Sto Norge AS Fasade. Sto Fasademaling og Sluttpuss

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sto Norge AS Fasade. Sto Fasademaling og Sluttpuss"

Transkript

1 Sto Norge AS Fasade Sto Fasademaling og Sluttpuss

2 Innledning Å renovere en fasade er et omfattende arbeid som starter med en grundig analyse av underlaget etterfulgt av valg av maling/puss, rengjøring og til slutt selve påføringen. For å unngå korte vedlikeholdsintervaller kreves maling og puss som bevarer sin farge, som tåler å utsettes for hardt vær og som effektivt beskytter underkonstruksjonen mot fuktighet. Denne brosjyren har vi satt sammen for å gi deg en oversikt over de ulike typer av produkter som kan være aktuelle ved en fasaderenovering. Etter et innledende avsnitt om fasaderengjøring beskriver vi fasademaling og sluttpuss på pussede og murte overflater etterfulgt av en beskrivelse av den siste av våre innovasjoner maling og sluttpuss med Lotus-effekt. Derpå følger informasjon om silikonhartsmaling og sluttpuss, organisk maling og sluttpuss, silikatmaling og sluttpuss samt kalkmaling. Vi har også produkter som egner seg til andre underlag enn pussede og malte overflater, eksempelvis fasademaling på tre, fasademaling og sluttpuss på metallplater samt maling og sluttpuss på betong. Vårt brede sortiment innebærer at valgmulighetene er store, men kan også gjøre det vanskelig å vite hva som passer best for akkurat den spesifikke fasaden. Vi hjelper deg gjerne med å analysere underlaget, og kombinert med dine behov og ønsker finner vi frem forslag på farge så vel som malingstype. Vi gir også råd om hvordan produktene skal påføres og distribuerer maskiner som effektiviserer ditt arbeid. Vårt mål er at du skal få en fasade som er vakker og som står seg mange år fremover. 2

3 Innholdsfortegnelse Fasademaling og Sluttpuss Innholdsfortegnelse Innledning 2 Analyse av underlaget 4 Fasaderengjøring 5 Fasademaling og sluttpuss for pussede og murte fasader 6 Maling og sluttpuss med Lotus-effekt 7 Silikonhartsmaling og sluttpuss 8 Organisk maling og sluttpuss 9 Silikatmaling og sluttpuss 10 Kalkmaling 11 Fasademaling for tre 12 Fasademaling og sluttpuss for metallplater 13 Maling og sluttpuss for betong 14 Sto Service 15 3

4 Fasademaling og Sluttpuss Analyse av underlaget Analyse av underlaget For å få rett materiale på rett plass kreves en grundig analyse av eksisterende overflatesjikt. Analyse av underlaget Hvilken type maling/puss? Hvor mange sjikt av maling/puss finnes? Har sjiktene tilstrekkelig heft til underlaget? Har overflaten tilstrekkelig diffusjonsåpenhet? Hvor gamle er sjiktene? Kritter sjiktene? Suger sjiktene vann? Trengs en puss- eller sprekksanering? Ved vask og rengjøring: trengs i tillegg en algeog muggsanering? Når disse spørsmålene er besvart kan type maling/ puss for behandlingen velges. Ved valg av type maling/puss tar en også hensyn til hvor huset ligger, eksempelvis i kystnære strøk med høy fuktbelastning eller i innlandet der værpåvirkningen ikke er like stor. Beliggenhet i en by med betydelig luftforurensning kan også være en avgjørende faktor ved et sådant valg. Valg av type maling/puss utføres også i henhold til estetiske kriterier passer malingstypen eller pusstrukturen inn i omgivelsene? 4

5 Fasaderengjøring Før en starter arbeidet med å påføre en ny overflatebehandling på en fasade eller betongkonstruksjon skal overflatene vaskes fri for fett og andre forurensninger. En grundig rengjort overflate er nødvendig for at den nye behandlingen skal feste godt til underlaget. Typen av forurensninger som fasader utsettes for varierer. Sot og fett rammer fasader i byer som ofte har stor og tung trafikk. Alger, som trenger fuktighet og lys for å vokse, er et problem som oftest rammer nordvendte fasader. Her kan en også se at antall alger er større på de overflatene som har lyse farger. Årsaken til dette er at lyse farger ikke varmes opp og tørker ut på samme måte som mørke. Gammel maling må også fjernes. Dersom en overflate har blitt malt mange ganger kan malingssjiktet bli for tykt og tett slik at fasadens evne til å slippe igjennom vanndamp diffusjonsevnen avtar kraftig. En gammel maling som avgir farge når den blir berørt (kritter), eller har krakelert (dvs. at det har blitt dannet mange små sprekker i overflatesjiktet), forårsaker at den nye malingen ikke fester tilstrekkelig på underlaget. Dette fører til dannelse av bobler, som igjen fører til at malingen omsider vil flasse av. Sto Putstvätt Alkalisk fasaderengjøringsmiddel. For rengjøring av alle typer av fasader. Produktet anvendes alltid før maling/pussing. Sto Alg-Ex Alkalisk algedrepende fasaderengjøringsmiddel. Anvendes ved vasking av alge- eller muggangrepne pussfasader, organisk maling, KC-maling, metallplatefasader, natursteinfasader, trefasader, teglfasader og betongoverflater, eller for rengjøring før maling/pussing. StoPrim Prevent Miljøvennlig, dypttrengende middel for å sikre at alge- eller muggsporer som finnes i underlagets poresystem elimineres. 5

6 Fasademaling og Sluttpuss Fasademaling og sluttpuss for pussede og murte fasader Fasademaling og sluttpuss for pussede og murte fasader Vi har valgt sju parametere som vi anser relevante ved sammenlikning av ulike malingstyper. Diffusjonsåpenhet (dvs., i denne sammenheng, evnen til å slippe igjennom vanndamp (S d -verdi)), evnen til å slippe igjennom karbondioksid (CO 2 ), i hvilken grad malingen er vann- og smussavvisende, hvor godt den overbygger riss, hvor jevn fargen er samt mulige fargevalg. Fasademaling og sluttpuss for puss og betong Diffusjonsåpenhet Karbondioksidgjennomslippelighet Vannavvisende Smussavvisende Rissoverbyggende Fargeutvalg Fargejevnhet Kommentar: Produkter med Lotus-effekt Meget høy Meget høy Meget høy Meget høy Lav Noe begrenset(*) Meget høy Selvrensende Silikonhartsprodukter Høy Høy Høy Høy StoSilco Elast Noe begrenset(*) Meget høy Meget prisgunstig ekte silikonhartsmaling Organiske produkter Bra Bra Bra Bra Bra Alle farger Meget høy Produkter for nesten alle underlag Silikatprodukter Høy Høy Lav Bra Lav Noe begrenset(*) Bra Krever mineralske underlag Kalkmaling Meget høy Meget høy Lav Bra Lav Noe begrenset(*) Bra Krever kalkunderlag og er arbeidskrevende ved maling (*)Brytes med naturlige pigmenter. 6

7 Maling og sluttpuss med Lotus-effekt Lotusplantens blader blir tørre og rene etter hver regnskur, smusspartiklene renner av med regndråpene. Dette naturfenomenet kalles Lotus-effekten. Ved å utnytte kunnskapen om dette fenomenet har Sto utviklet en maling og sluttpuss som er selvrensende ved regn, og ekstremt vannavvisende. Når overflaten holdes tørr og ren øker beskyttelsen mot alge- og soppangrep. Malingen med Lotus-effekt er i utgangspunktet en silikonhartsmaling, hvilket betyr at den er ekstremt vann- og smussavvisende og at fargejevnheten er meget høy. Silikonharts har en normal høy evne til å slippe igjennom vanndamp (S d -verdi på 0,10 m), men malingen med Lotus-effekt er ennå mer diffusjonsåpen (S d -verdi på 0,01 m). Den åpne porestrukturen i malingen med Lotus-effekt så vel som i den vanlige silikonhartsmalingen gjør at luft og karbondioksid lett kan diffundere inn til det underliggende pussjiktet, slik at det kan karbonatisere og oppnå sin styrke. Selv om silikonhartsen har en høy karbondioksidgjennomslippelighet, er den høyere for malingen med Lotus-effekt. Mellombehandling før sluttpuss (primer) Mineralske underlag: StoPrep Miral Organiske underlag: Sto Primer StoLotusan Color Patentert, superhydrofob og selvrensende silikonhartsmaling for fasader. Gir også en økt beskyttelse mot algepåvekst uten tilsats av giftige stoffer. StoLotusan K/MP Ekstremt vannavvisende sluttpuss med kornet struktur, eller som modellerpuss, for alle utvendige underlag utenom tre og metallplater. Hemmeligheten med Lotusanproduktenes unike fordel, å være selvrensende, er at overflaten er mikrostrukturert på samme måte som lotusplantens blader. Kontaktflaten til smusspartikler og vann reduseres dermed med mer enn 90 %. Et resultat av dette er at smusspartiklene får dårlig feste og blir dratt med av vanndråpene ved en regnskur. Maling og puss med Lotus-effekt baseres på den siste teknologi og har på verdensbasis de beste parametrene som er av stor betydning ved valg av overflatebehandling. Maling og puss med Lotuseffekt gir også en ideell beskyttelse for hardt værutsatte overflater. Grunning Alle overflater som er sugende eller kritter skal grunnes. Mineralske underlag: StoPrim Micro eller StoPrim Plex Organiske underlag: StoPrim Plex StoLotusan puss gir en kornet (K) eller slett (MP) struktur. Overflaten får et matt, mineralsk utseende. Karbonatisere = herding av mineralske underlag (f.eks. kalk og sement) ved reaksjon med karbondioksid. Porestruktur = porenes struktur i det påførte sjiktet. Moderne fasadematerialer har meget små porer som kan slippe ut fuktighet. Silikonharts = den reneste silikontypen. Må ikke forveksles med silikonolje som er en enklere variant. Silikonharts fremstilles av bl.a. silisium. 7

8 Fasademaling og Sluttpuss Silikonhartsmaling og sluttpuss Silikonhartsmaling og sluttpuss Ønskes en overflatebehandling som er ekstremt vannavvisende samtidig som den har høy diffusjonsåpenhet, og som også er smussavvisende og har meget høy fargejevnhet, er silikonharts et utmerket valg. Malingen har vært på markedet i ca. 25 år og er utelukkende positiv erfaringsmessig. Den vanlige silikonhartsmalingen (StoSilco Color) har ikke samme mikrostrukturerte overflate som StoColor Lotusan, men er likevel svært smussavvisende sammenliknet med andre overflatebehandlinger. Evnen til å slippe igjennom vanndamp er høy (S d -verdi < 0,10 m). Ved en fortsatt sammenlikning med vår maling med Lotus-effekt vil en vanlig silikonhartsmaling ha litt større egenspenning, noe som medfører begrensninger til bruk på svært svake underlag. Sammenliknet med silikatmaling er silikonhartsmalingen enklere å male med og det er lettere å få et bra resultat. Den er også lettere å rehabilitere og kan males på organisk maling. Silikonens oppgave i malingen er å gjøre den vannavvisende. At silikon anvendes som bindemiddel innebærer ikke at malingen er tett, det er kun silikonens hydrofobe evne som utnyttes. (Ved fremstilling av silikon anvendes naturlig silisiumdioksid, dvs. at malingen er basert på mineraler fra naturen). Grunning Alle overflater som er sugende eller kritter skal grunnes. Mineralske underlag: StoPrim Micro eller StoPrim Plex Organiske underlag: StoPrim Plex Mellombehandling før sluttpuss (primer) Mineralske underlag: StoPrep Miral Organiske underlag: Sto Primer StoSilco Color Silikonhartsmaling for pussfasader. StoSilco Fill Silikonhartsmaling med fyllstoff for bedre dekkevne. Spesielt egnet for grovt strukturerte pussoverflater. StoSilco Elast Elastisk silikonhartsmaling med rissoverbyggende egenskaper. Overbygger sprekker på opp til 0,2 mm. StoSilco K/R/MP Sluttpuss basert på silikonharts, i forskjellige strukturer og kornstørrelser. Følgende produkter kan fås som QS-produkter: StoSilco Color QS og StoSilco K/R/MP QS. QS (Quick Set) indikerer at produktene tørker selv ved lav temperatur og høy luftfuktighet (maks. 95 %). De tåler også minusgrader etter en viss tørketid. 8

9 Organisk maling og sluttpuss Fasademaling og Sluttpuss Organisk maling og sluttpuss Den organiske malingen er fremstilt av organisk materiale, ofte et oljeprodukt, og er den eneste av våre malingstyper som kan fås i alle farger. Fargejevnheten er meget høy, en egenskap som også vår maling med Lotus-effekt samt våre silikonhartsmalinger har. Dagens organiske malinger gir god fuktbeskyttelse av fasaden i motsetning til de organiske malingene som begynte å anvendes i større skala på 1950-tallet, den såkalte plastmalingen. På 1950-tallet hadde de organiske malingene fordeler i form av meget høy vedheft til underlaget og at de kunne brytes i de fleste farger. Ulempen var at de i en rekke tilfeller var altfor tette. Fuktighet ble holdt igjen, hvilket ofte resulterte i skader på pussfasadene. Den ble også påført på alle typer av underlag, selv de som var for svake for en sådan type maling (f.eks. kalkpuss). Dagens organiske malinger må ikke sammenliknes med disse tidlige organiske malingene. I dag er organiske malinger diffusjonsåpne og skaper ikke de problemene som fantes før. Grunning Alle overflater som er sugende eller kritter skal grunnes. Organiske underlag: StoPrim Plex Mellombehandling før sluttpuss (primer) Organiske underlag: StoPrimer StoColor Maxicryl Renakrylmaling for sterke underlag, f.eks. sokler. StoColor Jumbosil Silikonhartsforsterket akrylbasert fasademaling. Meget diffusjonsåpen. StoColor Neosil Matt akrylbasert fasademaling. Meget egnet som sprøytemaling. StoPoro Fill Strukturmaling med høy dekkevne for lettbetongelementer. Stolit K/R/MP Ferdigblandet strukturert akrylpuss med meget høy heftevne. Sto Superlit Organisk bundet natursteinpuss. Sto Farvefils Akrylbasert finstrukturert sluttpuss for sugende mineralske underlag, f.eks. KC-puss og tegl. Følgende produkter kan fås som QS-produkter: StoColor Maxicryl QS, StoColor Jumbosil QS og Stolit K/R/MP QS. QS (Quick Set) indikerer at produktene tørker selv ved lav temperatur og høy luftfuktighet (maks. 95 %). De tåler også minusgrader etter en viss tørketid. 9

10 Fasademaling og Sluttpuss Silikatmaling og sluttpuss Silikatmaling og sluttpuss Silikatmaling har vært på markedet siden 1800-tallet og har fordeler som høy diffusjonsåpenhet, høy karbondioksidgjennomslippelighet samt meget høy heftevne til underlaget. Den er ikke så fargejevn som den organiske malingen, silikonhartsmalingen og malingen med Lotuseffekt, men jevnere enn kalkmaling. Silikatmalingen er ikke spesielt vannavvisende og har visse begrensninger henseende fargebryting. Silikatmaling kalles også vannglassmaling da bindemiddelet er flytende vannglass, dvs. sammensmeltet kvartssand og pottaske. Årsaken til den meget gode heften er at vannglasset binder seg kjemisk til det mineralske pussjiktet/underlaget. Sammenliknet med kalkmaling er den enklere og raskere å male med. Den suger mindre vann og kan males på flere typer av underlag. Tross begrensningene i fargebryting, kan den brytes i flere farger enn kalkmalingen. Med silikatmaling blir også renoveringsintervallene lengre enn med kalkmaling. De fleste silikatmalinger som finnes på markedet er dispersjonsmalinger og inneholder en viss del organisk materiale for at de skal være stabile i forpakningen og kunne håndteres på en kostnadseffektiv måte. I henhold til den tyske DIN-normen får denne type maling inneholde maks. 5 % organisk bindemiddel for å kunne benevnes silikatmaling. Grunning Alle overflater som er sugende skal grunnes. Mineralske underlag: StoPrim Silikat Mellombehandling før sluttpuss (primer) Mineralske underlag: StoPrep Miral StoSil Color Silikatbasert fasademaling i henhold til DIN StoSil Fill Silikatmaling med fyllstoff for bedre dekkevne. Spesielt egnet for grovstrukturerte pussoverflater. StoSil Lasura Laserende silikatmaling. StoSil K/R/MP Silikatbundet strukturert sluttpuss i henhold til DIN , for utvendige overflater. Alle silikatprodukter anvendes kun på mineralske underlag. 10

11 Kalkmaling Fasademaling og Sluttpuss Kalkmaling Kalk er et urgammelt materiale for fargesetting av fasadepuss. Kalkmaling har meget høy evne til å slippe igjennom vanndamp så vel som karbondioksid. Kalkmalingen er dog ikke vannavvisende og utgjør dermed ingen fuktbeskyttelse for fasaden. Vedlikeholdsintervallene er også kortere med kalkmaling enn for andre typer maling. Mange opplever fasader malt med kalkmaling som levende ettersom de skifter farge i henhold til været. Mange gamle kalkpussede fasader har stått seg bra gjennom mange år. Tidligere ble kalkmalingen produsert direkte på byggeplassen og fasaden ble påført kalkvann for å styrke den svake kalkpussen. Da sement begynte å tas i bruk kunne en få den styrken en ønsket på pussmørtelen og den arbeidskrevende kalkvanningen trengtes ikke for å oppnå ønsket styrke på pussen. I dag anvendes mest fabrikkprodusert våtblandet kalkmaling som brytes i ønsket farge før den leveres til byggeplassen. Sto Kalkmaling Ren våtblandet kalkmaling. Sto Sumpfkalk Vedfyrt kalkpasta for produsering av kalkmaling på arbeidsplassen. 11

12 Fasademaling og Sluttpuss Fasademaling for tre Fasademaling for tre Under gis noen råd om hvordan en bør behandle nytt eller gammelt tre. Nytt tre For å unngå at overflaten brytes ned av sol, vind og regn må den males så fort som mulig. Dersom overflaten brytes ned blir underlaget som skal behandles dårlig, og malingen får dårligere heft. Fuktinnholdet i utvendig tre skal være mindre enn 14 % for at best mulig inntrengning av malingen skal oppnås. Gammelt tre Vask fasaden med et mildt rengjøringsmiddel som f.eks. Sto Putstvätt. Ved tilstedeværelse av alger eller mugg anvendes isteden Sto Alg-Ex. Anvend et så lavt trykk som mulig ved vasking av trefasader, slik at vannet ikke trykkes inn i panelskjøtene. Maling av tre består av et helt system med grunnbehandling, grunnmaling og selve malingen for å oppnå best holdbarhet. Forslag på vannbaserte og vann- og løsemiddelbaserte systemer gis under. StoColor Top Matt akrylbasert dispersjonsmaling for utvendig tre. Strukturbevarende, meget veldekkende, høy vannavvisning og diffusjonsåpen. StoTop Satin Vann-/alkydhartsbasert lasur for utvendige nye og gamle trefasader, vinduer og dører. Fuktbeskyttende, UV-bestandig, biosidfri og høy inntrengningsdybde. StoAquaVentilac Satin Silkematt vannbasert alkydhartsmaling for alt utvendig tre. Diffusjonsåpen, høy elastisitet, fuktbeskyttende, meget værbestandig, strukturbevarende samt kleber ikke. StoVentilac Satin AF Silkematt løsemiddelbasert maling for utvendige trefasader og vinduer. Grunn-, mellom- og sluttstrøksmaling. Diffusjonsåpen, høy elastisitet, fuktbeskyttende samt meget værbestandig. Alle malingene er brytbare i henhold til StoColor System, NCS, RAL osv. StoColor Royal Silkematt renakrylbasert dispersjonsmaling for tre. Diffusjonsåpen og strukturbevarende. Meget høy vannavvisning og heft. Forslag på vannbasert system Forslag på vann- og løsemiddelbasert system StoPrim AquaProtect StoAqua Ventilac Satin StoAqua Ventilac Satin grunnbehandling mellombehandling sluttbehandling StoPrim Protect/StoPrim AquaProtect StoAllgrund AF StoColor Top/StoColor Royal grunnbehandling mellombehandling sluttbehandling Alle utførte undersøkelser viser at akrylmaling er den malingstypen som er mest bestandig på tre. 12

13 Fasademaling og sluttpuss for metallplater Fasademaling og Sluttpuss Fasademaling og sluttpuss for metallplater Alle metallplater eller jernkonstruksjoner som skal males må først korrosjonsbeskyttes, forutsatt at de ikke allerede er korrosjonsbeskyttet ved f.eks. forsinking. StoMetallac kan anvendes som korrosjonsbeskyttelse og sluttstrøksmaling, men fungerer også utmerket som kun korrosjonsbeskyttelse før maling med StoColor Top eller StoColor Royal. Ønskes en struktur på metallplatene er vår sluttpuss Stolit et utmerket valg. StoMetallac Løsemiddelbasert tykkfilmslakk med korrosjonsbeskyttelse. Som grunn-, mellom- og sluttbehandling på sink, forsinket stål, jern, kobber og aluminium. Høy korrosjonsbeskyttelse gjennom pigmenter, elastisk samt hurtigtørkende. StoColor Royal Silkematt renakrylbasert dispersjonsmaling for korrosjonsbeskyttet metall. Meget høy vannavvisning og heft. Overflatebehandling av metallplater med strukturpuss Stolit K Akrylbasert sluttpuss med meget høy heft på rett forbehandlet underlag. Metallet må være meget godt korrosjonsbeskyttet før sluttpussen påføres. Anvend StoMetallac som korrosjonsbeskyttelse og StoPrimer som mellombehandling. Sluttpussen påføres med pussprøyte. Sørg for at sluttpussen dekker underlaget godt. StoColor Top Matt akrylbasert dispersjonsmaling for metallplater. Strukturbevarende, meget veldekkende og høy vannavvisning. 13

14 Fasademaling og Sluttpuss Maling og sluttpuss for betong Maling og sluttpuss for betong Over lang tid har betong blitt ansett som et vedlikeholdsfritt materiale, noe senere studier har avvist. Betong trenger på lik linje med andre materialer å beskyttes for å motstå nedbryting over tid. Det mest vanlige problemet med betongkonstruksjoner er armeringskorrosjon forårsaket av karbonatisering eller kloridinntrengning. For å beskytte mot karbonatisering må det benyttes en karbonatiseringsbremsende overflatebehandling som hindrer både CO 2 og fuktighet i å trenge inn i betongen. Uavhengig av valgt overflatebehandling er det viktig at betongunderlaget klargjøres for å optimalisere heften på en korrekt måte før det males. Ønskes en struktur på betongen, er vår sluttpuss Stolit et utmerket valg. Overflatebehandlingssystemene kan inndeles i to grupper avhengig av type materiale (herdeplast eller sementbaserte). StoPox WL 100/200 2-komponent vannbasert epoksymaling for inn- og utvendig bruk. StoCryl V 100/200 Renakrylbasert maling som er diffusjonsåpen og karbonatiseringsbremsende. StoCryl V 400 Laserende akrylblandpolymerisatbasert dispersjonsmaling. Karbonatiseringsbremsende. God vedheft på fiberplater og betong. StoCrete Betoflex 2-komponent sementpolymerforsterket overflatebelegg for inn- og utvendig bruk. Stolit K Ferdigblandet strukturert akrylpuss med meget høy heftevne. 14

15 Sto Service Fasademaling og Sluttpuss StoShop I våre StoShops finnes det meste som trengs for å utføre en fasaderenovering eller nypussing. Her får du også hjelp med å få fargeblandet din maling og sluttpuss. Vi utfører struktur- og fargeprøver på våre sluttpusser slik at du får se produktet før du bestemmer deg. StoSilo Maskinteknikk For å effektivisere pussarbeidet så godt som mulig kan du leie eller kjøpe maskiner som er spesielt tilpasset det produktet som skal anvendes og den jobben som skal utføres. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å få rett maskin. Silosystem for pastøse materialer med integrert pumpe og vanndoseringsanlegg. Systemet er tett, hvilket gjør at materialet ikke tørker i maskinen ved et eventuelt driftsstopp mellom to påføringer. Dette øker den produktive tiden samtidig som rengjøringstiden avtar. Silo for pulvermateriale med integrert gjennomstrømningsblander og pumpe. Den variable styringen av pumpekapasiteten muliggjør individuell regulering av materialfluksen, noe som gir et optimalt resultat ved sprøyting. 15

16 Sto Norge AS Caspar Storms vei 12 P.b Etterstad 0609 Oslo Telefon Telefaks Sto Scandinavia AB, november 2006

Silikonhartspuss for fasader. StoSilco MP

Silikonhartspuss for fasader. StoSilco MP Sto Norge AS Silikonhartspuss for fasader StoSilco MP StoSilco MP En pålitelig puss det kan stilles store krav til StoSilco MP Egnet for alle typer pussede fasader, teglstensfasader og betongfasader Meget

Detaljer

Sto Norge AS I Fasade. Fasadesystem StoNordic Pussystem

Sto Norge AS I Fasade. Fasadesystem StoNordic Pussystem Sto Norge AS I Fasade Fasadesystem StoNordic Pussystem StoNordic Pussystem I Fordeler Et system for alle underlag Magasinstorget, Linköping, Sverige StoNordic Pussystem er et komplett system med velprøvde

Detaljer

Teknisk faktablad StoSilent Prep Quarz

Teknisk faktablad StoSilent Prep Quarz Organisk heftbru for Sto Akustikputs Karakteristikk Anvendelse innvendig på underlag som pga. høy densitet eller lav oppsugingsevne ikke er egnet å pusse direkte på (slett betong, gipsplater etc.) Egenskaper

Detaljer

Teknisk faktablad. Karakteristikk Anvendelse

Teknisk faktablad. Karakteristikk Anvendelse Meget motstandskraftig, vannbasert 2-komp. polyuretanlakkmaling, våtslitasjeklasse 1 og dekkevne 2 iht. EN 13300 Karakteristikk Anvendelse Egenskaper Optisk halvblank iht. EN 13300 Tekniske data Underlag

Detaljer

Teknisk faktablad StoSuperlit

Teknisk faktablad StoSuperlit Organisk natursteinpuss Karakteristikk Anvendelse utvendig på pussede massive og/eller isolerte fasader på mineralske og organiske underlag, hovedsakelig på sokler og gjennomganger ikke egnet for horisontale

Detaljer

Slagregnprøving av pussystemer

Slagregnprøving av pussystemer Oppdragsgiver STO Norge AS SINTEF Byggforsk Oslo Forskningsveien 3b, 0373 Oslo Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo Telefon: 22 96 55 55 Telefaks: 22 69 94 38 E-post: byggforsk@sintef.no Internettadresse:

Detaljer

StoCretec Gulvbelegg. Vannbaserte gulvbeleggsystemer

StoCretec Gulvbelegg. Vannbaserte gulvbeleggsystemer StoCretec Gulvbelegg Vannbaserte gulvbeleggsystemer Et fint gulv gir et godt inntrykk. Det skal ikke bare være funksjonelt, men også gi en spesiell følelse av rommet. Et vannbasert gulvbeleggsystem fra

Detaljer

Workshop Maling av betongoverflater Per F. Rismark. Byggutengrenser 15.02.2012. Sika Norge AS PFR/BS 15.02.2012

Workshop Maling av betongoverflater Per F. Rismark. Byggutengrenser 15.02.2012. Sika Norge AS PFR/BS 15.02.2012 Workshop Maling av betongoverflater Per F. Rismark 15.02.2012 NS EN 1504 Overflatebeskyttelsessystemer for betong Begrensninger - Nybygg - Vertikale betongoverflater utendørs og innendørs - Estetisk etterbehandling

Detaljer

Nyhet! StoColor Dryonic Wood. Bionisk maling for maksimal beskyttelse av trefasader

Nyhet! StoColor Dryonic Wood. Bionisk maling for maksimal beskyttelse av trefasader Nyhet! StoColor Dryonic Wood. Bionisk maling for maksimal beskyttelse av trefasader Behovet for en fuktsikker maling for trefasader øker med et stadig mildere klima, høyere luftfuktighet og mer nedbør.

Detaljer

Teknisk faktablad Sto Primer QS

Teknisk faktablad Sto Primer QS Fylt, pigmentert, organisk primer, tidlig filmdannende og fuktsikker Karakteristikk Anvendelse utvendig på mineralske og organiske underlag for organisk puss og silikonhartspuss ved fuktig, kald værtype

Detaljer

1. Bakgrunn. Notat. Dato: 01.06.2015 Til: Malermester Roald Larsen A/S v/ Øistein Nicolaisen Fra: Mur og Mer v/ Hilde Viker Berntsen

1. Bakgrunn. Notat. Dato: 01.06.2015 Til: Malermester Roald Larsen A/S v/ Øistein Nicolaisen Fra: Mur og Mer v/ Hilde Viker Berntsen Dato: 01.06.2015 Til: Malermester Roald Larsen A/S v/ Øistein Nicolaisen Fra: Mur og Mer v/ Hilde Viker Berntsen Emne: Herman Fossgt. 4. Oslo Anbefaling av tiltak. Puss- og malingsarbeid 1. Bakgrunn Hovedinngang

Detaljer

Fargekart. Helt strøkent! UTEN D Ø R S BESKYTTER OG FORNYER. g j o c o. n o. Verdi: kr. 20,-

Fargekart. Helt strøkent! UTEN D Ø R S BESKYTTER OG FORNYER. g j o c o. n o. Verdi: kr. 20,- Fargekart FA R G E - O G P R O D U K TG U I D E UTEN D Ø R S Verdi: kr. 20,- g j o c o. n o BESKYTTER OG FORNYER Helt strøkent! Transparente farger 635 630 658 649 Oljebeis Nytt treverk som har stått ubehandlet

Detaljer

Teknisk faktablad StoColor Sil Lasura

Teknisk faktablad StoColor Sil Lasura Lasur på silikatbasis Karakteristikk Anvendelse utvendig for dekorative, sofistikerte og lettfremstilte lasurteknikker spesielt egnet på mineralske og silikatiske underlag som dekorativt sluttbelegg komplette

Detaljer

Gir farge til livet ditt.

Gir farge til livet ditt. En helt ny måte å male på. Gir farge til livet ditt. Er veggene grå og triste, eller panelet bleknet? Veggmalingssystemene fra Bosch er akkurat det du trenger for å gjøre omgivelsene dine mer fargerike.

Detaljer

Teknisk faktablad Sto Primer QS

Teknisk faktablad Sto Primer QS Fylt, pigmentert, organisk primer, tidlig filmdannende og fuktsikker Karakteristikk Anvendelse utvendig på mineralske og organiske underlag for organisk puss og silikonhartspuss ved fuktig, kald værtype

Detaljer

Teknisk faktablad. StoColor Sil In Konserveringsmiddelfri helmatt innvendig silikatmaling, glans 2, våtslitasjeklasse 2 og dekkevne 2 iht.

Teknisk faktablad. StoColor Sil In Konserveringsmiddelfri helmatt innvendig silikatmaling, glans 2, våtslitasjeklasse 2 og dekkevne 2 iht. Konserveringsmiddelfri helmatt innvendig silikatmaling, glans 2, våtslitasjeklasse 2 og dekkevne 2 iht. EN 13300 Karakteristikk Anvendelse Egenskaper Optisk helmatt iht. EN 13300 Tekniske data Underlag

Detaljer

Vegg Butinox Futura Maling 607 Gammelrød Detaljer Butinox Futura Dør og Vindu maling 929 Egghvit

Vegg Butinox Futura Maling 607 Gammelrød Detaljer Butinox Futura Dør og Vindu maling 929 Egghvit Vegg Butinox Futura Maling 607 Gammelrød Detaljer Butinox Futura Dør og Vindu maling 929 Egghvit Vegg Butinox Futura Maling 958 Antikk Detaljer Butinox Futura Dør og Vindu maling 929 Egghvit Full oversikt

Detaljer

Teknisk faktablad StoSilent Sil AP

Teknisk faktablad StoSilent Sil AP Flersjiktet silikatbasert akustikkpuss Karakteristikk Anvendelse innvendig for innvendige tak og øvre veggflater Egenskaper lydgjennomslippelig dekorativt belegg tungt antennelig brannklasse iht. EN 13501-1:

Detaljer

FARGEKART UTENDØRSFARGER & PRODUKTGUIDE

FARGEKART UTENDØRSFARGER & PRODUKTGUIDE FARGEKART UTENDØRSFARGER & PRODUKTGUIDE DEKKENDE TRANSPARENT MUR www.gjoco.no Norsk kvalitet siden 1940 DEKKENDE FARGER 0502 Y S 0505 Y10R S 0505 Y20R S 0804 Y10R SSERIEN, VÅR ALLER BESTE KVALITET Gjøco

Detaljer

Weber Betongrehabilitering

Weber Betongrehabilitering Weber Betongrehabilitering 1 Hvorfor skades betong Armeringskorrosjon Det er mange årsaker til skade på betong. Her kan du lese om skadene og hvordan de oppstår. Betong utsettes for mange typer mekanismer

Detaljer

Sparer tid og arbeid Grunnleggende lønnsomt fra Gran Tre

Sparer tid og arbeid Grunnleggende lønnsomt fra Gran Tre Overflatebehandlet kledning Sparer tid og arbeid Grunnleggende lønnsomt fra Gran Tre Grunnleggende lønnsomt Ytterkledningen beskytter huset mot vær og vind, og er en viktig del av husets ansikt. Bruker

Detaljer

NULLIFIRE S707-60 TEKNISK DATABLAD

NULLIFIRE S707-60 TEKNISK DATABLAD NULLIFIRE S70760 Innholdsfortegnelse Generelle tekniske data Side 12 verdier og tykkelser, HEA og HEB Side verdier og tykkelser, HEB og IPE Side verdier og tykkelser, Side 5 Enkomponent Vannbasert Maling

Detaljer

Teknisk faktablad Sto Primer

Teknisk faktablad Sto Primer Fylt, pigmentert, organisk grunnmaling Karakteristikk Anvendelse utvendig på mineralske og organiske underlag for organisk puss og silikonhartspuss for forsterket, mineralsk puss for silikatdispersjonsbasert

Detaljer

Teknisk faktablad StoPrep In

Teknisk faktablad StoPrep In Vannholdig innvendig primer, testet for skadelige stoffer Karakteristikk Anvendelse innvendig på mineralske og organiske underlag for etterfølgende organisk og mineralsk sluttpuss Egenskaper vedheftforbedrende

Detaljer

TEKNISK DATABLAD FIRETEX FX5000 1 (5) 2010 10 13

TEKNISK DATABLAD FIRETEX FX5000 1 (5) 2010 10 13 FIRETEX FX5000 1 (5) 2010 10 1 Innholdsfortegnelse Generelle tekniske data Side 12 verdier og tykkelser, HEA og HEB Side verdier og tykkelser, HEB, HEM og IPE Side verdier og tykkelser, IPE og Side 5 Enkomponent

Detaljer

Teknisk faktablad StoPur BB 100 Dekorativt polyuretanbelegg for gulv

Teknisk faktablad StoPur BB 100 Dekorativt polyuretanbelegg for gulv Dekorativt polyuretanbelegg for gulv Egenskaper Funksjon Optisk Bruksområde Tekniske data Produktgruppe Dekorativ, elastisk, motstandsdyktig flate som tåler gangtrafikk og kjøring. Statisk rissoverbyggende.

Detaljer

naturens egen trebehandling

naturens egen trebehandling naturens egen trebehandling TRETJÆRE - verdens eldste trebehandling I snart 1000 år har milebrent tretjære vært overflatebehandlingen på stavkirker. Det borger for kvalitet. Tjære var så viktig at i Magnus

Detaljer

Teknisk faktablad StoCryl V 450

Teknisk faktablad StoCryl V 450 Belegg, transparent, matt Karakteristikk Anvendelse som stivt belegg for beskyttelse av bærende betongkonstruksjoner ved etterfølgende laserende utforming som grunnmaling for laserende forsegling StoCryl

Detaljer

Begreper og beskrivelser standarder 1504

Begreper og beskrivelser standarder 1504 Workshop byggutengrenser.no 15.Februar 2012 Slik kan betongoverflater etterbehandles Begreper og beskrivelser standarder 1504 Rådgivende ingeniør Jan Lindland, Stærk & Co. a.s NS-EN 1504 «Produkter og

Detaljer

Brukstemperatur: +5 / +40C +5 / +40C

Brukstemperatur: +5 / +40C +5 / +40C Bygg og sanitærsilikon Gir god vedheft til en rekke underlag uten bruk av primer Tilsatt mugg- og soppdreper Meget god UV- og værbestandighet Ikke korrosivt mot metall Høy elastisitet og fleksibilitet

Detaljer

Perfekt rengjøring på en enkel måte.

Perfekt rengjøring på en enkel måte. Råd om rengjøring. www.nibu.no Perfekt rengjøring på en enkel måte. Rengjøring av BLANCO kjøkkenvasker. Et skinnende utseende i løpet av kort tid. Hvordan gjøre ren en BLANCO kjøkkenvask. Vasken er den

Detaljer

Polyuretanbasert membran og rissoverbyggende mellomsjikt for parkeringshus

Polyuretanbasert membran og rissoverbyggende mellomsjikt for parkeringshus StoPur EZ 505 Polyuretanbasert membran og rissoverbyggende mellomsjikt for parkeringshus Beskrivelse Dynamisk rissoverbyggende Kan fylles med kvartssand Løsemiddelfritt Bruksområde Gulvflater innen- og

Detaljer

Teknisk faktablad StoMiral FT

Teknisk faktablad StoMiral FT Mineralsk sluttpuss iht. EN 998-1, kornet struktur, hurtigherdende, tidlig filmdannende og fuktsikker Karakteristikk Anvendelse ut- og innvendig forsterket sluttpuss iht. EN 998-1 på mineralske grunnpusser.

Detaljer

TEKNISK DATABLAD FIRETEX FX5000 1 (5) 2010 10 13

TEKNISK DATABLAD FIRETEX FX5000 1 (5) 2010 10 13 FIRETEX FX0 1 (5) 2010 10 1 Innholdsfortegnelse Generelle tekniske data Side 12 verdier og tykkelser, HEA og HEB Side verdier og tykkelser, HEB, HEM og IPE Side verdier og tykkelser, IPE og Side 5 Enkomponent

Detaljer

Teknisk faktablad StoNivellit

Teknisk faktablad StoNivellit Organisk sluttpuss, finkornet Karakteristikk Anvendelse utvendig på murverk, isolerte og luftede fasader med grunnpuss på mineralske og organiske underlag kun med maling ikke egnet for horisontale eller

Detaljer

Teknisk faktablad StoSilent Prim

Teknisk faktablad StoSilent Prim Vannholdig grunning Karakteristikk Anvendelse innvendig som spesialgrunning under akustikksystemer Egenskaper regulerer sugeevnen vedheftforbedrende overflateforsterkende Særskilte egenskaper / anmerkninger

Detaljer

Nedre Berglia garasjer Vedlegg 4, armeringskorrosjon i betong s. 1/5

Nedre Berglia garasjer Vedlegg 4, armeringskorrosjon i betong s. 1/5 Nedre Berglia garasjer Vedlegg 4, armeringskorrosjon i betong s. 1/5 Armeringskorrosjon i betong HVA ER BETONG OG HVORFOR BRUKES ARMERING Betong består av hovedkomponentene: Sand / stein Sement Vann Når

Detaljer

Perfekt rengjøring på en enkel måte.

Perfekt rengjøring på en enkel måte. Råd om rengjøring. www.nibu.no Perfekt rengjøring på en enkel måte. Rengjøring av BLANCO kjøkkenvasker. For mer informasjon: www.nibu.no www.blanco-steelart.no 4373/NO/09-13 BLANCO GmbH + Co KG 2013 Det

Detaljer

Teknisk faktablad StoAqua Allgrund

Teknisk faktablad StoAqua Allgrund Vannfortynnbar isolerende grunn- og mellombehandling Karakteristikk Anvendelse ut- og innvendig på sinkblikk, aluminium, stål, tre og trematerialer på hardplast uten slippmiddel på overflaten Egenskaper

Detaljer

Teknisk faktablad StoPrep QS

Teknisk faktablad StoPrep QS Vannholdig, isolerende, kationisk primer Karakteristikk Anvendelse ut- og innvendig spesielt egnet for etterfølgende organisk og silikonhartsbasert sluttpuss for belegg med QS-produkter på mineralske underlag

Detaljer

VEGGER OG TAK. Normal vask og rengjøring: Flekkfjerning:

VEGGER OG TAK. Normal vask og rengjøring: Flekkfjerning: VEGGER OG TAK for vegger og tak som er malte med Scotte 3, 7 og 20 Beckerplast 3, 7 og 20 Väggfärg GT 20 Elegant Väggfärg Matt og Halvblank Vannbaserte malingers gode egenskaper oppnås først etter noen

Detaljer

Teknisk faktablad StoCryl V 100 QS

Teknisk faktablad StoCryl V 100 QS Belegg, matt, påførbar fra +1 C Karakteristikk Anvendelse som stivt belegg for beskyttelse og fargesetting av bærende betongkonstruksjoner (betong og armert betong) Egenskaper hindrer inntrengning av vann

Detaljer

Overflatebehandling av aluminiumprofiler

Overflatebehandling av aluminiumprofiler Overflatebehandling av aluminiumprofiler Innhold Anodisering 2 3 Lakkering 4 Mekanisk/Kjemisk overflatebehandling 5 Annen overflatebehandling 6 Kontakter og Prøver 7 Aluminium har allerede i naturlig tilstand

Detaljer

Teknisk faktablad StoColor Metallic

Teknisk faktablad StoColor Metallic Effektbelegg med metallic-effekt for kreativ design innvendig og utvendig, lavemitterende Karakteristikk Anvendelse ikke egnet for horisontale eller lutende værutsatte flater på belegg, vegg- og takbekledninger

Detaljer

Teknisk faktablad StoColor Silent N

Teknisk faktablad StoColor Silent N Organisk, lydgjennomslippelig, isolerende maling for rehabilitering Karakteristikk Anvendelse innvendig for egnede Sto Akustikksystemer poreåpen rehabiliteringsmaling for akustikksystemer og liknende systemer

Detaljer

HEY'DI FIBER HEY'DI FIBERPUSS

HEY'DI FIBER HEY'DI FIBERPUSS Pussmørtel for isolasjonsmaterialer. Fiberarmert - inne og ute. PUSS Pussmørtel for lettklinker og sementbasert underlag. Fiberarmert - inne og ute. Inneholder også Hey'di standard pussmørtler. Hey'di

Detaljer

Teknisk faktablad StoMiral FT

Teknisk faktablad StoMiral FT Mineralsk sluttpuss iht. EN 998-1, kornet struktur, hurtigherdende, tidlig filmdannende og fuktsikker Karakteristikk Anvendelse ut- og innvendig forsterket sluttpuss iht. EN 998-1 for alle mineralske underlag

Detaljer

Teknisk faktablad StoColor Silco Fill

Teknisk faktablad StoColor Silco Fill Ekte silikonhartsbasert fasademaling, fylt, strukturgivende Karakteristikk Anvendelse utvendig som dekkende, fylt maling på mineralske og organiske underlag ikke egnet for horisontale eller lutende værutsatte

Detaljer

Teknisk faktablad StoPox KU 405

Teknisk faktablad StoPox KU 405 Karakteristikk Tekniske data Rev.nr.: 1 / NO / 23.11.2015 / 1/7 Underlag Krav til underlaget: Underlaget må være tørt, bærekraftig og fri for separerende, artsspesifikke eller artsfremmende substanser.

Detaljer

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Sjekk HEMPEL`S nyeste innovasjon og tekniske nyvinning det nye Silicone Fouling Release System! + + grunning bindesjikt silikon fås i følgende nyanser: RØD SVART Dette

Detaljer

Sto Norge AS Den dekorative innvendige pussen. StoDecolit K/R/MP. Omsorg for bygg.

Sto Norge AS Den dekorative innvendige pussen. StoDecolit K/R/MP. Omsorg for bygg. Sto Norge AS Den dekorative innvendige pussen. StoDecolit K/R/MP Sto Omsorg for bygg. StoDecolit Det siste innen overflatebehandling av innvendige vegger StoDecolit K/R/MP Fordeler ved påføringen: Farget

Detaljer

Trinnvise anvisninger Ulike typer maling og lakk

Trinnvise anvisninger Ulike typer maling og lakk Trinnvise anvisninger Ulike typer maling og lakk Underlagstrøk grunnlaget Du får bedre heftevne og dekning hvis du først påfører et underlagstrøk eller grunning. Den har spesielle egenskaper som skiller

Detaljer

Teknisk faktablad Sto Akustikputs

Teknisk faktablad Sto Akustikputs Flersjiktet silikatbasert akustikkpuss Karakteristikk Anvendelse Egenskaper Utseende Tekniske data innvendig for tak og øvre delen av vegger tungt antennelig lydabsorberende αw = 0,45 finstrukturt overflate

Detaljer

Teknisk faktablad StoFlexyl

Teknisk faktablad StoFlexyl Organisk sparkelmasse for tetting av sokler og terrengtilslutninger Karakteristikk Anvendelse utvendig som grunning, klebemørtel, sparkelmasse, armering, grunnmaling og tettemasse Egenskaper fuktbeskyttelse

Detaljer

Fasadefuging med. SikaHyflex -250 Facade og Sikaflex Construction +

Fasadefuging med. SikaHyflex -250 Facade og Sikaflex Construction + Fasadefuging med Sikahyflex SikaHyflex -250 Facade og Sikaflex Construction + 1 Den høytpresterende værbestandige fugemassen SikaHyflex -250 Facade Fugedimensjoner i fasader vil endres på grunn av termisk

Detaljer

Vennlligst behold for fremtidig rengjøring. Vedlikehold og garanti

Vennlligst behold for fremtidig rengjøring. Vedlikehold og garanti Vennlligst behold for fremtidig rengjøring og garanti Vennligst følg anvisningene for vedlikehold for å sikre at møblene dine holder seg lenge. En normal forandring av utseende på tekstiler, hud og tre

Detaljer

Fasadefuging med. SikaHyflex -250 Facade og Sikaflex Construction + (med Breeam dokumentasjon)

Fasadefuging med. SikaHyflex -250 Facade og Sikaflex Construction + (med Breeam dokumentasjon) Fasadefuging med Sikahyflex SikaHyflex -250 Facade og Sikaflex Construction + (med Breeam dokumentasjon) 1 Den høytpresterende værbestandige fugemassen SikaHyflex -250 Facade Fugedimensjoner i fasader

Detaljer

Ta i et tak for taket!

Ta i et tak for taket! Ta i et tak for taket! Visste du at du kan få taket til å se nytt ut, uten å bytte takstein? Maler du taket beskytter du taksteinen mot slitasje og gir det lengre levetid. Spar både penger, arbeidskraft

Detaljer

SIKA LØSNINGER FOR LANDBRUKET

SIKA LØSNINGER FOR LANDBRUKET SIKA LØSNINGER FOR LANDBRUKET SIKA LØSNINGER FOR LANDBRUKET 2 SIKA LØSNINGER FOR LANDBRUKET REPARASJON OG OVERFLATEBEHANDLING AV BETONG OG STÅL I LANDBRUKET Det moderne landbruket i dag stiller betydelige

Detaljer

Teknisk faktablad StoCryl V 450

Teknisk faktablad StoCryl V 450 Belegg, transparent, matt Karakteristikk Anvendelse som stivt belegg for beskyttelse av bærende betongkonstruksjoner (betong og armert betong) ved etterfølgende laserende utforming som grunnmaling for

Detaljer

Dette bør du tenke gjennom før du begynner

Dette bør du tenke gjennom før du begynner Gode Rom Dette bør du tenke gjennom før du begynner Rommets form kan være av gjør ende for hvor og hvordan du skal benytte panel. Her gir vi deg noen ideer om hvordan rommet endrer form og karakter ved

Detaljer

UltraShield TM Rengjøringsmanual

UltraShield TM Rengjøringsmanual VIKTIG: FØR DU BEGYNNER Man kan bruke en høytrykkspyler, med en bred vifte dyse, men kun med trykk under 100 bar og med en avstand på 30 cm i fra terrassebordene. Utvis ekstrem forsiktig ved bruk av en

Detaljer

Sto Norge AS Oversiktsbrosjyre. Innvendige produkter

Sto Norge AS Oversiktsbrosjyre. Innvendige produkter Sto Norge AS Oversiktsbrosjyre Innvendige produkter Innholdsfortegnelse Oversikt innvendige produkter Innledning Side 4 Innvendig puss Side 8 Økologi og miljø Side 6 Innvendig maling Side 12 Innvendige

Detaljer

Et maritimt oljeprogram

Et maritimt oljeprogram Et maritimt oljeprogram Oljeprodukter av høy kvalitet til behandling av alle typer treverk. Det er noe ekte med det som er laget i tre. Det flotteste treverket vil man gjerne vise frem og ikke gjemme det

Detaljer

Juni 2014 Produktinformasjon D8082

Juni 2014 Produktinformasjon D8082 GLOBAL REFINISH SYSTEM Juni 2014 Produktinformasjon D8082 D8082 UV Herdet grunning D8783 Aktivator for UV-herdet grunning PRODUKTBESKRIVELSE Med D8082 UV-herdet grunning kan du oppnå svært rask påføring

Detaljer

B Å T P L E I E / B I L P L E I E

B Å T P L E I E / B I L P L E I E B Å T P L E I E / B I L P L E I E Optimal pleie og beskyttelse med produkter basert på hybrid, kjemisk nanoteknologi! Gelcoat Nanopolish 3D NanoProtect 3D NanoPolish TEAKRENS 7xM ANTGRA TEAKBESKYTTELSE

Detaljer

TEKNISK DATABLAD. Innholdsfortegnelse. En-komponent Løsemiddelbasert Maling. Påføring. Preparering av overflaten.

TEKNISK DATABLAD.  Innholdsfortegnelse. En-komponent Løsemiddelbasert Maling. Påføring. Preparering av overflaten. Innholdsfortegnelse Generelle tekniske data Side 12 verdier og tykkelser, HEA og HEB Side verdier og tykkelser, HEB og IPE Side verdier og tykkelser, Side 5 Enkomponent Løsemiddelbasert Maling FX1002 er

Detaljer

Absol. det allsidige saneringsmiddelet

Absol. det allsidige saneringsmiddelet Absol det allsidige saneringsmiddelet Absol helt rett når du håndterer og sanerer miljøfarlige væsker Absol suger opp, sanerer og nøytraliserer miljøfarlige væsker raskt og effektivt. Produktet fungerer

Detaljer

Teknisk faktablad StoCryl V 100

Teknisk faktablad StoCryl V 100 Belegg, silkematt Karakteristikk Anvendelse som stivt belegg for beskyttelse og fargesetting av bærende betongkonstruksjoner (betong og armert betong) Egenskaper hindrer inntrengning av vann og skadelige

Detaljer

Norgesnyhet. Fasadeforfriskning uten sidestykke

Norgesnyhet. Fasadeforfriskning uten sidestykke Norgesnyhet Fasadeforfriskning uten sidestykke BRUKERVEILEDNING FOR PÅFØRING AV STEINSTRUKTUR Før Steinstruktur føres på hvilken som helst mur, leca, murstein osv så skal muren slipes hvis

Detaljer

Bolting i berg 7 9 oktober 2008. Stålkvalitet, Korrosjon, Overflatebehandling, og Produksjon

Bolting i berg 7 9 oktober 2008. Stålkvalitet, Korrosjon, Overflatebehandling, og Produksjon Bolting i berg 7 9 oktober 2008 Stålkvalitet, Korrosjon, Overflatebehandling, og Produksjon Det benyttes i dag flere materialkvaliteter innen bergsikring. Mest benyttet er kamstål som produseres etter

Detaljer

Teknisk faktablad StoPrep Miral

Teknisk faktablad StoPrep Miral Fylt, pigmentert, silikatbasert grunnmaling Karakteristikk Anvendelse utvendig for mineralske underlag for silikonharts- og silikatbaserte samt mineralske belegg for Lotus-Effect -puss Egenskaper på silikatbasis

Detaljer

Håndgipspuss Håndgipspuss. Knauf Primer skal brukes til grunning av sterkt, eller ujevnt sugende underlag før. Goldband og Rotband

Håndgipspuss Håndgipspuss. Knauf Primer skal brukes til grunning av sterkt, eller ujevnt sugende underlag før. Goldband og Rotband Gipspuss og tilbehør Primer Knauf Primer skal brukes til grunning av sterkt, eller ujevnt Primer sugende underlag før Gul 15 kg man skal pusse. Sterkt sugende underlag er for eksempel lettbetong, porebetong,

Detaljer

Absol. det allsidige saneringsmiddelet

Absol. det allsidige saneringsmiddelet Absol det allsidige saneringsmiddelet Absol helt rett når du håndterer og sanerer miljøfarlige væsker Absol suger opp, sanerer og nøytraliserer miljøfarlige væsker raskt og effektivt. Produktet fungerer

Detaljer

Teknisk faktablad StoColor Silco Elast

Teknisk faktablad StoColor Silco Elast Silikonhartsbasert fasademaling Karakteristikk Anvendelse utvendig ved to strøk egnet for rissbredder opp til maks. 0,2 mm (200 µm), klasse A1 iht. EN 1062-7 optimal rissoverbygging kun ved to strøk ikke

Detaljer

Optimal pleie av billakk!

Optimal pleie av billakk! Optimal pleie av billakk! 3D NanoProtect HYBRID TEKNOLOGI 3D NanoPolish HYBRID TEKNOLOGI TCnano Norge AS Bilpleie med nanoteknologiske produkter! De ferreste har inngående kjennskap til nanoteknologi,

Detaljer

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON Side 1 av 6 SINTEF-godkjent for fuging og tetting av rør-, kabel- og kanalgjennomføringer (se monteringsanvisningen for detaljer) Kan brukes i de fleste typer konstruksjoner og gjennomføringer EI 30 >

Detaljer

Vår ekspertise - til din fordel! Innendørs reparasjon. Innendørs reparasjon

Vår ekspertise - til din fordel! Innendørs reparasjon. Innendørs reparasjon Vår ekspertise - til din fordel! Innendørs reparasjon Innendørs reparasjon 63 Sika Filler-100 Gipsplatesparkel uten krymp Sika Filler-100 er en vannbasert, klar til bruk, praktisk talt ikke krympende sparkelmasse.

Detaljer

Teknisk faktablad StoArmat Classic plus QS

Teknisk faktablad StoArmat Classic plus QS Organisk, sementfri armeringsmasse/grunnpuss, tidlig filmdannende og fuktsikker, med veiledende korn Karakteristikk Anvendelse utvendig på mineralske og organiske underlag som armeringsmasse/grunnpuss

Detaljer

Teknisk faktablad StoAkustik Spritzputs

Teknisk faktablad StoAkustik Spritzputs Mineralsk sprøytbar akustikkpuss Karakteristikk Anvendelse Egenskaper Utseende Tekniske data innvendig for tak og øvre delen av vegger egnet for fuktige rom ikke i saltvannsbad, dampbad og på gipsplater

Detaljer

REHABILITERING SIKA LØSNINGER FOR LANDBRUKET

REHABILITERING SIKA LØSNINGER FOR LANDBRUKET REHABILITERING SIKA LØSNINGER FOR LANDBRUKET 2 SIKA LØSNINGER FOR LANDBRUKET WWW.SIKA.NO SIKA LØSNINGER FOR LANDBRUKET Reparasjon og overflatebehandling av betong og stål i landbruket DET MODERNE LANDBRUKET

Detaljer

FIRETEX FX5090 TEKNISK DATABLAD. Polyseam AS tlf (5) Innholdsfortegnelse. Enkomponent Vannbasert Maling.

FIRETEX FX5090 TEKNISK DATABLAD.  Polyseam AS tlf (5) Innholdsfortegnelse. Enkomponent Vannbasert Maling. Innholdsfortegnelse Generelle tekniske data Side 12 verdier og tykkelser, HEA og HEB Side 3 verdier og tykkelser, HEB og IPE Side 4 verdier og tykkelser, Side 5 Enkomponent Vannbasert Maling FX5090 er

Detaljer

Kvalitetsmaling. Eksteriør og Interiør

Kvalitetsmaling. Eksteriør og Interiør Kvalitetsmaling Eksteriør og Interiør Moderne Silikonharts-Teknologi Miropan Silikonharts fasadeprodukter garanterer god beskyttelse mot fukt og miljøpåvirkninger samtidig som de er svært diffusjonsåpne

Detaljer

Teknisk faktablad StoCryl V 200

Teknisk faktablad StoCryl V 200 Belegg, matt Karakteristikk Anvendelse som stivt belegg for beskyttelse og fargesetting av betong Egenskaper hindrer inntrengning av vann og skadelige vannoppløste stoffer regulerer fuktinnholdet øker

Detaljer

FIRETEX FX5090 TEKNISK DATABLAD. Polyseam AS tlf (5) Innholdsfortegnelse. Enkomponent Vannbasert Maling.

FIRETEX FX5090 TEKNISK DATABLAD.  Polyseam AS tlf (5) Innholdsfortegnelse. Enkomponent Vannbasert Maling. Innholdsfortegnelse Generelle tekniske data Side 12 verdier og tykkelser, HEA og HEB Side verdier og tykkelser, HEB og IPE Side verdier og tykkelser, Side 5 Enkomponent Vannbasert Maling FX5090 er ett

Detaljer

Teknisk faktablad StoSilent Decor MF

Teknisk faktablad StoSilent Decor MF Organisk lydgjennomslippelig akustikkbelegg Karakteristikk Anvendelse innvendig på innvendige tak- og veggflater uten mekanisk belastning sprøytes i tak belagt med StoSilent Fleece og StoSilent Sil AP

Detaljer

Teak Special brukes også for å holde terrasse- og havemøbler pene.

Teak Special brukes også for å holde terrasse- og havemøbler pene. Boracol Teak Special Unngå sopp og sorte prikker på teakdekket Fjerner effektivt sopp, mugg, grønnalger, jordslag og sorte prikker på teak. For rengjøring, beskyttelse se og vedlikehold av teakdekk, teakmøbler

Detaljer

SödraGrunn og SödraDekk Industriell overflatebehandlet kledning

SödraGrunn og SödraDekk Industriell overflatebehandlet kledning SödraGrunn og SödraDekk Industriell overflatebehandlet kledning En god start på livet betyr mye. Det gjelder også for våre hus. Södra ønsker å gi husets ytre de beste forutsetninger for et sunt og langt

Detaljer

Mal grunnmuren. enklere enn du tror. Varig pen mur, uten flasser og sprekker GRUNNMUR: JOTUN 1500 GRAFITTGRÅ

Mal grunnmuren. enklere enn du tror. Varig pen mur, uten flasser og sprekker GRUNNMUR: JOTUN 1500 GRAFITTGRÅ Mal grunnmuren enklere enn du tror GRUNNMUR: JOTUN 1500 GRAFITTGRÅ Varig pen mur, uten flasser og sprekker For å lykkes med en helhetlig og harmonisk fargesetting av huset, spiller grunnmuren en vesentlig

Detaljer

Gratulerer med ditt kjøp av hagemøbler fra InGarden!

Gratulerer med ditt kjøp av hagemøbler fra InGarden! Gratulerer med ditt kjøp av hagemøbler fra InGarden! I denne brosjyren vil du finne tips og instrukser om vedlikehold av dine nye hagemøbler. Følger du veiledningen vil disse rådene forlenge levetiden

Detaljer

Trebitt oljebeis Fargekart

Trebitt oljebeis Fargekart Verdi 30, Trebitt oljebeis Fargekart Fremhever trestrukturen og gir liv til treet Trebitt gir liv til treet Lisbeth Larsen er fargesjef hos Jotun, og en av landets mest etterspurte trendanalytikere. Skandinavisk

Detaljer

Teknisk faktablad StoColor Photosan

Teknisk faktablad StoColor Photosan Fasademaling, fotokatalytisk funksjonell, for nedbrytingen av skadelige stoffer i luften Karakteristikk Anvendelse utvendig på mineralske og organiske, uelastiske underlag ikke egnet for horisontale eller

Detaljer

Hvordan unngå korrosjon på pulverlakkert aluminium i bygg? Astrid Bjørgum, SINTEF Materialer og kjemi

Hvordan unngå korrosjon på pulverlakkert aluminium i bygg? Astrid Bjørgum, SINTEF Materialer og kjemi 1 Hvordan unngå korrosjon på pulverlakkert aluminium i bygg? Astrid Bjørgum, SINTEF Materialer og kjemi Innledning En naturlig oksidfilm på overflaten gjør at bart aluminium har generelt god bestandighet,

Detaljer

Fargekart. 99 vakre og varige farger. Weber murmaling og sluttpuss.

Fargekart. 99 vakre og varige farger. Weber murmaling og sluttpuss. Fargekart 99 vakre og varige farger. Weber murmaling og sluttpuss. 99 farger. 6 murmalinger. 5 sluttpusser. Webers fargekart inneholder 99 standardfarger for sluttpuss og maling. Vi har 5 ulike gjennomfargede

Detaljer

Teknisk faktablad StoArmat Classic plus

Teknisk faktablad StoArmat Classic plus Organisk, sementfri armeringsmasse/grunnpuss, med veiledende korn Karakteristikk Anvendelse utvendig på mineralske og organiske underlag som armeringsmasse/grunnpuss for StoVentec Fasade, samt for utjevnings-

Detaljer

Liming av skifer og nat urs tein

Liming av skifer og nat urs tein Weber - juni 2016. Løsninger våtrom Liming av skifer og nat urs tein Bruksområder Terrasser og balkonger Trapper Gulv Fasade Weber har god og bred erfaring med å levere produkter til liming og fuging av

Detaljer

Pussede fasader. Vakre, trygge og slitesterke

Pussede fasader. Vakre, trygge og slitesterke Fasadepussystem Finja Betong Pussede fasader Vakre, trygge og slitesterke Iso-Fin Hässleholmsvägen, Vittsjö, Sverige Iso-Fin Almvägen, Kristianstad, Sverige Iso-Plus Stora Ursvik, Sundbyberg, Sverige (over)

Detaljer

Teknisk faktablad StoCrete CS 630 Mineralsk, fiberarmert avrettingsmasse for middels belastning

Teknisk faktablad StoCrete CS 630 Mineralsk, fiberarmert avrettingsmasse for middels belastning Mineralsk, fiberarmert avrettingsmasse for middels belastning Karakteristikk Anvendelse Egenskaper innvendig for fremstilling av gulvhelling i boliger (varmegulv), kontorer og offentlige bygninger grov

Detaljer

Isolasjonstak. 50 mm UV-bestandig polykarbonat med plastprofilsystem. VINTER PLUSS U-0,9 50 mm 1200 mm c/c 1220 mm. Willab Garden

Isolasjonstak. 50 mm UV-bestandig polykarbonat med plastprofilsystem. VINTER PLUSS U-0,9 50 mm 1200 mm c/c 1220 mm. Willab Garden 7985NO Isolasjonstak 50 mm UV-bestandig polykarbonat med plastprofilsystem Willab Garden 2017-05 VIKTIG! Les hele monteringsanvisningen før du begynner monteringen! Følger du ikke anvisningene, vil kanskje

Detaljer

Teknisk faktablad StoSilent Board MW 100

Teknisk faktablad StoSilent Board MW 100 Akustikkplate av belagt mineralull Karakteristikk Anvendelse innvendig innfesting klebes for jevne flater for direkte klebing på innvendige tak og vegger konstruksjon opp til 700 m² uten dilatasjonsfuge

Detaljer