Bearbeiding av Jansen A4 rustfrie dør- og vindusprofiler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bearbeiding av Jansen A4 rustfrie dør- og vindusprofiler"

Transkript

1 Bearbeiding av Jansen A4 rustfrie dør- og vindusprofiler

2 2 Schüco stålsystem Jansen Snitt av janisol isolert dør

3 Schüco stålsystem Jansen 3 Snitt av janisol isolert vindu

4 4 Schüco stålsystem Jansen Generelle henvisninger Når det gjelder bearbeiding av rustfrie A4-profiler, henviser vi også til dokumentasjon fra Informationsstelle Edelstahl Rostfrei, Postfach , DE Düsseldorf (www.edelstahl-rostfrei.de). Rustfritt stål og korrosjonsmotstandsevne Når legeringen tilsettes krom, oppstår et tynt, passivt overflatesjikt av kromoksygen på ståloverflaten. Dette betyr at stålet ikke reagerer med stoffer i luften, det er passivt. Derfor er rustfritt stål bestandig mot en rekke aggressive medier og trenger ikke ytterligere overflatebehandling. Blir det passive sjiktet ødelagt mekanisk, danner det seg nytt sjikt så sant surstoff (luft) eller andre oksiderende medier er til stede. Blir sjiktet derimot ødelagt av aggressive medier, setter korrosjonsprosessen inn. Interkrystallinsk korrosjon Interkrystallinsk korrosjon oppstår ved varmebehandling og sveiseoperasjoner (i nærheten av sveisesømmen, dvs. i området som påvirkes av varmen). Utskillelse av kromkarbider gjør at elementet krom, som er viktig for korrosjonsmotstandsevnen, fjernes fra omgivelsene. Valg av riktig materiale (lavt C-innhold) Anløpsfarger som følge av varmebehandling må bearbeides Fremmedrust Med fremmedrust mener vi avleiringer av rustpartikler som ikke er oppstått på det aktuelle stedet, men er blitt transportert dit fra andre steder. Fremmedrust opptrer fortrinnsvis når ulegert stål og rustfritt stål lagres og bearbeides i samme rom. Men også materialrester fra verktøy kan føre til fremmedrust. Gjennom avleiringer av fremmedrust kan betingelsene for spaltekorrosjon være oppfylt. Rustfritt stål og ulegert stål lagres i adskilte rom. Verktøy benyttes bare til rustfritt stål (må ikke komme i kontakt med ulegert stål). Kontaktkorrosjon Kontaktkorrosjon er en korrosjonsform som kan opptre når to forskjellige metalliske materialer er i kontakt med hverandre i nærvær av et flytende medium som virker som elektrolytt. Det mindre edle materialet (anode) angripes på kontaktstedet og begynner å oppløses. Det edlere materialet (katode) blir ikke angrepet. Elektrolytter kan være alle ledende væsker, og en kondensert væskefilm kan være nok til å utløse korrosjonsangrepet. Kontaktkorrosjon er særlig kritisk når det edlere materialet har stor overflate i forhold til overflaten på det mindre edle materialet. Typisk eksempel: Skruer i rustfritt stål på aluminiumsdeler hindrer kontaktkorrosjon. Velg riktig materialkombinasjon De to materialene isoleres fra hverandre Følg anvisninger om rengjøring og vedlikehold Materiale (X5CrNiMo ) Begrepet rustfritt stål kjennetegner en gruppe på over 100 rustfrie og syrebestandige stålsorter. Gjennom tiårene er det utviklet en rekke forskjellige legeringer som egner seg til ulike bruksområder. Materialet som leveres av oss, Nr (X5CrNiMo ), er et kromnikkelmolybdenstål med forhøyet korrosjonsmotstandsevne. Det egner seg for bruk i industriomgivelser og i kystnære områder. Leveringsformer Janisol rustfrie profiler Overflate valseblank 2B EN (IIIc DIN 17440/41). Synlige flater kan leveres børstet. Jansen Economy 60 rustfrie profiler Overflate beiset. Synlige flater kan leveres børstet. Rustfrie-glasslister Overflate valseblank 2B EN (IIIc DIN 17440/41). Synlige flater kan leveres børstet. Lagring Samtlige systemkomponenter i rustfritt stål må lagres tørt og atskilt fra andre stålprofiler. Ellers kan det oppstå fremmedrust på de rustfrie overflatene. Ved lagring av rustfrie profiler er det viktig at profilene legges forsiktig opp. For å unngå riper, bulker og deformasjoner anbefaler vi mellomlegg av tre eller kunststoff. Uttak av profiler fra lagerstedet må bare skje ved utløfting (må ikke trekkes ut i lengderetningen).

5 Schüco stålsystem Jansen 5 Bearbeiding Sveising De alminnelige reglene for bearbeiding av rustfritt A4 stål som gjelder i bransjen og i faget, forutsettes fulgt. De nevnes derfor ikke spesielt. For øvrig henviser vi til egen dokumentasjon som fås fra Informationsstelle Edelstahl Rostfrei i Düsseldorf. Saging For å kappe rustfrie stålprofiler benyttes fintannet sagblad av hurtigstål (HSS). For å unngå korrosjonsdannelse på rustfritt stål må bladet ikke brukes på ulegert stål. Skjærhastighet, mating og god kjøling er særlig viktig. Emulsjonsvæsken må ikke inneholde ferrittiske bestanddeler (sagespon o.l.). Videre er det viktig at anleggsstedene er rene og at profilene ligger flatt. Janisol rustfrie stålprofiler skjæres med aluminiumsprofil i isolasjonssteget. For å hindre at aluminiumsprofilen glir ut, festes denne på forhånd (f.eks. med klemtang). Profilene må ikke trykkes sammen under tilskjæring. For sager med pneumatisk eller hydraulisk mating anbefaler vi derfor at regulering skjer manuelt. Ved tilspenning av profilene anbefaler vi bruk av Jansen tilspenningsunderlag (av aluminium). Ved bearbeiding av børstete rustfrie stålprofiler anbefaler vi at disse dekkes med en selvklebende beskyttelsesfolie før tilskjæring, slik at overflaten er optimalt beskyttet under bearbeiding og montering. Boring Til boring av rustfritt stål benyttes spiralbor av hurtigstål (HSS). Boret må alltid være skarpslipt. Det anbefales ikke å lage hjørnemerker for boresentrene, da dette fører til deformasjonsherding. Bruk Jansen borelære der det er mulig. Fresing Freser til rustfritt stål bør ha skjær med relativt stor bakklaring og store sponrom med sterk spiral. De bør være fremstilt av hurtigstål (HSS) eller bestykket med hardmetall. Til sveising av rustfritt stål kan så godt som alle vanlige sveisemetoder benyttes. For våre tynnveggede rustfrie stålprofiler (1,5 mm) er WIG/TIGsveising spesielt egnet. Sveiseresultatet avhenger hovedsakelig av at sveiseflatene er riktig klargjort. Sveisesteder og snittkanter må være fri for fett, oljer og andre organiske stoffer, da slike forurensninger kan føre til innsettinger i sveisesømmen. Særlig i sveiseområdet må profilene være grundig fastspent (f.eks. gjæring). I forhold til ulegerte stålsorter er følgende forskjeller viktige: Høyere varmeutvidingskoeffisient (ca. 50%) Lavere varmeledningsevne Den elektriske motstanden er seks ganger større Anbefalinger for feilfri sveising av rustfritt stål: Varmeavledning gjennom Jansen kopperskinne (kan samtidig brukes som sveiselære) Sveising med lav strekkenergi Sveising med spesialinnretninger (Jansen sveisebord) Heftsveising i korte avstander Sprut, glødeskall og anløpsfarger som oppstår under sveising, fjernes fullstendig fra arbeidsstykket. Ellers kan korrosjon oppstå på disse stedene. Mekanisk etterbehandling av sveisesøm Til mekanisk etterbehandling av sveisesteder kan det benyttes børsting, sliping eller sandblåsing. Slipeverktøyene må være jernfrie og må ikke ha vært brukt på ulegerte stålsorter. Her benyttes helst håndslipemaskin med slipeskive eller slipestein. Slipehastigheten må ikke overstige 50 m/s, da dette kan føre til lokal oppvarming. Be om informasjon om egnede mekaniske hjelpemidler. Sandblåst, metallisk blank overflate bør beises. Dette gir høyere korrosjonsmotstandsevne. Kjemisk etterbehandling av sveisesøm Til kjemisk etterbehandling av sveisesteder (anløpsfarger og glødeskall) benyttes vanlig beisepasta, beisegelé eller elektrokjemisk-beiseapparat. Alle syrerester må fjernes fra de beisede delene (særlig viktig i spalter og hulrom). Etter beising må det derfor etterspyles kraftig med vann.

6 6 Schüco stålsystem Jansen Overflatebehandling Videre opplysninger og tips om overflatebehandling finnes også i publikasjonene fra Informationsstelle Edelstahl Rostfrei, Postfach , DE Düsseldorf. Sliping/polering Ved sliping/polering av rustfritt stål må det, på grunn av den lavere varmeledningsevnen sammenlignet med ulegerte stålsorter, ikke arbeides med for stort trykk. Dette kan føre til lokal overoppheting og materialet kan anløpe eller deformeres. Slipemidlene (slipeskiver, slipebånd, poleringsskiver osv.) må være jernfrie for å unngå fremmedrust. Til rustfritt stål benyttes bare jernoksidfrie slipemidler Det må ikke brukes stålbørste eller stålull Slipemidlene må ikke brukes samtidig til ulegert stål Slipehastighet under 40 m/s Dosert arbeidstrykk Rengjøring/vedlikehold Etter montering av de rustfrie stålelementene gjennomføres en første rengjøring (byggrengjøring) for å fjerne alt byggesmuss. Også beskyttelsessjikt (f.eks. klebefolier, beskyttelsespapir, avtrekkslakk eller rester av heftlim) fjernes. Kalk- eller sementmørtelsprut bør om mulig fjernes med gummiskrape, trespon eller lignende før det størkner. Malingssøl kan fjernes med løsemiddel. Til rengjøring benyttes vanligvis rengjøringsmidler med abrasiv virkning (inneholder myke poleringskorn) eller syrebaserte rensemidler. Det er særlig viktig at produsentens anvisninger følges. Ytterligere opplysninger og henvisninger om rengjøring og vedlikehold finnes i publikasjonene fra Informationsstelle Edelstahl Rostfrei, Postfach , DE Düsseldorf. Schüco Metallpolish-rengjører art. nr er et egnet rengjøringsmiddel for rustfritt stål. «Sandblåsing» For å få en matt overflate uten retningsorientering kan det benyttes flere sandblåsingsmidler: glassperler eller glassbiter, rustfrie stålkorn eller jernfri kvartssand. Blåsemidler brukes bare til rustfritt stål, ikke samtidig bruk til ulegert stål. Overflatebeskyttelse Særlig på forhåndsslipte rustfrie stålprofiler er det tilrådelig å bruke overflatebeskyttelse ved bearbeiding og montering. For profiler anbefales spesielt klebefolier som er enkle å klebe på og trekke av igjen. Beskyttelsesfolier har begrenset holdbarhet Profiler med påklebet folie bearbeides raskest mulig Beskyttelsesfolier beskyttes mot UV-stråling Beskyttelsesfolier fjernes straks etter montering, særlig ved værutsatte konstruksjoner Etter at den selvklebende folien er fjernet, må en grunnrengjøring foretas (usynlige limrester) Opplysningene i dette dokumentet er samvittighetsfullt satt sammen på grunnlag av vår beste kunnskap. Vi kan imidlertid ikke påta oss noe ansvar for bruken av de forslag og data som fremkommer her.

7 Schüco stålsystem Jansen Jansen-sveisebord Art.-nr Meget presist, raskt å stille inn Hurtig fastspenning av arbeidsstykke Nøyaktig på mål Dreibart arbeidsbord Ingen ettermåling Et genuint og funksjonelt arbeidsredskap Tekniske data: Lengde: mm Bredde: mm Høyde: mm Arbeidsplate: innstillbar Totalvekt: kg Maks. elementvekt: 300 kg Elementmål: maksimal: x mm minimalt: 630 x 445 mm 7

8 2 Schüco stålsystem Jansen Stål, mulighetenes materiale Stål er holdbart og bestandig det beholder sine fremragende egenskaper, verken eldes eller råtner. robust står i mot høye belastninger uten å ta skade. moderne den høye stabiliteten gir mulighet for store spenn og smale profiler. SCHÜCO International KG. Avd. Norge Postboks 56 Bogerud, 0621 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: sikkert det beholder for en stor del de bærende egenskapene under brann. Er spesielt godt egnet for produksjon av branndørerog vegger. isolerende stålprofiler til vinduer, dører og fasader er to-delte og termisk isolerende. energisparende så vel til framstilling og til gjenvinning kreves det lite energi. stabilt er det materialet i byggeindustrien med den høyeste elastisitetsmodul og høyeste flytespenning. miljøvennlig et naturlig materiale uten negativ innvirkning på omgivelsene.

Teknisk informasjon 90

Teknisk informasjon 90 90 Teknisk informasjon Innledning Innledning Generell informasjon Oppbygging Platemål Vekt Struktur Kvaliteter Normer for materialegenskaper Kjemikaliebestandighet Termiske egenskaper Stell og vedlikehold

Detaljer

makes a difference Naturlig rent med damp Hvordan damp forenkler hverdagen BIOlogisk* rent med damp! *Fri for kjemiske restanser

makes a difference Naturlig rent med damp Hvordan damp forenkler hverdagen BIOlogisk* rent med damp! *Fri for kjemiske restanser makes a difference Naturlig rent med damp Hvordan damp forenkler hverdagen BIOlogisk* rent med damp! *Fri for kjemiske restanser Damp Den mektige kombinasjonen energi og vann Damp ble generert av vulkaner

Detaljer

3.1 Legeringselementenes innvirkning...8. 5.1 Ulegert og lavlegert stål... 12 5.2 Rustfrie stål... 14 5.3 Varmebehandling... 14

3.1 Legeringselementenes innvirkning...8. 5.1 Ulegert og lavlegert stål... 12 5.2 Rustfrie stål... 14 5.3 Varmebehandling... 14 Materiallære VG1 Industriskolen Innhold 1. Innledning materiallære.... 4 2. Metaller... 6 3. Legeringer... 7 3.1 Legeringselementenes innvirkning...8 4. Jern.... 10 5. Stål... 11 5.1 Ulegert og lavlegert

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 836 150 Innhold

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 1 Stålfjæra 16, Kalbakken 0903 Oslo NORWAY

P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 1 Stålfjæra 16, Kalbakken 0903 Oslo NORWAY P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 1 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse 2 1.1 Tekniske Data 3 1.2 Tilkoblingsverdier, påfyllings mengder 4 Kapittel 2 Generelle Instruksjoner 5 2.1 Sikkerhets instruksjoner

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

INNLEDNING. Titan, Ti, er det tyngste av lettmetallene med tetthet på 4,51g/cm 3. Ti kommer på 9. plass blant grunnstoffene på jorda.

INNLEDNING. Titan, Ti, er det tyngste av lettmetallene med tetthet på 4,51g/cm 3. Ti kommer på 9. plass blant grunnstoffene på jorda. INNLEDNING Titan, Ti, er det tyngste av lettmetallene med tetthet på 4,51g/cm 3. Ti kommer på 9. plass blant grunnstoffene på jorda. Ti utgjør ca. 0,6% av jordskorpa. I naturen eksisterer metallet bare

Detaljer

NYHET: brystningskanal-system signa BASE

NYHET: brystningskanal-system signa BASE NYHET: brystningskanal-system signa BASE ENKEL. OVERBEVISENDE. ANNERLEDES. Teknisk beskrivelse 2013 01.09.2013 Det tas forbehold om tekniske endringer www.rehau.no Bygg og anlegg Møbel Industri Levering

Detaljer

LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR

LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR LEGGEANVISNINGER FOR KÄHRS TREGULV 1 2014-05 NO LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR Kährs Norge AS Seljeveien 6 0575 OSLO Telefon: 23 22 67 00 Fax: 23 22 67 01 E-post: info.norge@kahrs.com

Detaljer

FOKUS på tre. Overflatebehandling av tregulv

FOKUS på tre. Overflatebehandling av tregulv Nr. 6 FOKUS på tre Overflatebehandling av tregulv SEPTEMBER 2008 Lut - Kalk - Såpe Olje Olje/voks - Lakk - Maling For å unngå feilbehandlinger, presenteres en rekke nyttige tips Til overflatebehandling

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6113 / KM 6112 / KM 6115 KM 6116 / KM 6117 / KM 6118 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

Båndsag Eco-line 335 DG INNHOLD...1

Båndsag Eco-line 335 DG INNHOLD...1 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA....3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER :...5 1.3 SKJÆRE KAPASITET...6 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...7 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

FOKUS på tre. Overflatebehandling av utvendig kledning

FOKUS på tre. Overflatebehandling av utvendig kledning Nr. 23 FOKUS på tre Overflatebehandling av utvendig kledning NOVEMBER 2009 Ubehandlet Overflatebehandlet Valg av produkter Utførelse Holdbarhet Overflatebehandling En overflatebehandling gir trevirket

Detaljer

Båndsag PRO 260 AP INNHOLD...1

Båndsag PRO 260 AP INNHOLD...1 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA...3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER...4 1.3 SKJÆRE KAPASITET...5 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...6 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

Stilig benkeplate i betong

Stilig benkeplate i betong Stilig benkeplate i betong Stilig benkeplate i betong Med en støpt betongbenkeplate får kjøkkenet et spesielt og personlig utseende. Det å støpe benkeplaten er et ekte håndverk som du også kan gjøre hjemme.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Du bygger. Vi tar oss av resten OPTIMERA VINDUET. optimeraproff.no 1

Du bygger. Vi tar oss av resten OPTIMERA VINDUET. optimeraproff.no 1 Du bygger Vi tar oss av resten OPTIMERA VINDUET optimeraproff.no 1 2 Innhold Optimera Vinduet Hvorfor velge Optimera Vinduet? Hvordan er Optimera Vinduet bygd opp? Optimera Vinduet - vindustyper Toppsving

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

Malingshåndboken med Fargekart. Norsk Utgave

Malingshåndboken med Fargekart. Norsk Utgave Malingshåndboken med Norsk Utgave Malingshåndboken med Innhold I over hundre år har vi skapt innovative malingsystemer til beskyttelse, forskønnelse og til å forbedre alle typer båters ytelse. Det spiller

Detaljer

Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader

Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader Oslo kommune Byantikvaren Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader Med dette informasjonsarket ønsker Byantikvaren å gi en enkel innføring i prinsippene for reparasjon og vedlikehold av gamle

Detaljer

STRØM I BÅT OG BEHOV FOR BESKYTTELSE MOT GALOPPERENDE TÆRING PÅ KAIANLEGG OG BÅTER VED MILDE BÅTLAGS HAVNEANLEGG.

STRØM I BÅT OG BEHOV FOR BESKYTTELSE MOT GALOPPERENDE TÆRING PÅ KAIANLEGG OG BÅTER VED MILDE BÅTLAGS HAVNEANLEGG. STRØM I BÅT OG BEHOV FOR BESKYTTELSE MOT GALOPPERENDE TÆRING PÅ KAIANLEGG OG BÅTER VED MILDE BÅTLAGS HAVNEANLEGG. Innledning. Strøm hva er det? Støm er transport av elektroner fra et elektrisk potensial

Detaljer

Veiledning for pussing av våpen

Veiledning for pussing av våpen Banebrytende teknologi for rengjøring og pleie av våpen Veiledning for pussing av våpen Nyhet: Hoppe s Elite Foaming Gun Cleaner Produktserien «Hoppe s Elite Foaming Gun Cleaner» fra Michaels of Oregon

Detaljer

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Viktig informasjon. (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner)

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Viktig informasjon. (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner) Version SE_023827 AJ Date December 2014 Viktig informasjon (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner) Viktig informasjon 2 Generelle instruksjoner for bruk av Synthes-implantater og -instrumenter

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

MONTERINGS GUIDE 2012 FOR: STANDARD FRP PLATER FRP HIMLINGSPLATER LAMINERTE FRP PANELER DECORATIVE FRP PLATER

MONTERINGS GUIDE 2012 FOR: STANDARD FRP PLATER FRP HIMLINGSPLATER LAMINERTE FRP PANELER DECORATIVE FRP PLATER Sheet no. 6004 MONTERINGS GUIDE 2012 FOR: STANDARD FRP PLATER FRP HIMLINGSPLATER LAMINERTE FRP PANELER DECORATIVE FRP PLATER All rights reserved. 1 INNHOLD 01 Fra sier seg ansvar... 5 02 Fabrikkens gjensidige

Detaljer

Riktig instrumentbehandling

Riktig instrumentbehandling Riktig instrumentbehandling 8 Arbeidsgruppe for instrumentbehandling Riktig instrumentbehandling 8. utgave, 2004 Kirurgiske instrumenter Mikrokirurgiske instrumenter Dentalinstrumenter (tannlegeinstrumenter)

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6328 KM 6366 KM 6367 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Denne garantien gjelder for normal bruk på kjøkkenet i hjemmet, og er underlagt de vilkår og betingelser som er nevnt i dette garantiheftet.

Denne garantien gjelder for normal bruk på kjøkkenet i hjemmet, og er underlagt de vilkår og betingelser som er nevnt i dette garantiheftet. Kjøkken Hverdagen stiller høye krav til et kjøkken. Vi tester våre kjøkken nøye for å sikre at de tåler høy vektbelastning, høy varme og intensiv bruk hver eneste dag. Vi gir 25 års garanti mot material-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer