MEDLEMSMAGASIN april din. ohfadvokaten. side 12. hms håndbok. side 12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDLEMSMAGASIN april 2008. din. ohfadvokaten. side 12. hms håndbok. side 12"

Transkript

1 MEDLEMSMAGASIN april 2008 din g o k k i t u b t e ø j mil de 4 ohfadvokaten side 12 hms håndbok side 12 si

2 t u r i d s h j ø r n e april 2008 REDAKTØR Claus Mølbach-Thellefsen REDAKSJON Morten Fure Hanne Hassel Janne Holtet Westbye Lars Fredriksen Forsidefoto Claus Mølbach-Thellefsen REDAKSJONELL DESIGN TRYKK PDC Tangen OPPLAG 2200 NESTE UTGAVE Mai 2008 Daglig blir vi gjennom mediene møtt av store og til dels skremmende overskrifter om klimaendringer verden over. Om endringene er menneskeskapt eller klimaskapt skal ikke vi ta opp til diskusjon her, men jeg tror de fleste av oss kan enes om at det finnes signaler som tyder på at naturen er i ubalanse og at dagens verdenssamfunn påvirker omgivelsene mer enn tidligere. Handelen sitter i miljøsammenheng i et glasshus. Flere varer over disk og økt omsetning er ikke best forenlig med satsing på klima og miljø. De fleste av oss i butikk har jo nettopp krav og forventninger om økt omsetning som følge gjennom arbeidsdagen. Men, det betyr jo ikke at vi butikkdrivere ikke kan stoppe opp litt og reflektere over tiltak som kan gi miljømessige gevinster. Vi vet at det arbeides med fokus på klima, miljø og helse innen mange kjeder og profilhus. Og de større endringer som skal finne sted innen handelen må nok produsenter, transportører og kjedeledelse ta ansvaret for. Men vi som tilbringer arbeidsdagen i butikk og i kontakt med kundene kan helt sikkert bidra med noe. Lista kan jo i første omgang legges såpass lavt at alle ansatte som er involvert ser muligheten for å lykkes. Kanskje kan en diskusjon og idedugnad om dette temaet på et personalmøte være et første tiltak. Eksperter hevder at foretak som setter fokus på miljø og nå gjennomfører «smarte» miljøsatsninger oppnår både et bedre miljø og økt lønnsomhet. Spørsmålet er kanskje hvem som har råd til å sitte passive og vente? t u r i d w i n d i n g s ta d Styreleder ADRESSE Karl Johans gate 37 A 0162 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: Redaksjonelt stoff kan sendes Oslo Handelsstands Forening pr. e-post: Ransstatistikk Antall grove og simple ran fra handelen i Oslo: MND/ÅR JAN FEB MARS APRIL MAI JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DES TOTALT

3 aktuelt Fem kartonger = én pose Årlig brukes det ca 2 milliarder bæreposer her i landet. Miljøtrenden medfører nå at stadig flere etterspør papirposer til å bære varer i. Butikkdrivere forteller at de gjerne tilbyr papirposer, men at de koster mer og at kundene så langt har vært noe tilbakeholdne med å velge papir. Hurum Paper Mill er en produsent som nå ser et marked i miljøvennlige papirposer og har spesialisert seg på poseproduksjon som er miljøvennlig i alle ledd. Sist høst kjøpte CG Holding opp den konkursrammede papirfabrikken med det for øyet å starte opp en virksomhet som fokuserer på miljøvennlig papirproduksjon. Nå spesialiserer de seg også på handleposer av resirkulerte drikkekartonger. Drikkekartongene inneholder lange fibere som gjør papiret ekstra sterkt og til én ny pose benyttes det materiale fra fem gamle drikkekartonger. - Alle snakker om miljøet. Vi er en virksomhet som ønsker å gjøre noe for miljøet. Ved å produsere papirmasse av drikkekartong på fabrikken på Hurum og lage posene på egen fabrikk på den svenske vestkysten, sørger vi for kortreiste produkter. Vi hjelper også til med design og annen tilpassning for våre kunder og satser på hele verdikjeden i poseproduksjonen, forteller Mikkel Schack fra Hurum Paper Mill AS. Mikkel Schack og Hurum Paper Mill satser på papirposer laget av resirkulerte drikkekartonger. dagligvaregruppen i samarbeid med fjordland inviterer til gratis Mattreff Kort presentasjon av Fjordland og deres produkter Raskt på bordet, men likevel godt Fjordland middagsprodukter Vi smaker og prater Velkommen til Fjordland, Brynsengveien 10, Oslo KURS våren 2008 PlakattegnEKURS bli en god plakattegner for å markedsføre butikkens tilbud! Kurset gir deg et godt grunnlag for å lage gode plakater. Det vil bli gitt teoretisk og praktisk opplæring i plakat-, pris- og skilttegning. Ingen spesielle forkunnskaper kreves og deltakerne får rikelig med øvingsmateriell til disposisjon. torsdag 3. april Kl mandag 28. april Kl mer info, flere kurs, pris og Påmelding:

4 DAGLIGVARENYTT Din butikk og miljøet Miljø er nå en trend i handelen. I en tid der forbrukerne bombarderes med mediedekning om CO2 og andre miljøutfordringer, ruster handelen seg for å møte kundenes grønne forventninger. For kundene er opptatt av miljøspørsmålet og klimautfordringen, og spør nå i økende grad etter miljøvennlige varer. Og handelen er i ferd med å plukke opp hansken. Stadig flere butikker og kjeder fokuserer på miljøvennlige produkter og sosial ansvarlighet. Butikkdrivere må nå bare forberede seg på å kunne svare når kundene spør hva gjør denne butikken for miljøet? Det kan synes som om miljø i noen sammenhenger nå gis større prioritet enn pris og kvalitet i forbrukerens kjøpsbeslutning. Kundene blir mer samfunnsbevisste og det vet kjedene å benytte seg av. Internasjonalt ser vi en tydelig miljøsatsing på full fart inn i butikker og konsepter. Økologiske varer får stadig flere hyllemeter. Dagligvaregiganten Tesco gir nå sine kunder grønne bonuspoeng dersom de har med seg handlepose for gjenbruk fremfor å kjøpe en ny. Øko-chic er i ferd med å bli et begrep i moteindustrien. Det handler ikke lenger om hva du har på deg, men hvordan det er laget. Klær som er miljøvennlige og fremstilt av økologisk dyrket materiale øker sitt salg. Stadig flere butikker tilbyr kundene papirposer til varene og internasjonalt ser vi at det vokser frem butikker som spesialiserer seg på å lage handlebagger av gammel emballasje. Flere virksomheter markedsfører seg også på at de tar sosialt ansvar, enten ved fokus på fremstillingen av varer de omsetter, eller ved at en andel av overskuddet gis til en god sak. Det handler om sosial samvittighet, miljø og design. Også her hjemme ser vi klare tendenser til fokus på miljø, klima, helse og samfunnsansvar. Mange virksomheter og bransjer er i gang med planer og arbeid. I fjor hadde Oslo Fashion Week etikk, moral og produksjon av klær som tema. Flere designere ønsker å stille både etiske krav og miljøkrav. Kjenner du minstelønnsatsene for handelen? Svaret finner du på Vi leser at Norgesgruppen i fjor solgte økologiske matvarer for 263 millioner og at Ultrabakeriene nå går over til kun økologisk brød. Og det er ikke tilfeldig at KIWI profilerer seg på at de kutter prisene på frukt og grønt og at Rimi forteller at de fjerner sukkerholdig varer fra kassene. Det er også interessant å merke seg at når Rema bruker tre helsides Økologiske varer er etterspurt og får stadig flere hyllemeter. annonser i VG ved produktlansering av vaskemiddelet Ariel i deres butikker, så er vinklingen at man med vaskepulveret kan vaske tøyet miljøvennlige på 30 grader. Rema ønsker helt klart å vise forbrukerne at de tar miljøet på alvor. Vaskemiddelprodusenten OMO svarer i samme avis med halvannen side der også de fokuserer på vask på lavt gradantall. At tøyet blir rent eller bevarer farger er nå mindre viktige budskap. Om ikke alle butikker og kjeder har kommet like langt i sine økokonsepter eller miljøplaner går det an å begynne i det små. Kanskje kan butikken sertifisere seg som Miljøfyrtårn? Ved en slik prosess starter man opp med en kartlegging av butikkens miljøutfordringer, sette ned noen mål for arbeidet og igangsetter tiltak. Viktige stikkord i en slik prosess er avfallshåndtering, energi og transport. En satsing på gjennomføring av miljøtiltak kan skape engasjement hos medarbeidere og så har du et klart svar å gi når kunden spør hva din butikk gjør for miljøet. 4

5 VELKOMMEN TIL generalforsamling I OHF OG FK 2008 Oslo Handelsstands Forenings lokaler - Heftyesalen Karl Johans gate 37A, 4. etasje, 0162 Oslo Vi avslutter med sosialt samvær. Av hensyn til serveringen, ber vi om påmelding innen 23. april på telefon: , faks: eller e-post:

6 Oslo Handelsstands Forening holder ordinær generalforsamling: Onsdag 30. april 2008 kl Innkalling til ordinær generalforsamling Dagsorden: 1. godkjennelse av innkalling og dagsorden 2. valg av to personer til å undertegne protokollen 3. årsberetning 2007 Fremlegges på møtet. Se også De medlemmene som ønsker det kan få årsberetningen tilsendt. 4. reviderte årsregnskaper for ohf og legatene for 2007 Fremlegges på møtet. De som ønsker det kan få regnskapene tilsendt. 5. kontingent for 2009 Styret foreslår uendret kontingent som følger (eks. mva): Personlig medlemskap kr 475,-, studentmedlemskap kr 200,- og pensjonister med minst 10 års medlemskap kr 200,-. 6. Vedtektsendring 4, j og k Styrets innstilling til endring av vedtektene 4, j og k se nedenfor. 7. Valg Valgkomitéens innstilling se nedenfor. 8. Fastsettelse av honorarer Valgkomitéens innstilling se nedenfor. Med vennlig hilsen oslo handelsstands forening Styret 6

7 Oslo Handelsstands Felleskontor holder ordinær generalforsamling: Onsdag 30. april 2008 umiddelbart etter OHFs generalforsamling Innkalling til ordinær generalforsamling Dagsorden: 1. godkjennelse av innkalling og dagsorden 2. valg av to personer til å undertegne protokollen 3. årsberetning 2007 Legges frem på møtet. Se også De medlemmene som ønsker det kan få årsberetningen tilsendt. 4. revidert årsregnskap for FK for 2007 Fremlegges på møtet. De medlemmene som ønsker det kan få regnskapet tilsendt. 5. serviceavgift for 2009 Styrets innstilling til uendret serviceavgift for 2009, fremlegges på møtet. Medlemmer som ønsker det kan få satsene for serviceavgift tilsendt. 6. valg Valgkomitéens innstilling se vedlegg. Med vennlig hilsen oslo handelsstands felleskontor Styret

8 VEDLEGG SAK 6, 7 OG 8 TIL OHF`S GENERALFORSAMLING / SAK 6 TIL FK`S GENERALFORSAMLING SAK 6 OHF VEDTEKTSENDRING 4 j og k - STYRETS INNSTILLING Vedtektene paragraf 4 j og k, lyder som følger: I den ordinære generalforsamling behandles følgende: J Valg av 4 medlemmer til Utdelingskomitéen for Oslo Handelsstands Forenings Understøttelsesfond. K Valg av 4 medlemmer til Stipendiekomiteen. Styret foreslår at punktene utgår og at komitéene vil opphøre gjeldende fra Begrunnelsen er at komitéene ikke lenger har besluttende funksjon. I dag er det administrasjonen som tilrettelegger og legger frem innstilling for komitéene. Deretter legges innstillingene frem for styret, som fatter sitt vedtak. Kontrollkomité og revisor vil kontrollere at prosess og utdeling er i samsvar med statuttene. sak 7 ohf og sak 6 fk - valgkomitéens innstilling (For Felleskontoret skal det kun velges styreleder og styremedlemmer) Styreleder (1 år): Daglig leder Turid Estelle Windingstad Styreformann Gunnar Larssen Kjøpmann John Arne Brennsund ny Styremedlemmer (2 år): Daglig leder Lise Neerbye Terjesen Senterleder Marianne Mevik Regiondirektør Hege Sanda Senterleder Trond Herberg ny ny Utdelingskomitéen (1 år): Adm. direktør Arild Brath Daglig leder Marjatta Nicolayssen Eiendomsmegler Anne Magler Kjøpmann Kristen Torjuul Styremedlem (1 år): Administrasjonssjef Margareth Steen-Olsen Kontrollkomitéen (1 år): Daglig leder Erling Storm Stipendiekomitéen (1år): Direktør Harald Weedon Daglig leder Kari O. Rebnord Personaldirektør Edel Kalstad Sikkerhetssjef Runar Karlsen STYRETS FORSLAG TIL 2 MEDLEMMER AV VALGKOMITéEN (3 ÅR): Kategorisjef spill og tjenester Terje Noreng Senterdirektør Elisabeth Jensen SAK 8 OHF - FASTSETTELSE AV HONORARER Valgkomitéen foreslår at honoraret pr. møte økes, mens øvrige satser foreslås uendret som følger: Styreleder: Nestleder: Styremedlemmer: Formann Dagligvare: Styremedlemmer (inkl. styreleder og nestleder): Telefonstyremøter (inkl. styreleder og nestleder): Ledere i arbeidsgrupper oppnevnt av styret: Medlemmer av arbeidsgrupper oppnevnt av styret (inkl. leder): Medlemmer av komitéer valgt av Generalforsamlingen: Medlemmer av permanente råd og utvalg som ikke honoreres av andre: , , , , ,- 800, , , , ,- pr. år pr. år pr. år pr. år pr. møte pr. møte pr. år pr. møte pr. møte pr. møte Begrunnelse: Outsourcing av regnskapsfunksjonen i OHF og ønske om å effektivisere gjennom færre bilag. Dersom et styremedlem har meldt forfall på mer enn 50% av styremøtene, halveres det faste honoraret. For ordinære møter i Oslo dekker honorarene reise- og parkeringsutgifter. Delegater til utenbys arrangementer dekkes med reise og opphold etter statens satser. Oslo, 14. februar 2008 Terje Noreng Tor Sannerud Elisabeth Jensen Erik Fjeld Øivind Heier Einar Bratten 8

9 medlemsfordeler OHF KAN GJØRE JOBBEN FOR DEG Oslo Handelsstands Forening har inngått en meget gunstig avtale med malermester Jens Petter Lunde AS om fjerning av tagging, grafitti og plakater samt generell utvendig rengjøring. plussmedlemmer får 250,- i rabatt! En utrykning koster kr 750,- minus kr 250,- i rabatt til alle plussmedlemmer i OHF for kun kr 500,- får du altså en times fjerning/rengjørings arbeid. Tar det kun 20 minutter å fjerne taggen, kan du få gjort diverse annet arbeid i tiden som gjenstår. Krever arbeidet mer enn en time, avtales pris i hvert enkelt tilfelle. Maling, kjemikalier og lignende kommer i tillegg. Kundene dine setter pris på et hyggelig miljø! la oss hjelpe deg med: fjerning tagging/grafitti fjerning av plakater rengjøring av markiser/skilt og lignende pålegging av beskyttelseshinne utvendig rengjøring er det behov for håndverksarbeid har firmaet faglærte malere og snekkere som det kan gjøres avtale med Ta kontakt med OHF v/janne tlf: for mer informasjon og / eller bestilling 9

10 DAGLIGVARENYTT? aktuelt Innen handelen har vi for lengst sett at kjedene har overtatt for den frittstående butikken. Vi ser også at de større kjedene kjøper opp de små. Vi lever i en spennende tid i et verdenssamfunn som digitaliseres og skaper nye muligheter. Trendene har jo alltid skiftet, men nå er trendene mer komplekse og skifter raskere enn tidligere. Handelstre Forbrukerne er tydelige på hva de ønsker og hva de prefererer. Ved å benytte dagens teknologi er det enkelt for de fleste å skaffe seg oversikt over produkt og pris. Snart kan kundene scanne varene med mobiltelefon og foreta prissammenligninger. Hva skjer når de store retailerne inntar de virtuelle samfunnene som Facebook, Youtube og Second life? Vi ser nå også helt klare trender på at butikkonsepter appellerer til flere av kundenes sanser. Butikker og konsepter skaper opplevelser for kunder og lar dem gjerne delta i kjøpsprosessen. Skal du ha nye Nike sko kan du i New York foreta en elektronisk utforming og bestilling av den design og fargekombinasjon du ønsker, og når du etter noen dager skal hente skoene 10

11 aktuelt flaggskipbutikk i New York skifter blant annet fargene i butikken etter et tidsintervall. Livsstilsshopping er blitt et begrep og en trend som er på full fart inn i Norge. På Holmensenteret ønsker de nå å etablere nisjebutikker. En ren Pappabutikk er et nytt konsept som skal inn der. I Akersgata og rundt Egertorget satses det på internasjonale merkevarer. Luksuskjeder som Gucci og Le Tanneur vil inn i Norge. Disse nøyer seg ikke med lokaler i sidegater, men søker høy profil i hovedgater som Karl Johans gate eller Bogstadveien i Oslo. nder så blir de fraktet frem fra butikkens lager med automatisk transportbånd og heis. Ønsker du en ekstraordinær toalettopplevelse kan du dra til London. Der har et kjøpesenter satset på eksklusivt dametoalett for å trekke til seg denne målgruppen. Damer på bytur betaler gjerne 5 pund for å få utført det aller mest nødvendige i en atmosfære av velvære og luksus. I Nokias Vi ser også at solide merkevarer selger brandet sitt til mer utradisjonelle produktgrupper som livsstilsmessig passer med brandet. Ferrari er ikke lenger bare en bil, men klær, PC, parfyme og mye annet. Shopping blir mer og mer en opplevelse og Dubai er i ferd med å etablere seg som et shopping-mekka. Hele 20 prosent av verdens byggekraner er i Dubai, og antall kvadratmeter skal triples innen Nye «Mall of Dubai» har til og med slalåmbakker midt i kjøpesenteret. Det ventes så mange mennesker til regionen at flyplassen spås å bli større enn Heathrow innen 2011, og det lokale flyselskapet er blitt Airbus største kunde. På 1990 tallet var OHF på studietur til USA der blant annet Mall of America ble besøkt. Vi var meget imponert over fornøyelsespark, hotell, kapell og kino som ble tilbudt kundene som en del av handleopplevelsen. Og vi ristet litt på hodet da det ble fortalt om klubber og foreninger som brukte butikkene som møtested og trimgrupper som arrangerte turer innendørs. Men inntrykket av at all ting er mulig «over there» ble først fullkomment da vi hørte at kundene kom med fly fra hele USA for å handle på Mall of America. Kundene ble hentet på flyplassen, tilbragte dagen med handling på kjøpesenteret, før de med alle poser og pakker ble kjørt tilbake til flyplassen og fløyet hjem. Powershopping var betegnelsen på denne handelen. Å ta fly for å handle er ikke lenger forbeholdt amerikanere. Nå kan man få en flybillett til London til samme pris som en bussbillett i Oslo. Byer og feriemål rangeres ofte etter muligheter for shopping. I spalten gatelangs i Aften blir yngre mennesker hver fredag blant annet spurt om hvilke favorittbutikker de kjøper klær hos. Svarene bekrefter at verden er blitt liten og markedet større. Butikker i København, Paris, New York og London ramses opp med den største selvfølgelighet. På avisspørsmål om hva årets vinterferie skulle benyttes til, var shopping et hyppig svar blant ungdommen. En annen viktig trend vi ser nå er den etiske kunden. I en tid der CO2 og klimautfordringen blir stadig viktigere, stiller stadig flere kunder nye krav til handelen verden over. Nå begynner kunder å ta miljøhensynet med i kjøpsbeslutningen. Mange ulike kjeder har derfor i en tid arbeidet med å ta miljøspørsmålet på alvor og vinner nye kunder gjennom dette. 11

12 B Returadresse: Oslo Handelsstands Forening, Karl Johans gate 37 A, 0162 Oslo TILBUD HMS-HÅNDBOK Sammen med vår samarbeidspartner Sikkerhetsledelse AS kan vi tilby alle OHF-medlemmer en gunstig medlemsfordel. Det er lovpålagt å ha innført systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten. HMS-håndboken inneholder maler med innhold og beskrivelse av et enkelt og funksjonelt HMS-system og hva dere selv må ivareta for å få dette operativt. OHF-advokaten Har du som medlem spørsmål knyttet til din handelsvirksomhet som krever juridisk kompetanse kan kanskje OHF hjelpe deg. OHF samarbeider med to advokatfirmaer,- advokatfirmaet Stray Vyrje & Co og advokatfirmaet Ræder om juridisk ekspertise. Det er ikke bare de mest utsatte arbeidsplasser som har behov for en HMS-håndbok. Tilbud! Komplett mal til HMS-håndbok som ivaretar lovkravene med innhold tilpasset de fleste virksomheter. Ordinær pris kr 8.000,- + mva Tilbudspris frem til 1. mai 2008 kr 6.500,- + mva Dere får da systemet i en elektronisk utgave i word-format som er lett å konvertere til eget dataverktøy, intranett mv. Ring Janne på tlf for å få tilsendt oppbyggingen av HMS-håndboken, brukerbeskrivelsen og for bestilling av boken. Ved henvendelse til OHF om relevante juridiske problemstillinger, som administrasjonens ansatte ikke har faglig kunnskap til å svare på, kan foreningen videreformidle henvendelser til samarbeidende advokater. De første to timer ved advokatkonsultasjon er gratis for alle Pluss-medlemmer. Trengs det ytterligere behandling er du som OHF medlem sikret en gunstig timepris. Som OHF Pluss-medlem vil de to første konsultasjonstimene hos våre advokatkontakter være gratis, men en første vurdering av saken og eventuell henvisning til OHF-advokaten skal skje via OHFs sekretariat. På mange spørsmål knyttet til butikkvirksomhet, sitter ofte OHF på svaret og vi deler gjerne vår kunnskap med deg. Gjennom rådgivning, Oslo Handel, våre nettsider, eventuelt ved kurs og samlinger vil våre samarbeidende advokater bidra ytterligere med nyttig informasjon til medlemmene.

MEDLEMSMAGASIN april 2009. side 5. 27. april. økning i. siste side. MOT handel. side 4

MEDLEMSMAGASIN april 2009. side 5. 27. april. økning i. siste side. MOT handel. side 4 MEDLEMSMAGASIN april 2009 www.ohf.no velkommen til generalforsamling! side 5 jernbanetorget ferdigstilles 27. april siste side økning i KRIMINALITET MOT handel side 4 aktuelt t u r i d s h j ø r n e Bilfritt

Detaljer

Årets Handels- og Servicebedrift 2010 ble olivier & co

Årets Handels- og Servicebedrift 2010 ble olivier & co MEDLEMSMAGASIN mai 2010 www.ohf.no Årets Handels- og Servicebedrift 2010 ble olivier & co side 4 fremtidsrettet FORSAMLING side 3 vekk med grafitti og tagging! side 6 aktuelt g u n n a r s h j ø r n e

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN mai 2009. storsatsning. av expert! siste side. Handel og trygghet på «nyoppusset» jernbanetorg. styrt sentrumsutvikling. side 2.

MEDLEMSMAGASIN mai 2009. storsatsning. av expert! siste side. Handel og trygghet på «nyoppusset» jernbanetorg. styrt sentrumsutvikling. side 2. MEDLEMSMAGASIN mai 2009 www.ohf.no styrt sentrumsutvikling storsatsning av expert! siste side Handel og trygghet på «nyoppusset» jernbanetorg side 2 side 6 aktuelt t u r i d s h j ø r n e Mai 2009 REDAKTØR

Detaljer

Naskeri nedprioriteres. delte ut hederstegnet i gull. MEDLEMSMAGASIN sommer 2010. handlevaneundersøkelse. utført

Naskeri nedprioriteres. delte ut hederstegnet i gull. MEDLEMSMAGASIN sommer 2010. handlevaneundersøkelse. utført MEDLEMSMAGASIN sommer 2010 www.ohf.no ny handlevaneundersøkelse utført side 5 OHF delte ut hederstegnet i gull Naskeri nedprioriteres politiet henlegger de fleste anmeldelser side 7 side 6 t u r i d s

Detaljer

Stang ut med varer. årets handelsog service bedrift 2012? Manglerud politistasjon og senterledere på lag. de nominerte!

Stang ut med varer. årets handelsog service bedrift 2012? Manglerud politistasjon og senterledere på lag. de nominerte! MEDLEMSMAGASIN april 2012 www.ohf.no Stang ut med varer side 3 Manglerud politistasjon og senterledere på lag side 6 de nominerte! hvem bør bli årets handelsog service bedrift 2012? side 8 aktuelt gunnars

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN mars 2011. Henlagte naskerianmeldelser. Butikkmiljøets. hva betyr de? side 6. betydning. side 3. Byutviklingsbyråden.

MEDLEMSMAGASIN mars 2011. Henlagte naskerianmeldelser. Butikkmiljøets. hva betyr de? side 6. betydning. side 3. Byutviklingsbyråden. MEDLEMSMAGASIN mars 2011 www.ohf.no Henlagte naskerianmeldelser hva betyr de? side 6 Butikkmiljøets betydning side 3 Byutviklingsbyråden ØNSKER et levende Oslo side 4 aktuelt gunnars hjørne mars 2011 REDAKTØR

Detaljer

Næringslivet møtte politikere til valgkampstart

Næringslivet møtte politikere til valgkampstart MEDLEMSMAGASIN september 2011 www.ohf.no Næringslivet møtte politikere til valgkampstart side 3 Skjerpet alderskontroll av alkoholsalg FotoVideo fikk terroren tett på side 6 side 4 aktuelt gunnars hjørne

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN mai 2012 www.ohf.no. bymiljøetatens. første år. stem på årets handelsog service bedrift her: Handel og service i Opera- Kvarteret

MEDLEMSMAGASIN mai 2012 www.ohf.no. bymiljøetatens. første år. stem på årets handelsog service bedrift her: Handel og service i Opera- Kvarteret MEDLEMSMAGASIN mai 2012 www.ohf.no v bymiljøetatens første år side 4 stem på årets handelsog service bedrift her: Handel og service i Opera- Kvarteret side 6-7 gunnars hjørne NR 4 MAI 2012 REDAKTØR Rannveig

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN AUGUST 2009. side 3. side 2. omsetning til. siste side

MEDLEMSMAGASIN AUGUST 2009. side 3. side 2. omsetning til. siste side MEDLEMSMAGASIN AUGUST 2009 www.ohf.no altfor Mange butikkran side 3 Dramatiske signaler for Oslo Handelen i valgåret 2009 side 2 handel i oslo taper omsetning til Akershus siste side aktuelt t u r i d

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN februar 2009. hms-tips. side 5. side 6. side 4

MEDLEMSMAGASIN februar 2009. hms-tips. side 5. side 6. side 4 MEDLEMSMAGASIN februar 2009 www.ohf.no nye spennende KURS 2009 side 6 hms-tips bytt kode! side 5 YOUNG RETAILERS ohfs nye UNGDOMS- ORGANISASJON side 4 aktuelt t u r i d s h j ø r n e Godt år alle sammen

Detaljer

Kjente fjes. Disse 5 kjemper om Årets handelsog servicebedrift i Oslo 2013. senter til Guccifeber. Ny leder FOR Young Retailers: nr.

Kjente fjes. Disse 5 kjemper om Årets handelsog servicebedrift i Oslo 2013. senter til Guccifeber. Ny leder FOR Young Retailers: nr. nr. 3 2013 mai medlemsmagasin for oslo Handelsstands forening for lønnsom, trygg og dyktig handel og service i Osloregionen! Ny leder FOR Young Retailers: Kjente fjes trekker folk Årets prisutdeling nærmer

Detaljer

Årsberetning 2011 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper

Årsberetning 2011 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Årsberetning 2011 Oslo Handelsstands Forening med Oslo Handelsstands Felleskontor og undergrupper Oslo Handelsstands Forening (OHF) og Oslo Handelsstands Felleskontor (OHFK) arbeider for lønnsom, trygg

Detaljer

Storhandel i oslo sentrum betinger boende

Storhandel i oslo sentrum betinger boende MEDLEMSMAGASIN august 2010 www.ohf.no Storhandel i oslo sentrum betinger boende side 6 Handelshistorien til Per Gunnar Rasmussen side 3 ohf Kurs høst/vinter 2010 side 4 aktuelt g u n n a r s h j ø r n

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN mai 2008. Funksjonsutvalget. side 6. årets handelsbedrift. side 5. våren kommer med bysyklene. side 4

MEDLEMSMAGASIN mai 2008. Funksjonsutvalget. side 6. årets handelsbedrift. side 5. våren kommer med bysyklene. side 4 MEDLEMSMAGASIN mai 2008 www.ohf.no årets handelsbedrift side 5 Funksjonsutvalget side 6 våren kommer med bysyklene side 4 t u r i d s h j ø r n e mai 2008 REDAKTØR Claus Mølbach-Thellefsen REDAKSJON Morten

Detaljer

MEDLEMSMAGASIN februar 2012 www.ohf.no. byen bør bli bedre. franchisetakers. forpliktelser. Fornebu i farta! Området i sterk

MEDLEMSMAGASIN februar 2012 www.ohf.no. byen bør bli bedre. franchisetakers. forpliktelser. Fornebu i farta! Området i sterk MEDLEMSMAGASIN februar 2012 www.ohf.no Varelevering i byen bør bli bedre side 3 En franchisetakers forpliktelser side 6 Fornebu i farta! Området i sterk utvikling side 4 og 5 gunnars hjørne Hverdagskriminalitet

Detaljer

la oss lage flere folkefester i oslos gater! MEDLEMSMAGASIN september 2009 oslos utvikling og vekst - hvem styrer? store tyverimørketall side 4 side 3

la oss lage flere folkefester i oslos gater! MEDLEMSMAGASIN september 2009 oslos utvikling og vekst - hvem styrer? store tyverimørketall side 4 side 3 MEDLEMSMAGASIN september 2009 www.ohf.no oslos utvikling og vekst - hvem styrer? side 4 la oss lage flere folkefester i oslos gater! side 3 store tyverimørketall side 6 aktuelt t u r i d s h j ø r n e

Detaljer

Årsberetning 2009. 1 av 16

Årsberetning 2009. 1 av 16 Årsberetning 2009 1 av 16 Oslo Handelsstands Forening (OHF) og Oslo Handelsstands Felleskontor (OHFK) skal være nær og nyttig for handels- og servicenæringen i Oslo-regionen. Virksomheten er organisert

Detaljer

Det er lov å feile, men det er ikke lov å miste trua PETTER STORDALEN, CHOICE

Det er lov å feile, men det er ikke lov å miste trua PETTER STORDALEN, CHOICE 3 2010 Det er lov å feile, men det er ikke lov å miste trua PETTER STORDALEN, CHOICE 98 % leser fakturaen - utnytt muligheten Spør oss i dag: Kom nærmere dine kunder. Vi hjelper deg med å gjøre fakturaen

Detaljer

stang Inn For HAnDeL Les AKTueLLe saker PÅ nett ÅreTs HAnDeLs- og servicebedrift 2012 ToPP stemning nr. 5 2012 sommer OHFS SOMMerFeSt

stang Inn For HAnDeL Les AKTueLLe saker PÅ nett ÅreTs HAnDeLs- og servicebedrift 2012 ToPP stemning nr. 5 2012 sommer OHFS SOMMerFeSt MEDLEMsMAgAsiN FoR oslo HAnDeLssTAnDs ForenInG for lønnsom, trygg og sikker handel og service i Osloregionen. stang Inn For HAnDeL VInneren er Kåret ÅreTs HAnDeLs- og servicebedrift 2012 Les AKTueLLe saker

Detaljer

- hudpleie- og produktinformasjon, markedsføringstips, praktisk drift og - oversikt over samarbeidet med oss

- hudpleie- og produktinformasjon, markedsføringstips, praktisk drift og - oversikt over samarbeidet med oss KONSEPT FOR SALG/MARKEDSFØRING For å hjelpe deg med å komme igang - enten du er dreven eller nybegynner i faget, har vi utarbeidet et konsept for salg og markedsføring av produktene. Dette virker for andre,

Detaljer

Verdt å vite. Tema 2-2015. Vellykket generalforsamling på Union Scene. Side 11. Anbud for rimeligere forsikring. Side 9

Verdt å vite. Tema 2-2015. Vellykket generalforsamling på Union Scene. Side 11. Anbud for rimeligere forsikring. Side 9 Bruk vårt opplæringstilbud. Side 5 Anbud for rimeligere forsikring. Side 9 Vellykket generalforsamling på Union Scene. Side 11 Verdt å vite 2-2015 Tema Forsikringsskader Når det oppstår en forsikringsskade

Detaljer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer Schibsted ASA Att: Trond Berger Kopi: Rolv Erik Ryssdal, Terje Seljeseth, Schibsted Vekst AS v/ Lars Vangen Jordet og Rune Røsten Postboks 490 Sentrum 0105 Oslo Oslo,.10.014 Schibsteds kopiering av vårt

Detaljer

ELE 37071 Sosiale medier BI Nydalen

ELE 37071 Sosiale medier BI Nydalen Eksamensoppgave ELE 37071 Sosiale medier BI Nydalen Innleveringsdato 20.12.11 Kristin Alice Kvitberg http://kakvitberg.wordpress.com/ Twitter: @kakvitberg 1 Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING 4 2.0 LITT

Detaljer

etcetera er du forberedt på fremtiden?

etcetera er du forberedt på fremtiden? Stena Line går personlig Visittkort lite format, store muligheter etcetera WJ Shop enkelt og effektivt Kantinen mer enn mat A P R 2 0 1 2 e t K u n d e - m ag a s i n f r a W i t t u s e n & J e n s e

Detaljer

4TIPS TIL ØKT FORTJENESTE

4TIPS TIL ØKT FORTJENESTE No.3/september 13 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Bygg engasjement med julekalender Hans-Petter Nygård-Hansen: Customer Service is the new marketing! Bli mer effektiv med online kommunikasjonsløsninger

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2011 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE SIDE 5 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER SIDE 24 LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN SIDE 26

Detaljer

Verdt å vite. Velkommen til. styrekveld 9. sept. NBBO inviterer til styrekveld på Union Scene i Drammen. Les mer på s11. 2-2014

Verdt å vite. Velkommen til. styrekveld 9. sept. NBBO inviterer til styrekveld på Union Scene i Drammen. Les mer på s11. 2-2014 NBBO s Generalforsamling avholdt 19. juni uten dramatikk side 5 Er boligselskapet forberedt på ny henteordning for glass og metall? side 8 Bygger midlertidige tak på Konnerudgrenda borettslag for en tørr

Detaljer

KANDIDAT: A Karakter: 2. KANDIDAT: B Karakter: 4. KANDIDAT: C Karakter: 6. Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2

KANDIDAT: A Karakter: 2. KANDIDAT: B Karakter: 4. KANDIDAT: C Karakter: 6. Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2013. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med kjennetegn

Detaljer

Framtida er mobil FINANS F O KUS. DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank

Framtida er mobil FINANS F O KUS. DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2012 Framtida er mobil DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank NY KOMPETANSE MED

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer