Sto Norge AS Fasade. Sto Fasademaling og Sluttpuss

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sto Norge AS Fasade. Sto Fasademaling og Sluttpuss"

Transkript

1 Sto Norge AS Fasade Sto Fasademaling og Sluttpuss

2 Innledning Å renovere en fasade er et omfattende arbeid som starter med en grundig analyse av underlaget etterfulgt av valg av maling/puss, rengjøring og til slutt selve påføringen. For å unngå korte vedlikeholdsintervaller kreves maling og puss som bevarer sin farge, som tåler å utsettes for hardt vær og som effektivt beskytter underkonstruksjonen mot fuktighet. Denne brosjyren har vi satt sammen for å gi deg en oversikt over de ulike typer av produkter som kan være aktuelle ved en fasaderenovering. Etter et innledende avsnitt om fasaderengjøring beskriver vi fasademaling og sluttpuss på pussede og murte overflater etterfulgt av en beskrivelse av den siste av våre innovasjoner maling og sluttpuss med Lotus-effekt. Derpå følger informasjon om silikonhartsmaling og sluttpuss, organisk maling og sluttpuss, silikatmaling og sluttpuss samt kalkmaling. Vi har også produkter som egner seg til andre underlag enn pussede og malte overflater, eksempelvis fasademaling på tre, fasademaling og sluttpuss på metallplater samt maling og sluttpuss på betong. Vårt brede sortiment innebærer at valgmulighetene er store, men kan også gjøre det vanskelig å vite hva som passer best for akkurat den spesifikke fasaden. Vi hjelper deg gjerne med å analysere underlaget, og kombinert med dine behov og ønsker finner vi frem forslag på farge så vel som malingstype. Vi gir også råd om hvordan produktene skal påføres og distribuerer maskiner som effektiviserer ditt arbeid. Vårt mål er at du skal få en fasade som er vakker og som står seg mange år fremover. 2

3 Innholdsfortegnelse Fasademaling og Sluttpuss Innholdsfortegnelse Innledning 2 Analyse av underlaget 4 Fasaderengjøring 5 Fasademaling og sluttpuss for pussede og murte fasader 6 Maling og sluttpuss med Lotus-effekt 7 Silikonhartsmaling og sluttpuss 8 Organisk maling og sluttpuss 9 Silikatmaling og sluttpuss 10 Kalkmaling 11 Fasademaling for tre 12 Fasademaling og sluttpuss for metallplater 13 Maling og sluttpuss for betong 14 Sto Service 15 3

4 Fasademaling og Sluttpuss Analyse av underlaget Analyse av underlaget For å få rett materiale på rett plass kreves en grundig analyse av eksisterende overflatesjikt. Analyse av underlaget Hvilken type maling/puss? Hvor mange sjikt av maling/puss finnes? Har sjiktene tilstrekkelig heft til underlaget? Har overflaten tilstrekkelig diffusjonsåpenhet? Hvor gamle er sjiktene? Kritter sjiktene? Suger sjiktene vann? Trengs en puss- eller sprekksanering? Ved vask og rengjøring: trengs i tillegg en algeog muggsanering? Når disse spørsmålene er besvart kan type maling/ puss for behandlingen velges. Ved valg av type maling/puss tar en også hensyn til hvor huset ligger, eksempelvis i kystnære strøk med høy fuktbelastning eller i innlandet der værpåvirkningen ikke er like stor. Beliggenhet i en by med betydelig luftforurensning kan også være en avgjørende faktor ved et sådant valg. Valg av type maling/puss utføres også i henhold til estetiske kriterier passer malingstypen eller pusstrukturen inn i omgivelsene? 4

5 Fasaderengjøring Før en starter arbeidet med å påføre en ny overflatebehandling på en fasade eller betongkonstruksjon skal overflatene vaskes fri for fett og andre forurensninger. En grundig rengjort overflate er nødvendig for at den nye behandlingen skal feste godt til underlaget. Typen av forurensninger som fasader utsettes for varierer. Sot og fett rammer fasader i byer som ofte har stor og tung trafikk. Alger, som trenger fuktighet og lys for å vokse, er et problem som oftest rammer nordvendte fasader. Her kan en også se at antall alger er større på de overflatene som har lyse farger. Årsaken til dette er at lyse farger ikke varmes opp og tørker ut på samme måte som mørke. Gammel maling må også fjernes. Dersom en overflate har blitt malt mange ganger kan malingssjiktet bli for tykt og tett slik at fasadens evne til å slippe igjennom vanndamp diffusjonsevnen avtar kraftig. En gammel maling som avgir farge når den blir berørt (kritter), eller har krakelert (dvs. at det har blitt dannet mange små sprekker i overflatesjiktet), forårsaker at den nye malingen ikke fester tilstrekkelig på underlaget. Dette fører til dannelse av bobler, som igjen fører til at malingen omsider vil flasse av. Sto Putstvätt Alkalisk fasaderengjøringsmiddel. For rengjøring av alle typer av fasader. Produktet anvendes alltid før maling/pussing. Sto Alg-Ex Alkalisk algedrepende fasaderengjøringsmiddel. Anvendes ved vasking av alge- eller muggangrepne pussfasader, organisk maling, KC-maling, metallplatefasader, natursteinfasader, trefasader, teglfasader og betongoverflater, eller for rengjøring før maling/pussing. StoPrim Prevent Miljøvennlig, dypttrengende middel for å sikre at alge- eller muggsporer som finnes i underlagets poresystem elimineres. 5

6 Fasademaling og Sluttpuss Fasademaling og sluttpuss for pussede og murte fasader Fasademaling og sluttpuss for pussede og murte fasader Vi har valgt sju parametere som vi anser relevante ved sammenlikning av ulike malingstyper. Diffusjonsåpenhet (dvs., i denne sammenheng, evnen til å slippe igjennom vanndamp (S d -verdi)), evnen til å slippe igjennom karbondioksid (CO 2 ), i hvilken grad malingen er vann- og smussavvisende, hvor godt den overbygger riss, hvor jevn fargen er samt mulige fargevalg. Fasademaling og sluttpuss for puss og betong Diffusjonsåpenhet Karbondioksidgjennomslippelighet Vannavvisende Smussavvisende Rissoverbyggende Fargeutvalg Fargejevnhet Kommentar: Produkter med Lotus-effekt Meget høy Meget høy Meget høy Meget høy Lav Noe begrenset(*) Meget høy Selvrensende Silikonhartsprodukter Høy Høy Høy Høy StoSilco Elast Noe begrenset(*) Meget høy Meget prisgunstig ekte silikonhartsmaling Organiske produkter Bra Bra Bra Bra Bra Alle farger Meget høy Produkter for nesten alle underlag Silikatprodukter Høy Høy Lav Bra Lav Noe begrenset(*) Bra Krever mineralske underlag Kalkmaling Meget høy Meget høy Lav Bra Lav Noe begrenset(*) Bra Krever kalkunderlag og er arbeidskrevende ved maling (*)Brytes med naturlige pigmenter. 6

7 Maling og sluttpuss med Lotus-effekt Lotusplantens blader blir tørre og rene etter hver regnskur, smusspartiklene renner av med regndråpene. Dette naturfenomenet kalles Lotus-effekten. Ved å utnytte kunnskapen om dette fenomenet har Sto utviklet en maling og sluttpuss som er selvrensende ved regn, og ekstremt vannavvisende. Når overflaten holdes tørr og ren øker beskyttelsen mot alge- og soppangrep. Malingen med Lotus-effekt er i utgangspunktet en silikonhartsmaling, hvilket betyr at den er ekstremt vann- og smussavvisende og at fargejevnheten er meget høy. Silikonharts har en normal høy evne til å slippe igjennom vanndamp (S d -verdi på 0,10 m), men malingen med Lotus-effekt er ennå mer diffusjonsåpen (S d -verdi på 0,01 m). Den åpne porestrukturen i malingen med Lotus-effekt så vel som i den vanlige silikonhartsmalingen gjør at luft og karbondioksid lett kan diffundere inn til det underliggende pussjiktet, slik at det kan karbonatisere og oppnå sin styrke. Selv om silikonhartsen har en høy karbondioksidgjennomslippelighet, er den høyere for malingen med Lotus-effekt. Mellombehandling før sluttpuss (primer) Mineralske underlag: StoPrep Miral Organiske underlag: Sto Primer StoLotusan Color Patentert, superhydrofob og selvrensende silikonhartsmaling for fasader. Gir også en økt beskyttelse mot algepåvekst uten tilsats av giftige stoffer. StoLotusan K/MP Ekstremt vannavvisende sluttpuss med kornet struktur, eller som modellerpuss, for alle utvendige underlag utenom tre og metallplater. Hemmeligheten med Lotusanproduktenes unike fordel, å være selvrensende, er at overflaten er mikrostrukturert på samme måte som lotusplantens blader. Kontaktflaten til smusspartikler og vann reduseres dermed med mer enn 90 %. Et resultat av dette er at smusspartiklene får dårlig feste og blir dratt med av vanndråpene ved en regnskur. Maling og puss med Lotus-effekt baseres på den siste teknologi og har på verdensbasis de beste parametrene som er av stor betydning ved valg av overflatebehandling. Maling og puss med Lotuseffekt gir også en ideell beskyttelse for hardt værutsatte overflater. Grunning Alle overflater som er sugende eller kritter skal grunnes. Mineralske underlag: StoPrim Micro eller StoPrim Plex Organiske underlag: StoPrim Plex StoLotusan puss gir en kornet (K) eller slett (MP) struktur. Overflaten får et matt, mineralsk utseende. Karbonatisere = herding av mineralske underlag (f.eks. kalk og sement) ved reaksjon med karbondioksid. Porestruktur = porenes struktur i det påførte sjiktet. Moderne fasadematerialer har meget små porer som kan slippe ut fuktighet. Silikonharts = den reneste silikontypen. Må ikke forveksles med silikonolje som er en enklere variant. Silikonharts fremstilles av bl.a. silisium. 7

8 Fasademaling og Sluttpuss Silikonhartsmaling og sluttpuss Silikonhartsmaling og sluttpuss Ønskes en overflatebehandling som er ekstremt vannavvisende samtidig som den har høy diffusjonsåpenhet, og som også er smussavvisende og har meget høy fargejevnhet, er silikonharts et utmerket valg. Malingen har vært på markedet i ca. 25 år og er utelukkende positiv erfaringsmessig. Den vanlige silikonhartsmalingen (StoSilco Color) har ikke samme mikrostrukturerte overflate som StoColor Lotusan, men er likevel svært smussavvisende sammenliknet med andre overflatebehandlinger. Evnen til å slippe igjennom vanndamp er høy (S d -verdi < 0,10 m). Ved en fortsatt sammenlikning med vår maling med Lotus-effekt vil en vanlig silikonhartsmaling ha litt større egenspenning, noe som medfører begrensninger til bruk på svært svake underlag. Sammenliknet med silikatmaling er silikonhartsmalingen enklere å male med og det er lettere å få et bra resultat. Den er også lettere å rehabilitere og kan males på organisk maling. Silikonens oppgave i malingen er å gjøre den vannavvisende. At silikon anvendes som bindemiddel innebærer ikke at malingen er tett, det er kun silikonens hydrofobe evne som utnyttes. (Ved fremstilling av silikon anvendes naturlig silisiumdioksid, dvs. at malingen er basert på mineraler fra naturen). Grunning Alle overflater som er sugende eller kritter skal grunnes. Mineralske underlag: StoPrim Micro eller StoPrim Plex Organiske underlag: StoPrim Plex Mellombehandling før sluttpuss (primer) Mineralske underlag: StoPrep Miral Organiske underlag: Sto Primer StoSilco Color Silikonhartsmaling for pussfasader. StoSilco Fill Silikonhartsmaling med fyllstoff for bedre dekkevne. Spesielt egnet for grovt strukturerte pussoverflater. StoSilco Elast Elastisk silikonhartsmaling med rissoverbyggende egenskaper. Overbygger sprekker på opp til 0,2 mm. StoSilco K/R/MP Sluttpuss basert på silikonharts, i forskjellige strukturer og kornstørrelser. Følgende produkter kan fås som QS-produkter: StoSilco Color QS og StoSilco K/R/MP QS. QS (Quick Set) indikerer at produktene tørker selv ved lav temperatur og høy luftfuktighet (maks. 95 %). De tåler også minusgrader etter en viss tørketid. 8

9 Organisk maling og sluttpuss Fasademaling og Sluttpuss Organisk maling og sluttpuss Den organiske malingen er fremstilt av organisk materiale, ofte et oljeprodukt, og er den eneste av våre malingstyper som kan fås i alle farger. Fargejevnheten er meget høy, en egenskap som også vår maling med Lotus-effekt samt våre silikonhartsmalinger har. Dagens organiske malinger gir god fuktbeskyttelse av fasaden i motsetning til de organiske malingene som begynte å anvendes i større skala på 1950-tallet, den såkalte plastmalingen. På 1950-tallet hadde de organiske malingene fordeler i form av meget høy vedheft til underlaget og at de kunne brytes i de fleste farger. Ulempen var at de i en rekke tilfeller var altfor tette. Fuktighet ble holdt igjen, hvilket ofte resulterte i skader på pussfasadene. Den ble også påført på alle typer av underlag, selv de som var for svake for en sådan type maling (f.eks. kalkpuss). Dagens organiske malinger må ikke sammenliknes med disse tidlige organiske malingene. I dag er organiske malinger diffusjonsåpne og skaper ikke de problemene som fantes før. Grunning Alle overflater som er sugende eller kritter skal grunnes. Organiske underlag: StoPrim Plex Mellombehandling før sluttpuss (primer) Organiske underlag: StoPrimer StoColor Maxicryl Renakrylmaling for sterke underlag, f.eks. sokler. StoColor Jumbosil Silikonhartsforsterket akrylbasert fasademaling. Meget diffusjonsåpen. StoColor Neosil Matt akrylbasert fasademaling. Meget egnet som sprøytemaling. StoPoro Fill Strukturmaling med høy dekkevne for lettbetongelementer. Stolit K/R/MP Ferdigblandet strukturert akrylpuss med meget høy heftevne. Sto Superlit Organisk bundet natursteinpuss. Sto Farvefils Akrylbasert finstrukturert sluttpuss for sugende mineralske underlag, f.eks. KC-puss og tegl. Følgende produkter kan fås som QS-produkter: StoColor Maxicryl QS, StoColor Jumbosil QS og Stolit K/R/MP QS. QS (Quick Set) indikerer at produktene tørker selv ved lav temperatur og høy luftfuktighet (maks. 95 %). De tåler også minusgrader etter en viss tørketid. 9

10 Fasademaling og Sluttpuss Silikatmaling og sluttpuss Silikatmaling og sluttpuss Silikatmaling har vært på markedet siden 1800-tallet og har fordeler som høy diffusjonsåpenhet, høy karbondioksidgjennomslippelighet samt meget høy heftevne til underlaget. Den er ikke så fargejevn som den organiske malingen, silikonhartsmalingen og malingen med Lotuseffekt, men jevnere enn kalkmaling. Silikatmalingen er ikke spesielt vannavvisende og har visse begrensninger henseende fargebryting. Silikatmaling kalles også vannglassmaling da bindemiddelet er flytende vannglass, dvs. sammensmeltet kvartssand og pottaske. Årsaken til den meget gode heften er at vannglasset binder seg kjemisk til det mineralske pussjiktet/underlaget. Sammenliknet med kalkmaling er den enklere og raskere å male med. Den suger mindre vann og kan males på flere typer av underlag. Tross begrensningene i fargebryting, kan den brytes i flere farger enn kalkmalingen. Med silikatmaling blir også renoveringsintervallene lengre enn med kalkmaling. De fleste silikatmalinger som finnes på markedet er dispersjonsmalinger og inneholder en viss del organisk materiale for at de skal være stabile i forpakningen og kunne håndteres på en kostnadseffektiv måte. I henhold til den tyske DIN-normen får denne type maling inneholde maks. 5 % organisk bindemiddel for å kunne benevnes silikatmaling. Grunning Alle overflater som er sugende skal grunnes. Mineralske underlag: StoPrim Silikat Mellombehandling før sluttpuss (primer) Mineralske underlag: StoPrep Miral StoSil Color Silikatbasert fasademaling i henhold til DIN StoSil Fill Silikatmaling med fyllstoff for bedre dekkevne. Spesielt egnet for grovstrukturerte pussoverflater. StoSil Lasura Laserende silikatmaling. StoSil K/R/MP Silikatbundet strukturert sluttpuss i henhold til DIN , for utvendige overflater. Alle silikatprodukter anvendes kun på mineralske underlag. 10

11 Kalkmaling Fasademaling og Sluttpuss Kalkmaling Kalk er et urgammelt materiale for fargesetting av fasadepuss. Kalkmaling har meget høy evne til å slippe igjennom vanndamp så vel som karbondioksid. Kalkmalingen er dog ikke vannavvisende og utgjør dermed ingen fuktbeskyttelse for fasaden. Vedlikeholdsintervallene er også kortere med kalkmaling enn for andre typer maling. Mange opplever fasader malt med kalkmaling som levende ettersom de skifter farge i henhold til været. Mange gamle kalkpussede fasader har stått seg bra gjennom mange år. Tidligere ble kalkmalingen produsert direkte på byggeplassen og fasaden ble påført kalkvann for å styrke den svake kalkpussen. Da sement begynte å tas i bruk kunne en få den styrken en ønsket på pussmørtelen og den arbeidskrevende kalkvanningen trengtes ikke for å oppnå ønsket styrke på pussen. I dag anvendes mest fabrikkprodusert våtblandet kalkmaling som brytes i ønsket farge før den leveres til byggeplassen. Sto Kalkmaling Ren våtblandet kalkmaling. Sto Sumpfkalk Vedfyrt kalkpasta for produsering av kalkmaling på arbeidsplassen. 11

12 Fasademaling og Sluttpuss Fasademaling for tre Fasademaling for tre Under gis noen råd om hvordan en bør behandle nytt eller gammelt tre. Nytt tre For å unngå at overflaten brytes ned av sol, vind og regn må den males så fort som mulig. Dersom overflaten brytes ned blir underlaget som skal behandles dårlig, og malingen får dårligere heft. Fuktinnholdet i utvendig tre skal være mindre enn 14 % for at best mulig inntrengning av malingen skal oppnås. Gammelt tre Vask fasaden med et mildt rengjøringsmiddel som f.eks. Sto Putstvätt. Ved tilstedeværelse av alger eller mugg anvendes isteden Sto Alg-Ex. Anvend et så lavt trykk som mulig ved vasking av trefasader, slik at vannet ikke trykkes inn i panelskjøtene. Maling av tre består av et helt system med grunnbehandling, grunnmaling og selve malingen for å oppnå best holdbarhet. Forslag på vannbaserte og vann- og løsemiddelbaserte systemer gis under. StoColor Top Matt akrylbasert dispersjonsmaling for utvendig tre. Strukturbevarende, meget veldekkende, høy vannavvisning og diffusjonsåpen. StoTop Satin Vann-/alkydhartsbasert lasur for utvendige nye og gamle trefasader, vinduer og dører. Fuktbeskyttende, UV-bestandig, biosidfri og høy inntrengningsdybde. StoAquaVentilac Satin Silkematt vannbasert alkydhartsmaling for alt utvendig tre. Diffusjonsåpen, høy elastisitet, fuktbeskyttende, meget værbestandig, strukturbevarende samt kleber ikke. StoVentilac Satin AF Silkematt løsemiddelbasert maling for utvendige trefasader og vinduer. Grunn-, mellom- og sluttstrøksmaling. Diffusjonsåpen, høy elastisitet, fuktbeskyttende samt meget værbestandig. Alle malingene er brytbare i henhold til StoColor System, NCS, RAL osv. StoColor Royal Silkematt renakrylbasert dispersjonsmaling for tre. Diffusjonsåpen og strukturbevarende. Meget høy vannavvisning og heft. Forslag på vannbasert system Forslag på vann- og løsemiddelbasert system StoPrim AquaProtect StoAqua Ventilac Satin StoAqua Ventilac Satin grunnbehandling mellombehandling sluttbehandling StoPrim Protect/StoPrim AquaProtect StoAllgrund AF StoColor Top/StoColor Royal grunnbehandling mellombehandling sluttbehandling Alle utførte undersøkelser viser at akrylmaling er den malingstypen som er mest bestandig på tre. 12

13 Fasademaling og sluttpuss for metallplater Fasademaling og Sluttpuss Fasademaling og sluttpuss for metallplater Alle metallplater eller jernkonstruksjoner som skal males må først korrosjonsbeskyttes, forutsatt at de ikke allerede er korrosjonsbeskyttet ved f.eks. forsinking. StoMetallac kan anvendes som korrosjonsbeskyttelse og sluttstrøksmaling, men fungerer også utmerket som kun korrosjonsbeskyttelse før maling med StoColor Top eller StoColor Royal. Ønskes en struktur på metallplatene er vår sluttpuss Stolit et utmerket valg. StoMetallac Løsemiddelbasert tykkfilmslakk med korrosjonsbeskyttelse. Som grunn-, mellom- og sluttbehandling på sink, forsinket stål, jern, kobber og aluminium. Høy korrosjonsbeskyttelse gjennom pigmenter, elastisk samt hurtigtørkende. StoColor Royal Silkematt renakrylbasert dispersjonsmaling for korrosjonsbeskyttet metall. Meget høy vannavvisning og heft. Overflatebehandling av metallplater med strukturpuss Stolit K Akrylbasert sluttpuss med meget høy heft på rett forbehandlet underlag. Metallet må være meget godt korrosjonsbeskyttet før sluttpussen påføres. Anvend StoMetallac som korrosjonsbeskyttelse og StoPrimer som mellombehandling. Sluttpussen påføres med pussprøyte. Sørg for at sluttpussen dekker underlaget godt. StoColor Top Matt akrylbasert dispersjonsmaling for metallplater. Strukturbevarende, meget veldekkende og høy vannavvisning. 13

14 Fasademaling og Sluttpuss Maling og sluttpuss for betong Maling og sluttpuss for betong Over lang tid har betong blitt ansett som et vedlikeholdsfritt materiale, noe senere studier har avvist. Betong trenger på lik linje med andre materialer å beskyttes for å motstå nedbryting over tid. Det mest vanlige problemet med betongkonstruksjoner er armeringskorrosjon forårsaket av karbonatisering eller kloridinntrengning. For å beskytte mot karbonatisering må det benyttes en karbonatiseringsbremsende overflatebehandling som hindrer både CO 2 og fuktighet i å trenge inn i betongen. Uavhengig av valgt overflatebehandling er det viktig at betongunderlaget klargjøres for å optimalisere heften på en korrekt måte før det males. Ønskes en struktur på betongen, er vår sluttpuss Stolit et utmerket valg. Overflatebehandlingssystemene kan inndeles i to grupper avhengig av type materiale (herdeplast eller sementbaserte). StoPox WL 100/200 2-komponent vannbasert epoksymaling for inn- og utvendig bruk. StoCryl V 100/200 Renakrylbasert maling som er diffusjonsåpen og karbonatiseringsbremsende. StoCryl V 400 Laserende akrylblandpolymerisatbasert dispersjonsmaling. Karbonatiseringsbremsende. God vedheft på fiberplater og betong. StoCrete Betoflex 2-komponent sementpolymerforsterket overflatebelegg for inn- og utvendig bruk. Stolit K Ferdigblandet strukturert akrylpuss med meget høy heftevne. 14

15 Sto Service Fasademaling og Sluttpuss StoShop I våre StoShops finnes det meste som trengs for å utføre en fasaderenovering eller nypussing. Her får du også hjelp med å få fargeblandet din maling og sluttpuss. Vi utfører struktur- og fargeprøver på våre sluttpusser slik at du får se produktet før du bestemmer deg. StoSilo Maskinteknikk For å effektivisere pussarbeidet så godt som mulig kan du leie eller kjøpe maskiner som er spesielt tilpasset det produktet som skal anvendes og den jobben som skal utføres. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å få rett maskin. Silosystem for pastøse materialer med integrert pumpe og vanndoseringsanlegg. Systemet er tett, hvilket gjør at materialet ikke tørker i maskinen ved et eventuelt driftsstopp mellom to påføringer. Dette øker den produktive tiden samtidig som rengjøringstiden avtar. Silo for pulvermateriale med integrert gjennomstrømningsblander og pumpe. Den variable styringen av pumpekapasiteten muliggjør individuell regulering av materialfluksen, noe som gir et optimalt resultat ved sprøyting. 15

16 Sto Norge AS Caspar Storms vei 12 P.b Etterstad 0609 Oslo Telefon Telefaks Sto Scandinavia AB, november 2006

Puss og maling. Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999. 1 Innledning... 3. 2 Historikk...

Puss og maling. Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999. 1 Innledning... 3. 2 Historikk... MURKATALOGEN 2002 Anvisning M5 Puss og maling Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999 1 Innledning..................... 3 2 Historikk......................

Detaljer

Sto Norge AS I Fasade. Fasadesystem StoNordic Pussystem

Sto Norge AS I Fasade. Fasadesystem StoNordic Pussystem Sto Norge AS I Fasade Fasadesystem StoNordic Pussystem StoNordic Pussystem I Fordeler Et system for alle underlag Magasinstorget, Linköping, Sverige StoNordic Pussystem er et komplett system med velprøvde

Detaljer

Silikonhartspuss for fasader. StoSilco MP

Silikonhartspuss for fasader. StoSilco MP Sto Norge AS Silikonhartspuss for fasader StoSilco MP StoSilco MP En pålitelig puss det kan stilles store krav til StoSilco MP Egnet for alle typer pussede fasader, teglstensfasader og betongfasader Meget

Detaljer

Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader

Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader Oslo kommune Byantikvaren Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader Med dette informasjonsarket ønsker Byantikvaren å gi en enkel innføring i prinsippene for reparasjon og vedlikehold av gamle

Detaljer

Sto Norge AS Oversikt. Isolerte fasadesystemer

Sto Norge AS Oversikt. Isolerte fasadesystemer Sto Norge AS Oversikt Isolerte fasadesystemer Kjære lesere Med denne brosjyren vil Sto gi deg mulighet til å få ny innsikt og oversikt i forbindelse med den isolerte fasaden. Fasaden er nemlig vårt bidrag

Detaljer

FOKUS på tre. Overflatebehandling av utvendig kledning

FOKUS på tre. Overflatebehandling av utvendig kledning Nr. 23 FOKUS på tre Overflatebehandling av utvendig kledning NOVEMBER 2009 Ubehandlet Overflatebehandlet Valg av produkter Utførelse Holdbarhet Overflatebehandling En overflatebehandling gir trevirket

Detaljer

Produktguide. For deg som skal støpe, mure, legge fl iser eller avrette gulv

Produktguide. For deg som skal støpe, mure, legge fl iser eller avrette gulv Produktguide For deg som skal støpe, mure, legge fl iser eller avrette gulv innhold 5 muring 5 Muring av Leca blokker og piper 7 Muring av tegl Muring av naturstein 9 PUSS Og OVerflAtebehAndling 10 Fargekart

Detaljer

FOKUS på tre. Overflatebehandling av tregulv

FOKUS på tre. Overflatebehandling av tregulv Nr. 6 FOKUS på tre Overflatebehandling av tregulv SEPTEMBER 2008 Lut - Kalk - Såpe Olje Olje/voks - Lakk - Maling For å unngå feilbehandlinger, presenteres en rekke nyttige tips Til overflatebehandling

Detaljer

Hjelp med PUSSING. Bruksanvisning

Hjelp med PUSSING. Bruksanvisning Hjelp med PUSSING Bruksanvisning Generelt En grunnregel ved all pussing er at du alltid skal ha det sterkeste sjiktet innerst og svakere jo lenger ut man pusser. På denne måten får du den beste sammensetningen

Detaljer

Sto Norge AS Belegg for gulv. Beleggsystemer for industrigulv

Sto Norge AS Belegg for gulv. Beleggsystemer for industrigulv Sto Norge AS Belegg for gulv Beleggsystemer for industrigulv Opplysningene i denne brosjyren samsvarer med nåværende kunnskap som baseres på mangeårig erfaring og omfattende tester. Den er ment som et

Detaljer

Sto Norge AS Oversiktsbrosjyre. Innvendige produkter

Sto Norge AS Oversiktsbrosjyre. Innvendige produkter Sto Norge AS Oversiktsbrosjyre Innvendige produkter Innholdsfortegnelse Oversikt innvendige produkter Innledning Side 4 Innvendig puss Side 8 Økologi og miljø Side 6 Innvendig maling Side 12 Innvendige

Detaljer

6 Overflateteknikk. føre opp et bygg. installere ventilasjon, vann og kloakk. ferdigstille og montere fast inventar

6 Overflateteknikk. føre opp et bygg. installere ventilasjon, vann og kloakk. ferdigstille og montere fast inventar Felles for de tre fagene De forutgående fagene i bygg- og anleggsteknikk har til nå gitt oss kunnskap og begynnende kompetanse til blant annet å føre opp et bygg installere ventilasjon, vann og kloakk

Detaljer

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco.

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Wetstop System Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Fliser i våtrom - krav og hensyn Med begrepet våtrom menes bad, toalett, vaskerom og kjøkken, m.a.o. der vann og

Detaljer

ALT OM BÅTEN OVER OG UNDER VANNLINJEN

ALT OM BÅTEN OVER OG UNDER VANNLINJEN ALT OM BÅTEN OVER OG UNDER VANNLINJEN INNHOLD LIDENSKAP OG FART - FOR AT DU SKAL KUNNE NYTE DE GODE STUNDENE PÅ VANNET Det handler om lidenskap. Om ekte båtglede for ekte båtfolk. Om å være godt forberedt

Detaljer

Malingshåndboken med Fargekart. Norsk Utgave

Malingshåndboken med Fargekart. Norsk Utgave Malingshåndboken med Norsk Utgave Malingshåndboken med Innhold I over hundre år har vi skapt innovative malingsystemer til beskyttelse, forskønnelse og til å forbedre alle typer båters ytelse. Det spiller

Detaljer

TEKNISK DATABLAD FIRETEX FX5000 1 (5) 2010 10 13

TEKNISK DATABLAD FIRETEX FX5000 1 (5) 2010 10 13 FIRETEX FX5000 1 (5) 2010 10 1 Innholdsfortegnelse Generelle tekniske data Side 12 verdier og tykkelser, HEA og HEB Side verdier og tykkelser, HEB, HEM og IPE Side verdier og tykkelser, IPE og Side 5 Enkomponent

Detaljer

FOKUS på tre. Ubehandlede trefasader

FOKUS på tre. Ubehandlede trefasader Nr. 30 FOKUS på tre Ubehandlede trefasader JANUAR 2009 Miljøvennlig Kostnadseffektivt Vedlikeholdsfritt Holdbart Hvorfor ubehandlede trefasader? I dag krever vi at byggematerialer skal være miljøvennlige,

Detaljer

Renhold og vedlikehold av keramiske fliser

Renhold og vedlikehold av keramiske fliser MURKATALOGEN 2003 Anvisning P? Renhold og vedlikehold av keramiske fliser Metoder, midler og utstyr 1 Innledning.......................... 3 2 Renhold i byggefasen................. 4 2.1 Krav til renhold

Detaljer

Naturprodukter for overflatebehandling

Naturprodukter for overflatebehandling Katalog 05/2011 Naturprodukter for overflatebehandling av tre Naturprodukter for innendørs bruk Hardvoksoljer for tregulv Vedlikeholdsprodukter wood meets color Livet blir mer farverikt......med Osmo.

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 1-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Bygningsdel: 29 Rehab av fasader Type: 1 Innhold. Orientering. Forutsetninger og krav

Prosjekt: Weber-produkter Side: 1-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Bygningsdel: 29 Rehab av fasader Type: 1 Innhold. Orientering. Forutsetninger og krav Prosjekt: Weber-produkter Side: 1-1 Murerarbeid Rehab av fasader 1 Innhold. Orientering. Forutsetninger og krav 1.1 INNHOLDSFORTEGNELSE side 1 0. ORIENTERING side 4 1. FORUTSETNINGER OG KRAV side 5 1.1

Detaljer

Innhold. Takk for at du valgte Hempel!

Innhold. Takk for at du valgte Hempel! Innhold 1 Innhold Takk for at du valgte Hempel! 2 Hvorfor må båten males? 3 Før du begynner å male 4 Planlegging av jobben 5 Temperatur og luftfuktighet 6 Verneutstyr 8 Forbehandling av overflaten 13 Påføringsmetoder

Detaljer

100 år fortsatt forut for sin tid

100 år fortsatt forut for sin tid 100 år fortsatt forut for sin tid DEN LILLE SJØSTERKE 2015 Innhold 1 Innhold Takk for at du valgte Hempel! 2 Hvorfor må båten males? 3 Før du begynner å male 4 Planlegging av jobben 5 Temperatur og luftfuktighet

Detaljer

Industry. BlueLine Nating, tetting, liming og vedlikehold i maritimt miljø

Industry. BlueLine Nating, tetting, liming og vedlikehold i maritimt miljø Industry BlueLine Nating, tetting, liming og vedlikehold i maritimt miljø Innhold Sika BlueLine 2 Vedheft 3 Hva er viktig for å oppnå maksimal vedheft? 3 Forbehandling av underlag 3 Nating 4 Natedimensjonering

Detaljer

Guide for vedlikeholdseksperter. Løsninger for alle lime-, tettings-, rengjøringsog smørejobber

Guide for vedlikeholdseksperter. Løsninger for alle lime-, tettings-, rengjøringsog smørejobber Guide for vedlikeholdseksperter Løsninger for alle lime-, tettings-, rengjøringsog smørejobber Løsninger for vedlikeholdseksperter Vi i Henkel er klar over hvilke utfordringer du møter med hensyn til vedlikehold

Detaljer

"3 in 1" Teknisk Informasjon

3 in 1 Teknisk Informasjon "3 in 1" Teknisk Informasjon KORROSJONSBESKYTTELSE POWER COAT 3 IN 1 TILFREDSSTILLER KRAVENE I DIN EN ISO 12944 Power Coat 3 in 1 tilfredsstiller kravene i henhold til DIN-ISO 12944-6 for alle seks korrosjonskategorier

Detaljer

makes a difference Naturlig rent med damp Hvordan damp forenkler hverdagen BIOlogisk* rent med damp! *Fri for kjemiske restanser

makes a difference Naturlig rent med damp Hvordan damp forenkler hverdagen BIOlogisk* rent med damp! *Fri for kjemiske restanser makes a difference Naturlig rent med damp Hvordan damp forenkler hverdagen BIOlogisk* rent med damp! *Fri for kjemiske restanser Damp Den mektige kombinasjonen energi og vann Damp ble generert av vulkaner

Detaljer

.Leca Byggeplank Guds gave til snekkeren. .Murhus vs. trehus Hvor stor er prisforskjellen? .Konverterte til mur Etter 30 er det slutt med trehus

.Leca Byggeplank Guds gave til snekkeren. .Murhus vs. trehus Hvor stor er prisforskjellen? .Konverterte til mur Etter 30 er det slutt med trehus bygg bedre informasjon og ideer fra maxit 1/2007 Unik fremdrift.leca Byggeplank Guds gave til snekkeren.murhus vs. trehus Hvor stor er prisforskjellen?.konverterte til mur Etter 30 er det slutt med trehus

Detaljer

Veiledning. Før legging

Veiledning. Før legging Veiledning Før legging Juni 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke av naturen. Det er et levende materiale som skal behandles med omhu. Veiledningene våre forteller i detalj hvordan man får det beste

Detaljer

Trebehandling med følelse

Trebehandling med følelse Trebehandling med følelse Beisprodukter for både proffer og hobbysnekkere www.herdins.se 1 En nedarvet følelse for beis Allerede på begynnelsen av 1700-tallet ble det startet opp et fargeri i Falun som

Detaljer

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG 3Versjon 05-2013 Bassenghåndbok for STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG Del 1 Hvordan basseng er oppbygd og hvordan en drifter bassenget. Kundebehandlerne hos Basseng AS snakker med så mange

Detaljer