Meglerbransjens nye gudfar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Meglerbransjens nye gudfar"

Transkript

1 Nr Knut Brundtland, påtroppende sjef i ABG Sundal Collier: Meglerbransjens nye gudfar Aktuell profil: side 6-7 carnegie: Solid servicesektor side 8 9 reise i afrika: Opplev Garden Route side samfunn og politikk: Aksjonærrettigheter i fokus side verdensøkonomien: Skjær i sjøen, mener Nordea side 4 5

2 TEMA LEDER Kostbare valg Debt is the slavery of the free. Publilius Syrus Råvareøkonomien vår utklasser handelspartnerne I 2010 er det kun tre økonomier som ventes å gå med overskudd. Oversikten til «The Economist» viser at det er; Hong Kong, som trolig får et overskudd på 0,8 av BNP, Saudi-Arabia - med 1,3 prosent av BNP og Norge med forventet budsjettoverskudd på 9,4 prosent av verdiskapingen. Råvareøkonomien vår utklasser handelspartnerne. Norge scorer blant annet høyt i målingene til tenketankene Fraser Institute og Heritage Foundation, grunnet en velorganisert, åpen økonomi. Både på handelsbalansen og nasjonalbudsjettet er vi vitne til overskudd få kan sammenlikne seg med. Parallelt diskuteres det omfattende kutt i offentlige utgifter, finansreguleringer og skatteøkninger hos Obama, Cameron, Sarcozy og Merkel. anbefalt litteratur Michael Lewis: The Big Short: Inside the Doomsday Machine. Alex Taylor III: Sixty to Zero. Thomas Nelson: Lies the Government Told You. Thomas E. Woods Jr: Meltdown. Hilary Spurling: Pearl Buck in China. Bryan Caplan: The Myth of the Rational Voter. I en rekke sydeuropeiske land har folk i valg stemt frem politikere som har gjennomført en økonomisk politikk som har vist seg ikke å være bærekraftig. Nå kommer regningen, og den er brutal. Brutal for landets innbyggere fordi omverdenen nå setter beinharde krav til hvordan gjelden skal betjenes. Andre land aksepterer ikke at deres egne borgere eller banker skal bære kostnaden for uansvarlighet hos naboen. Flere kommentatorer har spekulert i om dette er euroens endelikt, men vi tror det er alt for tidlig å spekulere i det. For mye prestisje ligger i europrosjektet og dessuten er det nok heller slik at konsekvensene av hvert land sin valuta vil ha dramatiske konsekvenser for det europeisk, økonomiske samarbeid. EUs myndigheter vil ikke tillate det. Analysene som enkelte euroskeptikere legger for dagen, er mer preget av ønsker enn realiteter. Usikkerheten den siste tiden har slått sterkt inn i aksjemarkedet og selvsagt også nådd våre hjemlige markeder, som Boye og Tunaal peker på i sine makroorienterte kommentarer. Mange private aksjonærers investeringsstrategier settes i disse dager på prøve. Nå gjelder det å ha lagt en strategi som tåler litt regnvær. Aksjonærforeningen inviterer alle medlemmer til gratis deltakelse på våre tradisjonsrike StorAksjekvelder i høst nettopp for at du som medlem skal holde deg oppdatert på debatten i markedene og få aksjetips fra ledende analytikere. Se baksiden for mer informasjon og oppdater deg jevnlig på websiden for detaljer. Håper vi ser deg der. God sommer! Redaktør Ann Jessica Lien 2

3 Medlemsblad for Aksjonærforeningen i Norge Innhold: Ansvarlig utgiver: Aksjonærforeningen Besøksadresse: Arbinsgate 11 Postadresse: Postboks 1963, Vika 0125 Oslo e-post: Telefon: / Sitater og gjengivelser fra artikler er tillatt med kildehenvisning og etter samtykke med artikkelforfatter. Synspunkter og anbefalinger i eksterne artikler er ikke nødvendigvis i overenstemmelse med Aksjonærforeningens oppfatning. Om Aksjonærforeningen: En uavhengig interesse- og medlemsorganisasjon for private aksjonærer. Vi har i over 30 år arbeidet for bredt og aktivt eierskap. Leder 2 Den økonomiske utviklingen 4-5 Aktuell Profil: Knut Brundtland 6-7 Sektoranalyse: Oljeservice 8-9 Reise i Afrika Garden Route Samfunn og politikk Advokatforbindelsen 18 Elektronisk generalforsamling 19 Innføring i teknisk analyse Redaksjon: Redaktør: Ann Jessica Lien Design: Martine Erlingsen Forsidebilde: Ann Jessica Lien Sponsoransvarlig: Mads Skjolden Kontakt: / for henvendelser om annonsering og andre potensielle samarbeidsavtaler

4 VERDENSØKONOMIEN Skjær i sjøen Enorme budsjettunderskudd og voksende statsgjeld skaper hodebry for myndighetene i store deler av verden. Forventet lavere vekst i offentlige utgifter eller økning i skatter vil dempe den økonomiske veksten fremover. Katrine Godding Boye Makroanalytiker i Nordea Markets Det ser nå ut til at vi kan puste lettet ut over at vi unngikk å få en depresjon à la 1930-tallet med langvarig konjunkturnedgang i verdensøkonomien. Takket være myndighetenes iherdige virkemiddelbruk, både i form av høyt offentlig forbruk og store investeringer og diverse tiltak rettet mot finanssektoren, har de fleste store økonomiene igjen opplevd vekst i produksjonen i andre halvår i fjor. Ingen jubel Vi slipper likevel ikke jubelen løs. Oppsvinget bærer preg å være uhyre skjørt og det er utvilsomt flere skjær i sjøen når vi ser litt fremover. For eksempel viser detaljene bak sterke veksttall fra USA i fjerde kvartal at midlertidige faktorer ga et veldig stort bidrag, mens mer tradisjonelle vekstdrivere som privat konsum fortsetter å vise en lite oppløftende utvikling. For euroområdet så det enda verre ut. Vi har ikke detaljene ennå, men veksten i produksjonen i fjerde kvartal var bekymringsfullt svak på et tidspunkt da myndighetenes stimulanser burde gitt bra vekst. Fremover tror vi det blir en svært moderat vekst både i USA og euroområdet. En ny nedtur er ikke et hovedscenario, men risikoen er helt klart til stede. I hovedsak er det to tungtveiende argumenter for et slikt syn. Det ene er det mye fokus på for tiden, nemlig store budsjettunderskudd og raskt voksende statsgjeld. Den budsjettpolitikken som har blitt ført gjennom nedgangskonjunkturen er på ingen måte opprettholdbar over tid. Myndighetene i flere land er nå i ferd med å finne måter å få ned budsjettunderskuddene på og kutt i offentlige utgifter eller økning i skatter er ikke til Dyre redningsoperasjoner: Rekordstore budsjettunderskudd og høyt gjeldsnivå byr på nye utfordringer i kjølevannet av finanskrisen. å unngå. Begge løsninger vil virke dempende på veksten. Tilbakeholdne med lån Hadde det enda vært slik at vi nå går over i en oppgangsfase der vekst i etterspørselen i privat sektor kan ta over for fallet i etterspørselen fra offentlig sektor. Men vi kommer fra en lang periode med kraftig gjeldsoppbygging som til slutt utløste en omfattende bank- og finanskrise, og det vil prege økonomiene i lang tid. Forbrukerne vil bygge ned gjeld og bankene vil være tilbakeholdne med lån til både forbrukere og bedrifter. Det er fare for at arbeidsledigheten holder seg høy i lang tid med resultat at lønnsveksten blir svært lav og dermed liten vekst i kjøpekraften. Forbrukeren vil ikke komme tilbake som den sterke vekstdriveren den var i årene i forkant av krisen, men heller gi positive, men svært moderate, bidrag til den økonomiske veksten. Kraftig stimulans Norsk økonomi har som kjent klart seg svært godt gjennom den internasjonale nedturen sammenlignet med andre land. Norge var nok mindre utsatt i utgangspunktet på grunn av en næringsstruktur som i stor grad er rettet mot olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel, hvor det har vært høy aktivitet både i 2008 og Det har heller ikke manglet på stimulanser fra norske myndigheter. Rekordlave renter og en enorm tiltakspakke fra regjeringen har gjort at nedgangskonjunkturen i Norge har vært mild. Allerede ser vi at oppsvinget internasjonalt har gitt utslag i økt eksport av varer fra Norge og det meldes om at deler av industrien opplever bedre tider. Med det synet vi har på utviklingen i internasjonal økonomi vil vi fortsette å se bedring i eksporten, men vi kan på ingen måte forvente at vi skal tilbake til en 4

5 I krise: Hellas er blant de hardest rammede landene under finanskrisen med en statsgjeld på 120 prosent av landets bruttonasjonalprodukt (BNP). Det er nå lagt frem forslag om kutt i utgifter og skatteøkninger for å dempe den negative utviklingen. Her utveksler den greske finansministeren, George Papakonstantinou med, ideer med sjefen i Den Europeiske Sentralbanken, Jean-Claude Trichet, under et Eurogroup-møte i Brussel. situasjon som i gullårene med sterk vekst i etterspørselen etter vår eksport. Veksten ute blir for svak og i tillegg har vi tapt mye konkurranseevne som følge av høy særnorsk lønnsvekst de senere år og nå også en sterk kronekurs. Moderat vekst Også i Norge tror vi tilstramming i offentlig forbruk og investeringer vil bli et tema når det nærmer seg tid for statsbudsjettet Den store tiltakspakken som kom vinteren 2009 og manglende innstramming i 2010 har ført til at offentlig pengebruk nå ligger langt unna den såkalte En ny nedtur er ikke et hovedscenario, men risikoen er helt klart til stede. handlingsregelen. Vi har nå et nivå på pengebruken som vi ikke skulle hatt før i 20 16, ifølge finansdepartementets egne FOTO: The Council of the European Union. fremskrivinger i Revidert budsjett. Det tror vi finansminister Sigbjørn Johnsen akter å gjøre noe med, og derfor venter vi en viss tilstramming i offentlige budsjetter fra og med 2011 som vil legge en demper på veksten her hjemme. Moderat vekst her hjemme og utsikter til avdempet lønnsvekst og lav inflasjon gjør at vi venter en svært forsiktig renteoppgang fra Norges Bank fremover. Om to år anslår vi at styringsrenten ikke har kommet høyere enn 3,25 prosent. Rentene i USA og eurosonen tror vi vil ligge enda lavere. 5

6 AKTUELL PROFIL: Knut Brundtland Forretningsfaderen ABG Sundal Colliers (ABGSC) nye toppsjef Knut Brundtland blir meglerbransjens gudfar. Styregrossist Knut Brundtland overtar ansvaret som direktør i ABGSC etter at grunnlegger Jan Petter Collier annonserte sin abdikasjon tidligere i vår. I Kapital ble sistnevnte nylig gradert til meglerbransjens mektigste og arvtakers CV taler for at minimalt overlates til tilfeldighetene ved innsettelsen i høst. Den tidligere forretningsadvokaten praktiserer høy moral når det gjelder habilitet. Han sa fra seg flere styreverv: A Pressen, Aschhoug og i hedgefondet Futuris, samt ledelsen av Orklas bedriftsforsamling for at de ikke skulle komme i konflikt med stillingen i ABGSC. Advokatbevillingen ble levert i Fakta Navn: Knut Brundtland Alder: 49 Fredrik Julian Lie-Hagen Samfunnskommentator Karriere: 2008-: Daglig leder i Voss of Norway 2005-: Profesjonell styremedlem : Ulike styreverv : Ansvarlig for forretningsjus, M&A, overdragelser, markedsreguleringer 1995: Sjef for finansgruppen, BAHR 1993: Partner i BAHR 1988: Advokat i advokatfirmaet BAHR, Oslo Utvalgte styreverv: A-pressen, Aschehoug forlag, Bluewater Forsikring, Futuris, Try, Kebony, Wood, Youngstorget Eiendom, Leaseplan Norge, Norwegian Property, Sealbury, Astrup Fearnley Museet. Utdannelse: 1988: Cand. Jur, Universitetet i Oslo sin tid for å være styremedlem på heltid og han har ikke angret et sekund siden. Styrer må settes sammen av personer med integritet og variert bakgrunn, men med relevant kompetansegrunnlag for å forvalte eiernes verdier. Man må stå rakrygget i forhold til mandatet man har. Jeg angret aldri på at jeg leverte advokatbevillingen. Jeg måtte ta et veivalg og avgjørelsen tok lang tid, men jeg tok den, forteller Brundtland. Mektig nettverk Ikke alle har vært like tilfreds med hans nye posisjon i næringslivet. De mørkeblå, med Jensen i spissen, tok til orde for at partiboken var avgjørende i beslutningsprosessen i en samfunn gjennomsyret av det sosialistiske nettverket. Som sønn av landsmoder Gro, bestevenn med statsminister Jens Stoltenberg og forlover for Jonas Gahr Støre samt forvaltningsansvar i Arbeiderpartiets interne finanskomité dreies merittlisten mot toppen av den sosialdemokratiske maktsfære. Collier avviser imidlertid blankt at ansettelsen var partibetinget og Brundtland selv peker på at vervene aldri var politiske, men nekter ikke for at han har et naturlig nettverk med klare forbilder i sin indre krets. Jeg angret aldri på at jeg leverte advokatbevillingen. Styrekonge: Knut Brundtland har sittet i utallige styrer, men har samtidskunst, likevel vil han ha lite formelt med Colliers billedsa I oppveksten var det min mor, far og besteforeldre som var inspirerende og formdannende. Da jeg var 18 år, ble min nåværende kone og hennes familie avgjørende for mitt liv. De kommer fra et annet miljø enn mitt. Jeg blir også inspirert av folk som vil gjøre noe med livet sitt, som ikke bare tenker på vinning, men vil etterlate seg noe mer enn en fet bankkonto, sier han mens han tankefullt skuer ut av kontorvinduet på kastanjetrærne i Bygdøy Allé. Fokus på obligasjoner I motsetning til mange konkurrenter er den nye arbeidsplassen transparent som offentlig børsnotert selskap med kvartalsvis rapportering. I følge resultatrapportene var en av de mest betydningsfulle inntektskildene i 2009 utstedelser av konvertible obligasjoner. Meglerhuset har ytret et sterkt ønske om å ta ytterligere markedsandeler i annenhåndsmarkedet innen dette segmentet der pensjonskasser og hedgefond utgjør en vesentlig kundegruppe for trading og tilrettelegging. 6

7 styrer, men har av habilitetsgrunner sagt fra seg flere. Kunstentusiasten er fortsatt medlem av styret i Astrup Fearnly Museet og en stiftelse som promoterer norsk Colliers billedsamling i kontorlokalene i Vika Atrium å gjøre. foto: ann jessica lien Etter finanskrisen er obligasjoner blitt stadig viktigere i en hverdag der aksjemeglingen er under sterkt press inntjeningsmessig, da nettbaserte tjenester er billigere og enklere. Likevel mener jeg man også trenger det menneskelige aspektet i transaksjoner, sier Brundtland som merker at konkurrentene i større grad satser på nett. Den innsikt du må skaffe deg som leder, er en forståelse for mennesker. Han er ofte beskrevet med mye entusiasme for å skjøtte en jobb som ofte kan sammenlignes med ekstremsport. For å mestre hverdagen tyr han ofte til fysisk aktivitet for å hente ny energi til nye store oppgaver. Energi skapes av energi. Jeg trives med å være aktiv hjemme på Vindern, men kobler mest av på hytta på Mylla i Nordmarka eller på Hvaler sammen med familien. Der går jeg ofte på ski eller spiller tennis avhengig av sesong. En menneskekjenner Som en lønnsledende finansinstitusjon under Collier videreføres visjonen om overskuddsdeling: De ansatte får 50 prosent av netto driftsinntekter før finansnetto og lønn også under Brundtlands regime. Selv har han en grunnlønn på og mener bonusdebatten i Norge er overdreven med henvisning til de relativt konservative utgangspunktene. Dette er ikke relevant for Norge siden bonusene her var lave og at det ikke var mange finansinstitusjoner som måtte reddes i denne omgang. Jeg vil heller sammenligne kredittboblen med det som skjedde på begynnelsen av 90 tallet, da vi virkelig hadde en finanskrise og staten måtte redde og til og med ta over dem. Det tror jeg vi lærte mye av, understreker den påtroppende toppsjefen. Bygdøygutten Brundtland har ikke alltid valgt fra øverste hylle karrieremessig. Under studietiden jobbet som oljearbeider på Gullfaks i Nordsjøen. Selv tror han at opplevelsen har gjort han til en bedre leder med et mer nyansert bilde av mennesker. For det første gjorde jeg det fordi jeg trengte pengene, men samtidig fordi jeg ville til et annet miljø enn det jeg kom fra. Den innsikt du må skaffe deg som leder er en forståelse av mennesker, og forstå at alle har forskjellige forutsetninger, tror Brundtland. 7

8 Solid fun Selskaper med sunne balanser og opererasjoner i markeder med høye inngangsbarrierer er sterke kandidater innen oljeservice. Frederik Lunde Energianalytiker i Carnegie For mange selskaper innen oljeservice var høsten 2008 og 2009 en periode mange ønsker å glemme. Oljeprisen stupdykket som kjent i 2008, hvilket medførte handlingslammelse hos mange oljeselskap og store budsjettkutt for For oljeservice selskapene var resultatet at rater kom under press for mange selskaper, samtidig som skips- og riggverdier falt kraftig. Vinnere i large caps I utgangspunktet alt annet enn et drømmescenarie, men jeg vil likevel hevde at et vanskelig 2009 legger grunnlaget for flere svært gode investeringer og videre inntjeningsvekst for mange selskap i årene som kommer. Ser man på aksjekursene på Oslo Børs i 2009 ser man et tydelig mønster: large caps innen oil service opplevde kraftig kursøkning, mens taperlisten er dominert av small caps. Årsaken er enkel: i et mer utfordrende Disse selskapene opplevde en markert bedring i ordreinntaket. marked med hardere konkurranse og påfølgende prispress, samt ikke-fungerende kapitalmarkeder, ble de små selskapene med kort operasjonell historikk og høyere gearing hardere rammet. Denne avskrellingen har skapt svært gode muligheter for investeringer i gode skip og selskap til hyggelige priser for aktører med dype lommebøker. Eksempler på dette inkluderer Seadrills kjøp av Anbefalinger: Acergy, Subsea 7, Aker Solutions «Økt aktivitet: Carnegie er lite bekymret for prispress og lav kontraktaktivitet i første kvartal da oljeprisen ser høye nivåer og det har kommet svært positive signaler fra viktige oljeselskap som Total, Statoil og Petrobras når det gjelder investeringsbudsjettene. Foto: helge hansen / Statoil 8

9 ndament SEKTORANALYSE: Oljeservice sikrede obligasjoner i Petromena eller Acergys kjøp av det havarerte tungløftprosjektet Borealis til halvparten av byggekosten på ca USD500m. I en syklisk industri skapes de største verdiene gjennom veltimede investeringer, og 2009 bød på mange muligheter for selskap med sterke balanser. Nødvendig pustepause Selv om 2009 for mange var et ubehagelig år var det likevel helt nødvendig med en pustepause. Årlig vekst på 20 prosent over fem år gjorde at de fleste selskap i oljeservice opererte på maksimal belastning, med påfølgende høy kostnadsinflasjon og problemer med å tiltrekke ansatte med riktig erfaring. Med lavere aktivitet i 2009 og 2010 vil mange selskap dra nytte av bedre betingelser på innkjøp og mindre prosjektrisiko. Dette gjelder særlig selskap som er involvert i store, komplekse prosjekter med mange underleverandører deler, slik som Acergy, Subsea 7 og Aker Solutions. Nettopp disse tre er blandt Carnegies favoritter blandt de større norske oljeserviceselskapene. Fellesnevneren for selskapene er at de opererer i markedet med høye inngangsbarrierer, de er eksponert mot feltutvikling, de har sunne balanser, men inntjeningen er syklisk og inntjeningsestimatene falt kraftig med oljeprisen i Acergy har sikret seg et toppmoderne skip på billigsalg. Positive signaler Disse selskapene opplevde en markert bedring i ordreinntaket høsten Første kvartal 2010 har sett få kontraktstildelinger, men vi er lite bekymret for dette all den tid oljeprisen har vært stabil på høye nivåer og det har kommet svært positive signaler fra viktige oljeselskap som Total, Statoil og Petrobras hva gjelder investeringsbudsjettene. Gitt stabile makroforutsetninger (oljepris på USD70-80/ fat) er det ikke usannsynlig at Acergy, Subsea 7 og Aker Solutions vil mer enn doble inntjeningen (EPS) de kommene tre årene, etter en forventet bunn i Om du synes dette høres ambisiøst ut kan vi nevne at Acergy i perioden syvdoblet inntjeningen per aksje. En annen, enklere innfallsvinkel er å se hvor aksjene ble handlet sist oljeprisen handlet på dagens priser, i skrivende stund USD85/fat. Høsten 2007 brøt oljeprisen dette nivået for første gang. Inntjeningsestimatene for Acergy, Subsea 7 og Aker Solutions, målt ved EBIT, lå den gang i snitt dobbelt så høyt som i dag enn de nå gjør. Er det noen fundamentale forhold som har endret seg siden den gang? Alle ovennevnte selskap har like mange utestående aksjer og inntakte balanser. Acergy har sikret seg et toppmoderne skip på billigsalg, noe som bør øke inntjeningspotensialet kraftig. Visst er det prispress i deler av markedet, men gitt økende aktivitetsnivå mener vi dette er et avtagende og midlertidig problem. Det er rart med det, men tre år med EPS-vekst er med på å bygge tillit, og for investorer med mellomlang horisont tror vi Acergy, Subsea 7 og Aker Solutions vil gi god avkastning. «Cutting edge information and trading system» The Online Trader er et avansert informasjonog handelssystem for profesjonelle. Løsningen tilbyr en kombinasjon av realtidsdata, fundamentaldata, analyser og handelsfunksjonalitet. Fordeler: Gir deg en unik oversikt over de finansielle markeder Mer enn 35 børser i realtid og 100 nyhetsbyråer Fundamentaldata på mer enn selskaper Omfattende funksjonalitet Alle medlemmer får gratis tilgang til The Online Trader med forsinket informasjon. Finn beste løsning for din bedrift: 9

10 REISE Overdådig h 10

11 g haveselskap Rikt dyreliv: Elefantene er sosiale dyr som regnes som svært intelligente. De beveger se ofte i flokker ledet av en hunnelefant. På Gorah Elephant Camp arrangeres det safariturer to ganger om dagen og en kan glede seg over en av verdens høyeste konsentrasjoner av elefanter, men du finner også løver, villsvin, bøfler, sebraer og antiloper her. Langs Sør Afrikas frodige belte, Garden Route, kan en glede seg over luksuriøse vingårder via rekordlange strikkhopp og surfing til eksotiske safariopplevelser du sent vil glemme. Ann Jessica Lien (tekst og foto) På 1600 tallet drev merkantilistisk kremmerånd europeere til Sør Afrika i jakten på edle metaller og krydderurter. Det nederlandske Øst Indiakompaniet, historiens første moderne aksjeselskap, etablerte således en praktisk forsyningsstasjon i Cape havnen. Som de fleste andre handelshavner ble den strategiske kolonien gjenstand for synkron europeisk innvandring der initiativtaker, Jan van Riebeek, konstruerte den første faste bosetningen i subsahariske Afrika. Herskapelig intimitet Da landet samlet tilsvarer størrelsen på Tyskland, Frankrike, Sveits, Belgia, Nederland og Luxemburg, er man nødt til å velge en reise hvor oppholdene er lagt i en logisk rekkefølge. Under et ukeslangt opphold i sommermånedene er kyststien, Garden Route, som omfatter strekningen mellom byene Cape Town og Port Elisabeth, et naturlig valg. Etter en komfortabel flytur med South African Airlines begynner reisen i regionen rundt Kappstaden. De to første dagene ble dedikert elegante Grande Roche som ligger 45 minutters kjøretur fra bykjernen. Stedet er kombinert vingård, femstjernes hotell og tilsvarende gradert restaurant med en rekke utmerkelser på samvittigheten. Destinasjonen er omgitt av pittoresque landskap i Drakenstein Valley med vegetasjon dominert av massive granittformasjoner, olivenlunder og vinranker i det kjente vindistriktet: Paarl Fortsetter neste side 11

12 Fra forrige side eller perle direkte oversatt. Sigurd Halvorsen, som driver Safari Opplevelsesreiser, har i flere tiår jobbet med området og foretrekker den tilbaketrukne tilværelsen i Paarl for overnatting og kulinariske opplevelser. Stellenbouch er utvilsomt vinhovedstaden i Sør Afrika, men er samtidig en universitetsby med studenter. Vi føler derfor det er litt hektisk å bo der. Likevel, det er en fin by med rik kultur og alt du trenger av shopping og gateliv. Paarl har en mer avslappet atmosfære, og er ikke så preget av turisme som Stellenbouch og Franschhoek, erfarer Halvorsen. Fruktbare vinmarker Du blir umiddelbart fortrolig med betjeningen på Grande Roche som gjerne gir deg en historisk guiding i området. Av attraksjonene er det 300 år gamle kapellet som flere har blitt viet og døpt i gjennom årene. Her får alle som er smidd i hymnens lenker en personlig inngravert plate skrudd opp på kapelldøren. Hotellets direktør, Graham Vass, forklarer hvordan viede, gjentatte ganger, vender tilbake til stedet. Noen blir faktisk skuffet fordi de ikke finner igjen oblatet sitt, men opp gjennom årene er jeg blitt nødt til å erstatte deler av døren for å gi plass til nye skilt da vi vier rundt to par i måneden. Savner noen skiltet sitt viser jeg dem med glede kontoret mitt hvor eldre dører er lagret, forklarer Vass. Vi blir oppvartet med en femretters på hotellets restaurant: Bosman s hvor prisbelønnede Roland Gorgosilich styrer kjøkkenet. Komposisjonens høydepunkter består av en biff dandert med saftig foie gras på en seng av rotgrønnsaker med annapoteter og bordelaisejus, samt en utsøkt Amarulaterte fulgt a glaserte bananer, saus av pasjonsfrukt og bananiskrem. Parallellt serverer sommelieren regionens ypperste vinsortiment og supplerer med utfyllende kunnskap om produsent, smak og drue. Som vineksportør er Sør Afrika en ganske fersk aktør i kraftig vekst, særlig etter demokratiseringen i 1994, da mange åpnet for handel med landet etter avviklingen av det omstridte apartheidregimet. I februar er det høstesesong for druene i mellom fjellene i Paarl og gjestene på Grande Roche inviteres med på sankingen som starter i sekstiden på morgenen før solen blir for sterk. Distriktets druesortiment består hovedsaklig av Cabernet Sauvignon, Merlot, Shiraz, Chardonnay og den særegne Sør Afrikanske druen Pinotage. Smaken er fyldigere i de frodige dalene i Paarl og Stellenbouch enn ved kysten. Urbane kontraster Ikke overraskende kåret Forbes Magazine Historisk perle: Bebyggelsen dateres tilbake til år 1717 og er opp gjennom årene renovert og endelig Khayelitsha: I townshipene rundt de store byene finner mye livsglede og gjestfrihet. Vi besøkte townshipets minste bed & breakfast, hvor eierens barn underholder gjestene. Gorah: I umiddelbar nærhet fra jaktlodgen ligger gjestene i solide canvastelt med alle fasiliteter. De er konstruert på basis av tradisjonelle afrikanske byggeteknikker og tilpasser seg både hete og kalde dager. nylig Cape Town til en av verdens vakreste byer. Men vil man finne Sør Afrikas sanne sjel bør man se forbi den kommersielle estetikken og bekjentgjøre seg med byens townships. Her får man en innføring i gamle tradisjoner som åndetro, healing, spådom og tradisjonelt håndtverk. Turen gikk til det største og raskest voksende landsbyen; Khayelitsha. Hit flytter mange fordi den sentrale beliggenheten gjøre det enklere å finne jobb. Man finner et levende næringsliv spekket med små frisørsalonger, skomakere, gatekjøkken og kiosker i renoverte skipscontainere. Det ble en tur innom townshipets minste bed & breakfast videre til åndedyrkende grupperinger og ølbryggende karer som skåler helgen velkommen. De sosiale nettverkene er sterke og gleden stor, selv over små begivenheter. Ofte har vi med oss overskuddsklær fra slekt og venner som vi deler ut til de som har lite. Dette kan foregå sammen med en guide i slummen der en ikke bør ferdes alene, på barnehjem i Soweto eller bare rett og slett langs veien, forteller Halvorsen. Etter en interessant guiding tar vi inn på omgjor 12

13 SØR-AFRIKA Hovedstad: Pretoria Folketall: 49,32 millioner (2009) Klima: Garden Route og Kappområdet holder et behagelig middelhavsklima med mye frisk havvind. Sør-Afrika har omvendte årstider i forhold til Europa, der vinteren varer fra juni til september, mens sommerperioden varer fra november til mars. Statistisk er landet solfylt med sine rundt 300 soldager i året. Garden Route er på sitt beste fra februar til mai og fra september til november med fine temperaturer og gode sjanser for blå himmel. ndelig omgjort til hotell i 1991 med 29 tilknyttede suiter. One&Only: I hotellet finner du internasjonalt anerkjente restauranter som Nobu og Maze (avbildet). For vinglade arrangeres ukentlig vinsmakinger på Wine Lofts luftige mezzanin og kombinerte vinlager som går over tre etasjer med rundt 5000 flasker til lagring. SOUTH AFRICAN AIRLINES Safaritradisjon: Vanligvis avslutter man safarituren med en «Sundowner» hvor man skåler for solnedgangen med godt drikke. Foto: Sigurd Halvorsen ultramoderne One&Only, som ligger maritimt til ved eksklusive Victoria & Alfred Waterfront. Fra lobbyen og den karakteristiske runde Vista baren, samt fra de fleste hotellrommene, har du god sikt til byens varemerke: tusen meter høye Table Mountain. Fjellet kan enkelt bestiges og spreke klatrere bør beregne en god time på denne aktiviteten. For de som ikke ønsker en klatreøkt er det mulig å transporteres til topps via kabelbane. Det forutsetter at det ikke er for sterk vind eller at den karakteristiske bordduken av tunge hvite skyer dekker for mye av fjellplatået. På den måten får du begrenset sikt og ved kraftig vind går dessuten ikke banen opp. Samme gjelder om du skal ut til Robben Island, 12 km utenfor Cape Town, hvor landets første svarte president, Mandela, satt fengslet i rundt 18 år. Både fjell og øytur regnes som obligatorisk ved besøk i bykjernen. Bor man på One&Only behøver man ikke gå lengre enn til lobbyområdet for å få tak i kvalitetsmat, da velrenommerte Nobuyuki Matsuhisa og Gordon Ramsay har lokalisert sine kon- Fortsetter neste side South African Airways ble etablert i 1920 og er i dag Afrikas største flyselskap med en av de yngste flyflåtene i operasjon. Selskapet er medlem av Star Allince i likhet med eksempelvis SAS, Lufthansa, United Airlines og Singapore Airlines. Tilrettelegger av turen Safari Opplevelsesreiser Kontakt: / / Web: Andre aktører i Afrika: Ving, Escape, Afrika safari, ToppAfrika 13

14 vin fra regionen Radisson: I Sør-Afrikas industriby, Port Elisabeth, er du i umiddelbar nærhet til Det indiske hav, et gryende næringsliv, intime safarilodger og Radisson BLU. Her fra en av suitene innredet i klassisk design. Fra forrige side septer: Nobu og Maze under samme tak. Er man ute etter avslappende strandliv og lange svømmeturer i temperert hav, anbefales ikke delen av Western Cape som ligger mot Atlanterhavet. Her preges vannet av smeltevann fra isbreene i Antarktis. Beveger seg østover til det Indiske hav kan en derimot finne mer bekvemme temperaturer. Plettenberg Bay er spesielt anbefalt for mer actionfylte aktiviteter som strikkhopp og surfing. Ved Bloukrans River broen kan en utføre verdens lengste strikkhopp på 216 meter på syv sekunder. Berikende safariopplevelser Safari oppgis ofte som Afrikas hovedattraksjon for turister og med over 800 lodger bare i Sør Afrika, er det ikke vanskelig å finne et sted å overnatte. Ønsker man fullt utbytte av turen bør man være kresen og godt informert. Vårt råd er å besøke den beste safarilodgen som budsjettet tillater og heller ha resten av turen på enklere overnattingssteder, mener turplanlegger Halvorsen. En times kjøring fra flyplassen ved Port Elizabeth ligger Addo Nasjonalpark, der sjarmerende ruglete veier leder deg til privateide Gorah Elephant Camp. Dette er opprinnelig en gammel jakthytte og farm fra 1800 tallet hvor det ble dyrket Ettertraktet: Løven er etter et gammelt jaktbegrep inkludert i «The Big Five» som betegner de farligste dyrene man kunne treffe på. Kategorien favner også elefant, bøffel, spissneshorn og leopard. Foto: Sigurd Halvorsen blant annet gresskar, og oppdrettet strutser og antiloper. Her finner du en av verdens høyeste konsentrasjoner av elefanter, men du finner også et representativt utvalg av løver, bøfler, villsvin og sebraer, forteller en entusiastisk reservatleder, Suzanne Vine. Man blir varmt mottatt av personalet og de byr deg mer enn gjerne på et glass vin mellom ettermiddagssafarien og middagen som er klar i åttetiden. Guidet safari fra åpen bil tilbys både tidlig om morgenen og på ettermiddagen. Maten er utsøkt og vanligvis basert på lokale råvarer som springbukk og kudu. Det som også gir stedet en unik aura, i kontrast til de mer moderne overnattingsstedene, er mangelen på elektrisitet og den konstante strømmen av varierende dyrearter ved vannhullet foran lodgen. Her kan du sette deg på verandaen til både frokost og lunsj og nyte synet av tørste elefantflokker, bøfler og neshorn med jevne mellomrom. Om kvelden tennes stearinlysene i alle hovedhusets rom og det fyres opp i peisen, noe som gir en lun stemning blant de antikvariske interiøret. Siste stopp før hjemturen er industribyen Port Elizabeth. Vi finner oss til rette i toppsuiten i det nyetablerte Radisson Blu som er spesielt velegnet for forretningsreisende, men også turister med interesse for europeisk design og oppdaterte fasiliteter. I rommene vil du gjenkjenne klassisk møbeldesign fra blant annet Strack, Eames, Rhoe og Reichs. Med nydelig utsikt til det Indiske Hav, fem minutters gange til stranden, samt sentrum en tilsvarende kort biltur unna, er dette et fornuftig sted å oppholde seg. Den siste dagen gikk med til å fordøye de mange inntrykkene og de store kontrastene man erfarte underveis. Sør Afrika er opplevelsenes land og det bør turen gjenspeile. Hit ønsker man seg tilbake. Kilde: Halvorsen, Kari og Sigurd (2009). Vårt vakre Sør Afrika. Haugesund: Vormedal Forlag. Kan bestilles hos din lokale bokhandler og er et nyttig verktøy for planleggingen av en Sør Afrikatur.» L avenir Pinotage Laget på den særegne Pinotagedruen en kryssning mellom Pinot Noir og lokale Cinsaut. Oppleves som dyp blårød, med fruktig preg av røde bær og urter. Ettersmak av lakris og tobakk. Pris: Kr. 99,90,- Reyneke Sauvignon Blanc Stellenboschvin med mineralsk duft supplert av solbær og urter. Syrlig og fruktig. Pris: Kr. 169,- «Allesver- loren Shiraz Med base i Shirazdruen viser den en god fasthet og utfolder krydrede bærtoner. En populær og korpulent vin som går godt til svin og biff. Pris: Kr. 129,90,- Bellingham Hand- Picked Viognier Moden, fyldig og fruktig vin fra Paarl, man kan hint av marsipan, epler og nøtter. Pris: Kr. 199,90,- Plaisir de Merle Chardonnay Flaskemodnet og chardonnayvin. Krydret, strågul med hint av smør og tropisk frukt. Bløt syre, middels fylde og mye fat. Fin til kylling. Pris: Kr. 139,90,-» Mooiplaas Rosalind En søtlig blanding av Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc og Merlot. Utviklet med lær, tjære, vanilje, pelsverk. Passer flott til lam. Pris: Kr. 170,- Kilde: Vinmonopolet, Apéritif, Din Mat 14

15 BØRSKOMMENTAR Under damoklessverdet Oslo Børs vil være sensitivt for utviklingen i Kina og konsekvensene av gjeldsproblematikken. Svingninger i verdensøkonomien vil gi kraftige utslag. Kristian Tunaal analytiker i DnB NOR Markets store spenningsmomentet for 2010 er om den økonomiske oppgangen som begynte i 2009 vil fortsette eller ikke. I løpet av fjoråret stabiliserte verdensøkonomien seg, og de makroøkonomiske pilene begynte å peke oppover. Så langt har børsåret vært udramatisk. Oslo Børs er i skrivende stund ned fem prosent, og det er nesten forbausende stabilt etter de siste to års svingninger. Internasjonale børser viser samme tendens, med S&P prosent, FTSE (UK) 5 prosent og Financial Times world Index 10 prosent. Særlig ser vi at utviklingsmarkeder som det kinesiske har falt mye i år. Det Avhengig av Kina Det er flere faktorer som er viktige for aksjemarkedet nå, og det er mulig å argumentere for både oppgang og nedgang. De positive faktorene er at Kina fortsetter den økonomiske veksten, men tilhørende positive konsekvenser for etterspørsel etter råvarer og shipping. Siden Oslo Børs er sterkt overvektet av de sektorene, er det norske aksjemarkedet blant de som er mest avhengig av Kinas fortsatte vekst. På den negative siden står hovedsakelig gjeldsproblematikken hos mange stater, og de konsekvenser dette kan få. Når det gjelder det siste, så har mange land bygget opp statsgjelden over en lengre periode. «Alle» har visst at dette ikke kunne vare evig, men markedene har stort sett vært tolerante overfor de land som har hatt mye gjeld. Finanskrisen i 2008 endret dette. For det første økte erfaringene fra Vekst i Kina er positivt for særlig råvarer og shipping De største sektorene på Oslo Børs er avhengig av utviklingen i Kina. Fortsatt vekst i «Midtens rike» vil slå positivt ut for blant annet sjørtransport eksponert mot Østen. FOTO: Golden Ocean Group 2008 markedets bevissthet rundt risikoen ved å ha gjeld. For det andre førte kombinasjonen av stimulanstiltak og fallende konjunkturer i 2009 til at budsjettbalansene ble svekket og statsgjelden økte. Dette gjaldt praktisk talt alle land. Verre enn antatt Hellas er på mange måter symbolet på statsgjeldproblemet. Landet ble med i euro-samarbeidet, og fikk som følge av det tilgang til kapital på bedre betingelser enn det landet ville klart på egenhånd. Høsten 2009 kom det frem at landets finansielle situasjon var adskillig verre enn antatt. Hellas hadde i flere år rapportert gale data til offentligheten, slik at både budsjettunderskudd og statsgjeld var verre enn antatt. Problematikken ble uunngåelig april i år, da Hellas måtte refinansiere mye gjeld, og ikke klarte dette i det ordinære gjeldsmarkedet. Resten av Euro-landene måtte sy sammen en hjelpepakke som er betinget av at Hellas selv kutter betydelig i offentlige utgifter i årene som kommer. Andre europeiske land må gjøre tilsvarende, og det gjelder praktisk talt samtlige euro-land og UK. Også USA må i nær fremtid se på sine statsfinanser med svært kritiske øyne. Så balansegangen for 2010 er som følger; Fortsatt vekst i Kina er positivt for særlig råvarer og shipping. Syklisk gjeninnhenting i Vesten bidrar også til økt aktivitet. Det negative er behovet for budsjettkutt i mange viktige land, og de negative konsekvenser dette vil få for verdensøkonomien. For en internasjonal børs som Oslo Børs, vil svingninger i verdensøkonomien gi store utslag.

16 SAMFUNN TEMA Bør forenkle aksjelovgivningen Stabsjef Julie Brodkorb Voldberg (H), er fast bestemt på å vinne neste maktslag med ærlighet og prinsipper fremfor populisme. Fredrik Julian Lie-Hagen Samfunnskommentator Få måneder før fjorårets regjeringsvalg kom sjokkmeldingen om Høyres svake 13,5 prosent på meningsmålingene. Det var krisestemning, og mange spekulerte i om lederskifte var på sin plass. Med åtte års erfaring fra Høyres stortingsgruppe satte stabssjef Julie Brodkorb Voldberg (35) og Erna Solberg inn alle ressursene de hadde til rådighet. Fasiten viste til slutt solide 17,2 prosent en fremgang på 3,1 prosent fra sist valg. Resultatene gikk ikke upåaktet hen, og Voldberg ble nettopp belønnet med prisen «Årets eksil GKer» av sin tidligere arbeidsgiver Geelmuyden.Kiese. Trebarnsmoren som er gift med finansmannen Tore Aksel Voldberg, måtte fremskynde dagens avtale grunnet et sykt barn og er rutinert på feltet etter seks år i morsrollen. Likevel har ledelsen på ar- julie b. voldberg Karriere: 2009-: Stabssjef Erna Solberg 2005-: Kommunikasjonssjef Høyre/Høyres Stortingsgruppe : Nestleder Høyres Gruppesekretariat : Politisk rådgiver Høyres Stortingsgruppe Næring-/Finanspolitikk 2001: Markedssjef Utfors A/S : Trainee Geelmuyden.Kiese Kvinnepolitisk leder i Høyre Utdannelse : Siviløkonomstudiet, Norges Handelshøyskole 16 beidsplassen en del å si som tilrettelegger. Jeg har en sjef som også er småbarnsmor og har jeg et sykt barn er hun veldig forståelsesfull. Å jobbe hjemmefra er fullt mulig, forklarer Voldberg. Dyslektiker med innsikt Da hun gikk første gym startet hennes politiske engasjement med medlemskap i Unge Høyre i hjembyen Trondheim. Hun ble tilhenger av individuelt tilpassede tiltak fordi hun trakk veksel på vanskene med egen dysleksi der APs A4 skole passet dårlig. Jeg fikk sansen for skolen som tok utgangspunkt i hvert enkelt individ og hvordan hvert enkelte individ kan utnytte sine ressurser. Dette går igjen i Høyres politikk på flere felt, mener Voldberg. Som 16 åring dro hun til Honduras da hun var interessert i u landspolitikk. Da hun kom hjem ble hun sentralstyremedlem i Europeisk Ungdom. Jeg prøvde å redde verden da jeg var i Honduras, det klarte jeg ikke, så prøvde jeg å få Norge med i EU, det klarte jeg heller ikke, erindrer ildsjelen som endte opp som uteksaminert siviløkonom fra NHH. Ærlig kommunikasjon Høyres valgkomité valgte å innstille Voldberg som kvinnepolitisk leder i mai. Veien til toppen i politikken beskriver hun som preget av ærlig kommunikasjon; man skal stå for det man mener. Skal man lykkes som politiker kan man ikke fronte saker man ikke tror på selv, for da vil kroppsspråket til å røpe en. Vi kommer til å ha en politikk om ting folk er opptatt av, men bygget på prinsipper og ikke populisme. Mine politiske og private tanker kommer til å være det samme. Hvis Ser potensiale: Julie Brodkorb Voldberg forsøkte å re dde verd bredde i velgergruppen. Hun ser spesielt potensiale i kvin nelige v jeg skulle bli så heldig å bli valgt, ber jeg om å få være en offentlig person, men det gjør ikke min mann eller mine barn. Jeg blir aldri en politiker med hjemmereportasje i Se&Hør, sier Voldberg. Hun har politiske forbilder, da hun mener andre forbilder har vært viktigere for henne rent karrieremessig. Jeg har to sterke forbilder som har lært meg at det eneste som kan få en til å nå et mål er hardt arbeid. Min mor som startet egen tannlegepraksis da jeg var noen uker gammel, og min svigermor som i hele sitt

17 kte å re dde verden, men fant ut at hun måtte konsentrere seg om Norge. Hovedutfordringen for Voldberg og Høyre fremover blir å holde på fremgangen og få mer ale i kvin nelige velgere og i offentlig sektor. Foto: Ann Jessica Lien voksne liv har vært driftig bondekone med ansvar for både grisehuset og fire små unger. De gangene jeg føler jeg har mye å holde på med tenker jeg på henne. Da virker livet mitt som en lek, forteller hun. Forsømte aksjonærer EU-kommisjonen har fremlagt handlingsplanen «Think small first: A small Business Act for Europe». Den skal gjøre det enklere å etablere bedrifter med en ny selskapsform og ensartede bestemmelser i hele EU-/EØS-området. Vi ser at antallet Norskregistrerte Utenlandsk Foretak (NUF) har vokst svært mye og det tyder på at reglene for aksjeselskaper i Norge er mindre attraktive enn de burde være. I lys av funnene mener vi at man snarest bør igangsette et arbeid for å forenkle Reglene for aksjeselskaper i Norge er mindre attraktive enn de burde være. aksjelovgivningen for små selskaper. Voldberg mener videre at norske aksjonærer er forsømt og partiet har derfor spesifikke endringsforslag på plakaten. Vi vil innføre Konti for Langsiktig Aksjesparing (KLAS) - en spareinnretning som gir personlige sparere mulighet til å nyttiggjøre seg av fritaksmetoden. Det betyr at aksjeinntekter som overstiger en risikofri avkastning etter skatt, beskattes først når de tas ut av selskapssektoren. Dette bør også gjelde for enkeltpersoner ved en utvidet fritaksmodell, mener hun. 17

18 Advokatforbindelsen Betinget aksjehandel Høyesterett har i en dom presisert innholdet av realisasjonsbegrepet i forbindelse med avtalt aksjesalg. Benjamin Nordhaug Advokatfullmektig Hjelseth, Kilstad & Borgen DA Ved salg eller realisasjon av aksjer er gevinsten skattepliktig for privatpersoner med 28 prosent etter skatteloven. Det kan i forbindelse med salget være ønskelig for selger og kjøper å forskyve realisasjonstidspunktet. Videre, i og med at inngåelse av endelig avtale om aksjesalg kan være tidkrevende, og på grunn av muligheten for å forutberegne sin egen skatteposisjon, er det også viktig at ikke selger beskattes for en eventuell gevinst før denne er endelig klarlagt og sikret. Forutsetninger for salg Høyesterett har i en dom avsagt 7. oktober 2009, inntatt i Rt s. 1208, presisert innholdet av realisasjonsbegrepet i forbindelse med et avtalt aksjesalg. Dommen omhandler en avtale om salg av samtlige aksjer i et selskap inngått 9. mars Partene hadde i avtalen inntatt en klausul som inneholdt to forutsetninger for gjennomføringen av salget. Gjennomføringen var for det første betinget av at konkurransemyndighetene ikke traff endelig vedtak som innebar forbud eller inngrep mot gjennomføringen, og som ville medføre at avtalen bortfalt eller som ga kjøper rett til å heve avtalen. For det andre var gjennomføringen betinget av at hverken kjøper eller selger hevet avtalen som følge av opplysninger som fremkom i en avtalt due diligence periode. Den siste betingelsen er temaet i det følgende. Selgers gevinst var ikke klarlagt og sikret ved avtaleinngåelsen. Høyesterett konkluderte med at «det var en reell risiko for at... utfallet av kjøperens undersøkelser («due diligence»)... kunne lede til heving av avtalen, og at aksjene derfor ikke ble realisert allerede på avtaletidspunktet». Følgelig var ikke selgers gevinst klarlagt og sikret ved avtaleinngåelsen og aksjene ble ikke ansett solgt/realisert på avtaletidspunktet, selv om avtalen ellers la opp til det. Due Diligence klausuler Kravet om at selgers gevinst må være klarlagt og sikret før aksjene anses realisert, medfører at tidspunktet for når selger etter avtalen får et ubetinget krav på vederlaget for aksjene, hvilket er hovedreglen etter skattelovens realisasjonsprinsipp, således kan bli uten betydning i denne sammenheng, da det kan være forhold i etterkant som kan resultere i at gevinsten altså ikke er klarlagt og sikret. For at realisasjonstidspunktet og avtaletidspunktet skal være sammenfallende, må det med bakgrunn i Høyesteretts dom tolkes inn et krav om at det ikke må foreligge en reell usikkerhet knyttet til hvorvidt avtalen vil bli gjennomført etter sitt innhold. En avtalt due diligence prosess er isolert sett ikke tilstrekkelig for å forskyve realisasjonstidspunktet, men må kombineres med en hevingsadgang for selger og kjøper basert på gjennomgangen av selskapet som sådan. Om hevingsadgangen skyldes økonomiske eller juridiske oppdagelser som følge av selskapsgjennomgangen, kan ikke ha betydning. Videre må heving som følge av due diligence ikke fremstå som så usannsynlig på avtaletidspunktet at mulighetene for heving kan sees bort fra. Heving som følge av due diligence, kan typisk avtales å finne sted fordi vederlaget justeres med et beregnet beløp som følge av selskapsgjennomgangen. Det må dog for heving kreves at justeringen har et vist omfang, slik at ikke en hver justering kan resultere i heving. Fakta Due dilligence (selskapsanalyse) En uavhengig tredjepart analyserer en virksomhet for å gi oppdragsgiver et godt beslutningsgrunnlag og innsikt i tilknytning til finansielle transaksjoner som fusjoner og oppkjøp. 18

19 TEKNOLOGI Nytt system: VPS har i samarbeid med DnB NOR og Nordea utiklet et system som gjør det enklere å utøve stemmeretten. Via selskapets hjemmeside eller VPS Investortjenester kan en nå forhåndsstemme, så fremt selskapet tilbyr forhåndsstemming til sine aksjonærer. Foto: Ann Jessica Lien Forenkler aktivt eierskap Innføring av elektronisk forhåndsstemming gjør det enklere å bruke stemmeretten. Av: Aksjonærforeningen Er du aksjonær og ønsker å påvirke selskapets utvikling? Nå har VPS i samarbeid med DnB NOR og Nordea utiklet et nytt system som gjør det enklere å utøve stemmeretten. Det er en aldri så liten revolusjon vi nå er vitne til i aksjemarkedet, ifølge Aleksander Nervik som er Markeds- og kundeansvarlig i Verdipapirsentralen ASA. Generalforsamlingene blir avholdt innenfor normal arbeidstid. I praksis har det derfor ikke har vært mulig for mange private investorer å delta og bruke stemmeretten sin i selskaper de har eierinteresser i. Men nå blir det like enkelt å stemme som å betale regningene i nettbanken. Økt deltakelse Via VPS Investortjenester eller selskapets hjemmeside kan en nå forhåndsstemme, så fremt selskapet tilbyr forhåndsstemming til sine aksjonærer. Dette har lenge vært et ønske fra selskapene fordi det øker deltagelsen blant aksjonærene og gjør det lettere for aksjonærene utøve sin stemmerett, sier Grethe Nes i DnB NOR. Dermed trenger ikke aksjonærer å møte opp på selve generalforsamlingen eller å gi fullmakter til andre. De kan ordne det selv på nettet, sier hun. Selv for de profesjonelle aksjonærene har kravet om personlig oppmøte eller utskriving av fullmakt vært så tungvint at jevnt over kun halvparten avgir stemme på generalforsamlinger. Institusjonelle investorer søker å være en aktiv eier, men med eierskap i x antall selskaper og påfølgende løping mellom generalforsamlinger eller utskriving av fullmakt er det svært tidkrevende. Styrker aksjonærdemokratiet Innføringen av elektronisk forhåndsstemming styrker aksjonærdemokratiet ved å gi alle eiere like muligheter til å stemme, og vil forhåpentligvis sette fart i stemmegivningen. I første omgang antar Nervik at mellom fem og ti prosent vil benytte seg av elektronisk forhåndsstemming, men håper at nær 100 prosent på sikt vil kjenne sin rett og benytte seg av muligheten. Etter hva vi forstår forventer profesjonelle investorer at dette blir en markedsstandard som alle selskapene tilbyr etter hvert, sier Nervik. BAKGRUNN Det norske regelverket er endret basert på et EU direktiv, der regjeringen vil styrke aksjonærdemokratiet ved å gi alle aksjonærer like muligheter til å stemme. Dette innebærer: Innkallelse og dokumenter offentliggjøres på selskapets hjemmeside minst 21 dager før generalforsamlingen. Hvor mange aksjer en aksjonær kan stemme for er avhengig av antallet aksjer man eier på generalforsamlingsdatoen eller registreringsdatoen. Aksjonæren kan avgi forhåndstemme inntil påmeldingsfristen løper ut, normalt to dager før generalforsamlingen. Registreringsdato er fem dager før selve generalforsamlingen. Registreringsdatoen og en forenklet utsendelsesprosedyre, må vedtektsfestes sammen med muligheten for forhåndsstemming. Selskaper slipper å sende ut årsrapporter til sine aksjonærer. Det holder at informasjonen legges ut på selskapets internettsider, og kun innkalling til generalforsamling sendes ut. Om aksjonæren vil ha årsrapporten tilsendt slik som før, må du selv ta kontakt med selskapet som er pliktige å sende det ut kostnadsfritt til aksjonær. 19

20 TEKNISK ANALYSE del 3 Støtte og motstand Utnytt kursbevegelsen Kunsten å identifisere og handle ved støtte og motstand er blant de viktigste operasjonene innen teknisk analyse. Geir Linløkken Forskningssjef i Investtech.com Støtte og motstand er enkelt sagt prisnivåer der kursbevegelsen stopper opp og vender. Motstand er nivåer der kursen ofte stoppes i stigende bevegelser, og støtte er Figur 1. Støtte og motstand. Ved stigning A blir det dannet motstand når kursen vender ned ved den midterste linjen. Tilsvarende blir det dannet støtte når kursen vender opp ved B. Når kursen bryter opp gjennom motstanden ved C, blir linjen omgjort til støtte. Ved nedgangen D er den midterste linjen derfor støtte. Støtte ligger alltid under kursen og motstand ligger alltid over kursen. Figuren illustrerer at det ofte er kursens vendepunkter som danner støtte- og motstandnivåer, og at kursen også senere ofte vender ved disse nivåene. Figur 2. Strategi for utnyttelse av støtte og motstand. Grønne piler opp angir kjøp og røde piler ned angir salg. Du kjøper ved støtte (A) og ved brudd på motstand (B). Du selger ved motstand (C) og ved brudd på støtte (ikke tegnet inn). nivåer der kursen vanligvis stanser i fallende bevegelser. Å kunne gjenkjenne og handle ut fra disse nivåene er blant de viktigste operasjonene innenfor teknisk analyse, og det er kanskje hovedgrunnlaget for å tjene penger i markedet. Motstand ligger alltid på eller over dagens kurs, og støtte ligger på eller under dagens kurs. Ved brudd opp gjennom en motstand, vil den tidligere motstanden bli støtte for fremtidige fallende kursbevegelser. På samme måte vil et fall ned gjennom en støtte, føre til at den tidligere støtten blir motstand ved fremtidige stigende kursbevegelser. I praksis Motstand oppstår i en kursstigning når mange av de som har kjøpt, finner ut at nivået er tilstrekkelig høyt for å selge. Grunner for å selge kan for eksempel være at kursen tidligere var oppe på dette nivået, men da toppet ut og begynte å falle, og at man nå regner med at det samme vil skje igjen. Mange investorer som kjøpte aksjen på dette nivået tidligere, og som lenge har sittet med tap i aksjen, ønsker å selge nå for å unngå tap. Likeledes ønsker mange investorer som solgte på dette nivået tidligere, men som i mellomtiden har kjøpt seg inn på lavere kurser, nå å selge på tilsvarende kurser som sist, siden dette var en vellykket handel. Det kan også være store aktører som mener kursen er dyr på dette nivået, og har bestemt seg for å selge til slike kurser hvis muligheten byr seg. Vi ser altså at det samlet sett vil være et overskudd av selgere rundt slike kursnivåer. Dette overskuddet av selgere vil vanligvis være nok til å presse kursen ned igjen - selgerne vil utgjøre motstanden mot at kursen stiger videre. Hvis kursen derimot bryter gjennom motstanden, betyr dette at alle selgerne nå har fått solgt. Det er fortsatt kjøpsinteresse, men selgerne er altså borte, noe som ofte resulterer i at kursen raskt stiger videre når motstandsnivåer er brutt. Støtte oppstår i en fallende kursbevegelse når størstedelen av markedet anser kursen for igjen å være attraktivt lav og begynner å kjøpe. Det kan I et stigende marked finner vi ofte motstand ved runde tall. være nye kjøpere som ikke fikk kjøpt forrige gang kursen var så lav, og som nå ser en mulighet for å komme med. Det kan også være investorer som kjøpte forrige gang kursen var på dette lave nivået, og 20

REISE Overdådig haveselskap 10

REISE Overdådig haveselskap 10 REISE Overdådig h 10 g haveselskap RIKT DYRELIV: Elefantene er sosiale dyr som regnes som svært intelligente. De beveger se ofte i flokker ledet av en hunnelefant. På Gorah Elephant Camp arrangeres det

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Euro i Norge? Steinar Holden

Euro i Norge? Steinar Holden Euro i Norge? Steinar Holden, (f. 1961) professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo. Forsker på lønnsfastsettelse, pengeog finanspolitikk, makroøkonomi, arbeidsmarked og forhandlinger. Han har

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

NORCAP Markedsrapport

NORCAP Markedsrapport NORCAP Markedsrapport Februar 2009 Januareffekten uteble selv om det begynte hyggelig Oslo børs: +0,2% S&P 500-9,6% FTSE World -9,9% FTSE Emerging -7,6% Oljepris: +3,6% Like ille som 30-tallet? Gjentatte

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010 NORCAP Markedsrapport Juni 2010 Utvikling i mai Mai Hittil i år Oslo Børs -10,1% -7,4% S&P 500-8,2% -2,3% FTSE All World -9,9% -7,5% FTSE Emerging -7,5% -3,2% Olje (Brent) -14,9% -3,2% NORCAP Aksjefondsp.

Detaljer

MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ?

MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ? MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ? Det naturligste spørsmålet å stille en investeringsrådgiver er: "Hvor skal jeg plassere pengene mine nå?". Dette spørsmålet er aldri lett å svare på, men slik markedene

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

Markedsrapport. Februar 2010

Markedsrapport. Februar 2010 Markedsrapport Februar 2010 Utvikling i Januar Januar Oslo børs: -4,6% S&P 500: -3,7% FTSE All World: -4,3% FTSE Emerging: -3,6% Oljepris: -8,6% NORCAP Aksjefondsport: -0,2% Den mye omtalte Januareffekten

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen The World according to First Finanskrisen bidro til en voldsom nedtur Politikksvarene ble

Detaljer

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk.

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Hva har skjedd siste år? 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % -60 % -70 % Verden Europa Vekstmarked er Fra Topp til bunn -40 % -46 % -47 % -57 % -58 % -59

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

NORCAP Markedsrapport

NORCAP Markedsrapport NORCAP Markedsrapport Januar 2009 Godt nytt år! Bli med på Norcaps ekspert - konkurranse 2009 1. Oslo Børs Hovedindeks 31.12.09? 2. Oljeprisen 31.12.09? 3. Styringsrenten hos Norges Bank 31.12.09? 4. Endring

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Europakommisjonens vinterprognoser 2015

Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Rapport fra finansråd Bjarne Stakkestad ved Norges delegasjon til EU Europakommisjonen presenterte 5. februar hovedtrekkene i sine oppdaterte anslag for den økonomiske

Detaljer

VANDRETUR CINQUE TERRE

VANDRETUR CINQUE TERRE VANDRETUR CINQUE TERRE Bli med langs klippene ved Middelhavet, forbi maleriske landsbyer, gjennom olivenlunder og vinranker. Liguria byr uten tvil på en av Europas vakreste kyststrekninger, ikke minst

Detaljer

LAVE RENTER I LANG, LANG TID FREMOVER

LAVE RENTER I LANG, LANG TID FREMOVER Eiendomsverdis bank og finansdag 2014 Hotell Bristol, 30. oktober 2014 LAVE RENTER I LANG, LANG TID FREMOVER arne jon isachsen 2 1. Lang, lang tid 2. Lange renter har sunket over alt 3. Vil ikke ha finansielle

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date

Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date Pressemelding 5.juli Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date Mange kan oppleve det å ta skrittet fra nett til date som nervepirrende. Derfor har

Detaljer

Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko. Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011

Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko. Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011 Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011 Vekst er helt avgjørende for aksjemarkedet Viktige årsaker til oppgangen siden

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Løsningsforslag kapittel 11

Løsningsforslag kapittel 11 Løsningsforslag kapittel 11 Oppgave 1 Styringsrenten påvirker det generelle rentenivået i økonomien (hvilke renter bankene krever av hverandre seg i mellom og nivået på rentene publikum (dvs. bedrifter,

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik 17 september 2012 En klassisk kredittdrevet finanskrise Finanskrisens sykel drevet av psykologi: Boom: Trigget av lav rente og (ofte)

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Triggerne på Oslo Børs nå. 12. Oktober 2011 Kristian Tunaal

Triggerne på Oslo Børs nå. 12. Oktober 2011 Kristian Tunaal Triggerne på Oslo Børs nå 12. Oktober 2011 Kristian Tunaal Anbefaling: Nøytral Politikk viktigere enn normalt Statsgjeld er et politisk spørsmål lite næringslivet kan gjøre Gir mindre fokus på "normale"

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice 2015 ble et godt år for aksjeinvestorer som hadde investert i en veldiversifisert portefølje, både som følge av positiv børsutvikling, og ikke minst

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sensorveiledning 1310, H13

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sensorveiledning 1310, H13 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sensorveiledning 131, H13 Ved sensuren tillegges oppgave 1 vekt,, oppgave vekt,5, og oppgave 3 vekt,3. For å bestå eksamen, må besvarelsen i hvert fall: Ha nesten

Detaljer

FORTE Global. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Global. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Global Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100-2,00 % 95-4,00 % 90-6,00 % 85-8,00 % -10,00 % 80 FORTE Global Indeksert MSCIAWC Indeksert -12,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Global

Detaljer

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik 17 oktober 2012 En klassisk kredittdrevet finanskrise Finanskrisens sykel drevet av psykologi: Boom: Trigget av lav rente og (ofte)

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen...

Detaljer

PANDORAS ESKE I HELLAS OG KINA

PANDORAS ESKE I HELLAS OG KINA MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 PANDORAS ESKE I HELLAS OG KINA Situasjonen rundt Hellas har vært den som har høstet de største overskriftene i starten av juli. De fleste innlegg i debatten i hjemlige medier

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Hva hvis? Jorden sluttet å rotere

Hva hvis? Jorden sluttet å rotere Hva hvis? Jorden sluttet å rotere Jordrotasjon Planeter roterer. Solsystemet ble til for 4,5 milliarder år siden fra en roterende sky. Da planetene ble dannet overtok de rotasjonen helt fram til i dag.

Detaljer

MARIBOR- VED DRAVAS BREDDER

MARIBOR- VED DRAVAS BREDDER 1 MARIBOR- VED DRAVAS BREDDER Vi har gleden av å invitere deg til en spesielt utvalgt destinasjon Maribor i Slovenia. Byen mellom Zjubliana og Zagreb. Her skal vi bare nye i fantastiske omgivelser. Slovenia

Detaljer

BENNS Kirkegata 32 0153 Oslo Norge Tlf. +47 23 10 23 80

BENNS Kirkegata 32 0153 Oslo Norge Tlf. +47 23 10 23 80 Jambo Safari og badeferie på Zanzibar 15 dager Fra kr. 30.280,- per person Reis med BENNS til Tanzania og bli med på Jambo Safari. En populær gruppesafari, som tar deg til noen av Tanzanias beste parker

Detaljer

Månedsrapport 3/14. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 3/14. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 3/14 Markedskommentar Situasjonen på Krim - halvøya spiller inn på de fleste markedene denne måneden. Det er fortsatt en uavklart men rolig situasjon, og markedene er noe i villrede. Gårsdagens

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Trondheim 3. november 217 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

Boreanytt Uke 41. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 41. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 41 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score er på 0.5, etter at VIX sliter med å falle under 22, og OSEBX P/B er over

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

TORREMOLINOS Andalusias solkyst

TORREMOLINOS Andalusias solkyst 1 TORREMOLINOS Andalusias solkyst Andalusia er den sydligste delen av Spanias 17 autonome regioner på fastlandet. Her finner du flotte kyster, et spennende og mangfoldig innland, små sjarmerende landsbyer,

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Utfordringer Muligheter Xiang Ying Mei, Østlandsforskning Trysil

Detaljer

Forsvarets Seniorforbund Oslo Gardasjøen 16.09 23.09.15

Forsvarets Seniorforbund Oslo Gardasjøen 16.09 23.09.15 Forsvarets Seniorforbund Oslo Gardasjøen 16.09 23.09.15 Gardasjøen er den største innsjøen i Italia, og et yndet feriested for italienere og turister fra europa og resten av verden. Gardasjøen ligger i

Detaljer

Vi tester BiB-viner til påsketuren

Vi tester BiB-viner til påsketuren Vi tester BiB-viner til påsketuren Selvsagt må det bli noen gjentakelser, så lenge vi gjerne presenterer noen BiB-viner så vel til jul som påske. J. Moreau. Hvitvin Tariquet nahe Riesling, hvitvin MezzoMondo

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper. 1. Hvem er du? 2. Hva er din alder?

Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper. 1. Hvem er du? 2. Hva er din alder? Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper 1. Hvem er du? 10 9 88.8% 7 5 4 3 1 11.2% 1 2 1 Kvinne 2 Mann Kvinne 11,2% Mann 88,8% N 169 2. Hva er din alder? 10 9 7 5 4 3 29.2% 38.7% 1 15.5%

Detaljer

Torgeir Høien Deflasjonsrenter

Torgeir Høien Deflasjonsrenter Torgeir Høien Deflasjonsrenter Deflasjonsrenter Oslo, 7. januar 2015 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Vi trodde på lave renter i 2014 og fikk rett 4 Skal rentene opp fra disse nivåene? Markedet tror det

Detaljer

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang)

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Hovedpunkter Oljepris dempes av høy produksjon Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Regionen oljenedgangen flater ut (men både

Detaljer

Forelesningsnotat 1, desember 2007, Steinar Holden Makroøkonomi omhandler hovedstørrelsene og hovedsammenhengene i økonomi, som

Forelesningsnotat 1, desember 2007, Steinar Holden Makroøkonomi omhandler hovedstørrelsene og hovedsammenhengene i økonomi, som Forelesningsnotat 1, desember 2007, Steinar Holden Makroøkonomi omhandler hovedstørrelsene og hovedsammenhengene i økonomi, som Økonomisk vekst, konjunkturer, arbeidsledighet, inflasjon, renter, utenriksøkonomi

Detaljer

Muligheter og begrensninger i den økonomiske politikken i Norge

Muligheter og begrensninger i den økonomiske politikken i Norge Plasseringskonferanse i Nordea, 26. september 2002 Professor Arne Jon Isachsen, Handelshøyskolen BI Muligheter og begrensninger i den økonomiske politikken i Norge 1. Innledning 2. Hvordan har samspillet

Detaljer

Villa Maria Cellar Selection Pinot Noir New Zealand/ Marlborough

Villa Maria Cellar Selection Pinot Noir New Zealand/ Marlborough Villa Maria Cellar Selection Pinot Noir Druene ble innhøstet fra vinmarker i Awatere og Wairau dalene i Marlborough. Alle vinmarkene gir lav avkastning, de beskjæres under modningsperioden for å sikre

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Panorama route. Johannesburg Durban - Richards Bay- Swaziland - Limpopo - og retur til Johannesburg. Torsdag??? til søndag???.

Panorama route. Johannesburg Durban - Richards Bay- Swaziland - Limpopo - og retur til Johannesburg. Torsdag??? til søndag???. Panorama route. Johannesburg Durban - Richards Bay- Swaziland - Limpopo - og retur til Johannesburg. Torsdag??? til søndag???. Informasjon om motorsykkel tur T/R Johannesburg via Drakensberg, Durban, Richards

Detaljer

Aksjemarkedet 2013 - mot gamle høyder. Trond Moldskred Sparebanken Møre Markets Børs og Bacalao 2013

Aksjemarkedet 2013 - mot gamle høyder. Trond Moldskred Sparebanken Møre Markets Børs og Bacalao 2013 Aksjemarkedet 2013 - mot gamle høyder Trond Moldskred Sparebanken Møre Markets Børs og Bacalao 2013 Hva er gamle høyder? Gamle høyder er 524 = 11% -juli 2007/mai 2008 Side 2 Hvorfor tror vi det? Aksjer

Detaljer

Europas ukjente Mat & vintur til Budapest og Eger

Europas ukjente Mat & vintur til Budapest og Eger Europas ukjente pe Mat & vintur til Budapest og Eger 20. 24. september 2016 Ungarn & Budapest Ungarn er et vakkert land i hjertet av Europa. Landet kan by på spennende kunst og kultur, og er kjent for

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

VELKOMMEN TIL EGER, EUROPAS HEMMELIGE PERLE!

VELKOMMEN TIL EGER, EUROPAS HEMMELIGE PERLE! VELKOMMEN TIL EGER, EUROPAS HEMMELIGE PERLE! Sjakkfestival i Eger 17. 26. Juli 2016 Eger Eger er en av Ungarns flotteste barokkbyer som blir besøkt av en halv million turister hvert år. Byen har en rik

Detaljer

NORCAP Markedsrapport. April 2010

NORCAP Markedsrapport. April 2010 NORCAP Markedsrapport April 2010 Utvikling i Mars Oslo Børs S&P 500 FTSE All World FTSE Emerging Olje (Brent) NORCAP Aksjefondsp. Mars 4,7% 4,8% 5,5% 6,1% 5,8% 9,27% Hittil i år 1,4% 4,9% 2,7% 3,4% 4,5%

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

SORRENTOS PERLER. Opplev Sorrento-halvøyas vakre perler med oss!

SORRENTOS PERLER. Opplev Sorrento-halvøyas vakre perler med oss! SORRENTOS PERLER Opplev Sorrento-halvøyas vakre perler med oss! Få områder byr på så flotte og varierte opplevelser som Sorrento-halvøya i det sørlige Italia. Olivenlunder, vinstokker og velduftende krydderurter,

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Villa Dubrovnik 5 VILLA DUBROVNIK 5. Type overnatting: villa Sted: Dubrovnik - KROATIA Antall rom: 3 Maks gjester: 6

Villa Dubrovnik 5 VILLA DUBROVNIK 5. Type overnatting: villa Sted: Dubrovnik - KROATIA Antall rom: 3 Maks gjester: 6 Villa Dubrovnik 5 VILLA DUBROVNIK 5 Type overnatting: villa Sted: Dubrovnik - KROATIA Antall rom: 3 Maks gjester: 6 1 / 5 Bad: 3 Pool: Nei Sea avstand: 250 m Starter på: 7,000 {gallery}vfr/dubrovnik5{/gallery}

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Hvem er vi? Vi har brukt store ressurser på å utvikle det vi mener er markedsledende rapportering.

Hvem er vi? Vi har brukt store ressurser på å utvikle det vi mener er markedsledende rapportering. Hvem er vi? Vi er Norges ledende investeringsrådgiver for institusjonelle kunder. Løpende aktiva- og passivarapportering for nærmere 50 institusjonelle kunder. Vi sikrer optimal styring gjennom den beste

Detaljer

Nytt fra Utgave 18, desember 2012 Stiftelsen Anker Studentboliger og hotel www.anker.oslo.no

Nytt fra Utgave 18, desember 2012 Stiftelsen Anker Studentboliger og hotel www.anker.oslo.no Nytt fra Utgave 18, desember 2012 Stiftelsen Anker Studentboliger og hotel www.anker.oslo.no + = Stordriftsfordeler Ansvarlig redaktør: Ronny F. Sandvik, Markedsdirektør Anker STI. ronny@anker.oslo.no

Detaljer

WEEKENDTUR TIL ALICANTE TORSDAG SØNDAG MAY 2015

WEEKENDTUR TIL ALICANTE TORSDAG SØNDAG MAY 2015 PROGRAM DESIGN BY: LET S GO TO SPAIN S.L. Gunvor Guttormse Spanish VAT number: ESB 91602235 Telefon: +34 954 25 68 16 E mail: gunvor@letsgotospain.es PROGRAM FORSLAG FOR : WEEKENDTUR TIL ALICANTE TORSDAG

Detaljer

Næringspolitikk for vekst og nyskaping

Næringspolitikk for vekst og nyskaping Næringspolitikk for vekst og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth NITOs konsernkonferanse, 30. januar 2004 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker

Detaljer

Triggerne på Oslo Børs nå. 29. September 2011 Kristian Tunaal

Triggerne på Oslo Børs nå. 29. September 2011 Kristian Tunaal Triggerne på Oslo Børs nå 29. September 2011 Kristian Tunaal Anbefaling: Nøytral Politikk viktigere enn normalt Statsgjeld er et politisk spørsmål lite næringslivet kan gjøre Gir mindre fokus på "normale"

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 %

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på,5 % De fleste analytikere og markedsaktører forventet et rentekutt på,5 punkter på gårsdagens rentemøte i Norges Bank. Dette var blitt signalisert

Detaljer

Fra finanskrise til gjeldskrise

Fra finanskrise til gjeldskrise Fra finanskrise til gjeldskrise Steinar Holden Økonomisk institutt, UiO http://folk.uio.no/sholden/ Faglig pedagogisk dag 27. oktober 12.0 Offentlig gjeld og budsjettbalanse Budsjettbalanse i prosent av

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6. Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i ulike enkeltaksjer.

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6. Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i ulike enkeltaksjer. ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6 Klager: X Innklaget: Orion Securities ASA Postboks 236 Sentrum 0103 Oslo Saken gjelder: Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i

Detaljer