Markedsstrategi NORGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsstrategi NORGE 2012 -"

Transkript

1 Markedsstrategi NORGE

2 Bakgrunn Regjeringen er opptatt av å ha levedyktige distrikter, et bærekraftig reiseliv og at Norge skal fylles med verdifulle opplevelser. Verdifulle for norsk reiselivsnæring i form av økonomisk bærekraftige bedrifter, og verdifulle for turistene i form av unike naturopplevelser. Nordmenn på reise i eget land er uten sammenligning den viktigste inntektskilden for flertallet av reiselivsbedrifter over hele landet. Derfor er det svært viktig å sørge for at nordmenn også i fremtiden velger å bruke en betydelig del av sin ferie og fritid på reiser i eget land. Optima undersøkelsen (jan 2009) viser at Norge oppleves som et land med flott natur, men at selv mange nordmenn mangler kunnskap om hva de kan se og oppleve på ferie i Norge og mange mener Norge er for dyrt og har for lite å by på som reisemål. Derfor er det viktig å øke kunnskapsnivået og vise frem spennende og relevante opplevelser som kan få Norge opp på prioriteringslisten til reiseglade nordmenn. 2

3 Formål og avgrensning Denne strategien omhandler primært hvordan vi bør kommunisere for å øke reiselyst og interesse for norske opplevelser i det norske ferie- og fritidsmarkedet. Markedskommunikasjonen skal tilrettelegge for økt salg for aktørene som er med i kampanjene. Strategien gir føringer for hvordan Innovasjon Norge (IN) skal kommunisere hvilke typer opplevelser vi skal fokuseres på, og hvilket nivå kommunikasjonen skal ligge på. Samarbeidet mellom IN og næringsaktørene skal være innenfor rammen av Merkevaren Norge og finansieringsmodellen som regulerer sammensetning og struktur på kampanjene. Det finnes flere produkt- og distribusjonsutfordringer som f.eks å øke omfanget av helhetlige bookbare opplevelser/pakker, tydeliggjøre at Norge ikke bare er dyrt, men har en rekke opplevelser det er verdt å betale for og en større grad av differensiering. Det bør være en større sammenheng mellom hva som markedsføres og hva næringsaktørene leverer. Det er en forutsetning at disse produktrelaterte utfordringene møtes på en tilfredsstillende måte for at vi skal lykkes enda bedre totalt sett. Hvordan dette skal løses omfattes ikke av denne strategien. 3

4 Strategi for Norge - Sammendrag: Posisjonere Norge som et reismål med: «Unike opplevelser i storslått natur som appellerer til drømmer, som overrasker og som begeistrer nye og etablerte Norgesvenner» Overordnet målgruppe: Naturinteresserte utforskere Felles for målgruppen i Norge er at de har følgende motivasjon for å reise på ferie i Norge - Dele opplevelser med eget reisefølge - Oppleve flott norsk natur - Komme meg bort fra hverdagen Overordnet kommunikasjonsstrategi: Lik kommunikasjon uansett målgruppe Kommunikasjonstema er «powered by nature» Norge kan tilby mange unike og annerledes naturopplevelser Kun i Norge En ferie i Norge gir deg spennende opplevelser der er verdt å betale for Fylle Norge og naturen med relevante opplevelser Øke kunnskapsnivået om hva man kan se og gjøre på en ferie i Norge Spenstige opplevelser - overraskende moro og sosialt Utvalgte målgrupper: Tilpasset kommunikasjon til ulike målgrupper: - Ferieform + emosjonell motivasjon for å reise på ferie Nye krefter og ny energi Anerkjennelse, berikelse og ny kunnskap Sette egne behov til side Aktive naturopplevelser Vandring Opplevelser i Nord- Norge Byferie og urban ferie Bygdeturisme, historie og kultur Famile opplevelser Alpint Slippe seg løs og ha det moro 4

5 Innholdsfortegnelse 1. Analyse - Situasjonsanalyse - SWOT - Hovedutfordringer 2. Målsetninger (Hvor skal vi?) 3. Strategi - (Hvordan skal vi nå målene?) - Overordnet målgruppe - Overordnet kommunikasjonsstrategi - Definering av ulike målgrupper (basert på emosjonell motivasjon + ferieform) 4. Delstrategier per ferieform - Posisjon Hva skal Norge være for denne målgruppen? - Målgruppe Hvem skal vi rette oss mot og hvilke behov har de? - Produkt Hvilke produkter og opplevelser kan tilfredsstille målgruppens behov? - Kommunikasjon Hvilken jobb skal kommunikasjonen gjøre? 5. Vedlegg Strategien danner grunnlaget for aktivitetsplanen 5

6 Situasjonsanalyse

7 Situasjonsanalyse Norge tapte markedsandeler Med en markedsandel på 63% er nordmenn på feire- og feriereise i eget land det markedet som la igjen flest overnattinger i Norge i Likevel viser utviklingen at andelen av nordmenns ferie- og fritidsreiser som gjennomføres i eget land er fallende. I 2003 lå andelen på 77%, mens den i 2010 var redusert til 66%. Dette er en nedgang på 13% i perioden. Norges andel av totalt ferieforbruk har gått ned Fra har nordmenns ferieforbruk økt med 49%. Økningen som er på 25 milliarder kr har for det meste gått til ferie- og fritidsreiser utenlands. Forbruket på ferie- og fritidsreiser i eget land har økt med 13%, kan tilskrives den generelle prisstigningen i perioden. Forbruket på ferie- og fritidsreiser utenlands økte i perioden med hele 74 %. I 2010 brukte nordmenn 7% mer penger på feire- og fritidsreiser enn i Det økte pengeforbruket kom dessverre ikke Norge til gode. Forbruket på ferie- og fritidsreiser i hjemlandet gikk ned med 1%, mens utenlandsforbruket økte med 11%. Nyrekruttering yngre foretrekker utlandsferier, og de eldre reiser også i større grad enn tidligere utenlands Ferier innlands har tapt andeler i alle aldersgrupper siden 2002, mens reiser utenlands øker. 7

8 Situasjonsanalyse forts. Nordmenns reiser i Norge er av forholdsvis kort varighet I 2009 varte en gjennomsnittlig norgesferie, på kommersiell basis, i 3,8 dager, mens en gjennomsnittlig utenlandsferie varte i 7,1 dager. For nordmenn er det naturlig at privat innkvartering utgjør en mye større andel av ferie- og fritidsreiser i Norge enn i utlandet. Nordmenn har oppfatter det norske produktet som dyrt Norge oppfattes som et dyrt land å feriere i, også for nordmenn, og mange mener kvaliteten ikke står i forhold til prisen. Det er særlig prisen på overnatting, mat og drikke som trekkes frem som barrierer mot å reise på ferie i Norge. 8

9 Situasjonsanalyse forts. Frekvens for reiser i Norge i målgruppen Mer enn 3 av 4 i målgruppen reiser på ferie i Norge minst en gang i året, og da helst om sommeren. Halvparten av målgruppen sier at de reiser på ferie om vinteren minst én gang i året. Potensialet for ferierende i målgruppen i eget land er størst i skuldersesongene om høsten og våren da ca 4 av 10 svarer at de reiser på ferie. Hvor ofte reiser du på ferie i Norge...? Om høsten (sept-nov)? : 11 % 31 % 17 % 26 % 12 % 3 % Om våren (april-mai)? : 11 % 29 % 16 % 27 % 14 % 4 % Om sommeren (juniaugust)? : 29 % 47 % 12 % 8 % 3 1 %% Om vinteren (desember - mars)? : 17 % 34 % 12 % 20 % 16 % 2 % Kilde: Optima 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Flere ganger i året Ca en gang i året Hvert annet/tredje år Sjeldnere Aldri Vet ikke 9

10 Situasjonsanalyse forts. Lavt kunnskapsnivå om aktivitets- og opplevelsesmuligheter i Norge I OPTIMA svarer 30% at manglende kunnskap om hva de kan se og oppleve i Norge er en barriere for å velge Norge som reisemål. Nordmenn bestiller Norgesreisen senere enn utenlandsreisen Tall fra Market Survey 2007 (Synovate/Phd) viser at 18% bestiller Norgesferien 1-3 uker før avreise, 18% bestiller 1 måned før avreise. Tilsvarende tall for utenlandsferien er 6% og 10%, mens hele 25% bestiller utenlandsferien 4-6 måneder før, og 12% bestiller 7-12 måneder før avreise. Dermed forplikter man seg i større grad til en utenlandsferie enn til en feriereise i Norge, og norgesferien kommer i 2. rekke. Samarbeid i bransjen, tilrettelegging, kommersialisering og tilgjengeliggjøring Det er identifisert et stort potensiale for bedre tilrettelegging og distribusjon av pakker med ulike typer aktiviteter og opplevelser rettet mot det norske markedet. 10

11 Nordmenns interesse for ulike typer ferie Interesse for en slik ferie UANSETT LAND (%) Interesse for en slik ferie I NORGE Andel nordmenn som har svart at de trolig eller helt sikkert kommer til å reise på en slik ferie de neste 3 årene Vandring i Aktive Rekreasjon og Vinter med snø Lokal kultur og Arktisk ferie naturen naturopplevelser avslapning i naturen historie 11

12 Canada/ Nord-Am Norges attraktivitet blant 11 utvalgte land Norge oppleves stort sett som attraktivt i eget land Hvilke ferieland vil du si er de mest attraktive for følgende ferieopplevelser? Arktiske opplevelser Sverige Aktive naturopplevelser Østerrike Sveits Rekreasjon/ avslapning i naturen Sverige Sveits Utvalgte land: Norge Sverige Tyskland Storbritannia Irland Østerrike Sveits Canada/Nord-Am. Frankrike Italia Spania Vinter med snø Østerrike Sveits Vandring i naturen Lokal kultur og historie Italia Frankrike Italia Sveits Østerrike Byferie UK Frankrike Norge er nummer nr 9 av totalt 11 land 12

13 De største barrierene for feriereise i Norge for nordmenn Norge er for dyrt Norge har for lite å by på Mange har for lite kunnskap om hva man kan se og gjøre på ferie i Norge 13

14 S - Styrker W - Svakheter Andelen som ønsker å reise i eget land er stabilt høy Større tilbud av kortreist mat/økologisk mat/gode råvarer Svært mange vil anbefale Norge som ferieland til andre (høy lojalitet) Fokus og vilje til styrket samarbeid og profesjonalisering i bransjen Unikt, rent naturlandskap og lett tilgjengelig natur og naturopplevelser Tilgjengelighet natur og unik natur; Allemannsretten Gode flyforbindelser i hele landet Bredt og variert tilbud som varierer med årstidene Mangel på pakketering, spesialisering og skreddersøm Oppfattes som dyrt/lite igjen for pengene Varierende kvalitet på service og på mat liten eller ingen prisdifferanser Kort oppholdstid på kommersielle reiser og ferie i eget land Dårlig veistandard, dyrt og dårlig kollektivtilbud med buss og tog Den stadig voksende eldre befolkningen reiser i økende grad til utlandet Begrensede åpningstider, sesonger etc. Til dels begrensede og uforutsigbare sesonger Lav reell kunnskap om Norges opplevelser/aktiviteter O Muligheter T - Trusler Nordmenn reiser generelt mer, stabil og god økonomi Økt fokus på opplevelser, livsstil, helse og et aktivt liv Økt fokus på natur, kultur og å reise miljøvennlig Pakking og prising, vise hva som finnes, selge kommersielle aktiviteter Få nordmenn til å bruke naturen kommersielt + skilting og tilrettelegging Stadig flere bookbare produkter online + BookNorway fom 2011 Selge opplevelser og aktiviteter når folk allerede er på stedet Synliggjøre verdi for pengene Norge og norske opplevelser er attraktivt for alle aldersgrupper Rekruttering blant yngre målgrupper Kronekursen Verdensøkonomien Utvikling i arbeidsmarkedet (nedbemanning/outsourcing) Utlandet tar markedsandeler, billige turer, tilgjengelige, bookbare pakker Nye, spennende destinasjoner lett tilgjengelig i geografisk nærhet ofte til en billig penge (Øst-Europa) Den teknologiske utviklingen gjør utlandet mer tilgjengelig: Informasjons- og beslutningsprosessen er kortere Folk reserverer seg mot/er mot reklame Lav reell kunnskap om Norges opplevelser/aktiviteter Det er igjen mer attraktivt å reise i eget land Selvrealiseringstrenden (framskynde realiseringen av ønskede opplevelser) Folk reiser generelt mer, og de reiser mer utenfor hovedferien Heve den generelle kunnskapen om hva som finnes i Norge. 14

15 Utfordringer kort oppsummering: Opprettholde volumet og forbruket hos de tradisjonelle Norges-turistene Øke rekrutteringen av Opplevelsesturister Heve kunnskapsnivået i målgruppene generelt om hva man kan se og oppleve i Norge Få frem opplevelser det er verdt å betalt for; spennende opplevelser som gir opplevd verdi for pengene bidra til å bedre kvaliteten på det øvrige tilbudet. Tilgjengeliggjøring av gode, tilrettelagte og salgbare produkter og pakker som gjør det enkelt å planlegge og bestille Norgesferie Stimulere til kjøp av tilrettelagte, kommersielle produkter og pakker Utløse det potensialet som ligger der, og få folk til å reise i Norge nå ikke vente til senere en gang Utløse salg i skuldersesongene 15

16 Målsetninger

17 Overordnede målsetninger for Norge Målsetting/årstall Kilde: Norske overnattinger ferie/fritid (volum) Forbruket på ferierer innenlands Posisjonsmål Norge* (Vurdering av Norge som reisemål) Planlegger en feriereise til Norge i løpet av de neste 1-2 årene? ** Andel som har planlagt Norgesferie (lagt konkrete planer om tidspunkt, reiserute etc.) ** 43,54 mill. 45 mill. 45 mill. 45 mill. SSB reisevaneundersøkelse 23,38 mrd 24 mrd. 24 mrd. 24 mrd. SSB reisevaneundersøkelse 6,0 6,0 6,0 6,0 SSB reisevaneundersøkelse 71 % 75 % 75 % 36 % 37 % 38 % AdCheck AdCheck Besøk visitnorway.no 1,2 mill. 1,5 mill. 1,8 mill. 2,25 mill. Unike besøk Visitnorway.no 1 mill. 1,05 mill. 1,08 mill. 1,24 mill. Gjenbesøk Visitnorway.no 16% 30% 40% 45% INs analyseverktøy INs analyseverktøy INs analyseverktøy Videretrafikk/klikk til Book Norway Første måling i 2011 Mål fastsettes? Mål fastsettes? INs analyseverktøy Næringsbidrag 6,5 mill. 6,5 mill. 7,5 7,5 INs regnskapsystem * AdCheck Viser et gjennomsnitt av 3 påstander om Norge som reisemål. På en skala fra 1 til 7 der 7 er svært enig og 1 er Svært uenig ** AdCheck Basert på den naturbaserte målgruppen som er 79 % av den norske befolkningen 17

18 Strategi

19 Naturinteresserte utforskere - Overordnet målgruppe på tvers av alle ferieformer 1. Vi henvender oss til personer med en interesse for naturbaserte ferier 2. Felles for disse personene i Norge er at de har følgende motivasjon* for å reise på ferie i Norge: Dele opplevelser med eget reisefølge Oppleve flott norsk natur Komme meg bort fra hverdagen Naturbaserte målgruppe Motivasjonen deres er: Dele opplevelser med eget reisefølge, oppleve flott norsk natur og komme meg bort fra hverdagen Utforskere 3. Felles for alle «Utforskere» er: De som utforsker landet vårt (enten ved å bruke kroppen eller søke ro og fred) Norge har en lang tradisjon med små og store oppdagere og utforskere, et eventyrlig land med dramatisk og storslått natur Utforske naturen Utforske sine egne grenser Lære om nye eller gamle norske utforskerne * Optima (2009)

20 Visjon (overordnet for Innovasjon Norges reiselivssatsning) År 2015 har Norge en bærekraftig reiselivsnæring som best tiltrekker seg naturinteresserte utforskere som søker tilgjengelige og sterke opplevelser i storslått natur For satsningen i Norge betyr dette å posisjonere Norge som et reisemål med: Unike opplevelser i storslått natur som appellerer til drømmer, overrasker og begeistrer nye og etablerte Norgesvenner. Bygger på: Nordmenns store interesse for aktiviteter og opplevelser i naturen og i Norge Nordmenns vektlegging av å dele opplevelser med eget reisefølge Bidrar til å bryte ned barrierer: Norge er for dyrt Norge har for lite å by på Mange har for lite kunnskap om hva man kan se og gjøre på ferie i Norge 20

21 Overordnet kommunikasjonsstrategi: «Powered by nature» Fokusere på det som er unikt og annerledes i Norge kun i Norge Vise at Norge er fylt med spennende opplevelser som gir mye for pengene og som er, opplevelser det er verdt å betale for Spenstige opplevelser - overraskende moro og sosialt Norge er nytt og spennende også for nordmenn Fylle Norge og naturen med relevante opplevelser og sørge for å øke kunnskapsnivået om hva man kan se og gjøre på ferie i Norge Fokusere på den geografiske nærheten og tilgjengeligheten til de norske opplevelser og de norske produktene Ferien blir opplevelsesrik, uansett vær Dette skal tilpasses for alle målgrupper uavhengig av hvilke funksjonelle og emosjonelle behov de søker tilfredsstilt på ferie 21

22 Ferieformer NORGE vi har valgt ut følgende 7 ferieformer Aktive naturopplevelser (både sommer og vinter) Vandring Bygdeturisme, historie og kultur (det tradisjonsrike, historiske Norge) Byliv og urban kultur Opplevelser i Nord-Norge (både sommer og vinter) Familiemoro (eks. type naturparker, barneparker, barnas gård, badeland m.m.) Alpint (jobber i liten grad med alpint i Norgeskampanjen) Dvs at denne ferieformen ikke er nærmere analysert eller spesifisert i strategien. 22

23 Hvordan skal dette tas ut i kommunikasjonen til ulike målgrupper? Det er viktig å forstå hvilke emosjonelle motiv som driver målgruppene. Hvorfor velger de en slik ferie? Hva gjør disse feriene med målgruppen? Hvilke følelser og inntrykk skal turistene sitte igjen med etter ferien? Figuren på neste side viser åtte grunnleggende emosjonelle motiv som vil bli lagt til grunn i kommunikasjonen mot målgruppene. I hver enkelt av delstrategiene har vi definert hvilke motiv som antas å være sentrale per aktivitet. Modellen går langs to akser: Horisontal (Lilla til brun): Sosial dimensjon - Det lilla handler om individuell prestasjon, mens det brune handler om det sosiale Vertikal (Oransje til svart): Graden av kontroll - Det svarte handler om å ha kontroll, mens det oransje handler om å gi slipp på kontroll 23

24 Kommunikasjon: Ulike motivasjoner som er viktige for valg av ulike typer ferier i eller nær naturen Frigjøring Individuell prestasjon Nye krefter og ny energi Teste grenser, nå mål og føle stolthet Anerkjennelse, berikelse og ny kunnskap Slippe seg løs / ha det moro FERIE NÆR NATUREN Forutsigbar het og kontroll Fellesskap med andre Sette egne behov til side Klarhet, stillhet og sinnsro Oppofrelse Forsikring 24

25 Strategi for Norge Sammendrag: «Unike opplevelser i storslått natur som appellerer til drømmer, overrasker og begeistrer nye og etablerte Norgesvenner» Turisten Ferieform: Hvem? Aktive naturopplevelser 1. Overordnet målgruppe Vandring Opplevelser i Nord- Norge Naturbaserte målgruppe Motivasjonen deres er: Dele opplevelser med eget reisefølge, oppleve flott norsk natur og komme meg bort fra hverdagen Utforskere Byferie og urban ferie Hva? Hvorfor? Bygdeturisme, historie og kultur 2. Ferieform + Emosjonell motivasjon - Tilpasset kommunikasjon til ulike målgrupper Emosjonell motivasjon Nye krefter og ny energi Anerkjennelse, berikelse og ny kunnskap Sette egne behov til side Slippe seg løs og ha det moro Famile opplevelser Alpint IN Grunnleggende i all kommunikasjon og mot alle definerte målgrupper Hvordan? 3. Strategisk retning/posisjonering Strategisk viktig å fokusere på utforskere - Nå bredden gjennom spissen! 4. Overordnet kommunikasjonsstrategi (Fundament for all kommunikasjon) «Powered by nature» Norge kan tilby mange unike og annerledes naturopplevelser Kun i Norge En ferie i Norge gir deg spennende opplevelser der er verdt å betale for Øke kunnskapsnivået om hva man kan se og gjøre på en ferie i Norge Spenstige opplevelser - overraskende moro og sosialt Fylle Norge og naturen med relevante opplevelser 25

26 Del-strategi ferieformer

27 Aktive naturopplevelser Målgruppe Hvem er turisten? Jeg vil sitte igjen med (emosjonelle behov/motiv): Nye krefter og ny energi Ved å gjøre (funksjonelle behov): Ønske om å teste ut nye aktiviteter i norsk natur. Disse kan gjøre mange ulike aktiviteter på en reise sykling en dag, rafting den neste. Disse er drevet av å være aktive i naturen. Målgruppe er de som er interessert i aktivitetene, men ikke de lidenskapelige. Sosiodemografi: A01-02; Solsiden, B03;Kvikklunsj og kapital, D09;Tidsklemma, H23-25; Hovedstadspuls, Kaffe latte og Fair Trade, Cuba og studier * Volumpotensial: Høyt Hvilke produkter? Budskap/ posisjon: Aktiviteter i unik norsk natur som gir ny energi, nye minner og opplevelser og overskudd i hverdagen. Følgende produkter kan tilfredsstille: sykling, padling, klatring, rafting, ekstremsport, alle former for tilrettelagte produkter og aktiviteter, gjerne med guide Derfor skal de besøke: Rallarvegen på sykkel, gå på blåisen m/guide og overnatting på Finse, middag. Telemarkskanalen på sykkel, Smøla havkajakk og sykkel, Fjordruta med kajakk (M&R), havkajakk i Sognefjorden/Aurland, Geirangerfjorden og Nordsjøruta, Rogaland. Medieinformasjon om reiseliv fortrinnsvis: Brosjyre/ reklame i posten, Annonser i avis + Kundebilag avis, Internett, TV * Se vedlegg for nærmere beskrivelse av disse segmentene 27

28 Aktive naturopplevelser - Kommunikasjons-/salgsutfordringer Bygge profil Utløse salg 79 % 2 % Top of mind Kjennskap (2 % Top Middels of mind) Har opplevd/benyttet Lav Meget interessert Middels Lav Avgjørende for valg? % SALG? Hvilken jobb skal kommunikasjonen gjøre? Bygge profil og øke attraktiviteten til opplevelsene. Dette skal gjøres gjennom aspirerende kommunikasjon (vi skal tørre å vise litt mer utfordrende aktiviteter, selv om vi henvender oss til de interesserte og ikke dedikerte) Samtidig må vi vise konkrete bookbare produkter. Synliggjøre helhetlige, gode og mangfoldige aktive opplevelser som oppleves å gi god verdi for pengene. Fordi - Har ingen profil (heller ikke for sykling). En viss interesse, men oppleves ikke som viktig for folk (stort dropp fra meget interessert til avgjørende). Men: Aktive naturopplevelser er strategisk viktig for å fylle den norske naturen med innhold. I tillegg vet vi at interessen for aktive naturopplevelser generelt er økende. Andre tiltak (ikke kommunikasjon): Det må være tydelig i kommunikasjonene hvordan målgruppen skal komme seg dit og hva de kan kjøpe. Kilde: Ad-Check sommer 2010 (N=500) basert på vannbaserte aktiviteter, Ekstremsport og Sykkeltur i naturen 28

29 Vandring (turer på over 2 timer) Målgruppe Hvem er turisten? Hvilke produkter? Jeg vil sitte igjen med (emosjonelle behov/motiv): Nye krefter og ny energi Budskap/ posisjon: Å vandre i norsk, urørt og ekte natur sammen med andre, gir nye krefter, overskudd og energi. Ved å gjøre (funksjonelle behov): Oppleve norsk natur og fellesskapet med venninner/ jentetur. Oppleve norsk natur, dele opplevelser, annerledes og spesielt, ekte, autentisk, historie, samvær, ønske om aktivitet, avbrekk fra hverdagen. Målgruppe er de som er interessert i vandring, men ikke de dedikerte vandrerne Følgende produkter kan tilfresstille: langturer, hytte til hytte i fjellheimen, toppturer, vandreruter (pilegrimsleden), skiltede og tilrettelagte turer, pakketurer/ organiserte turer, guidede turer, breturer Sosiodemografisk målgrupper (Mosaic + ): A01 Irsk Setter og Burberry, B05 Charter og Rutine, C06 Pendling og Tacos. Særlig små-barnsmødre med høyere utdanning i Oslo og på Vestlandet (Bergen?)* Volumpotensial: Høyt Medieinformasjon om reiseliv fortrinnsvis: Brosjyre/reklame i posten, Annonser i avis + Kundebilag avis, Internett, TV og radioreklame Derfor skal de besøke: Jotunheimen, Rondane, Sogn, Nordjord, Hardangervidda. (DNT) har over km oppmerkede turstier og km langrenn-sløyper. DNT arrangerer også turer. Norske Bygdeopplevelser arrangerer turer der bagasjen fraktes til overnattingsstedet. Vandring i Hemsedal med topp 10 og topp 20, vandring i Aurlandsdalen mv. * Se vedlegg for nærmere beskrivelse av disse segmentene 29

30 Vandring (turer på over 2 timer) Kommunikasjons-/salgsutfordringer Bygge profil Utløse salg 79 % 5 % Top of mind Kjennskap (2 % Top of Høy mind) Har opplevd/benyttet Meget interessert Høy Høy Høy Avgjørende for valg? % SALG? Hvilken jobb skal kommunikasjonen gjøre? Fokus på salgsutløsende aktiviteter. Synliggjøre helhetlige, gode og mangfoldige aktive opplevelser som gir verdi for pengene Fordi - Høy kjennskap og interesse. Lite dropp fra meget interessert til avgjørende. Aspirerende kommunikasjon, men henvende oss mot de interesserte og ikke dedikere vandrerne. Andre tiltak (ikke kommunikasjon): Det må være tydelig i kommunikasjonene hvilke muligheter som finnes, og hvordan tilbudene og pakkene kan kjøpes. Kilde: Ad-Check sommer 2010 (N=500) basert på Gå turer i naturen 30

31 Opplevelser i Nord-Norge Målgruppe Hvem er turisten? Jeg vil sitte igjen med (emosjonelle behov/motiv): Anerkjennelse, berikelse og ny kunnskap Ved å gjøre (funksjonelle behov): Ønsker å se og oppleve veldig mye av det spesielle ved Norge, unik norsk natur, kultur, attraksjoner og mat-tradisjoner. De vil se Norge slik utlendingene gjør; midnattsol, nordlys, Hurtigruten, cruise, safari. Sosiodemografisk målgrupper: To ulike kvinnelige målgrupper, den unge (mer fokus på aktiviteter) den eldre (mer fokus på kultur og rekreasjon) Volumpotensial: Høyt Medieinformasjon om reiseliv fortrinnsvis: Internett, brosjyre/reklame i posten, annonser i avis Hvilke produkter? Budskap/ posisjon: En oppdagelsesreise som gir berikelse, ny kunnskap, samt noe å fortelle, gjennom unike opplevelser i arktisk nordnorsk natur. Følgende produkter kan tilfresstille: Ishotell, Tettere på elementene, urørt/ekte og villere landskap, Naturfenomener; lys/mørke, nordlys, midnattsol, hvalsafari, historiske fiskevær, samisk kultur og kunst, Kystriks-veien m/bil el sykkel, øyhopping på Helgeland Derfor skal de besøke: Rorbuferie i Lofoten med besøk på museum, galleri og restauranter, Besøk på Helgeland; Polarsirkelsenteret, Ylvingen og Vega m.m., midnattsol, reise med Hurtigruta Lofoten-Tromsø, Ishavskatedralen, tapasrestaurant i Tromsø basert på ferske råvarer fra regionen, Sommarøy mv. 31

32 Opplevelser i Nord-Norge kommunikasjons-/ salgsutfordringer Bygge profil Utløse salg Kjennskap 79 % (2 % Top of Høy mind) Har opplevd/benyttet Meget interessert Middels Høy Middels Avgjørende for valg? % SALG? Hvilken jobb skal kommunikasjonen gjøre? Kampanjer skal ha fokus på salgsutløsende elementer, men samtidig er det viktig å få frem verdien av en reise i den nordnorske landsdelen og at en slik reise gir spennende og annerledes opplevelser Fordi - Høy interesse, men stort dropp fra meget interessert til avgjørende for midnattssol og Hurtigruten. (m.a.o. interesse, men ikke nødvendigvis viktig for folk). Lav involveringsgrad, og relativt kostbart og langt å reise for folk i Sør. Kilde: Ad-Check sommer 2010 (N=500) basert på Oppleve midnattssol, Reise med Hurtigruten og Besøke Nord-Norge 32

33 Byliv og urban kultur Målgruppe Hvem er turisten? Jeg vil sitte igjen med (emosjonelle behov/motiv): Anerkjennelse, berikelse og ny kunnskap Ved å gjøre (funksjonelle behov): Oppleve byene. Historiske steder, museer, festivaler, kulturarrangement. Smake lokal mat og drikke. Oppleve kysten, sjøen. Påfyll av kulturelle opplevelser i fellesskap med andre. Se og oppleve noe nytt og annerledes, og få nye impulser. Shopping Sosiodemografisk målgrupper: Kvinner, høy utdannelse, 40+. Ikke Oslo Volumpotensial: Høyt Hvilke produkter? Budskap / posisjonering: En by-opplevelse gir deg kulturelt påfyll, ny innsikt og nye impulser gjennom et mangfold av tilbud. Følgende produkter kan tilfresstille: Restauranter, kaféer, by og uteliv, attraksjoner, bygninger, museer, gallerier, severdigheter, arrangementer; teater, konsert, revy, festivaler m.m., shopping Derfor skal de besøke: Eksempel fra en av de 5 største byene i Norge; Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø. Stil og tone i kommunikasjonen: Salgsutløsende. Fellesskap, pulserende og spennende. Knytte kommunikasjonen både til tradisjonelle, kjente opplevelser, og mer ukjente, annerledes og kanskje smalere tilbud samt teater og kultur, arkitektur mv. 33

34 Byliv og urban kultur kommunikasjons-/ salgsutfordringer Bygge profil Utløse salg 79 % 2 % Top of mind Kjennskap (2 % Top of Høy mind) Har opplevd/benyttet Meget interessert Høy Høy Høy Avgjørende for valg? % SALG? Hvilke jobb skal kommunikasjonen gjøre? Kampanjer skal ha fokus på salgsutløsende elementer. Kommunikasjonen skal være pulserende og spennende. Knyttes både til tradisjonelle, kjente opplevelser, og mer ukjente, annerledes og kanskje smalere tilbud samt teater og kultur, arkitektur osv. Fordi - Stor interesse for byferie og også mange som mener dette er avgjørende for en ferie i Norge. Andre tiltak (ikke kommunikasjon) - Lage spennende pakker og tilbud. Kilde: Ad-Check sommer 2010 (N=500) basert på Besøke byer 34

35 Bygdeturisme, historie og kultur Målgruppe Hvem er turisten? Hvilke produkter? Jeg vil sitte igjen med (emosjonelle behov/motiv): Anerkjennelse, berikelse og ny kunnskap Budskap /posisjonering: En reise i bygde-norge gir deg ny kunnskap i ekte og autentiske omgivelser. Ved å gjøre (funksjonelle behov): Besøke historiske steder og bygninger, smake lokal mat og drikke. Festivaler, kulturarrangement, bondegårder/landsbygda. Gå korte turer, oppleve naturen. Lære om naturen, husdyrhold, jordbruk, byggeskikk, i pakt med naturen - Ta tiden tilbake Sosiodemografisk målgrupper: 40+, mange pensjonister. Bor utenfor det sentrale østlandsområdet. Kvinner overrepresentert. Volumpotensial: Lite til middels (Besøke historiske steder har størst potensial) Følgende produkter kan tilfredsstille: Bo eller besøke gård, fjellstue, rorbu, hytter, Aktiviteter; hest, kajakk, riding, fiske, sykling etc., Ferie med barn (gårdsopplevelser, turer), Kultur og arr.; museum, utst., kunst, spel), Mat og servering (kortreist mat, økologisk), Vertskap, historie, kulturformidling, arkitektur, Derfor skal de besøke: Røros og Erzscheidergården, Hemsedal, Gudbrandsdalen og Valdres: Levende bygder med et aktivt landbruk er en naturlig del av Valdres. Ingen annen region har like mye stølsdrift. 26 gårder og støler i Valdres ønsker turister velkomne. 35

36 Bygdeturisme kommunikasjons- /salgsutfordringer Bygge profil Utløse salg 2 % Top of mind Kjennskap 79 % (2 % Top of mind) Middels Har opplevd/benyttet Meget interessert Lav Lav Lav Avgjørende for valg? % SALG? Hvilken jobb skal kommunikasjonen gjøre? Kampanjer skal ha fokus på profilbyggende elementer med en taktisk hale med boookbare produkter (salgsutløsende). Vekt på historiske steder, røtter, det tradisjonsrike, ekte og miljøvennlige. Få frem egenart og differensiering Fordi - Ikke tydelig hva tilbudet er og få som har benyttet seg av tilbudet. Besøke historiske steder er det som har størst appell, og dette bør pakkes som en helhetstilbud. Avgjørende for de som er interessert i denne opplevelsen. Andre tiltak (ikke kommunikasjon): Pakketere helhetlige opplevelser der en får frem det historiske og ekte sammen med overnatting, mat osv. Kilde: Ad-Check sommer 2010 (N=500) basert på Besøke historiske steder og Gårdsturisme

37 Familiemoro Målgruppe Hvem er turisten? Jeg vil sitte igjen med (emosjonelle behov/motiv): Sette egne behov til side Ved å gjøre (funksjonelle behov): De som reiser med barn ser ut til å ville gjøre mye av det samme som de som reiser uten barn. De som vil på aktivitetsferie vil gjøre mange ulike aktiviteter, de som vil på rekreasjonsferie vil slappe av, mens de som vil på kulturferie vil se historiske steder og spise lokal mat. Sosiodemografisk målgrupper (Mosaic): Overrepresentert blant kvinner under 40 år. Volumpotensial: Middels Hvilke produkter? Budskap/ posisjon: Tilrettelagte aktiviteter som tilbyr underholdning, gøy og moro i sosialt fellesskap med familie. Følgende produkter kan tilfresstille: Fornøyelsesparker, klatre-, dyre- og naturparker, barnas gård, badeland. Tilrettelagte aktiviteter som tilbyr underholdning, gøy og moro i sosialt fellesskap med familie. Derfor skal de besøke: Fornøyelsesparker (Tusenfryd, Hunderfossen, Bø Sommarland, Kristiansand Dyrepark, Kongeparken) naturparker (Polar Zoo, Langedrag, Namskogan Familipark), ridetur, barnas gård, badeland. 37

38 Familiemoro kommunikasjon og salgsutfordringer Bygge profil Utløse salg Kjennskap 79 % Høy (2 % Top of mind) Har opplevd/benyttet Meget interessert Høy Middels Middels Avgjørende for valg? % SALG? Hvilken jobb skal kommunikasjonen gjøre? Kampanjer skal ha fokus på salgsutløsende elementer De skal vise fellesskap, og være frisk og lekende i kommunikasjonen. Vise tilgjengelige tilbud og pakker for barnefamilier, og tydelig få frem hvor disse tilbudene kan bestilles. Fordi - Høy kjennskap og viktig for dem som er interessert i denne opplevelsen. Andre tiltak (ikke kommunikasjon): Jobbe med pakketering, tilgjengeliggjøring Kilde: Ad-Check sommer 2010 (N=500) basert på Besøke famileparker eller lignende 38

39 Vedlegg

40 Hvem er målgruppen for: Aktive naturopplevelser Aktive naturopplevelser Mosaikkgruppe* Demografi Geografi Interesser Medievaner Solsiden 40 år +, Par med barn, stor andel empty nesters, høyere Enebolig eller større utdannelse, høy leiligheter i og rundt inntekt, de største byene Båt, jakt, ski og kultur Avisler, men mindre grad tabloidaviser, internett, ser lite på TV Kvikklunsj og kapital år, par med barn, høy utdannlese og inntekt Forsteder Friluftsliv Aviser, magasiner, internett og ukeblader Tidsklemma Hovedstadspuls Kaffe latte, og Fairtrade & Cuba og studier år, samboende med små barn, høyere utdannelse og høy inntekt Forsteder år, høyere utdannlse og ingen barn år, studerer og Sentralt i Oslo og ingen barn Bergen Friluftsliv og hjemmaktiviteter Kommersiell radio, internett for nyheter og leser i liten grad aviser Sentralt i Oslo og Bergen Kulturinteresserte Aviser og internett Populærkultur Tabloidaviser, kommersiell TV og internett * Mosaic er en segmenteringsmetode som tegner et bilde av Norges befolkning, både som mennesker og forbrukere. Metoden bygger på data om nordmenns sosiodemografiske trekk, livsstil, kultur og adferd 40

41 Hvem er målgruppen for: Vandring Vandring Mosaikkgruppe* Demoografi Geografi Interesser Medievaner Irsk Setter og Burberry Charter og Rutine Pendling og Tacos år, par, empty Enebolig i og rundt de nesters, høyere største byene utdannelse og inntekt 50-54år, par med tenåringsbarn, kortere høyskole utdannelse og I distriktene middels inntekt år, par med barn, høyere utdannelse og høyere I distriktene inntekt Båt, jakt, ski og kultur Folkemusikk og friluftsliv Friluftsliv, mote og dataspill Avislesende men mindre grad tabloid aviser, internett, ser lite på TV Ukeblader, magasiner og tabloid/lokalaviser Kommersiell radio, internett og magasiner * Mosaic er en segmenteringsmetode som tegner et bilde av Norges befolkning, både som mennesker og forbrukere. Metoden bygger på data om nordmenns sosiodemografiske trekk, livsstil, kultur og adferd 41

Sannsynligheten for å reise på ferie neste 3 år

Sannsynligheten for å reise på ferie neste 3 år Hvorfor Optima? Mer kunnskap om konkurransesituasjonen Mer kunnskap om reisemålet Norges styrker og svakheter Mer kunnskap om hvem som er potensielle Norgesturister Mer kunnskap om hva som er viktig for

Detaljer

Optima Kick-off Margrethe Helgebostad

Optima Kick-off Margrethe Helgebostad Optima Kick-off 2017 Margrethe Helgebostad 1 2 3 4 5 50 Best Places to Travel in 2017 6 7 Norge blir sett på som en attraktiv destinasjon, men assosiasjonene er for ensidig natur, alene og fjernt 8 Hva

Detaljer

Markedsstrategi for Frankrike 2012 -

Markedsstrategi for Frankrike 2012 - Markedsstrategi for Frankrike 2012 - Bakgrunn Regjeringen er opptatt av å ha levedyktige distrikter, et bærekraftig reiseliv og at Norge skal fylles med verdifulle opplevelser. Verdifulle for norsk reiselivsnæring

Detaljer

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Honne, 5. november 2008 Truls Korsæth Hva er opplevelsesturisme? Ligge på ei strand? Nye en caffe latte på en fortausresturant? Kjøretur i et flott landskap?

Detaljer

Fritids- og feriereiser høsten 2017

Fritids- og feriereiser høsten 2017 Fritids- og feriereiser høsten 2017 Innhold Først: Hva med sommeren som var? 4 Ferie- og fritidsreiser høsten 2017 6 Reisemål og ferieform i Norge høsten 2017 11 Reisemål og ferieform i Norge høsten 2017

Detaljer

Heller fornøyelsespark enn kulturattraksjoner? Av: Anniken Enger

Heller fornøyelsespark enn kulturattraksjoner? Av: Anniken Enger Heller fornøyelsespark enn kulturattraksjoner? Av: Anniken Enger Utfordringene: Turistene vet for lite om museenes tema og innhold! Kulturproduktene er ikke tilrettelagt ift. markedets behov Turistene

Detaljer

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiselivs formål og visjon Helgeland Reiselivs formål: Helgeland Reiseliv skal utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og

Detaljer

Norge i ny drakt. Sigrid Oterholm Hoem, Avdelingsleder Innovasjon Norge Narvik 14. november

Norge i ny drakt. Sigrid Oterholm Hoem, Avdelingsleder Innovasjon Norge Narvik 14. november Norge i ny drakt Sigrid Oterholm Hoem, Avdelingsleder Innovasjon Norge Narvik 14. november Norge i ny drakt 1) Innledning og bakgrunn. Trenger vi ny drakt? 2) Hvordan oppfattes Norge som reisemål i dag

Detaljer

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com Hesteturisme 13.03.13 Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com KUNDELØFTE: ENTER THE WORLD OF NATURAL WONDERS IT S A DIFFERENT STORY Northern Nor where? MERKEVARE: FRISK, TIDSRIKTIG TRYGG

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Utfordringer Muligheter Xiang Ying Mei, Østlandsforskning Trysil

Detaljer

Hva er potensialet i det europeiske markedet for vandring?

Hva er potensialet i det europeiske markedet for vandring? Hva er potensialet i det europeiske markedet for vandring? Vandring som kommersielt reiselivsprodukt Lillehammer 21.-22.10. 2009 Rolf E. Akselsen, Kaizen AS/HiL Hva er vandring? Byvandring med guide Byvandring

Detaljer

Visit Nordmøre og Romsdal: Felles strategisk posisjon. Angvik, 6. mai 2015

Visit Nordmøre og Romsdal: Felles strategisk posisjon. Angvik, 6. mai 2015 Visit Nordmøre og Romsdal: Felles strategisk posisjon Angvik, 6. mai 2015 Nytt destinasjonsselskap - felles strategisk plattform Basis for visuell profil, markedskommunikasjon - og utvikling av destinasjonen

Detaljer

TURISTER INDENFOR REGIONENE

TURISTER INDENFOR REGIONENE TURISTER INDENFOR REGIONENE Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com Sverre Hjørnevik - Visitnorway.com

Detaljer

Markedsstrategi for Storbritannia 2012 - >

Markedsstrategi for Storbritannia 2012 - > Markedsstrategi for Storbritannia 2012 - > Bakgrunn Regjeringen er opptatt av å ha levedyktige distrikter, et bærekraftig reiseliv og at Norge skal fylles med verdifulle opplevelser. Verdifulle for norsk

Detaljer

Hvor attraktivt er egentlig Norge, og hvordan skal vi nå de potensielle turistene? Mo i Rana, 18. februar 2010

Hvor attraktivt er egentlig Norge, og hvordan skal vi nå de potensielle turistene? Mo i Rana, 18. februar 2010 Hvor attraktivt er egentlig Norge, og hvordan skal vi nå de potensielle turistene? Mo i Rana, 18. februar 2010 1. Hva og hvorfor Optima? Mer kunnskap om Norges konkurransesituasjon Mer kunnskap om reisemålet

Detaljer

Optima Hvilke behov, ønsker og interesser har morgendagens turister? Balestrand 4. februar - John M. Aurtande

Optima Hvilke behov, ønsker og interesser har morgendagens turister? Balestrand 4. februar - John M. Aurtande Optima Hvilke behov, ønsker og interesser har morgendagens turister? Balestrand 4. februar - John M. Aurtande Agenda 13.30 14.15 Presentasjon av Optima undersøkelsene - Hovedutfordringer for reisemålet

Detaljer

Markedsstrategi for Sverige 2012 -

Markedsstrategi for Sverige 2012 - Markedsstrategi for Sverige 2012 - Bakgrunn Regjeringen er opptatt av å ha levedyktige distrikter, et bærekraftig reiseliv og at Norge skal fylles med verdifulle opplevelser. Verdifulle for norsk reiselivsnæring

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda SITUASJONSBESKRIVELSE Merkevaren Lofoten består av en rekke produkter av foredlet fisk og ble lansert

Detaljer

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06 Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet Arne Trengereid 27.11.06 Agenda Hva ligger i begrepet økoturisme Hvordan utnytte de nye reiselivsstrategiene i samspill

Detaljer

Utført på oppdrag av VisitSweden, 2010 Rapporten i sin helhet behandler det Nederlandske markedet;

Utført på oppdrag av VisitSweden, 2010 Rapporten i sin helhet behandler det Nederlandske markedet; Nederland Utført på oppdrag av VisitSweden, 2010 Rapporten i sin helhet behandler det Nederlandske markedet; Økonomisk utvikling Befolkning/ demografi Kultur Reiser og reisevaner Trender Nordland Nederland

Detaljer

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv?

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Per-Arne Tuftin 9. September 2009 Foto: Nils-Erik Bjørholt / Innovasjon Norge Agenda 1. Sommeren

Detaljer

REISEPULS Sommerferien 2015. 23.Juni 2015

REISEPULS Sommerferien 2015. 23.Juni 2015 REISEPULS Sommerferien 2015 23.Juni 2015 Innhold Forventninger til sommerferien 2015 Nordmenns feriebudsjett Hva påvirker valget av ferie? Kald vår ga hett chartersalg Bransjens forventninger til sommeren

Detaljer

Nordnorsk Opplevelseskonferanse

Nordnorsk Opplevelseskonferanse Nordnorsk Opplevelseskonferanse Arne Trengereid, adm direktør 1. november 2011 Sesongutvikling i Nord Krav om sesongforlengelse Viktige utviklingstrekk Status Vinter / Sommer NNRs ambisjoner Markedsmuligheter

Detaljer

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Trender og utviklingstrekk i reiselivet Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Hvilke trender påvirker reiselivet? Verdier; Hedonisme Demografi; Eldrebølge Kunder Økonomi; Finanskrise Leverandøre r Trender

Detaljer

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring?

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009 Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Hvorfor satser vi på aktive ferier? Sterk økning i aktivitetsferier i alle våre Europeiske markeder

Detaljer

ZA5224. Flash Eurobarometer 291 (Survey on the Attitudes of Europeans towards Tourism in 2010) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5224. Flash Eurobarometer 291 (Survey on the Attitudes of Europeans towards Tourism in 2010) Country Specific Questionnaire Norway ZA5224 Flash Eurobarometer 291 (Survey on the Attitudes of Europeans towards Tourism in 2010) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 291 TOURISM (2010) Q1. I løpet av 2009, hvor mange ganger har du

Detaljer

Merkevaren Norge Reiseliv

Merkevaren Norge Reiseliv Merkevaren Norge Reiseliv 2011 Hva er en merkevare? En merkevare: Målet er at målgruppen for merkevaren skal ha sammenfallende assosiasjoner, erfaringer og inntrykk - og forventninger - til opplevelsen.

Detaljer

Reiselivsnæringen i Nord-Norge. Anniken Enger, Partner

Reiselivsnæringen i Nord-Norge. Anniken Enger, Partner Reiselivsnæringen i Nord-Norge Anniken Enger, Partner Reiselivsnæringen er en næring..bestående av mange små og store bedrifter fra flere bransjer som har til felles at de lever av mennesker på reise.

Detaljer

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014 Innsikt Utsyn Sommerferien 2014 11.Juni 2014 Innhold Forventninger til sommerferien 2014 Nordmenns feriebudsjett Hva er viktig for en vellykket ferie? I hvilken grad er vi tilfredse? Charterstatistikken

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

KOM til Østre Toten Kultur, opplevelser og mat

KOM til Østre Toten Kultur, opplevelser og mat KOM til Østre Toten Kultur, opplevelser og mat KOM kultur, opplevelser og mat Sommeren 2016 NRKs sommersending Prosjektsatsing - Flere aktører og økt verdiskaping innen lokalmat og reiseliv Reiseliv i

Detaljer

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Russland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Sykkelturisme i et bærekraftsperspektiv. Alta, Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv

Sykkelturisme i et bærekraftsperspektiv. Alta, Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv Sykkelturisme i et bærekraftsperspektiv Alta, 10.10.17 Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv I dag skal jeg snakke om: Trender og utviklingstrekk Opplevelser i utvikling Bærekraftig sykkelturisme

Detaljer

Segmentering internasjonale markeder - vinter

Segmentering internasjonale markeder - vinter Segmentering internasjonale markeder - vinter Workshop Norsk Opplevelseskonferanse Svolvær - 29.10.15 Agnete Ryeng Bakgrunn - segmentering Mange små aktører som gjør det meste selv Stort sett samme produkt

Detaljer

AKTIVE TURISTER I NORGE

AKTIVE TURISTER I NORGE AKTIVE TURISTER I NORGE Yngve Ask - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 Mattias Fredriksson - Visitnorway.com Mattias Fredriksson - Visitnorway.com Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNHOLD

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY FAGDAG FISKETURISME 26. FEBRUAR 2014 Innovasjon Norges satsning på fisketurisme Ulrike Sommer, marketing manager Innovasjon Norge Innovasjon Norges satsing på fisketurisme NCE

Detaljer

Markeder mot frem,den

Markeder mot frem,den Markeder mot frem,den Audun Pe(ersen Direktør reiseliv og kultur aupet I dag vil jeg snakke om 1. De store endringene i markedene 2..og små endringene i markedene 3. Hva kan Buskerud gjøre for å øke verdiskaping

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise Norge 2013 Informasjon hentet fra: Reisevaneundersøkelsen, SSB Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Innhold Andel av befolkningen

Detaljer

Naturbasert reiseliv - med fiskebriller

Naturbasert reiseliv - med fiskebriller Naturbasert reiseliv - med fiskebriller Haaken Christensen Fagspesialist naturbasert reiseliv Mosjøen, 4. mars 2016 Trender og utviklingstrekk Laksefisketurisme Hva kan vi bidra med? Trender Foto: Mattias

Detaljer

BRUKERSTUDIE: NORDKAPP - THIS WAY UP. Utarbeidet av design researcher og sosiolog Mette Mossige

BRUKERSTUDIE: NORDKAPP - THIS WAY UP. Utarbeidet av design researcher og sosiolog Mette Mossige BRUKERSTUDIE: NORDKAPP - THIS WAY UP Utarbeidet av design researcher og sosiolog Mette Mossige OM BRUKERSTUDIET Brukerstudiet ble gjennomført i februar 2013. Opplegget for disse dagene var følgende: Fokusgruppeintervju

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

Utviklingen av Norge som sykkeldestinasjon. Voss, 12.9.2014 Rolf E Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN)

Utviklingen av Norge som sykkeldestinasjon. Voss, 12.9.2014 Rolf E Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN) Utviklingen av Norge som sykkeldestinasjon Voss, 12.9.2014 Rolf E Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN) Hva er Stiftelsen Sykkelturisme (STIN)? Etablert av SND, Norges Turistråd, Statens landbruksbank

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Stein Ove Rolland Kampanjeansvarlig Innovasjon Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Internasjonalt markedsarbeid krever samarbeid Stein Ove Rolland Balestrand,

Detaljer

Nord-Norge, et reisemål i verdensklasse og hvordan er det med trendene?

Nord-Norge, et reisemål i verdensklasse og hvordan er det med trendene? Nord-Norge, et reisemål i verdensklasse og hvordan er det med trendene? Tromsø 15 januar 2016 Ann Kristin Gjelsten finansieringsrådgiver DK-Troms & Svalbard www.innovasjonnorge.no Agenda 1. Fakta om reiselivsnæringen

Detaljer

Ferieplaner i sommeren 2016 og hva hvis du måtte velge

Ferieplaner i sommeren 2016 og hva hvis du måtte velge Ferieplaner i sommeren 2016 og hva hvis du måtte velge Innhold 1 Ferieplaner sommeren 2016 5 2 Reisemål og ferieform i Norge 10 3 Ferieform i utlandet 16 4 Aktiviteter i sommerferien 19 5 Bestilling av

Detaljer

Sp. 2: Hva er din alder? 18+ Sp. 3: Kjønn Sp. 4: Geografisk lokalisering (POSTNUMMER om mulig; BEST FOR IDENTIFISERING)

Sp. 2: Hva er din alder? 18+ Sp. 3: Kjønn Sp. 4: Geografisk lokalisering (POSTNUMMER om mulig; BEST FOR IDENTIFISERING) FILTRERINGSSPØRSMÅL Sp. 1: Hvilken av følgende påstander passer best for deg? SINGLE (ett svar mulig) 1. Jeg pleier å reise på ferie i vinterhalvåret til steder med snø 2. Det hender jeg reiser på ferie

Detaljer

ZA5478. Flash Eurobarometer 328 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2011) Country Questionnaire Norway

ZA5478. Flash Eurobarometer 328 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2011) Country Questionnaire Norway ZA5478 Flash Eurobarometer 328 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2011) Country Questionnaire Norway Questions for Eurobarometer FLASH-survey (February 2011) Q1. I løpet av 2010,

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

Strategi Sverige 2011-- Bilaga 1a till anbudsdokument

Strategi Sverige 2011-- Bilaga 1a till anbudsdokument Strategi Sverige 2011-- Bilaga 1a till anbudsdokument Verdifulle og annerledes opplevelser svenskenes store interesse for aktiviteter og opplevelser i naturen. de største barrierene for svenskene mot å

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Seterbedriftenes betydning for reiselivet i Fjell Norge. Per Øyvind Voie, seniorrådgiver Røros, 10. nov 2013

Seterbedriftenes betydning for reiselivet i Fjell Norge. Per Øyvind Voie, seniorrådgiver Røros, 10. nov 2013 Seterbedriftenes betydning for reiselivet i Fjell Norge Per Øyvind Voie, seniorrådgiver Røros, 10. nov 2013 Fra «Destinasjon Norge»: Norsk natur er enestående og gir grunnlag for et rikt tilbud av opplevelser

Detaljer

Gjestestatistikk 1998

Gjestestatistikk 1998 Sammendrag: Gjestestatistikk 1998 TØI rapport 416/1999 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng Oslo 1999, 46 sider Totaltrafikken Følgende tabell gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

Innovasjon Norges satsing på naturbasert reiseliv

Innovasjon Norges satsing på naturbasert reiseliv Innovasjon Norges satsing på naturbasert reiseliv Per-Arne Tuftin «Innovasjon Norges ambisjon er å være reiselivsnæringens foretrukne kompetanse-, utviklings- og markedspartner» Bedre økonomi -> Mer fritid

Detaljer

TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER?

TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER? TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER? Tradisjonelt har vi i reiselivet vært veldig opptatt av en ting. 2 3 GEOGRAFI VI ER OPPTATT AV Å FÅ KUNDENE TIL Å DRØMME OM STEDET VÅRT Vi har brukt mye energi

Detaljer

Som perler på en snor GRØNT REISELIV gårds- og bygdeturisme i Troms 14. januar 2016

Som perler på en snor GRØNT REISELIV gårds- og bygdeturisme i Troms 14. januar 2016 Som perler på en snor GRØNT REISELIV gårds- og bygdeturisme i Troms 14. januar 2016 Britt Elton, gründer Norske Bygdeopplevelser AS Sykkel Ski fotturer + kultur Min bakgrunn Utenlandsopphold 1969/70 Ligningssekretær

Detaljer

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Margrethe Helgebostad 1 Innhold 1. Reiselivsåret 2015 2. Økte interesse for Norge som ferieland 3. Sommersesongen 2015, Turistundersøkelsen 4. Prognose

Detaljer

Sykkelturisme Hva skal til for å lykkes? Tromsø, 3.6.2014 Rolf E. Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN)

Sykkelturisme Hva skal til for å lykkes? Tromsø, 3.6.2014 Rolf E. Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN) Sykkelturisme Hva skal til for å lykkes? Tromsø, 3.6.2014 Rolf E. Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN) Hva er Stiftelsen Sykkelturisme (STIN)? Etablert av SND, Norges Turistråd, Statens landbruksbank

Detaljer

Muligheter, tilrettelegging og inspirasjon fra andre

Muligheter, tilrettelegging og inspirasjon fra andre Muligheter, tilrettelegging og inspirasjon fra andre Motforestillinger: Mørkt og kaldt Lite sikre sykkelveier, mange tunneler og oppoverbakker Høye priser f.eks. på service som bagasjetransport Hvis Norge

Detaljer

Ferieplaner påsken 2017 og om bærekraft og det grønne skifte

Ferieplaner påsken 2017 og om bærekraft og det grønne skifte Ferieplaner påsken 2017 og om bærekraft og det grønne skifte Innhold Drømmepåsken 4 Ferieplaner påsken 2017 6 Ferie i Norge i påsken 2017 12 Ferie i utlandet påsken 2017 17 Det grønne skiftet 20 Norge

Detaljer

INNLEDNING. Opplevelser viktigste driveren for vekst i vår region. Glad for å være her i regionen. Godt samarbeid. Gode aktører Godt vertskap

INNLEDNING. Opplevelser viktigste driveren for vekst i vår region. Glad for å være her i regionen. Godt samarbeid. Gode aktører Godt vertskap INNLEDNING Glad for å være her i regionen Godt samarbeid Gode aktører Godt vertskap Spennende fremtid! Opplevelser viktigste driveren for vekst i vår region Opplevelse - experience, adventure 1. begivenhet

Detaljer

FORPROSJEKT VILLREIN SOM REISELIVSATTRAKSJON

FORPROSJEKT VILLREIN SOM REISELIVSATTRAKSJON FORPROSJEKT VILLREIN SOM REISELIVSATTRAKSJON Lillehammer 20 september 2011 OPPGAVE OG MANDAT Vurdere sannsynligheten for at opplevelsesutvikling knyttet til villrein kan være en fremtidig og realistisk

Detaljer

NORGE KAPITTEL 15 1 TANKEKART. Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1

NORGE KAPITTEL 15 1 TANKEKART. Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1 KAPITTEL 15 NORGE 1 TANKEKART Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1 2 HVA BETYR ORDENE? Langstrakt Arktis Antarktis Midnattssol Værmelding Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE

Detaljer

Naturbasert reiseliv - Temasatsing Hedmark. Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv Hedmark, 06.06.13

Naturbasert reiseliv - Temasatsing Hedmark. Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv Hedmark, 06.06.13 Naturbasert reiseliv - Temasatsing Hedmark Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv Hedmark, 06.06.13 Agenda Trender Norge som reisemål Utfordringer og muligheter Temastrategien Foto: Sveinung

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Turistundersøkelsen 2015 Ferie- og fritidsreiser

Turistundersøkelsen 2015 Ferie- og fritidsreiser Underlagt taushetsplikt Dato for utfylling: Turistundersøkelsen 2015 Ferie- og fritidsreiser 1. Har du overnattet på dette stedet i natt? Ja Gå til 2 Nei Avslutt 2. Hva er hovedformålet med denne reisen

Detaljer

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007 Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge Innovasjon Norge Akersgaten 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo Telefon: 22 25 tourist@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no/reiseliv

Detaljer

Resultater fra undersøkelsen Sydenturistene brosjyrer samtale med reisebyrå-ansatte By-ferie i Europa Internett Ferie utenfor Europa Internett

Resultater fra undersøkelsen Sydenturistene brosjyrer samtale med reisebyrå-ansatte By-ferie i Europa Internett Ferie utenfor Europa Internett Ferieplanlegging og bruk av informasjonskilder, utdrag fra reiselivsundersøkelse i 2. Undersøkelsen inngår i et prosjekt støttet av reiselivsprogrammet i Norges Forskningsråd. Forfatter: Ingvar Tjøstheim,

Detaljer

Seminar om sykkelturisme. Molde 20.8.15. Rolf E. Akselsen, STIN

Seminar om sykkelturisme. Molde 20.8.15. Rolf E. Akselsen, STIN Seminar om sykkelturisme Molde 20.8.15. Rolf E. Akselsen, STIN Viktig verktøy for sykkelturistene Før avreise: Turbeskrivelser som sier noe om veidekket, tunneler, overnattingstilbud, sykkelparkering,

Detaljer

Ingen storsatsing på sykkelturisme i Norge

Ingen storsatsing på sykkelturisme i Norge Ingen storsatsing på sykkelturisme i Norge Mens sykkelturismen blomstrer i mange europeiske land, er det fortsatt bare Rallarvegen som har hatt stor kommersiell suksess i Norge. Ingen andre norske ruter

Detaljer

Det finns berre ein. Marit-Solveig Finset og Bård Eiliv Oppigard 2010

Det finns berre ein. Marit-Solveig Finset og Bård Eiliv Oppigard 2010 Det finns berre ein Marit-Solveig Finset og Bård Eiliv Oppigard 2010 Ser det svart ut? Bygda er 25 km lang, 12 km med gjørmeveg 75 % av lokal kraftproduksjon lagt ned Butikken, posten og ungdomsskolen

Detaljer

Markedspotensiale Nord-Norge vinter. Forbrukerundersøkelse i Tyskland, UK og Frankrike Januar 2006

Markedspotensiale Nord-Norge vinter. Forbrukerundersøkelse i Tyskland, UK og Frankrike Januar 2006 Markedspotensiale Nord-Norge vinter Forbrukerundersøkelse i Tyskland, UK og Frankrike Januar 2006 Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen har vært å undersøke markedspotensialet for Hurtigruten på

Detaljer

Mat som en del av ferieopplevelsen Forbrukerundersøkelse i Tyskland omnibus Desember 2006

Mat som en del av ferieopplevelsen Forbrukerundersøkelse i Tyskland omnibus Desember 2006 Mat som en del av ferieopplevelsen Forbrukerundersøkelse i Tyskland omnibus Desember 2 Gjennomført for Innovasjon Norge og knyttet til arbeidet med den norske deltakelsen på Grüne Woche 27 i Berlin. Ytterligere

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Kristian B. Jørgensen Administrerende direktør Fjord Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Fjord Norge AS hvem er vi? NCE Tourism - Fjord Norway Hva

Detaljer

Ferieplaner i sommeren litt om camping og wifi

Ferieplaner i sommeren litt om camping og wifi Ferieplaner i sommeren 2015 + litt om camping og wifi Innhold 1 Ferieplaner sommeren 2015 4 2 4 Tilgang til wifi 19 5 Camping 21 Reisemål og ferieform i Norge 10 3 Ferieform i utlandet 15 2 Prosjektbekrivelse

Detaljer

MICE TURISTENE I NORGE

MICE TURISTENE I NORGE MICE TURISTENE I NORGE CH - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE 2014 CH - Visitnorway.com Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com Terje Rakke - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNHOLD 1. OVERBLIKK

Detaljer

Presentasjon av Anne-Line Aaslund, europarådgiver kultur/reiseliv og kommunikasjonsansvarlig

Presentasjon av Anne-Line Aaslund, europarådgiver kultur/reiseliv og kommunikasjonsansvarlig Presentasjon av Anne-Line Aaslund, europarådgiver kultur/reiseliv og kommunikasjonsansvarlig 1 Grønn turisme i EU Hva er grønn turisme? Bruken av natur- og kulturressurser skal skje på en bærekraftig måte,

Detaljer

Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn. Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015

Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn. Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Tema 1. Reiseliv i endring 2. Norge et bærekraftig reisemål 3. Bærekraftig

Detaljer

REISEPULS Sommerferien Line Endresen Normann, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 15.

REISEPULS Sommerferien Line Endresen Normann, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 15. REISEPULS Sommerferien 2016 Line Endresen Normann, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 15. juni 2016 Hvordan ser det ut i norsk reiseliv? Forventninger til sommerferien

Detaljer

TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV 2014 HOVEDRAPPORT. Mattias Fredriksson/visitnorway.com. CH - Visitnorway.com. Øyvind Heen - Visitnorway.

TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV 2014 HOVEDRAPPORT. Mattias Fredriksson/visitnorway.com. CH - Visitnorway.com. Øyvind Heen - Visitnorway. TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV 2014 HOVEDRAPPORT Mattias Fredriksson/visitnorway.com CH - Visitnorway.com Fredrik Schenholm - Visitnorway.com Øyvind Heen - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNLEDNING

Detaljer

geologi? Audhild Bang Rande Kystriksveien Reiseliv

geologi? Audhild Bang Rande Kystriksveien Reiseliv Kystriksveien Reiseliv ogopplevelser opplevelser knyttettil til geologi? Audhild Bang Rande Kystriksveien Reiseliv 26.04.16 One of the 101 most scenic routes in the world National Geographic Travel Uniform

Detaljer

Honne Hotell og Konferansesenter. Skogbrukets Kursinstitutt

Honne Hotell og Konferansesenter. Skogbrukets Kursinstitutt Honne Hotell og Konferansesenter Skogbrukets Kursinstitutt Reiselivs- og opplevelsesnæringene verdens største og raskest voksende næring Konkurranseutsatt Norge et lite land Norske og utenlandske turister

Detaljer

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Reiseliv - ei viktig næring Nord-Trøndelag : Økning på 22,6% fra 2001 til

Detaljer

Kommunikasjonskonsept

Kommunikasjonskonsept Kommunikasjonskonsept 03 Visjon og kjerneverdier Visjon Vi skal ha de mest inspirerte kundene. Kundeløfte Et attraktivt og individuelt senter i din hverdag! Posisjon Et annerledes og inspirerende lokalsenter

Detaljer

En suksesshistorie. Rallarvegen Sykkelopplevelser gjennom tre fylker 24.9.14 Rolf E. Akselsen, STIN

En suksesshistorie. Rallarvegen Sykkelopplevelser gjennom tre fylker 24.9.14 Rolf E. Akselsen, STIN En suksesshistorie Rallarvegen Sykkelopplevelser gjennom tre fylker 24.9.14 Rolf E. Akselsen, STIN Hva er Rallarvegen? l Anleggsveien som ble benyttet under bygging av Bergensbanen l Ble tatt i bruk som

Detaljer

Internett - turistenes viktigste informasjonskilde?

Internett - turistenes viktigste informasjonskilde? Internett - turistenes viktigste informasjonskilde? Seniorforsker Norsk Regnesentral Bygdeturismekonferansen 99 Valdres 26.oktober 1999 Slide 1 Informasjonskilder Redaksjonell omtale (litteratur); reisehåndbøker,

Detaljer

KORTFERIER i Hordaland. Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET

KORTFERIER i Hordaland. Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET KORTFERIER i Hordaland Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET PROSJEKT BAKGRUNN Kortferier = 3-5 dager Økende trend nasjonalt og

Detaljer

Else Marie Gulseth Fungerende Regiondirektør NHO Reiseliv Vest-Norge

Else Marie Gulseth Fungerende Regiondirektør NHO Reiseliv Vest-Norge Luftspenn eller kabel? Hvorfor er det viktig for reiselivet å unngå de store luftspennene? Er det økonomisk å kreve store luftspenn i bakken eller i sjøen? Else Marie Gulseth Fungerende Regiondirektør

Detaljer

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015 SPV ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE v/ove Hoddevik Førde, 20.11.2015 AGENDA Litt om Sparebanken Vest Fakta reiselivsnæringen Verdiskaping i reiselivsnæringen Oljepris og kronekurs

Detaljer

TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2016 BAKGRUNNSRAPPORT. Alex Conu/Visitnorway.com. Johan Wildhagen - Visitnorway.

TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2016 BAKGRUNNSRAPPORT. Alex Conu/Visitnorway.com. Johan Wildhagen - Visitnorway. TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2016 Alex Conu/Visitnorway.com BAKGRUNNSRAPPORT Johan Wildhagen - Visitnorway.com Alex Conu/Visitnorway.com media-army.de/www.visitnorway.com Terje Rakke/Nordic

Detaljer

Ferieplaner i påsken økonomi og ferieplaner TNS

Ferieplaner i påsken økonomi og ferieplaner TNS Ferieplaner i påsken 201 + økonomi og ferieplaner Innhold 1 Ferieplaner påsken 201 4 2 Ferie i Norge i påsken 201 11 4 Ski-app 19 5 Booking 21 Ferie i utlandet påsken 2015 1 Svekket kronekurs og usikker

Detaljer

- Synergier og utviklingsmuligheter

- Synergier og utviklingsmuligheter Idrett, friluftsliv, attraksjon - reiseliv - Synergier og utviklingsmuligheter Bergen November 2008 Ole Warberg, reiselivsdirektør, Bergen Reiselivslag Reiseliv er et system av ulike bransjer og funksjoner

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Hallingdal 2020 STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Styrke Hallingdal som en attraktiv og bærekraftig bo- og arbeidsmarkedsregion Vedtatt i Hallingtinget 26.10.2012 Jakten på det unike - Hva har vi som ingen

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Forfattere: Eivind Farstad og Arne Rideng Oslo 2008, 53 sider Sammendrag: Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Denne studien dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske gjester i Norge i vinter-

Detaljer

Rapport turistinformasjonen i Orkdal

Rapport turistinformasjonen i Orkdal Rapport turistinformasjonen i Orkdal Sommer 2012 Besøk/ henvendelser ved skranke juni 2012 Norge 989 1596 +607 Danmark 11 13 +2 Finland 6 1-5 Island 0 1 +1 Nederland 7 14 +7 Tyskland 33 20-13 Storbritannia

Detaljer

Naturbaserte aktiviteter og grønt reiseliv

Naturbaserte aktiviteter og grønt reiseliv Naturbaserte aktiviteter og grønt reiseliv Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv Grønt reiseliv Østfold, 09.10.14 Floto: Mattias Fredriksson Photography AB, Yngve Ask, Erik Jørgensen -

Detaljer

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Hovudpunkt Kvifor satsar RS&N på vandring? Produktarbeid Markedsføring Merkevara Skåla Norwegian Centre of Expertise Oslo via

Detaljer

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 twitter: @danielskjeldam instagram: danielskjeldam 15. september 2014 Daniel Skjeldam Konsernsjef ET LØNNSOMT REISELIV Global og lokal - i salg og opplevelser 3,3 milliarder

Detaljer