DETALJHANDEL LEVENDE SKJERMKOMMUNIKASJON TIL DETALJHANDELSBRANSJEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETALJHANDEL LEVENDE SKJERMKOMMUNIKASJON TIL DETALJHANDELSBRANSJEN"

Transkript

1 DETALJHANDEL LEVENDE SKJERMKOMMUNIKASJON TIL DETALJHANDELSBRANSJEN

2 MERMAID LEVENDE KOMMUNIKASJON TIL KUNDENE DINE Instore tv handler om dialogen mellom kunden og butikken. En kunde: Er fortrolig med selv å søke etter informasjon via Internett og treffe beslutninger på dette grunnlaget. Danner seg en holdning og oppfatning på et øyeblikk og forandrer mening igjen like raskt. Er gjennom sosiale medier som Facebook, Twitter, YouTube og blogger del av større nettverk som deler kunnskap og ikke minst opplevelser, positive som negative. Forventer reell og aktuell informasjon Instore tv skal ikke betraktes som et isolert og løsrevet element, verken fra kundens hverdag eller fra virksomhetens øvrige markedsføring. Instore tv fører alle øvrige markedsføringsaktiviteter helt inn i butikken og knytter dem individuelt til den enkelte kunde. Skjermene fortsetter og utdyper dialogen som er skapt gjennom tv-reklamer, radiospotter, annonser og andre former for markedsføring. Samtidig tar de hånd om kunder som ikke er blitt berørt av de øvrige tiltakene. I tillegg fungerer instore tv akkurat på den måten som kundene er vant til å treffe sine valg på i hverdagen: søke informasjon, overveie, bestemme seg. Det er som en del av butikkens samspill med kunden at instore tv har sin store styrke. Med riktig bruk er det et redskap for å opprettholde kontakt med kunden hele veien gjennom butikken, fra inngangen til det endelige kjøpet. Når kunden er i butikken, er dette er en effektiv måte å støtte opp under salget og omsetningen på. Dialogen fortsetter etter kjøpet og frem til kunden forlater butikken, og skaper dermed grunnlag for en ny handel med den samme kunden, enten ved samme besøk eller når kunden kommer tilbake. Den tradisjonelle markedsføringsinnsatsen er rettet mot å få kundene til å komme inn i forretningen. Instore tv er en fortsettelse av denne innsatsen. Den store fordelen ved investeringen i instore tv er at den åpner en kanal for direkte dialog og kontakt med kundene som står i butikken for å kjøpe noe. Disse kundene er en motivert og ytterst verdifull gruppe å opprettholde kontakten med. Undersøkelser viser at instore tv har en salgsfremmende effekt. Våre kunders erfaringer sier det samme. Kombinasjonen av elektroniske medier, som kunden er fortrolig med, og plasseringen i butikken, hvor kunden allerede har fokus på et eller flere kjøp, har et unikt potensial og kan styrke enhver forretning. 2 OM MERMAID

3 INNHOLDSFORTEGNELSE s04 DE 8 SONENE s10 INNHOLD s16 PROGRAMVARE s18 MASKINVARE s20 INSPIRASJON s22 REFERANSER BESTILL ET UFORPLIKTENDE MØTE 1. Skann QR-koden. 2. Velg Send/SMS. 3. Fyll ut navnet ditt nederst og send SMS-meldingen Du vil deretter bli kontaktet av Mermaid. Ingen smarttelefon? Kontakt: INNHOLDSFORTEGNELSE & QR-KODE 3

4 01 ATTRACTION ZONE 02 TRANSITION ZONE 03 TRAFFIC ZONE 04 INFORMATION ZONE 05 CATEGORY ZONE 06 CHECKOUT ZONE 07 EXIT ZONE 08 STAFF ZONE 4 DE 8 zoner

5 De 8 sonene RELEVANT DIALOG MED KUNDENE DINE Tenk deg at du er i dialog med hver enkelt kunde, fra de kommer inn i butikken og til de går igjen. Tenk deg at de på vei gjennom forretningen hele tiden møter informasjon som er relevant og aktuell i den situasjonen de befinner seg i. Informasjon om varene i kjøpsøyeblikket. Inspirasjon til flere innkjøp mens de går rundt i butikken. Underholdning og aktuell informasjon, slik at ventetiden ved kassen eller informasjonsskranken ikke oppleves som dødtid. Et»På gjensyn«ved utgangen med eksempler på neste ukes tilbud eller nye varer på vei inn. Dette er grunnideen i instore tv: at dialogen med kundene alltid er relevant og målrettet i den situasjonen kunden befinner seg i her og nå. Vi arbeider med en oppdeling av butikken i åtte forskjellige soner, og i hver sone skal det legges vekt på bestemte typer dialog. Noen av sonene møter kunden flere steder i butikken, men det betyr bare at budskapet må være tilpasset den aktuelle sonen, slik at opplevelsen av relevant, aktuell og brukbar informasjon opprettholdes uansett hvor kunden befinner seg. De 8 sonene 5

6 De 8 sonene I DIALOG MED KUNDEN Attraction Zone»Vi hadde en kunde som satt på en kafé overfor en av butikkene våre og som så et par sko som hun bare måtte ha, på en av skjermene våre. Rett etterpå kom hun inn i butikken og kjøpte dem.«malene Rasmussen, markedsføringssjef, Eurosko. Allerede i Attraction Zone skal kunden føle seg velkommen i butikken og bli inspirert til å komme nærmere i stedet for å gå videre til neste butikk. Egne tilbud, som er rettet mot en eller flere av butikkens målgrupper, kan vises her vekselvis Transition Zone» Butikkene bruker skjermene til å vise værvarsel, nyheter, annonser, filmer fra leverandører, råd og kampanjer som er relevante. Skjermene skaper både mersalg og mer oppmerksomhet rundt produktene. Det er helt essensielt at det medfører et mersalg, ellers kunne vi like gjerne latt være. Utover dette gir skjermene mer liv til butikkene, og det er viktig, for det er ofte ventetid hos optikere. «Jeanet Lehmbeck, kjedesjef, Opto Gruppen. Kunden er kommet inn og skal nå møte butikkens samlede utvalg. I Transition Zone skal kundene ha en opplevelse som bekrefter valget av butikk og holder på interessen mens de forbereder seg på å gå videre eller venter på å bli betjent. Det kan være et aktuelt tilbud, gjerne fra en tv-reklame eller fra en brosjyre som kunden kanskje kjenner i forveien, kombinert med relevant informasjon om butikkens vareutvalg. 3. Traffic Zone»Vi bruker vår instore tv til tilbud. Vi har salgsorienterte annonser med fokus på produkt og pris. Utover det bruker vi mediet til bygging av TDC-merkevaren.«Anders Rasmussen, prosjektleder, TDC. I Traffic Zone er kunden på vei gjennom butikken og har kurs mot de planlagte innkjøpene. Korte produktannonser i dette området viser bredden og allsidigheten i butikkens vareutvalg og fremmer impulskjøp. Sørg for at skjermene også viser vei, slik at kunden blir ført gjennom andre og kanskje ukjente deler av butikken og dermed ser mer av det samlede vareutvalget. 6 De 8 sonene

7 4. Information Zone»Vi bruker skjermer til å informere om fordeler ved å være medlem i kundeklubben vår, våre tilbud og våre forsikringer. Det er informasjon som vi nedprioriterer i det øvrige markedsføringsmaterialet. Her ligger fokus på å få kundene inn i butikken. Når de er her, bruker vi instore tv til å vise bredden i utvalget vårt og fortelle kundene hva vi ellers kan tilby.«gert Farup Lindquist, markedsføringssjef, Hi-Fi Klubben. Å møte kundene i Information Zone krever noe helt spesielt. Kunden kommer i denne sonen i forbindelse med besøket i butikken. Formålet kan være å få ytterligere opplysninger, få utstedt kundekort, søke om et lån, leie utstyr, avtale levering eller noe helt annet. Betjeningen av kundene er personlig og kan være litt tidkrevende, men kundene aksepterer ventetiden og blir her. De er klar over at de også selv skal bruke den personlige betjeningen. Bruk tiden i Information Zone til å utdype dialogen med kunden og unngå at ventetiden oppleves som dødtid. Her er det tid til å presentere et litt bredere budskap om hva forretningen kan by på Category Zone»Vi informerer om de gode og friske råvarene vi bruker i produktene våre. Målet er å støtte opp under kundens beslutning i det øyeblikket de foretar kjøpet sitt, og på den måten gi dem bekreftelse på at de har gjort det riktige valget.«torben Lynge Overgaard, salgs- og markedsføringssjef, Sunset Boulevard Category Zone. Her blir valgene tatt og kjøpet avsluttet. Kanskje hurtig, kanskje med god tid til nærmere overveielse. Her kommer dialogen tettest på kunden og kan brukes til å gi tilleggsinformasjon om den enkelte varen, og gjøre oppmerksom på supplerende varer umiddelbart i nærheten. De 8 sonene 7

8 De 8 sonene DIALOG MED KUNDEN GJENNOM HELE BUTIKKEN Checkout Zone» Vi bruker skjermene til egen merkevarebygging og til tjenester, tilbudsannonser, nyheter og værvarsel. Kundene stopper opp og bruker tid på mediet, og det øker vår kontakt med dem. Vi kan gi dem noe annet og mer enn en perfekt betjening i forbindelse med det enkelte kjøp, og vi har kun fått positive tilbakemeldinger på vår bruk av instore tv.«jesper Gaarde, markedsføringssjef, STARK Checkout Zone hører til i store varehus, der kundene kanskje kan oppleve ventetid ved kassen. Denne kan fylles med relevant informasjon, gjerne i et forløp som samlet passer til den maksimale ventetiden. Kunden skal helst ikke se samme informasjon to ganger. Bruk tiden til introduksjon av nye produkter og fokus på varer som henger ved kassen, kombinert med nyheter, værvarsel, kanskje litt underholdning og annen relevant informasjon. Opprettholdes dialogen, er det med på å sikre at kunden kommer tilbake Exit Zone Det overordnede budskapet er»takk for besøket«og»på gjensyn«. En oversikt over neste ukes tilbud kan være med på å sikre at kunden kommer raskt tilbake. 8 De 8 sonene

9 8. Staff Zone Er medarbeidernes viktigste informasjonskanal om virksomheten rykter og historier som de forteller hverandre? Får medarbeiderne som skal sikre salget overfor kundene, all informasjon de trenger for å utføre arbeidet sitt optimalt? Instore tv behøver ikke bare være kunderettet. Mediet er også svært velegnet til å styrke dialogen med medarbeiderne og fortløpende fortelle dem hvordan det går i butikken, slik at de kan møte kundene med oppdatert kunnskap og informasjon. En annen effektiv måte å anvende instore tv på internt, er til introduksjon av nye produkter, instruksjon eller kortvarig opplæring. Det er effektivt, og det sparer tid når det ikke lenger er nødvendig å trekke medarbeiderne vekk fra arbeidet i kortere eller lengre perioder. Plasser skjermer i lunsjrommet, garderoben og andre steder der medarbeiderne kan se dem, og la mediet gjøre resten. De 8 sonene 9

10 »Vi bruker instore tv til å skape litt liv, farge og oppmerksomhet i butikkene våre. På skjermene kommuniserer vi hovedsakelig hvilke fordeler man får som Telia-kunde. Vi har for eksempel»fri Familie«, som gir kundene mulighet til å ringe gratis til familie og venner. I tillegg har vi kinofordeler. Derfor viser vi filmtrailere for å fortelle om samarbeidet vårt med Nordisk Film, noe som også er med på å skille oss fra konkurrentene våre. Vi viser også tv-reklamene våre for å skape gjenkjennelighet. Det betyr at kundene kan komme inn i butikkene og peke på det de har sett på tv.«louise Lauring, Prosjektleder og salgskoordinator, Telia 10 INNHOLD

11 INNHOLD DET RETTE BUDSKAPET PÅ DET RETTE TIDSPUNKTET Hvor mye kan man fortelle en kunde på 10 sekunder? Når man har 10 sekunder på instore tv, og kunden befinner seg i butikken, er det mange muligheter i løpet av et såpass kort tidsrom særlig hvis kunden senere kommer forbi en annen skjerm et annet sted i butikken, der informasjonsformidlingen fortsetter og utdyper det kunden allerede har fått vite. Innholdet i instore tv skal være en blanding av forskjellige innslag: pris-produkt-spotter, informasjons- og merkevarebyggingsspotter kombinert med nyheter, værvarsel og underholdning. Det er imidlertid avgjørende at innholdet i instore tv blir sett på som en samlet helhet og styres helt ned i detalj. Presise spillelister, som avvikler programmene i hver enkelt sone, sikrer full dialog med kunden hele veien gjennom butikken. Korte og presise innslag i travle områder som Traffic Zone og lengre, bredt sammensatte små programflater i sonene der kundene har bedre tid og kanskje ventetid. Innenfor det planlagte forløpet er det alltid plass til å supplere med spotter som setter fokus på aktuelle tilbud, og likedan kan innholdet selvfølgelig skifte i løpet av dagen eller uken, avhengig av hvilke kundegrupper det er flest av på de forskjellige tidspunktene eller dagene. Det avgjørende er at spillelistene til de forskjellige sonene i butikken settes sammen slik at de passer til hastigheten kundene beveger seg gjennom butikken med. Rytmen i den enkelte butikk skifter i løpet av uken. Travelheten er langt større fredag på slutten av dagen enn mandag formiddag. Hvis kunden gjentatte ganger ender opp med å se de samme spottene igjen og igjen, blir dialogen til en forstyrrende lydkulisse som kjører i bakgrunnen. Kunden vil ubevisst eller bevisst forsøke å overse en lydkulisse. Derfor må det gjøres en nøye planlegging av innholdet og måten det vises på. Som ledende på markedet har vi den nødvendige kompetansen både når det gjelder planlegging og produksjon. INNHOLD 11

12 UTDRAG AV SPILLELISTE 00:10 VIDEOMAL PRODUKT OG INFORMASJON 00:25 AKTUELL KAMPANJE PRODUKT OG PRIS 01:15 KAMPANJE PRODUKT OG PRIS 01:45 MERKEVAREBYGGING PRODUKT OG INFORMASJON 02:45 MERKEVAREBYGGING PRODUKT OG INFORMASJON 03:05 VIDEOFEED EKSTREMSPORT SPILLELISTEN En spilleliste er en sekvens av spotter som blir vist etter hverandre. Sammensetningen av spillelisten er essensiell for å holde på kundens oppmerksomhet og må være relevant for kundens kjøpssituasjon. En god spilleliste inneholder en kombinasjon av produkt/pris-spotter, informasjonsspotter, merkevarebyggingsspotter, nyheter, underholdning mm. 12 SPILLELISTE

13 00:45 LEVERANDØRSPOT MERKEVAREBYGGING 01:00 MAL VÆRVARSEL 02:00 VIDEOMAL PRODUKT OG INFORMASJON 02:30 AKTUELL KAMPANJE PRODUKT OG PRIS 03:25 MERKEVAREBYGGING PRODUKT OG INFORMASJON 03:50 AKTUELL KAMPANJE PRODUKT OG PRIS SPILLELISTE 13

14 ... SKAL SKJERMEN VÆRE VERTIKAL ELLER HORISONTAL? Skjermene betraktes ofte som en alminnelig tv og blir satt opp horisontalt, men skjermen kan utmerket dreies slik at den står på høykant, eller vertikalt. Det er en effekt som øker oppmerksomheten, fordi kundene møter et format som de ikke kjenner fra før. Det gir også helt andre muligheter i planleggingen av innholdet. 14 VERTIKAL ELLER HORISONTAL SKJERM

15 ROI RETURN ON INVESTMENT VERDIEN AV MERKEVAREBYGGING OG INFORMASJON Verdien av merkevarebygging og informasjon er definitivt til stede, men vanskelig å konkretisere. De mest opplagte måtene å tjene inn investeringen på, er enten via mersalg av produktene som vises på skjermene, eller ved salg av plass på skjermene til butikkens leverandører for på den måten å oppnå ønsket avkastning. Salg av medieplass Instore tv kan, i tillegg til de fordelene det har overfor kundene, også være et grunnlag for salg av medieplass til andre annonsører. Kundene i en forretning kan være et opplagt segment som en annen virksomhet kan komme med gjennom en eller flere spotter på forretningens skjermer.»vårt datterselskap Acrossmedia hjelper gjerne med å skaffe eksterne innslag«return ON INVESTMENT 15

16 PROGRAMVARE BRUKERVENNLIGHET OG FLEKSIBILITET I FOKUS Kjernen i produksjonen av instore tv er programvaren, som kan koordinere et utall informasjonselementer, bilder, videoklipp, tekster og animasjoner til ferdige spotter, som blir vist på de enkelte skjermene. Vi har fra begynnelsen av satt brukervennligheten høyt, og systemet er lagt opp slik at kunder som ønsker det, selv kan klare mye av arbeidet med å redigere spotter og spillelister. Det samlede innholdet er plassert på sentrale servere og hentes via Internett til de enkelte skjermene. Dermed er det orden på alle detaljer og lett tilgang til hurtige oppdateringer. Sentral redigering, lagring og utsendelse sikrer videre at det er overensstemmelse og gjenkjennelighet i alle visninger på alle skjermene i alle butikkene. Ved oppretting av nye spotter kan systemet settes opp med flere maler, der det på forhånd er lagt inn en rekke elementer. Ut fra de forskjellige valgmulighetene kan det på et øyeblikk skapes en ferdig spot som matcher stil og utforming i butikken for øvrig, og med et par klikk kan den settes i gang på skjermene ute i butikken, i en bestemt avdeling eller i alle butikkene. Hele systemet er bygd opp med tilgang via en nettleser, og brukerrettigheter på forskjellige nivåer styrer den enkelte medarbeiders arbeidsområde. Dessuten er det klargjort for integrering med andre systemer og kan derfor inngå i allerede eksisterende løsninger. Med utallige tidligere produksjoner bak oss tar vi gjerne på oss produksjonen av spotter, helt eller delvis, for kundene våre. Vi arbeider i en tilrettelagt flyt som sikrer en rask og presis innsats i tett dialog med den aktuelle kunden. Det sentrale elementet er vårt Video Approval System, et lukket samarbeidsforum med en rekke fasiliteter som integrerer korrektur og kommentarer i arbeidsprosessen med hver enkelt spot og dermed styrer hele prosessen frem mot det endelige og ferdige resultatet, klar til offentliggjøring. 16 Programvare

17 »Den største fordelen ved instore tv er at mediet gir oss mulighet til å reagere på plutselige endringer i markedet. Det er et fleksibelt medium: Vi kan raskt produsere og sende ut en ny spot.«anders Rasmussen, prosjektleder, TDC PROGRAMVARE 17

18 MASKINVARE driftsikkerhet og fleksibilitet i fokus Skjermene som brukes til instore tv, må ha en så enkel, diskré og tidløs design at de nesten ikke ses når de ikke er i bruk. Omvendt må de, når de er i bruk, ha et bilde som er klart og tydelig i alle belysninger og alle situasjoner, også på lang avstand. Dessuten må de kunne tåle et miljø der de kan bli utsatt for støv, sollys, skiftende temperaturer, fuktighet og kanskje også hardhendt behandling. Dette er høye krav, men vi vet av erfaring hva skjermene i instore tv kan bli utsatt for. Derfor er vi stolte over å ha vår egen produktserie. En rekke skjermer i tidløs og enkel design, utviklet og tilpasset spesielt til oppgaven. Rammene er bygd av stål eller aluminium. Glasset er belagt og herdet til et nivå som beskytter overflaten mot skrammer og riper og bidrar til det skarpe og klare bildet. De tekniske delene er av en kvalitet som klarer oppgaven godt, og de er samlet i et kabinett som beskytter mot støv, skitt og teknisk interesserte som er litt nysgjerrige. Hver enkelt skjerm kan leveres med kundens logo og farger, slik at den glir inn i butikken som et element i helheten. Vi kan tilby skjermer fra 9 til 82 tommer, tilpasset aktuelle krav for den konkrete oppgaven. Vi kan også utvikle spesialløsninger der det er hensiktsmessig eller til og med nødvendig. Vi arbeider sammen med en rekke leverandører, og det sikrer våre kunder alle muligheter innen pris og kvalitet. Den sentrale enheten i skjermen er avspilleren som styrer selve visningen av de forskjellige spottene. Her arbeider vi fortløpende med å kunne tilby det beste på markedet ut fra en teknisk høy kvalitet, lang levetid, lavt energiforbruk og lav vekt. 18 MASKINVARE

19 til den IT-ansvarlige Nyttig informasjon Vi har stor kjennskap til IT-sikkerhet og hensyn som må tas i den forbindelse. Vi samarbeider tett med en lang rekke store virksomheter og banker og har i en årrekke levert løsninger til disse kundene på deres premisser dvs. løsninger som ikke på noen måte kommer i konflikt med eksisterende IT-systemer, nettverk og sikkerhetsmessige hensyn. Vi håndterer og arbeider med en lang rekke forskjellige mulige nettverksoppsett, fra MPLS til tilfeldig sammensatte (ad hoc) nettverk, fra detaljhandelsbransjen til industrisektoren, fra globale konsern til kiosken på hjørnet. Vår høye driftssikkerhet og våre høye oppetider taler sitt eget tydelige språk. opplasting. Dette håndterer vi ved å justere belastningen på nettverket alt etter tiden på døgnet eller ved å begrense aktiviteten, slik at vi kan garantere at vi aldri belaster nettverket når kritiske systemer som bankkort, ERP, mm. må ha tilgang. Vi kan håndtere driften for deg, eller du kan håndtere alt selv. Som kunde kan du derfor enten velge å kjøpe løsningen vår som en SaaS-tjeneste (Software as a Service) eller som en løsning der du selv står for drift og innholdsstyring. Vi arbeider med velkjente Microsoft-teknologier, noe som gjør det lett for deg som IT-ansvarlig å gjøre akkurat som du pleier. Det er alltid viktig for IT-avdelingene hos kundene våre at et nettverk ikke blir overbelastet i forbindelse med PLAYERS Funksjonalitet VS PRIS SMALL Funksjonalitet Pris MEDIUM Funksjonalitet Pris LARGE Funksjonalitet Pris EKSTRA Funksjonalitet Pris MASKINVARE 19

20 Gå i dialog med kunden -> SMS Lag konkurranser -> BLUETOOTH Assistert salg -> TRYKK Assistert informasjon -> TREKK OG SE 20 INSPIRASJON

21 INSPIRASJON STYRK KUNDERELASJONENE Dialogen med kunden er godt på vei til å bevege seg vekk fra butikken og i stedet følge med varene hjem. Mobile strekkoder gir kundene mulighet til å ta med seg all informasjon de ønsker ut av butikken: bruksanvisninger, gode råd til gjør-det-selv-mannen, den perfekte tilberedningen av lørdagsmiddagen eller hele historien bak den valgte vinen til middagen, for ikke å snakke om presis og alltid oppdatert informasjon om ethvert produkt. Digitale interaktive skjermer, såkalte kiosker, er et av de viktige elementene i denne utviklingen. Tilgang til informasjon og selvbetjening via en berøringsskjerm gjør kundene enda mer selvhjulpne. Men det skaper samtidig nye forventninger hos de samme kundene til dialogen mellom dem og innkjøpsstedene. For den enkelte butikk betyr denne utviklingen at kontaktflaten mot kunden blir langt bredere og kommer til å rekke lenger enn salget i butikken. Når kunden tar med seg informasjon om bruk av produktet hjem, blir denne informasjonen minst like viktig som selve produktet og like avgjørende for kundens opplevelse av butikken. Dette er en utvikling som åpner for helt nye salgskanaler og for helt andre muligheter for å bygge opp tette og vedvarende relasjoner med kundene. Det avgjørende og svært viktige poenget i denne sammenhengen er imidlertid at denne utviklingen ikke er bundet til bestemte tekniske og elektroniske muligheter. Utviklingen må tvert imot forstås omvendt. Nye former for relasjoner og kontaktflater er et grunnleggende skifte i samspillet med kundene, et skifte som fortløpende vil bli ytterligere understøttet og utviklet i takt med den fortsatte teknologiske utviklingen. Teknologien er i denne sammenhengen utelukkende et redskap. Det er altså mye viktigere å velge en samarbeidspartner som forstår og behersker begge elementene. IINSPIRASJON 21

22 REFERANSER 242 SKJERMER 950 SKJERMER 960 SKJERMER 720 SKJERMER 1000 SKJERMER 900 SKJERMER 400 SKJERMER 2100 SKJERMER 148 SKJERMER 22 REFERANSER

23 165 SKJERMER 350 SKJERMER 58 SKJERMER 75 SKJERMER 142 SKJERMER 40 SKJERMER 138 SKJERMER 48 SKJERMER 626 SKJERMER REFERANSER 23

24 Mermaid Norge Gaustadalléen Oslo Telefon: MERMAID DANMARK Fabriksparken Glostrup Telefon: Bredskifte Allé 5 st Aarhus V Telefon: Mermaid sverige Ringvägen 100C, 11tr Stockholm Telefon:

CloudWindow digital skjermløsning

CloudWindow digital skjermløsning CloudWindow digital skjermløsning Din enkeltleverandør av digitale annonseløsninger Enkeltleverandør av digitale annonseløsninger Improviser annonseringen din og oppnå salgsfremmende effekt ved å avertere

Detaljer

BEDRIFTER OG SERVICESEKTOR LEVENDE SKJERMKOMMUNIKASJON TIL BEDRIFTER, RÅDGIVNINGSSELSKAPER, KONFERANSESENTRE, OVERNATTINGSSTEDER OG RESTAURANTER

BEDRIFTER OG SERVICESEKTOR LEVENDE SKJERMKOMMUNIKASJON TIL BEDRIFTER, RÅDGIVNINGSSELSKAPER, KONFERANSESENTRE, OVERNATTINGSSTEDER OG RESTAURANTER BEDRIFTER OG SERVICESEKTOR LEVENDE SKJERMKOMMUNIKASJON TIL BEDRIFTER, RÅDGIVNINGSSELSKAPER, KONFERANSESENTRE, OVERNATTINGSSTEDER OG RESTAURANTER MERMAID LEVENDE KOMMUNIKASJON TIL DINE KUNDER OG MEDARBEIDERE

Detaljer

SOSIALE MEDIER ADVANCED

SOSIALE MEDIER ADVANCED SOSIALE MEDIER ADVANCED Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online AGENDA «Facebook Advanced» Planlegging Facebook-annonsering Analyse Case: «Fra 0 til 1.000 likere» YouTube Snapchat

Detaljer

KOLLEKTIV LEVERANSE. Til: Sameiet Kanalen. Loqal AS tar forbehold om feil og endringer i brev og produktark.

KOLLEKTIV LEVERANSE. Til: Sameiet Kanalen. Loqal AS tar forbehold om feil og endringer i brev og produktark. KOLLEKTIV LEVERANSE Til: Sameiet Kanalen Loqal AS tar forbehold om feil og endringer i brev og produktark. Tilbud til: Sameiet Kanalen Get box Mikro, markedets minste og stiligste tv-boks. Denne boksen

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

Tok ansvar for hvordan vi fremstår digitalt Men kommer aldri i mål

Tok ansvar for hvordan vi fremstår digitalt Men kommer aldri i mål Tok ansvar for hvordan vi fremstår digitalt Men kommer aldri i mål 2 3 Hva var vårt utgangspunkt? Mange meninger internt Ingen klare retningslinjer Flere som utførte samme handling Mange forskjellige beslutningstakere/byråer

Detaljer

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online SOSIALE MEDIER BASIC Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online !"#$%#$& TOTALBYRÅ MÅLINGER TNS Gallup/ RAM / Easy Research SOSIALE MEDIER Facebook / Blogg / Web-TV DESIGN Foto / Ide

Detaljer

Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen

Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen Norges mest moderne og dynamiske oppslagstavle Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen Nå kan du kommunisere med beboerne via en digital skjerm i oppgangen hva er engage? Digitalisert oppslagstavle

Detaljer

KJØPEHJELP BILLY. Bokhylleserie

KJØPEHJELP BILLY. Bokhylleserie KJØPEHJELP BILLY Bokhylleserie SIKKERHET Dette møbelet må festes til veggen med beslaget som er inkludert. På denne måten unngår du at det vipper fremover hvis f.eks. et barn skulle klatre eller henge

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær og sko. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettsky løsning som gir

Detaljer

Mer på Sosiale medier

Mer på Sosiale medier Mer på Sosiale medier Suksessformel for Nett X * Cr = suksess X = klikk Cr = Conversion rate Suksessen for din nettsatsning bestemmes av forholdet mellom antall mennesker som klikker seg inn på nettsiden

Detaljer

H V O R DAN GENERERE LEADS F RA DITT NETTSTED W W W. E B S. N O

H V O R DAN GENERERE LEADS F RA DITT NETTSTED W W W. E B S. N O H V O R DAN GENERERE LEADS E N LEADSGUIDE F RA DITT NETTSTED F R A EURO BUSINESS SCHOOL W W W. E B S. N O Hvordan generere leads fra ditt nettsted En leadsguide fra Euro Business School Bakgrunn De aller

Detaljer

5 STEG TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIKK

5 STEG TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIKK 5 STEG TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIKK OPPNÅ BETYDLIGE FORDELER MED EFFEKTIV SERVICELOGISTIKK Sykehusets servicelogistikk har ofte et stort forbedringspotensiale. Det handler om å identifisere flaskehalser

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Master of Media Science. Interaksjonsdesigner. Av Pål Eirik Paulsen. pp@mto-lab.no. www.blest.no. oktober 2005. webanalyse

Master of Media Science. Interaksjonsdesigner. Av Pål Eirik Paulsen. pp@mto-lab.no. www.blest.no. oktober 2005. webanalyse www.blest.no webanalyse oktober 2005 Av Pål Eirik Paulsen pp@mto-lab.no Interaksjonsdesigner Master of Media Science Formål Det overordnede formål og utgangspunkt for vår gjennomgang av Blest.no er å bruke

Detaljer

1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker?

1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker? Gratulerer! Du er nå klar for å komme i gang med mcash KIOSK. Denne produktguiden gir en enkel innføring. 1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker? I denne delen skal vi ta deg gjennom kundereisen

Detaljer

DEN SELVBETJENTE KUNDEN

DEN SELVBETJENTE KUNDEN Bjørn Willoch Bjanger Innovasjonsleder Visma Retail Software Kundeopplevelse og fleksibilitet i butikken DEN SELVBETJENTE KUNDEN Program Faktorer for en god kundeopplevelse Selvbetjening Kontekst hva er

Detaljer

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda SITUASJONSBESKRIVELSE Merkevaren Lofoten består av en rekke produkter av foredlet fisk og ble lansert

Detaljer

Bredbånd fra Telenor

Bredbånd fra Telenor Bredbånd fra Telenor Velkommen som bredbåndskunde hos Telenor Denne lille guiden skal hjelpe deg med å få mest mulig glede og nytte av ditt nye bredbåndsabonnement. Her finner du verdifulle tips om det

Detaljer

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din?

Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Ønsker du at kundene skal få med seg det som skjer i butikken din? Det kan være nyåpning, ryddesalg, venne-kveld, jubileum, nye kolleksjoner, spennende besøk eller noe annet. Slik kommuniserer du enkelt

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Velkommen til efrokost. Gunnar Henriksen Konserndirektør Divisjon E-handel, Posten Norge

Velkommen til efrokost. Gunnar Henriksen Konserndirektør Divisjon E-handel, Posten Norge Velkommen til efrokost Gunnar Henriksen Konserndirektør Divisjon E-handel, Posten Norge Vår viktigste oppgave er å bidra til at nordiske netthandlere lykkes Marked Tjenester Salg Konsept Økonomi Bring

Detaljer

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker - Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 Jobb med saksbehandlingsoppgaver, dokumenter

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Hvorfor skal du spisse ditt budskap opp mot et spesifikt marked, og hvor finner du nye mennesker å snakke med når du har snakket med alle? Du har antagelig hørt: Du kan snakke med ALLE, fordi alle er dine

Detaljer

Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014. Bli synlig på nett

Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014. Bli synlig på nett Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014 Bli synlig på nett Hvem er jeg? Jobbet med digitale kanaler i 12 år webredaktør i SpareBank 1 Nord-Norge rekrutteringsrådgiver ved UiT

Detaljer

Digitale medier 2013 Prisene gjelder fra 01.02.2013

Digitale medier 2013 Prisene gjelder fra 01.02.2013 Digitale medier Prisliste 2013 Prisene gjelder fra 01.02.2013 plasseringer nettavis Lokale plasser Nasjonale plasser Delte plasser glomdalen.no Illustrasjonene viser plasseringer av annonsene på glomdalen.no.

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Bruktbilkonferanse 20.11.12

Bruktbilkonferanse 20.11.12 En rekke nye trender drar oss raskt inn i fremtiden Feminisering/kvinner tar kontroll Forenkling/brukervennlighet Eldrebølgen vs. nye generasjoner Raskt voksende middelklasse Global bærekraftighet/miljø

Detaljer

Seniornett Norge - Fremtid

Seniornett Norge - Fremtid Seniornett Norge - Fremtid Hvordan kan vi markedsføre Seniornett og vår virksomhet? Hva betyr merkevarebygging for Seniornett, og hvordan kan vi drive med det? Hva er ønsket strategi? Jeg stilt noen spørsmål

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

Velkommen til EWAT CMS 6

Velkommen til EWAT CMS 6 Velkommen til EWAT CMS 6 elegant og fleksibelt brukervennlig administrasjon av nettsteder Versjon 6 EWAT CMS er nå lansert i versjon 6 med en rekke spennende nyheter. Vi har i tillegg til å gjøre en generell

Detaljer

Google AdWords Basic 15.05.2015 GOOGLE ADWORDS BASIC 1

Google AdWords Basic 15.05.2015 GOOGLE ADWORDS BASIC 1 Google AdWords Basic AV DATASERVICE RJUKAN AS FOR TELEMARKONLINE.NO 2015 15.05.2015 GOOGLE ADWORDS BASIC 1 Velkommen Kort om meg Trond Botnen, DataService Rjukan AS, 920 49 001 Mål for dagen Innledning

Detaljer

DET ER NÅ DET BEGYNNER

DET ER NÅ DET BEGYNNER 2016 DET ER NÅ DET BEGYNNER DIN BY PÅ NETT 2016 MyCity ønsker å være kanalen for nyheter om varer og tjenester for oss i Sandefjord. handelen kunne ha en stor fordel av som en fellessatsing mot sluttbrukerne.

Detaljer

Vår forretningsidé. Kort om Edison Wolfram. er å få andres til å vokse!

Vår forretningsidé. Kort om Edison Wolfram. er å få andres til å vokse! Vår forretningsidé Kort om Edison Wolfram er å få andres til å vokse! Vår forretningsidé er å få andres til å vokse. Strategi og merkevarebygging Konseptutvikling og strategisk kommunikasjon Teknologi

Detaljer

Kassasystem. This is Why. Vi har skreddersydde kassasystem for din bedrift! sharp.se

Kassasystem. This is Why. Vi har skreddersydde kassasystem for din bedrift! sharp.se Kassasystem This is Why Vi har skreddersydde kassasystem for din bedrift! sharp.se START din korteste vei til mer effektiv business! Markedsledende løsninger som tilfredsstiller de høyeste kravene! START

Detaljer

UPPLEVA Integrerte TV- og lydløsninger

UPPLEVA Integrerte TV- og lydløsninger KJØPEHJELP UPPLEVA Integrerte TV- og lydløsninger GODT Å VITE Herdet glass må behandles forsiktig! En skadet kant eller ripet overflate kan føre til at glasset plutselig knuser, men aldri i skarpe skår

Detaljer

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1. For full instruksjoner om installasjon

Detaljer

Hatten av for helsiden. Trond Blindheim. Trond Blindheim

Hatten av for helsiden. Trond Blindheim. Trond Blindheim Hatten av for helsiden Trond Blindheim Trond Blindheim Hovedinntrykk fra i går 1 Det som skjer kan vi kalle en demassifisering av mediene. Nettaviser overtar nyhetsformidlingen, fordi den har den hurtigste

Detaljer

Kjære Stavanger borger!!

Kjære Stavanger borger!! Kjære Stavanger borger Nok en gang ønsker vi DEG velkommen til din nye og etter hvert meget spennende by-portal på Facebook. Vi anbefaler deg nå til også å ta litt tid ut av din travle dag for å lese dette

Detaljer

Bruk av smarttelefoner i handelen SLIK HANDLER DU I MORGEN

Bruk av smarttelefoner i handelen SLIK HANDLER DU I MORGEN Bruk av smarttelefoner i handelen SLIK HANDLER DU I MORGEN Handling er minst to ting Faghandel Multikanal Lete opp, lese om og sammenligne produkter og priser Kassene blir borte, ipad og ipod overtar Sjeldnere

Detaljer

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Velkommen! Praktisk info Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Mål for dagen Danne et godt utgangspunkt for å bruke digitale kanaler på en målrettet måte som skaper

Detaljer

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Innhold Forord... 5 Innledning... 13 Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Kapittel 1 Fra forskning til sosiale medier... 17 et eksempel Hva får deg til å klikke?... 17 Deling i sosiale

Detaljer

En god søkemaskinen bringer MER SALG!

En god søkemaskinen bringer MER SALG! edream BOOKING Online booking motor for hotellets nettsider En god søkemaskinen bringer MER SALG! edream BOOKING har blitt utviklet basert på omfattende undersøkelser av kundenes atferd på nettet. Den

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Sektor Eiendomsutvikling kan mye om å drive butikk. I våre sentre leier vi

Detaljer

Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet

Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet LEFT M Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet Kortversjon, november 01, for bruk frem til 017. TNS Oktober 01 LEFT M Derfor er lokalavisa en nyttig mediekanal for annonsørene: Lokalavisene

Detaljer

Håndbok. i kjøp av oversettingstjenester

Håndbok. i kjøp av oversettingstjenester Håndbok i kjøp av oversettingstjenester Innhold Hvorfor oversette? 4 Hva er en god oversettelse? 5 Hvordan velge oversetterbyrå 6 Tenk flerspråklig fra begynnelsen 8 Før du sender forespørselen 10 Når

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Hindringer og motivasjon for digital deltakelse. - Hege Andersen, hege.andersen@difi.no - Dag Slettemeås, dag.slettemeas@sifo.no

Hindringer og motivasjon for digital deltakelse. - Hege Andersen, hege.andersen@difi.no - Dag Slettemeås, dag.slettemeas@sifo.no Hindringer og motivasjon for digital deltakelse. - Hege Andersen, hege.andersen@difi.no - Dag Slettemeås, dag.slettemeas@sifo.no Kort bakgrunn for studiene HVORFOR FOKUS PÅ ELDRE? Digitalt førstevalg Øke

Detaljer

Utleie, kurs og konferanse

Utleie, kurs og konferanse Utleie, kurs og konferanse Utleie, kurs og konferanse Nordisk Film Kino tilbyr utleie av saler som passer for enhver bedrift. Velg mellom 27 saler med plass fra 41 til 978 personer i syv ulike kinohus;

Detaljer

Hvordan markedsføre seg på nett? Hva bør dere tenke på? Kristoffer Hjorth, 36 år Markant Norge AS

Hvordan markedsføre seg på nett? Hva bør dere tenke på? Kristoffer Hjorth, 36 år Markant Norge AS Hvordan markedsføre seg på nett? Hva bør dere tenke på? Kristoffer Hjorth, 36 år Markant Norge AS Kristoffer.hjorth@markant.no Introduksjon til digital markedsføring Nettsiden Søk Google Sosiale medier

Detaljer

taksering fra Upptec Assure

taksering fra Upptec Assure rask enkel rettferdig lønnsom taksering fra Upptec Assure Taksering Vi snakker ikke med kunden din. Vi avgjør ikke om kunden din har krav på erstatning eller ikke. Vi holder ikke rede på hvilke forsikringer

Detaljer

Ny trio utfyller Canons skannerserie, med forbedret design, oppløsning og ytelse

Ny trio utfyller Canons skannerserie, med forbedret design, oppløsning og ytelse Pressemelding Ny trio utfyller Canons skannerserie, med forbedret design, oppløsning og ytelse Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre Oslo, 26. august,

Detaljer

Med Evernote opplever du raskt noen digitale funksjoner som monner Lær deg noe av det grunnleggende i bildebehandling

Med Evernote opplever du raskt noen digitale funksjoner som monner Lær deg noe av det grunnleggende i bildebehandling Denne fila er laget for å gi en antydning om den tilnærmingen som er brukt i boka. Med et noe beskjedent blikk på noen av illustrasjonene, tror vi dette kan gi deg et greit innblikk i hvordan boka er bygd

Detaljer

Innledning. Persona. For å ta for oss noen målgrupper kan vi tenke oss:

Innledning. Persona. For å ta for oss noen målgrupper kan vi tenke oss: Øving D1 i MMI Innledning Til oppgaven har jeg valgt å vurdere nettsidene www.netcom.no og www.telenor.no. Disse to telegigantene har en stor kundegruppe og gir da en større varians av målgruppen. Til

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Visma Global. Økonomisystemet som lar deg forstå helheten

Visma Global. Økonomisystemet som lar deg forstå helheten Visma Global Økonomisystemet som lar deg forstå helheten » Et helhetlig økonomisystem gir deg full kontroll over bedriftens verdier For å oppnå lønnsom drift må du vite hvor verdiene i bedriften ligger.

Detaljer

FaceBook gjennomsnittsalder: 25-34 år og 35-44 år. 3 millioner nordmenn på FaceBook.

FaceBook gjennomsnittsalder: 25-34 år og 35-44 år. 3 millioner nordmenn på FaceBook. 1 Hvordan bruker menighetene sosiale medier? Hvilke risikosituasjoner utspiller seg på sosiale medier, og hvilke muligheter finnes? Kan noen av mekanismene i kommunikasjonen senke terskelen for å motta

Detaljer

INFORMASJON TIL LÆRERE

INFORMASJON TIL LÆRERE INFORMASJON TIL LÆRERE - som har en AV1 i sitt klasserom Hei lærer! Du får dette informasjonsskrivet fordi du har et barn i klassen din som skal følge deler av eller hele undervisningen ved hjelp av en

Detaljer

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings for Apple ios 360 emeetings - en løsning med multitouch og et levende brukergrensesnitt. 360 emeetings hjelper deg og din virksomhet med

Detaljer

Forberedelse til ditt unike onlinekurs

Forberedelse til ditt unike onlinekurs Forberedelse til ditt unike onlinekurs Et onlinekurs er tidsstyrt. Mailer og moduler skal sendes og være tilgjengelig til konkrete tider. Og salgsperioden bør være planlagt i detalj. Det krever! Her følger

Detaljer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVELSE ] [ Dette smarte skjermtastaturet med virtuelle museklikkfunksjoner og maskinstemme tillater rask tasting og å jobbe

Detaljer

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. JOBBER MED DE STØRSTE GLOBALE LØSNINGENE ELLER ET LITE KONTORMILJØ SÅ ER HVERT PROSJEKT NØYE GJENNOMFØRT MED KUNDENS

Detaljer

25%* Detaljene er viktig for ditt serveringssted Skill deg ut med Tork Xpressnap. Reduserer forbruket med minimum. Tork Xpressnap Dispenserservietter

25%* Detaljene er viktig for ditt serveringssted Skill deg ut med Tork Xpressnap. Reduserer forbruket med minimum. Tork Xpressnap Dispenserservietter Tork Xpressnap er Detaljene er viktig for ditt serveringssted Skill deg ut med Tork Xpressnap Reduserer forbruket med minimum 25%* *sammenlignet med tradisjonelle dispenserservietter Tork Xpressnap Dispenserserie

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Hva er viktigst? Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring.

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring. Hvordan kan

Detaljer

Enkle grep for å få en hel bransje å annonsere mobilt

Enkle grep for å få en hel bransje å annonsere mobilt Enkle grep for å få en hel bransje å annonsere mobilt MBLs markedsdager 10. mars 2014 Lise K. Olsen Mobil- og tabletansvarlig, E24 Nicolas Tidhammar Daglig leder og partner, Whydentify Mobilen tar stadig

Detaljer

MULTICOM 112. Muntlig innvirkning A1: Ingen krav

MULTICOM 112. Muntlig innvirkning A1: Ingen krav MULTICOM 112 Brukerveiledning Formål Denne MULTICOM112 CD-ROM har som mål å hjelpe alarmsentralpersonell med å utvikle grunnleggende språkkunnskaper til det nivået hvor de kan identifisere et fremmende

Detaljer

Visuell Kommunikasjon. Brand Publisher

Visuell Kommunikasjon. Brand Publisher Visuell Kommunikasjon Brand Publisher Full kontroll Få full kontroll over markedsmateriell, forretningstrykksaker og annonser. Du styrer det hele via Wittusen & Jensens nettbaserte administrasjons- og

Detaljer

KRISPOLS GARAGEPORTER PRAKTISK INFO OG SIKKERHET

KRISPOLS GARAGEPORTER PRAKTISK INFO OG SIKKERHET GARASJEPORTER 2 KRISPOLS GARAGEPORTER PRAKTISK INFO OG SIKKERHET y x SKREDDERSYDD PORT SIKKERHET VARMEISOLERENDE EGENSKAPER Hver garasjeport blir laget utifra en individuell bestilling. Vi lager porter

Detaljer

Fremtiden er her, ikke mist den røde tråden

Fremtiden er her, ikke mist den røde tråden Bredbåndstelefon Framtidige tjenester Video-on-demand Triple-play Digital-TV Trådløst Internett Nå legger vi fiberoptisk kabel der du bor! Fremtiden er her, ikke mist den røde tråden Hva i all verden er

Detaljer

INTERNETT OG HANDEL 2015

INTERNETT OG HANDEL 2015 INTERNETT OG HANDEL 2015 Handel via internett blir mer og mer viktig. Hvordan kan man utnytte mulighetene dette gir? Brukerdag, Økonomibistand 2015 www.kreatif.no 1 E-handel: Viktig for de som HAR nettbutikk

Detaljer

God morgen. kom i gang digital strategi. 15. desember 2016

God morgen. kom i gang digital strategi. 15. desember 2016 God morgen kom i gang digital strategi 15. desember 2016 Organisasjonens strategi Digital strategi Forretningsmål Digital strategi Resultat før/etter skatt, omsetning og større markedsandel ved Salg Redusere

Detaljer

STUDIETUR: DISRUPTIVENESS I BANK OG FINANS. San Francisco og Silicon Valley, 1 4 februar 2016

STUDIETUR: DISRUPTIVENESS I BANK OG FINANS. San Francisco og Silicon Valley, 1 4 februar 2016 STUDIETUR: DISRUPTIVENESS I BANK OG FINANS San Francisco og Silicon Valley, 1 4 februar 2016 DIGITALISERING I REKORDFART Bankene har fått en ny trussel i Silicon Valleybedrifter. Det pågår en ekstrem utvikling

Detaljer

Frokostmøte TMF // 18.02.16

Frokostmøte TMF // 18.02.16 Frokostmøte TMF // 18.02.16 Teamet bak Håvard Bustnes Forstå Forenkle Forandre Oppgaven Skaffe flere fosterhjem. NÅ. Klikk og likes er ikke målet Unngå stigmatisering av fosterbarn Størst behov for

Detaljer

What will YOU do when there is no air left? Oppgave av: Alexander Rossebø, Markus Jakobsen og Lars Erik Waage

What will YOU do when there is no air left? Oppgave av: Alexander Rossebø, Markus Jakobsen og Lars Erik Waage What will YOU do when there is no air left? Oppgave av: Alexander Rossebø, Markus Jakobsen og Lars Erik Waage Markedsføringsstrategi for FN reklame mot CO 2 Innholdsliste Om FN s. 3 Strategi s. 3 Målgruppe

Detaljer

Fagforbundets informasjonsrutiner under tariffoppgjøret. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundets informasjonsrutiner under tariffoppgjøret. omtanke solidaritet samhold Fagforbundets informasjonsrutiner under tariffoppgjøret omtanke solidaritet samhold Innhold Del 1: Forhandling og mekling.......................... 4 Del 2: Konfliktsituasjoner...............................

Detaljer

MIC-serie 500 Robust, utendørs pan-tilt-zoom-kamera

MIC-serie 500 Robust, utendørs pan-tilt-zoom-kamera MIC-serie 500 Robust, utendørs pan-tilt-zoom-kamera 2 MIC-serie 500 Setter standarden innen overvåking ff Attraktiv, kompakt utforming for diskret integrering i urbane miljøer ff Robust, vandalsikker konstruksjon

Detaljer

NASSAU 4000 SPRINT HURTIGPORTER Du kjenner kvaliteten

NASSAU 4000 SPRINT HURTIGPORTER Du kjenner kvaliteten NASSAU 4000 SPRINT HURTIGPORTER Du kjenner kvaliteten 1 // Innledning DRIFTSSIKKER HURTIGPORTLØSNING Hurtigportene er som standard utstyrt med et effektivt sikkerhetslysgitter, hvilket betyr at portduken

Detaljer

HJELP BARNET DITT MED Å LESE, SKRIVE, SNAKKE OG BETRAKTE

HJELP BARNET DITT MED Å LESE, SKRIVE, SNAKKE OG BETRAKTE HJELP BARNET DITT MED Å LESE, SKRIVE, SNAKKE OG BETRAKTE Halvveis i grunnskolealder begynner elever å lese og skrive for å lære om ulike tema. Ak9vitetene nedenfor kan hjelpe barn 9l å utvikle disse ferdighetene.

Detaljer

Bysentra ligger i ruiner!

Bysentra ligger i ruiner! OK Bysentra ligger i ruiner! Gatene ligger tomme og forlatte Attraktive lokaler står ledige Om de leies ut, er det ikke akkurat til H&M Årsaken til elendigheten er selvfølgelig kjøpesentrene - De har ødelagt

Detaljer

E-postmarkedsføring ADVANCED

E-postmarkedsføring ADVANCED Reklamehuset Wera presenterer: E-postmarkedsføring ADVANCED Telemark Online AGENDA Velkommen igjen 1. Segmentering Case med salen «Hvordan segmentere i MIN bedrift?» Tilbakemelding fra salen 2. Frekvens

Detaljer

Nye nettfenomener - staten og delekulturen

Nye nettfenomener - staten og delekulturen Nye nettfenomener - staten og delekulturen Fornyings- og administrasjonsdepartementet 7. april 2008 Førstemanuensis Tanja Storsul, IMK (prosjektleder) Avdelingsleder Vibeke Kløvstad, ITU Nye nettfenomener

Detaljer

SØK som en del av mediemixen

SØK som en del av mediemixen SØK som en del av mediemixen veien til dine varer og tjenester! 20. november 2008 Ingrid Støver Jensen - Kvasir Hvem er jeg? Ingrid Støver Jensen Leder Kvasirs produktavdeling Flyttet fingrene fra tangentene

Detaljer

FORRETNINGSPLAN Hva skal forretningsplanen inneholde? Forside

FORRETNINGSPLAN Hva skal forretningsplanen inneholde? Forside FORRETNINGSPLAN I forretningsplanen skal dere bla. gi en beskrivelse av forretningsideen, mål for bedriften, hvilke markeder dere ønsker å få innpass på og hvem som er kundene/målgruppen deres. For å få

Detaljer

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet 1 Forord om undersøkelsen gjennomførte på oppdrag for Trysilfjell Hytteeierforening (THF) en spørreundersøkelse

Detaljer

EN INNFØRING I SOSIALE MEDIER

EN INNFØRING I SOSIALE MEDIER EN INNFØRING I SOSIALE MEDIER SELVUTNEVNT EKSPERT PÅ SOSIALE MEDIER Hvilken navn går jeg under på sosiale medier? NETTET SOVER ALDRI HVA ER SOSIALE MEDIER? «SOSIALE MEDIER ER NETTBASERTE TJENESTER SOM

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Kjøpesenter-TV. laud-media.com Page 2 INNGANGS- PARTIER GANGVEIER SAMLINGSPLASSER KAFETERIAER SENTER- ADMINISTRASJON

Kjøpesenter-TV. laud-media.com Page 2 INNGANGS- PARTIER GANGVEIER SAMLINGSPLASSER KAFETERIAER SENTER- ADMINISTRASJON Lyd og bilde til ditt kjøpesenter Enkle kvalitetsløsninger bør ikke koste mye Ferdige pakker for små og store kjøpesenter Perfect in. Perfect out. Kjøpesenter-TV Kjøpesenter-TV er en enekl løsning for

Detaljer

Margit Tangen Visit Fredrikstad & Hvaler/ Visit Østfold. Hedda Takle

Margit Tangen Visit Fredrikstad & Hvaler/ Visit Østfold. Hedda Takle Tema Facebook Margit Tangen Visit Fredrikstad & Hvaler/ Visit Østfold Hedda Takle Visit Fredrikstad & Hvaler/ Visit Østfold Agenda 09.30 12:00 Facebook & Facebook Ads 12:00 13:00 Lunsj 13:00 14:30 Instagram

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok

Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok Kortversjon kommunikasjonsstrategi for Sør-Trøndelag fylkeskommune Hva Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok ny kommunikasjonsstrategi våren 2011.

Detaljer

Kom i kontakt med Hunde Norge! Media & Annonsering

Kom i kontakt med Hunde Norge! Media & Annonsering Kom i kontakt med Hunde Norge! Media & Annonsering Begynnelsen Ideen Ideen som startet i 2005 var at working-dog.com ønsket å sette hundeeiere over hele verden i forbindelse med hverandre online gjennom

Detaljer

Veileder for opplæring i å bruke iphone. ved hjelp av instruksjonsfilmer

Veileder for opplæring i å bruke iphone. ved hjelp av instruksjonsfilmer Veileder for opplæring i å bruke iphone ved hjelp av instruksjonsfilmer Forfattere: Mari Digernes Gro Marit Rødevand Prosjekt: Mestring med mobil Dato: 15.10.2014 Innhold 1. Innledning 3 Hvorfor lære å

Detaljer

Dører fra WIŚNIOWSKI

Dører fra WIŚNIOWSKI Dører fra WIŚNIOWSKI Velkommen til WIŚNIOWSKIs verden av dører WIŚNIOWSKI er laget med lidenskap i 25 år. Merkevaren er oppkalt etter grunnleggeren og eieren Andrzej Wiśniowski. Hans drøm om funksjonelle,

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning for merking av. reklame i sosiale medier

Forbrukerombudets veiledning for merking av. reklame i sosiale medier Forbrukerombudets veiledning for merking av reklame i sosiale medier Juni 2014 Innhold Forbrukerombudets veiledning for merking av reklame i sosiale medier... 1 1. Formål og virkeområde... 3 2. Hovedpunkter

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv!

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Brytere kan enkelt festes til vegger, glass eller møbler takket være trådløs teknologi.

Detaljer

Satellite p100 Opplev video og lyd på sitt beste

Satellite p100 Opplev video og lyd på sitt beste artikkel Satellite p100 Satellite p100 Opplev video og lyd på sitt beste Toshibas bærbare PC Satellite P100 leverer personlig digitalt innhold med det lille ekstra. Satellite P100 er utformet med tanke

Detaljer