STYRELEDERS BERETNING REFERAT FRA ÅRSMØTE 2011 MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2012 ÅRSREGNSKAP 2012 BALANSE 2012 BUDSJETT 2013 NOTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRELEDERS BERETNING REFERAT FRA ÅRSMØTE 2011 MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2012 ÅRSREGNSKAP 2012 BALANSE 2012 BUDSJETT 2013 NOTER"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2012

2 STYRELEDERS BERETNING REFERAT FRA ÅRSMØTE 2011 MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2012 ÅRSREGNSKAP 2012 BALANSE 2012 BUDSJETT 2013 NOTER BERGENSFONDET SRF PRISEN M.M. SRF PRISEN 2011 STYRET I SRF 2012 VALGKOMITEENS INNSTILLING FOR 2013 VALGKOMITÉENS INNSTILLING TIL STYRE I SRF FOR 2013

3 STYRELEDERS BERETNING SRF- EN SOLID FUNDAMENTERT FORENING Kjære SRF- medlemmer Salgs- og Reklameforeningen i Bergen har i 2012 nok en gang hatt et år preget av høyt aktivitetsnivå med flere tusen mennesker på sine arrangement. Mange av våre arrangement har også vært fulltegnet og vi ser at SRF er både viktig og nyttig for medlemmene våre. Ekstra hyggelig er det at tilbakemeldingene fra deltakerne er gjennomgående svært positive. Våre tre signalarrangement Den Gyldne Hane, Salgssymposiet og Markedssymposiet står veldig sterkt med blant annet over 200 gjester på Den Gyldne Hane. Nytt i 2012 var konseptet Spotlight der en ung profil i det bergenske næringsliv blir intervjuet i en uformell ramme. Vi har nå gjennomført to slike arrangement som begge har vært godt besøkt og fått gode tilbakemeldinger. Ved siden av arbeidet med å sørge for gode og innholdsrike arrangement har mye av fokuset vært på å øke foreningens synlighet. Vi har knyttet til oss en BI-student som hjelper oss med tilstedeværelse i de viktigste sosiale mediene, og vi har nå veldig mange flere som følger oss på blant annet Twitter og Facebook. Dette arbeidet mener vi er helt nødvendig for å styrke foreningen fremover. GOD ØKONOMISK DRIFT Økonomien i foreningen er god og vi har bak oss et meget sterkt driftsår med et hyggelig overskudd som forhåpentligvis gir våre medlemmer enda bedre innhold i årene som kommer. Medlemsmassen er relativt stabil, men viser til tross for en god innsats i 2012 en nedgang på ca. 4%. Arbeidet med å øke antall medlemmer er krevende og konkurrentene er mange. Rekrutteringsarbeidet må derfor ha høyt fokus i årene som kommer. MANGE SOM BIDRAR Salgs- og Reklameforeningen har ved Hanne- Lise Hammersland og Hans Martin Opsal en meget god og effektiv administrasjon. Styret har vært svært operativt og har bidratt mye med mange arbeidstimer. I tillegg til administrasjon og styre er det også mange andre som er viktige for foreningen. Vi har blant annet noen meget gode samarbeidspartnere på sponsorsiden og flere tidligere styreledere stiller velvillig opp ved behov. TAKK FOR ET FLOTT ÅR Jeg vil benytte anledningen til å takke årsmøte og våre medlemmer for den tillit dere har gitt meg til å lede SRF i dette året. Videre vil jeg takke administrasjonen og styre for et meget godt samarbeid. Til sist vil jeg ønske kommende nye styre LYKKE TIL med et spennende nytt SRF år. Jeg har hatt noen flotte år i SRF sitt styre, og har hatt gleden av å arbeide sammen med noen fantastiske dyktige og kompetente mennesker i hele perioden. TUSEN TAKK! GUNNAR NILSEN Styreleder SRF REFERAT FRA ÅRSMØTE I SRF ONSDAG 7. MARS 2012 KL , BERGENS TIDENDE, KRINKELKROKEN ANTALL FREMMØTE: 35 STEMMEBERETTIGEDE: 32 REFERENT: HANNE-LISE HAMMERSLAND ÅRSMØTET STARTET KL. 18:15 DAGSORDEN: 1. Styrets årsberetning Årsregnskap Revisor og desisorens beretning 4. Styrets forslag til endring av vedtekter 5 og Styrets forslag til kontingent for Valg Styreleder Vegard Sletten ledet årsmøtet og ønsket velkommen. Det fremkom kommentarer fra salen til innkallingen og at årsrapporten kun ble sendt ut elektronisk. Det ble besluttet at vi i fremtiden sender elektronisk og åpner for muligheten til at medlemmer kan rekvirere en trykt utgave av årsrapporten som sendes i posten. Ingen kommentar til dagsorden. Styreleder erklærte årsmøtet for lovlig satt og refererte til dagsorden. Dagsorden ble godkjent. Ordstyrer: Vegard Sletten Til å underskrive protokoll: Eirik Hokstad Før gjennomgang av styrets årsberetning informerte styreleder om de viktigste oppgaver styret har jobbet med i Det ble det spesielt fremhevet at medlemsverving og økonomi har vært fokusområder. 1. STYRETS ÅRSBERETNING Styreleder gjennomgikk årsberetningen side for side. Det fremkom kommentarer fra salen til SRFs aktiviteter for Det ønskes flere Bergensarrangementer og styret ble oppfordret av tidligere styreledere til å bruke de mer aktivt. Det fremkom også ønske om at SRF skal jobbe mer med kultur og debatter. Det ble også foreslått at SRF oppretter en forslagskasse på nettet hvor medlemmene kan komme med innspill til aktiviteter. Noen var av den oppfatningen at vi kan bli mer synlige på Facebook og Twitter. Kommentarer fra salen til sponsorpleie er viktig da sponsorinntektene utgjør en vesentlig del av SRFs inntekter. Administrasjonen fikk skryt for god kontroll med økonomien. Salen etterlyste en handlingsplan for SRF hvor en del av denne planen er en ambisiøs plan for medlemsrekruttering. Årsberetningen for 2011 ble godkjent. 2. ÅRSREGNSKAP FOR 2011 Styret fremla et regnskap for 2011 med Årsresultat på kr Egenkapital på kr Årsmøtet godkjente regnskapet for 2011 og styret fikk dermed ansvarsfrihet. 3. REVISOR OG DESISORENES BERETNING Revisors beretning ble opplest av Revisor Øivind Johannessen. Revisor var godt fornøyd med at 4 Årsberetning 2012 STYRELEDERS BERETNING REFERAT FRA ÅRSMØTE I SRF Årsberetning

4 regnskapet for SRF føres eksternt og mente måten Visma førte regnskapet på var god. Styreleder Vegard Sletten leste desisorens beretning i desisorenes fravær. Desisorene var godt fornøyd med driften av foreningen. Spesielt fremhevet ble SRFs tilstedeværelse på facebook som positivt. De påpekte også i sin beretning at styret måtte fortsette å rette fokus på medlemsverving. Begge beretninger ble godkjent. 4. STYRETS FORSLAG TIL VEDTEKTS- ENDRING AV 5 OG 10 Endring av 5: Styret fremmet etter godkjennelse på styremøte 19. januar forslag til årsmøtet om å endre 5 i SRFs vedtekter. Man ønsket å få mulighet for å KPI regulere kontingenten uten godkjenning fra årsmøtet. Styreleder leste opp styrets innstilling og deres begrunnelse for årsmøtet. Forslaget til vedtektsendring medfører at det ble tilføyet i vedtekt 5 følgende tekst: Styret har begrenset anledning til å regulere kontingenten uten godkjenning fra årsmøtet innenfor rammene av normal prisstigning KPI. Det ble fastslått at det fremdeles er årsmøtet som fastsetter kontingenten og at styrets fullmakt til å regulere kontingenten ligger innen for grensen av KPI. Det ble votert over forslaget og stemmegivingen ble som følger: Antall stemmer for vedtektsendring av 5: 24 Antall stemmer mot vedtektsendring av 5: 7 Styrets forslag til vedtektsendring av 5 ble godkjent av årsmøtet med 24 stemmer for og 7 stemmer mot. Endring av 10: Styret fremmet etter godkjennelse på styremøte 19. januar forslag til årsmøtet om å endre 10 i SRFs vedtekter. Styret fremmet forslag til årsmøtet om at frist for å gjennomføre årsmøtet settes til innen utgangen av mars måned, fremfor februar. Styreleder leste opp styrets innstilling og deres begrunnelse for årsmøtet. Forslaget til vedtektsendring medfører at 10 endres med følgende tekst: Møtet ledes av styrets leder og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned Det ble votert over forslaget og stemmegivingen ble som følger: Antall stemmer for vedtektsendring av 10: 26 Antall stemmer mot vedtektsendring av 10: 6 Styrets forslag til vedtektsendring av 10 ble godkjent av årsmøtet med 26 stemmer for og 6 stemmer mot. 5. STYRETS FORSLAG TIL KONTINGENT FOR 2012 Forslag til medlemskontingenten for Fremmet av styret på årsmøtet: Gjeldende kontingent Ny kontingent Personlig medlem 850,- 850,- Student, pensjonist 425,- 425,- Firma under 10 ansatte 3.200, ,- Firma ansatte 5.500, ,- Firma ansatte 8.500, ,- Firma over 200 ansatte , ,- Styreleder fremmet styrets forslag til kontingent for 2012 for årsmøtet. Det ble vurtert over forslaget og 32 stemte for og ingen stemmer mot. Kontingenten for 2012 ble dermed fastsatt av årsmøtet i henhold til styrets forslag. 6. VALG Leder for valgkomitéen Eirik Hokstad ledet valget. Det ble informert om hvem som har sittet i valgkomitéen for Den bestod av Eirik Hokstad, John Magnar Bøe, Borghild Feet, Kari Wulf, samt sittende styreleder i 2011 Vegard Sletten. Varamedlemmer: Harold Sletten, Knut Espelid, og Berith Silden. Valgkomitéens innstilling var: STYRELEDER GUNNAR NILSEN NESTLEDER METTE MÆHLE STYREMEDLEMMER FOR 2 ÅR KARSTEN REFSDAL PÅL ERIK MICHELSEN STYREMEDLEMMER FOR 1 ÅR (IKKE PÅ VALG) VIBEKE JOHANNESEN VELINE HØYLAND VARAMEDLEMMER JANNICKE HANSEN CARL ERIK MICHALSEN ROGER HOLTHE OLSEN DESISORER LARS-HENRIK BERGE ELISABETH SEIM REVISOR ØIVIND JOHANNESSEN REPRESENTANTER TIL STYRET I MARKEDSFORBUNDET Valgkomitéen trer av etter sin innstilling. Alle valg var enstemmige og ved akklamasjon. Vegard Sletten takket alle som satt i hans styre og administrasjonen for et godt år. Spesiell takk til avtroppende styremedlemmer Heine Eliassen og Renate Slinning. Styrekjedet ble overrakt til Gunnar Nilsen som takket for tilliten. Etter ordinært årsmøte ble SRF-prisen utdelt. SRF-prisen for 2011 gikk til Ulriken643. BERGEN 7. mars 2012 EIRIK HOKSTAD 6 Årsberetning 2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I SRF REFERAT FRA ÅRSMØTE I SRF Årsberetning

5 MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2012 Deltakerne på dette frokostmøtet var blant de første som fikk oppleve den nye Mathallen på Torget fra innsiden. Norsk Sjømatsenter er en stiftelse som utvikler og fremmer bruk av sjømat. Det drives en omfattende opplærings- og formidlingsvirksomhet. Deres visjon er å gjøre kunnskap til lidenskap! Sjømatsenteret var representert ved direktør Odd Jordheim, daglig leder for avd. Fisketorget og Torgsjef Unneland. Fulltegnet. 8. mai KELLY Tema: Generasjon Y og babyboomerne Deltakerne fikk en interessant innføring i Generasjon Y og Babyboomernes kjennetegn og hva som skjer når disse to generasjoner skal jobbe sammen. De to foredragsholderne Tonje Andreassen og Reidun Eggebø representerte henholdsvis Generasjon Y og Babyboomerne. Fulltegnet 4. juni RADISSON BLU ROYAL HOTEL Tema: Radisson Blu Royal Hotel SRF medlemmer ble invitert til frokost og omvisning på et nyoppusset hotell. Hotelldirektør Nina Askvik og hennes stab fortalte om det «nye» hotellet og frokostkonseptet Brain Food som baserer seg på sunn mat til møter og konferanser. 86 deltakere FROKOSTKLUBBEN: 31. januar NÆRINGSAKADEMIET Tema: Om DISC Tema handlet om relasjoner og samhandling mellom mennesker. DISC er et lett tilgjengelig og kostnadseffektivt verktøy og benyttes av mange, bl.a. som verktøy for rekruttering, lederutvikling, salgsutvikling med mer. DISC er forkortelse for Dominans, Innflytelse, Stabilitet og Grundighet. Det var Erik Nagell Andersen og Tom Christian Abrahamsen som tok oss inn i denne kunnskapsbasen. 77 deltakere 6. mars BERGENFEST Tema: Bergenfest/Bergen Live Nok en gang fikk en fullsatt sal høre Frank Nes presentere årets program for Bergen Live, og et stort utvalg av utendørskonserter som skulle gjennomføres 8 Årsberetning 2012 MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER på Bergenshus Festningsområde. At Bergen er blitt en attraktiv konsertby, kan uten tvil tillegges Frank Nes og hans gjeng. Fulltegnet 22. mars APSIS Tema: E-post Markedsføring ASPSIS er ikke et reklame- eller webbyrå. De har spesialisert seg på e-postmarkedsføring og tilbyr sin kompetanse innen faget sammen med en brukervennlig og teknisk kraftig løsning for å håndtere bl.a. nyhetsbrev. Av de norske kundene finnes bl.a. Skandiabanken, Sparebanken Vest, Finn.no, Color Line og VG. Det var Bjarte Falck Olsen og Tor Eivind Aurdal som fortalte om de muligheter og fallgruver som ligger i e-postmarkedsføring. 197 deltakere 24. april NORSK SJØMATSENTER Tema: Mathallen/Fisketorget. 11. september VOSS FJELLANDSBY Tema: Hvordan bygge en destinasjon? Det har vært en enorm utbygging i og rundt Myrkdalen de siste årene. Adm.dir. Elin Bolan fortalte om hva som har skjedd og hva som skjer i årene framover. Ikke minst fikk vi innblikk i utfordringene og mulighetene som er i arbeidet med å utvikle Myrkdalen. Paal Thunes, salgsdirektør for Myrkdalen Hotel som åpnet i desember, presenterte hotellet. Knut Aarbakke som er daglig leder i Norway Active, fortalte om satsningen på ekstremsport og friluftaktiviteter for Fjellandsbyen. 81 deltakere varehussjef på IKEA Åsane var tatt gjennom hele prosessen. 102 deltakere 25. september IKEA Tema: Kunsten å flytte et møbelvarehus Det ble fokusert på hvordan IKEA tenkte når de skulle lansere åpningskampanjen av Norges største IKEA varehus. Hele kampanjen ble styrt av IKEA nasjonalt og det var Jan Christian Thommesen, som er kommunikasjonsrådgiver og prosjektleder for IKEA Norge, som ledet prosessen. Samarbeidet med 23. november ER BERGEN SKODD FOR 13. november APSIS Tema: Fremgang med mobil e-postmarkedsføring ASPIS presenterte de nye trendene innen e-postmarkedsføring og viste hva som kan gjøres for å oppnå bedre resultater. Markedsføring via e-post er en kostnadseffektiv del av markedskommunikasjonen. 130 deltakere FREMTIDEN? Dette frokostmøtet var ulikt de tradisjonelle frokost møtene. Dagen startet med en frisk og engasjert MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER Årsberetning

6 27. november BAKEDAG HOS MØLLEREN Bakedagen var som vanlig et populært arrangement og som før ble påmeldingen unnagjort på få minutter. Både små og store deltakere fikk fylt opp kakeboksene. Det vanket brus til barna og litt av Møllerens produkter fikk deltakerne med seg hjem. Fulltegnet. 12. desember JULEAVSLUTNING Tradisjonen tro var SRF medlemmer samlet til juleavslutning. I år var vi invitert til en nyåpnet restaurant VISTA Bar og brasserie i Kløverhuset. Her var det julequiz, musikalsk underholdning, god nettverksbygging og ikke minst god mat og drikke. Kjøkkensjef og eier Ole Petter Stornes disket opp med nydelig mat og god drikke. 10. februar DEN GYLDNE HANE Reklameprisutdeling Radisson Blu Hotel Norge For femte år på rad var reklamebransjen og andre SRF medlemmer samlet til prisutdeling. 180 arbeider i 16 kategorier var blitt vurdert av en utenbys jury, og det ble delt ut 15 priser. Neolab fikk hele 7 priser. Haltenbanken og Orangeriet fikk to priser hver mens MK, Reaktor, Oktan og NKF fikk en pris hver. Konferansier var styreleder i SRF Vegard Sletten. Juryformann var Andreas Melvær fra reklamebyrået Melvær & Lien i Stavanger 213 deltakere. Kveldens konferansier var Petter Lavern fra P5 110 deltakere SOSIALE ARRANGEMENTER: 10. mai BERGENSEREN FRITTALENDE OG SÅRBAR I EN OG SAMME PERSON Trond Haukedal ble kåret til årets foredragsholder i 2009 og han har også fått hederspris som foredragsholder i Sammen med Fred Ove Reksten er han tilbake med premiere på psykologisk og musikalsk skråblikk. Dette arrangementet var et samarbeidsprosjekt med Krydder 50. debatt. Både Herman Friele og Ole Hope ga uttrykk for hva de mener om Bergen og hvilke tanker de har rundt byens muligheter i framtiden. Styreleder i SRF Gunnar Nilsen bidro også med sin kunnskap i debatten. Arrangementet var i samarbeid med Kelly. 100 deltakere 4. desember SPAREBANKEN VEST Tema: Must Win Battles (MWB) i et krevende bankmarked. MWB er en metode som kombinerer strategisk fokus med sterk forpliktelse til gjennomføring. Uten kollektivt eierskap, vil selv den klareste strategi feile. Viseadm. Direktør Jan Erik Kjerpeseth og markedssjef Ingrid Birkeland ga et innblikk i hvordan Sparebanken Vest jobber med bankens MWB. 82 deltakere 10 Årsberetning 2012 MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 17. mai 17. MAIFROKOST Sted: Wesselstuen Og prosesjon under SRFs fane 120 SRFere med familie og venner benket seg på Wesselstuen. Styreleder Gunnar Nilsen holdt tale for dagen. Etter frokosten gikk deltakerne samlet til oppstillingsplassen vår i hovedprosesjonen der flere enn frokostgjestene hadde tatt oppstilling. Temaet denne gang var Sykkelbyen Bergen. Innslaget synes vi var bra, men det vanket ingen pris denne gang. 27. juni SOMMERAVSLUTNING I år ble medlemmene invitert til stor fest på Bergens nye utested Matbørsen. Restaurantkonseptet er unikt i Bergen og det samme er rammen rundt den gamle Fresco-hallen. Sjelden har oppslutningen til et arrangement vært så stor. KSJ Holding med trekløveret Steinar Knutsen, Per Jørgensen og Terje J. Skjelbred, slo på stortrommen og inviterte til smaksprøver fra alle de nye restaurantene i lokalet. Den gode maten, underholdningen og folks gode humør, gjorde kvelden svært vellykket. 303 deltakere ANDRE SRF ARRANGEMENTER: 10. februar BERGEN MARKEDSSYMPOSIUM 2012 Tema: Suksess Ordfører Trude Drevland åpnet symposiet og tradisjonen tro loset Høyskolelektor ved BI Morten W. Knudsen oss gjennom dagen. Foredragsholdere: Erna Solberg (H) Tema: Sannheten om Høyres suksess Micael Dahlen Tema: Way to go? Vizrt, Fredrik Gunnestad Tema: Derfor ble Vizrt en suksess Nordiske Mediedager, Guri Heftye Tema: Derfor virker Nordiske Mediedager Datarock, Fredrik Saroea Tema: Historien om Datarock hvordan bygge merkevare i musikkbransjen MK, Svein Roger Selle Tema: Kavli hvordan skape et samarbeid mellom produsent og byrå som gir suksess 135 deltakere MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER Årsberetning

7 7. mars ÅRSMØTE I SALGS- OG REKLAME- FORENINGEN Mediehuset Bergens Tidende Det ble valgt nytt styre som i 2012 består av følgende personer: Gunnar Nilsen, styreleder, salgsdirektør i Mediehuset Bergens Tidende Mette Mæhle, nestleder, daglig leder i Alf Gundersen reklamebyrå Styremedlemmer: Veline Høyland, sponsorsjef i Sparebanken Vest Vibeke Johannesen, salgssjef bedrift i Brann Karsten Refsdal, produkt manager digital i Bergens Tidende Pål Erik Michelsen, Marketing Director, Hallvard Lerøy AS Varamedlemmer: Janicke Hansen, Senterleder Arenagruppen Carl Erik Michalsen, KJS Servering Roger Holthe Olsen, partner i Nor PR SRF-prisen for 2012 gikk til Ulriken deltakere 4. oktober SRF SPOTLIGHT Dette er et helt nytt konsept for Salgs- og Reklame foreningen, hvor det settes lys på unge, fremadstormende mennesker i Bergensregionen, som allerede i ung alder har nådd langt. Førstemann ut var Bergens Tidendes nye direktør Andreas Thorsheim, som ble intervjuet av direktør Siren Sundland i Sparebanken Vest. Den unge Torsheim, som har bodd mange år i Frankrike, imponerte tilhørerne ved å avslutte møtet med å lese et vakkert dikt på fransk. 64 deltakere 28. november BERGEN SALGSSYMPOSIUM Ble arrangert for 2. gang på BI Bergen Marineholmen Foredragsholdere: Njål Berge Indianer Tema: Elsk din kunde som deg selv Gorm Kunøe - Førstelektor ved Handelshøyskolen BI Nydalen Tema: Motivasjon til salgs Kathrine Brøsholen - VP Schibsted Salgsutvikling Tema: Schibsted Way of sales Frode Ådland Salgsdirektør Rieber Tema: Salg til dagligvarehandelen Dag Frode Algerøy Salgssjef privat SK Brann Tema: Selge ut Stadda det må jo være lett Odd Gisholt - Associate dean for Retail Management ved Handelshøyskolen BI Tema: Salg på kjøpesentre og på nettet 101 deltakere 2. og 6. mars KULTURTILBUD Lughnasa, en irsk sensommerdans, DNS 13. juni En midtsommernattsdrøm. DNS August Kaptein Knurr og Mareminemysteriet, Gamle Bergen Museum November Fanny og Alexander, DNS FAGLIGE TILBUD 8. mars Retorikk i vår tid professor Jens E. Kjeldsen fra UiB. 15. mars Hva skaper god kontakt med mennesker? Jan Spurkeland, forfatter, musiker og relasjonsledelsens far. 15. mars GROW Inspirerende, nytenkende, verdiskapende, Kjell Raknes 12 Årsberetning 2012 CHAPTER CHAPTER Årsberetning

8 REGNSKAP 2012 OG BUDSJETT 2013 Regnskap 2012 Budsjett 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2013 DRIFTSINNTEKTER Medlemskap/kontingenter Arrangementinntekter Sponsorer/andre inntekter (7) SUM DRIFTSINNTEKTER (5) DRIFTSKOSTNADER Kostnader nettverk Personalkostnader (4/7) Arrangement kostnader Kostnader lokaler Leie maskiner/inventar ol Kostnadsførte anskaffelser Fremmedtjenester Kontorkostnader Telefon, porto og lignende Kostnader reiser Salgs og reklamekostnader Kontigenter og gaver Annen kostnad Tap og lignende Avskrivninger SUM DRIFTSKOSTNADER NOTER REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. SRF har videre fulgt relevante bestemmelser i NRS utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De unntak som gjelder for små foretak er anvendt. SRF har også i 2012 satt regnskapet ut til firma Visma Services Norge AS, avdeling Bergen. NOTE 1 OMLØPSMIDLER / KORTSIKTIG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. NOTE 2 ANLEGGSMIDLER / LANGSIKTIG GJELD Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig bruk for virksomheten og er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler aktiveres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være av forbigående karakter. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. NOTE 3 FORDRINGER Kundefordringer og andre forandringer føres i balanse til pålydende etter fradrag for avsetting til påregnelig tap. Det er ikke foretatt tapsavsetning pr NOTE 4 PENSJONSKOSTNADER Pensjonspremie føres sammen med lønnskostnader. For øvrig følges NRSs regler for føring av pensjoner og pensjonskostnader. NOTE 5 SALGSINNTEKTER- MVA FRADRAG Av salgsinntekter er en andel av inntektene utenfor avgiftsområdet. Dette danner grunnlag for den forholdsmessige fordelingen av mvafradraget i NOTE 6 EGENKAPITAL Egenkapital per Årets overskudd = Egenkapital per DRIFTSRESULTAT Finansintekter Finanskostnader ÅRSRESULTAT BALANSE EIENDELER Varige driftsmidler (2) Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer (3) Bank/kasse SUM EIENDELER EGENKAPITAL / GJELD Egenkapital Årets resultat Sum egenkapital (6) Leverandørgjeld (1) Offentlige skatter/avgifter (1) Annen kortsiktig gjeld (1) SUM GJELD OG EGENKAPITTAL NOTE 7 LØNNSKOSTNADER SRF drifter sekretariatet til Markedsforbundet. Dette utgjør en lønnskostnad på Inntekt på kr ,- er ført under salgsinntekter. BERGEN 30. JANUAR 2013 STYRET I SALGS-OG REKLAMEFORENINGEN Gunnar Nilsen Styreleder Karsten Refsdal Styremedlem Driftsløsøre, inventar ol. Sum Anskaffelseskost pr = Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger = Av- og nedskrivinger pr Bokført verdi Årets ordinære avskrivinger Økonomisk levetid 3 år Mette Mæhle Styres nestleder Vibeke Johannesen Styremedlem Veline Høyland Styremedlem Pål Erik Michelsen Styremedlem 14 Årsberetning 2012 REGNSKAP / BUDSJETT / BALANSE NOTER Årsberetning

9 MEDLEMS- STATISTIKK Firmamedlemmer Personlige medlemmer Honnør/student REPRESENTASJON FOR SRF MARKEDSFORBUNDETS STYRE 17. MAI KOMITEEN ARNE STORETVEDT DET NYTTIGE SELSKAPS FORRETNINGSFASADEPRIS JURY, KAI-OVE CARLSEN NORSK HANDELSMUSEUM/NORSK REKLAMEMUSEUMS STYRE KÅRE OFFERDAL Foreningens arkiv er oppbevart i Bergen Byarkiv BERGENS- FONDET STYRET I BERGENSFONDET HAR I 2012 BESTÅTT AV: ØIVIND JOHANNESSEN BERITH SILDEN BORGHILD FEET Det har ikke vært møter i perioden. REGNSKAP FOR BERGENSFONDET Resultat finansaktiva Renter Utdeling midler ÅRSRESULTAT AKTIVA Innestående i bank SRF-PRISEN 2011 BLE UTDELT PÅ ÅRSMØTET I SRF 7. MARS 2012 Beholdning verdipapirer SRF-PRISEN KOMITEEN HAR BESTÅTT AV: GUNNAR NILSEN KARI WULF BORGHILD FEET JOHN MAGNAR BØE ERIK HOKSTAD AKTIVA Innestående i bank SUM PASSIVA Kapital Renter SUM SUM AKTIVA PASSIVA Egenkapital Overskudd pr EGENKAPITAL HEDERSTEGN MEDLEMMER I ORDENSKAPITLET: KNUT ESPELID JOHN MAGNAR BØE BERITH SILDEN KARI WULF Ordenstegn deles kun ut i forbindelse med jubiléer. Det har derfor ikke vært avholdt noen møter i komitéen i Vinneren har fremhevet seg på markedsføring i videste betydning, og i tråd med SRF-prisens statutter er det utvist: Høy faglig standard Sunne prinsipper, ansvarsfølelse og god forretningsskikk i all markedsføring til beste for samfunnet, næringslivet og forbrukerne. Etter markante utfordringer, lang nedetid og store investeringer åpnet endelig Ulriken643 sine tilbud og konsepter 1. mai Både banen, restauranten og konseptene rundt fremstod som total-renovert og med moderne og innovativt snitt. Siden åpningen i 2009 har selskapet hatt økende suksess, og var meget nære ved å slå en 50 år gammel passasjerrekord med passasjerer i Ulriken643 er merkenavnet på tilbud, aktiviteter og opplevelser som er utviklet på det høyeste av de 7 fjell. Under konseptet høyfjellet midt i byen har Ulriken fremstått som et unikt fyrtårn, turistattraksjon og rekreasjonsområde for Bergen. Ulriken643 tilbyr et helhetlig opplevelsesprodukt der høy kvalitet blir ivaretatt av egne driftsselskaper: Ulriken Taubaneselskap: transport, sky:skraperen: bevertning og Bergen Base Camp: aktiviteter/butikkdrift. Videre er det utviklet spennende delkonsepter som bl.a. Friskis medlemsklubb for urbane friluftsmennesker, familiekonkurransen Sporfinneren, konferansetilbud og GPS-guiding. Til tross for ut over det vanlige logistikkutfordringer, er det satset på kortreist og høykvalitetsmat på toppens restaurant sky:skraperen, hvor det serveres det mest velsmakende og forfriskende som kan serveres på en fjelltopp. Konseptmakerne har utvist stor kreativitet i sin merkevarebygging, og har utviklet unike og enestående produkter som f.eks storm på flaske. SRF-PRIS KOMITÉEN 2011 HAR BESTÅTT AV FØLGENDE PERSONER: John Magnar Bøe Borghild Feet Kari Wulf Gunnar Nilsen Vegard Sletten 16 Årsberetning 2012 BERGENSFONDET SRF PRISEN M.M. SRF PRISEN 2011 Årsberetning

10 STYRET I SRF 2012 VALGKOMITÉENS INNSTILLING TIL STYRE I SRF FOR 2013 Mette Mæhle (Daglig leder i Alf Gundersen). Utdanning: Siv. øk. fra Heriot-Watt University i Edinburgh og senere utdannelse fra BI og University of Houston innen kommunikasjon, markedsføring og e-handel. Praksis: forsikring, reklamebyrå og bank. Erfaring fra DnB/Vital med produktansvar og markedsansvar på både privat- og bedriftssiden, og 11 års byråerfaring, de siste årene som daglig leder. Roger Holthe Olsen er partner i Nor PR hvor han jobber med PR- og medierådgivning og utvikling og oppfølging av kommunikasjonsstrategier. Hans utdanningsbakgrunn består av en grad innenfor medievitenskap ved Universitetet i Bergen. I tillegg har han prosjektledelse fra Høgskolen i Bergen. Han har tidligere erfaring fra lokalradio, informasjonsavdelingen i TV 2, som konsulent i NAV og som journalist i gateavisen Megafon. GUNNAR NILSEN (STYRELEDER SRF) Salgsdirektør Nøkkelkunder, Mediehuset Bergens Tidende METTE MÆHLE (NESTLEDER SRF) Daglig leder, Alf Gundersen VELINE HØYLAND Sponsorsjef, Sparebanken Vest KARSTEN REFSDAL Produktansvarlig Digital, Mediehuset Bergens Tidende VIBEKE JOHANNESEN Salgssjef bedrift, Sportsklubben Brann VALGKOMITÉENS INNSTILLING FOR 2013 STYRELEDER METTE MÆHLE NESTLEDER VIBEKE JOHANNESEN STYREMEDLEMMER FOR 2 ÅR ROGER HOLTHE OLSEN CARL-ERIK MICHALSEN STYREMEDLEMMER FOR 1 ÅR KARSTEN REFSDAL (IKKE PÅ VALG) VELINE HØYLAND VARAMEDLEMMER JANICKE HANSEN DANIEL SKOTHEIM THERESE RYGG DESISORER LARS-HENRIK BERGE, ELISABETH SEIM REVISOR ØIVIND JOHANNESSEN REPRESENTANT TIL MARKEDSFORBUNDET METTE MÆHLE PÅL ERIK M. MICHELSEN Marketing Director Hallvard Lerøy AS/LSG ASA CARL-ERIK MICHALSEN Salgs og markedsansvarlig / CMO i TicketCo Norge AS ROGER HOLTHE OLSEN Partner Nor PR JANICKE HANSEN Senterleder Laksevåg Senter/Gullgruven (ikke til stede under fotografering) STYRETS FORSLAG TIL VALGKOMITÉ 2013 MEDLEMMER: GUNNAR NILSEN EIRIK HOKSTAD JOHN MAGNAR BØE BORGHILD FEET VARAMEDLEMMER: BERITH SILDEN HAROLD SLETTEN KNUT ESPELID Vibeke Johannesen (Salgssjef bedrift i Brann). Utdannet Diplommarkedsfører BI Bergen. I Brann er hun en del av ledergruppen og er ansvarlig for et team på 5 personer som jobber med salg og oppfølging av Brann sine samarbeidspartnere. Var tidligere salgssjef på Scandic Bergen City og før dette arbeidet hun med salg i TNT Norge. Karsten Refsdal (Produktansvarlig/ produkt manager digital i Bergens Tidende). Utdanning: Master i markedsføring, EADA Barcelona, bachelor i markedsføring fra BI med bedriftsutvikling som spesialisering. Praksis:har tidligere arbeidet som produktutvikler med hovedfokus på utvikling av nye produktkonsepter for dagligvarehandelen under Møllerens merkevare. Tidligere praksis fra detaljhandel. Veline Høyland (Sponsorsjef i Sparebanken Vest). Utdanning: Mellomfag i Statsvitenskap internasjonal politikk, Merkevareskolen Bergen Branding, personalforvaltning og ledelse og fagkurs bl.a. i styrekompetanse og markedsføring fra BI og Strategi strategisk analyse fra NHH. I Sparebanken Vest har hun ansvaret for konsernets sponsorstrategi, sponsoravtaler og oppfølging/aktivering av disse. Utenom bank har hun og erfaring fra hotell, detaljhandel og salg av kunst. Carl-Erik Michalsen (CMO i TicketCo Norge AS). Carl-Erik har sin bakgrunn fra Handelshøyskolen BI med Bachelor i markedsføring. Senere har han gjennomført Master of Management studier i økonomi for beslutningstakere. Han har 6 års fartstid som markedssjef i KJS Servering. Janicke Hansen (Senterleder Arenagruppen). Janicke er utdannet Cand. Philol. med hovedfag i Folkloristikk (kulturvitenskap) ved UiB, samt Markedsøkonom fra BI. Hun har 11 års erfaring fra kjøpesenterbransjen. I Arenagruppen er hun senterleder for Laksevåg Senter og Gullgruven, og før dette jobbet hun 8 år som Markedssjef ved Kleppestø Senter. Hun har tidligere vært meddriver i egen butikk i kjøpesenter samt jobbet frilans med markedsstrategi for mindre nærsenter og handelsstandsforeninger. Daniel Skotheim (Merkevaresjef Hansa Borg Bryggerier) Utdannet Siviløkonom fra NHH, med utveksling og erfaring fra Monash University Melbourne, Australia og fra Boston University, USA. Daniel er en ekte bergenser, men jobbet og bodde i Oslo etter endt utdanning. Der har han erfaring fra Microsoft selskapet Fast Search & Transfer, og fra stillingen som Produktsjef i NetCom. Han jobber nå i Hansa Borg og har ansvaret for merkevarene Olden og Schweppes, samt lokale og nasjonale brusmerker under Hansa Borg paraplyen. Therese Andvik Rygg (Markedssjef CreaCon Entertainment AS). Utdannet Diplommarkedsfører fra BI Bergen. Hun sitter i ledergruppen og er ansvarlig for marked/pr- og eventavdeling. CreaCon er selskapet bak barnetvserien «Vennebyen». Serien er solgt til 185 land og animasjonsserien bare fortsetter å vokse. Therese er ansvarlig for merkevarebygging i det Nordiske markedet, samt UK. 18 Årsberetning 2012 STYRET I SRF STYRET I SRF Årsberetning

11 SAMARBEIDSPARTNERE Strategisk og langsiktig merkevarebygging er et viktig satsingsområde for BKK. Gjennom vårt samarbeid med SRF har vi tilgang til relevante kurs og seminarer, samtidig som vi medvirker til et viktig regionalt nettverk med erfaring fra ulike bransjer. Kelly Services er samarbeidspartner i SRF fordi vi anser det som en flott arena for utvikling av gode B2B relasjoner og nettverksbygging på tvers av bransjer i Bergen. Som en tradisjonsrik merkevarebedrift setter vi i Hansa Borg Bryggerier stor pris på det arbeidet SRF gjør for å legge til rette for kunnskapsdeling og nettverksbygging mellom bedrifter i Bergen. Det er derfor naturlig for oss å støtte opp om SRF. Brann ønsker å gi SRF muligheter til å bli en sterk og innholdsrik forening for oss som driver med salg og markedsføring. I tillegg ønsker vi gjennom SRF å tilby medlemmer muligheten for opplevelser sammen med oss i Brann. SRF har fokus på tema som er kompetansebyggende for våre medarbeidere som jobber med salg og markedsføring. BI Bergen har inngått samarbeidsavtale med SRF for å komme i tettere interaksjon med næringslivet i Bergen. Som Vestlandets største webbaserte kommunikasjonshus er vi faglig begeistret for SRF, som jobber iherdig for å løfte medlemmenes kunnskaper om kommunikasjon, nye kanaler og sosiale medier. Å bygge nettverk er viktig for å skape en arena for diskusjon, inspirasjon og kunnskapsdeling. Ved å være initiativtaker til dette viser vi at vi satser på Vestlandet.

STYRELEDERS BERETNING REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2012 MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2013 ÅRSREGNSKAP 2013 BALANSE 2013 BUDSJETT 2014 NOTER

STYRELEDERS BERETNING REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2012 MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2013 ÅRSREGNSKAP 2013 BALANSE 2013 BUDSJETT 2014 NOTER ÅRSBERETNING 2013 2 ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013 Bergen Markedssymposium 4 5 8 14 15 16 17 18 19 STYRELEDERS BERETNING REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2012 MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2013 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2014 REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2014 REGNSKAP 2014 OG BUDSJETT 2015 BALANSE 2014 SRF FREMMER DYKTIGE TALENTER

MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2014 REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2014 REGNSKAP 2014 OG BUDSJETT 2015 BALANSE 2014 SRF FREMMER DYKTIGE TALENTER ÅRSBERETNING 2014 1 ÅRSBERETNINGEN 2014 4 5 8 10 11 12 13 14 19 STYRELEDERS BERETNING MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2014 REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2014 REGNSKAP 2014 OG BUDSJETT 2015 BALANSE 2014 NOTER MEDLEMSTATISTIKK

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682 Årsregnskap 2012 for Nidaros Kampforening Foretaksnr. 897664682 Årsberetning 2012 Virksomhetens art Foreningen driver i Trondheim kommune. Foreningen har følgende undergrupper i år 2012: Ladehirden -lærer

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Aktivitetsregnskap 2010 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2010 2009 2008 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

REFERAT FRA Årsmøte 2010

REFERAT FRA Årsmøte 2010 år SERENI N B T G 2010 STYRELEDERS BERETNING 3 styreleders beretning 4 REFERAT FRA Årsmøte 2010 6 medlemsmøter og arrangementer 2010 10 årsregnskap, 2010 balanse 2010 budsjett 2011 11 noter 12 bergensfondet,

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i I forbindelse med Programkonferansen Havbruk på Radisson Blu i Tromsø 31. mars til 2. april, inviterer til årsmøte. Årsmøtet finner sted på onsdag 2. april, kl 14.30 til 15.30,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Bergen. markedssymposium. Tema: Pr og kommunikasjon. Grand Hotel Terminus fredag 11. februar

Bergen. markedssymposium. Tema: Pr og kommunikasjon. Grand Hotel Terminus fredag 11. februar 2011 Bergen markedssymposium Grand Hotel Terminus fredag 11. februar Tema: Pr og kommunikasjon Dato: Fredag 11. februar 2011 Tid: kl. 11.00 17.00 Sted: Grand Hotel Terminus 2011 Bergen markedssymposium

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2014 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2014 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 687 500 628 000 Sum driftsinntekter 687

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Årsregnskap for 2015 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) Resultatregnskap for 2015 Note

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Norsk Geologisk Forening - org.nr. 971 376 023 Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning RESULTATRAPPORT beløp i 1.000 kr NOTE 31.12.10

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem Norsk Bridgeforbund Resultatregnskap 2006 Note 2005 DRIFTSINNTEKTER: Salgsinntekter (1.015.518) 3 (866.400) Medlemskontingenter og lisenser (3.194.321) (3.095.975) Startavgifter mesterskapsturneringer

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2013 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 628 000 314 000 Sum driftsinntekter 628

Detaljer

Årsberetning 2009. Salgs- og Reklameforeningen i Bergen

Årsberetning 2009. Salgs- og Reklameforeningen i Bergen 09 Årsberetning 2009 Salgs- og Reklameforeningen i Bergen BErgen Markedssymposium 3 styreleders beretning 4 REFERAT FRA Årsmøte 2009 6 medlemsmøter og arrangementer 2009 10 årsregnskap, balanse 2009 og

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009. Norsk Havreforening

Årsmelding og regnskap 2009. Norsk Havreforening Sak 4 Årsmelding og regnskap 2009 Norsk Havreforening Innhold: Styrets årsmeldning Resultat- og balanseregnskap Noter Utarbeidet i samarbeid med: SRT AS RegnskapsTjeneste Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969954990

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969954990 Årsregnskap 2010 Organisasjonsnummer: 969954990 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2010 2009 Salgsinntekter 2 12 613 433 13 797 801 Sum driftsinntekter 12 613 433 13 797 801 Varekostnader

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

\)vtltllt^ Firma: Oppland Legeforening RESULTATREGNSKAP 2011

\)vtltllt^ Firma: Oppland Legeforening RESULTATREGNSKAP 2011 RESULTATREGNSKAP 11 \)vtltllt^ KONTO NAVN NOTE REGNSKAP 11 BUDS.JETT 11 REGNSKAP O1O 31 Kursavgifter 311 Kursavgifter kurskomiteen 39 Overføringer fra DNLF 391 Tilskudd til støttekollega-ordningen SUM

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb Resultatregnskap for 2010 Salgsinntekt Sponsorinntekter Annen driftsinntekt Medlemsavgifter Leieinntekter Treningsavgifter Sum driftsinntekter Note 2010 2009 197 369 295 272 435 000 230 000 1 719 436 1

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP PR. 31.12.2014 FOR FINSLAND CROSS KLUBB INNHOLD: STYRETS ÅRSMELDING DRIFTSREGNSKAP RESULTATREGNSKAP SALDOBALANSE NOTER

ÅRSREGNSKAP PR. 31.12.2014 FOR FINSLAND CROSS KLUBB INNHOLD: STYRETS ÅRSMELDING DRIFTSREGNSKAP RESULTATREGNSKAP SALDOBALANSE NOTER ÅRSREGNSKAP PR. 31.12.2014 FOR FINSLAND CROSS KLUBB INNHOLD: STYRETS ÅRSMELDING DRIFTSREGNSKAP RESULTATREGNSKAP SALDOBALANSE NOTER Regnskapsår 2014 (01.01-31.12) Driftsregnskap (NOK) Konto Kontonavn Noter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer