Geberit AquaClean Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по обслуживанию

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Geberit AquaClean 8000. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по обслуживанию"

Transkript

1 Geberit AquaClean 8000 DK DK NO NO Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по обслуживанию SE SE FIFI RU RU

2 Helt etter dine ønsker Moderne kroppshygiene...18 Lett å betjene...18 Har du andre spørsmål? - Ja, bare spør!...18 Viktige opplysninger Korrekt bruk...19 Sikkerhetsinstrukser Endringer...19 Drift...19 Vedlikehold og rengjøring...19 Montasjeelementer på WC-et Betjene WC Bruke dusjen...21 Regulere strålestyrken...21 Stille inn varmtvannsberederen...22 Feil under drift Rengjøre og vedlikeholde WC-et Rengjøring av dusjdyse...25 Rengjøre sete og lokk...26 Demontere/montere sete og lokk...27 Rengjøre WC-skålen...28 Rengjøre dekselet...28 Rengjøre kledningen...28 Tekniske data Miljø Innholdsstoffer...29 Avfallshåndtering...29 Garanti Garantivilkår

3 Helt etter dine ønsker Moderne kroppshygiene Lett å betjene Med AquaClean 8000 har du bestemt deg for moderne kroppshygiene med en komfort som vil skjemme deg bort. Nyt komforten med et WC på en enkel, sikker og komfortabel måte. AquaClean 8000 rengjør analområdet skånsomt og grundig. Sett deg på WC-et. Bruk ganske enkelt dusjen til å gjøre deg ren. Det er ikke nødvendig å bruke papir først. Etterpå kan du tørke deg med et håndkle eller toalettpapir. Du ønsker ikke å sette deg inn i tekniske detaljer, eller du benytter WC-et for første gang? Betjeningen av AquaClean 8000 oppfyller dine ønsker - den er både enkel og komfortabel. Har du andre spørsmål? - Ja, bare spør! Vi svarer med glede på dine spørsmål: Telefon: I andre land ber vi deg henvende deg til din ansvarlige Geberit-forhandler. 18

4 Viktige opplysninger Korrekt bruk AquaClean 8000 er beregnet på rengjøring av analområdet. Dersom det brukes til et annet formål, gjelder ikke garanti- og produktansvarskrav ved eventuelle personskader og materielle skader. AquaClean 8000 er utviklet og produsert i henhold til dagens tekniske nivå samt testet og godkjent i samsvar med godkjente europeiske standarder (SEV/KIWA/SVGW/CE). Henvend deg til din ansvarlige Geberit-forhandler for å se samsvarserklæringen. Sikkerhetsinstrukser Endringer Drift Vedlikehold og rengjøring Det er ikke tillatt å foreta endringer, overstyringer, hjelpeinstallasjoner eller reparasjonsforsøk Reparasjoner skal bare utføres av autoriserte fagfolk med tilfredsstillende opplæring Feilreparasjoner kan føre til ulykker, skader og feil Endringer på nettkabelen må bare utføres av en teknisk ekspert Dette produktet er ikke beregnet for personer (inklusive barn) med innskrenkede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskaper, med mindre de er under tilsyn av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet eller har fått anvisninger om hvordan produktet skal brukes. Barn skal være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med installasjonen. Betjening og vedlikehold skal kun utføres av eieren eller brukeren i den grad dette er beskrevet i denne bruksanvisningen Forklar riktig bruk for barn som bor i huset Dusjdysen må ikke med hensikt tilsmusses, sprøytes med urin eller blokkeres Ikke bruk WC-et som urinal. Ikke klatre opp på eller stå på WC-et Ikke bruk aggressive hjelpemidler som f.eks. damp, harde børster, skuresvamper eller WC-rens ved rengjøring av WC-et (se kapitlet "Rengjøre og vedlikeholde WC-et" side 25). Ikke la rengjøringsmidlene virke for lenge Ikke spray hårspray, parfyme osv. på installasjonen 19

5 Montasjeelementer på WC-et Oversikt Betjeningsfelt 2 Strømbryter O: Av I: På 3 Serienummer (innvendig) 4 Vedlikeholdsluke 5 Kledning 6 WC-skål Monteringssko 8 Deksel 9 Dusjarm 10 Brukeridentifikasjon Betjeningsfelt 1 Dusjknapp (start/stopp) 2 Strålestyrke Valgknapp for varmtvannsbereder med LED-display (se tabellen "LED-displayets betydning") LED-displayets betydning LED-display Innstilling Lyser blått Innstilling 1: Varmtvannsbereder alltid PÅ Lyser ikke Innstilling 2: Varmtvannsbereder AV Blinker flere ganger / lyser blått mens WCet benyttes Blinker og lyser rødt Senkningsautomatikk Innstilling 3: Varmtvannsbereder på brukeridentifikasjon Feilvisning WC-et har senkningsautomatikk. Automatikken forhindrer at setet/lokket faller ned på WC-skålen. 20

6 Betjene WC WC-spylingen fungerer uavhengig. Den utløses av spyleknappen på veggen. AquaClean 8000 kan til enhver tid benyttes som et vanlig WC. AquaClean 8000 virker bare når brukeridentifikasjonen registrerer en bruker, dvs. når noen sitter på WC-et. Bruke dusjen Dusjdysen rengjøres etter hver dusjing. 1 Åpne lokket og sett deg på WC-et Brukeridentifikasjonen aktiveres 2 Start dusjen: Trykk på <dusjknapp> (1) Dusjarmen skyves ut 3 Dusjen stopper automatisk etter 20 sekunder Dusjarmen går tilbake. For tidligere stopp, trykk på <dusjknappen> (1) igjen Resultat WC-et er igjen klart til bruk. Regulere strålestyrken Strålestyrken reguleres med <strålestyrke> (2) ("+" sterkere, "-" svakere) Sist valgte strålestyrke lagres. Resultat Dusjstrålen blir sterkere / svakere. 21

7 Stille inn varmtvannsberederen Fabrikkinnstilling: Varmtvannsberederen er permanent aktivert (innstilling 1) LED-en lyser blått (se tabellen "LED-displayets betydning" på side 20). 1 Aktiver <valgknappen for varmtvannsberederen> (3) Varmtvannsberederen er utkoplet (innstilling 2), LED-en lyser ikke 2 Trykk på nytt på <valgknappen for varmtvannsberederen> (3) Varmtvannsberederen er koplet over til brukeridentifikasjon (innstilling 3), LED-en lyser blått når brukeridentifikasjonen er aktivert 22

8 Feil under drift Feil Årsak Løsning Ingen funksjon Støpsel ikke i stikkontakten Sett i støpslet Dusjvannet er for kaldt Strømbryter (2) ikke slått på (se bilde "Oversikt" på side 20) Defekt sikring Defekt stikkontakt Slå på strømbryteren (2) Skift sikringen Få en fagmann til å reparere stikkontakten Vinduet for Rengjør vinduet for brukeridentifikasjonen (10) er tilsmusset (se bilde "Oversikt" på side 20) myk klut eller en brukeridentifikasjonen (10) med en fille Programvare Slå av strømbryteren (2), og slå den på igjen etter 30 s (se bilde "Oversikt" på side 20) Varmtvannsberederen er ikke slått på Slå på varmtvannsberederen med <valgknappen for varmtvannsberederen> (3) LEDen lyser blått (se bilde "Betjeningsfelt" på side 20) For kort oppvarmingstid fordi varmtvannsberederen er satt på innstilling 3 (se tabell "LED-displayets betydning" på side 20) Programvare Sett varmtvannsberederen på innstilling 1 med <valgknappen for varmtvannsberederen> (3) LEDen lyser blått Slå av strømbryteren (2), og slå den på igjen etter 30 s (se bilde "Oversikt" på side 20) For svak dusjstråle Strålestyrken er stilt inn for svakt Øk strålestyrken med <strålestyrke> (2) (se bilde "Betjeningsfelt" på side 20) Dusjdyse blokkert/forkalket Utløs servicefunksjonen (skyv <strålestyrke> (2) mot "+" og aktiver samtidig <dusjknappen> (1)) (se bilde "Betjeningsfelt" på side 20) Rengjør / skift ut dusjdysen 23

9 Feil Årsak Løsning Senkningsautomatikken virker ikke Monteringsskoene (7) på venstre og høyre side er ikke lukket (se bilde "Oversikt" på side 20) Lukk monteringsskoene (7) helt Hvis installasjonen fortsatt ikke virker, må du ringe vår kundeservice i det landet du befinner deg i: Telefon:

10 Rengjøre og vedlikeholde WC-et Reklamasjoner (riper, matte flekker osv.) som skyldes feilbehandling med damp og rengjøringsmidler, f. eks. skuremidler, glassrens, løsemiddelholdige rengjøringsmidler, neglelakkfjerner, rengjøringsmidler med eddik- eller sitronsyre eller andre kjemikalier, godtas ikke. Rengjøring av dusjdyse 1 Skyv <strålestyrke> (2) i retning mot bruker, og aktiver samtidig <dusjknappen> (1) Dusjarmen skyves ut 2 Hold dusjarmen fast med én hånd og fjern dusjdysen med den andre hånden 25

11 3 Trykk på <dusjknappen> (1) Dusjarmen går tilbake til utgangsposisjon 4 Rengjør åpningen på dusjarmen 5 Fjern kalken på dusjdysen og rengjør den, eller skift den ut 6 Monter den rengjorte eller nye dusjdysen direkte i åpningen i dusjarmen Rengjøre sete og lokk FORSIKTIG Uegnede rengjøringsmidler kan skade materialoverflaten Ikke rengjør med damp Ikke bruk klor- eller syreholdige, slipende eller etsende rengjøringsmidler Bruk bare vann og mildt rengjøringsmiddel (f.eks. håndsåpe) 1 Rengjør setet og lokket med en myk og fuktig klut 2 Tørk av setet, lokket og monteringsskoene med en myk klut 26

12 Demontere/montere sete og lokk FORSIKTIG Fare for brudd hvis setet eller lokket vris for mye 1 Klapp opp setet/lokket og frigjør de to monteringsskoene ved å trykke (1) og skyve (2) Løft setet/lokket 3 Monter setet/lokket i festet igjen og lukk de to monteringsskoene ved å skyve dem utover 4 Lukk setet/lokket 27

13 Rengjøre WC-skålen WC-skålen er utstyrt med en enestående, smussavvisende overflate. Denne overflaten setter en ny standard for lettstelthet og hygiene. Slutt på all skrubbing, skuring og skraping! FORSIKTIG Uegnede rengjøringsmidler kan skade materialoverflaten Ikke bruk skuremiddel, høykonsentrerte rensemidler for avløp/armaturer og stål eller WC-rens i pulverform Rengjør WC-skålen med en myk, fuktig klut og ev. milde rengjøringsmidler for bad eller milde universalrengjøringsmidler, uten anioniske tensider og organiske syrer, som f.eks. sitronsyre Ved sterkere grad av tilsmussing (under spylekanten) anbefaler vi bruk av milde rengjøringsmidler for bad eller milde universalrengjøringsmidler, f.eks. eddikrens. Bruk en myk svamp eller klut som ikke lager riper. Rengjøre dekselet FORSIKTIG Uegnede rengjøringsmidler kan skade materialoverflaten Ikke bruk syrer, klorholdige (Klorin) eller sterke rengjøringsmidler Ikke la rengjøringsmidlene virke for lenge 1 Bruk en myk, fuktig klut når du rengjør dekselet 2 Spyl med vann etter rengjøringen 3 Tørk av dekselet med en myk klut Rengjøre kledningen FORSIKTIG Uegnede rengjøringsmidler kan skade materialoverflaten Ikke bruk klor- eller syreholdige, slipende eller etsende rengjøringsmidler Rengjør kledningen med varmt såpevann 28

14 Tekniske data Nominell spenning 230 V AC Nettfrekvens 50 Hz Inngangseffekt 1000 W Inngangseffekt standby 3.0 / 11.3 (med varmtvannsbereder) W Lengde nettledning 70 cm Innkapsling IP x 4 Strømningstrykkområde 1-10 bar Gjennomstrømningsmengde 2,1-5,5 l/min Volum varmtvannsbereder 1,8 l Vanntemperatur fabrikkinnstilling 37 C Vekt 27,5 kg Belastning toalettsete / toalettlokk maks. 150 kg Miljø Innholdsstoffer Avfallshåndtering Dette produktet er i samsvar med kravene i EU-direktivet "Restriction of Hazardous Substances" (2002/95/EF), også kalt RoHS. Dette betyr at det i stor utstrekning er fritt for visse miljøskadelige substanser, f.eks. bly, kvikksølv, kadmium og krom VI. I henhold til EU-direktivet "Waste Electrical and Electronical Equipment" (2002/96/EF), også kalt WEEE, er produsentene av spesielt elektroutstyr forpliktet til å ta gammelt utstyr i retur og avfallsbehandle det i samsvar med forskriftene. AquaClean WC-et er ikke underlagt denne standarden. I egenskap av miljøpionér ønsker Geberit å gi et positivt signal, og overfører derfor frivillig disse kravene til å gjelde alle installasjoner. Alle gamle installasjoner kan returneres gratis til Geberit for forskriftsmessig avfallsbehandling eller resirkulering. Denne ordningen gjelder både for EU-land og for Sveits og Norge. Du vil få opplysninger om mottakssteder hos Geberit-forhandlerne eller på internettsiden for det aktuelle landet. Separat innsamling og resirkulering av gammelt elektroutstyr bidrar til å beskytte miljøet og menneskenes helse. 29

15 Garanti Garantivilkår For AquaClean dusj-wc-et som er spesifisert med serienummeret på garantikortet ("Produkt"), gir Geberit-selskapet som har ansvaret for salget av produktet ("Geberit", adresse, se under), en garanti med følgende innhold til sluttbrukeren: 1. Geberit garanterer for et tidsrom på 2 år, regnet fra datoen for monteringen av produktet hos sluttbrukeren ("Garantitid"), at produktet ikke har material- og produksjonsfeil. 2. Krav kan bare gjøres gjeldende på grunnlag av denne garantien dersom produktet ble installert og satt i drift av et rørleggerfirma eller av en kundeservice som er autorisert av Geberit. produktdefekten ikke skyldes ikke-forskriftsmessig montering eller bruk, eller mangelfullt stell eller vedlikehold. det ikke er utført endringer på produktet, særlig ikke er fjernet, skiftet ut deler eller montert tilleggsinstallasjoner. det vedlagte garantikortet fylles ut komplett av sluttbrukeren og sendes tilbake til Geberit innen 10 arbeidsdager, regnet fra monteringsdato. Når sluttbrukeren sender tilbake garantikortet, erklærer hun/han samtidig sitt samtykke til disse garantivilkårene. 3. Dersom det oppstår en material- eller produksjonsfeil i løpet av garantitiden ("Garantitilfelle"), gir Geberit sin garantiytelse gjennom en gratis reparasjon eller en gratis utskiftning av de defekte delene ved Geberits egen kundeservice eller en kundeservice på oppdrag fra Geberit. Krav som går ut over dette fra sluttbrukeren overfor Geberit er utelukket, i den grad dette er mulig i forhold til gjeldende lover. 4. Når garantitiden er over, bortfaller alle krav som sluttbrukeren måtte ha på grunnlag av denne garantien. Dette gjelder også for deler av produktet som ev. er blitt reparert eller skiftet ut i løpet av garantitiden. 5. Denne garantien er utelukkende underlagt materiell lov i det land hvor Geberit har sin forretningsadresse. FN-konvensjonen om avtaler om internasjonal varehandel utelukkes uttrykkelig. For eventuelle tvister på grunnlag av denne garantien er kun retten ved Geberits hovedsete kompetent. Din aktuelle partner for garantispørsmål er: Geberit AS Luhrtoppen 2 N-1470 Lørenskog Oslo 30

Geberit AquaClean 8000plus. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по обслуживанию

Geberit AquaClean 8000plus. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по обслуживанию Geberit AquaClean 8000plus DK DK NO NO Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по обслуживанию SE SE FIFI RU RU Helt etter dine ønsker... 31 Moderne kroppshygiene...31

Detaljer

Geberit AquaClean 8000. Bruksanvisning

Geberit AquaClean 8000. Bruksanvisning Geberit AquaClean 8000 Bruksanvisning For rent velvære... 4 Lett å betjene... 4 Har du spørsmål om Geberit AquaClean?... 4 Registrering av garantikortet... 4 Miljø... 4 Viktige henvisninger... 5 Korrekt

Detaljer

Geberit AquaClean 5000. Bruksanvisning

Geberit AquaClean 5000. Bruksanvisning Geberit AquaClean 5000 Bruksanvisning For rent velvære... 4 Lett å betjene... 4 Har du spørsmål om Geberit AquaClean?... 4 Registrering av garantikortet... 4 Miljø... 4 Viktige henvisninger... 5 Korrekt

Detaljer

Geberit AquaClean 4000. Brukerhåndbok

Geberit AquaClean 4000. Brukerhåndbok Geberit AquaClean 4000 Brukerhåndbok For rent velvære... 4 Lett å betjene... 4 Har du spørsmål om Geberit AquaClean?... 4 Registrering av garantikortet... 4 Miljø... 4 Viktige henvisninger... 5 Korrekt

Detaljer

Geberit AquaClean 5000plus. Bruksanvisning

Geberit AquaClean 5000plus. Bruksanvisning Geberit AquaClean 5000plus Bruksanvisning For rent velvære...4 Bedre for helse og velvære... 4 Lett å betjene... 4 Har du spørsmål om Geberit AquaClean?... 4 Registrering av garantikortet... 4 Miljø...

Detaljer

Geberit AquaClean 8000plus. Bruksanvisning

Geberit AquaClean 8000plus. Bruksanvisning Geberit AquaClean 8000plus Bruksanvisning For rent velvære... 4 Bedre for helse og velvære... 4 Lett å betjene... 4 Har du spørsmål om Geberit AquaClean?... 4 Registrering av garantikortet... 4 Miljø...

Detaljer

Brukerveiledning Dusj-WC 5000+ T

Brukerveiledning Dusj-WC 5000+ T Brukerveiledning Dusj-WC 5000+ T Innhold Funksjoner Funksjoner... 03 Dusj Oversikt over tilsatsmodell Betjeningspanel tilsatsmodell Håndbetjeningens knapper... 04 Benytte håndbetjeningen... 05 Håndbetjeningen

Detaljer

DK NO SE FI RU 12-2012 B763-002&BDC 997.122.00.0 (02)

DK NO SE FI RU 12-2012 B763-002&BDC 997.122.00.0 (02) DK Monteringsvejledning Side Monteringsanvisning Side SE Monteringsanvisning Sidan 9 FI Asennusohje Sivu 7 RU Руководство по монтажу Страница 5 DK SE FI RU B76-00&BDC -0 997..00.0 (0) B76-00&BDC -0 Sikkerhet

Detaljer

Geberit AquaClean Sela. Brukerhåndbok

Geberit AquaClean Sela. Brukerhåndbok Geberit AquaClean Sela Brukerhåndbok NO Informasjon Innholdsfortegnelse Sikkerhet... 2 Produktbeskrivelse... 3 Betjening... 5 Vedlikehold... 12 Bærekraft... 18 Samsvar... 19 Sikkerhet Målgruppe Dette dokumentet

Detaljer

Brukerveiledning AquaClean Dusj-WC 8000+

Brukerveiledning AquaClean Dusj-WC 8000+ Brukerveiledning AquaClean Dusj-WC 8000+ VU-8000+ GS-8000+ VS-8000+ Innhold Et moderne hygienetoalett Tilpasses dine ønsker... 4 Moderne intimhygiene... 4 Komfortabel med et enkelt betjeningspanel... 4

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Brukerveiledning Dusj-WC 8000+

Brukerveiledning Dusj-WC 8000+ Brukerveiledning Dusj-WC 8000+ VU 8000+ GS 8000+ VS 8000+ Innhold Et moderne toalett for en enklere hverdag s. 3 Viktige opplysninger s. 4 Sikkerhetsinstrukser s. 4 Håndbetjeningens knapper VU 8000+ s.

Detaljer

Brukerveiledning Dusj-WC 8000+

Brukerveiledning Dusj-WC 8000+ Brukerveiledning Dusj-WC 8000+ VU-8000+ GS-8000+ VS-8000+ Innhold Et moderne toalett for en enklere hverdag... 03 Tilpasses dine ønsker Komfortabel med lokalt kontrollpanel Individuelle programmer med

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet!

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE... 3 4. MONTERING... 3 5.

Detaljer

Bruksanvisning Bidette R3

Bruksanvisning Bidette R3 Bruksanvisning Bidette R Etter installasjonen skal bruks- og installasjonsanvisningene legges igjen hos brukeren. SC 08 C Bidette R, utstyrt med armstøtte (tilleggsutstyr) Produktbeskrivelse Bidette R

Detaljer

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 Instruksjoner for elektrisk vannkoker Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 DELER OG FUNKSJONER

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

GODMORGON baderomsmøbler

GODMORGON baderomsmøbler GODMORGON baderomsmøbler Hverdagen i hjemmet stiller store krav til baderomsmøbler. GODMORGON møbler og GODMORGON ben, ODENSVIK, BRÅVIKEN, EDEBOVIKEN servanter og GODMORGON oppbevaringssett gjennomgår

Detaljer

Geberit AquaClean Toalettet som rengjør deg med vann. Det nye velværet.

Geberit AquaClean Toalettet som rengjør deg med vann. Det nye velværet. Geberit AquaClean Toalettet som rengjør deg med vann. Det nye velværet. Den skånsomme hygienen. 2 Opplev Geberit AquaClean-følelsen. Man kan ikke unngå vann i den daglige kroppspleien. Det rengjør, forfrisker

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

VikingBad IDA Baderomsmøbler IDA 80 Speilskap

VikingBad IDA Baderomsmøbler IDA 80 Speilskap VikingBad IDA Baderomsmøbler IDA 80 Speilskap OBS! VikingBad AS tar forbehold om at speilskapet monteres med medfølgende deler slik det er beskrevet i denne installasjonsveiledningen. Skader som følge

Detaljer

UPPLEVA TV- og lydsystem

UPPLEVA TV- og lydsystem UPPLEVA TV- og lydsystem Hverdagen i hjemmet stiller store krav til TV- og lydsystem. UPPLEVA gjennomgår omfattende tester for å oppfylle våre strenge standarder for kvalitet, styrke og holdbarhet. Produktene

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler

Detaljer

Bano servant / festebraketter / avløpsrør/ høydejusteringsmodul

Bano servant / festebraketter / avløpsrør/ høydejusteringsmodul Bano servant / festebraketter / avløpsrør/ høydejusteringsmodul Rev: 08.oktober.2015 BANO AS Utstillingsplassen 3 6823 Sandane-Norge Phone: +47 57 86 98 00 post@bano.no 1-5 Bano servant 5200/R (høyre)

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter N Bruksanvisning STABILA REC-300 Digital er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av roterende laserlinjer. Med mottakeren REC-300 Digital kan laserstråler fra rotasjonslasere mottas selv

Detaljer

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK MERK: Montering og demontering skal foretas av autorisert personale. Før service/montering/ demontering starter

Detaljer

Geberit AquaClean Toalettet som rengjør deg med vann. Det nye velværet.

Geberit AquaClean Toalettet som rengjør deg med vann. Det nye velværet. Toalettet som rengjør deg med vann. Det nye velværet. Den skånsomme Opplev -følelsen. Man kan ikke unngå vann i den daglige kroppspleien. Det rengjør, forfrisker og gir deg velbehag. I Det fjerne Østen

Detaljer

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 VIKTIG INFORMASJON MONTERE APPARATET APPARATET skal bare brukes når det er riktig innebygget (montert). FØLG DEN VEDLAGTE monteringsanvisningen når du monterer apparatet. MONTERING

Detaljer

Perfekt rengjøring på en enkel måte.

Perfekt rengjøring på en enkel måte. Råd om rengjøring. www.nibu.no Perfekt rengjøring på en enkel måte. Rengjøring av BLANCO kjøkkenvasker. Et skinnende utseende i løpet av kort tid. Hvordan gjøre ren en BLANCO kjøkkenvask. Vasken er den

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

Hverdagslivet hjemme stiller høye krav til servanter til bad. Alle servantene våre gjennomgår omfattende tester for å oppfylle våre strenge

Hverdagslivet hjemme stiller høye krav til servanter til bad. Alle servantene våre gjennomgår omfattende tester for å oppfylle våre strenge Servanter til bad Hverdagslivet hjemme stiller høye krav til servanter til bad. Alle servantene våre gjennomgår omfattende tester for å oppfylle våre strenge standarder for kvalitet, styrke og holdbarhet.

Detaljer

Norsk bruksanvisning. 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Orca are registered trademarks of R82 A/S. 06.2011

Norsk bruksanvisning. 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Orca are registered trademarks of R82 A/S. 06.2011 orcatm orsk bruksanvisning 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Orca are registered trademarks of R82 A/S. 06.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet... 4 Garanti... 4 Vedlikehold... 4 Orca...

Detaljer

Krumkakejern Bruksanvisning. Hörncheneisen / bretzeli-eisen

Krumkakejern Bruksanvisning. Hörncheneisen / bretzeli-eisen Krumkakejern Bruksanvisning Hörncheneisen / bretzeli-eisen 1 2 3 4 5 6 7 8 = 9 10 11 = Innholdsfortegnelse Sikkerhet...4 Åpne pakken...6 Krav til plassering for bruk...6 Før første gangs bruk...6 Steking

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Brukerhåndbok 2015-12-01 Optimal forlengelse Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Innhold Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2 Innledning 3 Bruksanvisning 3 Rengjøring 4 Annen informasjon 5 Egne notater 7

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Bruksanvisning Kaffemølle. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffemølle. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffemølle Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innholdsfortegnelse Sikkerhetshenvisninger... 3 Pakke ut apparatet... 4 Krav til monteringsstedet... 4 Før første gangs bruk... 5 Innstilling

Detaljer

NO Bruksanvisning TIMER

NO Bruksanvisning TIMER NO Bruksanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene nøye! Sikkerhetsinstrukser Påse at strømtilførselen i huset ditt samsvarer med informasjonen på merkeskiltet

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler.

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler. Bruksanvisning Alpha dusjkrakk Denne bruksanvisningen gir beskrivelser i forhold til montering, bruk og vedlikehold av Alpha dusjkrakk. Vennligst ta kontakt med din terapeut før bruk av dette produktet

Detaljer

Ionisk hårføner IT 014071. Bruksanvisning

Ionisk hårføner IT 014071. Bruksanvisning Ionisk hårføner IT 014071 Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen for å bli bedre kjent med produktet og bruken av det. Oppbevar bruksanvisningen for senere referanse. Les sikkerhetsanvisningene! Sikkerhetsanvisningene

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Perfekt rengjøring på en enkel måte.

Perfekt rengjøring på en enkel måte. Råd om rengjøring. www.nibu.no Perfekt rengjøring på en enkel måte. Rengjøring av BLANCO kjøkkenvasker. For mer informasjon: www.nibu.no www.blanco-steelart.no 4373/NO/09-13 BLANCO GmbH + Co KG 2013 Det

Detaljer

1. INTRODUKSJON OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV BRUKSOMRÅDE MONTERING BETJENING TEKNISKE DATA...

1. INTRODUKSJON OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV BRUKSOMRÅDE MONTERING BETJENING TEKNISKE DATA... Vision High-Low Brukermanual Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! PDF 6037 / 01.11.2011 Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE...

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning GW 10 ELEKTRISKGRILLVOGN 00 00 00 00 Informasjon Les nøye gjennom informasjonene i dette heftet. Disse gir viktige henvisninger for sikkerhet, bruk og vedlikehold av grillvognen.

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Barnematmaker. Bruksanvisning. Art.nr K1500186-020 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Barnematmaker. Bruksanvisning. Art.nr K1500186-020 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Barnematmaker Bruksanvisning Art.nr K1500186-020 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INNHOLD VIKTIG INFORMASJON 2 HÅNDTERING 4 OVERSIKT OVER MASKINEN 5 FØR BRUK 8 BRUK 8 - Påfylling av vann 8 - Montering

Detaljer

Aluminium in Architecture. Drift- og vedlikeholdsanvisning for skyvedør og -vindu WICSLIDE S82 og S86

Aluminium in Architecture. Drift- og vedlikeholdsanvisning for skyvedør og -vindu WICSLIDE S82 og S86 R Aluminium in Architecture Drift- og vedlikeholdsanvisning for skyvedør og -vindu WICSLIDE S82 og S86 Bruksanvisning for skyvedør og skyvevindu Skyvedør, -vindu Låsestilling Skyvestilling Låsestilling

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Tørketrommel / kondenstørketrommel 3 Innholdsfortegnelse: Beskrivelse av tørketrommel/kondenstørketrommel Maskine med manuell betjening Maskine med betaling

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk Avalon MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2007-11 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 RENGJØRING 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER 7 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg.

Detaljer

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Disse enhetene kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2008-02 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 7 RENGJØRING 7 BRUKERVEILEDNING 8 SPESIFIKASJONER 8 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg. No.

Detaljer

AQUACLEAN TOALETTER - spyl og tørk & hev og senk

AQUACLEAN TOALETTER - spyl og tørk & hev og senk AQUACLEAN TOALETTER - spyl og tørk & hev og senk Den skånsomme hygienen Vann er en naturlig del av vår daglige kroppspleie. Det rengjør, er forfriskende og gir deg velvære. AquaClean toalettene med innebygget

Detaljer

FDV-Dokumentasjon. Dokumentasjon. Dusjtermostat M08-LY04. Importør: Boco Europe AS, C.O Lundsgate 16, 3043 Drammen, Norway

FDV-Dokumentasjon. Dokumentasjon. Dusjtermostat M08-LY04. Importør: Boco Europe AS, C.O Lundsgate 16, 3043 Drammen, Norway FDV-Dokumentasjon Dokumentasjon Dusjtermostat M08-LY04 Importør: Boco Europe AS, C.O Lundsgate 16, 3043 Drammen, Norway 2 Dusjbatteri m. termostat i krom Tekniske spesifikasjoner Varmtvannstilkobling :

Detaljer

Bruksanvisning Vannkoker. Vannkoker

Bruksanvisning Vannkoker. Vannkoker Bruksanvisning Vannkoker Vannkoker Max. 1,5 Liter Min. 0,5 Liter Utpakking Ved utpakkingen av apparatet gjelder følgende fremgangsmåte: Ta apparatet ut av esken. Fjern all forpakningen. Fjern eventuelle

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

UltraShield TM Rengjøringsmanual

UltraShield TM Rengjøringsmanual VIKTIG: FØR DU BEGYNNER Man kan bruke en høytrykkspyler, med en bred vifte dyse, men kun med trykk under 100 bar og med en avstand på 30 cm i fra terrassebordene. Utvis ekstrem forsiktig ved bruk av en

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Montering og vedlikehold. av laminat benkplater

Montering og vedlikehold. av laminat benkplater Montering og vedlikehold av laminat benkplater KVALITET VARER LENGST Hos Møbelkjøkken vil du finne benkeplater i en rekke materialer og overflater. Materialene som er brukt er av beste kvalitet og er

Detaljer

vikingbad VB 8303 Blandebatteri

vikingbad VB 8303 Blandebatteri vikingbad VB 8303 Blandebatteri MERKNAD: I følge gjeldende regler skal blandebatteriet monteres, skylles gjennom og prøves! Trykkforskjeller mellom kald- og varmtvann bør utjevnes. Montering 1. Skyll tilførselsslangene

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Register your product and get support at HP8699. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8699. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8699 Brukerhåndbok r q p o a b s t n m c d u l k e Salon j f g h i v 23 24 x 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 7~10 sec. 8 9 Norsk

Detaljer

Monteringsanvisning og vedlikehold

Monteringsanvisning og vedlikehold Monteringsanvisning og vedlikehold a-collection klosett med skjult vannlås og 3/6 liters spyling Vekt: 28kg Emb.: Kartong Monteringsanvisning Klosettet skal kobles til vannledningen med godkjent fleksibel

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning Best.-nr. : 0425 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

FDV dokumentasjon GDL takaltan

FDV dokumentasjon GDL takaltan FDV dokumentasjon GDL takaltan PRODUSERT FRA APRIL 2015 Takterrasse type GDL 3066 og 3066L lakkert furu GDL 2066 og 2066L hvitmalt furu Takvinkel 35-53 Utendørs bruk Ja Mål Bredde: 940 mm / Høyde: 2520

Detaljer

Norsk Sikkerhet ved bruk av vannkokeren

Norsk Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Instruksjoner for vannkoker Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV vannkokeren Viktige forholdsregler... 6 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 Batteriaktivering (valgfritt)...

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer