STYRELEDERS BERETNING REFERAT FRA ÅRSMØTE 2011 MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2012 ÅRSREGNSKAP 2012 BALANSE 2012 BUDSJETT 2013 NOTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRELEDERS BERETNING REFERAT FRA ÅRSMØTE 2011 MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2012 ÅRSREGNSKAP 2012 BALANSE 2012 BUDSJETT 2013 NOTER"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2012

2 STYRELEDERS BERETNING REFERAT FRA ÅRSMØTE 2011 MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2012 ÅRSREGNSKAP 2012 BALANSE 2012 BUDSJETT 2013 NOTER BERGENSFONDET SRF PRISEN M.M. SRF PRISEN 2011 STYRET I SRF 2012 VALGKOMITEENS INNSTILLING FOR 2013 VALGKOMITÉENS INNSTILLING TIL STYRE I SRF FOR 2013

3 STYRELEDERS BERETNING SRF- EN SOLID FUNDAMENTERT FORENING Kjære SRF- medlemmer Salgs- og Reklameforeningen i Bergen har i 2012 nok en gang hatt et år preget av høyt aktivitetsnivå med flere tusen mennesker på sine arrangement. Mange av våre arrangement har også vært fulltegnet og vi ser at SRF er både viktig og nyttig for medlemmene våre. Ekstra hyggelig er det at tilbakemeldingene fra deltakerne er gjennomgående svært positive. Våre tre signalarrangement Den Gyldne Hane, Salgssymposiet og Markedssymposiet står veldig sterkt med blant annet over 200 gjester på Den Gyldne Hane. Nytt i 2012 var konseptet Spotlight der en ung profil i det bergenske næringsliv blir intervjuet i en uformell ramme. Vi har nå gjennomført to slike arrangement som begge har vært godt besøkt og fått gode tilbakemeldinger. Ved siden av arbeidet med å sørge for gode og innholdsrike arrangement har mye av fokuset vært på å øke foreningens synlighet. Vi har knyttet til oss en BI-student som hjelper oss med tilstedeværelse i de viktigste sosiale mediene, og vi har nå veldig mange flere som følger oss på blant annet Twitter og Facebook. Dette arbeidet mener vi er helt nødvendig for å styrke foreningen fremover. GOD ØKONOMISK DRIFT Økonomien i foreningen er god og vi har bak oss et meget sterkt driftsår med et hyggelig overskudd som forhåpentligvis gir våre medlemmer enda bedre innhold i årene som kommer. Medlemsmassen er relativt stabil, men viser til tross for en god innsats i 2012 en nedgang på ca. 4%. Arbeidet med å øke antall medlemmer er krevende og konkurrentene er mange. Rekrutteringsarbeidet må derfor ha høyt fokus i årene som kommer. MANGE SOM BIDRAR Salgs- og Reklameforeningen har ved Hanne- Lise Hammersland og Hans Martin Opsal en meget god og effektiv administrasjon. Styret har vært svært operativt og har bidratt mye med mange arbeidstimer. I tillegg til administrasjon og styre er det også mange andre som er viktige for foreningen. Vi har blant annet noen meget gode samarbeidspartnere på sponsorsiden og flere tidligere styreledere stiller velvillig opp ved behov. TAKK FOR ET FLOTT ÅR Jeg vil benytte anledningen til å takke årsmøte og våre medlemmer for den tillit dere har gitt meg til å lede SRF i dette året. Videre vil jeg takke administrasjonen og styre for et meget godt samarbeid. Til sist vil jeg ønske kommende nye styre LYKKE TIL med et spennende nytt SRF år. Jeg har hatt noen flotte år i SRF sitt styre, og har hatt gleden av å arbeide sammen med noen fantastiske dyktige og kompetente mennesker i hele perioden. TUSEN TAKK! GUNNAR NILSEN Styreleder SRF REFERAT FRA ÅRSMØTE I SRF ONSDAG 7. MARS 2012 KL , BERGENS TIDENDE, KRINKELKROKEN ANTALL FREMMØTE: 35 STEMMEBERETTIGEDE: 32 REFERENT: HANNE-LISE HAMMERSLAND ÅRSMØTET STARTET KL. 18:15 DAGSORDEN: 1. Styrets årsberetning Årsregnskap Revisor og desisorens beretning 4. Styrets forslag til endring av vedtekter 5 og Styrets forslag til kontingent for Valg Styreleder Vegard Sletten ledet årsmøtet og ønsket velkommen. Det fremkom kommentarer fra salen til innkallingen og at årsrapporten kun ble sendt ut elektronisk. Det ble besluttet at vi i fremtiden sender elektronisk og åpner for muligheten til at medlemmer kan rekvirere en trykt utgave av årsrapporten som sendes i posten. Ingen kommentar til dagsorden. Styreleder erklærte årsmøtet for lovlig satt og refererte til dagsorden. Dagsorden ble godkjent. Ordstyrer: Vegard Sletten Til å underskrive protokoll: Eirik Hokstad Før gjennomgang av styrets årsberetning informerte styreleder om de viktigste oppgaver styret har jobbet med i Det ble det spesielt fremhevet at medlemsverving og økonomi har vært fokusområder. 1. STYRETS ÅRSBERETNING Styreleder gjennomgikk årsberetningen side for side. Det fremkom kommentarer fra salen til SRFs aktiviteter for Det ønskes flere Bergensarrangementer og styret ble oppfordret av tidligere styreledere til å bruke de mer aktivt. Det fremkom også ønske om at SRF skal jobbe mer med kultur og debatter. Det ble også foreslått at SRF oppretter en forslagskasse på nettet hvor medlemmene kan komme med innspill til aktiviteter. Noen var av den oppfatningen at vi kan bli mer synlige på Facebook og Twitter. Kommentarer fra salen til sponsorpleie er viktig da sponsorinntektene utgjør en vesentlig del av SRFs inntekter. Administrasjonen fikk skryt for god kontroll med økonomien. Salen etterlyste en handlingsplan for SRF hvor en del av denne planen er en ambisiøs plan for medlemsrekruttering. Årsberetningen for 2011 ble godkjent. 2. ÅRSREGNSKAP FOR 2011 Styret fremla et regnskap for 2011 med Årsresultat på kr Egenkapital på kr Årsmøtet godkjente regnskapet for 2011 og styret fikk dermed ansvarsfrihet. 3. REVISOR OG DESISORENES BERETNING Revisors beretning ble opplest av Revisor Øivind Johannessen. Revisor var godt fornøyd med at 4 Årsberetning 2012 STYRELEDERS BERETNING REFERAT FRA ÅRSMØTE I SRF Årsberetning

4 regnskapet for SRF føres eksternt og mente måten Visma førte regnskapet på var god. Styreleder Vegard Sletten leste desisorens beretning i desisorenes fravær. Desisorene var godt fornøyd med driften av foreningen. Spesielt fremhevet ble SRFs tilstedeværelse på facebook som positivt. De påpekte også i sin beretning at styret måtte fortsette å rette fokus på medlemsverving. Begge beretninger ble godkjent. 4. STYRETS FORSLAG TIL VEDTEKTS- ENDRING AV 5 OG 10 Endring av 5: Styret fremmet etter godkjennelse på styremøte 19. januar forslag til årsmøtet om å endre 5 i SRFs vedtekter. Man ønsket å få mulighet for å KPI regulere kontingenten uten godkjenning fra årsmøtet. Styreleder leste opp styrets innstilling og deres begrunnelse for årsmøtet. Forslaget til vedtektsendring medfører at det ble tilføyet i vedtekt 5 følgende tekst: Styret har begrenset anledning til å regulere kontingenten uten godkjenning fra årsmøtet innenfor rammene av normal prisstigning KPI. Det ble fastslått at det fremdeles er årsmøtet som fastsetter kontingenten og at styrets fullmakt til å regulere kontingenten ligger innen for grensen av KPI. Det ble votert over forslaget og stemmegivingen ble som følger: Antall stemmer for vedtektsendring av 5: 24 Antall stemmer mot vedtektsendring av 5: 7 Styrets forslag til vedtektsendring av 5 ble godkjent av årsmøtet med 24 stemmer for og 7 stemmer mot. Endring av 10: Styret fremmet etter godkjennelse på styremøte 19. januar forslag til årsmøtet om å endre 10 i SRFs vedtekter. Styret fremmet forslag til årsmøtet om at frist for å gjennomføre årsmøtet settes til innen utgangen av mars måned, fremfor februar. Styreleder leste opp styrets innstilling og deres begrunnelse for årsmøtet. Forslaget til vedtektsendring medfører at 10 endres med følgende tekst: Møtet ledes av styrets leder og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned Det ble votert over forslaget og stemmegivingen ble som følger: Antall stemmer for vedtektsendring av 10: 26 Antall stemmer mot vedtektsendring av 10: 6 Styrets forslag til vedtektsendring av 10 ble godkjent av årsmøtet med 26 stemmer for og 6 stemmer mot. 5. STYRETS FORSLAG TIL KONTINGENT FOR 2012 Forslag til medlemskontingenten for Fremmet av styret på årsmøtet: Gjeldende kontingent Ny kontingent Personlig medlem 850,- 850,- Student, pensjonist 425,- 425,- Firma under 10 ansatte 3.200, ,- Firma ansatte 5.500, ,- Firma ansatte 8.500, ,- Firma over 200 ansatte , ,- Styreleder fremmet styrets forslag til kontingent for 2012 for årsmøtet. Det ble vurtert over forslaget og 32 stemte for og ingen stemmer mot. Kontingenten for 2012 ble dermed fastsatt av årsmøtet i henhold til styrets forslag. 6. VALG Leder for valgkomitéen Eirik Hokstad ledet valget. Det ble informert om hvem som har sittet i valgkomitéen for Den bestod av Eirik Hokstad, John Magnar Bøe, Borghild Feet, Kari Wulf, samt sittende styreleder i 2011 Vegard Sletten. Varamedlemmer: Harold Sletten, Knut Espelid, og Berith Silden. Valgkomitéens innstilling var: STYRELEDER GUNNAR NILSEN NESTLEDER METTE MÆHLE STYREMEDLEMMER FOR 2 ÅR KARSTEN REFSDAL PÅL ERIK MICHELSEN STYREMEDLEMMER FOR 1 ÅR (IKKE PÅ VALG) VIBEKE JOHANNESEN VELINE HØYLAND VARAMEDLEMMER JANNICKE HANSEN CARL ERIK MICHALSEN ROGER HOLTHE OLSEN DESISORER LARS-HENRIK BERGE ELISABETH SEIM REVISOR ØIVIND JOHANNESSEN REPRESENTANTER TIL STYRET I MARKEDSFORBUNDET Valgkomitéen trer av etter sin innstilling. Alle valg var enstemmige og ved akklamasjon. Vegard Sletten takket alle som satt i hans styre og administrasjonen for et godt år. Spesiell takk til avtroppende styremedlemmer Heine Eliassen og Renate Slinning. Styrekjedet ble overrakt til Gunnar Nilsen som takket for tilliten. Etter ordinært årsmøte ble SRF-prisen utdelt. SRF-prisen for 2011 gikk til Ulriken643. BERGEN 7. mars 2012 EIRIK HOKSTAD 6 Årsberetning 2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I SRF REFERAT FRA ÅRSMØTE I SRF Årsberetning

5 MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2012 Deltakerne på dette frokostmøtet var blant de første som fikk oppleve den nye Mathallen på Torget fra innsiden. Norsk Sjømatsenter er en stiftelse som utvikler og fremmer bruk av sjømat. Det drives en omfattende opplærings- og formidlingsvirksomhet. Deres visjon er å gjøre kunnskap til lidenskap! Sjømatsenteret var representert ved direktør Odd Jordheim, daglig leder for avd. Fisketorget og Torgsjef Unneland. Fulltegnet. 8. mai KELLY Tema: Generasjon Y og babyboomerne Deltakerne fikk en interessant innføring i Generasjon Y og Babyboomernes kjennetegn og hva som skjer når disse to generasjoner skal jobbe sammen. De to foredragsholderne Tonje Andreassen og Reidun Eggebø representerte henholdsvis Generasjon Y og Babyboomerne. Fulltegnet 4. juni RADISSON BLU ROYAL HOTEL Tema: Radisson Blu Royal Hotel SRF medlemmer ble invitert til frokost og omvisning på et nyoppusset hotell. Hotelldirektør Nina Askvik og hennes stab fortalte om det «nye» hotellet og frokostkonseptet Brain Food som baserer seg på sunn mat til møter og konferanser. 86 deltakere FROKOSTKLUBBEN: 31. januar NÆRINGSAKADEMIET Tema: Om DISC Tema handlet om relasjoner og samhandling mellom mennesker. DISC er et lett tilgjengelig og kostnadseffektivt verktøy og benyttes av mange, bl.a. som verktøy for rekruttering, lederutvikling, salgsutvikling med mer. DISC er forkortelse for Dominans, Innflytelse, Stabilitet og Grundighet. Det var Erik Nagell Andersen og Tom Christian Abrahamsen som tok oss inn i denne kunnskapsbasen. 77 deltakere 6. mars BERGENFEST Tema: Bergenfest/Bergen Live Nok en gang fikk en fullsatt sal høre Frank Nes presentere årets program for Bergen Live, og et stort utvalg av utendørskonserter som skulle gjennomføres 8 Årsberetning 2012 MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER på Bergenshus Festningsområde. At Bergen er blitt en attraktiv konsertby, kan uten tvil tillegges Frank Nes og hans gjeng. Fulltegnet 22. mars APSIS Tema: E-post Markedsføring ASPSIS er ikke et reklame- eller webbyrå. De har spesialisert seg på e-postmarkedsføring og tilbyr sin kompetanse innen faget sammen med en brukervennlig og teknisk kraftig løsning for å håndtere bl.a. nyhetsbrev. Av de norske kundene finnes bl.a. Skandiabanken, Sparebanken Vest, Finn.no, Color Line og VG. Det var Bjarte Falck Olsen og Tor Eivind Aurdal som fortalte om de muligheter og fallgruver som ligger i e-postmarkedsføring. 197 deltakere 24. april NORSK SJØMATSENTER Tema: Mathallen/Fisketorget. 11. september VOSS FJELLANDSBY Tema: Hvordan bygge en destinasjon? Det har vært en enorm utbygging i og rundt Myrkdalen de siste årene. Adm.dir. Elin Bolan fortalte om hva som har skjedd og hva som skjer i årene framover. Ikke minst fikk vi innblikk i utfordringene og mulighetene som er i arbeidet med å utvikle Myrkdalen. Paal Thunes, salgsdirektør for Myrkdalen Hotel som åpnet i desember, presenterte hotellet. Knut Aarbakke som er daglig leder i Norway Active, fortalte om satsningen på ekstremsport og friluftaktiviteter for Fjellandsbyen. 81 deltakere varehussjef på IKEA Åsane var tatt gjennom hele prosessen. 102 deltakere 25. september IKEA Tema: Kunsten å flytte et møbelvarehus Det ble fokusert på hvordan IKEA tenkte når de skulle lansere åpningskampanjen av Norges største IKEA varehus. Hele kampanjen ble styrt av IKEA nasjonalt og det var Jan Christian Thommesen, som er kommunikasjonsrådgiver og prosjektleder for IKEA Norge, som ledet prosessen. Samarbeidet med 23. november ER BERGEN SKODD FOR 13. november APSIS Tema: Fremgang med mobil e-postmarkedsføring ASPIS presenterte de nye trendene innen e-postmarkedsføring og viste hva som kan gjøres for å oppnå bedre resultater. Markedsføring via e-post er en kostnadseffektiv del av markedskommunikasjonen. 130 deltakere FREMTIDEN? Dette frokostmøtet var ulikt de tradisjonelle frokost møtene. Dagen startet med en frisk og engasjert MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER Årsberetning

6 27. november BAKEDAG HOS MØLLEREN Bakedagen var som vanlig et populært arrangement og som før ble påmeldingen unnagjort på få minutter. Både små og store deltakere fikk fylt opp kakeboksene. Det vanket brus til barna og litt av Møllerens produkter fikk deltakerne med seg hjem. Fulltegnet. 12. desember JULEAVSLUTNING Tradisjonen tro var SRF medlemmer samlet til juleavslutning. I år var vi invitert til en nyåpnet restaurant VISTA Bar og brasserie i Kløverhuset. Her var det julequiz, musikalsk underholdning, god nettverksbygging og ikke minst god mat og drikke. Kjøkkensjef og eier Ole Petter Stornes disket opp med nydelig mat og god drikke. 10. februar DEN GYLDNE HANE Reklameprisutdeling Radisson Blu Hotel Norge For femte år på rad var reklamebransjen og andre SRF medlemmer samlet til prisutdeling. 180 arbeider i 16 kategorier var blitt vurdert av en utenbys jury, og det ble delt ut 15 priser. Neolab fikk hele 7 priser. Haltenbanken og Orangeriet fikk to priser hver mens MK, Reaktor, Oktan og NKF fikk en pris hver. Konferansier var styreleder i SRF Vegard Sletten. Juryformann var Andreas Melvær fra reklamebyrået Melvær & Lien i Stavanger 213 deltakere. Kveldens konferansier var Petter Lavern fra P5 110 deltakere SOSIALE ARRANGEMENTER: 10. mai BERGENSEREN FRITTALENDE OG SÅRBAR I EN OG SAMME PERSON Trond Haukedal ble kåret til årets foredragsholder i 2009 og han har også fått hederspris som foredragsholder i Sammen med Fred Ove Reksten er han tilbake med premiere på psykologisk og musikalsk skråblikk. Dette arrangementet var et samarbeidsprosjekt med Krydder 50. debatt. Både Herman Friele og Ole Hope ga uttrykk for hva de mener om Bergen og hvilke tanker de har rundt byens muligheter i framtiden. Styreleder i SRF Gunnar Nilsen bidro også med sin kunnskap i debatten. Arrangementet var i samarbeid med Kelly. 100 deltakere 4. desember SPAREBANKEN VEST Tema: Must Win Battles (MWB) i et krevende bankmarked. MWB er en metode som kombinerer strategisk fokus med sterk forpliktelse til gjennomføring. Uten kollektivt eierskap, vil selv den klareste strategi feile. Viseadm. Direktør Jan Erik Kjerpeseth og markedssjef Ingrid Birkeland ga et innblikk i hvordan Sparebanken Vest jobber med bankens MWB. 82 deltakere 10 Årsberetning 2012 MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 17. mai 17. MAIFROKOST Sted: Wesselstuen Og prosesjon under SRFs fane 120 SRFere med familie og venner benket seg på Wesselstuen. Styreleder Gunnar Nilsen holdt tale for dagen. Etter frokosten gikk deltakerne samlet til oppstillingsplassen vår i hovedprosesjonen der flere enn frokostgjestene hadde tatt oppstilling. Temaet denne gang var Sykkelbyen Bergen. Innslaget synes vi var bra, men det vanket ingen pris denne gang. 27. juni SOMMERAVSLUTNING I år ble medlemmene invitert til stor fest på Bergens nye utested Matbørsen. Restaurantkonseptet er unikt i Bergen og det samme er rammen rundt den gamle Fresco-hallen. Sjelden har oppslutningen til et arrangement vært så stor. KSJ Holding med trekløveret Steinar Knutsen, Per Jørgensen og Terje J. Skjelbred, slo på stortrommen og inviterte til smaksprøver fra alle de nye restaurantene i lokalet. Den gode maten, underholdningen og folks gode humør, gjorde kvelden svært vellykket. 303 deltakere ANDRE SRF ARRANGEMENTER: 10. februar BERGEN MARKEDSSYMPOSIUM 2012 Tema: Suksess Ordfører Trude Drevland åpnet symposiet og tradisjonen tro loset Høyskolelektor ved BI Morten W. Knudsen oss gjennom dagen. Foredragsholdere: Erna Solberg (H) Tema: Sannheten om Høyres suksess Micael Dahlen Tema: Way to go? Vizrt, Fredrik Gunnestad Tema: Derfor ble Vizrt en suksess Nordiske Mediedager, Guri Heftye Tema: Derfor virker Nordiske Mediedager Datarock, Fredrik Saroea Tema: Historien om Datarock hvordan bygge merkevare i musikkbransjen MK, Svein Roger Selle Tema: Kavli hvordan skape et samarbeid mellom produsent og byrå som gir suksess 135 deltakere MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER Årsberetning

7 7. mars ÅRSMØTE I SALGS- OG REKLAME- FORENINGEN Mediehuset Bergens Tidende Det ble valgt nytt styre som i 2012 består av følgende personer: Gunnar Nilsen, styreleder, salgsdirektør i Mediehuset Bergens Tidende Mette Mæhle, nestleder, daglig leder i Alf Gundersen reklamebyrå Styremedlemmer: Veline Høyland, sponsorsjef i Sparebanken Vest Vibeke Johannesen, salgssjef bedrift i Brann Karsten Refsdal, produkt manager digital i Bergens Tidende Pål Erik Michelsen, Marketing Director, Hallvard Lerøy AS Varamedlemmer: Janicke Hansen, Senterleder Arenagruppen Carl Erik Michalsen, KJS Servering Roger Holthe Olsen, partner i Nor PR SRF-prisen for 2012 gikk til Ulriken deltakere 4. oktober SRF SPOTLIGHT Dette er et helt nytt konsept for Salgs- og Reklame foreningen, hvor det settes lys på unge, fremadstormende mennesker i Bergensregionen, som allerede i ung alder har nådd langt. Førstemann ut var Bergens Tidendes nye direktør Andreas Thorsheim, som ble intervjuet av direktør Siren Sundland i Sparebanken Vest. Den unge Torsheim, som har bodd mange år i Frankrike, imponerte tilhørerne ved å avslutte møtet med å lese et vakkert dikt på fransk. 64 deltakere 28. november BERGEN SALGSSYMPOSIUM Ble arrangert for 2. gang på BI Bergen Marineholmen Foredragsholdere: Njål Berge Indianer Tema: Elsk din kunde som deg selv Gorm Kunøe - Førstelektor ved Handelshøyskolen BI Nydalen Tema: Motivasjon til salgs Kathrine Brøsholen - VP Schibsted Salgsutvikling Tema: Schibsted Way of sales Frode Ådland Salgsdirektør Rieber Tema: Salg til dagligvarehandelen Dag Frode Algerøy Salgssjef privat SK Brann Tema: Selge ut Stadda det må jo være lett Odd Gisholt - Associate dean for Retail Management ved Handelshøyskolen BI Tema: Salg på kjøpesentre og på nettet 101 deltakere 2. og 6. mars KULTURTILBUD Lughnasa, en irsk sensommerdans, DNS 13. juni En midtsommernattsdrøm. DNS August Kaptein Knurr og Mareminemysteriet, Gamle Bergen Museum November Fanny og Alexander, DNS FAGLIGE TILBUD 8. mars Retorikk i vår tid professor Jens E. Kjeldsen fra UiB. 15. mars Hva skaper god kontakt med mennesker? Jan Spurkeland, forfatter, musiker og relasjonsledelsens far. 15. mars GROW Inspirerende, nytenkende, verdiskapende, Kjell Raknes 12 Årsberetning 2012 CHAPTER CHAPTER Årsberetning

8 REGNSKAP 2012 OG BUDSJETT 2013 Regnskap 2012 Budsjett 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2013 DRIFTSINNTEKTER Medlemskap/kontingenter Arrangementinntekter Sponsorer/andre inntekter (7) SUM DRIFTSINNTEKTER (5) DRIFTSKOSTNADER Kostnader nettverk Personalkostnader (4/7) Arrangement kostnader Kostnader lokaler Leie maskiner/inventar ol Kostnadsførte anskaffelser Fremmedtjenester Kontorkostnader Telefon, porto og lignende Kostnader reiser Salgs og reklamekostnader Kontigenter og gaver Annen kostnad Tap og lignende Avskrivninger SUM DRIFTSKOSTNADER NOTER REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. SRF har videre fulgt relevante bestemmelser i NRS utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De unntak som gjelder for små foretak er anvendt. SRF har også i 2012 satt regnskapet ut til firma Visma Services Norge AS, avdeling Bergen. NOTE 1 OMLØPSMIDLER / KORTSIKTIG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. NOTE 2 ANLEGGSMIDLER / LANGSIKTIG GJELD Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig bruk for virksomheten og er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler aktiveres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være av forbigående karakter. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. NOTE 3 FORDRINGER Kundefordringer og andre forandringer føres i balanse til pålydende etter fradrag for avsetting til påregnelig tap. Det er ikke foretatt tapsavsetning pr NOTE 4 PENSJONSKOSTNADER Pensjonspremie føres sammen med lønnskostnader. For øvrig følges NRSs regler for føring av pensjoner og pensjonskostnader. NOTE 5 SALGSINNTEKTER- MVA FRADRAG Av salgsinntekter er en andel av inntektene utenfor avgiftsområdet. Dette danner grunnlag for den forholdsmessige fordelingen av mvafradraget i NOTE 6 EGENKAPITAL Egenkapital per Årets overskudd = Egenkapital per DRIFTSRESULTAT Finansintekter Finanskostnader ÅRSRESULTAT BALANSE EIENDELER Varige driftsmidler (2) Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer (3) Bank/kasse SUM EIENDELER EGENKAPITAL / GJELD Egenkapital Årets resultat Sum egenkapital (6) Leverandørgjeld (1) Offentlige skatter/avgifter (1) Annen kortsiktig gjeld (1) SUM GJELD OG EGENKAPITTAL NOTE 7 LØNNSKOSTNADER SRF drifter sekretariatet til Markedsforbundet. Dette utgjør en lønnskostnad på Inntekt på kr ,- er ført under salgsinntekter. BERGEN 30. JANUAR 2013 STYRET I SALGS-OG REKLAMEFORENINGEN Gunnar Nilsen Styreleder Karsten Refsdal Styremedlem Driftsløsøre, inventar ol. Sum Anskaffelseskost pr = Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger = Av- og nedskrivinger pr Bokført verdi Årets ordinære avskrivinger Økonomisk levetid 3 år Mette Mæhle Styres nestleder Vibeke Johannesen Styremedlem Veline Høyland Styremedlem Pål Erik Michelsen Styremedlem 14 Årsberetning 2012 REGNSKAP / BUDSJETT / BALANSE NOTER Årsberetning

9 MEDLEMS- STATISTIKK Firmamedlemmer Personlige medlemmer Honnør/student REPRESENTASJON FOR SRF MARKEDSFORBUNDETS STYRE 17. MAI KOMITEEN ARNE STORETVEDT DET NYTTIGE SELSKAPS FORRETNINGSFASADEPRIS JURY, KAI-OVE CARLSEN NORSK HANDELSMUSEUM/NORSK REKLAMEMUSEUMS STYRE KÅRE OFFERDAL Foreningens arkiv er oppbevart i Bergen Byarkiv BERGENS- FONDET STYRET I BERGENSFONDET HAR I 2012 BESTÅTT AV: ØIVIND JOHANNESSEN BERITH SILDEN BORGHILD FEET Det har ikke vært møter i perioden. REGNSKAP FOR BERGENSFONDET Resultat finansaktiva Renter Utdeling midler ÅRSRESULTAT AKTIVA Innestående i bank SRF-PRISEN 2011 BLE UTDELT PÅ ÅRSMØTET I SRF 7. MARS 2012 Beholdning verdipapirer SRF-PRISEN KOMITEEN HAR BESTÅTT AV: GUNNAR NILSEN KARI WULF BORGHILD FEET JOHN MAGNAR BØE ERIK HOKSTAD AKTIVA Innestående i bank SUM PASSIVA Kapital Renter SUM SUM AKTIVA PASSIVA Egenkapital Overskudd pr EGENKAPITAL HEDERSTEGN MEDLEMMER I ORDENSKAPITLET: KNUT ESPELID JOHN MAGNAR BØE BERITH SILDEN KARI WULF Ordenstegn deles kun ut i forbindelse med jubiléer. Det har derfor ikke vært avholdt noen møter i komitéen i Vinneren har fremhevet seg på markedsføring i videste betydning, og i tråd med SRF-prisens statutter er det utvist: Høy faglig standard Sunne prinsipper, ansvarsfølelse og god forretningsskikk i all markedsføring til beste for samfunnet, næringslivet og forbrukerne. Etter markante utfordringer, lang nedetid og store investeringer åpnet endelig Ulriken643 sine tilbud og konsepter 1. mai Både banen, restauranten og konseptene rundt fremstod som total-renovert og med moderne og innovativt snitt. Siden åpningen i 2009 har selskapet hatt økende suksess, og var meget nære ved å slå en 50 år gammel passasjerrekord med passasjerer i Ulriken643 er merkenavnet på tilbud, aktiviteter og opplevelser som er utviklet på det høyeste av de 7 fjell. Under konseptet høyfjellet midt i byen har Ulriken fremstått som et unikt fyrtårn, turistattraksjon og rekreasjonsområde for Bergen. Ulriken643 tilbyr et helhetlig opplevelsesprodukt der høy kvalitet blir ivaretatt av egne driftsselskaper: Ulriken Taubaneselskap: transport, sky:skraperen: bevertning og Bergen Base Camp: aktiviteter/butikkdrift. Videre er det utviklet spennende delkonsepter som bl.a. Friskis medlemsklubb for urbane friluftsmennesker, familiekonkurransen Sporfinneren, konferansetilbud og GPS-guiding. Til tross for ut over det vanlige logistikkutfordringer, er det satset på kortreist og høykvalitetsmat på toppens restaurant sky:skraperen, hvor det serveres det mest velsmakende og forfriskende som kan serveres på en fjelltopp. Konseptmakerne har utvist stor kreativitet i sin merkevarebygging, og har utviklet unike og enestående produkter som f.eks storm på flaske. SRF-PRIS KOMITÉEN 2011 HAR BESTÅTT AV FØLGENDE PERSONER: John Magnar Bøe Borghild Feet Kari Wulf Gunnar Nilsen Vegard Sletten 16 Årsberetning 2012 BERGENSFONDET SRF PRISEN M.M. SRF PRISEN 2011 Årsberetning

10 STYRET I SRF 2012 VALGKOMITÉENS INNSTILLING TIL STYRE I SRF FOR 2013 Mette Mæhle (Daglig leder i Alf Gundersen). Utdanning: Siv. øk. fra Heriot-Watt University i Edinburgh og senere utdannelse fra BI og University of Houston innen kommunikasjon, markedsføring og e-handel. Praksis: forsikring, reklamebyrå og bank. Erfaring fra DnB/Vital med produktansvar og markedsansvar på både privat- og bedriftssiden, og 11 års byråerfaring, de siste årene som daglig leder. Roger Holthe Olsen er partner i Nor PR hvor han jobber med PR- og medierådgivning og utvikling og oppfølging av kommunikasjonsstrategier. Hans utdanningsbakgrunn består av en grad innenfor medievitenskap ved Universitetet i Bergen. I tillegg har han prosjektledelse fra Høgskolen i Bergen. Han har tidligere erfaring fra lokalradio, informasjonsavdelingen i TV 2, som konsulent i NAV og som journalist i gateavisen Megafon. GUNNAR NILSEN (STYRELEDER SRF) Salgsdirektør Nøkkelkunder, Mediehuset Bergens Tidende METTE MÆHLE (NESTLEDER SRF) Daglig leder, Alf Gundersen VELINE HØYLAND Sponsorsjef, Sparebanken Vest KARSTEN REFSDAL Produktansvarlig Digital, Mediehuset Bergens Tidende VIBEKE JOHANNESEN Salgssjef bedrift, Sportsklubben Brann VALGKOMITÉENS INNSTILLING FOR 2013 STYRELEDER METTE MÆHLE NESTLEDER VIBEKE JOHANNESEN STYREMEDLEMMER FOR 2 ÅR ROGER HOLTHE OLSEN CARL-ERIK MICHALSEN STYREMEDLEMMER FOR 1 ÅR KARSTEN REFSDAL (IKKE PÅ VALG) VELINE HØYLAND VARAMEDLEMMER JANICKE HANSEN DANIEL SKOTHEIM THERESE RYGG DESISORER LARS-HENRIK BERGE, ELISABETH SEIM REVISOR ØIVIND JOHANNESSEN REPRESENTANT TIL MARKEDSFORBUNDET METTE MÆHLE PÅL ERIK M. MICHELSEN Marketing Director Hallvard Lerøy AS/LSG ASA CARL-ERIK MICHALSEN Salgs og markedsansvarlig / CMO i TicketCo Norge AS ROGER HOLTHE OLSEN Partner Nor PR JANICKE HANSEN Senterleder Laksevåg Senter/Gullgruven (ikke til stede under fotografering) STYRETS FORSLAG TIL VALGKOMITÉ 2013 MEDLEMMER: GUNNAR NILSEN EIRIK HOKSTAD JOHN MAGNAR BØE BORGHILD FEET VARAMEDLEMMER: BERITH SILDEN HAROLD SLETTEN KNUT ESPELID Vibeke Johannesen (Salgssjef bedrift i Brann). Utdannet Diplommarkedsfører BI Bergen. I Brann er hun en del av ledergruppen og er ansvarlig for et team på 5 personer som jobber med salg og oppfølging av Brann sine samarbeidspartnere. Var tidligere salgssjef på Scandic Bergen City og før dette arbeidet hun med salg i TNT Norge. Karsten Refsdal (Produktansvarlig/ produkt manager digital i Bergens Tidende). Utdanning: Master i markedsføring, EADA Barcelona, bachelor i markedsføring fra BI med bedriftsutvikling som spesialisering. Praksis:har tidligere arbeidet som produktutvikler med hovedfokus på utvikling av nye produktkonsepter for dagligvarehandelen under Møllerens merkevare. Tidligere praksis fra detaljhandel. Veline Høyland (Sponsorsjef i Sparebanken Vest). Utdanning: Mellomfag i Statsvitenskap internasjonal politikk, Merkevareskolen Bergen Branding, personalforvaltning og ledelse og fagkurs bl.a. i styrekompetanse og markedsføring fra BI og Strategi strategisk analyse fra NHH. I Sparebanken Vest har hun ansvaret for konsernets sponsorstrategi, sponsoravtaler og oppfølging/aktivering av disse. Utenom bank har hun og erfaring fra hotell, detaljhandel og salg av kunst. Carl-Erik Michalsen (CMO i TicketCo Norge AS). Carl-Erik har sin bakgrunn fra Handelshøyskolen BI med Bachelor i markedsføring. Senere har han gjennomført Master of Management studier i økonomi for beslutningstakere. Han har 6 års fartstid som markedssjef i KJS Servering. Janicke Hansen (Senterleder Arenagruppen). Janicke er utdannet Cand. Philol. med hovedfag i Folkloristikk (kulturvitenskap) ved UiB, samt Markedsøkonom fra BI. Hun har 11 års erfaring fra kjøpesenterbransjen. I Arenagruppen er hun senterleder for Laksevåg Senter og Gullgruven, og før dette jobbet hun 8 år som Markedssjef ved Kleppestø Senter. Hun har tidligere vært meddriver i egen butikk i kjøpesenter samt jobbet frilans med markedsstrategi for mindre nærsenter og handelsstandsforeninger. Daniel Skotheim (Merkevaresjef Hansa Borg Bryggerier) Utdannet Siviløkonom fra NHH, med utveksling og erfaring fra Monash University Melbourne, Australia og fra Boston University, USA. Daniel er en ekte bergenser, men jobbet og bodde i Oslo etter endt utdanning. Der har han erfaring fra Microsoft selskapet Fast Search & Transfer, og fra stillingen som Produktsjef i NetCom. Han jobber nå i Hansa Borg og har ansvaret for merkevarene Olden og Schweppes, samt lokale og nasjonale brusmerker under Hansa Borg paraplyen. Therese Andvik Rygg (Markedssjef CreaCon Entertainment AS). Utdannet Diplommarkedsfører fra BI Bergen. Hun sitter i ledergruppen og er ansvarlig for marked/pr- og eventavdeling. CreaCon er selskapet bak barnetvserien «Vennebyen». Serien er solgt til 185 land og animasjonsserien bare fortsetter å vokse. Therese er ansvarlig for merkevarebygging i det Nordiske markedet, samt UK. 18 Årsberetning 2012 STYRET I SRF STYRET I SRF Årsberetning

11 SAMARBEIDSPARTNERE Strategisk og langsiktig merkevarebygging er et viktig satsingsområde for BKK. Gjennom vårt samarbeid med SRF har vi tilgang til relevante kurs og seminarer, samtidig som vi medvirker til et viktig regionalt nettverk med erfaring fra ulike bransjer. Kelly Services er samarbeidspartner i SRF fordi vi anser det som en flott arena for utvikling av gode B2B relasjoner og nettverksbygging på tvers av bransjer i Bergen. Som en tradisjonsrik merkevarebedrift setter vi i Hansa Borg Bryggerier stor pris på det arbeidet SRF gjør for å legge til rette for kunnskapsdeling og nettverksbygging mellom bedrifter i Bergen. Det er derfor naturlig for oss å støtte opp om SRF. Brann ønsker å gi SRF muligheter til å bli en sterk og innholdsrik forening for oss som driver med salg og markedsføring. I tillegg ønsker vi gjennom SRF å tilby medlemmer muligheten for opplevelser sammen med oss i Brann. SRF har fokus på tema som er kompetansebyggende for våre medarbeidere som jobber med salg og markedsføring. BI Bergen har inngått samarbeidsavtale med SRF for å komme i tettere interaksjon med næringslivet i Bergen. Som Vestlandets største webbaserte kommunikasjonshus er vi faglig begeistret for SRF, som jobber iherdig for å løfte medlemmenes kunnskaper om kommunikasjon, nye kanaler og sosiale medier. Å bygge nettverk er viktig for å skape en arena for diskusjon, inspirasjon og kunnskapsdeling. Ved å være initiativtaker til dette viser vi at vi satser på Vestlandet.

STYRELEDERS BERETNING REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2012 MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2013 ÅRSREGNSKAP 2013 BALANSE 2013 BUDSJETT 2014 NOTER

STYRELEDERS BERETNING REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2012 MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2013 ÅRSREGNSKAP 2013 BALANSE 2013 BUDSJETT 2014 NOTER ÅRSBERETNING 2013 2 ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013 Bergen Markedssymposium 4 5 8 14 15 16 17 18 19 STYRELEDERS BERETNING REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2012 MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2013 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2014 REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2014 REGNSKAP 2014 OG BUDSJETT 2015 BALANSE 2014 SRF FREMMER DYKTIGE TALENTER

MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2014 REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2014 REGNSKAP 2014 OG BUDSJETT 2015 BALANSE 2014 SRF FREMMER DYKTIGE TALENTER ÅRSBERETNING 2014 1 ÅRSBERETNINGEN 2014 4 5 8 10 11 12 13 14 19 STYRELEDERS BERETNING MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2014 REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2014 REGNSKAP 2014 OG BUDSJETT 2015 BALANSE 2014 NOTER MEDLEMSTATISTIKK

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2014 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2015 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682 Årsregnskap 2012 for Nidaros Kampforening Foretaksnr. 897664682 Årsberetning 2012 Virksomhetens art Foreningen driver i Trondheim kommune. Foreningen har følgende undergrupper i år 2012: Ladehirden -lærer

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Halden Cykleklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Halden Cykleklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salg klubbtøy 132 370 162 455 Sponsorinntekter 100 000 90 000 Stevneinntekter 90 566 52 809 Offentlig tilskudd/refusjon 111 162 135 503

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. NOR Rating

Årsregnskap. NOR Rating Årsregnskap NOR Rating 2014 Resultatregnskap 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2014 2013 1 INNTEKTER Andre inntekter 2 529,856 531,017 Sum driftsinntekter 529,856 531,017 Lønns- og personalkostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Bodø Røde Kors

Årsregnskap 2016 for. Bodø Røde Kors Årsregnskap 2016 for Bodø Røde Kors Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekter / inntektsgivende tiltak 1 1 790 879 1 640 801 Medlemskontingent 211

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i I forbindelse med Programkonferansen Havbruk på Radisson Blu i Tromsø 31. mars til 2. april, inviterer til årsmøte. Årsmøtet finner sted på onsdag 2. april, kl 14.30 til 15.30,

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker 2015 BKM EIKER 2015 Årsregnskap for BKM Eiker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning 3 5 6 8 11 2 STYRETS ÅRSBERETNING Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Bergen. markedssymposium. Tema: Pr og kommunikasjon. Grand Hotel Terminus fredag 11. februar

Bergen. markedssymposium. Tema: Pr og kommunikasjon. Grand Hotel Terminus fredag 11. februar 2011 Bergen markedssymposium Grand Hotel Terminus fredag 11. februar Tema: Pr og kommunikasjon Dato: Fredag 11. februar 2011 Tid: kl. 11.00 17.00 Sted: Grand Hotel Terminus 2011 Bergen markedssymposium

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

REFERAT FRA Årsmøte 2010

REFERAT FRA Årsmøte 2010 år SERENI N B T G 2010 STYRELEDERS BERETNING 3 styreleders beretning 4 REFERAT FRA Årsmøte 2010 6 medlemsmøter og arrangementer 2010 10 årsregnskap, 2010 balanse 2010 budsjett 2011 11 noter 12 bergensfondet,

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Aktivitetsregnskap 2010 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2010 2009 2008 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap. NOR Rating

Årsregnskap. NOR Rating Årsregnskap NOR Rating 2015 Resultatregnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Andre inntekter 2 648 677 529 856 Sum driftsinntekter 648 677 529 856 Lønns- og personalkostnader

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Vestli IL Tennisavdeling. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Vestli IL Tennisavdeling. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Vestli IL Tennisavdeling Foretaksnr. 981933109 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 1 3410 Tilskudd mva refusjon 0

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 55 325 0 Sponsorinntekter Ringerike Grand

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 985 798 877 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2014 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2014 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 687 500 628 000 Sum driftsinntekter 687

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. NVBF Region Agder

Årsregnskap. NVBF Region Agder Årsregnskap NVBF Region Agder 2016 Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter Offentlige tilskudd 2 158 254 195 116 Andre inntekter 3

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer