Informasjon om destinasjonspresentasjon på visitnorway.com

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon om destinasjonspresentasjon på visitnorway.com"

Transkript

1 Informasjon om destinasjonspresentasjon på visitnorway.com En destinasjonspresentasjon består av et varierende antall artikler, som vil vises som previews på destinasjonens forside på visitnorway.com Vi har her beskrevet hvordan vi ønsker at innholdet i artiklene skal være og tatt utgangspunkt i 10 artikler, som vi anbefaler at dere lager. Merk: Hvis dere ikke har nok informasjon til å lage én eller flere av artiklene, eller hvis temaet til én eller flere av artiklene er lite relevant for ditt område, anbefaler vi at denne eller disse artiklene ikke produseres. For enkelte destinasjoner kan det være aktuelt å samle all informasjon på kun én side. Ta gjerne kontakt med redaksjonen i Visitnorway for å diskutere dette. Hvordan legge inn en destinasjonspresentasjon? Dere vil få tilsendt brukernavn, passord og lenker til sidene der dere skal registrere destinasjonspresentasjonen. All tekst registreres på engelsk. Denne vil så bli kvalitetssikret av oss før dere legger inn norsk versjon. Følg oppskriften som ligger på Det er viktig at du som er ansvarlig for innholdet fra destinasjonen setter deg inn i tilsendt dokumentasjon om hvordan skrivestil og tone skal være på VisitNorway.com. Du finner også redaktørveiledningen her Frister Sammen med Visitnorway settes det frister for når innholdet skal være ferdig fra destinasjonen sin side. Vårt arbeid planlegges ut fra disse datoene og det er viktig at vi varsles hvis fristen ikke kan overholdes og det må avtales ny frist. Konsekvens av ny frist kan være at publisering blir utsatt. Etter avtalt levering må det påregnes opp til 10 arbeidsdager for publisering. Vi starter ikke arbeidet før alt materiell er levert. Hvis innholdet (tekst, bilde, film) ikke holder forventet kvalitet, både teknisk og innholdsmessig, forbeholder vi oss retten til å be om nytt materiale eller redigere i det innsendte materialet. Generelt om innholdet på destinasjonssider Redaktørveiledningen(http://www.visitnorway.com/upload/PDF/.com/Redaktorveiledning_for_visitnorw ay.pdf ) beskriver krav til teksten og hvordan du bør bygge den opp. Denne må leses før dere starter arbeidet med tekstproduksjon. Husk at leseren er utenlandske turister som vil se på tilbud/muligheter i Norge, uten at de alltid vet hva de skal finne på eller hvor i Norge de skal være. Derfor er det viktig å trekke frem det spesielle og konkrete ved din destinasjon og aktiviteter. Dette betyr at en del lokal informasjon og historikk ikke er spesielt relevant for en del brukere. Gjenbruk gjerne innhold og tekster fra brosjyreproduksjon, men pass på at dette blir godt tilpasset internett. Tilpassingen betyr at teksten må prioriteres godt og selgende formuleringer som egner seg Informasjon om destinasjonspresentasjon på Visit Norway 1

2 på papir må tas vekk. Eksempelvis vil informasjon av typen "there is endless possiblilites for everyone" og welcome to us bli slettet. Tekstene må deles opp korte avsnitt og med tydelig bruk av mellomtitler som gir en naturlig og oversiktlig inndeling av teksten. Språket skal ha en direkte og inkluderende tone, og man skal alltid være ærlig. Teksten skal henvende seg til turisten, men unngå bruk av ord som oss og vi. Dette fordi teksten fremstår som en del av Visitnorwayog vi må derfor unngå forvirring rundt oss, dem og vi. Omtaler man en bedrift som tilbyr et produkt skal navnet på bedriften brukes konsekvent og ikke omtales i tredje person som de eller dem. Det er viktig å tørre å være konkrete, og si hva som er spesielt med deres destinasjons muligheter i forhold til andre destinasjoner. Generelle beskrivelser som We have something for everyone hører ikke hjemme på Visit Norway. Unngå bruk av superlativer som best i Norge, mest spektakulære, og ord som fantastic, beautiful osv med mindre dere har et sitat fra en velrennomert kilde. Prøv å være deskriptiv i stedet for subjektiv, som eksempelvis ski with a view of Galdhøpiggen, Norway s highest mountain, i stedet for ski in beautiful mountain scenery dette siste eksemplet gjelder mange andre steder i Norge også. Det er lagt opp til at teksten skal trekke frem og lenke til enkelte produkter og leverandører i ditt destinasjonsområde. Vi vet at dette kan være problematisk, men vil likevel anbefale at dere gjør dette, da det vil øke trafikken til produktene. Pass på at alle lenker er relevante og oppdaterte i Tellus eller på leverandørens nettsider. Lenk direkte til den siden på leverandørens nettside som beskriver det produktet du har omtalt på Visit Norway. Pass på at du alltid gir forslag til lenker til sider med tekst på engelsk. Forsikre deg om at teksten i Tellus er skrevet godt på engelsk også. Hvis produktomtalen er for dårlig, kan vi ikke bruke lenken (leserne skiller ikke mellom produkter og artikler på siten). Gode bilder med beskrivende bildetekster gir brukerne stor verdi og gjør at de lettere forstår hvor attraktivt det er å oppleve Norge. Bildene må være illustrerende og relevante til den teksten de står sammen med. Redaksjonen trenger å kunne velge mellom flere ulike bilder og med ulike utsnitt. Redaksjonen har tilgang på ulike bildedatabaser og kan etter avtale bistå med å finne passende bilder. Informasjon om destinasjonspresentasjon på Visit Norway 2

3 Informasjon om innholdet i de 10 anbefalte artiklene Generelt Tekstene skal gi turistene gode grunner til å reise akkurat til dere. Derfor er det viktig å være konkrete, og si hva som er spesielt med denne destinasjonen. Alt kan ikke omtales, så dere må prioritere noen aktiviteter, attraksjoner og lignende som gjør at turisten får øynene opp for deres destinasjon. Teksten må være inspirerende, salgsutløsende og gi turisten reelle muligheter. Generelle beskrivelser som We have something for everyone skal ikke brukes. Ingressene Innledningstekstene er inngangene til undersidene. Når disse presenteres samlet på "destinasjonsforsiden" så er det disse som skal overbevise turisten om at en skal bruke tid i din destinasjon. Dette betyr at ingressene må være ekstra godt gjennomarbeidede, fristende og konkrete nok til at turistene vil se verdien av å klikke for å lese mer. Ingressen har maks 150 tegn, inkludert mellomrom (systemet godtar ikke flere tegn enn dette). Vær bevist på å bruke ord som turistene søker etter i søkemotorene når du formuler ingressene dine. Tips: Bruk gjerne litt tid på for å se hva som søkes etter, slik at du kan trekke flere brukere til deg. Artikkeltekst Tekstene skal deles inn i korte avsnitt (som beskrevet over) og deles opp av meningsbærende mellomtitler. Det er viktig av tekstene inneholder relevante, oppdaterte og kvalitetssikrede lenker til produkter omtales. Turisten stoler på visitnorway.com og denne tilliten er bl.a. avhengig av god kvalitet på lenker. Pass på at alle lenkene lenker til en side med tekst på engelsk. Mellomtitler brukes for å gi leseren struktur på innholdet og utnyttes til å dele opp siden i naturlige deler som eksempelvis aktivitetstyper, botyper og attraksjoner. Dvs at produktnavn ikke skal brukes som mellomtitler/heading i teksten. Denne strukturen på innholdet og gjenbruk av begreper, hentet fra what to do-og Where to staydelene av visitnorway.com, gir turisten en mer forutsigbar presentasjon slik at destinasjonene enklere kan sammenliknes. Innhold på hver enkelt side What to do / Aktiviteter: Her skal turistene få et overblikk over hva en kan bruke tid på i ditt område. Her presenteres destinasjonens viktigste aktiviteter og kulturopplevelser Beskriv kort tre til fire aktiviteter og tre til fire opplevelser innenfor kultur som har størst fokus i området, og lenk videre til sider med mer detaljert beskrivelse, enten til andre sider på visitnorway.com, eller eksternt. Hvis det er behov for å omtale en del aktiviteter/kulturopplevelser deles siden opp med utgangspunkt i de ulike kategorier som er på What to do-siden. Omtal og legg inn lenker til maks to til tre konkrete aktiviteter og kulturelle opplevelser per kategori. På ski, Vandring, Sykling, Ekstremsport, Turer og safarier, Familieaktiviteter Attraksjoner Informasjon om destinasjonspresentasjon på Visit Norway 3

4 Gi turisten oversikt over hva man kan se og utforske i området ditt. Dette er opplevelser som ikke nødvendigvis krever at en gjør noe aktivt. Her presenteres de største og mest kjente naturopplevelsene og kulturattraksjonene i din destinasjon. Hvor mange og mye som sies om hvert sted er avhengig av hvor mange attraksjoner den enkelte destinasjon har. Tre til fire er et minimum. Trekk frem spesielle trekk fra kulturarv og utvikling som preger området. Skill mellom hva som er rene naturopplevelser (fosser, innsjøer, utsikt), opplevelsesparker og bygninger/monumenter/museer. Ta utgangspunkt i oppdelingen under what to do og Attractions & Culture for å dele opp siden i naturlige avsnitt. Prioriter tre til fire kategorier, omtal og gi lenke to til tre konkrete produkter i hver. Turer med guiding, Kulturarv, Museer og bygninger, Naturattraksjoner Suggestions/ Turforslag: Gi turisten konkrete forslag på turer og reiseruter i destinasjonen slik at en blir inspirert til på komme. Presenteres tre til fire forslag, varier gjerne forslagene slik at bredden på turmuligheter (gå, sykle, padle etc) i ditt område kommer tydelig frem. Hele turene må ikke nødvendigvis holde seg innenfor destinasjonen, men beskrivelsen bør konsentrere seg mest om den delen av turen som foregår i destinasjonen. Det er viktig å være konkret når du beskriver turforslaget, dette er ikke beskrivelse av området. Hvis det er spesielle forhold eller krav til utstyr som turisten må ta hensyn til så opplys om dette. Start med å omtale muligheter for å bli med på arrangerte turer/safarier med guide og forslag til turer turisten kan kjøre/gå/sykle på egenhånd. Hvert turforslag skal starte med stedsnavn (fra-til), antall kilometer, anbefalt turmåte (gå/sykle etc), og antatt reisetid for turen. Turen deles opp i naturlige etapper som får hvert sitt avsnitt. Legg gjerne inn lenker til mer detaljert beskrivelse av det som kan oppleves langs turen. Lenk gjerne forslagene til de detaljerte turforslagene på sider som Hiking in xxxx, Winter in xxx. Skitur fra a til å, Vandring over Xfjellet, Rundtur, Turer med guider Where to stay/ overnatting Presentere et utvalg av destinasjonens overnattingstilbud for turisten. Krav til innhold Beskriv hvilke type overnatting som anbefales og tilbys på stedet og som preger akkurat ditt område. Trekk frem det som særpreger destinasjonen mht overnatting, som å oppleve viddas nattestillhet, rorbu, eller et konkret tilbud som skiller seg ut, som å bo i en tre. Del teksten opp i de ulike botypene. Omtal et - to konkrete og spesielle tilbud i hver kategori. Husk at lesere som er ute etter fullt utvalg finner dette i bookingfeltet og listeboksen. Hoteller, Hytter og feriehus, Camping, Fyr og rorbuer Informasjon om destinasjonspresentasjon på Visit Norway 4

5 Winter Activities Profiler vintertilbudet og fokuser på fordelene ved å besøke dere på vinteren. Både tekst og bilder skal ha vinterfokus og vise aktiviteter som dere tilbyr. Opplys om muligheter for å låne/leie utstyr, samt om muligheter for skiskole, heiskort ol. Informer om spesielle værforhold eller krav til utstyr som turisten bør være klar over. Del siden inn i de ulike aktivitetstyper dere tilbyr slik at leseren lettere får oversikt over totaltilbudet av for eksempel langrenssløyper og bakkeutvalget ol. Omtal to til tre konkrete aktiviteter/tilbydere i hver kategori. Alpin, Langrenn, Innendørstilbud, Riding etc Key facts Her presenteres nøkkelinformasjon om destinasjonen og området rundt slik at turisten får et inntrykk av området hun vil besøke. Her kan du også ha ting som ikke dekkes andre steder i presentasjonen. Unngå å gjenta informasjon du allerede har omtalt andre steder i presentasjonen. Turister kjenner ikke nødvendigvis geografien i Norge og trenger en kortfattet geografisk plassering med beskrivelse av naturforhold (fjord/fjell, dal, værforhold) og avstand til mest kjente by (Trondheim, Oslo, Stavanger, Bergen, Tromsø). Skriv svært kort om historikken (bebodd siden XXXX, hovedvekt sysselsetting ol) til området og ta med de viktigeste historiske begivenheter som kan oppleves av turisten. Lenk gjerne til mer detaljerte kilder, alle lenker skal gå til sider med innhold på engelsk. Innbyggertall og hvorvidt det er byer /tettsteder/ bygder må komme frem. Presenter dette som punktliste. Unngå lange beskrivelser av natur og opplevelser, her er det kun leksikale fakta som skal skrives. Geografi og vær, Kort historikk, Nøkkeltall Getting here and around Som turist er man veldig opptatt av hvordan man kommer seg til og fra en destinasjon, og videre rundt i området. I denne artikkelen beskrives de viktigste transportmulighetene. Vi vil anbefale at man tar for seg den viktigste infrastrukturen i forhold til å komme seg til destinasjonen og reisemål i destinasjonen. Beskriv muligheter til å leie sykler ol. Ta utgangspunkt i de ulike transportmidlene, og beskriv hva flyplasser, stasjoner osv. heter, beliggenhet og avstand fra f. eks sentrum. Hvilke tilknytningsmuligheter finnes? Hvis det fins nettressurser med rutetider etc: legge dette inn (oppgi alle lenker skal gå til sider med innhold på engelsk). Det er en god idé å nevne hvor langt/hvor lang tid det tar til de nærmeste store knutepunktene, som Oslo, Stavanger, Bergen, Tromsø, Bodø osv. Når det gjelder fly bør man evt. også nevne fra hvilke land/byer det går direkte fly til stedet. Bruk mellomoverskrifter som Med bil, Med buss, Med tog Informasjon om destinasjonspresentasjon på Visit Norway 5

6 What to eat Friste turisten med den lokale matkulturen, samt presentere restauranter og spisesteder i destinasjonen turisten bør få med seg på besøket. Kom med konkrete anbefalinger på hva man bør smake på av lokale spesialiteter. Fortell om den lokale mattradisjonen og kort om hvordan den har utviklet seg. Fokuser på spesialiteter som en kan anta at utlendinger har et forhold til (bruk gjerne google innsight for å se på kjennskap til dine produkter). På den norske versjonen bør man trekke frem kjente kokker/matentusiaster i området. Skill mellom ulike spisestedstyper og vær konkret ved å trekke frem og lenke til to til tre spisesteder under hver type. Velg helst de som er spesielle og unike og som byr på noe utenom det vanlige. Lokal mat, Restauranter, Cafeer, Uteliv Shopping Mange turister er på jakt etter lokale produkter og kunsthåndverk, presenter og beskriv derfor stedets unike produkter. Nevn også de handlegater og største kjøpesenteret i område. Mange turister og utlendinger er vant til helt andre shoppingfasiliteter og et mye større utvalg enn det vi kan tilby i Norge. Derfor er det viktig å fortelle om andre trekk (historikk, produksjon, det genuine eller tradisjonelle) i handleopplevelsen hos turisten. Trekk frem det som gjør lokale produkter spesielle og attraktive. Der det er mulighet for å se produktet bli fremstilt, så bør dette komme frem. Fortell om lokal produksjon av mat og drikke, og hvordan turisten kan oppleve dette. Hvis man under What to eat allerede har omtalt lokal mat, så trengs det ikke slik omtale her. Informér om noen av de handlegater og-sentra/butikker som finnes i området, samt om muligheter til å skaffe utstyr som turistene trenger for å utføre spesielle aktiviteter i området. Informasjon av type "there are endless shopping possibilities for everyone" eller..."is great for shopping and has everything you need", vil bli slettet. Kunst og håndverk, Suvenirer, Lokal mat, Sport og friluftsliv. Tourist Information Gi oppdatert informasjon om de ulike kanalene for turistinformasjon som er tilgjengelig i destinasjonen. Legg inn oppdatert adresse, åpningstider, telefon, web-adresser, e-post og evt. annen viktig informasjon til lokale turistinformasjonskontorer i destinasjonen. På denne måten kan turisten lett finne frem til det kontoret som er mest relevant. Merk: Legg ikke inn informasjon om destinasjonens aktiviteters, attraksjoner etc på denne siden. Storypage (samlesiden for alle artiklene) Informasjon om destinasjonspresentasjon på Visit Norway 6

7 Til denne siden trenger vi også en kort, profilerende tekst, maks 150 tegn, inkludert mellomrom (systemet godtar ikke flere tegn enn dette). Trekk frem noen opplevelser og attraksjoner i din destinasjon som overbeviser turisten om at en bør komme. Tips: Se eksempel på god Storypage her: Bilder til destinasjonspresentasjonen Til hver artikkel leveres bilder som illustrerer artikkelteksten, og som er typiske for området. Per i dag får dere dessverre ikke lagt inn bildene selv. De må sendes på epost. NB! Vi ønsker at dere oversender bilder i et så stort format som mulig. Vi beskjærer og tilpasser dem til riktig størrelse. Redaksjonen har behov for at dere sender et utvalg bilder, slik at vi kan velge ut de som passer aller best. Alle bilder må ha billedtekster som forteller hvor bildet er tatt/hva det viser, og rettigheter og/eller fotografens navn. Husk å beskrive hvor bildene er tenkt brukt (på hvilke artikler). Til hver enkelt artikkel trenger vi: Helst fire forslag per artikkel til toppbilde i minimum størrelse 740x334 px (breddeformat/liggende) - jpg-format og høy oppløselige. Fem eller flere artikkelbilder i minste størrelse 194x194 px. (høydeformat/stående) - jpg-format Til storypage (samlesiden for artiklene) trenger vi: Slideshow Fire forslag til profilbilde i minimum størrelse 740x334 px (breddeformat /liggende) - jpgformat. Dette bildet er et viktig kommunikasjonselement for destinasjonen, og bør illustrerer noe som er viktig for destinasjonens turistprodukt. Det er også mulig å legge inn et slideshow (flere bilder som veksler) som toppbilde, da må i tilfelle flere bilder i dette formatet leveres. Filmer Vi har mulighet til å legge inn filmer i toppfeltet på hver artikkel eller på storypage. Send oss gjerne en link til filmen(e) slik at vi kan vurdere om den er av god nok kvalitet til å brukes her. Tellus Gi oss beskjed dersom dere benytter Tellus, vi må i tilfelle åpne opp for import derfra. Kontaktinformasjon, visitnorway.com Redaktør Frederik Amundsen Portalsjef Hans Petter Aalmo Tlf Generell epost: Kontaktinformasjon, Making Waves Lene Johansen Tlf: Informasjon om destinasjonspresentasjon på Visit Norway 7

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no Brukermanual www.bygdekvinnelaget.no Viktige endringer Nye Bygdekvinnelaget.no er lagt opp på en måte der brukere og redaktører står for innhold, mens systemet i enda større grad en tidligere står for

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

Ved pålogging til: http://www.senterpartiet.no/corepublish registreres følgende opplysninger i feltene:

Ved pålogging til: http://www.senterpartiet.no/corepublish registreres følgende opplysninger i feltene: CorePublish CorePublish er en 100 % web basert publiseringsløsning. All oppdatering av nettstedet ditt gjøres enkelt gjennom en nettleser slik at du alltid har et dynamisk og oppdatert nettsted. Pålogging.

Detaljer

Brukerveiledning. Nye meldal.no

Brukerveiledning. Nye meldal.no Brukerveiledning Nye meldal.no av Helga Romundstad januar 2016 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Logge på... 3 2. Lage en artikkel... 3 2.1 Åpne Administrasjonspanelet.... 3 2.2 Åpne sidestrukturen... 3 2.3

Detaljer

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 +

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Innlogging: Klikk deg inn på din nettside. I menyen på ditt nettsted vil det være en link til logg inn eller adm. Klikk på denne og logg inn med det brukernavnet

Detaljer

NETTSIDEKURS. NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft.

NETTSIDEKURS. NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft. NETTSIDEKURS NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft. Innføring i bruk av distriktsavdelingens nettside 17.-19. April 2015 Innhold Innlogging... 3 Lag ny artikkel/nyhet....

Detaljer

Pålogging nettsider Fjellhamar FK

Pålogging nettsider Fjellhamar FK Pålogging nettsider Fjellhamar FK For å kunne legge ut nyheter og informasjon på lagsidene, må man først logge seg på med brukernavn og passord. Etter å ha åpnet nettsiden til FFK, gjør du som følger:

Detaljer

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning 1 av 14 Oversikt over brukerveiledningen. 2. Oversikt. 3. Logge inn på nettsiden. 4. Redigere innholdet på undersidene. 5. Redigere innholdet i blokkene.

Detaljer

Visma.net Expense. (reiseregningssystem) Brukerveiledning til prøvenemnder

Visma.net Expense. (reiseregningssystem) Brukerveiledning til prøvenemnder Visma.net Expense (reiseregningssystem) Brukerveiledning til prøvenemnder Innhold 1. Aktivering av egen brukertilgang... 2 2. Innlogging (ekstern)... 2 3. Forside / Oversiktsbilde... 3 4. Utfylling av

Detaljer

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag Introduksjon Gratulerer Mental Helse! Våre nettsider har fått en oppfriskning og fremstår i ny drakt. Design

Detaljer

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken -

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken - Lærebok Opplæring i CuraGuard 1 Med dette heftet gis en innføring i hvordan bruke CuraGuard og andre sosiale medieplattformer med fokus på Facebook. Heftet er utviklet til fri bruk for alle som ønsker

Detaljer

Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge

Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge Pressearbeid er en viktig del av Innovasjon Norgesmarkedsarbeid. Gode artikler og TV-programmer gir en fantastisk eksponering til en brøkdel av kostnadene

Detaljer

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden.

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden. 1. Logg deg inn i portalen: Klikk på Min side og oppgi medlemsnummer og passord: Inntil du endrer passord, er det NJFF + ditt postnummeret, som er passord, f.eks. NJFF1378. Velg fylkeslag fra dropdown-menyen

Detaljer

Forskningsdagenes programdatabase

Forskningsdagenes programdatabase Forskningsdagenes programdatabase Programdatabasen samler alle arrangementer under Forskningsdagene på ett sted. Her kan publikum, deltakere og presse søke etter arrangementer ut fra fylke, dato og enkeltord

Detaljer

Som perler på en snor GRØNT REISELIV gårds- og bygdeturisme i Troms 14. januar 2016

Som perler på en snor GRØNT REISELIV gårds- og bygdeturisme i Troms 14. januar 2016 Som perler på en snor GRØNT REISELIV gårds- og bygdeturisme i Troms 14. januar 2016 Britt Elton, gründer Norske Bygdeopplevelser AS Sykkel Ski fotturer + kultur Min bakgrunn Utenlandsopphold 1969/70 Ligningssekretær

Detaljer

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012 Brukerveiledning Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio idaf 15.08.2012 Dette dokumentet skal sørge for at alle NIL-medlemmer har en oppdatert profil og

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

Tellus datainnsamling fra bedrifter i regi av Trefjellsamarbeidet i Numedal

Tellus datainnsamling fra bedrifter i regi av Trefjellsamarbeidet i Numedal Tellus datainnsamling fra bedrifter i regi av Trefjellsamarbeidet i Numedal Versjon: 1 (Produksjon) Status endret : 03.10.2007 11:28:40 Bakgrunnsopplysninger om innsamlingen og prosjektet I del 1 av datainnsamlingen

Detaljer

23. Spillere. For spillere i Postenligaen og 1.div.

23. Spillere. For spillere i Postenligaen og 1.div. 23. Spillere For spillere i Postenligaen og 1.div. Hva kan du gjøre? Alle spillere har egne nettsider som er knyttet til sin unike ID i NHF sin database. Alt du lager her vil være knyttet til deg og din

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen DIAGNOSERAPPORT for Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt i hvor

Detaljer

Slik får du O-stoff inn i lokalavisa

Slik får du O-stoff inn i lokalavisa Slik får du O-stoff inn i lokalavisa Lokal- og distriktsavisene er o-idrettens arena. Med litt innsats kan du gjøre klubben og aktiviteten synlig i lokalmiljøet. Her finner du noen velmente råd og tips.

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7. Velkommen til EPI-Server 7.5 (CMS) Levert av Skytterkontoret. EPI-Server 7.5 (CMS 7.5) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

innhold, og innleggene legger seg etter hverandre slik at det siste ligger øverst. Innlegg brukes når vi skal skrive om en sak eller en nyhet.

innhold, og innleggene legger seg etter hverandre slik at det siste ligger øverst. Innlegg brukes når vi skal skrive om en sak eller en nyhet. Versjon 0.2-21. oktober 2013 Bjorndal.no er bygget opp med wordpress. Innlogging Logg inn på forsiden nederst til venstre. Da kommer wordpress innloggingsmeny. Skriv inn brukernavn og passord. Sider og

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

BORRENYTT. Dette er en innføringsguide om hvordan man kan legge til nye poster, og hvordan disse bør settes opp.

BORRENYTT. Dette er en innføringsguide om hvordan man kan legge til nye poster, og hvordan disse bør settes opp. Dette er en innføringsguide om hvordan man kan legge til nye poster, og hvordan disse bør settes opp. I denne guiden skal jeg ta for meg hvordan man kan legge til eller endre tekst, opprette nyheter og

Detaljer

få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide

få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide 1 Få en profesjonell hjemmeside på få minutter GoMinisite nå: Sett deg foran PC en din, åpne nett-browseren din og skriv www.gominisite.no Fyll

Detaljer

LES DETTE FØR DU STARTER

LES DETTE FØR DU STARTER LES DETTE FØR DU STARTER 1. Tekster I NILs årbok 2013, INTERIØR & MØBLER, ønsker vi å fremheve interiørarkitekturfaget enda tydeligere enn før. Det betyr at alle tekster skal begrunne fremfor å beskrive

Detaljer

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning PBL Barnehageweb Brukerveiledning 1 1. Innledning Gratulerer med valget av nye PBL Barnehageweb! Med PBL Barnehageweb skal det være enkelt å lage en brukervennlig, moderne og profesjonell nettside for

Detaljer

Brukerveiledning VN API

Brukerveiledning VN API Brukerveiledning VN API Forord Denne brukerveiledningen omhandler bruk av tjenesten VN API, et åpent Web API. API-et er ment for å brukes av Visit Norway, både nettsted og mobilapplikasjoner, samt andre

Detaljer

Agenda etter pause. 1. Søkeordsanalyse. 2. Optimalisering av innhold. 3. Kunnskapssenter og innhold på nett. 4. Case: Proff Forvalt. 5.

Agenda etter pause. 1. Søkeordsanalyse. 2. Optimalisering av innhold. 3. Kunnskapssenter og innhold på nett. 4. Case: Proff Forvalt. 5. Agenda etter pause 1. Søkeordsanalyse 2. Optimalisering av innhold 3. Kunnskapssenter og innhold på nett 4. Case: Proff Forvalt 5. Skrivetips 1. Søkeordsanalyse Hvilke tjenester tilbyr din bedrift? Søkeordsanalysen

Detaljer

Salg og markedsføring på internett. Børre Berglund 8.12.2009

Salg og markedsføring på internett. Børre Berglund 8.12.2009 Salg og markedsføring på internett Børre Berglund 8.12.2009 Det er mange gode tilbud, ikke alle når markedet Side 2 Børre Berglund 2005 Børre Berglund Reiselivsrådgivning (BBR) 2004 Divisjonsdirektør branding,

Detaljer

Kokebok for å oppdatere språk og innhold i tekster

Kokebok for å oppdatere språk og innhold i tekster Klart du kan! Kokebok for å oppdatere språk og innhold i tekster Denne kokeboka er laget for deg som skal gå igjennom og forbedre tekster du bruker i jobben din. Du som bør bruke den er Vegvesenansatt,

Detaljer

Brukerveiledning gjovard.com

Brukerveiledning gjovard.com Gjø-Vard orienteringslag Brukerveiledning gjovard.com http://gjovard.com/kartarkiv/ Torbjørn Kravdal 31.05.2016 0 INNHOLD 0 Innhold... 1 1 Samtykke for bruk av bilder/film... 2 2 Brukerveiledning for gjovard.com

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Turistundersøkelsen 2015 Ferie- og fritidsreiser

Turistundersøkelsen 2015 Ferie- og fritidsreiser Underlagt taushetsplikt Dato for utfylling: Turistundersøkelsen 2015 Ferie- og fritidsreiser 1. Har du overnattet på dette stedet i natt? Ja Gå til 2 Nei Avslutt 2. Hva er hovedformålet med denne reisen

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik DIAGNOSERAPPORT for Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt

Detaljer

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE BRUKERVEILEDNING FOR REDIGERINGSPROGRAM Link til redigeringsprogrammet: http://www.askerfk.no/admin/default.asp Skriv inn ditt brukernavn og passord. Brukernavn og passord

Detaljer

Kom raskt i gang med Kirkenettet

Kom raskt i gang med Kirkenettet Kirkenettet - internett Kom raskt i gang med Kirkenettet Brukerveiledning OPPSTART 1 Logg inn: Lim inn innloggingsadressen du har fått tilsendt av Kirkepartner: www.kirken.no/secure/ui. Logg inn med brukernavn

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Revidert 05.02.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted

Revidert 05.02.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted 1 Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet til Login siden, dra

Detaljer

Visma.net Expence Brukerveiledning

Visma.net Expence Brukerveiledning Visma.net Expence Brukerveiledning Side 1 av 15 Innhold Visma.net Expense reiseregning Slik kommer du i gang... 3 Aktivering av egen brukertilgang... 3 Innlogging eksternt... 3 Innlogging internt... 4

Detaljer

Revidert 08.10.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted. www.tana.kommune.no

Revidert 08.10.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted. www.tana.kommune.no Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted www.tana.kommune.no 1 Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet til

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 09.08.2012 13:18 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning PBL Barnehageweb Brukerveiledning 1 1. Innledning Gratulerer med valget av nye PBL Barnehageweb! Med PBL Barnehageweb skal det være enkelt å lage en brukervennlig, moderne og profesjonell nettside for

Detaljer

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal Administrasjon av saker - Redigere saker med standard mal Admin V3 September 2015 INNLEDNING... 3 HVA ER EN ARTIKKEL?... 4 FANE: INNHOLD... 4 Felter i en standard artikkel... 5 LAGE EN NY ARTIKKEL... 6

Detaljer

www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.

www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn. Webansvarlig ETF håndball Ver.02 / 2012 Geir Vold-webredaktør http://www.eidsvold-turn.no Hvordan formatere et bilde som skal inn på websiden.... 3 Hvordan beskjære et bilde... 3 Ingressbilder... 5 Brødtekstbilder...

Detaljer

Internett - turistenes viktigste informasjonskilde?

Internett - turistenes viktigste informasjonskilde? Internett - turistenes viktigste informasjonskilde? Seniorforsker Norsk Regnesentral Bygdeturismekonferansen 99 Valdres 26.oktober 1999 Slide 1 Informasjonskilder Redaksjonell omtale (litteratur); reisehåndbøker,

Detaljer

Laget mitt: Hvordan skrive for innhold. Skriv for effekt!

Laget mitt: Hvordan skrive for innhold. Skriv for effekt! Laget mitt: Hvordan skrive for innhold Skriv for effekt! 1 Skriv for effekt Det er ikke alltid så lett å finne de rette ordene når man skal skrive om noe som virkelig engasjerer deg. Spesielt ikke hvis

Detaljer

Brukerveiledning Pensumliste

Brukerveiledning Pensumliste Brukerveiledning Pensumliste 1. Hvordan navigere deg til pensumlisten 2 2. Hvordan opprette en pensumliste 4 3. Hvordan endre/slette elementer på en eksisterende til pensumlisten 5 5. Hvordan legge til

Detaljer

Brukerveiledning Innlegging av prosjekter til NILs årbok

Brukerveiledning Innlegging av prosjekter til NILs årbok Brukerveiledning Innlegging av prosjekter til NILs årbok Hvis du har benyttet denne brukerveiledningen og ikke fått til å registrere prosjektet ditt, kan du få hjelp ved å ringe 23 33 24 64 eller 97 17

Detaljer

Hva er det med internett, hvorfor satse på det?

Hva er det med internett, hvorfor satse på det? Webkurs 5 mai Innledning hvem er jeg? Dere i fokus men litt teori først Internett Markedsføring og synlighet (distribusjon). Mer konkret produkter og leverandører og svindlere (misforståelser) Hva er en

Detaljer

Hvordan bruke. Følg pila!

Hvordan bruke. Følg pila! Hvordan bruke Følg pila! Gå til fritid.agderposten.no Slik vil siden se ut når du skal logge på Trykk på «Registrering» Fyll inn informasjonen Trykk på «Registrer» Du har nå laget brukeren din. NB! Før

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

CorePublish 6. Enklere kan det ikke bli! www.coretrek.no

CorePublish 6. Enklere kan det ikke bli! www.coretrek.no CorePublish 6 Enklere kan det ikke bli! A Komme i gang med CorePublish ❶ Start nettleseren din. Skriv inn adressen til administrasjonsdelen av CorePublish i adressefeltet og trykk Enter-tasten. ❷ CorePublish

Detaljer

Annonsering i Reisehåndboka 2015

Annonsering i Reisehåndboka 2015 Annonsering i Reisehåndboka 2015 Forskjellige typer reiselivsbedrifter vil ha behov for å være synlig forskjellige plasser i guiden. Opplisting/linjeoppføringer Alle aktører kommer på ei liste under overnatting,

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator) Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 17 Innholdsfortegnelse: De ulike sidemalene... side 4 Pålogging... side 5 Administrasjonsforsiden...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKK. Innlandskortet

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKK. Innlandskortet BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKK verdi på ditt. NY BRUKER: Klikk her for å lage ny brukerkonto! EKSISTERENDE BRUKER: Skriv inn brukernavn og passord, og logg deg inn her! Husk at oppdateringen er tilgjengelig

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

Bruksanvisning for innholdsprodusenter på nmbu.no

Bruksanvisning for innholdsprodusenter på nmbu.no Bruksanvisning for innholdsprodusenter på nmbu.no Innhold Bruksanvisning for innholdsprodusenter på nmbu.no... 1 Å opprette en side/et menypunkt på nmbu.no... 2 Legge til en artikkel på en allerede eksisterende

Detaljer

Lorem Ipsum Dolor. [Insert Date] PÅ SYKKEL I PROVENCE. Overnatting. Reisefakta. Sykkelreiser 2011. Vin & mat. Kort beskrivelse av området

Lorem Ipsum Dolor. [Insert Date] PÅ SYKKEL I PROVENCE. Overnatting. Reisefakta. Sykkelreiser 2011. Vin & mat. Kort beskrivelse av området PÅ SYKKEL I PROVENCE Lorem Ipsum Dolor [Insert Date] Sykkelreiser 2011 Overnatting Reisefakta Vin & mat Kort intro om reisen Hva er inkludert i turen? Kort beskrivelse av området Kort om reisen: La reisen

Detaljer

Brukertest & Tiltak Kjell-Morten Bratsberg Thorsen Marcel Niederhauser, NCE Tourism Fjord Norway

Brukertest & Tiltak Kjell-Morten Bratsberg Thorsen Marcel Niederhauser, NCE Tourism Fjord Norway 1 2 Brukertest & Tiltak Kjell-Morten Bratsberg Thorsen Marcel Niederhauser, NCE Tourism Fjord Norway Brukertest FjordNorge Resultater og anbefalinger Kjell-Morten Bratsberg Thorsen 9. juni 2011 Brukertest

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Ida Festervoll 15.11.2010

Ida Festervoll 15.11.2010 Brukerveiledning Legg inn portfolio Ida Festervoll 15.11.2010 Dette er en steg for steg veileder som hjelper deg å legge prosjekter i portfolioen Innhold Legg INN Portfolio... 2 Hvordan kan en portfolio

Detaljer

En smak av web Østfoldbibliotekene 2009

En smak av web Østfoldbibliotekene 2009 Ting 2: Blogging De fleste blogger man finner på internett publiseres med et bloggverktøy. Det finnes en rekke slike tjenester fra ulike tilbydere. De fleste er gratis, og reklamefinasiert, mens noen koster

Detaljer

ipad Uke 46 2015-11-09

ipad Uke 46 2015-11-09 ipad PC Uke 46 2015-11-09 MGFteam Yammer Chromecast forening og grupper Forening: MGFteam.org Gruppe(r): MGFteam.org Nettsted: MGFteam.no Sosial samhandling kunnskapsutveksling og effektivt samarbeid Strømme

Detaljer

6. Brukerveiledning. Forord

6. Brukerveiledning. Forord 6. Brukerveiledning Forord I denne rapporten vil man finne en skriftlig brukerveiledning om TEXTOP. Denne brukerveiledningen er først og fremst ment for hvordan brukeren skal handle for å oppnå sine mål

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato: Utført av: Tommy Svendsen

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato: Utført av: Tommy Svendsen DIAGNOSERAPPORT for Dato:15112012 Utført av: Tommy Svendsen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt i hvor

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Gå til neste side her En digital strategi

Gå til neste side her En digital strategi Gå til neste side her En digital strategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebook-siden

Detaljer

PRESENTASJON AV VANDRERUTER PÅ WEB

PRESENTASJON AV VANDRERUTER PÅ WEB PRESENTASJON AV VANDRERUTER PÅ WEB NETTSIDER Turene som blir merket etter den internasjonale standarden via Nordfjord-prosjektet blir og lagt ut på www.nordfjord.no og VisitNorway sin mobilapplikasjon.

Detaljer

Å fortelle en historie

Å fortelle en historie Å fortelle en historie Av Anne Zanussi 02.10.2009 10:41 Denne gangen skal vi besøke et sted der storslått natur danner rammen rundt historisk action. Vikingmuseet Lofotr er bygget rundt høvdingsetet Borg

Detaljer

Hjemmesider og blogger

Hjemmesider og blogger Publiseringsarenaer Publiseringsarenaer Ulike publiserings- og delingsarenaer er ypperlig for å dele ulike filer med andre. Ofte kan man bruke embedkode for å vise fram filer (bilder, videoer, presentasjoner)

Detaljer

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6 Innhold Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Innlogging... 2 Opplysninger som importeres fra FANE2... 4 Lagre og forhåndsvis

Detaljer

BRUKERMANUAL WEB-publisering og e-post

BRUKERMANUAL WEB-publisering og e-post DYSLEKSI BRUKERMANUAL WEB-publisering og e-post Side 2 DYSLEKSI E-POST (ventelo) Logge seg inn på e-post, s. 3 Endre passord, s 4 Automatisk videresending og feriebeskjed, s 5 Lese e-post, s 6 Skrive e-post,

Detaljer

Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning

Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning Enkel og effektiv publisering på på nett! Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning WIPS publiseringsløsninger - Oversikt WIPS Start Standard PRO PRO med intranett Fleksibel forside * * * * 1 stk designmal

Detaljer

Oppskrifter. Slik oppretter du en ny oppskrift

Oppskrifter. Slik oppretter du en ny oppskrift Oppskrifter Slik oppretter du en ny oppskrift Sunn matglede på nett Lokal mat og mattradisjoner er en del av kjernekompetansen i Norges Bygdekvinnelag Over 60 år som organisasjon med hjerte for matkultur

Detaljer

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1 Pålogging AllPro-Kjørebok er et Web-basert kjørebokprogram, og du trenger derfor ingen programvare for å benytte programmet. Det eneste du trenger er en PC, PDA eller mobiltelefon med internettilgang.

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted

Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted 1 Åpne Internett explorer. Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet

Detaljer

Brukermanual. PUS i Web. Mai 2009 (Versjon 1)

Brukermanual. PUS i Web. Mai 2009 (Versjon 1) Brukermanual PUS i Web Mai 2009 (Versjon 1) Innhold 1 INNLEDNING...1 2 INNLOGGING...1 3 MENYER...4 3.1 EDIT PAGE...5 3.1.1 Content...5 3.1.2 Files...7 3.1.3 Meta...8 3.1.4 Password & security...10 3.1.5

Detaljer

Interaktive utfordringer

Interaktive utfordringer Interaktive utfordringer Av Anne Zanussi 09.12.2009 19:54 NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim har nylig lansert nytt nettsted. Hvordan benytter de seg av mulighetene for interaksjon og brukerinvolvering?

Detaljer

Her prøver vi å gi en enkel introduksjon til Venstres publiseringssystem for nettsider (Venstre Publish):

Her prøver vi å gi en enkel introduksjon til Venstres publiseringssystem for nettsider (Venstre Publish): 9 IT i lokallaget 9.1 Hjemmesider Redigering av lokallagets hjemmesider skjer via et publiseringsverktøy som du finner på https://publish.venstre.no. Brukernavn og passord får du ved å henvende deg til

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Stein Ove Rolland Kampanjeansvarlig Innovasjon Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Internasjonalt markedsarbeid krever samarbeid Stein Ove Rolland Balestrand,

Detaljer

TIPS TIL ARRANGØRER AVTALEMALER. Musikkens studieforbund Parkgata 64 2325 HAMAR Tlf 62544635 Faks 62544413 www.musikk.no/hedmark

TIPS TIL ARRANGØRER AVTALEMALER. Musikkens studieforbund Parkgata 64 2325 HAMAR Tlf 62544635 Faks 62544413 www.musikk.no/hedmark Musikkens studieforbund Parkgata 64 2325 HAMAR Tlf 62544635 Faks 62544413 www.musikk.no/hedmark TIPS TIL ARRANGØRER Til det videre arbeidet med arrangementene har vi samlet noen ressurser her. Vi håper

Detaljer

Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst

Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst Logg deg på som Bruker og velg Ny artikkel i brukermenyen som ligger under Hovedmenyen. Øverste felt i Editoren er for Ingress ( Påkrevd) Nederste felt

Detaljer

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. Administrasjonen

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. Administrasjonen Brukerveiledning Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio Administrasjonen 01.11.2017 Dette dokumentet skal sørge for at alle NIL-medlemmer har en oppdatert

Detaljer

HSH Lederhusets medieguide

HSH Lederhusets medieguide HSH Lederhusets medieguide Det å kunne håndtere media er blitt en viktig rolle for en bedriftsleder både det å utnytte mediene til din for å skape positiv blest rundt din virksomhet, og å unngå å ramle

Detaljer

- Velkommen til klart.no -

- Velkommen til klart.no - - brukermanual - - Velkommen til klart.no - Velkommen til klart.no Med klart.no får du rask og bedre dialog med kunden samt en mere effektig arbeidsprosess! Ved å benytte klart.no får din bedrift en unik

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Kristian B. Jørgensen Administrerende direktør Fjord Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Fjord Norge AS hvem er vi? NCE Tourism - Fjord Norway Hva

Detaljer

Brukermanual for NROFs lokalavdelinger - hvordan redigere egne hjemmesider

Brukermanual for NROFs lokalavdelinger - hvordan redigere egne hjemmesider Brukermanual for NROFs lokalavdelinger - hvordan redigere egne hjemmesider 1. Logg deg inn på www.nrof.no/admin: 2. Da er du inne. Velg rediger side/artikkel follo@nrof.no Brukernavn = e-postadressen til

Detaljer

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Nyheter / artikler... 3 Lage artikkel... 3 Redigerer artikkel... 11 Slette artikkel... 12 Tilgang til siden Opprette

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Innhold. Takk! Forord Hvem bør lese boken? Er dette en ny versjon av God nettskriving? Hva denne boken ikke handler om

Innhold. Takk! Forord Hvem bør lese boken? Er dette en ny versjon av God nettskriving? Hva denne boken ikke handler om Innhold Takk! Forord Hvem bør lese boken? Er dette en ny versjon av God nettskriving? Hva denne boken ikke handler om 1 Gjennom leserens øyne Slik leser du en «heatmap» 21 konklusjoner fra eyetracking

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer