DETALJHANDEL LEVENDE SKJERMKOMMUNIKASJON TIL DETALJHANDELSBRANSJEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETALJHANDEL LEVENDE SKJERMKOMMUNIKASJON TIL DETALJHANDELSBRANSJEN"

Transkript

1 DETALJHANDEL LEVENDE SKJERMKOMMUNIKASJON TIL DETALJHANDELSBRANSJEN

2 MERMAID LEVENDE KOMMUNIKASJON TIL KUNDENE DINE Instore tv handler om dialogen mellom kunden og butikken. En kunde: Er fortrolig med selv å søke etter informasjon via Internett og treffe beslutninger på dette grunnlaget. Danner seg en holdning og oppfatning på et øyeblikk og forandrer mening igjen like raskt. Er gjennom sosiale medier som Facebook, Twitter, YouTube og blogger del av større nettverk som deler kunnskap og ikke minst opplevelser, positive som negative. Forventer reell og aktuell informasjon Instore tv skal ikke betraktes som et isolert og løsrevet element, verken fra kundens hverdag eller fra virksomhetens øvrige markedsføring. Instore tv fører alle øvrige markedsføringsaktiviteter helt inn i butikken og knytter dem individuelt til den enkelte kunde. Skjermene fortsetter og utdyper dialogen som er skapt gjennom tv-reklamer, radiospotter, annonser og andre former for markedsføring. Samtidig tar de hånd om kunder som ikke er blitt berørt av de øvrige tiltakene. I tillegg fungerer instore tv akkurat på den måten som kundene er vant til å treffe sine valg på i hverdagen: søke informasjon, overveie, bestemme seg. Det er som en del av butikkens samspill med kunden at instore tv har sin store styrke. Med riktig bruk er det et redskap for å opprettholde kontakt med kunden hele veien gjennom butikken, fra inngangen til det endelige kjøpet. Når kunden er i butikken, er dette er en effektiv måte å støtte opp under salget og omsetningen på. Dialogen fortsetter etter kjøpet og frem til kunden forlater butikken, og skaper dermed grunnlag for en ny handel med den samme kunden, enten ved samme besøk eller når kunden kommer tilbake. Den tradisjonelle markedsføringsinnsatsen er rettet mot å få kundene til å komme inn i forretningen. Instore tv er en fortsettelse av denne innsatsen. Den store fordelen ved investeringen i instore tv er at den åpner en kanal for direkte dialog og kontakt med kundene som står i butikken for å kjøpe noe. Disse kundene er en motivert og ytterst verdifull gruppe å opprettholde kontakten med. Undersøkelser viser at instore tv har en salgsfremmende effekt. Våre kunders erfaringer sier det samme. Kombinasjonen av elektroniske medier, som kunden er fortrolig med, og plasseringen i butikken, hvor kunden allerede har fokus på et eller flere kjøp, har et unikt potensial og kan styrke enhver forretning. 2 OM MERMAID

3 INNHOLDSFORTEGNELSE s04 DE 8 SONENE s10 INNHOLD s16 PROGRAMVARE s18 MASKINVARE s20 INSPIRASJON s22 REFERANSER BESTILL ET UFORPLIKTENDE MØTE 1. Skann QR-koden. 2. Velg Send/SMS. 3. Fyll ut navnet ditt nederst og send SMS-meldingen Du vil deretter bli kontaktet av Mermaid. Ingen smarttelefon? Kontakt: INNHOLDSFORTEGNELSE & QR-KODE 3

4 01 ATTRACTION ZONE 02 TRANSITION ZONE 03 TRAFFIC ZONE 04 INFORMATION ZONE 05 CATEGORY ZONE 06 CHECKOUT ZONE 07 EXIT ZONE 08 STAFF ZONE 4 DE 8 zoner

5 De 8 sonene RELEVANT DIALOG MED KUNDENE DINE Tenk deg at du er i dialog med hver enkelt kunde, fra de kommer inn i butikken og til de går igjen. Tenk deg at de på vei gjennom forretningen hele tiden møter informasjon som er relevant og aktuell i den situasjonen de befinner seg i. Informasjon om varene i kjøpsøyeblikket. Inspirasjon til flere innkjøp mens de går rundt i butikken. Underholdning og aktuell informasjon, slik at ventetiden ved kassen eller informasjonsskranken ikke oppleves som dødtid. Et»På gjensyn«ved utgangen med eksempler på neste ukes tilbud eller nye varer på vei inn. Dette er grunnideen i instore tv: at dialogen med kundene alltid er relevant og målrettet i den situasjonen kunden befinner seg i her og nå. Vi arbeider med en oppdeling av butikken i åtte forskjellige soner, og i hver sone skal det legges vekt på bestemte typer dialog. Noen av sonene møter kunden flere steder i butikken, men det betyr bare at budskapet må være tilpasset den aktuelle sonen, slik at opplevelsen av relevant, aktuell og brukbar informasjon opprettholdes uansett hvor kunden befinner seg. De 8 sonene 5

6 De 8 sonene I DIALOG MED KUNDEN Attraction Zone»Vi hadde en kunde som satt på en kafé overfor en av butikkene våre og som så et par sko som hun bare måtte ha, på en av skjermene våre. Rett etterpå kom hun inn i butikken og kjøpte dem.«malene Rasmussen, markedsføringssjef, Eurosko. Allerede i Attraction Zone skal kunden føle seg velkommen i butikken og bli inspirert til å komme nærmere i stedet for å gå videre til neste butikk. Egne tilbud, som er rettet mot en eller flere av butikkens målgrupper, kan vises her vekselvis Transition Zone» Butikkene bruker skjermene til å vise værvarsel, nyheter, annonser, filmer fra leverandører, råd og kampanjer som er relevante. Skjermene skaper både mersalg og mer oppmerksomhet rundt produktene. Det er helt essensielt at det medfører et mersalg, ellers kunne vi like gjerne latt være. Utover dette gir skjermene mer liv til butikkene, og det er viktig, for det er ofte ventetid hos optikere. «Jeanet Lehmbeck, kjedesjef, Opto Gruppen. Kunden er kommet inn og skal nå møte butikkens samlede utvalg. I Transition Zone skal kundene ha en opplevelse som bekrefter valget av butikk og holder på interessen mens de forbereder seg på å gå videre eller venter på å bli betjent. Det kan være et aktuelt tilbud, gjerne fra en tv-reklame eller fra en brosjyre som kunden kanskje kjenner i forveien, kombinert med relevant informasjon om butikkens vareutvalg. 3. Traffic Zone»Vi bruker vår instore tv til tilbud. Vi har salgsorienterte annonser med fokus på produkt og pris. Utover det bruker vi mediet til bygging av TDC-merkevaren.«Anders Rasmussen, prosjektleder, TDC. I Traffic Zone er kunden på vei gjennom butikken og har kurs mot de planlagte innkjøpene. Korte produktannonser i dette området viser bredden og allsidigheten i butikkens vareutvalg og fremmer impulskjøp. Sørg for at skjermene også viser vei, slik at kunden blir ført gjennom andre og kanskje ukjente deler av butikken og dermed ser mer av det samlede vareutvalget. 6 De 8 sonene

7 4. Information Zone»Vi bruker skjermer til å informere om fordeler ved å være medlem i kundeklubben vår, våre tilbud og våre forsikringer. Det er informasjon som vi nedprioriterer i det øvrige markedsføringsmaterialet. Her ligger fokus på å få kundene inn i butikken. Når de er her, bruker vi instore tv til å vise bredden i utvalget vårt og fortelle kundene hva vi ellers kan tilby.«gert Farup Lindquist, markedsføringssjef, Hi-Fi Klubben. Å møte kundene i Information Zone krever noe helt spesielt. Kunden kommer i denne sonen i forbindelse med besøket i butikken. Formålet kan være å få ytterligere opplysninger, få utstedt kundekort, søke om et lån, leie utstyr, avtale levering eller noe helt annet. Betjeningen av kundene er personlig og kan være litt tidkrevende, men kundene aksepterer ventetiden og blir her. De er klar over at de også selv skal bruke den personlige betjeningen. Bruk tiden i Information Zone til å utdype dialogen med kunden og unngå at ventetiden oppleves som dødtid. Her er det tid til å presentere et litt bredere budskap om hva forretningen kan by på Category Zone»Vi informerer om de gode og friske råvarene vi bruker i produktene våre. Målet er å støtte opp under kundens beslutning i det øyeblikket de foretar kjøpet sitt, og på den måten gi dem bekreftelse på at de har gjort det riktige valget.«torben Lynge Overgaard, salgs- og markedsføringssjef, Sunset Boulevard Category Zone. Her blir valgene tatt og kjøpet avsluttet. Kanskje hurtig, kanskje med god tid til nærmere overveielse. Her kommer dialogen tettest på kunden og kan brukes til å gi tilleggsinformasjon om den enkelte varen, og gjøre oppmerksom på supplerende varer umiddelbart i nærheten. De 8 sonene 7

8 De 8 sonene DIALOG MED KUNDEN GJENNOM HELE BUTIKKEN Checkout Zone» Vi bruker skjermene til egen merkevarebygging og til tjenester, tilbudsannonser, nyheter og værvarsel. Kundene stopper opp og bruker tid på mediet, og det øker vår kontakt med dem. Vi kan gi dem noe annet og mer enn en perfekt betjening i forbindelse med det enkelte kjøp, og vi har kun fått positive tilbakemeldinger på vår bruk av instore tv.«jesper Gaarde, markedsføringssjef, STARK Checkout Zone hører til i store varehus, der kundene kanskje kan oppleve ventetid ved kassen. Denne kan fylles med relevant informasjon, gjerne i et forløp som samlet passer til den maksimale ventetiden. Kunden skal helst ikke se samme informasjon to ganger. Bruk tiden til introduksjon av nye produkter og fokus på varer som henger ved kassen, kombinert med nyheter, værvarsel, kanskje litt underholdning og annen relevant informasjon. Opprettholdes dialogen, er det med på å sikre at kunden kommer tilbake Exit Zone Det overordnede budskapet er»takk for besøket«og»på gjensyn«. En oversikt over neste ukes tilbud kan være med på å sikre at kunden kommer raskt tilbake. 8 De 8 sonene

9 8. Staff Zone Er medarbeidernes viktigste informasjonskanal om virksomheten rykter og historier som de forteller hverandre? Får medarbeiderne som skal sikre salget overfor kundene, all informasjon de trenger for å utføre arbeidet sitt optimalt? Instore tv behøver ikke bare være kunderettet. Mediet er også svært velegnet til å styrke dialogen med medarbeiderne og fortløpende fortelle dem hvordan det går i butikken, slik at de kan møte kundene med oppdatert kunnskap og informasjon. En annen effektiv måte å anvende instore tv på internt, er til introduksjon av nye produkter, instruksjon eller kortvarig opplæring. Det er effektivt, og det sparer tid når det ikke lenger er nødvendig å trekke medarbeiderne vekk fra arbeidet i kortere eller lengre perioder. Plasser skjermer i lunsjrommet, garderoben og andre steder der medarbeiderne kan se dem, og la mediet gjøre resten. De 8 sonene 9

10 »Vi bruker instore tv til å skape litt liv, farge og oppmerksomhet i butikkene våre. På skjermene kommuniserer vi hovedsakelig hvilke fordeler man får som Telia-kunde. Vi har for eksempel»fri Familie«, som gir kundene mulighet til å ringe gratis til familie og venner. I tillegg har vi kinofordeler. Derfor viser vi filmtrailere for å fortelle om samarbeidet vårt med Nordisk Film, noe som også er med på å skille oss fra konkurrentene våre. Vi viser også tv-reklamene våre for å skape gjenkjennelighet. Det betyr at kundene kan komme inn i butikkene og peke på det de har sett på tv.«louise Lauring, Prosjektleder og salgskoordinator, Telia 10 INNHOLD

11 INNHOLD DET RETTE BUDSKAPET PÅ DET RETTE TIDSPUNKTET Hvor mye kan man fortelle en kunde på 10 sekunder? Når man har 10 sekunder på instore tv, og kunden befinner seg i butikken, er det mange muligheter i løpet av et såpass kort tidsrom særlig hvis kunden senere kommer forbi en annen skjerm et annet sted i butikken, der informasjonsformidlingen fortsetter og utdyper det kunden allerede har fått vite. Innholdet i instore tv skal være en blanding av forskjellige innslag: pris-produkt-spotter, informasjons- og merkevarebyggingsspotter kombinert med nyheter, værvarsel og underholdning. Det er imidlertid avgjørende at innholdet i instore tv blir sett på som en samlet helhet og styres helt ned i detalj. Presise spillelister, som avvikler programmene i hver enkelt sone, sikrer full dialog med kunden hele veien gjennom butikken. Korte og presise innslag i travle områder som Traffic Zone og lengre, bredt sammensatte små programflater i sonene der kundene har bedre tid og kanskje ventetid. Innenfor det planlagte forløpet er det alltid plass til å supplere med spotter som setter fokus på aktuelle tilbud, og likedan kan innholdet selvfølgelig skifte i løpet av dagen eller uken, avhengig av hvilke kundegrupper det er flest av på de forskjellige tidspunktene eller dagene. Det avgjørende er at spillelistene til de forskjellige sonene i butikken settes sammen slik at de passer til hastigheten kundene beveger seg gjennom butikken med. Rytmen i den enkelte butikk skifter i løpet av uken. Travelheten er langt større fredag på slutten av dagen enn mandag formiddag. Hvis kunden gjentatte ganger ender opp med å se de samme spottene igjen og igjen, blir dialogen til en forstyrrende lydkulisse som kjører i bakgrunnen. Kunden vil ubevisst eller bevisst forsøke å overse en lydkulisse. Derfor må det gjøres en nøye planlegging av innholdet og måten det vises på. Som ledende på markedet har vi den nødvendige kompetansen både når det gjelder planlegging og produksjon. INNHOLD 11

12 UTDRAG AV SPILLELISTE 00:10 VIDEOMAL PRODUKT OG INFORMASJON 00:25 AKTUELL KAMPANJE PRODUKT OG PRIS 01:15 KAMPANJE PRODUKT OG PRIS 01:45 MERKEVAREBYGGING PRODUKT OG INFORMASJON 02:45 MERKEVAREBYGGING PRODUKT OG INFORMASJON 03:05 VIDEOFEED EKSTREMSPORT SPILLELISTEN En spilleliste er en sekvens av spotter som blir vist etter hverandre. Sammensetningen av spillelisten er essensiell for å holde på kundens oppmerksomhet og må være relevant for kundens kjøpssituasjon. En god spilleliste inneholder en kombinasjon av produkt/pris-spotter, informasjonsspotter, merkevarebyggingsspotter, nyheter, underholdning mm. 12 SPILLELISTE

13 00:45 LEVERANDØRSPOT MERKEVAREBYGGING 01:00 MAL VÆRVARSEL 02:00 VIDEOMAL PRODUKT OG INFORMASJON 02:30 AKTUELL KAMPANJE PRODUKT OG PRIS 03:25 MERKEVAREBYGGING PRODUKT OG INFORMASJON 03:50 AKTUELL KAMPANJE PRODUKT OG PRIS SPILLELISTE 13

14 ... SKAL SKJERMEN VÆRE VERTIKAL ELLER HORISONTAL? Skjermene betraktes ofte som en alminnelig tv og blir satt opp horisontalt, men skjermen kan utmerket dreies slik at den står på høykant, eller vertikalt. Det er en effekt som øker oppmerksomheten, fordi kundene møter et format som de ikke kjenner fra før. Det gir også helt andre muligheter i planleggingen av innholdet. 14 VERTIKAL ELLER HORISONTAL SKJERM

15 ROI RETURN ON INVESTMENT VERDIEN AV MERKEVAREBYGGING OG INFORMASJON Verdien av merkevarebygging og informasjon er definitivt til stede, men vanskelig å konkretisere. De mest opplagte måtene å tjene inn investeringen på, er enten via mersalg av produktene som vises på skjermene, eller ved salg av plass på skjermene til butikkens leverandører for på den måten å oppnå ønsket avkastning. Salg av medieplass Instore tv kan, i tillegg til de fordelene det har overfor kundene, også være et grunnlag for salg av medieplass til andre annonsører. Kundene i en forretning kan være et opplagt segment som en annen virksomhet kan komme med gjennom en eller flere spotter på forretningens skjermer.»vårt datterselskap Acrossmedia hjelper gjerne med å skaffe eksterne innslag«return ON INVESTMENT 15

16 PROGRAMVARE BRUKERVENNLIGHET OG FLEKSIBILITET I FOKUS Kjernen i produksjonen av instore tv er programvaren, som kan koordinere et utall informasjonselementer, bilder, videoklipp, tekster og animasjoner til ferdige spotter, som blir vist på de enkelte skjermene. Vi har fra begynnelsen av satt brukervennligheten høyt, og systemet er lagt opp slik at kunder som ønsker det, selv kan klare mye av arbeidet med å redigere spotter og spillelister. Det samlede innholdet er plassert på sentrale servere og hentes via Internett til de enkelte skjermene. Dermed er det orden på alle detaljer og lett tilgang til hurtige oppdateringer. Sentral redigering, lagring og utsendelse sikrer videre at det er overensstemmelse og gjenkjennelighet i alle visninger på alle skjermene i alle butikkene. Ved oppretting av nye spotter kan systemet settes opp med flere maler, der det på forhånd er lagt inn en rekke elementer. Ut fra de forskjellige valgmulighetene kan det på et øyeblikk skapes en ferdig spot som matcher stil og utforming i butikken for øvrig, og med et par klikk kan den settes i gang på skjermene ute i butikken, i en bestemt avdeling eller i alle butikkene. Hele systemet er bygd opp med tilgang via en nettleser, og brukerrettigheter på forskjellige nivåer styrer den enkelte medarbeiders arbeidsområde. Dessuten er det klargjort for integrering med andre systemer og kan derfor inngå i allerede eksisterende løsninger. Med utallige tidligere produksjoner bak oss tar vi gjerne på oss produksjonen av spotter, helt eller delvis, for kundene våre. Vi arbeider i en tilrettelagt flyt som sikrer en rask og presis innsats i tett dialog med den aktuelle kunden. Det sentrale elementet er vårt Video Approval System, et lukket samarbeidsforum med en rekke fasiliteter som integrerer korrektur og kommentarer i arbeidsprosessen med hver enkelt spot og dermed styrer hele prosessen frem mot det endelige og ferdige resultatet, klar til offentliggjøring. 16 Programvare

17 »Den største fordelen ved instore tv er at mediet gir oss mulighet til å reagere på plutselige endringer i markedet. Det er et fleksibelt medium: Vi kan raskt produsere og sende ut en ny spot.«anders Rasmussen, prosjektleder, TDC PROGRAMVARE 17

18 MASKINVARE driftsikkerhet og fleksibilitet i fokus Skjermene som brukes til instore tv, må ha en så enkel, diskré og tidløs design at de nesten ikke ses når de ikke er i bruk. Omvendt må de, når de er i bruk, ha et bilde som er klart og tydelig i alle belysninger og alle situasjoner, også på lang avstand. Dessuten må de kunne tåle et miljø der de kan bli utsatt for støv, sollys, skiftende temperaturer, fuktighet og kanskje også hardhendt behandling. Dette er høye krav, men vi vet av erfaring hva skjermene i instore tv kan bli utsatt for. Derfor er vi stolte over å ha vår egen produktserie. En rekke skjermer i tidløs og enkel design, utviklet og tilpasset spesielt til oppgaven. Rammene er bygd av stål eller aluminium. Glasset er belagt og herdet til et nivå som beskytter overflaten mot skrammer og riper og bidrar til det skarpe og klare bildet. De tekniske delene er av en kvalitet som klarer oppgaven godt, og de er samlet i et kabinett som beskytter mot støv, skitt og teknisk interesserte som er litt nysgjerrige. Hver enkelt skjerm kan leveres med kundens logo og farger, slik at den glir inn i butikken som et element i helheten. Vi kan tilby skjermer fra 9 til 82 tommer, tilpasset aktuelle krav for den konkrete oppgaven. Vi kan også utvikle spesialløsninger der det er hensiktsmessig eller til og med nødvendig. Vi arbeider sammen med en rekke leverandører, og det sikrer våre kunder alle muligheter innen pris og kvalitet. Den sentrale enheten i skjermen er avspilleren som styrer selve visningen av de forskjellige spottene. Her arbeider vi fortløpende med å kunne tilby det beste på markedet ut fra en teknisk høy kvalitet, lang levetid, lavt energiforbruk og lav vekt. 18 MASKINVARE

19 til den IT-ansvarlige Nyttig informasjon Vi har stor kjennskap til IT-sikkerhet og hensyn som må tas i den forbindelse. Vi samarbeider tett med en lang rekke store virksomheter og banker og har i en årrekke levert løsninger til disse kundene på deres premisser dvs. løsninger som ikke på noen måte kommer i konflikt med eksisterende IT-systemer, nettverk og sikkerhetsmessige hensyn. Vi håndterer og arbeider med en lang rekke forskjellige mulige nettverksoppsett, fra MPLS til tilfeldig sammensatte (ad hoc) nettverk, fra detaljhandelsbransjen til industrisektoren, fra globale konsern til kiosken på hjørnet. Vår høye driftssikkerhet og våre høye oppetider taler sitt eget tydelige språk. opplasting. Dette håndterer vi ved å justere belastningen på nettverket alt etter tiden på døgnet eller ved å begrense aktiviteten, slik at vi kan garantere at vi aldri belaster nettverket når kritiske systemer som bankkort, ERP, mm. må ha tilgang. Vi kan håndtere driften for deg, eller du kan håndtere alt selv. Som kunde kan du derfor enten velge å kjøpe løsningen vår som en SaaS-tjeneste (Software as a Service) eller som en løsning der du selv står for drift og innholdsstyring. Vi arbeider med velkjente Microsoft-teknologier, noe som gjør det lett for deg som IT-ansvarlig å gjøre akkurat som du pleier. Det er alltid viktig for IT-avdelingene hos kundene våre at et nettverk ikke blir overbelastet i forbindelse med PLAYERS Funksjonalitet VS PRIS SMALL Funksjonalitet Pris MEDIUM Funksjonalitet Pris LARGE Funksjonalitet Pris EKSTRA Funksjonalitet Pris MASKINVARE 19

20 Gå i dialog med kunden -> SMS Lag konkurranser -> BLUETOOTH Assistert salg -> TRYKK Assistert informasjon -> TREKK OG SE 20 INSPIRASJON

21 INSPIRASJON STYRK KUNDERELASJONENE Dialogen med kunden er godt på vei til å bevege seg vekk fra butikken og i stedet følge med varene hjem. Mobile strekkoder gir kundene mulighet til å ta med seg all informasjon de ønsker ut av butikken: bruksanvisninger, gode råd til gjør-det-selv-mannen, den perfekte tilberedningen av lørdagsmiddagen eller hele historien bak den valgte vinen til middagen, for ikke å snakke om presis og alltid oppdatert informasjon om ethvert produkt. Digitale interaktive skjermer, såkalte kiosker, er et av de viktige elementene i denne utviklingen. Tilgang til informasjon og selvbetjening via en berøringsskjerm gjør kundene enda mer selvhjulpne. Men det skaper samtidig nye forventninger hos de samme kundene til dialogen mellom dem og innkjøpsstedene. For den enkelte butikk betyr denne utviklingen at kontaktflaten mot kunden blir langt bredere og kommer til å rekke lenger enn salget i butikken. Når kunden tar med seg informasjon om bruk av produktet hjem, blir denne informasjonen minst like viktig som selve produktet og like avgjørende for kundens opplevelse av butikken. Dette er en utvikling som åpner for helt nye salgskanaler og for helt andre muligheter for å bygge opp tette og vedvarende relasjoner med kundene. Det avgjørende og svært viktige poenget i denne sammenhengen er imidlertid at denne utviklingen ikke er bundet til bestemte tekniske og elektroniske muligheter. Utviklingen må tvert imot forstås omvendt. Nye former for relasjoner og kontaktflater er et grunnleggende skifte i samspillet med kundene, et skifte som fortløpende vil bli ytterligere understøttet og utviklet i takt med den fortsatte teknologiske utviklingen. Teknologien er i denne sammenhengen utelukkende et redskap. Det er altså mye viktigere å velge en samarbeidspartner som forstår og behersker begge elementene. IINSPIRASJON 21

22 REFERANSER 242 SKJERMER 950 SKJERMER 960 SKJERMER 720 SKJERMER 1000 SKJERMER 900 SKJERMER 400 SKJERMER 2100 SKJERMER 148 SKJERMER 22 REFERANSER

23 165 SKJERMER 350 SKJERMER 58 SKJERMER 75 SKJERMER 142 SKJERMER 40 SKJERMER 138 SKJERMER 48 SKJERMER 626 SKJERMER REFERANSER 23

24 Mermaid Norge Gaustadalléen Oslo Telefon: MERMAID DANMARK Fabriksparken Glostrup Telefon: Bredskifte Allé 5 st Aarhus V Telefon: Mermaid sverige Ringvägen 100C, 11tr Stockholm Telefon:

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater HÅNDBOK I E-POSTMARKEDSFØRING OPPDATERT MED E-POST FOR SOSIALE MEDIER OG MOBILE ENHETER INNHOLD 1. NØKLENE TIL FREMGANG 6 2. MER ENN

Detaljer

Hva er markedsføring og pr?

Hva er markedsføring og pr? Pr og Markedsføring Kurshefte 2007 Hva er markedsføring og pr? Markedsføring og public relations Markedsføring og Public Relations er to store og omfattende fag, med røtter langt tilbake i tid. I mange

Detaljer

Innhold. 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett. 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser. 8 Alt skjer på nett

Innhold. 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett. 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser. 8 Alt skjer på nett < 0 1 1 3 4 > Innhold 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser 8 Alt skjer på nett 10 Nye bedrifter vokser frem 11 E-post gir mest igjen for pengene

Detaljer

k u r s PR og markedsføring

k u r s PR og markedsføring k u r s PR og markedsføring Hva er markedsføring og PR? Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 HVA ER MARKEDSFØRING OG PR?... 4 MARKEDSFØRING OG PUBLIC RELATIONS...4 MARKEDSKOMMUNIKASJON...4 Salgsfremmende

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

Fjernkunder og lojalitet - En kvantitativ studie av Sparebank 1 Telemarks fjernkunder

Fjernkunder og lojalitet - En kvantitativ studie av Sparebank 1 Telemarks fjernkunder Navn: Julie Bratland Andersen Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI, Undergraduate Studies Fjernkunder og lojalitet - En kvantitativ studie av Sparebank 1 Telemarks fjernkunder Studium: Markedsføring

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

Adrian Skumsrud. Kandidatavhandling UTNYTTELSE AV POTENSIALET TIL HJEMMESIDEN TIL MIKROVERKSTEDET NORGE I FORBINDELSE MED ONLINE MARKETING

Adrian Skumsrud. Kandidatavhandling UTNYTTELSE AV POTENSIALET TIL HJEMMESIDEN TIL MIKROVERKSTEDET NORGE I FORBINDELSE MED ONLINE MARKETING Kandidatavhandling Adrian Skumsrud UTNYTTELSE AV POTENSIALET TIL HJEMMESIDEN TIL MIKROVERKSTEDET NORGE I FORBINDELSE MED ONLINE MARKETING - Helhetsplanlegging av MikroVerkstedets online markedskommunikasjonsstrategi

Detaljer

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014 Den gode kundereisen Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen for dine kunder? LEDER ÅRETS UNDERSØKELSE I TALL: 4595 forbrukere i,, og deltok i webundersøkelse 454 bedrifter med salg av varer på nett,

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere 1 BRUKERSTØTTE IKT-servicemedarbeider er et serviceyrke, og dette blir tydelig i forbindelse med brukerstøtte. For å kunne yte god service og løse problemer må du møte brukerne på en profesjonell måte.

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

guiden slik annonserer du bedriften din på Internett

guiden slik annonserer du bedriften din på Internett guiden slik annonserer du bedriften din på Internett Søkeordannonsering på Internett slik oppnår du suksess, trinn for trinn. Les om hvordan andre bedrifter har lykkes ved hjelp av Google Adwords. Hvorfor

Detaljer

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD MEASURING MODEL beta Manual Petter von Krogh Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Postboks 3563 N-3007 Drammen Telefon: 32 80 85 00 postmottak@bfk.no www.bfk.no Layout: Petter von Krogh

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet).

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet). Forord Hensikten med dette notatet er først og fremst å tilby servicekontorer, men også andre, eksempler på brukerundersøkelser. Flere servicekontorer har etterlyst sentrale initiativer på dette området.

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

ELE 37071 Sosiale medier BI Nydalen

ELE 37071 Sosiale medier BI Nydalen Eksamensoppgave ELE 37071 Sosiale medier BI Nydalen Innleveringsdato 20.12.11 Kristin Alice Kvitberg http://kakvitberg.wordpress.com/ Twitter: @kakvitberg 1 Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING 4 2.0 LITT

Detaljer

Produktplassering i et merkebyggingsperspektiv

Produktplassering i et merkebyggingsperspektiv Produktplassering i et merkebyggingsperspektiv Studentnummer: 979729, 979794, 1576 Bacheloroppgave BAC3100 Reklame og Merkebygging Markedshøyskolen - Våren 2012 Erklæring: Denne bacheloroppgaven er gjennomført

Detaljer

CONTENT SERVICES & PERFORMANCE MARKETING

CONTENT SERVICES & PERFORMANCE MARKETING CONTENT SERVICES & PERFORMANCE MARKETING Utgave 2.0, 2015 Introduksjon Innholdsmarkedsføring handler om å utvikle relevant og troverdig innhold som tiltrekker og engasjerer de vi ønsker å snakke med. I

Detaljer

det digitale landskapet En markedsførers guide til digital annonsering

det digitale landskapet En markedsførers guide til digital annonsering det digitale landskapet En markedsførers guide til digital annonsering 1 PricewaterhouseCoopers (PWC) Global Entertainment & Media Outlook «Innen 2013 vil annonsering som er målrettet mot ny forbrukeratferd,

Detaljer

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse ISMAgazine Nr 2 / 2011 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse Ny fakturaløsning: Registrer regningen på nett Visma ordner resten Nå kan

Detaljer

Tilgjengelige nettsteder

Tilgjengelige nettsteder Veileder Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon IS-1366 Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon HTML Hva er tilgjengelighet Fordommer og misforståelser Praktiske

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Carin Pettersson Kristin Svendsen Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Eksamenskode og navn: MAN 29281 Flermedial ledelse Utleveringsdato:

Detaljer

Markedsføring av arrangement

Markedsføring av arrangement Markedsføring av arrangement Artikkelen er skrevet av Henning Handå og Beate Johansen for Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs i PR og markedsføring.

Detaljer

- DNB Eiendom. Hvordan vinne kunden?

- DNB Eiendom. Hvordan vinne kunden? Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Stine D. Larsen Linn K. Nerland - DNB Eiendom Hvordan vinne kunden? BTH 32031 Salgsledelse og Personlig salg Innleveringsdato: 07.06.2012 Studiested: BI Trondheim

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer