Globalisering og utdanning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Globalisering og utdanning"

Transkript

1 Globalisering og utdanning Behov i den maritime klyngen i Møre og Romsdal 2012 en spørreskjemaundersøkelse Dag Magne Berge Arbeidsseminar Marco Hareid, 27. august 2012

2 Noen utgangspunkt Utdanningssystemet et offentlig politisk anliggende (kommunalt) fylkeskommunalt, nasjonalt. Diskursen om kunnskapssamfunnet - næringsstrategi tilpasningen til den internasjonale arbeidsdelingen, politisk - teoretisk Vektleggingen mellom høyere utdanning og utdanning av produksjonsarbeidere som fagarbeidere Industriens (manufacturing) betydning Avstandens betydning for kunnskapsflyt og læring Er det så store forskjeller mellom akademisk arbeidskraft og «manuell» arbeidskraft som store deler av den faglige litteraturen synes å mene Klyngebedriftenes tilpasninger til den internasjonale arbeidsdelingen. Blandende strategier? Store forskjeller? Usikkerhet? Reversering? Hva kjennetegner de arbeidsplassene som blir liggende igjen- dekvalifisering, rekvalifisering oppkvalifisering Kan uttrykte behov for arbeidskraft (målt etter utdanning) si noe om disse strategiene? August

3 Om U.S. industrial decline, Andy Grove Businessweek "How could U.S. have forgotten [that scaling was crucial to its economic future]?. I believe the answer has to do with a general understanding of manufacturing the idea that as long as "knowledge work" stays in the U.S., it doesn't matter what happens to the factory jobs [ ] Not only did we lose an untold number of jobs, we broke the chain of experience that is so important in technological evolution. [ ] abandoning today`s "commodity" manufacturing can lock you out of tomorrow`s emerging industry" (Grove 2010) (tidligere COO, CEO og styreformann i Intel). August

4 Data Personlige intervju Egen spørreskjemaundersøkelse MfMs klyngeundersøkelse 2011 NCE M/ Mind the Gap fokusgrupper August

5 Undersøkelsen, sommer 2012 Utsendte Svar Svarprosent Verft % Rederi % Design % Leverandør % Totalt % August

6 Men nuuuu: tall på Fordeling av antall ansatte etter høyeste utdanningsnivå, status Klyngebedrifters vurdering av utdannings betydning for framtidig konkurranseevne ift andre forhold Klyngebedriftenes synspunkt på utdanningsnivå, - type og utdanningens innhold etter størrelse, bransje, men mest ulike mål på internasjonalisering Rekruttering ditto Karriere August

7 Andel ansatte etter utdanning/ -nivå Dr. grad Master ing Bachelor ing Annen realfag Sjøoff U&H Øk. adm Komb I Ø Annet U&H Fagskole Fagbrev Ufaglært Leveran dør 0,4 % 6,5 % 13,1 % 2,4 % 0,4 % 9,0 % 1,8 % 3,4 % 7,7 % 33,2 % 22,2 % Verft 0,0 % 1,1 % 6,6 % 0,7 % 1,4 % 2,6 % 0,6 % 2,8 % 9,1 % 37,6 % 37,4 % Rederi 0,0 % 0,7 % 1,5 % 3,5 % 25,3 % 2,8 % 1,1 % 0,8 % 27,0 % 15,0 % 22,4 % Design 0,0 % 19,7 % 35,7 % 2,5 % 1,3 % 8,3 % 3,2 % 4,5 % 19,7 % 0,0 % 5,1 % Totalt 0 % 4 % 9 % 2 % 9 % 6 % 1 % 2 % 15 % 27 % 24 % N tot Høgskole- og univ. utdanning totalt: 34 % August

8 Hvilke faktorer har betydning for fremtidig konkurransekraft hos verftene? Klyngeundersøkelsen 2011 Omdømme Kvalitet / skreddersydde løsninger Innovasjon / evne til omstilling til nye behov Personlig service/relasjoner 6,0 6,0 6,0 5,7 Tilgang på fagarbeidere Finansieringsordninger Arbeidsdeling med lavkostland (outsourcing) Helse Miljø Sikkerhet Tilskudd til FoU/innovasjon Gode logistikkløsninger Tilgang på arbeidskraft med høyere utdanning Tilstedeværelse i globale markeder (salg/service) Bedriftskultur Diversifisering (nye produkter/markedssegment) 5,3 5,1 5,1 5,1 5,0 5,0 5,0 4,9 4,6 4, August

9 Hvilke faktorer har betydning for fremtidig konkurransekraft hos skipskonsulentene? Klyngeundersøkelsen 2011 Innovasjon / evne til omstilling til nye behov 6,7 Kvalitet / skreddersydde løsninger Omdømme 6,3 6,2 Personlig service/relasjoner Tilgang på arbeidskraft med høyere utdanning 5,9 5,8 Diversifisering (nye produkter/markedssegment) Tilstedeværelse i globale markeder (salg/service) Tilgang på fagarbeidere Bedriftskultur 5,4 5,4 5,4 5,3 Arbeidsdeling med lavkostland (outsourcing) Gode logistikkløsninger Helse Miljø Sikkerhet Tilskudd til FoU/innovasjon 4,7 4,6 4,6 4,4 Finansieringsordninger 3, August

10 Hvilke faktorer har betydning for fremtidig konkurransekraft hos leverandørene? Klyngeundersøkelsen 2011 Innovasjon / evne til omstilling til nye behov 6,1 Omdømme Kvalitet / skreddersydde løsninger Personlig service/relasjoner Tilgang på arbeidskraft med høyere utdanning Tilgang på fagarbeidere Tilstedeværelse i globale markeder (salg/service) Diversifisering (nye produkter/markedssegment) Bedriftskultur Gode logistikkløsninger 6,1 5,9 5,8 5,6 5,3 5,2 5,2 5,1 5,0 Tilskudd til FoU/innovasjon Helse Miljø Sikkerhet 4,4 4,4 Finansieringsordninger 4,1 Arbeidsdeling med lavkostland (outsourcing) 3, August

11 Hvor viktig er det å få tilgang ulike kategorier ansatte mhp på utdanning? Prosent Ikke viktig Svært viktig (1) (5) Dr. ing Mastering Bacheloring Realfag annet Sjøoff, U&H Økadm U&H Komb Ing og økadm Annen høgere utd Fagskole Fagarbeidere Ufaglært August

12 Hvor viktig er det å få tilgang ulike kategorier ansatte mhp på utdanning? Gjsnitt 1=ikke viktig til 5=svært viktig. Etter bransje. Dr. ingeniør er Master Bachelo ingeniør ringeniø er rer Realfag annen Sjøoff Høgsk Øk/adm ledelse Komb ing.og øk.adm. Annen U & H Fagarb. Verft 1,25 2,56 4,33 2,56 3,11 3,44 3,25 1,88 4,67 5,00 2,88 Rederi 1,83 2,67 3,00 3,50 4,89 4,38 4,00 2,33 4,67 4,00 2,67 Design 1,80 4,50 4,50 2,40 2,20 2,60 3,40 3,20 2,60 2,40 1,40 Fagskole Ufaglærte Leverandør 2,03 3,53 4,11 3,15 1,78 3,13 3,43 2,42 3,78 4,05 2,39 Totalt 1,87 3,39 4,07 3,02 2,49 3,30 3,47 2,40 3,95 4,05 2,40 August

13 Hvor viktig er det å få tilgang ulike kategorier ansatte mhp på utdanning? Gj.snitt etter bransje 1= ikke viktig 5= Svært viktig 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 Verft Rederi Design Leverandør 1,00 August

14 Hvor viktig er det å få tilgang ulike kategorier ansatte mhp på utdanning? Gj. sn etter størrelse. 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1, > 100 1,00 August

15 Hvor viktig er det å få tilgang ulike kategorier ansatte mhp på utdanning? Etter produksjon ute. Gj.snitt etter bransje 1= ikke viktig 5= Svært viktig 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 Ikke produksjon ute Produksjon ute August

16 Andel som oppgir tilgang på fagarbeidere og høyt utdannet arbeidskraft som meget viktig (6-7) etter betydningen av outsourcing til lavkostland Klyngeundersøkelsen % Uviktig Middels viktig Meget viktig Outsourcing til lavkostland Fagarbeidere meget viktig Høgere utdanning meget viktig August

17 Behov for arbeidskraft etter offshoring av engineering. Gj. Snitt 1=ikke viktig til 5= svært viktig 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 Nei Ja August

18 Motivasjon for offshoring Gj. snitt 1=ikke viktig til 5= svært viktig 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 Engineering Produksjon Generelt August

19 Hvor viktig anser du følgende utdanningsmessige forhold å være for din bedrift framover? Gj. Snitt 1=ikke viktig til 5=svært viktig Nr. Gj. Snitt Oppgradering av lærernes 1 kunnskaper 4,49 Styrking av høgskolene i 2 fylket 4,41 3 Oppgradering av det tekniske utstyret i 4,39 utdanningsinstitusjonene 4 Styrking av fagskolene 4,22 5 Mer vektlegging på prosjektledelse 4,20 Sterkere samarbeid mellom høgskolene i fylket 6 og universitet og 4,08 høgskoler utenfor fylket Beholde TAF-ordningen/Yveien 7 4,06 8 Mer næringsrettede etterutdanningstilbud 4,04 9 Sterkere samarbeid mellom fagskole og høgskole 4, Sterkere spesialisering innen yrkesutdanning i fylket Sterkere spesialisering innen høgere utdanning i fylket Sterkere samarbeid mellom høgskolene i fylket Styrke industriens innflytelse på offentlig utdanning Større vilje i næringslivet til å ta i mot lærlinger Sterkere samarbeid mellom norske universitet/høgskoler og utdanningsinstitusjoner i utlandet Mer innsikt i andre kulturer Mer vektlegging på fremmedspråk August ,96 3,95 3,87 3,86 3,75 3,47 3,27 3,20

20 Vekt på internasjonale forhold i utdanningen etter konserntilknytning. Gj. Snitt 1=Ikke viktig til 5=svært viktig 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 Mer innsikt i andre kulturer Fremmedspråk Samarbeid mellom n og u U&H 1,00 Ja, hovedk Norge Ja, hovedk i utlandet Nei Totalt August

21 Vekt på internasjonale forhold i utdanningen etter bedriftenes offshoring. Gj. Snitt 1=ikke viktig til 5= svært viktig 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 Innsikt andre kulturer Fremmedspråk Intenasjonalt samarbeid Nei Ja, egne avd. Ja, Ja, begge utenfor deler bed./kons. Totalt August

22 Rekruttering av arbeidskraft Gj.snitt 1= Aldri/ikke relevant til 2= Svært hyppig Faglært arbeidskraft, rangert Høyere utdanning, rangert Fra andre 1 bedrifter/selskap i fylket 3,35 2 Direkte fra skolebenken 2,79 3 Fra utlandet ellers 2, Fra andre norske bedrifter/selskap utenfor fylket Fra andre bedrifter i konsernet nasjonalt Fra andre bedrifter i konsernet internasjonalt 2,21 1,63 1,37 1 Fra andre bedrifter/selskap i fylket 3,53 2 Direkte fra skolebenken 2,77 3 Fra andre norske bedrifter/selskap utenfor fylket 2,59 4 Fra utlandet ellers 2, Fra andre bedrifter i konsernet nasjonalt Fra andre bedrifter i konsernet internasjonalt 1,63 1,46 August

23 Rekruttering av ansatte med høyere utdanning. Gj.snitt 1= Aldri/ikke relevant til 2= Svært hyppig 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 Direkte fra skolebenken Andre bedrifter i konsernet nasjonalt Andre bedrifter i konsernet internasjonalt Andre bed./selskap i fylket Andre norske bed/selskap utenfor fylket Utlandet ellers 1,00 Ja, hk i Norge Ja, hk i utl. Nei August

24 Rekruttering av ansatte med høyere utdanning etter form på offshoring 5,00 4,50 Direkte fra skolebenken 4,00 3,50 Andre bedrifter i konsernet nasjonalt 3,00 2,50 Andre bedrifter i konsernet internasjonalt Andre bed./selskap i fylket 2,00 1,50 Andre norske bed/selskap utenfor fylket 1,00 Utlandet ellers Nei Ja, egne avdelinger Ja, utenlandske selsk Ja, begge deler August

25 Hvilke forhold er viktige for karriere i din bedrift? 1=ikke viktig til 5=svært viktig. Gj.snitt 1 Personlige egensk. 4,60 2 Realkompetanse 3,77 Erfaring fra andre norske 3 bedrifter 3,74 4 Gå gradene i bedriften 3,69 5 Tilleggsutd. 3,29 6 Høy formell utd. 3,22 7 Internasjonal erfaring 3,19 August

26 Hvilke forhold er viktige for karriere i din bedrift? 1=ikke viktig til 5=svært viktig. Gj.snitt Erfaring fra andre norske bedrifter Gå gradene i Internasjonal Høy formell Tilleggs Realkompetanse Personlige bedr. erfaring utd. utd. egensk. Nei 4,04 3,83 2,89 3,11 3,33 3,75 4,77 Ja, egne 3,25 3,59 3,65 3,65 3,35 3,76 4,41 avdelinger Ja, utenlandske 3,55 3,58 2,89 2,58 2,90 3,82 4,42 selsk Ja, begge deler 3,50 4,25 4,00 4,00 3,75 3,75 4,75 Total 3,69 3,74 3,19 3,22 3,29 3,77 4,60 August

27 Noen funn og videre spørsmål Store behov for baching., fagarbeidere og fagskolekandidater Liten interesse for internasjonal kunnskap og utdanningssamarbeid, men synes å variere positivt med grad av internasjonalisering Sterk vekt på erfaring og realkompetanse Sterk forankring utdanningsmessig og rekrutteringsmessig i det regionale. Internasjonalisering synes ikke å redusere dette. Bedriftene synes å ville beholde store deler av tilvirkningen i fylket (?) Hva? Det kompetansemessige innholdet i arbeidet? August

En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret?

En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret? FFI-rapport 2013/01252 En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret? Kari Røren Strand, Steinar Gulichsen og Frank Brundtland Steder Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research

Detaljer

Næringsmonitor for Øst- Telemark

Næringsmonitor for Øst- Telemark Næringsmonitor for Øst- Telemark HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 7/2013 Tittel: Næringsmonitor for Øst-Telemark Undertittel: TF-notat nr: 7/2013 Forfatter(e): Hanna Nyborg Storm Dato: 16.11.2012 ISBN:

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Undersøkelse om utenlandsstudier

Undersøkelse om utenlandsstudier Undersøkelse om utenlandsstudier 2 Innhold Kapittel 1 Forord... 4 Om rapporten... 4 Kapittel 2 Sammendrag... 5 Kapittel 3 Metode for datainnsamling... 6 Utvalg og svarprosent... 6 Eksterne sekundærdata...

Detaljer

Nye muligheter på arbeidsmarkedet for doktorgradskandidater

Nye muligheter på arbeidsmarkedet for doktorgradskandidater 19. juni 2012 Nye muligheter på arbeidsmarkedet for doktorgradskandidater For informasjon om flere eksemplarer, tillatelse å skrive eller oversette dette arbeidet, og all annen korrespondanse, vennligst

Detaljer

Kompetanseutfordringer i maritim næring

Kompetanseutfordringer i maritim næring Kompetanseutfordringer i maritim næring Kritisk masse og gratispassasjerproblemer Erik W. Jakobsen, Menon 31. mai 2004 Innhold: 1. Innledning 2 2. Tilbud og etterspørsel etter maritim driftskompetanse

Detaljer

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Del 4: Avtakerrapport www.nokut.no Forord NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen (2006 2008) er gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Formålet

Detaljer

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012 2012 Oktober 2012 INNHOLD Omdømmetrender og LD: bygge verdi Undersøkelser viser at det mange ledere er mest redd for, er tap av omdømme. Årsaken er enkel: Omdømme handler om tillit, og de fleste former

Detaljer

Unges holdninger til bygg- og anleggsbransjen i Hedmark og kompetansebehovet i næringen

Unges holdninger til bygg- og anleggsbransjen i Hedmark og kompetansebehovet i næringen ØF-notat 07/2012 Unges holdninger til bygg- og anleggsbransjen i Hedmark og kompetansebehovet i næringen En kartlegging av Per Kristian Alnes Tina Mathisen Østlandsforskning Østlandsforskning ble etablert

Detaljer

Næringsstruktur og kompetanseprofil i Agder

Næringsstruktur og kompetanseprofil i Agder Prosjektrapport nr. 1/2014 Næringsstruktur og kompetanseprofil i Agder Kristin Wallevik, Eugene Guribye og Elisabet S. Hauge Tittel Forfattere Næringsstruktur og kompetanseprofil i Agder Kristin Wallevik,

Detaljer

Kartlegging av arbeidskrafts- og kompetansebehov i matindustrien

Kartlegging av arbeidskrafts- og kompetansebehov i matindustrien nilf-rapport 2014 2 Kartlegging av arbeidskrafts- og kompetansebehov i matindustrien anne s. prestvik per christian rålm NILF utgir en rekke publikasjoner Faste årlige publikasjoner: «Driftsgranskingar

Detaljer

Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Storbyalliansen

Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Storbyalliansen Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Storbyalliansen Feltperiode: 2. 13. oktober 2014 Utvalg: Medlemmene i Storbyalliansen (næringforeningene i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim,

Detaljer

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus RAPPORT Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus Fra kunnskap og fakta til strategi og handling MENON- PUBLIKASJON NR. XX/2014 Januar 2014 av Anne Espelien, Leo A. Grünfeld, Rasmus Holmen og

Detaljer

Kompetansebarometer for NHObedriftene. Hovedresultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter i 2014

Kompetansebarometer for NHObedriftene. Hovedresultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter i 2014 Kompetansebarometer for NHObedriftene Hovedresultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter i 2014 Espen Solberg, Kristoffer Rørstad, Pål Børing, Tone Cecilie Carlsten Arbeidsnotat

Detaljer

Kompetansebarometer for NHObedriftene. Hovedresultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter i 2014

Kompetansebarometer for NHObedriftene. Hovedresultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter i 2014 Kompetansebarometer for NHObedriftene Hovedresultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter i 2014 Espen Solberg, Kristoffer Rørstad, Pål Børing, Tone Cecilie Carlsten Arbeidsnotat

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Rogaland januar 2014 Nå også på www.konjunktur.no Les alt på www.konjunktur.no NETT Det kommer fortsatt til å gå godt i Rogaland Bedriftsundersøkelsen bekrefter stor etterspørsel

Detaljer

Lærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget. Gro-Hege Stensrud MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013

Lærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget. Gro-Hege Stensrud MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 Lærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget Gro-Hege Stensrud Institutt for yrkesfaglærerutdanning Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG STEP RAPPORT 02-2003 TITTEL STEP - Senter for innovasjonsforskning Postadresse/Besøksadresse: Hammersborg torg 3, 0179 Oslo Telefon: 22 86 80 10 Telefaks: 22 86 80 49 Foretaksregisteret: NO 948 007 029

Detaljer

KOMPETANSE SOM REGIONAL UTVIKLINGSFAKTOR Kystnæringssenteret, Sortland Onsdag 12. desember kl. 11.00 11.25

KOMPETANSE SOM REGIONAL UTVIKLINGSFAKTOR Kystnæringssenteret, Sortland Onsdag 12. desember kl. 11.00 11.25 KOMPETANSE SOM REGIONAL UTVIKLINGSFAKTOR Kystnæringssenteret, Sortland Onsdag 12. desember kl. 11.00 11.25 NÆRINGSLIVETS KOMPETANSEBEHOV v/ Marit Liberg, Daglig leder av Opplæringskontoret for nordre Nordland

Detaljer

Rapport til Lederne Internasjonalisering av norsk offshoreleverandørindustri 2011 øker omsetning og blir med global

Rapport til Lederne Internasjonalisering av norsk offshoreleverandørindustri 2011 øker omsetning og blir med global Rapport til Lederne 1. Internasjonalisering av norsk offshoreleverandørindustri 2011 øker omsetning og blir med global Juni 2012 av Christian Mellbye, Sveinung Fjose og Erik W. Jakobsen 1. Innledning Leverandørindustrien

Detaljer

Få kommer, mange blir. Global Professionals

Få kommer, mange blir. Global Professionals Få kommer, mange blir Global Professionals Få kommer, mange blir En sammenligning mellom ulike europeiske land om forhold som kan påvirke arbeidsinnvandring for høykompetent arbeidskraft, og en kvalitativ

Detaljer

RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE

RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE HØSTEN 2010 Forord Norsk Betongforening ønsker å være en levende organisasjon med et tilbud som er etterspurt av medlemmene. Det å kunne tilpasse seg nye

Detaljer

02/06/15. Styringsvirkemidler som påvirker. Kunnskapsoppsummering og analyse

02/06/15. Styringsvirkemidler som påvirker. Kunnskapsoppsummering og analyse 02/06/15 Styringsvirkemidler som påvirker utdanningsvalg Kunnskapsoppsummering og analyse 2 STYRINGSVIRKEMIDLER SOM PÅVIRKER UTDANNINGSVALG DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission

Detaljer

MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013

MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 En oppgave om bortvalg av fagutdannelse blant yrkesfagelever i Follo. Line Riisnæs og Line Mallaug Institutt for yrkesfaglærerutdanning Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst Team Bodø Utvikling Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.11.2012 64977/2012 2012/7795 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/28 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/26 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Marianne Dæhlen, Anna Hagen og Dagfinn Hertzberg. Prosjekt til fordypning mellom skole og arbeidsliv Delrapport 1 Evalueringen av Kunnskapsløftet

Marianne Dæhlen, Anna Hagen og Dagfinn Hertzberg. Prosjekt til fordypning mellom skole og arbeidsliv Delrapport 1 Evalueringen av Kunnskapsløftet Marianne Dæhlen, Anna Hagen og Dagfinn Hertzberg Prosjekt til fordypning mellom skole og arbeidsliv Delrapport 1 Evalueringen av Kunnskapsløftet Marianne Dæhlen, Anna Hagen og Dagfinn Hertzberg Prosjekt

Detaljer

Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark?

Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark? Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark? Innlegg på temamøte i Vest-Agder Høyre 28.04.2014 Torunn Lauvdal, rektor Universitetet i Agder Utgangspunktet: Hva slags universitet

Detaljer

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 2000 http://www.step.no/ Redaktør for seriene: Editor for the series: Dr. Philos. Finn Ørstavik (1998-2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til oversettelse,

Detaljer

Studiebygda. - En analyse av nå-situasjonen for Volda som studiebygd, bosted og Høgskolen i Volda

Studiebygda. - En analyse av nå-situasjonen for Volda som studiebygd, bosted og Høgskolen i Volda Studiebygda - En analyse av nå-situasjonen for Volda som studiebygd, bosted og Høgskolen i Volda Innhold Innledning... 4 Del 1. Studenter og elevers synspunkter om Stydiebygda Volda... 5 Hovedfunn del

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer