Informasjon om destinasjonspresentasjon på visitnorway.com

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon om destinasjonspresentasjon på visitnorway.com"

Transkript

1 Informasjon om destinasjonspresentasjon på visitnorway.com En destinasjonspresentasjon består av et varierende antall artikler, som vil vises som previews på destinasjonens forside på visitnorway.com Vi har her beskrevet hvordan vi ønsker at innholdet i artiklene skal være og tatt utgangspunkt i 10 artikler, som vi anbefaler at dere lager. Merk: Hvis dere ikke har nok informasjon til å lage én eller flere av artiklene, eller hvis temaet til én eller flere av artiklene er lite relevant for ditt område, anbefaler vi at denne eller disse artiklene ikke produseres. For enkelte destinasjoner kan det være aktuelt å samle all informasjon på kun én side. Ta gjerne kontakt med redaksjonen i Visitnorway for å diskutere dette. Hvordan legge inn en destinasjonspresentasjon? Dere vil få tilsendt brukernavn, passord og lenker til sidene der dere skal registrere destinasjonspresentasjonen. All tekst registreres på engelsk. Denne vil så bli kvalitetssikret av oss før dere legger inn norsk versjon. Følg oppskriften som ligger på Det er viktig at du som er ansvarlig for innholdet fra destinasjonen setter deg inn i tilsendt dokumentasjon om hvordan skrivestil og tone skal være på VisitNorway.com. Du finner også redaktørveiledningen her Frister Sammen med Visitnorway settes det frister for når innholdet skal være ferdig fra destinasjonen sin side. Vårt arbeid planlegges ut fra disse datoene og det er viktig at vi varsles hvis fristen ikke kan overholdes og det må avtales ny frist. Konsekvens av ny frist kan være at publisering blir utsatt. Etter avtalt levering må det påregnes opp til 10 arbeidsdager for publisering. Vi starter ikke arbeidet før alt materiell er levert. Hvis innholdet (tekst, bilde, film) ikke holder forventet kvalitet, både teknisk og innholdsmessig, forbeholder vi oss retten til å be om nytt materiale eller redigere i det innsendte materialet. Generelt om innholdet på destinasjonssider Redaktørveiledningen(http://www.visitnorway.com/upload/PDF/.com/Redaktorveiledning_for_visitnorw ay.pdf ) beskriver krav til teksten og hvordan du bør bygge den opp. Denne må leses før dere starter arbeidet med tekstproduksjon. Husk at leseren er utenlandske turister som vil se på tilbud/muligheter i Norge, uten at de alltid vet hva de skal finne på eller hvor i Norge de skal være. Derfor er det viktig å trekke frem det spesielle og konkrete ved din destinasjon og aktiviteter. Dette betyr at en del lokal informasjon og historikk ikke er spesielt relevant for en del brukere. Gjenbruk gjerne innhold og tekster fra brosjyreproduksjon, men pass på at dette blir godt tilpasset internett. Tilpassingen betyr at teksten må prioriteres godt og selgende formuleringer som egner seg Informasjon om destinasjonspresentasjon på Visit Norway 1

2 på papir må tas vekk. Eksempelvis vil informasjon av typen "there is endless possiblilites for everyone" og welcome to us bli slettet. Tekstene må deles opp korte avsnitt og med tydelig bruk av mellomtitler som gir en naturlig og oversiktlig inndeling av teksten. Språket skal ha en direkte og inkluderende tone, og man skal alltid være ærlig. Teksten skal henvende seg til turisten, men unngå bruk av ord som oss og vi. Dette fordi teksten fremstår som en del av Visitnorwayog vi må derfor unngå forvirring rundt oss, dem og vi. Omtaler man en bedrift som tilbyr et produkt skal navnet på bedriften brukes konsekvent og ikke omtales i tredje person som de eller dem. Det er viktig å tørre å være konkrete, og si hva som er spesielt med deres destinasjons muligheter i forhold til andre destinasjoner. Generelle beskrivelser som We have something for everyone hører ikke hjemme på Visit Norway. Unngå bruk av superlativer som best i Norge, mest spektakulære, og ord som fantastic, beautiful osv med mindre dere har et sitat fra en velrennomert kilde. Prøv å være deskriptiv i stedet for subjektiv, som eksempelvis ski with a view of Galdhøpiggen, Norway s highest mountain, i stedet for ski in beautiful mountain scenery dette siste eksemplet gjelder mange andre steder i Norge også. Det er lagt opp til at teksten skal trekke frem og lenke til enkelte produkter og leverandører i ditt destinasjonsområde. Vi vet at dette kan være problematisk, men vil likevel anbefale at dere gjør dette, da det vil øke trafikken til produktene. Pass på at alle lenker er relevante og oppdaterte i Tellus eller på leverandørens nettsider. Lenk direkte til den siden på leverandørens nettside som beskriver det produktet du har omtalt på Visit Norway. Pass på at du alltid gir forslag til lenker til sider med tekst på engelsk. Forsikre deg om at teksten i Tellus er skrevet godt på engelsk også. Hvis produktomtalen er for dårlig, kan vi ikke bruke lenken (leserne skiller ikke mellom produkter og artikler på siten). Gode bilder med beskrivende bildetekster gir brukerne stor verdi og gjør at de lettere forstår hvor attraktivt det er å oppleve Norge. Bildene må være illustrerende og relevante til den teksten de står sammen med. Redaksjonen trenger å kunne velge mellom flere ulike bilder og med ulike utsnitt. Redaksjonen har tilgang på ulike bildedatabaser og kan etter avtale bistå med å finne passende bilder. Informasjon om destinasjonspresentasjon på Visit Norway 2

3 Informasjon om innholdet i de 10 anbefalte artiklene Generelt Tekstene skal gi turistene gode grunner til å reise akkurat til dere. Derfor er det viktig å være konkrete, og si hva som er spesielt med denne destinasjonen. Alt kan ikke omtales, så dere må prioritere noen aktiviteter, attraksjoner og lignende som gjør at turisten får øynene opp for deres destinasjon. Teksten må være inspirerende, salgsutløsende og gi turisten reelle muligheter. Generelle beskrivelser som We have something for everyone skal ikke brukes. Ingressene Innledningstekstene er inngangene til undersidene. Når disse presenteres samlet på "destinasjonsforsiden" så er det disse som skal overbevise turisten om at en skal bruke tid i din destinasjon. Dette betyr at ingressene må være ekstra godt gjennomarbeidede, fristende og konkrete nok til at turistene vil se verdien av å klikke for å lese mer. Ingressen har maks 150 tegn, inkludert mellomrom (systemet godtar ikke flere tegn enn dette). Vær bevist på å bruke ord som turistene søker etter i søkemotorene når du formuler ingressene dine. Tips: Bruk gjerne litt tid på for å se hva som søkes etter, slik at du kan trekke flere brukere til deg. Artikkeltekst Tekstene skal deles inn i korte avsnitt (som beskrevet over) og deles opp av meningsbærende mellomtitler. Det er viktig av tekstene inneholder relevante, oppdaterte og kvalitetssikrede lenker til produkter omtales. Turisten stoler på visitnorway.com og denne tilliten er bl.a. avhengig av god kvalitet på lenker. Pass på at alle lenkene lenker til en side med tekst på engelsk. Mellomtitler brukes for å gi leseren struktur på innholdet og utnyttes til å dele opp siden i naturlige deler som eksempelvis aktivitetstyper, botyper og attraksjoner. Dvs at produktnavn ikke skal brukes som mellomtitler/heading i teksten. Denne strukturen på innholdet og gjenbruk av begreper, hentet fra what to do-og Where to staydelene av visitnorway.com, gir turisten en mer forutsigbar presentasjon slik at destinasjonene enklere kan sammenliknes. Innhold på hver enkelt side What to do / Aktiviteter: Her skal turistene få et overblikk over hva en kan bruke tid på i ditt område. Her presenteres destinasjonens viktigste aktiviteter og kulturopplevelser Beskriv kort tre til fire aktiviteter og tre til fire opplevelser innenfor kultur som har størst fokus i området, og lenk videre til sider med mer detaljert beskrivelse, enten til andre sider på visitnorway.com, eller eksternt. Hvis det er behov for å omtale en del aktiviteter/kulturopplevelser deles siden opp med utgangspunkt i de ulike kategorier som er på What to do-siden. Omtal og legg inn lenker til maks to til tre konkrete aktiviteter og kulturelle opplevelser per kategori. På ski, Vandring, Sykling, Ekstremsport, Turer og safarier, Familieaktiviteter Attraksjoner Informasjon om destinasjonspresentasjon på Visit Norway 3

4 Gi turisten oversikt over hva man kan se og utforske i området ditt. Dette er opplevelser som ikke nødvendigvis krever at en gjør noe aktivt. Her presenteres de største og mest kjente naturopplevelsene og kulturattraksjonene i din destinasjon. Hvor mange og mye som sies om hvert sted er avhengig av hvor mange attraksjoner den enkelte destinasjon har. Tre til fire er et minimum. Trekk frem spesielle trekk fra kulturarv og utvikling som preger området. Skill mellom hva som er rene naturopplevelser (fosser, innsjøer, utsikt), opplevelsesparker og bygninger/monumenter/museer. Ta utgangspunkt i oppdelingen under what to do og Attractions & Culture for å dele opp siden i naturlige avsnitt. Prioriter tre til fire kategorier, omtal og gi lenke to til tre konkrete produkter i hver. Turer med guiding, Kulturarv, Museer og bygninger, Naturattraksjoner Suggestions/ Turforslag: Gi turisten konkrete forslag på turer og reiseruter i destinasjonen slik at en blir inspirert til på komme. Presenteres tre til fire forslag, varier gjerne forslagene slik at bredden på turmuligheter (gå, sykle, padle etc) i ditt område kommer tydelig frem. Hele turene må ikke nødvendigvis holde seg innenfor destinasjonen, men beskrivelsen bør konsentrere seg mest om den delen av turen som foregår i destinasjonen. Det er viktig å være konkret når du beskriver turforslaget, dette er ikke beskrivelse av området. Hvis det er spesielle forhold eller krav til utstyr som turisten må ta hensyn til så opplys om dette. Start med å omtale muligheter for å bli med på arrangerte turer/safarier med guide og forslag til turer turisten kan kjøre/gå/sykle på egenhånd. Hvert turforslag skal starte med stedsnavn (fra-til), antall kilometer, anbefalt turmåte (gå/sykle etc), og antatt reisetid for turen. Turen deles opp i naturlige etapper som får hvert sitt avsnitt. Legg gjerne inn lenker til mer detaljert beskrivelse av det som kan oppleves langs turen. Lenk gjerne forslagene til de detaljerte turforslagene på sider som Hiking in xxxx, Winter in xxx. Skitur fra a til å, Vandring over Xfjellet, Rundtur, Turer med guider Where to stay/ overnatting Presentere et utvalg av destinasjonens overnattingstilbud for turisten. Krav til innhold Beskriv hvilke type overnatting som anbefales og tilbys på stedet og som preger akkurat ditt område. Trekk frem det som særpreger destinasjonen mht overnatting, som å oppleve viddas nattestillhet, rorbu, eller et konkret tilbud som skiller seg ut, som å bo i en tre. Del teksten opp i de ulike botypene. Omtal et - to konkrete og spesielle tilbud i hver kategori. Husk at lesere som er ute etter fullt utvalg finner dette i bookingfeltet og listeboksen. Hoteller, Hytter og feriehus, Camping, Fyr og rorbuer Informasjon om destinasjonspresentasjon på Visit Norway 4

5 Winter Activities Profiler vintertilbudet og fokuser på fordelene ved å besøke dere på vinteren. Både tekst og bilder skal ha vinterfokus og vise aktiviteter som dere tilbyr. Opplys om muligheter for å låne/leie utstyr, samt om muligheter for skiskole, heiskort ol. Informer om spesielle værforhold eller krav til utstyr som turisten bør være klar over. Del siden inn i de ulike aktivitetstyper dere tilbyr slik at leseren lettere får oversikt over totaltilbudet av for eksempel langrenssløyper og bakkeutvalget ol. Omtal to til tre konkrete aktiviteter/tilbydere i hver kategori. Alpin, Langrenn, Innendørstilbud, Riding etc Key facts Her presenteres nøkkelinformasjon om destinasjonen og området rundt slik at turisten får et inntrykk av området hun vil besøke. Her kan du også ha ting som ikke dekkes andre steder i presentasjonen. Unngå å gjenta informasjon du allerede har omtalt andre steder i presentasjonen. Turister kjenner ikke nødvendigvis geografien i Norge og trenger en kortfattet geografisk plassering med beskrivelse av naturforhold (fjord/fjell, dal, værforhold) og avstand til mest kjente by (Trondheim, Oslo, Stavanger, Bergen, Tromsø). Skriv svært kort om historikken (bebodd siden XXXX, hovedvekt sysselsetting ol) til området og ta med de viktigeste historiske begivenheter som kan oppleves av turisten. Lenk gjerne til mer detaljerte kilder, alle lenker skal gå til sider med innhold på engelsk. Innbyggertall og hvorvidt det er byer /tettsteder/ bygder må komme frem. Presenter dette som punktliste. Unngå lange beskrivelser av natur og opplevelser, her er det kun leksikale fakta som skal skrives. Geografi og vær, Kort historikk, Nøkkeltall Getting here and around Som turist er man veldig opptatt av hvordan man kommer seg til og fra en destinasjon, og videre rundt i området. I denne artikkelen beskrives de viktigste transportmulighetene. Vi vil anbefale at man tar for seg den viktigste infrastrukturen i forhold til å komme seg til destinasjonen og reisemål i destinasjonen. Beskriv muligheter til å leie sykler ol. Ta utgangspunkt i de ulike transportmidlene, og beskriv hva flyplasser, stasjoner osv. heter, beliggenhet og avstand fra f. eks sentrum. Hvilke tilknytningsmuligheter finnes? Hvis det fins nettressurser med rutetider etc: legge dette inn (oppgi alle lenker skal gå til sider med innhold på engelsk). Det er en god idé å nevne hvor langt/hvor lang tid det tar til de nærmeste store knutepunktene, som Oslo, Stavanger, Bergen, Tromsø, Bodø osv. Når det gjelder fly bør man evt. også nevne fra hvilke land/byer det går direkte fly til stedet. Bruk mellomoverskrifter som Med bil, Med buss, Med tog Informasjon om destinasjonspresentasjon på Visit Norway 5

6 What to eat Friste turisten med den lokale matkulturen, samt presentere restauranter og spisesteder i destinasjonen turisten bør få med seg på besøket. Kom med konkrete anbefalinger på hva man bør smake på av lokale spesialiteter. Fortell om den lokale mattradisjonen og kort om hvordan den har utviklet seg. Fokuser på spesialiteter som en kan anta at utlendinger har et forhold til (bruk gjerne google innsight for å se på kjennskap til dine produkter). På den norske versjonen bør man trekke frem kjente kokker/matentusiaster i området. Skill mellom ulike spisestedstyper og vær konkret ved å trekke frem og lenke til to til tre spisesteder under hver type. Velg helst de som er spesielle og unike og som byr på noe utenom det vanlige. Lokal mat, Restauranter, Cafeer, Uteliv Shopping Mange turister er på jakt etter lokale produkter og kunsthåndverk, presenter og beskriv derfor stedets unike produkter. Nevn også de handlegater og største kjøpesenteret i område. Mange turister og utlendinger er vant til helt andre shoppingfasiliteter og et mye større utvalg enn det vi kan tilby i Norge. Derfor er det viktig å fortelle om andre trekk (historikk, produksjon, det genuine eller tradisjonelle) i handleopplevelsen hos turisten. Trekk frem det som gjør lokale produkter spesielle og attraktive. Der det er mulighet for å se produktet bli fremstilt, så bør dette komme frem. Fortell om lokal produksjon av mat og drikke, og hvordan turisten kan oppleve dette. Hvis man under What to eat allerede har omtalt lokal mat, så trengs det ikke slik omtale her. Informér om noen av de handlegater og-sentra/butikker som finnes i området, samt om muligheter til å skaffe utstyr som turistene trenger for å utføre spesielle aktiviteter i området. Informasjon av type "there are endless shopping possibilities for everyone" eller..."is great for shopping and has everything you need", vil bli slettet. Kunst og håndverk, Suvenirer, Lokal mat, Sport og friluftsliv. Tourist Information Gi oppdatert informasjon om de ulike kanalene for turistinformasjon som er tilgjengelig i destinasjonen. Legg inn oppdatert adresse, åpningstider, telefon, web-adresser, e-post og evt. annen viktig informasjon til lokale turistinformasjonskontorer i destinasjonen. På denne måten kan turisten lett finne frem til det kontoret som er mest relevant. Merk: Legg ikke inn informasjon om destinasjonens aktiviteters, attraksjoner etc på denne siden. Storypage (samlesiden for alle artiklene) Informasjon om destinasjonspresentasjon på Visit Norway 6

7 Til denne siden trenger vi også en kort, profilerende tekst, maks 150 tegn, inkludert mellomrom (systemet godtar ikke flere tegn enn dette). Trekk frem noen opplevelser og attraksjoner i din destinasjon som overbeviser turisten om at en bør komme. Tips: Se eksempel på god Storypage her: Bilder til destinasjonspresentasjonen Til hver artikkel leveres bilder som illustrerer artikkelteksten, og som er typiske for området. Per i dag får dere dessverre ikke lagt inn bildene selv. De må sendes på epost. NB! Vi ønsker at dere oversender bilder i et så stort format som mulig. Vi beskjærer og tilpasser dem til riktig størrelse. Redaksjonen har behov for at dere sender et utvalg bilder, slik at vi kan velge ut de som passer aller best. Alle bilder må ha billedtekster som forteller hvor bildet er tatt/hva det viser, og rettigheter og/eller fotografens navn. Husk å beskrive hvor bildene er tenkt brukt (på hvilke artikler). Til hver enkelt artikkel trenger vi: Helst fire forslag per artikkel til toppbilde i minimum størrelse 740x334 px (breddeformat/liggende) - jpg-format og høy oppløselige. Fem eller flere artikkelbilder i minste størrelse 194x194 px. (høydeformat/stående) - jpg-format Til storypage (samlesiden for artiklene) trenger vi: Slideshow Fire forslag til profilbilde i minimum størrelse 740x334 px (breddeformat /liggende) - jpgformat. Dette bildet er et viktig kommunikasjonselement for destinasjonen, og bør illustrerer noe som er viktig for destinasjonens turistprodukt. Det er også mulig å legge inn et slideshow (flere bilder som veksler) som toppbilde, da må i tilfelle flere bilder i dette formatet leveres. Filmer Vi har mulighet til å legge inn filmer i toppfeltet på hver artikkel eller på storypage. Send oss gjerne en link til filmen(e) slik at vi kan vurdere om den er av god nok kvalitet til å brukes her. Tellus Gi oss beskjed dersom dere benytter Tellus, vi må i tilfelle åpne opp for import derfra. Kontaktinformasjon, visitnorway.com Redaktør Frederik Amundsen Portalsjef Hans Petter Aalmo Tlf Generell epost: Kontaktinformasjon, Making Waves Lene Johansen Tlf: Informasjon om destinasjonspresentasjon på Visit Norway 7

Redaktørveiledning for Visit Norway

Redaktørveiledning for Visit Norway Redaktørveiledning for Visit Norway Innledning For å etterstrebe en fast skrivestil og kontinuitet i innholdet trenger Visit Norway en redaktørveiledning. Alle som jobber med én eller flere deler av Visit

Detaljer

Prosjektbeskrivelse for utvikling av nye nettsider Nasjonaleturistveger.no

Prosjektbeskrivelse for utvikling av nye nettsider Nasjonaleturistveger.no Prosjektbeskrivelse for utvikling av nye nettsider Nasjonaleturistveger.no «We are not the center of the universe. The customer is.» Gerry McGovern Utgave 19.01.2015 1 Bakgrunn Statens vegvesens nåværende

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen DIAGNOSERAPPORT for Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt i hvor

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 07.01.2015 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Rapport Leka Kommune. Markedsføring på nett og sosiale medier

Rapport Leka Kommune. Markedsføring på nett og sosiale medier Rapport Leka Kommune Markedsføring på nett og sosiale medier Alexander Henningsen Maria Oxum Hanna Øverbø Markedsføring og Ledelse av turismeopplevelser Denne fag/bachelor/tverrfaglige/arbeidskravet er

Detaljer

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Designet på Bergsdalstunets nye hjemmeside som er basert på deres grafiske profil. Illustrasjon: Stine Karlsen Nettsider leses på en annen måte enn trykte tekster. Blikket hopper hit og dit i stedet for

Detaljer

1. Henvendelser fra lokale medier på jakt etter lokale vrier kan besvares av kretsledere, ledere i lokale grupper og speidere.

1. Henvendelser fra lokale medier på jakt etter lokale vrier kan besvares av kretsledere, ledere i lokale grupper og speidere. Profilering i media Nedenfor kommer noen små tips til hvordan kretsen og gruppene kan profilere seg i media. Nå står jo som kjent mange kretsleirer for tur og mulighetene er mange for å promotere KFUK-KFUM-speiderne

Detaljer

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no Brukermanual www.bygdekvinnelaget.no Viktige endringer Nye Bygdekvinnelaget.no er lagt opp på en måte der brukere og redaktører står for innhold, mens systemet i enda større grad en tidligere står for

Detaljer

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Designet på Bergsdalstunets nye hjemmeside som er basert på deres grafiske profil. Illustrasjon: Stine Karlsen Nettsider leses på en annen måte enn trykte tekster. Blikket hopper hit og dit i stedet for

Detaljer

Markedsføring av arrangement

Markedsføring av arrangement Markedsføring av arrangement Artikkelen er skrevet av Henning Handå og Beate Johansen for Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs i PR og markedsføring.

Detaljer

Brukerdokumentasjon NETTSIDELØSNINGEN - MINSKOLE LETT PÅ NETT! VERSJON 1 (01.10.14)

Brukerdokumentasjon NETTSIDELØSNINGEN - MINSKOLE LETT PÅ NETT! VERSJON 1 (01.10.14) Brukerdokumentasjon NETTSIDELØSNINGEN - MINSKOLE LETT PÅ NETT! VERSJON 1 (01.10.14) Innhold Meny og velkomstside... 4 Design og struktur (1)... 5 Design og oppsett... 5 Valg av mal... 5 Toppbilde... 6

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. B&W Caravan DA www.bwcaravan.no. Utført av: Jan Erik Iversen

DIAGNOSERAPPORT. B&W Caravan DA www.bwcaravan.no. Utført av: Jan Erik Iversen DIAGNOSERAPPORT B&W Caravan DA www.bwcaravan.no Utført av: Jan Erik Iversen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING. Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS. Norsk Rikstoto

BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING. Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS. Norsk Rikstoto BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS Norsk Rikstoto Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON... 4 2 TEKNISK PLATTFORM (EPISERVER)... 4 3 FØR DU GÅR I

Detaljer

En Introduksjon til Wordpress

En Introduksjon til Wordpress WORDPRESS GUIDE En Introduksjon til Wordpress Kanskje har du hørt om WordPress, kanskje ikke. Et sted må man begynne, og vi skal i denne guiden gi en helt grunnleggende innføring i hva WordPress er, hvem

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON NETTSIDELØSNINGEN - MINBARNEHAGE LETT PÅ NETT! VERSJON 1 (04.03.15)

BRUKERDOKUMENTASJON NETTSIDELØSNINGEN - MINBARNEHAGE LETT PÅ NETT! VERSJON 1 (04.03.15) BRUKERDOKUMENTASJON NETTSIDELØSNINGEN - MINBARNEHAGE LETT PÅ NETT! VERSJON 1 (04.03.15) Innhold Meny og velkomstside... 4 Design og struktur (1)... 5 Design og oppsett... 5 Valg av mal... 5 Toppbilde...

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. Heimdal Industri Service AS www.his-as.no. Utført av: Jan Erik Iversen. Generell synlighet (pagerank)

DIAGNOSERAPPORT. Heimdal Industri Service AS www.his-as.no. Utført av: Jan Erik Iversen. Generell synlighet (pagerank) DIAGNOSERAPPORT Heimdal Industri Service AS www.his-as.no Utført av: Jan Erik Iversen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Slik bruker du Idium Web+

Slik bruker du Idium Web+ Slik bruker du Idium Web+ Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Slik fungerer det 8 Velkommen til Idium Web+ 9

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Slik kan bedrifter. tjene penger på web. Nina Furu. (c) istockphoto.com

Slik kan bedrifter. tjene penger på web. Nina Furu. (c) istockphoto.com Slik kan bedrifter tjene penger på web (c) istockphoto.com Nina Furu Den lille webguiden for bedrifter: Slik kan bedrifter tjene penger på web Av Nina Furu Enten du driver et lite eller et større firma,

Detaljer

Brukermanual for Venstres nettsider

Brukermanual for Venstres nettsider Brukermanual for Venstres nettsider Denne brukermanualen for Venstres nettsider gir en innføring i hvordan publisere nettsaker og administrere lokallag i publiseringssystemet Venstre Publish. Er du helt

Detaljer

Lesing og læring med Internett

Lesing og læring med Internett Lesing og læring med Internett Kommunikasjonskonsulent og pedagog Leif Måsvær Hvordan finner man fagtekster på Internett? Hva må elevene kunne for å orientere seg på Internettet? Hva må læreren gjøre for

Detaljer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 2 Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 3 Uansett hva man bruker PC-en til, har den verdi. Server En PC kan

Detaljer

CustomPublish.com Introduksjonsmanual for publiseringssystemet

CustomPublish.com Introduksjonsmanual for publiseringssystemet CustomPublish.com Introduksjonsmanual for publiseringssystemet 1. HVA ER CUSTOMPUBLISH? 2. HVEM BØR LESE DENNE VEILEDNINGEN 3. INTRODUKSJON 4. TRENGER DU MER HJELP 5. STØTTEDE NETTLESERE 6. INNLOGGING

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

Borgøy Fjord Konferanse AS

Borgøy Fjord Konferanse AS Borgøy Fjord Konferanse AS Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Camilla Steinsvik kandidatnummer: 32 Tone Mong kandidatnummer: 1 Kjersti H. Markhus

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Innledning til opplæringsmodulen Vi reiser kollektivt: Buss, tog, T-bane, trikk

Innledning til opplæringsmodulen Vi reiser kollektivt: Buss, tog, T-bane, trikk Innledning 1 Innledning til opplæringsmodulen Vi reiser kollektivt: Buss, tog, T-bane, trikk Denne læringsmodulen om kollektivtransport er utviklet for personer som arbeider med innvandrere. Læringsmodulen

Detaljer

STARTPROSESSEN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

STARTPROSESSEN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Det er viktig at alle beslutningstakerne er tilstede i strategiprosessen, som her på Ersgard i Trøndelag. Foto: Norsk Form. Skal du starte opp en ny bedrift, ta over driften fra dine foreldre eller kanskje

Detaljer