Geberit AquaClean Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по обслуживанию

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Geberit AquaClean 8000. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по обслуживанию"

Transkript

1 Geberit AquaClean 8000 DK DK NO NO Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по обслуживанию SE SE FIFI RU RU

2 Helt etter dine ønsker Moderne kroppshygiene...18 Lett å betjene...18 Har du andre spørsmål? - Ja, bare spør!...18 Viktige opplysninger Korrekt bruk...19 Sikkerhetsinstrukser Endringer...19 Drift...19 Vedlikehold og rengjøring...19 Montasjeelementer på WC-et Betjene WC Bruke dusjen...21 Regulere strålestyrken...21 Stille inn varmtvannsberederen...22 Feil under drift Rengjøre og vedlikeholde WC-et Rengjøring av dusjdyse...25 Rengjøre sete og lokk...26 Demontere/montere sete og lokk...27 Rengjøre WC-skålen...28 Rengjøre dekselet...28 Rengjøre kledningen...28 Tekniske data Miljø Innholdsstoffer...29 Avfallshåndtering...29 Garanti Garantivilkår

3 Helt etter dine ønsker Moderne kroppshygiene Lett å betjene Med AquaClean 8000 har du bestemt deg for moderne kroppshygiene med en komfort som vil skjemme deg bort. Nyt komforten med et WC på en enkel, sikker og komfortabel måte. AquaClean 8000 rengjør analområdet skånsomt og grundig. Sett deg på WC-et. Bruk ganske enkelt dusjen til å gjøre deg ren. Det er ikke nødvendig å bruke papir først. Etterpå kan du tørke deg med et håndkle eller toalettpapir. Du ønsker ikke å sette deg inn i tekniske detaljer, eller du benytter WC-et for første gang? Betjeningen av AquaClean 8000 oppfyller dine ønsker - den er både enkel og komfortabel. Har du andre spørsmål? - Ja, bare spør! Vi svarer med glede på dine spørsmål: Telefon: I andre land ber vi deg henvende deg til din ansvarlige Geberit-forhandler. 18

4 Viktige opplysninger Korrekt bruk AquaClean 8000 er beregnet på rengjøring av analområdet. Dersom det brukes til et annet formål, gjelder ikke garanti- og produktansvarskrav ved eventuelle personskader og materielle skader. AquaClean 8000 er utviklet og produsert i henhold til dagens tekniske nivå samt testet og godkjent i samsvar med godkjente europeiske standarder (SEV/KIWA/SVGW/CE). Henvend deg til din ansvarlige Geberit-forhandler for å se samsvarserklæringen. Sikkerhetsinstrukser Endringer Drift Vedlikehold og rengjøring Det er ikke tillatt å foreta endringer, overstyringer, hjelpeinstallasjoner eller reparasjonsforsøk Reparasjoner skal bare utføres av autoriserte fagfolk med tilfredsstillende opplæring Feilreparasjoner kan føre til ulykker, skader og feil Endringer på nettkabelen må bare utføres av en teknisk ekspert Dette produktet er ikke beregnet for personer (inklusive barn) med innskrenkede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskaper, med mindre de er under tilsyn av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet eller har fått anvisninger om hvordan produktet skal brukes. Barn skal være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med installasjonen. Betjening og vedlikehold skal kun utføres av eieren eller brukeren i den grad dette er beskrevet i denne bruksanvisningen Forklar riktig bruk for barn som bor i huset Dusjdysen må ikke med hensikt tilsmusses, sprøytes med urin eller blokkeres Ikke bruk WC-et som urinal. Ikke klatre opp på eller stå på WC-et Ikke bruk aggressive hjelpemidler som f.eks. damp, harde børster, skuresvamper eller WC-rens ved rengjøring av WC-et (se kapitlet "Rengjøre og vedlikeholde WC-et" side 25). Ikke la rengjøringsmidlene virke for lenge Ikke spray hårspray, parfyme osv. på installasjonen 19

5 Montasjeelementer på WC-et Oversikt Betjeningsfelt 2 Strømbryter O: Av I: På 3 Serienummer (innvendig) 4 Vedlikeholdsluke 5 Kledning 6 WC-skål Monteringssko 8 Deksel 9 Dusjarm 10 Brukeridentifikasjon Betjeningsfelt 1 Dusjknapp (start/stopp) 2 Strålestyrke Valgknapp for varmtvannsbereder med LED-display (se tabellen "LED-displayets betydning") LED-displayets betydning LED-display Innstilling Lyser blått Innstilling 1: Varmtvannsbereder alltid PÅ Lyser ikke Innstilling 2: Varmtvannsbereder AV Blinker flere ganger / lyser blått mens WCet benyttes Blinker og lyser rødt Senkningsautomatikk Innstilling 3: Varmtvannsbereder på brukeridentifikasjon Feilvisning WC-et har senkningsautomatikk. Automatikken forhindrer at setet/lokket faller ned på WC-skålen. 20

6 Betjene WC WC-spylingen fungerer uavhengig. Den utløses av spyleknappen på veggen. AquaClean 8000 kan til enhver tid benyttes som et vanlig WC. AquaClean 8000 virker bare når brukeridentifikasjonen registrerer en bruker, dvs. når noen sitter på WC-et. Bruke dusjen Dusjdysen rengjøres etter hver dusjing. 1 Åpne lokket og sett deg på WC-et Brukeridentifikasjonen aktiveres 2 Start dusjen: Trykk på <dusjknapp> (1) Dusjarmen skyves ut 3 Dusjen stopper automatisk etter 20 sekunder Dusjarmen går tilbake. For tidligere stopp, trykk på <dusjknappen> (1) igjen Resultat WC-et er igjen klart til bruk. Regulere strålestyrken Strålestyrken reguleres med <strålestyrke> (2) ("+" sterkere, "-" svakere) Sist valgte strålestyrke lagres. Resultat Dusjstrålen blir sterkere / svakere. 21

7 Stille inn varmtvannsberederen Fabrikkinnstilling: Varmtvannsberederen er permanent aktivert (innstilling 1) LED-en lyser blått (se tabellen "LED-displayets betydning" på side 20). 1 Aktiver <valgknappen for varmtvannsberederen> (3) Varmtvannsberederen er utkoplet (innstilling 2), LED-en lyser ikke 2 Trykk på nytt på <valgknappen for varmtvannsberederen> (3) Varmtvannsberederen er koplet over til brukeridentifikasjon (innstilling 3), LED-en lyser blått når brukeridentifikasjonen er aktivert 22

8 Feil under drift Feil Årsak Løsning Ingen funksjon Støpsel ikke i stikkontakten Sett i støpslet Dusjvannet er for kaldt Strømbryter (2) ikke slått på (se bilde "Oversikt" på side 20) Defekt sikring Defekt stikkontakt Slå på strømbryteren (2) Skift sikringen Få en fagmann til å reparere stikkontakten Vinduet for Rengjør vinduet for brukeridentifikasjonen (10) er tilsmusset (se bilde "Oversikt" på side 20) myk klut eller en brukeridentifikasjonen (10) med en fille Programvare Slå av strømbryteren (2), og slå den på igjen etter 30 s (se bilde "Oversikt" på side 20) Varmtvannsberederen er ikke slått på Slå på varmtvannsberederen med <valgknappen for varmtvannsberederen> (3) LEDen lyser blått (se bilde "Betjeningsfelt" på side 20) For kort oppvarmingstid fordi varmtvannsberederen er satt på innstilling 3 (se tabell "LED-displayets betydning" på side 20) Programvare Sett varmtvannsberederen på innstilling 1 med <valgknappen for varmtvannsberederen> (3) LEDen lyser blått Slå av strømbryteren (2), og slå den på igjen etter 30 s (se bilde "Oversikt" på side 20) For svak dusjstråle Strålestyrken er stilt inn for svakt Øk strålestyrken med <strålestyrke> (2) (se bilde "Betjeningsfelt" på side 20) Dusjdyse blokkert/forkalket Utløs servicefunksjonen (skyv <strålestyrke> (2) mot "+" og aktiver samtidig <dusjknappen> (1)) (se bilde "Betjeningsfelt" på side 20) Rengjør / skift ut dusjdysen 23

9 Feil Årsak Løsning Senkningsautomatikken virker ikke Monteringsskoene (7) på venstre og høyre side er ikke lukket (se bilde "Oversikt" på side 20) Lukk monteringsskoene (7) helt Hvis installasjonen fortsatt ikke virker, må du ringe vår kundeservice i det landet du befinner deg i: Telefon:

10 Rengjøre og vedlikeholde WC-et Reklamasjoner (riper, matte flekker osv.) som skyldes feilbehandling med damp og rengjøringsmidler, f. eks. skuremidler, glassrens, løsemiddelholdige rengjøringsmidler, neglelakkfjerner, rengjøringsmidler med eddik- eller sitronsyre eller andre kjemikalier, godtas ikke. Rengjøring av dusjdyse 1 Skyv <strålestyrke> (2) i retning mot bruker, og aktiver samtidig <dusjknappen> (1) Dusjarmen skyves ut 2 Hold dusjarmen fast med én hånd og fjern dusjdysen med den andre hånden 25

11 3 Trykk på <dusjknappen> (1) Dusjarmen går tilbake til utgangsposisjon 4 Rengjør åpningen på dusjarmen 5 Fjern kalken på dusjdysen og rengjør den, eller skift den ut 6 Monter den rengjorte eller nye dusjdysen direkte i åpningen i dusjarmen Rengjøre sete og lokk FORSIKTIG Uegnede rengjøringsmidler kan skade materialoverflaten Ikke rengjør med damp Ikke bruk klor- eller syreholdige, slipende eller etsende rengjøringsmidler Bruk bare vann og mildt rengjøringsmiddel (f.eks. håndsåpe) 1 Rengjør setet og lokket med en myk og fuktig klut 2 Tørk av setet, lokket og monteringsskoene med en myk klut 26

12 Demontere/montere sete og lokk FORSIKTIG Fare for brudd hvis setet eller lokket vris for mye 1 Klapp opp setet/lokket og frigjør de to monteringsskoene ved å trykke (1) og skyve (2) Løft setet/lokket 3 Monter setet/lokket i festet igjen og lukk de to monteringsskoene ved å skyve dem utover 4 Lukk setet/lokket 27

13 Rengjøre WC-skålen WC-skålen er utstyrt med en enestående, smussavvisende overflate. Denne overflaten setter en ny standard for lettstelthet og hygiene. Slutt på all skrubbing, skuring og skraping! FORSIKTIG Uegnede rengjøringsmidler kan skade materialoverflaten Ikke bruk skuremiddel, høykonsentrerte rensemidler for avløp/armaturer og stål eller WC-rens i pulverform Rengjør WC-skålen med en myk, fuktig klut og ev. milde rengjøringsmidler for bad eller milde universalrengjøringsmidler, uten anioniske tensider og organiske syrer, som f.eks. sitronsyre Ved sterkere grad av tilsmussing (under spylekanten) anbefaler vi bruk av milde rengjøringsmidler for bad eller milde universalrengjøringsmidler, f.eks. eddikrens. Bruk en myk svamp eller klut som ikke lager riper. Rengjøre dekselet FORSIKTIG Uegnede rengjøringsmidler kan skade materialoverflaten Ikke bruk syrer, klorholdige (Klorin) eller sterke rengjøringsmidler Ikke la rengjøringsmidlene virke for lenge 1 Bruk en myk, fuktig klut når du rengjør dekselet 2 Spyl med vann etter rengjøringen 3 Tørk av dekselet med en myk klut Rengjøre kledningen FORSIKTIG Uegnede rengjøringsmidler kan skade materialoverflaten Ikke bruk klor- eller syreholdige, slipende eller etsende rengjøringsmidler Rengjør kledningen med varmt såpevann 28

14 Tekniske data Nominell spenning 230 V AC Nettfrekvens 50 Hz Inngangseffekt 1000 W Inngangseffekt standby 3.0 / 11.3 (med varmtvannsbereder) W Lengde nettledning 70 cm Innkapsling IP x 4 Strømningstrykkområde 1-10 bar Gjennomstrømningsmengde 2,1-5,5 l/min Volum varmtvannsbereder 1,8 l Vanntemperatur fabrikkinnstilling 37 C Vekt 27,5 kg Belastning toalettsete / toalettlokk maks. 150 kg Miljø Innholdsstoffer Avfallshåndtering Dette produktet er i samsvar med kravene i EU-direktivet "Restriction of Hazardous Substances" (2002/95/EF), også kalt RoHS. Dette betyr at det i stor utstrekning er fritt for visse miljøskadelige substanser, f.eks. bly, kvikksølv, kadmium og krom VI. I henhold til EU-direktivet "Waste Electrical and Electronical Equipment" (2002/96/EF), også kalt WEEE, er produsentene av spesielt elektroutstyr forpliktet til å ta gammelt utstyr i retur og avfallsbehandle det i samsvar med forskriftene. AquaClean WC-et er ikke underlagt denne standarden. I egenskap av miljøpionér ønsker Geberit å gi et positivt signal, og overfører derfor frivillig disse kravene til å gjelde alle installasjoner. Alle gamle installasjoner kan returneres gratis til Geberit for forskriftsmessig avfallsbehandling eller resirkulering. Denne ordningen gjelder både for EU-land og for Sveits og Norge. Du vil få opplysninger om mottakssteder hos Geberit-forhandlerne eller på internettsiden for det aktuelle landet. Separat innsamling og resirkulering av gammelt elektroutstyr bidrar til å beskytte miljøet og menneskenes helse. 29

15 Garanti Garantivilkår For AquaClean dusj-wc-et som er spesifisert med serienummeret på garantikortet ("Produkt"), gir Geberit-selskapet som har ansvaret for salget av produktet ("Geberit", adresse, se under), en garanti med følgende innhold til sluttbrukeren: 1. Geberit garanterer for et tidsrom på 2 år, regnet fra datoen for monteringen av produktet hos sluttbrukeren ("Garantitid"), at produktet ikke har material- og produksjonsfeil. 2. Krav kan bare gjøres gjeldende på grunnlag av denne garantien dersom produktet ble installert og satt i drift av et rørleggerfirma eller av en kundeservice som er autorisert av Geberit. produktdefekten ikke skyldes ikke-forskriftsmessig montering eller bruk, eller mangelfullt stell eller vedlikehold. det ikke er utført endringer på produktet, særlig ikke er fjernet, skiftet ut deler eller montert tilleggsinstallasjoner. det vedlagte garantikortet fylles ut komplett av sluttbrukeren og sendes tilbake til Geberit innen 10 arbeidsdager, regnet fra monteringsdato. Når sluttbrukeren sender tilbake garantikortet, erklærer hun/han samtidig sitt samtykke til disse garantivilkårene. 3. Dersom det oppstår en material- eller produksjonsfeil i løpet av garantitiden ("Garantitilfelle"), gir Geberit sin garantiytelse gjennom en gratis reparasjon eller en gratis utskiftning av de defekte delene ved Geberits egen kundeservice eller en kundeservice på oppdrag fra Geberit. Krav som går ut over dette fra sluttbrukeren overfor Geberit er utelukket, i den grad dette er mulig i forhold til gjeldende lover. 4. Når garantitiden er over, bortfaller alle krav som sluttbrukeren måtte ha på grunnlag av denne garantien. Dette gjelder også for deler av produktet som ev. er blitt reparert eller skiftet ut i løpet av garantitiden. 5. Denne garantien er utelukkende underlagt materiell lov i det land hvor Geberit har sin forretningsadresse. FN-konvensjonen om avtaler om internasjonal varehandel utelukkes uttrykkelig. For eventuelle tvister på grunnlag av denne garantien er kun retten ved Geberits hovedsete kompetent. Din aktuelle partner for garantispørsmål er: Geberit AS Luhrtoppen 2 N-1470 Lørenskog Oslo 30

Brukermanual KB-7230

Brukermanual KB-7230 NO Brukermanual KB-7230 Kjøleboks Kjære kunde, Gratulerer og takk for kjøpet av dette høykvalitets produktet. Vær vennlig og les denne bruksanvisningen omhyggelig, slik at du blir i stand til å få best

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 Vennligst les denne

Detaljer

Instruksjoner for personlig kaffetrakter. Slik rengjør du den personlige kaffetrakteren... 13 Slik avkalker du den personlige kaffetrakteren...

Instruksjoner for personlig kaffetrakter. Slik rengjør du den personlige kaffetrakteren... 13 Slik avkalker du den personlige kaffetrakteren... Instruksjoner for personlig kaffetrakter Innholdsfortegnelse SIKKERHET ved bruk av personlig kaffetrakter Viktige forholdsregler... 6 Krav til strømforsyning... 8 Kassering av elektrisk utstyr... 8 DELER

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DWPQ/DIPQ. Brukerveiledning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DWPQ/DIPQ. Brukerveiledning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DWPQ/DIPQ Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6328 KM 6366 KM 6367 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 79905G-M http://no.yourpdfguides.com/dref/814511

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 79905G-M http://no.yourpdfguides.com/dref/814511 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 79905G-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 79905G-M i bruksanvisningen

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

DK NO SE FI RU 12-2012 B763-002&BDC 997.122.00.0 (02)

DK NO SE FI RU 12-2012 B763-002&BDC 997.122.00.0 (02) DK Monteringsvejledning Side Monteringsanvisning Side SE Monteringsanvisning Sidan 9 FI Asennusohje Sivu 7 RU Руководство по монтажу Страница 5 DK SE FI RU B76-00&BDC -0 997..00.0 (0) B76-00&BDC -0 Sikkerhet

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 836 150 Innhold

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6113 / KM 6112 / KM 6115 KM 6116 / KM 6117 / KM 6118 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

BRUKSANVISNING for LG Basic

BRUKSANVISNING for LG Basic BRUKSANVISNING for LG Basic. Tlf: 815 32 400 www.medema.no Innholdsfortegnelse art. nr. 70-100 EAN 7350012042257 LG Basic Side 1 Forside Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Generell informasjon om LG Wc

Detaljer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/30

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/30 RU 24 NDT Manual 9000-608-26/30 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.4 Forskriftsmessig

Detaljer

Enkelt-slider for induksjon

Enkelt-slider for induksjon V-ZUG Ltd Glasskeramikk-kokefelt Enkelt-slider for induksjon Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til

Detaljer

Oversettelse av den originale bruksanvisningen

Oversettelse av den originale bruksanvisningen 01. september 2011 Oversettelse av den originale bruksanvisningen Drikkeautomat for lam - ECO Fra programversjon 00.09 TAP5-EZ2-50_32-F3 2 Innhold 3 Innhold 1 Innledning.............................................................5

Detaljer

ecotec plus Bruksanvisning Bruksanvisning For brukeren Gassdrevet vegghengt varmeanlegg med kondenseringsteknologi Utgiver/produsent Vaillant GmbH

ecotec plus Bruksanvisning Bruksanvisning For brukeren Gassdrevet vegghengt varmeanlegg med kondenseringsteknologi Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning ecotec plus Gassdrevet vegghengt varmeanlegg med kondenseringsteknologi NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

Viktige forholdsregler... 6 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 8 DELER OG FUNKSJONER... 8

Viktige forholdsregler... 6 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 8 DELER OG FUNKSJONER... 8 INSTRUKSJONER FOR BLENDEREN Innholdsfortegnelse Sikkerhet Viktige forholdsregler... 6 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 8 DELER OG FUNKSJONER... 8 Montere blenderen Klargjøre

Detaljer

Bruksanvisning Elektrisk kokeplate

Bruksanvisning Elektrisk kokeplate NO Bruksanvisning Elektrisk kokeplate 114356 114357 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING

63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING 63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING FØR APPARATET TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE FORHÅNDSREGLER OG RÅD BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV LAVTEMPERATURSEKSJONEN AVRIMING

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL NORSK Installasjon Side 2 Bruksanvisning Side VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER MEGET VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige sikkerhetsmeldinger,

Detaljer