nr 37/ NO årgang 105 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 37/15-2015.09.07 NO årgang 105 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 37/ NO årgang 105 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /15 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Avgjørelser fra Klagenemnda Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 37/15 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AEROSTYLER Aktiebolaget Electrolux, SE STOCKHOLM, Sverige Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 7 Portable/bærbare damprensere for klær. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MAGICARE Aktiebolaget Electrolux, SE STOCKHOLM, Sverige Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 7 Dyser for rengjøringsapparater. Klasse 11 Dyser for apparater og innretninger for dampproduksjon, rengjøring, rensing, tørking og ventilasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EU, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Candyking Holding AB, Box 729, SE SOLNA, Sverige Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakt; konserverte, tørkede og syltede frukter og grønnsaker, ikke inneholdende spinat; syltetøy, geléer og kompotter; egg, melk og melkeprodukter; næringsoljer og fett; ristede nøtter; saltede nøtter; skrellede nøtter; konserverte nøtter; tørkede nøtter; spiselige nøtter; kokte nøtter; behandlede nøtter; krydrede nøtter; nøtter, behandlede; saltede og krydrede nøtter; fruktog nøtteblandinger; behandlede frukter, sopp og grønnsaker (inkludert nøtter og belgfrukter), ikke inneholdende spinat; yoghurt; smaksatt yoghurt; yoghurtis. Klasse 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeerstatning; mel og næringspreparat tilvirket av korn; brød, konditorvarer; konfekt, godteri og sjokolade, is; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser (smakstilsetninger); krydder; is; overtrukkede nøtter (godteri), sjokoladedekkede nøtter (godteri); snacksstenger inneholdende en blanding av korn, nøtter og tørkede frukter (godteri); godteri, konfektbiter og tyggegummi; godteribiter. Klasse 31 Nøtter (frukter); frø; levende planter, vekster og blomster, ikke inneholdende spinat; fersk frukt, nøtter, grønsaker og urter, ikke inneholdende spinat; nøtter (kola-); ikke-bearbeidede nøtter; spiselige nøtter (ikkebearbeidede); bær (ikke-bearbeidede); ferske cashewnøtter; ferske hasselnøtter; peanøtter, ferske; kakaobønner (ikke-bearbeidede); kolanøtter; kokosnøtter. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; administrativ drift av restauranter, barer og selvbetjente serveringssteder; salgspromoteringstjenester; markedsføring; utdeling av vareprøver, utstillinger for kommersielle- og reklameformål, detalj- og partihandel av konfekt og naturgodteri; forhandlervirksomhet med konfekt og naturgodteri; utleie av utsalgssted for konfekt og naturgodteri; administrasjon av utsalgsmetoder; utslagsautomater (utleie av-). 3

4 registrerte varemerker nr 37/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Candyking Holding AB, Box 729, SE SOLNA, Sverige Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakt; konserverte, tørkede og syltede frukter og grønnsaker; syltetøy, geléer og kompotter; egg, melk og melkeprodukter; næringsoljer og fett; ristede nøtter; saltede nøtter; skrellede nøtter; konserverte nøtter; tørkede nøtter; spiselige nøtter; kokte nøtter; behandlede nøtter; krydrede nøtter; nøtter, behandlede; saltede og krydrede nøtter; frukt- og nøtteblandinger; behandlede frukter, sopp og grønnsaker (inkludert nøtter og belgfrukter); yoghurt; smaksatt yoghurt; yoghurtis. Klasse 30 Kaffe, te, kakao, ris, tapioka, sagogryn, kaffeerstatning; mel og næringspreparat tilvirket av korn; brød, konditorvarer; konfekt, godteri og sjokolade, is; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser (smakstilsetninger); krydder; is; overtrukkede nøtter (godteri), sjokoladedekkede nøtter (godteri); snacksstenger inneholdende en blanding av korn, nøtter og tørkede frukter (godteri); godteri, konfektbiter og tyggegummi; godteribiter. Klasse 31 Nøtter (frukter); frø; levende planter, vekster og blomster; nøtter (kola-); ikke-bearbeidede nøtter; spiselige nøtter (ikke-bearbeidede); ferske frukter, nøtter, grønnsaker og urter; bær (ikke-bearbeidede); ferske cashewnøtter; ferske hasselnøtter; peanøtter, ferske; kakaobønner (ikke-bearbeidede); kolanøtter; kokosnøtter. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; administrativ drift av restauranter, barer og selvbetjente serveringssteder; salgspromoteringstjenester; markedsføring; utdeling av vareprøver, utstillinger for kommersielle- og reklameformål, detalj- og partihandel av konfekt og naturgodteri; forhandlervirksomhet med konfekt og naturgodteri; utleie av utsalgssted for konfekt og naturgodteri; administrasjon av utsalgsmetoder; utslagsautomater (utleie av-). Monster Energy Company, 1 Monster Way, US- CA92879 CORONA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Beskyttende klær; beskyttende fottøy; beskyttende hodeplagg; beskyttende eyewear, briller, solbriller og kontaktlinser; sportshjelmer; beskyttende deksler og etuier for elektronisk utstyr; øretelefoner og hodetelefoner; briller; brilleetuier; solbriller; solbrilleetuier; videoopptak med sport, ekstremsport, og motorsport; mobiltelefonledninger; brillesnorer; snorer for å holde ID brikker; snorer for å holde kvalifikasjonsbevis; snorer for å holde kodede nøkkelkort; snorer for å holde nøkler; snorer for å holde lydopptaksbærere; snorer for å holde bærbare mediaspillere. Klasse 16 Trykksaker og publikasjoner; plakater; klistremerker; dekalkomanibilder; overføringsbilder; kort; skrivesaker; skilt; klistremerkeskrin inneholdende klistremerker og dekaler. Klasse 18 Bager; ryggsekker; lommebøker; etuier; nøkkelhus; reisevesker og skipssekker; bokvesker, håndvesker: sportsbager for alle formål; bager for alle formål; lær og imitasjoner av lær, og varer laget av dette materiale og ikke inkludert i andre klasser. Klasse 25 Klær, fottøy og hodeplagg. 4

5 registrerte varemerker nr 37/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Betit Operations Ltd, The Firs, Flat 1, George Borg Oliver Street, MT-SLM1801 SLIEMA, Malta Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, Klasse 9 Computer software; interaktive computersystemer; datamaskin software. Klasse 35 Forretningsledelse; forretningsadministrasjon; kontortjenester; reklamevirksomhet, markedsføring og konsultasjonsvirksomhet, rådgivning og assistansetjenester vedrørende og relatert til promotering; distribusjon av reklame-, markedsføringsog promoteringsmateriell; tjenester vedrørende lojalitets-, intensiv- og bonusprogram; fremskaffelse av reklame og annonseringstid, -plass og medietid; annonsering for andre på internett; annonsering via mobile telefonnettverk; forretningsanalyse, undersøkelser og informasjonstjenester; forretningsassistanse, ledelse og administrasjonstjenester. Klasse 38 Fremskaffelse av tilgang til innhold, websider og portaler; computer kommunikasjon og internett tilgang; rådgivningstjenester relatert til kommunikasjon; datakommunikasjon ved hjelp av telekommunikasjon. Klasse 41 Gambling; kasino, spill og gambling tjenester; fremskaffelse av kasinofasiliteter (gambling); leasing av spill til kasinovirksomhet; tjenester vedrørende og relatert til drift av datastyrt bingo; online spilltjenester. Klasse 42 Computer programmering; vedlikehold av databaser; drift av søkemotorer; fremskaffelse av søkemotorer for internett; IT tjenester; software utvikling, programmering og implementering; rådgivning, konsulentvirksomhet og informasjonstjenester vedrørende IT; vertstjenester og software som en tjeneste samt utleie av software; tjenester vedrørende informasjonsteknologi; reparasjon av computer software. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/591,860 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FEEDKIND Calysta, Inc, 1140 O'Brien Drive, Suite B, US-CA94025 MENLO PARK, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 1 Proteiner til bruk i fremstillingen av næringsmidler for dyr, dyrefôr og akvakulturfôr. Klasse 31 Næringsmidler for dyr, dyrefôr; akvakulturfôr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LMNTS Elements Production AS, Espehaugen 32, 5258 BLOMSTERDALEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Ladeapparater for mobiltelefoner; vesker, poser og bager for mobiltelefoner; beskyttelsesbriller; solbriller; skibriller; sportsbriller; etuier og poser for briller, solbriller, skibriller og sportsbriller; pulsklokker; elektroniske aktivitetsmålere; skrittellere; hjelmer; beskyttelseshjelmer for sport; sykkelcomputere; dataprogramvare; dykkerdrakter; dykkermasker; dykkecomputere; neseklyper for dykkere og svømmere; batterier. Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; lommelykter; hodelykter; dykkerlykter; sykkellykter. Klasse 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; sykler; sykkellåser; sykkelpumper; sykkelvesker; deler og tilbehør til sykler; sparkesykler. Klasse 18 Bager; vesker; ryggsekker; reisevesker. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); termosflasker; matbokser; drikkeflasker; piknik-kurver med bestikk og servise. Klasse 22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg; belter av skinn eller lær. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser. Klasse 35 Salg av varer som nevnt i klassene 09, 11, 12, 18, 21, 22, 25 og 28. 5

6 registrerte varemerker nr 37/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Elements Production AS, Espehaugen 32, 5258 BLOMSTERDALEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Ladeapparater for mobiltelefoner; vesker, poser og bager for mobiltelefoner; beskyttelsesbriller; solbriller; skibriller; sportsbriller; etuier og poser for briller, solbriller, skibriller og sportsbriller; pulsklokker; elektroniske aktivitetsmålere; skrittellere; hjelmer; beskyttelseshjelmer for sport; sykkelcomputere; dataprogramvare; dykkerdrakter; dykkermasker; dykkecomputere; neseklyper for dykkere og svømmere; batterier. Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; lommelykter; hodelykter; dykkerlykter; sykkellykter. Klasse 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; sykler; sykkellåser; sykkelpumper; sykkelvesker; deler og tilbehør til sykler; sparkesykler. Klasse 18 Bager; vesker; ryggsekker; reisevesker. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); termosflasker; matbokser; drikkeflasker; piknik-kurver med bestikk og servise. Klasse 22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg; belter av skinn eller lær. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser. Klasse 35 Salg av varer som nevnt i klassene 09, 11, 12, 18, 21, 22, 25 og 28. LUX RAMEZANI, Hus 08304, Storgata 69, 0182 OSLO, Klasse 43 Restauranter. Cafe. Bar. Servering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen General Motors LLC, 300 Renaissance Center, US- MI DETROIT, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 12 Motorkjøretøy og deler dertil. 6

7 registrerte varemerker nr 37/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MIKE & MOLLY MIKE OG MOLLY AS, Rådhusgata 9, 3210 SANDEFJORD, ATTORNEY ALEXIA ELLUL WELSH, c/o Trademack- Formir, Spinola Road 137, MT-STJ3011 ST JULIANS, Malta Klasse 3 Aloe vera preparater for kosmetisk bruk; ambra [parfyme]; aromatiske stoffer [eteriske oljer]; barbersåpe; basis for blomsterparfymer; blomsterekstrakter [parfymerivarer]; deodorantsåper; desinfiserende såper; eau de Cologne; eterisk olje av sedertre; eteriske essenser; eteriske oljer; hårfargestoffer; henna [fargestoff]; jasminolje; kosmetikksett; kosmetisk krem; kosmetiske preparater; lavendelolje; lavendelvann; leppestifter; lotion for kosmetisk bruk; mandelmelk for kosmetisk bruk; mandelolje; mandelsåpe; masker for skjønnhetspleie; mynte for parfymeri; mynteessenser; oljer for kosmetisk bruk; oljer for parfymer; potpurri [parfyme]; røkelse; røkelsespinner; røkelsespreparater [parfyme]; rosenolje; såper; såpestykker; servietter impregnert med kosmetisk lotion; sjampo; smakstilsetninger for drikker [eteriske oljer]; smakstilsetninger for kaker [eteriske oljer]; sminkeprodukter; solkrem; vaselin for kosmetisk bruk; våtservietter; velluktende tre. Klasse 25 Barnetøy; bukser; drakter; dresser; fottøy; frakker; gensere; hansker [bekledning]; hetter [klær]; hode- og halstørkler av silke; hodebånd [bekledning]; hodebekledning [hattemakerarbeide]; hodeplagg; jakker; kåper; kapper; kjoler; klær; lueskygger; morgenkåper; overall; parkas; pyjamaser; regntøy; sandaler; sari; saronger; sjal; skihansker; skjerf; skjørt; skjortebluser; skjorter; sko; slåbroker; sokker; strandsko; strømpebukser; strømper; t-skjorter; tøfler; topper [undertøy]; tøysko; trøyer; truser; underkjoler [undertøy]; underskjorter; undertøy; undertrøyer; vester; ytterfrakker; yttertøy. Klasse 35 Administrasjon av handelstjenester; auksjonssalg; demonstrasjoner av varer; import- og eksportagenturer; organisering av handels- og reklameutstillinger; organisering av messer for salg og markedsføring; organisering av motevisninger for salgsformål; å, for andres fordel, sammenbringe et bredt utvalg varer innen klær, interiør, parfyme samt mat og ernæringsmidler som gjør det mulig for kunder å enkelt se og kjøpe disse varer i et varemagasin, supermarked eller fysisk butikk; å, for andres fordel, sammenbringe et bredt utvalg varer innen klær, interiør, parfyme samt mat og ernæringsmidler som gjør det mulig for kunder å enkelt se og kjøpe disse varer via postordrekatalog eller telefonordre; å, for andres fordel, sammenbringe et bredt utvalg varer innen klær, interiør, parfyme samt mat og ernæringsmidler som gjør det mulig for kunder å enkelt se og kjøpe disse varer på en nettside for handel med slikt vareutvalg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SERVTEL SERVTEL CONSULTING AS, Havbris 18, 4057 TANANGER, ATTORNEY ALEXIA ELLUL WELSH, c/o Trademack- Formir, Spinola Road 137, MT-STJ3011 ST JULIANS, Malta Klasse 9 Senderapparater for elektroniske signaler; senderapparater [telekommunikasjon]; smartkort [med integrerte kretser]; smarttelefoner; telefaksapparater; telefonapparater; telefonkabler; telefonsendeapparater; trådløse telefoner. Klasse 37 Installasjon, vedlikehold og reparasjon av telekommunikasjonsnettverk. Klasse 38 Dataassistert overføring av beskjeder og bilder; elektronisk postoverføring; elektroniske oppslagstavler [telekommunikasjonstjeneste]; informasjon om telekommunikasjon; kommunikasjon ved optisk fibernettverk; mobiltelefontjenester; overføring av beskjeder og bilder via datamaskiner; overføring av digitale filer; satellittoverføring; telefakstjenester; telefonisk kommunikasjon; telefonsentraltjenester; telefontjenester; telekonferansetjenester; tilby tilgangstid til et globalt datanettverk; tilbydelse av telekommunikasjonstilgang til et globalt computernettverk; trådløs kringkasting; utleie av modemer; utleie av telefoner; utleie av telekommunikasjonsutstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DROPPED Mastiff AS, Postboks 2 Grünerløkka, 0505 OSLO, Bing Hodneland advokatselskap DA, Postboks 775 Sentrum, 0106 OSLO, Klasse 9 Magnetiske databærere; DVD-er og andre digitale opptaksmedier; databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; dataprogramvare i form av en applikasjon for mobilinnretninger og datamaskiner; tegnefilmer; lysbilder; lydfilmer; eksponerte filmer; kinematografiske filmer; optiske plater; programvarer; skjermbildedata innregistrert på dataprogrammer; optiske databærere; elektroniske dagbøker; notisbok i form av datamaskin; elektroniske oppslagstavler; videokassetter; videospillkassetter; elektroniske publikasjoner; nedlastbare billedfiler; USB-minnepinner. Klasse 16 Papir, papp, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjons- og undervisningsmateriell; plastemballasje; trykktyper, klisjeer; aviser; brosjyrer; bøker; flygeblad; grafiske trykk; hefter; håndbøker; innbundne bøker; instruksjonsmateriell; magasiner; pamflett; plakater; postkort; skolemateriell; tidsskrifter; 7

8 registrerte varemerker nr 37/15 trykte publikasjoner. Klasse 35 Konsulenttjenester i ledelse og administrasjon innen TV, digitale media, film og reklamevirksomhet; prosjektledelse av produksjon og annen programvirksomhet innen fjernsynsbransjen og digitale media; konsulent- og rådgivningstjenester innen mediebransjen; publisering av reklametekster; produksjon av radioreklameinnslag; produksjon av TVreklameinnslag; TV-reklamevirksomhet; produksjon av filmreklameinnslag; produksjon av reklameinnslag for digitale media; organisering av messer og utstillinger for handels- eller reklameformål; organisering av kommersielle arrangementer. Klasse 38 Overføring av lyd og bilder via Internett/digitale media og datanettverk; fjernsynssendinger; kabelfjernsynssendinger: radiosendinger; satellittoverføringer. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; digital bildebearbeidelse; distribusjon av film; elektronisk setting; filmfremvisning; filmproduksjon på videobånd; filmproduksjon; filmstudioer; fjernsynsunderholdning; fotografering; fotografireportasjer; innspillingsstudioer; layout tjenester; nyhetsreportasjetjenester; produksjon av radio- og fjernsynsprogram; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line; radiounderholdning; redigering av videobånd; skriving av tekster; tekstforfattervirksomhet; teksting; tilveiebringelse av online elektroniske publikasjoner; utgivelse av bøker; utgivelse av tekster; utleie av kinematografiske filmer; utleie av lydopptak; utleie av videobånd; videobåndredigering; videofilming. Klasse 45 Lisensiering av eiendomsrett; forvaltning av rettigheter til programmer beregnet på visning i fjernsyn, på videogram, på film, for sending i radio, for digitale media og dertil nærliggende media; forvaltning av rettigheter til manuskripter, bøker, musikk og ulike former av lydopptak. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BIGGR WOW Top-Toy A/S, Roskildevej 16, Tune, DK-4030 ROSKILDE, Danmark Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 9 Digitale spill (software); musikk; databærere; computersoftware; software til dataspill; spillefilm og film; lyd- og video-opptak på medier av enhver art; elektroniske publikasjoner; dvd-avspillere; mp3- avspillere; båndopptakere; cd-avspillere; hodetelefoner; tv-apparater; dvd-plater; magnetiske kort; optiske kort; minnekort og elektroniske mikroprosessorkort til forhånds- eller etterbetaling eller til informasjon; adgangskort til datasystemer og til kontroll av kredittkort; kundekort; kontokort; rabattkort; brukerkort; kundelojalitetskort. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler (ikke opptatt i andre klasser); juletrepynt; elektroniske spill. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved forretningsledelse; bistand ved forretningsadministrasjon; markedsføringsvirksomhet; reklame; detalj- og engrosvirksomhet med leketøy, spill, leketing, aktivitetssett, brettspill, elektroniske spill, digitale spill, musikk, spillefilm, databærere, computersoftware, herunder online detalj- og engrosvirksomhet med forannevnte varer via informasjonsnettverk, Internettet, intranettet, mobiltelefoni, radio, TV, utendørs annonsevirksomhet, e-post, kataloger og via andre medier; detalj- og engrosvirksomhet med transportable spilleområder i detaljforretninger til bruk for demonstrasjon av produkter, spillekort, spillekort til rollespill, analoge og digitale leketøy, herunder online detalj- og engrosvirksomhet av forannevnte varer via informasjonsnettverk, Internettet, intranettet, mobiltelefoni, radio, TV, utendørs annonsevirksomhet, e-post, kataloger og via andre medier; detalj- og engrosvirksomhet med skriveredskaper, stasjonære computere, skoleartikler, skoletilbehør, bekledningsgjenstander og fritidsutstyr, vesker og paraplyer, musikkinstrumenter, herunder online detaljog engrosvirksomhet med forannevnte varer via informasjonsnettverk, Internettet, intranettet, mobiltelefoni, radio, TV, utendørs annonsevirksomhet, e-post, kataloger og via andre medier; detalj- og engrosvirksomhet med møbler, barnemøbler, make-up, kosmetikk, smykker, ur, dagbøker og kalendere, gymnastikk- og sportsartikler rettet mot barn, herunder online detalj- og engrosvirksomhet av forannevnte varer via informasjonsnettverk, Internettet, intranettet, mobiltelefoni, radio, TV, utendørs annonsevirksomhet, e-post, kataloger og via andre medier; annonsevirksomhet, herunder målrettede nyhetsbrev, websider forbeholdt medlemmer, konkurrenter, eksklusive tilbud og andre fordeler, annonsevirksomhet via e-post, kataloger og andre medier; salgsfremmelse og annonsevirksomhet, arrangering av konkurranser til kommersielle og reklamefremmende formål, herunder motivasjonsfremmende til personale og kunder, herunder via computerunderstøttet kommunikasjonsnettverk, informasjonsnettverk, Internettet, intranettet, mobiltelefoni, radio, TV, utendørs annonsevirksomhet, e-post, kataloger og via andre medier; organisering av forretningsmessige systemer for å tiltrekke og fastholde kunder innenfor leketøy og produkter rettet mot barn; salgsfremmende events innenfor alle slags områder og innenfor alle slags medier, herunder via kredittkort, kundekort, bankkort, rabattkort, brukerkort og lojalitetskort, og via computerunderstøttet kommunikasjonsnettverk, herunder Internettet, intranettet, mobiltelefoni, radio, TV; franchisingvirksomhet, nemlig forretningsmessig assistanse ved etableringen og/eller drift av detaljhandel som selger leketøy, spill og produkter rettet mot barn; annonse og reklamevirksomhet, bistand ved forretningsledelse; marketingvirksomhet, herunder via informasjonsnettverk relatert til leketøyslignende varer og aktiviteter; arrangering av forretningssystemer, forretningsledelse; rådgivning til kunder og forbrukere i forbindelse med kundelojalitetsprogrammer ytt via et callsenter. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; tilveiebringelse av internettplattformer for virtuell shopping og onlineinnkjøp samt elektronisk handel, spesielt i forbindelse med kundelojalitetsprogrammer; tilbud om adgang til chatterom på Internett; transmisjon av meddelelser og bilder via datamaskin; tilbud om adgang til computernettverk; elektronisk post; tilveiebringelse av adgang til databaser; etablering av forbindelse til et computernettverk; formidling av adgang til globale computernettverk til transmisjon av meddelelser; informasjon om telekommunikasjon; tilveiebringelse av elektroniske oppslagstavler med TVshopping; tilveiebringelse av brukeradgang til globale computernettverk; telekommunikasjonsvirksomhet tilbudt via en callsentervirksomhet; telekommunikasjonsvirksomhet tilbudt via en internettplattform; formidling av adgang til websteder på Internett, særlig i forbindelse med detalj- og e- postbestilling; transmisjon av data, bilder, videoer og lignende informasjon via Internett og telekommunikasjonsmedier. 8

9 registrerte varemerker nr 37/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Høiax AS, Trippeveien 5, 1618 FREDRIKSTAD, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; varmtvannsberedere; vannrørinstallasjoner; vannrørsinstallasjoner for gulvvarme; varmepumper. Klasse 17 Tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall); pakninger for rør; rørmuffer (ikke av metall); kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata. Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; vannrør (ikke av metall); Ventiler for vannrør, unntatt av metall eller plast. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen IssuerCorner EUROCLEAR SA/NV, 1 Boulevard du Roi Albert II, BE BRUSSEL, Belgia Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Software og programmer, spesielt nedlastbar software i form av en mobil applikasjon som gir online tilgang til elektroniske data og som rapporterer i forhold til behandlingen av handel, trygg oppbevaring, forvaring, administrasjon, forvaltning og oppgjør av og for verdipapirer og relaterte transaksjoner; software og programmer, spesielt nedlastbar software i form av en mobil applikasjon som gir online tilgang til informasjon relatert til utstedere av verdipapirer. Klasse 35 Administrasjon, forvaltning og kompilasjon av elektroniske databaser omfattende finansiell informasjon vedrørende kjøp, salg, handel, trygg oppbevaring, forvaring, administrasjon, forvaltning og oppgjør av og for verdipapirer. Klasse 36 Finansielle rådgivings- og konsulenttjenester; finansiell virksomhet og monetær virksomhet, nemlig finansielle informasjons-, forvaltnings- og analysetjenester; tilveiebringelse av finansiell databaseinformasjon vedrørende kjøp, salg, handel, trygg oppbevaring, forvaring, administrasjon, forvaltning og oppgjør av og for verdipapirer. LØVAAS NATURSTEIN AS, Barliveien 21, 5142 FYLLINGSDALEN, Klasse 20 Benkeplater for kjøkken, bad, resepsjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen InfraBeam AS, c/o Blue-Sky AS, Bjørnerudveien 12 A, 1266 OSLO, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 11 Apparater og innretninger for oppvarming; apparater og innretninger for koking, steking og matlaging, elektriske apparater og installasjoner for grilling; grillapparater; griller for matlaging; utegrill; gassgriller; elektriske griller; lavasteingriller; kullgriller; utendørs ovner; elektrisk kjøkkenutstyr; grillvogner; tilbehør og deler for griller for matlaging, værbeskyttelsesdekker for griller; grillristholdere og grillriststøtter, grillpanner, grillrister, grillplater; roterende grillspidd. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper og -beholdere; stekepanner; grillbørster; grillpanner; grillkurver; grillskuffer; stekeholdere; kjøttstativer; fiskestativer; kyllingstativer; grillspyd; grillbestikk; grillgafler; grillspatler; grilltang; grillsausskjeer; grillpensler. Klasse 24 Grillvotter Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; Kontortjenester; salg (detalj- og engros-), herunder gjennom butikkutsalg, postordrekataloger og internettsalg, av følgende varer: apparater og innretninger for oppvarming, apparater og innretninger for koking, steking og matlaging, elektriske apparater og installasjoner for grilling, grillapparater, griller for matlaging, utegrill, gassgriller, elektriske griller, lavasteingriller, kullgriller, utendørs ovner, elektrisk kjøkkenutstyr, grillvogner, tilbehør og deler for griller for matlaging, værbeskyttelsesdekker for griller, grillristholdere og grillriststøtter, grillpanner, grillrister, grillplater, roterende grillspidd, husholdnings- og kjøkkenredskaper og -beholdere, stekepanner, grillvotter, grillbørster, grillpanner, grillkurver, grillskuffer, stekeholdere, kjøttstativer, fiskestativer, kyllingstativer, grillspyd, grillbestikk, grillgafler, grillspatler, grilltenger, grillsausskjeer, grillpensler. 9

10 registrerte varemerker nr 37/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen rug eller bakverk og konditorvarer; müslibarer og snackbarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HELGELAND EVENT AS, Postboks 287, 8651 MOSJØEN, Klasse 41 Festival/arrangement. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SØRLANDSCHIPS AS, Mjåvannsvegen 38, 4628 KRISTIANSAND S, Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum, 0101 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, marmelade, kompotter; egg, melk og melkeprodukter, yoghurt; spiselige oljer og fett; tomatpuré, tomatmasse og tomatjuice; potetchips og snacksprodukter basert på poteter, grønnsaker eller frukt; ristede, tørkede, saltede, krydrede eller smakstilsatte nøtter. Klasse 30 Kaffe, kaffeerstatning, te, kakao samt drikker laget derav; sukker og søtningsmidler; mel og næringsmidler laget av korn, frokostblandinger, pasta og andre deigprodukter, pizza, piroger, paier, brød, bakverk, konditorvarer og konfektyrer inkludert sjokolade og søtsaker; iskrem, yoghurtiskrem, frossen yoghurt og spiseis; salt, sennep, ketchup, eddik, sauser, krydder, snacksprodukter i form av popcorn og maischips samt snacksprodukter basert på korn, mais, ris, bygg, müsli, rug eller bakverk og konditorvarer; müslibarer og snackbarer. SØRLANDSCHIPS AS, Mjåvannsvegen 38, 4628 KRISTIANSAND S, Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum, 0101 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, marmelade, kompotter; egg, melk og melkeprodukter, yoghurt; spiselige oljer og fett; tomatpuré, tomatmasse og tomatjuice; potetchips og snacksprodukter basert på poteter, grønnsaker eller frukt; ristede, tørkede, saltede, krydrede eller smakstilsatte nøtter. Klasse 30 Kaffe, kaffeerstatning, te, kakao samt drikker laget derav; sukker og søtningsmidler; mel og næringsmidler laget av korn, frokostblandinger, pasta og andre deigprodukter, pizza, piroger, paier, brød, bakverk, konditorvarer og konfektyrer inkludert sjokolade og søtsaker; iskrem, yoghurtiskrem, frossen yoghurt og spiseis; salt, sennep, ketchup, eddik, sauser, krydder, snacksprodukter i form av popcorn og maischips samt snacksprodukter basert på korn, mais, ris, bygg, müsli, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SOLID GROUP AS, Postboks 4308 Nydalen, 0402 OSLO, Klasse 42 Design av computersystemer; installasjon av dataprogrammer; konsulenttjenester innen dataprogramvare; konsultasjonsvirksomhet ved design og utvikling av datamaskiner; konvertering av dataprogrammer og data; oppdatering av dataprogrammer; programmering for datamaskiner; rådgivningstjenester innen datateknologi; rådgivningstjenester innen it; utarbeidelse av dataprogrammer; utleie av datamaskiner; utleie av 10

11 registrerte varemerker nr 37/15 dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OUTRACKS TECHNOLOGIES AS, Øvre Slottsgt 4, 0157 OSLO, Klasse 9 Applikasjoner, nedlastbare; dataprogrammer (software) [innregistrerte på databærere]; dataprogrammer (software) [nedlastbar programvare]; dataspillprogrammer; operative programmer, innregistrerte for datamaskiner; skjermbildedata innregistrert på dataprogrammer. Klasse 41 Arrangering og ledelse av praktiske seminarer; digital bildebearbeidelse; klubbvirksomhet [underholdning eller utdannelse]; organisering av fester [underholdning]; organisering av konkurranser (utdanning eller underholdning); praktisk opplæring [ved demonstrasjon]; underholdningsvirksomhet; undervisning. Klasse 42 Analysering av datasystemer; design av computersystemer; driftstjenester for servere; elektronisk datalagring; fjernlagring av datasikkerhetskopier; fjernovervåkning av datasystemer; fremskaffelse av informasjon om computerteknologi og programmering via en webside; grafisk formgiving; ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise]; installasjon av dataprogrammer; konsulenttjenester innen dataprogramvare; konsultasjonsvirksomhet ved design og utvikling av datamaskiner; konvertering av dataprogrammer og data [ikke fysisk konvertering]; leie av webserver; nettskytjenester; oppdatering av dataprogrammer; opprettelse og vedlikehold av websider for andre; programmering for datamaskiner; rådgivning ved design av websider; rådgivningstjenester innen it; softwaretjenester [saas]; tegning [industridesign]; teknisk forskning; utarbeidelse av dataprogrammer; utleie av dataprogrammer; vedlikehold av dataprogrammer og software; webhotell [tilby vertsserver for andres hjemmesider]. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , GB, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WIFREE Parker Hannifin Manufacturing Limited, Parker House, 55 Maylands Avenue, Hemel Hempstead Industrial Estate, GB-HP24SJ HEMEL HEMPSTEAD, Storbritannia Klasse 6 Låseinnretninger og festemekanismer; festeanordninger, klammer og stropper; muttere og bolter; alle de forannevnte varer er av metall. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SOP International Ltd, Orland House, Mead Lane, GB- SG137AT HERTFORDSHIRE, HERTFORD, Storbritannia Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 OSLO, Klasse 29 matoljer og -fett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SEL-PLEX Alltech, Inc., 3031 Catnip Hill Road, US-KY40356 NICHOLASVILLE, USA Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 5 Ernæringstilsetninger til dyremat og mat til husdyr; ikke-medisinerte tilsetninger for dyremat til bruk som ernæringstillegg; tilsetninger til dyremat, nemlig organisk selen; tilsetninger til dyremat til husdyr og kjæledyr. Klasse 31 Ernæringsmidler for dyr; organisk selengjær for dyrekonsumpsjon; organisk selengjær til bruk som dyremat. 11

12 registrerte varemerker nr 37/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NORXE KJELL EINAR OLSEN, LANGØYFARET 6, 1679 KRÅKERØY, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JAI HIND Jai Hind Indisk Restaurant AS, Postboks 94, 4001 STAVANGER, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; restauranter; kafeer; catering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JUHU OLSEN ODD ARILD, Jutulveien 11, 0852 OSLO, Klasse 9 Elektroniske publikasjoner Klasse 16 Bøker Klasse 41 Utgivelse av bøker (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MANULIFE ASSET MANAGEMENT The Manufacturers Life Insurance Company, 200 Bloor St. East, NT-10, CA-ONM4W1E5 TORONTO, Canada Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 16 Trykte og online publikasjoner, brukermanualer, brosjyrer, permer, mapper og hefter på områdene for forsikring og finansielle tjenester. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; forsikringstjenester; livrentetjenester; gjenforsikringstjenester; formuesoppbyggings- og - forvaltningstjenester; finansiell planlegging og finansielle rådgivingstjenester; spare- og pensjonstjenester, nemlig pensjonsfondstjenester, livrentetjenester, og pensjonsfondsforvaltningstjenester; skatte- og boplanleggingstjenester; investerings- og investeringsforvaltningstjenester; handel med investeringsobjekter og finansielle instrumenter; børsmegler- og fondshandlervirksomhet; tjenester relatert til aksjefondsmegling, -forvaltning, -fordeling og -investering; forvaltnings- og forvaringstjenester, privat plassering og kapitalmarkedstjenester; bank- og forsikringshenvisningstjenester; bankvirksomhet; forvaltningsselskaper, investeringsselskaper; utlånstjenester; utvikling, forvaltning og leasing av fast eiendom; tjenester for investering i fast eiendom; pantelånvirksomhet; forsikringsrelaterte og finansielle salgsstøttetjenester i form av datastyrte salgsstøttetjenester; arrangering for og organisering av salget av investeringsfond, aksjefond, poolfond, wrapkontoer, segregerte fond og verdipapirbaserte investeringsprodukter for meglere, fondshandlere og finansrådgivere; drifting av nettsteder, blogger og sosiale medier innen områdene for forsikring og finanstjenester. Klasse 41 Utdanningstjenester relatert til forsikringstjenester, livrentetjenester, gjenforsikringstjenester, formuesoppbyggings- og -forvaltningstjenester, finansiell planlegging og finansielle rådgivingstjenester, spare- og pensjonstjenester, skatte- og boplanleggingstjenester, investerings- og investeringsforvaltningstjenester, handel med investeringsobjekter og finansielle instrumenter, børsmegler- og fondshandlervirksomhet, aksjefondstjenester, forvaltnings- og forvaringstjenester, privat plassering og kapitalmarkedstjenester, bank- og forsikringshenvisningstjenester, bankvirksomhet, forvaltningsselskaper, investeringsselskaper, utvikling, forvaltning og leasing av fast eiendom, pantelåntjenester og utlånstjenester. 12

13 registrerte varemerker nr 37/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MANULIFE The Manufacturers Life Insurance Company, 200 Bloor St. East, NT-10, CA-ONM4W1E5 TORONTO, Canada Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 16 Trykte og online publikasjoner, brukermanualer, brosjyrer, permer, mapper og hefter på områdene for forsikring og finansielle tjenester. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; forsikringstjenester; livrentetjenester; gjenforsikringstjenester; formuesoppbyggings- og - forvaltningstjenester; finansiell planlegging og finansielle rådgivingstjenester; spare- og pensjonstjenester, nemlig pensjonsfondstjenester, livrentetjenester, og pensjonsfondsforvaltningstjenester; skatte- og boplanleggingstjenester; investerings- og investeringsforvaltningstjenester; handel med investeringsobjekter og finansielle instrumenter; børsmegler- og fondshandlervirksomhet; tjenester relatert til aksjefondsmegling, -forvaltning, -fordeling og -investering; forvaltnings- og forvaringstjenester, privat plassering og kapitalmarkedstjenester; bank- og forsikringshenvisningstjenester; bankvirksomhet; forvaltningsselskaper, investeringsselskaper; utlånstjenester; utvikling, forvaltning og leasing av fast eiendom; tjenester for investering i fast eiendom; pantelånvirksomhet; forsikringsrelaterte og finansielle salgsstøttetjenester i form av datastyrte salgsstøttetjenester; arrangering for og organisering av salget av investeringsfond, aksjefond, poolfond, wrapkontoer, segregerte fond og verdipapirbaserte investeringsprodukter for meglere, fondshandlere og finansrådgivere; drifting av nettsteder, blogger og sosiale medier innen områdene for forsikring og finanstjenester. Klasse 41 Utdanningstjenester relatert til forsikringstjenester, livrentetjenester, gjenforsikringstjenester, formuesoppbyggings- og -forvaltningstjenester, finansiell planlegging og finansielle rådgivingstjenester, spare- og pensjonstjenester, skatte- og boplanleggingstjenester, investerings- og investeringsforvaltningstjenester, handel med investeringsobjekter og finansielle instrumenter, børsmegler- og fondshandlervirksomhet, aksjefondstjenester, forvaltnings- og forvaringstjenester, privat plassering og kapitalmarkedstjenester, bank- og forsikringshenvisningstjenester, bankvirksomhet, forvaltningsselskaper, investeringsselskaper, utvikling, forvaltning og leasing av fast eiendom, pantelåntjenester og utlånstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Networks In Motion Inc, 6A Liberty, Suite 200, US- CA92656 ALISO VIEJO, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Computer hardware og computer software programmer for fremskaffelse av kart, undersøkelser i spesielle interessefelt, opplisting for selskaper, film, hendelser, trafikkforhold, gasspriser og vær, og turn-byturn navigasjonsinstruksjoner til kjøretøysførere, passasjerer eller reisende via trådløst telekommunikasjonsnettverk, inkludert lnternett, mobiltelefoner, PDAer, personsøkere, tekstmeldingsutstyr. Klasse 38 Elektronisk overføring av data, nemlig kart, undersøkelser i spesielle interessefelt, opplisting for selskaper, film, hendelser, trafikkforhold, gasspriser og vær, og turn-by-turn navigasjonsinstruksjoner til kjøretøysførere, passasjerer eller reisende via trådløst telekommunikasjonsnettverk, inkludert lnternett, mobiltelefoner, PDAer, personsøkere, tekstmeldingsutstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen The Manufacturers Life Insurance Company, 200 Bloor St. East, NT-10, CA-ONM4W1E5 TORONTO, Canada Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 16 Trykte og online publikasjoner, brukermanualer, brosjyrer, permer, mapper og hefter på områdene for forsikring og finansielle tjenester. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; forsikringstjenester; livrentetjenester; 13

14 registrerte varemerker nr 37/15 gjenforsikringstjenester; formuesoppbyggings- og - forvaltningstjenester; finansiell planlegging og finansielle rådgivingstjenester; spare- og pensjonstjenester, nemlig pensjonsfondstjenester, livrentetjenester, og pensjonsfondsforvaltningstjenester; skatte- og boplanleggingstjenester; investerings- og investeringsforvaltningstjenester; handel med investeringsobjekter og finansielle instrumenter; børsmegler- og fondshandlervirksomhet; tjenester relatert til aksjefondsmegling, -forvaltning, -fordeling og -investering; forvaltnings- og forvaringstjenester, privat plassering og kapitalmarkedstjenester; bank- og forsikringshenvisningstjenester; bankvirksomhet; forvaltningsselskaper, investeringsselskaper; utlånstjenester; utvikling, forvaltning og leasing av fast eiendom; tjenester for investering i fast eiendom; pantelånvirksomhet; forsikringsrelaterte og finansielle salgsstøttetjenester i form av datastyrte salgsstøttetjenester; arrangering for og organisering av salget av investeringsfond, aksjefond, poolfond, wrapkontoer, segregerte fond og verdipapirbaserte investeringsprodukter for meglere, fondshandlere og finansrådgivere; drifting av nettsteder, blogger og sosiale medier innen områdene for forsikring og finanstjenester. Klasse 41 Utdanningstjenester relatert til forsikringstjenester, livrentetjenester, gjenforsikringstjenester, formuesoppbyggings- og -forvaltningstjenester, finansiell planlegging og finansielle rådgivingstjenester, spare- og pensjonstjenester, skatte- og boplanleggingstjenester, investerings- og investeringsforvaltningstjenester, handel med investeringsobjekter og finansielle instrumenter, børsmegler- og fondshandlervirksomhet, aksjefondstjenester, forvaltnings- og forvaringstjenester, privat plassering og kapitalmarkedstjenester, bank- og forsikringshenvisningstjenester, bankvirksomhet, forvaltningsselskaper, investeringsselskaper, utvikling, forvaltning og leasing av fast eiendom, pantelåntjenester og utlånstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Eurus Energy Holdings Corporation, 3-13, Toranomon 4-Chome, Minato-ku, JP- TOKYO, Japan Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 4 Elektrisk energi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EURUS ENERGY Eurus Energy Holdings Corporation, 3-13, Toranomon 4-Chome, Minato-ku, JP- TOKYO, Japan Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 4 Elektrisk energi. 14

15 registrerte varemerker nr 37/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen parasoller, spaserstokker, jaktstoler, klær, fottøy og hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Horizonte AS, Deichmans gate 11, 0178 OSLO, Klasse 9 Applikasjoner, nedlastbare; dataprogrammer (software) [nedlastbar programvare]; programvarer [innregistrerte edb programmer, software]. Klasse 42 Design av computersystemer; forsyning/fremskaffelse av dataprogramvare via et globalt nettverk; installasjon av dataprogrammer; konsulenttjenester innen dataprogramvare; oppdatering av dataprogrammer; softwaretjenester [saas]; utarbeidelse av dataprogrammer; utleie av dataprogrammer; vedlikehold av dataprogrammer og software. Klasse 45 Lisensiering av dataprogramvare [juridisk tjeneste] (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STOCK & HANK Aktieselskabet af 21. november 2001, Fredskovvej 5, DK-7330 BRANDE, Danmark Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 18 Esker av lær, konvolutter i lær for emballasje; store kofferter, håndkofferter, reisevesker, reisesett som består av kofferter og vesker, klesposer for reisebruk, toalettvesker, ryggsekker, bager, håndvesker, strandvesker, handlevesker, skuldervesker, skolevesker, kofferter, kanvas reisesekker, attaché vesker, lær kasser, dokumentmapper; poser av lær til emballasje; pengepunger; nøkkelholdere av lær (ikke inntatt i andre klasser); lær seddelholdere; paraplyer; spaserstokker. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 35 Samling av varer for salg gjennom detaljhandelsbutikker, shop-in-shops, engros utsalg eller via elektroniske medier, nemlig esker av lær, konvolutter i lær for emballasje, store kofferter, håndkofferter, reisevesker, toalettsett til reisebruk, klesposer for reisebruk, toalettvesker, ryggsekker, bager, håndvesker, strandvesker, handlevesker, skuldervesker, skolevesker, kofferter, kanvas reisesekker, bagasje, attaché vesker, lær kasser, dokumentmapper, belter av lær eller lærimitasjoner, poser av lær til emballasje, tegnebøker, pengepunger, nøkkelholdere og nøkkelringer av lær (ikke inntatt i andre klasser), seddelholdere av lær, paraplyer, GREYSTER AS, Tullins gate 6, 0166 OSLO, Klasse 9 Nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen hoot GREYSTER AS, Tullins gate 6, 0166 OSLO, Klasse 9 Nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; 15

16 registrerte varemerker nr 37/15 magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Daldata AS, Elvegata 3, 2500 TYNSET, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Dataprogrammer, databehandlingsutstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HOUZZ Houzz Inc, 310 University Avenue, US-CA94301 PALO ALTO, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 35 Online markedsplasstjenester som gjelder møblerings- og designprodukter i form av fremskaffelse av online kunderegistre og oppføring som viser forhandleres kontaktinformasjon på området innendørs dekorering, møblering og remodellering; fremskaffelse av hypertekstlinker til websteder for andre som viser salget av møbler. Klasse 37 Fremskaffelse av et websted som viser informasjon på området oppussing i hjemmet og remodellering; fremskaffelse av hyptertekstlinker til websteder for andre som viser informasjon om remodellering i hjemmet. Klasse 42 Fremskaffelse av et websted som viser informasjon på området innendørs dekorering og arkitektur; fremskaffelse av et websted som viser midlertidig bruk av ikke-nedlastbar software som tillater webstedbrukere å laste opp, poste, dele og vise frem online fotografier av innendørs dekoreringsidéer og som også tillater brukere å komme med spørsmål og kommentarer på området innnendørs dekorering og remodellering; fremskaffelse av et websted som viser midlertidig bruk av ikke-nedlastbar software til bruk for å opprette online, elektroniske skrapebøker av dekoreringsidéer; fremskaffelse av hyptertekstlinker til websteder for andre som viser informasjon om innendørs dekorering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DUETT ØKONOMISYSTEM Daldata AS, Elvegata 3, 2500 TYNSET, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Dataprogrammer, databehandlingsutstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen P.G.R. Yealands Estate Wines Ltd., 534 Seaview Road, NZ SEDDON, MARLBOROUGH, New Zealand Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 33 Vin. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BARNAS BIRKEBEINERRENN Birkebeinerrennet AS, Postboks 144, 2451 RENA, Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum, 0101 OSLO, Klasse 12 Sykler, sykkelrammer, sykkelgear, sykkelseter, sykkelhjul, sykkeldekk og -slanger, sykkelfelger, sykkelbremser Klasse 14 Varer av edelt metall, smykker, ur, edelstener, pyntegjenstander av sølv, sølvtøy. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner. Klasse 21 Glassvarer, porselen og keramikk, kanner, service, husholdnings- og kjøkkenredskap, beholdere og termos. Klasse 28 Gymnastikkapparater. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet, sportslige og kulturelle arrangementer; tidtagningstjenester ved sportsbegivenheter; 16

17 registrerte varemerker nr 37/15 organisering av sportskonkurranser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BIRKEBEINERRENNET Birkebeinerrennet AS, Postboks 144, 2451 RENA, Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum, 0101 OSLO, Klasse 12 Sykler, sykkelrammer, sykkelgear, sykkelseter, sykkelhjul, sykkeldekk og -slanger, sykkelfelger, sykkelbremser Klasse 14 Varer av edelt metall, smykker, ur, edelstener, pyntegjenstander av sølv, sølvtøy. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner. Klasse 21 Glassvarer, porselen og keramikk, kanner, service, husholdnings- og kjøkkenredskap, beholdere og termos. Klasse 28 Gymnastikkapparater. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet, sportslige og kulturelle arrangementer; tidtagningstjenester ved sportsbegivenheter; organisering av sportskonkurranser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BIRKEBEINERLØPET Birkebeinerrennet AS, Postboks 144, 2451 RENA, Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum, 0101 OSLO, Klasse 12 Sykler, sykkelrammer, sykkelgear, sykkelseter, sykkelhjul, sykkeldekk og -slanger, sykkelfelger, sykkelbremser Klasse 14 Varer av edelt metall, smykker, ur, edelstener, pyntegjenstander av sølv, sølvtøy. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner. Klasse 21 Glassvarer, porselen og keramikk, kanner, service, husholdnings- og kjøkkenredskap, beholdere og termos. Klasse 28 Gymnastikkapparater. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet, sportslige og kulturelle arrangementer; tidtagningstjenester ved sportsbegivenheter; organisering av sportskonkurranser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GroAssist Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, US-NY10017 NEW YORK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Applikasjonssoftware for mobile innretninger, spesielt på det medisinske området for veksthormonterapi; elektronisk kalender til å overvåke og påminne om inntak av medisiner og holde orden på avtaler med leger og helsepersonell samt forsyning av medisiner. Klasse 38 Dataassistert overføring av data, meldinger og bilder; overføring av digitale filer; alle disse tjenester innenfor det medisinske området. Klasse 44 Medisinsk informasjon og medisinske adheranseprogrammer for pasienter og pleiepersonell og omsorgspersoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BIRKEBEINERRITTET Birkebeinerrittet AS, Postboks 144, 2451 RENA, Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum, 0101 OSLO, Klasse 12 Sykler, sykkelrammer, sykkelgear, sykkelseter, sykkelhjul, sykkeldekk og -slanger, sykkelfelger, sykkelbremser Klasse 14 Varer av edelt metall, smykker, ur, edelstener, kanner, service, pyntegjenstander av sølv, sølvtøy. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner. Klasse 21 Glassvarer, porselen og keramikk, husholdnings- og kjøkkenredskap, beholdere og termos. Klasse 28 Gymnastikkapparater. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet, sportslige og kulturelle arrangementer; tidtagningstjenester ved sportsbegivenheter; organisering av sportskonkurranser. 17

18 registrerte varemerker nr 37/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PANTHERA AHI Roofing Limited, Felton Mathew Avenue, NZ- GLEN INNES, AUCKLAND, New Zealand Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 6 Bygnings- og taktekkings-materialer og -elementer; takplater av metall. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TROPICANA Tropicana Products, Inc., th Avenue East, US- FL34208 BRADENTON, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 29 Fruktbasert snacks og yoghurt; fruktkompotter; fruktdesserter. Klasse 30 Kornbaserte måltider og småretter, også i form av plater og stenger; kornbasert snacks; fruktpaier; fruktiser; fruktsorbeter. Klasse 31 Friske frukter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LEDone Ledone AS, Nord - Herøyveien 139, 8850 HERØY, ATTORNEY ALEXIA ELLUL WELSH, c/o Trademack- Formir, Spinola Road 137, MT-STJ3011 ST JULIANS, Malta Klasse 35 Detaljhandel og online detaljhandel omfattende et stort utvalg av forbruksvarer, nemlig brede typer klær og tilbehør, bagger og håndvesker, sko, smykker, hårtilbehør, solbriller, klokker, ur, helse- og skjønnhetsartikler, kosmetikk, duftprodukter, lotioner, farmasøytika, reseptbelagte medisiner og medisiner solgt over disk, optiske artikler, sigaretter, tobakksvarer, bakervarer, mat og drikke, brennevin, innspilte plater, båndopptak, CD-plater, bøker, tidsskrifter, møbler, tepper, trær, planter, blomster, leker, gymnastikk- og sportsartikler, hobby- og håndverksartikler og -utstyr, dekk, batterier, olje, frostvæske, biltilbehør, bilvedlikeholds og - reparasjonsartikler og -utstyr, våpen, ammunisjon, sengetøy, duker og lintøy, gardiner, forheng, kameraer, kalkulatorer, telefoner, datamaskiner, datasoftware, datamaskintilbehør, sykler, sykkeltilbehør, kjæledyrutstyr og -artikler, gaveartikler, husholdningsartikler, dekketøy, radioer, TV-apparater, lydutstyr, video-opptagere, videobånd, videospill, DVDplater, DVD-spillere, verktøy, jernvarer, fiskeutstyr, båtutstyr, campingutstyr, jaktutstyr, hageutstyr og - redskaper, skrivesaker og papirvarer, kontor- og skoleartikler, kjøkkenutstyr og -artikler, kjøkkenhvitevarer, husholdningsvaskeutstyr og -artikler, lys, verktøy, vedlikeholds- og reparasjonsartikler og - utstyr for rørinstallasjoner, billedrammer, speil, juletrær, julepynt og -dekorasjoner, julelys og tilbehør. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , TT, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen APPLE CARPLAY Apple Inc., 1 Infinite Loop, US-CA95014 CUPERTINO, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Datamaskiner; computer periferiutstyr; datahardware; dataspillmaskiner; håndholdte datamaskiner; tabletdatamaskiner; personlige digitale assistenter (PDA); elektroniske planleggere; elektroniske notatblokker; elektroniske boklesere; håndholdte elektroniske spillenheter tilpasset for bruk med en ekstern skjerm eller monitor; håndholdte digitale elektroniske innretninger og software relatert dertil; håndholdte mobile digitale elektroniske innretninger i stand til å tilveiebringe tilgang til internett og for sending, mottak og lagring av telefonsamtaler, fakser, elektronisk post og annen digital data; elektroniske håndholdte enheter for trådløst mottak, lagring og/eller overføring av data og meldinger, og elektroniske innretninger som setter brukeren i stand til å holde styr på eller administrere personlig informasjon; apparater for opptak og gjengivelse av lyd; MP3- og andre digitalformatlydspillere; digitale lydopptakere; digitale videoopptakere og -spillere; lydkassettopptakere og - spillere; videokassettopptakere og -spillere; CDopptakere og -spillere; DVD-opptakere og -spillere; digitale lydbåndopptakere og -spillere; radioer, radiosendere og -mottakere; lyd-, video- og digitale miksere; lydforsterkere; lydmottakere; lyddekodere; lydapparater for biler; øretelefoner; hodetelefoner; lydhøytalere; mikrofoner; lydkomponenter og tilbehør; modem; nettverkskommunikasjonsapparater; utstyr og instrumenter for elektroniske kommunikasjon; audiovisuelle undervisningsapparater; optiske apparater og instrumenter; telekommunikasjonsapparater og -instrumenter; globale posisjoneringssysteminnretninger (GPS); telefoner; trådløse kommunikasjonsinnretninger for overføring av stemmer, data eller bilder; kabler og ledninger; apparater for datalagring; magnetiske datamedium; chip-er, plater og bånd med, eller for opptak av, dataprogrammer og software; faksmaskiner; kameraer; batterier; fjernsyn; fjernsynsmottakere; bildekontrollmottakere; datasoftware; data- og elektroniske spill; datasoftware for globale posisjoneringssystemer (GPS); datasoftware for reise og turisme, reiseplanlegging, navigasjon, reiseruteplanlegging, geografisk-, destinasjons-, transport- og trafikkinformasjon, veiledning for kjøring 18

19 registrerte varemerker nr 37/15 og gange, brukertilpasset kartlegging av lokasjoner, informasjon om veiatlas, elektronisk kartdisplay, og destinasjonsinformasjon; datasoftware for frembringelse, skapelse, distribusjon, nedlasting, overføring, mottak, avspilling, redigering, ekstrahering, koding, dekoding, fremvisning, lagring og organisering av tekst, data, grafikk, bilder, lyd, video og multimediainnhold, elektroniske publikasjoner og elektroniske spill; datasoftware for bruk til opptak, organisering, overføring, manipulering og gjennomsyn av tekst, data, lydfiler, videofiler og elektroniske spill i sammenheng med datamaskiner, fjernsyn, set-top-bokser til fjernsyn, lydspillere, videospillere, mediaspillere, telefoner og håndholdte digitale elektroniske innretninger; datasoftware som setter brukere i stand til å programmere og distribuere teks, data, grafikk, bilder, lyd, video og annet multimedieinnhold via globale kommunikasjonsnettverk og andre data-, elektroniske, og kommunikasjonsnettverk; datasoftware for identifisering, lokalisering, gruppering, distribuering og håndtering av data og linker mellom dataservere og brukere tilkoblet globale kommunikasjonsnettverk og andre data-, elektroniske, og kommunikasjonsnettverk; datasoftware for bruk på håndholdte mobile digitale elektroniske innretninger og annen forbrukerelektronikk; software for elektronisk publisering; software for lesing av elektroniske publikasjoner; datasoftware for håndtering av personlig informasjon; nedlastbart forhåndsinnspilt lyd- og audiovisuelt innhold, informasjon og kommentarer; nedlastbare elektroniske bøker, magasiner, tidsskrifter, nyhetsbrev, journaler og andre publikasjoner; databasehåndteringssoftware; tegngjenkjennelsessoftware; stemmegjenkjennelsessoftware; software for elektroniske post og meldingsutveksling; datasoftware for tilgang til, browsing og søking i online databaser; elektroniske oppslagstavler; datasynkroniseringssoftware; applikasjonsutviklingssoftware; brukermanualer i elektronisk lesbar, maskinlesbar eller datamaskinlesbar form for bruk med, og solgt som en enhet med, alle de forannevnte varer; elektriske og elektroniske tilkoplingselementer, koplinger, ledninger, kabler, ladere, docker (forankringsinnretninger), dockingstasjoner (forankringsstasjoner), grensesnitt, og adaptere for bruk med alle forannevnte varer; datautstyr for bruk med alle de forannevnte varer; elektroniske apparater med multimediefunksjoner for bruk med alle de forannevnte varer; elektroniske apparater med interaktive funksjoner for bruk med alle de forannevnte varer; tilbehør, deler, utstyr og testapparater for alle de forannevnte varer; cover, vesker og futteraler/etuier tilpasset eller formet for å inneholde alle forannevnte varer; navigasjonsinstrumenter; apparater for å sjekke frankert post; kassaapparater; mekanismer for myntstyrte apparater; dikteringsmaskiner; apparater for merking av skjørtelengde; stemmemaskiner; elektroniske merkelapper for varer; prisutvelgelsesmaskiner; apparater og instrumenter for veiing; måleutstyr; elektroniske oppslagstavler; måleapparater; optiske apparater og instrumenter; wafer (silisiumskiver); integrerte kretser; fluorescerende skjermer; fjernstyringsapparater; lys som leder filamenter (optiske fibre); elektriske installasjoner for fjernstyring av industrielle operasjoner; lynavledere; elektrolysrør; brannslukningsapparater; radiologiske apparater for industrielle formål; apparater og utstyr for livredning; signalalarmer; solbriller; animerte tegnefilmer; apparater og innretninger for gjennomlysing av egg; hundefløyter; dekorative magneter; elektriske gjerder; elektrisk oppvarmede sokker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BRYGGET I REGNET Hansa Borg Bryggerier AS, Postboks 24 Kokstad, 5863 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker og alkoholholdige drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Lean Studio Eva-Cecilie Finstad, c/o Grid Design, Sandakerveien 24, 0473 OSLO, Klasse 44 Frisørsalong. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Lean Eva-Cecilie Finstad, c/o Grid Design, Sandakerveien 24, 0473 OSLO, Klasse 44 Frisørsalong. 19

20 registrerte varemerker nr 37/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Cilag GmbH International, Landis & Gyr-Strasse 1, CH ZUG, Sveits Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 3 Solfaktorpreparater, nemlig solfaktorlotions, kremer, oljer og geleer; solblokkeringspreparater, nemlig solblokkeringslotions, kremer, oljer og geleer; solbeskyttelseskremer; selvbruningskremer; after sun lotions. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WIMEET AS, Henrik Ibsens vei 123, Leilighet 4, 2010 STRØMMEN, Klasse 35 Administrasjon av handelstjenester; annonse- og reklamevirksomhet via postordre; annonse- og reklamevirksomhet; kontortjenester; betal per klikk annonsering; fakturering; forhandlinger og sluttføring av kommersielle transaksjoner for tredjepart; forskning relatert til bedrifter (som research, undersøkelser, markedsundersøkelser); innsamling av informasjon til databaser; kommersielle formidlingstjenester; konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse; markedsføring; markedsstudier; markedsundersøkelser; online annonsering på datanettverk; oppdatering og vedlikehold av data i databaser; prissammenligningstjenester; public relation [pr-virksomhet]; reklamebyråer; reklameoppslag; reklamevirksomhet; salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; systematisering av informasjon til databaser; søkemotor optimalisering; utarbeidelse av reklametekster; utleie av reklameplass. Klasse 38 Dataoverførings- og telekommunikasjonstjenester; automatisk overføring av digitale data ved hjelp av telekommunikasjonskanaler; brukertilgang til dataprogrammer i datanettverk; brukertilgang til et globalt datanettverk og nettsteder som inneholder informasjon om et bredt utvalg av emner; brukertilgang til informasjon på internett; dataassistert overføring av beskjeder og bilder; datakommunikasjonstjenester for overføring av informasjon; datanettverkkommunikasjonstjenester; digitale overføringstjenester for lyd- og videodata; digital overføring av data via internett; elektroniske kommunikasjonstjenester; elektronisk kommunikasjon i form av samtalerom, samtalelinjer og internettforum; elektronisk overføring og direkteoverføring av digitalt mediainnhold for andre via globale og lokale datanettverk; elektronisk overføring av bilder, fotografier, grafiske bilder og illustrasjoner over et globalt datanettverk; elektronisk overføring av dataprogrammer via internett; elektronisk overføring av direktemeldinger og -data; elektronisk overføring av nyheter; elektronisk overføring og nye overføringer av lyd, bilder, dokumenter, meldinger og data; informasjon i forbindelse med trådløs kommunikasjon; internett- og digitale overføringstjenester for lyd, video, eller grafiske data; kommunikasjon med mobiltelefoner; multimediameldinger [MMS]; overføring av data-, lyd-, video- og multimediafiler, inkludert nedlastbare filer og streamede filer over et globalt datanettverk; overføring av meldinger, data og innhold via internett og andre kommunikasjonsnettverk; overføring av videoer, filmer, bilder, tekst, foto, spill, brukergenerert innhold, lydinnhold, og informasjon via internett; overføring og spredning av informasjon og data via datanettverk og internett; streaming av lyd- og videomateriale på internett; tjenester for distribusjon av mediefiler. Klasse 42 Programvareutvikling; softwaretjenester[saas]; tilveiebringelse av midlertidig bruk av nettbaserte applikasjoner; dataprogrammeringstjenester i forbindelse med multimedia og interaktive applikasjoner; hosting av datastyrt data, filer, applikasjoner og informasjon; tilveiebringelse av midlertidig bruk av nettbaserte applikasjoner og programvareverktøy; tilveiebringelse av et nettsted som gir brukeren mulighet til å laste opp fotografier; datatjenester, nemlig tilveiebringelse av en interaktiv nettside med teknologi som setter brukere i stand til å administrere sine online fotografier og sosiale nettverkskontoer; tilveiebringelse av bruk av online midlertidig ikke-nedlastbar programvare for å modifisere og tillate overføring av fotografier; fildelingstjenester, nemlig tilveiebringelse av en nettside med teknologi som setter brukeren i stand til å laste opp og ned elektroniske filer; vertstjenester for online nettfasiliteter rettet mot andre for å administrere og dele online innhold; tilveiebringelse av informasjon fra søkbare innholdsfortegnelser og informasjonsdatabaser; tilveiebringelse av søkemotorer for å innhente data via kommunikasjonsnettverk; datatjenester, nemlig utvikling av virtuelle samfunn der registrerte brukere kan delta i diskusjoner og engasjere seg i sosial, forretningsmessig og samfunnsmessig nettverksbygging; datatjenester, nemlig vertstjenester for online nettfasiliteter rettet mot andre for å organisere og gjennomføre møter, evenementer og interaktive debatter via kommunikasjonsnettverk; ASPtjenester, nemlig vertstjenester knyttet til dataprogramvareapplikasjoner for andre; ASP-tjenester inneholdende programvare som setter brukere i stand til eller tilveiebringer opplasting, nedlasting, strømming, posting, visning, lenking, deling eller på annen måte å tilveiebringe elektroniske medier eller informasjon via kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av en nettside inneholdende teknologi som setter onlinebrukere i stand til å opprette personlige profiler med 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 36/07-2007.09.03 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS Sveitsisk 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7200 Reg. nr. 193 026 Søknad nr. 1997 8517 Søker / Innehaver: Canal Digital Norge AS, Fornebu Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Innsiger: Canal +, SA, Paris,

Detaljer

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 22/11-2011.05.30 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/12-2012.05.07 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 19/12-2012.05.07 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 19/12-2012.05.07 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 11/15-2015.03.09 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 11/15-2015.03.09 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 11/15-2015.03.09 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/13-2013.09.16 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 38/13-2013.09.16 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 38/13-2013.09.16 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 05/10-2010.02.01 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/06-2006.12.04 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 49/06-2006.12.04 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 49/06-2006.12.04 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

nr 26/15-2015.06.22 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 26/15-2015.06.22 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 26/15-2015.06.22 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 28/12-2012.07.09 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 28/12-2012.07.09 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 28/12-2012.07.09 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer