STYRELEDERS BERETNING REFERAT FRA ÅRSMØTE 2011 MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2012 ÅRSREGNSKAP 2012 BALANSE 2012 BUDSJETT 2013 NOTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRELEDERS BERETNING REFERAT FRA ÅRSMØTE 2011 MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2012 ÅRSREGNSKAP 2012 BALANSE 2012 BUDSJETT 2013 NOTER"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2012

2 STYRELEDERS BERETNING REFERAT FRA ÅRSMØTE 2011 MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2012 ÅRSREGNSKAP 2012 BALANSE 2012 BUDSJETT 2013 NOTER BERGENSFONDET SRF PRISEN M.M. SRF PRISEN 2011 STYRET I SRF 2012 VALGKOMITEENS INNSTILLING FOR 2013 VALGKOMITÉENS INNSTILLING TIL STYRE I SRF FOR 2013

3 STYRELEDERS BERETNING SRF- EN SOLID FUNDAMENTERT FORENING Kjære SRF- medlemmer Salgs- og Reklameforeningen i Bergen har i 2012 nok en gang hatt et år preget av høyt aktivitetsnivå med flere tusen mennesker på sine arrangement. Mange av våre arrangement har også vært fulltegnet og vi ser at SRF er både viktig og nyttig for medlemmene våre. Ekstra hyggelig er det at tilbakemeldingene fra deltakerne er gjennomgående svært positive. Våre tre signalarrangement Den Gyldne Hane, Salgssymposiet og Markedssymposiet står veldig sterkt med blant annet over 200 gjester på Den Gyldne Hane. Nytt i 2012 var konseptet Spotlight der en ung profil i det bergenske næringsliv blir intervjuet i en uformell ramme. Vi har nå gjennomført to slike arrangement som begge har vært godt besøkt og fått gode tilbakemeldinger. Ved siden av arbeidet med å sørge for gode og innholdsrike arrangement har mye av fokuset vært på å øke foreningens synlighet. Vi har knyttet til oss en BI-student som hjelper oss med tilstedeværelse i de viktigste sosiale mediene, og vi har nå veldig mange flere som følger oss på blant annet Twitter og Facebook. Dette arbeidet mener vi er helt nødvendig for å styrke foreningen fremover. GOD ØKONOMISK DRIFT Økonomien i foreningen er god og vi har bak oss et meget sterkt driftsår med et hyggelig overskudd som forhåpentligvis gir våre medlemmer enda bedre innhold i årene som kommer. Medlemsmassen er relativt stabil, men viser til tross for en god innsats i 2012 en nedgang på ca. 4%. Arbeidet med å øke antall medlemmer er krevende og konkurrentene er mange. Rekrutteringsarbeidet må derfor ha høyt fokus i årene som kommer. MANGE SOM BIDRAR Salgs- og Reklameforeningen har ved Hanne- Lise Hammersland og Hans Martin Opsal en meget god og effektiv administrasjon. Styret har vært svært operativt og har bidratt mye med mange arbeidstimer. I tillegg til administrasjon og styre er det også mange andre som er viktige for foreningen. Vi har blant annet noen meget gode samarbeidspartnere på sponsorsiden og flere tidligere styreledere stiller velvillig opp ved behov. TAKK FOR ET FLOTT ÅR Jeg vil benytte anledningen til å takke årsmøte og våre medlemmer for den tillit dere har gitt meg til å lede SRF i dette året. Videre vil jeg takke administrasjonen og styre for et meget godt samarbeid. Til sist vil jeg ønske kommende nye styre LYKKE TIL med et spennende nytt SRF år. Jeg har hatt noen flotte år i SRF sitt styre, og har hatt gleden av å arbeide sammen med noen fantastiske dyktige og kompetente mennesker i hele perioden. TUSEN TAKK! GUNNAR NILSEN Styreleder SRF REFERAT FRA ÅRSMØTE I SRF ONSDAG 7. MARS 2012 KL , BERGENS TIDENDE, KRINKELKROKEN ANTALL FREMMØTE: 35 STEMMEBERETTIGEDE: 32 REFERENT: HANNE-LISE HAMMERSLAND ÅRSMØTET STARTET KL. 18:15 DAGSORDEN: 1. Styrets årsberetning Årsregnskap Revisor og desisorens beretning 4. Styrets forslag til endring av vedtekter 5 og Styrets forslag til kontingent for Valg Styreleder Vegard Sletten ledet årsmøtet og ønsket velkommen. Det fremkom kommentarer fra salen til innkallingen og at årsrapporten kun ble sendt ut elektronisk. Det ble besluttet at vi i fremtiden sender elektronisk og åpner for muligheten til at medlemmer kan rekvirere en trykt utgave av årsrapporten som sendes i posten. Ingen kommentar til dagsorden. Styreleder erklærte årsmøtet for lovlig satt og refererte til dagsorden. Dagsorden ble godkjent. Ordstyrer: Vegard Sletten Til å underskrive protokoll: Eirik Hokstad Før gjennomgang av styrets årsberetning informerte styreleder om de viktigste oppgaver styret har jobbet med i Det ble det spesielt fremhevet at medlemsverving og økonomi har vært fokusområder. 1. STYRETS ÅRSBERETNING Styreleder gjennomgikk årsberetningen side for side. Det fremkom kommentarer fra salen til SRFs aktiviteter for Det ønskes flere Bergensarrangementer og styret ble oppfordret av tidligere styreledere til å bruke de mer aktivt. Det fremkom også ønske om at SRF skal jobbe mer med kultur og debatter. Det ble også foreslått at SRF oppretter en forslagskasse på nettet hvor medlemmene kan komme med innspill til aktiviteter. Noen var av den oppfatningen at vi kan bli mer synlige på Facebook og Twitter. Kommentarer fra salen til sponsorpleie er viktig da sponsorinntektene utgjør en vesentlig del av SRFs inntekter. Administrasjonen fikk skryt for god kontroll med økonomien. Salen etterlyste en handlingsplan for SRF hvor en del av denne planen er en ambisiøs plan for medlemsrekruttering. Årsberetningen for 2011 ble godkjent. 2. ÅRSREGNSKAP FOR 2011 Styret fremla et regnskap for 2011 med Årsresultat på kr Egenkapital på kr Årsmøtet godkjente regnskapet for 2011 og styret fikk dermed ansvarsfrihet. 3. REVISOR OG DESISORENES BERETNING Revisors beretning ble opplest av Revisor Øivind Johannessen. Revisor var godt fornøyd med at 4 Årsberetning 2012 STYRELEDERS BERETNING REFERAT FRA ÅRSMØTE I SRF Årsberetning

4 regnskapet for SRF føres eksternt og mente måten Visma førte regnskapet på var god. Styreleder Vegard Sletten leste desisorens beretning i desisorenes fravær. Desisorene var godt fornøyd med driften av foreningen. Spesielt fremhevet ble SRFs tilstedeværelse på facebook som positivt. De påpekte også i sin beretning at styret måtte fortsette å rette fokus på medlemsverving. Begge beretninger ble godkjent. 4. STYRETS FORSLAG TIL VEDTEKTS- ENDRING AV 5 OG 10 Endring av 5: Styret fremmet etter godkjennelse på styremøte 19. januar forslag til årsmøtet om å endre 5 i SRFs vedtekter. Man ønsket å få mulighet for å KPI regulere kontingenten uten godkjenning fra årsmøtet. Styreleder leste opp styrets innstilling og deres begrunnelse for årsmøtet. Forslaget til vedtektsendring medfører at det ble tilføyet i vedtekt 5 følgende tekst: Styret har begrenset anledning til å regulere kontingenten uten godkjenning fra årsmøtet innenfor rammene av normal prisstigning KPI. Det ble fastslått at det fremdeles er årsmøtet som fastsetter kontingenten og at styrets fullmakt til å regulere kontingenten ligger innen for grensen av KPI. Det ble votert over forslaget og stemmegivingen ble som følger: Antall stemmer for vedtektsendring av 5: 24 Antall stemmer mot vedtektsendring av 5: 7 Styrets forslag til vedtektsendring av 5 ble godkjent av årsmøtet med 24 stemmer for og 7 stemmer mot. Endring av 10: Styret fremmet etter godkjennelse på styremøte 19. januar forslag til årsmøtet om å endre 10 i SRFs vedtekter. Styret fremmet forslag til årsmøtet om at frist for å gjennomføre årsmøtet settes til innen utgangen av mars måned, fremfor februar. Styreleder leste opp styrets innstilling og deres begrunnelse for årsmøtet. Forslaget til vedtektsendring medfører at 10 endres med følgende tekst: Møtet ledes av styrets leder og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned Det ble votert over forslaget og stemmegivingen ble som følger: Antall stemmer for vedtektsendring av 10: 26 Antall stemmer mot vedtektsendring av 10: 6 Styrets forslag til vedtektsendring av 10 ble godkjent av årsmøtet med 26 stemmer for og 6 stemmer mot. 5. STYRETS FORSLAG TIL KONTINGENT FOR 2012 Forslag til medlemskontingenten for Fremmet av styret på årsmøtet: Gjeldende kontingent Ny kontingent Personlig medlem 850,- 850,- Student, pensjonist 425,- 425,- Firma under 10 ansatte 3.200, ,- Firma ansatte 5.500, ,- Firma ansatte 8.500, ,- Firma over 200 ansatte , ,- Styreleder fremmet styrets forslag til kontingent for 2012 for årsmøtet. Det ble vurtert over forslaget og 32 stemte for og ingen stemmer mot. Kontingenten for 2012 ble dermed fastsatt av årsmøtet i henhold til styrets forslag. 6. VALG Leder for valgkomitéen Eirik Hokstad ledet valget. Det ble informert om hvem som har sittet i valgkomitéen for Den bestod av Eirik Hokstad, John Magnar Bøe, Borghild Feet, Kari Wulf, samt sittende styreleder i 2011 Vegard Sletten. Varamedlemmer: Harold Sletten, Knut Espelid, og Berith Silden. Valgkomitéens innstilling var: STYRELEDER GUNNAR NILSEN NESTLEDER METTE MÆHLE STYREMEDLEMMER FOR 2 ÅR KARSTEN REFSDAL PÅL ERIK MICHELSEN STYREMEDLEMMER FOR 1 ÅR (IKKE PÅ VALG) VIBEKE JOHANNESEN VELINE HØYLAND VARAMEDLEMMER JANNICKE HANSEN CARL ERIK MICHALSEN ROGER HOLTHE OLSEN DESISORER LARS-HENRIK BERGE ELISABETH SEIM REVISOR ØIVIND JOHANNESSEN REPRESENTANTER TIL STYRET I MARKEDSFORBUNDET Valgkomitéen trer av etter sin innstilling. Alle valg var enstemmige og ved akklamasjon. Vegard Sletten takket alle som satt i hans styre og administrasjonen for et godt år. Spesiell takk til avtroppende styremedlemmer Heine Eliassen og Renate Slinning. Styrekjedet ble overrakt til Gunnar Nilsen som takket for tilliten. Etter ordinært årsmøte ble SRF-prisen utdelt. SRF-prisen for 2011 gikk til Ulriken643. BERGEN 7. mars 2012 EIRIK HOKSTAD 6 Årsberetning 2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I SRF REFERAT FRA ÅRSMØTE I SRF Årsberetning

5 MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2012 Deltakerne på dette frokostmøtet var blant de første som fikk oppleve den nye Mathallen på Torget fra innsiden. Norsk Sjømatsenter er en stiftelse som utvikler og fremmer bruk av sjømat. Det drives en omfattende opplærings- og formidlingsvirksomhet. Deres visjon er å gjøre kunnskap til lidenskap! Sjømatsenteret var representert ved direktør Odd Jordheim, daglig leder for avd. Fisketorget og Torgsjef Unneland. Fulltegnet. 8. mai KELLY Tema: Generasjon Y og babyboomerne Deltakerne fikk en interessant innføring i Generasjon Y og Babyboomernes kjennetegn og hva som skjer når disse to generasjoner skal jobbe sammen. De to foredragsholderne Tonje Andreassen og Reidun Eggebø representerte henholdsvis Generasjon Y og Babyboomerne. Fulltegnet 4. juni RADISSON BLU ROYAL HOTEL Tema: Radisson Blu Royal Hotel SRF medlemmer ble invitert til frokost og omvisning på et nyoppusset hotell. Hotelldirektør Nina Askvik og hennes stab fortalte om det «nye» hotellet og frokostkonseptet Brain Food som baserer seg på sunn mat til møter og konferanser. 86 deltakere FROKOSTKLUBBEN: 31. januar NÆRINGSAKADEMIET Tema: Om DISC Tema handlet om relasjoner og samhandling mellom mennesker. DISC er et lett tilgjengelig og kostnadseffektivt verktøy og benyttes av mange, bl.a. som verktøy for rekruttering, lederutvikling, salgsutvikling med mer. DISC er forkortelse for Dominans, Innflytelse, Stabilitet og Grundighet. Det var Erik Nagell Andersen og Tom Christian Abrahamsen som tok oss inn i denne kunnskapsbasen. 77 deltakere 6. mars BERGENFEST Tema: Bergenfest/Bergen Live Nok en gang fikk en fullsatt sal høre Frank Nes presentere årets program for Bergen Live, og et stort utvalg av utendørskonserter som skulle gjennomføres 8 Årsberetning 2012 MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER på Bergenshus Festningsområde. At Bergen er blitt en attraktiv konsertby, kan uten tvil tillegges Frank Nes og hans gjeng. Fulltegnet 22. mars APSIS Tema: E-post Markedsføring ASPSIS er ikke et reklame- eller webbyrå. De har spesialisert seg på e-postmarkedsføring og tilbyr sin kompetanse innen faget sammen med en brukervennlig og teknisk kraftig løsning for å håndtere bl.a. nyhetsbrev. Av de norske kundene finnes bl.a. Skandiabanken, Sparebanken Vest, Finn.no, Color Line og VG. Det var Bjarte Falck Olsen og Tor Eivind Aurdal som fortalte om de muligheter og fallgruver som ligger i e-postmarkedsføring. 197 deltakere 24. april NORSK SJØMATSENTER Tema: Mathallen/Fisketorget. 11. september VOSS FJELLANDSBY Tema: Hvordan bygge en destinasjon? Det har vært en enorm utbygging i og rundt Myrkdalen de siste årene. Adm.dir. Elin Bolan fortalte om hva som har skjedd og hva som skjer i årene framover. Ikke minst fikk vi innblikk i utfordringene og mulighetene som er i arbeidet med å utvikle Myrkdalen. Paal Thunes, salgsdirektør for Myrkdalen Hotel som åpnet i desember, presenterte hotellet. Knut Aarbakke som er daglig leder i Norway Active, fortalte om satsningen på ekstremsport og friluftaktiviteter for Fjellandsbyen. 81 deltakere varehussjef på IKEA Åsane var tatt gjennom hele prosessen. 102 deltakere 25. september IKEA Tema: Kunsten å flytte et møbelvarehus Det ble fokusert på hvordan IKEA tenkte når de skulle lansere åpningskampanjen av Norges største IKEA varehus. Hele kampanjen ble styrt av IKEA nasjonalt og det var Jan Christian Thommesen, som er kommunikasjonsrådgiver og prosjektleder for IKEA Norge, som ledet prosessen. Samarbeidet med 23. november ER BERGEN SKODD FOR 13. november APSIS Tema: Fremgang med mobil e-postmarkedsføring ASPIS presenterte de nye trendene innen e-postmarkedsføring og viste hva som kan gjøres for å oppnå bedre resultater. Markedsføring via e-post er en kostnadseffektiv del av markedskommunikasjonen. 130 deltakere FREMTIDEN? Dette frokostmøtet var ulikt de tradisjonelle frokost møtene. Dagen startet med en frisk og engasjert MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER Årsberetning

6 27. november BAKEDAG HOS MØLLEREN Bakedagen var som vanlig et populært arrangement og som før ble påmeldingen unnagjort på få minutter. Både små og store deltakere fikk fylt opp kakeboksene. Det vanket brus til barna og litt av Møllerens produkter fikk deltakerne med seg hjem. Fulltegnet. 12. desember JULEAVSLUTNING Tradisjonen tro var SRF medlemmer samlet til juleavslutning. I år var vi invitert til en nyåpnet restaurant VISTA Bar og brasserie i Kløverhuset. Her var det julequiz, musikalsk underholdning, god nettverksbygging og ikke minst god mat og drikke. Kjøkkensjef og eier Ole Petter Stornes disket opp med nydelig mat og god drikke. 10. februar DEN GYLDNE HANE Reklameprisutdeling Radisson Blu Hotel Norge For femte år på rad var reklamebransjen og andre SRF medlemmer samlet til prisutdeling. 180 arbeider i 16 kategorier var blitt vurdert av en utenbys jury, og det ble delt ut 15 priser. Neolab fikk hele 7 priser. Haltenbanken og Orangeriet fikk to priser hver mens MK, Reaktor, Oktan og NKF fikk en pris hver. Konferansier var styreleder i SRF Vegard Sletten. Juryformann var Andreas Melvær fra reklamebyrået Melvær & Lien i Stavanger 213 deltakere. Kveldens konferansier var Petter Lavern fra P5 110 deltakere SOSIALE ARRANGEMENTER: 10. mai BERGENSEREN FRITTALENDE OG SÅRBAR I EN OG SAMME PERSON Trond Haukedal ble kåret til årets foredragsholder i 2009 og han har også fått hederspris som foredragsholder i Sammen med Fred Ove Reksten er han tilbake med premiere på psykologisk og musikalsk skråblikk. Dette arrangementet var et samarbeidsprosjekt med Krydder 50. debatt. Både Herman Friele og Ole Hope ga uttrykk for hva de mener om Bergen og hvilke tanker de har rundt byens muligheter i framtiden. Styreleder i SRF Gunnar Nilsen bidro også med sin kunnskap i debatten. Arrangementet var i samarbeid med Kelly. 100 deltakere 4. desember SPAREBANKEN VEST Tema: Must Win Battles (MWB) i et krevende bankmarked. MWB er en metode som kombinerer strategisk fokus med sterk forpliktelse til gjennomføring. Uten kollektivt eierskap, vil selv den klareste strategi feile. Viseadm. Direktør Jan Erik Kjerpeseth og markedssjef Ingrid Birkeland ga et innblikk i hvordan Sparebanken Vest jobber med bankens MWB. 82 deltakere 10 Årsberetning 2012 MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 17. mai 17. MAIFROKOST Sted: Wesselstuen Og prosesjon under SRFs fane 120 SRFere med familie og venner benket seg på Wesselstuen. Styreleder Gunnar Nilsen holdt tale for dagen. Etter frokosten gikk deltakerne samlet til oppstillingsplassen vår i hovedprosesjonen der flere enn frokostgjestene hadde tatt oppstilling. Temaet denne gang var Sykkelbyen Bergen. Innslaget synes vi var bra, men det vanket ingen pris denne gang. 27. juni SOMMERAVSLUTNING I år ble medlemmene invitert til stor fest på Bergens nye utested Matbørsen. Restaurantkonseptet er unikt i Bergen og det samme er rammen rundt den gamle Fresco-hallen. Sjelden har oppslutningen til et arrangement vært så stor. KSJ Holding med trekløveret Steinar Knutsen, Per Jørgensen og Terje J. Skjelbred, slo på stortrommen og inviterte til smaksprøver fra alle de nye restaurantene i lokalet. Den gode maten, underholdningen og folks gode humør, gjorde kvelden svært vellykket. 303 deltakere ANDRE SRF ARRANGEMENTER: 10. februar BERGEN MARKEDSSYMPOSIUM 2012 Tema: Suksess Ordfører Trude Drevland åpnet symposiet og tradisjonen tro loset Høyskolelektor ved BI Morten W. Knudsen oss gjennom dagen. Foredragsholdere: Erna Solberg (H) Tema: Sannheten om Høyres suksess Micael Dahlen Tema: Way to go? Vizrt, Fredrik Gunnestad Tema: Derfor ble Vizrt en suksess Nordiske Mediedager, Guri Heftye Tema: Derfor virker Nordiske Mediedager Datarock, Fredrik Saroea Tema: Historien om Datarock hvordan bygge merkevare i musikkbransjen MK, Svein Roger Selle Tema: Kavli hvordan skape et samarbeid mellom produsent og byrå som gir suksess 135 deltakere MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER Årsberetning

7 7. mars ÅRSMØTE I SALGS- OG REKLAME- FORENINGEN Mediehuset Bergens Tidende Det ble valgt nytt styre som i 2012 består av følgende personer: Gunnar Nilsen, styreleder, salgsdirektør i Mediehuset Bergens Tidende Mette Mæhle, nestleder, daglig leder i Alf Gundersen reklamebyrå Styremedlemmer: Veline Høyland, sponsorsjef i Sparebanken Vest Vibeke Johannesen, salgssjef bedrift i Brann Karsten Refsdal, produkt manager digital i Bergens Tidende Pål Erik Michelsen, Marketing Director, Hallvard Lerøy AS Varamedlemmer: Janicke Hansen, Senterleder Arenagruppen Carl Erik Michalsen, KJS Servering Roger Holthe Olsen, partner i Nor PR SRF-prisen for 2012 gikk til Ulriken deltakere 4. oktober SRF SPOTLIGHT Dette er et helt nytt konsept for Salgs- og Reklame foreningen, hvor det settes lys på unge, fremadstormende mennesker i Bergensregionen, som allerede i ung alder har nådd langt. Førstemann ut var Bergens Tidendes nye direktør Andreas Thorsheim, som ble intervjuet av direktør Siren Sundland i Sparebanken Vest. Den unge Torsheim, som har bodd mange år i Frankrike, imponerte tilhørerne ved å avslutte møtet med å lese et vakkert dikt på fransk. 64 deltakere 28. november BERGEN SALGSSYMPOSIUM Ble arrangert for 2. gang på BI Bergen Marineholmen Foredragsholdere: Njål Berge Indianer Tema: Elsk din kunde som deg selv Gorm Kunøe - Førstelektor ved Handelshøyskolen BI Nydalen Tema: Motivasjon til salgs Kathrine Brøsholen - VP Schibsted Salgsutvikling Tema: Schibsted Way of sales Frode Ådland Salgsdirektør Rieber Tema: Salg til dagligvarehandelen Dag Frode Algerøy Salgssjef privat SK Brann Tema: Selge ut Stadda det må jo være lett Odd Gisholt - Associate dean for Retail Management ved Handelshøyskolen BI Tema: Salg på kjøpesentre og på nettet 101 deltakere 2. og 6. mars KULTURTILBUD Lughnasa, en irsk sensommerdans, DNS 13. juni En midtsommernattsdrøm. DNS August Kaptein Knurr og Mareminemysteriet, Gamle Bergen Museum November Fanny og Alexander, DNS FAGLIGE TILBUD 8. mars Retorikk i vår tid professor Jens E. Kjeldsen fra UiB. 15. mars Hva skaper god kontakt med mennesker? Jan Spurkeland, forfatter, musiker og relasjonsledelsens far. 15. mars GROW Inspirerende, nytenkende, verdiskapende, Kjell Raknes 12 Årsberetning 2012 CHAPTER CHAPTER Årsberetning

8 REGNSKAP 2012 OG BUDSJETT 2013 Regnskap 2012 Budsjett 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2013 DRIFTSINNTEKTER Medlemskap/kontingenter Arrangementinntekter Sponsorer/andre inntekter (7) SUM DRIFTSINNTEKTER (5) DRIFTSKOSTNADER Kostnader nettverk Personalkostnader (4/7) Arrangement kostnader Kostnader lokaler Leie maskiner/inventar ol Kostnadsførte anskaffelser Fremmedtjenester Kontorkostnader Telefon, porto og lignende Kostnader reiser Salgs og reklamekostnader Kontigenter og gaver Annen kostnad Tap og lignende Avskrivninger SUM DRIFTSKOSTNADER NOTER REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. SRF har videre fulgt relevante bestemmelser i NRS utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De unntak som gjelder for små foretak er anvendt. SRF har også i 2012 satt regnskapet ut til firma Visma Services Norge AS, avdeling Bergen. NOTE 1 OMLØPSMIDLER / KORTSIKTIG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. NOTE 2 ANLEGGSMIDLER / LANGSIKTIG GJELD Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig bruk for virksomheten og er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler aktiveres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være av forbigående karakter. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. NOTE 3 FORDRINGER Kundefordringer og andre forandringer føres i balanse til pålydende etter fradrag for avsetting til påregnelig tap. Det er ikke foretatt tapsavsetning pr NOTE 4 PENSJONSKOSTNADER Pensjonspremie føres sammen med lønnskostnader. For øvrig følges NRSs regler for føring av pensjoner og pensjonskostnader. NOTE 5 SALGSINNTEKTER- MVA FRADRAG Av salgsinntekter er en andel av inntektene utenfor avgiftsområdet. Dette danner grunnlag for den forholdsmessige fordelingen av mvafradraget i NOTE 6 EGENKAPITAL Egenkapital per Årets overskudd = Egenkapital per DRIFTSRESULTAT Finansintekter Finanskostnader ÅRSRESULTAT BALANSE EIENDELER Varige driftsmidler (2) Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer (3) Bank/kasse SUM EIENDELER EGENKAPITAL / GJELD Egenkapital Årets resultat Sum egenkapital (6) Leverandørgjeld (1) Offentlige skatter/avgifter (1) Annen kortsiktig gjeld (1) SUM GJELD OG EGENKAPITTAL NOTE 7 LØNNSKOSTNADER SRF drifter sekretariatet til Markedsforbundet. Dette utgjør en lønnskostnad på Inntekt på kr ,- er ført under salgsinntekter. BERGEN 30. JANUAR 2013 STYRET I SALGS-OG REKLAMEFORENINGEN Gunnar Nilsen Styreleder Karsten Refsdal Styremedlem Driftsløsøre, inventar ol. Sum Anskaffelseskost pr = Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger = Av- og nedskrivinger pr Bokført verdi Årets ordinære avskrivinger Økonomisk levetid 3 år Mette Mæhle Styres nestleder Vibeke Johannesen Styremedlem Veline Høyland Styremedlem Pål Erik Michelsen Styremedlem 14 Årsberetning 2012 REGNSKAP / BUDSJETT / BALANSE NOTER Årsberetning

9 MEDLEMS- STATISTIKK Firmamedlemmer Personlige medlemmer Honnør/student REPRESENTASJON FOR SRF MARKEDSFORBUNDETS STYRE 17. MAI KOMITEEN ARNE STORETVEDT DET NYTTIGE SELSKAPS FORRETNINGSFASADEPRIS JURY, KAI-OVE CARLSEN NORSK HANDELSMUSEUM/NORSK REKLAMEMUSEUMS STYRE KÅRE OFFERDAL Foreningens arkiv er oppbevart i Bergen Byarkiv BERGENS- FONDET STYRET I BERGENSFONDET HAR I 2012 BESTÅTT AV: ØIVIND JOHANNESSEN BERITH SILDEN BORGHILD FEET Det har ikke vært møter i perioden. REGNSKAP FOR BERGENSFONDET Resultat finansaktiva Renter Utdeling midler ÅRSRESULTAT AKTIVA Innestående i bank SRF-PRISEN 2011 BLE UTDELT PÅ ÅRSMØTET I SRF 7. MARS 2012 Beholdning verdipapirer SRF-PRISEN KOMITEEN HAR BESTÅTT AV: GUNNAR NILSEN KARI WULF BORGHILD FEET JOHN MAGNAR BØE ERIK HOKSTAD AKTIVA Innestående i bank SUM PASSIVA Kapital Renter SUM SUM AKTIVA PASSIVA Egenkapital Overskudd pr EGENKAPITAL HEDERSTEGN MEDLEMMER I ORDENSKAPITLET: KNUT ESPELID JOHN MAGNAR BØE BERITH SILDEN KARI WULF Ordenstegn deles kun ut i forbindelse med jubiléer. Det har derfor ikke vært avholdt noen møter i komitéen i Vinneren har fremhevet seg på markedsføring i videste betydning, og i tråd med SRF-prisens statutter er det utvist: Høy faglig standard Sunne prinsipper, ansvarsfølelse og god forretningsskikk i all markedsføring til beste for samfunnet, næringslivet og forbrukerne. Etter markante utfordringer, lang nedetid og store investeringer åpnet endelig Ulriken643 sine tilbud og konsepter 1. mai Både banen, restauranten og konseptene rundt fremstod som total-renovert og med moderne og innovativt snitt. Siden åpningen i 2009 har selskapet hatt økende suksess, og var meget nære ved å slå en 50 år gammel passasjerrekord med passasjerer i Ulriken643 er merkenavnet på tilbud, aktiviteter og opplevelser som er utviklet på det høyeste av de 7 fjell. Under konseptet høyfjellet midt i byen har Ulriken fremstått som et unikt fyrtårn, turistattraksjon og rekreasjonsområde for Bergen. Ulriken643 tilbyr et helhetlig opplevelsesprodukt der høy kvalitet blir ivaretatt av egne driftsselskaper: Ulriken Taubaneselskap: transport, sky:skraperen: bevertning og Bergen Base Camp: aktiviteter/butikkdrift. Videre er det utviklet spennende delkonsepter som bl.a. Friskis medlemsklubb for urbane friluftsmennesker, familiekonkurransen Sporfinneren, konferansetilbud og GPS-guiding. Til tross for ut over det vanlige logistikkutfordringer, er det satset på kortreist og høykvalitetsmat på toppens restaurant sky:skraperen, hvor det serveres det mest velsmakende og forfriskende som kan serveres på en fjelltopp. Konseptmakerne har utvist stor kreativitet i sin merkevarebygging, og har utviklet unike og enestående produkter som f.eks storm på flaske. SRF-PRIS KOMITÉEN 2011 HAR BESTÅTT AV FØLGENDE PERSONER: John Magnar Bøe Borghild Feet Kari Wulf Gunnar Nilsen Vegard Sletten 16 Årsberetning 2012 BERGENSFONDET SRF PRISEN M.M. SRF PRISEN 2011 Årsberetning

10 STYRET I SRF 2012 VALGKOMITÉENS INNSTILLING TIL STYRE I SRF FOR 2013 Mette Mæhle (Daglig leder i Alf Gundersen). Utdanning: Siv. øk. fra Heriot-Watt University i Edinburgh og senere utdannelse fra BI og University of Houston innen kommunikasjon, markedsføring og e-handel. Praksis: forsikring, reklamebyrå og bank. Erfaring fra DnB/Vital med produktansvar og markedsansvar på både privat- og bedriftssiden, og 11 års byråerfaring, de siste årene som daglig leder. Roger Holthe Olsen er partner i Nor PR hvor han jobber med PR- og medierådgivning og utvikling og oppfølging av kommunikasjonsstrategier. Hans utdanningsbakgrunn består av en grad innenfor medievitenskap ved Universitetet i Bergen. I tillegg har han prosjektledelse fra Høgskolen i Bergen. Han har tidligere erfaring fra lokalradio, informasjonsavdelingen i TV 2, som konsulent i NAV og som journalist i gateavisen Megafon. GUNNAR NILSEN (STYRELEDER SRF) Salgsdirektør Nøkkelkunder, Mediehuset Bergens Tidende METTE MÆHLE (NESTLEDER SRF) Daglig leder, Alf Gundersen VELINE HØYLAND Sponsorsjef, Sparebanken Vest KARSTEN REFSDAL Produktansvarlig Digital, Mediehuset Bergens Tidende VIBEKE JOHANNESEN Salgssjef bedrift, Sportsklubben Brann VALGKOMITÉENS INNSTILLING FOR 2013 STYRELEDER METTE MÆHLE NESTLEDER VIBEKE JOHANNESEN STYREMEDLEMMER FOR 2 ÅR ROGER HOLTHE OLSEN CARL-ERIK MICHALSEN STYREMEDLEMMER FOR 1 ÅR KARSTEN REFSDAL (IKKE PÅ VALG) VELINE HØYLAND VARAMEDLEMMER JANICKE HANSEN DANIEL SKOTHEIM THERESE RYGG DESISORER LARS-HENRIK BERGE, ELISABETH SEIM REVISOR ØIVIND JOHANNESSEN REPRESENTANT TIL MARKEDSFORBUNDET METTE MÆHLE PÅL ERIK M. MICHELSEN Marketing Director Hallvard Lerøy AS/LSG ASA CARL-ERIK MICHALSEN Salgs og markedsansvarlig / CMO i TicketCo Norge AS ROGER HOLTHE OLSEN Partner Nor PR JANICKE HANSEN Senterleder Laksevåg Senter/Gullgruven (ikke til stede under fotografering) STYRETS FORSLAG TIL VALGKOMITÉ 2013 MEDLEMMER: GUNNAR NILSEN EIRIK HOKSTAD JOHN MAGNAR BØE BORGHILD FEET VARAMEDLEMMER: BERITH SILDEN HAROLD SLETTEN KNUT ESPELID Vibeke Johannesen (Salgssjef bedrift i Brann). Utdannet Diplommarkedsfører BI Bergen. I Brann er hun en del av ledergruppen og er ansvarlig for et team på 5 personer som jobber med salg og oppfølging av Brann sine samarbeidspartnere. Var tidligere salgssjef på Scandic Bergen City og før dette arbeidet hun med salg i TNT Norge. Karsten Refsdal (Produktansvarlig/ produkt manager digital i Bergens Tidende). Utdanning: Master i markedsføring, EADA Barcelona, bachelor i markedsføring fra BI med bedriftsutvikling som spesialisering. Praksis:har tidligere arbeidet som produktutvikler med hovedfokus på utvikling av nye produktkonsepter for dagligvarehandelen under Møllerens merkevare. Tidligere praksis fra detaljhandel. Veline Høyland (Sponsorsjef i Sparebanken Vest). Utdanning: Mellomfag i Statsvitenskap internasjonal politikk, Merkevareskolen Bergen Branding, personalforvaltning og ledelse og fagkurs bl.a. i styrekompetanse og markedsføring fra BI og Strategi strategisk analyse fra NHH. I Sparebanken Vest har hun ansvaret for konsernets sponsorstrategi, sponsoravtaler og oppfølging/aktivering av disse. Utenom bank har hun og erfaring fra hotell, detaljhandel og salg av kunst. Carl-Erik Michalsen (CMO i TicketCo Norge AS). Carl-Erik har sin bakgrunn fra Handelshøyskolen BI med Bachelor i markedsføring. Senere har han gjennomført Master of Management studier i økonomi for beslutningstakere. Han har 6 års fartstid som markedssjef i KJS Servering. Janicke Hansen (Senterleder Arenagruppen). Janicke er utdannet Cand. Philol. med hovedfag i Folkloristikk (kulturvitenskap) ved UiB, samt Markedsøkonom fra BI. Hun har 11 års erfaring fra kjøpesenterbransjen. I Arenagruppen er hun senterleder for Laksevåg Senter og Gullgruven, og før dette jobbet hun 8 år som Markedssjef ved Kleppestø Senter. Hun har tidligere vært meddriver i egen butikk i kjøpesenter samt jobbet frilans med markedsstrategi for mindre nærsenter og handelsstandsforeninger. Daniel Skotheim (Merkevaresjef Hansa Borg Bryggerier) Utdannet Siviløkonom fra NHH, med utveksling og erfaring fra Monash University Melbourne, Australia og fra Boston University, USA. Daniel er en ekte bergenser, men jobbet og bodde i Oslo etter endt utdanning. Der har han erfaring fra Microsoft selskapet Fast Search & Transfer, og fra stillingen som Produktsjef i NetCom. Han jobber nå i Hansa Borg og har ansvaret for merkevarene Olden og Schweppes, samt lokale og nasjonale brusmerker under Hansa Borg paraplyen. Therese Andvik Rygg (Markedssjef CreaCon Entertainment AS). Utdannet Diplommarkedsfører fra BI Bergen. Hun sitter i ledergruppen og er ansvarlig for marked/pr- og eventavdeling. CreaCon er selskapet bak barnetvserien «Vennebyen». Serien er solgt til 185 land og animasjonsserien bare fortsetter å vokse. Therese er ansvarlig for merkevarebygging i det Nordiske markedet, samt UK. 18 Årsberetning 2012 STYRET I SRF STYRET I SRF Årsberetning

11 SAMARBEIDSPARTNERE Strategisk og langsiktig merkevarebygging er et viktig satsingsområde for BKK. Gjennom vårt samarbeid med SRF har vi tilgang til relevante kurs og seminarer, samtidig som vi medvirker til et viktig regionalt nettverk med erfaring fra ulike bransjer. Kelly Services er samarbeidspartner i SRF fordi vi anser det som en flott arena for utvikling av gode B2B relasjoner og nettverksbygging på tvers av bransjer i Bergen. Som en tradisjonsrik merkevarebedrift setter vi i Hansa Borg Bryggerier stor pris på det arbeidet SRF gjør for å legge til rette for kunnskapsdeling og nettverksbygging mellom bedrifter i Bergen. Det er derfor naturlig for oss å støtte opp om SRF. Brann ønsker å gi SRF muligheter til å bli en sterk og innholdsrik forening for oss som driver med salg og markedsføring. I tillegg ønsker vi gjennom SRF å tilby medlemmer muligheten for opplevelser sammen med oss i Brann. SRF har fokus på tema som er kompetansebyggende for våre medarbeidere som jobber med salg og markedsføring. BI Bergen har inngått samarbeidsavtale med SRF for å komme i tettere interaksjon med næringslivet i Bergen. Som Vestlandets største webbaserte kommunikasjonshus er vi faglig begeistret for SRF, som jobber iherdig for å løfte medlemmenes kunnskaper om kommunikasjon, nye kanaler og sosiale medier. Å bygge nettverk er viktig for å skape en arena for diskusjon, inspirasjon og kunnskapsdeling. Ved å være initiativtaker til dette viser vi at vi satser på Vestlandet.

STYRELEDERS BERETNING REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2012 MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2013 ÅRSREGNSKAP 2013 BALANSE 2013 BUDSJETT 2014 NOTER

STYRELEDERS BERETNING REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2012 MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2013 ÅRSREGNSKAP 2013 BALANSE 2013 BUDSJETT 2014 NOTER ÅRSBERETNING 2013 2 ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013 Bergen Markedssymposium 4 5 8 14 15 16 17 18 19 STYRELEDERS BERETNING REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2012 MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2013 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

REFERAT FRA Årsmøte 2010

REFERAT FRA Årsmøte 2010 år SERENI N B T G 2010 STYRELEDERS BERETNING 3 styreleders beretning 4 REFERAT FRA Årsmøte 2010 6 medlemsmøter og arrangementer 2010 10 årsregnskap, 2010 balanse 2010 budsjett 2011 11 noter 12 bergensfondet,

Detaljer

MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2014 REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2014 REGNSKAP 2014 OG BUDSJETT 2015 BALANSE 2014 SRF FREMMER DYKTIGE TALENTER

MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2014 REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2014 REGNSKAP 2014 OG BUDSJETT 2015 BALANSE 2014 SRF FREMMER DYKTIGE TALENTER ÅRSBERETNING 2014 1 ÅRSBERETNINGEN 2014 4 5 8 10 11 12 13 14 19 STYRELEDERS BERETNING MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2014 REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2014 REGNSKAP 2014 OG BUDSJETT 2015 BALANSE 2014 NOTER MEDLEMSTATISTIKK

Detaljer

6 markedssymposium 9 DEN GYLDNE HANE 13 SRF-PRISEN 3 STYRELEDERS BERETNING. 4 REFERAT FRA årsmøte 2008. 6 medlemsmøter OG ARRANGEmENTER 2008

6 markedssymposium 9 DEN GYLDNE HANE 13 SRF-PRISEN 3 STYRELEDERS BERETNING. 4 REFERAT FRA årsmøte 2008. 6 medlemsmøter OG ARRANGEmENTER 2008 08 årsberetning 2008 6 markedssymposium 3 STYRELEDERS BERETNING 4 REFERAT FRA årsmøte 2008 6 medlemsmøter OG ARRANGEmENTER 2008 9 DEN GYLDNE HANE 13 SRF-PRISEN 10 årsregnskap, BALANSE 2008 OG BUDSJETT

Detaljer

Årsberetning 2007. Og SRF-prisen for 2007 går til...

Årsberetning 2007. Og SRF-prisen for 2007 går til... 07 Og SRF-prisen for 2007 går til... Årsberetning 2007 VI TAKKER VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE 1908-2008 100år Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Enhjørningsgården Bryggen, 5003 Bergen Telefon 55 32 17 17

Detaljer

NETT- VERK. Didrik Munch skal samle Media Norge til «ett rike» www.srf.no

NETT- VERK. Didrik Munch skal samle Media Norge til «ett rike» www.srf.no NETT- VERK ANNONSEBILAG TIL BERGENS TIDENDE SALGS- OG REKLAMEFORENINGEN I BERGEN HØSTEN 08 Didrik Munch skal samle Media Norge til «ett rike» www.srf.no Like sikkert som høsten Høsten er over oss. For

Detaljer

NETT- VERK. Alf Hildrum, TV 2 Mannen som kommer til å endre. dine medievaner. www.srf.no

NETT- VERK. Alf Hildrum, TV 2 Mannen som kommer til å endre. dine medievaner. www.srf.no NETT- VERK Alf Hildrum, TV 2 Mannen som kommer til å endre ANNONSEBILAG TIL BERGENS TIDENDE SALGS- OG REKLAMEFORENINGEN I BERGEN HØSTEN 07 dine medievaner www.srf.no 15 GRAND PEOPLE 16 Alf hildrum 5 SRF

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Styrets beretning 2012

Styrets beretning 2012 styrets beretning og regnskap 2012 Innstillinger til generalforsamling 2013 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Inge Husefest, Hilde Drønen, Stein Olaf Onarheim, Kenneth Nilsen, Anne Gine Hestetun,

Detaljer

styrets beretning, regnskap

styrets beretning, regnskap styrets beretning, regnskap OG INNSTILLINGER 2011 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Stein Olaf Onarheim, Inge Husefest, Mette Krohn-Hansen, Jan Erik Kjerpeseth, Gunnar Gran, Anne Gine Hestetun, Johannes

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 15 mars 2012 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 15. mars 2012

Detaljer

annonsebilag tema: kommunikasjon Dolk: Kommunikasjon på boks Det nye språket Sosiale Stormberg

annonsebilag tema: kommunikasjon Dolk: Kommunikasjon på boks Det nye språket Sosiale Stormberg annonsebilag 2010 tema: kommunikasjon Dolk: Kommunikasjon på boks Det nye språket Sosiale Stormberg Foto: Audun Roe Grimstad Innhold Styreleder 5 Nye (avis)tider 6 Den store (og den lille) samtalen Det

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi

ÅRSBERETNING 2014. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi ÅRSBERETNING 2014 Innhold 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi 2. Rapport fra komiteene 2.1 Rapport Fagmøter 2.2 Rapport MedieDagen 2.3 Rapport Markedsansvarlig

Detaljer

1. Åpning, dagsorden og saksliste... 2 1.1 Dagsorden...2

1. Åpning, dagsorden og saksliste... 2 1.1 Dagsorden...2 Innhold 1. Åpning, dagsorden og saksliste... 2 1.1 Dagsorden...2 2. Delegater / deltakere til Dataforeningens landsmøte 26. - 28. april 2013... 10 4. Årsberetning 2012... 13 4.1 Lederens forord... 13 4.2

Detaljer

Nettverk. designe service? Et designeventyr. Design som holder på kundene. Rekordstor oppslutning. Markedssymposiet 2010 tar form.

Nettverk. designe service? Et designeventyr. Design som holder på kundene. Rekordstor oppslutning. Markedssymposiet 2010 tar form. Nettverk Salgs- og reklameforeningen i Bergen Høst 2009 annonsebilag SRFs medlemstilbud øker: Rekordstor oppslutning Design som holder på kundene Markedssymposiet 2010 tar form Kan man designe god service?

Detaljer

Årsberetning 2010 Byen Vår Drammen AS

Årsberetning 2010 Byen Vår Drammen AS Byen Vår Drammen AS Innholdsfortegnelse Forord 2 Byen Vår Drammen AS 3 Selskapets forretningsidé 3 Selskapets formål 3 Organisasjon og ledelse 3 Eiere 3 Styrets arbeid 3 Organisasjonsplan 3 Aktiviteter

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 4

Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD 3 Kort om DNF 4 Styrets beretning 5 Organisasjonsforhold 6 Leder 7 Møteåret 8 Nyhetsplukk 9 Kommunikasjon 10 Øvre Eiker Næringsråd 11 Nedre Eiker Næringsråd 12 Svelvik Næringsråd

Detaljer

Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005

Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005 nettverk Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005 Bergenserne har talt Jubileumsfest Bybanen www.orangeriet.no Kort fortalt Er det noe vi Vestlendinger har til felles, så er det

Detaljer

Oi! Trøndersk Mat og Drikke. Introduksjon. 06 Hilsen fra daglig leder 07 Hilsen fra styreleder. 08 Dette er Oi! 08 Medarbeidere 10 Eierne av Oi!

Oi! Trøndersk Mat og Drikke. Introduksjon. 06 Hilsen fra daglig leder 07 Hilsen fra styreleder. 08 Dette er Oi! 08 Medarbeidere 10 Eierne av Oi! Årsrapport 2012 mersmak og merverdi Introduksjon 06 Hilsen fra daglig leder 07 Hilsen fra styreleder Oi! Trøndersk Mat og Drikke 08 Dette er Oi! 08 Medarbeidere 10 Eierne av Oi! 04 Oi! ÅRSRAPPORT 2012

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi

ÅRSBERETNING 2013. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi ÅRSBERETNING 2013 Innhold 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi 2. Rapport fra komiteene 2.1 Rapport Mediemøter 2.2 Rapport MedieDagen 2.3 Rapport Markedsansvarlig

Detaljer

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte!

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte! 2013 Årsrapport 84 av våre 120 tillitsvalgte! KORT OM DRAMMEN NÆRINGSLIVSFORENING Drammen Næringslivsforening (DNF) ble stiftet 1. mars 1847. 3 DNF er en upolitisk og uavhengig interesseorganisasjon som

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Årsmelding 2014. Årsmelding 2014

Årsmelding 2014. Årsmelding 2014 Årsmelding 2014 Design: Trykk: Årsmelding 2014 Innhold Styrets beretning 05 Visjon og roller 08 Prosjekter og aktiviteter 2014 09 Raff Designuke 2014 Your Street Kompetansehevende tiltak Nettsamfunnet

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2006

Årsberetning og regnskap 2006 Bokhandler www.bokhandler.no Øvre Vollgate 15 0185 Oslo Tlf: 22 39 68 00 Faks: 22 39 68 10 E-post: firmapost @bokhandler.no Årsberetning og regnskap 2006 s8 Innhold Oppsummering 2006 Om Bokhandler 4 Bokhandler

Detaljer

Dataforeningens landsmøte 2014. 25. 27. april 2014, Rica Hotel Bodø. Den Norske Dataforening. Saksdokumentasjon

Dataforeningens landsmøte 2014. 25. 27. april 2014, Rica Hotel Bodø. Den Norske Dataforening. Saksdokumentasjon Dataforeningens landsmøte 2014 25. 27. april 2014, Rica Hotel Bodø Den Norske Dataforening Saksdokumentasjon 1 2 Innhold 1. Åpning, dagsorden og saksliste... 4 1.1 Dagsorden...4 2. Delegater / deltakere

Detaljer

Lett på jobb ANSATTE. Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 04 40 41 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no

Lett på jobb ANSATTE. Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 04 40 41 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no Årsrapport 2010 Lett på jobb ANSATTE Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 04 40 41 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no Avdelingsleder Rune Kvebæk T: 52 04 40 44 M: 412 37 504 E: rkv@ipk.no Faglig leder Jan Olav

Detaljer

nettverk 1 Medlemsblad for Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Juni 2004 PRESTASJONSKULTUR I FOKUS UTEN SALG - INGEN BEDRIFT RELASJONSPLEIE

nettverk 1 Medlemsblad for Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Juni 2004 PRESTASJONSKULTUR I FOKUS UTEN SALG - INGEN BEDRIFT RELASJONSPLEIE nettverk Medlemsblad for Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Juni 2004 PRESTASJONSKULTUR I FOKUS UTEN SALG - INGEN BEDRIFT RELASJONSPLEIE KREATIVT FORUM STARTER OPP I BERGEN DIPLOMOPPGAVER BI VISUELL

Detaljer

Innhold. s 3 Mål og middel

Innhold. s 3 Mål og middel Årsberetning 2006 Innhold s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets årsberetning s 8-13 Regnskap med noter s 14-15 Kundene s 16-17 Medarbeidere s 18 Kontornett s 19 Revisjonsberetning

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap IKS er aksjonær på vegne av kommunene.

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap IKS er aksjonær på vegne av kommunene. ÅRSRAPPORT 2014 EIERE Eierkommunene i Business Region Bergen utgjør det vi kaller Bergensregionen. Dette er en stor del av Hordaland fylkeskommune både geografisk og befolkningsmessig. Vel 450 000 av fylkets

Detaljer