka i Melsomvik for tredje år på rad. Dette er er

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Administrere innstillinger

Administrere innstillinger 06.07 Administrere innstillinger Når man har fått opprettet en blogg, er det i grunnen ingenting man ikke kan forandre på. Man kan forandre navn, url-adresse, design osv. Denne delen av leksjonen skal

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Bruk av Eventor ved arrangering av NTG-cup

Bruk av Eventor ved arrangering av NTG-cup Bruk av Eventor ved arrangering av NTG-cup Denne veiledningen er en steg-for-steg beskrivelse av hvordan man legger inn og setter opp et NTG-cup-løp i Eventor. Den er ment som en hjelp for arrangører og

Detaljer

Årsmøtet Årsberetning for DIS-Østfold

Årsmøtet Årsberetning for DIS-Østfold Årsmøtet 2015 Årsberetning for 2014 DIS-Østfold DIS-Østfold 11. februar 2015 Årsberetning for 2014 DIS- Østfold er et distriktslag av DIS-Norge, Slekt og Data. Laget ble stiftet 21.11.1998. Distriktslagets

Detaljer

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB ÅRSBERETNING 2015 STYRET, LAGLEDERE OG KOMITEER I 2015 HAR BESTÅTT AV: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem 1 Styremedlem 2 Fastmøtende styremedlem Varamann/kvinne

Detaljer

PDF Expert for politikere

PDF Expert for politikere PDF Expert for politikere Brukerveiledning Innhold Oversikt:... 2 Hvordan fungerer Synk?... 2 Sette opp Synk... 3 Navigere og søke... 4 Markere og notere... 4 Andre tips.... 5 Notatverktøy... 6 Legge til

Detaljer

Jo, Boka som snakker har så mange muligheter innebygget at den kan brukes fra barnehagen og helt opp til 10. klasse.

Jo, Boka som snakker har så mange muligheter innebygget at den kan brukes fra barnehagen og helt opp til 10. klasse. Kom godt i gang med Boka som snakker Forord Denne utgaven av Boka som snakker er en videreutvikling av den snart 20 år gamle utgaven av et program som bare fortsetter å være en hit på skolene. Og hvorfor

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

DIS-Vestfold. Nr3-2003. 8. årgang.okt. Høyonn på Søbyholmen i Våle, 1938

DIS-Vestfold. Nr3-2003. 8. årgang.okt. Høyonn på Søbyholmen i Våle, 1938 DIS-Vestfold Nr3-2003. 8. årgang.okt. Høyonn på Søbyholmen i Våle, 1938 Hei igjen alle sammen, Så er vi endelig kommet i gang med våre felles aktiviteter i DIS igjen etter en lang sommerferie. Etter en

Detaljer

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Styret sammensetning under 2011: Leder: Jan Stenløkk (Stavanger) Kyrkjeveien 10, 4070 Randaberg, tlf.: 5141 0826, Mail: jansten123@online.no

Detaljer